__MAIN_TEXT__

Page 1

03.2013

TAK OG FASADE

Forny 足hjemmet Akkurat som proffen


Innhold Spar strøm med enkle grep! ......... 4 Ta vare på taket ditt ....................... 6 Vi legger taket for deg ................... 8 Betongtakstein ................................ 10 Tegltakstein ..................................... 18 Takshingel........................................ 24 Platetak ............................................ 30 Torvtak ............................................. 38 Tretak ............................................... 42 Ta vare på taket ditt ..................... 48 Takrenner ........................................ 50 Takvinduer ....................................... 52 Undertak ...........................................54 Taksjekk ............................................58 Fasade ...............................................59 Kledningens funksjon ................... 60 Industriell trebehandling ............. 62 Fasade blokk ................................... 66 Fasade tegl .......................................68 Grunnmursplate ............................. 70 Isolering.............................................. 71 Rockwool energisjekk ................... 75 Vindsperrer...................................... 76 Finansiering ................................... 80 Få jobben gjort ................................ 81

Alle hus skal energimerkes! Selvbyggerservice kan hjelpe deg med:

Enkelte produkter kan i kampanjeperioder forekomme med lavere priser enn oppgitt i katalogen. Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. Frakt kan tilkomme på enkelte produkter.

Hos Montér finner du ansatte som har den kunnskapen og det engasjementet som kreves for å hjelpe deg som skal igang med et bygge­prosjekt.

• Planlegging • Beregning • Materialvalg • Finansiering • Hvordan du gjør jobben • Frakt av varene og evt. kran • Gratis utlån av tilhenger

Fra 2010 ble det obligatorisk å energimerke alle boliger som kjøpes og selges her i landet. Bakgrunnen for denne norske ordningen er EUs bygningsenergidirektiv som ble vedtatt i 2003 for å bidra til større energieffektivitet i den europeiske bygningsmassen. Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig for ordningen her i landet, og de mener at boliger som har en god energistandard vil bli enda mer attraktive

på eiendomsmarkedet fremover. I dag står bygninger for opp mot 40% av Norges totale energibruk. Energimerkingen skal føre til større bevissthet rundt energibruk i bygninger og derigjennom høyere interesse for gjennomføring av effektiviseringstiltak. Ved en obligatorisk ordning bør kjøpere av boliger spørre etter energiattest fra selger, utleier eller megler.


Spar strøm med enkle grep! Karakterskalaen Ifølge NVE vil de aller fleste boliger ikke få toppkarakter. Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter, vil normalt få C eller D. Energimerket gir en karakter fra A til G, hvor A er beste karakter. A og B: Lavenergibygninger og passivhus; dette er bygninger som er bygget bedre enn kravene til nye bygg. C-D: Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter

Slik gjør du det

E-G: Bygninger som er bygget under andre forskriftskrav enn dagens. Gamle hus som ikke er utbedret vil normalt få en dårlig karakter.

Dette må du ha klart før du starter energimerkingen av boligen din

EnErgiattEst Dette er en veldig lang adresse med mange tegn (51)

Postnr.

1234

Sted

Oslo

Leilighetsnr.

12

Gnr.

6

Bnr.

1225

Seksjonsnr.

1235

Festenr.

12253

Bygn. nr.

12254

Bolignr.

122854

Merkenr.

12255-258

Dato

12.04.2010

Ansvarlig

Enpersonmed Veldiglangtnavn

Utført av

Enperson Med Endalengrenavn

Energimerke Energieffektiv

Adresse

Energikarakter

• Gårds- og bruksnummer • Takstdokument • Prospekt eller tegninger opplysninger om tilbygg e.l.

Lite energieffektiv Høy andel

Lav andel

Oppvarmingskarakter (andel el og fossilt)

Energimerket angir boligens energitilstand. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmings­karakter,­se­pilene­i­figuren.­Energimerket­ symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel, mens rød farge betyr høy andel. Oppvarmingsmerket skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

• Verdiøkning på boligen • lavere strømutgifter • høyere bokomfort

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no

Målt energibruk........kWh pr. år Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er bruk:

....... kWh elektrisitet

....... kWh fjernvarme

....... liter­olje/parafin­

....... liter/m3 gass

....... liter­bio­(pellets/halm/flis)­ ....... liter/favner ved

1

Lite energieffektiv

Energikarakter

Energieffektiv

Energimerke

Høy andel

Lav andel

Oppvarmingskarakter (andel el og fossilt)

4

Tak og fasade | Montér

Du fyller ut en slags selvangivelse om energimerking på internett og får en energiattest for boligen din. Privatpersoner logger seg på gjennom MinID, hvor du får spørsmål om fødselsnummer og kode. Veiledning gis undervegs.

Velger du enkel registrering blir du kun bedt om opplysninger som er helt nødvendige for å lage en attest, som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Energikarakteren og oppvarmingskarakteren beregnes på dette grunnlaget. Har du litt mer kunnskap om hva som er gjort av endringer i boligen, kan du velge detaljert registrering for en mer nøyaktig energiattest. Her kan du for eksempel angi nye vinduer hvis disse er byttet, om isolasjonen er bedre enn typisk for det aktuelle byggeåret osv. Det kreves ingen kompetanse for å energimerke eksisterende boliger. Nye

boliger skal alltid energimerkes av en ekspert. Strengere isolasjonskrav 10 cm tykk isolasjon er helt vanlig mot loft og i vegger i 600.000 småboliger, som ble bygget mellom 1960 og 1990. Mer krevde ikke byggeforskriftene den gang. Men dagens krav er klare: • minst 30 cm i bjelkelag mot kaldloft • 35 cm mellom bjelkene mot skråtak • 25 cm i veggene. Om du legger et ekstra lag mineralull på loftet for å komme opp mot dagens krav, har du fort vekk spart 4000-5000 kW-timer hvert år. Enova – regjeringens pådriver for miljøtiltak – fremholder at 10.000 kroner investert i etterisolering betaler seg direkte tilbake på tre år, i form av lavere strømutgifter.

Hva kan du som huseier gjøre: • Bytt eller reparer vinduene Opptil 40 prosent av varmetapet i en bolig forsvinner nemlig gjennom vinduene og det anbefales i dag 3-lags lavenergivinduer med en U-verdi på 1.0 eller lavere. U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere verdien er, jo bedre isolasjon har du, noe som igjen gir stort utslag på strømregningen. • Utbedre det svakeste punktet Forbedring av det svakeste punktet er alltid merkbart. På denne måten kan man lett redusere varmetapet gjennom vinduer og dører med minst 50 prosent. Er vinduet ditt eldre enn 20 år, anbefales det å bytte, i tilfeller der vinduet er av nyere dato kan det holde med en reparasjon. • Kalde loft Etterisolering av loft er ofte en enkel sak, og i mange tilfeller kan du gjøre det selv. Det å tette rundt gjennomføringer og montere tettelister i loftsluke eller i

vinduer og dører, er en enkel jobb. Men huseiere bør tilegne seg informasjon om hvordan dette gjøres først. • Etterisolering innvendig eller utvendig? Ønsker du ikke å endre fasaden eller ta for deg hele huset kan du isolere innvendig. Da trenger du bare å ta for deg de kaldeste rommene, og du behøver ikke å ta hele huset i én omgang. Husk at ved isolering innenfra forandres fuktforholdene i boligen din. Derfor er det viktig at du også her får fagfolk til å vurdere om fasaden vil tåle tiltaket eller om det er fare for frostsprenging og forvitring. Vil du derimot at hele huset skal etterisoleres utvendig, må det fagfolk til for jobben. I tillegg må du undersøke med kommunen om det krever byggetillatelse siden husets grunnflate blir større.

SJEKKLISTE – må du igangsette isoleringstiltak? 1. Kjennes det ut som det er trekk i boligen din, gå langs vinduskantene med et stearinlys så ser du fort om det siver luft gjennom sprekkene. 2. Hang det istapper fra taket ditt i vinter? Da er loftet for dårlig isolert. 3. På svært kalde dager bør det legge seg rim på ytterveggene, hvis ikke er varmetapet for stort.

Hos Montér finner du ansatte som har den kunnskapen og det engasjementet som kreves for å hjelpe deg som skal igang med et bygge­prosjekt.

Selvbyggerservice kan hjelpe deg med: • Planlegging • Beregning • Materialvalg • Finansiering • Hvordan du gjør jobben • Frakt av varene og evt. kran • Gratis utlån av tilhenger


Ta vare på taket ditt!

Sånn gir du taket ditt et langt liv 1. Sjekk mønene Mønet er den mest utsatte delen av taket. Sjekk at alle takstein og plater ligger riktig. Hvis en av taksteinene har forflyttet seg eller er skadet, må du sjekke at undertaket er intakt før du legger taksteinen tilbake på plass. 2. Sjekk gavlene Sterk vind kan gjøre skade på gavler og vindskier. Tre og metall eldes hurtigere enn takstein. Derfor bør du holde øye med dette. 3. Sjekk ventilasjon, vinkler og renner Rens takrennene og sjekk at det ikke er kommet skrot inn under taksteinen. Kontroller at ventilasjonsgjennomføringene er åpne. Hvis de er tette kan det danne seg fuktighet som igjen fører til mugg eller andre alvorlige skader. 4. Rens opp og fjern løv og skrot Børst eller spyl taket forsiktig og sjekk om noen av trærne i nærheten bør beskjæres. Grener hører til de vanligste årsakene til skader på tak. 5. Kontroller sikringen Stiger og snøsikring etc. må være intakte og 100 % pålitelige. Hvis du er det minste i tvil, kontakt en taktekker for å få en faglig vurdering.

6

Tak | Montér

Montér | Tak

7


Vi legger taket for deg

1

2

3

bruk proffen

bygg med Montérkonto

Alle Montér byggevarehus har sin egen Takekspert, som vil være din kontakt gjennom hele takrenoveringen. Fra du henvender deg første gang til taket er ferdig, sørger Takeksperten vår for faglig trygghet i valg og gjennomføring.

Ved bruk av taksjekkskjemaet bakerst i denne katalogen gjennomfører du en selvsjekk av ditt tak. Utfyllt skjema tar du med deg til ditt Montér byggevarehus, så veileder vår takekspert deg videre mot et nytt tak.

Over hele landet har Montér-avtaler med utvalgte, erfarne håndverkere. Overlater du prosjektet til våre profesjonelle håndverkere, er du garantert en solid jobb og et resultat som varer. Et konkret tilbud leveres deg direkte fra håndverker. Den formelle avtalen er med håndverker, selv om Montérs Takekspert fortsatt er din faste kontaktperson og sikkerhet for at pris og tid holdes.

Når du har bestemt deg for nytt tak, benytt Montér konto som er tilpasset både små og store jobber. Montérkonto gir deg oversikt. Alle prosjekter medfører mange kjøp i løpet av en periode. Montérkonto hjelper deg å holde oversikten. Kjøp du foretar i løpet av én måned summeres på en samlefaktura. Kredittvurdering gjøres umiddelbart ved søknad. Montérkonto er en kontokreditt med kort. Velger du å betale hele fakturaen innen forfall, betaler du verken renter eller gebyr. Minste månedlig betaling er 3 % av det du skylder, begrenset nedad til kr 199. Kontokreditten tilbys via GE Money Bank.

Snakk med vår Takekspert

Ta kontakt med ditt Montér byggevarehus for store og små spørsmål om tak. Der treffer du Takeksperten vår, som hjelper deg med å komme i gang.

Ta Taksjekken Evt setter vi deg i kontakt med en håndverker som vurderer hva som må utbedres og hva som kan oppgraderes på ditt tak. Du finner taksjekkskjema på side 78 for deg som vil vurdere takets tilstand selv. Fyll det ut og ta det med til Montér.

– be om tilbud

...eller gjør det selv 8

Tak og fasade | Montér

4

Bruk oss som du vil

Er du en byggkyndig og praktisk person, kan det være du har lyst til å gjøre jobben selv. Vi bistår med planlegging og bestilling, mens du utfører selve takjobben på egenhånd. Takeksperten er din kontaktperson slik at du er sikret riktige beregninger, korrekt saksgang og riktige produkter til avtalt tid og pris. Avfallshåndtering hjelper vi også med, samt formidling av utleie av stillas og utstyr du trenger. Selv om vi anbefaler å bruke en av våre håndverkere for å sikre faglig kvalitet, støtter vi deg som vil gjøre jobben selv, ved å tilby veiledning fra vår takekspert.

Montér | Tak og fasade 9


Betongtakstein Fakta om betongtakstein Dobbelkrum betongtakstein er mest brukt som taktekking i Norge. Betongtakstein produseres i enkelkrum, dobbelkrum, samt en flat variant. Du kan velge mellom ulike farvevarianter og felles for all betongtakstein produsert etter 1985 er at de er gjennomfarget. Betongtakstein er sterk og det medfører flere fordeler. For det ­første tåler den mer under håndtering og når du må gå på den under legging og i ettertid. Betongtakstein kan brukes ned til 12,5 grader takfall. Med betong­ takstein på taket har du et stille tak. Betongtakstein isolerer mot ytre støy og du hører knapt om regn eller hagl høljer ned. Siden

Enkelkrum

! 10

betongtakstein er stabil i forhold til temperatursvingninger vil du heller ikke høre solens gang. Betongtakstein er brannsikkert og miljøvennlig – og du har tak i mange år. Produsentene gir 30 års garanti på tetthet, styrke og frostsikkerhet – og antatt levetid er over 50 år. Betongtakstein kan leveres i glatt utførelse eller med stein-granulat. Glatt stein har krav til snøfangere. Steingranulatet gjør at snøen holder seg på taket. Dette gir en ekstra isolasjonsverdi. I tider med mye og våt snø må man være påpasselig med å måke av taket. Du trenger heller ikke bekymre deg for takras. Noen takstein holder snøen på taket opp til 35 grader.

Dobbelkrum

Flat

Tips & Råd Leggeanvisninger og andre nødvendige opplysninger finner du på www.monier.no og www.skarpnes.no

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade 11


Enkelkrum

Flat

SKARPNES Enkelkrum

Zanda Minster

– det enkle er ofte det beste, og enkelhet varer lenge Det er ikke uten grunn at de enkle linjene på tak med enkelkrum takstein har vært folkets favoritt gjennom

lange tider. Et tak med tradisjonelt utseende blir du aldri lei av. Enkelkrum gir taket et harmonisk uttrykk med sine rolige bølger. Skarpnes Enkelkrum har gjennomgått flere tekniske ­forbedringer de seneste årene og er nå den klart tetteste norskproduserte taksteinen.

– topp kvalitet og prisbelønnet design

Liker du moderne arkitektur med rene linjer er betongtaksteinen Zanda Minster et godt valg. Den flate profilen gir

huset ekstra karakter. Taksteinens høye kvalitet og stilrene design har gitt Zanda Minster den presisjefylte, internasjonale designutmerkelsen, ”Red Dot Design Award”. Zanda Minster produseres av Monier.

