Page 1

number 1 2017

Koostage ise oma l천ppl체liti Bernsteini uue tootesarja abil

Lk 2

Ohutuse spetsialist Matti Sundquist/Sundcon Oy

Seadmetarnija 체lesanded ohutuse tagamisel Lk 4-5

Basleri uus Time-of-Flight (ToF) -tehnoloogial p천hinev 3D-kaamera

Lk 8


Bernsteini uus lõpplülitite tootesari - koostage ise vajalik lüliti

IN65

Bernsteini uus lõpplülitite tootesari sisaldab kolme erinevat korpust ning mitmeid tööpea tüüpe ja lülitusvariante.

IN62

on standardlüliti, mille tööpeaks on “nupp“ versioon. Korpus ja nupp on plastikust. Kaitseklass IP67. Mehaaniline kasutusiga on 30 miljonit ja elektriline 1 miljon tsüklit. Töötab kindlalt ka väikeste vooludega: 1 mA / 5 V DC. Hea valik pidevat kasutamist ja vastupidavust vajavatesse kohtadesse.

IN62

I81

IN65 I81

2

OEM INFO 1-2017

W W W. O E M . E E

IN65

on uus modulaarne lõpplüliti, mille korpus on plastikust ja tööpea vahetatav metallist/plastikust versioon. Kaitseklass, kasutusiga ja vooluväärtused on samad nagu seerial IN62. Seeria on saadaval valmis monteerituna, hõlmates korpust, lülitit ja tööpead või ka eraldi osade kaupa. Viimane variant lihtsustab oluliselt ladustamist, sest vähem kui 20 tootekoodiga saab valmistada peaaegu 200 erinevat lõpplülitit. Tööpea kinnitamine on väga lihtne - ilma tööriistadeta. Tööpea lukustub alles pärast lüliti kinnitamist objektile. Tööpead saab pöörata ka vajadusel 45° kaupa õmber oma telje. Seitse erinevat tööpea varianti ja sama palju lüliti plokke tagavad sobivuse väga erinevatele objektidele. Meie laos hakkab olema modulaarne seeria, mis võimaldab tulevikus pakkuda ka kõige erinevamaid lõpplüliteid otse laost! on sarnane IN65 seeriaga, kuid erinevalt IN65-st ei tagastu ta automaatselt ning selleks on sinine tagastusnupp.


Uued fotoandurid Datalogicult Fotoandur S45 analoog- või digitaalväljundiga S45-seeria fotoanduril on mitmeid erinevaid versioone erinevateks tuvastusvajadusteks. Üks versioon on analoogväljundiga (0 – 10 V) fotoandur. Saadaval on ka tavapärased digitaalväljundid PNP või NPN. Tootevalikusse kuuluvad traditsioonilised versioonid LED-kiirega kui ka läbipaistvatesse kohtadesse mõeldud versioonid kuni laseranduriteni välja. Kõrge kordamistäpsus ja lineaarsus tagavad hea tuvastamise erinevate pinnamaterjalide korral. Tuvastatava objekti õpetamine toimub surunupu abil, mis võimaldab anduri kiiresti ja lihtsalt tööreziimi seada. Fotoanduritel on 32x20x12 mm korpus kaitseklassiga IP67/ IP69K, tänu millele saab toodet kasutada raskemates tingimustes.

Taustahajutusega fotoandur S65-M pikkadele tuvastuskaugustele S65-M on pikkade tuvastuskauguste jaoks mõeldud tausthajutusega fotoandur Time of Flight -tehnoloogiaga. Fotoandur S65-M võimaldab tuvastada objekte kuni 5 m kauguselt väga täpselt ja usaldusväärselt. Fotoandur on tänu integreeritud rohelisele LED-kiirele lihtne suunata. Fotoanduril S65-M on kaks erinevat programmeeritavat väljundit PNP/NPN. Saadaval on ka I/O-Link mudel. Fotoandur on vastupidavast plastikust ja väga kompaktsete mõõtmetega 50 x 50 x 24 mm, kaitseklass IP67. Tänu Time of Flight –tehnoloogiale saab fotoelementit kasutada ka keerukamates kohtades.

