Page 1

INDUSTRIRELテ右R


INDUSTRIRELテ右R

w w w. o e m . n o


Generell informasjon

side 8

Godkjenninger

side 9

Applikasjonsguide

side 10

1-polt interfacerelé 10 A

side 14

1-polt statisk interfacerelé

side 16

2-polt interfacerelé 5 A

side 17

Sokkel til C10 og C12 interfacerelé

side 18

2-polt miniatyrrelé 10 A

side 19

4-polt miniatyrrelé 5 A

side 22

Sokkel til C7- og C9-relé

side 24

3-polt 11-pins industrirelé 10 A

side 25

Sokler til C3-relé

side 28

4-polt industrirelé 10 A

side 30

Sokler til C4-relé

side 32

3-polt industrirelé 16 A

side 33

Sokler til C5-relé

side 35

Tidskube for 11-pins relé

side 36

Brytediagram for DC-last

side 37

Modulære kontaktorer

side 38

SMS-relé

side 40


INDUSTRIRELÉER

Releco, S.A. er et firma som er spesialisert innen utvikling og produksjon av reléer og sokler for industrielle applikasjoner. Releco ble grunnlagt i 1962 og har i dag en fabrikk på 4000 m² utenfor Madrid i Spania. Med et salg på over 5 millioner reléer fordelt på over 60 land, regnes Releco som verdensledende produsent av industrireléer. Releco har full kontroll på produksjonen. • Utvikling og design

• Vikling av spoler

• Laboratorium

• Montering av relékontakter

• Støp

• Sammenstilling

• Metallbearbeiding

• Test og kvalitetskontroll, 100 % av reléene kjøres i testbenk før leveranse

• Produksjon av plastdeler

Dette gjør at Releco har et unikt program med kvalitetsreléer utviklet for industriapplikasjoner. Via verdensomspennende nettverk av distributører har Releco stadig kontakt med sluttkunden. Dette har hjulpet tusenvis av kunder å identifisere og løse problemer.

Relecos program skiller seg ut gjennom unikt design, funksjon og kvalitet. Utviklingen pågår hele tiden. Siste nytt er at multikontakt lanseres over hele reléprogrammet. Det nye designet gjør at man får en sikrere funksjon over kontaktene, flere kontaktpunkter og selvrensende egenskaper. I applikasjoner med lave strømmer får man en sikker funksjon, også over lang tid.

www.oem.no 4


INDUSTRI R E L É ER

Et reléprogram med unike fordeler

3-funksjons testknapp

Innebygde tilvalg

Tilbehør

X: LED-indikering Tydelig mekanisk flagg

D: Slukkediode F: Slukkediode og polaritetsbe- skyttelse B: AC/DC spole

Krypavstandsbarrierer Høy isolasjonsklasse

LED-indikering Merking av spolespenning

Fester

Berøringssikker

Merkeetikett på relé og sokler

Lasker, for spole og last

DIN-skinnemontering eller skrumontering

Fargekoding:

Grep for enklere demontering

Godkjenninger:

Tydelig merkeskilt med relévant data:

Pozidrive skruer AC Rød: 230 V AC Tilkoblingsmerking iht. DIN-IEC standard

AC Mørkrød: Andre AC-spenninger AU Grå: Multi AC/DC

Tilkobling opptil 4mm²

DC Mørkblå: Andre DC-spenninger DC Blå: 24 V DC

5


INDUSTRIRELÉER

IRC- Interfacerelé Standardreléet som brukes innen automasjon, varmeregulering, signalisering og som inn/utgangsrelé. 1 og 2 polte. Det finnes variant med statisk utgang for høyfrekvente koblinger og induktive laster. IRC – reléer er ikke anbefalt brukt ved kraftige induktive laster. 1 og 2 polte reléer med spolespenning opp til 240 V AC eller 110 V DC.

• 1 – polte reléer 10 A • 2 – polte reléer 5 A • Med eller uten LED – indikering, mekansik flagg som standard • Fargekodet testknapp • Robust flatstift • Modeller med tvillingkontakt • Multivarianter med AC/DC spole • Statiske reléer • Sokkelbredde 15,6 – 16,9 mm

Utførelse

Bryteevne, kontakter

C10-A10

Standard

1-polt 10A

C10-T13

Tvillingkontakt

1-polt 6A

C10-G10

Åpen kontakt

0,8 A 110 V DC1

C12-A20

Standard

2-polt 5A

C12-G20

Åpen kontakt

0,4 A 220 V DC1

QRC-Miniatyrrelé En meget anvendelig serie med lignende egenskaper som større industrireléer. Kompakte byggemål. 2 og 4 polte modeller med spolespenninger på opp til 240 V AC eller 220 V DC.

• 2 – polte reléer 10 A • 4 – polte reléer 5 A • 1 – polte reléer 16 A • Med eller uten LED – indikering, mekanisk flagg som standard • Fargekodet testknapp • Merkesystem • Modeller med gaffelkontakt, for høye DC – spenninger • Sokkelbredde 22,5 mm

6

Utførelse

Bryteevne, kontakter

C7-A20

Standard

2-polt 10 A

C7-A10

Standard

1-polt 16 A

C7-T21

Tvillingkontakt

2-polt 6 A 2-polt 10 A

C7-A28

Gullkontakter

C7-G20

Åpen kontakt

2-polt 0,3 A 110 V DC13

C7-X10

Gaffelkontakt

1-polt 0,3 A 220 V DC13

C7-W10

Lysrørsrelé

1-polt 10 A (500 A i 2,5 ms)

C9-A42

Gullkontakt

4-polt 5 A

C9-R21

Remanensrelé

2-polt 5 A

C9-E21

Laveffektsrelé

2-polt 5 A


INDUSTRI R E L É ER

MRC-Industrirelé Releserien med størst utvalg. Klassiske 11 – pins reléer og lastpenninger opptil 16 A. Større fysiske mål betyr at kraftigere kontakter får plass. Det finnes modeller for høye DC – spenninger og induktive laster. Spolespenninger opptil 380 V AC eller 250 V DC.

• 3 – polte reléer opptil 16 A • 4 – polte reléer opptil 10 A • Med eller uten LED – indikering, mekanisk flagg. • Modeller med ”blow out” magnet for høye DC laster • Sokkelbredde 38 mm

Tilbehør Stort utvalg av tilbehør for å forenkle og effektivisere monteringen, og for å øke valgfriheten. • Tidskuber, gjør ditt 11 – pins relé til et tidsrelé • Stort utvalg av sokler, alle med festebøyle • Lasker for hurtig og sikker montering

Utførelse

Bryteevne, kontakter

C3-A30

Standard

3-polt 10 A

C3-A38

Gullkontakt

3-polt 10 A

C3-G30

Åpen kontakt

3-polt 1,2 A 110 V DC1

C3-X10

Gaffelkontakt

1-polt 7 A 110 V DC1

C3-M10

Blow out-magnet 1-polt 10 A 220 V DC1

C3-R20

Remanensrelé

2-polt 10 A

C3-N34

Laveffektsrelé

3-polt 6 A

C4-A40

Standard

4-polt 10 A

C4-A48

Gullkontakt

4-polt 10 A

C4-X20

Gaffelkontakt

2-polt 0,3 A 220 V DC13

C4-R30

Remanensrelé

3-polt 10 A

C5-A30

Standard

3-polt 16 A

C5-A38

Gullkontakt

3-polt 16 A

C5-G30

Åpen kontakt

3-polt 0,4 A 220 V DC1

C5-X10

Gaffelkontakt

1-polt 16 A 30 V DC1

C5-M10

Blow out-magnet 1-polt 2 A 220 V DC13

C5-R20

Remanensrelé

2-polt 10 A

• Tilvalgsmoduler • SMS – reléer

7


INDUSTRIRELÉER

Generell informasjon Kontakter Det finnes ulike typer kontakter. Den største forskjellen er mellom singel kontakt og tvilling kontakt. Singel kontakt er best egnet for høyere laster, mens tvilling er mer pålitelig ved små laster. Eks. < 24 V, 100 mA Kontaktmateriale Det finnes ingen kontakt som passer til alle situasjoner. AgNi brukes som standard materiale i de fleste applikasjoner. AgNi med en hard plattering av gull (opp til 10µm) tilbys i applikasjoner der det er et aggressivt omgivelsesmiljø. Releer med gullkontakter er godkjente for relativt høye strømmer. (eks. 6 A, 250 V AC), men i praksis bør ikke laster over 200 mA, 30 V brytes av gullkontakter. Releer med wolfram kontakter er å foretrekke ved høye inrushstrømmer (opp til 500 A i 2,5 ms). Det finnes også AgNi kontakter med gull i kontaktene (0,2 µm). Dette er kun for beskyttelse mot korrosjon ved oppbevaring. Minimum laster Minimum last er anbefalt minste last under normale forhold ved til og fraslag. Ved disse verdiene kan man forvente seg en pålitelig funksjon av releet. Kontaktresistans I praksis kan kontaktresistansen variere ut fra last og andre forhold. Ved høyere strømmer er kontaktresistansen omkring 10 m W . Ved meget små laster kan resistansen bli over 1 W . Kontaktavstand Normalt har alle kontakter et luftgap på mellom 0,5 til 1,5 mm når de er åpne. Denne typen kontakter er såkalte µ kontakter. Iht. lavspenningsdirektivet og assosierte standarder er disse kontaktene ikke egnet som sikkerhetsbrytere. Når man skal bryte og slutte DC-laster er stort kontaktgap fordelaktig for å slukke gnisten som oppstår ved denne typen last. Seriekobling av releer kan også med fordel benyttes. Bryteegenskaper Kontaktenes bryteegenskaper avgjøres av spenningen og strømmen. For AC er den tillatte brytestrømmen generelt stor nok for å klare den makimale konstante AC1 lasten over hele spenningsområdet. For DC laster må strømbegrensningskurven aldri overstiges. Dette kan i så fall føre til at man får en fraslagsgnist som omgående ødelegger releet.

8

Spolekonstruksjon Spolene har en spoleresistans som kan måles med ohmmeter. Den spesifiserte spoleresistansen er gitt ved +20 °C. Toleransen er ± 20 %. For AC driftsspenning kommer ikke spolerstrømmen å matche resistansen på grunn av at selvinduktansen spiller en dominant rolle. Når et rele bryter, resulterer selvinduktansen i en intern spenning, som kan påvirke brytekilden, forstyrre transistorer eller skape EMC problemer. Driftspenning Det finnes en viss forskjell på den spenningen som er standardisert iht. EN 60947, garanterte verdier, og de typiske verdiene som med største sannsynlighet kan forventes ved drift. Hold- og fraslagspenning Holdspenningen er den spenningen der releet garanterer at det ikke slipper. Releet blir ustabilt ved ca. 25 % av Unom. for DC, og ca. 60 % ved AC. Fraslagspenningen er for DC ca. 65 % og for AC ca. 75 %. For DC er spenningen temperaturavhengig, iht. temperaturkoeffisienten Cu. Dette er ikke tilfelle ved AC, der den induktive resistansen er den gjeldene, som stort sett er konstant over et stort temperaturområde. Ved AC, og innenfor et visst område av underspenning kan det brumme i releet eller oppstå en del vibrasjoner i relehuset. Dette spenningsområdet bør unngås. Arbeidspenningsområde Arbeidspenningsområdet er det området der releet fungerer tilfredsstillende. Om ikke annet er oppgitt er releets normale arbeidsspenning mellom + 10 % og -20 % av Unom. Dette området er meget temperaturavhengig og krymper hvis omgivelsestemperaturen eller releets egentemperatur øker. Den øvre arbeidspenningsgrensen har en brattere kurve en den nedre grensen. Ved ca. 70 °C er arbeidspenningens toleranse lik null.


