Page 1

Facebookissa löi Anders Ja Rixer nyrkin pöytään ja sanoi, että nyt saa näiltä johtajilta etujärjestötoiminta riittää Kuka valvoo ruotsinsuomalaisten etuja? För att kunna vara med och besluta, delta vid möten och vid olika val i SverigeFinländarnas Delegation måste man vara medlem i någon av (SFD) godkänd organisation. Ordföranden i SFD Markku Peura hävdar i radiointervjun Kuka valvoo ruotsinsuomalaisten etuja? ”Olemme ottaneet vastaan kaikki jotka ovat haluneet tulla mukaan”. Kauniita sanoja! Nämä ”maffioosot” RSKL:n puheenjohtaja Voitto Visuri ja SFD:n Markku Peura osaavat todellakin luvata, vannoa ja puhua kauniisti mutta toteellisuudessa he käyttäytyvät päinvastoin. Ja totuus on ihan toinen kuin he kertovat. ”Att vi har tagit emot med öppna armar alla som velat komma med”. Vackra ord. De här maffiosorna RSKL:s Voitto Visuri och SFD:s Markku Peura kan lova försäkra och tala vackert men i verkligheten agerar de tvärtom. Och verkligheten är en helt annan än den de beskriver. SvenskFinska Sällskapet har ansökt om ett sådant medlemskap. För att SFD skall behandla vår ansökan kräver de att vi förutom vår skriftliga ansökan skickar in 1. våra stadgar, 2. styrelseprotokoll, 3. verksamhetsberättelse, 4. ekonomisk redovisning, 5. revisionsberättelse, 6. verksamhetsplan och 7. budget för det kommande året. En fråga till SverigeFinländarnas Delegation. Är inte SverigeFinländarnas Delegation en paraplyorganisation för alla Finländare och SverigeFinska Föreningar oavsett politisk åskådning, styrelse eller ekonomi? För Er kännedom ger jag hä en kort beskrivning av SvenskFinska Sällskapet SvenskFinska Sällskapet är en ideell internationell organisation. SvenskFinska Sällskapet arbetar för principerna om yttrandefrihet, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter för i första hand Finländare (Suomer). SvenskFinska Sällskapets ideal är framförallt människokärlek, ödmjukhet, tolerans, gemenskap och glädje. Sällskapet är öppet för såväl kvinnor som män av alla samhällskategorier, yrken och åldrar. Vi arbetar för att SverigeFinländarna skall få samma möjligheter och rättigheter i Sverige som Finlandssvenskarna har i Finland. SvenskFinska Sällskapet kräver samma språklag i Sverige som i Finland. SvenskFinska Sällskapet KRÄVER att Sverige lever upp till sitt åtagande enligt Europakonventionen som de undertecknade FÖR 13 ÅR SEDAN !!! där man förbinder sig att stärka SverigeFinländarnas status, språk och kultur i HELA SVERIGE – inte bara i vissa reservat (s.k. Förvaltningsområden). Visuri och Peura slår sig för bröstet och framhäver allt de åstadkommit. Framförallt lyfter de fram ”suxén” med Förvaltningsområdena. Vilken bluff och vilket struntprat. För 13 år sedan förband sig Sveriges regering vid undertecknandet av Europakonventionen om minoriteter att stärka Finländarnas ställning, språk och kultur. Istället för att på riksnivå verkligen åstadkomma det utlovade delegerade regeringen uppdraget till kommunerna. De skulle få avgöra om de ville leva upp till åtagandet. Mot en större summa pengar skulle kommunerna kunna bli s.k. Förvaltningsområden. Av Sveriges 290 kommuner är det ca 40 som blivit Förvaltningsområden. Peura och Visuri anser att detta är ett mycket bra resultat. Vad har då i praktiken hänt i dessa kommuner när det gäller att stärka Finländarnas ställning, språk och kultur. På några orter har man kommit igång med det man påstår vara finskspråkiga förskolor.


Vid en kontroll SvenskFinska Sällskapet gjort visar det sig att i dessa förskolor får eleverna 30-45 minuters undervisning i finska i veckan. Mindre än en timme per vecka!!! Angående äldreboende för äldre finsktalande kan man konstatera att det nästan inte hänt någonting på dessa 13 år. Enligt den finska regeringens beräkningar bor det 66 000 finländare som har fyllt 65 år i Sverige. En sjättedel av dessa har fyllt 80 år. Däremot finns det bara ca 300 platser på finskspråkiga äldreboenden i hela Sverige. Det är upp till kommunerna att sätta igång arbetet. De har fått statliga medel för detta men kommunerna har inte använt pengarna. Det har inte hänt någonting ute i kommunerna. Men RSKL och Valtuuskunta är nöjda med resultatet av sitt arbete. Vidare hävdar Visuri vid alla möjliga typer av sammankomster att RSKL är en öppen demokratisk organisation där det är högt till tak. Lögn och åter lögn. Jag ställde en fråga till den dåvarande chefen för Staffan Fenander Torsby Finnkulturcentrum om det fanns någon statistik på hur många det gick illa för av de tiotusental savolaxare som kom till Värmland och övriga Sverige på 1500- och 1600 talet. Istället för att svara mig skickade den svekomanen Staffan Fenander ett brev till RSKL. Visuri har läst upp skrivelsen för en grupp på 15 personer på RSKL men låter inte mig få ta del av det. Istället kallades jag till ett hemligt möte med RSKL där Laila och Heikki Marttila man förmedlade ett dödshot till mig om jag inte slutade med mina efterforskningar. De krävde att jag inte i fortsättningen fick skriva eller fråga något ”som svenskarna kunde ta illa” upp. Vidare uppmanade mig att stänga SvenskFinska Sällskapets hemsida www.suomi.nu på Internet. Jag lämnade RSKL. RSKL och SFD tystar ned och ”dödar” de som verkligen försöker kämpa för SverigeFinländarna. Vidare arbetar Visuri för Finlandssvenskarnas bästa i Sverige och Finland. Bland annat kämpar han för bevarandet av tvångssvenskan (Pakkorutosi) i Finland. Visuri säljer sin själ och ”prostituerar” sig för att kunna sitta kvar på sina ”maffiaposter”. Av radiointervjun framgår, mellan raderna, att han vill behålla sin chefspost på RSKL i 20 år till. Medlemsantalet i RSKL har drastiskt minskat år efter år under Visuris tid på RSKL. Radiostationer har lagts ned, finskspråkiga skolor har lagts ned eller läggs den och finskspråkiga undervisningen helt upphört (t.ex. Axevalla). Många finska föreningar har i protest lämnat RSKL. Det jäser i de kvarvarande Finska föreningarna. De syns inte – de hörs inte ! Alla pilar pekar nedåt!!! Sverigefinländarnas status, finska språket och den finska kulturen i Sverige. Trots det är Visuri och Perna mycket nöjda med resultatet av sitt arbete. Det är skandal. Både Perna och Visuri borde avgå omedelbart. SvenskFinska Sällskapet JA Rixer Kärki Ordförande Olavi Stenholm kommentoi: Jopa löytyy yksi, joka uskaltaa sanoa mitä kaikki ajattelevat mutta kukaan ei uskalla avata suutaan koska tällöin jää kultainen ansiomerkki saamatta joomiesjärjestössä

Nyrkki  
Nyrkki  
Advertisement