Lisateave

Lisateave

• Digitaalsed PNP- või NPN-väljundid

• Tuvastuskaugus kuni 5 m

• Analoogväljund 0-10 V

• Fotoanduri suunamine integreeritud LED-kiirega

• Punane LED ja lasermudelid

• Kaks eraldi programmeeritavat väljundit

• Õpetamine nupuga

• PNP/NPN- ja I/O-Link-mudelid

• IP67/IP69K

• Korpus 50 x 50 x 24 mm, kaitseklass IP67

• M8-liitmiku või 2 m kaabliga

Tellige uus aku oma tööriistale! Akutoitega käsitööriistade kasutamine on viimastel aastatel kõvasti kasvanud. Akutrellile lisaks on ilmunud ka palju muid seadmeid, mida on akutoitel lihtsam kasutada, kui näiteks pistikupesa läheduses võtta pole. Selleks võivad olla lõikurid, valgustid, naelapüstolid, tikksaed, lihvseadmed ja isegi akusaed. Pakume mõistliku hinnaga laia valikuga tööriistaakusid kallite originaalakude asemele. Meie tarnijad kasutavad toodete valmistamisel vaid kõrgekvaliteetseid eraldi testitud elemente, mis tagavad akude pika kasutusea ja voolutugevuse.

Lisateave • Vähemalt 12 aku tellimisel veotasu 0 €. • Suur laovalik, tarne 2-3 tööpäeva Pori akulaost.

Tutvuge meie tööriistaakude tootevalikuga kodulehel: www.oem.ee/Products/Battery/ Power Tool Batteries

• NiMh-, Nicd- ning Lithium-mudelid • Pingele 2,4 - 40 V

­­­O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . E E

3


Seadmetarnija ülesande Tekst: Sundcon Oy/Matti Sundquist Uue seadme projekteerimine ja tootmine on ühistegevus, mille korraldamise eest vastutab seadme tootja. Seadmetarnija all mõistetakse selles artiklid turvaseadmete või –komponentide tarnijaid ja tootjaid. Artiklis vaadeldakse ennekõike seadme tootja ja tootmises osalevate poolte ja tarnijate ohutusalast vastutust ning ülesandeid masina projekteerimise ja valmistamise eri etappidel. Masina all mõistetakse ka mitme masina kombinatsiooni.

Masina valmistaja ohutusalane vastutus ja ülesanded

Euroopa majanduspiirkonnas vastutab masina valmistaja selle eest, et uued masinad ja nende kombinatsioonid oleks ohutud ja nõuetele vastavad vastavalt masinadirektiivile ja masinamäärusele enne masinate turule toomist või kasutusse andmist [1 ja 2]. Otstarbekas on kasutada tavaliste turvafunktsioonide tarbeks loodud valmis ja praktikas testitud meetodeid ja lahendusi. Ei ole mõttekas asuda neid kõiki algusest peale projekteerima, programmeerima, testima ja dokumenteerima. Lisaks ohutusalastele standarditele ja nende rakendusjuhistele on ohutuse loomiseks olemas ka tugifunktsioonid ja programmid. Sellised on näiteks vabavarana pakutav Sistema juhtsüsteemi planeerimiseks [3] ja rakendus PLCopen programmeerimiseks [4]. Uue masina valmistaja peab hoolitsema selle eest, et masina osadeks kavandatud ohutusalaste seadmete ja komponentide õige töö ja usaldusväärus vastaks masina riskihindamise põhjal määratud ohutusnõuetele. See on kõige lihtsamalt võimalik saavutada juhul, kui hangitavad turvaseadmed vastavaid kehtivatele rahvusvahelistele ISO/IEC või Euroopa SFS-EN standarditele [5]. Sellisel moel on turvalisuse taseme ja masinadirektiivis eeldatud nõuetele vastavuse tõendamine lihtsamad.