INDUSTRI R E L É ER

Godkjenninger Relétype

C2-A2, C3-A3 C2-T2, C2-G2 C3-T3, C3-G3, C3-X1 C3-M1 C3-R2, C3-E2, C3-N3 R3-N3

X X X

X X X

X X X

X

X

X X

X X

X

X

X

C4-A4 C4-X2, C4-R3 C5-A2, C5-A3 C5-G3, C5-M2, C5-R2 C5-X1, C5-M1 C7-A10, C7-T2 C7-A20 C7-G2, C7-X1, C7-W1 C7-H2 R7-A2, R7-T2

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

X

C9-A4, C9-E2, C9-R2 C10-A1, C10-T1 C10-GT1 C12-A2, C12-G2 CSSAC, CSSDC CT2, CT3 S2B, S3B S2S, S3S, S3MP S3MS S2L, S2P, S2PO, S3L, S3P, S3PO S4B, S4L, S4P, S4PO S5S S5L, S5P, S5PO S7M, S7IO, S9M S7L, S7P, S7PO, S9L, S9P, S9PO S-10 S-10K S-10M S10P, S12P S-12

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X X

X

X

X X X X

X X X X

X

X

X

X

X X X X X

X X X X X

X

X X

X

X X X

IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947

X

IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947

X X X X

IEC60077/EN60077-1-2/99; EN61373/99 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947

X X X X

IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947

X

IEC 61810; EN 60947 IEC60077/EN60077-1-2; EN61373/99 IEC 61810; EN 60947

X X X

IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947

X

X X X X

EN 60947-1, EN61810-5 EN 60947-1, EN61810-5

X

X EN 60947-1, EN61810-5

X X

X X X X X X X X X

EN 60947-1, EN61810-5 EN 60947-1, EN61810-5 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947 IEC 61810; EN 60947

X

X X

X X

X

X X

X

X X

X X

X

EN 60947-1, EN61810-5 EN 60947-1, EN61810-5

9


INDUSTRIRELÉER

Applikasjonsguide - forenkler valget for deg som bruker Standardreléer benyttes i de mest generelle applikasjonene som f.eks. automasjon, pneumatikk, varmeregulering, signalering, inn-/utgangsrelé etc.

Beskrivelse Artikkel

Utførelse

Standard

Industrirelé, 8-pin Industrirelé, 11-pin Industrirelé, 14-stift (2,8 mm) Industrirelé, 11-stift (4,8 mm) Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm) Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm) Miniatyrrelé,14-stift (2,6 mm) Interfacerelé, 5-stift (4,8 mm) Interfacerelé, 8-stift (2,6 mm)

C2-A20…. C3-A30…. C4-A40…. C5-A30…. C7-A10…. C7-A20…. C9-A41…. C10-A10…. C12-A20

Kontakter 2 vekslende 3 vekslende 4 vekslende 3 vekslende 1 vekslende 2 vekslende 4 vekslende 1 vekslende 2 vekslende

Maks. brytestrøm AC1 AC15 DC1 DC13 10 A/250 V 6 A/250 V 0,5 A/110 V 2 A/24 V 10 A/250 V 6 A/250 V 0,5 A/110 V 2 A/24 V 10 A/250 V 6 A/250 V 0,5 A/110 V 2 A/24 V 16 A/500 V 8 A/500 V 0,5 A/110 V 10 A/24 V 16 A/250 V 8 A/250 V 0,5 A/110 V 5 A/24 V 10 A/250 V 6 A/250 V 0,5 A/110 V 2 A/24 V 3 A/250 V 1 A/250 V 0,2 A/110 V - 10 A/400 V 6 A/400 V 0,5 A/110 V 3 A/24 V 5 A/250 V - 0,5 A/110 V -

Min. brytestrøm 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA

Benyttes ved lave strømmer, f.eks. PLC. Reléet har doble kontakter og høy pålitelighet. Klarer en min. strøm på 1 mA/5 V. Kontaktene er utstyrt med 0,2µ gull som standard. (1-polt = 3µ gull.)

Beskrivelse Artikkel

Utførelse

Tvillingkontakt C2-T21…. C3-T31…. C7-T21…. C10-T13….

Relé, 8-pin Relé, 11-pin Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm) Interfacerelé, 5-stift (4,8 mm)

Kontakter 2 vekslende 3 vekslende 2 vekslende 1 vekslende

Maks. brytestrøm AC1 AC15 DC1 DC13 6 A/250 V - 6 A/30 V - 6 A/250 V - 6 A/30 V - 6 A/250 V - 6 A/30 V - 6 A/400 V - 6 A/30 V -

Min. brytestrøm 1 mA 1 mA 1 mA 1 mA

Ren gullplettering har 10µ gull på kontaktene. Reléet benyttes oftest i forbindelse med lave strømmer. Dog finnes bare tester som bekrefter en min. strøm på 10 mA, men av erfaring vet vi at lavere strømmer enn 10 mA fungerer utmerket. Kontakt OEM Automatic, produktansvarlig Tavlekomponenter for rådgivning

Beskrivelse Gullkontakt

10

Artikkel C2-A28…. C3-A38…. C4-A48…. C5-A38…. C7-A28…. C9-A42…. C10-A18….

Utførelse Relé, 8-pin Relé, 11-pin Relé, 14-stift (2,8 mm) Relé, 11-stift (4,8 mm) Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm) Miniatyrrelé, 14-stift (2,6 mm) Interfacerelé, 5-stift (4,8 mm)

Kontakter 2 vekslende 3 vekslende 4 vekslende 3 vekslende 2 vekslende 4 vekslende 1 vekslende


INDUSTRI R E L É ER

Reléet er spesielt designet for DC-laster. En åpen kontakt har et gap på 1,5 mm noe som gir en økt kontaktkapasitet . Reléet har ingen mekanisk indikering men kan fås med LED, slukkediode og polaritetbeskyttelse som opsjon.

Beskrivelse Artikkel Utførelse Kontakter Åpen kontakt C2-G20…. Relé, 8-pin 2 koblende C3-G30…. Relé, 11-pin 3 koblende C5-G30…. Relé, 11-stift (4,8 mm) 3 koblende C7-G20…. Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm) 2 koblende

Maks. bryterstrøm AC1 DC1 DC1 DC13 10 A/250 V 1,2 A/110 V 0,4 A/220 V 0,3 A/110 V 10 A/250 V 1,2 A/110 V 0,4 A/220 V 0,3 A/110 V 16 A/500 V 1,2 A/110 V 0,4 A/220 V 0,3 A/110 V 10 A/250 V 0,8 A/110 V 0,4 A/220 V 0,3 A/110 V

Reléet har to kontakter og er laget i serie for å bryte høye DC-laster. Kontaktgapet er 3 mm (1,5+1,5) noe som gir en økt kontaktkapasitet . Egnet applikasjon er kraftstasjoner. Reléet har ingen mekanisk indikering men kan fås med LED, slukkediode og polaritetbeskyttelse som opsjon.

Beskrivelse Artikkel Utførelse Kontakter Gaffelkontakt C3-X10…. Relé, 11-pin 1 koblende (double make) C4-X20…. Relé, 14-stift (2,8 mm) 2 koblende (2 double make) C5-X10…. Relé, 11-stift (4,8 mm) 1 koblende (double make) C7-X10…. Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm) 1 koblende (double make)

Maks. bryterstrøm AC1 DC1 DC1 10 A/250 V 7 A/110 V 1,2 A/220 V 10 A/250 V 7 A/110 V 1,2 A/220 V 16 A/500 V 7 A/110 V 1,2 A/220 V 10 A/250 V 6 A/110 V 1 A/220 V

DC13 0,3 A/220 V 0,3 A/220 V 0,3 A/220 V 0,3 A/220 V

Reléet er spesielt laget for meget høye DC-laster. Reléet har to kontakter i serie med et gap på 3 mm (1,5+1,5). Mellom kontaktene sitter en magnet som “blåser” ut eventuelle gnister under oppstart noe som medfører lang livslengde. Egnet applikasjon er kraftstationer. Reléet har ingen mekanisk indikering men kan fås med LED, slukkediode og polaritetbeskyttelse som opsjon.

Beskrivelse

Artikkel

Utførelse

Kontakter

Gaffelkontakt m. C3-M10…. Relé, 11-pin blow out magnet C5-M10…. Relé, 11-stift (4,8 mm)

1 koblende (double make) 1 koblende (double make)

Maks. bryterstrøm AC1 10 A/250 V 16 A/500 V

DC1 10 A/220 V 10 A/220 V

DC13 DC13 3,6 A/110 V 2 A/220 V 3,6 A/110 V 2 A/220 V

11


INDUSTRIRELÉER

A1

A3

ON (+)

OFF (+)

Et remanensrelé arbeider i praksis som et impulsrelé. Forskjellen er at remanensreléet har to innganger, en for innkobling og en for utkobling (on/off). Min. pulslengde for on/off-kontroll er 50 ms.

A2 (-)

Beskrivelse Artikkel Utførelse kontakter Remanensrelé C3-R20…. Relé, 11-pin 2 vekslende on/off-inngang C4-R30…. Relé, 14-stift (2,8 mm) 3 vekslende C5-R20…. Relé, 11-stift (4,8 mm) 2 vekslende C9-R21…. Miniatyrrelé, 14-stift (2,6 mm) 2 vekslende

Maks. bryterstrøm AC1 AC15 10 A/250 V 6 A/250 V 10 A/250 V 6 A/250 V 10 A/500 V 6 A/500 V 3 A/250 V 1 A/250 V

DC1 10 A/30 V 10 A/30 V 10 A/30 V 3 A/30 V

DC1 0,5 A/110 V 0,5 A/110 V 0,5 A/110 V 0,2 A/110 V

C7-W10 er spesielt designet for å klare høye oppstartsstrømmer (500 A i 2,5 ms). Reléet har to parallelle kontakter hvorav den ene i wolfram (wolfram) og den andre i sølvnikkel. Egnet applikasjon er lysrørslaster.

Beskrivelse

Artikkel

Utførelse

Kontakter

Lysrørsrelé

C7-W10….

Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm)

1 koblende

Maks. bryterstrøm AC15 AC5a/b 10 A/250 V 6 A/250 V

(lampelast)

Laveffektsreléer er tilpasset for applikasjoner som krever enten lav strømforbruk eller bredt spenningsområde av spolespenningen. (F.eks. 0,8….2,5 av spolespenningen.) Kontaktene har 0,2µ gull som standard men kan også fås med 10µ gull på forespørsel.

Beskrivelse

Artikkel

Utførelse

Kontakter

Laveffektsrelé C3-S14….(250mW) (høyohmig m. lavt C3-E24….(500mW) strømforbruk) C3-N34…(800mW) C9-E21….(500mW)

12

Relé, 11-pin Relé, 11-pin Relé, 11-pin Miniatyrrelé,14-stift (2,6 mm)

1 vekslende 2 vekslende 3 vekslende 2 vekslende

Maks. bryterstrøm AC1 DC1 6 A/250 V 6 A/30 V 6 A/250 V 6 A/30 V 6 A/250 V 6 A/30 V 3 A/250 V 3 A/30 V


INDUSTRI R E L É ER

Serie CSS er et statiskt relé for sokkelmontasje og spesielt designet for resistive og induktive laster. Reléet har ingen bevegelige deler som slites hverken elektrisk eller mekanisk noe som medfører lang livslengde. Reléet er lydløst og har hurtige til- og fraslag noe som passer utmerket i applikasjoner med hyppige koblinger.

Beskrivelse Statiskt relé Statiskt relé Statiskt relé

Artikkel CSSDC CSSAC CSSAZ

Utførelse Interfacerelé, 4-stift (4,8 mm) Interfacerelé, 4-stift (4,8 mm) Interfacerelé, 4-stift (4,8 mm)

Standardkontakt 10 A resistivt

CSSDC Inngangsspenning 3,5-32 V DC Lastspenning 5-50 V DC (2 A) CSSAC Inngangsspenning 3,5-32 V DC Lastspenning 24-250 V DC (3 A) CSSAZ Inngangsspenning 3,5-32 V DC Lastspenning 24-250 V DC (3 A) Nullvoltsgjennomgang, d.v.s. til- og fraslag skjer når sinusbølgen passerer null.

C7H23 er spesielt designet med en lastkontakt og en signalkontakt. Lastkontakten er en standardkontakt (AgNi) for maks. strøm 10 A (resistivt) og signalkontakten er en tvillingkontakt (AgNi + 3µAu) for min. strøm 1 mA/maks. 6 A. Reléet er perfekt for bruk i f.eks. applikasjoner med PLS’er (se nedenstående eksempel).

