Page 1

Číslo 2 2010

»»Asco Numatics

»»ABB Entrelec

»»Datasensor

»»Microsonic

»»Mersen

»»Tecsis

»»Stego

»»PULS

»»Sunx

Časopis plný novinek od specializovaných výrobců komponent pro automatizaci a elektrotechniku:

»»Auer

Chytrý design nové řady svorek ABB Entrelec


Obsah

Vážení obchodní přátelé, druhým číslem letošního zpravodaje pokračujeme v komunikaci s našimi zákazníky a partnery, které průběžně informujeme o technických novinkách našich dodavatelů.

PISA - elektronická ochrana obvodů 24 VDC

str. 3

Nová řada svorek ABB Entrelec

str. 4 – 5

Drenážní prvek do rozváděčů DD 084

str. 5

Sledování hladiny prostřednictvím snímání tlaku

str. 6

Manometr s tlakovým spínačem

str. 6

Proporcionální regulátor průtoku

str. 7

Bezpečnostní světelné závory

str. 8

Ve zpravodaji se nyní dočtete o nové řadě svorek ABB Entrelec a o některých optických novinkách firmy SUNX/ Panasonic. Zajímavá je také informace o změně názvu známého výrobce pojistek, jištění a spínačů, firmy Ferraz. Ta se přejmenovala na Mersen poté, co úspěšně provedla akvizici firmy M.SCHNEIDER.

Ultrazvukové senzory Pico+ s analogovým výstupem

str. 9

Ekonomické oživení v tomto roce opět zvyšuje poptávku po kvalitních komponentech, které šetří čas při instalaci a zabezpečují bezporuchový provoz. Příkladem může být elektronická ochrana PISA od německé firmy PULS, kterou OEM Automatic již delší dobu zastupuje především v oblasti spínaných napájecích zdrojů.

Zesilovač k optickým vláknům FX-500

str. 9

Ultrakompaktní laserový senzor EX-L200

str. 9

Nové teplotní regulátory série TC4

str. 10

Akustická signalizační zařízení firmy Auer

str. 11

Přejmenování firmy Ferraz na Mersen

str. 11

Rozšířením sortimentu o italského výrobce světelných bezpečnostních závor Datalogic v oblasti bezpečnosti pracovních strojů máme možnost nabídnout komplexní řešení výrobcům strojů a zařízení. Stáváme se zajímavými technickými partnery pro naše zákazníky, jak z hlediska elektroinstalace a řízení, tak i v oblasti bezpečnosti a jejího návrhu. Určitě jste již zaznamenali i aktivity nové divize Tlaku a průtoku, kterou jsme otevřeli zhruba před rokem. Z této oblasti Vám přinášíme články věnované komponentům pro snímání tlaku a regulaci průtoku od firem Tecsis a ASCO Numatics. Za velmi zajímavou novinku osobně považuji sérii TC4 teplotních regulátorů od korejského výrobce Autonics, která představuje řadu s PID regulací a nabízí ultraekonomické řešení jednosmyčkové teplotní regulace za bezkonkurenční zaváděcí cenu 1400 Kč bez DPH. Neváhejte kontaktovat příslušného obchodního zástupce pro získání vzorku a dalších informací. Jsem přesvědčen, že i toto číslo pro Vás bude velmi užitečným a vítaným zdrojem nových informací. Budu se na Vás těšit v dalším listopadovém vydání. Do té doby Vám přeji hodně pracovních a osobních úspěchů. S úctou,

Kdo je OEM Automatic? Specialisté na komponenty pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku

Ing. Jan Drlík ředitel společnosti

OEM Automatic Česká a Slovenská republika patří do mezinárodní skupiny OEM Automatic, jejíž mateřská společnost sídlí ve švédském Tranås. OEM International je registrován na švédské burze a celé skupině OEM Automatic poskytuje silné zázemí a finanční stabilitu. Pečlivě si vybíráme přední, specializované výrobce a dodavatele, kterým zajišťujeme marketingovou a obchodní podporu. Působíme na českém a slovenském trhu, kde se zaměřujeme na prodej komponent v oblasti průmyslové automatizace a elektrotechniky, především strojů, zařízení, rozváděčů a výrobních technologií.

