__MAIN_TEXT__

Page 1

10.2013

VARME

Forny 足hjemmet Akkurat som proffen


Jøtul F 163

Varme Innhold Energi og miljø ....................... 4 Fyr med ved ............................ 6 Ved- og peisovner ................ 8 Peiser ...................................... 26 Utepeiser ............................... 34 Stålpiper ................................ 36 Brannmur .............................. 38 Tilbehør ................................. 40 Elektrisk varme...................... 42 Elektriske peiser.................... 48 Gass og parafin....................... 50 Teknisk info ............................ 52 Finansiering ........................... 54 Få jobben gjort ................... 55

Svanemerket Mange av produktene vi selger i Montér er merket med det offisielle miljømerket, Svanen. Svanemerket garanterer at produktene er blant de mest rentbrennende produktene på markedet og at vi tar hensyn til miljøet. Det garanterer også at produktene har høy kvalitet. For mer informasjon se: www.ecolabel.no At et produkt er Svanemerket betyr at det er blant de reneste produkter som finnes på markedet og at du kan fyre med god samvittighet. Ved er en fornybar energikilde, og forbrenningen i en rentbrennende ovn er så effektiv at man ikke bidrar til drivhuseffekten. Forklaringen er at den CO2 som produseres ved forbrenning ikke overstiger den mengden som absorberes når nye trær vokser. Et rentbrennende produkt gir også maksimal utnyttelse av energien i trærne og har minimalt partikkelutslipp.   Svanen stiller også en rekke krav til produsentene, og det er din garanti for at også produksjonen foregår med fokus på både internt og eksternt miljø. Det er en garanti for at det ikke finnes giftige tungmetaller i overflatebehandlingen, og det er veldig strenge krav til utslippsverdier. Her går miljømerkets krav lengre enn i den nasjonale lovgivningen.

Norske ildsteder er verdens beste!

Enkelte produkter kan i kampanjeperioder forekomme med lavere priser enn oppgitt i katalogen. Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. Frakt kan tilkomme på enkelte produkter.

2

Varme | Montér

Forskningsarbeidet har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998. De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til varme. Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring. Mellom 15 og 20 % av boligoppvarmingen i Norge skjer med vedfyring i ildsteder. I den norske strategiplanen skal vedfyringen bidra med 8 TWh (terra watt timer) årlig etter 2020. Det betyr en fordobling av varmeproduksjonen fra ildsteder innen 2020 for at myndighetene skal nå sine ambisiøse klimamål. Vedfyringen er den største enkeltstående nasjonale satsingen på området.

Montér | Varme 3


Energi og miljø ILDSTEDER I PASSIVHUS

Fyr rent, riktig og effektivt! De fleste av oss har skjønt at gamle vedovner forurenser. Likevel fortsetter mange å bruke dem. Det viser en undersøkelse utført av Norstat for Varmeprodusentenes Forening. I 2009 brant vi opp 17 % mer ved i ovner med gammel teknologi enn vi gjorde i 2008 (SSB, 2009). Slike ovner sløser med veden, og de forurenser lufta mye mer enn moderne, rentbrennende ovner. Å bytte til ny vedovn er derfor bra både for helsa, for miljøet og for lommeboka.

Fyr rent Sist vinter var den 11. kaldeste vinteren som er registrert i Norge som helhet siden 1900. I dette kalde landet bruker vi mye ved. I 2009 brukte norske boligeiere nesten 1, 4 millioner tonn ved. Vedfyringa gav oss over 28 000 tonn svevestøv, som gir dårlig luftkvalitet og kan gi folk med astma og allergi store helseproblemer. Dersom all veden hadde blitt fyrt opp i rentbrennende ovner, kunne mengden svevestøv (fra fyring) vært redusert med opptil 75 %.

Fyr riktig Hvordan du fyrer har stor betydning for hvor mye ved du bruker. Mange skrur igjen trekken for mye, slik at veden blir liggende og ulme. Men skal du fyre riktig og effektivt må trekken være åpen, slik at det kommer nok luft inn i brennkammeret. Da stiger temperaturen raskere, og veden brenner bedre. Moderne, svanemerkete vedovner brenner først selve veden og så avgassene.

Dermed får du mye mer varme per kubbe, og det som slipper ut i lufta gjennom pipa er mye renere. Resultatet er mer varme inne og mindre svevestøv ute.

Fyr effektivt Når veden brenner effektivt, tror du kanskje du må legge i oftere og dermed bruke mer ved. Det er ikke tilfelle. De rentbrennende ovnene gir deg svært mye varme for hver kubbe du bruker. Dermed kan du fyre kort og effektivt, og faktisk bruke mindre ved enn før.

Fyringens ABC: • Ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i – ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tiden • Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa • Bruk alltid tørr ved • Brenn ikke søppel, som for eksempel aviser, plast, glanset papir, våte melkekartonger eller annet husholdningsavfall • Brenn ikke plank som er malt, lakkert eller impregnert

Varmelagring

Sakai Grate

I fremtiden skal norske boliger bygges etter den såkalte passivhusstandarden. Strenge krav til tetthet vanskeliggjør bl.a ettermontering av pipe og ildsted. Samtidig er vedfyring fullt forenelig med helt tette hus. Ny teknologi og nye løsninger sørger for at forbrenningsluften til ildstedet trekkes inn gjennom pipa i et lukket system. På den måten forblir rommene i boligen helt tette. Ildsteder hvor det er mulig å tilkoble friskluft er konstruert for å kunne fungere i passivhus/ lavenergihus. Disse husene har et lavt varmebehov og det er viktig å velge et produkt som ikke har for høy effekt. Nye, rentbrennende ildsteder fungerer bra på lav effekt både mht. virkningsgrad og partikkelutslipp og det er fullt mulig å fyre på en måte som ikke gir varmere hus enn nødvendig. Vær oppmerksom på at ildsteder med spesielt mye glass krever fyring på høy effekt for at glassene skal holdes forholdsvis rene.

Nordpeis Duo 6

Et varmelagrende ildsted skiller seg fra den typiske ovnen eller innsatsen ved måten det er konstruert på og hvordan varmeenergien blir utnyttet til det fulle. I tradisjonelle ovner og innsatser ledes den varme røyken fra bålet ut av ildstedet og inn i pipen relativt raskt. Avkjølingsperioden fra avsluttet fyring til produktet er kaldt er også relativt kort. Produsentene har i dag utviklet flere former for varmelagrende ildsteder, bl.a. klebersteinsovner eller peiser i lettbetong med integrert Power Stone™ hvor varmen akkumuleres og spres over en lengre periode. Ved riktig fyring og maksimal lading kan utvalgte ildsteder varme nesten hele døgnet. F.eks. vil Nordpeis Salzburg avgi 2,4 kW i snitt i 22 timer.

Nordpeis Salzburg varmelagringsystem

Ved riktig fyring og maksimal ”lading” vil utvalgte ildsteder varme hele døgnet med en til to fyringssykluser. Som et eksempel vil Nordpeis Salzburg M i perioden med varmeavgivelse (12-15 timer) gi en snitteffekt på 2,5 kW.

Jøtul Heat Storage System til 370-serien Stein Varmelagrende 70 kg 43665326

Topp F370 High Top BP 43665924

1499

2999 Jøtul heat storage system

4

Varme | Montér

Nordpeis Powerstone Montér | Varme 5


Jøtul F 100

Fyr med ved

ABG kvalitetsstandard for bjørkeved i sekk 15 kg sekk • Pakkes i vedsekker som er UV-stabilisert i 12 mnd. • All ved tørkes før den pakkes i sekk • Ved som er skadet av råte, mugg eller sopp aksepteres ikke • Sekkene skal være fulle og inneholde korrekt vekt – 15 kg (+/- 5 %) v/ 20 % fuktighet • Maks. 20 % fuktighet i veden • Lengde på kubbene: 29 cm +/- 1 cm • Kubbediameter: Min. 4 cm, maks. 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan være mindre enn 8 cm eller over 15 cm • Alle kubber skal være kløyvd Energi og vekt-tabell Bjørkeved 15 kg sekk

I løpet av de siste 10-15 årene har salg av brensel til privatmarkedet blitt stadig mer kommersialisert. Det kan virke som om selvhogsten reduseres - i stedet kjøper vi veden vår i butikk, eller bestiller via internett/ telefon og får veden levert på døra av en trivelig vedhandler.

komfort og bekvemmelighet nøkkelord. Den berømte ”tidsklemma” gjør at man kjøper seg fri fra tidskrevende oppgaver. Vi kjøper grønnsakene i butikken i stedet for å dyrke selv, ”handymannen” erstattes med profesjonelle håndverkere – og vi kjøper veden vår ferdig levert i sekk i stedet for å hugge den selv.

I den moderne pengehusholdningen er tilgjengelighet,

Denne endringen skjer tilsynelatende raskere enn

man hadde forventet. Ved har blitt en kommersiell handelsvare. Samtidig er ved i direkte konkurranse med strøm når det gjelder oppvarming av boliger.

Fuktighet

Totalvekt kg

Antall kwh i sekken

12 %

13,94

65,22

16 %16

14,44

64,88

20 %

14,94

64,54

Tørr bjørkeved 15 kg, ABG Varme 40458168

49

pr. sekk

Med dagens strømpriser kan man spare mye på å fyre med ved.

Bjørkeved fakta: Bjørkeved fra ABG Varme produseres av bjørk som hugges ved fullvokst alder for å oppnå høyest mulig brennverdi. Mye av råvirket som brukes er tettvokst, rett ved med lite kvist. Strangved kappes i 29 cm lengder, kløyves i minimum 2 deler, tørkes og pakkes i UV-bestandige sekker på 15 kg. • All ved tørkes i kammertørke. Dette gir jevn fuktighet og mindre risiko for mugg. Ved pakking fylles sekkene godt. Dvs. at sekken skal inneholde angitt vekt. Grunnet manuell pakking, kan sekkenes vekt avvike med + /- 5 % • Veden innehar maks 20 % fuktighet • Det er ingen toleranse for mugg eller råte • Størrelse på kubbene -Lengde 29 cm +/- 1 cm -Min. 4 cm, maks 18 cm -Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm • 15 kg sekk ved 20 % fuktighet

6

Varme | Montér

Montér | Varme 7


Jøtul F 374

Ved- og peisovner TIPS & RÅD Nytt ildsted - hvor starter du? Det er naturlig å begynne med å se på hvor stort ildsted du har behov for: - hvor stort er rommet? - hvor stort totalareal skal du varme opp? - hvor skal ildstedet stå? - skal det være hovedoppvarmingskilde? - skal det være tilleggsvarme? Sentralt i huset er det en fordel med et større ildsted, som kan varme opp store arealer. Også i en underetasje er det gunstig å ha et ildsted med høy varmekapasitet, gjerne 9000 W eller mer. Varmluft vil alltid stige, og hvis du har en åpen løsning mellom kjeller og huset for øvrig, vil du utnytte varmen over hele huset. Det totale varmebehovet vil normalt ligge mellom 60 80 kW/m2, avhengig av hustype, isolasjon, s ­ tørrelse på vindusareal, samt ­klimaet der du bor. Et bolighus på 120m2 vil dermed ha f­ ølgende totale wattbehov (ca.): 120 x 80 W = 9600 W. Hytter har større wattbehov. Ved plassering av ildstedet er det fysiske og praktiske hensyn å ta: - Skorsteinens plassering i rommet - Skorsteinens innvendige ­tverrsnitt og lengde - Brannmurens størrelse - Gulv og evt. forsterkning av gulv Plasser ildstedet slik at du får glede av å se bålet og føle varmen fra det stedet du tilbringer mest tid i rommet. Virker det ­vanskelig å få plassert ildstedet der du vil ha det, ta med ­tegning av rommet ditt til oss og vi vil hjelpe deg med dette. I tillegg til størrelse og plassering, må du også ta hensyn til hvilken type ildsted du ønsker - hva passer inn hjemme hos deg?