Tvillingkontakt min. 1 mA maks. 6A resistivt

MateSpenning Beskrivelse Last/signalrelé

Artikkel C7-H23….

Forklaring av ulike lastkategorier AC-1 AC-15 AC-5a/b DC-1 DC-13

Utførelse Miniatyrrelé, 8-stift (4,8 mm)

Resistiv last AC-last Induktiv AC-last Lysrørslast Resistiv DC-last Induktiv DC-last

13


INDUSTRIRELÉER

1-polt interfacerelé, 10 A • • • •

C10

e-kåpe

Robust flatstift, for industrielle applikasjoner Både mekanisk- og LED-indikering Innebygde beskyttelseskomponenter Tvillingkontakt for lave laster

Tekniske data Type

C10 A10X... Standard

C10T13X... Tvillingkontakt

(+)

Spoleverdi Spoletype Spoleeffekt Nom. spenning, V Resistans, Ω Nom. strøm, mA Min. tillslag UN x Maks. overspenning UN x Min. holdspenning UN x Maks. fraslagspenning UNx

(+)

A

T V DC V AC V DC 0,65 W 1,1 VA 0,65 W 5...110 12...230 5...110 Se tabell nedenfor Se tabell nedenfor 0,75 0,75 0,75 0,75 1,10 1,10 0,60 0,35 0,60 0,35 0,35 0,15 0,35 0,15

V AC 1,1 VA 12...230

Kontakter Kontaktmaterialee AgNi AgNi + 3µ Au Brytediagram, strøm* 10 A Min. 1mA, Maks. 6A Støtstrøm 30 A (10 ms) 15 A (5ms) Anbefalt minste last 10 mA 5 mA Brytediagram, spenning 400V (pollution 2), 250V (pollution 3) Maks. resistiv last, V AC 2500 VA 1500 VA Maks. resistiv last, 24 V DC 240 W 120 W Maks. resistiv last, 110 V DC 55 W 55 W Koblingstider Tilslagstid + kontaktstid 10+1 ms 10+1 ms Fraslagstid + kontaktstid 5+3 ms 5+3 ms Diverse Isolasjonsklasse,EN60947 250 V (pollution 3, Gruppe C) Isolasjon, kontakt/spole 8 mm -4 KV 8 mm -4 KV Temp. Område -20 ºC til +60 ºC -20 ºC til +60 ºC Vekt 21 g 21 g Godkjennelser Se separat liste over godkjenninger på side 9

Tilvalg, spole Utførelse X: Utførelse B: Utførende F: Utförande R:

LED-indikering Slukkediode, RC-beskyttelse, polaritetsbeskyttelse (<50 V) Slukkediode + polaritetsbeskyttelse (>50 V DC) RC-skydd

Spenning

X

BX FX

R

5 ... 12 V DC 6 ... 12 V AC 24 ... 48 V DC 24 ... 48 V AC 60 ...110 V DC 115... 230 V AC Standard

Tilvalg

Diagram, tillvalgskretser Lampkretser X = Lampeindikering <12 V >24 V DC

>24 V AC

Beskyttelsekretser Øker reléets slipptid med ca 3 ggr for DC og 10 ms for AC <12 V DC

24-48 V AC/DC BX

FX

115-230 V AC R

<60 V DC FX

BX = Slukkediode, RC-beskyttelse, polaritetsbeskyttelse FX = Slukkediode + polaritetsbeskyttelse R = RC-beskyttelse

”Spoleverdi ved 20 °C - Standardspole ”A” Nom. spenning UN 6V DC 12V DC 24V DC 48V DC 60V DC 110V DC 64 224 745 3K5 5K4 19K9 Resistans Ω ± 10% Nom. strøm I mA 93 53 32 13 11 5,5

6V AC 12V AC 24V AC 48V AC 60V AC 115V AC 230V AC 24AD 48AD 17,6 80,2 290 1K2 1K9 7K3 28K9 773 3K5 166,6 83,3 41,6 20,8 16,6 8,7 4,3 31 13

*Brytediagram, DC-last, se diagram, side 39

Mål

14

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Utvalg av C10 reléer fra vårt lager Bestillingsnummer

Funksjon

Spenning

EL-nummer

5-stift interfacerelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp C10A10X12A

1-pol. veksel.

12 V 50/60 Hz

43 078 01

C10A10X24A

24 V 50/60 Hz

43 781 49

C10A10X115A

115 V 50/60 Hz

43 781 53

C10A10X230A

230 V 50/60 Hz

43 781 54

C10A10X5D

5 V DC

43 781 42

C10A10X6D

6 V DC

43 781 43

C10A10X12D

12 V DC

43 781 44

C10A10X24D

24 V DC

43 781 45

C10A10X48D

48 V DC

43 781 46

C10A10X110D

110 V DC

43 781 48

5-stift interfacerelé for panelmontering eller bunnmontering C10A10E230A

1-pol. veksel.

230 V 50/60 Hz

C10A10E24D

24 V DC

43 078 03

5-stift interfacerelé (AC/DC-spole) mek. og LED-ind. slukkediode, RC og polaritetsbeskyttelse C10A10BX24AD

1-pol. veksel.

24 V AC/DC

43 078 04

C10A10BX48AD

48 V AC/DC

43 781 83

5-stift interfacerelé med mekanisk og LED-indikering, slukkediode og polaritetsbeskyttelse C10A10FX12D

1-pol. veksel.

12 V DC

C10A10FX60D

60 V DC

43 781 84

C10A10FX110D

110 V DC

43 781 85

5-stift interfacerelé med mekanisk og LED-indikering samt RC-beskyttelse C10A10R115A

1-pol. veksel.

115 V 50/60 Hz

43 781 86

C10A10R230A

230 V 50/60 Hz

43 781 87

5-stift interfacerelé med gullkontakt (AgNi + 10μ Au) mekanisk og LED-indikering C10A18X230A

1-pol. veksel.

230 V 50/60 Hz

43 782 80

C10A18X24D

24 V DC

43 782 69

C10A18BX24AD

24 V AC/DC

43 782 79

5-stift interfacerelé med tvillingkontakt (AgNi + 10μ Au) med mekanisk og LED-indikering C10T12X230A

1-pol. veksel.

230 V 50/60 Hz

43 782 83

C10T12X24D

24 V DC

43 782 81

C10T12BX24AD

24 V AC/DC

43 782 82

5-stift interfacerelé med tvillingkontakt (AgNi + 3μ Au) med mekanisk og LED-indikering C10T13X24A

1-pol. veksel.

24 V 50/60 Hz

43 782 13

C10T13X115A

115 V 50/60 Hz

43 782 14

C10T13X230A

230 V 50/60 Hz

43 782 26

C10T13X24D

24 V DC

43 781 88

C10T13X48D

48 V DC

43 781 89

C10T13X110D

110 V DC

43 782 12

C10T13BX24AD

24 V AC/DC

43 782 27

C10T13BX48AD

48 V AC/DC

43 782 28

Sokler og relétilbehør se side 18 Andre typer og spenninger på forespørsel * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

15


INDUSTRIRELÉER

1-polt statisk interfacerelé • • • •

Robust flatstift LED-indikering Inngang: 5-32 V DC Utgang: DC, AC, AZ

Tekniske data Type CSS DC CSS AC CSS AZ

Inngangsspenning 5-32 V DC 5-32 V DC Fraslagsspenning 2,5 V 2,5 V Egenforbruk 3 mA 10 mA Maks. strøm 2 A 3 A Maks. spenning 5-50 V DC 24-250 V AC Maks. spenningsfall 1 V 1,5 V Lekkasjestrøm <100 mA 0,55 mA (230 V 50 Hz) Maks. arbeidstemp. 60 °C 60 °C Maks. lagertemp. 80 °C 80 °C Nullvoltsgjennomgang Nei Nei Beskyttelseskomponenter Varistor og diode RC-beskyttelse Tilslagstid 1 ms 10 ms (230 V 50 Hz) Fraslagstid 2 ms 12 ms (230 V 50 Hz) Isolasjon inn-utgang 4000 V 4000 V Vekt 28 g 28 g Sokkel S-10, S-10M S-10, S-10M Godkjenninger Se separat liste side 9

Maks. last AC og AZ resistiv og induktiv

Mål

Maks. last DC resistiv og induktiv

4

5-32 V DC 2,5 V 10 mA 3A 24-250 V AC 1,5 V 0,55 mA (230 V 50 Hz) 60 °C 80 °C Ja RC-beskyttelse 10 ms (230 V 50 Hz) 12 ms (230 V 50 Hz) 4000 V 28 g S-10, S-10M

3

SSRAC

1

SSRDC

3

2

2

3 4

20.3

1

1

5 6

A1 0

20

40

60

80

T amb

0 -20

0

20

40

60

80

A2

T amb

2.3

0 -20

28.8

36.1

2

4 12.5 4.75

Bestillingsnummer CSSDC CSSAC CSSAZ S-10 S10BB S-10M S12BB

16

Beskrivelse Styreinngang Statisk relé DC 5-32 V DC Statisk relé AC 5-32 V DC Statisk relé AZ 5-32 V DC 1-polt sokkel (C10/CSS) Lask for blokkmontering av 5 stk. S-10 se side 18 1-polt sokkel C-10 relé, dobbel A2 Lask for blokkmontering av 5 stk. S-10M se side 18

Lastspenning 5-50 V DC 24-250 V AC 24-250 V AC 43 782 84 43 791 00

Ordre: post@oem.no

EL-nummer 43 079 10 43 079 08 43 079 09 43 782 86 43 791 02


INDUSTRI R E L É E R

2-polt interfacerelé, 5 A • Robuste flatstifter • Både mekanisk og LED-indikering • Fargekodet testknapp • Innebygde beskyttelseskomponenter

C12-A21X

Tekniske data

4 A1

11

21

A2

2

8

5

Spoleverdier A Spoletype V AC V DC Spoleffekt 1,1 VA 0,65 W Nom. Spenning, V 12…230 12…110 Resistans, Ω Se tabell nedenfor Nom. Strøm, mA Se tabell nedenfor 0,8 0,8 Min. tilslag Un x 1,1 1,1 Maks. overspenning Un x Min. hullspenning Un x 0,60 0,35 0,35 0,10 Maks. fraslagspenning Un Kontakter Kontaktmaterialee AgNi + 0,2µ Au Kontaktkapasitet, strøm 5 A (resistivt) Anbefalt minste last 10 mA Støtstrøm 15 A (20 ms) Kontaktkapasitet, spenning 250 V Maks. spenning mellom nærliggende kontakter 250 V

Spoleverdier ved 20 ˚C - Standardspole ”A” V AC Ω± 10 % mA V DC 24 290 45 12 48 1K2 22,7 24 115 7K3 9.5 48 230 28K8 4,7 110

Ω± 10 % mA 224 53 742 27 3K5 13,7 19K9 5,5

Mål 7

1

8

2

9

3

4

5

28.8

9 7 22 24

4

2.3

3 1 12 14

Koblingstider Tilslagstid + kontaktstid 10+1 ms Fraslagstid + kontaktstid 5+3 ms Forøvrig Isolasjon, kontakt/spole 5000 V Isolasjon, pol/pol 3000 V Temperaturområde -40 °C til +70 °C Vekt 21 g Beskyttelsesklasse IP40

35.4

C12A21X… Standard

20

Type

12.5 2.5 FASTON .098

Utvalg av C12A21 reléer fra vårt lager Best.nummer Funksjon Spenning 8-stift interfacerelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp (AgNi + 0,2µ Au) C12A21X12A 2-pol. veksel 12 V 50/60 Hz C12A21X24A “ 24 V 50/60 Hz C12A21X115A “ 115 V 50/60 Hz C12A21X230A “ 230 V 50/60 Hz C12A21X12D “ 12 V DC C12A21X24D “ 24 V DC C12A21X48D “ 48 V DC C12A21X110D “ 110 V DC

EL-nummer 43 791 03 43 791 04 43 791 05 43 791 06 43 791 07 43 791 08 43 791 09 43 791 10

8-stift interfacerelé (AC/DC-spole) mekanisk og LED, slukkediode, RC-beskyttelse samt pol.beskyttelse (AgNi + 0,2µ Au) C12A21BX24AD 2-pol. veksel 24 V AC/DC 43 791 11 C12A21BX48AD 2-pol. veksel 48 V AC/DC 43 791 12 8-stift interfacerelé med mekanisk indikering samt RC-beskyttelse (AgNi + 0,2µ Au) C12A21R230A 2-pol. veksel 230 V 50/60 Hz

43 791 13

8-stift interfacerelé med gullkontakt (AgNi + 10µ Au) mekanisk og LED-indikering C12A22X230A 2-pol. veksel 230 V 50/60 Hz C12A22BX24AD “ 24 V AC/DC

43 791 14 43 791 15

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

17


INDUSTRIRELÉER

Sokkel for C10- og C12interfacerelé

S-10

S-10M

• • • •

S-12

I/O–tilkobling, kontakttilkobling på en side Kompakte mål, kun 15,6 mm (16,9 mm) bred Laskbar A2 for blokkmontering Solide skruer og tilkoblingsåpninger

Tekniske data Artikkel S-10 S-10M Passer relé C10... C10... Beskrivelse Skrusokkel. Montering på DIN-skinne. Med I/O-tilkobling. Inkobling

Nominell last 10 A/250 A Isolasjon tilsl./tilsl. Isolasjon tilsl./skinne Skruestørrelse Moment tilkobling Kabelspec. tilkobling Enkelleder Flerleder Materiale Vekt 28 g Temperaturområde Godkjenninger

Mål

S-12 C12...

