Page 1

Tirsdag den 10. januar 2012

85. Årgang

Nummer 2

Inspiration og idéer til forårets fester Konfirmanddag er titlen på en inspirations- og idémesse, som afholdes i Østervrå Kulturhus, søndag den 15. januar. 20-årige Carina Nielsen er ikke bare kreativ, når det gælder hendes arbejde som elev hos blomsterbutikken Potentilla i Østervrå. Hun er heller ikke bange for at kaste sig ud i nye og udfordrende initiativer. Helt på egen hånd har hun tilrettelagt en inspirationsmesse for kommende konfirmander og deres forældre. De kan bl.a. få idéer og forslag til konfirmationstøj, hårmode, festmenu, tasker, smykker, indbydelser og ikke mindst borddækning og blomsterdekorationer. En temadag Hos Potentilla har vi flere gang talt om at lave en fælles temadag i Østervrå, og det er den idé, der har ligget og simret hos Carina. Hun skal her i foråret aflægge fagprøve, som bl.a. handler om, at hun med udgangspunkt i sit fag – blomster, grønne planter m.m., skal lave en event i butikken eller som nu en hel temadag. Vores kunder vil altid meget gerne have inspiration,

idéer og forslag, når de skal holde fest, fortæller Carina. Det vil vi også rigtig gerne give dem, men for at de skal få de bedste bud fra os, så vil vi gerne lige have lov til, at forberede os lidt på forhånd, forklarer hun. Der venter helt sikkert de besøgende en masse gode idéer og forslag. Carina lover at gøre sit. Kreativiteten vil helt sikker komme til udtryk i de bud som hun har planer om at lave. Jeg vil satse på hårpynt, venindebuketter og borddekorationer – enkle og mere avancerede udgaver, som jeg har planer om at sammensætte i temaer, fortæller Carina. Desuden vil der være smagsprøver på vine hos Potentilla. Konfirmand 2012 Hairstudio Beebob tager sig af det vigtigste over hovedet, nemlig frisuren, og det gælder både til piger og drenge, der skal have lokkerne sat op til fest og farver. Tøjbutikken Kalhøj, Sæby komme med bud på drengenes konfirmationstøj - både til den store festdag og til dagen derpå. Menuforslag er der mas-

KIM JENSEN & SøN

20-årige Carina Nielsen har taget initiativ til en temadag for konfirmander, der afvikles i Østervrå Kulturhus søndag den 15. januar. Foto: Ejvind Pedersen

www.advokaternepaatorvet.dk

A p S

Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER. Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

Vi tilbyder tilbyder os os med medalt altarbejde arbejdeindenfor... indenfor:

– Nybygning ✓ Nybygning ✓ Ombygning – Ombygning ✓ Landbrugsbyggeri – Landbrugsbyggeri ✓ Salg og montering af Svane køkkener – Salg og montering af og badeværelser Svane køkkener og badeværelser ✓ Salg og montering af – Salg ogplastvinduer montering afog træog PVC-vinduer -døre – Alle former for reparationer ✓ samt alle former for reparationsarbejde Skævevej 104 . Dybvad Kim 40 34 92 70 Morten 21 66 45 49

98 86 92 70

Tømrer- & snedkermester

bud... orbindende til Ring og få et uf kerarbejde! ed sn og rre m tø - på veludført

Vrængmosevej 12 9750 Østervrå Tlf. 98 95 14 14 holm-hansen@email.dk

Møderet for Højesteret og aut. bobestyrer Frederikshavnsvej 2 · 9300 Sæby Tlf. 98 46 44 00

Din sikkerhed for en ”personlig og værdig afsked

www.martin-holm.dk

HEJSLET BEGRAVELSESFORRETNING

Kontakt os hele døgnet på telefon 96

Du finder os i Hjørring og Frederikshavn

14 99 14

Jonna Helledie Eksamineret bedemand

John Hejslet

Diplomuddannet og eksamineret bedemand

Tove Mikkelsen Eksamineret bedemand

Frank Hejslet Eksamineret bedemand

Mørk = 100% sort Lys = 30% sort

G F No r d · R i m m e n s g a d e 2 7 · 9 9 0 0 F r e d e r i k s h a v n G F No r d · B r i n c k Se i d e l i n s g a d e 7 · 9 8 0 0 H j ø r r i n g

Alle aftaler træffes i hjemmet • www.hejslet.com

– Fordele ved Budolfi Høreklink

Martin Holm Hansen

TØMRER- OG SNEDKERMESTER

ser af inspiration at hente til hos Slagter Kjærgaard, Sæby, som står klar med både portionsstørrelser og meget andet. Gælder det invitationer, trykning af sange, takkekort og meget andet i den retning, så er Østvendsyssel Folkeblad. Holmenlund, Hjallerup, der udover brude og festtøj også har et stort udvalg i konfirmationskjoler, har venligst udlånt flere af deres kjoler, som også vil kunne ses i dagens modeshow. Jane Sko har været så venlig at udlåne et bredt udsnit af sko fra deres butik i Sindal. Benefit4all.dk, en lokal netbutik, er til stede, og blandt meget andet også handler med tasker og designsmykker lidt udover det sædvanlige. Der var ikke flere lokale erhvervsdrivende, der havde mulighed for at deltage. Midt på dagen afholdes et modeshow, hvor lokale modeller præsenterer Konfirmand 2012. Der er fri entré til den inspirationsfyldte lille festmesse. ÅB


Østvendsyssel Folkeblad

Side 2

Tirsdag den 10. januar 2012

ww

w.d ybv adb y.dk

DYBVAD – BYEN I CENTRUM

Massevis af svaner på markerne

Vores kære bror

Poul Christensen er pludselig død Hørby, den 25. december 2011 På familiens vegne Preben og Sonja Bisættelsen har fundet sted

Besøg Hørby Ungdomsskole på Efterskolernes aften onsdag den 11. januar kl. 17.30-21.30 Læringstile – Idræt – Musik&Drama Forleden dag kontaktede en læser os for at fortælle om de mange svaner, der var ude på en mark uden for Dybvad by - nærmere betegnet ude på Idskovvej

- lidt uden for byen og der var ganske rigtigt mange og flere er vist kommet til siden fotoet er taget derude. Det er nok en gå- eller cykeltur værd og allerede

på lang afstand hører man lyden fra de mange svaner - det er helt fantastisk at være vidne til og er man rigtig heldig og hurtig så er de mange svaner der sikkert

endnu så tag en rask tur ud ad Idskovvejen og oplev det ved selvsyn. Jo-Jo Foto: Ejvind Pedersen

Snedkergårdsvej 11, Hørby, 9300 Sæby

GENERALFORSAMLING

Kan du danse? – ellers kan du lære det nu

Unge/voksne/par mandage kl. 19.30–21.00 starter 16. januar 2012. Sæbygårdskolen, Sæbygårdvej 34, Sæby (afvikles 30/1, 13/2, 27/2 og 12/3) Pris 150 kr. i alt for 5 gange. Har du lyst til at danse polka/vals og lette familiedanse f.eks. til bryllupsfest eller andet. Mangler du evt. en dansepartner, så mød op 1. gang. Mere information: Vita Ugilt 98 46 25 33.

Tirsdag 24. januar Sæby kulturhus kl. 19.30 (Jægermenu kl. 18.00)

Præsteindsættelse i Hørby Kirke Søndag d. 15. januar indsættes Mette Volsgaard som sognepræst i Hørby og Badskær kirker af provst Jens Jacob Jensen. Det sker ved gudstjenesten i Hørby Kirke kl. 10.30, hvor kirkekorene fra Hørby og Skæve medvirker. Efterfølgende vil der være reception/frokost på Dybvad Kro.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. 4. Behandling af indkommende forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Strandgade 40. Traditionen tro startes der med ægte jagtmenu kl. 18.00 Gule ærter, dessert, kaffe, m.m. pris. 80.- inkl. øl – snaps. Bindende tilmelding til Erik Schack. Ring eller SMS 40 89 40 83 eller mail: erik.schack@email.dk

Alle er velkomne!

Husk “Helligtrekongereftermiddag” i Aktivitetshuset onsdag d. 11. januar kl. 14.00, hvor organist, kirkesangere, præst og Gospelkids medvirker.

Østvendsyssel Folkeblad A/S

Hørby Menighedsråd

Industrivej 12 – 9750 Østervrå Telefon 98 95 18 81 Fax 98 95 18 31 E-mail: avis@oestvend.dk www.oestvend.dk Oplag: 9.900 eksemplarer Ansvarshavende redaktør: Søren Ejstrup Brunse

Sæby Folkedanserforening

Kontortid: Mandag ����kl. 8.00-14.00 Tirsdag ������kl. 8.00-12.00 Onsdag �����kl. 8.00-15.30 Torsdag �����kl. 8.00-15.30 Fredag �������kl. 8.00-14.00 Sats: Østvendsyssel Folkeblad Tryk: Skive Folkeblad

Ungdomsfonden for Dybvad og Omegn Fonden administrerer de midler, som er overført fra den tidligere Ungdomshøjskole i Dybvad.

– – – – –

 lle former for tryksager A Kopier Stempler Skilte Storformat-print

Østvendsyssel Folkeblad 98 95 18 81 Lokalstof, Østervrå: Åse Bakland, tlf. 98 95 17 15 Lokalstof, Dybvad: Joanna Johansen, tlf. 98 86 44 67 Fotograf: Ejvind Pedersen, tlf. 98 86 91 00

Uddelingen af fondens midler sker til børn og unge i Dybvad og Omegn til følgende formål: 1. 2. 3. 4.

Tilskud til højskoleophold. Tilskud til skolerejser for enkeltpersoner. Støtte til aktiviteter for børn og unge. Støtte til udvikling af lokalsamfundet

Ansøgning om støtte kan ske hele året. Ansøgning skal indgives til formanden for Dybvad Borgerforening, Henrik Hanghøj, Badskærvej 60, 9352 Dybvad

Indleveringstid for annoncer: Større annoncer samt korrektur­annoncer: Senest torsdag kl. 10.00. Loppeannoncer: Senest fredag kl. 10.00. Øvrige annoncer: Senest mandag kl. 9.00.

Udebliver avisen - kontakt distribution: Nordjyske Distribution, tlf. 98 92 89 00 E-mail: ndireklamation@nordjyske.dk


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 10. januar 2012

Side 3

Dansbjerg Rideklub 2011

Ny revisor

Nytår er tiden, hvor vi alle ser tilbage på året der er gået, således også Dansbjerg Rideklub, der ser tilbage på et år med mange fantastiske oplevelser – både traditioner og nye tiltag. Året har budt på forskellige stævner, sommerrideskole for rideskolens yngste elever, rideture ”ud i det blå” i solskin og regn, 3-dagestur ved vestkysten og meget mere. Et af de nye tiltag i 2011 har været opstarten af ”følhold”, hvor de allermindste har mulighed for at ride og blive fortrolige med hesten.