! 8

Rentbrennende ildsted Ingenting er som vedfyring. I det å bruke ved som varmekilde ligger tradisjon, kos og varme. Vedfyring bringer frem minner om oldemors og bestemors kjøkken og det er kanskje nettopp derfor de skaper lunhet og stemning også i moderne hjem?

Varme | Montér

Dagens rentbrennende peisovner er 30 % mer effektive i forhold til de ”gamle”. Bytter du ut den gamle ovnen med en ny, vil du spare opptil 30 % ved og samtidig redusere utslippet. For en gjennomsnittlig enebolig med ildsteder som bruker strøm til oppvarming, er det mulig å erstatte 7 000 – 10 000 kWh elektrisk varme gjennom fyringsesongen. Et favn ved gir ca. 3 000 kWh varme i en rentbrennende ovn og erstatter tilsvarende mengde strøm.

Montér | Varme 9


Jøtul F 373

Ved- og peisovner Jøtul F 373 Jøtul F 370-konseptet er designet av det anerkjente designbyrået Hareide Designmill og har nyskapende former og detaljer med spennende materialer. Store sideglass gir flott innsyn til flammene fra flere vinkler. Jøtul F 370-konseptet har mottatt en rekke designpriser, blant annet ”Red Dot Design Award: Best of the Best” og ”Merket for God Design”. • Elegant søyle utgjør basen på ovnen • Dette er en rentbrennende støpejernsovn • Store sideglass gir ekstra godt innsyn til bålet • Overflate i sort eller hvit. Velg mellom lakk og emalje • Glassett på sidene, fronten og på toppen som tilleggsutstyr Glassettet gir konveksjonsvarme også på fronten av ovnen og betydelig lavere overflatetemperatur på hele produktet. Nobbnr 29746799 • Avtagbare dekorplater på sideglassene gir ovnen et helt spesielt uttrykk (tilleggsutstyr) • Kan få konveksjon som tillegg, avstand mot brennbar 16/48/44 Effekt: 3,6–7 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 115x44,2x45,2 cm 29606688, 29606704 46426164 Jøtul F 373BP, samlet pris Jøtul F 373 Hvit emalje

NYHET

19 990

Her avbildet med glassdekor og glassplate som kommer i tillegg.

21 990

Dreiesett F 373 Jøtul leverer tilbehør som blant annet dreiesett. Passer til Jøtul F 373 og F 473. Den gjør ovnen dreibar 360 grader så man ser flammene flere steder i rommet. 29746815

4290

10

Varme | Montér

Montér | Varme 11


Ved- og peisovner

Nordpeis Duo er en stilfull og høyreist peisovn med et trendsettende design og med topp kvalitet. Duo serien kommer i flere varianter.

Nordpeis Duo 5

Nordpeis Duo 1

Nordpeis Duo 4

16 890

17 990

18 990

Duo 5 med aluminium som dekor på siden. Effekt: 3–8 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 126x47,2x36,7 cm 44665581

Duo 1 pidestall med stor glassdør og sideglass som gir flott innsyn til brennkammeret. Den passer like godt i hjørnet som på rettvegg. Effekt: 3–8 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 126x47,2x36,7 cm 44665543

Duo 4 med sideglass som gir flott innsyn til brennkammeret. Ovnen har en praktisk vednisje under. Effekt: 3–8 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 126x47,2x36,7 cm 44665577

Jøtul F 371 Sort lakk

Jøtul F 371 er en rentbrennende støpejernsovn med stort glass som gir ekstra godt innsyn til bålet. Den har en benmodul i støpejern med avtagbar hylle i s­ okkelen. Dør kan monteres på sokkelen (tilbehør). Effekt 3,6–7kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 115x44,2x45,2 cm 29606688, 30725881

19 990 Dovre Pegasus Leg

En tøff peisovn med godt innsyn til peisbålet. Røykuttak diameter: 150 mm. Materiale: Støpejern. Vekt: 159 kg. Gulvplate i glass ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,5–8 kW Vedlengde: 35 cm HxBxD: 114x50,5x43 cm 41332156

18 990 12

Varme | Montér

Nordpeis DUO 6 (m/kleberstein)

NYHET

Vår stilfulle og høyreiste ovnserie Duo har fått et nytt medlem. Duo 6 har en moderne, tidløs eleganse kombinert med den mer tradisjonelle kleberstenen. Duo-serien er slank og tar minimalt med gulvplass. Den gir deg god konveksjonsvarme og ren forbrenning i toppklasse. I serien kan du velge mellom flere ulike designutførelser og praktiske løsninger for vedlagring. Effekt: 3–8 kW Vedlengde: HxBxD: 126x47x36,5 cm Bakmontering: 47198105, Toppmontering: 47198132

18 890

TILBEHØR Gulvplate i klart eller sort glass Friskluftstilførsel

NYHET

Askeløsning Duo 46773194

990

Montér | Varme 13


Ved- og peisovner

Dovre Leon Box En tidsriktig peisovn i elegant design. Røykuttak diameter: 150 mm. Materiale: Støpejern. Vekt: 161 kg. Gulvplate i glass ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,5–8 kW Vedlengde: 35 cm HxBxD: 114x46,5x42 cm 41332164

Nordpeis Quadro 1

Quadro 1 med pidestall sokkel, perfekt for plassering både i hjørne og på rettvegg. Har mulighet for et ekstra toppelement med varmelagrende olivinsten. Monteringssett for friskluftstilførsel og gulvplate er tilbehør. Effekt: 3–8 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 120,5x62x56 cm 43667680

17 990 17990

Dovre Sonata Dovre Sonata har høy sokkel og sidevinduer som gir god betjeningshøyde og flott innsyn til bålet. Effekt: 2,5–7 kW Vedlengde: 35 cm HxBxD: 107,3x49,8x37,6 cm 45634006

18 990

16 990 NYHET

Askeløsning Quadro

Nordpeis Quadro 2 Nordpeis Quadro er en elegant peisovn med skarpe linjer og kontraster. Vinkelglasset skaper et unikt innsyn til flammene. Effekt: 3–8 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 120,5x54,5x44 cm 43667782, 43717800

19 990

46773644

990 14

Varme | Montér

Montér | Varme 15


Ved- og peisovner

Jøtul F 471

Jøtul F 473

• Unik dråpeform

• Unik dråpeform

• Sokkel i støpejern

• Elegant søyle med dråpeform

• Stor buet glassdør gir optimalt ­ innsyn til flammene

• Med toppmontering og dreieplate (tilleggsutstyr) kan ovnen roteres 360o

• Velg mellom sider i støpejern, ­ aluminium eller sort glass

• Stor buet glassdør gir optimalt innsyn til flammene

• Sidepanelene flukter som integrerte deler av produktet

• Velg mellom sider i støpejern, aluminium eller sort glass

• Sidehengslet dør • Askeskuff avstand mot brennbar 15/50/20 44670833 Jøtul F470 SHD Brennkammer sort lakk

• Askeskuff avstand mot brennbar 15/50/20

44045173 Jøtul støpejernssokkel sort lakk

44670833 Jøtul F470 Brennkammer sort lakk

42298374 Jøtul sideplater støpejern sort lakk

42298374 Jøtul sideplater støpejern sort lakk

Jøtul F471 SHD støpejernssider, komplett Effekt: 6 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 118x46x49 cm

20 990

16

• Sidepanelene flukter som integrerte Jøtul F 470–konseptet er designet av det anerkjente designbyrået Hareide Designmill, og består av en rekke modeller, bla Jøtul F 471 og deler avOvnene produktet Jøtul F 473. har unik og vakker dråpeform, stor buet glassdør med hevefunksjon, og spesielle detaljer kombinert med spennende • Sidehengslet dør buede glassdøren gir optimalt innsynDreiesett materialer. Den store til flammene fordi glasset strekker seg rundt til sidene på ovnen. F 473

Varme | Montér

42298336 Jøtul søyle sort lakk

Jøtul F473 SHD støpejernsider, komplett Effekt: 6 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 118x46x49 cm

Jøtul leverer tilbehør som blant annet dreiesett. Passer til Jøtul F 373 og F 473. Den gjør ovnen dreibar 360 grader så man ser flammene flere steder i rommet. 29746815

4290

20 990

Montér | Varme 17


Ved- og peisovner Jøtul F 118

Jøtul F 3 Sort lakk

Dette er en klassiker som nå er t­ ilbake med nye detaljer og ren ­for­brenning. Hovedformen fra tidligere er beholdt, og også diktet fra Håvamål er med på fronten av ovnen som tidligere. Tar vedkubber på inntil 60 cm. Praktisk kokeplate på toppen. Overflate i sort lakk. Lang brenntid. Enkel å plassere med uttak for ­røykrør på toppen, bak og på begge sider. Kun sort lakk, høyde senter røykuttak side og bak 691. Effekt: 4–10 kW Vedlengde: 60 cm HxBxD: 78,5x36,1x84,1 cm 27330521

Dette er en mellomstor ovn i klassisk design, med stor glassdør som gir flott innsyn til flammene. Røykuttak på topp, bak og begge sider gjør ovnen meget lett å ­plassere. Askeløsning er standard. Effekt: 3,4–9 kW Vedlengde: 40 cm HxBxD: 70,7x57,7x48,4 cm 21422282

9990

15 990

Jøtul F 100

Jøtul F 100 er en kompakt vedovn med plass til vedkubber opp til 40 cm. Den har en liten, innvendig askeløsning som gjør det enkelt å tømme asken. Ovnen har en stor glassdør som gir et flott innsyn til bålet, og er preget av et tradisjonelt, norsk håndverksmønster. Effekt: 2,7–7,5 kW Vedlengde: 40 cm HxBXD: 57x52,8x33,6 cm 23400716

7990 Tilbehør til F 100: Lange ben (21,5 cm), ekstra skjermplate bak, gulvplate.

Ingenting er som en vedovn. I en vedovn ligger tradisjon, kos, varme og minner om oldemors og bestemors kjøkken. Vedovner er gammeldagse. Det er det som er så fint med dem. Og kanskje det er nettopp derfor de skaper lunhet og stemning også i moderne hjem?