OEM Automatic, spol. s r.o. Baarova 3a 140 00 Praha 4, Česká republika Tel: +420 241 484 940 Fax: +420 241 484 941 internet info@oem-automatic.cz www.oem-automatic.cz název

adresa a telefony

OEM Automatic, s.r.o. Tamaškovičova 17 917 01 Trnava, Slovenská republika Fax: +421 335 331 567 internet info@oem-automatic.sk www.oem.sk název

adresa a telefony

Zákazníkům podnikajícím v oblasti průmyslové automatizace a výrobních technologií nabízíme prodej velké řady výrobků a komponent včetně technické konzultace ohledně nejrůznějších aplikací. Vzhledem k centrálnímu skladu, který se nachází v Praze, zajišťujeme i rychlé logistické služby.


PISA - elektronická ochrana obvodů

a

Novink

Firma PULS vyvinula zajímavý výrobek, jehož název PISA je zkratkou slov Protects (chrání), Interrupts (přerušuje), Secures (jistí) a Assists (pomáhá). Jde o plně elektronické ochranné zařízení, které hlídá proud ve čtyřech větvích rozvodu 24 VDC. Jeho překročení vede k velmi rychlému odpojení všech hlídaných větví MOSFETem. Zařízení předpokládá rozdělení všech zátěží zdroje na kritické (prioritní) – ty jsou zapojené mimo tento hlídač – a ostatní („silové“), které případně hlídač odepne všechny najednou. Pokud je hlídaných větví (kanálů) více než 4, je možné použít více hlídačů a propojit je za účelem jejich synchronizace. Hlídač vlastně pracuje tím způsobem, aby v případě zvýšeného příkonu „silových“ zátěží podělil výkon zdroje tak, aby nekleslo napětí na vstupu hlídače (zhruba odpovídající výstupnímu napětí napájecího zdroje) pod 21 V a nebyly tak podpětím ohroženy kritické (prioritní) zátěže. V momentě, kdy je celkový příkon „silových“ zátěží již tak velký, že by podpětí hrozilo, odpojuje je všechny. Stejně tak je odpojuje při překročení úrovně hlídaného proudu v jednotlivých kanálech. Hodnota napětí, kterou hlídač sleduje (ideálně zmíněných 21 V), se může u jednotlivých výrobků nepatrně lišit, takže bez synchronizace by mohlo dojít i k situaci, kdy první vypne hlídač, jehož zátěž přetížení nezpůsobila (tento hlídač měl nejnižší úroveň hlídaného napětí z těch, které byly připojené ke společnému zdroji). Stejně tak je potřeba pečlivěji kalkulovat napěťové ztráty v přívodních kabelech ke hlídači, aby se hodnota vstupního napětí hlídače neblížila úrovni, na které hlídač již odpíná. Hlídače PISA se zatím vyrábí s několika kombinacemi hodnot hlídaného proudu, jde o 4x 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 10 A, 2x 3 A + 2x 6 A a nakonec 2x 6 A + 2x 10 A (viz obr. hlídač PISA). Ve střednědobém horizontu budou k dispozici i verze s nastavitelnou hodnotou proudu v rozmezí 1 – 4 A a 4 – 12 A. Samozřejmostí je signalizace chyby pomocí LED-diod, externí ovládání (zapnutí / vypnutí / reset), výstupní pomocný kontakt (výstup OK). Hlídač je velice malý, jeho velikost odpovídá zdrojům řady ML30; jako všechny zdroje firmy PULS má velice malé výkonové ztráty a bez přehánění velice elegantní design. Užitečná je přítomnost druhé svorky společného mínus.

hlídač PISA

Problematika jistících prvků a porovnání jednotlivých druhů zařízení překračuje prostorové možnosti tohoto článku. Naše společnost již vydala více materiálů, které vám na vyžádání můžeme poskytnout. Alespoň připomeňme, že ve Zpravodaji číslo 2/2008 jsme představili nastavitelnou elektronickou ochranu LOCC-Box od firmy Lütze, která je oproti Pise koncipována odlišně: jeden modul sleduje stav jen jedné větve rozvodu (není tedy čtyřkanálový a při přetížení či zkratu tudíž neodpíná jinou než postiženou větev rozvodu), hodnota proudu je volitelná v rozmezí 1 – 10 A po jednoampérových krocích, lze nastavit druh ampér-sekundové charakteristiky (pomalá / středně rychlá / rychlá). Při použití více kanálů lze jednotlivé LOCC-Boxy spojovat do bloku.

LOCC-Box (1 modul)

LOCC-Box (sestava 5 modulů)

Domnívám se, že si své spokojené uživatele dokáží najít obě zmíněná zařízení. Rozhodně uvítám Vaše postřehy ohledně užívání elektronických jistících prvků!

