Janusz Czumaczenko | Marzena Mirewicz Czumaczenko | Dwoje - Wystawa Rzeźby

Page 1

JANUSZ CZUMACZENKO MARZENA MIREWICZ-CZUMACZENKO

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ, DWOJE – WYSTAWA RZEŹBY MEDALI, PLAKIET I RELIEFÓWJANUSZ CZUMACZENKO MARZENA MIREWICZ-CZUMACZENKO

DWOJE WYSTAWA RZEŹBY

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „U JAKSY” W MIECHOWIE

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Prace Marzeny Mirewicz-Czumaczenko cechuje opowieść o tym, jak bez dosłowności przedstawić można kobietę, wyrzeźbić ją w kamieniu, drewnie, pokazać na tkaninie poprzez kompozycję skomplikowanych, abstrakcyjnych układów linearnych. Dominująca jest linia ciała, kobiecego ciała. W sztuce artystki ważne są rytmy syntetycznych linii, łuków, kręgów, które podświadomie kierują odbiorcę do wizerunku kobiety. Jej wizja nie ma charakteru erotycznego, nie ukazuje piękna czy brzydoty, po prostu jest zapisem wszystkich kobiet i autografem Marzeny-kobiety. Moja przeszłość jako grafika projektowego, prowadzenie firmy graficznej i jednoczesne poszukiwania w obrębie rzeźby miały wpływ na postrzeganie oraz budowanie formy przestrzennej. Tworząc, syntetyzuję, najważniejsze są profile i sylweta bryły. Również treści, które staram się przekazać, często ulegają uproszczeniu i przybierają formę plakatowego przekazu. Sylwetowość i graficzność moich rzeźb jest bliska znaku, który najbardziej widoczny jest w cyklu Rzeźby rodzinne. Odczytać można układy kompozycyjne zbliżonych do abstrakcji figuratywnych przedstawień. Dla rzeźb z cyklu Kalendarze inspiracją są motywy roślinne oraz zapis uciekającego czasu. dr hab., prof. ASP Janusz Czumaczenko


Janusz Czumaczenko Urodził się w Łodzi w 1962 roku. W latach 1982–1987 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1987 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prowadzonej przez prof. Bogusława Balickiego, w Pracowni Malarstwa prowadzonej przez prof. Juliusza Narzyńskiego oraz w Pracowni Rzeźby prowadzonej przez prof. Kazimierza Karpińskiego. Od 1986 roku był asystentem, a później adiunktem w Pracowni Rzeźby prof. Aleksandra Hałata. W latach 2012–2014 był kierownikiem Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. W latach 2014–2016 był pierwszym dziekanem nowo powstałego Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych ASP w Łodzi. Obecnie prowadzi pracownię dyplomującą w Instytucie Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych łódzkiej ASP. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby i rysunku. Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Szkice do cyklu Rzeźby rodzinne, 2020, ceramika, (od lewej) 23,5 x 18,5 x 6 cm, 14,5 x 12 x 6 cm, 15 x 14 x 5 cm◄ z cyklu Kalendarze:

Koniec, a może początek, 2009, granit, 78 x 14 x 9 cm ◄ z cyklu Kalendarze:

Mały kalendarz, 2009, granit, 73 x 14 x 10 cm ► z cyklu Kalendarze:

Kalendarz na dach, 2015, cegła, 141 x 29 x 24 cm◄ z cyklu Kalendarze:

Miesiąc miodowy, 2015, granit, 325 x 40 x 28 cm ◄ z cyklu Kalendarze:

Kalendarz, 2008, granit, 246 x 50 x 38 cm ► z cyklu Rzeźby rodzinne:

Ona, 2013, marmur, 84 x 15 x 10 cm


z cyklu Kalendarze: Uniejowski czas, 2009, granit, 136 x 121 x 58 cm, w tle Dopełnienie, 2009


z cyklu Kalendarze: Wspomnienie, 2014, wapień zygmuntówka, 108 x 123 x 92 cm


z cyklu Kalendarze: Lato, 2009, piaskowiec brenna, 232 x 90 x 86 cm


z cyklu Kalendarze: Kalendarium, 2021, drewno, 124 x 187 x 7 cm


z cyklu Rzeźby rodzinne: Nocna podróż, 2012, granit, 87 x 35 x 14 cm


z cyklu Rzeźby rodzinne: Siostry, 2014, granit, 28,5 x 28 x 14 cm


z cyklu Kalendarze: Kalendarz lekarski, 2019, granit, 66 x 17 x 8 cm


z cyklu Kalendarze: Rozkwitanie, 2019, granit, 165 x 9 x 13 cm◄ z cyklu Kalendarze:

Szczytowanie, 2019, drewno, 277 x 42 x 27 cm ► z cyklu Rzeźby rodzinne:

Na garbatkę, 2018, drewno, 79 x 77 x 24 cmz cyklu Rzeźby rodzinne: Razem, 2012, wapień, marmur, 38 x 35 x 14 cm ◄ ▲◄ z cyklu Rzeźby rodzinne:

Pocałunek, 2012, wapień, piaskowiec, 41 x 28 x 15 cm

► z cyklu Rzeźby rodzinne:

Przyjemny sen, 2013, marmur, granit, 36 x 28 x 10 cm


▲ z cyklu Rzeźby rodzinne: Kołysanka II, 2019, marmur, granit, 78 x 41 x 23 cm ► z cyklu Rzeźby rodzinne: Pogodzeni, 2013, granit, 61 x 42 x 29 cmMarzena Mirewicz-Czumaczenko Urodziła się w 1968 roku w Łodzi. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki w latach 1989–1996 oraz na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych w latach 2016–2018. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką projektową i artystyczną. Uczestniczyła w indywidualnych oraz zbiorowych wystawach krajowych i zagranicznych, na których prezentowała rzeźby, malarstwo na tablicach ceramicznych, grafiki, druki na tkaninach i plakaty. Jej prace znajdują się w zbiorach indywidualnych w kraju i za granicą.

► z cyklu LDEM: Potrójna, 2018, topola, 101 x 80 x 57 cm ▼ Dwie. W pobliżu II, 2020, drewno lipowe, 40 x 19,5 x 8 cmz cyklu LDEM: Pojedyncza, 2018, brzoza, 120 x 24 x 21 cm ◄ Dwie. W pobliżu I, 2020, piaskowiec, 68 x 22 x 14 cm ►z cyklu Pramatki: Pramatka I, 2021, ceramika patynowana, 30,5 x 7 x 5,5 cm z cyklu Pramatki: Pramatka T2B, 2021, ceramika patynowana, 31,5 x 7 x 6 cm


Pramatki W 2019 roku Biobank w Łodzi, zajmujący się zagadnieniami biologii molekularnej i genetyki, przeprowadził badania mitochondrialnego DNA populacji ludzkiej na terenie Polski. Można było się dowiedzieć między innymi, z jakiej linii genetycznej – z jakiej grupy (klanu) pierwszych mieszkańców Europy, się wywodzimy. Ten rodzaj DNA jest prawie wyłącznie przekazywany przez kobiety, z matki na córki. La Que Sabe objawiła dla mnie kolejną inspirację w żeńskiej linii genetycznej – pradawna przeszłość w najgłębszych pokładach ciała. Powstał obiekt złożony z figur pramatek ustawionych w kręgu, figurze, w jakiej ułożone jest DNA w mitochondrium. Pramatki posiadają taką samą sylwetkę, a wyznacznikiem każdego klanu jest litera i kolor. Kolory, które w mieszaninie kostek, rozrzuconych między figurami pramatek, odzwierciedlają złożoność i proporcje występowania reprezentantów każdego z klanów. Współpracując z Biobankiem poznałam także moje szczególne, mitochondrialne DNA.

z cyklu Pramatki: Pramatka Tara, 2019, marmur, 64 x 10 x 12,5 cm


▲ ► z cyklu Pramatki:

obiekt w okręgu – Mitochondrialne pramatki, 2020–2021, drewno i ceramika patynowana, barwiona, wys. 25 cm, śr. 70 cm
◄ bez tytułu,

2016, mała forma ceramiczna barwiona na granicie, 28,5 x 8 x 7,5 cm ◄ Mała ona,

2018, mała forma ceramiczna na marmurze, 12,5 x 3,5 x 3,5 cm ► Pojedyncza,

2017, ceramiczna mała forma barwiona na granicie, 22,5 x 4,5 x 6 cm ► Kobieta,

2017, mała forma ceramiczna na granicie, 19,5 x 4,5 x 5,5 cm


Cykl La Que Sabe – Ta, która wie, istnieje w każdej z nas. Żyje w najgłębszych warstwach kobiecej psychiki, wieczne, wiecznie żyjące ego.

z cyklu La Que Sabe: Tchnienie w kamieniu XII, 2016, granit, wys. 72 cm (rzeźba znajduje się w Arboretum w Bolestraszycach)


z cyklu La Que Sabe: Tchnienie w kamieniu XVII, 2015, trawertyn, 55 x 60 x 53 cm (rzeźba znajduje się w ogrodzie przy Dworku „Zacisze” w Miechowie)

z cyklu La Que Sabe: Tchnienie w kamieniu I, 2015, granit szwedzki, 32 x 23 x 12 cm


przód okładki: Janusz Czumaczenko z cyklu Rzeźby rodzinne: Dwoje, 2020, marmur, granit, 20 x 16 x 6 cm tył okładki: Marzena Mirewicz-Czumaczenko Wisielec, 2018, druk na tkaninie, 215 x 150 cm

© Copyright by Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie Korekta tekstu: Jadwiga Zielińska Opracowanie graficzne: Paweł Olchawa Zdjęcia: Jakub Gołąb, Paweł Olchawa, fotografie z archiwum artystów

ISBN: 978-83-63753-64-1 Miechów 2021 Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów tel. 41 381 01 87, tel./fax (+48) 41 383 07 95 e-mail: u.jaksy@gmail.com; www.ujaksy.pl Druk: Drukarnia SKLENIARZ ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.