Page 1

Beenprothese Alles wat u wilt weten over uw prothese


Frank van Kesteren

(61)

“Toen ik door een verkeersongeluk mijn rechteronderbeen verloor, stortte mijn wereld echt in. Ik invalide, dat kon

Een belangrijk moment voor u

Wat is een prothese?

In overleg met het revalidatieteam heeft u besloten zich te oriënteren op het nemen

hulpmiddel dat de functie van een ontbre-

Een prothese is een op maat gemaakt

van een prothese. Want het liefst wilt u weer uw normale leven oppakken. Maar eerst

kend lichaamsdeel overneemt. Het gebruik

niet waar zijn! Tot mijn verbazing begon de specialist meteen al over een prothese. Voor ik het wist, stond ik alweer.

heeft u duidelijkheid nodig. Samen met de orthopedisch adviseur van OIM Orthopedie

van een prothese maakt het mogelijk om

Maar: zoiets verwerk je niet zomaar. Gelukkig stond een heel team van specialisten voor me klaar. En ook de mensen

gaat u op zoek naar de antwoorden op uw vragen, zodat u de juiste beslissing kunt

zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren.

van OIM Orthopedie waren en zijn er voor mij. Ik heb mijn leven weer volledig opgepakt. En ga weer lekker met mijn familie op pad.”

nemen. Wel of geen prothese. Daarna kijken we weer verder. Allemaal vragen Voorbereiding

U heeft waarschijnlijk heel veel vragen. Blijf

Een goede voorbereiding is van groot belang voor het slagen van uw uiteindelijke

ik pijn houden in mijn stomp? Ik voel pijn

prothese. Op het moment dat uw arts, de fysiotherapeut en de orthopedisch adviseur

in ‘het been dat er niet meer is’, hoe kan

hebben aangegeven dat uw stomp voldoende is gevormd voor het dragen van een

dat? Wat kan ik doen met een prothese?

prothese, gaan we starten met het maken van uw eerste prothese.

Wat voor soorten prothesen zijn er? Hoe ziet mijn prothese er uit? Kan ik straks weer staan en lopen? Of zelfs sporten? Stel ze ons gerust, onze adviseurs nemen alle tijd voor u.

Uw eerste afspraak

Eerlijk advies

Tijdens uw eerste afspraak met OIM Orthopedie maakt u kennis met één van onze

Ongetwijfeld heeft u bepaalde verwachtingen

ervaren orthopedisch adviseurs. Samen bespreekt u uw mogelijkheden en neemt u

van uw prothese. De arts geeft aan wat

de informatie door, die uw arts heeft vermeld in de verwijsbrief. Daarna begint de

medisch haalbaar is. De orthopedisch

orthopedisch adviseur met het aanmeten van de prothese.

adviseur geeft aan wat technisch mogelijk is. De fysiotherapeut zal samen met u oefenen

Inventariseren verwachtingen

en kijken wat in de praktijk haalbaar is. Vaak

In de verwijsbrief van uw arts staat alle informatie over de amputatie en het vervolg.

kunnen we aan uw wensen voldoen. Maar

Belangrijk, maar wij willen graag úw verhaal horen. Wat wilt ú met uw prothese doen?

soms moeten we vaststellen dat bepaalde

Wat verwacht ú van uw prothese? Daar nemen we alle tijd voor. De prothese moet uw

wensen niet te realiseren zijn. Daar zijn we

geamputeerde been zo goed mogelijk vervangen. De arts en de orthopedisch adviseur

duidelijk in: u kunt rekenen op een eerlijk

adviseren u over de mogelijkheden en wat de beste oplossing is voor u.

advies. Vooraf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

2

3


Stap voor stap naar uw prothese

Welke schoenen? Om straks goed te kunnen lopen, is het belangrijk dat u comfortabele, goed passende schoenen draagt. Neem als u komt passen een geschikt paar schoenen

Aanmeten: precies op maat

mee. Het liefst veterschoenen, die sluiten

Een belangrijke stap is het maatnemen. Dit gebeurt door het digitaal opnemen van

het beste om uw voet. Ook de hoogte van

maten of door gipsen. Bij het digitaal opnemen van uw maten wordt uw stomp met

de hak is belangrijk. De ideale hakhoogte is

een laser afgetast. De maat van uw stomp kan ook worden verkregen door de stomp

1,5 tot 2,5 cm.