INFO ­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z

3


Nabízíme novou řadu svorek ABB Entrelec

Firma ABB Entrelec, jejímž jsme obchodním partnerem, přichází na trh s novou řadou šroubových svorek. Vycházejí z osvědčené řady šroubových svorek, která se vyrábí již několik desítek let a byla založena na použití mnoha revolučních technologií v oblasti šroubového připojení. O kvalitě a spolehlivosti svědčí fakt, že se tyto svorky prodávají v miliónových produkcích dodnes ke spokojenosti všech zákazníků. Inovací prošel převážně design jednotlivých svorek. Firma ABB Entrelec využila svých zkušeností a zkušeností zákazníků k tomu, aby vytvořila nový neotřelý patentovaný vzhled. Asymetrický a zaoblený tvar zajistí pohodlné, bezpečné vyjmutí z krabičky a připevnění na DIN lištu. Svorky jsou opět dodávány v krabičce spojené do bloku po 10 svorkách pro zjednodušení montáže svorek. Přichycení na DIN lištu je mnohem pevnější, a to díky vylepšenému mechanickému zámku. Svorku lze jednoduše nasadit a jednoduše pomocí šroubováku demontovat. Asymetrický tvar byl zvolen z důvodu eliminace chyb při montáži, neboť snižuje riziko nechtěného zkratového propojení svorek umístěných vedle sebe. Hlavní vylepšení spočívá v redukci šířky téměř všech svorek, a tím k celkové úspoře na DIN liště až o 20% oproti předchozím typům svorek při zachování stejných technických parametrů. Lze tak mnohem lépe zvládnout prostorové nároky mnohých elektrických zařízení a tím i napomoci ke snížení jejich pořizovacích nákladů. Vstup svorky pro vodič byl rozšířen a uzpůsoben tak, aby bylo možno pohodlně vkládat vodiče odizolované nebo s nalisovanými koncovkami při zachování předepsaného krytí svorky. Ke svorkám se opět dodávají různé doplňky, mezi které patří koncové svěrky, krajní stěny, ochranné kryty, oddělovače obvodů a zkratovací propojky. Právě tyto propojky prošly nejzásadnějšími změnami. Staré šroubové propojky byly nahrazeny novými zasunovacími propojkami, které firma ABB Entrelec s úspěchem používá u pružinových svorek již několik let. Stejně jako u pružinových svorek mají standardní svorky dvě řady pro umístění propojky, což umožňuje propojení více svorek vedle sebe s různými potenciály. K tomu přispívají propojky, které se dodávají ve velikostech až do 50 pólů s možností odstranění míst bez propojení nebo zkrácení na potřebnou délku. Dalšími důležitými doplňky, kterými je nová řada opět vybavena, jsou testovací nástroje. Každá svorka je totiž opatřena několika testovacími body pro jednoduchou a rychlou kontrolu obvodů.

INFO

4

O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z


Zásadní úpravou prošly oblasti popisů svorek. Tyto oblasti byly zvětšeny a jsou umístěny tak, aby byly viditelné ze všech hlavních směrů. Celá koncepce vycházela z poskytnutí uživateli více možností popisů svorek. Prvním typem je dobře známý a nejvíce rozšířený popis pomocí plotru na popisné štítky. Druhou možností je použití držáku na popisky pro označování vodičů. Třetí typ popisu je popis na samolepící štítky, který lze vytisknout na jakékoliv laserové tiskárně, a to za pomoci speciálního programu. Z důvodu ochrany lze ještě tento popis překrýt průhledným krytem. Dalšími alternativami popisu je použití ručního štítkovače pro blokový popis svorek nebo jednoduchý a rychlý popis značkovací tužkou přímo na svorku. Výhoda tohoto popisu spočívá v možnosti následného překrytí ostatními druhy popisů. Při koncipování nové řady byl také kladen důraz na redukci rozsahu celkového počtu položek nové řady a to ve snaze o lepší přehlednost, a co nejmenší skladovou zátěž. Proto se svorky dodávají pouze ve standardních provedeních pro vodiče o průřezech od 0,2 mm2 do 95 mm2. Řada je rozšířena o patrové, pojistkové, odpojovací a komponentní svorky. Zredukovány byly také doplňky pouze na ty nejnutnější a nejpoužívanější. Celá série SNK splňuje všechny příslušné požadavky včetně schválení pro ATEX, UL, UL94 V0, Gost, CSA nebo RoHS. Dodržování normy UL94 V0 umožňuje použití přímo v železničních a dopravních systémech. Nová řada doplňuje stávající řadu svorek série 5000 a tím rozšiřuje i zjednodušuje možnosti používání svorkovnic v průmyslových aplikacích.