Skarpnes ubehandlet Zanda Minster Lys grå Teglrød 20009144

Rød 20009229

Koksgrå 20009212

Skarpnes Edel belegg

Antikk 20009168

Zanda Minster Mørk grå

Edel belegg: • Blankere • Mindre groing • 50 % lengre varighet Zanda Minster Rød

Edelteglrød 42804678

Edelrød 42804663

Edelsort 27960988 Zanda Minster Mørk Skifer

12

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade 13


Dobbeltkrum

Zanda Polar

Onyx Svart 46033400

Granittgrå 46033415

Teglrød 46033426

Zanda Elegant

Svart 45937602

SKARPNES Dobbeltkrum

– gir deg et robust og sikkert tak mot dårlig vær Med Skarpnes Dobbeltkrum er du på den sikre siden. Taket er pent å se på og blir

samtidig robust mot dårlig vær. De skråstilte vannlåsene og turbulenskamrene sørger for optimal tetthet i all slags vær. Skarpnes Dobbeltkrum leveres i flere varianter; ubehandlet, glatt med belegg eller i ru utførelse. Alle i meget sterk og

gjennomfarget betong. Velger du Wet Look unngår du risikoen for kalkutslag. Med Skarpnes Ru takstein kan du la snøen falle og du trenger ikke bekymre deg for takras opp til 35 grader takvinkel. Skarpnes Ru produseres slik at kvartsgranulatet (ruheten) holder seg på ­taksteinen – år etter år.

Skarpnes ubehandlet

Teglrød 20009090

Rød 20009113

Skarpnes Ru

Rød 23993306

14

Lys grå 25400532

Tak og fasade | Montér

– norskprodusert og full av muligheter

Zanda er lagt på flere enn 470 000 norske hus. Styrken og kvaliteten har gjort

Zanda til nordmenns favoritt på taket. Den finnes i en rekke farger og overflater med ulike egenskaper. Zanda Rustikk holder på snøen opp til 35 graders takvinkel. Ønsker du en glansfull takstein med dype farger velger du Zanda Pro-

tector, som også gir økt beskyttelse mot mose. Nyheten Zanda Polar har trendy matte farger og en varmereflekterende overflate som gir bedre innklima om sommeren.

Zanda Rustikk

Koksgrå 20009052

Antikk 20009014

Wet Look 25400573

Rustikk Rød 21278478

Skarpnes Edel belegg Edel belegg: • Blankere • Mindre groing • 50 % lengre varighet

Zanda Rustikk

Rød: 45937617

Rustikk Brun 21278353

Rustikk Svart 21278221

Rustikk Høstrød 21278601

Mørkgrå 25746199

Svart 25746157

Rustikk Antikk 21282306

Rustikk Granitt 21282447

Zanda Protector

Edelteglrød 42804523

Edelrød 42804421

Edelantrasitt 42800834

Edelsort 42435778

Rød 25746165

Teglrød 25746173

Zanda Vestland ubehandlet

Skifergrå 26941617

Sort 23993298

Antikk 23993314

Koks 45940372

Teglrød 45940372

Antikk 45937583

Montér | Tak og fasade 15


Priseksempel

Betongtakstein dobbeltkrum Zanda Protector Sort

Den mest luksuriøse betongtakstein med glatt overflate og har 30 % lengre levetid på overflaten enn takstein med vanlig overflatebehandling. Få det komplette taksystemet med 30 års garanti på styrke, tetthet og frostsikkerhet. Dette er med på å øke verdien på din bolig.

Dette er med i prisen:

Komplett tak 64 Mønestein Møneskruer Mønebrakett Møne-valmbånd på rull Ru gradrenne Gradtetting Halvstein Isola D-glass Snøfanger NOMO

900,-

Gavlstein, Gavlsteinsavslutning Luftehattstein Stigetrinn Innfesteskinne Stigesikring Lobas snøfanger Fuglelister Sløyfer

Lekter Pannebord Vindski Takrenne komp. m/nedløp Plastmo Festemateriell Tilkjøring Løfting og fordeling

Forutsetning: saltak 120 kvm, 27 grader, mønelengde 14 m. Tillegg for ferdig lagt – be om pris!

16

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

17


Tegltakstein Fakta om tegltakstein Tegl ble oppdaget for ca. 5000 år siden. Man antar det er kineserne som først tok i bruk materialet. I Norge har kunsten om tegl vært kjent siden ca. 1230, først praktisert av munker. Dagens tegltakstein kombinerer tradisjon og historie med den nyeste kunnskapen og de mest moderne produksjons­metodene. Velger du tegl velger du en både klassisk og svært moderne takløsning til en meget konkurransedyktig pris. Tegltakstein har en usedvanlig vakker overflate, og utmerker seg dessuten ved en unik tetthet. Ikke bare i selve steinen men også mellom taksteinene, noe som sikres av det avanserte sidefalssystemet.

Enkelkrum

! 18

Et tegltak er en god investering i fremtiden, siden tegltaksteinene holder hele husets levetid – minst. Ofte holder de lenger enn huset de opprinnelig lå på. Det kan du se hvis du besøker noen av de stedene som ­selger gammel, vakker og patinert teglstein. Takstein av tegl består av leire som brennes over 1000° C. Ubehandlet taktegl er spesiell siden den eldes med ­verdighet. Naturell taktegl får en vakker patina med årene og gir huset et varmt preg. Taktegl finnes også med glassert eller engobert overflate. Begge disse naturlige overflatebehandlinger gir teglet en langvarig og litt blankere overflate.

Glassert

Flat

Tips & Råd Tegl har tradisjonelt blitt brukt mest på sør- og vestlandet, men nå ser vi også en sterk økning på østlandet. Tegl gir huset karakter.

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

19


Tegltakstein / flat

Tegltakstein / enkelkrum Dantegl – TILBAKE TIL DET OPPRINNELIGE

En original dansk teglstein, tidløs og klassisk. Leiren fra Volstrup på Jylland får en vakker rød nyanse etter brenningen. Den er frostsikker og eldes med verdighet. Et trygt valg både for rehabilitering og nybygging. Dantegl naturell Dantegl produseres av Monier. 21279252

NOVA – Teknisk avansert tegl med respekt for tradisjon Ønsker du en tradisjonell tegltakstein av høy kvalitet, men likevel tilgjengelig for en normal familieøkonomi – da velger du Nova. Moniers nye tegltakstein har den mest avanserte teknikken og er enkel å legge, men har samme form som de første håndlagede tegltaksteinene. Glassert Svart 44729084

Naturell 44729092

Engobert Svart 44729073

Turmalin – DEN ENKLE VEIEN TIL ELEGANSE

Nortegl – EN NORDISK STORHET

Turmalin er en helt flat, falset teglstein som er enkel å legge og tilpasset moderne ­arkitektur. Resultatet blir et stilrent tak med stram karakter. Turmalin kommer i et rikt antall farger og overflater, og egner seg godt både til nybygg og renovering. Turmalin produseres av Monier.

Den glasserte steinen har høy glans og er den mest ­eksklusive utgaven i Norteglsortimentet. Nortegl naturell er den mest klassiske i form og overflate, og har lange tradisjoner i Norden. Nortegl engobert er en overflate der pigmentene er brent inn i selve steinen. Dette gir steinen en matt ­overflatestruktur. Nortegl kombinerer den klassiske dype vingetak­steinen med dagens avanserte teknikk. Prisgunstig, enkel og rask montasje, kun 10 til 12 stk pr. m2. Nortegl produseres av Monier.

Turmalin Engobert Svart 42026040

Turmalin Turmalin Glassert Kastanje Engobert Grå 4202 6532 42025881

Turmalin Engobert Kobberrød 42025775

Nortegl Enobert Høstrød 26343525

Nortegl Glassert Kastanje 26343798

Nortegl Naturell 25681008

Nortegl Glassert Svart 25681321

Nortegl Engobert Svart 25681164

Rubin – ikke som alle andre Turmalin Naturell 42024916

Turmalin Glassert Svart 42027118

Turmalin Glassert Grå 42026346

Denne tegltaksteinen har en litt annerledes profil som gir huset ditt et kontinentalt preg. Rubin produseres av Monier.

Rubin Glassert Kastanje 40827867

20

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

21


Tegltakstein / glassert

Priseksempel

KDN - 100 ÅR MED KLASSISK LUKSUS Denne glasserte tegltaksteinen er den mest eksklusive i Moniers brede sortiment. Det er et naturprodukt av brent leire med en keramisk overflate. Naturell er et rent naturprodukt og består kun av brent leire, uten tilsatte miljøstoffer. Den engoberte taksteinen er tilsatt farge­pigmenter før brenning, som gir mer farge og fargespill i taksteinen. KDN VH tegltakstein har tetteknaster og falser og omtales ofte som teknisk tegltakstein. Dette gjør at taksteinene blir tettere i overlappene i begge retninger.

Tegltakstein enkelkrum Nortegl Engobert høstrød

KDN Glassert KDN Glassert Svart Vinrød 24027237 21279807

KDN Glassert Sølvsvart 21279351

KDN Glassert Burgunder 21279658

KDN Glassert Lys brun 21280409

KDN Glassert Mørk Brun 221280250

KDN Naturell 21281316

KDN Enobert Høstrød 21280854

Mønestein Nortegl Stormklips Møneklips Lobas snøfanger Lobas snøfangerkons. Lobas innfestningstrinn Lobas stigetrinn

Hollander teglstein fra Monier har en karakteristisk profil som passer godt på tak med litt mindre takflater eller tak med vinkler og hjørner. Fordi den er falset og har varialbel lekteavstand, er Hollander lett både å ­planlegge og legge.

22

Hollander Engobert Svart 26344218

Tak og fasade | Montér

Hollander Glassert Svart 26344168

Hollander Glassert Svart Matt 42061278

Dette er med i prisen:

Komplett tak 93

Hollander – SÆRPREGET ELEGANSE

Hollander Naturell 26344119

KDN Engobert Mørk Flammet 21280706

Eldgammel tradisjon og moderne teknikk i en og samme stein. Leveres i Naturell, Engobert og Glassert utførelse. Gir deg det komplette taksystemet. Meget stor justerbarhet på lekteavstand (32-38 cm). Øker verdien på boligen din. Kan legges ned til 15 graders takvinkel. Kan legges på forenklet undertak ned til 22 graders takvinkel.

Hollander Engobert Grå 42062035

Hollander Engobert Brun 42061861

900,-

Stigesikring Nortegl fuglelister Figaroll Isola D-glass Sløyfer Lekter Mønebord Pannebord

Vindski Vannbord Takrenne komp. m/nedløp Plastmo Festemateriell Tilkjøring Løfting og fordeling

Forutsetning: saltak 120 kvm, 27 grader, mønelengde 14 m. Tillegg for ferdig lagt – be om pris!


Takshingel

Fakta om Isola Takshingel Isola Takshingel er et norskt kvalitetsprodukt som er like velegnet til både hus og hytte, nybygg som rehabilitering. Produktet kan ­legges på alle skrå luftede ­takkonstruksjoner av tre (bord, OSB eller kryssfiner) fra 15 til 85 graders takvinkel (mellom 15 til 19 graders takfall benyttes underlagsbelegget Isola Isokraft). Materialet er brannsikkert og slitesterkt. Kombinasjonen av glassfilt og tykk, fleksibel asfalt gjør produktet både smidig og lett.

Isola Skrå

! 24

Uslåelige egenskaper: Sammenhengende klebefelt på shingelplaten gir unike klebe- og tette egenskaper. Dette gir sikker forsegling av hver shingelplate med umiddelbar klebing under montering. Dette unike klebefeltet gjør produktet også best i slagregnstester utført ved ­SINTEF Byggforsk. Isola Takshingel har ingen avrivbar folie på undersiden. Her sparer vi miljøet og ikke minst deg for masse arbeid. Produktet kan legges på gamle papp- eller shingel tak og finnes i mange mønstre og farger.

Isola Kuttet

Isola Rett

Tips & Råd Husk at du kan legge ny shingel på gammel shingel. Beregn taket ditt selv på www.isola.no

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

25


Takshingel

Isola Selvbygger

Isola Selvbygger er et ­ettlags tak­ belegg beregnet brukt på skrå ­tretak og ­terrasser. Produktet kan benyttes helt ned til 3 grader takfall, og har selvklebende omlegg som gir sikker ­klebing helt ned til 5°C. Skjøtene tråkkes tette uten bruk av sveiseutstyr. Ved lavere temperaturer bør imidlertid omlegget varmes lett med en varmepistol. Isola Selv­bygger egner seg både til nybygg og rehabilitering. Ved rehabilitering kan den gamle ­takpappen beholdes. Se egen monterings­ anvisning for ­forutsetninger og utførelse.

«Ditt hus er naboens blikkfang»

Rullstørrelse 1 x 7 mtr.

Sort 25402678

Skifergrå 11291309

Teglrød 11291325

Dette sier et gammelt ordtak. Huset er en del av en helhet. Derfor bør det passe inn i omgivelsene. I likhet med fargene i naturen, skal også huset ditt fungere i samspill med farger og konturer i sitt nærmiljø. Tenk derfor også på hvilket mønster som passer best til ditt tak. Gå på litt avstand før du bestemmer deg for hvilken farge og hvilket mønster du vil ha på huset ditt. Det kan være lurt å se hele nabolaget under ett. Legg merke til nyansene. Er de varme, lyse eller dype? Legg merke til konturene. Er de avrundet eller rette?

Smak og behag kan ikke diskuteres. Likevel er estetikk en av våre felles ­verdier, som gjør at vi ofte enes om hva som er pent eller mindre pent. Taket er husets femte fasade – og ofte den mest dominerende. Husfargene og taket skal harmonere, og huset bør ha et helhetlig preg. Sammenhengen mot natur og ­omgivelser er også viktig. Fargevalget gir huset eller hytta det preg og den stil du føler ligger ditt ­hjerte nærmest.

Isola Skrå - teglrød 11290244

Isola Skrå - skifergrå 11290210

Isola Skrå - teglrød kontur 11290285

Isola Swing - grå struktur 11467826

Isola Skrå - skifergrå kontur 11290228

Isola Skrå - rustikk rød 11290251

Isola Skrå - grå struktur 21118005

Isola Swing - teglrød 11467834

Isola Rett - sort 29741725

Isola Tyri Grå struktur 30751473

Isola Kuttet - sort 29741717

Isola Rett - teglrød 11290327

Isola Tyri Rustikkrød 30749477

Isola Skrå - sort 24473597

26

Tak og fasade | Montér

Isola Kuttet - rustikk rød 11290301

Isola Tyri Antikkbrun 30683999

Montér | Tak og fasade

27


Priseksempel

Takshingel Isola Takshingel skrå sort

Tak for generasjoner. Vedlikeholdsfritt. Uante muligheter for alle som ønsker seg en ­spesiell og annerledes takløsning. 5 mønstre – inntil 8 farger. Komplett tilbehørssortiment. Kan legges på alle tak fra 15 til 85 graders ­takvinkel. Lett å legge, lav vekt, enkel å ­frakte. Brannsikkert og slitesterkt materiale. Krever et “solid” undertak. Kan legges direkte på gammel papp eller takshingel. Under 18 grader må det brukes underlagstekking.

Dette er med i prisen:

Komplett tak 35 Mønekappe Takstige Innfesteskinne Tetningsmasse Pannebord Trekantlekter Vindski

900,-

Vannbord Takrenne komp. m/nedløp Plastmo Festemateriell Tilkjøring Takløft

Forutsetning: saltak 120 kvm, 27 grader, mønelengde 14 m. Tillegg for ferdig lagt – be om pris!

