Page 1

Artikelnummerbilaga CĂŠliane

TM


Denna katalog innehåller endast ett urval av vårt sortiment på strömbrytare. En katalog med fullständigt sortiment kommer att ges ut under augusti 2010. kommer att ges ut under augusti 2010. En katalog med fullständigt sortiment ett urval av vårt sortiment på strömbrytare. Denna katalog innehåller endast


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Art.nr / e-nr

Förp.

067001 18 730 09

10

Titan

Förp.

STRÖMBRYTARE OCH DIMMER 1-pol- / trappinsats 10 A

1-pol insats 10 A

068001 18 730 71

068301 18 730 82

10

067002

10

1-pol- / trappinsats 10 A med LED-indikering(1)

067001 18 730 09

10

068003

068303

10

1-pol- / trappinsats 10 A med etiketthållare(1)

067001 18 730 09

10

068014

068314

10

1-pol- / trappinsats 10 A med belyst ring eller kontroll(1)

067001 18 730 09

10

068001 + 067669 18 730 71 +

068301 + 067669 18 730 82 +

10

1-pol insats 10 A med belyst ring eller kontroll(1)

067002

10

1-pol- / trappinsats med vipparm - 6 A(2)

067016 18 730 12

10

068016

068316 18 730 86

10

1-pol- / trappinsats med vipparm - 6 A med indikering2) och belyst ring

067016 18 730 12

10

068010 integrerad indikering

068310 integrerad indikering

1

067015

10

068015 18 730 75

068315 18 730 85

10

1-pol- / trappinsats, Silent - 6 A(2)

067013 18 730 10

10

068017 18 730 76

068317 18 730 84

10

1-pol- / trappinsats, Silent - 6 A med indikering och belyst ring(2)

067013 18 730 10

10

068013 integrerad indikering

068313 integrerad indikering

1

Trappkontrollinsats utan nolla

067007

1

068003

068303

10

Korsinsats

067006

10

068006

068306

10

Korsinsats med indikering(1)

067006

10

068007

068307

10

Touchbrytare med nolla - 1000 W

067042 19 021 98

1

Touchbrytare utan nolla - 400 W

067041

1

Beröringsfri brytare med nolla - 1000 W

067049

1

Tryckknapp växlande insats, NO + NC - 6 A

067031 18 730 14

10

Tryckknappsinsats - 6 A

067032 18 730 15

10

Tryckknapp - kvarstående, "Tryck-Tryck" - 6 A

068341 Vit 068041 Vit 18 730 69

068340 Titan 19 021 87

1

068346 Svart 068049

068349

1

068001 18 730 71

0683 01 18 730 82

10

(1) Indikeringslampa, separat beställningsnummer (2) Vipparm endast i titanutförande

1


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Art.nr / e-nr.

Förp.

Tryckknapp växlande insats, NO + NC - 6 A med indikering(1)

067031 18 730 10

10

Tryckknappsinsats - 6 A med indikering(1)

067032 18 730 15

10

067034

10

Titan

Förp.

STRÖMBRYTARE OCH DIMMER

NO tryckknappsinsats med indikering (separat lampkrets) Tryckknapp växlande insats, NO + NC - 6 A med etiketthållare(1) Tryckknappsinsats - 6 A med etiketthållare(1)

067031 18 730 10 067032 18 730 15

0680 03

068303

10

068014

068314

10

10 10

Växlande tryckknapp NO + NC - 6 A med vipparm(2)

067036

10

068016

068316 18 730 86

10

Växlande tryckknapp NO + NC - 6 A med vipparm och indikering(2)

067036

10

068010 integrerad indikering

068310 integrerad indikering

1

Tryckknapp - 6 A kvarstående "Tryck-Tryck" NO + NC - 6 A

067035 18 730 19

10

068015

068315

10

1-pol- / trappinsats, Silent NO + NC - 6 A(2)

067033 18 730 18

10

068017

068317

10

1-pol- / trappinsats, Silent NO + NC - 6 A med indikering(2)

067033 18 730 18

10

068013 integrerad indikering

068313 integrerad indikering

1

067061

1

068003

068303

10

068002

068302

10

Tyst fjärrkontrollbrytare - 2000 W Dubbeltrapp, kron - 2 x 1-pol- / trappinsats 10 A Kroninsats - 2 x 1-pol insats 10 A