Drenážní prvek do rozváděčů

a

Novink

Drenáž kondenzátu a kompenzátor tlaku pro rozvaděče STEGO DD 084 je unikátní zařízení, které řeší odvod zkondenzované vody ze skříně a vyrovnávaní tlaků zároveň. V elektrotechnické praxi nejsou výjimkou situace, kdy se na dně zpravidla venku umístěných rozvaděčů shromažďuje při změně teploty kondenzát. Pokud skříň není vybavena systémem prevence vzniku kondenzace, skutečně k tomu velmi často dochází, například při náhlé změně počasí, bouřce, přechodu fronty nebo při střídání dne a noci. Množství kondenzátu může být značné a vyvstává tak problém, jak jej bezpečně ze skříně odstranit. V případě skříní s vysokým IP je problém o to komplikovanější. STEGO přináší unikátní řešení – drenáž kondenzátu DD 084. Stačí ji umístit na nejnižší místo ve skříni a problém je vyřešen. DD 084 totiž dokáže vodu ze skříně nejen bezpečně odvést, ale zároveň nedovolí, aby se tlaková voda a prach z vnějšího prostředí dostaly do skříně a to bez narušení IP. Drenáž kondenzátu DD 084 je totiž řešena pro IP 66/67 a dokonce IP 69K. Zvláštním bonusem použití drenáže DD 084 je, že zároveň řeší problém se změnami tlaku vlivem teplot uvnitř skříně a plní tak i funkci kompenzátoru tlaku. DD 084 uvolní přetlak ve skříni a v případě podtlaku nedovolí, aby do skříně vnikl prach, voda ani vnější vzdušná vlhkost. Drenáž DD 084 perfektně zajistí odvod kondenzátu ze skříní se stěnami o tloušťce od 0,5 mm do 5,5 mm. Je schopna odvádět 200 ml kondenzátu za hodinu při výšce vodního sloupce 5 mm a při rozdílu tlaku min. 70 mbar zajistí výměnu 1200 l vzduchu za hodinu. DD 084 má rozměry ø 60 x 49,5 mm a je odolný proti působení počasí i UV záření.

INFO ­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z

5


Společnost Tecsis je na trhu již více než 80 let. Jedná se o inovativní německou společnost vyrábějící přístroje pro měření a snímání síly, tlaku i teploty. Z celkového počtu zaměstnanců se 12% věnuje rozvoji a rozšiřování nabídky. V současné době mají k dispozici více než 10 000 produktů od standardních až po zákaznická řešení nejvyšší kvality.

Sledování hladiny prostřednictvím snímání tlaku Hydrostatický tlak lze využít pro sledování hladiny tekutin uskladněných v nádržích a to pomocí měření hydrostatického tlaku, kterým kapalina působí na dno nádoby. Tecsis nabízí různé snímače vhodné pro aplikace, kde standardní mechanický hladinoměr nebo jiné snímače hladiny nejsou vhodné. To může být z různých důvodů: korozivní médium (kyseliny), vysoké teploty v potravinářských procesech, ultračisté prostředí (farmacie). Kombinací snímače a navařeného adaptéru se snímací plochou opatřenou FKM těsnícím kroužkem se možnost průniku nečistot minimalizuje. Model P3251 má integrovány 2 potenciometry pro nastavení nulového bodu a měřeného rozsahu pro přizpůsobení se specifickým hodnotám měrné hmotnosti a viskozity kapalin. Technické údaje: • Teplota kapaliny -30°C až +100°C • (+150°C s itegrovanými chladícími lamelami) • Tlakový rozsah 0,01 až 600bar • Výstupní signál 4-20mA, 0-5V nebo 0-10V • Smáčené díly 1.4571 nerez. ocel , FKM Hydrostatický tlak

[m]

Manometr s tlakovým spínačem Manometry se signalizačním kontaktem od firmy Tecsis umožnují jednoduchou on-off funkci pro kontrolu systémů v procesních a ostatních průmyslových aplikacích. Použitý mechanismus na principu Bourdonovy trubice je zvlášť vhodný pro monitorování plynových systémů. Nastavování je velice jednoduché. Nástrčným klíčem, který je umístěn v držáku na elektrickém konektoru, se nastaví na stupnici požadovaná hodnota. Ve chvíli, kdy ručička manometru dosáhne nastavené hodnoty, dochází k sepnutí (nebo rozepnutí) vestavěného spínače a tím lze měnit sekvenci procesu nebo stroje. Technické údaje: • 100 mm průměr stupnice pro snadnou čitelnost • Olejová náplň pro utlumení hydraulických impulsů a mechnických vibrací • Až 4 spínací body • Varianty mžikového nebo induktivního kontaktu • Rozsah od 1 do 1600bar INFO • Vhodný pro instalaci na oddělovací membrány 6