Riskihindamine

Masina tootja peab juhtsüsteemi planeerimisel toimima järgmiselt: • hoolitsema masina riskihindamise teostamise eest • otsustama riskihindamise tulemuste põhjal riskide vähendamiseks vajalikud meetmed

4

Seadmetarnijad, nagu ka muud osapooled või spetsialistid, võivad viia läbi masina riskihindamise, kui neil on selleks piisavad oskused ja piisav kompetents. Igal juhul võib seadmetarnija olla abiks selliste riskide hindamisel, mis seonduvad otseselt oma seadmetarnetega. Kui seadmetarnijal on laialdasem ohutusalane kompetents, võib seadmetarnija aidata seadme tarnijat ka erinevate turvalahenduste valimisel ja soovitada näiteks, kas madalal riskitasemel võib ohutusega seotud funktsioonide juures kasutada standardkomponente.

Kasutajale edastatavad andmed

Seadmetootja ülesannete hulka kuulub peale määratud otstarbe ja kasutusviisidega ohutult sobiva seadme tarnimise ka sellega seotud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiste esitamine tellijale koos seadme või komponendiga. Sellistes juhistes tuleb esitada ka võimalikud kasutamise ja keskkonnatingimustega seotud piirangud. Vastavalt masinadirektiivile peavad sellised ohutusega seotud juhised olema Euroopa majanduspiirkonnas vähemalt kahe riigi keeles. Turvaseadmete valmistaja või tema esindajana võib seadmetarnija tihti tarnida sertifitseeritud turvaseadmeid. See lihtsustab masina valmistaja tegevust juhtsüsteemi planeerimisel ja nõuetele vastavuse tõendamisel. Planeerimisprotsessi lõpus viib tootja läbi masina katsetusi ning saadud tulemuste põhjal antakse masinale või kombiseadmele lõplik kasutusõigus. Seadme tootja EI VÕI ise seadet vastuvõetavaks ja nõuetele vastavaks tunnistada, kuid ta võib esitada vajaliku teabe turvaseadmete ja sobivuse nõuete kohta.

Viitteet

• määrama võimalikelt turvafunktsioonidelt nõutavad toimivustasemed

[1] Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, välja antud 17. juunil 2006, masinate ja direktiivi 95/16/EÜ muutmise kohta (uus redaktsioon).

• planeerima turvafunktsiooni ja valima selle teostamiseks vajalikud seadmed ja komponendid nii, et turvafunktsioonid toimiks õigel moel

[2] VNa 400/2008 Soome valitsuse määrus masinate ohutusest (vt www.finlex.fi , otsing õigusaktidest numbriga 2 400/2008)

• hindama turvafunktsioonide toimivustasemed PL ja kontrol lima, et need vastaks nõutavatele toimivustasemetele PLr

[3] www.ifa.de/sistema

• tagama, et enne masina turule toomist või kasutuselevõttu vastaks see kõigile masinadirektiivi või – määruse asja kohastele nõuetele ja selle vastavuse ka tõendama

[5] www.metsta.fi

OEM INFO 1-2017

W W W. O E M . E E

[4] http://plcopen.org/


ed turvalisuse tagamisel Sundcon Oy on Soome ettevõtete ning avaliku sektori

asutuste operatiivsele juhtimisele ning tootmis- ja teenindusprotsesside arendamisele spetsialiseerunud ettevõte. Sundcon Oy pakub erinevaid ekspertteenuseid masina- ja protsessitööstuse ohutusala meetodite osas. Lisateave: ohutusekspert Matti Sundquist, matti.sundquist@sundcon.fi, tel +358 40 748 1163

Kompetentsivaldkonnad on muuhulgas järgmised: • Masinadirektiivi rakendamine ja eriti masinatootjate ja muude poolte ohutusalased kohustused masinate tarnimisel • Masinate ja masinasüsteemide riskihindamine, riskide vähendamine ning nendega seonduvad lahendused • Tööstuse automatiseerimis- ja juhtsüsteemide funktsionaalne ohutus

OEM Automaticu turvaseadmete osakond pakub turvakomponente ja terviklahendusi tootmisseadmete kaitseks. Meie toodete näiteid:

Turvamatid ja -tihendid

Tross hädastopplülitid

Turvareleed ja PLC-d

Turvalülitid

Valguskardinad ja skannerid

Turvapiirded

­­­O ­­­ E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . E E

5


Bando hammasrihmad erinevate hambaprofiilidega Bando asutati 1906. aastal. Esimesed jõuülekanderihmad valmistati puuvillast. Pärast seda on Bando sihipärane tootearendus toonud kaasa kliendirahulolu pideva paranemise. Bando nimest sai peatselt sünonüüm kõrgekvaliteetsetele toodetele ja teenustele kogu maailmas. Tänapäeval on Bando esitatud kõikjal üle maailma nii tegevuskohtade kui ka laialdase esindajate võrgustiku kaudu.