2 x 067001 10 2 x 18 730 09 2 x 067002

10

Dubbeltrapp, kron - 2 x 1-pol- / trappinsats 10 A med indikering (belyst eller med separat lampkrets)(1)

2 x 067001 10 2 x 18 730 09

068004

068304

10

Dubbeltrapp, kron - 2 x 1-pol- / trappinsats med vipparm - 6 A(2)

2 x 067016 10 2 x 18 730 12

068019

068319

10

Dubbeltrapp, kron - 2 x 1-pol insats / trapp Silent - 6 A(2)

2 x 067013 10 2 x 18 730 10

068018

068318

10

1-pol- / trappinsats 10 A x 5 moduler / vippor

5 x 067001 10 5 x 18 730 09

068011

068311

10

068020

068320

1

068002

068302

10

068004

068304

10

1-pol insats 10 A x 5 moduler / vippor

5 x 067002

10

1-pol- / trappinsats 10 A x 5 moduler / vippor med indikering(1)

5 x 067001 10 5 x 18 730 09

2 x växlande tryckknapp, NO + NC - 6 A

2 x 067031 10 2 x 18 730 14

Dubbel tryckknapp - 6 A

2 x 067032 10 2 x 18 730 15

2 x växlande tryckknapp, NO + NC - 6 A belyst eller med kontroll(1)

2 x 067031 10 2 x 18 730 14

Dubbel tryckknapp - 6 A med indikering belyst eller med kontroll(1)

2 x 067032 10 2 x 18 730 15

2


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Art.nr / e-nr.

Titan

Förp.

Förp.

STRÖMBRYTARE OCH DIMMER Rörelsevakt med on/off-funktion utan nolla - 400 W

067091

1

Rörelsevakt med on/off-funktion med nolla - 1000 W

067092 19 041 97

1

Rörelsevakt utan on/off-funktion utan nolla - 400 W

067097

1

Rörelsevakt utan on/off-funktion med nolla - 1000 W

067098

1

Ledbelysningsinsats

067093

1

Universaldimmer - 300 W för glödljus, halogen 230 V, järnkärnetrafo

067081

1

Dimmerinsats för 0-10 V

067080

1

Universaldimmer med trappkoppling - 400 W för glödljus, halogen 230 V, järnkärnetrafo

067084 19 021 25

1

Dimmerinsats - 600 W för glödljus, halogen 230 V, järnkärnetrafo, kan styras via en eller flera tryckknappar

067082 19 021 24

1

LED- / lågenergidimmer 300 W för dimningsbara 230 V LED- och lågenergilampor

067085 19 021 26

1

Universaldimmer 400 W för styrning med fjärrkontroll (fjärrkontroll ingår inte)

067087

Styrning till dimmer

067089 19 021 28

068035 19 041 99

068335 19 021 84

10

068039

068339

10

068051 17 061 37

068351

10

068031

068331

10

068075 19 021 79

068375 17 061 45

10

1

Touchdimmerinsats för glödljus, halogen 230 V, järnkärneoch elektronisk trafo

067043 19 021 99

1

Dimmerinsats (2-fack) - 1000 W

067086 19 021 27

1

Tidrelä 25sek - 15min - 1000 W

067051 40 976 52

1

067053

2-polig insats 20 A

2-polig insats 20 A med indikering(1)

068043 Vit 19 021 78

068033

068343 Vit 19 021 89 068342 Titan 19 021 88 068347 Svart 19 021 90

1

068333 19 021 83

1

068037

068337 19 021 85

10

1

068038

068338

1

067021 18 730 13

10

068021

068321

10

067021 18 730 13

10

068023

068323 18 730 90

10

2-polig dragströmbrytare 10 A

067008

10

068008

068308

10

2-polig återfjädrande dragströmbrytare 6 A

067038

10

Programerbart tidrelä

3


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Titan

Art.nr / e-nr.

Förp.

Förp.

