Sognebladet for Vilsle

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted April - Maj - Juni 2017

www.kongeaadal.dk Facebook: KongeĂĽdal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om sognebladet Læs bladet på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev). Bladet trykkes i 100 eksemplarer, og man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Henvendelser vedrørende artikler og annoncering af arrangement kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Madsen på om@km.dk eller tlf. 7543 1059

eller tlf. 2589 4190. Håndskrevne indlæg er også velkomne. Kirsten Blom er medredaktør af sognebladet.

Deadline til næste nummer: 20. juni 2017 Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts (deadline 20. december) april - maj - juni (deadline 20. marts) juli - august - september (deadline 20. juni) oktober - november - december (deadline 20. september) Udgiften for sognebladet januar - februar - marts 2017 blev på i alt 375 kr. for 100 eksemplarer. Bladet var på 16 A5-sider.

Bladet opsættes og redigeres af Ole Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes af de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet. 2


Sognebladet til alle husstande?

Din annonce her?

Der er fra forskellige sider fremsat

Kun 250 kr. for en

et ønske om at husstandsomdele sognebladet. I så fald skal der dæk-

kvartsides annonce -

kes betydeligt større udgifter end nu.

dvs. en annonce på

Sognebladet drives af frivillige bi-

denne størrelse.

drag fra private, firmaer og foreninger. Det er frivilligt, hvor meget, man bidrager med – og det offentliggøres ikke, hvem der har bidraget eller med hvor meget, man har bi-

Formålet med annoncerne er at fi-

draget.

nansiere sognebladet. For 250 kr. bringes annoncen i ét nummer, dvs.

Med 400 sogneblade 4 gange om

at det kommer rundt til 400 borgere

året, bliver udgiften på i al 6.000 kr.

i området.

om året. Allerede nu har én forening

meldt, at de vil støtte bladet med

Hvordan gør man?

1.000 kr., så det skulle gerne kunne

Send en mail til Ole Madsen på

blive muligt allerede at omdele det

om@km.dk med indholdet til an-

næste nummer af sognebladet til

noncen - eller ring på tlf. 7543 1059

alle husstande i sognet.

- Ole Madsen

3


Stedet for hjemmearrangementerne er spejderhuset ”Knudepunktet”, bag Kongeådal Mejeri.

Kongeådal Hudholdningsforening Søndag d. 21. maj kl. 13 Familietur – vi skal i år se det nye ”Vadehavscenter”, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe. Vi mødes ved Vadehavscenteret kl. 13, og starter med en guidet rundvisning i ca. 1 time. Derefter går man selv rundt efter lyst og behov. Kl. ca. 15 serveres der kaffe/te, kage, juice i madpakkerummet. Centeret lukker kl. 16. Foreningen er vært denne dag.

Evt. ændringer bekendtgøres i plakatsøjlen ved Kongeådal Brugs og på hjemmesiden kongeaadal.dk, desuden bliver der hængt seddel op i Brugsen i Gredstedbro og Kongeådal. Samt Kongeåhallen.

Mandag 5. juni - Grundlovsmøde på Riber Kjærgård. Se opslag

Tirsdag d. 13. juni Kom med på virksomhedsbesøg på Dansk Træemballage, Ribe. Driftsleder Orla Poulsen vil sørge for, at vi bliver vist rundt inde på fabrikken og ude på pladsen. Fabrikken er Danmarks største producent og forhandler af transportemballage. Tilmelding nødvendig senest d. 6. juni. Max 40 pers. vi kører fra Kongeådal Brugs kl. 17.40

Tilmelding til arrangementerne skal ske til Lone Christensen tlf.: 75431287 / 50750015 Kontingent er 50 kr. Foreningen sørger for kaffe og kage til alle arr. mod betaling af 25 kr. pr. pers.

Fredag d. 23. juni Sct. Hans Bål på ”Bør netoften” ved Vilslev Kirke. Se opslag. Der kan købes kaffe/te, kage, øl og sodavand. - Hanne Præstegård 4


Indsamlingsregler

Nyt fra Brugsen Lokalbrugsen har lige indgået aftale med GLS om ind- og udlevering af GLS pakker. Startdato udmeldes så snart GLS er klar, hold øje med opslag og SMS fra brugsen. Vi fortsætter selvfølgelig med Postnord som hidtil.

