2017 januar februar marts

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted Januar - Februar - Marts 2017

Konfirmanderne har lavet disse flotte olielamper sammen med Randi Andersen. Lamperne skal bruges til Kyndelmisse-gudstjeneste, torsdag d. 2. februar 2017 kl. 19 i Hunderup kirke, hvor ogsĂĽ kirkekoret deltager.

www.kongeaadal.dk Facebook: KongeĂĽdal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om sognebladet Bladet kan læses online på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev). Desuden trykkes bladet i 100 eksemplarer, så man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Henvendelser vedrørende artikler og annoncering af arrangement kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Madsen på om@km.dk eller tlf. 7543 1059

eller tlf. 2589 4190. Håndskrevne indlæg er også velkomne.

Deadline til næste nummer: 20. marts 2017 Indlæg til bladet sendes til Ole Madsen på om@km.dk

Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts (deadline 20. december) april - maj - juni (deadline 20. marts) juli - august - september (deadline 20. juni) oktober - november - december (deadline 20. september) Udgiften for sognebladet oktober - november - december 2016 blev på i alt 345 kr. for 100 eksemplarer. Bladet var på 12 A5-sider. Bladet opsættes og redigeres af Ole Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes af de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet. 2


som jeg fik lov at træde ind i. Sådan er det vel ofte på arbejdspladser, at man automatisk bliver en del af et fællesskab.

Vejen ind i fællesskabet? Det kan være svært at blive en del af fællesskabet, når man kommer til et nyt sted. Hvor er døren ind i fællesskabet, og hvordan åbner man den?

Men at blive en del af et fællesskab, der ikke har at gøre med ens arbejde kræver både, at man inviteres og at man selv investerer.

Da jeg flyttede til Århus for at læse teologi, kendte jeg ingen. Da jeg efter studiet flyttede til Ribe, kendte jeg ingen.

Som man kan læse her i bladet, og som man kan opleve ved at deltage i sognets mange arrangementer, er der et væld af forskellige fællesskaber, hvor man kan lægge lidt tid, lidt engagement, møde hinanden og blive en del af et fællesskab, hvor man giver lidt og får lidt igen.

Da jeg flyttede til Århus blev jeg af en studiekammerat ”lokket” til at engagere mig lidt i noget frivilligt arbejde. Lidt blev til mere, bekendte blev til venner, og lidt frivilligt engagement medførte mere engagement.

Jeg er ikke så naiv at tro, at jeg hermed har serveret en stensikker opskrift på, hvordan man får social succes og bliver en del af et berigende fællesskab. Hver person har sin vej i livet.

I Århus blev jeg hjulpet på vej, men da jeg flyttede til Ribe, kendte jeg opskriften: jeg måtte tilbyde min hjælp, min tid og mit engagement i opgaver, jeg fandt spændende. Derved kom jeg til at møde interessante personer, nye bekendte, nye venner og igen førte lidt engagement til mere engagement.

Men måske har mit lille skriv inspireret nogle læsere til selv at give lidt. Hvem ved - måske får man ikke kun lidt igen? Måske venter der mere berigende oplevelser i de små og store fællesskaber?

Da jeg blev kaldet til embedet som sognepræst i Vilslev og Hunderup sogne fik jeg foræret fællesskaber,

- Ole Madsen 3


Grandelauget vedtager på et møde i 1928 enstemmigt at søge om at få Klostervejen optaget som kommunevej.

JEDSTED GRANDELAUG Jedsted Grandelaug er en meget gammel forening, måske mere end 200 år gammel. Laugets opgave var at tage sig af vedligehold af byens veje samt leje en markmand.

Jedsted Grandelaug ejer ca. 30,000 m2 jord , Klinkebakkerne udgør 20.025 m2 resten er ”Jedsted Torv” samt grusvejene.

Markmandens opgave var at holde opsyn med bøndernes kreaturer og heste i Jedsted enge om sommeren. To gange om dagen cyklede markmanden ud i engen for at kontrollere om der var syge dyr, eller dyr der var brudt ud af indhegningen. Samtidig skulle han ”slå vand op” til kreaturerne.

”Klinkebakkerne” kaldes det naturområde som Jedsted Grandelaug ejer i den østlige del af Jedsted by. Hvorfor området har fået navnet ”Klinkebakkerne” vides ikke med bestemthed, men folketællingen i 1834 viser at i mat.nr 37 – et lille hus- bor der 3 personer.

Han blev aflønnet pr. stk. kreatur, der var forskellige priser for heste, får.