Nyckelbrytare 2-läges(1)

067009

1

068009

068309

1

Nyckelkortsbrytare

067563

1

068209

068509

1

Nödljusinsats(2)

067531

1

068199

068499

1

067601 18 730 70

10

068151 18 730 81

068451 18 730 93

10

Markisbrytare Touch (upp-stopp-ner)

067045

1

068045 Vit 19 021 78

068345 Vit 068344 Titan 068348 Svart 19 021 90

1

Markisbrytare med tryckknappsfunktion (upp-stopp-ner)

067602

10

068151

068451

10

Nyckelbrytare, 3-läges(1)

067039

1

068157

068457

1

Brytare med 24 h programering

067621

1

068159

068459

1

Relä för flera styrningar (används tillsammans m. art.nr 067621)

067622

1

Brytare för takfönster (upp-stopp-ner)

067604

10

067400 17 061 31

1

067402

(1) Indikeringslampa, separat beställningsnummer

STRÖMBRYTARE OCH DIMMER

MARKIS- OCH PERSIENNBRYTARE Markisbrytare 6 A

-

068151

068451 18 730 93

10

068240

068540

1

1

068242 85 802 54

068542

1

067405 85 802 52

1

068249 85 805 55

068549

1

067181

10

068141

068441

10

068143 18 730 80

068443

10

VÄRMEREGLERING Rumstermostat PLC

Programerbar rumstermostat

Golvvärmetermostat

KABELUTTAG/TÄCKLOCK Kabeluttag

Kabeluttag med kopplingsplintar

Täcklock

4

067183

10

-

-


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Titan

Art.nr / e-nr.

Förp.

Förp.

067110

10

2P+J uttaginsats, snabbanslutning

067153 18 730 50

10

2P+J uttagsinsats, skruvanslutning

067161

10

2P+J uttagsinsats Fransk standard, snabbanslutning

067111

10

2P+J uttagsinsats, skruvanslutning med lock

067161

10

2P+J uttagsinsats, snabbanslutning med lock

067153 18 730 50

10

2P+J uttagsinsats, skruvanslutning med indikering(1)

067161

10

2P+J uttagsinsats, snabbanslutning med indikering

067153 18 730 50

10

-

-

067145 insats och täckplatta sitter ihop

10

067193

1

068147

068447

1

802-11 bg single-band Wi-Fi access point 230 V power supply

067364

1

068258

-

1

802-11 bg single-band Wi-Fi access point 230 V power supply

067365

1

-

068558

1

Manageable 802 11 a + bg dual-band Wi-Fi access point Power over Ethernet supply

067366

1

068258

068558

1

9-pin SUB-D connector

067351

1

068215 51 170 44

068515

1

USB-uttag

067352

1

068253

068553

1

RJ 45 - UTP Cat. 6 - 110 Connect

067360

10

Prise RJ 45 - UTP Cat. 6

067344

10

067345

10

068551 51 170 49

10

RJ 45 - FTP Cat. 6

068251 51 170 46

RJ 45 uttag - STP skärmad Cat. 6A

067346

10

Multimediauttag

067396

10

068291

068591

10

(1) Indikeringslampa, separat beställningsnummer

VÄGGUTTAG 2P uttag utan jord

(1)

2P+J uttagsinsats, slagtålig

068131 18 730 79

068431 18 730 92

10

068111

068411

10

068140

068440

10

068145

068445

10

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Överspänningsskydd 16 A - 4.5 kA

TELEFON- OCH DATAUTTAG

5


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Art.nr / e-nr.

Titan

Förp.

Förp.

TELEFON- OCH DATAUTTAG 2-vägsuttag, RJ 45 - UTP Cat. 6

2 x 067344

10

2-vägsuttag, RJ 45 - FTP Cat. 6

2 x 067345

10

2-vägsuttag, RJ 45 - STP skärmad Cat. 6A

2 x 067346

10

RJ 11 telefonuttag

067340 51 170 35

Ethernet 10/100 base T copper switch - 6 RJ 45 ports

068252 51 170 47

068552 51 170 58

10

10

068237

068537

10

067361

1

068254

068554

1

067388 60 700 39

10

067389

10

068285 60 700 42

068585 51 170 60

10

068283

068583

10

068282 60 700 40

068582

10

068287

068587

10

TV-UTTAG TV/RD/SAT-stjärnnätsuttag

TV/R/SAT-uttag, 2-vägs

TV/R/SAT-kaskaduttag

067378

10

Terminal TV/R/SAT-uttag

067379

10

TV/R-uttag

067383 60 700 36

10

TV/R-kaskaduttag

067384 60 700 37

10

TV/R-slututtag

067385 60 700 38

10

TV-uttag hane

067382

10

Type "F" screw-in TV-uttag

067380

10

TV-uttag hane, stjärnnät

067386

10

Hane terminal TV-uttag

067387

10

Type "F" screw-in 1-vägsuttag för kabelnätverk

067398

1

Type "F" screw-in 2-vägsuttag för kabelnätverk

067399

1

6


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Art.nr / e-nr.

