Page 1

Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn Ev kön U - Acetat testremsa S - ALAT Barn <1år S - ALAT Barn <1år Barn <1år S - ALAT S - ALAT Kvinna S - ALAT Man tU - Albumin (ersätter tU-Prot) tU - Albumin, mikrokvantitativt U - Albumin, mikrokvantitativt U - Albumin/Kreatininkvot morgonprov U - Albumin/Kreatininkvot stickprov S - Albumin S - Albumin S - Albumin S - Alkaliska fosfataser Barn <1år S - Alkaliska fosfataser Barn <1år S - Alkaliska fosfataser S - Alkaliska fosfataser S - Amylas, pancreasspecifikt P - Antitrombin 3 P - Antitrombin 3 P - Antitrombin 3 P - Antitrombin 3 P - Antitrombin 3 P - APTtid S - ASAT Barn <1år S - ASAT Barn <1år S - ASAT S - ASAT S - ASAT Kvinna S - ASAT Man S - B12 Kobalamin S - B12 Kobalamin B - Basofila Granulocyter B - Basöverskott Barn <1år S - Bilirubin konj S - Bilirubin konj S - Bilirubin Barn <1år S - Bilirubin Barn <1år S - Bilirubin Barn <1år S - Bilirubin Barn <1år S - Bilirubin Pt - Blödningstid IVY Pt - Blödningstid IVY Pt - Blödningstid IVY P - BNP Kvinna P - BNP Kvinna P - BNP Kvinna P - BNP Kvinna P - BNP Män

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Sign konsult

Ålder

Referensintervall

0 - 999 År 0 - 30

Dagar

31 - 90

Dagar

91 - 365 Dagar 18 - 999 År 18 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0

-

40 År

41 - 70

År

>70 År

36 36 34

0 - 180 Dagar 181 - 365 Dagar 1 - 17

År

18 - 999 År 0 - 999 År 0 - 4

Dagar

5 - 30

Dagar

31 - 90

Dagar

91 - 180 Dagar ½ - 999 År 1 - 999 År 0 - 30

0,15 0,39 0,41 0,48 0,73 0,85 28

Dagar

31 - 366 Dagar 1 - 3

År

4 - 17

År

18 - 999 År 18 - 999 År 2 - 15

År

16 - 999 År

230 140

0 - 999 År 0 - 999 År

-2,5

0 - 150 Dagar 0 - 999 År 0 - 1

Dagar

2 - 7

Dagar

8 - 14

Dagar

15 - 120 Dagar 0 - 999 År 0 - 155 Dagar 0,5 - 15

År

15 - 999 År < 45 År 45 - 55

År

56 - 75

År

>75 År 55 - 65

År

51 75 120

0 <0,70 <1,2 <0,90 <0,76 <1,20 <0,2 <20 <20 <3 <5 48 45 45 <4,2 <7,6 <7,6 <1,9 1,10 0,87 0,93 1,08 1,21 1,25 40 <2,00 <1,00 <1,00 <0,80 <0,61 <0,76 880 650 <0,2 +2,5 <20 <4 <170 <200 <100 <50 <26 99 540 480 <90 <110 <155 <260 <80

Källa arb enh µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L

KS KS KS N N

g/dygn µg/min mg/L mg/mmol mg/mmol g/L g/L g/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L IE/mL IE/mL IE/mL IE/mL IE/mL sek µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L pmol/L pmol/L

KS KS KS KS N | N N KS KS N N N KS | KS | KS | KS | KS | KS* KS KS KS KS N N Falun* | Falun* |

10^9/L mmol/L µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L

KS KS KS KS KS KS KS N

sekunder sekunder sekunder ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L

Sidan 1 (8) Utskriven: 2010-03-09

|


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn P - BNP P - BNP S - Calcium (Albuminkorrigerat) U - Calcium/Kreatinin-kvot S - Calcium S - Calcium S - Calcium S - Calcium tU - Calcium U - Calcium S - CKMB S - CK S - CK S - CK S - CK S - CK S - CK B,S - CRP QuickRead, Snabbmetod S - CRP B - Cyklosporin P - Cystatin C P - Cystatin C P - Cystatin C P - Cystatin C P - DDimer S - Digoxin B - Eosinofila Granulocyter B - Eosinofila Granulocyter B - Eosinofila Granulocyter B - Eosinofila Granulocyter B - Eosinofila Granulocyter B - Eosinofila Granulocyter B - Eosinofila Granulocyter B - Ery SR mikro B - Ery SR B - Ery SR B - Ery SR B - Ery SR B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter Volymfraktion B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Ev kön