Registreret revisor Hans Andersen er ansat hos revisionsfirmaet Peter Berg i Sæby. Hans kommer fra en stilling som revisor i en revisorvirksomhed i Ålborg. Hans har tidligere selv drevet revisionsforretning.

kommunen informerer

Seneste arrangement var juleafslutningen, hvor klubbens nye slogan blev afsløret: ”Dansbjerg Rideklub – hvor hestelivet leves” Derefter blev der traditionen tro opført juleshow af staldens ryttere. I år var temaet de forskellige racer, der er repræsenteret i stalden. Vi blev derfor taget med på en rejse, der indledtes med tyrolermusik fra Steens trækbasun, mens de tyrolerklædte piger red et flot show på deres haflingere. Derefter gik turen til skovene i England, hvor new forrestponyerne red et show, med ryttere klædt ud

Følgende regulativer er trådt i kraft 1. januar 2012 · regulativ for husholdningsaffald · regulativ for erhvervsaffald · regulativ for jord

Frederikshavn Byråds møder afholdes på følgende datoer i 2012:

Regulativerne kan findes på kommunens hjemmeside.

Onsdag den 25. januar Onsdag den 29. februar Onsdag den 28. marts Mandag den 30. april Onsdag den 30. maj Onsdag den 27. juni Onsdag den 29. august Onsdag den 19. september Onsdag den 10. oktober Mandag den 5. november Onsdag den 28. november Onsdag den 19. december

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Fredborgvej 46, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på den nævnte adresse. Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk

Kl. 18.45 er der spørgetid for borgerne til byrådet. Ønsker du mere information, er du velkommen til at se den uddybende dagsorden i rådhusenes forhaller/borgerservicecentre, bibliotekerne, bogbussen eller på www.frederikshavn.dk Frederikshavn Lokalradio transmitterer direkte fra byrådets møder: Frederikshavn 106,6 Mhz (fællesantenne 94,9 Mhz) Sæby 97,4 Mhz (fællesantenne 91,5 Mhz) Skagen fællesantenne 88,2 Mhz Øvrige dele af Vendsyssel 103,5 Mhz

Miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Hjørringvej 285, 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune har meddelt godkendelse til udvidelse af svineproduktionen på den nævnte adresse. Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk

Dagen efter mødet kan du desuden høre punkterne fra byrådets møde på www.frederikshavn.dk

Miljøgodkendelse af markarealer på Ålborgvej 281, 9352 Dybvad

Alle er velkomne til byrådsmøderne kl. 19.00 i Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, Frederikshavn.

Frederikshavn Kommune har meddelt godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer tilhørende den nævnte adresse.

Borgmesteren

Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk

Lokalplaner Lokalplanforslag til offentlig debat Frederikshavn Byråd har den 21. december 2011 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til offentlig debat i perioden fra den 11. januar 2012 til den 7. marts 2012:

Forslag til lokalplan SKA.F.11.03.01 Område til fritidsformål Hvide Klit Golfbane i Skagen og kommuneplantillæg nr. 09.34 Forslag til lokalplan FRE.B.15.02.01 – Bolig- og centerområde på Søster Annas Vej 3 i Frederikshavn og kommuneplantillæg nr. 09.36 Fælles for de 2 lokalplaner gælder følgende: Miljøvurdering Den planlagte anvendelse af området vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller på e-mail nmkn@nmkn.dk senest 4 uger fra denne offentliggørelse. (Nævnet opkræver klagegebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, se evt. mere på www.nmkn.dk). Vedtagelse af lokalplan Frederikshavn Byråd har den 21. december 2011 vedtaget nedenstående lokalplan. Lokalplan FRE.10.09.03 Boligområde Gaden Øst Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk

Bestil sundhedskort på nettet

læs mere på www.frederikshavn.dk

RåDhuS ALLé 100 9900 FReDeRiKShAVn TLF 9845 5000

Det var et imponerende syn da alle 25 medvirkende til sidst red parade i hallen for at ønske alle en glædelig jul. Dansbjerg Rideklub

kommunen informerer

Offentliggørelse af nye regulativer for jord og affald

Frederikshavn Byråd - mødedatoer i 2012

som Robin Hood og hans mænd. Turen gik herefter videre til Irland, hvor den flotte Irish Cob blev vist frem, sammen med staldens 2 danske knapstruppere. Vi blev i Danmark, hvor 2 superhelte red et fint show på deres sportsponyer, hvorefter 3 islændere gav en opvisning i forskellige islandske gangarter mens føllet Vigfus gjorde størst lykke blandt publikum. Fra Island gik turen videre til Norge, hvor nordbaggerne lever deres liv inden de blandede racer, med ryttere iført flotte nissekostumer afsluttede opvisningen.

læs mere på www.Frederikshavn.dk Frederikshavn kommune • rådhus allé 100 • 9900 Frederikshavn • TlF 9845 5000


Østvendsyssel Folkeblad

Side 4

UGENS TV ONSDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Lægeambulancen 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 DR1 Dokumentaren: På tvang 21.00 Nyhedsblok 22.00 Homeland - Nationens sikkerhed 22.50 Taggart 23.40 Onsdags Lotto 23.50 OBS 23.55 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 13.35 Eftermiddagsprogrammer 17.55 Stasi - Østtysklands hemmelige politi 19.10 Klimakrigen 20.00 Pandaerne 20.30 Helt hysterisk - Special 21.00 Da protestsangen havde vinger 21.50 På sporet af dronningerne 22.30 Deadline 23.00 DR2 Global 23.55 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.05 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Margrethe - Dronning i 40 år 20.50 Liebhaverne 21.25 Dagens mand 22.00 Nyhedsblok 22.30 Dags Dato 23.20 Blue Bloods 00.10 White Collar 01.00 Natfjernsyn TV3 05.25 De Fantastiske 5 fra USA 06.15 Top Model Australien 07.10 Ekstrem Hjemmeservice 08.00 Formiddagsprogrammer 12.05 The Mentalist 13.00 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 For lækker til love 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Amalies verden 21.00 Vanvittige vaner. 2 afsnit 22.00 For lækker til love 23.00 Nikita 00.00 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Morgengrinet 08.10 Forsvundet sporløst 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Scrubs. 2 afsnit 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 NCIS. 2 afsnit 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Hawaii Five-0 21.00 The Island. Amr. futuristisk action-thriller 23.40 Jacked: Auto Theft Task Force 00.10 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.25 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Price og Blomsterberg 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.30 Kæft, trit og flere knus 21.00 Nyhedsblok 22.00 Downton Abbey. 2 afsnit 23.35 Bag Facaden: Netsvindlernes paradis 00.05 Rockford DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Dickens’ hemmelige kærlighed 18.45 The Daily Show 19.15 Horncikader i Amazonas 20.00 Debatten 20.45 Sagen genåbnet 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommerne 23.40 The Daily Show 00.00 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Året, hvor Jorden gik amok 20.50 Korrespondenterne 21.25 CHP Lufthavnen 22.00 Nyhedsblok 22.30 Dags Dato 23.20 Blue Bloods 00.10 White Collar 01.00 Natfjernsyn TV3 05.35 De Fantastiske 5 fra USA 06.25 Top Model Australien 07.20 Ekstrem Hjemmeservice 08.10 Formiddagsprogrammer 12.05 The Mentalist 13.00 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 For lækker til love 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Ekstremt fed USA 21.00 Ånderne vender tilbage 22.00 For lækker til love 23.00 Nikita 00.00 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Morgengrinet 08.10 Forsvundet sporløst 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Scrubs. 2 afsnit 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Hawaii Five-0 21.00 Smokin’ Aces 2. Assasins’ Ball 22.45 Jacked: Auto Theft Task Force 23.15 Natfjernsyn

Tirsdag den 10. januar 2012

11. - 17. januar 2012 FREDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Downton Abbey 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Hammerslag 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen 21.30 Fame 23.25 The Devil’s Own - En fjende iblandt os DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 13.35 Eftermiddagsprogrammer 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Kejser Franz Joseph og 1. Verdenskrig 18.55 Evolution - New Zealand 19.50 Sherlock Holmes 20.40 Solisten 22.30 Deadline 23.00 Debatten 23.50 Iriana Palm - nattens røde lygter 01.25 The Daily Show TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Olsen-banden går i krig. Dansk folkekomedie fra 1978 21.50 Inkasso. Dansk actionkomedie fra 2004 23.20 X-Men 01.05 Nat på museet 2 02.50 Natfjernsyn TV3 05.35 De Fantastiske 5 fra USA 06.25 Top Model Australien 07.20 Ekstrem Hjemmeservice 08.10 Formiddagsprogrammer 12.05 The Mentalist 13.00 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 For lækker til love 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 19.55 NCIS 21.00 Bridget Jones’ dagbog 23.00 Speed. Amr. actionfilm fra 1994 med bl.a. Keanu Reeves 01.20 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Morgengrinet 08.10 Without a Trace 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Scrubs. 2 afsnit 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Hawaii Five-0 21.00 The Reaping. Amr. horrorfilm fra 2007 23.00 The Unborn 00.45 The Hard Way 02.55 Natfjernsyn

LØRDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 07.30 Formiddagsprogrammer 09.00 Dronning i 40 år: Velkommen 11.00 Dronning i 40 år: Karetturen 13.00 Dronning i 40 år: Fest på Rådhuset 16.00 Dronning Margrethe 17.40 Held og Lotto 17.50 Dronning i 40 år: De første gæster 18.30 Nyhedsblok 19.00 Dronning i 40 år: Ankomster 20.00 Dronning i 40 år: Show 20.45 Dronning i 40 år: Kur og dagens højdepunkter 22.00 Dronning i 40 år: Show del 2 23.00 Havana. Amr. drama 01.15 X Factor DR2 08.05 Morgendagten på DR2 13.25 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Dokumania: Chicagos gadeengle 18.00 Arthur og Folkets supermarked 18.50 På sporet af dronningerne - 600 års Danmarkshistorie 19.30 De danske druer 20.00 DR2 Tema: God nat og sov dårligt 22.30 Deadline 22.55 Pandaerne 23.15 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Margrethe - Dronning i 40 år 16.00 Håndbold: SuperMatchen 16.55 Håndbold: SuperMatchen 18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 EM Håndbold: Studiet 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Voice - Danmarks største stemme 21.20 Sex and the City: The Movie 23.45 Face/Off. Amr. action-thriller fra 1997 02.05 Thank You for Smoking. Amr, komediedrama fra 2006 03.35 Reeker TV3 05.45 Blind Date. 3 afsnit 06.45 Lego: Clutch Powers eventyr 08.15 Blind Date. 2 afsnit 09.10 Med på moden. 2 afsnit 09.40 How I Met Your Mother. 2 afsnit 10.40 Two and a Half men 11.10 My Name is Earl 11.40 Fingrene væk fra min teenage-datter 12.05 Eftermiddagsprogrammer 18.00 Amalies verden 19.00 Ekstrem fed USA 20.00 Ekstrem Hjemmeservice 21.00 The Departed. Amr. drama 00.10 Speed 2: Cruise Control 02.40 Natfjernsyn TV3+ 06.15 My Own Worst Enemy 07.00 Psych 07.45 Unnatural History 08.30 Politiest elitestyrke US 09.00 Fra bilvrag til dollargrin 10.05 Top Gear. 3 afsnit 13.55 Jacked: Auto Theft Task Force. 2 afsnit 15.00 Poker: Partypoker. com world open VI 16.00 Speed Racer. Amr./ aus./tysk actionfilm fra 2008 18.55 Top Gear 20.00 Top Gear 21.05 Simpsons 22.00 NFL: Kampe offentliggøres senere

SØNDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.00 De kongelige juveler 10.00 Dronning Margrethe 11.00 Dronning i 40 år 13.00 Dronning i 40 år: På vej til frokost 14.30 Dronning i 40 år: Kongefamilien i kirke 16.00 Dronning i 40 år: Show 16.45 Dronning i 40 år: Show del 2 18.15 Boxen 18.30 Nyhedsblok 19.00 Dronning i 40 år: Ankomster 20.00 Dronning i 40 år: Gallamiddag 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Clement Søndag 22.30 Torpedo 23.15 Springet 00.45 Mission: Ekstremsport DR2 12.40 DR Klassisk 13.40 Eftermiddagsprogrammer 18.25 Diamanternes forførende verden 19.15 Giganten og det nye stjerneskud 20.00 Arthur og Folkets supermarked 20.45 Havternens fantastiske rejse 21.00 De danske druer 21.30 Mad fra River Cottage 22.20 River Cottage - tang 22.30 Deadline 23.00 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne 09.15 Weekend Weekend 10.00 Margrethe - Dronning i 40 år 18.00 Nyhedsblok 18.25 Margrethe - Dronning i 40 år 18.35 EM Håndbold: Studiet 19.00 Nyhedsblok 19.30 Margrethe - Dronning i 40 år 20.00 EM Håndbold: Slovakiet - Danmark 20.55 EM Håndbold: Slovakiet - Danmark 22.00 EM Håndbold: Studiet 22.20 Margrethe - Dronning i 40 år: Afterparty 22.50 Live fra Bremen Nytårsspecial 23.40 Dags Dato 00.30 Station 2 Special 01.20 Natfjerssyn TV3 06.00 The Loop. 2 afsnit 06.45 The Cougar 07.30 The Jamie Foxx Show 08.00 Alletiders barnepige. 2 afsnit 09.05 Hush Little Baby 10.55 According to Jim. 2 afsnit 11.55 How I Met Your Mother. 2 afsnit 12.55 Ekstrem Hjemmeservice 13.55 Far, mor og berømt 14.55 Extreme Male Beauty 15.55 Min fede slankekur 16.55 Gordon’s Great Escape 18.00 Familien fra Bryggen 19.00 Danske Helte 20.00 Luksusfælden 21.00 License to Wed 22.55 Baby Mama 00.55 Natfjernsyn TV3+ 06.20 Surviving Suburbia 06.40 The Jamie Foxx Show. 2 afsnit 07.30 Drew Carey. Amr. komedieserie. 2 afsnit 08.20 The Streets of San Francisco. 2 afsnit 10.25 The Office. Amr. komedieserie fra 2010. 2 afsnit 11.25 Mad Love. Amr. komedieserie. 2 afsnit 12.25 Bleep My Dad Says. Amr. komedieserie. 2 afsnit 13.25 Simpsons. 6 afsnit 16.50 Top Gear 18.00 TBA 18.45 NFL: Kampe offentliggøres senere 02.00 Simpsons. 6 afsnit

MANDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Søren Ryge - Vikingemad 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 Livets planet 20.50 Bagom Livets planet 21.00 TV Avisen med Horisont 21.50 SportNyt 2012 22.00 Kriminalkommissær Foyle 23.30 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenmandagten på DR2 13.35 The Daily Show 14.00 Danskernes Akademi 16.05 Kommissær Wycliffe 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Kære onkel Hitler 19.05 Evolution - Australien 20.00 TV!TV!TV! 20.30 Sophie Scholl - De sidste dage 22.30 Deadline 23.00 Stephanie Slater 23.50 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ morgen Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 De bortførte børn 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhedsblok 22.35 Krop umulig! 23.30 Blue Bloods 00.20 Natfjernsyn TV3 05.35 De Fantastiske 5 fra USA 06.25 Top Model Australien 07.20 Ekstrem Hjemmeservice 08.10 Formiddagsprogrammer 12.05 The Mentalist 13.00 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 For lækker til love 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 The Mentalist 22.00 For lækker til love 23.00 Nikita. Amr. actionserie 00.00 How I Met Your Mother 00.30 The Middle 01.00 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 06.30 Fingrene væk fra min teenage-datter. 2 afsnit 07.20 Las Vegas 08.10 Formiddagsprogrammer 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 12.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 4 afsnit 21.00 Tattoo Salonen 22.00 Grimm. 2. afsnit 00.00 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 09.30 En reporter går om bord 10.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.05 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Vores Liv 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.30 Hjælp, vi skal føde 21.00 TNyhedsblok 21.50 SportNyt 2012 22.00 Johan Falk: Den tredje bølge 23.50 OBS 23.55 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenmandagten på DR2 13.35 The Daily Show 14.00 Danskernes Akademi 16.05 Kommissær Wycliffe 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Mellem Hitler og Gandhi 18.45 The Daily Show 19.05 Evolution - Brasilien 20.00 Eksperimentet 20.30 Naturen koster kassen 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.30 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 EM Håndbold: Danmark - Serbien 20.55 EM Håndbold: Danmark - Serbien 22.00 Nyhedsblok 22.30 EM Håndbold: Studiet 23.05 Blue Bloods 23.55 Natfjernsyn TV3 05.40 De Fantastiske 5 fra USA 06.30 Top Model New Zealand 07.20 Ekstrem Hjemmeservice 08.10 Real Housewives of Beverly Hills 09.10 Formiddagsprogrammer 12.05 The Mentalist 13.00 Hospitalet. 2 afsnit 14.05 Fra Skrot til Slot 15.05 Real Housewives of Beverly Hills 16.05 For lækker til love 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 NCIS. 2 afsnit 22.00 For lækker til love 23.00 Nikita 00.00 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 06.30 Fingrene væk fra min teenage-datter. 2 afsnit 07.20 Las Vegas 08.10 Formiddagsprogrammer 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Hawaii Five-0 21.00 I am Legend. Amr. sci-fi action 23.00 NCIS LA 00.00 Natfjernsyn


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 10. januar 2012

Hørby Ungdomsskole præger udviklingen Hørby Ungdomsskole har som den eneste efterskole i landet det sidste år været en del af udviklingsarbejde under Ministeriet for Børn og Undervisning omkring implementeringen af nye tidssvarende mundtlige naturfagsprøver. I alt 12 skoler deltager på landsplan hvoraf Hørby Ungdomsskole var en af dem. Udviklingsarbejdet dækker fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Inden prøven får eleverne 24 timer til at fordybe sig i opgaven og lave en disposition for prøven. Prøveformen blev på et møde kort før jul for de 12 deltagende skoler evalueret, og de lærere, som rundt i landet har været med i udviklingsarbejdet, skulle herefter blive enige om et par modeller der kunne indstilles til ministeren som forslag til en fremtidig mundtlig prøve gældende for hele skoleområdet Allerede nu er planlægningen af dette skoleårs prøver i gang, og på Hørby Ungdomsskole vælger naturfagslærerne Morten He­de­gaard Kristensen og Jes­ per Ejnar Jensen og i indeværende skoleår at sende eleverne til prøve efter den nyudviklede model, fordi her er tale om en prøveform, der i langt højere grad afspejler den daglige undervisning, end tilfældet

Side 5

Mette Volsgaard fastansættes i Hørby Sogn

Minikonfirmanderne på besøg i Hørby Kirke.

er med de traditionelle prøveformer. - Vi kan ikke få armene ned og eleverne viste stort engagement og fik fine resultater ved denne prøveform – der er en tendens – ikke kun på Hørby Ungdomsskole – der viser at mellem karaktererne stiger området fra 4-7 løftes - i store træk - til 7-10 ved denne prøveform, fortæller Mor-

ten Hedegaard Kristensen, og tilføjer, at eleverne her har kunnet bruge fagene i meningsfulde helheder, der lægger op til relevant stillingtagen til omverdenens komplekse virkelighed. Hørby Ungdomsskole holder åbent hus onsdag den 11. januar, hvor besøgende kan få et indblik i undervisning og efterskoleliv på Hørby Ungdomsskole.

I efteråret 2011 tog Hørby Sogn afsked med en afholdt præst, da Karen Else Lind Christoffersen fratrådte sin stilling som sognepræst. Allerede nogle måneder før, d. 1. juni, blev Mette Volsgaard som fungerer som sognepræst i Skæve Sogn, konstitueret og hen på efteråret blev det besluttet, at hun også skal være sognepræst i Hørby Sogn. Menighedsrådet er meget tilfredse med denne beslutning og samarbejdet med Skæve Sogn er allerede i fuld gang. Et samarbejde der især handler om arrangementer i sognene, men

også ”Gud og Guf”-gudstjenesterne, ungdomsgudstjenester m.m. vil de to sogne være fælles om. Kirkegængerne i de to sogne vil også til søndagsgudstjenesterne mærke, at de nu har fælles præst, da der oftere vil forekomme 9-gudstjenster og nogle søndage eller højtider, vil der ikke være gudstjeneste i den enkelte kirke. ”Det betyder jo blot, at vi skal vænne os til at bruge hinandens kirker, og det håber og tror jeg menighederne vil være positive overfor” udtaler sognemedhjælper Anette Bilde Jacobsen. ”Der er al-

lerede lavet et fælles sogneblad, hvor både foreninger, skoler, institutioner og selvfølgelig også kirkerne kommer til orde og vi får indblik i hinandens verdener” som jo ikke ligger så langt fra hinanden”. Søndag d. 15. jan. indsættes Mette Volsgaard som sognepræst i Hørby og Badskær kirker af provst Jens Jacob Jensen. Det sker ved gudstjenesten i Hørby Kirke, hvor kirkekorene fra Hørby og Skæve medvirker. Efterfølgende vil der være reception på Dybvad Kro.

Konfirmanderne fra Hørby-Dybvad Skole på konfirmandlejr i efteråret.

Alt i el-installationer Hvidevareservice Aut. el-installatører - www.pjt-el.dk

Parkvej 4, Dybvad Telefon 98 95 14 99, 98 95 11 28, 98 86 46 18

METALLER OG JERN

købes og afhentes. Udlån af containere. Sæby Produkthandel Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

preben@saeby-produkthandel.dk

Skrotningspræmie Sæby Produkthandel

v / Aut. Elinstallatør Niels Søgaard

preben@saeby-produkthandel.dk

Skævevej 172, Brønden 9352 Dybvad tlf. 98 86 90 55

Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

Toiletvogne udlejes med bruser og varmtvandsforsyning. Svend Nielsen, Voerså Tlf. 98 46 01 41 / 21 14 25 21

RSJ EL-TEKNIK SÆBY

Biler modtages eller afhentes (Miljøbeh.) DS/EN ISO 14001

www.oestvend.dk

Alt el-arbejde udføres Private og Erhverv

v/ Aut. El-installatør René S. Johansen Grønhedevej 18 - 9300 Sæby www.rsj-elteknik.dk - Alt i el - Reparation og salg af hvidevarer

DØGNVAGT 24 25 30 28


3 8

6 1

Side 6

ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

1

Tirsdag den 10. januar 2012

FLAUENSKJOLD

7 2 6 4

7

. ❏ . ❏ . ❏ . ❏ . Sværhedsgrad: ❏

WWW.FLAUENSKJOLD-BY.DK

Lejlighed til leje i Flauenskjold

SUDOKU

Nyrenoveret 2 vær. lejlighed på 63 m2. Nyt køkken og stort badeværelse i stueplan til leje pr. 1/1-12 på Ålborgvej. Md. leje 2.300,-kr. + forbrug. Depositum 3 mdr. husleje

Sudoku 1 - Evil

7 3 8 5 3 8 -2-

7 2 6 4

9 1 2 5 7 4 4 9 6 1 1

Henvendelse på tlf. 28 63 41 21

KOMPLET STEMPEL

Reparation og salg af antenne- og parabolsystemer

5203 .................................... CreatedTrodat by S Udoku

29500

+ moms

ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

7

Industrivej 12 - 9750 Østervrå - Tlf. 98 95 18 81 E-mail: avis@oestvend.dk - www.oestvend.dk

. ❏ . ❏ . ❏ . ❏ . Sværhedsgrad: ❏

Stationsvej 12A · 9330 Dronninglund Tlf. 98 84 10 44 www.dronninglund-tv-center.dk

UGE 2 - 2012

Fame DR1 fredag kl. 21.30 Amr. musicaldrama fra 2009 med bl.a. Asher Book og Kristy Flores. En gruppe talentfulde teenagere med drømme om at blive sangere, skuespillere eller dansere søger ind på New Yorks berømte High School of Performing Arts. DR1 torsdag kl. 20.30: “Kæft, trit og flere knus”

Havana

TV2 torsdag kl. 21.25: ”CPH Lufthavnen”

-2-

Deres baggrunde er vidt forskellige, men én ting har de unge til fælles: de nærer et brændende ønske om at bryde igennem på deres felt og dermed udleve deres drømme om berømmelse. Det kræver både talent og stenhårdt arbejde.