Dovre 250 CBS

Jøtul F 602 Sort lakk

Dette er en liten og sjarmerende ovn i tradisjonell, klassisk design, som har mottatt Klassikerprisen for God Design. Støpejernsovn med ren ­forbrenning. Overflate i sort lakk. Kokeplate er standard. Røykuttak på topp og bak. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,3–8,5 kW Vedlengde: 40 cm HxBxD: 64x32x49 cm 23400351

7990

18

Varme | Montér

Peisovnen for deg med liten plass. Et godt alternativ til tradisjonell ­vedovn. Vekt 75 kg. Røykuttak 125 mm. Original Dovregrå lakk. Avstand brennbart: 20/40/20 Effekt: 2–6 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 66x44,9x40,5 cm 29498953

6990

Dovre peisovn 325 CB

Ildstedet Dovre 325 CB er godkjent i klasse 1. Det vil si at ildstedet brenner rent på et minimum vedforbruk fra 0,67 kg/h (2200 W).
Ca. 4 ildsteder er godkjent i Norge med så lavt vedforbruk. Ildsted med så lavt vedforbruk egner seg spesielt i lavenergiog i passivhus, samt vanlige hus og leiligheter som ikke har stort varmebehov. Effekt: 2,2–6 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 65,5x40,5x49 cm 46055554

7990

Dovre peisovn 525 CB

En peisovn med stor glassdør somgir godt innsyn til peisbålet. Produsert i støpejern av høyeste kvalitet. Rentbrennende med askeskuff og askerake. Mulighet for røykuttak på topp og bak. Røykuttak 150 mm, Vekt 125 kg. Original Dovregrå lakk. Effekt: 2500–7000 W Vedlengde: 40 cm HxBxD: 75x52,2x41,5 cm 44790881

7990

Dovre peisovn 40 CBS

Dovre 40 CB er en elegant og rentbrennende vedovn hvor motivet er hentet fra eventyret De tre Bukkene Bruse. Den har glassdør som gir godt innsyn til peisbålet. Ovnen kan leveres i lakkert eller emaljert utgave. Ovnen kan leveres med 1 eller 2 kokeplater (ekstrautstyr). Den kan også leveres med en etasje (1000 W). Etasjeovnen har betegnelsen 45 CB og består av Dovre 40 CB med etasje 5 T på toppen. Effekt: 2–7 kW Vedlengde: 40 cm HxBxD: 71,5/78,5x35x50/60 cm 47250643

7990


Ved- og peisovner

Asgård 3

Du kan styre forbrenningen på din Asgård-ovn veldig presist via regulering av spjeldene. Det betyr at den samme ovnen kan gi mellom 3 og 9 kW. Derfor kan du oppnå den varmeeffekt som passer til behovet ditt samtidig som ­forbrenningen er ren og effektiv. Alle peisovnene fra Asgård 3 er konveksjons-

ovner som fordeler varmen ved hjelp av naturlig luftsirkulasjon. Ovnen har en effektiv ruteskyllefunksjon som hindrer sot på glassruten. Oppvarmingsareal 30–140 m2, røykuttak Ø150 mm topp, vekt 75 kg. Effekt: 3–9 kW Vedlengde: 35 cm HxBxD: 99,2x56x37 cm 29861911

3990

Jøtul Warm 4

Vedovnen Warm 4 har eksklusive sider i dekorativ Serpentinstein. Steinen har gode varmelagringsegenskaper og gir en lun ekstravarme som varer lenge. Dør kan monteres på sokkelen som tilleggsutstyr. Effekt: 3-8 kW Vedlengde: 30 cm Overflate: sort lakk

Vekt med Serpentinstein: 145 kg Tilbehør: Kit for uteluft, for til sokkel HxBxD: 102,2x51,4x45,2 cm 44517385

14 990

Uno er en lav ovnserie (høyde fra kun 907 mm) med klassisk, moderne skandinavisk utseende. Også denne kan du tilpasse etter egen stil og personlig smak. Ønsker du en virkelig egentilpasset ovn, kan du velge mellom tre varianter av ben til Uno 4. Med eikeben blir ovnen et flott møbel i stuen.

NYHET Opus Ignis

Opus Ignis har et stilfult design med innsyn til flammene fra tre sider. Dette er en sikker og effektiv ovn i høy kvalitet som er plasseringsvennlig både på rettvegg og i hjørne. Høykvalitets låsemekanisme og brennkammer som oppfyller alle krav til en moderne oppvarmingskilde. Hele 4 mm godstykkelse i stål som gir mindre bevegelse under oppvarming. Justerskruer for enklere montering. Kan benyttes med tilluft. Effekt 3–8 kW. Vedlengde: 30 cm. BxHxD: 50,8x99,2x46,2 cm 46728443

10 990

20

Varme | Montér

Ovnsdøren har et automatisk låsesystem som øker både sikkerhet og komfort. Gjennom de store glassdørene har du fritt innsyn til flammene TILBEHØR Gulvplate i sort glass, Gulvplate i klart glass, Uno 2 metall folie, Uno 4 - ben i eik, sort stål eller børstet stål. Friskluftstilførsel 46773644

NYHET

Askeløsning Uno 46773644

990

NYHET

Nordpeis Uno 1

Nordpeis Uno 2

Nordpeis Uno 4

Effekt: 3-6 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 100,6x43,6x36,4 cm 46378757

Effekt: 3-6 kW Vedlengde: 30 cm BxHxD 101,2x42x34,8 cm 46378761

Effekt: 3-6 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD 90,7x42x34,8 cm 46378776

13 890

16 890

15 890

Tillegg for eikeben

Montér | Varme 21


!

Ved- og peisovner

Jøtul F 167

Jøtul F 167 er en bestselger i støpejern med sideglass. Ovnen karakteriseres av de store sideglassene og den elegante plasseringen på toppen av en søylefot som etter hvert har blitt et prisbelønt, signaturdesign for Jøtul. Den er tilpasset moderne boliger og fyring på lav effekt. Den er enkel i bruk med kun en lufteventil og en praktisk askeløsning. Jøtul F167 har mulighet for tilkobling av uteluft og kan påmonteres en varmelagrende klebersteinstopp mot et tillegg i prisen.

Vekt 140 kg. Farge: Sort lakk. Effekt: 3,7–9 kW Vedlengde: 33 cm HxBxD: 103,3x45x44,6 cm 45612624

15 990 Jøtul F 165 BP

Jøtul F 165 BP er en støpejernsovn som karakteriseres av sine store sideglass og praktiske oppbevaringsrom i sokkelen. Her kan man skjule tilhørende nips som ofte blir liggende fremme. Det er også mulig å montere et skjult, spesialtilpasset peisbestikk. Jøtul F 165 BP er tilpasset moderne boliger og er egnet for fyring på lav effekt. Den er enkel i bruk med kun en lufteventil og en praktisk askeskuff. Vekt: 145 kg. Farge: Sort lakk Effekt: 3,7–9 kW Vedlengde: 33 cm HxBxD; 103,3x45,0x44,7 cm 45612605

15 990

Jøtul F 163 Sort lakk

Med sideglass som gir ekstra godt innsyn til flammene og en overflate som forhindrer soting. • Rentbrennende støpejernsovn • En rentbrennende brukervennlig støpejernsovn, med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft • Klebersteinstopp (tilleggsutstyr) gjør ovnen ekstra eksklusiv • Mulighet for tilkobling av uteluft

TIPS & RÅD

Fyringstips

Ved opptenning kan det være lurt å legge to tykke vedkubber på hver side i ovnen. Legg opptenningsbrikketter mellom disse, stable så opptenningsveden øverst og tenn på.

Effekt: 3,7–9 kW Vedlengde: 33 cm HxBxD: 90,3x45x44,6 cm 43665315 (sort), 44593038 (hvit)

13 490

Jøtul F 163 m/hvit emalje

15 490

Jøtul F 162

Dette er en liten vedovn med et nytt og unikt utseende designet av Hareide Design. Størrelsen og formen på ovnen gjør den egnet for både hjørne og ved vegg. • Rentbrennende støpejernsovn • En rentbrennende brukervennlig støpejernsovn, med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft • Klebersteinstopp (tilleggsutstyr) gjør ovnen ekstra eksklusiv • Mulighet for tilkobling av uteluft Effekt: 3,7–9 kW Vedlengde: 33 cm HxBxD: 90,3x45x44,6 cm 43665300

11 990 22

Varme | Montér

Montér | Varme 23


Ved- og peisovner

Jøtul F 263

• Praktisk peissett er standard på alle modeller. Det er plassert på innsiden av sokkeldøren, men likevel lett tilgjengelig • Høy grad av brukervennlighet med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft • Askeløsning er standard • Kit for kobling til uteluft gir lukket forbrenning (tilleggsutstyr). Vifte for hurtig spredning av varmen (tilleggsutstyr)

Jøtul F 260-konseptet

er skapt av anerkjente Hareide Design, og inkluderer fire modeller. Man kan velge mellom stål eller kleberstein, alt etter hvilke behov og ønsker man har. Fyringsteknisk er disse ovnene helt i verdenstoppen med meget lavt utslipp og 83 % virkningsgrad allerede ved 3 kW. Dette er konveksjonsovner som er plasseringsvennlige på grunn av korte avstandskrav – kun 10 cm til brennbare materialer.

Effekt: 3,7-9 kW Vedlengde: 33 cm HxBxD: 108,7x51,9x49,1 cm 44564917/44564921

18 490

Dovre Cinderella L, frisklufttilførsel

En stilren peisovn som passer spesielt godt for hjørne­plassering. Kan også plasseres på rettvegg. Stor askeskuff og enkel betjening. Du kan velge mellom konveksjon eller tradisjonell strålingsvarme. Dekorpanel kommer i tillegg i sort lakk og kleberstein. Vekt 100 kg. Røykuttak 150 mm. Original Dovre grå lakk. Forberedt for friskluft tilkobling. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,5–8 kW. Vedlengde: 35 cm. HxBxD: 89x52x45 cm 42567117

12 990 Jøtul F 262

• Praktisk peissett er standard Det er plassert på innsiden av sokkeldøren, men likevel lett tilgjengelig • Spesielt godt egnet til hjørneplassering • Høy grad av brukervennlighet med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft • Askeløsning er standard • Kit for kobling til uteluft gir lukket forbrenning (tilleggsutstyr). Vifte for hurtig spredning av varmen (tilleggsutstyr) Effekt: 3,7-9 kW Vedlengde: 33 cm HxBxD: 108,7x51,9x49,1 cm 44564902/44564921

16 990

Dovre Woodbox for Vintage 35

Stilfullt design og praktisk oppbevaring av ved med Dovre woodboks under ildstedet. 44457454

5990 Dovre Vintage 35

En rentbrennende peisovn med glassdør i retrostil. Ovnen er overflatebehandlet med original Dovre grå lakk og er produsert i støpejern. Den har integrert askeskuff og har mulighet for stålskorstein. Vintage kan også leveres i emaljert utførelse mot et pristillegg i fargene hvit og oliven grønn. Effekt: 2,5–7 kW Vedlengde: 35 cm. HxBxD: 68,5x50,5x44,5 cm 44400652

16 990

24

Varme | Montér

Dovre Vintage 50 tablet

En peisovn i retrostil med stor glassdør og godt innsyn til peisbålet. Ovnen er produsert i støpejern og har et forbrenningssystem med luftkammer med sekundærforbrenning. Den er forberedt for frisklufttilkobling. Askerake og askeskuff er inkludert. Effekt: 2,5–9 kW Vedlengde: 50 cm HxBxD: 80,5x72x44,5 cm 44401397

26 990

Montér | Varme 25


Peiser

Jøtul FS 91 Den anerkjente industridesigneren Bård Eker har formgitt den tidløse peisserien FS 90. Serien er den første med peisomramming av lettbetong blandet med olivinsand. Olivin gir høy varmekapasitet som bidrar til at peisen avgir jevn varme over lang tid. Stor buet glassdør på innsatsen gir optimalt innsyn til flammene. Resultatet er en peis med slank og rund form.