O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z


Nový proporcionální a Novink regulátor průtoku Nejnovější výrobek v oblasti proporcionálních regulátorů průtoku od firmy ASCO/JOUCOMATIC se jmenuje E290 PD - POZICIONER D. E290 PD - POSITIONER D doplňuje existující řady analogových proporcionálních regulátorů POSIFLOW a SERVOTRONIC o novou variantu s digitálním regulátorem. Tento nový proporcionální regulátor průtoku s digitálním řízením je možné konfigurovat s použitím PC programu, který optimalizuje nastavované parametry regulace a její přesnost. Vyznačuje se spolehlivostí a výbornými dynamickými vlastnostmi. Původní klasické regulátory POSIFLOW a SERVOTRONIC s vestavěným analogovým regulátorem se snadno adaptují na standardní řídící požadavky. Stále častěji se ale setkáváme s aplikacemi ve kterých je odvození a nastavení správných parametrů regulátoru velmi komplikované. Pro takové situace je digitalizace regulátoru ideálním řešením. Nový E290 PD - POSITIONER D lze propojit s počítačem kabelem přes rozhraní RS232 přímo v technologickém provozu. Obousměrná komunikace dovoluje programovat parametry regulátoru ventilu a zároveň vizualizovat odezvu výstupního tlaku. S pomocí dodávaného softwaru Asco Pos Com, je možné adaptovat regulátor na řízenou technologii a optimalizovat chování regulované soustavy. V tomto programu je možné simulovat skokové změny a na základě odezvy regulované soustavy stanovit optimální parametry. Proměnné parametry jsou okamžitě zapisovány zobrazovacím softwarem. Jakmile jednou získáme optimální nastavení parametrů je možno tyto hodnoty uložit do souboru přiřazeného danému projektu, případně je možné využít nastavení pro další sériovou výrobu (při objednávání dalších regulátorů pro stejnou technologii) nebo následný servis a údržbu. Technické údaje: Popis

Údaje

Médium:

plyny, kapaliny, pára (max. 184°C), ostatní média kompatibilní s použitými materiály

Materiál těla ventilu:

bronz, nebo nerezová ocel AISI 316L

Materiál vnitřních částí ventilu:

nerezová ocel, nebo AISI316L

Pracovní diferenční tlak:

0 – 16 bar – vyhledejte max. diferenční tlak pro zvolenou světlost ventilu

Minimální pilotní tlak:

4 bar pro 2/2 ventil, 5 bar pro 3/2 ventil

Maximální pilotní tlak:

8 bar

Pilotní médium:

filtrovaný (50mikronů) vzduch, nebo inertní plyn, doporučeno nemazaný

Světlost DN (mm):

15 (G1/2“), 20 (G3/4), 25 (G1“), 32 (1 ¼“), 40 (1 ½“), 50 (2“), 65 (2 ½“)

Způsob připojení:

závit, příruba, navařovací tělo, CLAMP – rychloupínací spona

Průtok:

4,6 - 1233 Nl/ min

Max viskozita média:

600cSt

Teplota okolí:

0 – 50°C

Elektrické krytí:

IP66

Řídící signál:

0-10 V DC, 4-20 mA

Napájení elektronické části:

24 VDC +/- 10%

Příkon elektronické části:

max. 8 W

Hystereze:

< 2%

Přesnost:

< 2%

Opakovatelnost:

< 1%

Připojení elektronické části:

svorkovnice + kabelová vývodka, kabel 5 - 10 mm, nebo integrovaný konektor M12

Typ elektronické části:

jednoduchá smyčka (single loop) – otevřená, nebo uzavřená, dvojitá smyčka (double loop) – uzavřená (elektronickou část lze přímo připojit k externímu senzoru) LED indikace stavu elektronické části. Možnost manuálního ovládání ventilu prostřednictvím elektronické části.