5 ( A2 )

9 ( 22 )

6 ( A2 )

8 ( 21 )

2 ( 11 )

4 ( A1 )

7 ( 24 )

1 ( 14 )

16 A/250 V 3000 V 5000 V M3, Pozzi 1,2 Nm

3 ( 12 )

6 A/250 V

4 mm², 2x2,25 mm² 22-14AWG Lexan 38 g -40 ºC til +70 ºC Se separat liste på side 9

20,5

S-10M S-10 S-12

12,5

26

46,5

Ø6

39,5

Ø2,8

16,9

Ø3,5

M3

S10BB/S12BB

Bestillingsnummer S-10 S-10M S-12 S10BB S12BB V10G V40G

18

B20

Beskrivelse 1-pol sokkel til C10-relé (for lasking S10BB) 1-pol sokkel til C10-relé (for lasking S12BB) 2-pol sokkel til C12-relé Lask for A2/common brytbar av 5 stk. S-10 Lask for A2 av 5 stk. S-10M eller S-12 2-pol lask “common” til S-10/S-12 (5 stk. i pose) 4-pol lask “common” til S-10/S-12 (5 stk. i pose)

3,4 75

V10

EL-nummer 43 782 84 43 791 00 43 791 01 43 782 86 43 791 02

Ordre: post@oem.no

V40


INDUSTRI R E L É E R

2-polt miniatyrrelé, 10 A

E-kåpe

• Fargekodet testknapp, både låsbar og fjærende • Mekanisk indikering

C7

Tekniske data Type

C7-A20...

C7-T21... C7-X10...

Standard

Tvillingkontakt Gaffelkontakt

C7-W10 Wolframkontakt

Gap 3 mm

Spoleverdi A (standard)

X

V AC

V DC

V AC

V DC

V AC

V DC

V AC

V DC

1,5 VA

1 W

1,5 VA

1 W

1,8 VA

1,5 W

1,8 VA

1,5 W

0,80

0,80

0,80

0,80

Spoletype Spoleeffekt Min. tilslag UN x

T (standard)

1,10

Maks. overspenning UN x

0,80

1,10

0,80

W

0,80

1,10

0,80

1,0

Min. holdspenning UN x

0,60

0,35

0,60

0,35

0,60

0,35

0,60

0,35

Maks. fraslagspenning UN x

0,25

0,20

0,25

0,20

0,25

0,20

0,25

0,20

Kontakter AgNi

Kontaktmaterialee (standard)

Brytediagram, strøm*

Anbefalt minste last

AgNi AgNi+wolfram

Min. 1mA, Maks. 6A

10 A

10 A (AC15)

10 mA

5 mA (C7-T28 1 mA)

10 mA

10 mA

30 A (20 ms)

500 A (2,5ms)

Støtstrøm

30 A (20 ms)

Brytediagram, spenn. (pol2)

400 V

Maks. resistiv last, V AC

2500 VA

AgNi+0,2µAu

10 A

15 A (5ms)

400 V

400 V

400 V

1200 VA

2500 VA

2500 VA

Maks. resistiv last, 24 V DC

240 W

120 W

240 W

-

Maks. resistiv last, 110 V DC

55 W

55 W

660 W

-

Tilslagstid

16 ms

16 ms

20 ms

20 ms

Fraslagstid

8 ms

8 ms

10 ms

10 ms

Koblingstider

Diverse Isolasjonsklasse (EN60947)

Isolasjon, kontakt/spole

2500 V

2500 V

250 V Pollution 3, Gr C

2500 V

2500 V

Isolasjon, pol/pol

2500 V

2500 V

2500 V

-

Temp. område -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C 43 g

Vekt

-20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C

43 g

43 g

43 g

Godkjennelser Se separat liste side 11 ”Spoleverdi ved 20°C - Standardspole ”A” Nom. spenning UN

6 V DC

Resistans Ω ± 10%

40

12 V DC 24 V DC 48 V DC 60 V DC 110 V DC 6 V AC 12 V AC 24 V AC 140

555

2300

4000

9800

10

40

147

48 V AC 60 V AC 115 V AC 230 V AC 607

1000

3700

14000

Nom. strøm I mA

165

85

43

21

15

11

250

125

62

31

25

13

6,5

* Brytediagram, DC-last, se diagram 1, side 37

Mål

Tilvalg spole Utførelse X: LED eller neon indikering Utførelse D: Slukkediode Utførelse F: Slukkediode+polaritetsbeskyttelse Utførelse B: AC/DC spole

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

19


INDUSTRIRELÉER

Utvalg av C7 reléer fra vårt lager Bestillingsnummer Funksjon 8-stift miniatyrrelé med mekanisk indikering og testknapp C7A2012A 2-pol. vekslende C7A2024A ” C7A2048A ” C7A20115A ” C7A20230A ” C7A2012D ” C7A2024D ” C7A2048D ” C7A20110D ” C7A20220D ”

Spenning

EL-nummer

12 V 50/60 Hz 24 V 50/60 Hz 48 V 50/60 Hz 115 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 12 V DC 24 V DC 48 V DC 110 V DC 220 V DC

43 783 23 43 783 24 43 783 27 43 783 29 43 783 31 43 783 33 43 783 34 43 783 35 43 783 39

24 V DC 230 V 50/60 Hz

43 078 88 43 078 89

8-stift miniatyrrelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp C7A20X12A 2-pol. veksel. LED-indikering 12 V 50/60 Hz C7A20X24A ” 24 V 50/60 Hz C7A20X48A ” 48 V 50/60 Hz C7A20X115A ” 115 V 50/60 Hz C7A20X230A ” 230 V 50/60 Hz C7A20X12D ” 12 V DC C7A20X24D ” 24 V DC C7A20X48D ” 48 V DC C7A20X60D ” 60 V DC C7A20X110D ” 110 V DC

43 783 46 43 783 47 43 783 50 43 783 52 43 783 54 43 783 56 43 783 57 43 783 60 43 783 61 43 783 62

8-stift miniatyrrelé for panelmontering eller bunnmontering C7A20E24D 2-pol. vekslende C7A20E230A ”

8-stift miniatyrrelé med mekanisk og LED-indikering samt slukkediode C7A20D12D 2-pol. veksel. slukkediode 12 V DC C7A20D24D ” 24 V DC C7A20D48D ” 48 V DC C7A20D110D ” 110 V DC C7A20D220D ” 220 V DC C7A20DX24D 2-pol.veksel.slukked, LED 24 V DC C7A20DX48D ” 48 V DC C7A20DX110D ” 110 V DC C7A20FX12D 2-pol. veksel. slukkd,LED,pol.b. 12 V DC C7A20FX24D ” 24 V DC

43 078 90 43 078 91 43 078 92 43 783 72 43 783 75 43 783 77 43 783 86 43 783 87

Andre typer og spenninger på forespørsel * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

20

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Bestillingsnummer Funksjon Spenning 8-stift miniatyrrelé med ”tvillingkontakt” (AgNi + 0,2μ Au) mekanisk og LED-ind. samt slukkediode C7T2124A 2-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C7T21115A ” 115 V 50/60 Hz C7T21230A ” 230 V 50/60 Hz C7T2124D ” 24 VDC C7T21X115A 2-pol. veksel. LED-indikering 115 V 50/60 Hz C7T21X230A ” 230 V 50/60 Hz C7T21X24D ” 24 V DC C7T21DX12D 2-pol. veksel. slokkdiod, LED 12 V DC C7T21DX24D ” 24 V DC C7T21DX48D ” 48 V DC 8-stift miniatyrrelé med ”gullkontakt” (AgNi + 10μ Au) mekanisk og LED-indikering C7A2824A 2-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C7A28115A ” 115 V 50/60 Hz C7A28230A ” 230 V 50/60 Hz C7A2824D ” 24 V DC C7A2848D ” 48 V DC C7A28110D ” 110 V DC C7A28220D ” 220 V DC C7A28X24A 2-pol. veksel. LED-indikering 24 V 50/60 Hz C7A28X230A ” 230 V 50/60 Hz C7A28X24D ” 24 V DC 8-stift miniatyrrelé med ”gaffelkontakt” 3mm kontaktgap, (ikke standardspoleverdi) C7X1024A 1-pol. sluttende 24 V 50/60 Hz C7X10230A ” 230 V 50/60 Hz C7X1024D ” 24 V DC C7X1048D ” 48 V DC C7X10110D ” 110 V DC 8-stift miniatyrrelé med ”wolframkontakt” (AgNi + wolfram), ikke standardspoleverdi C7W1024A Lysrørrelé 1-pol. sluttende 24 V 50/60 Hz C7W10X230A Lysrørrelé ” 230 V 50/60 Hz C7W1024D Lysrørrelé ” 24 V DC

EL-nummer

43 078 95

43 078 96 43 078 97 43 784 02 43 784 09 43 784 12 43 784 17 43 078 93 43 784 24 43 784 31 43 784 42

43 079 00

43 078 99

Sokler og relétilbehør se side 24 Andre typer og spenninger på forespørsel * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

21


INDUSTRIRELÉER

4 polt miniatyrrelé, 5 A

• Fargekodet testknapp, både låsbar og fjærende • Mekanisk indikering

C9

Tekniske data Type

C9-A41.. Standard

C9-E21... Laveffekt

C9-R21 Remanens

Spoleverdi Spoletype A (standard) E (lav effekt) R (remanens) V AC V DC V DC V AC V DC Spoleeffekt 1,5 VA 1 W 0,5 W 1,2/0,5 VA 1,2/0,5 W Min. tillslag UN x 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Maks. overspenning UN x 1,10 1,70 1,10 Min. holdspenning UN x 0,60 0,35 0,35 - Maks. fraslagspenning UN x 0,25 0,20 0,20 - - Kontakter Kontaktmaterialee (standard) AgNi+0,2µAu AgNi+0,2µAu AgNi+0,2µAu Brytediagram, strøm* 5 A 5 A 5A Anbefalt minste last 10 mA (C9-A42 5 mA) 10 mA 10 mA Støtstrøm (10 ms) 15 A 15 A 15 A Brytediagram, spenning ** 150 V (pol.2) 250 V (pol.3) 250 V (pol.3) Maks. resistiv last, V AC 700 VA 700 VA 700 VA Maks. resistiv last, 24 V DC 100 W 100 W 100 W Maks. resistiv last, 110 V DC 50 W 50 W 50 W Koblingstider Tilslagstid 10 ms 10 ms Min. pulslengde for Fraslagstid 6 ms 6 ms on/off-kontroll=50 ms Diverse Isolasjonsklasse (EN60947) 150 V Pollution 2 250 V Pollution 3 250 V Pollution 3 Isolasjon, kontakt/spole 2500 V 2500 V 2500 V Isolasjon, pol/pol 2500 V 2500 V 2500 V Temp. område -20° til +60 °C -20° til +60 °C -20° til +60 °C Vekt 43 g 43 g 43 g Godkjenninger Se separat liste på side 9 Spoleverdi ved 20 °C - Standardspole ”A” Nom. spenning UN Resistans Ω ± 10 % Nom. strøm ImA

6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 60 V DC 110 V DC 6 V AC 12 V AC 24 V AC 48 V AC 60 V AC 115 V AC 230 V AC 40 140 555 2300 4000 9800 10 40 147 607 1000 3700 14000 165 85 43 21 15 11 250 125 62 31 25 13 6,5

* Brytediagram, DC-last, se diagram 3, side 37 ** 4-polt relé (C9-A41..) har isolasjonsklasse 150 V, pollution 2. Derfor bør ikke spenningsforskjellen mellom to nærliggende kontakter overstige 150 V.