28 990

Denne peisen har slette sider som ligger flush med den store buede glassdøren til Jøtul 470-innsatsen. Med sin slanke og runde form passer Jøtul FS 91 både for hjørne og rettvegg. Vekt 307 kg. Gulvplate i sotet glass er tilgjengelig. Farge: Sort lakk Effekt: 3,5–10 kW Vedlengde: 30 cm - HxBxD: 154x51x47 cm 45614134 / 44670833

Jøtul FS 162

Dette er en rund klebersteinspeis tilpasset brennkammeret fra Jøtul 370-konseptet i sort lakk. Helt unikt med denne peisen er en ventil på toppen av omrammingen. Når ventilen er åpen er dette et ildsted med hovedsakelig konveksjonsvarme, men når ventilen stenges vil man kunne lagre varmen over lengre tid. Klebersteinen er varmelagrende og gir jevn varmeavgivelse over lang tid. Kombinasjonen av støpejern og kleberstein gir peisen unike varmeegenskaper og lavere fyringskostnader. Unik ventilløsning gir fleksibilitet i valg av konveksjonsvarme og varmelagring. To høyder: 158 cm og 195 cm. Rentbrennende peisinnsats med store sideglass. Passer både for hjørne og rett vegg. Effekt: 3,6–7 kW Vedlengde: 30 cm HxBxD: 158/195x60x60 cm Jøtul F 370 brennkammer (sort lakk) 29606688, Jøtul FS 162 h 158 cm 30725980

Nordpeis Tine med innsats NI-22 Bifold Tine hjørne leveres standard med ileggsplate i skiferbetong. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 3-10 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 157x100x71 cm 40987679

12 990

Nordpeis Brage med innsats NI-22 Bifold Brage leveres standard med ileggsplate i r­ uvina marmor. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 3-10 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 156x97x62 cm 40987547

13 990

47 990

26

Varme | Montér

Montér | Varme 27


Peiser

Nordpeis Salzburg Salzburg L er en varmelagrende peis med en helt ny løsning for konveksjonsvarme. Den gir deg full kontroll over varmen i rommet. Du kan raskt varme opp et rom, noe du ikke kan med andre varmelagrende peiser. Du kan også velge å lukke konveksjonsvarmen helt for å få den fulle effekten av varmelagringen.

Nordpeis Stockholm lav

Stockholm er en liten rettveggspeis med integrert brannmur for enkel montering. Stockholm kan også leveres med eller uten vokset belte, og med vednisje på høyre eller venstre side. Stockholm bestilles med innsats N-20 som gir fire fargevalg på dørrammen. 43635442 Peisomramming Stockholm lav 43639638 Peisinnsats N-20F

Salzburg L har et tidløst design med myke hjørner og kan plasseres i ethvert hjem. Ønsker du mer særpreg, kan Salzburg flislegges eller males i fargene du ønsker. Salzburg L kan leveres med et ekstra element for å få en høyere versjon. Salzburg L er den tredje modellen i en serie med varmelagrende peiser, og er en forbedring av de tradisjonelle varmelagrende peisene. Med Salzburg får du jevn varmefordeling over 20-25 timer. Vedlengde: 30 cm (M og L), 50 cm (XL) BxHxD: 174/+1 214x80x55 cm

Salzburg M

Salzburg L

44663666

46773576

26 990

33 990

NYHET

18 990

Salzburg XL 46251380

38 990

TILBEHØR Gulvplate i sort glass Gulvplate i sandblåst ruvina Ekstraelement for høyere versjon Friskluftstilførsel

Opptenning Opptenning av veden fra toppen vil i mange tilfeller redusere partikkelutslippene i oppstartsfasen. Små tørre vedstykker bør brukes for å varme opp ildstedet med en god nok opptenningsperiode (minst 10 minutter) for å sikre små utslipp.

før lufttilførselen til ildstedet kan reduseres forsiktig. Ved med høyt vanninnhold (over 20 % vann) bør klyves i mindre stykker (2 – 5 cm) dersom det fyres med lavt vedforbruk. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du installerer ildstedet.

En god opptenning (minst 10 minutter) er nødvendig

Jøtul Cube GG

Jøtul Cube er et peiskonsept designet av Eker Design. Jøtul Cube er basert på et konsept som gir stor frihet i valg av materialer. Det er også mulig å ombestemme seg etter en tid, eller noen år, dersom man ønsker å endre peisens utseende i tråd med andre endringer i interiøret. Konseptet gjør at peisene er svært enkle å montere. Det gir deg også stor valgfrihet og mulighet til å “bygge din egen peis”. Bildet viser Jøtul Cube I 400. Glass front og sider. For flere modeller se www.jotul.no • Velg mellom lavastein, glass og aluminium • Tilpasset for peisinnsatsen Jøtul I 400 • Peissett og vedbeholder kan monteres (tilleggsutstyr) • Enkel installasjon Effekt: 3,8-9 kW Vedlengde: 40 cm HxBxD: 1117,8x78x48,5 cm 44747640/44593023

Nordpeis Stockholm høy

Stockholm høy er den høyeste modellen i serien, og har brennkammeret høyere opp enn de andre modellene. Det gir et svært godt innsyn til flammene. Den har også en gjennomgående vednisje under. Som alle peisene i Stockholm serien har den integrert brannmur i bakkant som gjør at den kan plasseres rett mot en vegg av brennbart materialet. Effekt: 2 – 10 kW Vedlengde: 40 cm BxHxD: 66,5x154x40 cm 44663545 Peisomramming Stockholm Høy 43639638 Peisinnsats N-20F

20 990 Tilbehør 43639986 Gulvplate i sort glass eller vokset betong 1690,Monteringsett for frisklufttilførsel. Veggjennomføring for friskluftssett. TIPS! I Stockholm serien kan du velge mellom 5 forskjellige farger på dør og ramme, velg ditt eget uttrykk.

fra

23 990

inkl. innsats 28 Varme | Montér

Montér | Varme 29


Sakai Grate

Peiser

Nordpeis Odense

Odense er en høyreist vinkelpeis som tar liten gulvplass. Den kan settes både frittstående, på tettvegg og i hjørne. Effekt 3 - 8 kW Vedlengde: 30 cm BxHxD: 50x178x50 cm 46195463

25 890

Nordpeis Ronda 160 m/NI26 Ronda er en elegant peis med behagelig varme. Denne nye varianten lanseres under navnet Ronda 160 da høyden på denne vil være 160 cm, mens ordinære Ronda er 200 cm. Rondas runde design gjør den spesielt lett å plassere. Den er like lekker å se på fra alle vinkler og gjør seg like bra i et hjørne som midt i rommet. Brennkammeret er plassert høyt oppe og gir et ekstra godt innsyn til flammebildet. Dette gjør den også sikrere i forhold til små barnehender som ofte vil kjenne, de aller minste barna vil her ha problemer med å rekke opp til glasset.

Nordpeis Sakai Betong

Sakai er en liten, elegant peis som tar like liten plass som en vedovn. Innsatsen X-20F er en helt ny og unik innsats fra Nordpeis. Her setter man inn veden stående, som på et gammelt speiderbål. Sakai kommer i tre varianter: Sakai, med standard betong og rist på topp og ved luftinntaket. Sakai Colorado White, hvit spesialbetong med rist på topp og ved luftinntaket. Sakai Grate, hvit spesialbetong med rist i beige langs begge sider og topp. Effekt: 5 kW Vedlengde: 50 cm HxBxD: 164x45x37 cm 46773523 Sakai betong omramming 46773701 Peisinnsats X-20F

29 990

30

Varme | Montér

Denne nye, lave modellen passer også fint i små rom med lavere takhøyde. Husk bare at dette er en peis som varmer godt og har et anbefalt oppvarmings areal på 60-120 m2. Som tilbehør finnes også en ekstra kjerne av varmelagrende stein som vil avgi en moderat og behagelig varme en god stund etter avsluttet fyring. Dette er peisen for de som ønsker ekstra gode varmeegenskaper i en elegant og myk design. Elementene i Ronda kan minne om store fliser, og enkelte får en likhetsfølelse av de gamle kakkel peisene. Dette er en moderne peis med et snev av nostalgi. Den er selvfølgelig rentbrennende og like effektiv som en vedovn, og kan tilkobles ekstern friskluft for de med tette boliger. Effekt: 4 - 8 kW Vedlengde: 30 cm BxHxD: 60x160x60 cm 43652344

29 990 Montér | Varme 31


Peiser

Nordpeis Chicago II høy

47277822

Effekt: 4,5 – 10 kW Vedlengde: 35 cm HxBxD: 238x62x62 cm

46774064 Peisinnsats N36-A Sort Tilbehør Gulvplate i sort terrazzo eller ruvina marmor. Monteringsett til frisklufttilførsel. Veggjennomføring til friskluftssett.

Chicago II er en høyreist peis med stort vinkelglass for et godt innsyn til flammene. Chicago II leveres som høy og lav modell. Peisen kan plasseres på rettvegg, i hjørne eller fritt i rommet.

Effektiv og miljøvennlig vedfyring

Forskningsresultatene viser at riktig installasjon av ildstedet og ved av god kvalitet er av avgjørende betydning for å oppnå effektiv og miljøvennlig vedfyring. Når veden skal brenne skjer det først en fordamping av vannet i veden. Deretter en fordamping og forbrenning av gassene. Til slutt blir det igjen trekull som forbrennes når veden varmes opp.

30 990

Vanninnhold og størrelse på vedstykkene er derfor de viktigste faktorene. Store vedstykker gir høye utslipp ved liten lufttilførsel i et kaldt ildsted og små våte vedstykker gir mindre utslipp enn store våte vedstykker. Ved av god kvalitet kan også gi for mye utslipp når det fyres med liten lufttilførsel og veden bør derfor tilpasses til det ildstedet som benyttes eller ildstedet bør brukes i samsvar med vedens egenskaper.

Jøtul FS 173 (til 520) omramming kleberstein

Jøtul FS 73 m/glass 3 sider

NYHET

Omramming betong. Tidløs minimalisme i støpejern og betong Jøtul FS 73 har et lett og minimalistisk uttrykk med rene, glatte flater i lettbetong og Jøtuls stabile støpejern. Den nye innsatsen I 520 med glass på tre sider gir et flott innsyn til bålet, og bidrar til at

NYHET

16 990

HxBxD: 169x57,4x53 cm Innsats: Jøtul I 520 Effekt: 3,9 – 10 kW Maks vedlengde: 50 cm 46818357, 46818380

Jøtul I 520FR Glass 2 sider 46818342

36 980

Varme | Montér

34 990

Jøtul I 520F Glass i front 46818323

Jøtul FS 173 er en stilren klebersteinspeis med innsyn til bålet fra tre sider. Ved hjelp av en ventil på toppen av peisen kan du velge om varmen sendes direkte ut i rommet som konveksjonsvarme - eller om du vil magasinere varmen i klebersteinen. Jøtul FS 173 er tilpasset Jøtul I 520 FRL.

32

peisen blir samlingspunktet i ditt hjem. HxBxD: 169x57,4x60 cm Innsats: Jøtul I 520 Effekt: 3,9 – 10 kW Maks vedlengde: 50 cm 46818357, 46818361

19 990

• Konstruert for enkel montering • Emaljerte, hvite brennplater i støpejern • Rentbrennende og svanemerket • Coating på glass og god luftspyling

Jøtul I 520FL Glass 2 sider 46818338

19 990

Jøtul I 520FRL Glass 3 sider 46818357

22 990

• Smekklås i døren • Passer godt ved fornying av gruer • HxBxD: 52,4x59,4x43,1 cm Montér | Varme 33


Utepeiser

Nordpeis Roma Garden

Roma Garden har et brennkammer i delikat, lys Thermotte og medfølgende grillrist. Med høyden på peisen får man et optimalt innsyn til flammene. Peisen er produsert i lettbetong, leveres umalt og er enkel å montere. Vedlengde: 40 cm HxBxD: 165/216x79x66,5 cm 46773504

13 990 Tilbehør Gnistfanger 46773364 3590,-

Jøtul Terrazza

Det skal ikke rare solgløttet til før vi nordmenn tar kosen utendørs. Med Jøtul Terazza er terskelen enda lavere. Hareide Design har utviklet Jøtul Terazza. Det gjør den til en utepeis du har lyst til å vise frem. En som kan inngå i en helhet med stilige hagemøbler og gjennomtenkt beplanting, som ikke skjemmer en lekker terrasse eller en velpleiet hage. Peisen er laget i Cortenstål som får en rustikk, rusten overflate etter kort tid. Dette er også beskyttende for stålet, slik at peisen kan stå ute hele året.
Jøtul Terazza har stor åpning med godt innsyn fra sidene, noe som inkluderer alle i varmen og kosen fra et stort bål. HxBxD: 118x50x50 cm Vekt: 30 kg

3690 3 690

42387917 Jøtul Terazza UP 3690,43730593 Gnistfanger til Terazza 399,43730604 Grillrist til Terazza 399,-

• Moderne utepeis designet av Hareide Designmill • Forlenger kveldskosen • Stort bål • Kan stå ute hele året • Leveres flatpakket, enkel å montere • Lett å plassere • Peisen må plasseres på ikke-brennbart materiale

34

Varme | Montér

Montér | Varme 35


Stålpiper

Jøtul stålskorstein

Jøtul stålskorstein passer alle ovner og ildsteder, er CE-merket og oppfyller alle EUs helse, miljø- og sikkerhetskrav. Den er så trygg at vi gir deg 25 års garanti! Pipesystemet passer alle ildsteder og brenseltyper. Om du trenger skorsteinen til en vedovn, parafinovn, gasspeis eller

pelletsovn så kan du trygt bruke et stålpipesystem. Vil du gå gjennom yttervegg for å sette skorsteinsrøret på utsiden? -Ikke noe problem, den er produsert i materialer som tåler nordens tøffe klima.