28

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

29


Platetak Fakta om platetak

! 30

Platetak er en effektiv og økonomisk ­løsning til taktekking, f.eks. til nybygg og renovering av bolig, industri- og landbruksbygg, med eller uten isolering. Rask montering av skreddersydde løsninger. Kan legges på tak med lavt takfall. En slik takløsning krever lite vedlikehold og har lang levetid. Platetak har lav vekt og ­krever mindre dimensjoner på bærende

systemer, og kan derfor legges på de fleste taktyper. Platene får du i ulike lengder, tykkelser, ­profiler og forskjellige farger (skruer kan leveres i samme farge). Du får også taksteinsplater i stål med ru overflate. Disse får du i forskjellige farger, utseende som ru takstein. Platene er veldig lette.

Plannja Royal

Plannja 20-75

Isola Powertekk Nordic

Isola Powertekk Exclusive

Tips & Råd Når du skal legge stålplater er det viktig å kjøpe eller leie riktig utstyr.

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

31


Platetak

Powertekk Exclusive Høyglans Vinrød

Isola Powertekk markedets sterkeste stålplatetak Isola Powertekk har utseende som takstein, og stor styrke kombinert med lav vekt. Produktet er egnet for alle typer skrå takkonstruksjoner fra 10 graders takfall. Den lave vekten gjør at produktet også er velegnet for

Powertekk Nordic

Plannjas brede og funksjonelle utvalg av profiler i stål og ­aluminium dekker takfall fra 8 grader og oppover. Det gir store valgmuligheter for alle typer av taktekking. Takket være b ­ elegget Hard Coat får du hard og ripebestandig beskyttelse mot vær og vind.

Powertekk Exclusive Antrasitt høyglans 45120123

Matt sort 45120074

Grå Struktur 23382211

Vinrød høyglans 45120138

Matt terracotta 45120093

Teglrød 23382229

Grønn høyglans 45120142

Matt antrasitt 45120085

Sort 23382187

Sort høyglans 45120112

Matt brun 45120104

30 års produktgaranti gjelder både Nordic og Exclusive

Tak og fasade | Montér

takkonstruksjoner som ikke er dimensjonert for tyngre takmaterialer. Isola Powertekk er et spesielt tykt og solid stålplatetak og tåler det meste av hva norsk vær kan oppdrive.

Rustikk-rød 23382237

Powertekk Nordic har en granulert skiferstrø som gir en ru og strukturert overflate.

32

Platetak til alle typer bygg

Powertekk Exclusive har en glatt overflate og fåes i fire høyglans og fire matte farger. For Powertekk Exclusive finnes også alt taksikringsutstyr i samme fargeutvalg som platene. Dette gir et flott totaluttrykk på taket.

Se vår utstilling

Vi anbefaler en tur til Montérs byggevarehus, der du kan ta en nærmere kikk på tak­produktene våre. Her finner du flotte utstllinger.

Trend

Nå kan du velge den seneste trenden innen tak. Plannja Trend er et lettmontert tak som gir huset ditt et ekstra løft. Gjennom at den ene platesiden klikkes fast og den andre siden festes med en skrue som skjules av neste plate, blir det ingen synlige skruer. Plannja Trend finnes i fem farger i det slitesterke belegget Plannja Hard Coat.

Modern

Et løft innen skandinavisk takdesign. Passer like godt på funkishus som på mer klassiske hus- og takstiler. Takets profilerte linjespill gir assosiasjoner til tradisjonelt blikkenslagerhåndverk. Plannja Modern er belagt med slitesterke Plannja Hard Coat og kommer i seks forskjellige farger.

Panneplate

Plannja Panneplate opplever nå en renessanse. Delvis fordi den anbefales til restaurering, men også fordi den harmonerer med den populære funkisstilen. Den kommer med både Hard Coat 25 og 50 for langvarig beskyttelse.

Hard Coat

Et polyesterbasert belegg med en svært hard og ripebestandig overflate som har god farge- og glansbestandighet. Plannja Hard Coat er et av byggmarkedets absolutt sterkeste belegg med en smakfullt matt overflate.

Montér | Tak og fasade

33


Plannja Royal

Plannja Royal er en takpanne av svensk kvalitetsstål. Den er høyt verdsatt på grunn av den høye profilen og formen av enkuplet takstein, men aller mest på grunn av sin vakre overflatestruktur. Plannja Royal kommer i standardog spesiallengder. NB! – fargeutvalget varierer etter tykkelse og materialvalg.

34

Tak og fasade | Montér

Plannja Regent

Plannja Regent har en vakker bølgeform, med noe lavere profil enn Plannja Royal. Plannja Regent har god totaløkonomi fra ­innkjøp til vedlikehold. Lages i stål og aluminium og kan fås i både spesial- og standardlengder. Plannja Regent har et beskyttende belegg av det svært ripebestandige Hard Coat 25.

Plannja Flex/Flex aluminium

Takpannens profil og steghøyde skaper en skyggeeffekt som gir taket liv og karakter. Den fleksible konstruksjonen gir dessuten enkel montering. Plannja Flex er belagt med Plannja Hard Coat Glossy og dekkes av 30 års garanti i stål og 40 år i aluminium.

Plannja 20

Plannja 20 er en klassisk profil som leveres i stål. Det brede sortimentet er perfekt til både vegger og tak både inne- og utendørs. Profilen er behandlet for å tåle tidens tann, og er som alle Plannja profiler, belagt med Plannja Hard Coat.

Plannja 20-75

Plannja 20-75 er en aluminiumprofil for tak og vegg, utvendig og innvendig, belagt med et slitesterkt og fargebestandig fargesjikt.

Plannja Sinus 18

En klassisk stilig profil i stål eller aluminium med en dekkende bredde på 1060 mm som gir god totaløkonomi. Kan anvendes både på tak og ­vegger både innendørs og utendørs.

Plannja Sinus 51

En klassisk vakker profil i stål eller aluminium som kan like godt anvendes på tak som på vegg og kombineres med både loddrett og vannrett montering som gir et spennende utseende. Kommer i flere forskjellige farger i det slitesterke belegget Plannja Hard Coat.

Montér | Tak og fasade

35


Priseksempel

Platetak Isola Powertekk rustikkrød

Lett stålplatetak med stor styrke. Har taksteinsutseende. Lav vekt. Kan legges ned til 10 graders takvinkel. Solid mekanisk innfestning - “stormsikkert”. Komplett tilbehørsprogram. 4 farger. Kan legges på de fleste gamle taktekkinger. Tåler norskt klima - år etter år.

Dette er med i prisen:

Komplett tak Mønekappe Takstige Innfesteskinne Tetningsmasse Isola D-glass Sløyfer Lekter Mønebord

64 900,Pannebord Vindski Vannbord Takrenne komp. m/nedløp Plastmo Festemateriell Tilkjøring Takløft

Forutsetning: saltak 120 kvm, 27 grader, mønelengde 14 m. Tillegg for ferdig lagt – be om pris!

36

Tak og fasade | Montér

Bygg med Montérkonto Når du har bestemt deg for nytt tak eller fasade, benytt Montérkonto som er tilpasset både små og store jobber. Montérkonto gir deg oversikt. Alle prosjekter medfører mange kjøp i løpet av en periode. Montérkonto hjelper deg å holde oversikten. Kjøp du foretar i løpet av én måned summeres på en samlefaktura. Kredittvurdering gjøres umiddelbart ved søknad. Montérkonto er en kontokreditt med kort. Velger du å betale hele fakturaen innen forfall, betaler du verken renter eller gebyr. Minste månedlig betaling er 3 % av det du skylder, begrenset nedad til kr 199. Kontokreditten tilbys via GE Money Bank.

Montér | Tak og fasade

37


Torvtak

Fakta om torvtak Gress på taket – en del av bonderomantikken som holdes lys levende i dagens hyttekultur. Nittedal Torvindustri A.S har utviklet og patentert en moderne løsning som gjør det mulig for alle å lage et vakkert og grønt tak. Det gir et lett torvtak, vekten på helt vannmettet torv er ca. 130 kg pr. m2. Det blåser ikke bort, siger ikke og synker ikke sammen fordi produk-

! 38

tet er komprimert i ­nettingsekker. Avlastningsrammer er først nødvendig ved takvinkel over ca. 30 grader. Torvtak brukes i dag på hus og hytter, i sjøen og i boligstrøk. De leverer komplett program med never, frø, ­torvstokkrok etc.

Tips & Råd For leggeanvisning og vedlikeholdsplan besøk Nittedal Torvindustri A.S på www.nittedal-torvindustri.no og www.isola.no

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

39


Torvtak 1. Takbord 2. Takrenne 3. Rennebeslag 4. Isokraft 5. Torvstokkrok c/c 60 cm 6. Fuge-/tettemasse 7. Platon Xtra 8. Dreneringsåpning ca. 2 cm 9. Torvstokk, impr. 48x148 mm 10. Taktorv-sekker 11. Løs torv for utjevning og overdekking

Torvtak Gress på taket – en del av bonderomantikken som holdes lys levende i dagens hyttekultur. Nittedal Torvindustri A.S har utviklet og patentert en moderne løsning som gjør det mulig for alle å lage et vakkert og grønt tak. Det gir et lett torvtak, vekten på helt vannmettet torv er ca. 130 kg pr. m2. Det blåser ikke bort, siger ikke og synker ikke sammen fordi pro-

duktet er komprimert i n ­ ettingsekker. Avlastningsrammer er først nødvendig ved takvinkel over ca. 30 grader. Torvtak brukes i dag på hus og hytter, i sjøen og i boligstrøk. De leverer komplett program med never, frø, t­ orvstokkrok etc.

Dagens torvtak - en sikker konstruksjon

Et torvtak som lekker betyr mye ekstraarbeid – det er ingen spøk å legge om. Riktig valg av produkter, og litt omtanke ved legging, gir deg et tak med minimalt vedlikehold og tilnærmet ubegrenset levetid. Fuktsikringen av taket baseres på to sjikt som begge skal være tette.

Be om en brosjyre!

Taktorv Green Viking jord for torvtak En kompostert og ferdig omdannet jordblanding. Gir stabil masse som holder på næringsstoffer og fuktighet. Leveres i 1200 ltr storsekk og i 50 liter sekk for vedlikehold. RÅVARER: Sphagnumtorv, naturkompost og barkkompost. FORBRUK: 1200 l dekker ca. 6,5 m2. Nittedals Taktorv® er pakket i netting­ sekker på ca. 70 x 45 cm og med tilstrekkelig ­­torvtykkelse, på ca. 17 cm. Leveres på pall som kan løftes rett på taket, men siden sekkene bare veier 17 kg er det enkelt å få sekkene opp selv uten løfteutstyr.

40

Tak og fasade | Montér

Green Viking storsekk fra Nordic Garden

Riktig jordblanding gir deg et vakkert og grønt tak Et godt torvtak er svalende om sommeren og varmeisolerende om vinteren. Enten det er drømmen om en håndlaftet fjellhytte i gammel byggeskikk eller en moderne hytte med gresstak som skal realiseres, så har vi produktene du trenger for å få et flott torvtak! Vår jordblanding til torvtak leveres i storsekk og løftes enkelt over taket med kranbil. Vi er behjelpelige med transport, og leverer over hele landet opp til Nord-Trøndelag.

Vedlikehold Torvtak lagt med våre jordblandinger blir svært gode og vil holde seg sterke og sunne i mange tiår, så sant man ofrer litt tid på omsorg og vedlikehold. Et torvtak er et levende tak som krever tilførsel av både vann og næring. Litt luking er heller ikke helt uvanlig. Stort ugress, små busker og trær må fjernes. Vann er avgjørende og derfor må torvtaket vannes i tørre perioder. Ønsker du hjelp med legging eller vedlikehold av torvtaket, ta kontakt med NorskeTorvtakkonsulenters Forening. Du kan lese mer om hvilke tjenester de tilbyr og hvor du finner dem på: www.torvtak.net Se egen monteringsanvisning.

To trinn tetting

Første sjikt er et asfaltbasert takbelegg. Isola anbefaler Isokraft som har selvklebende skjøter ned til 3°C. Neste sjikt er Platon Xtra, som har to funksjoner: fuktsikring og beskyttelse av takbelegget. Se egen monteringsanvisning.

Knastenes funksjon

Platon Xtra skal legges med knastene ned mot underlaget. Derved skapes en kontinuerlig luftspalte mellom takbelegget og Platon Platen. Denne luftspalten øker sikkerheten ved at eventuell fuktighet dreneres rett ned til takfoten. Konstruksjonen får dessuten anledning til å «puste» via spalteåpninger langs takfot og vindskier.

Underlagsbelegg Platon Xtra Torvtak Isola Isokraft kan ligge utildekket gjennom vinteren. Rulldimensjon: 1x12 mtr. 43011496

Med en ny og enda mer sklisikker overflatefinish. Gjennom etterbehandling oppnås en overflate som gir økt friksjon og dermed større sikkerhet ved montering på tak. Denne overflaten er standard for Platon Xtra i breddene 1,65 og 2,0 meter. Finnes også i 1, 0 og 2,4 meters bredde

Montér | Tak og fasade

41


Tretak

Fakta om tretak Tretak er mer holdbart enn mange tror. Beviset for det er våre stavkirker fra sen vikingtid hvor takene er kledd med spon. Spontak var tidligere vanlig i skogrike trakter. Det var heller ikke uvanlig at man tekket uthus og utedo med kløvd ved. I våre dager er det mer vanlig å legge bordtak.

CU-imp klasse AB

Sibirsk Lerk

! 42

Kebony

Termogran

MøreRoyal

Tips & Råd Husk at du også kan få takrenner i tre tilpasset takets utseende.

Tak og fasade | Montér

Møre Royal

Montér | Tak og fasade

43


Tretak CU-imp klasse AB Cu-impregnert KL. AB

Produktet er godkjent i bruk over mark. I produksjonsprosessen presses impregneringsmidler inn i trevirke under høyt trykk. I den prosessen benyttes nå hovedsakelig nyutviklede kobber-midler. Disse har like gode holdbarhetsegenskaper som den gamle typen.

Når du kjøper trykkimpregnert virke med de nye impregneringsmidlene, gjør du et godt valg. Du får et produkt med lang levetid som er tilpasset dagens miljøvalg. Dagens Impregneringsmidler innholder ikke lysfilter og skal overflatebehandles snarest mulig etter montering.

Takbord Royal brun 22534274

Unikt og holdbart tretak Varig

MøreRoyal® tak er først trykkimpregnert og deretter kokt i olje. Det gjør at det ikke kan råtne og gir lav totalkostnad fordi dette er et ferdigprodukt.

Vakkert Den transparente effekten fremhever trestrukturen, og taket får et særpreg som vil gli rett inn i det naturlige miljøet. Kombiner gjerne MøreRoyal® tak med tretakrenner og galvanisert kjetting som nedløp. Dette gir en rustikk og spesiell effekt. Takbordene leveres med utfreste avløpsriller.

Vedlikeholdsvennlig MøreRoyal® tak er vannavisende og trenger kun kosmetisk vedlikehold med royalolje dersom du ønsker å friske opp fargen. Pigmenteringen beskytter mot skadelige UV-stråler og gir et ferdigresultat når taket er lagt.

MøreRoyal Cu-impregnert Kl. AB

Fargevalg Møre Royal®

Produktet er godkjent i bruk over mark. Vakkert, miljøvennlig og varig tak til en god penge! Royalbehandling med oljing og tørking gjør at treet ikke suger vann, er lett i vekt og raskt å legge.