DR1 lørdag kl. 23.00 Amr. drama fra 1990 med bl.a. Robert Redford og Lena Olin. Revolutionen ulmer på Cuba i 1958, da pokerspilleren Jack Weil dukker op i Havanna. Jack nyder byens livlige natteliv, indtil han

møder den smukke svenskfødte Bobby. Hun er alt det, Jack ikke er. Uselvisk, idealistisk og ildfuld. Men begge elsker at tage chancer og de indleder et spil, der er væsentligt farligere end poker.

DR1 lørdag kl. 20.00: ”Dronning i 40 år: Show” DR1 markerer Hendes Majestæt Dronningens 40 års jubilæum.

Olsen-banden går i krig

Created by S Udoku

DR1 fredag kl. 20.00: ”X Factor” Hvem får de allersidste eftertragtede pladser til næste uges Superbootcamp?

TV2 fredag kl. 20.00 Dansk folkekomedie fra 1978 med bl.a. Ove Sprogøe, Morten Grunwald og Poul Bundgaard. Egon kommer ud af spjældet med dårlige nyheder for Danmark: Vores lille kongerige er i Fællesmarkedet udset til at blive udstykket til et ferieland. Planerne er

tophemmelige, og den tyske ferieindustri vil betale millioner af D-mark for at få fingre i dem. Den korrupte Bang-Johansen, rådgivende ingeniør på Københavns Rådhus, vil forfærdelig gerne have fingre i de mange penge, men Egon har naturligvis en finger på pulsen af denne sammensværgelse.

TV2 lørdag kl. 20.00: ”Voice - Danmarks største stemme” De fire coaches har denne gang indhentet assistance fra deres bagland.

Sex and the City: The Movie

TV2 fredag kl. 21.50: “Inkasso” Klaus skylder lånehajen Holger penge, og han påtager sig derfor, at arbejde sin gæld af som inkasso.

TV2 lørdag kl. 21.20 Amr. komedie fra 2008 med bl.a. Sarah Jessica Parker og Kim Cattrall. New Yorker-silden Carrie Bradshaw og hendes toptjekkede veninder Samantha, Miranda og Charlotte ved alt om mode, restauranter og hvad der er hot lige nu, men

kærligheden kniber det mere med. Carrie er dog nu i et fast forhold med hendes store kærlighed Mr. Big, og deres bryllupsplaner begynder at tage form. Hun planlægger den store begivenhed med veninderne, men pludselig må Carrie sande, at det virkelige liv ikke er som et eventyr.

DR1 søndag kl. 22.30: “Torpedo”

TV2 søndag kl. 23.40: “Dags Dato”


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 10. januar 2012

6 STÆRKE... APPELSINER, CLEMENTINER EL. CLOSTER ÆBLER SPANSKE CITRUSFRUGTER EL. DANSKE ÆBLER FRIT VALG

PR. STK.

Side 7

1-2-3-4-5-6

VICTORS

PERSILLE EL. HK. HVIDLØG FRIT VALG

150 GPAKKE

1.- 2.NU

NU

FØR 11,95

STEFF HOULBERG

RISENGRØD 700 G PAKKE

SALATER

K-SALAT: HØNSESALAT, UG: MAKRELSALAT KOLDING SALATER: PEBERROD-, KARRYEL. ITALIENSKSALAT

3.- 4.NU

100-200 G NU

FØR 25,95

BÄHNCKE SØD FRANSK SENNEP

GØL

LEVERPOSTEJ GROVHAKKET

500 G

6. 5.300 G FLASKE

NU

NU

FØR 19,95

• Tips & Lotto • Posthus • 1. klasses slagterafdeling • Egen bagerafdeling • Delikatesse

FØR 21,95

SU PE RBEST A/S . Bredgade 2-4 . 9750 Østervrå

Fax 98 95 20 77 . Tlf. 98 95 14 77

Slagter direkte tlf. 98 95 10 12 . Delikatesse direkte tlf. 41 28 40 96 Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00–20.00 . lørdag kl. 8.00–17.00

Hvor intet andet er anført, gælder tilbudene til og med lørdag. Der tages forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 8

Tirsdag den 10. januar 2012

Ingen skæve priser hos os! – Vi kør Den gamle fabrik

Marmelade

Abrikos, solbær, jordbær/ rabarber el. appelsin

Salami 400 G

Hakket svinekød 8-14% Pr. 1/2 kg KUN

STORT 625 G GLAS

19

95

Småkager

Mange slags bl.a. Vanillashells, brunkager, finskbrød o.m.a.

PR. BAKKE

Müslibars

Chokolade, æble eller mandel

3 STK.’S PAKKE

KUN ONSDAG–TORSDAG KL. 8–20

Oksespidsbryst el. oksegrydesteg KUN

Mou Steff Houlberg

Bayerske pølser 450 G

34

95

Sdevninbenecak. 1o00teg letter U

PR. STK. NU

5.-

Flleavaxrieantevrabln.a.dPepsi, Pepsi Max, A da og Nikoline Faxe Kondi, Mirin

30 STK.

Excl. embl. NU

48.-

MAX 2 KASSER

Elida sheda, Ekmstrapoplejoe, Mild

Bakkemarked

Mange gode bakker Til hverdag og fest skal du ha’ kød fra Superbest Pr. bakke 39,95 Ta’ 3 bakker

110.-

Elegant, Skønh eller Creme

200 M L. NU

5.-

MAX 5 FLASKER, DEREFTER 14,95

Kød- og melboller 1 KG

Royal Greenland Suhl

Rullepølse

Fiskepinde

300 G

KØB EN HEL KASSE 5 KG CA. 180 STK.

KUN FREDAG KL. 8–20

KUN LØRDAG KL. 8–18

Magre

Sr.k1/2inkkg estege P NU

20.-

PAKKET MED 8 STK.

KUN

6 STK.

Karen Volf

Wasa

Frit valg Pr. 1/2 kg

Mars is

nne sidste gang til de er e tt de nu Køb et med ca. 10% pris, da øl er steg

Ljeumnmelavleetverpostej H

STOR BAKKE NU

B00KGI kaffe 4

Excl. embl. NU

50.-

20.-

NU

Royal Classic el. R4oSTKy.al Pilsner 2

12.-

MAX 5 POSER, DEREFTER 32,95

gt slik LRø. 1s0v0 æ G P

NU

5.-

MAX 2 KASSER

Tips & Lotto • Posthus • 1. klasses slagterafdeling • Egen bagerafdeling • Delikatesse


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 10. januar 2012

Side 9

rer LIGE PÅ og hårdt!

Suppehøns KÆMPEKØB

5 KG KASSE

K-Salat

Ketchup

MARS, SNICKERS EL. TWIX

800 G FLASKE

FRIT VALG 4 STK.

10.NU

Frigodan

Flødekartofler 900 G

Sommerens Brød

Hatting

Gulerod/timian

10 STK.’S POSE

K-Salat

Remoulade el. mayonnaise

FØR 22,95

950 G SPAND ELLER 670 G GLAS

10.FRIT VALG NU

MAX 3 STK.

200 G

Aquafresh

2 tandbørster el. 75 ml. tandpasta

FRIT VALG

Pålækker

RULLEPØLSE 90 G

5.-

FØR 21,95

1400 G

RØDKÅL EL. RØDBEDER

Frit valg

NU

Kyllinger

Herregårds

ZENDIUM TANDPASTA Alle varianter

2 TUBER

15.NU

FØR 32,95

Brie ost President

500 G

Delikatessen tilbyder... Quaker

CRÜSLI

Chokolade el. ROsin

650 G

12.NU

KUN TORSDAG OG FREDAG:

Frokostplatte

Nok til to personer

FØR 28,95

REJER I LAGE Blue Ocean

400 G

28.NU

FØR 59,95

SU PE RBEST

A/S . Bredgade 2-4 . 9750 Østervrå Fax 98 95 20 77 . Tlf. 98 95 14 77

Slagter direkte tlf. 98 95 10 12 . Delikatesse direkte tlf. 41 28 40 96 Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00–20.00 . lørdag kl. 8.00–17.00

Hvor intet andet er anført, gælder tilbudene til og med lørdag. Der tages forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer


Østvendsyssel Folkeblad

Side 10

Tirsdag den 10. januar 2012

Tag med Østvendsyssel Folkeblad og Falk Lauritsen Rejser til Gran Canaria EXTRATURE med afrejse den 3., 10. el. 24. februar 1. Ophold på hotel/lejlighed Monteparaiso i Puerto Rico

DIREKTE G R O B L A A FRA LUFTHAVN

2-værelses lejligheder bungalow med bad/toilet samt terrasse og havudsigt. Mulig pension: Halvpension (morgen- +aftensmad) tillæg pr. person 980 kr. ELLER VORES LÆSERE KAN VÆLGE:

2. Ophold på hotel IFA Interclub Atlantic i San Agustin

ISO

MONTEPARA

or Mulighed f på 1/2 pension iso Montepara

B IFA INTERCLU

ATLANTIC

Dobbeltværelser med bad/toilet samt balkon/terrasse. Pension All inclusive: - Morgenmadsbuffet - Frokostbuffet - Middagsbuffet - Snacks - Kaffe og kage - Forfriskninger, øl/vin og lokale drikkevarer ad libitum Desuden: – Let anretning på flyturen tur/retur – Transport fra lufthavn til hotel/lejlighed tur/retur – Dansk rejseleder (guide)

Prisen er kun pr. person ved 2 personer i samme lejlighed i Monteparaiso

3.498.-

Ønskes lejlighed (alene) tillæg pr. person ................................................. kr. 1.330.Ønskes ophold på hotel IFA Interclub m/all inclusive tillæg pr. person ...... kr. 1.000.Ønskes værelse alene tillæg pr. person .................................................... kr. 980.Afrejse: Fredag den 3. februar 2012 fra Aalborg lufthavn (sidste mødetid) Fredag den 10. februar 2012 samme Fredag den 24. februar 2012 samme Hjemkomst: Fredag den 10. februar 2012 til Aalborg lufthavn Fredag den 17. februar 2012 samme Fredag den 2. marts 2012 samme

kl. 06:00

kl. 19:40

Ønskes afbestillingsforsikring pr. person ..................................................... kr. 220.Ønskes udvidet sygeforsikring pr. person (syge-hjemtransport) ................... kr. 144.-

lusive OBS: All ink. på +1.000 kr club ter Hotel IFA In ic Atlant

Vi beder vore læsere om at ringe direkte til Falk Lauritsen Rejser, som vil sidde klar ved telefonen mandag til fredag mellem kl. 9.30-16.00 og svare på spørgsmål, samt bestilling af rejser. Ring på telefon 70 10 26 88. Husk at opgive ”Læs nr. 153” for at opnå denne specielt lave pris for vore læsere.