Förp.

067311 62 400 44

10

Titan

Förp.

HÖGTALARUTTAG Högtalaruttag

2 x 067311 10 2 x 62 400 44

Högtalaruttag, 2-vägs

068211 62 400 46

068511

10

068212

068512

10

068213

068513

10

AUDIO- OCH VIDEOUTTAG Hona RCA 3-vägsuttag

067313

1

RCA 2-vägs och 1-vägsuttag S-Video

067314

1

YUV videouttag

067315

1

2 x 067315

1

068214

068514

1

067317

1

068216

068516

1

HD15 videouttag

067316 51 170 25

1

068215 51 170 44

068515

1

3.5 mm audio Jack plugs

067318 51 170 26

1

068217 51 170 45

068517

1

HD15 socket + 3.5 mm Jack

067319

1

068219

068519

1

HD15 förstärkare + vit 3.5 mm Jack kit bestående av sändare och mottagare

067331

1

utrustad med täckplatta

-

1

HD15 förstärkare + titan 3.5 mm Jack kit bestående av sändare och mottagare

067332

1

-

utrustad med täckplatta

1

DVI uttag

067333

1

068233

068533

1

25 W attenuator

067307

1

068208

068508

1

FM / AM Radioenhet

067320 18 730 53

1

068220

068520 18 730 94

1

Strömförsörjning för radioenhet med inbyggd högtalare

067321 18 730 54

1

068229

068529 62 400 48

1

YUV videouttag, 2-vägs

HDMI Typ A audio-/videouttag

RADIO One zone

7


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Titan

Art.nr / e-nr.

Förp.

Förp.

Ingång för ljud + strömförsörjning

067324

1

068221

068521

1

Lokal kontroll med display

067323

1

068223

068523

1

Radio- och kommunikationsomkopplare

067325

1

068225

068525

1

067328

1

068228

068528

1

067159

1

068135

068435

1

Ljusindikering

067651

1

utrustad med täckplatta

-

Uppladdningsbart ledljus

067653

1

utrustad med täckplatta

-

Löstagbar nödljusenhet

067658

1

068058

068358

1

Automatisk ledbelysningsinsats

067093

1

068051

068351

1

LJUD-DISTRIBUTION Multizone

Högtalare

Céliane infälld högtalare - Ø2"

RAKAPPARATSUTTAG

Rakapparatsuttag

LEDLJUS

8


CélianeTM

insatser och vippor

INSATSER

VIPPOR OCH TÄCKPLATTOR

Vit

Titan

Art.nr / e-nr.

Förp.

Förp.

Fläktstyrning 3-läges (1-0-2)

067422

1

068062

068362

1

Fläktstyrning 4-läges (1-0-2-3)

