Page 1

(semi-) Orthopedische schoenen Alles wat u wilt weten over uw schoenen


Hanna Jaspers

(42)

“Ik was altijd een fanatieke sporter, maar sinds enkele jaren lukt me dat niet meer. Slijtage, zegt de dokter. Ik kon niet meer een ommetje maken met mijn collega’s tijdens de lunch en de kinderen ophalen van school was al een hele opgave! Dat was voor mij het keerpunt. Ik ben naar OIM Orthopedie gegaan en daar hebben ze semi-orthopedische schoenen voor me gemaakt. Wat een verschil! Ik kan nu gewoon een wandeling maken met mijn collega’s. En ik geniet er weer van om mijn kinderen van school te halen. Sporten kan niet meer zoals vroeger, maar verder doe ik weer helemaal mee .”

2


A-schoenen, VLOS, B-schoenen en OVAC

Een belangrijk moment voor u

In uw zorgverzekeringspolis bent u misschien deze termen tegengekomen. A-schoenen is een andere benaming voor volledig orthopedische schoenen.

U heeft van uw specialist een verwijsbrief gekregen voor (semi-) orthopedische

VLOS is de afkorting van Voorlopig

schoenen. Een belangrijk moment voor u. Want u wilt weer kunnen gaan en staan

Orthopedische schoenen.

waar u wilt. Ook wilt u graag schoenen, die u elke dag met plezier aantrekt, omdat ze

B-schoenen zijn speciale schoenen waarin

comfortabel zitten en er ook nog eens mooi uitzien. Want het oog wil ook wat, dat

orthopedische aanpassingen worden

begrijpen wij van OIM Orthopedie maar al te goed. Daarom besteden we net zoveel

aangebracht. Ze worden ook wel semi-

aandacht aan de buitenkant als aan de binnenkant van uw schoenen.

orthopedische schoenen genoemd. OVAC staat voor Orthopedische

Waarmee bent u geholpen?

Voorziening Aan Confectieschoenen.

De ĂŠĂŠn is gebaat bij op maat gemaakte schoenen. Voor de ander zijn schoenen met

Bijvoorbeeld als uw benen verschillen van

een kleine aanpassing al voldoende. Uw arts heeft samen met onze orthopedisch

lengte, of als uw voet overbelast is of een

adviseur en natuurlijk met u bekeken wat voor u het beste is. Wij gaan met u een stap

lichte standafwijking heeft.

verder.

Uw eerste afspraak Tijdens uw eerste afspraak met OIM Orthopedie maakt u kennis met een van onze

Comfortabel sporten en werken

ervaren orthopedisch adviseurs. Samen bespreekt u uw mogelijkheden en neemt u

U wilt goed uit de voeten kunnen. Bij

de informatie door die uw arts heeft vermeld in de verwijsbrief. Ook onderzoekt de

alles wat u doet. Dus ook tijdens sporten,

orthopedisch adviseur uw voeten en meet hij of zij uw voeten op.

werken of andere activiteiten. Heeft u hier speciale schoenen voor nodig, bijvoorbeeld

Inventariseren van verwachtingen

golf- of wandelschoenen, dan maken wij

In de verwijsbrief van uw specialist staat informatie over uw situatie en de oplossing

die graag voor u. Vraag ons gerust naar de

die uw specialist voorstelt. Wij horen graag uw verhaal. Waar heeft u precies last

mogelijkheden. Wel moet u er rekening

van? Hoe gaat u hiermee om? Waar heeft u de meeste moeite mee? Wat zijn uw

mee houden dat deze schoenen niet

verwachtingen? Wij doen er alles aan om u te helpen en daar nemen we de tijd voor.

worden vergoed door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen worden werkschoenen

Eerlijk advies

geheel of gedeeltelijk vergoed door het

Ongetwijfeld heeft u bepaalde verwachtingen van nieuwe schoenen. Vaak kunnen

UWV of de werkgever.

we hieraan voldoen. Maar soms moeten we vaststellen dat bepaalde wensen niet haalbaar zijn. Daar zijn we duidelijk in: u kunt rekenen op een eerlijk advies. Vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

3


Aanmeten

Waar knelt bij u de schoen? Geen voet is hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat wij uw voeten nauwkeurig

Zijn orthopedische schoenen voor u de beste

opmeten. Zodat we precies weten ‘waar de schoen knelt’. Soms is opmeten alleen

oplossing, dan kiest u een geschikt model en

genoeg, meestal maken we ook een blauwdruk en/of gipsafdruk. Dit doen we meteen

maakt onze adviseur eerst een leest. Of beter

tijdens uw eerste afspraak met OIM Orthopedie. Op basis van deze gegevens maken

gezegd: twee leesten, voor elke voet één. Een

we uw schoenen.

leest is een mal van uw voet met daaraan de nodige aanpassingen.