Jens Lausen 24 år – husmand og klinker. Kjersten Hansdatter 49 år – hans kone. Marie Lausen 10 år – deres datter.

En af de sidste markmænd der havde hvervet var Laust Pedersen, han boede hvor Ejnar Risbøl nu bor, han fik i 1958 en sølvbeslået spadserestok for 25 års tro tjeneste.

En klinker er en person som beskæftiger sig med at reparere porcelæn – måske stammer stednavnet ”Klinkebakkerne” derfra.

Bønderne betalte til vejene, alt efter hvor meget jord man havde. Den årlige generalforsamling blev afholdt den 10 november (Mortensgrande). Den årlige generalforsamling blev afholdt på Jedsted kro (Jedstedvej 44) men efter kroen brændte i 1916, blev generalforsamlingen afholdt hos markmanden.

Klinkebakkerne har været benyttet langt tilbage i tiden til Gymnastik og idræt, boldspil og ringridning, om vinteren blev kælkebakken flittigt benyttet. Kilde: Helge Kristensen.

4


Jedsted Grandlaug - nutid

Forsamlingshuset

Foreningens formål er at vedligeholde Grandelaugets naturområde, Jedsted torv og grusvejene som hører under Jedsted Grandelaug. Endvidere ved arrangementer og aktiviteter at bevare og fremme sammenholdet for Jedsted borgere.

Vedr. fester i forsamlingshus så byder vi til åbent hus søndag d 15/1 2017 fra kl. 11-15. Vi giver gerne en kop kaffe og vi kan få en snak om en god fest til jer, her vil vi dække op med forskellige bordopdækningsforslag.

Kontingent og afkast af formue anvendes til - Forskønnelse af fælles jord i Jedsted - Løbende vedligehold. (Grusveje og græsarealer, ren landsby m.m.) - Skabe sammenhold ved at afholde fælles arrangementer for børn og voksne bosiddende i Jedsted - Støtte almene formål i Jedsted (Flagre ved mærkedage - festligheder, juletræ og belysning.)

Der vil være mulighed for at aftale en tid fra torsdag d. 12/1 til og med lørdag d. 14/1, hvor vi gerne vil give et godt bud på en god fest som passer bedst til jer Hilsen Vilslevkokkene Jens Sørensen tlf. 2870 8227 Preben Mortensen tlf. 5053 3667 vilslevkokken@gmail.com

Som medlemmer kan optages grundejere bosiddende i Jedsted. Bestyrelsen 2016 består af: Formand Ivan Binger 2015 0397 / binger@bbsyd.dk Jedsted Klostervej 30 Næstformand Flemming Nielsen 2136 0686 / Jedsted Klostervej 15 Kasserer Claus L. Christensen. 2635 7286 / Jedsted Klostervej 73

5


Kalender - læs mere i fo Dato

Tid

Sted

11/1

14.00

Forsamlingshuset

11/1

19.00

Sognehus, Gredstedbro Filmaften: ”Således også på jorden

12-15/1

Foredrag v. Elisabet Dons Christen

Forsamlingshuset

Jens og Preben præsenterer forslag

19/1

19.00

Spejderhytten

Vinsmagning v. Karl Johan Bendo

22/1

17.00

Vilslev kirke

Gudstjeneste ved konfirmanderne

25/1

14.00

Forsamlingshuset

Musik og underholdning v. Helle o

8/2

12.00

Forsamlingshuset

Middagsmad samt generalforsamli

9/2

19.00

Spejderhytten

KBA og KSF holder generalforsam

21/2

19.00

Gredstedbro skole

Madaften i Gredstedbro skoles hjem på Quedens Gaard. Tilmelding sen

22/2

14.00

Forsamlingshuset

Lysbilledforedrag om Indien v. Kn

Forsamlingshuset

Dilettant

25-28/2 26/2

13.00

Vilslev kirke

Fastelavns-gudstjeneste (½ time) fo

26/2

14.00

Forsamlingshuset

Fastelavnsfest med tøndeslagning

2/3

10.00

Hunderup kirke

Babysalmesang i Hunderup kirke

5/3

11.00

Hunderup kirke

Gudstjeneste + indskrivning af kon

13/3

18.00

Forsamlingshuset

Smørrebrød. Underholdning v. Søs

14/3

19.30

Spejderhytten

Foredrag v. Kathe og Lars Lauerse

21/3

14.00

Konfirmandstuen

Foredrag ved sognepræst Gudmund

22/3

14.00

Forsamlingshuset

Foredrag v. arkæolog Morten Søvs

Forsamlingshuset

Fællesspisning i Forsamlingshuset

23/3 26/3

16.00

Vilslev kirke

Koncert v. Valkendorf-ensemblet

4/4

19.30

Spejderhytten

Generalforsamling for Husholdning

Forsamlingshuset

Loppemarked

8/4

6


oreningernes egne blade Aktivitet

Arrangør

nsen ”Fra bondegård til bispegård”