067424

1

068064

068364

1

Fläktstyrning, fördröjd

067423

1

068037

068337

10

Centraldammsugaruttag

-

-

067430 insats och täckplatta sitter ihop

067431 insats och täckplatta sitter ihop

1

Centraldammsugaruttag med elektrisk kontakt

-

-

067432 insats och täckplatta sitter ihop

067433 insats och täckplatta sitter ihop

1

067541

1

068201

068501

1

VENTILATION OCH CENTRALDAMMSUGARE

ACCESSKONTROLL

Ringklocka med 230 V, ljusindikering

Ringklocka med 8-12 V, ljusindikering

067542

1

9


CélianeTM

ramar och monteringsramar

Centrumavstånd 71 mm

Ramar och monteringsramar: Horisontell eller vertikal montering

1-fack

2-fack

3-fack

4-fack

Vit

068631 + 080251 18 731 02 + 18 731 87

068632 + 2 x 080251 1873103 + 2 x 18 731 87

068633 + 3 x 080251 18 731 04 + 3 x 18 731 87

068634 + 4 x 080251 18 731 07 + 4 x 18 731 87

Sand

068751 + 080251 18 731 17 + 18 731 87

068752 + 2 x 080251 18 731 18 + 2 x 18 731 87

068753 + 3 x 080251

068754 + 4 x 080251

Taupe

068731 + 080251

068732 + 2 x 080251

068733 + 3 x 080251

068734 + 4 x 080251

Cement

068741 + 080251 18 731 12 + 18 731 87

068742 + 2 x 080251 18 731 13 + 2 x 18 731 87

068743 + 3 x 080251 18 731 14 + 3 x 18 731 87

068744 + 4 x 080251

Khaki

068641 + 080251 18 731 08 + 18 731 87

068642 + 2 x 080251 18 731 09 + 2 x 18 731 87

068643 + 3 x 080251 18 73 110 + 3 x 18 731 87

068644 + 4 x 080251 18 731 11 + 4 x 18 731 87

068891 + 080251

068892 + 2 x 080251

068893 + 3 x 080251

068894 + 4 x 080251

Mirabelle

068851 + 080251 18 731 24 + 18 731 87

068852 + 2 x 080251 18 731 25 + 2 x 18 731 87

068853 + 3 x 080251

068854 + 4 x 080251

Grapefruit

068861 + 080251 18 731 27 + 18 731 87

068862 + 2 x 080251

068863 + 3 x 080251

068864 + 4 x 080251

Lavendel

068881 + 080251 18 731 30 + 18 731 87

068882 + 2 x 080251

068883 + 3 x 080251

068884 + 4 x 080251

Anis

068871 + 080251 18 731 28 + 18 731 87

068872 + 2 x 080251 18 731 29 + 2 x 18 731 87

068873 + 3 x 080251

068874 + 4 x 080251

068801 + 080251 18 731 19 + 18 731 87

068802 + 2 x 080251 18 731 20 + 2 x 18 731 87

068803 + 3 x 080251

068804 + 4 x 080251

Mandarin

068841 + 080251

068842 + 2 x 080251

068843 + 3 x 080251

068844 + 4 x 080251

Magenta

068811 + 080251 18 731 22 + 18 731 87

068812 + 2 x 080251 18 731 23 + 2 x 18 731 87

068813 + 3 x 080251

068814 + 4 x 080251

Cyan

068831 + 080251

068832 + 2 x 080251

068833 + 3 x 080251

068834 + 4 x 080251

Bamboo

068821 + 080251

068822 + 2 x 080251

068823 + 3 x 080251

068824 + 4 x 080251

068921 + 080251 18 731 40 + 18 731 87

068922 + 2 x 080251 18 731 41 + 2 x 18 731 87

068923 + 3 x 080251 18 731 42 + 3 x 18 731 87

068924 + 4 x 080251 18 731 43 + 4 x 18 731 87

Titan

068901 + 080251

068902 + 2 x 080251

068903 + 3 x 080251

068904 + 4 x 080251

Mica

068941 + 080251

068942 + 2 x 080251

068943 + 3 x 080251

068944 + 4 x 080251

Koppar

068911 + 080251 18 731 37 + 18 731 87

068912 + 2 x 080251 18 731 38 + 2 x 18 731 87

068913 + 3 x 080251 18 731 39 + 3 x 18 731 87

068914 + 4 x 080251

Cobalt

068951 + 080251

068952 + 2 x 080251 18 731 49 + 2 x 18 731 87

068953 + 3 x 080251

068954 + 4 x 080251

Grafit

068931 + 080251 18 731 45 + 18 731 87

068932 + 2 x 080251 18 731 46 + 2 x 18 731 87

068933 + 3 x 080251 18 731 47 + 3 x 18 731 87

068934 + 4 x 080251 18 731 48 + 4 x 18 731 87

NEUTRALA

FROSTADE Coconut

HÖGBLANK Ice

ANODISERADE Aluminium

10


Centrumavst책nd 71 mm

5-fack

2 x 2-fack

2 x 3-fack

068640 + 5 x 080251

068608 + 080264

068609 + 080266

