Kijk op het noorden september 2020 - nr 417

Page 34

NIEUWE VESTIGING IN ZWOLLE PAST BIJ VISIE ITBB

Techniektopper is schaap met vijf poten Wie de website van de ITBB Group bezoekt kan niet anders dan onder de indruk zijn van de vele disciplines die deze allround technische dienstverlener beheerst. En dat vanuit drie vestigingen in den lande: Heerenveen, Groningen en sinds kort ook Zwolle. Het past allemaal bij de visie die algemeen directeur Jelle Boorsma al vanaf 1996 voor ogen heeft.

34

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

Henk Helmantel – Meesterschilder

1min
page 73

Unzipped komt naar Groningen

1min
page 72

Weerbeeld 2020

2min
pages 74-76

Snelle en betrouwbare ‘Digital Twin’ check elektrische installaties

4min
pages 70-71

Renoveren met prefab staalframebouw

4min
pages 67-69

Digital Business: meerwaarde dankzij digitalisering

2min
page 55

Strategisch scenario-advies ter voorkoming conflicten

1min
page 61

Een filterzuil in de strijd tegen corona

6min
pages 62-66

Wij zorgen ervoor dat gebouwen blijven staan

3min
pages 48-49

Westerkwartier: samen aanpakken

3min
pages 56-57

MediaMarkt Leeuwarden bedient nu ook de zakelijke markt

6min
pages 50-54

Door scherpere klantfocus wil Moekotte verder groeien

4min
pages 58-60

Ik maak de onderstroom zichtbaar

3min
pages 46-47

Techniektopper is schaap met vijf poten

3min
pages 34-35

KMK Infra een jong bedrijf met bijna dertig jaar ervaring

2min
page 33

Omdat het goed voelt

3min
pages 40-42

Verwondering

5min
pages 43-45

Duurzame pellets slechts begin van oplossing

5min
pages 28-30

Alle alternatieven zijn nodig

2min
pages 31-32

Verbion maakt uw vloer met veel plezier

6min
pages 36-39

Gronings onderzoek naar productie van plastic uit suiker

3min
pages 26-27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.