Oker

Rød

Brun

Uten pigment

(gyllen brun oljefarge, men blir værgrå over tid)

Koking i olje gir: • Tørre takbord • Forsegler treet og gir en vannavisende overflate • Reduserer svelling, krymping og sprekking til et minimum • Gir stabile takbord • Et miljøvennlig materiale som hindrer utlaking av impregneringsstoff Pigmentering • Pigmentet blir kokt inn sammen med oljen • Beskytter treoverflaten mot UV-strålenedbryting

44

Tak og fasade | Montér

Se vår utstilling Vi anbefaler en tur til Montérs byggevarehus, der du kan ta en nærmere kikk på takproduktene våre. Her finner du flotte utstillinger.

Kebony

Kebony Furu tretak har en brun farge med et flott fargespill som gir taket et eksklusivt utseende. Tretaket er vedlikeholdsfritt og har en levetid på minst 30 år. Med tiden utvikler Kebony Furu en flott sølvgrå patina. • Vedlikeholdsfritt – lang holdbarhet • Miljøvennlig – ingen tungmetaller eller andre skadelige giftstoffer • Dimensjonsstabilt • Ingen utlaking av kjemikalier • Takvann kan benyttes som husholdningsvann • Kapp kan brennes som ubehandlet trevirke Vedlikehold og overflatebehandling Dersom det er ønskelig å opprettholde den opprinnelige brune fargen, kan Kebony Furu tretak overflatebehandles med beis etter montering. Kebony Furu er Svanemerket.

Sibirsk Lerk

Sibirsk Lerk tretak leveres med spesialprofil for rask montering. Takbord kommer i faste lengder på 3, 4 og 6 m, kan også leveres endepløyd. Sibirsk lerk tretak har en lang levetid, avhengig av bygningens beliggenhet. Et tretak er bygget opp med sløyfer og lekter slik at hele konstruksjonen har mulighet for luftgjennomgang og dermed vil bordene alltid tørke opp igjen. Kan leveres med komplette løsninger for tretakrenner og møneavslutninger. Moelven har egne leggeanvisninger for tretak i sibirsk lerk. Sjekk www.moelven.no

Termotre

Termotre er en ny generasjon av tre som har gjennomgått en spesiell varmebehandlingsprosess og etter behandlingen mottatt en rekke nye egenskaper. Takket være treets behandling og miljøprofil er produktet et veldig godt alternativ til tropiske tresorter og impregnert. Moelven leverer termofuru som tretak. Termotre er basert på en gradvis temperatur- og fuktprosess over ca. 2 dager med en maks temperatur på 210 grader. Treet blir utsatt for ekstreme påkjenninger og tørkes ned til 0,5 % fuktighet og opp igjen til 5 %. Dette kombineres med vanndamp for å unngå brann- og sprekkskader. Denne prosessen reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra seg fukt. Dette gjør varmebehandlet tre veldig tverrstabilt og nesten uten bevegelse. Man får en gjennomgående mørk kastanjebrun farge, men etter bare 2–3 mnd vil denne gå over til en flott lysebrun/sølvgrå patina. Termotre er vedlikeholdsfritt. Levetiden og råtebestandighet til varmebehandlet tre øker betraktelig i forhold til vanlig ubehandlet trevirke. Montér | Tak og fasade

45


Tak

Alt det andre

Nytt tak er mye mer enn å velge takstein Her får du oversikt over alt det andre du må tenke på når du legger nytt tak. Synes du det blir mye å forholde deg til, husk at Montér har en Takekspert du kan ta kontakt med. Du finner telefonnummeret på side 82. Ta vare på taket ditt............................................. side 48 Taksikring......................................................................... 49 Takrenner......................................................................... 50 Takvinduer....................................................................... 52 Undertak........................................................................... 54

46

Tak | Montér

Montér | Tak

47


Ta vare på taket ditt! Sånn gir du taket ditt et langt liv 1. Sjekk mønene

Sikkerhet på tak

Mønet er den mest utsatte delen av taket. Sjekk at alle takstein og plater ligger riktig. Hvis en av taksteinene har forflyttet seg eller er skadet, må du sjekke at undertaket er intakt før du legger taksteinen tilbake på plass.

2. Sjekk gavlene

Sterk vind kan gjøre skade på gavler og vindskier. Tre og metall eldes hurtigere enn takstein. Derfor bør du holde øye med dette.

3. Sjekk ventilasjon, vinkler og renner

Rens takrennene og sjekk at det ikke er kommet skrot inn under taksteinen. Kontroller at ventilasjonsgjennomføringene er åpne. Hvis de er tette kan det danne seg fuktighet som igjen fører til mugg eller andre alvorlige skader.

4. Rens opp og fjern løv og skrot

Børst eller spyl taket forsiktig og sjekk om noen av trærne i nærheten bør beskjæres. Grener hører til de vanligste årsakene til skader på tak.

5. Kontroller sikringen

Stiger og snøsikring etc. må være intakte og 100 % pålitelige. Hvis du er det minste i tvil, kontakt en taktekker for å få en faglig vurdering.

Taksikring

Vi kjenner kravene fra myndig­hetene om taksikringsutstyr. Vi har ­snøfangere, takstiger, pipeplattform, gradrennekonsoll m.m. for alle tak. Vi anbefaler å velge en utførelse på stiger og stigetrinn som står til f­ argen på takbelegget.

LOBAS taksikringsutstyr

LOBAS taksikringsutstyr kjennetegnes, i likhet med våre snøfangersystem, ved stor styrke, enkel og solid montering og lang holdbarhet. Utstyret kan grovt deles opp i stigetrinn, takstiger og plattformer. Produktene trygger ferdsel og arbeid på tak samtidig som de beskytter tekkingsmaterialet mot skader. LOBAS taksikringsutstyr er tilpasset de fleste typer taktekkingsmateriale, produseres i varmforsinket stål og er polyesterbelagt.

48

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

49


Takrenner

1

2-4

Rennekrok langt Rennekrok kort

5 Rennekrokskapsel

6

Rennekrok konsoll

7

Rennekrok konsoll 20°

8 Takrenne 9 Tappstykke 10 Ekspansjonstappstykke 11 Ekspansjonsskjøtestykke 12 Skjøtestykke 13 Endebunn 14-17

Utvendig hjørne 90°

18-20

Bordtakbeslag C135 105°

21 Nedløp 22 Bend 23 Rørmuffe 24 Nedførsel 25

Brønnkrage ø150 mm

26

Brønnkrage ø130 mm

27 Grenrør 28 Utkast

!

29

Sisterne med klaff

30 Løvfanger

Fakta om takrenner

Takrenner lages av forskjellige materialer; stål, plast, kobber, aluminium og sink er mest vanlig. Takrennens funksjon er å lede vann fra taket ned til bakken via nedløpsrennen og inn i dreneringssystemet.

Hva skal du velge – plast, stål, aluminium eller tre? Hva du velger er mer en følelsessak enn et teknisk spørsmål. Det estetiske og klima er de to viktigste faktorene for riktig valg. Spør Montér når det gjelder takrenner!

31

Rørklammer for mur

32-33 Rørklammer for tre 34

Takrennelim

Takrennehuset kan hjelpe deg til å finne de riktige delene til din takrenneløsning. Se godt på tegningen og bruk listen til venstre for å finne riktig navn på delen. Dermed kan du finne frem til nettopp de produkter som du har bruk for. 

Stål takrenner

Isola kobberrenne

Plast takrenner

Tretakrenner

Ståltakrenne i galvanisert stål er bygd for norske værforhold. Kombinasjonen av stål og purallakk gir Isola ståltakrennesystemet stor s­ tabilitet og styrke, i tillegg til moderne form og utseende. Leveres i lengder à 4 m. Med et godt takrennesystem hindrer du vannsprut og n ­ edfukting av veggen, og forhindrer dermed sopp- og råteskader. Med tette takrenner unngår du også i­ssvuller på bakken om vinteren. Ståltakrenne fås i 2 dim: 125 og 150 mm. Alle i 6 farger.

For deg som ønsker en helt spesiell takrenne. Fås i dim 125 mm 23382070

Plast takrenner er enkelt å ­montere for en selvbygger. De er stabile og sterke og tåler en hard vinter. Finnes i ulike farger.

Tretakrenner leveres i dimensjon 45 x 110 mm. Skjøtes vanligvis med skråskjæring og ilegging av tetningsmasse.

50

Tak og fasade | Montér

!

Tips & Råd Takrenner kan utvide seg i varmt vær, sørg derfor for ekspansjonsmuligheter i lengderetningen. Det er flere måter å feste takrenner. Spør Montér Takekspert.

Montér | Tak og fasade

51


Takvinduer Integra elektrisk takvindu

INTEGRA er et elektrisk takvindu som åpnes og lukkes med en programmerbar kontrollpad. Alle funksjonene kan forhåndsprogrammeres, f.eks til å lukke vinduene og ta opp rullegardinene om morgenen. INTEGRA vinduene leveres med regnsensor. Alt er forhåndsmontert på takvinduet fra fabrikk, det trengs kun elektrisk tilkobling. Elektrisk betjent solskjerming kan monteres direkte på INTEGRA takvinduer.

Solskjerming

VELUX leverer original solskjerming til sine vinduer. Les av koden på vinduet ditt og du kan bestille en solskjerming som passer perfekt. • Blendingsgardiner, stenger lyset helt ute. • Rullegardiner, slipper inn lyset, men stopper direkte sol. • Duo, plissé- og blendingsgardin i ett. • Persienner, justerer lyset slik du vil. • Plisségardiner, en dekorativ justering av lyset. • Rulleskodder, holder både varmen og lyset ute. • Markiser, holder varmen ute. • Insektnett, holder insektene ute

Vinduskuppel for flate tak VELUX vinduskuppel med interiørfinish til moderne boliger med flate tak. er et takvindu med utvendig kuppel, som tilfredsstiller kravene til moderne boliger med flate tak.

! 52

Fakta om takvinduer

Et tomt råloft har så mange muligheter som fantasien din tillater. Lys og luft kan skape liv i toppetasjen og tilføre huset verdifulle kvadratmetere med boligareal. For mange er utnyttelse av loftet det naturlige alternativet fremfor å bygge på eller å måtte flytte til et større hus.

Tak og fasade | Montér

Vinduene får du i alle mulige forskjellige størrelser og kombinasjoner, fra et enkelt til store flotte sammenbygginger. VELUX leverer komplett system for innbygging, som sikrer en varig og tett montering. VELUX takvinduer har 10 års garanti. Les mer på www.velux.no

Vinduskuppelen leveres som ”VELUX INTEGRA”; elektrisk betjent med programmérbar fjernkontroll. Den elektriske vinduskuppelen er også utstyrt med regnsensor, som automatisk lukker kuppelen ved nedbør, de kan også påmonteres en VELUX plisségardin, som styres med den samme fjernkontrollen. VELUX vinduskuppel kan også leveres som fast, sidehengslet håndverkerutgang, eller for røykventilasjon. Den er enkel å montere både ved nybygg og ved rehabilitering. Vinduskuppelen leveres i ni størrelser fra 60 x 60 cm til 150 x 150 cm. NYHET! Nå får du VELUX vinduskuppel også som sidehengslet håndverkerutgang.

Montér | Tak og fasade

53


Optiform pustende undertak

!

Fakta om undertak

Undertakets funksjon er å fange opp og drenere bort nedbør som måtte komme gjennom taktekningen, samt lede bort kondensvann fra undersiden av tekke­materialet (f.eks. fra takstein, metallplater, skifer etc). Undertaket kan også ha en bærende funksjon som underlag for asfalt takbelegg og folietekkinger. Generelt kan vi dele undertak inn i to hovedkategorier: Bærende undertak og forenklede undertak.

Bærende undertak

Bærende undertak benyttes primært i forbindelse med tak­tekkinger som ikke er selvbærende (takbelegg, takshingel, ­torvtak og lignende). Bærende undertak kan bygges opp av t­ akbord ­(rupanel) eller p ­ lateprodukter (spon, kryssfiner, OSB plater).

rulleprodukter og er som navnet tilsier forenklet i den forstand at de har begrenset bæreevne og avstiving. Bruk av forenklet undetak krever s­ pesiell nøyaktighet i forbindelse med detaljer som gjennomføringer og avslutninger ved møne og raft. NB! Bærende og forenklet undertak leveres både som dampåpne og damptette.

Optiform Undertak 1,5 x 50 m Artikkel nr. 7284780 Nobb nr. 45296894

Optiform Fuglelist Bunt på 5 stk à 1 lm. 6 bunt pr krt Art. nr.: 7284781 Nobb nr: 45296905

Optiform Mønebånd

280-320 mm x 5 m rull Art. nr.: 7284779 Nobb nr: 45296886

Forenklet undertak

Forenklet undertak benyttes ofte i forbindelse med lektede taktekkinger (takstein, takplater av metall etc). Forenklede undertak leveres enten som plate- eller

Optiform Tettebånd

300 mm x 5 m rull Art. nr. blygrå: 7284777 Art. nr. sort: 7284776 Art. nr. rød: 7284778 Nobb nr blygrå: 45296512 Nobb nr sort: 45296493 Nobb nr rød: 45296875

Moderne husbygging tvinger frem nye og teknisk avanserte produkter. Optiform undertak er diffusjonsåpent, tett og slitesterkt. Det gir optimal beskyttelse og skaper et sunt innemiljø. Optiform undertak gjør så taket puster og slipper ut overflødig damp som bygges opp i boligen, samtidig som det beskytter mot utvendig fukt. Undertaket er enkelt å montere og er sikkert mot gjennomtramp. Optiform undertak kan legges fritthengende uten bærende undertak, noe som gir plass til ekstra isolasjon. Det kan også legges direkte på rupanel, noe som er ideelt ved rehabilitering. Med Optiform undertak halveres monteringstiden sammenlignet med tradisjonelle undertak i papp, noe som gjør arbeidet kostnadseffektivt. Fremstillingen av materialet innebærer en redusert miljøbelastning, sett i forhold til tyngre produkter.

Det diffusjonsåpne og sterke Optiform Undertak er sikkert mot gjennomtramp. Undertaket har 2 patenterte limkanter som limer uansett værforhold. Optiform Undertak slipper ut fukt fra innsiden og er samtidig tett mot fukt fra utsiden. Produktet kan legges fritthengende på takstolene eller direkte på rupanel. De doble limkantene sørger for enkel og rask montering.

54

Tak og fasade | Montér

Pro Super undertak Med klebekant

Pro Super er et diffusjonsåpent undertak med klebekant som kan benyttes på isolerte skrå tretak ned til 15 graders takvinkel. Undertaket monteres horisontalt på tvers av taksperrene med selvklebende omlegg. Pro Super kan også anvendes som underlagsbelegg på bærende taktro av rupanel eller gamle over-/underliggere. Pro leveres på rull i dimensjon 1,50 x 50 m (75 m2 pr. rull).