See loob hea aluse müüa tooteid üle maailma nii autotootjatele ja tööstusklientidele kui ka erinevatele muudele seadmetootjatele. Bando tootevalikusse kuuluvad hammasrihmad, kiilrihmad, ümarrihmad ja lintrihmad. Materjaliks on kumm ja polüuretaan. Suuruse variante on eri seeriatel vastavalt kasutusotstarbele mitmeid.

Kummist hammasrihmad:

Polüuretaanist hammasrihmad:

MXL, XL, L, XH, XXH, HTS, STS

MXL, XL, L, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, STS

• • • • • •

• • • • • • • •

Kõrge võimsusedastus ja hea täpsus Ka kahepoolse hammastusega Erinevad hammaste jaotused Materjaliks neopreenkumm Hambapoolel nailonkude Veoniit taaskasutatud klaaskiust

Lahtised hammasrihmad: Lahtised hammasrihmad tarnitakse eri mõõdus rullides vastavalt seeriale/mudelile. Lahtised hammasrihmad on saadaval samade hambajaotustega kui kummist või polüuretaanist hammasrihmad.

Tarvikud: • Hammasrihmadele on saadaval ka erinevaid ühendusplaate ja seljakinnitusi 6

OEM INFO 1-2017

W W W. O E M . E E

Kõrge võimsusedastus ja hea täpsus Ka kahepoolse hammastusega Mitmed hammaste jaotused Materjaliks polüuretaan Veotraat sõltuvalt mudelist terasest, kevlarist või polüestrist Talub hästi õli, bensiini ja muid kemikaale KING POWER võimsusrihmad SECAflex võimsusrihmad ilma ühenduskohata

Hammasrihmarattad: • • • •

Hammasrihmadele on saadaval ka sama hambajaotusega hammasrihmarattaid Standardmõõdud ja ka kliendipõhised rakendused vastavalt joonistele Standardrihmarattad on kas eelpuuritult või koonuspuksidel Materjaliks alumiinium või teras


Basleri Ace-seeria täieneb uute Sony IMX-elementidega Suurepärase pildikvaliteedi poolest tuntud ACE IMX-mudelid saavad nüüd parema resolutsiooni. Nüüd saadaval Design-In mudelid. Basler toob praeguste Sony IMX-mudelite kõrval turule viis uut ACE-mudelit resolutsiooniklassides 3,2 MP ja 5 MP. Tüübinimetust IMX250, 252, 264 ja 265 kasutavad elemendid töötavad isegi kiirusel 120 FPS, kuid on ikkagi suurepärase tundlikkuse ja madala müratasemega. Elementides kasutatav lainepikkus 3,45 µm on tundlik ka NIR-piirkonnas, mistõttu on see suurepärane variant näiteks kasutamiseks liikluses ja muu jälgimise puhul. Suurele resolutsioonile vaatamata on elementide suurus 2/3 tolli, mis võimaldab kasutada paljude tootjate optikat.

Lisateave • Resolutsioonid 3,2 MP ja 5 MP • Mustvalged ja värvilised mudelid • Kiirused kuni 120 FPS (USB3) ja 35 FPS (GigE)

InCOIL programm kaamerarakendustele

• Reaalajas vaade • Full Screen Mode • Pildi suumimine hiirega • Lihtne piltide salvestamine • Mitme kaamera üheaegne vaade • Lihtne kaamera seadistamine • Ühildumine Windowsiga • Kaugjuhtimise võimalus • Basleri USB3- ja GigE-kaameratele

­­­O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . E E

7


Rohkem mõõtmeid:

Time of Flight

Basler on toonud turule uue Time-of-Flight (ToF) –tehnoloogial põhineva 3D-kaamera. Impulsilist infrapunakiirgust kasutav kaamera suudab ühe võttega luua nii 2D-pildi kui ka 3D-punktipilve. Täpse ja esitatava 3D-pildi tagab suur VGA-resolutsiooni element, mis annab kuni 300 000 üksikut mõõtmistulemust. Traditsiooniliste stereo- või profileerimismeetoditega võrreldes saab ToF-kaamera lihtsamalt süsteemiga integreerida, sest see ei vaja eraldi seadistamist ning mõõdetavat detaili ei ole vaja mõõtmise ajal liigutada. Uus kaamera on väga sobiv siseruumides toimuvaks pildistamiseks, kui soovitakse pildilt analüüsida näiteks

teksti või vöötkoode ja (2D) samas arvestada objekti mahtu või juhtida robotit objektile õigelt kauguselt lähenema (3D). Muud rakenduskohad on näiteks logistikas kasti täitumise analüüs või kaubaaluste pakendamise automatiseerimine. Tehase automatiseerimisel saab kaamerat kasutada näiteks objektide sorteerimiseks kuju või suuruse alusel.

Lahendused trükkplaadi korpusteks Italtronic pakub laias valikus trükkplaadi korpusteks sobivaid lahendusi. Itaalias Padovas asuv tehas projekteerib ja valmistab korpuseid elektri- ja elektroonikaseadmete valmistajatele. Kõik tööetapid tööriistade valmistamisest kuni plastosade injekteerimise ja töötlemiseni teeb ettevõte ise. Tootevalik hõlmab DIN-latile, seinale või paneeliavasse paigaldatavaid korpuseid. Korpuseid saab vastavalt kliendi soovidele töödelda, markeerida ja värvida.

Tutvuge toodetega ja tellige tasuta näidis: http://eng.italtronic.com/

8

OEM INFO 1-2017

W W W. O E M . E E


SPTK-mõõteklemmliistud teeme energiamõõtmised lihtsaks

Mõõteklemmliiste kasutatakse tavaliselt vahelduvvooluahelate kaudsetel energiamõõtmistel, mille puhul on kasutusel voolutrafod. Voolutrafode sekundaarahel peab olema alati suletud. Mõõteklemmliistude abil on seda lihtne teha, näiteks seadmete vahetamisel või võrdlusmõõtmiste käigus. Tänu Conta-Clipi SPTK- mõõteklemmliistude modulaarsele ehitusele on voolutrafode sekundaarahelate mõõtmis- ja ühendusvõimalused väga mitmekülgsed. Planeerimisel on arvestatud kõigi osade puutekaitset ning võimalust kasutada väliseid lühispistikuid või integreeritud kruvikinnitusega sildu. Kasutamise ohutuse parandamiseks võib klemmid varustada ühenduslukuga, mis väldib ühenduste valet muutmist mõõtmiste käigus. Paigaldusaja säästmiseks ja laohalduse lihtsustamiseks pakub OEM klemmliistupakettide monteerimisteenust. – Valmistame teie soovile vastava komplekti DIN-latile teie nimekirja alusel.

Lisateave • Modulaarne ehitus • 41 A, 800 V IEC

• Puutekaitse, BGV A3 • Materjal PA 6.6 UL 94-V0

Printige juhtme- ja kaablitähised lihtsal moel uue T1000-ProMarkiga Partexi T1000-ProMark on uusim ProMarki tootesarja toode. Uus printer T1000 on populaarse printeri T800-ProMark täiendatud versioon. T1000-ProMark võimaldab kergesti lisaks kaablija juhtmetähistele printida ka komponenditähiseid ja kleebiseid. T1000-ProMark on täiuslik lahendus paigaldajatele ja keskuste monteerijatele. Taustvalgusega ekraan ja QWERTY-klaviatuur muudavad teksti sisestamise lihtsamaks ja kiireks. Printeriga on kaasas ka uus programm WinSign, mille abil on võimalik printida otse arvutist. Märgid saab WinSigni programmi kopeerida otse Excelist. Uue printeriga T1000 sobivad samad tarvikud nagu eelkäijal.

