Ondernemend Friesland editie 1 2021

Page 66

Peter de Groot Beroep: Eigenaar Middelzee Motoren Leeftijd: 51 jaar Opleiding: lts en mts-werktuigbouwkunde Werkervaring: Middelzee Motoren, na mts-diploma hele brede oriëntatie in het bedrijfsleven, van calculator tot monteur windturbines Woonplaats: Sneek

Peter de Groot van Middelzee Motoren:

‘ Ik droom zelfs van Volvo Penta’s’ Peter de Groot is eigenaar van Middelzee Motoren, gevestigd op de Watersport Boulevard ’t Ges in Sneek. Het hele bedrijf ademt Volvo Penta en dat al bijna vijftig jaar. “Het groene Volvo Penta bloed stroomt ons door de aderen,” reageert hij. “In 1973, drie jaar na de oprichting van De Groot Scheepsmotoren, werden we dealer van de Zweedse scheepsmotorenfabrikant en anno 2021 zijn we dat nog steeds. Zij het dat we sinds 2008 als een van de vijf geautoriseerde Nederlandse Volvo Penta Centers het centrale aanspreekpunt zijn voor onderdelen, motoren en kennisoverdracht van alle Noordelijke Volvo Penta dealers. We hadden in 2020 graag een feestje willen bouwen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Middelzee Motoren, maar dat viel door het coronavirus in het water.” Drie vragen aan een markant ondernemer.

66

OF 2021-01


Articles inside

EN VERDER O.A.

20min
pages 6-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 74

Sybren en Mark Hofstra van Hofstra Bouw: ‘Het oog wil ook wat’

3min
pages 72-73

Corona of Brexit: import en export gaan gewoon door

2min
pages 70-71

Grondbeginselen

1min
pages 68-69

Peter de Groot van Middelzee Motoren: ‘Ik droom zelfs van Volvo Penta’s’

3min
pages 66-67

Extra daadkracht voor de industriële sector

6min
pages 63-65

Duurzame Doeners: SolarToday Dokkum

1min
page 61

“Wij willen de grootste aanbieder van schone brandstoffen in Noordwest-Europa worden”

3min
pages 58-59

‘We zijn de kleinste van de groten en de grootste van de kleinen’

2min
pages 56-57

Mini-portretten van vrouwelijke ondernemers

5min
pages 50-51, 53, 55

‘Vier je fouten zoals je successen viert’

3min
pages 48-49

‘Deze tijd vergt uiterste oefening in veerkracht’

4min
pages 44-45

‘We staan dichterbij onze opdrachtgevers dan ooit’

1min
pages 42-43

Column Mr. Jacqueline Brouwer

2min
page 41

"Ondernemen in Friesland? Steeds aantrekkelijker!"

13min
pages 34-35, 37-39

Aukje Castelein van Energie|Fabriek

2min
pages 32-33

Friezen in den vreemde: een huis met een horizon

2min
pages 29-31

Choose your battles

2min
page 27

BDM-organisatie staat als een huis

7min
pages 22-25
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.