Page 1

Verzekering

Aanvullende verzekering

Vergoeding

Voorwaarde

Aanvraag

Verwijzing

CZ

Basis

100%*

Er is bij uw kind sprake van plagiocefalie of brachycefalie zonder craniosynostose.

Verplicht

Plus

100%*

Top

100%*

Cliënt moet vooraf bij ons zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons gekregen hebben.

Excellent

100%*

SuperTop

100%*

Ideaal Pakket

100%*

Gezinnen

100%*

Start

100%*

Er is bij uw kind sprake van plagiocefalie of brachycefalie zonder craniosynostose.

Verplicht

Extra

100%*

Compleet

100%*

Cliënt moet vooraf bij ons zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons gekregen hebben.

Comfort

100%*

Delta Loyd

Top

100%*

De Friesland

Optimaal

Volledig

U heeft recht op een redressiehelm als er sprake is van afplatting of vervorming van de schedel bij een baby vanaf zes maanden De redressiehelm dient om de schedel in de normale vorm te laten uitgroeien.

Verplicht

IZZ

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2

Volledig

Verplicht door kinderarts

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3

Volledig

Behandeling met een redressiehelm voor kinderen tot 14 maanden. Er moet sprake zijn van een ernstige afplatting van de achterzijde van het hoofd (brachycefalie) of ernstige scheefgroei van het hoofd (plagiocefalie) zonder dat er sprake is van het vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose).

Aanvullend

100%*

Extra aanvullend

100%*

OHRA

Salland/ Energiek

Univé

VGZ

Uitgebreid

100%*

Extra

Maximaal 100,- (in combinatie met heupprotectoren, plaswekker, pruiken, hoorapparaten)

Plus

Maximaal 100,- (in combinatie met heupprotectoren, plaswekker, pruiken, hoorapparaten)

Top

Maximaal 100,- (in combinatie met heupprotectoren, plaswekker, pruiken, hoorapparaten)

Extra Zorg Beter

Volledig

Extra Zorg Best

Volledig

Uitgebreide AV

Volledig

Plus AV

Volledig

Er is bij uw kind sprake van plagiocefalie of brachycefalie zonder craniosynostose.

Cliënt moet vooraf bij ons zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van ons gekregen hebben.

Verplicht

Client heeft recht op vergoeding van kosten van een redressiehelm voor behandeling van asymmetrische afplatting van het achterhoofd (plagiocefalie) en afplatting centraal op het achterhoofd (brachycefalie) van pasgeborenen. Er mag geen sprake zijn van vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose). Voorwaarde is dat u een voorschrift heeft van een medisch specialist.

Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het voorschrift meesturen.

Verplicht

Behandeling met een redressiehelm voor kinderen tot 14 maanden. Er moet sprake zijn van een ernstige afplatting van de achterzijde van het hoofd (brachycefalie) of ernstige scheefgroei van het hoofd (plagiocefalie) zonder dat er sprake is van het vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose).

Verplicht door kinderarts

Behandeling met een redressiehelm voor kinderen tot 14 maanden. Er moet sprake zijn van een ernstige afplatting van de achterzijde van het hoofd (brachycefalie) of ernstige scheefgroei van het hoofd (plagiocefalie) zonder dat er sprake is van het vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose).

Verplicht door kinderarts

* marktconforme prijzen te bepalen door de zorgverzekeraar

Uitsluiting: Als er sprake is van het vroegtijdig dichtgroeien van de schedelnaden (craniosynostose) bestaat geen aanspraak op vergoeding van een redressiehelm vanuit de aanvullende verzekering. In dat geval valt deze onder de basisverzekering, als onderdeel van medisch specialistische zorg. Dit houdt in dat de leverancier de kosten voor de redressiehelm zal doorberekenen aan het ziekenhuis.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen zijn maximumbedragen per kalenderjaar, tenzij anders vermeld, en exclusief eigen risico. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte voorwaarden en vergoedingen. Uitgiftedatum: januari 2014

Vergoeding redressiehelm aanvullende verzekeringen 2014

A2140031 flyer redressiehelm vergoedingenoverzicht 2014  

Flyer Vergoedingenoverzicht redressiehelm 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you