te omwikkellen met gipszwachtels. Na het uitharden (dit duurt ongeveer tien minuten) verwijderen we het gips. Ook worden allerlei andere maten genomen, zoals uw schoen-

Nieuwe afspraak: de puntjes op de i

maat, lichaamslengte, gewicht, de belastbaarheid van de stomp, etc. Deze gegevens

Na de proefperiode komt u terug om uw

hebben we nodig om de zogeheten ‘stompkoker’ te maken: het bovenste gedeelte van

prothese te perfectioneren. Samen bespreken

de prothese waar de stomp in past en waar u straks op gaat steunen. Na het aanmeten

we uw ervaringen en bekijken we waar we uw

maken we een pasafspraak. Deze is ongeveer twee weken na het aanmeten.

prothese eventueel moeten aanpassen. De aangepaste prothese neemt u mee naar huis.

Passen en proefperiode

Mathijs Boersma

Houdt u er rekening mee dat uw eerste prothese er nog niet mooi uitziet. We contro-

Afwerken

leren of de pasvorm in orde is. Als deze goed is, mag u gaan staan. U zult drukpunten

Op het moment dat uw stomp niet meer ver-

voelen en dat is heel normaal. Het is heel belangrijk dat u precies vertelt wat u voelt.

andert, is de tijd gekomen uw prothese mooi te maken, want ook dat is belangrijk.

Na zitten en staan, mag u de volgende stap nemen: lopen. Nog heel voorzichtig natuur-

Nu krijgt de uiteindelijke vorm (cosmetisch)

lijk: u loopt enkele passen in een looprek of aan een loopbrug. Is alles naar wens, dan

alle aandacht: van model en kleur tot de over-

“Ik ben geboren met een afwijking aan mijn

mag u met deze prothese gaan trainen. Onder begeleiding van een fysiotherapeut leert

gang tussen voet en onderbeen. We nemen de

rechterbeen en draag al vanaf mijn derde

u alle vaardigheden die noodzakelijk zijn om zo goed mogelijk ‘uit de voeten te kunnen’

maten op van uw andere been en maken een

met uw prothese. Denk aan oefeningen als: aan- en uitdoen van uw prothese, staan

afbeelding van voor- en zijaanzicht. Zo kunnen

en lopen, evenwicht houden. Ook krijgt u, indien dit voor u mogelijk is, training in het

we uw prothese er zoveel mogelijk uit laten

erg moeilijk mee, dat ik anders was en niet

lopen met elleboogkrukken en zelfs vallen. Noteer al uw ervaringen, want die bespreekt

zien als uw eigen been of zoals u dat wilt.

hetzelfde kon doen als de kinderen waar ik

de orthopedisch adviseur met u tijdens de volgende afspraak.

een prothese. In mijn puberteit had ik het er

(37)

mee speelde. OIM Orthopedie heeft me echt verder geholpen. Ik heb een loopclinic gevolgd en met lotgenoten gesproken. Nu ben ik heel sportief en heb niet het gevoel dat ik leef met een beperking.”

4

5


Controle en nazorg

Reparaties

Als u uw prothese ontvangt, krijgt u van uw specialist een uitnodiging voor een contro-

u direct een afspraak maken met ons.

Voor een reparatie aan uw prothese kunt

leafspraak. Deze is na ongeveer acht weken. Vaak is zowel uw specialist als uw orthope-

Jacco Middelveldt

(47)

“Tijdens een voetbalwedstrijd brak ik 16 jaar geleden mijn rechterscheenbeen. Na 15 operaties in 5 jaar, had de chirurg nog één optie: amputatie van het

disch adviseur van OIM Orthopedie bij deze afspraak aanwezig. Daarna ontvangt u

onderbeen. Ik kon hier goed mee leven en had weer een betere toekomst in

jaarlijks van ons een uitnodiging om te kijken of uw prothese nog voldoet. Als blijkt dat uw prothese niet meer voldoet, omdat bijvoorbeeld de stomp is veranderd of een

het aanmeten. Dit gaat vaak om een nog niet

het vooruitzicht. Mijn eerste prothese kreeg ik 3 maanden na mijn amputatie.

onderdeel van de prothese is versleten, dan passen we dit voor u aan. Als u problemen

afgewerkt model. Bij een volgende prothese

Een maand later ging ik alweer aan het werk en nog geen jaar later fietste ik

heeft met het dragen of als er iets is met het mechanisme van uw prothese, neem

is de levertijd langer, namelijk ongeveer drie

dan contact op met ons voor een afspraak. Heeft u problemen met uw stomp, loopt u

weken, omdat u in tussentijd gewoon op uw

slechter of heeft u andere klachten, raadpleeg dan eerst uw specialist.

