__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ESTUA

MANIF

r kultu ko a z, t i a a b uru helb ako aren o u k a e r t d egita ena ema ek u an zaile usa iz ip t r r i a r o b r h s a a na i ta ari j i e u ultur r t r K a k a s e sg ile oa o Iazko za intere erag opar t iko n r o i l r a k e i k eta z h es e ur rritik zan n er ako kult e e t h r u i a , tar zanik tolatzea etee riko a i e hilab an l i a z osatu ko . art diak l u h z a g t e i e u t k n d e e ar izate A D osam garria a p kotariko t N p e E o k r R a u p l s R ered Anto at a ita EEN ZE L I rentz uru, ba ea eta G a i r A r R e t E h diren e helb iz b olatu ostu u t m g n a a u m d e ad tza aitan . skain a ere en b it irizpid e o n s o i a h k a ax rom zenb smo Abar konp egita artzeko , o k h k a t k AIA etar alea intza isaua Horr erkiz an a a Art t t Antz e e z k t ilea ekin k tea Arteg Plastikoa sta u: ta iza iltzea g s i u t n i i i a n d i t ab em Artis ada Fem ez er guztiak a-F bl arik izate i n l a a a r s n a u A t te im a Adin a heltze skald tea - An arrin la u E m a z a e r z z A i a t o t ak a a e s e z o oE intz uzo sib bult a a u z l a o k n a a k Berts nea su te rri en - In tea rie Elkar nizta zea - He ingurum o joa raso t Biyur tura g l r a u a t a u t G e h K a a ar lde uan izate tik h Eliza k kont arria utse a g h e n t o a z Ga a - Jas tsumism Beltz zen stola Kon a Harri k I rrikat o a o r d l a a z k t gabe t Haur mo a , ir arik t b a o s t i k l n x e i e H se seg katz hoa t i u a o L a B s z n a a t a er Hitze a ud besb dugu e bat et iontzat. un A a t a r k t a r o L a uzt dr nahi jend ula g okoa idali g r b t u e t d a M zeko na ab desio ozat kuta rkad g a s n z e Miro b aue dute era, fikoa ltz a h z z e t Gain n Oidu un Filoso i k o u e rtz izang dieg Oiha nea k i r a r ue auke rei. Soin UN! eak leak l i i itar g r g r e a ZAG e r E h E Zin D o A anak GOZ Norb


DIEN EKITAL AK OHARR

A N I A EK

o So a Juli io et b n Luja LDIA ialen JAIA n, Ma O e S r u T R arg jupe 0 BE su Ib ntze o o J , K 22:0 a nbeit tza E Onin OKA

A

AL 18 OSTIR

BATA

19 LARUN 20

koa bate n e z aren a Aforo oa d rrezk a h e ra b Sarre ekin onar i d l a Egur o aleg rra b a x t i ald Egur , atuz ilez irekia errespet e z ema t r o k a d a h i e r r ta .eus Parte sun neu ldea deitu a a a r o t s o r r oa leg segu oa@ o Bu rism rism u u t T k a 45 21 arrer eko s 43 49 9 oia n i : a k a E front dir o o k k e u t d l ra lde Eliza esku izarra der L n i A : d en tzaile ai jar Arizm to. G

14:00 :30-

9

Z UK A

ENG

HEM

R

O LVAD Z SA T A L O

endi

Eliza

Arizm

IA ALD HITZ ” N GU A UR E A GA IGANDE sia U S KA Nagu AT o U t S e r A ENTZ oA LTS R k A R e “ x U t e :00 IA HA Udal EA 19 T ZERK R T A N E T A ” AS LERI I ETA R E atroa nfite RI, M a A o M k “ ola KETA 19:00 Ikast A KUS N A U R G E e OSTE ELTA zejup eta H Kont A O I A RA S endi ITAR G Arizm 0 IAS) 8:0 1 STUR A A ( L A A U OSTIR ZERT ONT K oia A front ak USIK o k u M e d I l ld RR He Eliza U HE 19:00 OAC X i k d en BATA 1:30 Haurra Arizm HIL” 1 LARUN RIAN I H , HIL IAN LDIA END M ANA “ M 0 E 0 : A 19 KUMENTAL olako jangela E T R A E DO AST Ikast 19:00