ProXtra

Med klebekant og kondensfilt Pro Xtra er et diffusjonsåpent undertak med klebekant og kondensfilt. Undertaket kan benyttes på isolerte skrå tretak, kalde uventilerte loft og delvis isolerte skrå tretak ned til 15 graders takvinkel. Undertaket monteres horisontalt på tvers av taksperrene med selvklebende omlegg. Pro Xtra kan med fordel benyttes når det bygges i den kalde årstiden hvor det er ekstra stor fare for kondensproblemer. Pro Xtra leveres på rull i dimensjon 1,50 x 36 m (52 m2 pr. rull).

Montér | Tak og fasade

55


Vindsperre tak

Vindsperrer i takkonstruksjoner skal først og fremst sørge for at det ikke kan komme kald luft inn i isolasjonssjiktet. Samtidig må vindsperren være vanntett og dampåpen slik at fuktighet kan komme ut av ­konstruksjonene (byggfukt, fuktighet ved luftlekkasjer i dampsperre­sjiktet). Generelt er det derfor en fordel med en mest mulig dampåpen vindsperre (lav Sd-verdi).

Underpanel

Underpanel er planker med not og fjær langs sidene og i endene. Finnes i tykkelser 15, 18 og 21 mm. Og bredder 95, 120 og 145 mm. Underpanel, også kalt rupanel, har tradisjonelt vært mye brukt som undertak. I nyere tider hvor arbeidskostnader utgjør en

Kryssfiner

Kryssfiner som undertaksplater benyttes ofte, finnes i tykkelse 9, 12 og 15 mm. 12 og 15 mm leveres med not og fjær. Kryssfiner er finer som er limt sammen i flere lag slik at den blir v ­ eldig stabil og sterk. Du sparer mange arbeidstimer ved å benytte deg av plater som undertak. Kryssfiner kan brukes

Vindsperren skal alltid ligge på kald side av konstruksjonen og ha tette skjøter (klemte eller rimsede skjøter). Vindsperre benyttes først og fremst i forbindelse med i­solerte skråtak med damptett undertak, men kan også benyttes som vindtetting i forbindelse med kalde ventilerte loft (langs raft). Se nedenstående prinsippskisse.

Undertak Sutak

Et forenklet undertak. Platen er gjennom­ impregnert med voks og har ikke kun et overflate­belegg, noe som forhindrer at overflatevann kan trenge inn gjennom under­ taket. I tillegg er platen vindavstivende noe som gjøre at man slipper ekstra skråbåndavstiving. Hunton Sutak er testet og godkjent og innehar den høyeste klassifisering for denne type undertak. Platen er produsert etter den unike Mason-metoden som gir ekstrem styrke og fukt­bestandighet. - enkel å jobbe med - vindavstivende - ekstrem styrke og fuktbestandighet - passer med 600mm-modul = mindre svinn - 3,2mm tykk

større andel av prosjektprisen enn materialprisen har man i større grad gått over til å bruke plateprodukter.

OSB

Kan brukes som bærende undertak for taktekking med takbelegg, shingel o.l. i skråtak. Platene skal alltid ha et ventilert luftrom på undersiden, enten ved at taket har et kaldt loftsrom, eller med luftespalte. Det vises generelt til byggforskserien byggdetaljer i 525-serien vedrørende utførelsen av ulike takkonstruksjoner.

som bærende undertak for taktekking med takbelegg, takshingel, torvtak o.l. i skråtak.

Filmtex Absorbent

Et forenklet undertak på rull med kondenssikring. Undertaket er diffusjonstett og beregnet brukt på alle typer lektede og skrå takløsninger. Både uisolerte og isolerte forutsatt lufting mellom isolasjonen og undertaket. Undertaket monteres direkte på taksperrene og er godkjent for bruk ned til 15 grader takfall. Rullstørrelse: 1,3 x 18 mtr. (23,4 kvm) 11293750

Krav til lufting

Skrå Takkonstruksjoner må ha en eller annen form for lufting for at fuktskader skal unngås. Luftingen av takkonsruksjonen har i den ­forbindelse to hensikter:

1. Transportere fuktighet ut av konstruksjonene (byggfukt /fuktighet fra luftlekkasjer)

2. Holde yttertaket kaldt og dermed hindre snøsmelting og ising ved takfotenog i takrenner. Lufting kan etableres på følgende tre måter:

Filmtex Undertak

Et solid undertak på rull som brukes til driftsbygninger og uthus som skal ha primærtekking som krever lekting. Filmtex er damptett og brukes til uisolerte tak med takfall helt ned til 15 grader. Bruksområder: Stålplatetak og takstein Rullstørrelse: 1,3 x 25 mtr. (32,5 kvm) 11293693

Isola D-glass

Kaldt ventilert loft

Luftespalte mellom isolasjon og undertak

Lufting over undertaket (dampåpent undertak)

Asfaltbasert takprodukt beregnet brukt som underlagsbelegg for takstein, skifer og ­platetak. Underlagsbelegget kan også benyttes som ­ekstra sikkerhet under takstein når sutaks­plater benyttes Rulldimensjon: 1x15 m (15 kvm) 11291440

Isola Isokraft

Alternative konstruksjoner

Asfaltbasert takprodukt beregnet brukt som underlags­­belegg for skrå tak konstruksjoner som skal tekkes med torv, skifer, båndtekking, takshingel o.l. Underlagsbelegget tåler store påkjenninger og kan ligge udekket i en lengre byggeperiode, også om vinteren. Rulldimensjon: 1x12 mtr. (12 kvm) 43011496

Prinsippskisse isolert skråtak (Pro/Pro Super/Pro Xtra)

56

Tak og fasade | Montér

Prinsippskisse delvis isolert skråtak (Pro Xtra)

Hunton Asfalt Undertak

Kombinert undertak og vindsperre som benyttes til varmeisolerte tak. Hunton Asfalt Undertak er både undertak og vindsperre i ett. Det vil si at man kun har ­lufting av takkonstruksjonen på oversiden av undertaket. Platen er en asfaltimpregnert, asfaltbelagt og porøs trefiberplate som benyttes i isolerte skrå tretak. Særlig er den egnet i tak som totalisoleres fra takfot til møne, og i tak som skal kunne isoleres på et senere tidspunkt. Med Hunton Asfalt Undertak slipper du å legge inn en luftespalte mellom undertaket og vindsperren! Platen leveres med not og fjær på alle fire sider og er derfor meget enkel å legge. Diffusjonsåpen, enkel å legge, vindavstivende, isolerende, 18 mm tykk.

Prinsippskisse kaldt, uventilert loft (Pro Xtra)

Montér | Tak og fasade

57


Fasade

Fasade i mur

Soft Vindsperre

Soft Vindsperre er spesielt utviklet for bruk over i­solasjon i alle luftede takkonstruksjoner. Diffusjonsåpenhet med en vintetthet og rivestyrke som langt overgår alle offentlige krav. Rullstørrelse 1,3 x 50 mtr. (65 kvm) 22206338

Fysiske egenskaper og bruksområde

Isola Luftespaltesystem er ett komplett system for effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak. Systemet m ­ onteres fra innsiden mellom sperrene og danner dermed luftespalte og et kontinuerlig vind­sperresjikt i takkonstruksjonen. Isola Luftespaltesystem kan benyttes i skråtak ned til 15 grader fall og egner seg spesielt godt til rehabilitering.

Isola Lufteprofil System Sikrer effektiv ventilering og vindtetting av isolerte skråtak

Benyttes i skråtak med diffusjonstett undertak/taktekning hvor det skal etableres luftespalte i fakkene mellom undertaket og isolasjonen. Isola Lufteprofil System består av spesialutviklede luftespalteprofiler og Isola Tyvek® Vindsperre tilpasset c/c avstand 600 mm. Systemet egner seg spesielt godt i forbindelse med isolering og innredning av kalde loft i eksisterende boliger. Disse er som regel bygget med et damptett undertak og det må da etableres ventilering mellom undertaket og isoleringen. Isola Lufteprofil System vil i slike tilfeller sørge for en effektiv ventilering og samtidig gi en god og energieffektiv vindtetting.

Isola Luftespalte Profiler 44640332

Vindsperre cc-600 44695783

Isola Vindsperre Tape 75 mm 29741642

A-Takstol

Den sikreste takkonstruksjonen er A-Takstoler med hane­bjelkeløsning. Ved en slik løsning unngås vanskelige ­overganger. Dampsperren kan legges kontinuerlig uten ­tverrskjøter. I tillegg er taket sikret en kontinuerlig t­ verrlufting fra gavl til gavl.

Hunton Asfalt Stubbeloft

Hunton Stubbeloft benyttes som vindsperre i takkonstruksjoner. Denne porøse og asfaltimpregnerte trefiberplaten kan benyttes i både bjelkelag og takkonstruksjon. Asfaltopp­løsningen bidrar til å gjøre platen aldringsbestandig og motstandsdyktig mot sopp og råte. En grunnleggende egenskap for denne konstruksjonen er at ventilasjonsproblematikken er vel ivaretatt. Enkel og jobbe med, isolerende, diffusjonsåpen, finnes i tykkelse 12 og 18 mm (sistnevnte med not og fjær).

58

Tak | Montér

Fasade i teglstein og kledning

Is-oppbygging

En for dårlig ventilering fører også til is-oppbygging på selve takflaten. Snøen varmes opp og smelter til vann som renner ned mot takfot hvor takflaten er kaldere fordi den ikke har noe underliggende rom. Vannet fryser til is og bygger seg oppover takflaten. Ventilering Alle tak er avhengig av riktig ventilering. Vi deler gjerne opp tak­ konstruksjoner i isolerte og uisolerte takflater. De uisolerte er også kjent som kalde loft. Isolerte tak blir også kalt parallelle tak. Gavlventil Ventil i gavlen. Luftsrom som er helt eller delvis kaldt. Er helt n ­ ødvendig for å få sirkulasjon og utskifting av oppvarmet luft. Raffeåpning Åpningen ved raffet må også på isolerte takflater være fri for h ­ indringer.

Fasade i stålplater Fasade har som ord sin opprinnelse fra fransk facé som betyr ansikt. Vi bruker fasade i sammenheng med yttersiden/ framsiden av en bygning og vi er vel kjent med begrep som ”å ha fasaden i orden”. Fasadematerialet på norske bygninger er i stor grad tre ­(kledning) på bolighus, murpuss, teglstein, glass eller stål/­ aluminium-plater på større industribygg. I de siste tiår har det blitt mer vanlig å ta i bruk kombinasjoner av tre/mur/plater for å fremheve fasaden på bygget. Dette, sammen med fargevalg og behandlingsform gir uante muligheter i det endelige uttrykket til fasaden. Fasaden skal i tillegg til sitt utseende være med å sikre boligen mot vind og vær. Underkledningen sammen med fasade­ kledningen skal sikre boligen mot fuktighet, trekk og kulde. Vi vil med denne katalogen vise deg noe av de materialvalg du har når du skal velge fasade, enten det er på ny bygning eller om du vil bytte til nytt på eksisterende bolig, garasje eller hytte. Montér | Tak

59


Kledningens funksjon Fra gammelt av var kledningen den viktigste vindsperren i trehus, men den oppgaven er det i dag andre produkter som har overtatt (se sidene 24-25). Kledningens primære oppgave i dag er å beskytte isolasjons­laget mot regn og mekaniske skader. For å oppnå dette, brukes prinsippet med adskilt vind- og regnsperre som kalles to-trinns tetting (utlektet kledning). Ytterkledningen fungerer da som en regnskjerm og hindrer det meste av ­fuktigheten som måtte komme gjennom kledningen i å trenge inn i konstruksjonen. Den lille fuktigheten som måtte komme gjennom kledningen stoppes av vindsperre­sjiktet. Det utlektede hulrommet mellom de to sjiktene sørger for drenering og utlufting. Kledningen har etter hvert også fått en viktig estetisk oppgave, og er den bygningsdetaljen som påvirker husets utseende i størst grad. Krav til ferdigstillelse ved levering i form av grunning og maling i ønsket farge er sterkt økende, og det vil i fremtiden være helt naturlig at all kledning som et minimum skal være grunnet industrielt. Maling bidrar også til å avvise vann, samtidig som fukt i form av vanndamp slipper ut gjennom fi ­ lmen. Gran og furu er de mest brukte treslag til utvendig kledning.

Rektangulær kledning

Enkeltfals

Også kalt tømmermanskledning, er den mest anvendte stående kledning. 19x148, rekt. kledning, kl. 1, gran

En kledning som i all hovedak blir benyttet på Vestlandet.

Dobbelfals

! 60

Endekapping og avslutning mot vindu

Tak og fasade | Montér

Kan like godt monteres som stående eller liggende kledning.

Skråskåret kledning

Sveitserkledning

Dobbelfals med staff

Vestlandskledning

Sveitserkledning

En liggende kledning som gir et enkelt og rolig utseende.

En kledning med not og fjær.

Er den mest anvendte liggende kledningen i Norge. Fås i gammel og ny type. Ny type har en rettere kant i fugen. 19x148, dobbelfalset kledning, kl. 1

Tips & råd!

Buerkledning

Skjøting av kledning

Ofte benyttet på hus som ble satt opp i 70-årene.

Spikring

Med enkel staff ble ofte benyttet på eldre trehus.

Med dobbel staff har bred fuge mellom bordene.

Hjørneløsninger

Montér | Tak og fasade

61


Industriell trebehandling Moelven Industriell trebehandling gir kledningsbordene beskyttelse allerede i produksjon fra de er nye, tørre og ikke har vært utsatt for sollys eller biologisk angrep. Kledningen blir på best mulig måte sikret mot skadelig UV nedbrytning og råteangrep. Denne overflatebehandlingen, kombinert med riktig montering og anbefalt vedlikehold, utgjør en optimal behandling med maksimal levetid for kledningen. Behandlngen deles inn i følgende hovedretninger: • grunnet kledning • beiset kledning • malt kledning • impregnert kledning • royalimpregnert kledning

Vedlikehold av kledning!

Et godt og riktig vedlikehold er viktig for å beholde kledningens kvalitet! Alt trevirke utendørs krever jevnlig vedlikehold! Tidsintervall på vedlikehold varierer med husets beliggenhet og kvaliteten på behandlingen som er valgt. Et hus ved sjøen krever oftere vedlikehold grunnet hardt klima med mye salt i luften som legger seg på kledningen. Her er det spesielt viktig med grundig vask før vedlikeholdsstrøk.

Nyhet! HEFTIG kledning med ny og forbedret overflate

Trykkimpregnert kledning - CU

Beiset kledning

Malt kledning

Fordeler med beiset kledning: • Tids og kostnadseffektivt • Gir en vakker lød i treverket • Grunningen blir ikke nedbrutt før beis er påført • Beisen har lengre holdbarhet enn tradisjonell oljebeis • Forlenger kledningens levetid • Unngår krympestriper • Montering uavhengig av vær og årstid

Fordeler med malt kledning: • Tids og kostnadseffektivt • Kun toppstrøk må påføres • Kledningen er ikke utsatt for vær og sollys før behandling • Grunning og maling er påført under optimale forhold • Grunningen er ikke nedbrutt før påføring av mellomstrøk • Optimal har meget god glans og fargeholdbarhet • Gir det beste grunnlaget for videre behandling • Forlenger kledningens levetid • Unngår krympestriper • Montering uavhengig av vær og årstid

Furu trykkimpregnert med kobberbaserte midler.