Sign konsult

Ålder

Män

Referensintervall <55 År

Män

>65 År 0 - 999 År

2,2

0 - 999 År Barn <1år

0 - 6

Barn <1år

7 - 365 Dagar

Dagar

1 - 6

År

7 - 999 År 0 - 999 År

1,8 2,2 2,2 2,2 0,7

Källa

<70 <150 2,6 <0,6 2,8 2,7 2,7 2,6 7,0

ng/L ng/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/d

0 - 999 År

mmol/L

0 - 999 År Barn <1år Barn <1år

0 - 30

Dagar

31 - 365 Dagar 1 - 17

År

Kvinna

18 - 999 År

Man

18 - 50

Man

År

>50 År

0,60 0,80 0,70

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 2 -

13 År

14 -

19 År

20 -

50 År

51 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 6

År

0 0,2 0,1 0 0 0

7 - 999 År barn Kvinna Kvinna Man Man

0

17

År

0 - 59

År

60 - 999 År 0 - 59

År

60 - 999 År

Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 14

Dagar

Barn <1år

15 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 365 Dagar 1 - 10

År

11 - 17

År

Kvinna

18 - 999 År

Man

18 - 999 År

Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 14

Dagar

KS KS KS KS* KS

0,45 0,57 0,47 0,38 0,34 0,37 0,38 0,35 0,39 4,8 4,7 4,3

<5 <8,0 <6,0 <6,0 3,5 6,7 4,7 <10 <3 Bedömn <1,02 <1,03 <0,99 <1,25 <0,25 <1,5 1 2 1,2 0,7 0,6 0,6 <0,5 <9 <20 <30 <10 <20 0,59 0,70 0,59 0,52 0,42 0,41 0,45 0,46 0,50 5,8 6,1 5,5

µg/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L

KS KS KS KS N N N

mg/L mg/L ng/ml mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

KS KS KS KS KS KS KS |

nmol/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L

| | | | | |

mm mm mm mm mm

1012/L 1012/L 1012/L

KS KS KS KS KS KS KS N N KS KS KS

Sidan 2 (8) Utskriven: 2010-03-09

|


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter B - Erytrocyter Csv - Erytrocyter S - Etanol S - Fenytoin S - Ferritin S - Ferritin S - Ferritin P - Fibrinogen fS - Folat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat S - Fosfat tU - Fosfat Pt - GFR-est (CystC) Pt - GFR-est (CystC) Pt - GFR-est (CystC) S - γGT

γGT S - γGT S - γGT S -

U Csv Sp/P S,P tU B S U S S U B B B B B

-

Glukos testremsa Glukos Glukoskvot Glukos Glukos HBA1C HCG Snabbtest HCG HDL-Kolesterol HDL-Kolesterol Hemoglobin testremsa Hemoglobin Hemoglobin Hemoglobin Hemoglobin Hemoglobin

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Ev kön

Sign konsult

Ålder

Referensintervall

Barn <1år

15 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 3

År

4 - 6

År

7 - 17

År

Kvinna

18 - 999 År

Man

18 - 999 År

3,7 3,3 4 4 4,1 4,1 3,9 4,2

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 2 - 15

År

Kvinna

16 - 999 År

Man

16 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

Barn <1år

0 - 180 Dagar

Barn <1år

181 - 365 Dagar 1 - 2

År

2 - 4

År

5 - 9

År

10 - 17

År

Kvinna

18 - 999 År

Man

18 - 50

Man

År

>50 År 0 - 999 År 2 - 19

År

20 - 50

År

51 - 999 År Kvinna Kvinna Man Man

0 - 40

40 10 10 15 2,0 5 1,5 1,5 1,5 1,1 1 0,7 0,80 0,70 0,75 13 > 90 > 80 > 60

5 4,6 4,9 4,9 5,2 5,3 5,2 5,7 0 0 80 200 250 250 4,2 32 2,8 2,3 2,3 2,2 2 1,6 1,5 1,6 1,4 42

<0,76

År

1012/L 1012/L 1012/L

Källa KS KS KS

1012/L 1012/L 1012/L 1012/L 1012/L

N N

106/L mmol/L µmol/L

KS KS* µg/L KS* g/L KS nmol/L KS* mmol/L KS mmol/L KS mmol/L KS mmol/L KS mmol/L KS mmol/L KS mmol/L N mmol/L N mmol/L N mmol/d KS mL/min/1,73m2 KS mL/min/1,73m2 KS mL/min/1,73m2 KS µkat/L N µg/L µg/L