INFO ­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z

7 3


Bezpečnostní světelné závory Datasensor Novinka V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli výrobní řady bezpečnostních světelných závor Datasensor. Jelikož neustále probíhá vývoj nových produktů, představíme Vám nyní čerstvé novinky a některé příslušenství. Jednopaprskové závory řady S300 jsou robustní konstrukce s vynikajícím výkonem a odolností i ve zhoršených podmínkách. Dosah pro typ 2 je 50 m a pro typ 4 je 40 m. K připojení slouží 4 pólový konektor M12. Modely s vyhřívaným předním sklem zabraňují kondenzaci vody při náhlých změnách teploty. Nová řada bezpečnostních závor SG Body pro ochranu těla a kontrolu přístupu je schopna rychle a efektivně řešit aplikace především v automobilovém průmyslu, při balení a manipulaci s materiálem. Řada SG Body dokonale spojuje extrémní výkon a SAFEasy™ bezpečnostní koncept. SG Body BIG typu 2 a typu 4 jsou vyrobeny z těžkých profilů pro vysokou odolnost, extrémní výkon a spolehlivost. Dosah těchto závor je 60 m ve 2,3 i 4 paprskovém provedení. SG Body COMPACT jsou závory typu 2 i typu 4, které jsou vyrobené z kompaktního profilu pro aplikace vyžadující malé rozměry a snadné použití. Dosah závor je 50 m ve 2,3 i 4 paprskovém provedení. Všechny série SG Body obsahují elektroniku zajišťující bezpečnostní funkce, které se nastavují DIP spínači a řídícími vstupy. U těchto závor se výrazně snižují celkové náklady díky snadné instalaci i začleněným bezpečnostním funkcím EDM a muting, volbě restartu manuálně nebo automaticky a antiinterferenčnímu kódování závory.

Příslušenství: Relé CS-ME • 3 NO výstupy • 1 NC signální/EDM výstup • 2 vstupy z bezpečnostní světelné závory • Při použití s bezpečnostními závorami s funkcí EDM lze dosáhnout bezpečnostní kategorie 2 nebo 4. • Cenově výhodné řešení • LED indikace stavu Ochranná trubice SG-IP69K Slouží k ochraně závor SG2, SG4 a SG BODY COMPACT. Díky akrylovému tělu a goretexovým membránám zvyšuje ochranu IP z 65 na 67, 68 a 69K a zároveň zabraňuje vnitřnímu zamlžení. Ochranný instalační sloupek Je tvořen hliníkovým sloupkem SE-PS, vhodným k upevnění závor sérií SE, SG2, SG4, SE BODY, SG BODY i SG-DM a dále ocelovou základnou s třemi pružinami SG-SB. Ochranné sklo SG-LS lze připojit k závorám typu SG a SE a je vhodné k účinné ochraně před prachem, třískami a žhavými kapky, vznikajícími při opracování materiálu. Na všechny výrobky dává firma Datasensor záruku 3 roky.

Katalog bezpečnostních světelných závor Datasensor naleznete na naší webové stránce www.oem-automatic. cz v sekci výrobky/ bezpečnostní prvky.

INFO

8

O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z


Ultrazvukové senzory Pico+

Více informací o soutěži společnosti Microsonic naleznete na webových stránkách OEM Automatic.

Před rokem uvedla firma Microsonic na trh senzory Pico+ s komunikací IO-link, která nahrazuje senzory s analogovým výstupem. Jelikož je stále poptávka po klasických senzorech s analogovým výstupem, jsou nyní dostupné i verze s výstupem 4 – 20 mA nebo 0 – 10 V. Technické údaje: • Rozlišení 0,2 mm • M18 tělo s přímým i bočním snímáním • Jmenovité dosahy 250, 350 a 1000 mm • Nastavení přes LinkControll, Teach-in

Zesilovač k optickým vláknům s výjimečnými vlastnostmi FX-500

Zesilovač FX-500 od firmy SUNX má výjimečné vlastnosti. Byla snížena odchylka intenzit světla mezi zesilovači a nyní nabízí až 4 x větší stabilitu než předchozí modely. Na přehledném duálním displeji se Vám zobrazují měřené a nastavené hodnoty. Technické údaje: • Mnoho diagnostických funkcí (automatické změny prahové hodnoty, diagnostický výstup…) • V HYPR módu dosah 5,6 x větší než FX-301 • Velmi rychlá detekce – odezva až 25 µs • 3 režimy hystereze • Logické funkce 2 výstupů nebo výstupu a vstupu: AND, OR, XOR • 5 typů časovačů • Verze s analogovým výstupem • Funkce pro potlačení interferencí • Funkce kopírování nastavení

Předchozí model

Ultrakompaktní laserový senzor EX-L200 EX-L200 je ultrakompaktní laserový senzor se zabudovaným zesilovačem, který se se svými rozměry a parametry řadí mezi světovou špičku. Difuzní typ disponuje dosahem 300 mm při průměru paprsku pouze 1 mm, kterým je schopen detekovat i předměty o průměru 0,01 mm. Technické údaje: • Pouzdro o rozměrech š/v/h 8,2/23,4/12 mm • Difuzní typ s dosahem 300 mm a rozlišením 0,01 mm • Tranzitní typ s dosahem 1 nebo 3 m a rozlišením 0,3 mm • Opakovatelnost 0,02 mm • Laserová třída 1 • Ochrana IP67 zaručuje odolnost proti prachu i vodě INFO ­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z

9


Nové teplotní regulátory série TC4

Dig it kv ální al i za ta c an e al o n u go vé !