Regler for indsamling i Dagli’ Brugsen Kongeådal. Der indsamles kun på opfordring fra familie, venner, kollegaer m.m. Indsamlers navn skal fremgå af listen.

Fredag d 5. maj afholder vi vor årlige blomstermarked med masser af gode tilbud på aktuelle planter. Om eftermiddagen tænde vi grillen op.

Runde fødselsdage: 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100 år (herefter hvert år)

Brugsens årlige generalforsamling er endnu ikke fastsat grundet udskydning fra COOP af vores regnskab, men vi forventer det bliver i midten af maj. Vi vil selvfølgelige sende meddelelse ud, så snart datoen foreligger.

Bryllupper: Bryllup Sølvbryllup Guldbryllup Diamantbryllup Krondiamantbryllup Konfirmationer

Vi sender ca. 3 ekstra gode tilbud ud til jer kunder 2 gange om ugen, som ikke er markedsført i avisen. Hvis du ikke modtager dem i dag og gerne vil have dem, så henvend jer til personalet, så vil vi sørge for du får dem, og der er masser af penge at spare.

Begravelser Pris pr. par 30 kr. Der kan indsamles til ovennævnte begivenheder for alle, der har eller har haft tilknytning til sognet.

Husk at handle i brugsen mens du er ung, så er vi her også når du bliver gammel :-)

- Bestyrelsen for Dali’ Brugsen Kongeådal

Med venlig hilsen Klaus Thuesen 5


Forårsnyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening

D. 15. juni Motionsaften på sportspladsen. I år er der ingen byfest. Til gengæld er der motionsaften torsdag d. 15. juni. Vi forsøgte os med Motionsløb, Travetur og Minitri sidste år. Det gik faktisk rigtig fint, så det gør vi igen i år. Hold øje med www.kongeaadal.dk og facebook – og opslag i brugsen. Vi håber, at rigtig mange vil komme og være med. I kan glæde jer til en fin sommeraften på sportspladsen.

Efter en veloverstået fastelavnsfest, som i år som noget nyt blev indledt med en rigtig fin fastelavnsgudstjeneste, efter nogle festlige aftener med dilettant og den årlige generalforsamling, er vi nu i gang med at forberede forårets aktiviteter.

D. 20. maj samler vi aviser. Vær søde at stille jeres aviser ud til vejene. Der er penge i dem.

Foto: Palma Ved generalforsamlingen sagde vi farvel og tusind tak for en stor indsats til Heidi Christensen og et varmt velkommen til Pernille Poulsen som nyt bestyrelsesmedlem.

D. 28. maj er der cykeltur til diget. Vi cykler til diget, spiser rundstykker, spiller rundbold, hygger, snakker, leger og nyder at være i den skønneste natur. Inden vi cykler hjem igen, er der en lun pølse. Borgerforeningen er vært for det hele. Alle er velkomne. Det plejer at være en dejlig formiddag.

Bestyrelsen for Kongeådal Borgerforening og Kongeådal Sportsforening (2 foreninger med samme bestyrelse) ser nu sådan ud. 6


Formand: Mar ianne P. Kømler , Jedsted Klostervej 35, 6771 Gredstedbro - Tlf. 75 43 23 43 / mobil 21 76 97 20, marianne@koemler.dk

Det er godt med unge, friske kræfter i bestyrelsen. Det har allerede resulteret i en række af nørkleaftener. Den første aften løb af stablen i sidste uge – med stor succes. Se mere omtale andetsteds i Sognebladet.

Næstformand: Inge J ør gensen, Jedstedvej 57, 6771 Gredstedbro Tlf. 75 43 10 66 / mobil 40 43 38 06, ij-langager@mail.dk

D. 19. august skal der også sættes kryds i kalenderen. Da sker der igen noget spændende på sportspladsen. Med Klaus Thorø som primus motor og tovholder er vi ved at arrangere en hel særlig sportsbegivenhed for større børn og voksne. Det er aldrig før set i Vilslev. I hører nærmere. Og I kan glæde jer.