Seniorklubben

n” + samtale over kaffe og kage

Kirken

g til flot borddækning f.eks. til konfirmation

Forsamlingshuset

orff og Klaus Thuesen (NB: Tilmelding senest 15/1 ) Husholdningsforeningen Kirken

og Dynes Skovkjær fra Bjerringbro

Seniorklubben

ing og kaffe. ”Hvad er demens?” v. Birthe Storgaard Seniorklubben

mling

KBA og KSF

mkundskabslokale m. Claus Christensen, der er kok Husholdningsforeningen nest 15/2. Deltagelse koster 100 kr. + drikkevarer.

nud Lykke fra Årre

Seniorklubben

KBA

or voksne og børn (gerne i udklædning)

Kirken KBA Kirken

nfirmander til 2018

Kirken

skendekoret Olesen (5 brødre og 1 søster)

Seniorklubben

en om deres tur over New Zealand

Husholdningsforeningen

d Rask Pedersen: ”Jeg har ladet mig fortælle...”

Kirken

sø fra Ribe om ”Ribes historie”

Seniorklubben Forsamlingshuset Kirken

gsforeningen

Husholdningsforeningen Forsamlingshuset 7


nye tiltag på tværs af kæderne i Super Brugsen - Kvickly - og Daglig/ Lokalbrugsen, som vi forventer en del af, også Økologi, vores nye App og sjove events vil forhåbentlig vække opsigt.

Fra Brugsen Endnu et år er gået og der har været udfordringer nok for personalet. Vi har fået nyt IT program, som har været en stor mundfuld for os. Heldigvis har det ikke generet jer kunder.

Personalet i Lokalbrugsen vil gerne ønske alle Et Godt Nytår og håber vi ses i 2017.

Vi var også udsat for et stort nedbrud i forbindelse med tordenvejret i november, hvor 3 servere, 1 switch, 1 router, 1 mus samt 1 tastatur brød ned, men med hjælp fra diverse steder og tålmodighed fra jer kunder, kom vi da igennem det.

3366 lokalbrugsen kongeådal Uddeler Klaus Thuesen

Nyt fra Kongeådal Borgerog Aktivitetsforening

Vi har kæmpet med en lille nedgang i omsætningen, hvilket gør at det er svært at tjene penge, men personalet kæmper hver dag for at skabe en hyggelig butik med masser af gode tilbud til jer, og gode aktiviteter omkring brugsen.

Borgerforeningen sluttede året af med 3 fine arrangementer – en for voksne og to fortrinsvis for børn. I november måned var der ølsmagningsaften. Spejderhytten var fyldt med glade øl-entusiaster, - flest mænd!!! Her var et arrangement, hvor der var så god opbakning, at det næsten var nødvendigt med venteliste.

Vi håber og tror på, at alle i byen ønsker, at vi også i fremtiden har en lokal brugs i byen. men det kræver også lidt af jer, faktisk kun et køb på + 100 kr. pr. husstand om ugen vil gøre en kæmpe forskel, så løber det rundt.

Første søndag i advent blev julemanden vækket ved Kongeådal Brugs. Rigtig mange børn havde forstået vigtigheden af at få liv i julemanden, så der var mange samlede ved brugsen for at synge julesange og kalde på julemanden. Man

Vi vil i 2017 komme med flere tilbud til jer, og der er i Coop lavet 8


undres hvert år over alle de mange små børn i flyverdragter, vi har i Vilslev og Jedsted. Det er rigtig dejligt at se, at der er liv i vores landsbyer.

Tusind tak for den gode opbakning, der har været til vores arrangementer i løbet af året. Særligt byfesten vækker gode minder. Det var fire skønne dage, hvor alle var af huse.

Julemandsvækningen sluttedes med gløgg og æbleskiver i Ejnar Smeds værksted. Tusind tak til Ellen og Ejnar Smed, fordi de år efter år lægger hus til. Med julemusik og levende lys er der ualmindeligt hyggeligt i sådan et smedeværksted.