Mål

22

Tilvalg spole Utførelse X: LED eller neon indikering Utførelse D: Slukkediode Utførelse F: Slukkediode+polaritetsbeskyttelse Utførelse B: AC/DC spole

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Utvalg av C9 reléer fra vårt lager Bestillingsnummer Funksjon 14-stift miniatyrrelé med mekanisk indikering og testknapp C9A4112A 4-pol. veksel. C9A4124A ” C9A4148A ” C9A41115A ” C9A41230A ” C9A4112D ” C9A4124D ” C9A4148D ” C9A41110D ”

Spenning

EL-nummer

12 V 50/60 Hz 24 V 50/60 Hz 48 V 50/60 Hz 115 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 12 V DC 24 V DC 48 V DC 110 V DC

43 785 01 43 785 02 43 785 05 43 785 07 43 785 09 43 785 16 43 785 17 43 785 20 43 785 22

14-stift miniatyrrelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp C9A41X12A 4-pol. veksel. LED-indikering 12 V 50/60 Hz C9A41X24A ” 24 V 50/60 Hz C9A41X48A ” 48 V 50/60 Hz C9A41X115A ” 115 V 50/60 Hz C9A41X230A ” 230 V 50/60 Hz C9A41X12D ” 12 V DC C9A41X24D ” 24 V DC C9A41X48D ” 48 V DC C9A41X110D ” 110 V DC

43 785 31 43 785 32 43 785 35 43 785 37 43 785 39 43 785 46 43 785 47 43 785 50 43 785 52

14-stift miniatyrrelé med mekanisk og LED-indikering samt slukkediode/polaritetsbeskyttelse C9A41FX12D 4-pol. veks.pol.be. slukk. LED 12 V DC C9A41FX24D ” 24 V DC C9A41FX48D ” 48 V DC C9A41FX110D ” 110 V DC

43 785 76 43 785 77 43 785 80 43 785 82

14-stift miniatyrrelé med ”gullkontakt” (AgNi + 10μ Au) mekanisk og LED-indikering samt testknapp C9A4224A 4-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C9A42115A ” 115 V 50/60 Hz C9A42230A ” 230 V 50/60 Hz C9A4224D ” 24 V DC C9A4248D ” 48 V DC C9A42110D ” 110 V DC C9A42X24A 4-pol. veksel. LED-indikering 24 V 50/60 Hz C9A42X115A ” 115 V 50/60 Hz C9A42X230A ” 230 V 50/60 Hz C9A42X24D ” 24 V DC C9A42X48D ” 48 V DC C9A42X110D ” 110 V DC C9A42FX24D ” 24 V DC 14-stift miniatyrrelé med ”laveffektspole” (500 mW), mekanisk indikering (ikke standardspoleverdi) C9E2124D 2-pol. veksel. (1100 Ω) 24 V DC C9E2148D ” (4600 Ω) 48 V DC 14-stift miniatyrrelé ”remanens” (on/off-spole), mekanisk indikering (ikke standardspoleverdi) C9R2124A 2-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C9R2124D ” 24 V DC C9R21230A ” 230 V 50/60 Hz Sokler og relétilbehør se side 24 Andre typer og spenninger på forespørse * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

43 785 92 43 785 99 43 786 02 43 786 12 43 786 17 43 786 19 43 786 22 43 786 25 43 786 27 43 786 42 43 079 05

43 079 06 43 079 07

23


INDUSTRIRELÉER

Sokkel for C7- og C9-relé

S7M

S7IO

• Montering på skinne, alternativt med skrue • Berøringsbeskyttelse • Lite byggmål, bare 22,5 mm bred • Levereres med åpne tilkoblinger

S9M

Tekniske data Artikkel S7M Passer relé C7 Skrusokkel Beskrivelse Montering på DIN-skinne

S7IO C7 Skrusokkel Montering på DIN-skinne Med I/O-tilkobling

S9M C9 Skrusokkel Montering på DIN-skinne

Innkobling

Nominell last 10 A/250 V 10 A/250 V 6A/250 V Isolasjon tilk./tilk. 2500 V 2500 V 2500 V Isolasjon tilk./skinne 2500 V 2500 V 2500 V Skruestørrelse M3, Pozzi M3, Pozzi M3, Pozzi Moment, tilkobling 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm Kabelkapasitet, tilkobling 4 mm2, 2x2,25 mm2 4 mm2, 2x2,25 mm2 Entråds 4 mm2, 2x2,25 mm2 Flertråds 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14 AWG Materiale Lexan Lexan Lexan Vekt 43 g 43 g 43 g Temp.område -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C Godkjenninger Se separat liste på side 9

Mål

S7M

S9M

S7IO

Bestillingsnummer Beskrivelse S7M 2-pol skrusokkel til C7-relé S7IO 2-pol skrusokkel til C7-relé, I/O –tilkobling S7BB Lask til S7IO, for lasking av A2-tilkob. på 4 stk sokler S7P 2-pol kretskortsokkel til C7-relé* S9M 4-pol skrusokkel til C9-relé S9M-BX Lask til S9M for lasking av A2-tilkobling på 5 stk sokler. Brytbar S9M-V1 Lask til S9M for lasking av felles på kontaktsetter, 1 polt S9M-V4 Lask til S9M for lasking av felles på kontaktsetter, 4 polt S9G Adapter for skruemontasje til S7M/S9M S9L Loddesokkel med låsbøyle for C9-reléer S9P Kretskortsokkel med låsbøyle for C9-reléer * Tekniske data og mål for lodde- og kretskortsokkler på forespørsel

24

EL-nummer 43 786 78 43 782 85 43 782 87 43 786 79

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

3-polt 11-pins industrirelé, 10 A

• •

C3

Fargekodet testknapp, både låsbar og fjærende Mekanisk indikering

Tekniske data Type

C3-A30... C3-T31... C3-G30... C3-X10... Standard Tvillingkontakter Sluttende kontakter Gaffelkontakt

Spoleverdi Gap 2 mm Gap 4 mm (2+2) Spoletype A (standard) A (standard) G X V AC V DC V AC V DC V AC V DC V AC V DC Spoleeffekt 2,2 VA 1,3 W 2,2 VA 1,3 W 2,4 VA 1,6 W 2,4 VA 1,3 W 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Min. tillslag UN x 0,80 1,10 1,10 1,10 1,10 Maks. overspenning UN x Min. holdspenning UN x 0,60 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 Maks. fraslagspenning UN x 0,15 Kontakter Kontaktmaterialee (standard) AgNi AgNi+0,2µAu AgNi AgNi Brytediagram, strøm* 10 A Min.1 mA, Maks. 6 A 10 A 10 A Anbefalt minste last 10 mA 5 mA (C3-T38 1 mA) 20 mA 20 mA Støtstrøm 30 A (20 ms) 15 A (15 ms) 30 A (20 ms) 30 A (20 ms) Brytediagram, spenning (pol.3) 250 V 250 V 250 V 250 V Maks. resistiv last, V AC 2500 VA 1200 VA 2500 VA 2500 VA Maks. resistiv last, 24 V DC 240 W 144 W 240 W 240 W Maks. resistiv last, 110 V DC 55 W 55 W 160 W 1100 W Koblingstider Tilslagstid 16 ms 16 ms 20 ms 20 ms Fraslagstid 8 ms 8 ms 10 ms 10 ms Diverse Isolasjonsklasse (EN60947) 250 V, pollution 3, Grupp C Isolasjon, kontakt/spole 2500 V 2500 V 2500 V 2500 V Isolasjon, pol/pol 2500 V 2500 V 2500 V Temp.område -20 ° til +60 °C -20 ° til +60 °C -20 ° til +60 °C -20 ° til +60 °C Vekt 90 g 90 g 90 g 90 g Godkjenninger Se separat liste på side 9 ”Spoleverdi ved 20 °C - Standardspole ”A” og ”T” Nom. spenning UN 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 60 V DC 110 V DC 6 V AC 12 V AC 24 V AC 48 V AC 115 V AC 230 V AC Resistans Ω ± 10 % 28 110 443 1800 2800 9000 5 18 67 280 1700 7200 Nom. strøm ImA 215 110 54 27 22 12 380 195 92 46 19 9,5 * Brytediagram, DC-last, se diagram 1, side 37

Mål

Tilvalg spole Utførelse X: Utførelse D: Utførelse F: Utførelse B: Utførelse R:

LED indikering Slukkediode Slukkediode+polaritetsbeskyttelse AC/DC spole RC-beskyttelse

Vi har også 8-pins industrirelé på lager. For mer detaljerte data spør oss.

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

25


INDUSTRIRELÉER

Utvalg av C3 reléer fra vårt lager Bestillingsnummer Funksjon 11-pins standardrelé med mekanisk indikering og testknapp C3-A3012A 3-pol. veksel. C3-A3024A ” C3-A3048A ” C3-A3060A ” C3-A30115A ” C3-A30230A ” C3-A30380A ” C3-A3012D ” C3-A3024D ” C3-A3048D ” C3-A3060D ” C3-A30110D ” C3-A30125D ” C3-A30220D ”

Spenning

EL-nummer

12 V 50/60 Hz 24 V 50/60 Hz 48 V 50/60 Hz 60 V 50/60 Hz 115 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 380 V 50/60 Hz 12 V DC 24 V DC 48 V DC 60 V DC 110 V DC 125 V DC 220 V DC

43 780 08 43 780 09 43 780 12 43 780 14 43 780 16 43 780 18 43 780 20 43 780 21 43 780 24 43 780 25 43 780 26 43 780 28 43 780 29

11-pins standardrelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp C3-A30X12A 3-pol. veksel. LED-indikering 12 V 50/60 Hz C3-A30X24A ” 24 V 50/60 Hz C3-A30X48A ” 48 V 50/60 Hz C3-A30X115A ” 115 V 50/60 Hz C3-A30X230A ” 230 V 50/60 Hz C3-A30X12D ” 12 V DC C3-A30X24D ” 24 V DC C3-A30X48D ” 48 V DC C3-A30X110D ” 110 V DC C3-A30X220D ” 220 V DC

43 780 31 43 780 32 43 780 35 43 780 37 43 780 40 43 780 44 43 780 45 43 780 48 43 780 50 43 780 53

11-pins relé med mekanisk og LED-indikering, slukkediode, pol.beskyttelse C3-A30FX12D 3-pol. veksel. slukkediode, LED 12 V DC C3-A30FX24D ” 24 V DC C3-A30FX48D ” 48 V DC C3-A30FX110D ” 110 V DC

43 780 61 43 780 69 43 078 34 43 078 35

11-pins relé med ”gullkontakt” (AgNi + 10μ Au), mekanisk og LED-indikering samt testknapp C3-A3824A 3-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C3-A38115A ” 115 V 50/60 Hz C3-A38230A ” 230 V 50/60 Hz C3-A3824D ” 24 VDC C3-A38110D ” 110 VDC C3-A38X12A 3-pol. veksel. LED-indikering 12 V 50/60 Hz C3-A38X24A ” 24 V 50/60 Hz C3-A38X115A ” 115 V 50/60 Hz C3-A38X230A ” 230 V 50/60 Hz C3-A38X24D ” 24 V DC C3-A38X48D ” 48 V DC Fortsettelse på neste side