Hva passer deg? Bortsett fra standardfargene svart, grå og hvit, kan du få hvilken farge du ønsker på stålpipen din, dersom du har et RALfargenummer. Det finnes også andre materialer; kobber, messing og børstet stål.

36

Varme | Montér

Nordpeis stålpipe

En toppmontert pipe blir selve prikken over i’en sammen med din nye ovn eller peis. Den er enkel å montere med ferdige moduler, og hele jobben kan gjøres på en dag. Nordpeis stålpipe leveres som standard eller ventilert. Med en toppmontert stålpipe blir inngrepet i bygningen minimalt.

Stålpipen er et standardisert modulsystem for å dekke alle behov en enkel og fornuftig montering krever. Stålpipen kan vinkles og trekkes sideveis, noe som gir optimal fleksibilitet ved plassering av ovn eller peis. Kjøkken, soverom, stue, entrè -der du måtte ønske et ildsted har du muligheten med en stålpipe

Pipesystemet kan vinkles og sideforskyves, dette øker muligheten for å plassere ovnen på rett sted i rommet.

Montér | Varme 37


TILBEHØR

Brannmur

Brannmur

Nordpeis brannmur kan benyttes bak både peiser og ovner.

• Trygt • Enkelt • Fleksibelt Trygghet

Brannmuren er testet og godkjent av Sintef. Nordpeis brannmur elementer gjør det enkelt å tilfredsstille krav til de forskjellige ildstedene når det gjelder brannmurens størrelse og plassering. Bruk kun godkjent brannmur til ditt ildsted så er du trygg!

60x100 cm 46773720

60x120 cm 46773746

120x100 cm 46773735

120x120 cm 46773754

899

1690 FERDIG BRANNMUR • Lavtbyggende • Prisgunstig • Lett i vekt • Rask byggetid • Ingen sprekkdannelse • SINTEF godkjent

999

1990

Brannmurplate

Brannmurplaten er også ideell for ­innbygging av innsatser. Den er lett å bearbeide og kan tilpasses med vanlig sag. HxBxD: 260x125x2 cm 41600503

2990

Bygger 5 cm Som Brannmur • Brannmurplaten kan festes direkte mot brennbar vegg med bruk av Hammerstrøm flytende fiberpakning, varmebestandig silikon eller spesiallim. • Monteringsveiledning og produktinformasjon medfølger varen.

Som peisplate • Platene kan enkelt tilpasses til ønsket størrelse med bruk av sag/stikksag eller kniv. For å ivareta platens gode isolasjonsevne er det viktig at alle skjøter hel-limes • Monteringsveiledning og produktinformasjon medfølger varen.

Etterbehandling

JGFW-5, 100x122x5 cm 41759272

1399

JGFW-5, 122x244x5 cm 41759283

2990

• Platene må grunnes/primes før de sluttbehandles med maling/strukturmaling. • Ønsker man en helt glatt og bestandig overflate, anbefaler vi at platene filses med flislim eller helsparkles med sandsparkel før endelig sliping og maling. • Evt. kan også platene kles med påliming av dekorstein, fliser etc.

38

Varme | Montér

Montér | Varme 39


Tilbehør

!

TIPS & RÅD Vi anbefaler

Kun tørr ved anbefales for bruk til opptenning sammen med en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold.

Vedkurv

Hamre Imitert skinn: sort, grå, brun, rød. 30x30x50 cm 45523800 Vedkurv sort 45538496 Vedkurv grå 45530183 Vedkurv brun

Rund peissett sort skinn Hamre 3 deler 46443524

699

499

Peissett smijern Hamre 22426431

599

Skar Peissett stål og glass 70x20 cm 45530198

699

Bre Peissett

Tind peissett

849

1099

Glass, eik, stål 29695178

Sort og rustfritt stål 23778038

Tørr bjørkeved 15 kg, Alfa Bio Group 40458168

49

pr. sekk

Feiebrett m/kost Nordpeis 42123597

349

Rund vedkurv i sort skinn

Hamre 40 cm 46443422

399 40

Varme | Montér

Nut Vedbærer løst håndtak Hamre 22426282

649

Vedstabler Rett i glass og stål, 70 cm 45530153

999

Boks m/ lokk

Hamre I sort skinn (til f.eks.tennbriketter) 46061638

299

Askebøtte m/lokk & spade 7 liter 28048650

299

Brikettpose

Hamre 400 tennbriketter og lighter 29678448

199

Opptenning Bio 100 Burner Tilsatt bio-olje 44822778

79

Montér | Varme 41


Elektrisk varme

Mill Steel Farvel trauste panelovner! Med sin moderne design kombinerer Mill Steel et lekkert utseende med en gunstig pris. Ovnene har avansert termostatstyring og gir jevn varmefordeling i rommet. Stålfronten har et revolusjonerende design og føyer seg godt inn i ethvert rom. Mill Steel finnes i grå og hvit, i flere størrelser og med dag- og natt-termostat som standard. Brakett og skruer medfølger.

Mill Glass Med sin elegante glassfront kombinerer Mill Glass et lekkert utseende med en gunstig pris. Ovnene har avansert termostatstyring og gir jevn varmefordeling i rommet. Fronten er i herdet glass og har ingen skarpe kanter. Termostaten muliggjør dag- og nattsenking av temperaturen. Dette gjør at man kan spare opptil 25 % av energiforbruket sammenlignet med

mekaniske termostater. Programmering av dag- og nattsenking er svært enkelt og intuitivt.

Mill Steel panelovn 600W 600W panelovn, BxHxD: 65x40x5,8 cm. Varmer: 8-11 m2 46568665

999 / 1049

46568673, grå

NYHET Designet av

Mill Steel panelovn 1200W 1200W panelovn BxHxD: 105x40x5,8 cm. Varmer: 14-18 m2 46568684

1199 / 1249

46568718, grå

Mill Steel list 800W 800W panelovn BxHxD: 105x25x5,8 cm. Varmer: 10-14 m2 46568737

1099 / 1149

46568741, grå

Mill Glass list 600W 600 W list, BxHxD: 100x23x6 cm Varmer 8–11 m2 45538114

1149 1249/1249

(45538125, sort/46449374, grå)

Mill Glass panelovn 600W 600 W, BxHxD: 63,5x46,5x6 cm Varmer 8–11 m2 45537554

Mill Glass panelovn 1000W 1000 W, BxHxD: 101,5x46,5x6 cm Varmer 12–16 m2 45537834

Mill Glass list 800W 800 W, BxHxD: 120x23x6 cm Varmer 10-14 m2 46449404

(45537762, sort/46449302, grå)

(45538095, sort/46449336, grå)

(46449412, sort/46449423, grå)

1049 1149/1149 42

Varme | Montér

1249 1349/1349

1199 1299/1299

Montér | Varme 43


Elektrisk varme

To av tre husbyggere velger elektrisk oppvarming av huset sitt. Elektrisk oppvarming har den fordelen at den er brukervennlig, allsidig og fleksibel samt at den enkelt kan tilpasses ulike behov. Dette i tillegg til lave anskaffelseskostnader. Moderne teknologi sørger for å varme opp din bolig til ønsket temperatur i hvert rom. Med nye byggeforskrifter og tettere hus reduseres varmebehovet. Ofte holder det da å kun kjøpe noen få panelovner for å oppnå komforttemperatur i hele huset ditt. En enkel, smidig, vedlikeholdsfri og rimelig løsning som passer de aller fleste.

Nobø IKON enøk-ovn

Norskprodusert kvalitetsovn fra Nobø med 10 års garanti. Med mer enn 3 000 000 millioner solgte verden over, er dette en panelovn mange har et varmt forhold til. Nobø IKON enøk-ovn leveres med presis elektronisk termostat. Det betyr at du stiller termostaten 1. gang, og rommet holder den temperaturen du stiller den til, uavhengig av svingninger i utetemperaturen. Nobø IKON gir deg med andre ord god komforttemperatur og god varmeøkonomi. IP24. 500 W panel HxL: 40 x 32,5 cm 46900866

749

Nobø SAFIR

Norskprodusert design som varmer. Nobø SAFIR er bare 9 mm tykk, og dermed et svært takknemlig innredningselement. Velg mellom gjennomsiktig klart glass eller speil. En lekker list av eloksert aluminium rammer inn begge variantene. Kan monteres vertikalt eller horisontalt etter eget ønske. Fungerer først sammen med romtermostaten TCU 700, som styrer inntil 10 Nobø SAFIR ovner i samme rom. 750 W klart glass HxL: 40 x 140 cm 41746906

7690

1100 W klart glass HxL: 60 x 140 cm 41746925

9990

750 W speil HxL: 40 x 140 cm 41746978

8990

Temp. styringsenhet TCU 700 Trådløs romtermostat. Styrer inntil 10 Safir ovner i samme rom. Må benyttes for at Nobø Safir skal avgi varme. 41747334

1099

750 W panel HxL: 40 x 52,5 cm 46962296

799

1000 W panel HxL: 40 x 67,5 cm 46900885

849

1250 W panel HxL: 40 x 82,5 cm 46962353

949

750 W list HxL: 20 x 107,5 cm 46962372

849

Nobø IKON enøk-ovn leveres med Nobø XSC termostat. Markedets mest presise elektroniske termostat.

1000 W list HxL: 20 x 137,5 cm 46900893

TCU 700 Romtermostat til Nobø Safir

44

Varme | Montér

899

Montér | Varme 45


Elektrisk varme

Radiator oljefylt Calor konvektorovn

En effektiv varmeovn med innebygget vifte for bedre og raskere fordeling av varmen. Ovnen kan enkelt flyttes dit du trenger den. Utstyrt med effektkontroll og termostat. Maks effekt 2000 W 41956876

349

Mill HT12 2000 W

NYHET

Mill HT12 er et varmetårn med keramisk varmeelement. Fordelen med keramisk varmeelement er at det brenner mindre støv enn ordinære trådelement. HT12 er en slank og stilig vifteovn med digitalt display og fjernkontroll. I tillegg har den svært god varmedistribusjon ved hjelp av den innebygde viften i kombinasjon med oscillering. Ovnen har veltesikring, overopphetingsvern og elektronisk termostat. 46568775

Calor JL8 Frittstående 1000 W, 8 ribber 41603127

399

Radiator oljefylt

Calor JL11 Frittstående 1400 W, 11 ribber 41603101

469

BT2000 og BT3300 er små og effektive byggtørker. Velg mellom en effekt på 2000 W eller 3300 W. Byggtørkeren kan enkelt flyttes dit man trenger den, det være seg garasjen, boden eller andre steder varmen trengs. Begge er utstyrt med effektkontroll og termostat. 3 innstillinger gjør at man enkelt kan velge wattstyrke etter behov. 3 innstillinger • Overopphetingsvern IP44-godkjenning • Termostatkontroll

BT 3000 er en liten og effektiv byggtørker. Byggtørkeren har en effekt på 3000 W. Det sylinderformete røret gir en svært god varmedistribusjon. Vinkelen på røret kan også justeres etter eget ønske. Byggtørkeren kan enkelt flyttes dit man trenger den, det være seg garasjen, boden eller andre steder varmen trengs. BT3000 er utstyrt med effektkontroll og termostat. 3 innstillinger gjør at man enkelt kan velge om man skal benytte vifte, 1500 W eller 3000 W. Etter avstengning vil viften automatisk starte i intervaller til temperaturen i front er lavere enn 40 grader celsius.