Ny teknologi gir betydelige bedre produktegenskaper • Mer homogen overflate • Mindre fiberreisning • Lettere å påføre toppstrøket • Bedre vedheft

1. Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. 2. Kledningen anbefales å vaskes årlig med Husvask og ved svært skitne flater gjentas behandlingen. 3. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke utbedres omgående. All løs ved (fliskritting) fjernes mekanisk. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet treverk. 4. Ubehandlet treverk grunnes. Som mellom og toppstrøk påføres beis eller maling i ønsket farge.

Overflatebehandlet kledning Overflatebehandlet kledning leveres enten ferdig malt eller grunnet. Dette er et ­produkt som blir mye brukt i ulike byggeprosjekter. Tilbakemeldinger fra entreprenør og byggmester viser at produktet sparer tid og kostnader samt gjør det enklere å bygge i vinterhalvåret. Ved bygging i vinterhalvåret er det ­spesielt viktig at utvendig kledning ikke

blir ­stående ubehandlet. Ferdig g ­ runnet ­kledning er løsningen. Grunnet kledning er ­tilgjengelig på alle profiler utvendig kledning. Hvit, rød, gul og grå, d ­ ekkende eller transparent er farger som er tilgjengelig. Tatt i betraktning at dette er grunning bør en av disse være et bra utgangspunkt for toppstrøk etter en tid.

Grunnet Visir kledning

Grunnet Visir kledning er behandlet med Jotun industrigrunning Visir som er en oljebasert, vanntynnet grunning. Denne grunningen gir kledningen råtebeskyttelse og grunning i ett. Visir inneholder spesialoljer som transporterer råtemidlene inn i kledningen og har mer soppdrepende midler enn tradisjonelle grunninger. Grunnet kledning leveres som standard Moelven.

Fargeprøve gul

Fargeprøve grå

62

Tak og fasade | Montér

Fargeprøve hvit

Fargeprøve rød

Fordeler med grunnet kledning: • Tids- og kostnadseffektivt • Kledningen er ikke utsatt for vær og sollys før behandling • Grunningen er påført under optimale forhold • Grunningen forebygger råte og soppangrep • Grunningen motvirker fuktopptak • Montering gjøres uavhengig av vær og årstid • Gir et godt underlag for videre behandling Viderebehandling av grunnet kledning Det er viktig å umiddelbart behandle endeved, kuttflater og skader. All endeved må grunnes godt, 3-4 strøk vått-i-vått. Viderebehandles med maling/ beis umiddelbart og senest innen 2 måneder etter montering, og innen juni dersom kledningen monteres i perioden oktober til april. Det er også viktig å vaske først, dersom kledningen er skitten.

Beis gir en naturlig og transparent overflate, som passer spesielt godt til skandinavisk landskap og arkitektur. Beis fremhever treets vakre utseende og skaper harmoni med omgivelser og natur. Kledningen er grunnet med Jotun Industri Visir i valgt beisfarge og deretter påført et strøk med Jotun Industri Trebitt. Kledningen er grunnet og påført toppstrøk på 3 sider. Jotun Industri Trebitt har en unik kombinasjon av alkyd og akryl, og er forsterket med komponenter mot UV-stråling. Jotun Industri Trebitt er basert på tilsvarende teknologi som Trebitt Superbeis.

Viderebehandling av beiset kledning: Kledningen er ferdig behandlet, men det er viktig å umiddelbart behandle endeved, kuttflater og skader. All endeved må grunnes godt, 3-4 strøk vått-i-vått og beises et strøk med Trebitt Superbeis eller tilsvarende der grunningen er påført. Det er mulig å påføre et strøk med Trebitt Superbeis over hele kledningen, men merk da at fargen vil bli mørkere. Videre vedlikehold anbefales utført med Trebitt Superbeis eller tilsvarende.

Maling beskytter noe bedre enn beis, og høykvalitets akrylmalinger har lang glans og fargeholdbarhet. Moelven malt kledning er først grunnet med Jotun Industri Visir og deretter påført et strøk med Drygolin Ultimat. Drygolin Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling basert på tilsvarende teknologi som Drygolin Ultimat. Kledningen er grunnet og påført mellomstrøk på 3 sider. Malt kledning leveres i alle eksteriør NCS farger.

Viderebehandling av malt kledning: Skader, kuttflater og endeved skal umiddelbart grunnes med Jotun Visir eller tilsvarende; endeveden 3-4 strøk vått-i-vått. Kledningen påføres et toppstrøk med Drygolin Ultimat eller tilsvarende, senest innen to år etter montering. Det er viktig å vaske skitten kledning før viderebehandling. Videre vedlikehold anbefales utført med Drygolin Ultimat eller tilsvarende.

Montér | Tak og fasade

63


Termotre Fasade

MøreRoyal® kledning

er først trykkimpregnert og deretter kokt i olje. Trykkimpregneringen hindrer råte, og oljeforseglingen reduserer fuktvandring inn i treet. Oljen kan tilsettes pigment, noe som gjør at alle sider blir oljet og pigmentert. Dette igjen gjør MøreRoyal(R) til et ferdigprodukt, og en trenger kun kosmetisk vedlikehold med Royalolje for å friske opp pigmentet.

MøreRoyal® kledning

Oker

Rød

MøreRoyal® kledning

Leveres i de fleste dimensjoner, også villmarkskledning. Finnes i standard fargene RR.20 rød, RB.10 brun, RY.20 oker og RO.0 uten pigment (kun gyllenbrun oljefarge). Ved at materialet er ferdigbehandlet, gir dette lave investeringskostnader

Termotre er en ny generasjon av tre som har gjennomgått en spesiell varmebehandlingsprosess og etter behandlingen mottatt en rekke nye egenskaper. Takket være treets behandling og miljøprofil er produktet et veldig godt alternativ til tropiske tresorter og impregnert. Termobehandlingen av furu og ask som benyttes i fasader, er basert på en gradvis temperatur- og fuktprosess over ca. 2 dager med en maks temperatur på 210 grader. Treet blir utsatt for ekstreme påkjenninger og tørkes ned til 0,5 % fuktighet og opp igjen til 5 %. Dette kombineres med vanndamp for å unngå brann- og sprekkskader. Denne prosessen reduserer trecellenes evne til å ta opp og gi fra seg fukt. Dette gjør varmebehandlet tre veldig tverrstabilt og nesten uten bevegelse. Man får en gjennomgående mørk kastanjebrun farge på furu og en nesten sort farge på ask. Fargen forandrer seg rask til en sølvgrå patina som er meget fin og meget stabil. Termotre krever ikke noe mer vedlikehold etter montering. Levetiden og råtebestandighet til varmebehandlet tre øker betraktelig i forhold til vanlig ubehandlet trevirke.

Kebony Furu kledning

Kebony Furu kledning fremstilles av 1. klasses furumaterialer. Ved levering er materialene tørre og klare for montering. Kebony Furu kledning har en brun farge med et flott fargespill som gir fasaden et eksklusivt særpreg. Kledningen er vedlikeholdsfri og har en levetid på minst 30 år. Med tiden utvikler den en flott sølvgrå patina. Dersom det er ønskelig å opprettholde den opprinnelige brune fargen, kan Kebony Furu overflatebehandles med beis eller maling. Kebony Furu kledning er tilgjengelig i en mengde ulike ­standard profiler og dimensjoner. Kebony Furu er Svanemerket.

Priseksempel

Uten pigment

Brun

(gyllen brun ­oljefarge, men blir værgrå over tid)

- rimeligere enn grankledning med 2 strøk beis på byggeplassen. Endring av kilmaet med fuktigere vær stiller større krav til den utvendige kledningen. MøreRoyal® oppfyller disse kravene. Den er trykkimpregnert, oljeforseglet og pigmentert, et ferdig produkt med lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Kledning av kjerneved

Kledningen Malmfuru – kjerneved av furu

Malmfuru kommer fra k ­ jernen av treet, og er fra naturens side mettet med stoffer som gir naturlig impregnering mot sopp, råte og vann. Fordi det kun er kjerneveden som har denne naturlige beskyttelsen, legges det vekt på å fremskaffe materialer med inntil 100 % kjerneved. Levetiden for kjerneveden i malmfuru er omtrent like lang som for kjerneveden i ­impregnert trelast fordi kjerneveden er tett. Lar seg dermed ikke impregnere. Malmfuru­­ produkter lages av trær som har kommet fra høyereliggende områder der veksten går sakte. Det er kun en liten andel av trærne som har de nødvendige råstoff-kvalitetene og derfor plukkes tømmerstokkene ut en for en, og blir spesialprodusert for å sikre at det ferdige ­produkt består av omtrent ren kjerneved. Malmfuru er produktet for de som vil ha et holdbart miljøvennlig produkt uten tungmetaller.

64

Tak og fasade | Montér

Sibirsk Lerk

Ytterkledning i sibirsk lerk produseres i alle kjente profiler og utførelser, så som Tømmermann, Dobbelfals Weatherboard etc. Overflaten leveres ubehandlet med ru eller glatt høvlet kvalitet og er kun produsert av kjerneved. Arten lerk som benyttes i vår produksjon er Larix Sibirica. Denne typen har ca. 700 kg/m2 densitet (omtrent samme hardhet som Eik). Sibirsk lerk har ca. 50 % høyere tekniske verdier enn trykkimpregnert, det gjelder trykk og bøyefasthet. Fargen forandrer seg etter 2-3 år og lerken forblir mørkegrå med en fin patina. Lerk får lite sprekk og lite oppflising. Vi anbefaler ingen overflatebehandling, men lerk kan males, beises, oljes på lik linje som gran/furu. Grunnet meget høy fettandel/harpikser har kjerneved av sibirsk lerk lang levetid.

Å bytte kledningen på hus eller hytte gjør vi som oftest først når det er absolutt nødvendig i forhold til råte. Enkelte bytter også kledningen på huset i forbindelse med etterisolering eller rett og slett fordi de ser at boligen blir penere med ny kledning. Det er også en kjensgjerning at vind og trekk er grunnen til at flere bytter ut kledningen og vindtettingen bakom denne. Med tanke på å bevare bygget som den verdi det representerer, så bør flere av oss sjekke kledningen grundigere. Bevaring av både kapitalverdi og bruksverdi må da tas med i vurderingen. For å gi deg et reelt bilde av hva det koster deg i materialer å bytte ut kledningen inkl. tilbehør så har vi laget ­nedenstående priseksempel. Priseksempelet er beregnet ut fra veggflate 150 m2

Dette er med i prisen: • 19x148 mm Dobbeltfals kledning • 23x48 mm justert lekt • Isola vindsperre • 12 mm vindtett plate • Spiker • Svinn 7%

Kledning ubehandlet:

46.590,Kledning grunnet 1 strøk:

51.890,Kledning Royal brun:

72.790,-

Montér | Tak og fasade

65


Fasade blokk Værharde løsninger for klimautfordringene Mange veier til pussede fasader

Dagens klima setter moderne boliger på tøffe prøver, og gode, p ­ ussede murfasader har vist meget god levedyktighet og v ­ edlikeholdsegenskaper. Det finnes flere måter å få dette til på: Leca Isoblokk er en isolert Leca blokk som gir boligromisolasjon. Isoblokk 35 cm tilfredsstiller isolasjons- og energikrav i de nye byggeforskriftene TEK 07. Med den nye Leca Isoblokk 35 cm bygger du deg til lavere energiforbruk og et lunere innemiljø. Isoblokk 35 cm har en U-verdi på 0,16. I tillegg får du alle de andre gode Leca-egenskapene: • tilnærmet vedlikeholdsfrihet • brannsikkerhet • lydisolasjon • fuktbestandighet Isoblokk 35 inngår i et komplett byggesystem med bl.a. fullisolert endeblokk og hjørneblokk som fjerner problemet med kuldebroer. Weber Luftet Kledning er et v ­ ærbestandig, robust fasade­system, godkjent av SINTEF Byggforsk. Systemet er ventilert (to-trinns t­ etting), sikrer god ventilasjon og er spesielt godt egnet på steder med stor k ­ limapåkjenning og slagregn, på høye bygninger og i ­nærheten av havet. Når denne platen er pusset framstår fasaden som en pusset murvegg. Tre løsninger, men samme pussystem I alle konseptene benyttes Weber Fiberpuss-system med s­ lutt­behandling av Silikatmaling eller Silikatpuss. Fiberpussmørtelen inneholder fiber, i tillegg bakes det et eget f­ ibernett inn i pussen ved påføring. Dette gjør fasaden sterk, f­ leksibel og motstandsdyktig og lite ømfintlig for m ­ ekaniske skader, samt at risikoen for riss og sprekker m ­ inimeres. Weber Fiberpusssystem er testet for slagregns­belastning og i k ­ limakarusell iht. Klima 2000 med svært gode resultater. Silikat-maling og silikatpuss foreligger i 99 standard­farger. I tillegg kan spesialfarger bestilles.

Fra trefasade til mur! Leca Fasadeblokk

Leca Fasadeblokk brukes til forblending av ­fasader både i nybygg og til rehab. Den brukes også til innvendig etterisolering. Leca Fasadeblokk kombinerer Leca-betongens gode egenskaper med PUR-isolasjonens ­fremragende isolasjonsevne og er en svært god pussbærer.

Leca Fasadeblokk er en ”halv Isoblokk”, med en vange Leca og en vange isolasjon. Den benyttes som forblending av yttervegger og ­tilfredsstiller også de nye kravene. Begge disse Leca-løsningene er gode puss­ bærere som gir god v ­ armeisolasjon og også isolerer godt mot både lyd og brann. De har også meget bra motstand mot både fukt, råte, sopp og skadedyr.

Bruksområder:

• Fasade i nybygg • Fasade rehabilitering og etterisolering • Fasadekombinasjon med andre løsninger • Etterisolering innvendig

66

Tak og fasade | Montér

Leca Fasadeblokk – fordeler:

• Tilleggsisolering og pussbæring i ett • Sikker pussbærer • Gode lydegenskaper – demper trafikkstøy • Gir meget gode og solide fasader • Gir økt varmeisolering • God brannmotstand • Lett å tilpasse • Vedlikeholdsvennlig • Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr • Svært god fuktmotstand

Skillevegger av Leca gir unik brannbeskyttelse De aller fleste av oss kommer til å endre planløsningen i huset eller leiligheten vi bor i. Skillevegger fjernes og nye settes opp. En Leca skillevegg er antagelig det enkleste du kan sette opp. Dessuten har Leca unike fordeler både når det gjelder brannsikkerhet og lydisolasjon. Og Leca tåler fuktighet i en helt annen grad enn trevegger. Verken mugg, sopp eller skadedyr biter på Leca. Leca Isoblokk

En Leca skillevegg er en fullbefaren brannvegg En god brannvegg kan gi deg tid nok om det verste hender deg; brann. Den gir deg tid til å redde liv og eiendeler, og begrenser brannen fra å berøre hele huset. Leca er et materiale som er meget brannhemmende, det vil si at den ikke brenner og beskytter deg mot strålevarme og flammer. Murer du med vanlige Leca blokker og pusser på én side, gir det deg tilstrekkelig sikkerhet i forhold til brannkravene etter norske byggeforskrifter (REI (A)120). Leca Finblokk – brannveggen som ikke en gang trenger puss! Leca Finblokk er laget av mindre Leca kuler, og har tettere, jevnere og finere struktur enn vanlige blokker. Derfor trenger ikke Finblokk noen overflatebehandling, men du kan selvsagt male direkte på blokken.