Pidage meeles, et märgiseid saab tellida ka valmis prinditult ja sorteeritult aadressil: https://markonline.partex.nu/fi/

­­­O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . E E

9


Lütze uued kompaktsed LCIS-seeria

klemmliistreleed ja signaalimuundurid Uue LCIS-seeria korpus on tõeliselt väikeste mõõtmetega, kõrgus jääb alla 80 mm. Korpus on sümmeetrilise kujuga ja varustatud eemaldatava lukustusdetailiga. See võimaldab klemmliistreleed või signaalimuundurit DIN-latil 180° pöörata. See lihtsustab juhtmete vedamist, kui on võimalik operatiivselt otsustada, kas väljundid või sisendid on üleval või all. Uusi LCIS-seeria seadmeid saab tähistada 5 x 5 mm ja 6 x 12 mm standardmärgistega. Ka igal klemmliistreleel on eraldi lasermärgid, nt A1, A2, O-, O+ jne. Iga relee saab ka lülitussilla abil eraldi järjestikku ühendada (max 16 klemmiga). See võimaldab näiteks miinusklemmide lihtsamat ühendamist. Releed ja signaalimuundurid on saadaval nii kruvi- kui ka Push-In-klemmiga. Push-Inmudelitel on lisaks 2 mm testklemmid. Valmistamisel on jootmise asemel kasutatud patenteeritud pressimistehnoloogiat, mis tagab ühtlase kvaliteedi ja vastupidavuse.

Klemmliistreleed

LCIS-releeseeria sisaldab ka kullatud kontaktidega mudeleid väiksema voolu juhtimiseks (min 1 mA/max. 6 A). Tootevalik sisaldab ka klemmliistu - pooljuhtreleesid. Releede tavalisemad pinged on 24 V DC, 24 V AC/DC, 115 V AC/DC ja 230 V AC/DC.

Signaalimuundurid

24 V AC/DC mudelite laius on vaid 6,2 mm ja 24-230 V AC/DC mudelite laius 17,5 mm. Tootevalik hõlmab muundureid passiivsetest galvaanilistest eraldajatest kuni mitmetoimeliste signaalimuunduriteni välja.

Lütze uued LCIS-seeria klemmliistreleed ja signaalimuundurid on väga väikeste mõõtmetega.

Lisateave • • • • • • • •

Kõrgus < 80 mm Laius 6,2 mm või 17,5 mm Sümmeetriline disain Saab DIN-latil 180° pöörata Kruvi- või Push-In-klemmid Võimalus kasutada sildu Lasertähistega klemmid Kuni neli erinevat tähistamisvõimalust

Ergonoomiline jalgpedaal Herga on välja töötanud eriti madala profiiliga jalgpedaali, mis võimaldab minimeerida pikemast kasutamisest tulenevat koormust. Pedaal on valmistatud löögikindlast polüstüreenist, mis muudab selle eriti vastupidavaks. Tänu IP-klassile X7 sobib pedaal kasutamiseks ka niisketes ruumides. Lisateave • • • • • •

10

Sulguv tööfunktsioon Pinge 24 V DC, 50 mA Kaitseklass IPX7 Töötemperatuurid -5...+40 °C Mõõdud 160 x 100 x 10 mm Mass 150 g

OEM INFO 1-2017

W W W. O E M . E E


AAVID THERMALLOY vedelikjahutuse süsteemid Aavid Thermalloy on rohkem kui 50 aasta jooksu saadud töökogemuste kaudu üks oma ala juhtivaid jahutussüsteemide lahendusi valmistavaid ettevõtteid. OEM Electronicsil ja Aavidil on juba pikaajaline koostöö DC-ventilaatorite ja jahutusplaatide alal, nüüd on OEMi tootevalikusse lisandunud ka vedelikjahutuse tooted. Elektroonika on pidevalt arenenud komponentide mõõtmete vähenemise, kuid samas töö osas tõhusamaks muutumise suunas. Komponentide suuruse vähenemine võimaldab toota väiksemaid lõpptooteid, kuid suurenenud võimsus tõstab ka eralduva soojuse hulka, mis tekitab ka suurema jahutusvajaduse. Kuna vedelike soojusjuhtivus on enamasti gaasidest parem, on vedelikjahutus võetud kasutusse ka elektroonikaseadmete jahutamisel. Vedelikjahutus on tavalisest õhkjahutusest efektiivsem ja ka vaiksem, sest häälekaid ventilaatoreid pole enamasti kasutada vaja. Peale selle nõuab suure võimsusega komponentide traditsiooniline õhkjahutus päris palju ruumi, vedelikjahutusega plaadi saab paigaldada ka kitsamasse vahesse. Aavidi tootevalik sisaldab muuhulgas eri moel valmistatud vedelikjahutusega plaate (Liquid Cold Plate) ja soojatoru lahendusi (Heat Tube). Lisaks üksikutele lahendustele suudab Aavid vajadusel tarnida ka terviklikke vedelikjahutuse süsteeme.