Heeft u semi-orthopedische schoenen nodig, dan kiest u eerst een model. Onze

Op basis hiervan maken wij uw nieuwe

orthopedisch adviseur past deze schoen dan precies aan op uw voeten.

schoenen. Dit zijn schoenen, die dus helemaal voor u op maat zijn gemaakt.

Model en kleur Kiest u maar!

Orthopedische schoenen roepen bij veel mensen nog een beeld op van ‘lomp en

U kunt (nog) geen schoenen dragen?

lelijk’. Gelukkig maken we schoenen die niet alleen comfortabel, maar ook mooi zijn.

Bent u net geopereerd aan uw voeten?

Zodat u straks trots bent op uw nieuwe schoenen en ze met plezier draagt.

Kunt u om een andere reden (nog) geen

Of u nu orthopedische of semi-orthopedische schoenen nodig heeft: u kunt kiezen

schoenen dragen? Of is de verwachting dat

uit een ruime collectie. Modieuze modellen en kleuren – van klassiek tot hip – en

de vorm, de stand en/of functie van uw

allemaal kwalitatief hoogwaardige schoenen. U bepaalt in principe zelf welk model

voet op korte termijn zal veranderen? Dan

u wilt. Maar dat hangt wel van uw klachten af. Soms zijn bepaalde modellen minder

zijn Voorlopig Orthopedische Schoenen

geschikt, omdat ze u bijvoorbeeld onvoldoende steun geven. Wij bespreken met u de

(VLOS) de oplossing. We maken deze

mogelijkheden, zodat u een goede keuze kunt maken.

tijdelijke schoenen helemaal voor u op maat. Zo komt u weer snel in beweging, zonder uw voeten onnodig te belasten. Het is geen definitieve oplossing. Deze schoenen zijn bedoeld om een periode van maximaal zes maanden te overbruggen.

4


Komt u even passen?

Schoenen klaar!

Krijgt u orthopedische schoenen, dan maken we na de eerste afspraak meteen een

Wij maken meteen een afspraak voor het

vervolgafspraak voor het passen van een proefmodel. Deze zogenoemde ‘passchoen’

ophalen van uw schoenen. De orthopedisch

is gemaakt van doorzichtig folie of leer, zodat we kunnen zien of de vorm en de maat

adviseur bekijkt dan samen met u of de

kloppen. U kunt dan zelf ook aangeven waar de schoen eventueel nog wringt. Op

pasvorm optimaal is. Bent u tevreden en zijn

basis hiervan voeren we de laatste aanpassingen door. Als het nodig is, maken we nog

wij dat ook, dan kunt u uw nieuwe schoenen

een volgende ‘pasafspraak’.

mee naar huis nemen.

Krijgt u semi-orthopedische schoenen, dan kunt u deze passen als ze klaar zijn. U hoeft tussendoor niet te komen.

5


Controle en nazorg We maken direct een controleafspraak. Deze afspraak is meestal drie maanden nadat

uw voeten zijn veranderd of uw schoenen zijn

u uw schoenen heeft gekregen. Soms is uw arts bij deze afspraak aanwezig. Tijdens

versleten, dan kunnen wij nieuwe schoenen

deze afspraak kunt u aangeven wat uw ervaringen zijn en controleren wij of de

voor u maken. Kijk in de polisvoorwaarden

schoenen goed zitten. Bevallen uw schoenen, dan kunnen wij een tweede paar voor

van uw zorgverzekering voor de precieze

u maken. Wij kunnen u informeren of uw zorgverzekeraar een tweede paar schoenen

vergoeding die u hiervoor ontvangt.

vergoedt. Daarna ontvangt u ieder jaar een uitnodiging van ons om te kijken of uw schoenen

Wanneer u problemen heeft met de schoenen

nog goed passen. Het is belangrijk dat u schoenen heeft, die uw voeten of rug zoveel

of het dragen van de schoenen, kunt u altijd

mogelijk ontlasten. Als blijkt dat uw schoenen niet goed voldoen, omdat bijvoorbeeld

een afspraak maken met OIM Orthopedie.