<1,3

µkat/L

N

År

<1,4

µkat/L

N

41 - 999 År

<2,0 0

µkat/L

N

41 - 999 År 0 - 40

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 0 - 999 År 0 - 999 År Kvinna

0 - 999 År

Kvinna

18 - 999 År

Man

18 - 999 År

4,0 0 3,7 Pos

>0,5 6,0

0 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 14

Dagar

Barn <1år

15 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

150 140 130 100 100

| |

arb enh mmol/L

KS

mmol/L

N EQ* KS*

mmol/d

5 Neg

%

2,7 2,1 0 240 220 200 180 160

mmol/L

0 - 999 År

1,0 0,80

|

mmol/L

N N

arb enh g/L g/L g/L g/L g/L

KS KS KS KS KS

Sidan 3 (8) Utskriven: 2010-03-09

|


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn B - Hemoglobin B - Hemoglobin B - Hemoglobin B - Hemoglobin B - Hemoglobin B - Hemoglobin B - Hemoglobin B - Hemoglobin S - Hepatit B S - Hepatit C S - HIV F - Humant Hemoglobin S - Järn S - Järn S - Järn S - Järn S - Järn S - Kalium S - Kalium S - Kalium S - Kalium tU - Kalium S - Karbamazepin U - Ketoner testremsa S - Klorid tU - Klorid B - Koldioxid partialtryck S - Kolesterol S - Kolesterol S - Kolesterol S - Kolesterol B - Kolmonoxihemoglobin Pt - Kreatininclearence/1,73kvm S - Kreatinin S - Kreatinin S - Kreatinin S - Kreatinin S - Kreatinin tU - Kreatinin Lv - Kristaller, pyrofosfat Lv - Kristaller, urat B - Laktat S - LDL Kolesterol S - LDL Kolesterol S - LDL Kolesterol S - LD S - LD S - LD S - LD S - LD

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Sign konsult

Ev kön

Ålder

Barn <1år

121 - 365 Dagar

Referensintervall

1 - 6

År

7 - 10

År

11 - 15

År

Kvinna

16 - 17

År

Kvinna

18 - 999 År

Man

16 - 17

Man

18 - 999 År

År

100 100 105 110 115 117 130 134

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 18 - 999 Barn <1år

0 - 150 Dagar

Barn <1år

151 - 365 Dagar 1 - 2

År

3 - 17

År

Barn <1år

1 - 7

Dagar

Barn <1år

8 - 365 Dagar 1 - 17

År

18 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

9 12 6 10 13 3,8 3,4 3,4 3,6 50 20

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 17

År

18 - 30

År

31 - 50

År

51 - 999 År

95 110 4,7 2,9 3,3 3,9

0 - 999 År 0 - 999 År Barn <1år

1 - 4

Barn <1år

5 - 365 Dagar

75

Dagar

1 - 4

År

5 - 15

År

16 - 999 År 0 - 999 År

7

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 30

År

31 - 50

År

51 - 999 År Barn <1år

0 - 180 Dagar

Barn <1år

181 - 365 Dagar 1 - 3

År

4 - 17

År

18 - 70

År

0,7 1,2 1,4 2,0

140 150 150 160 145 153 160 170 Neg Neg Neg Neg 34 20 12 20 30 7,0 6,0 5,2 4,6 100 40 0 110 250 6,0 <5,4 6,1 6,9 7,8 <2,0 150 <100 <50 <50 <70 <133 20 0 0 2,1 4,3 4,7 5,3 <21 <10 <10 <6,2 <3,5

g/L g/L g/L g/L g/L g/L g/L g/L

µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/d

Källa KS KS KS KS KS N KS N KS | KS KS N KS KS KS KS KS KS KS N KS

|

µmol/L arb enh mmol/L mmol/dygn kPa mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L %

KS* KS KS KS N N N KS

| |

ml/min µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L µmol/L mmol/d arb enh arb enh mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L µkat/L

KS KS KS KS KS* KS KS KS KS N N N N KS KS KS N

Sidan 4 (8) Utskriven: 2010-03-09

|


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn S - LD U - Leukocyter testremsa B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter B - Leukocyter Ledv. - Leukocyter Övr.v. - Leukocyter S - Litium B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter B - Lymfocyter S - Magnesium tU - Magnesium B - Malaria snabbtest B - Malaria B - MCH B - MCH B - MCH B - MCH B - MCH B - MCH B - MCH B - MCH B - MCH B - MCHC B - MCHC B - MCHC B - MCHC B - MCHC B - MCHC B - MCHC B - MCV B - MCV B - MCV B - MCV