Lisateave • Efektiivne • Vaikne • Võtab vähe ruumi

Tootevalikus on endiselt ka Aavidi DC-ventilaatorid ja jahutusplaadid!

EcoFlex-seeria - kütmine energiatõhusamaks Cotherm on toonud turule uue elektromehaaniliste termostaatide seeria, mis on mõeldud seadmete energiatõhususe tõstmiseks. Uue termostaatide põlvkonna väljatöötamist on kiirendanud Ecodesigni direktiiv, mille kohaselt keelatakse 2017. aastal veesoojendusseadmed, mille energiatõhususe klass on D või E. Kõik EcoFlexi seeria tooted on varustatud ECO-funktsiooniga, mille abil saavutatakse parim võimalik täpsus, optimaalne temperatuuri reguleerimine ja energiatõhususe nõuete täitmine. EcoFlexi tootesarja kuuluvad mitmesugused kapillaar- ja varrastermostaadid, mis tagavad energia kokkuhoiuks varasemast täpsema temperatuuri reguleerimise. Testide alusel saab EcoFlexi toodete abil seadme tõsta varasemast ühe energiaklassi võrra kõrgemale. EcoFlexi tootesarja abil saab ühendada tavapärase usaldusväärse tehnoloogia ja parima võimaliku energiatõhususe.

Lisateave • Traditsiooniline usaldusväärne tehnoloogia • Kapillaar- ja varrastermostaadid • Energiaklass ühe astme võrra paremaks

­­­O E M I N F O 1 - 2 0 1 7

W W W. O E M . E E

11


TSD monitorid nüüd laotoodete hulgas TSD ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD on aastal 2006 asutatud ettevõte, mis valmistab raskematesse tööstusoludesse mõeldud PCAPi puuteekraani tehnoloogia abil valmistatud tööstusmonitore ja arvuteid.

Laotooted: Tüüp Kirjeldus ITL101PCAP 10.1” TFT-kapatsitiivne ITL150PCAP 15.0” TFT-kapatsitiivne ITL190PCAP 19.0” TFT-kapatsitiivne ITL215PCAP 21.5” TFT-kapatsitiivne

puutepaneel puutepaneel puutepaneel puutepaneel

OEM Automatic on tootjate müügiorganisatsiooniks Eesti (Balti) turul. Kliendiläheduse, oskuste ja teeninduse kaudu oleme toodetele lisaväärtust loovaks lüliks. Meie ülesandeks on leida parimad ja ökonoomseimad lahendused nii tarnijatele kui meie klientidele. Asutatud 2005 Peakontor Pärnus

Käive 2,5 ME Ladu Soomes, Turus Oulu

OEM Eesti Oü

Aadress: Aia 8, 80010 PÄRNU Veeb: www.oem.ee Lisateavet annavad: - Rein Ottender, E-post: rein.ottender@oem.ee Tel. +372 5059 849 - Aare Alamaa, E-post: aare.alamaa@oem.ee Tel. +372 5295 114

Turku

Drammen

Riga

OEM Automatic SIA

Aadress: Vilandes 3-3, LV-1010 RIGA Lisateavet annab: Aare Alamaa E-post: aare.alamaa@oem.ee Tel. +372 5295 114

OEM Automatic UAB

Aadress: Labdariu 5, LT-01120 VILNIUS Lisateavet annab: Algimantas Petrauskas E-post: algimantas.petrauskas@oem.lt Tel. +370 640 15878

Pärnu

Tranås

Allerød

Vilnius

Leicester

Warsaw

Prague

Trnava Budapest

Profile for OEM International

Oem info 1 2017 ee  

Oem info 1 2017 ee