Kasserer: Mads Peter Laur idsen, Vilslevvej 16, 6771 Gredstedbro mobil 61 46 39 17, madspl@yahoo.dk H.C. Debel, Jedsted Klostervej 57, 6771 Gredstedbro, mobil 40 50 55 54, hdebel@bbsyd.dk Henning Jakobsen, Vilslev Spang 8, 6771 Gredstedbro, mobil 23 43 82 54, h.jak@hotmail.com

Venlig hilsen Marianne Kømler

Malene Haahr Nielsen, Kongeådal 13, 6771 Gredstedbro, mobil 29 87 31 81Malleba59@hotmail.com Pernille Poulsen, Jedsted Klostervej 33, 6771 Gredstedbro, mobil 22 46 57 50, pernillejensen-_@hotmail.com

Fotos: Palma - fra byfesten 2016 7


Kalender - læs mere i fo Dato

Tid

Sted

19.15

Forsamlingshuset

Hver onsdag kl. 19.15 er der banko - kom

3/4

19.00

Konfirmandstuen

Sangaften (Bemærk ændringen fra kl. 19.3

4/4

19.30

Knudepunktet

Generalforsamling i Kongeådal Husholdn

5/4

14

Forsamlingshuset

Billedforedrag v. Hanne og Peder Højer f ne fra Kina til Tibet”

6/4

19

Knudepunktet

Nørkleklub (se side 13)

13/4

17

Hunderup kirke

Skærtorsdag: Gudstjeneste og påskemåltid

19/4

14

Forsamlingshuset

Underholdning v. Inge og Per. Syng med

Forsamlingshuset

Fællesspisning med stegt flæsk og persille

25/4 27/4

19

Knudepunktet

Nørkleklub (se side 13)

30/4

10

Vilslev kirke

Konfirmation (se konfirmandernes navne

Brugsen

Blomstermarked og grill ved Brugsen (se

5/5 11/5

19.30

Vilslev kirke

Luther, salmesang, varme hveder - besøg

18/5

19

Knudepunktet

Nørkleklub (se side 13)

20/5

9.00

Sognet

Indsamling af aviser (se side 6-7)

20/5

8.00

Vilslev kirke

Sogneudflugt: Uhre kirke, Søby brunkålsl

Diget

Cykeltur til diget (se side 6-7)

28/5 5/6

13.45

Riber Kjærgård

Grundlovsmøde med opvisning af Bramm

8/6

19

Knudepunktet

Nørkleklub (se side 13)

Sportspladsen

Motionsaften (se side 6-7)

Børnetoften

Sankt Hans med tale, salg af kaffe og kage

Sportspladsen

Noget spændende sker på sportspladsen…

15/6 23/6 19/8

20

8


oreningernes egne blade Aktivitet

Arrangør

m frisk, spil og vind!

30 til kl. 19.00)

Roll Præstegaard

ningsforening

Husholdningsforeningen

ra Ebeltoft. ”Med verdens højest beliggende jernba- Seniorklubben KBA

d (læs mere i kirkebladet)

Hunderup menighedsråd

på Giro 413 sange

Seniorklubben

esauce

Vilslev-kokkene KBA

og adresser i kirkebladet)

Vilslev kirke

side 5)

Kongeådal Dagli’Brugs

af sognepræst Torben Bramming (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd KBA KBA

lejr og meget mere. 200 kr./person (se kirkebladet)

Vilslev menighedsråd KBA

ming Gymnastik– og Idrætsefterskole

Vilslev menighedsråd KBA KBA

e ved Kongeådal Husholdningsforening

Vilslev menighedsråd

… (se side 6-7)

KBA

9


Generalforsamling i Vilslev og Omegns Seniorklub

Onsdag d. 8. februar holdt Vilslev og Omegns seniorklub generalforsamling med et flot fremmøde og en livlig snak ved bordene. Omkring 70 havde taget imod invitationen til fællesspisning og generalforsamling med valg til bestyrelsen. Efter kaffen talte Birthe Søgaard og Hanne Hansen om demens. Seniorklubben har 320 medlemmer, da der er sket en fremgang de seneste år. Der er blevet holdt 12 eftermiddagsmøder af forskellig slags med ca. 50 deltagere i snit. Desuden har der været god deltagelse ved øvrige aktiviteter. Dem, der blev valgt til bestyrelsen er: Åse Bejning, Kaj Wollesen og Henry Sørensen. Suppleanter: Erna Nielsen og Pia Madsen. - Ole Madsen

Generalforsamling i Vilslev Vandværk Mødet blev afholdt 16. februar kl. 19.30

Der var genvalg over hele linjen. Vi var 15 fremmødte. Bestyrelsen har konstitueret sig med Jane Andersen som formand og Thomas Lund som næstformand. En folder om vandværket med diverse informationer er på trapperne til Vilslevs borgere. Bestyrelsen vil her i foråret få nedgravet en nødforsyning til Gredstedbro, således at Vilslev Vandværk i værste fald, hvis uheldet skulle være ude, kan åbne for en hane og sikre forbrugerne rent vand i løbet af meget kort tid. - Jane Andersen 10