26

43 078 36 43 078 37 43 078 38

43 078 39 43 078 41 43 078 42 43 078 40

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Bestillingsnummer Funksjon Spenning 11-pins relé med ”tvillingkontakt” (AgNi + 0,2m Au), mekanisk og LED-indikering C3-T3124A 3-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C3-T31115A ” 115 V 50/60 Hz C3-T31230A ” 230 V 50/60 Hz C3-T3124D ” 24 V DC C3-T31X115A 3-pol. veksel. LED-indikering 115 V 50/60 Hz C3-T31X230A ” 230 V 50/60 Hz C3-T31X24D ” 24 V DC C3-T31X110D ” 110 V DC 11-pins relé med 2 mm kontaktgap (ikke standardspoleverdi) C3-G3024A 3-pol. sluttende C3-G30230A ” C3-G3024D ” C3-G3048D ” C3-G30110D ”

EL-nummer

43 078 52 43 078 51

24 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC 110 V DC

11-pins relé med ”gaffelkontakt” , >3 mm kontaktgap, (ikke standardspoleverdi) C3-X1024A 1-pol. sluttende 24 V 50/60 Hz C3-X10230A ” 230 V 50/60 C3-X1024D ” 24 V DC C3-X1048D ” 48 V DC C3-X10110D ” 110 V DC C3-X10220D ” 220 V DC

43 078 57 43 078 55

43 078 56

11-pins relé med ”gaffelkontakt” og blow-out-magnet, >3 mm kontaktgap, (ikke standardspoleverdi) C3-M10230A 1-pol. sluttende 230 V 50/60 Hz 43 078 44 C3-M10220D ” 220 V DC 11-pins relé ”remanens” (on/off-spole), mekanisk indikering (ikke standardspoleverdi) C3-R2024A 2-pol. veksel. 24 V 50/60 Hz C3-R20115A ” 115 V 50/60 Hz C3-R20230A ” 230 V 50/60 Hz C3-R2024D ” 24 V DC C3-R2048D ” 48 V DC C3-R20110D ” 110 V DC

43 078 49 43 781 55 43 781 57 43 781 58 43 078 50

11-pins relé med ”laveffektspole” , Ikke mekanisk indikering (ikke standardspoleverdi) C3-S1424D 1-pol. veksel. 250 mW (2300 Ω) 24 V DC C3-E2424D 2-pol. veksel. 500 mW (1100 Ω) 24 V DC C3-N3424D 3-pol. veksel. 800 mW (720 Ω) 24 V DC Sokler og relétilbehør se side 28 Andre typer og spenninger på forespørsel * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

27


INDUSTRIRELÉER

Sokler for 3-polt industrirelé

Kodsystem S3BC

S3B

• Både DIN- og EN tilkobling • Berøringsbeskyttelse • Kan utføres med kode-system S3BC • Integrert festebøyle

Tekniske data Artikkel Passer relé Beskrivelse

S3B C3 Skrusokkel, ”In-line” Tilpasset for kodering Montering på skinne alternativt med skrue.

S3S C3 Skrusokkel, tilpasset for kodering Logisk tilpassning. Montering på skinne alternativt med skrue

S3L, S3PO C3 S3L: Loddesokkel med ”festeører” S3PO: Kretskortsokkel med”festeører”

Innkobling

Nominell last 10 A/250 V Isolasjon tilkob. /tilkob. 2500 V Isolasjon tilkob./skinne 2500 V Skruestørrelse, tilkobling M3, Pozzi Moment, tilkobling. 1,2 Nm Kabelkapasitet, tilkobling Entråds 4 mm2, 2x2,25 mm2 Flertråds 22-14 AWG Materiale Lexan Vekt 57 g Temperaturområde -20 °C til +60 °C Godkjennelser

Mål

Bestillingsnummer S3B S3S S3L S3P S3BC S3C RNP SONP SOOP B12

28

S3B

10 A/250 V 2500 V 2500 V M3, Pozzi 1,2 Nm 4 mm2, 2x2,25 mm2 22-14 AWG Lexan 57 g -20 °C til +60 °C Se separat liste på side 9

S3S

Beskrivelse 11-pol skrusokkel for C3-relé, tilpasset for kode-ring S3BC 11-pol skrusokkel for C3-relé, tilpasset for kode-ring S3BC 11-pol loddesokkel for C3-relé, med "festeører" 11-pol kretskortsokkel for C3-relé, med "festeører" Kode-ring og kode-pinne for C3-relé + S3-sokkel, 5-pk. Festebøyle i metall til C3-relé + S3-sokkel, 10-pk. Monteringsdistanse for montering av MRC relé i normalkapsling Svart blind testknapp for C3/C4/C5-reléer Oransje fjærende testknapp for C3/C4/C5-reléer Skrusokkel 11-pins, bakvendt, for panelmontert tidsrelé

10 A/250 V 2500 V

Lexan 18 g -20 °C til +60 °C

RNP

EL-nummer 43 786 68 43 786 69 43 786 72 43 786 75 43 786 76

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Modulsokler til 3-polt industrirelé • Logisk tilkobling • Både DIN- og EN montering • Berøringsbeskyttelse • Integrert festbøyle

Kabelkanal

S3-MP

Moduler

Tekniske data Artikkel S3MP Passer relé C3 Skrusokkel, ”In-line”. Tilpasset for paralell modul. Logisk tilkobling. Beskrivelse Montering på skinne alternativt med skrue. Integrert ”kabelkanal”.

S3MS C3 Skrusokkel, ”In-line”. Tilpasset for serie, alternativt paralell modul. Logisk tilkobling. Montering på skinne alternativt med skrue. Integrert ”kabelkanal”

Moduler som monteres paralellt med spolen. Monteres i S3MP alternativt i S3MS LED-indikering M3P - X / 24 V AC/DC M3P - X / 48 V AC/DC M3P - X / 110...125 V AC/DC M3P - X / 200...250 V AC/DC

Slukkediode M3P - DL /12...60 V DC M3P - DH /12...250 V DC

Innkobling

Nominell last Isolasjon tilk./tilk. Isolasjon tilk./tilk Skrue, tilkobling. Moment, tilkobling. Kabelkapasitet, tilkobling Entråds Flertråds Materiale Vekt Temp.område Godkjennelser

10 A/250 V 2500 V 2500 V M3, Pozzi 1,2 Nm

Slukkediode + LED M3P - DX /24 V DC M3P - DX /48 V DC M3P - DX / 110...125 V DC M3P - DX / 200...250 V DC

10 A/250 V 2500 V 2500 V M3, Pozzi 1,2 Nm

RC-beskyttelse M3P - RC / 20...50 V AC M3P - RC / 100...120 V AC M3P - RC / 200...240 V AC

4 mm2, 2x2,25 mm2 4 mm2, 2x2,25 mm2 22-14 AWG 22-14 AWG Lexan Lexan 57 g 57 g -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C Se separat liste på side 9

RC-beskyttelse + LED M3P - RCX / 20...50 V AC M3P - RCX / 100...120 V AC M3P - RCX / 200...240 V AC

Moduler som monteres i serie med spolen. Monteres i S3MS

Mål S3MP

S3MS

Polaritetsbeskyttelse + slukkediode M3S - FL / 12...60 V DC M3S - FH / 12...250 V DC

Polaritetsbeskyttelse + slukkediode + LED M3S - FX / 24 V DC M3S - FX / 48 V DC M3S - FX / 110...125 V DC M3S - FX / 200...250 V DC

Likeretter (+ LED) M3S - B / 12...60 V AC/DC M3S - BX / 24 V AC/DC M3S - BX / 48 V AC/DC

Bestillingsnummer S3MP S3MS S3C

Beskrivelse 11-pol skrusokkel for C3-relé, tilpasset for parallell modul 11-pol skrusokkel for C3-relé, for serie eller parallell modul Festebøyle i metall til C3-relé + S3M-sokkel

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

EL-nummer 43 786 76

29


INDUSTRIRELÉER

4-polt industrirelé, 10 A

• Fargekodet testknapp, både låsbar og fjærende • Mekanisk indikering

C4

Tekniske data Type

C4-A40 C4-X20 Standard Gaffelkontakt

C4-R30 Remanens

A (standard) X R Spoletype V AC V DC V AC V DC V AC V DC Spoleeffekt 2,4 VA 1,4W 2,4 VA 1,3W 1,5/0,5 VA 1,5/0,5 W Min. tilslag UN x 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,10 1,10 1,10 Maks. overspenning UN x Min. holdspenning UN x 0,60 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 Maks. fraslagspenning UN x 0,15 0,10 0,15 0,10 Kontakter Kontaktmateriale (standard) AgNi AgNi AgNi Brytediagram, strøm* 10 A 10 A 10 A Anbefalt minste last 10 mA 20 mA 20 mA Støtstrøm (20 ms) 30 A 30 A 30 A Brytediagram, spenning (pol. 3) 250 V 250 V 250 V Maks. resistiv last, V AC 2000 VA 2000 VA 2000 VA Maks. resistiv last, 24 V DC 240 W 240 W 240 W Maks. resistiv last, 110 V DC 55 W 1100 W 55 W Koblingstider Tilslagstid 20 ms 20 ms Min pulslengde for Fraslagstid 8 ms 8 ms on/off - kontroll=50 ms Diverse Isolasjonsklasse (EN60947) 250 V Pollution 3, Gr C 250 V Pollution 3, Gr C 250 V Pollution 3, Gr C Isolasjon, kontakt/spole 2500 V 2500 V 2500 V Isolasjon, pol/pol 2500 V 2500 V 2500 V Temp. område -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C Vekt 90 g 90 g 90 g Godkjennelser Se separat liste på side 9 Spoleverdi ved 20 °C Nom. spenning UN 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 60 V DC 110 V DC 6 V AC 12 V AC 24 V AC 48 V AC 115 V AC 230 V AC Resistans Ω 10 % 28 110 443 1800 2800 9000 5 18 67 280 1700 7200 Nom. strøm I mA 215 110 54 27 22 12 380 195 92 46 19 9,5 * Brytdiagram, DC-last, se diagram 1og 5 side 37

Mål

30

Tilvalg spole Utførelse X: Uførelse D: Utførelse F: Utførelse B:

LED-indikering Slukkediode Slukkediode+polaritetsbeskyttelse AC/DC-spole

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Utvalg av C4 reléer fra vårt lager Bestillingsnummer Funksjon 14-stift standardrelé med mekanisk indikering og testknapp C4-A4024A 4-pol. veksel. C4-A4048A ” C4-A40115A ” C4-A40230A ” C4-A4024D ” C4-A4048D ” C4-A40110D ” C4-A40220D ”

Spenning

EL-nummer

24 V 50/60 Hz 48 V 50/60 Hz 115 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC 110 V DC 220 V DC

43 781 62

14-stift standardrelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp C4-A40X24A 4-pol. veksel. LED-indik. 24 V 50/60 Hz C4-A40X48A ” 48 V 50/60 Hz C4-A40X115A ” 115 V 50/60 Hz C4-A40X230A ” 230 V 50/60 Hz C4-A40X24D ” 24 V DC C4-A40X48D ” 48 V DC C4-A40X110D ” 110 V DC C4-A40X220D ” 220 V DC 14-stift standardrelé med slukkediode, mekanisk og LED-indikering samt testknapp C4-A40D24D 4-pol. veksel. slukke diode 24 V DC C4-A40D110D ” 110 V DC C4-A40DX24D 4-pol. veksel. slk.diode LED 24 V DC C4-A40FX24D 4-pol. veksel. slk.diode LED 24 V DC C4-A40DX48D 4-pol. veksel. slk.diode LED 48 V DC 14-stift relé ”remanens” (on/off-spole), mekanisk indikering (ikke standardspoleverdi) C4-R30230A 3-pol. veksel. 230 V 50/60 Hz C4-R3024D ” 24 V DC C4-R30110D ” 110 V DC

43 782 22 43 781 69 43 781 74 43 781 79 43 781 82 43 276 99 43 781 95 43 781 97 43 781 99 43 782 03 43 782 06

43 782 17 43 782 22 43 078 58 43 276 98

43 078 66

Sokler og relétilbehør se side 32 Andre typer og spenninger på forespørsel * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