22

24

25

26

29


A L I A T UZ 1

K...? RERI O M U gusia EKE to Na DAIT e r N I A EG ko etxe OA: Udal OFIK S O L FI BAR endi HEN UNA L I TSAI Arizm 0 O 0 : : A 9 ERR UNA 1 G TAIL E U T S A O S IA ARTI ZALD a RDO T l I A e H g G A A jan GAR IA ET olako ALD 19:00 N Ikast A M INE E L?” Z E K I M oia txo) AGO alde front ON D g o N U k ( “ e tik ld 9:30 Eliza plaza ia A 1 L lexa A a ronto R K I T A OS zko f io OER r r G u I It A DOR ) RON etxo O d l S a 0 bon, (Ug 10:0 Kaza illan) UNA rian r n A G o o T E t A u g t B (An ide SIA ier G LARUN ea b POE zleak dibar, O a n 0 u id 0 g : n rriko tz Laba -14 BMX k, he 11:00 urlea Lasa, Goia k a ir n. go ra ndi rtzun rtin, Aina gu gurea zme i ia r O A a i, u IA eltok e, Alaia M ango dit ALD kiz g t iz EKIT Gelto Etxebes idatuak A R E I b n Male tista gon IREK r ENEA I eta a TUA D EN TZER M ia N Z I O ronto NK f 0 AR E 0 o N : k 8 O 1 E lde XE L Eliza A JO T E a I T o sor , IRA ozko ANE Iturri 19:30 lea, 4 ez ka a r a RA K a ILER A T ” ngel ko ja TATU a l N o t O K as OLA IA Ik ALD AK N Z N I T I U ”H gia 0 “IP RRA 18:0 urute ULA b K A i E L R T I Z TZEN MIA ASTEAR DIA NIZA ONO NAL O K L E “ O EMA K 0 E 0 T : D A 9 1 TZ LUAK REN RE A AUR U H G ” 0 IA ERG -19:0 N EN 17:00 O E A UN a KUM G o E A r T t M S a O E T e anfit IZTU NTZA 0 “P MEE olako 0 t : U s 9 K a 1 k A I A” EM LERR I A T L oa AT URA ader ENTZ E o lab IKO M k T A a Z S z A la “MO ko p IKA G 17:30 Behe MUS I R A R L HE OSTIRA ETA RAP ” ! ! ! P ntoia ERAo fro TOB k “ e d 0 l 19:0 Eliza

2

3

6

8

9


10

a etxe NTZE ETA Dorr letan LDU o A k PELK z H sozia o A i A r e X r r T tea 0 a u s It OI ema 14:0 nea I BAL izen ERRA :00urrie K L a I 0 iy t S 1 e B A A S IT ola rdutegiak BATA ZERK Ikast o LARUN ANT A I ATO R A NM endi IPUI Arizm 19:00 ldeko Eliza ia LDIA o ITZA front H ” A NTSU ASU S O RRA RA AILE ADU gela T K n I a la E j L Z E “ AT ako ange 19:00 astol TATU stolako j k I 0 A 0 E : T 17 Ika ASTEAR A T E K S AKU E ER Z T A ZAT jupe TATU EENT ntze 1:00 M o 1 K U AK UNA ” EM OSTEG RRA E L I oa AL TA K ader MUR O LDIA K I o lab k A a S ANA z O a M l E M p “ a t N ko :00 ILEE biatu Behe A 10 RTZA L utik a r A O u R S I g T O in OS laza RRIK A HE lde, p K a t A 3 N BI nako HIRU ertso 19:00 30 p lena Mitxe x i u o L uder a eta ” e Esk letxe n l a e Txilly T d “ l ba ta U une a z e i z i h n d a o r n -L lauza in Me ia Be a Ala t e z - Ala uño en M : - Kar RRA RIKA F A TZA T DAN n) NTZA :00 3 rgoie 1 MEE E ( U 0 a K 0 : e A rt 11 BATA AILERRA EM zokalte elka LARUN T u A ldeko Eliza ia N A o NE front ndi INME e A m R z O Ari 18:30