Dagplejere I Jedsted og Vilslev er der både private og kommunale dagplejere, og herunder bringer jeg informationerne om dem. De inviteres alle til kirkens korte børnegudstjenester, der kaldes ”Kirke for de små”. Gudstjenesterne er særligt henvendte til dagpleje– og børnehavebørn, men forældre og bedsteforældre (og alle andre) er naturligvis meget velkomne. - Ole Madsen Liste over selvstændige børnepassere godkendt af Esbjerg Kommune i postnummer 6771.

Listen over de kommunale dagplejer i Vilslev sogn ser således ud.

Anna Møller Jedsted Klostervej 5 6771 Gredstedbro Tlf. 75 43 18 49 prebenm@bbsyd.dk

Kommunal Naturdagplejer Susanne Byg Vilslev Spang 13 6771 Gredstedbro sulaspang@bbsyd.dk 75431057 / 61331502

Pernille Poulsen Jedsted Klostervej 33 6771 Gredstedbro Tlf. 22 46 57 50 pernillejensen_@hotmail.com

Kommunal Dagplejer Pernille Nielsen Jedsted Klostervej 15 6771 Gredstedbro pn@the-nielsen.dk 42632050

Kirke for de små, Vilslev kirke, påske 2017 11


Kongeådal 4H

I forløbet kommer lederne rundt på besøg hos jer og ser, hvordan I arbejder med tingene – og vi giver gerne gode råd.

Kongeådal 4H er en klub, som har eksisteret her i området siden 1993. Vi har børn fra Vilslev/Jedsted, Hillerup og Gredstedbro.

Der bliver også arrangeret udflugt og grillaften, hvor hele familien kan deltage – og sæsonen slutter med dyrskue.

4H står for: En flittig HÅND – Et kvikt HOVED – Et varmt HJERTE – Et godt HELBRED.

Det koster 200 kr. i kontingent – og for det får man 4H bog, klubtrøje og alle arrangementer er gratis. Hvis man får lyst til at deltage i 4H, så ring til Sonja Hulgaard på tlf. 5152 8932. - Sonja Hulgaard Når man deltager i 4H, skal man vælge en aktivitet, som man vil arbejde med. - Det kan være pasning af alle former for kæledyr – lige fra mus til heste. - Man kan vælge bagning, eller man kan dyrke grøntsager. - Man kan pudse og pleje en havetraktor – kun fantasien sætter grænser. 12


13


I har været med til at give Vilslev Forsamlingshus et løft, som vi efter bedste evne vil bære videre.

Vilslev Forsamlingshus Generalforsamling Torsdag d. 16. marts blev Forsamlingshusets Generalforsamling afviklet i god ro og orden, 13 personer var mødt op. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

Med tre helt nye bestyrelsesmedlemmer og to, der kun har været med i et år, er vi da alle udfordrede, men med Anders som kasserer på 2. år, og med den seriøsitet og positive energi, der prægede det konstituerende møde skal det nok gå – med højt humør og fælles indsats.

- Kirsten Blom Hansen - formand - Kim Hansen - næstformand og ansvarlig for udlejning af Forsamlingshuset - Anders Knudsen - kasserer - Vera Jensen - sekretær - Lone Reckendorff - Suppleant: Joan Nørrevang - Suppleant: Jette Jørgensen Første opgave er at sige en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, der gennem adskillige år har ydet en stor indsats for Forsamlingshuset:

Det centrale hedder udlejninger af Forsamlingshuset, og heldigvis er det fortsat stigende især med vore dygtige kokke i køkkenet, men der er også efterspørgsel på huset, hvor lejer selv står for alt vedrørende festen. I bestyrelsen er vi således bekræftet i, at det var rigtigt at gøre Vilslev Forsamlingshus til et nøglehus, selv om det giver nye udfordringer til både bestyrelse og lejere.

Det gælder Elin Ellegaard, Ejna Nielsen, Anni Jette Holt, Jette Jørgensen og ikke mindst Arne Lauritzen, som i efterhånden mange år har været en dygtig og flittig formand for Forsamlingshusets bestyrelse.

Den ugentlige udfordring er Banko, hvor to personer fra hver af de tre arrangører: KBA, Seniorklubben og Forsamlingshuset samt opråbere skal være på plads hver onsdag, for at aftenen kan køre.

I har været med gennem nogle turbulente år i Forsamlingshusets liv med skiftende værter, ingen vært og nu et nøglehus med eksterne kokke. Det har til tider været rigeligt spændende, men I har gjort det godt, for

Som en del af Støtteforeningen står Svend Erik Hulgaard for en super forplejning af bankogæsterne. I sommerferiens 10 uger - fra 28. juni til 30. august - står Forsam14


lingshuset alene for afviklingen af alle onsdage, og det kræver ikke mindst personer, der vil hjælpe os med diverse opgaver især i den periode, men også generelt hele året.

Jeg har kontaktet en fyrværker, og for 5.000 kr. vil firmaet undersøge, hvor det eventuelt kan foregå, sørge for alt det formelle, og vi vil få fyrværkeri for det, der svarer til egne indkøb på 15.000 kr.

Er vi mange, bliver arbejdet mindre og fællesskabet større!

Betaler vi 10.000 kr., garanterer fyrværkeren lysshow på himlen i 7-8 minutter.

Fællesspisning d. 23. marts. Ca. 150 glade mennesker mødte op til fællesspisningen, der summede af snak og latter på kryds og tværs. Preben havde som sædvanligt lavet lækker mad og bedt et par kolleger om dygtig assistance.

Er vi interesserede i et sådant arrangement? Personligt synes jeg, det kunne være festligt at mødes på den måde, og ideen er blevet godt modtaget, hvor jeg har luftet den. Nogle har endda foreslået, at vi efter et sådant lysshow skulle gå i Forsamlingshuset og få natmad. Det er kokkene med på, hvis vi har lyst til det.

I en tid hvor mange er bekymrede for vores medieafhængighed, selvtilstrækkelighed og mangel på fællesskab, er det da lige til at blive glad af at opleve en sådan almindelig torsdag aften, hvor alle i et par timer eller mere bare nyder at være sammen og snakke. Det giver ny energi og tro på landsbysamfundets værdier.

Jeg lægger snarest en seddel i Brugsen, hvor man kan skrive sig på, hvis man er interesseret i et sådant arrangement.

Næste fællesspisning foregår torsdag d. 27. april, hvor vores dygtige kokke er arrangører.

For at sikre økonomien, er jeg nødt til at have oplyst navn og beløb, man evt. vil bidrage med. Det foregår ved, at man lægger en seddel med disse oplysninger i en lukket kasse i Brugsen eller sender en mail til mig: kirstenblom53@gmail.com.

En ide til nytårsaften: Hver nytårsaften de senere år har jeg tænkt på, hvor meget mere vi kunne få for vores penge, hvis vi gik sammen og hyrede en professionel fyrværker.

- Kirsten Blom

15


Kontakter i sognet

Sognepræst i Vilslev-Hunderup pastorat

Vilslev forsamlingshus

Lokalhistorisk Arkiv

LokalBrugsen Kongeådal

Kongeå Rideklub

Kongeådal Sportsforening (KSF)

Vilslev og Omegns Seniorklub

Kongeådal Husholdningsforening

Ole Madsen

Kirsten Blom

Stig Hegn

Klaus Thuesen

Anja Zornig

Marianne Kømler

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) Marianne Kømler

Vilslev Menighedsråd

Else Maria Olesen

Susan Bruun

Henry Sørensen

Hanne Præstegaard

25 71 19 37 vilslevvand@gmail.com

75 43 14 62 forbro@privat.dk

75 43 10 59 om@km.dk

75 43 15 71 k.blom@pc.dk

51 96 64 73 stighegn@bbsyd.dk

75 43 10 03 03366@coop.dk

28 89 21 29 post@stutteri-boegely.dk

27 76 97 20 marianne@koemler.dk

27 76 97 20 marianne@koemler.dk

6162 0419 susanogervin@sol.dk

75 43 15 22 hkejser@stofanet.dk

26 39 12 40 hanne@priestyard.dk

Mail

Lydbehandling

Jane Andersen

25 30 19 31 flansmose@hotmail.com

Tlf.

Vilslev Vandværk

Christian Flansmose

51528932

Kontaktperson

FDF Gredstedbro

Sonja Hulgaard

Hulgaard@privat.dk

Kongeådal 4H


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.