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 10. januar 2012

Side 11

www.borger9750.dk

ØSTERVRÅ – EN GOD HANDELSBY, HØJ SERVICE, KONKURRENCEDYGTIGE PRISER, GRATIS PARKERING OG MEGET, MEGET MERE

Her er vejene flest tjekkede priser på i 2011 Næst efter vejret er huspriser det mest diskuterede emne, når danskere mødes. Og mange nøjes ikke med at tale om dem. På www. edc.dk/salgspriser kan man søge de endelige salgspriser på boliger solgt for nyligt og helt tilbage til 1992. Alene i 2011 har boligkøbere og andre interesserede foretaget næsten 190.000 søgninger på danske boligers salgspriser. Nu har EDC-kæden foretaget en optælling af de mange søgninger og på den baggrund udarbejdet en Top 5 for alle landets kommuner over de mest søgte adresser i 2011. Og hvis man tror, at det kun er liebhaveradresser og kendisboliger, der i stor stil søges priser på, så må man tro om igen. Der er ikke mange veje tilbage i landets kommuner, som ikke i et eller andet omfang er blevet søgt priser på, men effekten af en meget omtalt bolig kan også aflæses i statistikken. - Selvfølgelig kan det ses, når en ejendom har været eksponeret i medierne i eksempelvis Hammerslag, Liebhaverne eller tilsvarende programmer. I disse tilfælde er der oftest søgt på en specifik adresse og hus-

nummer, hvorimod de reelt boligsøgende oftest søger på en hel vej og tjekker de nyere salgspriser og ser på den generelle prisudvikling på vejen, fortæller Martin Riise, der er statsaut. ejendomsmægler hos EDC Martin Riise A/S i Sæby. Top 5 oversigten afspejler således ikke nødvendigvis de mest attraktive adresser i kommunerne, men viser i højere grad hvor flertallet af de boligsøgende realistisk set overvejer at bosætte sig og har økonomi til at købe bolig. I Frederikshavn kommune er det disse 5 veje, som boligkøberne i størst omfang har tjekket salgspriserne på: Vesteråsen Solsbækvej Musvågevej Hedestien Søparken Martin Riise oplyser, at funktionen til søgning af ’faktiske handelspriser’ har til formål at give køber og sælger adgang til den samme viden om den lokale pris- og markedssituation. Det er typisk boligsøgende, der har interesse i at undersøge priserne for de

- Alt i el-installationer - Alarm - Tele - Data - Hvidevareservice-/salg

senest solgte boliger i området eller på en given vej, som anvender funktionen for derved at få indtryk af det lokale prisniveau. - Vi oplever, at flere og flere købere foretager ret omfattende research blandt alle tilgængelige oplysninger, når de er ved at kredse sig ind på en ejendom. Det er ikke nødvendigvis en viden, som bliver brugt aktivt, men for mange mennesker er det en del af købsprocessen og medvirkende til at give overblik og en god mavefornemmelse at få indblik i, hvad andre boliger i området bliver handlet til, fortæller Martin Riise. Han understreger, at funktionen ikke kan bruges til en præcis prisfastsættelse af en given bolig. – Der er ikke to boliger eller boligsalg, der er helt sammenlignelige. Årsagerne til salg og selve boligerne varierer ligesom en påkrævende istandsættelse kan have betydning for, at naboens bolig blev solgt billigere end den, man selv har udset sig. Men prisoplysningerne giver en pejling om prisniveauet i området, og er på den måde med til at skabe afklaring hos køberne, siger Martin Riise.

Lokalstof i Østervrå

K RY D S O RD 1

4

2

1

3

3

5

4

6 7

Telefon 98 95 14 99, 98 95 11 28 og 98 86 46 18

9

7

8

2

5

6

8

9 10 10

Aut. el-installatører - www.pjt-el.dk

Parkvej 4, Dybvad - Høngårdsvej 41, Østervrå 11 11

Fotokopier i S/H eller farve

Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

Vedligehold af afløb

Åse Bakland 98 95 17 15

12 12

Vandret Vandret

4. Hvilken klub spiller fodboldspilleren Lionel 4.Messi Hvilken klub spiller fodboldspilleren Lionel for? Messi for?og tidligere bestyrelses6. Medstifter 6.formand Medstifter tidligere bestyrelsesforog Apple, nu afdød, Steve -? formand for Apple, nu afdød, -? 8. Hun stod bag albummet "Like aSteve Prayer" 8.fra Hun stod bag albummet "Like a Prayer" 1989? fraKoglen 1989?eller Koglelampen som den 9. PH 9.kaldes PH Koglen eller Koglelampen den er tegnet af den danskesom designer kaldes er tegnet og arkitekt Poul -?af den danske designer og arkitekt Poul karakteristiske -? 11. Cykel, hvis mest træk er, 11.at Cykel, hvis er mest karakteristiske træk er, forhjulet langt større end baghjulet. at forhjulet langt større endpåbaghjulet. Pedalerne er er monteret direkte Pedalerne er monteret direkte på forhjulet? 12. I forhjulet? TV-serien "Matador" spilles Viggo Skjold 12.Hansens I TV-serien "Matador" Viggo Skjold kone af Birthe spilles Backhausen. Hvad Hansens kone af Birthe Backhausen. Hvad hedder hun i serien? hedder hun i serien?

Lodret Lodret

1. Karismatisk engelsk virksomheds1.entreprenør, Karismatisk som engelsk bl.a.virksomhedshar stiftet entreprenør, som bl.a. har stiftet pladeselskabet Virgin Records, Sir Richard pladeselskabet Virgin Records, Sir Richard -? -? 2. Skotlands største by? Skotlands største by? 3.2.Amerikansk filminstruktør, manuskript3.forfatter Amerikansk filminstruktør, manuskriptog skuespiller, der bl.a. stod bag forfatter og skuespiller, der bl.a. stod bag filmen "Pulp Fiction" Quentin -? filmen "Pulp Fiction" Quentin -? 5. Socialdemokratisk borgmester i Århus 5.Kommune, Socialdemokratisk borgmester Jacob Bundsgaard -? i Århus Kommune, Bundsgaard -? 7. En eddikeflueJacob kaldes også for en? En eddikeflue også for en? 10.7.Den nu afdøde kaldes diktator, Muammar 10.Gaddafi, Den nu døde afdøde diktator, i sin fødeby,Muammar hvilken? Gaddafi, døde i sin fødeby, hvilken?


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 12

Tirsdag den 10. januar 2012

E n va nd ring i Øs t ervrå s histori e Over de næste udgaver af Østvendsyssel Folkeblad følger en ejendoms- og personalhistorisk gennemgang af husene langs Østervrås hovedgade, fra byens østlige ende og til midt i byen, hvor Vrængmosevej munder ud i Hjørringvej. - Næste år følger en tilsvarende gennemgang af den vestlige bydel. Alfred Nejsum, Hjørringvej 401 I 1946 byggede Alfred Nejsum ejendommen, hvor der var bilværksted på Hjørringvej og beboelse på Mellergårdsvej. Nejsum forhandlede Folkevogne. Nejsum var meget initiativrig og udvidede flere gange, bl.a. med et stort udstillingslokale; han havde benzinsalg, og som en af de første uden for de store byer byggede han i 1970’erne et automatisk vaskeanlæg til biler. Han købte maskinfabrikken i Møllegade, hvor han solgte landbrugsmaskiner og traktorer; her var der naturligvis også et værksted. I 1976 solgte Nejsum til Morris-forhandler Arne Rasmussen. Denne fortrød imidlertid handelen og solgte samme år til Karsten og Lynge Sørensen, som overtog Morris-forhandlingen indtil 1981, hvor den lukkede. Bygningen stod tom fra 1981 til 1986, hvor købmand Niels Urth etablerede supermarked, som senere blev overtaget af sønnen Flemming Urth, til det lukkede i 2007; bygningen blev da købt af købmand Kasper

Kærsgård, men står stadig tom; og i 2010 lukkede man også for benzinsalget; standerne er nu taget ned. I ejendommen har der også været døgnbutik, som blev flyttet til Hjørringvej 442. Der er også Grill-Caféen, som stadig har åbent; privatboligen blev solgt fra til Grill-Caféens ejer. Niels Hejslets Hus, Hjørringvej 403 Dette hus er bygget i 1958 af Niels Hejslet, som i mange år drev landbrug i Sdr. Hejseltslund. Sammen med Alfred Nejsum købte Niels Hejslet også hjørnegrunden, hvor i dag frisør Leo Jensen bor. Hejslet ville gerne bevare udsigten til vejen og Nejsum ville gerne have grunden til at udstille brugte biler på. Niels Hejslet var i sine unge år i USA, hvor han arbejdede forskellige steder, men han var på det tidspunkt forelsket i den pige han senere blev gift med, Frederikke, så hun trak mere end USA. Da han blev enkemand i 1961 rejste han i en alder af 80 år til USA igen, da et af hans børnebørn, som var udvandret, skulle giftes. Niels Hejslet var tilknyttet Indre Mission, men han var meget frisindet, og kunne godt finde på at rejse hen for at høre en foredragsholder, som var tilknyttet en anden kirkelig retning; men da han så, at Pinsemenigheden holdt dåb i Vesterhavet i Løkken, syntes han godt nok, at det var for meget. Han gik meget op i afholdssagen og var medlem af Blå

TS AUTOSERVICE

TLF. 98 90 44 37 / 28 40 61 30 . www.alushow.dk Dæk med PRISGARANTI Ring og hør vores pris før du handler Fælge til nettopris ved køb af dæk Rudeskift