Montér | Tak og fasade

67


Fasade tegl Tegl – Naturens eget materiale Sand, vann og leire – det er alt som skal til. Oppskriften er enkel og steinene mangfoldige. Århundrer med tradisjonelt og innovativt ­håndverk på Wienerberger ligger bak utviklingen av et bredt sortiment av teglstein. Farger uten fargestoffer Tegl fås fra naturens side i gule og røde nyanser. Fargen avhenger av, fra hvilken dybde leiren graves opp. I dag finnes murstein i fargene gul, rød, rosé, gulrøde, blå– og grå-tonede. Fargene oppstår bl.a. ved forskjellige leireblandinger eller i selve brenningsprosessen ved å tilføre lite oksygen. Sunne rammer – sunt liv Kjølig om sommeren og varmt om vinteren. Tegl har en enestående evne til å ta opp og avgi varme langsomt. Derfor vil du oppleve et kjølig hus i sommervarmen og et lunt hus i vinterkulden. Værbestandig Teglstein er som skapt til det nordiske klima med høy luftfuktighet, hvor regnet rusker, kulden biter og temperaturen er skiftende.

Bratsberg Kloster lys m/ fargespill

Bratsberg Ru oker mørk m/ fargespill

Bratsberg Ru rosa m/ fargespill

Bratsberg Slottstegl rød m/ fargespill

Terca Galactic 2 - Foto Petter Askautrud

Terca Bemmels Blauw

Bratsberg Slotstegel Rød med fargespill Foto Petter Askautrud

68

Tak og fasade | Montér

Bratsberg Ru oker mørk med fargespill Foto Jan √òster√•s

Montér | Tak og fasade

69


Grunnmursplate

Isolering Ny mur

-en gang for alle • Overflate av ekte naturstein • Pent og varig utseende • Robust og slagfast

25 I

G

A ÅRS T RAN

• Fukt- og frostbestandig • Enkel montering

Glem sprekker og avskalling

Enova Anbefaler gjør det enklere å gjøre gode energivalg Enova Anbefaler er en ordning som skal gjøre det lettere å velge produkter og løsninger med god energikvalitet. I dag omfatter ordningen 3-lags lavenergivinduer og etterisolering og tetting opp til Energitiltaksmetoden i TEK10 Dersom du tar et helhetlig grep og oppgraderer huset ditt til lavenergi- eller passivhusnivå kan du nå søke om støtte fra Enova. Det er en forutsetning at du søker gjennom arkitekt, rådgiver eller byggmester. I takt med at folk viser mer interesse for miljøvennlige produkter, ser vi at flere bransjer og forhandlere profilerer seg på miljø- og energieffektivitet. For forbruker kan det være vanskelig å skille ut hva som er et godt, energieffektivt valg, og hva som ”bare” er en energistandard man må kunne forvente. Enova Anbefaler skal bidra til å gjøre forbruker oppmerksom på at det ikke er likegyldig hvilke løsninger man velger, og peke på de mest energieffektive alternativene. Enova anbefaler gjerne løsninger som er bedre enn byggeteknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder. Enovas anbefaling forutsetter at produktet er blant det mest energieffektive i sin kategori, og at det er tilgjengelig i markedet.

Slik monterer du Steni Terra Grunnmursplate

Se etter Enova Anbefaler-merket når du skal kjøpe vinduer eller isolasjon!

Montér trykkimpregnerte lekter (23 x 73 mm) rett på grunnmuren, c/c 400 mm. Snakk med byggevareforhandleren om riktig festemateriell til din mur.

Stift grå lektefolie på lektene. Rull á 25 meter.

Montér steni terra grunnmurs­ plate på lektene ved hjelp av lakkerte steni skruer (4,0x28 mm, syrefast A4). Forhåndsbor platen med mur- eller flisbor (Ø = 4 mm), c/c 400 mm. Skrue - avstand minimum 15 mm fra platekant, maks. 300 mm mellom skruer.

Plateformater: 595 x 2395 mm og 1195 x 2395 mm. Platene monteres med 3-5 mm fugebredde. Kapping skjer fra platens bakside med diamantbelagt kappeskive. Vekt: Ca 9,5 kg/m2. NB! Husk verneutstyr.

70

Tak og fasade | Montér

Steni Terra monteres som luftet kledning. Dette gir klare fordeler: • Grunnmuren holder seg tørr • Frostsprengning og sopp-­ dannelse reduseres • Grunnmurens isolasjonsevne bedres

Montér | Tak og fasade

71


Start på toppen

Isolering Etterisolering med W-takstoler Etterisolering av loft med w-takstoler Hvis du kun skal utføre ett etterisoleringstiltak, er det å ta taket den mest lønnsomme investeringen du kan gjøre. Fra tidlig på 60-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 60, 70 og 80-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er også disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene. Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Legg et nytt lag på det opprinnelige laget med isolasjon. Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. GLAVA® Proff 35 er det ideelle produktet å benytte.

Glava®Extrem 33

Varmetap er som regel størst gjennom loftet. Og taper du varme, taper du penger. Skal du etterisolere bør du starte på toppen. Etterisolering av loft kan du tjene inn på bare tre år – tre lune og koselige år.

Se selv om du trenger etterisolering De fleste boliger som ble bygget på 60- og 70-tallet har bare 10 cm isolasjon på loftet. Også mange boliger fra 80-tallet har for dårlig isolasjon i forhold til dagens anbefalinger. I dag sier byggeforskriftene at du bør ha 30 cm isolasjon i bjelkelag mot kaldloft, og 35 cm mot skråtak. Ta deg en tur med tommestokken på loftet. Har du 20 cm isolasjon kan du klare deg med et tynnere tilleggslag. Det blir tilsvarende rimeligere.

72

Tak og fasade | Montér

Pakkene er relativt små i volum og er lette å tre gjennom trange loftsluker. Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 300 mm som er på nivå med hva byggeforskriftene i dag forlanger. Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) eller i gavlveggene. Ved raft skal det legges forhudningspapp eller annen vindtetting over isolasjonen ca. 1 m inn fra raftet, slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen. Forkanten av isolasjonen skal også dekkes. Hvis det ikke er lufting langs veggen må dette lages i raft eller i gavlvegg. Det er viktig med god lufting på loftet. Det er ikke et krav at isolasjonen skal være papirbelagt på kaldt loft. Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Det er derfor viktig å sørge for at dampsperren er tett rundt downlightkassene, og legg gjerne noe ekstra isolasjon over.

Glassullplate hvor en ønsker best mulig isolasjonsevne eller ønsker å minimalisere isolasjonstykkelsen. Brukes til isolering av klimakonstruksjoner.

Garantert lønnsomt, sier Dine Penger Å etterisolere et kaldloft er ”Garantert lønnsomt” sier tidsskriftet Dine Penger i en artikkel fra desember 2010. De sier videre: ”Av samtlige energisparende investeringer Dine Penger har regnet på de siste 10 årene, er det ingen som overgår etterisolering av loft.” Dine Penger har regnet ut at du på de mest lønnsomme stedene i landet vil spare 25 kroner i året for hver hundrelapp du investerer. På de minst lønnsomme stedene er besparelsen på 20 kroner pr. hundrelapp.

Etterisolering av skråtak på loft Etterisolering av loft med A-takstoler Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Ved å innrede loftsrom vil dette gi et rimelig tilleggsareal til boligen. 36x48 mm lekter spikres mot taket mellom de gamle sperrene, for å sikre at det blir en luftespalte på 48 mm innerst mot det eksisterende tak. Vindsperre festes til lektene og klemmes med tynne lekter/sløyfer.

Isolasjonen kappes til med min. 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA® Proff 35, rull, gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand. Isolasjonstykkelsen bør være minimum 150 mm. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen. Fuktsperre festes til sperrene/stenderne. Pass på å være nøye med fuktsperren slik at det blir tettest mulig (overlapping og klemming av skjøtene) for å hindre luftlekkasjer. Så monteres kledning av plater eller panel. Brukes det panel skal fuktsperren klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke klemmer fuktsperren tilstrekkelig alene.

Montér | Tak og fasade

73


Etterisolering av yttervegg Etterisolering av yttervegg gjøres ofte som en kombinasjon av ønsket om bedre isolasjonsstandard, nye vinduer og ny kledning, kort sagt en rehabilitering av husets utvendige fasade. Fjern gammel kledning eller slå lekter direkte på den eksisterende. Bruk lekter (spikerslag) 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm, som festes godt til veggen (husk at de skal bære den nye kledningen), og gir plass til henholdsvis 50 og 70 mm tykk isolasjon. Lektene monteres med 600 mm senteravstand. Lektene kan monteres vertikalt som på illustrasjonen eller horisontalt alt ettersom det er ønskelig med liggende eller stående kledning. GLAVA® Proff 35 passer nøyaktig inn. Når lekter slås direkte på eksisterende kledning må det tettes godt, slik at lekkasje av kald luft til eksisterende vegg unngås. Utenpå stenderne/isolasjonen legges Vempro™Vindsperre. Skal du ha liggende kledning vil stående spikerslag (30 x 48 mm) sikre både klemming av vindsperre og lufting av kleding. Ved stående kledning monteres først sløyfer som sikrer klemming av vindsperre og “lager” et luftesjikt. Så monteres liggende (horisontale) lekter som spikerslag for utvendig kledning. downlightkassene, og legg gjerne noe ekstra isolasjon over.

Rockwool FlexEkstrem 33 – nytt lavenergiprodukt

Kravene til økte isolasjonstykkelser blir stadig strengere. Som et ledd i arbeidet med til enhver tid å levere markedstilpassede isolasjonsprodukter, har derfor Rockwool utvidet sortimentet til også å omfatte produkter med lambdaklasse 33.

Rockwool EnergiSjekk – beregningsprogrammet som kan gjøre folk flest mer energibevisste Selv om 8 av 10 nordmenn tror at boligen deres er godt nok isolert, viser strømforbruket noe annet. En undersøkelse fra 2010 viste at folk har lite kunnskap om hvor stor betydning isolasjon har – både for strømkostnader og klimautslipp. Som et ledd i arbeidet med i å øke kunnskapene rundt disse spørsmålene, har AS Rockwool utviklet et beregningsprogram som kalles EnergiSjekk™. I dette programmet kan huseiere bl. a. se effekten av ulike etterisoleringstiltak og hvordan disse vil ha en positiv innvirkning på energikostnadene.

Programmet inneholder en rekke detaljerte isolasjonsløsninger og viser hvordan de konkrete tiltakene kan utføres. Dermed får huseieren en konkret oversikt over hva som kan gjøres for å redusere eget energiforbruk og CO2-utslipp. Og ikke minst hvor mye penger som kan spares. EnergiSjekken kan brukes kostnadsfritt og vil være nyttig for både profesjonelle aktører og energibevisste huseiere. Programmet finner du på rockwool.no

FlexEkstrem 33, med en lambdaverdi på 0,033 W/mK, er en formfast isolasjonsplate med spesielt god utfyllingsevne og bedre isolasjonsverdi enn vanlig isolasjon. Produktet har en fleksibel langside som tar opp variasjoner i lysåpningen i bindingsverket. FlexEkstrem33 kan benyttes til isolering av vegger, bjelkelag og skillevegger i både gamle hus og til nybygg.

Isolering rundt vinduer og dører GLAVA® Dyttestrimmel egner seg godt til å tette fuger med. Den elastisk isolasjonen følger husets bevegelser, og har like god isolasjonsevne etter 5 som 50 år. Ved montering av dyttestrimmel begynner man øverst i hjørnet av vinduet eller døren. Mens strimmelen rulles ut dytter man den inn som en U-form ved hjelp av en spak eller trekile. Dytt ikke for hardt. GLAVA® Dyttestrimmel leveres i praktiske bæreposer eller i sekk. Alternativ til GLAVA® Dyttestrimmel er fugeskum. Merk at fugeskum ekspanderer under herding og krever stor overvåkenhet ved bruk. Dette er en av grunnene til at vindu- og dørprodusentene anbefaler GLAVA® Dyttestrimmel. Påse at dyttestrimmelen slutter tett om eventuelle justeringskiler, klosser eller tilsvarende. En dyttespak medfølger i den bærbare produktforpakningen, som du får kjøpt i ditt Montér byggevarehus.

74

Tak og fasade | Montér

Montér | Tak og fasade

75


Tak

Vindsperre Isola Vindsperre Til ulike vegg og fasadeløsninger

Soft Vindsperre og UV Fasade har ekstremt gode egenskaper, takket være Tyveks patenterte membranteknologi. Soft Vindsperre er et pustende produkt som sikrer uttørking av fukt i veggen. Lett vekt og smidig, rask montering – selv i kulde, er blant de mange andre gode egenskapene.

Vindsperren påvirkes ikke av nedbør i monteringsperioden og gir god beskyttelse i hele byggeperioden. UV Fasade er, som navnet antyder, ekstremt uv-bestandig. Dette er den ideelle vindsperren i konstruksjoner med åpne spalter i fasadekledningen.

Soft Vindsperre Full funksjon i ett sjikt Soft Vindsperre fungerer som klimaskjerm på den kalde siden av veggkonstruksjonen. Soft leveres i etasjehøye formater som raskt og effektivt gir et tett og fuktsikkert bygg. Vindsperren skal ha klemte omlegg og kan også benyttes som vindsperre i luftede isolerte skråtakskonstruksjoner. - Patentert Tyvek membran - Robust og fuktsikker - Testet utenpå plateprodukter

Vindsperrer på plateprodukter Fuktsikring og dobbel vindtetting Soft Vindsperre er også godt egnet for dobbel fuktsikring av asfalt og gipsplater. Kombinasjonen er testet ved SINTEF Byggforsk tilsvarende ett års eksponeringstid for norsk klima, uten at det har oppstått fukt- eller byggskader. - Effektiv tetting av bygg - Ekstremt god fuktsikring - Beskytter platene i byggeperioden

RockTett – komplett system for tetting av hus

RockTett er spesielt utvalgte produkter for lufttetting av skjøter og gjennomføringer. Alle produktene i sortimentet fungerer sammen. RockTett brukes til å gjøre konstruksjoner lufttette og kan blant annet brukes i loft- og veggkonstruksjoner, skjøter mellom elementene, ved fundamenter og vinduer.

Følgende produkter inngår i Rocktett systemet: RockTett Klimamembran Klimamembran med vekslende diffusjonsmotstand til tak- og veggkonstruksjoner. RockTett Dampsperre Tradisjonell dampsperre som brukes i loft og veggkonstruksjoner. RockTett Tape Brukes til skjøting av klimamembran og dampsperre samt til tetting mot andre materialer. Rockwool Vindsperre Vindsperre av syntetisk materiale med full etasjehøyde, 274 cm. Vindtett og smidig og monteres med meget få skjøter som gir en tett konstruksjon. RockTett Butyl tettebånd Brukes til tetting rundt rør, elkabler, el-rør og ventilasjonsrør som bryter gjennom membranen. RockTett Butyl tettelist Brukes til tetting mellom fundament/takfot og fasadekonstruksjoner av tre, leca, betong og gassbetongelement. RockTett Ekspanderende fugebånd Klebebånd som brukes til tetting rundt dører og vinduer. RockTett Bunnfyllingslist Brukes til fuging rundt dører og vinduer. RockTett Fugemasse Brukes til fuging rundt dører, vinduer, lister og overganger mellom vegg, tak og gulv.