eigen prothese blijft lopen. Vraag uw adviseur

Luik-Bastenaken-Luik. Naast mijn fulltime baan, loop ik zo’n 8 uur per week. OIM Orthopedie heeft een speciale

naar de garantie van uw beenprothese. Nieuwe prothese nodig? Een prothese gaat in het algemeen jarenlang mee. Onderdelen kunnen eerder slijten,

Autorijden?

afhankelijk van het gebruik. Door de stompveranderingen in de eerste jaren, kan het

OIM Orthopedie krijgt regelmatig vragen van

nodig zijn éénmaal of een aantal malen een nieuwe stompkoker te maken. Wij kunnen

cliënten of zij met hun hulpmiddel mogen

u informeren of uw zorgverzekeraar een nieuwe prothese vergoedt en of u hiervoor

autorijden. Wij zijn niet bevoegd om daar een

opnieuw toestemming nodig heeft.

uitspraak over te doen. Voor meer informatie

hardloopprothese voor mij gemaakt.

verwijzen wij u naar het CBR, Centraal Bureau

Ik heb zelfs de marathon van Rotterdam

Levertijden en garantievoorwaarden

Rijvaardigheidsbewijzen (tel. 0900 0210 of

Krijgt u uw eerste prothese, reken dan op een levertijd van ongeveer twee weken na

www.cbr.nl).

gelopen. Kortom: ook met een prothese heb je volop kansen. “

Leren omgaan met uw beperking U krijgt van ons uitgebreide informatie over hoe u met uw prothese kunt omgaan.

Landelijke Vereniging van

Uw eigen fysiotherapeut of ergotherapeut speelt daarbij een belangrijke rol. Heeft

Geamputeerden (LVvG)

u vragen op sociaal of emotioneel gebied, dan kan een maatschappelijk werker of

Verzorgt lotgenotencontacten, bijeenkomsten

patiëntenvereniging u verder helpen.

en uitgaven. www.lvvg.nl

Patiëntenverenigingen

6

Stichting Korter Maar Krachtig (KMK)

Stichting De Benen Nemen

Informatief en zeer actief forum om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.

Informatie en belangenbehartiging

www.kortermaarkrachtig.nl

(ook in het buitenland). www.debenennemen.nl

bron: Pim Ras

7


Zo verzorgt u uw stomp

Voorkom dat de omvang van uw stomp verandert • Bij elke verandering van uw gewicht kan

Lichaamsverzorging is altijd belangrijk, maar uw stomp heeft nog eens extra aandacht

ook de omvang van uw stomp verande-

nodig. Hier enkele tips om uw stomp zo goed mogelijk te verzorgen en problemen te

ren. Hierdoor gaat de prothese moeilijker

voorkomen.

aan en uit, knelt of zit de prothese juist te los. Daarom is het belangrijk dat u uw

• Was uw stomp dagelijks: ‘s morgens en/of ‘s avonds. Bij zeer warm weer en overmatige transpiratie kunt u uw stomp het beste vaker wassen. Dit kan met milde

lichaamsgewicht constant houdt. • Als u door ziekte enige tijd in bed moet

zeep of zonder zeep met overvloedig water. Was ook uw huidplooien en liezen

liggen, kan het vocht in uw stomp niet

zorgvuldig. Droog uw huid zeer goed, zo voorkomt u infecties.

goed circuleren en wordt de stomp dikker.

• Controleer uw stomp dagelijks op drukplekken, vooral in het begin. Gebruik daarbij

Dit kunt u voorkomen door uw stomp in

Carla Versloot

(51)

“Al een tijd zag ik het aankomen dat mijn

een spiegel, zodat u niets over het hoofd ziet. Drukplekken herkent u aan rode

te zwachtelen of door een silicone of elas-

plekken op uw huid die gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Heeft u een wondje, gebruik uw

tische kous te dragen. Sommige mensen

onderbeen geamputeerd moest worden door

dragen elke nacht een elastische kous.

mijn diabetes. Voordat ik werd geopereerd,

prothese dan niet en raadpleeg uw arts. • Gebruik zo weinig mogelijk crèmes, bodymilk en dergelijke op uw stomp. Die kunnen irritaties veroorzaken op de plek waar uw stompkoker zit. • U kunt uw stomp beter niet scheren, omdat u zo de kans op wondjes vergroot en