31


INDUSTRIRELÉER

Sokler til C4-relé • • • •

S4B

Både DIN- og EN tilkobling Berøringsbeskyttelse Integrert festebøyle Logisk tilkobling

Tekniske data Artikkel S4B Passer relé C4 Beskrivelse Skrusokkel, montering på skinne alternativt med skrue. Logisk tilkobling

S4L S4P S4PO C4 S4L: Loddesokkel med ”festeøre” S4P: Kretskortsokkel ”S4L: Loddesokkel med ”festeøre”

"Ryggfeste" for montering på skinne eller med skrue

Innkobling Nominell last 10 A/250 V Isolasjon tilk./tilk. 2500 V Isolasjon tilk./skinne 2500 V Skruestørrelse, tilk. M3, Pozzi Moment, tilk. 1,2Nm Kabelkapasitet, tilkobling Entråds 4 mm², 2x2,25 mm² Flertråds 22-14 AWG Materiale Lexan Vekt 75 g Temp.område -20 °C til +60 °C Godkjenninger Se separat liste på side 9

10 A/250 V 2500 V - - - Lexan 12 g -20 °C til +60 °C

"Ryggfeste" for montering med skrue

Mål S4B

S4-PO

S4-L Berøringsbeskyttelse

S4-P

Bestillingsnummer S4B S4L S4P S4PO S3C S4R S5R S44 SONP SOOP

32

Beskrivelse 14-pol skrusokkel for C4-relé 14-pol loddesokkel for C4-relé, med ”festeører” Kretskortsokkel for C4-relé Kretskortsokkel for C4-relé, med ”festører” Festebøyle i metall til C4-relé + S4B-sokkel ”Ryggfeste” for montering på skinne eller med skrue Planfeste for montering med skrue til C4/C5-reléer Berøringsbeskyttelse til ryggfeste S4R for C4/C5-reléer Svart blindtestknapp Oransje returfjædrande testknapp for C3/C4/C5-reléer

EL-nummer 43 786 73

43 786 76 43 151 10

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

3-polt industrirelé, 16 A

• •

C5

Fargekodet testknapp, både låsbar og fjærende Mekanisk indikering

Tekniske data Type

C5-A30...

C5-G30...

C5-X10...

Standard Sluttende kontakt Gaffelkontakt

C5-M10... Gaffelkontakt med magnet

Spoleverdi Gap 1,7 mm Gap >3 mm (1,7+1,7) Gap >3 mm (1,7+1,7) Spoletype A (standard) G X M V AC V DC V AC V DC V AC V DC V AC V DC Spoleeffekt 2,4 VA 1,4W 2,4 VA 1,6W 2,4 VA 1,3W 2,4 VA 1,3W Nom. spenning, V Resistans Se tabell På forespørsel På forespørsel På forespørsel Nom strøm, mA 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Min. tilslag UN x 1,10 1,10 1,10 Maks. overspenning UN x 1,10 Min. holdspenning UN x 0,60 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 0,60 0,35 Maks. fraslagspenn UN x 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 Kontakter Kontaktmaterialee (standard) AgNi AgNi AgNi AgNi Brytediagram, strøm* 16 A 16 A 16 A 16 A Anbefalt minste last 10 mA 20 mA 20 mA 20 mA Støtstrøm (20 ms) 40 A 40 A 40 A 40 A Brytediagram, spenning 500 V 500 V 500 V 500 V Maks. resistiv last, V AC 4000 VA 4000 VA 4000 VA 4000 VA Maks. resistiv last, 24 V DC 360 W 360 W 360 W 360 W Maks. resistiv last, 110 V DC 55 W 240 W 1100 W Koblingstider Tilslagstid 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms Fraslagstid 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms Diverse Isolasjonsklasse (EN60947) 500 V, Pollution 3, Gr C Isolasjon, kontakt/spole 4000 V 4000 V 4000 V 4000 V Isolasjon, pol/pol 4000 V 4000 V Temp. område -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C Vekt 90 g 90 g 90 g 90 g Godkjennelser Se separat liste på side 9 ”Spoleverdi ved 20 °C - Standardspole ”A” Nom. spenning UN 6VDC 12VDC 24VDC 48VDC 60VDC 110VDC 220VDC 6VAC Resistans Ω ± 10% 28 103 411 1600 2600 8600 30300 5 Nom. strøm I mA 215 116 58 30 22 13 6,5 380

12VAC 24VAC 19 65 190 100

48VAC 60VAC 115VAC 230VAC 280 450 1600 6800 50 38 21 10

* Brytediagram, DC-last, se diagram, side 37

Mål

Tilvalg spole Utførelse X: Utførelse D: Utførelse F: Utfførelse B:

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

LED-indikering Slukkediode Slukkediode + polaritetsbeskyttelse AC/DC spole

33


INDUSTRIRELÉER

Utvalg av C5 reléer fra vårt lager Bestillingsnummer Funksjon 11-stift standardrelé med mekanisk indikering og testknapp C5-A3024A 3-pol. veksel C5-A30115A ” C5-A30230A ” C5-A3012D ” C5-A3024D ” C5-A30110D ” C5-A30220D ”

Spenning

EL-nummer

24 V 50/60 Hz 115 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 12 V DC 24 V DC 110 V DC 220 V DC

43 276 95 43 078 69 43 276 94 43 078 67 43 276 96 43 078 70

11-stift standardrelé med mekanisk og LED-indikering samt testknapp C5-A30X24A 3-pol. veksel. LED-indikering 24 V 50/60 Hz C5-A30X115A ” 115 V 50/60 Hz C5-A30X230A ” 230 V 50/60 Hz C5-A30X24D ” 24 V DC C5-A30X110D ” 110 V DC

43 078 71 43 078 73 43 783 17 43 276 97 43 078 72

11-stift standardrelé med mekanisk/LED-indikering og slukkediode/polaritetsbeskyttelse C5-A30FX24D 3-pol. veksel. LED-ind. slukkediode 24 V DC

43 276 93

11-stift relé med 2 mm kontaktgap, ikke mekanisk indikering (ikke standardspoleverdi) C5-G30230A 3-pol. sluttende 230 V 50/60 Hz C5-G3024D ” 24 V DC 8-stift relé med ”gaffelkontakt” , >3 mm kontaktgap, ikke mek. indikering (ikke standardspoleverdi) C5-X1024A 1-pol. sluttende 24 V 50/60 Hz C5-X10230A ” 230 V 50/60 Hz C5-X1024D ” 24 V DC 8-stift relé med ”gaffelkontakt” og blow-out-magnet, >3 mm kontaktgap, (ikke standardspoleverdi) C5-M10230A 1-pol. sluttende 230 V 50/60 Hz C5-M10D24D 1-pol. sluttende, slukkediode 24 V DC Sokler og relétilbehør se side 35 Andre typer og spenninger på forespørsel * Alle AC-spoler har frekvens 50/60 Hz

34

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Sokler til C5-relé

S5S

• • • •

Både DIN- og EN tilkobling Berøringsbeskyttelse Integrert festebøyle Logisk tilkobling "Ryggfeste" for montering på skinne eller med skrue

Tekniske data Artikkel S5S S5L S5P S5PO Passer relé C5 C5 Beskrivelse Skrusokkel. Montering på S5L: Loddesokkel med ”festeører” skinne alternativt med skrue. Logisk tilkobling Innkobling

Nominell last 16 A/400 V 16 A/400 V Isolasjon tilk. /tilk 2500 V 2500 V Isolasjon tilk./skinne 2500 V Skruestørrelse, tilk. M3, Pozzi Moment, tilk 1,2Nm Entråds 4 mm2 eller 2x2,25 mm2 Flertråds 22-14 AWG Material Lexan Lexan Vekt 65 g 57 g Temp. område -20 °C til +60 °C -20 °C til +60 °C Godkjennelser Se separat liste på side 9

Mål

"Ryggfeste" for montering med skrue

S5-S Berøringsbeskyttelse

Bestillingnummer S5S S5L S5P S5PO S3C S4R S5R S44 SONP SOOP

Beskrivelse Skrusokkel for C5-relé Loddesokkel for C5-relé, med ”festeører” Kretskortsokkel for C5-reléer Kretskortsokkel for C5-reléer, med ”festeører” Festebøyle i metall, til C5-relé + S5S-sokkel ”Ryggfeste” for montering på skinne eller med skrue ”Ryggfeste” for montering med skrue Berøringsbeskyttelse ved ”ryggmontering” Svart blindtestknapp for MR-C Oransje returfjærende testknapp for C3/C47C5-reléer

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

EL-nummer 43 786 74

43 786 76 43 151 10

35


INDUSTRIRELÉER

Eksempel Relé C3-A30

Tidskube for 11-pins reléer

Tidskube CT3

Sokkel S3B CT3

Tekniske data Data gjelder ved 25 °C Repeterbarhet ± 0,5 % eller 20 ms Tilbakestillingstid(type E,W,B) <150 ms Tilbakestillingstid(type A, K) <200 ms Tilslagstid, (V AC) 80 ms Tilslagstid, (V DC) 50 ms Matespenning H: 90-265 VAC/DC L: 20-65 V AC/DC M: 90-150 V AC/DC U: 180-265 V AC/DC Tidsområde 0,2 sek til 30 min , i 4 steg Maks. strøm på relé Se relédata Maks. belastning H/U/M: 50 mA, L:150 mA Lekkasjestrøm <250µ A Maks. spenningsfall H/U/M: <3 V, L:<2,5 V Temp.område -10 °C til +60 °C Materiale Lexan Beskytt.klasse (DIN 40050) IP40 Vekt 35 g Godkjennelser Se separat liste på side 9

Mål

• • •

Gir 3 stk vekslende kontakter Multispenning, V AC/DC Multitid 0,2 sek-30 min

Innkobling Forsinket ut Funktion A

Blinkfunksjon Funktion B

Forsinket ut Når S slutter veksler reléet. Tidsregningen starter når S bryter. Reléet faller etter oppnådd tid. Forsinket inn Funktion E

Blinkfunksjon Når matespenningen slutter aktiveres reléet periodisk Tl=T2.

B1

Forsinket inn pulsstyrt Funktion K Forsinket inn Når matespenningen slutter begynner tidsregningen. Reléet veksler etter oppnådd tid. Reléet faller igjen når kretsen bryter. Invertert forsinket inn Funktion W

Forsinket inn pulsstyrt Når S slutter veksler reléet og tidsregningen starter. Etter oppnådd tid faller reléet selv om S fortsatt er sluttende.

Forsinket inn invertert Fast signal. Når matespenningen slutter veksler reléet og tidsregningen starter. Reléet faller etter oppnådd tid.

Tidsinnstilling Tidsområde 0,2-30 min. Stillbart med DIPomkobler i front.

Tilkobling

Range 0,2 2 -

DIP switch 3s 30 s

0,2 - 3 min 2 -

Bestillingsnummer Funksjon Spenning CT3E30L Forsinket inn 20-65 V AC/DC CT3E30H Forsinket inn 90-265 V AC/DC CT3W30L Invertert forsinket inn 20-65 V AC/DC CT3W30H Invertert forsinket inn 90-265 V AC/DC CT3B30L Blinkfunksjon 20-65 V AC/DC CT3B30H Blinkfunksjon 90-265 V AC/DC CT3A30L Forsinket ut 20-65 V AC/DC CT3A30M Forsinket ut 90-150 V AC/DC CT3A30U Forsinket ut 180-265 V AC/DC CT3K30L Forsinket inn pulsstyrt 20-65 V AC/DC CT3K30M Forsinket inn pulsstyrt 90-150 V AC/DC CT3K30U Forsinket inn pulsstyrt 180-265 V AC/DC S3CT Festebøyle til C3-relé + C3T-tidskube + S3B-sokkel, metall Andre typer og spenninger på forespørsel

36

30 min

EL-nummer 43 786 55 43 786 54 43 786 57 43 786 56 43 786 60 43 786 61 43 079 23 43 079 24 43 079 26 43 079 27 43 786 77

Ordre: post@oem.no

Time Adjusting knob 1 ... 10


INDUSTRI R E L É E R

Brytediagram for DC-last Diagram 1. C2A, C3 -(A,R), C4-(A,R), C5R, C7A

Diagram 2. C5-A, A5-A 16 10

10 DC1 L/R 40 ms

DC1 L/R 40 ms

1

Amps.