Hermed ønsker borgerforeningen alle et rigtig godt og lykkebringende nytår. - Marianne Kømler ”I denne mørke tid er det godt at tænke på de fine sommerdage, vi har haft.” Derfor er her nogle billeder fra byfesten.

21. december var der traditionen tro juletræsfest i Vilslev Forsamlingshus. Det er en tilbagevendende begivenhed, som samler mange børn og deres forældre. Den aften bliver der nydt rigtig mange slikposer ude i garderoben under frakkerne, samtidig med at der danses limbo, så ruderne dugger.

Et nyt år venter Her er tre vigtige datoer til kalenderen: Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 19.00 holder KBA og KSF generalforsamling i spejderhytten. Lørdag d. 25. og tirsdag d. 28. februar er der dilettant i Vilslev Forsamlingshus. Søndag d. 26. februar kl. 14.00 er der fastelavnsfest i Vilslev Forsamlingshus. 9


Hilsen fra de lokale vinavlere

sten, eller også skal det være de år hvor der netop ikke er byfest, så sker der jo lidt hvert år!!

2016 har nok været det bedste år for os vinavlere, siden vi startede i 2004. Vejret var super perfekt på de rigtige tidspunkter, hvilket så medførte en stor høst af en meget fin kvalitet. Råvaren er jo vigtig, når man skal lave vin, så nu drejer det sig bare om at gøre arbejdet færdigt i kælderen, og jeg kan sige, at på nuværende tidspunkt tegner det rigtig godt!

Hvor, hvordan og hvem der vil være med, skal vi jo også have fundet ud af. Skal det kun være for jer der er bosiddende i Vilslev-Jedsted, hvad skal det koste at smage vinene, må vi lave et sådant arrangement osv. osv. Ja, det hører I nærmere om i løbet af 2017, hvis det bliver til noget !? Om ikke andet så ved i, hvor vi bor, hvis i skulle få lyst til at smage på sagerne. Lige til sidst: skulle der vær e nogen, der kunne tænke sig at prøve kræfter med vinavl, så henvend jer til en af os. Det kunne jo være sjovt hvis vore små landsbyer ville blive kendt for deres mange vinavlere, og allerhelst for vinenes høje kvalitet !!

En række med Rondo druer fra Karl Johans vingård. Vi har de senere år snakket lidt om, at det kunne være sjovt at lave en lille lokal vinfestival, akkurat som man gør i de små distrikter syd på. For at gøre noget sådant kræves der jo vinmængder, der overstiger ens eget forbrug, og det ser nu ud til at være tilfældet!

Else Marie med kurve fyldt med druer, der er klar til at blive knust.

Hvornår det bliver, skal vi avlere have et lille møde om i løbet af 2017, men jeg forestiller mig, at det kan være i forbindelse med byfe10


Allersidst så er der kr æfter i gang med at producere Champagne, eller mousserende vin som det jo hedder, Champagne er fra Champagne og ikke fra Vilslev-Jedsted, men det bliver spændende, jeg har smagt de første forsøg, og det er ikke helt dumt!!

Lydbehandling til børn, unge og voksne

Læse/staveproblemer? Kontakt Else Maria Olesen Forbrovej 2 Vilslev tlf. 20407927 Forbro@privat.dk Se mere på lydbehandling.dk eller facebook/lydbehandling

Fra venstre Hans Knudsen, Niels Hans Alsted og Peder Stephansen. Godt nytår! MVH Karl Johan og alle de andre vinavlere i Vilslev og Jedsted.

Vinsmagning Vi vil starte det nye år med at holde Vinsmagning v/ Klaus Thuesen og Karl Johan Bendorff. Det vil foregå i Spejderhytten ”Knudepunktet”. Det bliver sikkert en ”livlig aften”, hvor vi vil høre om nogle udvalgte vine og historien omkring dem. Tilmelding nødvendig senest d. 15. januar. Max 40 deltagere. Aftenen koster 50 kr. - Husholdningsforeningen

Fredag d. 18. november mødte omkring 35 personer op i Spejderhytten med mod på at prøvesmage Julian Smiths hjemmebryg. Stemningen var i top, og lyden af lyn og torden blev hurtigt overdøvet af den livlige snak. For en del var det første gang, de var til ølsmagning, men mon dog det bliver sidste gang? - Ole Madsen 11


UDLEJNING af forsamlingshuset er støt stigende både med og uden kokke, og i bestyrelsen glæder vi os meget over, at både lokale og udefrakommende har lyst til at holde deres fester i vores forsamlingshus. Således er der mange udlejninger til bl.a. konfirmationer her i foråret og reservationer både i 2018 0g 2019

Vilslev Forsamlingshus Nøglehus og fællesspisning Annonceringen af Vilslev Forsamlingshus som nøglehus og fællesspisning med præsentation af vore eksterne kokke, Jens og Preben, var en stor succes. 150 nød den lækre mad ved fællesspisningen, og kokkene fik megen ros.

