Økosamfund i Danmark #85

Page 14

Verdensmål i økosamfundet Himmerlandsbyen Da foreningen Himmerlandsbyen blev stiftet i 2005, og man i 2006 påbegyndte de første spadestik med etablering af vej, var der ikke de store tanker omkring verdensmål. Men igennem fokus på bæredygtighed er det i dag tydeligt at verdensmålene også kan findes i Himmerlandsbyen.

Af Lene Dahl og Kersten Bonnen

H

immerlandsbyen er et lille økosamfund med beliggenhed i hjertet af Himmerland, nærmere bestemt i landsbyen Aarestrup. Andelsforeningen Himmerlandsbyen består af 10 husstande med i alt 4 hektar jord. Foreningens grundtanke kan kort forklares med ordsproget: „mange bække små…“ Vi mener at al forandring starter med den enkelte, og derfor anser vi det for vigtigt, at vi som enkeltindivider „beviser“ at bæredygtighed er en mulighed. Og at vor levevis ikke kommer til at gå ud over fremtidige generationers livsgrundlag. Derudover har en af grundtankerne været, at man som beboer i Himmerlandsbyen er aktiv i lokalområdet. Eksempler på hvordan økosamfundet Himmerlandsbyen helt konkret medvirker til opfyldelsen af verdensmålene beskrives i det nedenstående. Verdensmål 2: Stop sult I Himmerlandsbyen har vi valgt at udlåne en del af vores jord til skolehaver. Konceptet „Haver Til Maver“ drives af tre kvinder fra Himmerlandsbyen der har grundlagt foreningen Bæredygtig Læring, der har til formål at støtte og fremme bæredygtighed igennem forskellige aktiviteter. Børn fra fjerde og femte klasse lærer her, at dyrke økologiske grøntsager på en måde, hvor økosystemer bevares. Vi tror på, at det er vigtigt at give børn en

bevidsthed om, hvor vores mad kommer fra, og hvordan denne dyrkes på en måde, hvor økosystemer ikke lider overlast. Især hvis vi skal opnå delmål 2.4: "Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet”

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 4.7: „Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil“. Vi ser vores økosamfund som et unikt læringsrum, hvor det er nemt for elever at spejle sig i den bæredygtige livsstil som ses både i form af boliger, men også i den personlige fortælling, som beboerne i økosamfundet kan fortælle om. Himmerlandsbyen har fra begyndelsen modtaget skoleklasser og


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.