• 3000 W • 3 innstillinger • Overopphetingsvern • IP44-godkjent • Termostatkontroll • Vinkel kan justeres

NYHET

Mill HT5512 2000 W Mill HT5512 er en liten vifteovn med keramisk varmeelement. Fordelen med keramisk varmeelement er at det brenner mindre støv enn ordinære trådelement. HT5512 har et retro design som føyer seg godt inn i moderne hjem. I tillegg har den svært god varmedistribusjon ved hjelp av den innebygde viften i kombinasjon med oscillering. Ovnen har veltesikring, overopphetingsvern og mekanisk termostat. 46449438

649

46

Varme | Montér

En liten og nett ovn som er konstruert for å benyttes til oppvarming av mindre rom som ikke er direkte oppholdsrom, f.eks. gang, toalett, hobbyrom. Ovnene er utstyrt med mekanisk termostat og har innbygd sikring mot overoppheting. Ovnen har beskyttelsesklasse II og kan derfor benyttes i stikkontakter uten jordtilkobling, 500W utførelse. IP 20. Ovnen har frostvakt-innstilling. 43655572

399

749

En vifteovn er som regel et supplement til annen oppvarming på dager hvor det er ekstra kaldt, eller på morgenen når vi står opp, er det godt med litt ekstra varme. Vifteovnen er ­veldig effektiv og lett å flytte. Vifteovnen er utstyrt med effektbryter og termostat.

Småromsovn Clima 460 T

Varmevifte Q BT2000

Varmevifte Q BT3300

Byggtørke Q BT3000

499

599

699

2000 W. Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller. 42357257

3300 W. Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller. 42357261

3000 W. Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller. 42357276

Montér | Varme 47


Elektriske peiser Dimplex DeLuxe innsats Her avbildet med Redway ramme. 46176177 Redway ramme: 46176196

1590

Elektriske peiser tar Norge med storm Folk elsker varmen og stemningen som peisen gir, og de setter pris på å slippe arbeidet med å bære ved og fjerne aske og sot. Varmen kommer øyeblikkelig, og det er enkelt å regulere styrken på både varme og flamme-effekt. Flammene ser svært naturtro ut med vedkubber som en del av inntrykket. En stor fordel med elektrisk peis er at den ikke trenger pipe, og dermed kan plasseres i hvilket som helst rom i huset, og hvor som helst i rommet. Dette gir en frihet i forhold til møblering og bruk av huset som ingen annen peis kan konkurrere med.

Peis på varme kvelder? For kosens skyld kan peisen stå på en lun sommerkveld. Da bruker du bare flammeeffekten uten varme.

Peis elektrisk Deluxe innsats 2000 W vifte, fjernkontroll En peis med den unike teknologien Opti-Myst. Flammer og røyk dannes av vanndamp. Redway er ikke bare en elektrisk peis, den er et designmøbel med eleganse og harmoniske stramme former. Plasser den på veggen og nyt en perfekt illusjon av levende flammer og røyk. Opti-Myst kan styres med eller uten varme, slik at peisen kan nytes selv i varmt vær. 46176177

6390

Dimplex DeLuxe innsats Her avbildet med Iris ramme. 46176177 Iris ramme: 46176412

1590

ewt Seine Chrome

Elektrisk peis i sort tidløst design med dimmer på flammeeffekten. Varmevifte med to trinn 1000 W/2000 W. Flammeeffekten kan benyttes uavhengig av varmeviften. Peisen står på hjul og kan f­ lyttes etter behov, innfelte bærehåndtak. HxBxD: 73x57x28 cm. Vekt 17 kg. 41500174

1799

Mignon lyspærer 2 pk. 29949476

69

48

Varme | Montér

Montér | Varme 49


Gass og parafin Lima NP42

Lima NP42 er en gassovn på 4200 W som er svært enkel i bruk. Ovnen er sikker ved at den har både veltesikring og termoføler. Ovnen egner seg ypperlig til camping, hytte, båt eller hjemme da den blir fort varm. Lima NP42 avgir i tillegg en svært behagelig varme. Lima NP42 leveres med hjul som gjør det enkelt å flytte ovnen etter behov. Ovnen har 3 innstillinger; 1400 W, 2800 W og 4200 W. Spesifikasjoner 4200 W 3 innstillinger Veltesikring Piezo-tenning 30788855

799 Flyttbare propanovner

Gassovner er enkle å flytte og gir øyeblikkelig varme. De har stabil forbrenning og avgir ikke farlige avgasser eller lukt. Kan brukes i alle rom inne, garasje, kjeller eller i fortelt. Gassovner skal benyttes under tilsyn. Ovnen skal stenges av når man forlater boligen.

Taydsan parafinovn

263 og 363 er svært effektive parafinovner som lett kan flyttes dit varmen trengs, da ovnene kan benyttes uten pipe. Ovnene innehar både veltesikring og CO2-sensor, som gjør ovnene svært sikre å bruke. Om luften i rommet skulle bli for dårlig, vil CO2-sensoren oppdage dette og slå av ovnen. Taydsanovnene har også en løs tank på 3,2 og 4 liter. Taydsan 263 har en effekt på 2400 W, mens Taydsan 363 har en effekt på 3000 W. Begge ovnene har selvfølgelig ”cool-top”, dvs at toppen er dobbeltisolert og holder temperaturen nede. Ovnene har dobbel forbrenning, slik at man ikke får en sjenerende parafinlukt i rommet man benytter dem. Spesifikasjoner Flyttbar Batteritenning Løs tank, 3,2 liter CO2-sensor Effekt: 2,4 kW Dobbel forbrenning Veltesikring Tayosan 263 44500680

50

Varme | Montér

2490

Tayosan 363 44500676

3490 Montér | Varme 51


Nobbnr.

Varebeskrivelse

Leverandør

HxBxD cm

29861911 29498953 44790881 47250643

Asgård 3 Peisovn 250CBS Peisovn 525CB Vedovn 40CBS

Aduro Dovre Dovre Dovre

99,2x56x37 66x44,9x40,5 75x52,5x47,5 71,5x35x60

42567117

Peisovn Cinderella L

Dovre

89x52x45

41332156 41332164 45634006 46055554 44400652 44401397 21513924

Peisovn Pegasus leg Peisovn Leon Box Peisovn Sonata Peisovn 325CB Peisovn Vintage 35 Peisovn Vintage 50 tablet Dovre 40CB vedovn med glassdør Jøtul F262 brennkammer u/sideglass, sort lakk Stålplate komplett sett F 260 BP Jøtul F262 samlet Jøtul F263 brennkammer m/sideglass, sort lakk Stålplate komplett sett F 260 BP Jøtul F263 samlet Jøtul F370 BP brennkammer Jøtul Støpejernssokkel til F 370 / F 375 Sort lakk Jøtul F 371 BP, samlet Jøtul F370 Brennkammer, sort lakk Jøtul Søyle, sort lakk Jøtul F373 BP, samlet Jøtul F162, Sort lakk u/sideglass Jøtul F163, Sort lakk m/sideglass Ovn F165 BP Ovn F167 BP Jøtul F 602 BP Jøtul F3, Sort lakk Jøtul F 118 sort lakk Omramming FS 91 Brennkammer BP F 470 SHD Jøtul FS91, samlet Jøtul F470 SHD Brennkammer sort lakk Jøtul støpejernssokkel sort lakk Jøtul sideplater støpejern sort lakk Jøtul F471 SHD støpejernsider, samlet Jøtul F470 Brennkammer sort lakk Jøtul søyle sort lakk Jøtul sideplater støpejern sort lakk Jøtul F473 SHD støpejernsider, samlet Jøtul I 200 FL sort lakk Jøtul Cube GG, omramming Jøtul Cube GG – Glassfront m/glass-sider, samlet Jøtul F 370 brennkammer grå lakk Jøtul FS 162 høyde 158 cm Jøtul FS 162, samlet Jøtul FS 73 Jøtul FS 173 WARM 4 sort lakk Jøtul F373 Hvit emalje, samlet Jøtul F100, sort lakk (ny topp) Jøtul F 163 hvit emalje Jøtul I 400 Flat sort lakk, innsats Jøtul FS 73, Omramming betong (til I 520 FRL) Jøtul FS 74, Omramming betong m/brannplate (til I 520 FRL) Jøtul FS 173, Omramming Kleberstein (til I 520 FRL) Jøtul I 520 F (Glass i front) Jøtul I 520 FL (Glass 2 sider) Jøtul I 520 FR (Glass 2 sider) Jøtul I 520 FR L(Glass 3 sider) Nordpeis Quadro 1 rettvegg Nordpeis Quadro 2 hjørne Nordpeis topp Quadro til hjørnemodell Quadro med topp, samlet Tine hjørne med innsats NI-22 bifold, sort Brage rettvegg med Innsats NI-22 bifold, sort Nordpeis DUO 6 m/kleberstenstopp Ovn Uno 1 Ovn Uno 2 Ovn Uno 4 Ronda 160 inkl NI 26 innsats Chicago II høy Peisinnsats N36-A- Sort Sakai betong Peisinnsats X-20F ODENSE inkl S-31A innsats Peis Salzburg M Peis Salzburg L Peis Salzburg XL Peisomr Stockholm høy N-20F sort Peisomr Stockholm Peisinnsats N20 Opus Ignis

Dovre Dovre Dovre Dovre Dovre Dovre Dovre

114x50,5x43 114x51,5x42 107,3x49,8x37,6 65,5x46,5x49 68,5x50,5x44,5 80,5x72x44,5 71,5x35x60

44564902 44564921 44564917 44564921 29606688 30725881 29606688 29606704 43665300 43665315 45612605 45612624 23400351 21422282 27330521 45614134 44670833 44670833 44045173 42298374 44670833 42298336 42298374 42432532 44747640 44593023 29606696 30725980 46818361 46818380 44517385 46426164 23400716 44593038 44593023 46818361 46818376 46818380 46818323 46818338 46818342 46818357 43667680 43667782 43717800 40987679 40987547 46773194 46378757 46378761 46378776 43652344 47277822 46774064 46773523 46773701 46195463 44663666 46773576 46251380 44663545 443639638 43635442 43639638 46728443