Kors. Han var også medlem af foreningen Aldrig mere Krig. Niels Hejslet døde i 1973, 92 år gammel. Så købte mekaniker Arne Rasmussen huset, derefter Hans Jørgen Skårup, og i dag ejes det af Leif Pedersen. Slagter Urbans Hus, Hjørringvej 412 Her har der i mange år været slagterforretning med skiftende ejere; baghuset blev brugt som slagtehus, og vandet i bybækken blev farvet rødt, når der blev slagtet. En af de interessante personer i huset var slagtermester Carl Urban, som var tysker. Som uddannet pølsemager tog han til Danmark, hvor han blev gift med den danske pige Meta. Så udbrød 1. verdenskrig og Carl Urban blev indkaldt til det tyske militær. Hvor nødigt han end ville, blev han nødt til at tage tilbage til Tyskland, og hans kone og to børn fulgte med til Flensborg, hvor de var i godt et års tid. Urban nåede at komme til fronten, men efter råd fra en af hans kammerater rømmede han og flygtede til Norge med sin danske familie. De endte på en lille ø nord for Bergen, hvor Urban fik arbejde på en fiskekonservesfabrik under krigen. Norge var ikke med i 1. verdenskrig, men tyskerne lå oppe i fjordene med deres undervandsbåde. En dag kom der en tysk officer op til Urbans chef. ”De har en tysker her på fabrikken?” ”Ja, det har jeg”, svarede

re Få brochu tilsendt nde uforbinde

direktøren. ”Han skal udleveres” fortsatte officeren, men direktøren svarede: ”Hvis I tager Urban, er I godt dumme, for han står og laver fiskekonserves, som vi sender ned til jer!” Og på den måde fik Urban lov til at blive. Da krigen var slut i 1918, blev Urban selvstændig slagtermester i Kobbervik. Forretningen gik strygende, men familien vendte tilbage til Danmark, fordi fru Urban ønskede, at børnene skulle gå i dansk skole. Det var så grunden til, at de kom til huset her i Østervrå, som de købte den 10. marts 1921. I første omgang blev de ikke længe. Efter nogle år i Østervrå flyttede familien Urban til Hobro i 1923. Slagterforretningen fortsatte med forskellige ejere, bl.a. parret fru Hansen og Hartmann Pedersen, som boede her sidst i 40’erne og i begyndelsen af 50’erne. De vakte nogen furore i datidens Østervrå, fordi de tillod sig at leve på polsk og altså have fælles husholdning uden at være gift. Forargelsen fra visse kredse i byen bevirkede, at de til sidst måtte flytte herfra. Parret tog aktivt del i de revyer, som bogtrykker Holger Christensen stod i spidsen for i en del år, og øveaftenerne foregik tit i slagterparrets hjem, når der var for koldt at øve på hotellet. Parret var i det hele taget meget gæstfrie, og det var ikke alle, der undsagde dem. Huset ophørte som slagterforretning, da slagter Johannes Larsen solgte huset

Vi tilbyder os med VELTILBEREDT FESTMAD Varmt, koldt, smørrebrød m.m. til fornuftige priser

Af Vivi M. Dybdahl

og indrettede forretning på den anden side af gaden, Hjørringvej 423. Derefter overtog Ingrid og Victor Hejslet stedet. De havde solgt deres hjemmebageri på Hjørringvej 449, og nu indrettede de brødudsalg her. Kort efter, i 1962, købte Johanne og Christian Andersen brødudsalget, som de drev til 1970, hvor de solgte huset til rejsebud Jørgen Larsen. Efter Jørgen Larsens død i 1984 har der ikke været erhvervsvirksomhed i huset. Det ejes i dag af Henrik Agerdal Nielsen. Falck, Hjørringvej 413 Axel Thingbaks forældre byggede huset, og i 1928 overtog Axel Thingbak huset og startede som stationsleder for Zone-Redningskorpset, der senere blev overtaget af Falck. Axel Thingbak drev Zoneredningsstationen indtil 1960, hvor sønnen Poul Erik Thingbak tog over. I 1962 slås Falck-Zonen sammen. Til at begynde med var der en enkelt brandbil, men hermed blev Torslev Kommune den første landkommune med motoriseret brandvæsen. I 1935 udvidede man med en kranvogn. I begyndelsen var der foruden Thingbak kun ansat to deltidsansatte reddere. Ved brandalarm ringede Thingbak til telefoncentralen, som så sørgede for at sende beskeden videre til de frivillige brandfolk. Efter telefonens automatisering i 1971 fik man radioer, som bippede hos brandmændene, når der var brand.

Slamsugning & spuling med moderne udstyr

I 1955 fik man en ambulance, og der var omsider tale om en regulær redningsstation. Samtidig udvidedes personalet til syv mand. I privatboligen i det røde hus var der et butikslokale hvor der blev solgt reservedele, radioer og cykler, og der var en stander til at sælge benzin fra. Thingbak drev tillige taxakørsel og havde en overgang to biler med chauffør Christen Johansen til at køre den ene; selv kørte han den anden. Stationen blev ombygget i 1952 og igen i 1981 hvor der kom en ny garagebygning til. Axel Thingbak sluttede i 1960, og overtog kort tid efter stillingen som direktør for Torslev Sogns Sparekasse. Poul Erik Thingbak efterfulgte sin far som 24årig og blev hermed landets yngste stationsleder. Der var 6 fastansatte falckreddere, da der var flest, og på et tidspunkt rådede man over en brandbil, en tankbil, en kranbil, en unimog (et lille firhjulstrukket jeeplignende køretøj) og en ambulance. Ambulancen forsvandt omkring 1987. Det røde hus er blevet solgt efter at Poul Erik Thingbak flyttede til Sæby. Det er Lisbeth og Kent Nielsen, som bor der i dag. I dag er det kun en brandstation med en brandbil og en tankbil; personalet består af en brandleder og frivillige brandfolk. Der er tillige garage til et par busser. Fortsættes næste uge

Alt vedrørende entreprenørarbejde og dræning samt belægningsarbejde udføres

ENTREPRENØRFIRMAET

Klargøring af biler til syn - Reparation og olieskift Tidemandsholmsvej 49, Sæsing, 9830 Tårs

Hjørringvej 233 . Thorshøj 9750 Østervrå . Tlf. 98 95 60 50 E-mail: Vendelbokroen@mail.tdcadsl.dk

MYLUND-98 95 41 44-TAARS Trangetvej 675 - Tårs - Tlf. 98 95 41 44 - 30 99 41 44 www.hoejvang-entreprenoer.dk . mail: bshvang@mail.tele.dk

Vi sikrer

NordjyllaNd Dan • Privatalarm Group • Erhvervsalarm Alarm

v/ Diana Bentsen Statsaut. fodterapeut

Tlf. 70 20 35 90

Tlf. 98 85 00 18

• Videoovervågning • Adgangskontrol • Tågesikring

www.alarmnord.dk

En ProfEssionEl løsning frA diT lokAlE sikringsfirmA

Hjørringvej 444 9750 Østervrå

Telefontid mellem kl. 8.00 og 10.00

Fodbehandling, indlæg aflastning og ortonyxi


Tirsdag den 10. januar 2012

Østvendsyssel Folkeblad

Side 13

KONFIRMATION 2012 - KONFIRMATION 2012 - KONFIRMATION 2012 - KONFIRMATION 2012

KONFIRMANDDAG s u h r u t l u K å i Østervr ar kl. 13.00-17.00

Søndag den 15. janu

Kom og oplev de mange muligheder inden for konfirmationstøj, hårmode, festmenu, tasker/smykker, borddækning/blomster, indbydelser, sange m.m. Stort modeshow kl. 15.00

Udstillere:

Fri entré

v/ Lisbet Jensen • Hjørringvej 447 • 9750 Østervrå • Telefon 98 95 23 8470@interflora.dk • www.potentilla.dk


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 14

Syng sammen Onsdag den 11. februar kl. 19.30 i Østervrå Kulturhus. Velkommen til en hyggelig aften med sang, musik, kaffe og kage. Venlig hilsen Kjeld og Østervrå Pensionistforening

Klovbeskæring

Østervrå midtby Meget hyggelig 3-værelses lejlighed i stueplan, 85 m2, i gåafstand til bus og dagligvarebutikker. Fællesantenne, alt i hårde hvidevarer. Mulighed for tilleje af carport. Leje: 3.500 kr. + forbrug. Dep.: 3 x leje. Henv. tlf. 28 78 31 99

Try Aktivitetsforening indkalder til

stiftende generalforsamling Onsdag den 25.01.2012 kl. 19.30, med henblik på at stifte Try Borgerforening. Med venlig hilsen Try Aktivitetsforening

Dejligt hus i Thorshøj Stor stue, køkken-allrum, bryggers, toilet, gildesal med brændeovn + garage med ledhejseport. 1. sal: stort soveværelse, to børneværelser + badeværelse. Have + garage. Månedlig leje: 5.500 kr. Depositum 1 md. leje. 21 22 95 64 / 98 95 80 19

Salg, service og reparation til private og erhverv ÅBEN EFTER AFTALE – Ring og hør nærmere Højagervej 2, Hjørring Tlf. 9890 2354 www.hiwaydata.dk

Østervrå Dejlig lys 4-værelses lejlighed på 105 m til leje. Ny istandsat og nymalet. Nyt køkken med nye hvidevarer. Helt nye energivinduer. 2

Husleje: 3.950,- + forbrug

Husleje: 2.400,- + forbrug Tlf. 3150 1354

og græs i - Presning af hø, halm r m/u snitter minibig og rundballe til 5 stk. - Minibig m/ ballevogn

Tlf. 40 68 10 81 Kai V. Nielsen

Udlejes 1 værelses lejlighed med entre, bad, køkken og stue. Centralt beliggende i Østervrå. Tlf. 86 94 31 16

Lejlighed i Østervrå

S

&

v/ Thomas Karlsen Vrejlev Klostervej 380 . 9760 Vrå

Tlf. 28 72 55 99 www.slamsugningogspuling.dk

KYLLINGESUPPE MED PORRE Tilberedningstid ialt: 45 min Arbejdstid ialt: 35 min Ingredienser Ingredienser: 2 spsk olivenolie 2 kyllingebryst 1 stk porre 2 fed hvidløg 3 blade frisk salvie 1 knivspids reven muskatnød 750 g champignoner 2 l hønsebouillon 3 spsk tør sherry 1 spsk maizena 2 spsk vand Pynt: frisk persille Tilbehør: 4 grovboller

I SAMARBEJDE MED:

Agersted, KBC

10.15

Albæk, HMP

10.30

Lyngså, HMP

9.00

Skæve ingen Hørby, MV

10.30

Tlf. 40 34 49 95 Tlf. 31 37 49 95

Hellum, T. Uth

11.00

Torslev, Rytter

9.00

Januar måneds vindere: 1. pr. nr. ............ 73 2. pr. nr. .......... 109 3. pr. nr. ............ 06 4. pr. nr. ............ 74 5. pr. nr. ............ 89 Gevinsterne tilsendes vinderne. Med venlig hilsen Try-Thorshøj Boldklub

Volstrup, PJ

16.00

Understed ingen Karup, MBB

10.00

Jerslev ingen Mylund ingen

Østervrå, Rytter

10.30

Tårs, IA

9.00

Morild, IA

10.30

Sæby, PJ

10.00

Tårs Baptistkirke, HO 10.30 Østervrå Frikirke, MP 10.00 Sæby Baptistkirke, BA 10.00

Generalforsamling Tirsdag den 7. februar kl. 19.30. KFUM og KFUK i Østervrå

Statsaut. fodterapeut og ortopædiskomager

TRÆPILLER

Lone Jensen

Højeste kvalitet 16 kg poser/ 896Løsning: kg pr. palle Kr. 1.965,- pr. palle

Hulsigvej 10, Gærum Gerndrupvej 10, Østervrå

Tlf. 22 39 70 39

Frit leveretSolution ved min. 3 paller 1

-Opvarm halvdelen af olien i en stor suppegryde. Skær kyllingebrystet i mundrette stykker og svits det i olien i 3-4 min. Tag kødet op af gryden og gem det. -Tilsæt resterende olie og svits den hakkede porre, presset hvidløg, salvieblade og muskatnød. Steg det til porren er blød, 2-3 min. Overfør blandingen til en skål og smid det overskydende fedtstof ud.

-Tilsæt bouillon og sherry og bring retten til at simre. Rør maizena ud i lidt vand og rør denne blanding i suppen. Lad suppen simre et par minutter mere. Hæld suppen i skåle og pynt hver portion med persille. Servér øjeblikkeligt.