Synchronní spínání, při průchodu napětí nulou, je výhodné především pro odporové zátěže, kde například u žárovky může postupný nárůst napětí značně prodloužit její životnost. Asynchronní spínání nastává v libovolném okamžiku periody a je doporučeno v případě induktivní zátěže (např. cívky průmyslových relé nebo transformátorů). Ekonomická série TC4 nemá analogové vstupy, výstupy a není dostupný ani žádný druh komunikace s vyšším systémem. Nicméně podpora nejběžnějších termočlánků (typ J a K) a odporového snímače Pt100 je samozřejmostí a k dispozici jsou i dva pomocné reléové alarmní výstupy. Čitelnost aktuální teploty na velkém displeji z vysoce svítivých LED je lepší než u předchozích modelů a absence zobrazení požadované teploty je nahrazena indikátorem odchylky (červená šipka nahoru / dolů).

Poslední novinkou ze sortimentu firmy Autonics jsou ekonomické teplotní regulátory série TC4 za rozumnou cenu. Regulátory i přes svou cenu, která se blíží analogovým přístrojům, nabízí všechny nezbytné funkce pro kvalitní řízení procesu a navíc se mohou pochlubit vylepšeným PID algoritmem s krátkou vzorkovací (měřící) periodou 100 ms.

Série TC4 prošla významnou změnou i pokud jde o konstrukci – hloubka se oproti předchozím sériím teplotních regulátorů Autonics zmenšila přibližně o 30 % (z původních 90 mm na 60 mm). Teplotní regulátory série TC4 splňují všechny direktivy EU a jsou označeny logem CE.

Významným rysem přístrojů je kombinovaný, programově volitelný typ výstupu – elektromechanické nebo polovodičové (SSR) relé. Odpadá tedy potřeba pořizovat různé verze přístroje pro odlišné aplikace. Teplotní regulátory série TC4 mají stejně jako již zavedené řady regulátorů TZ4 a TZN4 možnost volby PID nebo dvoupolohového ON/OFF algoritmu. Série TC4 však nově umožňuje nastavit i způsob řízení výstupu SSR. K dispozici je standardní spínání výstupu dle nastaveného parametru délka cyklu v menu přístroje (0,5 - 120s), tak jak je to běžné i pro elektromechanické relé. Navíc však lze lépe využít kladů polovodičového relé a spínat zátěž synchronně (zero crossing) nebo asynchronně (random-fire).

Standard (ON/OFF) ON Kontrola cyklu (při použití SSR se synchronním nebo asynchronním spínáním.

OFF

50 cyklů 50% (2 cykly ON, 2 cykly OFF)

ON

OFF

50 cyklů 80% (4 cykly ON, 1 cykl OFF)

Kontrola fáze (při použití SSR s asynchronním spínáním). 40%

70%

Pozor! Do 30. 12. 2010 bude teplotní regulátor TC4S-14R (velikost 48x48 mm, napájení 100 – 240Vst, hlavní výstup relé + SSR, 1 pomocný alarmní výstup) nabízen za zaváděcí cenu 1400 Kč bez DPH!

INFO

10

O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z


Akustická signalizační zařízení firmy Auer Sortiment firmy Auer se rozšířil o další zajímavé modely akustických, optických i kombinovaných signalizačních zařízení.

ES1

Veškerá zařízení s přijatelným poměrem cena/výkon/velikost dosud umožňovala jen volbu mezi souvislým a přerušovaným tónem, případně korekci hlasitosti. Vícetónové sirény byly dosud poměrně nákladnou či z hlediska montáže specifickou záležitostí – buď se jednalo o moduly v rámci signalizačního sloupu (např. typ STE), poměrně masivní sirény (např. typ EHS), či specifické generátory s velkými vnějšími rozměry (např. typ HTV). Nyní můžeme představit sirénu typu ES1, která se pro aplikace vyžadující výběr z více druhů zvuku zdá být ideálním řešením: je velice subtilní (Ø 93 mm), lehká (250 g), disponuje 32 druhy zvuku, má malý vstupní proud (verze na 24 VDC 9 – 36 mA), vysoké krytí (IP65) a potěší vás příznivou cenou. Při výběru odpovídajícího druhu výstražného zvuku či sirény obecně je samozřejmě nutné brát v potaz frekvenci a hlasitost okolního hluku.