Støtteforeningen for Forsamlingshuset afviklede med sædvanlig succes HOBBYUDSTILLING til gensidig inspiration, handel, indtagelse af diverse måltider og deltagelse i almen hygge for både udstillere og gæster d. 12.-13. november.

De lokale medier havde efterfølgende en helsides omtale af arrangementet. Det blev bemærket af Bestyrelsen for Det gamle Ribe Amts Forsamlingshusforening, som straks sendte omtalen videre til Landsforeningen Danske Forsamlingshuse, som til stadighed søger succeshistorier fra forsamlingshuse rundt i landet til deres landsblad.

Reception og udgivelse af KONGEÅEN 2016 samlede i år over 70 gæster i forsamlingshuset. En hyggelig, interessant og underholdende aften, hvor Bjarne Steiner fortalte om sin barndom i Kongeådal brugs. 12


Der er stadig BANKO i forsamlingshuset hver onsdag kl. 19.15. Der plejer at være mellem 85 og 90 deltagere hver gang, men der er plads til mange flere, så alle skal være så velkomne til et par hyggelige timer i godt selskab.

Torsdag d. 23. marts inviterer Landsbysamvirket til Fællesspisning i forsamlingshuset, og det er Bestyrelsen for Forsamlingshuset, der tager sig af det praktiske i den forbindelse. Hele året modtager vi ting og sager til det årlige LOPPEMARKED, som afvikles lørdag d. 8. april.

Hvordan dækker man et flot bord til f.eks. en konfirmation? 12.-15. januar vil Jens og Preben præsentere deres forskellige forslag.

Har man brug for at komme af med sine ting i løbet af året, kan man kontakte Formanden for Vilslev Forsamlingshus´ Støtteforening, Svend Erik Hulgaard.

I forbindelse med forsamlingshusets årlige Generalforsamling modtager vi meget gerne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med alle omtalte arrangementer er det vigtigt at holde øje med opslag og tilmeldingslister i Brugsen Kongeådal - Kirsten Blom

Vi skal finde 3 nye personer til bestyrelsen plus suppleanter, og man kan bare lige kontakte formanden eller undertegnede, hvis man gerne vil være med til at udvikle og forbedre vores forsamlingshus under det nye koncept – nøglehus.

Avisindsamling Husk at samle aviser sammen, så KBA nemt kan hente dem. På den måde støtter du en lokal forening, der står bag mange gode lokale tiltag.

EFTERLYSNING: Vi søger en person, der fast vil tage sig af rengøringen i Forsamlingshuset. Helt fast skal der gøres rent i sale, entre og på toiletter hver torsdag efter bankospil om onsdagen. Derudover naturligvis efter hver fest eller andre arrangementer. Ved interesse kan man kontakte bestyrelsen.

13


Kontakter i sognet

Sognepræst i Vilslev-Hunderup pastorat

Vilslev forsamlingshus

Lokalhistorisk Arkiv

LokalBrugsen Kongeådal

Kongeå Rideklub

Kongeådal Sportsforening (KSF)

Vilslev og Omegns Seniorklub

Kongeådal Husholdningsforening

Ole Madsen

Kirsten Blom

Stig Hegn

Klaus Thuesen

Anja Zornig

Marianne Kømler

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) Marianne Kømler

Vilslev Menighedsråd

Else Maria Olesen

Susan Bruun

Henry Sørensen

Hanne Præstegaard

25 71 19 37 vilslevvand@gmail.com

75 43 14 62 forbro@privat.dk

75 43 10 59 om@km.dk

75 43 15 71 k.blom@pc.dk

51 96 64 73 stighegn@bbsyd.dk

75 43 10 03 03366@coop.dk

28 89 21 29 post@stutteri-boegely.dk

27 76 97 20 marianne@koemler.dk

27 76 97 20 marianne@koemler.dk

6162 0419 susanogervin@sol.dk

75 43 15 22 hkejser@stofanet.dk

26 39 12 40 hanne@priestyard.dk

Mail

Lydbehandling

Jane Andersen

25 30 19 31 flansmose@hotmail.com

Tlf.

Vilslev Vandværk

Christian Flansmose

Kontaktperson

FDF Gredstedbro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.