068760 + 5 x 080251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

068930 + 5 x 080251

-

-

068910 + 5 x 080251

068968 + 080264

068969 + 080266

-

-

-

-

-

-

-

-

-

068940 + 5 x 080251

-

-

11


CélianeTM

ramar och monteringsramar

Centrumavstånd 71 mm

Ramar och monteringsramar: Horisontell eller vertikal montering

1-fack

2-fack

3-fack

4-fack

069101 + 080251 18 731 50 + 18 731 87

069102 + 2 x 080251 18 731 51 + 2 x 18 731 87

069103 + 3 x 080251 18 731 52 + 3 x 18 731 87

069104 + 4 x 080251

069111 + 080251

069112 + 2 x 080251

069113 + 3 x 080251

069114 + 4 x 080251

Corian® Antarctica

069161 + 080251 18 731 57 + 18 731 87

069162 + 2 x 080251

069163 + 3 x 080251

069164 + 4 x 080251

Corian® Nocturne

069151 + 080251

069152 + 2 x 080251 18 731 55 + 2 x 18 731 87

069153 + 3 x 080251 18 731 56 + 3 x 18 731 87

069154 + 4 x 080251

Corian® Pompei Röd

069181 + 0802 51

069182 + 2 x 080251

069183 + 3 x 080251

069184 + 4 x 080251

Lönn

069211 + 080251

069212 + 2 x 080251

069213 + 3 x 080251

069214 + 4 x 080251

Mahogny

069221 + 080251 18 731 64 + 18 731 87

069222 + 2 x 080251 18 731 65 + 2 x 18 731 87

069223 + 3 x 080251

069224 + 4 x 080251

Wedge (mörklaserat trä)

069201 + 080251 18 731 61 + 18 731 87

069202 + 2 x 080251 18 731 62 + 2 x 18 731 87

069203 + 3 x 080251 18 731 63 + 3 x 18 731 87

069204 + 4 x 080251

Ek

069231 + 080251

069232 + 2 x 080251

069233 + 3 x 080251

069234 + 4 x 080251

Cederträ

069171 + 080251

069172 + 2 x 080251

069173 + 3 x 080251

069174 + 4 x 080251

Porslin

069321 + 080251 18 731 75 + 18 737 87

069322 + 2 x 080251 18 731 76 + 2 x 18 731 87

069323 + 3 x 080251 18 73 177 + 3 x 18 731 87

069324 + 4 x 080251

Kaolin glas

069311 + 080251 18 73 171 + 18 731 87

069312 + 2 x 080251 18 73 172 + 2 x 18 731 87

069313 + 3 x 080251 18 731 73 + 3 x 18 731 87

069314 + 4 x 080251

Titan glas

069341 + 080251 18 731 78 + 18 731 87

069342 + 2 x 080251 18 731 79 + 2 x 18 731 87

069343 + 3 x 080251

069344 + 4 x 080251

Grafit glas

069301 + 080251 18 731 68 + 18 731 87

069302 + 2 x 080251

069303 + 3 x 080251

069304 + 4 x 080251

Läder Kamel

069281 + 080251 18 731 67 + 18 731 87

069282 + 2 x 080251

069283 + 3 x 080251

069284 + 4 x 080251

Läder Vinröd

069291 + 080251

069292 + 2 x 080251

069293 + 3 x 080251

069294 + 4 x 080251

Läder Brun

069401 + 080251

069402 + 2 x 080251

069403 + 3 x 080251

069404 + 4 x 080251

Antibakteriell

069001 + 080251

069002 + 2 x 080251

069003 + 3 x 080251

-

IP 44 - Vit

069071 + 080251

069072 + 2 x 080251

-

-

MATERIAL Borstat rostfritt stål Borstat nickel

12


Centrumavst책nd 71 mm

5-fack

2 x 2-fack

2 x 3-fack

069110 + 5 x 080251

-

-

069120 + 5 x 080251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

069220 + 5 x 080251

-

-

069230 + 5 x 080251

-

-

069210 + 5 x 080251

-

-

-

-

-

069320 + 5 x 080251

-

-

069350 + 5 x 080251

-

-

069290 + 5 x 080251

-

-

069300 + 5 x 080251

-

-

-

-

-

-

-

-

069240 + 5 x 080251

069310 + 5 x 080251

069410 + 5 x 080251

13


Huvudkontor: Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 41 19 info@aut.oem.se www.oemautomatic.se Försäljningskontor: Göteborg August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda Fax 075-242 42 09 Stockholm Fagerstagatan 4, 165 53 Spånga Fax 075-242 42 39 Malmö Krossverksgatan 7F, 216 16 Limhamn Fax 075-242 42 29 Umeå Storgatan 87, 903 33 Umeå Fax 075-242 41 99

Celiane - Artikelnummerbilaga  
Celiane - Artikelnummerbilaga  

Artikelnummerbilaga för Celiané sortimentet.