Nominell effekt 6 kW

Driftsområde Max - min effekt 3–9 kW 2-6 kW 2,5-7 kW 2-7 kW

Sort Dovregrå Dovregrå Dovregrå

Svanemerket Ja Nei Nei Nei

Topp Topp/bak Topp/bak Topp/bak/sider

Røykrørdimensjon 150 mm 125mm 150mm 125mm

143kg

Dovregrå

Nei

Topp/bak

150mm

149kg 161kg 155kg 102kg 125kg 188kg 95 kg

Dovregrå Dovregrå Dovregrå Dovregrå Dovregrå Dovregrå Dovregrå

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak Side/topp/bak

150mm 150mm 150mm 125mm 150mm 150mm 125 mm

Klasse 1

Oppvarmings areal

Vedlengde

Vekt

Farge

30–140 m2 60-80m2 60-80m2 60-80m2

35 cm 30cm 40cm 40cm

75 kg 87kg 125kg 95kg

2,5-8 kW

60-80m2

35cm

2,5-8 kW 2,5-8 kW 2,5-7 kW 2,2-6 kW 2,5-7 kW 2,5-9 kW 2–7 kW

60-80m2 60-80m2 60-80m2 60-80m2 60-80m2 60-80m2 60–80 m2

35cm 35cm 35cm 30cm 35cm 50cm 40 cm

Røykuttak

Høyde senter røykuttak 85,2 52cm 62,5cm 61cm

Senteravstand røykuttak fra bakkant ovn 140 mm

Partikkel utslipp

Mulighet for ekstern luft

2,37 g/kg 4,4 g/kg 3,44 g/kg 6,27 g/kg

Nei Nei Ja Nei

73cm

7,45 g/kg

Ja

98,5cm 98,5cm 89cm 53cm 54,5cm 66cm 61 cm

2,27 g/kg 2,27 g/kg 3,56 g/kg 4,80 g/kg 5,00 g/kg 4,94 g/kg

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei

Avstand til brennbart materiale bak/ side/skråhjørne 25/30/- cm 20/40/20cm 20/35/20cm 60/60/60

Konveksjons varme

Askeskuff

Ja Nei Nei Nei

Ja Nei Ja Nei

15/20/15 cm med konveksjonsplater. 60 cm uten

Tilleggsutstyr

Ja

30/50/50 cm 20/50/40 cm 30/55/30 cm 15/40/20 cm 15/50/30 cm 20/50/30 cm 10/10/- cm

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei

Jøtul Jøtul Jøtul

108,7x51,9x49,1

5 kW

3,7–9 kW

inntil 100 m2

33 cm

160 kg

Sort lakk

Ja

Topp/bak

150 mm

98,7 cm

241 mm

0,06 %

Ja

10/35/10 cm

Ja

Ja

108,7x51,9x49,1

5 kW

3,7–9 kW

inntil 100 m2

33 cm

160 kg

Sort lakk

Ja

Topp/bak

150 mm

91,3 cm

241 mm

0,10 %

Ja

10/35/10 cm

Ja

Ja

115x44,2x45,2

5,5 kW 5,5 kW

3,5–7 kW 3,5–7 kW

30 cm 30 cm

163 kg 143 kg

Sort lakk Sort lakk

Nei Nei

Topp/bak Topp/bak

150 mm 150 mm

1025 mm

284 mm 284 mm

4,4gr/kg 4,4gr/kg

Ja Ja

16/48/44 cm 16/48/44 cm

Ja (tillegg) Ja (tillegg)

Ja Ja

115x44,2x45,2 90,3x45x44,7

5,5 kW 5 kW

3,5–7 kW 3,7–9 kW

30 cm 33cm

156 kg 115 kg

Sort lakk Sort lakk

Nei Ja

Topp/bak Topp/bak

150 mm 150 mm

1025 mm 789 mm

284 mm 212 mm

4,4gr/kg 2,1gr/kg

Ja Ja

16/48/44 cm 20/60/50 cm

Ja (tillegg) Ja (tillegg)

Ja Ja

103,3x45x44,7 103,3x45x44,7 64x32x49 70,7x57,7x48,4 785x361x841

5 kW 5 kW 6 kW 6 kW 7 kW

3–9 kW 3–9 kW 2,3–8,5 kW 3,4–9 kW 4–11 kW

60–100 m2 60–100 m2 60–100 m2 70–120 m2

33 cm 33 cm 40 cm 40 cm 60 cm

145 kg 140 kg 78 kg 124 kg 145 kg

Ja Ja Nei Nei Nei

Topp/bak Topp/bak Topp/bak Side/topp/bak Side/topp/bak

150 mm 150 mm 125 mm 150 mm 125 mm

919 mm 919 mm 550 mm 573 mm 691 mm

212 mm 212 mm 105 mm 194 mm 216 mm

20/60/50 cm 20/60/50 cm 40/50/40 cm 35/60/35 cm 20/80/50 cm

Nei Nei Nei

Ja Ja Nei Ja Nei

5,5 kW 5,5 kW

3,5–10 kW 3,5–10 kW

60–110 m2 60-100 m2

30 cm 30 cm

153 kg 308 kg

Ja

Topp/bak Topp/bak

150 mm 150 mm

1025 mm 1390 mm

260 mm 245 mm

2,1gr/kg 2,1gr/kg 5,6gr/kg 6,1gr/kg 4,7gr/kg 1,6gr/kg 1,6gr/kg

Ja Ja Nei Nei Nei

118x46x49,1 154x51x47

Sort lakk Sort lakk Sort lakk Sort lakk Sort lakk Hvit grunning Sort lakk

Ja Ja

15/50/20 cm 10/35/10 cm

Nei

Ja Ja

118x46x49,1

5,5 kW

3,5–10 kW

60-110 m2

30 cm

153 kg

Sort lakk

Ja

Topp/bak

150 mm

1025 mm

260 mm

1,6gr/kg

Ja

15/50/20 cm

Nei

Ja

118x46x49,1

5,5 kW 6 kW

3,5–10 kW 3,7–9 kW

60–110 m2 inntil 100 m2

30 cm 40 cm

153 kg 125 kg

Sort lakk Sort lakk Sort lakk

Ja Ja

Topp/bak Topp

150 mm 150 mm

1025 mm

260 mm

1,6gr/kg 0,08 %

Ja Nei

15/50/20 cm

Nei

Ja Ja

5,5 kW

3,5 – 7 kW

284 mm

4,4gr/kg

Ja

16/48/44 cm

Ja (tillegg)

Ja

Ja Ja Ja Ja

70/700 cm bak/side 70/700 cm bak/side 10/30 cm bak/side 16/48/44 cm 40/55/35 cm 20/60 cm bak/side

Ja Ja

Ja Ja

Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul

60–100 m2

117,8x78x48,5

228 kg

Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul

30 cm

143 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

169x574x530 169x574x530 102,2x51,4x45,2 115x44,2x45,2 57x52,8x33,6 90,3x45x46,6 49,2x64x42,2 169x57,4x53

7 kW 7 kW 5,8 kW 5,5 kW 5 kW 5 kW 6 kW 7 kW

3,9-10 kW 3,9-10 kW 3-8 kW 3,5 - 7 kW 2,7-7,5 kW 3,7-9 kW 3,7-9 kW 3,9-10 kW

330 452 145 kg 156 kg 97 kg 115 kg 125 kg 331 kg

hvit kleber Sort lakk Hvit emalje Sort lakk Hvit emalje Sort lakk hvit

Nei nei

100 m2 107 m2 129 m2 115 m2 143 m2

50 cm 50 cm 30 cm 30 cm 40 cm 33 cm 40 cm 50 cm

Topp og bak Topp og bak Topp og bak Topp og bak Topp og bak Topp og bak Topp Topp og bak

150 150 150 150 125 150 150 150

Jøtul

169x57,4x60

7 kW

3,9-10 kW

143 m2

50 cm

352 kg

hvit

Topp og bak

150

Jøtul

169x57,4x53

Jøtul Jøtul Jøtul Jøtul Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Nordpeis Optimera

49,9x67x43,1 49,9x63,2x43,1 49,9x63,2x43,1 49,9x59,4x43,1 120,5x62x50,5 120,5x62x50,5

7 kW

3,9-10 kW

143 m2

50 cm

452 kg

Kleber

Topp og bak

150

138,3

27,1

7 kW 7 kW 7 kW 7 kW 6,2 kW 6,2 kW

3,9-10 kW 3,9-10 kW 3,9-10 kW 3,9-10 kW 3–8 kW 3–8 kW

143 m2 143 m2 143 m2 143 m2 45–120 m2 45–120 m2

50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 30 cm 30 cm

110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 104 kg 104 kg

Sort lakk Sort lakk Sort lakk Sort lakk Sort Sort

Nei Nei

Topp og bak Topp og bak Topp og bak Topp og bak Topp/bak Topp/bak

150 150 150 150 150 mm 150 mm

1042 mm 1042 mm

17,1 17,1 17,1 17,1 150/ C185 mm 150/ C150 mm

156,5x100x71 156x99x65 126x47x36,5 100,6x43,6x36,4 101,2x42x34,8 90,7x42x34,8 160x60x60 238x62x62 164x45x37 178+50x50 148,5x66x48 174x80x55 165x115x60 154x66,5x40 116x66,5x40 82,5x56,5x34,5 50,8x99,2x46,2

6,4 kW 6,4 kW 5 kW 4 kW 4 kW 4 kW 5 kW 7 kW 5 kW 6,2 kW 2,5 kW 3,9 kW 7 kW

3–10 kW 3–10 kW 3-8 kW 3-6 kW 3-6 kW 3-6 kW 4-8 kW 4,5-10 kW 3-8 kW 2-10 kW

30–150 m2 30–150 m2 45-120 m2 40-90 m2 40-90 m2 40-90 m2 60-120 m2 50-150m2 45-120 m2 -

35 cm 35 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50cm 30 cm 30 cm 30 cm 50 cm 40 cm

246 kg 308 kg 150 kg 84 kg 91,5 kg 84,7 kg 304 kg 334 kg 115 kg 185 kg 112 kg 323 kg 610 kg 965 kg 1330 kg 159 kg 86 kg

Sort innsats Sort innsats Sort Sort Sort Sort Sort Betong Sort Betong Sort Betong Betong Betong Betong Betong Sort

Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Side/topp/bak Side/topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak Topp/bak/side Topp/bak/side Topp/bak/side Topp Topp/bak/side Topp/bak/side Topp/bak/side Topp/bak/side Topp/bak/side Topp

150 mm 150 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

114 cm 88,4 cm 87,3 cm 78,5 cm 111 cm 165 cm 133 cm 130 cm 142,5 cm 170 cm 145 cm 134,5 cm -

7 kW 6,3 kW

2–10 kW 3-8 kW

30–150 m2

40 cm 30 cm

86 kg 95 kg

Sort Sort lakk

Nei

Topp Topp/bak

150 mm 160 mm

84,3 cm

143 m2 143m2

30-150 m2

Ja

84,3 102,5 46,6 78,9 122,5

15,5 28,4 13,7 11,9 16 27,1

4,4 g/kg 3 g/kg 2,1 g/kg 4,1 g/kg 1,9 g/kg

Ja Ja Ja

7/70 cm bak/side

Ja

122,5

34,1

1,9 g/kg

Ja

0/70 cm bak/side

Ja

1,9 g/kg

Ja

7/70 cm bak/side

Ja

1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 0,09 % 0,09 %

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

20/20/- cm 20/20/- cm

Ja Ja

Nei Nei

17 cm 17,3 cm 16,5 cm 16,5 cm 33,5 cm 16,5 cm 19 cm 29,2 cm 30 cm 22,2 cm -

0,08 % 0,08 % 2,62 2,9 2,9 2,9 3,8 2,39 2,62

Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Krever branmur Krever branmur 10/40/20 cm 15/50/30 15/50/30 15/50/30 Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning Se monteringsanvisning

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Ja Nei Nei Tilleggsutstyr Ja Ja Ja Nei

16,8 cm

0,19 % 0,11 %

Ja Ja

20/20/- cm 20/40/20 cm

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Fullstendige oppstillingsvilkår er angitt i veiledningen for det enkelte ildsted. Ved bruk av halvisolert stålskorstein, stråleskjerm påmontert røykrør og varmeskjold montert på ildsted kan avstanden til brennbar vegg reduseres ytterligere på noen ildsteder.