Zo gebruikt u uw schoenen Loop uw schoenen met zorg in

Gun uw voet en schoen de gelegenheid aan elkaar te wennen. Hoewel het

Heeft u problemen tijdens het inlopen van uw

schoeisel voor u op maat is gemaakt, moeten uw voeten wennen aan de correctie

schoenen, neem dan contact op met ons voor

en ondersteuning die uw schoenen geven. Een inlooptijd is dus noodzakelijk. Wij

een afspraak.

adviseren u gebruik te maken van het onderstaande inloopschema.

Inloopschema Dag

Algemeen inloopschema

Individueel inloopschema

Hoe lang is de levertijd? Het maken van uw orthopedische

1

1 uur

2

2 x 1 uur

3

3 x 1 uur

weken. Het aanpassen van uw eigen

4

3 x 2 uur

schoenen (OVAC) duurt circa twee weken

5

bij geen problemen langer

en het maken van voorlopig orthopedische

6 7 8

6

Datum

schoenen duurt vanaf de eerste afspraak gemiddeld tien weken. Reken bij semiorthopedische schoenen op circa zes

schoenen (VLOS) duurt ook circa twee weken.


Vincent de Jong

(72)

“Door mijn diabetes kon ik niet meer goed lopen. Mijn voeten deden echt pijn. Toen mijn arts begon over orthopedische schoenen, wilde ik daar eerst niets van horen. Je ziet er dan meteen zo hulpbehoevend uit, dacht ik. Uiteindelijk ben ik toch gezwicht en heb ik schoenen laten maken bij OIM Orthopedie. Daar heb ik geen moment spijt van gehad. Ik kan niet alles meer. Maar ik kan wel weer met mijn kleinkinderen spelen en wandelen met de hond. Ik krijg zelfs complimentjes over mijn mooie schoenen. Dat had ik veel eerder moeten doen!�

7


Vergoedingen van uw zorgverzekeraar

Komt u voor de eerste keer bij ons?

aanvullende verzekering. Kijk in uw

Neem dan uw medische indicatie (de verwijsbrief die u van uw specialist heeft

polisvoorwaarden voor de vergoedingen of

gekregen) en uw verzekeringsgegevens mee. Uw medische indicatie geeft aan

vraag het aan uw zorgverzekeraar.

of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vergoeding. Hiervoor moet uw zorgverzekeraar eerst toestemming geven. Wij kunnen dit voor u aanvragen, dan

Wel of niet vergoed?

heeft u daar geen omkijken naar.

Uw orthopedische schoenen en semiorthopedische schoenen krijgt u vergoed

Eigen bijdrage

vanuit de basisverzekering. Ook voorlopig

Voor voorlopig orthopedische schoenen, orthopedische en semi-orthopedische

orthopedische schoenen (VLOS) en

schoenen moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van dit bedrag

orthopedische aanpassingen aan uw eigen

wisselt jaarlijks en vindt u in onze folder ‘wettelijke eigen bijdragen en vergoedingen’.

schoenen (OVAC) worden vergoed.

Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage vanuit een

Zo onderhoudt u uw schoenen Schoenen aan- en uittrekken

Suède- en nubuckschoenen borstelt u met

Maak de sluiting bij het aan- en uittrekken altijd volledig los. Dat is voor u makkelijker

een suèdeborstel of een nubuckblokje.

en voor de schoenen beter. Bij het aantrekken kunt u het beste gebruik maken van

Spuit uw schoenen elke maand in met een

een schoenlepel. Zo voorkomt u dat de schoenen onnodig vervormen. Plaats uw voet

beschermspray. Deze onderhoudsmiddelen

goed achterin de schoen. Maak vervolgens de sluiting weer stevig vast. Zo voorkomt u

zijn ook bij OIM Orthopedie verkrijgbaar.

het schuiven van de voeten in de schoenen. Laat uw schoenen luchten Poets uw schoenen elke week

Lucht uw schoenen regelmatig. Laat de sluiting

Zorgvuldig onderhoud bevordert de gebruiksduur van uw kostbare schoenen.

helemaal open, als u uw schoenen uit heeft.