Díky dostatečně široké nabídce firmy Auer se kromě sirén typu ES nabízí hned několik dalších typů zvuko-

KLH

vých zařízení: • STE

EHS

HTV

Typické membránové horny, produkující tóny nižších frekvencí (např. typ KLH) Piezosirény, naopak produkující tóny s frekvencí okolo 3,5 kHz, díky své konstrukci s krytím IP65 (např. typ ESG/ESM) Výkonné zvonky, které bych doporučil všude tam, kde buď selhala výše uvedená zařízení, či kde je potřeba další signalizaci výrazně odlišit od stávající, realizované opět výše uvedenými zařízeními (typ UWS/FWS)

ESG/ESM

UWS/FWS

Všechna ostatní zařízení v nabídce de facto principielně vychází z těchto čtyř typů, v případě zájmu Vám rádi poskytneme více informací včetně technické pomoci při výběru vhodného ať zvukového, optického či kombinovaného signalizačního zařízení. INFO

V první polovině letošního roku došlo hned ke dvěma zásadním změnám u našeho největšího dodavatele pojistek Ferraz Shawmut. Nejprve došlo k zakoupení rakouského výrobce pojistek a pojistkových odpínačů DIN standardu, firmy M.Schneider, který je na vedoucím místě v německy mluvících zemích s obratem 20 mil. € ročně. Druhou velikou událostí je přejmenování Carbon Lorraine Gruope do níž patří i Ferraz Shawmut na společný název MERSEN (Matériaux, Electrique, Recherche, Services, ENergie). Zaniká jak jméno skupiny Carbon Lorraine, tak jméno výrobce pojistek Ferraz Shawmut. Nyní již vystupují pod společným jménem MERSEN.

INFO ­­­O E M Z p r av o d a j 2 0 1 0 - 2

w w w. oem - a u t omat ic . C Z

11


Více informací o naší společnosti, produktech a technické podpoře naleznete na našich webových stránkách.

OEM Automatic, spol. s r.o.

OEM Automatic, s.r.o.

Baarova 3a 140 00, Praha 4, Česká republika Tel: +420 241 484 940 Fax: +420 241 484 941 info@oem-automatic.cz www.oem-automatic.cz

Tamaškovičova 17 917 01 Trnava, Slovenská republika Fax: +421 335 331 567 info@oem-automatic.sk www.oem.sk

V případě Vašeho zájmu o katalogy nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám je zašleme zdarma.

Katalog komponentů pro elektrické stroje

Oblast Vašeho zájmu:

Katalog komponentů pro elektrické rozváděče

Oblast Vašeho zájmu:

Tlak, průtok a pneumatikay

Oblast Vašeho zájmu:

Vzduchové a nožní pedály

Oblast Vašeho zájmu:

Elektronická počítadla

Řadové svorky a držáky plošných spojů

Solenoidové ventily

Ergonomické nožní pedály

Fotoelektrické snímače

Časová relé

Tlakem ovládané ventily

Kompaktní nožní pedály

Indukční snímače

Kontrolní relé

Pneumatické válce

Robustní nožní pedály

Kapacitní snímače

Automatizační moduly

Šoupátkové a talířové ventily

Pneumatická tlačítka pro vzduchové spínače

Inkrementální snímače

Napájecí zdroje

Proporcionální pneumatické tlakové ventily

Tlačítka vzduchových spínačů

Výstražná zařízení

Ovládací hlavice, přepínače a vypínače

Jednotky na úpravu vzduchu

Vzduchové spínače s vysokou citlivostí

Statická relé

Pomocná relé

Solenoidové pilotní ventily

Kompaktní vzduchové spínače

Bezpečnostní relé a koncové spínače

Průmyslové spínací a ochranné systémy

Ultrazvukové snímače

Pojistky a pojistkové držáky

Koncové spínače

Produkty pro řízení teploty a vlhkosti

Regulátory teploty

Převodníky signálů a oddělovací relé

Nedostal jsem váš Zpravodaj. Mám zájem o bezplatné a pravidelné zasílání Zpravodaje od příštího čísla na níže uvedenou adresu.

Prosím vyplňte a zašlete faxem: (+420) 241 484 941 Česká republika (+421) 335 331 567 Slovenská republika

Název firmy Kontaktní jméno Funkce

PSČ

Země

Telefon

Fax

E-mail

"

Adresa

Customer magazine 2/2010  

zpravodaj 2/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you