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Ev kön

Sign konsult

Ålder

Referensintervall

71 - 999 År 0 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 3

År

4 - 6

År

7 - 15

År

16 - 17

År

18 - 999 År

9 5 5 6 6 6 5 5 4 3,5

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 2

År

3 - 4

År

5 - 6

År

7 - 10

År

11 - 16

År

17 - 999 År 18 - 999 År 0 - 999 År

Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 3

År

4 - 6

År

7 - 10

År

11 - 17

År

18 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 7

Dagar

Barn <1år

8 - 365 Dagar 1 - 5

År

6 - 10

År

11 - 17

År

18 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 14

Dagar

Barn <1år

15 - 30

Dagar

0,5 1,5 1,8 2,3 3 3,6 3 2,1 1,5 1,5 1,0 1,0 0,70 3

30 30 28 25 25 24 26 27 27 320 270 280 280 300 320 317 104 100 97 93

<4,3 0 30 25 20 18 16 16 15 13 9 8,8 <0,2 <100 0,9 9 14 12 12,6 12 11,2 9,6 8,3 6,5 5,5 4,0 0,95 5 Neg Neg 40 36 35 32 30 30 30 32 33 360 340 350 350 360 360 357 116 120 110 108

µkat/L arb enh 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L mmol/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L mmol/L mmol/d

pg pg pg pg pg pg pg pg pg g/L g/L g/L g/L g/L g/L g/L fl fl fl fl

Källa N KS KS KS KS KS KS KS KS KS N KS KS KS* KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS* N KS

KS KS KS KS KS KS KS KS N KS KS KS KS KS KS N KS KS KS KS

Sidan 5 (8) Utskriven: 2010-03-09

| |

| |


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn B - MCV B - MCV B - MCV B - MCV B - MCV B - MCV S - Metanol B - Methemoglobin Csv - Mono B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter B - Monocyter S - Mononukleostest B - MPV B - Myeloblaster B - Myelocyter P - Myoglobin P - Myoglobin S - Natrium tU - Natrium B - Neutr Stavkärniga B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm B - Neutrofila Granulocyter Segm U - Nitrit testremsa S - Osmolalitet U - Osmolalitet B - Oxygen partialtryck S - Paracetamol U - Ph testremsa B - pH P - PK INR Csv - Poly Ledv. - Poly U - Porfobilinogen kval

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Ev kön

Sign konsult

Ålder

Referensintervall

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 3

År

4 - 14

År

15 - 17

År

18 - 999 År

89 78 78 78 76 82

0 - 999 År 0 - 99

År

0 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 4

År

5 - 6

År

7 - 10

År

11 - 16

År

17 - 999 År

0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

0 - 999 År 0 - 999 År

7,6

100 92 92 94 96 98 <5 <1,5 5 2,5 3,2 2,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0 Neg 10,8

fl fl fl fl fl fl mmol/L % 106/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L

