Page 1

Nr. 3 Årgang 11. august-september og oktober 2011

termarieh a~ •

4 %~

:~

~~L’~-~:

•:‘-

/ ,.t• * ••.

••

Ia/~a/& aii~ ~ .

•.•

. •

~

•~•

I~••:.

.

:...•w_~ ~

•••.

~

.~ •

:

~ • -_ç

•~

~ ~.._

•~. •~•

• ~•

.-.

:

i .. •I

t

*

-

— ~

~Ja

Hallo Hallo Se lige her Træningstider 2011 / 12 På side 14 —


Side 3

Osterinariehønen

Bestyrelsen østermarie Hallen Formand: Finh Lassen. Pr~stegaden 6, Øs~erma~ie T1f~56470715

.~-

I,

-~

,‘.

~

‘..

q Jfl

Ka~serer: Keld ~ansen Alrpindingensvej 17, Østermaie Tlf~564981 75 -

Sekretær: Martin Koushol Sa’~rnø1Ievej 17, Østermarie Tlf~56470002 Kontakt o rson til bruge e: Lotte Andersen Gr4rnmegårdsvej 1, Østermarie Tlf~56470828 Ha~inspektør: Jesjer Carlsen Ny~’ej 6; Øs~ermarie Tlf. Hallen 56470500 Mobil 20496160

Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem

•~q~ —

-

~ .~ ./~

s

i;

» KØKKENGÅRDEN «

ØENS STØRSTE TOTALLEVERANDØR AF KØKKEN BAD og HVIDEVARER -

2 afdelinger med over 1200 m2 udstilling

SVANE

KØKKENGÅRDENS center

I

med eksklusive løsninger

-

Industrivej 4 .3782 Klemensker . Tlf. 569666 ¶E. Fax 5696 6838

Os fra Østermarie Tømrer

-

og snedkerforretning

Tlf. 20 42 28 02 Døre og vinduer i 100 % kernetræ

30

«~

saft at d Torvet 4 Nexø Afdeling 56492625 nordea.dk

Sænk fyrings udgiften i forhold til olie

40—50 %

~ BORNHOLMS~ JORDVARME v. Mikael Mogensen Brødløsevej 2, Rutsker, 3790 Hasle Tlf. 5696 9142 Mobil 4036 9142 www.bornholms-jordvarme.dk

Vi monterer: • Bjergvarme • Jordvarme Luft til vand varmepumper Besøg vores hjemmeside bornholms-jordvarme.dk • Ring og fa et uforpligtende tilbud •


Side 3

østermariehønen

Vinduer Ind— og udvendige døre Trapper Se også vores udstilling af vinduer og døre fra

ç

Har du loppe-effekter -

er der kun lidt vi nægter!

Indsamling den 1. lørdag i hver måned samt mulighed for selv at aflevere kl. 10.30 -12.00 KONTAKT:

Niels Madsen eller

Bente Hellisen

56470479

56470267

Hårde hvidevarer modtages ikke

rutiunel ~

www.ø~fdk

Swedoor

VINDUEa & DØRE

[J~a~~~ritiø1 Ring og f~ tilsendt brochure eller se mere på www.bhbm.dk

r

Alt tømrer— og snedkerarbejde udføres

j

BORNHOLMS BYGGEMILJØ

Hvor kun det bedste er godt nok

& Mad til enhver lejlighed! Bryllup— Fødselsdag - konfirmation Forretningsmiddag—Grill-arrangementer m. m. Årsballe by i 3700 Rønne Tlf. 56990033 / 40449560/ kokken direkte 20436595 E-mail: mail~carlogkokken.dk Se mere på www.carlogkokken.dk Ring for uforpligtende tilbud!

Per Thomasen

I

Hentreg~irds~ ej 3

II

3751 Ostermarie

ølene Snedkeri 56470806 Kvalitets døre og vinduer i kernetræ “Termo eller Koblede” Laves efter mål. Alle døre og vinduer kan leveres malede. Insektnet til døre og vinduer ølene Snedkeri vi Thomas Enni Ølenevej 30 tlf. 56470806 Fax 56472162.

Hjemmeside www.oelene.dk Mail thomas@oelene.dk

Alt snedker og tømrer arbejde udføres.

• • • •

Strandgade 3 3730 Nexø Tlf. 5649 1050 Fax. 5649 1051 nexoe@intersport.dk

WWW.INTERSPORT.DK


Ostermariehønen

Side 5

Pyttegården ferielejligheder

Kontakt: Lene Feldthus Andersen & David Hunt gudhjem@pyttegaarden.dk; tlf: 5648 5680

www. pytteciaarden.dk

LE

i”

r,-rr.1

i

~ _~

Familiebesøg, weekendophold, ferie i fredelige, naturskønne, børnevenlige omgivelser. Komfortable leii’heder: 2-6 tersoner alle med havudsiet. Åbent hele året -

Sognegården i østermarie Nar vi ser i vore referater, er det alle rede over fem ar siden vi tog Sognegarden i brug. I menighedsradet (MR) er vi rigtig glade for huset, der opflyder et behov for gode lokaler til de kirkelige aktivi teter. Det er klart, at disse aktiviteter ikke beslaglægger huset fuldt ud, og huset kan derfor ogsa lejes til andre aktiviteter. Vi har dog i menighedsra det godt villet finde vore egne ben, før vi kom med en offentlig udmelding om dette. Reglerne om sognegardens brug har vi fastlagt i de vedtægter, som blev udfærdiget for fem ar siden og som vi har foretaget nogle sma tilpasninger af siden. Det der bl.a. har været vigtigt for os, er at undga en unfair konkur rence med de øvrige samlingssteder i sognet, som f.eks. Mariehuset, hallens cafeteria, Fru Petersens Café, etc. Sognegarden er naturligvis først og fremmest til brug for de aktiviteter, som præst og MR arrangerer. Derud over kan huset lejes af andre forenin ger. Endelig kan huset lejes af private ved (i princippet offentlige) receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger. Det vil f.eks. sige mindesamvær i

Steakhouse med prima oksekød Åbent 17,30:00-21:00

forbindelse med begravelser, receptio ner ved bryllupper etc.. Kravet er blot, at det ikke er lukkede fester, og at det er i forbindelse med en kirkelig hand ling. Det er jo ikke gratis at holde huset, og derfor har vi valgt at opkræve leje, nar det ikke er menighedsradet der star for arrangementet. Lejen udgør p.t. 200 kr. pr. arrangement. Ved leje af huset kan køkkenet ogsa benyttes. Lejer har selv alle “forbrugsvarer” med, som benyttes (f.eks. kaffe) og det er vigtigt at køk kenet efterlades i ryddelig stand. Hvis det ønskes og i det omfang det er mu ligt, tilbyder MR at sta for kaffen for en fast takst pa p.t. 400 kr. Huset i øvrigt skal ligeledes efterlades i ryddelig og rengjort stand, f.eks. støvsuges gulvet og benyttede toiletter rengøres. MR kan tilbyde at sta for rengøringen for en fast takst6a ligele des 400 kr. Der er nogle få ordensregler i sognegarden. Der er f.eks. rygeforbud, lige som der ikke må nydes drikke med mere end 3% alkohol. Det vil i praksis sige at der kan serveres lys øl og den “slappe” cider. Dette skyldes ikke, at vi har noget principielt imod røg eller alkohol, men vi vil gerne at sognegår

Østermarie Autoværksted Skov- & Haveservice v/ Torben Sandegård Jensen Godthabsvej 55 østermarie 3751

Lout~ckrocn BØLSHAVN . TLF. 56496203 Inklusive det eksklusive

Mobil 20285647 &

56470151 motorjensen

mail.dk www.motor-jensen.dk

den er et “frirum”, hvor ingen skal føle sig generet af røg eller noget pres til at drikke noget, de ikke kan tale/har lyst til. Endelig er der den lille parkerings plads bag ved sognegården. Den er man altid velkommen til at bruge, ogsa hvis man ikke har noget ærinde i sognegarden. Indimellem er der rift om P-pladserne i by-midten og sa er det lidt skørt, hvis sognegardens P plads samtidig star tom. MR har nedsat et lille hus-udvalg, hvor Mogens Hansen, Solsortevej 12, p.t. er formand for. Alle henvendelser om leje af sognegården skal ske til Mogens. Det var lidt om brugen af sognegår den. Vi håber i MR at det ma være til gavn for vores foreningsliv i sognet. Eventuelle spørgsmål kan rettes enten til Mogens, tlf. 56470421, eller til mig, tlf. 56470709, mai!: georg@~kofoed-pihl.dk. Georg Kofoed-Pihl formand for MR

ZJOOS mere end bare frrdc~er

Zjoos Nexø Torvet 9 3730 Tlf. 56492178


Side 5

østermariehonen

Skytter ,74• ~ Forårets akti viteter på sky debanen er overstået, hvor vi bl.a. deltog i turnering på 50 m med 2 hold. Seniorer ne vandt deres klasse med 17 p. over østerlars, derimod gik det ikke så godt for veteranerne. De blev nr. 5 af 5 hold og dermed indtog en sikker sidsteplads. De Danske Skytteforeninger invitere de til en 3 dages terrænskydning først i juni, i Jylland, anledningen var for eningens 150 års jubilæum. østerma rie deltog med 4 skytter og der skulle afvikles 4 skydninger på 3 forskellige baner. Udover de danske skytter, var der del tager fra både Norge og Sverige, så deltager antallet kom op på Ca. 200. Vore skytterne kom ikke hjem med nogen topplaceringer, men de lå da i den bedste halvdel, så det var udmær ket. DDS Bornholm har også haft et hold skytter til den årlige svenskeskydning, som i år foregik i Sverige. Som vanlig var Østermarie godt repræsenteret blandt deltagerne. Her skydes der på 300 m og det er jo ikke noget vore folk kan træne på, da vi ikke har no gen 300 m baner, men alligevel besat te Bent, Søren og Cliff, 1, 2 og 3. pladsen i seniorklassen.

WWW Treesale. dk Skovfoged Bo Christiansen Plantagevej 34 3751 østermarie tlf: 56 470225 Mobil: 26350225

Søndag d. 15. maj var der biatlon stævne inde på amtsbanen, i år var det ikke østermarie, der stod for denne skydning, da amtsforeningen har over taget dette. Der deltog 35 atleter fordelt på 7 Mas ser. Hos børnene vandt Tommy og i juniorklassen vandt Jonas. Søren tog sig af 1. pladsen hos øvede herrer. Når vi kommer ind i august måned, starter alle efterårsskydningeme og så vil der være aktiviteter næsten hver weekend, indtil slut i september. Vi er pàbegyndt genladning af patro ner til langdistance og de ser ud til at være fuldt ud tilfredsstillende. Ved svenske skydningen blev de testet på 300 m og der var ingen problemer og da de kan fremstilles til Ca. halv pris, skulle det være en god investering. Det er jo sommer og der trænes hver mandag og onsdag ude i ølene, men desværre er tilslutningen ikke så stor som man kunne ønske. Det kan godt være, vi skal finde andre træningsdage til næste år, for hvad der erfares, træ ner fodbold også mandag og onsdag og dermed kniber det med tilslutning fra ungdommen.

gun.

r

~

~

41

4•

-~-~;

‘•1—.

VOG

DSKØD EL

Containervogne mlu kran arTotalaffaldsI~sninger Industri Erhverv Containerudlejning -

ødækkende Kloakservice Tv-inspektion tryksspuling. Slamsugning

— —

___

TRANSPORT VOGNMANDSFORRETNING

56498101 REINFELDT ‘S HJEMMESERVICE v/BENTE REINFELDT Godthåbsvej 60 3751 østermarie Tlf. 56 47 04 85 -

BAMSEHITSET Randkiøvevej 3 3751 østermarie Tlf./fax5647 1014 www.bamsehuset.dk

Åd

Ca(o £

ç~iee

pizza Mari~4s~gat

Godthåbsvej 34, 564700 30 Hver Søndag flæskesteg kr6511 hver tirsdag Stegt flæsk m. persilles.vs kr.~5.ll Dagens ret hver dag undtagen Lørdag. Også ud af huset kr. 65.00

Heroldsvej 2 3751 østermarie. Bornholm DK. Tlf.:+ 45 5647 2661, Fax + 45 5647 2662 E-mail: info@holms rejser.dk

www.h.lms-rejser.dk

Åbent mandag til fredag kl. 11.30-20.00 lørdag lukket søndag fra 16-20.00


4’Jsterrnariehønen

Side 6

Østermaries nye bymidte øs~ermariehønen Ansvarshavende redaktør: Kristina Dybeck. Godthåbsvej ~34, 3751 østermarie. dybeck@maiLdk tlf.:56 47 0030 Redaktionen: Anders Gjerløv Godthåbsvej -51, 3751 østermarie. tlf.: 56 47 02 62 Mogens Sørensen Almindingensvej’ 15, 3751 østermarie. Tlf.: 56 47 2i1 23 Marianne Kristoffersen Stangevej 1-2, østerlars if. : 56 49 83-16

Annonceafdelingen: Mogens Christiansen tlf.: 56 49 68 86 Mail: mc@bhes.dk Kristina Dybeck Tlf.: 56470030 Mai!. dybeck@mail.dk

østermaries nye bymidte begynder at tage form. I første omgang bliver haven omkring Fritidshuset anlagt, men det giver nogle gode visioner om, hvordan resten af torvet kommer til at se ud. I skrivende stund, hvilket er en maneds tid før du sidder med Mariehønen i handen og læser om dette, er Jens Møller Gudhjem godt igang med ud formningen af haven. Petanque-banen har fået sin form. Den første bakkeø har faet sin bakke og de store marksten er kommet pa plads. Granitbænken langs den ene side af bakkeøen er ogsa kommet pa plads. Og ikke mindst, sa er asfalt-sjakket kommet til byen og har pabegyndt udlægningen af den fast overflade pa de fremtidige cykelveje i haven. Torsdag morgen ankom sa det sjak, som skal udlægge den grønne gum mibelægning pa øen. Den belægning som gør, at børnene kan kravle rundt pa øen og lege uden at komme til skade. Den gamle sandkasse med gyngestativet er blevet bevaret ligesom de to gamle, store træer, som i mange ar har været kendetegnet for haven. Tilbage star sa at fa den anden bakkeø skabt og fa klatre-pullerterne op sat pa denne samt at fa opsat lys. Og sidst, men sa sandelig ikke mindst, at fa lavet den nye port ind til ha ven, sa børnene igen kan lege uden at stikke af fra deres opsyn. Men, som allerede skrevet, sa er dette skrevet før deadline pa Mariehø nen, sa nar du læser det, er disse ting helt sikkert ogsa bragt i orden. Det er vi da i hvert fald, blevet lovet. Hvis du ikke allerede har været forbi haven, sa kig forbi og fa en ide om, hvordan torvet kommer til at se ud. Bl.a. bakkeøerne og granitbænken vil ga igen pa torvet.

Udgiver: 0IF/1 1. Kreds Udkommer: 6 gange årligt i lige måneder. Oplag: 1,. 100 eksemplarer Tryk: Niveau 2. 56903090 I..?

:‘~i~

7.

:~ ~

1.

EMAIL TIL østermariehønen: dybeck~Jmail.dk Kristina. Dybeck /mærket.. ØMH

•~

~

Husk østermariehønens deadline d. 10. oktober 2011

~


Osterinariehonen

Side 7

SKAL HUSET SÆLGES?

D n:oig SAMARBEJDER MED NORDEA

FORSTAND

BOLIGMARKEDET

Bornholms Bedste Boligteam

RING TIL BORNHOLMS ÆLDSTE EJENDOMSMÆGLERFIRMA! RING TIL DanBolig v/OIe og Martin W. Kok-Hansen Nørregade 6, Rønne 56951995 Torvet 13, Nexø 56491295 www.danboligbornholm.dk

: •~‘~E’~’..•

ni iiiiiø

-

:

i

•~~‘

Børnenes Have på Drosselvej Vi har en skøn plet, hvor børn og voksne med lyst til jord under neglene kan mødes omkring: dyrkning at grøntsager, kartofler krydderurter, blomster mm. Der er mulighed for bål-røg-snobrød, at lave fugle kasser, vindspil planteforsøg og alle mulige haverelaterede ting. ,

Har du lyst til at være med? Mange hilsner (

Anne, Sussie & Susanne tlf. 2094 1965

1’


Ostermariehonen

Tilmelding til Svømning i Gudhjem Svømmehal.

Svømning for medlemmer af ØIF/1 1. Kreds. Adgang til svømning kan kun opnås ved tilmelding pa forhand. Udfyld nedenstående blanket og send den til 0IF, Bølshavn 24, 3740 Svaneke eller ring pa tlf. 56 49 68 86.

Vi ønsker at svømme: Fredage kl. 16.00 17.00 Fredage kl. 18.00 19.00 — —

28. okt. 28. okt.

16. dec. 6. jan 16. dec. + 6. jan

30. marts Pris kr. 220.30. marts Pris kr. 220.-

Deltager:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Ved tilmelding af familier skal alle navne oplyses, således at alle ffLr sit eget “medlemskort”. Til gengæld vil personer i samme husstand få 50% rabat. Priseksempel:

En familie på 4 ønsker at svømme, én person betaler 220 1cr., de næste 3 betaler hver 110 kr.,ialt 550kr.


Osterinariehgnen

Side 9

/\OP~NM4k4.

Østermarie Jagtforening Østermarie Jagtforening 2011 Skydehuset i Ølene

Husk at notere datoerne ned i lommebogen eller på kalenderen

Grillaften i ølene: Fredag 5. august kl.18.00 Husk grilimad og drikkelse. Grillen er tændt, når i kommer

Bestyrelsen i østermarie jagtforening består af: Formand Knud Kofoed Næstformand Søren Hørning Kasserer Finn Hellisen Bestyrelsesmedlem Lars Larsen og Flem ming Jensen

Skydevogn: Sandegård Flemming W. Olsen Søndag 18 september kl. 13.00 Husk tilmelding til Flemming Tlf.56470 136 eller 28577346 Der er 12-16 pladser efter først til mølleprincippet. Der forefindes øl og pølser på pladsen.

Henvendelser angående foreningen til Knud Kofoed tlf. 56470528 eller 29463328. PBV Knud Kofoed

Jagter i plantagen: Mandag 24 oktober Fredag 18november Mandag 12 december Mødested skydehuset ølene kl. 9.00 Husk madpakke til alle jagterne.

.4

Mi~

BORN-HORSE

THUE

Kvalitet og

Gågaden • Rønne • tlf. 56952633

service

ÅBNINGSTIDER Mandag—Fredag kl. 10—17 L~srdag. Kl. 10—14 Søndag lukket

Byens 3. Halvleg Friske sandwich. Bestil før træning eller kamp. Vi vil lave nogle gode tilbud, i den mørke tid. Se opslag i hallen. Østermarie hallens cafeteria Idrætsvej 1. 3751 østermarie.

61310011

Godthåbsvej 29 , 3751 østermarie, Tlf. .56 470092 www.bomhorse.dk info@bomhorse.dk


østermariehønen

AKTIVE KVINDER PROGRAM FOR 2011.

Tirsdag den 16. august kl. 16.00. Vi besøger Bornholms Rovfugleshow, Nyker. Entre kr. 63. (ved min. 10 personer). Kaffe og kage kan købes. Eller kaffekurv medbringes. Vi mødes på Torvet kl. 14.30. Tilmelding til Inge Lise (5644 2222) eller Elna (5647 0286) senest den 13. august.

Tirsdag den 6. september kl. 14.00 Besøg pa Radarstationen Segen. Kaffekurv medbringes. Mænd er velkomne. Vi mnodespa Torvet kL 13.30. Tilmelding til Inge Lise (5644 2222) eller Elna (5647 0286) senest den 2. september.

Onsdag 28. september kl. 19.00 Kulturaften. Aakirke. Kaffe, underholdning m,m, pris kr. 80. Vi mødes pa torvet kl. 18.15. Tilmelding til Inge eller Elna senest den 12 september. Sidst i september. Kulturaften for alle lokalforeningerne. Gudhjem arrangerer. Tid, sted og pris for arrangementet oplyses senere. Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30. Pa Fritidshuset. Lokalhistorisk aften om Østermarie ved Arne Engell-Kofoed og Eigil Sommer Nielsen.

Bestyrelsen Formand Inge Lise Mogensen Næstfor mand Elna Carlsen Kasserer Birgit Hansen Sekretær Anne M Andersen Bestyrelsesmedl. Gitte Thomasen Suppleant Birthe Sonne Suppleant Ulla Johansen

5644 2222 5647 0286 5647 0031 4615 2028 5647 0511 5647 0598 5647 2123

Medlemskab Kontingent for 2011 kr. 200,00. Indmeldelse kan ske hele aret til bestyrel sen. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen in den arets udgang for at være gældende fra påfølgende 1. januar. Foreningens medlemmer er ogsa velkomne til at deltage i de øvrige bornholmske lokalforeningers ar rangementer. Arrangementer med kaffe og kage pa Fri tidshuset. For medlemmer: kr. 35. For ikke medlemmer: 1cr. 35 + 1cr. 30. Kørsel under 15 km: 1cr. 20. Kørsel over 15 km: kr. 30 VEL MØDT TIL VORES ARRANGEMENTER. -

Tirsdag den 15. november kl. 19.30. Pa Fritidshuset. Vi far besøg af Kirsten Lund-Hansen, som vil fortælle om bl.a. Soroptimisterne og hendes karriere inden for rejsebranchen. Onsdag den 14. december kl. 19.00. I Sognegarden. Julehygge ved Pastor Jørn Sjøholm, som vil holde foredrag og vise billeder fra sin tid som præst i Fuengirola, Spanien. Tilmelding ??? Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19.30. I Fritidshuset. Thorkild kommer og overrasker os. Tirsdag den 14. februar 2012 kl. 19.00. I Fritidshuset. Generalforsamling iflg. Vedtægterne.

SMEDEARSEJDE • OLIEFYNSSERVICE • FJERNVARME

VARMEPIJMPER SOLVARUE BLIKKENSLAGER

VARME VENTILATION SANITET

SVANEKE VVS sut. VVSinstaIIator,~-~

5649 6056 4026 8784 .

~r-&i1tahuset

på BornholmKontor &Datahuset Kontor & Datah uset På Bornholm SNELLEMARK 45 3700 RØNNE Tlf. 56 95 12 69 Telefax 56 95 69 50


-•.

/;

‘i

A_

- .

-

østermariehønen

Side 11

Legestue i Østermarie Børn O-6år “Der graves med gravmaskiner, græsset fjernes, fliserne tages op. Der er et liv af arbejdsfolk foran Fritidshuset. Man fornem mer at haven er ved at gennemgå en forvandling.” Østermarie Legestue har sommerferie, men vi glæder os til at starte op igen d.16.august 2011- så skal vi ud og lege i den nye have. Hver tirsdag kl.9.30-l 1.30 er der legestue i Fritidshuset (ved Brugsen). Vi synger og leger. Er du forældre, bedsteforældre, barnepasser eller lignede så kig endelig forbi. Husk madpakken Håber vi ses. Har du spørgsmål, så kontakt Christine Knage Møller tlf. 56442080 -

Alt i murerarbejde udføres Reparationer Nybygninger

Besøg Den Gamle skole, og fa en

4.~_. -.

~

~A-

Se bierne arbejde bag glas (fra 1juni I okt) smagsprøve på vores Honningspecialiteter.

.. —

De i4an~teSkote

Murermester

bent: 1. Juli - 1. okt. kl. 12-18 lørdag-søndag Resten af aret efter aftale eller hvis vi er hjemme.

Kent Pedersen

Loulsenlwidv.j 53751 0~termarla. nr 8~ ~ax 56470183

Brødegade 8 • 3760 Gudhjem Telefon 56 48 5403 Mobil 20 24 47 58

Vil du se Bornholm blomstre? Sa spis bomholmsk honning!

Ti

/

~

.,,

:~ •

~.

.,

.,

•-.-

:.

-~

-~1~

-

4

-~ -.

-

i’.

‘A—

~(.

-.,.~

.

I

._

...

~

~

--‘-.

-

~

/_,_._‘

-

.

(.‘

-

-

—1

-

.

f .-

.,..

—.

•~“...l.. .

.

~

.

-..

~

-

-. .•‘-.

.

., ..-

— .

._- .... .

—.

.

.

.-,

.

•i

..

;~

. . .~ •.. ..~ •‘.

‘~1”~

~,

~

~

(~ ~

4~~f

..,‘s

~:~-

•.~

t._,_

*

-

at

~

-~ .

£~?~ - ~

‘I.-.

-

. ~

.

•~//Ç - -

.

.

---

~

4

-

‘I—.

.~;.J’

——~

-.

•‘ -

• i...

-

.

-

.

e

I —

.

:~ )I.. i--’

~ ••;~

~

-

.-

—4

L’

.f’

.~

~..

- .• .

-.


østermariehgnen

Side 12

Mogens Klumme For mange er sommer ferien overstået og vi kan begynde at tænke pa de idrætslige aktiviteter i Hallen. Alle afdelinger begynder deres aktiviteter i løbet af august eller sep tember, sa der er tilbud til alle. Læs mere herom under de enkelte afdelin ger eller kontakt formanden for den afdeling, der ønskes mere viden om. Navn og telefonnummer findes i listen over ØIF’s bestyrelse her i bladet. En delig er der en hel sides annonce i det te blad, hvor alle aktiviteter er nævnt. Den 4. juni afviklede vi arets loppemarked med sædvanlig tilstrømning af købere og dermed ogsa en omsætning pa det “normale”. Pen gene er et kærkomment tilskud til for eningens arbejde. Vi samler stadig ind hele aret hver den 1. lørdag i mane den henter vi rundt pa øen, men der er ogsa disse lørdage mulighed for selv at aflevere effekterne i tidsrummet mel lem kl. 10.30 og 12.00. Det sker i de gamle “BAF-bygninger” med indgang fra “Brugsegarden”. Kontakt Niels Madsen pa tlf. 56 47 04 79, eller til Bente Hellisen pa tlf. 56 47 02 67. Vi modtager gerne alt brugbart, dog ikke harde hvidevarer eller analoge fjern syn. Næste ars loppemarked afvikles den 19. maj. Den 24. september afvikles Party-Show 2011 i østerma riehallen. Billetterne blev atter engang udsolgt pa mindre end en halv time. Det er 30. gang vi afholder Party Show og med den interesse for at del tage, er der ingen tvivl om at vi vender

tilbage næste år. For at kunne servicere vores gæster, er det bydende nødven dig med mange frivillige hjælpere, og Party-udvalget er allerede i fuld gang med at planlægge og finde hjælpere. Har du lyst til at give en hand med selvom du ikke tidligere har hjulpet, eller du af en eller anden grund ikke bliver spurgt, sa er du meget velkom men til at kontakte en af tovholderne eller formanden. Medhjælperlisten ligger pa vores hjemmeside, hvor du allerede nu kan se om vi regner med din hjælp. Samtidig vil vi bede dig om at melde afbud til din tovholder, hvis du af en eller anden grund ikke kan hjælpe til, sadan som vi regner med. Dit afbud skal vi have modtaget senest den 20. August, hvorefter den endelige medhjælperliste bliver udarbejdet og udleveret til alle hjælpere. Nar vi har passeret efterarsferien skal vi igen i gang med et af vinterens store trækplastre, nem lig svømning i Gudhjem Svømmehal. I den kommende sæson har vi igen fået tid 2 gange om fredagen, nemlig enten mellem klokken 16 og 17 eller mel lem klokken 18 og 19. Man skal til melde sig før man kan deltage, og man vil få et “medlemskort” til svømnin gen. Der vil stadig være en stor rabat for familier, men alle navne skal oply ses ved tilmelding, saledes at alle får sit eget “medlemskort”. Tilmeldings blanket findes her i bladet og det vil være princippet om først til mølle der gælder, hvis der bliver overtegnet.

Svaneke Revision Registrerede Revisorer FRR

56496032 Borgergade 3 3740 Svaneke Telefon 56 49 60 32 Telefax 56 49 68 32 E-mail frr@svaneke-revision.dk .

ØIF/11. Kreds Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen Formand: Mogens Christiansen, Bølshavn 24, Sv. 56 49 68 86 Næstformand: Hanne Kristoffersen Bondebrosvej 4 Rønne. 56 47 02 99 Kasserer: Gorm Christensen Skt. Pedersgade 7, 3700 Rønne. Sekretær: Vinnie Madsen Godthabsvej 10, Øm. 56 47 04 79 Badminton: Formand: Henrik Kofoed Stavsdalsvej 8 Gudhjem 56498602 Bordtennis: Formand: Henrik Kofoed-Nielsen Almindingensvej 38 Øm 56470820 Fodbold: Formand: Frank Hessel Almindingsvej 4 Øm. 43601213 Gymnastik: Formand: Marianne Jensen Tingstedvej 13 Rønne 56 99 91 06 Håndbold: Formand: Henriette Jensen Li. Myregardsvej 19 ak. 56975885 Skytter: Formand: Søren Clausen Dyndevej 18, Øm. 56470792 Volleybold: Formand: Mogens Rasmussen Almindingensvej 72, øm. 56 483382 Halinspektor: Jesper Carlsen Nyvej 6, Øm. 56 47 00 60 Cafeteria: Keld Hansen Idrætsvej 1,Øm. 61310011 østermariehallen Idrætsvej 1, Øm. 56 47 05 00


østermariehgnen

Side 13

~

Årets Party-show Årets Party-show nærmer sig, og medhjælperlisten er under udarbejdelse. Du kan finde den på vores hjemmeside www.øif.dk. Hvis du tidligere har hjulpet til, så er du formentlig allerede skrevet pa. Hvis du ikke kan hjælpe til i år, vil vi bede dig om at melde afbud til “din tovholder” senest den 15. August. Hvis du ikke kan finde dig selv pa listen, men du gerne vil hjælpe til, er du også meget velkommen til at kontakte en af tovholderne eller en fra partyudvalget. Telefonlisten finder du her: Tovholderliste til Party-show. Andreas Andersen tlf. 56498335 Lars Andersen tlf. 56470016 Thomas Madsen tlf. 29270592 Søren Clausen tlf. 56470792 Anette Andersen tlf. 56495072 Birthe Womb-Olsen 56470830 Leo Ipsen tlf. 56470652 Michael Sonne 56470305 Kirsten Hansen tlf. 56470293 Grethe Olsen tlf. 56470047

Transport Scene

-

Bordopstilling Borddækning Lys, pynt mm. Barer Blomsterdekorationer Pølsebar —

Telefon til Partyudvalget: Mogens & Teresa tlf. Niels & Vinnie tlf. Michael Espersen tlf. Britta Koefoed-Simonsen tlf.

56496886 56470479 56470141 56470740.

Har du loppe-effekter -

er der kun lidt vi nægter!

Indsamling den 1. lørdag i hver måned samt mulighed for selv at aflevere kl. 10.30 -12.00 KONTAKT:

Niels Madsen eller

Bente Hellisen

56470479

56470267

Harde hvidevarer modtages ikke

i Ill/Auto-centret Christian Skjoidby Almindingensvej 11 3751 østermarie Tlf: 56 47 01 40

www.ø~fdk

Åbent Hver dage Søndag

kl. 7,30 til 17,00 kl. 13,00 til 16,00


Badminton

Henrik Kofoed Tlf. 56 49 86 02

-

Mail: lauraliv03@yahoo.dk

Ungdom

Tirsdag

16.30

-

18.30

Ungdom

Fredag

18.10

-

19.10

~ d. 6.

Senior

Tirsdag

18.30

-

22.45

september

Fredag

19.10

-

Senior

Glenn Hansen Tlf. 23 72 00 66

Bordtennis

20.55 Mail: plennholmer@mail.dk

-

Ungdom

Henrik Kofod-Nielsen (61467966)

Mandag

17.00

-

19.00

Senior

Henrik Kofod-Nielsen (61467966)

Mandag

19.00

-

21.45

Fælles

Henrik Kofod-Nielsen (61467966)

Torsdag

19.30

-

22.45

Fodbold U6-U7-U9(3ogS mand) Børnehave til 3. klasse

Frank Hessel Tlf. 40 37 29 11

Mail: familirrt.hessel@mail.dk

-

Ann Sofie Sonne. (56470305)

Onsdag

16.30

-

17.30

Anette K. Hansen (56470648) Ronni Flygenring.

Tir/Pre

16.30

-

18.00

brenge U15

Michael Sonne (56470305)

Man/Ons

16.30

-

17.45

Senior Herrer

Frank Jensen (29485019) Peter Carter (28925044) Jesper Carlsen (20496160)

TirsFl~or

19.00

-

20 30

Piger U13, UlS

Veteran Herrer Senior bamer

Christine Larsen (40368179) Gymnastik

5ta,’~ d. 5. September

Sæson start 10. august

Træner efter aftale Marianne Jensen Tlf. 56 99 91 O6Mail: baekganrd@iensen.mail.dk

Micro/putter

Birthe Womb-olsen

Mandag

15.30

-

16.30

Spring 1 (rent spring fra 0 2 kl.

Vi arbejder p8 sagen

Mandag

16.30

-

17.30

be frække rytmepiger og drenge (0 - 2 kl.) be modne damer

Marianne Jensen

Mandag

17.30

-

18 30

Liselotte Pedersen, Marianne Jensen

Mandag

18.30

-

19.30

Jeanette Womb-Olsen Regitze Womb-Olsen Anna Sofie Hansen

Mandag

19.40

-

20.30

Mandag

20.30

-

21.50

Tirsdag

09.45

-

11 15

-

Zumba (19/9

-

30/4 2012)

Young Lady’s

Glad motion

Rosa Andersen

be glade rytmepiger og drenge (3 - 6 kl.)

Louise Barslund-Olsen Natalie Womb-Olsen

Torsdag

15.30

-

16 30

Far/mor/barn

Christina Knage Møller.

Torsdag

16.45

-

17 45

Spring 2 3. kl. og opefter

John Engel Finn Andersen

Torsdag

17.45

-

19.30

Håndbold U- 8 (start d. 14/9)

Pernille Mogensen

Henriette JensenTlf. 56 97 58 85 -

Karina Engel

U-1O Drenge og piger U-12 U-14 Drenge

Tonni Mogensen

U-14 U-16 Piger

Senior bamer og herrer

Juul Madsen, Skytter

Ungdom & Senior

Kaliber 22 og luftriffel Volleybold

Alle

Mogens Rasmussen

-

16.00

-

17.00

Onsdag

17.00

-

18.00

Onsdag

18.00

19.15

Onsdag

19.15

-

20.30

Onsdag

20.30

-??

Søren ClausenTlf. 56 47 07 92 18.30

19.30

-

Leo Ipsen Tlf. 56 47 06 52 Torsdag

septem ber

Moil: hovstensmy-(~hotmaiI.com

Onsdag

Man / ons

Sæson start 16.

-

Mail: sm.clausen@mail.dk

21.00

-

Sæson start 24. august

Startd5/1O.

Mail: leoipsen@mail.dk 22.00

Start d 22/9.


østermariehonen

Side 15

Håndbold Hej Allesammen! Haber i alle nyder sommeren. Vi er i bestyrelsen sa smat i gang med næste sæsons planlægning, nogle trænere er pa plads og vi arbejder pa at finde de sidste.. u8, ulO, u12. starter 14 9-2011 u14, u16, samt senior starter 24 8-2011 alt omkring tidspunkter og trænere kommer pa hjemmesiden nar de sidste er pa plads Ca. 1 8-2011 3 9-2011 vil vi afholde et lille strandhandboldstævne pa sandvejen i Pedersker for seniorer. (seniorerne rar nærmere besked men sæt allerede nu kryds i jeres kalender) Nar handboldsæson starter op haber jeg/vi at se en masse sma-store-nye-”gamle” ansigter til træning i østermariehallen. Jeg glæder mig til at se jer allesammen igen. Henriette

Jernbanegade 18 3720 Aakirkeby Tlf. 56 97 40 85

GRANHOJ LANDBRUGSMASKINER

4K’~T & V/ Karina WilL Kun tftlsbestllhng

T.L.r. 5°937~°7 Goclellåb5vej 27, 3751 Ø5termarie

SPORTSINTERESSEREDE

URE GULD

SØLV OPTIK

v/K. Carlsen 3720 Aakirkeby. Tlf. 56974102


Øster,nariehenen

Side 16 ~-~:‘~

Kirkesiderne ~

~

Kalender for Østermarie kirke og sogn Datoer angivet i “fed”, er dage, hvor der holdes gudstjeneste i kirken. Hvor intet navn er anført prædiker sognepræsten Efter alle gudstienester kl. 9.00 serveres en kop kaffe i våbenhuset. ELM Evangelisk Luthersk Mission, Spurvevej 2; IM= Indre Mission, “Efrata”, Almindingensvej 5; LM Luthersk Mission, Svanekevej 23; Sgd Sognegården, Godthåbsvej 33. August: Søndag Søndag Tirsdag Onsdag Søndag Onsdag Søndag

den den den den den den den

September: Søndag den Søndag den Lørdag den Søndag den Onsdag den Søndag den Fredag den

7. 14. 16. 17. 21. 24. 28.

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

9.00: 10.30: 17.00 17.00 19.30: 19.00: 9.00:

kl. kl. kl. kl. kl. 25. kl. 30. kl.

19.30: 10.30: 14.60: 9.00: 19.00: 19.30: 19.30:

4. 11. 17. 18. 21.

Oktober: Søndag den 2. Fredag den 7. Søndag den 9. Søndag den 16. Onsdag den 19. Søndag den 23. Fredag den 28 Søndag den 30.

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

10.30: 19.30: 9.00: 10.30: 19.00: 19.30: 19.30: 10.30:

-

(7. s. e. trin.) (8. s. e. trin.) 20.00: 20.00: (9. s. e. trin.) (10. s. e. trin.)

(11.s. e. trin.) (12. s. e. trin.) (13. s. e. trin.) (14. s. e. trin.)

(15. s. e. trin.) (16. s. e. trin.) (17. s. e. trin.)

Konfirmandindskrivning (“Hans Rømer”) (I præstegården.) Konfirmandindskrivning (“Hans Rømer”) (I præstegården.) v. Thomas Holden Jensen Menighedsrådsmøde (I Sgd.) v. Thomas Holden Jensen Israelsmissionen

Konfirmandgudstj eneste Samvær for ældre (Hos IM) v. Thomas Holden Jensen Norea Radio Menighedsradsmøde (I Sgd.) v. Thomas Holden Jensen Spedalskhedsmissionen Salmestafet (I Sgd.)

Høstgudstj eneste Høstoffer Sogneaften: “Aktuelt fra Israel” (I Sgd.) Dansk Missionsrads efterarskollekt Indenlandsk Sømandsmission Menighedsradsmøde (I Sgd.)

(18. s. e. trin.) (19. s. e. trin.)

November: Søndag den 6. kl. 10.30: (Alle helgen)

Salmestafet (I Sgd.) Familiegudstjeneste Uddeling afbørnebibler Allehelgensgudstjeneste Danske Sømands- og Udlands kirker

Søndag den 13. kl. 10.30: (21. s. e. trin.) Søndag den 20. kl. 14.00: (Sidste søn. i kirkearet) Kirkeligforeningfor den Indremission i Danmark Søndag den 27. kl. 10.30: (1. s. i. advent)

Til alle gudstjenester kan kirkebilen benyttes. Man bedes ringe dagen for til DanTaxi, Bornholm, tlf.: 56 95 23 01. Kirkebilen kan benyttes af alle såvel i byen som på landet. Kirkebilen er gratis.


Ostermariehgnen

Menighedsrådsmøder holdes møde i Sognegarden. Møderne er offentlige og dagsor denen kan læses i kirkens vaben hus en uge før. Mødedatoerne er: 24. aug., 21. sep., 19. okt., 22. nov. Alle dage kl. 19.00. Konfirmanderne Indskrivning af konfirmander til forberedelse til konfirmationen 2012 vil i år for eleverne på Hans Rømer Skolens vedkommende ske tirsdag d. 16. og onsdag d. 17. aug. mellem kl. 17 og 20 i Præstegården.

Konfirmanden og mindst en af forældrene/værgen møder op medbringende konfirmandens dabsattest. Konfirmationen for dette hold erfastlagt til 29. 04.12.

Side 17

løb og gennem arbejde og sund hed giver os det daglige brød, som mange ikke har. Ved gudstjenesten samles der ind til de mange, der ikke har så me get, som vi har. Denne gave kal des høstoffer. Menighedsradet fordeler det indsamlede beløb til kirkelige or ganisationer med sociale formål. Efter gudstj enesten er der kirkefrokost i sognegården. Alle kan deltage i frokosten, som koster 20,- 1cr. Sogneaften i oktober Sognegården fredag den 7. okto— berkl. 19.30.

Generalsekretær Ole Andersen taler over emnet “Aktuelt fra Israel”. Aftenen er et samarbejde mellem Østerlars, Gudhjem og Østerma rie sogne.

Konfirmandgudstj eneste Søndag den 11. sep. kl. 10.30.

Familiegudstj eneste

Konfirmanderne skal være fortroli ge med folkekirkens gudstjeneste. Derfor skal de ga i kirke. Denne søndag er det tanken at gudstj enesten skal tilrettelægges med sigte pa de nye konfirmander. Men det er sognets eneste gudstjeneste den søndag, sa alle er velkomne.

Søndag den 30. okt. kl. 10.30.

Salmestafet! Salmestafetten fortsætter. Kom og vær med til at synge i Østermarie Sognegård, den sidste fredag i måneden kl. 19.30. De næste gange er fredag d. 30. september og fredag d. 28. okto ber. Alle er velkommen! Høst er en gave at takke for. Høstgudstjenesten holdes i ar søndag den 2. oktober kl. 10.00 derefler kirkefrokost.

Høstgudstjenesten er en festguds -tjeneste med en alvorlig bag grund. Vi takker Gud, fordi han gennem jordens afgrøder i årets

Adresser: Kirkens adr.: Svanekevej 6

•rkens hiemmeside: http:I/ www.ostermariekirke.dkl Sognepræst: (Fri man.) Niels Henrik Lyngbye. Svanekevej 9. Tlf.: 5647 0069. Graver: ri ons.): Flemming Jensen, Kirkegården:

Tlf.: 5647 0867; (9-10). Privat: Lærkevej 22.

Tlf.: 5647 0688. Organist: titaBarlien: Byvangen 31 3700 Rønne

Tlf.: Mobil: 414~6776 Menighedsrådsformand:

Georg ofoed-P i 1. Myregårdsvej 2.

Tlf.: 5647 0709. Kirkeværge (henvendelser vedr.: kirke og l&kegåKd): Henny Marker.

Tlf.: 56470 66.

Der vil ved denne gudstjeneste blive uddelt børnebibler til alle de børn i kirken, der er født i ar 2006. Af praktiske grunde vil det være godt at fortælle sognepræsten om jeres barn deltager.

Henvendelser vedr. sognegården:

Hele familien ma gerne deltage. Alle andre er ogsa velkomne.

Desværre er der ikke noget for juniorer for tiden. Nye børn I juniorer er velkomne til at kontakte sognepræsten.

Sognepræsten træffes ikke om mandagen. Og heller ikke i perioderne: fre. d. 19.

-

man. d. 29. aug.

(begge dage inkl.) og lør. d. 17.

-

man. d. 26. sep.

(begge dage inkl.). Ved behov for kontakt med en præst, kan man kontakte sogne præsten i Østerlars-Gudhjem: Thomas Holden Jensen, Gudhjemvej 28; Østerlars 3760 Gudhjem. Tlf.: 5649 8092.

Mogens Hansen. Tlf.: 5647 0421. Børn og unge: Børneklub (3-10 år) og Juniorklub (10- 4 år).

Ungdomsmøder:

Hver tirsdag kl. 19.30 i

‘s

missionshus i ‘akirkeby. Kontakt: g ritta Munk:

Tlf.: 5647 01 30. Hver tirsdag kl. 19.30 i LMs missionshus i Årsballe. Kontakt: Carsten Madsen: Tlf.~ 5647 0222. Hver torsdag kl. 19.30 i ELMs missionshus i Aakirkeby. Kontakt: Hans Chr. Jensen: Tlf.: 56470 08.

Husk Østermariehønens deadline d. 10. oktober 2011


Side 18

t3ster,nariehonen

Sommertid i Børnehuset Mariehønen. Arbe/dsdag Første weekend i maj mødtes et hold forældre og børn til arbejdsdag. På programmet stod bl.a. nyt faldunderlag under gyngerne, opsætning af småbørnsgynge pa vuggestuens legeplads og klargøring af drivhuset til sàsæson. Det blev nogle dejlige og udbytterige timer i hyggeligt samvær. Dage i Sko vmarie De første dag i juni blev benyttet til at have heldagsture til vores dejlige skovhytte Skovmarie. Tre dage, hvor børnehavebørnene tog med bussen kl. 9 og hjem igen kl. 13. Gentagelsen af turene gør, at børne ne kan fange en leg og forsætte i den gennem længere tid. Vejret var med os og vi havde nogle gode dage i det grønne. —

-~

£

..

.‘(._~._

-

,.. .-~.

~

~ —

i~.

~i

~ ~i~:

~ £~

~ ~.

,.:..

‘~

4~.

-.~ ~,

.~ ~

t.

~

1 —~

-

.

..

~:

.

.~::U

I

-~

~

-

~

~

~

)~(~

•~.~r~

.

~

s

..~

-~ .

Sommerferietid Sa er det blevet sommertid og tempoet sænkes i Mariehønen. Færre børn og personale, der holder ferie er med til at det ellers fastlagte program er suspenderet og aktiviteterne og turene sker mere ad hoc. Livet nydes på legepladsen, hvor både vuggestue og børnehave hygger sig og finder sammen som én hel integreret institution. Dette er, hvad der kommer ud af at give en flok 3-5 årige børn et kamera med opgaven at fotografere deres legeplads. —

-

Pa Forældreradet vegne Rie Kofoed Høll.

:tøt voi~ ~pori~o d~ ~t~nQ~r o~. -

t~t VOli~ ~Ofl~OI~ ?

IN~IT

Hudpiejeprogram

Kjeldsebyvej 16 • 3760 Gudhjem

-

ck~

~tHtt1!r o~.


østermariehonen

Side 19

Dagli’ Brugsen Østermarie

ØSTERMARIE

650 m2 supermarked, i en gammel rustik bygning -

Vi tilbyder

Vi har åbent året rundt

• Postekspedition •Den danske Minibank

Mandag til fredag fra kl. 900 til 18°°

• Tips og lotto skrabespil • Landbrugs— og varelotteri

Lørdag og søndag fra kl. 730 til 18.°°

• Kopiservice telefax service

POSTIBANKBUTIKKEN MANDAG FREDAG 1000_1200 og 13~° 16~° -

-

• Stor vin-afdeling -festgaranti: • uabnede flasker tages retur • Handkøbsmedicin • Køb dine varer på nettet!

LØRDAG 9001200

Tlf.: 56 47 00 19 Mail: O9052@coop.dk

Hvis man ikke har pc. derhjemme, kom ind til os, sa hjælper vi dig med det. Der er en masse stærke tilbud, som kan bestilles pa NET TORVET

co~

Bake-off afdeling Frisk bagt brød og kager hver dag

• Vareudbringning hver fredag Vær med til at vinde en million køb lokalt, brug dit kort og du kommer tætter på millionen -

• • • •

Specialafdelinger Bornholmer varer Sukkerfrivarer økologiske varer Speciel fiskekonserves

www. coop. dk

fax.: 56 47 01 84

/

~ ,

‘4

Brùç~sefl

Ø stermarie Dejlig lokal til daglig -

-


østermariehgnen

Side 20

Lej en elektriker!

Lej dine hvideuarer Ingen reparatiG

~‘ -

Ingen problemer.’

Vi løser alle dine må og store elopgaver i hjemmet1 i virksomheden og i landbruget. Ring allerede i dag -og lav en aftale fur et be

~1GS • 1&Ifl •6I4~

Jii.s.

• •

eid~m A

I,

I

Lpr

.190; L

ian

fl9170 mr

• Akd~.nbl~

• God diw~n llITlctiflTI •

• R~r~eidn LTOJTI~

150I~ sæ~jer ogsâ Irugte hWdeiamrl ~

Bjarne

-i

Bjarne Kali Hansen

Hansen RpS

V~:

41

B

~ 45-3751 ~Jaiam~

45-3751 ~

Telefon 5647 0357

Telefon 5647 0357

Maa

_4 Sund Hund støt V0In~ ~pon~oI.e. cia ~tgttai o~.

ti.

e.

II.

-

HJÆLPESERVICE BORNHOLM

Godthåbsvej 17 østermarie 56470714

-

Sundhund har altid et godt tilbud. Kom ind og se f. eks hundesnore, halsbånd, shampooer, loppemidler, god bidder og senge Kort sagt alt til vore kære kæledyr

Forefalden service for ældre Plæneklipning, hækkeklipning Havefræsning, løvsugning Mindre beskæring, rydning Opsyn med bygninger og sommerhuse Ring og få tilbud på Tlf. 4025 9622 v/Svend Aage Hjorth Glappevej i • 3751 østermarie

Køreskolen Rønne øst Tlf.: 56 95 69 05 mobil; 40 15 69 05 Kørekort til alm. Bil

Sven-Erik Gregersen Åkirkebyvej 35 3700 Rønne

Lille og Stor motorcykel

Email: www.koereskolen-roenne-oest.dk


Side 21

Nyt fra ØIF Fodbold Så blev det sommerferietid, og vi kan se tilbage pa en god forars sæson med mange positive indslag. U/l3 drenge 1 blev nr. 2 i deres pulje kun den indbyrdes kamp mod Hasle -Nyker forhindrede dem i at vinde rækken. U/1 3 drenge 2 klarede sig fantastisk det er det hold, som har vist størst fremgang pa en halvsæson nogensin de. I har ærligt fortjent alle de roser, I har faet i løbet af foraret. U/1 3 piger var temmelig overmatchet i mesterrækken. Vi kom med pa en 4. plads fra efteraret en placering vi holdt (Nr. 4 ud af 4) Pigerne har taget de manglende point i stiv arm, og glædet sig over de mal, vi trods alt fik scoret. Og Ronni fik held med at “banke” lidt taktik og placering pa banen ind i de kønne hoveder. U/1 i pigerne har gjort det flot til 5mandsstævnerne og vundet langt de fleste kampe uanset, hvordan holdene blev mixet sammen. Generelt stor tilgang til pigeholdene, vi startede med omkring 10-11 spille re og endte pa 21. Vi glæder os rigtig meget til efterarssæsonen, hvor vi skal stille 2 7-mandshold i henholds vis U 13 piger og U/15 piger. Drengene skal spille 11-mands U 15 drenge det er meget længe siden vi sidst har haft et 11-mands hold i ung domsrækkerne. Det bliver spændende at følge dem de er klar til at tage skridtet op pa “den store bane” Ogsa Fnuggi og microput har haft pæn tilgang det er dejligt med sa mange fodboldbørn i Østermarie. Sommerafslutningen blev igen i ar en fantastisk dag, med 60 børn i 2 puljer til Østermarie-Cup, mens 7 af de mindste legede skatteleg med AnnSofie. Masser af god forældrekage, frugt og sodavand, og kaffe til de

voksne. En herlig dag i solskin pa Østermarie Stadion. Seniorholdene klarede skærene endnu en halvsæson. Bade herre- og dameholdet balancerer pa en kant hvad angar antal spillere. Vi haber, at som merpausen bringer nogle af de unge spillere hjem fra landbrugs- og efter skole, og derved lidt tiltrængt for stærkning. Veteranerne har kørt stabilt hele for aret og har kunnet stille fuldt hold stort set hver gang det er altid godt med et par udskiftere, hvis de gamle ben skulle begynde at knirke lidt. Fodboidbestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater, sa os “hænger” I pa lidt endnu. Et af efterarets projek ter, haber vi, bliver at rive Dueslaget ned, sa det kan blive erstattet med den planlagte pavillion. Tilsyneladende er det en manglende tilladelse til at rive ned, der forsinker hele projektet. Tænk, at vi kan flytte en skolepavil lion, uden at betale kommunen for den og få lov til at opføre den midt på plænen, men at pille det gamle faldefærdige skur ned nej, det kan vist ikke tillades. Ja, der er sa meget man ikke forstår. Træningstiderne for efterarssæsonen star på www.øif.dk og her finder du også oplysning om trænere og tlf.nr. samt oplysninger om bestyrelsen. Første træningsdag for ungdom bliver onsdag d. 10. august 2011 vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen. Hele sommeren er der sommertræning for både unge og gamle om onsdagen kl. 19.00-20.30. —

God sommer og på gensyn til fodbold i Østermarie.

støt voi~ ~~on!~ori!I~ & ~tgttp.r o~. -

I I,

___

Nexø apotek

Strandgade 7 3730 Nexø Tlf. 56492019

østermarie Håndkøbsudsalg Tlf. 56470019

Intro-Soma Massage velvære og forebyggelse

56470823 intro-soma.dk Almindingensvej 6 3751 østermarie

& Gudhjem Svømmehal (tidsbestilling nødvendig)

Blomster til enhver lejlighed

Brogade 7 a Nexø 23492109 Sig det med blomster— Interflora

Tømrermester Flemming Nielsen ApS

Almindingsvej 76 3700 Rønne22 63 18

/Anette TowrerSaedkerMur.r

GALLERI JEANNE BORLUND Q8SERVICE••••••••• Qviktanken . Tank 24 timer i døgnet

fi

~.

ØSTERMARIE34 Almindingsvej 3751 østermarie Tlf. 564703 75

Rosenørns Allé 10, østermarie Åbent fra 1416 til og med september Glæder os til at sejer

Jeanne Borlund Tlf.: 24 65 24 87 Jørgen Kiberg Tlf.: 21751353

~PhotoCare Gem hvad du ser fotografer! Fordi livet ikke tages om! HAVNEN i NEXØ TLF. 56 49 40 05 FAX 56 49 43 05 -


østermariehenen

Side 22

ZUMBA SUCCES

JO VI FORTSÆTTER MED SIDSTE ÅRS SÅ MØD OP I Østermarie Hallen —

Hver mandag fra kl. 19.40

20.30

Første gang er mandag den 19. september og vi bliver ved til 30. april. 2012. Vi har forlænget periode med en måned i forhold til sidste sæson

VI HAR INDFRIET VORES INSTRUKTØRS ØNSKE Det vil sige at vi har købt en pc, således at de kan køre musikken over den, hvilket giver dem flere mu ligheder med hensyn at valg af musik. Så det håber vi de bliver glade for.

FORSAT GOD SOMMER OG VISES TIL SÆSON START I SEPTEMBER: -

HUSK DER ER HOLD FOR ALLE ER DUITVIVL -SÅ KONTAKT OS

(formand Marianne Jensen tlf. 56999106) Mai!: baekgaard@jensen.mail.dk

Tekslfltryk Brodering Reklamearilkier

/

INTER5~

Grø,~)

Strandgade 3 Nexø

*B 0 R NLJHOLM

T.

V~m~ Siroridvej 12 • E-niail into@gran4ryk.dk

3730 N~xD wvr~gron4r~&dk •

.

Tlf. 5649 4230

-

1050

Telefax 56 49 10 51 nexoe@intersport.dk

i

al

Øste marietrjen


Ostermariehonen

Side 23

SOMMEREN ER OVER OS OG DET ER BARE DEJLIGT. -

OG DET KAN VÆRE SVÆRT AT SKULLE FORHOLDE SIG TIL EFTEMRETS OG VINTERENS AKTIVITETER. MEN DER ER INGEN VEJ UDENOM DET GÅR MOD EFTERÅR.

SÆSON START : HENHOLDSWS TORSDAG d. 15. september og MANDAG d. 19. september 2011. Hos os i gymnastikudvalget

er vi ved at være godt pa plads med gymnastikhold og instruktører.

I skrivende stund, mangler vi bare et par instruktører til et hold, da Katrine som jo var springinstruktør pa vores mind ste springhold, har været sa heldig at komme ind pa den uddannelse som hun sa gerne vil, og dermed forlader øen,. Vi siger held og lykke til hende og tak for hendes indsats her i 0IF gymnastik. Derudover mangler vi maske en instruktør til vores mindste rytmer men vi har en løsning i baghanden. —

HVAD SATSER VI SÅ PÅ I ÅR? I ar har mange af vore hold faet nye navne. Det syntes vi skulle til for at vise, at vi i ar har satset en del pa nye tiltag i timerne, samtidig med at vi stadig sørger for at undervise gymnasterne i grundtræning. Mange synes maske at grundtræning lyder kedeligt, men ligesom med alt andet sport sa er det nemmere at lære de “sjove og svære bevægelser” nar det andet bare sidder pa rygraden.. Præcis som det ogsa er nemmere at score mal i handbold nar man har lært hvordan man skruer bolden. —

Derfor har vi satset alt krudtet pa uddannelse af vore i forvejen dygtige instruktører. Sa i ar bliver de sendt bade pa et alment gymnastikkursus, hvor de kan dygtiggøre sig med ny viden og ny inspiration. Derudover vælger de selv et alternativt kursus, som indeholder noget nyt og sjovt. Det kunne f.eks. være. Jazz, Funk, House, Locking dance eller Nordic Walking for bare at nævne nogle. Det skulle sa gerne komme til udtryk i gymnastiktimerne, og ikke mindst til vores opvisning foraret 2012. Her i udval get glæder vi os allerede. Vi synes at kendetegnet med gymnastikken her i 0IF skal være, at vore gymnaster får en grundig indlæring i grund gymnastikken, saledes at de kan bruge det videre f.eks. pa Landsdelsholdene (Vi giver alle vore gymnaster som del tager pa landsdelshold en økonomisk støtte) og at de ogsa hele tiden udfordres med nye retninger indenfor gymna stikkens verden. Saledes at vi kan være helt fremme i skoene, men hensyn til hvad vi kan tilbyde vores børn, unge og voksne. —

SÅLEDES SER HOLDENE UD TIL SÆSON 201112012 se på side 14

Hvis I vil se mere om hvem der bliver instruktører på de hold som vi endnu ikke har på plads —ja så se på vores hjemmeside, hvor vi vil opdatere løbende. www.0IF.dk


Side 24

Ostermariehønen

t i

stermarie

/ .,...‘;,‘~..

2ta~

,_i•

~.

østermarie

— Tit. 564~i!t~

..~

4

~

i ‘••

BornholmerBo

~

Lokal, fri og uafhængig ejendomsmægler

4

Vi sælger alle typer ejendom over hele Bornholm, på altid fordelagtige salgsvilkår.... -

og husk at hos BornholmerBo, er det altid SOLGT eller GRATIS!! Ring 56 95 56 83, for en salgsvurdering!!

/

r

Bo

j:,.

BornholmerBo Statsaubriserede ejendomsrnæglere og valuarer MDE Tornegade i 3, 3700 Rønne Tlf. 56 95 56 83 www.BornholmerBo.dk -

-

-

Hønen august, september & oktober  

Hønen august, september & oktober