Voer ingen

Stor lys 3 vær. lejlighed på 1. sal kun 3 minutters gang til indkøbssteder, kun 3.800 kr. + forbrug pr. md. Ønskes udlejet til rolig lejer, som består af 1 eller 2 personer.

Salg og reparation af have- og parkmaskiner, højtryksrensere, motorsave, scootere, cykler og meget andet!

Fremgangsmåde:

-Tilsæt hakkede champignoner (brug evt. en blanding af flere slags svampe). Steg dem, til de er gyldne. Returnér kyllingekød og porreblanding til gryden, smag til med salt og peber og steg det i ca. 5 min.

Søndag den 15. januar

Badskær ingen

- Wrapning af græs

LAMSUGNING PULING M.M.

Gudstjenester

udføres m/ hydraulisk boks m/ fangefold.

Klublotto

Dejlig 2-værelses lejlighed på 55 m2 til leje. Nye gulve og nymalet. Helt nye energivinduer

O PS KR IFT

Tirsdag den 10. januar 2012

Pris for denne annonce 845,incl. moms Hjørringvej 408 - Østervrå Klik ind på www.98951216.dk

Professionel herreklip

175,-

KUN

Østervrå . Tlf. 9895 1711 . www.beebob.dk

Træpiller sælges

6 og 8 mm superkvalitet – høj brændværdi (6 mm særdeles velegnet til pilleovne). Sælges i sække af 15 kg. Henv. 20 95 12 96

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

7 BIG 4 2 5 og 8 LØS 9 3VÆGT 6 1 BAGS 3 6 9 4Se7 på1 2 5 8 1www.danskenergisalg.dk 8 5 3 6 2 9 7 4 5 BESTIL 2 1 ONLINE 8 3 OG7 FÅ4RABAT 9 6 4 3 8 9 1 6 5 2 7 Tlf. 98 99 49 00 6 9 7 2 5 4 1 8 3 2 7 4 6 9 3 8 1 5 8 1 3 7 2 5 6 4 9 9 5 6 1 4 8 7 3 2

LØ SNINGER Løsning: 1

1 B B 3 3 R T R T 4 4 B A R C E L O N A B A R C E L O N A N R N R S A S A O N O N N T N T I I 9 9 H E N N I H E N N I O O

2

5 6

J5

J O O H H A A N N S S E E N N

2 G G L L A A B S B S G G D O N N A D O N N A W W

J J 7 B B 8 8 A M A M N N A A N G S N N G S N F F 10 L S10 L S U I U I 11 11 Æ L V T E P E T E R V Æ L T E P E T E R T T 12 12 U M S S E M U S S E 7

6

Løsning med farver: Vandret Vandret

7 3 1 5 4 6 2 8 9

Lodret

Lodret Solution 1 1. Karismatisk engelsk virksomheds1. Karismatisk engelsk virksomheds-

4. Hvilken klub spiller fodboldspilleren Lionel 4. Hvilken klub spiller fodboldspilleren Lionel Messi for? [BARCELONA] Messi for? [BARCELONA] 6. Medstifter og tidligere bestyrelses6. Medstifter og tidligere bestyrelsesformand for Apple, nu afdød, Steve -? formand for Apple, nu afdød, Steve -? [JOBS] [JOBS] 8. Hun stod bag albummet "Like a Prayer" 8. Hun stod bag albummet "Like a Prayer" fra 1989? [MADONNA] fra 1989? [MADONNA] 9. PH Koglen eller Koglelampen som den 9. PH Koglen eller Koglelampen som den kaldes er tegnet af den danske designer kaldes er tegnet af den danske designer og arkitekt Poul -? [HENNINGSEN] og arkitekt Poul -? [HENNINGSEN] 11. Cykel, hvis mest karakteristiske træk er, 11. Cykel, hvis mest karakteristiske træk er, at forhjulet er langt større end baghjulet. at forhjulet er langt større end baghjulet. Pedalerne er monteret direkte på Pedalerne er monteret direkte på forhjulet? [VÆLTEPETER] forhjulet? [VÆLTEPETER] 12. I TV-serien "Matador" spilles Viggo Skjold 12. I TV-serien "Matador" spilles Viggo Skjold Hansens kone af Birthe Backhausen. Hvad Hansens kone af Birthe Backhausen. Hvad hedder hun i serien? [MUSSE] hedder hun i serien? [MUSSE]

4 6 8 2 3 9 7 1 5

2 9 5 1 8 7 4 3 6

5 4 3 8 9 2 6 7 1

8 7 6 3 1 5 9 2 4

entreprenør, som bl.a. har stiftet entreprenør, som bl.a. har stiftet pladeselskabet Virgin Records, Sir Richard pladeselskabet Virgin Records, Sir Richard -? [BRANSON] -? [BRANSON] 2. Skotlands største by? [GLASGOW] 2. Skotlands største by? [GLASGOW] 3. Amerikansk filminstruktør, manuskript3. Amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller, der bl.a. stod bag forfatter og skuespiller, der bl.a. stod bag filmen "Pulp Fiction" Quentin -? filmen "Pulp Fiction" Quentin -? [TARANTINO] [TARANTINO] 5. Socialdemokratisk borgmester i Århus 5. Socialdemokratisk borgmester i Århus Kommune, Jacob Bundsgaard -? Kommune, Jacob Bundsgaard -? [JOHANSEN] [JOHANSEN] 7. En eddikeflue kaldes også for en? 7. En eddikeflue kaldes også for en? [BANANFLUE] [BANANFLUE] 10. Den nu afdøde diktator, Muammar 10. Den nu afdøde diktator, Muammar Gaddafi, døde i sin fødeby, hvilken? Gaddafi, døde i sin fødeby, hvilken? [SIRTE] [SIRTE]

9 1 2 7 6 4 3 5 8

3 2 9 4 5 1 8 6 7

6 5 7 9 2 8 1 4 3

1 8 4 6 7 3 5 9 2

-4-


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 10. januar 2012

LO P P ESERV I C E Annoncer, der er os i hænde senest fre­dag kl. 10.00 kommer med i følgende uge. Loppeservice er et billigt tilbud for private til at købe, sælger eller bytte hovedsageligt brugte effekter. 1. Antallet af ord i en loppe-annonce må være MAX 15 ORD. Hvis der er over 15 ord betales for 2 annoncer, over 30 ord for 3 annoncer o.s.v.

Købes: /Afhentes: Container sættes ud. Udtjente maski­ ner, gamle pandeplader, jern­ skrot, ring og få et tidspunkt for afhentning. 29 78 66 21 Købes: /Afhentes: Industri­ skrot, landbrugsskrot. Vi gi­ver en vin der smager godt. Tlf. 98 95 80 19

2. Prisen for en loppeannonce i Østvendsyssel Folkeblad, Midtvendsyssel Avis, Vodskov Avis og Rold Skov Bladet er 50 kr. inkl. moms.

Brug nedenstående kupon til teksten: Udfyld venligst kuponen TYDELIGT.

❏ SÆLGES

Købes: /Afhentes: Vi henter skrot og du får vin, der sma­ ger godt. Nye og gamle land­ brugsmaskiner og inventar. Tlf. 21 22 95 64

❏ KØBES ❏ BYTTES

Sælges: Gummitranspor­ tør, dozerblad, bagskovl 2 og 2,5 m, 6 m halmvogn, 11 m halmvognsanhænger, 4 WD jeep, Deutz 7006, Deutz 4005, Ferguson 35, Ford Super m/ front, kartoffelfri­ lægger, kornvogn. Tlf. 21 22 95 64 Sælges: Koldsav, Co2 svej­ ser, tigsvejser, skovvogn m/ kran, 6 T tipvogn, 18’’ plove, harver, højtryksrenser, gift­ pumpe, gyllepumpe, pind­ svjeser, kreaturvogn, kom­ pressor, stålmast, 2 T silo. Tlf. 21 22 95 64

Tlf.:

Sælges: Vi har været heldige at få 3 nye bedstemorcykler, mærket Winther, Raleigh og Kildemoes. Kan sælges for 2.600 kr. pr. stk. Lys for og bag, 7 gear. Tlf. 21 12 35 73

Navn: Adr.:

❏ KONTANT

Sælges: Wraphø, 1. gangs­ slet, 370 kg pr. balle, 275 kr. 1 alu værktøjsskab til ladbil. Tlf. 98 86 41 53/20 43 32 53

❏ CHECK

”Lopperne” er for private og må ikke indeholde firmanavne (vil blive fjernet fra annoncen). Frimærker modtages IKKE som betaling

Sælges: Værkstedslokale udlejes i Jerslev 290 kvm + 100 kvm lager. Støbt uden­ oms areal velegnet til kørsel med truck. Tlf. 40 46 22 44 Sælges: Ovntørret frasorteret brændsel fra emballagefabrik, ca. 24 m, længde ca. 10-30 cm, 4000 kr. Leveret til fornuftig pris. Tlf. 20 29 42 60

Evt. bytte m. mindre landejendom

Østervrå Vibevej 1 Sagsnr. 98300433 Her skal du ikke i gang med den store modernisering. Huset er nemlig allerede forsynet med Aubo-køkken, fint gæstetoilet og flot badeværelse. Muret garage og få min. gang til indkøb, skolen og fritidsfaciliteter.

Pris: Udb.:

1- familieshus

1.135.000 Brt.: 60.000 Nt.:

7.057 6.223

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 3.458/3.364

233

924

3/4

Huset er et besøg værd !

2

1973

1- familieshus

SKAL SES

Sælges: Brænde klar til brug. Træfældning, havearbejde, græsslåning, belægningsarbejde. Tlf. 22 12 20 75 Sælges: Træ-/plastikvinduer og døre samt staldvinduer og døre. Termoglas efter mål. Montering af vinduer. Tlf. 98 28 17 05/40 32 17 05

Når det gælder

EL... med sikkerhed indenfor landbrug, industri og privat så er din lokale elektriker ”lige om hjørnet”...

Aut. El-installatør

Preben Damtoft Hjørringvej 432 – Østervrå Tlf. 98 95 10 16 preben@preben-damtoft.dk www.preben-damtoft.dk

Sælges: Lageret bøgebrænde i palletårne. 1800 kr. pr. stk. Kan leveres til fornuftig pris. Tlf. 20 29 42 60 Sælges: www.sundhov.dk. Beskæring af alle slags heste tilbydes i hele Nordjylland. Tlf. 51 92 98 37 hverdage 9-9.30 Sælges: Tørt bøgetræ, 1. kl., savet, kløvet 26-30 cm, klar til brug. Kan evt. leveres. Tlf. 98 26 17 47 Sælges: 4-årig lækker Trakehner-hoppe efter Saint Cloud, 170 cm, fremadgående. Ren i røntgen. Tlf. 22 18 02 30 Sælges: Nye Hammerthor herreunderbukser/trusser, model 1014L, str. 44. Vasket en gang. Halv nypris. Tlf. 98 84 22 00 Sælges: Veteranlastbil Volvo F85 TD, årg. 1969. Skal restaureres og aynes. Pris 17.500. Momsfri. Tlf. 26 80 56 32 Sælges: MF 7495 Dyna. VT, 2000 timer. MF 190 LB bigballepresser. 20.000 baller + samlevogn Pris samlet 595.000 kr. + moms. Tlf. 26 80 56 32 Sælges: Tørt bøgetræ. 1. kl. bøgetræ, savet, kløvet 26-30 cm klar til brug. Kan evt. le­ veres. Tlf. 98 26 17 47 Sælges: Ægte Schæferhval­ pe sælges. Salgsklar den 20. januar. Se mere på www.ug­ gertawn.dk. Henvendelse: 98 28 65 09 og 40 37 90 69

Villa med god planløsning

Østervrå Nellikevej 18 Sagsnr. 98300479 Indh. baggang, forgang og gæstetoilet, køkken/alrum i åben forb. til stue m. parketgulve, sovevær. badevær. og 2 gode værelser. I tilbygningen er der forsænkede stue med udgang til have og terrasse.