fl 109/L

0 - 999 År

109/L

0 - 999 År

Man

0 - 999 År 18 - 999 År 0 - 999 År

137 40

0 - 999 År Barn <1år

0 - 1

Dagar

Barn <1år

2 - 6

Dagar

Barn <1år

7 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 2

År

3 - 4

År

5 - 6

År

7 - 10

År

11 - 16

År

17 - 999 År

5 1,5 1 1,2 1,2 1,5 2 1,5 2 2 1,6

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

280 > 800 > 10

<47 <77 145 220 <0,5 25,5 15 11 8,1 7,2 8,8 9,6 8,9 8,4 8 7,5 Neg 300

0 - 999 År 16 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

µg/L µg/L mmol/L mmol/dygn 109/L

N KS

109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L mosmol/kg

KS*

mosmol/kg kPa

0 - 999 År 0 - 999 År

| |

109/L

0 - 999 År Kvinna

Källa KS KS KS KS KS N KS KS

KS

µmol/L

5 7,35

7 7,45 <1,2 0 <25 Neg

pH enh

KS KS

106/L %

Sidan 6 (8) Utskriven: 2010-03-09

|


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn U - Protein testremsa Csv - Proteiner Ledv. - Proteiner S - PSA kvot, fritt PSA/PSA S - PSA B - RDW Ery - Retikulocyter, total antal S - Rubella S - Salicylat U - Sed Cellcylindrar U - Sed Erytrocytcylindrar U - Sed erytrocyter U - Sed granulerade cylindrar U - Sed hyalina cylindrar U - Sed Leukocytcylindrar U - Sed leukocyter U - Sed vaxcylindrar B - Standardbikarbonat S - Syfilis B - Syrgasmättnad S - T3 Fritt S - T4 Fritt S - Transferrinets järnmättnad S - Transferrinets järnmättnad S - Transferrinets järnmättnad S - Transferrin S - Transferrin S - Transferrin S - Transferrin S - Transferrin S - Transferrin S - Transferrin fS - Triglycerider fS - Triglycerider fS - Triglycerider fS - Triglycerider fS - Triglycerider B - Trombocyter B - Trombocyter B - Trombocyter B - Trombocyter B - Trombocyter B - Trombocyter B - Trombocyter P - Troponin-I B - Troponin-T S - TSH (Sensitive) S - TSH (Sensitive) S - TSH (Sensitive) S - TSH (Sensitive)

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Ev kön

Sign konsult

Ålder

Referensintervall

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

0,2 15 > 0,18

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

11,6 30

Källa

0 0,5 25

arb enh

<4,0 14,5 110

µg/L

g/L g/L

enh 109/L

0 - 999 År 0 - 999 År

1,5

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

0

0 - 999 År 0 - 999 År

0

0 - 999 År 0 - 999 År

0

0 - 999 År 0 - 999 År

22

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År Kvinna Kvinna Man

0 - 50

År

51 - 999 År 0 - 999 År 0 - 5

Dagar

6 - 365 Dagar 1 - 3

År

4 - 6

År

7 - 9

År

10 - 13

År

14 - 999 År 0 - 5

År

6 - 11

År

12 - 15

År

16 - 17

År

18 - 999 År Barn <1år

0 - 14

Dagar

Barn <1år

15 - 30

Dagar

Barn <1år

31 - 120 Dagar

Barn <1år

121 - 365 Dagar 1 - 17

År

Kvinna

18 - 999 År

Man

18 - 999 År

95 2,6 9 0,10 0,15 0,15 0,94 saknas 1,60 1,60 1,70 1,70 1,94

0,45 85 80 160 130 150 165 145

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 1

År

1 - 8

År

9 - 14

År

15 - 17

År

0,7 0,7 0,5 0,4

2,5 0 0 3 0 2 0 3 0 27 Neg 99 5,7 19 0,50 0,50 0,60 3,26

mmol/L Ant/synf Ant/synf Ant/sf Ant/synf Ant/synf Ant/Synf Ant/sf Ant/synf mmol/l % pmol/L pmol/L

g/L g/L

2,55 2,87 2,69 3,26 3,26 <1,0 <1,2 <1,6 <1,8 2,6 475 600 600 550 400 387 348 <0,02 neg 5,5 4,0 4,0 3,5

KS KS

g/L g/L g/L g/L g/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L 109/L

KS KS KS | Falun Falun | N N N KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS N KS KS KS KS KS N N

µg/L mU/L mU/L mU/L mU/L

Falun Falun Falun Falun

Sidan 7 (8) Utskriven: 2010-03-09

| | | |


Version: 1.8

Referensvärden angivna i provsvar via LabMaster

Datum för införande 2010-03-09 Godkännes Spec BMA

LiKRefvärden Analysnamn S - TSH (Sensitive) S - Urat S - Urat S - Urat tU - Urat S - Urea S - Urea S - Urea S - Urea S - Urea S - Urea S - Urea S - Urea tU - Urea S - Valproat S - Vancomycin II

källor: KS Karolinska Sjh N Norip * Verifierade referensvärden

Ev kön

Sign konsult

Ålder

Referensintervall

18 - 999 År Kvinna Kvinna Man

0 - 50

År

51 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

Barn <1år

0 - 6

Barn <1år

7 - 150 Dagar

Barn <1år

151 - 365 Dagar

0,4 155 155 230 1,5

Dagar

1 - 17

År

Kvinna

18 - 50

År

Kvinna

51 - 999 År

Man

18 - 50

Man

51 - 999 År

År

0 - 999 År 0 - 999 År 0 - 999 År

2,6 3,1 3,2 3,5 350 350

4,5 350 400 480 4,5 <9,0 <5,0 <9,0 <9,0 6,4 7,9 8,1 8,2 600 700 Bedömn

mU/L µmol/L µmol/L µmol/L mmol/d mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/d

Källa Falun N N N KS KS KS KS KS N N N N KS

µmol/L mg/L

Sidan 8 (8) Utskriven: 2010-03-09

| | |

|

|

LaboratorieReferenser  

Dessa värden tittar din doktor på