Amps.

1

0,1

0,1

Volts 25

75

125

175

225

Diagram 3. C9-A, C9-E, C9-R

Volts 25

75

125

175

225

Diagram 4. C10-A 10

10

DC1 L/R 40 ms

DC1 1

Amps.

Amps.

1

0,1 Volts 25

Volts 25

0,1

75

125

75

125

175

225

175

Diagram 5. C3-X, C4-X

Diagram 8. C2-G, C3-G

10

10

DC1 L/R 40 ms

DC1 L/R 40 ms

1

Amps.

Amps.

1

0,1

Volts 25

75

125

175

225

0,1

Volts 25

75

125

175

225

Diagram 7. C12-A 10

Kontaktbeskyttelse For at et relé skal klare produsentens oppgitte livslengde, må oppgitte data for spenning, strøm og effekt ikke overskrides. Kontaktdata angis normalt bare for resistiv last. Den belastning et relé klarer ved induktive laster er betydlig mindre og angis i spesielle datablad.

DC1

Amps.

1

0,1

Volts 25

75

125

175

225

Induktive laster Ved fraslag av en induktiv last f.eks. en magnetventil eller en motor, kommer en fraslagstransient som kan overstige matespenningen med flere hundre volt. For å hindre denne transienten kan man anvende forskjellig typer beskyttelse. Nedenfor ser du noen eksempler.

R/C beskyttelse over kontakten AC/DC >48 V

R/C Beskyttelse over lasten AC/DC <48 V

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

Diode over lasten DC

Varistor over lasten AC/DC

37


INDUSTRIRELÉER

Modulære kontaktorer

RIC-AUX

RIC20

• Ingen 50 Hz støy • AC/DC spole • Integrert slukkediode

RIC63

Funksjon Et problem med vanlige kontaktorer kan være at de ”brummer” da de ligger inne. Dette er ikke tilfelle med Releco RIC kontaktorene. Kontaktorene kan derfor med fordel benyttes til styringer i skap der dette ikke er ønskelig. I for eksempel kontorbygg, der de styrer lys/klimakontroll anlegg. De har i tillegg AC/DC spole som gjør lagerholdet enkelt og fleksibiliteten stor. RIC har også integrert slukkediode over spolen. De fås fra 20 til 63 A og med 1 til 4 kontakter. Det er også mulig å montere signalkontakter på siden. De kan bryte opptil 6 A og min. 5 mA/24 V.

Tekniske data Type Spenning/ Frekvens Spolverdi

RIC20 AC/DC 50/60 Hz 1

A1

3

RIC25 AC/DC 50/60 Hz 1

3

A1

RIC40 AC/DC 50/60 Hz

RIC63 AC/DC 50/60 Hz

RIC-AUX -

5

7

1

3

A1

5

7

1

3

A1

5

7

51

61

NO 2

A2

4

2

4

A2

6

8

2

4

A2

6

8

2

4

A2

6

8

52

62

1

A1

R1

1

R1

A1

R3

3

1

R1

A1

R3

3

1

R1

A1

R3

3

51

61

4

2

4

2

NO+NC 2

A2

R2

2

R2

A2

R4

R2

A2

R4

R2

A2

R4

4

52

62

R1

A1

R3

R1 R3

A1

R5 R7

R1 R3

A1

R5 R7

R1 R3

A1

R5 R7

51

61

R2

A2

R4

R2 R4

A2

R6

R8

R2 R4

A2

R6

R8

R2 R4

A2

R6

R8

52

62

NC

2,5 W -15 %/+10 % av Un 4 kV/3 -20...50 °C 20 ms 20 ms

3W -15 %/+10 % av Un 4 kV/3 -20...50 °C 10 ms 50 ms

5W -15 %/+10 % av Un 4 kV/3 -20...50 °C 20 ms 35 ms

Kontaktmateriale Kontakttyper

AgNi 2 NO, 2 NC eller 1 NO/1 NC

AgNi 4 NO, 4 NC eller 2 NO/2 NC

AgSnO2 4 NO, 4 NC eller 2 NO/2 NC

AgSnO2 4 NO

AgNi 2 NO, 2 NC eller 1 NO/1 NC

Brytestrøm, maks Brytestrøm, min Brytestrøm, spenning Bryteffekt AC3 Bryteffekt AC1/AC7a Maks. vekslinger/time Elektrisk livslengde AC1

20 A 10 mA 400 V 1,3 kW/230 V 4 kW/230 V 600/t 2x105

25 A 10 mA 400 V 2,2 kW/400 V 16 kW/400 V 600/t 2x105

40 A 10 mA 400 V 5,5 kW/ 400 V 26 kW/400 V 120/t 1x 105

63 A 10 mA 400 V 8,5 kW/230 V 40 kW/400 V 120/t 1x105

6A 5 mA 400 V 600/t 2x105

Montering (DIN/EN 43880) Godkjenninger

Din-skinne TS35

Din-skinne TS35

Din-skinne TS35

Din-skinne TS35

Din-skinne TS35

Effektforbruk Nom. spolspenning, V Isolasjon, EN 611810-5 Temperatur område Tilslagstid Fraslagstid

5W -15 %/+10 % av Un 4 kV/3 -20...50 °C 20 ms 35 ms

-20...50 °C -

Kontakter

,

38

,

,

,

Ordre: post@oem.no

,


INDUSTRI R E L É E R

45

RIC40 RIC63

RIC-AUX

RIC25

85

RIC20

TS35

Mål

1.5* 17,5

35

Bestillingsnr. RIC20-200UC24 RIC20-020UC24 RIC20-110UC24 RIC20-200UC230 RIC20-020UC230 RIC20-110UC230 RIC25-400UC24 RIC25-040UC24 RIC25-220UC24 RIC25-400UC230 RIC25-040UC230 RIC25-220UC230 RIC40-400UC24 RIC40-040UC24 RIC40-220UC24 RIC40-400UC230 RIC40-040UC230 RIC40-220UC230 RIC63-400UC24 RIC63-040UC24 RIC63-220UC24 RIC63-400UC230 RIC63-040UC230 RIC63-220UC230 RIC-AUX02 RIC-AUX11 RIC-AUX20

54.5

Beskrivelse Modulær kontaktor, 20 A Modulær kontaktor, 20 A Modulær kontaktor, 20 A Modulær kontaktor, 20 A Modulær kontaktor, 20 A Modulær kontaktor, 20 A Modulær kontaktor, 25 A Modulær kontaktor, 25 A Modulær kontaktor, 25 A Modulær kontaktor, 25 A Modulær kontaktor, 25 A Modulær kontaktor, 25 A Modulær kontaktor, 40 A Modulær kontaktor, 40 A Modulær kontaktor, 40 A Modulær kontaktor, 40 A Modulær kontaktor, 40 A Modulær kontaktor, 40 A Modulær kontaktor, 63 A Modulær kontaktor, 63 A Modulær kontaktor, 63 A Modulær kontaktor, 63 A Modulær kontaktor, 63 A Modulær kontaktor, 63 A Hjelpkontakt til modulær kontaktor, 6 A Hjelpkontakt til modulær kontaktor, 6 A Hjelpkontakt til modulær kontaktor, 6 A

8

Kontakter 2 NO 2 NC 1 NO+1 NC 2 NO 2 NC 1 NO+1 NC 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 4 NO 4 NC 2 NO+2 NC 2 NC 1 NO+1 NC 2 NO

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

5

44 (45.5*)

Spolspenning 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 VAC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC

16.5

EL-nummer 41 790 00 41 790 01 41 790 02 41 790 03 41 790 04 41 790 05 41 790 06 41 790 07 41 790 08 41 790 09 41 790 10 41 790 11 41 790 12 41 790 13 41 790 14 41 790 15 41 790 16 41 790 17 41 790 18 41 790 19 41 790 20 41 790 21 41 790 22 41 790 23 41 790 24 41 790 25 41 790 26

39


INDUSTRIRELÉER

SMS-relé

CMS-10F

• • • •

6 innganger / 4 vekselkontakt utganger Tidsstyrte utganger Alarm ved spenningsfall Mulighet for fjernprogrammering

Funksjon SMS er blitt en veldig vanlig form for kommunikasjon. Nå kan du også kommunisere med dine applikasjoner via SMS. Med Relécos SMS relé, den brukervennlige programvaren ”Fast SMS” og et standard SIM kort, så er du snart i gang med overvåkning og styring av dine enheter. Inngangene er uavhengige av hverandre og kan sende SMS til fem ulike mobilnummer samtidig eller i sekvens etter dine ønsker.

SMS reléet har en innebygd telefonbok for 50 mobilnummer. En relé utgang kan enkelt aktiveres med SMS fra nummer som er godkjent for dette. Utgangen kan programmeres til å være aktiv en viss tid, eller til avaktiverings SMS sendes til reléet. Tekstinnholdet i disse meldingene settes enkelt opp via programvaren. Du har også muligheten til å fjernprogrammere via modem.

Tekniske data Driftspenning Effektforbruk Temperaturområde Anbefalt luftfuktighet Beskyttelsesklasse Innganger Utganger Mobiloperatør

CMS-10F/AC CMS-10F/DC CMS-10ADF/DC 110-240 V AC (50/60 Hz) 12-48 V DC 12-48 V DC 8 VA/6 W 6W 6W -25 °C til +55 °C 5-95 % IP20 6 stk. digitale (trigg spenning 85 V AC) 6 stk. digitale (trigg spenning 9,5 V DC) 6 stk. analoga alt. digitale 4 stk. vekslende relé (potensialfri) Avhengig av SIM-kort, vil de fleste nåvarende operatører med standard SIM-kort fungerer

Antenna

Mål

40

Ordre: post@oem.no


INDUSTRI R E L É E R

Ekstern antenne med 2,5 m kabel og magnetfeste

Bestillingsnummer CMS-10F/AC CMS-10F/DC CMS-10ADF/DC CMS-ANT-MAG/2,5 CMS-ANT-SPEZ/5 CMS-CD CMS-RS232 CMS-USB CMS-GSM-MOD

Ekstern antenne med 5 m kabel

Beskrivelse SMS-relé 110-240 V AC, digital SMS-relé 12-48 V DC, digital SMS-relé 12-48 V DC, analog/digital Ekstern antenne med 2,5 m kabel og magnetfeste Ekstern antenne med 5 m kabel Programvare til SMS relé Programmeringskabel RS232-RS232 Adapter for USB-RS232 GSM modem for fjernprogrammering

Tel 32 21 05 05 • Fax 32 21 05 01

EL-nummer 64 032 00 64 032 01 4 032 02 6 64 032 03 64 032 04 64 032 05 64 032 06

41


INDUSTRIRELÉER

I Relecos program finnes også mange spesialreléer, f.eks: togreléer, lysrørreléer, kraftreléer og reléer for meget små strømmer. For flere modeller, se vår hjemmside: www.oem.no

Togreléer Tilpasset jernbaneapplikasjoner med spesielle krav for vibrasjoner og spenningsvariasjoner. • Produsert iht. EN60077-1-2/99 – EN61373/99 • Isolasjonsklasse PD3, 4kV isolasjon

Lysrørreléer Produsert for å takle høye inrushstrømmer, 500 A i 2,5 ms. • Tungsten/sølv kontakter • Egnet til å koble halogenlamper, lysrør osv.

42


INDUSTRI R E L É ER

Kraftreléer med magnet Produsert for å takle høye DC – spenninger. Større kontaktgap og magnet som flytter gnisten fra kontaktoverflaten. • Egnet til f.eks kraft, transformatorstasjoner med høye DC – spenninger • 2 A/220 V DC (DC13 last)

Tvillingkontakt Produsert for å takle lave strømmer. • PLS-signaler • 1mA/5V

43


OEM Automatic AS Postboks 2144, Strømsø Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110 NO-3003 DRAMMEN, Norge Tel: 32 21 05 00 Fax: 32 21 05 01 email: post@oem.no www.oem.no

Industrireleer Norge  
Industrireleer Norge  

Industrireleer Norge