UV Fasade Uv-bestandig vindsperre UV Fasade er en uv-bestandig vindsperre beregnet for konstruksjoner med åpne fuger i fasadekledningen (spaltepanel, fasadeplater etc). Vindsperren består av en Tyvek membran og en sort karbonduk som gir effektiv uv-beskyttelse. UV Fasade monteres med klemte skjøter i alle omlegg.

Isola Pro Super/Isola Pro Xtra Diffusjonsåpent undertak

Komplett produktpakke: Pro Super Rafterims

- Patentert Tyvek membran - For åpne fuger 0,5-20 mm - Bestått test i 5000 uv-timer

! 76

1

Isola Vindsperre Tape 3

Isola FlexWrap 5

Hvorfor vindsperre

Vindbelastningen vi har i ulike strøk gjør det ekstra viktig med tett vindsperre og færrest mulig skjøter. Alle forsøk og målinger viser at skjøtene er vindsperrens svakeste punkt. En god utvendig vindsperre er helt nødven-

Tak og fasade | Montér

dig for å hindre kald luft fra å trenge inn i isolasjonen. Med vindsperren forbedres hele ytterveggskonstruksjonen og man er sikret maksimal utnyttelse av isolasjonen. Dette fører til god bokomfort og lave energikostnader.

2

Isola Rørmansjett 4

Soft Vindsperre Rims 6

Isola Soft Vindsperre

Isola Museband/Stag

Isola Svillemembran

Montér | Tak og fasade

77


Taksjekk takshingel, papp, takbelegg e.l.

Taksjekk takstein, eternit, stålplater e.l. (opplektet taktekke)

Eksisterende belegg

Tak/Tilbehør OK

Bør skiftes

1

Undertak (bordtak)

1

Undertak forenklet

Type:

Tekking undertak (papp)

Ujevnheter/blåser/sår

Mål tungehøyde Mye

Noe

Dimensjon

mm

3 Lekter

Dimensjon

mm

4 Lekteavstand

c/c-avstand

mm

Lengde

Mye

Noe Lite

Skader i belegget:

Rust, avskalling, sprekker e.l. på:

5 Ventilasjonshette

Vindski Høyde

mm

Misfarging på takbord

Sopp på takbord

Lukt på loft

Lekkasjemerker

9 Soilutlufting Mekanisk

Naturlig

10 Vinkelrenne

Er det mose e.l. på taket?

Har du istapper?

Sjekk lufting av taket:

12 Takrenner

6

Gavlvegg ventiler

Ja

Nei

13 Takrennebeslag

7

Mønelyre

Ja

Nei

8

Gesimskasse/raft

Ja

Nei

9

Kilrennebelegg

OK

Skiftes

Andre opplysninger:

11 Takvindu/-luke

Har du istapper vinterstid?

Andre opplysninger

78

Tak og fasade | Montér

Kommentarer

4 Pipebeslag

Vannbord

Pipebeslag

3 Vindskibeslag

mm

Snøfangere

8

13,4 cm

2 Takrenner

6 Stige

Trippel

1 Takfotbeslag

Annen yttertekking

Høyde bakkant pipe

14,3 cm

Rett

Sår

Stålplater

7

15 cm

Kuttet

Ujevnheter/blåser

Eternit

5 Takstein

9 Ventilasjonshetter

Annet......................................................................

Lite

2 Sløyfer

Shingel

Skrå

Type takshingel

Papp

Kommentarer

Nei

Lite

Noe

Mye

(Sjekk fluenetting min. maskeåpning 5 mm)

Montér | Tak og fasade

79


Finansiering

Få jobben gjort

Montérkonto for små og store prosjekter

Gjør avtale med en håndverker! Har du behov for en dyktig håndverker til et stort eller lite byggeprosjekt? Skal du bygge tilbygg, skifte tak, etterisolere, bygge garasje, montere et nytt kjøkken – eller kanskje du skal modernisere eller pusse opp? Mange dyktige håndverkere er proff-kunder hos oss. Vi hjelper deg gjerne med å få jobben gjort ved at vi kan formidle kontakt mellom deg og våre ­proff-kunder slik at dere kan gjøre en avtale dere imellom.

Ved å opprette en Montérkonto får du enkelt oversikt over varekjøpene du gjør hos Montér. Enten du skal bygge garasje eller legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om kontokreditt med kort. Montérkonto kan brukes som en byggekonto for deg som har prosjekter som innebærer store innkjøp, som f.eks. husbygging. Den kan også brukes som en betalingsutsettelse for deg som har litt mindre prosjekter på gang, som f.eks. maling av soverom. Uansett hva slags prosjekt du foretar deg, vil kjøpene dine summeres på en samlefaktura hver måned. Du kan velge om du vil betale hele saldoen eller dele opp beløpet. Betaler du faktura ved forfall, påløper hverken renter eller gebyr.

Utsett betalingen Med Montérkonto kan du kjøpe varer og betale senere. Ved kjøp over kr 2 500 kan du utsette betalingen din 4, 6 eller 9 måneder. Det fungerer slik at du betaler en utsettelseskostnad første måneden. Etter utsettelsesperioden kan du velge om du vil betale inn hele beløpet eller dele det opp i månedlige rater.

KJØP NÅ BETAL OM

måneder

Uts.kostnad 275,-

Hva koster Montérkonto?

KJØP NÅ BETAL OM

måneder

Uts.kostnad 349,-

KJØP NÅ BETAL OM

måneder

Uts.kostnad 425,-

– Manuell overførsel via Kundeservice kr 25 – Maks uttak i minibank pr. 7 dager kr 9 000

Betaler du fakturaen til forfall, påløper ingen renter og gebyr. Velger du derimot å nedbetale i månedlige avdrag, gjelder følgende betingelser etter rentefri periode:

Minste månedlig betaling er 3 % av det du skylder, begrenset nedad til kr 199. Eksempel (tar utgangspunkt i løpetid 12 mnd, 13 varekjøp à kr 1 000 og 2 kontantuttak à kr 1 000): Eff.rente 31,84 %, kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 368.

– Kontokreditt inntil kr 150 000 – Månedsrente 1,75 % – Nominell rente 21,0 % p.a. – Periodegebyr kr 45 – Periodegebyr kr 0 ved saldo under kr 1 000 – Etableringsgebyr kr 0 – Gebyr minibank kr 20 + 1 % av uttaksbeløp – Gebyr varekjøp kr 0 – Årsgebyr kr 0

Eksempler på månedlig nedbetaling og kredittkjøpspris ved 12 og 24 måneder ved kjøp av varer med Byggekonto. Vi minner om at lang betalingstid med lave månedsbeløp kan gi høye kredittkostnader.

Fakta om Montérkonto Montérkonto er en kontokreditt med kort inntil kr 150 000 i kredittramme. Ved søknad om konto gjøres en kredittvurdering før kontoen din blir opprettet hos et av våre byggevarehus. Alle kjøp blir rente- og gebyrfrie frem til forfall (inntil 45 dager). Med Montérkonto får du tilsendt faktura for alle varekjøp og du kan velge å betale hele saldoen eller dele opp betalingen. Kortet kan benyttes i alle butikker med BankAxept-terminal eller ved uttak av kontanter i alle landets minibanker. Kontokreditten tilbys via GE Money Bank.

80

Tak og fasade | Montér

Kontantpris

Spør i ditt nærmeste Montér byggevarehus!

Kredittkjøpspris

Montér kataloger Vi har laget spennende, informative og interessante kataloger for utvalgte varegrupper. Disse kan du lese på www.monter.no, hente et eksemplar i ditt Montér byggevarehus eller bestille på www.monter.no

Månedlig betaling

12 mnd.

24 mnd.

12 mnd.

24 mnd.

10 000

11 673

13 376

973

557

20 000

22 887

25 745

1 907

1 073

50 000

56 408

62 743

4 701

2 614

Vilkår for avtale om kontokreditt med tilhørende kort finnes i avtalen, på gemoney.no, og kan fås ved henvendelse til GE Money Bank. Produktet reguleres av finansavtaleloven. Renter, gebyr og andre kredittkostnader kan endres med seks ukers skriftlig varsel.

03.2013

02.2013

03.2013

GArAsje,

BoD oG DrIFtsByGnInG

TAK OG FASADE

03.2013

NYTT KJØKKEN BAD OG GARDEROBE

03.2013

03.2013

GULV OG VEGG

DØR OG VINDU

VARME

FINANSIERING

Forny hjemmet AkkurAt som proFFen 1

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

Garasje, bod og driftsbygning | Montér

Montér | Tak og fasade

81


Hos Montér får du hjelp til å løse dine store og små utfordringer når du skal bygge nytt eller gjøre ­forandringer hjemme eller på hytta. Vi er fagfolk som legger vår ære i at du får kvalitetsprodukter, god service og nyttige tips og råd.

La deg inspirere på www.monter.no

Våre nettsider er fulle av gode tips og råd om enkeltprodukter og gode løsninger. På monter.no vil du også finne nyttige lenker til andre inspirasjonskilder. Den gode hjelper er aldri langt unna med Montér på nett.

Spar miljøet og reduser utgiftene!

Møteplass mellom proff og forbruker

Mange av våre kunder er håndverkere og byggmestere. Det krever at vi har førsteklasses produkter og flinke m ­ edarbeidere med høy kunnskap. Det drar også du stor nytte av! Vi kan i tillegg formidle kontakt med dyktige håndverkere.

Med Montérkonto holder du oversikten

Montérkonto betyr god oversikt, grei finansiering og fleksibel tilbakebetaling. Betaler du samlefakturaen ved forfall, påløper det heller ingen renter eller gebyrer.

Hjemkjøring eller gratis lån av henger

Vi i Montér er opptatt av energisparing og et sunt inneklima. Dette fokuserer vi på i våre brosjyrer som inneholder praktiske råd om hvordan du kan bidra positivt til miljøet – og samtidig få en trivelig og praktisk bolig og reduserte utgifter.

Vi frakter gjerne varene helt hjem til deg. Har du behov for kranbil, ordner vi det også. Eller kanskje du heller ønsker å låne en tilhenger gratis.

Her finner du oss: AKERSHUS Montér Eidsvoll 7-18 9-15 Montér Frogn 7-17 9-14 Montér Grøstad 7-17 9-14 Montér Jessheim 7-18 9-15 Montér Stormarked Lillestrøm 7-19 9-15 Montér Ragnar Næss 7-17 (tors 18) 8.30-14 Montér Lørenskog Dyrøy 7-19 9-15 AUST-AGDER Montér Blom-Bakke 7.30-17 9-14 Montér Grimstad 7-17 9-14 Montér Hovden 8-16 9-14 Montér Lillesand 7-17 9-14 Montér Risør 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Tvedestrand 7-17 9-14 BUSKERUD Montér Geilo 7-17 9-14 Montér Gol 7-17 9-14 Montér Nesbyen 7-17 (fre 7-18) 9-14 Montér Hemsedal 7-17 9-14 Montér Hønefoss 7-17 9-14 Montér Kongsberg 7-18 9-15 Montér Stormarked Drammen 7-19 9-16 Montér Slemmestad 7-17 9-15 Montér Ål 7-17 9-14 Montér Åmot 7-17 9-14

HEDMARK Montér Brumunddal 7-17 9-15 Montér Elverum 7-17 9-13 Montér Stormarked Hamar 9-17 9-14 Montér Kongsvinger 9-17 10-15 Montér Rena 7-16.30 9-13 Montér Stange 7-17 9-13 Montér Trysil 7-16.30 9-14 HORDALAND Montér Askøy - Florvaag Bruk 7-17(tors 19) 9-15 Montér Minde - Florvaag Bruk 7-17(tors 19) 9-15 Montér Bømlo 7-16 (tors 18) 9-13 Montér Etne 8-18 (fre 20) 10-15 Montér Knarvik 7-20 9-16 Montér Odda 7-16 (tors 17) 9-13 Montér Stord 7-17 9-15 MØRE OG ROMSDAL Montér Eidsvåg 7.30-16.30 9-13 Montér Lønseth 7.30-17 (tors 18) 10-14 Montér Rauma 7-17 (tors 19) 9-14 Montér Røsand 7.30-16.30 (tors 18) 9-13 Montér Brattvåg 7.15-17 9-13 Montér Ørsta - Dyrøy 7.30-17 9-14 OPPLAND Montér Almenningsbutikken 7-16.30 9-13 Montér Gjøvik 7-17 9-14

Montér Lillehammer 7-17 9-14 Montér Vinstra 7-16.30 9-14 OSLO Montér Orring Byggsenter 8-19 9-15 ROGALAND Montér Bryne 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Egersund 7-17 (tors 19) 8-14 Montér Karmøy 8-17 9-14 Montér Nærbø 7-17 (tors 18) 9-13 Montér Haugesund 8.30-18 9-16 Montér Randaberg 7-19 9-14 Montér Sandnes 7-19 9-14 Montér Sauda 7-16 (tors 17) 9-13 Montér Stavanger 7-19 9-15 Montér Stormarked Forus 10-20 9-16 Montér Suldal 7.30-16 (tors 18) 9-14 SØR-TRØNDELAG Montér Bjugn 8-17 (fre 18) 9-14 Montér Rissa 8-16 9-13 Montér Røros 7-16.30 9-14 TELEMARK Montér Rjukan 7-17 9-14 Montér Skien 9-18 9-15 Montér Porsgrunn 9-18 9-15 VEST-AGDER Montér Farsund 7-17 (tors 18) 9-14

Montér Flekkefjord 6.45-16 (tors 19) 9-14 Montér Lindesnes 7-17 9-13 Montér Kvinesdal 7-16 (tors 19) 9-14 Montér Lyngdal 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Mandal 7-17 9-14 Montér Søgne 7-17 9-14 Montér Stormarked Sørlandsparken 7-18 9-16 Montér Vanse 7-17 (tors 18) 8-14 Montér Vennesla 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Vågsbygd 7-18 9-15 VESTFOLD Montér Horten 7-17 (tors 18) 9-14 Montér Larvik 7-18 9-14 Montér Revetal 7-17 9-14 Montér Zeiner Holmestrand 7-18 9-15 Montér Zeiner Tønsberg 7-19 9-16 ØSTFOLD Montér Halden 7-17 9-15 Montér Rakkestad 7-17 9-14 Montér Stormarked Østfoldhallen 7-19 9-16

Ikke alle byggevarehus lagerfører alle produkter. Noe er bestillingsvare.

Vi sliper nye nøkler til deg NØKKELSERVICE

monter.no

Hos Montér finner du ansatte som har den kunnskapen og det ­engasjementet som kreves for å hjelpe deg som skal igang med et bygge­prosjekt. Selvbyggerservice kan ­hjelpe deg med:

• Planlegging • Beregning • Materialvalg • Finansiering • Hvordan du gjør jobben • Frakt av varene og event. kran • Gratis utlån av tilhenger

M

1

Ø M E R KE T ILJ

24

GAVEKORT

Elektronisk, blir ladet opp med ønsket beløp

8 Trykksak 6

1

Returmottak: Alle elektro­produkter leveres kostnadsfritt hos oss

Profile for Ole Tønset

Katalog Tak og fasade - Bergstaden Trelast AS  

Katalog Tak og fasade - Bergstaden Trelast AS  

Advertisement