Poets leren schoenen daarom minimaal een keer per week met een schoencrème.

Dan kunnen ze drogen en blijven ze goed in model.

8


Marianne Goes

(76)

“Ik wandel graag elke dag met mijn hondje, maar door mijn reuma werd dit steeds moeilijker. Mijn gewrichten zijn erg pijnlijk en ondertussen zijn ook mijn voeten vergroeid. Mijn specialist heeft aangegeven dat het beter was dat ik orthopedische schoenen ging dragen. Aan de orthopedisch adviseur van OIM Orthopedie heb ik mijn hele verhaal verteld en aangegeven wat ik belangrijk vind. Hij heeft mij een duidelijk en eerlijk advies gegeven en ik ben heel tevreden met de orthopedische schoenen die ze voor mij hebben gemaakt. Na 3 maanden heb ik zelfs nog een paar in een andere kleur laten maken. Ik kan weer lekker wandelen met mijn hond en ik vind mijn nieuwe schoenen een prachtuitvinding. Vanaf nu ga ik ieder jaar naar OIM Orthopedie en daar kijk ik gewoon naar uit.�

Wissel regelmatig

Laat hakken en zolen tijdig repareren

Draag uw schoenen niet langer dan twee dagen achter elkaar. Wisselen is

Zijn de hakken of zolen van uw schoenen

noodzakelijk. Hiermee verlengt u namelijk de levensduur van uw schoenen.

versleten, loop er dan niet mee door. Dit kan onherstelbare schade aanrichten.

Nat? Gewoon laten drogen!

Laat uw hakken en zolen dus op tijd

Zijn uw schoenen erg nat? Zet ze nooit bij een warmtebron, dat is niet goed voor het

vervangen. Wij voeren deze reparaties

leer. Laat ze drogen op kamertemperatuur. Doe er eventueel kranten in.

graag voor u uit.

9


Wat doet OIM Orthopedie? OIM Orthopedie is een orthopedisch bedrijf. We zijn er voor iedereen die een

Wat is ons streven?

orthopedisch hulpmiddel nodig heeft. We ontwikkelen en produceren (semi-)

Wij zijn continu in ontwikkeling. We maken

orthopedische schoenen, inlays, korsetten, enkel-voet-orthesen en andere orthesen.

gebruik van de nieuwste technieken en blijven

Kortom, alles waarmee u zich beter kunt bewegen. En altijd in nauw overleg met u en

op de hoogte van de laatste trends. Met

uw arts.

als doel: het hoogst haalbare comfort voor u. Daarom maken we steeds weer nieuwe

Samen gaan we op zoek naar de oplossing die het beste bij uw specifieke situatie

producten om uw leven aangenamer te

past. Daarin zit ook de meerwaarde die u van ons mag verwachten: u kunt niet alleen

maken. De zorgverzekeraars in Nederland

rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product, maar ook op ondersteuning. Dus

waarderen ons als ‘erkend producent van

inclusief advies, begeleiding en service. En vooral: betrokkenheid. Vanaf het eerste

orthopedische schoenen en hulpmiddelen’.

moment dat u ons belt voor een afspraak. Bij OIM Orthopedie staat ú centraal.

Dat betekent dat u onze producten in de meeste gevallen volledig krijgt vergoed.

Notities, vragen en opmerkingen Wilt u ons iets vragen of zeggen, schrijf het dan meteen op. Handig als checklist bij uw

Dit wil ik graag overleggen op mijn volgende

volgende bezoek of telefoongesprek.

afspraak met OIM Orthopedie of arts:

Nieuwe schoenen gekregen op: Mijn ervaringen:

Wensen nieuwe schoenen:

10


11


U vindt OIM Orthopedie in het hele land. We hebben vestigingen in bijna alle provincies. Daarnaast kunt u bij ons terecht op diverse locaties in onder meer revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Kijk op www.oim.nl

vestiging spreekuurlocatie

1105987 072011

voor de locatie bij u in de buurt of bel 0592-394260

Deze brochure van OIM Orthopedie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar vindt u ons?

www.oim.nl

Orthopedische Schoenen  

Folder over (semi)orthopedische schoenen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you