Side 15

1- familieshus

Pris: Udb.:

795.000 Brt.: 40.000 Nt.:

5.140 4.672

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 2.620/2.670

144

786

1/3

1

VI KENDER VEJEN

1972

El-butikkens åbningstid: Mandag-fredag kl. 14.00-17.00

GRATIS NEDBRYDNING – kan vi selvfølgelig ikke klare, men det er måske ikke så dyrt, som du tror! RING DERFOR TIL OS PÅ 21 60 69 46 · 20 89 92 00 · 98 33 20 63

Få et GRATIS

HØREAPPARAT* 5.607,* med offentligt tilskud på kr. 6.010,PR TEETID NØV ATVE ATGIS EN GRIN ID! ET NT VE N INGE

KONTAKT VORE ØRELÆGER

Aalborg: Aalborg: Henrik Genefke Henrik Genefke Poul-Erik Højslet Poul-Erik Højslet Jette Bønneland Jette Bønneland Brønderslev: Brønderslev: Richard Galland Richard Galland Hobro: Hobro: Henrik Arentoft Henrik Arentoft Frederikshavn: Frederikshavn: Henrik Korsholm Henrik Korsholm Christian Schou Hjørring: P-pladser lige ved Inger Behrndtz dørenMarie og handicapvenlige

FRA 0 KR. 98 11 32 00 98 92 08 80 · Hjørring Kragsvej Vesterbro163 • Aalborg (v. Gåsepigen)

Vestergade 17-19 · Brønderslev Vesterbro 63, Aalborg v/Gåsepigen

Vesterbro 63 •· Frederikshavn Aalborg Asylgade 13 Telefonwww.hoereapparatet.dk 9811 3200 • www.hoereapparatet.dk

adgangsforhold

Hyggeligt hus i landlige omgivelser

Østervrå Tryvej 94 Sagsnr. 98300517 Gode skolebusforbindelser til Østervrå og i tilpas afstand til asfaltvej, finder du dette hyggelige og velholdte "dukkehus". Huset har bl.a. nyere vinduer fra 2003/04, nyere køkken fra 2004, ny olietank fra 2010.

Pris: Udb.:

1- familieshus

395.000 Brt.: 25.000 Nt.:

2.721 2.472

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 1.472/1.480

105

1.440

2/2

1-plans villa i børnevenligt kvarter

2

1934

1- familieshus

NYE BOLIGKØBERE SØGES

Østervrå Nellikevej 9 Sagsnr. 98300523 Et totalmoderniseret hus i bungalowstil, moderniseret med bl.a. nyt tag, nye vinduer, 2 nye badeværelser, nyt køkken. Et flot og anderledes hus - der bestemt vinder ved et kig indenfor.

Pris: Udb.:

875.000 Brt.: 45.000 Nt.:

5.276 4.493

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 2.502/2.290

140

880

1/3

2

ESTATE kender vejen til en lavere husleje....... Flyt til Østervrå Billige huspriser, gode transport muligh. og skøn natur gør Østervrå til et eftertragtet sted at bo.

1922

PIA THESTRUP KONTOR

TINA GELARDI JENSEN STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER

Østervrå Tranevej 9 Sagsnr. 98300481 Her får du en yderst velbeliggende og tillige velholdt 1-plans gulstens villa på hele 186 kvm i èt plan opført 1972. Muret dobbeltgarage. Skøn lukket have med skøn ugeneret terrasse.

Pris: Udb.:

1.295.000 Brt.: 65.000 Nt.:

7.610 6.582

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 3.502/3.319

186

Estate Boligmægleren Tårs S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R Bredgade 91, 9830 Tårs Tlf. 98 96 83 33

848

2/3

1

1972


Østvendsyssel Folkeblad

Side 16

3

Jensen & Riise

Tirsdag den 10. januar 2012

3 Lars Jensen Stat.mægler

Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Mette Krogh Koordinator

Mette Dal Stat.mægler

Lone Jensen Koordinator

Martin Riise Stat. Mægler

edc.dk SÆBY - FÅ HUNDREDE METER TIL CENTRUM, SKOV OG Å

ØSTERVRÅ - NÆR SKOLE OG INDKØB

Åbent hus

med tilmelding

Søn. 15.01.2012 kl. 12.30 - 13.00

NYHED

Sag 93000284

Sag 93000274

Solvej 2E Nydeligt rækkehus med minimal vedligeholdelse, da huset er opført i blødstrøgne sten og med mahogni vinduer. Huset er optimalt indr. med pænt spisekøkken, stor stue med karnap, der giver et godt lysindfald i rummet. Værelse, soveværelse og flot badeværelse med bruseniche. Pris/Udb. 1.078.000/55.000 Bolig Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 6.676/5.933 97 298 3/2 2002 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.950/3.688 Kontakt tlf. 96890477

Primulavej 12, 9750 Østervrå Hyggelig og delvist renoveret villa nær indkøb, skole, fritidsfaciliteter samt offentelig transport. God garage på 63 kvm. samt carport. Huset er pudset og med decratag. Indrettet med bl.a. soveværelse og 3 værelser.

0

ØSTERVRÅ - RUMMELIG BEBOELSE PÅ 1. SAL.

6

5

Pris/Udb. 1.148.000/60.000 Brt./Nt. 7.402/6.492 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.439/4.059

DYBVAD - FLOT MODERNISERET VILLA

BUTIK

Bolig / kælder m² 189/46

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 1133 6/5 1922/95 Kontakt tlf. 96890477

ØSTERVRÅ

BILLIG HUSLEJE

Sag 93003213

Sag 93003973

Sag 93000191

Hjørringvej 424, 1 Bolig og erhvervsejendom på hovedgaden i Østervrå. God og velholdt bolig på 190 kvm. samt 296 kvm. erhverv med stort butikslokale, lager og kontor. Yderligere 70 kvm. garage. Beboelsen er beliggende på 1. sal.

Skævevej 38 Flot delvist moderniseret villa, belig. i udkanten af Dybvad. Villaen er renoveret fra 1999 og frem, bl.a. med cementtagstenstag og vinduer. Villaen er indr. med bl.a. spisestue i åben forb. til opholdsstue og renoveret køkken.

Bredgade 29 Velholdt gulstens villa beliggende nær skole og indkøb. Huset er gulstens med cementtagsten, nyere indkørsel og nem have. Desuden garage og udhus. Indrettet med bl.a. køkken, stue, soveværelse og 2 værelser.

Pris/Udb. 1.298.000/65.000 Brt./Nt. 8.204/6.855 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 5.858/4.800

Pris/Udb. 698.000/35.000 Brt./Nt. 4.486/3.892 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.679/2.408

Pris/Udb. 828.000/45.000 Brt./Nt. 5.174/4.547 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.074/2.818

6

Bolig m² 190

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 1000 5/4 1900/83 Kontakt tlf. 96890477

FLAUENSKJOLD - NATURSKØNNE OMGIVELSER

4

Bolig / kælder m² 110/30

Grund Rum / Opført m² Værelser 548 4/3 1936 Kontakt tlf. 96890477

SYVSTEN - BØRNEVENLIGT KVARTER

4

Bolig m² 120

Grund Rum / Opført m² Værelser 875 4/3 1973 Kontakt tlf. 96890477

PRÆSTBRO BILLIG HUSLEJE

D

Sag 93003945 Storskovvej 83 Ejendommen er beliggende nær Flauenskjold by, her er der bl.a skole og indkøb. Stuehuset er pudset og med eternittag. Er bl.a indrettet med godt bryggers, stort vær. og sovevær. og køkken med spiseplads og stue. Hyggelig have. Pris/Udb. 998.000/50.000 Bolig Grund Rum / Opført / m² m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 6.227/5.317 194 9642 6/5 1969/87 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.634/3.198 Kontakt tlf. 96890477

Pris/Udb. 648.000/35.000 Brt./Nt. 4.254/4.017 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.557/2.626

RENOVERET HUS I DYBVAD

VOLSTRUP BY - RUMMELIG VILLA

3

LUKKET HAVE

4

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 950 4/3 1978/93 Kontakt tlf. 96890477

Sag 93001278

Sag 93000177

Hovedgaden 18 Central belig, villa i Præstbro by. Villaen er opført i røde mursten med cement-teglstenstag, plastvinduer og udnyttet 1 sal, kælder samt garage. Villaen er bl.a indr. med nydeligt køkken/alrum, stue og badevær. 1 sal med toilet, værelse samt sovevær. Pris/Udb. 498.000/25.000 Bolig / Grund Rum / Opført m² Værelser Brt./Nt. 3.170/2.823 kælder m² 132/77 644 5/4 1937 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 1.910/1.785 Kontakt tlf. 96890477

3

AGERSTED - SPÆNDENDE VILLA NÆR SKOLE OG INDKØB

STOR GRUND

Ålborgvej 417 Rummeligt og nydeligt hus, som stort set er gennemgribende renoveret. Huset fremstår derfor vedligeholdt indvendig og udvendig. Huset er indr. med bryggers, flot badevær. og køkkenalrum. Stort værelse. og stue. 1. sal er indrettet med toilet og to gode værelser. Pris/Udb. 815.000/45.000 Bolig Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 5.031/4.238 140 600 5/4 1901 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.894/2.487 Kontakt tlf. 96890477

Søndergade 9 C 9300 Sæby 96 89 04 77

Græsvangen 12 Etplans villa beliggende på stille villavej. Indrettet med bl.a. stor stue, spisekøkken, soveværelse og to værelser. Gæstetoilet samt badeværelse med brus, badekar og gulvvarme. Muret garage på 42 kvm. Bolig m² 140

D

Sag 93000208

NEM HAVE

D

Sag 93001103

Sag 93000141

Volstrupvej 71 Delvist renoveret rødsstenshus beliggende midt i Volstrup by på 2.960 kvm. stor grund. Huset er tilbygget år 2004. Taget er udskiftet samtidig med opførelse af tilbygningen. Et rummeligt hus med to stuer og fire gode værelser. Pris/Udb. 798.000/40.000 Bolig / Grund Rum / Opført m² Værelser Brt./Nt. 5.043/4.425 kælder m² 177/5 2960 6/4 1947 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.929/2.693 Kontakt tlf. 96890477

Præstbrovej 33 Charmerende og moderniseret villa på stor grund, beliggende i Agersted by. Villaen er moderniseret gennem de seneste 10 år. Villaen er indrettet med entre, badeværelse. Flot køkken med loft delvist i kip. Stort soveværelse med faste skabe. Pris/Udb. 848.000/45.000 Bolig / Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 5.533/4.724 kælder m² 98/60 1582 2/3 1938/00 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.381/2.968 Kontakt tlf. 96890477

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 2 - 2012  

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 2 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you