52

Varme | Montér

Montér | Varme 53

Nei Ja


Finansiering

Få jobben gjort

Montérkonto for små og store prosjekter

Gjør avtale med en håndverker! Har du behov for en dyktig håndverker til et stort eller lite byggeprosjekt? Skal du bygge tilbygg, skifte tak, etterisolere, bygge garasje, montere et nytt kjøkken eller kanskje du skal modernisere eller pusse opp? Mange dyktige håndverkere er proff-kunder hos oss. Vi hjelper deg gjerne med å få jobben gjort ved at vi kan formidle kontakt mellom deg og våre ­proff-kunder slik at dere kan gjøre en avtale dere imellom.

Ved å opprette en Montérkonto får du enkelt oversikt over varekjøpene du gjør hos Montér. Enten du skal bygge garasje eller legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om kontokreditt med kort. Montérkonto kan brukes som en byggekonto for deg som har prosjekter som innebærer store innkjøp, som f.eks. husbygging. Den kan også brukes som en betalingsutsettelse for deg som har litt mindre prosjekter på gang, som f.eks. maling av soverom. Uansett hva slags prosjekt du foretar deg, vil kjøpene dine summeres på en samlefaktura hver måned. Du kan velge om du vil betale hele saldoen eller dele opp beløpet. Betaler du faktura ved forfall, påløper hverken renter eller gebyr.

Utsett betalingen Med Montérkonto kan du kjøpe varer og betale senere. Ved kjøp over kr 2 500 kan du utsette betalingen din 4, 6 eller 9 måneder. Det fungerer slik at du betaler en utsettelseskostnad første måneden. Etter utsettelsesperioden kan du velge om du vil betale inn hele beløpet eller dele det opp i månedlige rater.

KJØP NÅ BETAL OM

måneder

Uts.kostnad 275,-

Hva koster Montérkonto?

KJØP NÅ BETAL OM

måneder

Uts.kostnad 349,-

KJØP NÅ BETAL OM

måneder

Uts.kostnad 425,-

– Manuell overførsel via Kundeservice kr 25 – Maks uttak i minibank pr. 7 dager kr 9 000

Betaler du fakturaen til forfall, påløper ingen renter og gebyr. Velger du derimot å nedbetale i månedlige avdrag, gjelder følgende betingelser etter rentefri periode:

Minste månedlig betaling er 3 % av det du skylder, begrenset nedad til kr 199. Eksempel (tar utgangspunkt i løpetid 12 mnd, 13 varekjøp à kr 1 000 og 2 kontantuttak à kr 1 000): Eff. rente 31,84 %, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 368.

– Kontokreditt inntil kr 150 000 – Månedsrente 1,75 % – Nominell rente 21,0 % p.a. – Periodegebyr kr 45 – Periodegebyr kr 0 ved saldo under kr 1 000 – Etableringsgebyr kr 0 – Gebyr minibank kr 20 + 1 % av uttaksbeløp – Gebyr varekjøp kr 0 – Årsgebyr kr 0

Eksempler på månedlig nedbetaling og kredittkjøpspris ved 12 og 24 måneder ved kjøp av varer med Byggekonto. Vi minner om at lang betalingstid med lave månedsbeløp kan gi høye kredittkostnader.

Fakta om Montérkonto Montérkonto er en kontokreditt med kort inntil kr 150 000 i kredittramme. Ved søknad om konto gjøres en kredittvurdering før kontoen din blir opprettet hos et av våre byggevarehus. Alle kjøp blir rente- og gebyrfrie frem til forfall (inntil 45 dager). Med Montérkonto får du tilsendt faktura for alle varekjøp og du kan velge å betale hele saldoen eller dele opp betalingen. Kortet kan benyttes i alle butikker med BankAxept-terminal eller ved uttak av kontanter i alle landets minibanker. Kontokreditten tilbys via GE Money Bank.

54

Varme | Montér

Kontantpris

Spør i ditt nærmeste Montér byggevarehus!

Kredittkjøpspris

Månedlig betaling

12 mnd.

24 mnd.

12 mnd.

24 mnd.

10 000

11 673

13 376

973

557

20 000

22 887

25 745

1 907

1 073

50 000

56 408

62 743

4 701

2 614

Vilkår for avtale om kontokreditt med tilhørende kort finnes i avtalen, på gemoney.no, og kan fås ved henvendelse til GE Money Bank. Produktet reguleres av finansavtaleloven. Renter, gebyr og andre kredittkostnader kan endres med seks ukers skriftlig varsel.

Montér kataloger Vi har laget spennende, informative og interessante kataloger for utvalgte varegrupper. Disse kan du lese på www.monter.no, hente et eksemplar i ditt Montér byggevarehus eller bestille på www.monter.no 03.2013

02.2013

03.2013

GArAsje,

BoD oG DrIFtsByGnInG

TAK OG FASADE

03.2013

NYTT KJØKKEN BAD OG GARDEROBE

03.2013

03.2013

GULV OG VEGG

DØR OG VINDU

VARME

FINANSIERING

Forny hjemmet AkkurAt som proFFen 1

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

Garasje, bod og driftsbygning | Montér

Montér | Varme 55


Møteplass mellom proff og forbruker

Hos Montér får du hjelp til å løse dine store og små utfordringer når du skal bygge nytt eller gjøre ­forandringer hjemme eller på hytta. Vi er fagfolk som legger vår ære i at du får kvalitetsprodukter, god service og nyttige tips og råd.

La deg inspirere på www.monter.no

Mange av våre kunder er håndverkere og byggmestere. Det krever at vi har førsteklasses produkter og flinke m ­ edarbeidere med høy kunnskap. Det drar også du stor nytte av! Vi kan i tillegg formidle kontakt med dyktige håndverkere.

Våre nettsider er fulle av gode tips og råd om enkeltprodukter og gode løsninger. På monter.no vil du også finne nyttige lenker til andre inspirasjonskilder. Den gode hjelper er aldri langt unna med Montér på nett.

Spar miljøet og reduser utgiftene!

Vi i Montér er opptatt av energisparing og et sunt inneklima. Dette fokuserer vi på i våre brosjyrer som inneholder praktiske råd om hvordan du kan bidra positivt til miljøet - og samtidig få en trivelig og praktisk bolig og reduserte utgifter.

Med Montérkonto holder du oversikten

Montérkonto betyr god oversikt, grei finansiering og fleksibel tilbakebetaling. Betaler du samlefakturaen ved forfall, påløper det heller ingen renter eller gebyrer.

Hjemkjøring eller gratis lån av henger

Vi frakter gjerne varene helt hjem til deg. Har du behov for kranbil, ordner vi det også. Eller kanskje du heller ønsker å låne en tilhenger gratis.

Her finner du oss:

Returmottak: Alle elektro­produkter leveres kostnadsfritt hos oss

Vi sliper nye nøkler til deg NØKKELSERVICE

monter.no

Montér Lillehammer 7-17 9-14 Montér Vinstra 7-16.30 9-14 OSLO Montér Orring Byggsenter 8-19 9-15 ROGALAND Montér Bryne 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Egersund 7-17 (tors 19) 8-14 Montér Karmøy 8-17 9-14 Montér Nærbø 7-17 (tors 18) 9-13 Montér Haugesund 8.30-18 9-16 Montér Randaberg 7-19 9-14 Montér Sandnes 7-19 9-14 Montér Sauda 7-16 (tors 17) 9-13 Montér Stavanger 7-19 9-15 Montér Stormarked Forus 10-20 9-16 Montér Suldal 7.30-16 (tors 18) 9-14 SØR-TRØNDELAG Montér Bjugn 8-17 (fre 18) 9-14 Montér Rissa 8-16 9-13 Montér Røros 7-16.30 9-14 TELEMARK Montér Rjukan 7-17 9-14 Montér Skien 9-18 9-15 Montér Porsgrunn 9-18 9-15 VEST-AGDER Montér Farsund 7-17 (tors 18) 9-14

Hos Montér finner du ansatte som har den kunnskapen og det ­engasjementet som kreves for å hjelpe deg som skal igang med et bygge­prosjekt. Selvbyggerservice kan ­hjelpe deg med:

Montér Flekkefjord 6.45-16 (tors 18) 9-14 Montér Lindesnes 7-17 9-13 Montér Kvinesdal 6.45-16 (tors 18) 9-14 Montér Lyngdal 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Mandal 7-17 9-14 Montér Søgne 7-17 9-14 Montér Stormarked Sørlandsparken 7-18 9-16 Montér Vanse 7-17 (tors 18) 8-14 Montér Vennesla 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Vågsbygd 7-18 9-15 VESTFOLD Montér Horten 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Larvik 7-18 9-14 Montér Revetal 7-17 9-14 Montér Zeiner Holmestrand 7-18 9-15 Montér Zeiner Tønsberg 7-19 9-16 ØSTFOLD Montér Halden 7-17 9-15 Montér Rakkestad 7-17 9-14 Montér Stormarked Østfoldhallen 7-19 9-16

• Planlegging • Beregning • Materialvalg • Finansiering • Hvordan du gjør jobben • Frakt av varene og event. kran • Gratis utlån av tilhenger

M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

GAVEKORT

Elektronisk, blir ladet opp med ønsket beløp

HEDMARK Montér Brumunddal 7-17 9-15 Montér Elverum 7-17 9-13 Montér Stormarked Hamar 9-17 9-14 Montér Kongsvinger 9-17 10-15 Montér Rena 7-16.30 9-13 Montér Stange 7-17 9-13 Montér Trysil 7-16.30 9-14 HORDALAND Montér Askøy - Florvaag Bruk 7-17(tors 19) 9-15 Montér Minde - Florvaag Bruk 7-17(tors 19) 9-15 Montér Bømlo 7-16 (tors 18) 9-13 Montér Etne 8-18 (fre 20) 10-15 Montér Knarvik 7-20 9-16 Montér Odda 7-16 (tors 17) 9-13 Montér Stord 7-17 9-15 MØRE OG ROMSDAL Montér Eidsvåg 7.30-16.30 9-13 Montér Lønseth 7.30-17 (tors 18) 10-14 Montér Rauma 7-17 (tors 19) 9-14 Montér Røsand 7.30-16.30 (tors 18) 9-13 Montér Brattvåg 7.15-17 9-13 Montér Ørsta - Dyrøy 7.30-17 9-14 OPPLAND Montér Almenningsbutikken 7-16.30 9-13 Montér Gjøvik 7-17 9-14

8 Trykksak 6

1

AKERSHUS Montér Eidsvoll 7-18 9-15 Montér Grøstad 7-17 9-14 Montér Jessheim 7-18 9-15 Montér Stormarked Lillestrøm 7-19 9-15 Montér Ragnar Næss 7-17 (tors 18) 8.30-14 Montér Lørenskog Dyrøy 7-19 9-15 AUST-AGDER Montér Blom-Bakke 7.30-17 9-14 Montér Grimstad 7-17 9-14 Montér Hovden 8-16 9-14 Montér Lillesand 7-17 9-14 Montér Risør 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Tvedestrand 7-17 9-14 BUSKERUD Montér Geilo 7-17 9-14 Montér Gol 7-17 9-14 Montér Nesbyen 7-17 (fre 7-18) 9-14 Montér Hemsedal 7-17 9-14 Montér Hønefoss 7-17 9-14 Montér Kongsberg 7-18 9-15 Montér Stormarked Drammen 7-19 9-16 Montér Slemmestad 7-17 9-15 Montér Ål 7-17 9-14 Montér Åmot 7-17 9-14

Profile for Ole Tønset

Varmekatalog Montér  

Varmekatalog Montér  

Advertisement