• Gebruik wanneer u uw prothese niet draagt, een zwachtel, silicone of elastische kous. Zo blijft uw stomp mooi in model.

daardoor eerder een infectie kunt oplopen.

ben ik uitvoerig geïnformeerd over de periode na de amputatie. Ik wist precies wat er ging gebeuren. Ook de mogelijkheden van een prothese werden meteen besproken. Ik dacht

Zo onderhoudt u uw prothese

Vergoedingen

dat het moeilijk zou zijn daaraan te wennen,

van uw zorgverzekeraar

maar de mensen van OIM Orthopedie hebben

Een beenprothese wordt vergoed vanuit de

me heel goed begeleid. Dankzij hen kan ik nu

Zorgvuldig onderhoud bevordert de gebruiksduur van uw kostbare prothese.

basisverzekering. Soms worden bepaalde

weer een rondje wandelen met mijn dochter.”

Enkele tips:

uitvoeringen niet of slechts gedeeltelijk

• Er zijn verschillende soorten binnenkokers. Het materiaal waarvan deze is gemaakt,

vergoed en moet u vooraf toestemming

bepaalt voor een belangrijk deel hoe u deze schoon kunt houden. Volgt u daarvoor

vragen aan uw zorgverzekeraar. In de meeste

de instructie van uw orthopedisch adviseur. Meestal geldt: maak dagelijks de

gevallen kunnen wij aangeven of het type

binnenkoker van uw prothese schoon met een sopje (30° C).

uitvoering dat u wenst wordt vergoed. Als

• Leg ‘s avonds uw prothese in een geventileerde ruimte en niet tegen de verwarming.

we hierover twijfelen dan zullen we eerst

• Gebruik elke dag schone stompkousen. Deze zijn verkrijgbaar bij uw orthopedisch

toestemming vragen bij de zorgverzekeraar.

adviseur. Was de kousen met de hand in een lauw sopje (30° C).

8

9


Wat doet OIM Orthopedie? OIM Orthopedie is een orthopedisch bedrijf. We zijn er voor iedereen die een

Wat is ons streven?

orthopedisch hulpmiddel nodig heeft. We ontwikkelen en produceren prothesen,

Wij zijn continu in ontwikkeling. We maken

(semi-)orthopedische schoenen, inlays, korsetten, enkel-voet-orthesen en andere

gebruik van de nieuwste technieken en blijven

orthesen. Kortom, alles waarmee u zich beter kunt bewegen. En altijd in nauw overleg

op de hoogte van de laatste trends. Met

met u en uw specialist. Samen gaan we op zoek naar de oplossing die het beste bij uw

als doel: het hoogst haalbare comfort voor

specifieke situatie past. Daarin zit ook de meerwaarde die u van ons mag verwachten:

u. Daarom maken we steeds weer nieuwe

u kunt niet alleen rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product, maar ook op

producten om uw leven aangenamer te

de juiste ondersteuning. Dus inclusief advies, begeleiding en service. En vooral:

maken. De zorgverzekeraars in Nederland

betrokkenheid. Vanaf het eerste moment dat u ons belt voor een afspraak. Bij OIM

waarderen ons als ‘erkend producent van

Orthopedie staat ú centraal.

orthopedische schoenen en hulpmiddelen’. Dat betekent dat u onze producten in de meeste gevallen volledig krijgt vergoed.

Notities, vragen en opmerkingen Wilt u ons iets vragen of zeggen, schrijf het dan meteen op. Handig als checklist bij uw

Dit wil ik graag overleggen op mijn volgende

volgende bezoek of telefoongesprek.

afspraak met OIM Orthopedie of arts:

Prothese gekregen op: Mijn ervaringen:

Wensen prothese:

10

11


U vindt OIM Orthopedie in het hele land. We hebben vestigingen in bijna alle provincies. Daarnaast kunt u bij ons terecht op diverse locaties in onder meer revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Kijk op www.oim.nl

vestiging spreekuurlocatie

1105986 102012

voor de locatie bij u in de buurt of bel 0592-394260

Deze brochure van OIM Orthopedie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar vindt u ons?

www.oim.nl

Brochure beenprothese OIM Orthopedie  

In deze brochure staat belangrijke informatie over beenprothesen.