13

15

16

17

este txeb E n iaran i t rand Mar a a i B a l an -A ) guar ailea xaniz ana I h i O tz Et i jartz o a i r g r ( u oa aia It rrast - Am irre A g A aia - Am ATZA Eliza BESB A N i end RTAU 0 LA Arizm 22:0


T NTZA

MEE AKU

” EM RRA E L I TA RAL eroa abad O MU l K o I k A LDIA laza MOS ITZA ko p e H :30 “ h ” 7 e 1 B ILA URB EARTEA DE H L A 20 AST I K sia TA E Nagu INA E o t T e S r E ko A “PAL etxe 19:00 Udal IA ALD ia MAN E onto E ZIN ko Fr ” e S d l T E Eliza A AM R ET U L “ 0 LDIA 18:0 ANA TZAT M N E A E L E N RR IRA E” ZI HAU 23 OST NGU O L ia INHO onto “CAM ko fr e 0 r d l 3 : a 21 zeha Eliz rrian e H A ia onto GUN ko fr TA E e E d K l a GO rabiliz. Eliz MAR e ETA 3:00 materiala USK 1 K A 0 R 11:0 ere TA E BATA Bakoitzak b OKE N G U R R A A 0M 24 L -14:0 Eliza 13:00 TEA O X DIA OT ELA TZAL I B H N KO TXA UTA 19:00 OLAT T N A gusia EAK to Na RIEN e r R A U DIAK BIY NAL xeko 0 t A 0 e l : M a 9 E 1 a Ud iatut LEEN EARTEA T tik ab TZAI S u R A r u O 7 2 S g an in RIKO , plaz HER e A d l K a t BINA ako 3 HIRU tson 0 r e 0 : p 9 1 30 n zabo IRALA z Ca e r e 30 OST P aran yriam launz l e M B a r t e ie zaba endi ka Tx a Xab e t M r e a O i u r a lizas ta M K len E ide e ILEA b r - Ma a t RTZA ra e O B S A ia ZTE ZOK - Ido 0 GA EN A 0 U : 9 ntoia A 1 S o fro RTI :30k A 6 e 1 A d l a T et Eliza ILE E 14.00 RTEG A :001 a i 1 O r IK ata A UNBATA ETA HERR Eliza N ET 31 LAR IARE R A EK URT 021” 2 jupe A N ntze PEN TZU o Z R K E A I K R 0 “0 N AU 18:0 IARE endi R R i A r zm G A U M UA a ZERT atari T N Eliza KO A ntoia Z T ko fro e I BEL ld R a R Eliz HA 19:30


