Vilslev-Jedsted sogneblad 2016

Page 1

Sognebladet for Vilslev og Jedsted Oktober - November - december 2016

www.kongeaadal.dk Facebook: Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)


Om sognebladet Bladet kan læses online på www.kongeaadal.dk og på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev). Desuden trykkes bladet i 100 eksemplarer, så man kan hente et i LokalBrugsen Kongeådal. Henvendelser vedrørende artikler og annoncering af arrangement kan rettes til ansvarshavende redaktør Ole Madsen på om@km.dk eller tlf. 7543 1059

eller tlf. 2589 4190. Håndskrevne indlæg er også velkomne.

Deadline til næste nummer: 20. december 2016 Indlæg til bladet sendes til Ole Madsen på om@km.dk

Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne: januar - februar - marts (deadline 20. december) april - maj - juni (deadline 20. marts) juli - august - september (deadline 20. juni) oktober - november - december (deadline 20. september)

Bladet opsættes og redigeres af Ole Madsen. Trykning foretages af Hans Thiim fra Bramming. Udgiften til bladet dækkes af de lokale foreninger og forretninger. Bidrag kan indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 800 2757. Send en mail til kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk), hvor det fremgår, at I har givet bidrag til sognebladet. 2


ter, står jeg for en sognekalender,

At opstarte et sogneblad

der ophænges i Brugsen. Ved på

”Al begyndelse er svær”, siger man,

den måde at samle de forskellige

fordi man i begyndelsen skal finde

aktiviteter i sognet kan vi både ori-

ud af alting om det nye projekt,

entere hinanden om de mange for-

man kaster sig ud i.

skellige tiltag og aktiviteter—og vi kan hver især bedre planlægge, så-

Selvom jeg siden december 2013

dan at vore aktiviteter og arrange-

har siddet i redaktionen for Hunde-

menter ikke ligger oven i hinanden.

rups sogneblad LandsbyPosten, er det en ganske anderledes opgave

Sognebladet skal understøtte de lo-

selv at opstarte og at være tovholder

kale tiltag og foreninger. Derfor vil

på et sogneblad. Med fælles hjælp

kalenderen på bagsiden kun fungere

kan det dog lykkes fire gange årligt

som oversigt, og man skal kontakte

at få udgivet et blad, der styrker

arrangøren eller læse mere i fore-

fællesskabet i sognet.

ningsbladene for mere information; sognebladet erstatter således ikke de forskellige blade.

Formålet med sognebladet er blandt andet, at de forskellige foreninger og grupper kan orientere sognet om

Mangler der noget?

deres aktiviteter, og at forskellige

Hvis du synes, der mangler noget i

tilbud kan få reklameplads heri.

bladet, eller hvis du har forslag til bladets indhold og udseende, er du Foruden sognebladet med omtale af

velkommen til at kontakte mig.

kommende og afholdte arrangemen-

- Ole Madsen 3


Ny privat dagpleje i Jedsted

Vilslev Forsamlingshus

Mit navn er Pernille Poulsen. Jeg har pr. 1. september 2016, startet min egen private dagpleje op.

Efter i mange, mange år at have haft en fast vært i forsamlingshuset er Vilslev Forsamlingshus nu blevet et Nøglehus. Det betyder, at man kan leje huset og fuldstændig selv stå for ens fest. Vi kan også henvise til to kokke, som kan komme og lave maden i huset, mens man selv klarer alt andet.

Vi er kommet rigtig godt fra start og har det sjovt. Vi er en del ude og lege og på besøg hos Anna Møller. Vi er i pusterummet med andre dagplejer og har det sjovt, børnene leger rigtig godt og får nye bekendtskaber.

Endelig kan man bede kokkene om at stå for alt vedrørende festen. Kokkene er Preben Mortensen og Jens Sørensen.

Vi kommer desværre allerede til at mangle en legekammerat pr. 1 oktober, pga. børnehave opstart. .

Man kan få nærmere oplysninger og bestille huset ved henvendelse til bestyrelsen på tlf. nr. 75431571.

Jeg er 31 år og har mand og to dejlige piger på 5 og 6år. Vi har boet i Jedsted siden december 2004.

Hold i øvrigt øje med opslag og tilmelding til Fællesspisning i forsamlingshuset tirsdag d. 8. november.

Hvis det har interesse så kom endelig forbi til en snak, eller kontakt mig på 22465750

Forsamlingshuset og de nye kokke arrangerer denne Fællesspisning i fællesskab, så kokkene får lejlighed til at præsentere sig.

Mvh Pernille´s private dagpleje.

- Kirsten Blom

4


KongeÅ Rideklub holdt 25 års jubilæum lørdag 27/8 Jacob Lose, formand for fritids og kulturudvalget, holdt åbningstale, efterfuldt af Finn Falck der var med fra opstarten af Rideklubben for 25 år siden. Han fortalte om historien omkring opstarten hvor der både var gode og mere udfordrende stunder. Introduktionen blev afsluttet med den nuværende formand for rideklubben Steen Christensen. Efterfølgende var der opvisning både af rideskolen, privatryttere og undervisere. Der blev blandt andet redet en kvadrille hvor hestene skal gå to og to sammen i et bestemt program til musik. Desuden var der mulighed for at få en træktur på en pony. Dagen var præget af en afslappet og rigtig god stemning, vi oplevede en god tilslutning af både nær og fjern. Vi var heldige med vejret var fantastisk hele dagen. Til aften var der arrangeret festmiddag hvor der kom 106 mennesker i ridehallen, hvor der var en rigtig god buffet. Aftenen blev afsluttet med musik og dans, i den lille ridehal. Så ridestøvlerne var udskiftet med dansesko. Rideklubben takkede Poul Erik Nielsen for at være en vigtig brik i klubben, ved at gøre ham til æresmedlem. Rideklubben vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store lokal opbakning til jubilæet. Det er dejligt at lokalsamfundet kan støtte hinanden i sognet. -Anja Zornig

5


Kontakte Kontaktperson Kongeådal Husholdningsforening

Hanne Præstegaard

Vilslev og Omegns Seniorklub

Henry Sørensen

Vilslev Menighedsråd

Holger Bilde Lauridsen

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) Marianne Kømler Kongeådal Sportsforening

Marianne Kømler

4H = Hånd—Hoved—Hjerte—Helbred

Sonja Hulgaard

Kongeå Rideklub

Anja Zornig

LokalBrugsen Kongeådal

Klaus Thuesen

Lokalhistorisk Arkiv

Stig Hegn

Vilslev forsamlingshus

Kirsten Blom

Sognepræst i Vilslev-Hunderup pastorat

Ole Madsen

Lydbehandling

Else Maria Olesen

Pernilles Dagpleje

Pernille Poulsen

Vilslev Vandværk

Jane Andersen

FDF Gredstedbro

Christian Flansmose

Mangler der en k

Skriv til Ole Madsen med forening eller fo

6


er i sognet Tlf. 26 39 12 40

Mail hanne@priestyard.dk

75 43 15 22 75 43 11 05

Holger_bilde@hotmail.com

27 76 97 20

marianne@koemler.dk

27 76 97 20

marianne@koemler.dk

51 52 89 32 28 89 21 29

post@stutteri-boegely.dk

75 43 10 03

03366@coop.dk

51 96 64 73

stighegn@bbsyd.dk

75 43 15 71

k.blom@pc.dk

75 43 10 59

om@km.dk

75 43 14 62

forbro@privat.dk

22 46 57 50

Pernillejensen_@hotmail.com

25 71 19 37

vilslevvand@gmail.com

25 30 19 31

flansmose@hotmail.com

kontakt på listen?

orretning samt kontaktperson, tlf. og mail.

7


Billeder fra Kongeå Rideklubs 25-års jubilæum

Udflugt til Lintrup Zoo Kongeådal Husholdningsforenings familietur gik i år til Lintrup zoo søndag d. 22. maj - Hanne Præstegaard

8


KONGEÅEN 2016

Lokalhistorisk årbog for Jedsted og Vilslev

Billedet: Henrys barndomshjem på Jedsted klostervej 33. Reception mandag 28. november, Forsamlingshuset kl. 19.00 Der er entré på 30 kr., og årbogens pris er 50 kr. Bjarne Steiner holder foredrag om barndom i Kongeådal Brugs. Blandt årets artikler i Kongeåen kan nævnes: Skomagerens søn fra Jedsted, af Henry Berntsen. Henry fortæller bl.a.: I skolen havde læreren fortalt om våben og krudt og kugler. Det skulle vi selvfølgelig også prøve. Det var noget med svovl og kul. Vi skulle se om det kunne fungere, så vi rørte det sammen engang vi var alene hjemme, ude på køkkengulvet. Vi fik sat ild til det, det brændte, men eksploderede ikke. Men vi kunne ikke få det slukket, selv om vi lagde en taburet på, men til sidst var der brændt et hul i køkkengulvet. Så da den gamle kom hjem, tog han livremmen af så vi fik en ordentlig røvfuld! - Stig Hegn

9


Lydbehandling

Byt fra Brugsen

til børn, unge og voksne

Fra 1. oktober får Lokal Brugsen et helt nyt medlemsprogram, kaldet M16, dvs sige du fra denne dato kan få dit medlemskab på en app. Det betyder: 1: Dine points bliver til bonus, dvs du nu får bonus i stedet for points.

Læse/staveproblemer

2: hver uge får man flere personlige tilbud som man frit kan vælge imellem. (5 stk.)

Kontakt Else Maria Olesen Forbrovej 2 Vilslev tlf. 20407927 Forbro@privat.dk Se mere på lydbehandling.dk eller facebook/lydbehandling

3: når du handler for mere end 500 kr får du 1% bonus på hele købet resten af måneden.

4: app`en bliver dit nye medlemskort, dvs vi scanner din telefon.

Jerncontaineren står nu bag Kongeådal Brugs.

5: du kan betale med dit bonus når du har lyst.

Øl & sodavandsdåser skal være i affaldssække. Så man skal bare smide hele sækken med dåser i containeren.

6: nu behøver du ikke længere en bon, den får du automatisk på din app. 7: hver dag lægger vi 3 nemme opskrifter ud på app`en

Brug jerncontaineren flittigt. Det giver penge til foreningen til glæde for os alle sammen.

8: du kan bruge siden som en kogebog, der vil ligge masser af opskrifter i app`en.

Mange hilsener - Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening

9: der kommer også et daglig tip til aftensmaden. (dagens madtip) 10


10: du får også bonus fra vore partnere, du kan altid tjekke det i app`en. eks. kunne være benzinteaterbilletterrejser-dækskift m.m.

FDF på besøg i kirken

App`en hedder COOP MEDLEM. Fortvivl ikke hvis du ikke har mulighed for at hente app`en, du kan stadig bruge dit medlemskort som du altid har gjort.

Mandag d. 26/9 kom en flok FDF’ere på besøg i Vilslev kirke.

I løbet af Oktober vil vi også lave en dag, hvor vi fylder dit barns madkasse, hold øje med opslaget i brugsen.

De fik nogle opgaver, hvor de f.eks. skulle tælle antal præster i kirkens historie og se, hvem der havde været der længst og kortest tid. Og de fik en tegning af en tom kirke, hvor se selv skulle tegne bænke, prædikestol, altertavle, døbefont, orgel og så meget andet, de kunne finde på.

I løbet af november/december vil der også komme nogle arrangementer med smagsprøver m.m. 3366 lokalbrugsen kongeådal Uddeler, Klaus Thuesen

Spørgelysten var stor, de gik til opgaverne med stor iver, og det er kun godt at kirken kan blive et velkendt sted for unge såvel som for voksne. - Ole Madsen

11


Kalender Dato

Aktivitet

Arrangør

6/10

Babysalmesang

Kirken

11/10

Filmaften: ”Som i himlen”

Kirken

12/10

Foredrag: Leif Fabricius

Seniorklubben

13/10

Babysalmesang

Kirken

20/10

Babysalmesang

Kirken

25/10

Udflugt til Orient Tæpper

Husholdningsforeningen

26/10

Lysbilleder ved Bøtker Mortensen

Seniorklubben

27/10

Babysalmesang

Kirken

3/11

Babysalmesang

Kirken

5/11

Avisindsamling

KBA

6/11

Allehelgens Søndag

Kirken

9/11

Foredrag ved Bodil Raakjær

Seniorklubben

15/11

Besøg hos Arla i Esbjerg

Husholdningsforeningen

27/11

Vækning af julemand

KBA

29/11

Decemberkoret starter op

Kirken

5/12

Sangaften i konfirmandstuen

Husholdningsforeningen

7/12

Kirke for de små

Kirken

7/12

Juleafslutning + amerikansk lotteri

Seniorklubben

21/12

Juletræsfest i Forsamlingshuset

KBA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.