Thon Congress Gardermoen plantegninger

Page 1

SERVICEKORRIDOR

74

ARTIST GARD.

LAGER

LYD+LYS

VEGG LAGER

77

77

LAGER

70

71

2700

79

70

70

ARTIST GARDEROBE

79

72

12151

5304

8213

74 79

71 72 73

79

2700

74

75

BAR

79

79

9317

71

VEGGLAGER 70

80

3351

76

INNREDNING

72 73

79 74

75

79

71

E

74 76

BAR 70

74

79

77

76

79

76

70

E

74

79

75

804

804

74

804

80

74

79

804

78

E

73

2700

8643

80

2700

10106

2698

30460

38654

8528

1510

5243

1510

65281

Fri høyde i sal = 10100mm

2807

15039

2510

3240

2510

12487

2510

Kjølt brønn 4 GN

54

53

55

64 Kaffemaskin

Kaffemaskin

63

62

55

805

800

Melk/juice dispensere

Kopper/glass

54

800

Melk/juice dispensere

53

64 Kaffemaskin

Kaffemaskin

63

62

Kopper/glass

63

RESEPSJON OG MINGLEAREAL

A1- SKALA 1:100

2

WC DAMER

A3- SKALA 1:200

5

10

0 1 2 METER

Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3600-14

GARDERMOEN CONGRESS

PLAN KONFERANSESAL SAMLET

ME

ME

GT

GNR / BNR:

18825

Oppstikk VVS DIM= 100 mm

Oppstikk VVS DIM= 100 mm mm Oppstikk EL Ø=80

Kjølt brønn 4 GN

63

LUNSJ-SAL

0 1 METER

2510

Oppstikk EL Ø=80 mm Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

Oppstikk VVS DIM= 100 mm

Oppstikk Kjølerør Oppstikk Ø=100 mm VVS DIM= 100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

805

805

805

Oppstikk EL Ø=80 mm

55

2969

5110

12056

Fri høyde portåpning = 4150mm

13101709 1510

KONFERANSESAL SAMLET AREAL 2541m2

Mål - A3:

1 : 200

5

10

Dato:

Tegn.nr.

13/11/14

A800

15

20

Rev.

C:\Users\gutve\Documents\ARK_Gardemoen_Congress_Sentralfil_gutve.rvt

WWW.HMARK.NO

+47 23 32 72 00


SERVICEKORRIDOR 78

74

74

79

804

E

74 75 76

ARTIST GARD.

79

77

76

BAR VEGG LAGER 70

70

71

72 79

79

80

73

3351

9317

2700

6250

38654

8528

1510

5243

1510

5304

21618

13101709 1510

140 KONFERANSESAL 1 843 m²

12056

A3- SKALA 1:200

0 1 2 METER

5

10

15

20

Fri høyde i sal = 10100mm

2807

15039

2510 1261

A1- SKALA 1:100 805

805

Oppstikk EL Ø=80 mm

55

Oppstikk VVS DIM= 100 mm

Oppstikk Kjølerør Oppstikk Ø=100 mm VVS DIM= 100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

Kjølt brønn 4 GN

54

800

Melk/juice dispensere

53

64 Kaffemaskin

Kaffemaskin

63

62

Kopper/glass

63

0 1 METER

LUNSJ-SAL

Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3600-14

GARDERMOEN CONGRESS

PLAN KONFERANSESAL 1

ME

ME

GT

GNR / BNR:

Mål - A3:

1 : 200

2

5

Dato:

Tegn.nr.

13/11/14

A801

10

Rev.

C:\Users\gutve\Documents\ARK_Gardemoen_Congress_Sentralfil_gutve.rvt

WWW.HMARK.NO

+47 23 32 72 00


SERVICEKORRIDOR

74

804

74

79

75 76

79

LAGER

LYD+LYS

804

80

E

74

76

77

INNREDNING

LAGER

79 70

2700

71

72 73

79

1863

70

12151

2700

2291

38654

21706

141 KONFERANSESAL 2 851 m²

A3- SKALA 1:200

0 1 2 METER

5

10

15

20

Fri høyde i sal = 10100mm

1879 2510

12487

2510

2320

A1- SKALA 1:100

Oppstikk EL Ø=80 mm

55

805

55

805

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

Oppstikk VVS DIM= 100 mm

Oppstikk VVS DIM= 100 mm mm Oppstikk EL Ø=80

Kjølt brønn 4 GN

54

800

Melk/juice dispensere

53

64 Kaffemaskin

Kaffemaskin

63

62

Kopper/glass

0 1 METER

63

RESEPSJON OG MINGLEAREAL

Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3600-14

GARDERMOEN CONGRESS

PLAN KONFERANSESAL 2

Designer

Checker

Author

GNR / BNR:

Mål - A3:

1 : 200

2

5

Dato:

Tegn.nr.

11/13/14

A802

10

Rev.

C:\Users\gutve\Documents\ARK_Gardemoen_Congress_Sentralfil_gutve.rvt

WWW.HMARK.NO

+47 23 32 72 00


SERVICEKORRIDOR

804

E

79 74

77

LAGER

71

74

74 79

75

BAR

79

ARTIST GARDEROBE

VEGGLAGER 71

70

70

79

72 73

10106

2698 2572

2700

Fri høyde portåpning = 4150mm

38654

142 KONFERANSESAL 3 847 m²

Fri høyde i sal = 10100mm

549 2510

30696

21757

18825

LAGER

A3- SKALA 1:200

0 1 2 METER

5110

6252

80

5

10

15

20

A1- SKALA 1:100 RESEPSJON OG MINGLEAREAL

WC DAMER

0 1 METER

Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3600-14

GARDERMOEN CONGRESS

PLAN KONFERANSESAL 3

ME

ME

GT

GNR / BNR:

Mål - A3:

1 : 200

2

5

Dato:

Tegn.nr.

13/11/14

A803

10

Rev.

C:\Users\gutve\Documents\ARK_Gardemoen_Congress_Sentralfil_gutve.rvt

WWW.HMARK.NO

+47 23 32 72 00


801

1000

1310

1000

804

1000

KJØKKEN

804

1000

51

1000

51

1000

804

1000

801

Tallerkenstasjon

Tallerkenstasjon Tallerkenstasjon

55

55 55

52 Oppstikk EL Ø=80 mm Kopper/glass

56

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm Usynelig varmeplate

52

59

58

Bestikk og brød

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Oppstikk VVS DIM= 100 mm

Kjølt Plate 4 gn

Oppstikk EL Ø=80 mm

Oppstikk EL Ø=80 mm

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

57

53

Brød buffet Vannbad 5 GN Oppstikk VVS DIM= 100 mm

54Oppstikk EL Ø=80 mm

Melk/juice dispensere

Kjølt brønn 4 GN

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

Oppstikk EL Ø=80 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

56

Usynelig varmeplate

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Kjølt Brønn 2GN

60

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm Oppstikk VVS DIM= 100 mm 54

Kjølt brønn 4 GN

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

57

Vannbad 5 GN Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

54

Brød buffet

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

Oppstikk EL Ø=80 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

56

58Oppstikk VVS DIM= 100 mm Usynelig varmeplate

Kjølt Plate 4 gn

59

Bestikk og brød

Bestikk

Kjølt brønn 4 GN Oppstikk VVS DIM= 100 mm

55 55

55

Tallerkenstasjon

65

64 Tallerkenstasjon

64

64

Tallerkenstasjon

64

12938

KONFERANSESAL 1

KONFERANSESAL 2

55

805

Høyde u.k.himling = 5750mm

805

Oppstikk EL Ø=80 mm Oppstikk Kjølerør Oppstikk Ø=100 mm VVS DIM= 100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

Kjølt brønn 4 GN

6232 252

5873

8000

1875 1071 2510

Oppstikk VVS DIM= 100 mm

54

800

Melk/juice dispensere

53

55

64 Kaffemaskin

Kaffemaskin

63

62

Kopper/glass

KONFERANSESAL 3 Oppstikk EL Ø=80 mm Oppstikk Kjølerør Ø=100 mm

55

Kjølt brønn 4 GN

54

63

10069

4970

2510

3240

Oppstikk VVS DIM= 100 mm

Oppstikk VVS DIM= 100 mm mm Oppstikk EL Ø=80

805

HEIS

805

TRAPP EL SJAKT

700

Høyde u.k.himling = 2950mm

2510

800

Melk/juice dispensere

53

64 Kaffemaskin

Kaffemaskin

63

62

Kopper/glass

63

9100

3387

2510

2969

2510 1498

Kopper/glass

Kopper/glass

Melk/juice dispensere

Melk/juice dispensere

Melk/juice dispensere

Melk/juice dispensere

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Vann dispenser

63

61 Oppstikk EL Oppstikk Ø=80 mm VVS DIM= 100 mm Kaffemaskin

Kaffemaskin

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

61

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Vann dispenser

63

130 LUNSJ-SAL 942 m²

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Vann dispenser

63

Oppstikk ELOppstikk Ø=80 mm VVS DIM= 100 mm Kaffemaskin

Kaffemaskin

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Oppstikk EL Ø=80 mm

61

Oppstikk VVS DIM= 100 mm Vann dispenser

63 Melk/juice dispensere

Melk/juice dispensere

Melk/juice dispensere

Melk/juice dispensere

64

64

Kopper/glass

133 RESEPSJON OG MINGLEAREAL 592 m²

61

17120

21641

71087

Kopper/glass

65222

Fri høyde fra gulv til underkant himling =5750mm

A1- SKALA 1:100

0 1 METER

2

VINDFANG

A3- SKALA 1:200

5

10

0 1 2 METER

Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3600-14

GARDERMOEN CONGRESS

PLAN LUNSJ-SAL/MINGLEAREAL

ME

ME

GT

GNR / BNR:

6598

2600

4644

Mål - A3:

1 : 200

5

10

Dato:

Tegn.nr.

13/11/14

A804

15

20

Rev.

C:\Users\gutve\Documents\ARK_Gardemoen_Congress_Sentralfil_gutve.rvt

WWW.HMARK.NO

+47 23 32 72 00


78

9020

79 74

74 75

75

ANRETNING 800

LAGER

23

77

82

79

79

79 83

84

23 79

9902

81

201 STORE GRUPPEROM 89 m²

HEIS

TRAPPEROM

217 KORRIDOR 96 m²

Høyde u.k.himling = 3300mm

EL SJAKT

6932

12438

6715

231 STORT GRUPPEROM 86 m²

211 GRUPPEROM 95 m²

7500

14203

Høyde u.k.himling = 3300mm

230 STORT GRUPPEROM 92 m²

7524

Høyde u.k.himling = 3300mm

Høyde u.k.himling = 3300mm

210 STORT GRUPPEROM 93 m²

WC DAMER

HK WC

Høyde u.k.himling = 3300mm 53 Melk/juice dispensere

800 63

Vann dispenser

805

61

54

Kaffemaskin

62

64

Kopper/glass

63

62

15581 11664

805

Vann dispenser

Kjølt brønn 4 GN

Høyde u.k.h. = 3300mm

WC HERRER

Høyde u.k.h. = 2700mm

A3- SKALA 1:200

218 VRIMLEAREAL 182 m²

0 1 2 METER

TRAPP

16673 12995

10

15

20

A1- SKALA 1:100 EL SJAKT

HEIS

0 1 METER

Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3600-14

GARDERMOEN CONGRESS

PLAN 2.etg GRUPPEROM OG VRIMLEAREAL

ME

ME

GT

GNR / BNR:

5

Mål - A3:

1 : 200

2

5

Dato:

Tegn.nr.

13/11/14

A805

10

Rev.

C:\Users\gutve\Documents\ARK_Gardemoen_Congress_Sentralfil_gutve.rvt

WWW.HMARK.NO

+47 23 32 72 00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.