K A T E K S

, ETA ENEZ GOK M R A O k. M L EN skuti URA ETER en e M r L e R O d i E K I b E XAB ratar REN r. EUR ia Be T o R d zeha I U eta 10. lean i a a o t z h i ,u nL alean eta Hitze kusk uru k a b r i e N d ZE Men ikoen zki BILT arga plast . KAK i n a t S e e s r i U u t a P is o ar Kort di ab tan. n. zung Linas ak. A dine etoa r A u r t e T a Oiart a b E o z d e SK gi ak isita AKU xoko -Ene A ER eta b endi k 30era. riko t I r A e m z h i Ar 3ti sketa ilaren eraku Uzta ian. ESUA agus ROZ N P o t O . K re OSE itarte ko A sua URG letxe rik 18ra b roze IRA B a p D d a N U z 7 nt AU ilaren este, raiku ZU H n txeb Uzta e ren e E r PUT i a l a d a z n r e u nt RI! , Oni elum iko m NITO roan Gazt A e Mosa a U i d J a a l b A: eta A ko la TUN herri rbide UNT a T t . T r a r a Eliza EN Be zeh TARR Idoia lean i A a i N t d z E Z en tik, u ARO e Arizm esku 19:00 lizald A NA E E D A I N HAR D A 1 IG N ZE ultz taldea RIEN A T A L E U O , Oid AUZ XIST lariak UN T RAK rtaun Txistu I A J T E R L La LA N KA kola, 9:00 ARIEin Musika Es A K E I T S R A RA MU arga ILER 3 ASTE 11:00a Trikitixa, Ib O TA I x Z t n A atuta u A k abi IENT i t R a 0 z a :0 T Pl 0-14 r. 10:0 NTZA E . zeha E A N E UM K oan tik 30era Z K s A A o E T M a e E d 5 u 4 AS , n e ta tailar rraitu ak ja aketa, uz n zehar. l a i z so lea eih Sare GO l uztai UBA HARRO ean eta L K E Ekain TZUN ZAIL HILT IN OIAR LKETAK E E K IYA Z LE TXAP n NEA ELTA 00ta D RRIE ak D U A Y I 1, 20: LEBU P 2 e B A t k a K a 0tan em EN ain Izen- zialetan EAR , 20:0 r: Ek 5 D a 1 L b k o i A s a z tan tu AT Alt sare 20:00 Abuz ZAIN , : n T 4 a a L 2 t k i U ak :00 Karr LTZ D : Irail 11, 20 ku etxo 0tan inak OIDU d 0 a l : k a otale 0 E 2 Ug 23, o pil , ien: k i k o r a r l g i r e ino E H te zta tan UTA :00 bitar n 18a ba tz: U T 12:00 o , A i 2 r L e 1 r 9 r O k a -1 Itu ANT Iraila 17:00 ea ekain tze: RPEK unetan, t a A I m O Guru ne K, teg EKIA n. Ize ta os IO IR stearte e il maileta A S DIAK TA nt ,a OAL an J N PILO rdinetan eta Infa ail.com t e in OLEE m 1:30e desb in, Aleb rtzun@g ILA-J ailak 31, 1 , 11:00tan K Z m E a t i a GO / Uz uztuak 15 Benj oiarpe.o TZUN b 0tan n: OIAR k 23, 21:0 etan / A lehe 0 a 3 n : i 0 a 1 Ek 3, tuak Abuz

ERAKU

A ABUZTU

AN O S O A UD ZEHAR


K A R E SARR

IRA. IRA. EZ, KO D R D N E A O BEH GO D ANG IK IZ UA IZAN TA JASO N I A OH GAT RBATU E IAK D ROA MU D SE L A FO ERRE A 0 EKIT K , EGIA I E T -14:0 RE DUT A ER R R L U O A 10:00 A H 0 K 0 A o : er ER -19 Egun 16:00 SARR oa uleg B o A m ea, 4 IAGO a Turis LEKU e kal GEH d o l O a.eus g a I lego i n Z A zu -A alde o Bu M a o s R e m r s n O a i Oiart E INF o Tur ismoa@o endi ora zung uleg t r Arizm tur a i mo B z. O is 1 r 2 u arte ak T 9 45 eko n bit arrer 943 4 koitz a eko s emailare b in A e i a R k k o E R kitald aitez ta ed OHA deitu eta e era har d r a t i r Herr 2 sar nez e i h ge ra. bate

K TEZEN! RI OROKORRA I A G U ZAIND SUN-NEUR TA A SEGUR NTZI

Z DU EK E RIK TZUN TA OIAR O SEXIS N ERAS NARTZE O

ta eseri ISTA etan i D k l u O a n K UNE ndea uen artea RTAS ienak je k U . e l a r G SE i geh dira. Ese ordeko d nald Ema a egingo tantzia g el dis dago suneko k a t r eera segu a irte t a e e a tu t er , sarr uraz joka TAK o k E e K t s rd PILA i. saihe o dira. A idee etak Pilak atu eging ko jarraib rol anda kont in em g e u kas ntea ekta rabili f n i s o. el de akoan e atzek an g r ENEA HIGI en sarrer eta irtete na berm ldi rtasu artu Ekita segu da. S n o o g egon o da, den rk beha

Profile for Oiartzungo Udala

Kulturabirusa 2021. Egitaraua  

Kulturabirusa 2021. Egitaraua  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded