Page 1

Gezondheidszorg

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in de Verpleegkunde in de Vroedkunde

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Maximale slaagkansen

5

Begeleiding op maat

6

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

7

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u

Verpleegkunde Bachelor in de Verpleegkunde

9

Word de verpleegkundige die jij wil

10

Vijf leerlijnen

11

Algemeen inzetbaar

12

Verpleegkunde in een internationale context

14

Je studieprogramma

15

Vroedkunde Bachelor in de Vroedkunde

17

Je job als vroedvrouw

18

Je studieprogramma

19

Bezoek ons Kom jezelf overtuigen

21

Studeren in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas

23

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

van 9u30 tot 13u

HBO5 Odisee is een partner van BenedictusPoort, het Sint-Augustinusinstituut, het Sint-Carolusinstituut en het Sint-Guido Instituut die in het kader van dat samenwerkingsverband de HBO5-opleiding Verpleegkunde aanbieden in Gent, Aalst, Sint-Niklaas en Brussel.


STUDEREN AAN ODISEE


Maximale slaagkansen Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van studenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurroosters. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties). Heb je al een zekere voorkennis? Dan hoef je (delen van) vakken niet te volgen of kun je ze vervangen door een opdracht op maat.

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in beheersbare — soms zelfs heel kleine — groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer over te doen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Zware onvoldoendes worden niet gedelibereerd. En uiteraard moet je voor bepaalde vakken echt wel slagen om een diploma te halen, of een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen zijn zowel op je campus, op kot als thuis bereikbaar. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Begeleiding op maat Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken. 6

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Going abroad? Odisee brengt je volop in contact met Europa en zelfs met andere werelddelen. We werken samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland. Daarnaast stimuleren wij je om tijdelijk aan een buitenlandse instelling te studeren, stage te lopen of deel te nemen aan projecten, congressen en studiereizen. Zo maak je kennis met andere leer- en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt beslist bij tot je persoonlijke ontplooiing.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in lessen en examens, het opleidingsprogramma, de prijs van je broodjes en alles wat je nog meer aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Ben je een fuifbeest, een cultuurmens of een sportfreak? Of hou je van debatten, internationale projecten of culturele diversiteit? Wil je je engageren voor een goed doel? Je vindt beslist je gading. Het aanbod van studentenclubs is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven!


Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Bij Odisee leren we je om aandacht te hebben voor de mens achter de cliĂŤnt. In je opleiding besteden we daarom heel veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Het maakt onze aanpak uniek en bezorgt je vooral een stevige basis. Je leert zelfstandig werken maar je kunt altijd een beroep doen op individuele begeleiding, toegespitst op jouw noden en wensen.

Groeien Via opdrachten, groepssessies, forumdiscussies en coaching sta je uitgebreid stil bij je persoonlijke ontwikkeling en hoe je die verder vorm zult geven. Je denkt na over jezelf en over je toekomst: welke zorgverlener wil ik worden? Welke normen en waarden zijn voor mij belangrijk? Zo krijg je de ruimte om na te denken over je studie(keuze) en om je opleiding af te stellen op je eigen capaciteiten en interesses.

Specifieke begeleiding Als student van Odisee krijg je een specifiek begeleidingsplan. In de loop van je opleiding word je op regelmatige basis uitgenodigd om je studieplanning en studievordering te bespreken. Als je dat wenst, kun je een faalangst- of assertiviteitstraining volgen. Studenten #odisee #verpleegkunde #campusdirkmartens bezoeken testwoning voor ouderenzorg in Aalst

Verder studeren Na je opleiding Verpleegkunde kun je bij Odisee nog verder studeren. Je kunt het postgraduaat Palliatieve Zorg (in Brussel) of de bachelor-nabacheloropleiding Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg (in Aalst) volgen. Bachelors in de Verpleegkunde en Vroedkunde kunnen via een schakelprogramma doorstromen naar een master en via een tweejarig programma een academisch niveau behalen.

Afstandsonderwijs

Bij Odisee kun je, op de campus in Sint-Niklaas, Verpleegkunde en Vroedkunde ook volgen in afstandsonderwijs. De inhoud van de opleiding verschilt niet van de dagopleiding; je ontvangt na afloop hetzelfde diploma. www.odisee.be/vpkopafstand www.odisee.be/vroedopafstand

Follow us facebook.com/odiseehogeschool @odiseehogesch instagram.com/odisee

Vandaag vertrekt #verpleegkunde-studente Laura op stage naar Ghana. Veel succes! http://ow.ly/XAf9v #odisee #eenverhaaldatjijschrijft

7


Drie locaties Verpleegkunde studeren duurt vier jaar. Een modeltraject telt vier opleidingsfases van telkens 60 studiepunten. Bij Odisee kun je op drie locaties Verpleegkunde studeren: • Campus Dirk Martens (Aalst) • Campus Brussel - Terranova (Brussel) • Campus Waas (Sint-Niklaas)

8


BACHELOR IN DE

Verpleegkunde Heb je zin om met een theoretische achtergrond zorg te dragen voor mensen in een gevarieerde context? De opleiding Verpleegkunde leidt je op tot een professional die midden in de samenleving staat, efficiënt werkt, zorg kan organiseren én een bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg.

Een brede basis Een stevige brok praktijk, projecten, stages en een buitenlandse ervaring, daar ga je voor. Je oefent in goed uitgeruste skillslabs en je loopt stage in diverse ziekenhuizen en andere settings. Je bent op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Je raakt bedreven in technische en sociale vaardigheden. Daarna ben je klaar voor een job in vele zorgdomeinen.

Persoonlijke begeleiding Je kunt een beroep doen op het advies van een trajectbegeleider die samen met jou je parcours opvolgt en bijstuurt. In het eerste jaar krijg je een persoonlijke coach, die je volledige studietraject bij Odisee zal ondersteunen. Je kunt rekenen op ondersteuning bij de administratie en op begeleiding bij je studie. Een ombuds- en een vertrouwenspersoon staan voor je klaar.

“Ervaringen om nooit te vergeten” “Tijdens mijn stage in Nicaragua werkte ik op een medische post en in een operatiekwartier. Ik gaf zelfs les aan studenten verpleegkunde en medisch personeel. Tijdens mijn opleiding nam ik ook deel aan enkele medische congressen in Turkije, Nederland en Denemarken.”

Stages in binnen- en buitenland Bij Odisee beschikken we over een uitzonderlijke pool van stageplaatsen in heel Vlaanderen. Kies je ervoor om je opleiding in Brussel te volgen, maar wil je stage lopen in Dendermonde of in Antwerpen? Dat kan! Studeren in Sint-Niklaas en stage lopen in hartje Brussel? No problem. Odisee is lid van het Florence-netwerk met 38 hogeronderwijsinstellingen voor Verpleegkunde in 18 Europese landen. Een stage in of zelfs buiten Europa is dus zeker mogelijk, onder meer in Senegal en India. En je kunt altijd op eigen initiatief een stagevoorstel indienen. The sky is the limit!

Op

9


GEZONDHEIDSZORG

WORD DE VERPLEEGKUNDIGE DIE JIJ WIL Een verpleegkundige wordt geconfronteerd met mensen die de meest uiteenlopende fysieke en psychische klachten hebben. Daarom leiden we je bij Odisee op tot een algemeen inzetbare verpleegkundige die op een heel gevarieerd werkterrein aan de slag kan. Een ziekenhuis heeft immers een grote verscheidenheid aan contexten.

In het hoofd én in de vingers In het eerste jaar krijg je een stevig pakket basiswetenschappen zoals Anatomie, Psychologie en Filosofie. Voor je stage kunt lopen, moet je een aantal vaardigheden grondig beheersen. Via uitvoerige demonstraties maken we de aangeleerde theorie aanschouwelijk. Daarnaast krijg je de kans om zelfstandig te oefenen via de skillslab-momenten. Er is een heel pakket aan digitale ondersteuning beschikbaar, zodat je ook thuis de vaardigheden kunt bekijken. Zo leer je je theoretisch inzicht vertalen naar concrete situaties. Je leert verbanden zien en schat de vele factoren in die een gezondheidsprobleem bepalen.

Leg zelf jouw focus “Ik wil zorg dragen voor mensen” “Ik droom van een job op een palliatieve dienst. Daar kan ik doen waarvoor ik in de zorg ben gestapt: op een kwaliteitsvolle manier totaalzorg geven aan de patiënt en zijn familie. Je krijgt er nog de tijd om voor mensen te zorgen.”

10

Je kiest voor Aalst, Brussel of Sint-Niklaas: elke locatie heeft een eigen cultuur. Vanaf het tweede jaar kun je jaarlijks kiezen uit een aantal keuzevakken, naargelang je interesses. Zo kun je bijvoorbeeld gaan voor talen, met de vakken Medisch Frans en Medisch Engels. Of je kunt je kennis en je vaardigheden verbreden met Integratieve zorg. Hou je van andere culturen? Kies dan voor Global and transcultural health.

Extra troeven Kiezen voor Verpleegkunde is kiezen voor een uitdagende opleiding die je toegang geeft tot alle werkdomeinen van de gezondheidszorg. De opleiding Verpleegkunde aan Odisee blinkt uit in de contacten met het werkveld. Via tal van projecten krijg je zowel beroepsspecifieke competenties als algemene vaardigheden onder de knie. Je krijgt de kans om stage te lopen in een leerzorgcentrum onder de deskundige begeleiding van onze leerzorgcoaches. Daarnaast neem je in je laatste jaar met een aantal medestudenten zelfs een deel van een afdeling over! Een extra troef is het Simulatie- en Trainingscentrum: je wordt er via geavanceerd simulatie-onderwijs getraind in teamwerking en communicatie.


S E C U N D A Verpleegkunde IR ONDERWIJS

VIJF LEERLIJNEN De opleiding Verpleegkunde is opgebouwd uit verschillende leerlijnen die je klaarstomen tot een competente (beginnende) verpleegkundige die inzetbaar is in de diverse contexten van de gezondheidszorg.

Verpleegkundige deskundigheid Je krijgt in deze leerlijn de theoretische basiskennis om het verpleegkundig beroep uit te oefenen. Je volgt onder meer de opleidingsonderdelen Anatomie en fysiologie en Verpleegkundige kaders.

Wetenschappelijke deskundigheid Deze leerlijn stimuleert je om op een kritische wijze in de praktijk te staan, volgens het principe van Evidence Based Practice (EBP). Het sluitstuk van deze leerlijn (én van je opleiding) is de bachelorproef in je vierde jaar.

BACHELORPROEF In je bachelorproef koppel je je theoretische kennis aan een concreet verpleegkundig probleem. Je toont aan dat je in staat bent de brug te slaan tussen de theoretische benadering van een probleem én de toepasbaarheid ervan in andere domeinen.

Waardenontplooiing en leiderschap Je leert hier wie jij bent als verpleegkundige en wat voor invloed dat heeft op je zorg en je team. In deze leerlijn sta je ook stil bij de ethische vragen die je in je beroep tegenkomt. Daarbij verlies je nooit de zorgvrager als persoon uit het oog. Je leert je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen zodat je uiteindelijk met een menselijke en zorgzame houding aan de slag kunt als bekwame metgezel van de zorgvrager.

Zorgorganisatie en innovatie In de leerlijn zorgorganisatie- en innovatie leer je de ideale zorg voor jouw zorgvrager op te stellen, rekening houdend met zijn specifieke noden.

Talentontwikkeling, integratie en werkveldervaring Je gaat nu alle verworven kennis toepassen in vaardigheidsonderwijs, simulaties en projecten. Zo word je voorbereid op het échte contact met de patiënt. Je loopt al vanaf je eerste jaar stage, helemaal zoals de Europese richtlijnen het voorschrijven. LEERLIJN

JAAR 1 SP

Verpleegkundige deskundigheid

22

Wetenschappelijke deskundigheid

3

Waardenontplooiing en leiderschap

7

Zorgorganisatie en innovatie

3

Talentontwikkeling en integratie

14

Werkveldervaring

11

TOTAAL

60 11


GEZONDHEIDSZORG

ALGEMEEN INZETBAAR Bij Odisee leiden we je op tot een algemeen inzetbare verpleegkundige die op een heel gevarieerd werkterrein aan de slag kan. Een ziekenhuis heeft immers een grote verscheidenheid aan verpleegafdelingen en diensten. Je maakt ook kennis met andere sectoren waar je als verpleegkundige een enorme meerwaarde kunt betekenen, zoals de thuisgezondheidszorg en de ouderenzorg.

Zeven domeinen Bij Odisee kiezen we voor een algemene opleiding met een focus op algemene inzetbaarheid. Je loopt vanuit elke campus stage binnen de zeven Europees gedefinieerde domeinen: heelkunde, geneeskunde, ouderenzorg, pediatrie, moeder-kind, psychiatrie en thuiszorg.

Simulatieonderwijs

“Ik won een prijs met mijn bachelorproef” “Al tijdens mijn laatste opleidingsjaar kreeg ik een contract bij het ziekenhuis in Halle. Ik heb een afwisselend takenpakket op de dienst heelkunde en de sfeer tussen de collega’s is tof. Ik won een prijs met mijn eindwerk over de eicelpick-up onder lokale anesthesie bij een in-vitro-fertiliteitsbehandeling.”

Zowel in Aalst, Brussel als Sint-Niklaas krijg je praktijklessen in gesofisticeerde skillslabs, met de modernste technische hulpmiddelen. We hechten veel belang aan simulatieonderwijs zodat je gericht kunt oefenen. Welke hoofdcampus je ook kiest, alle studenten Verpleegkunde van Odisee krijgen een training in het Sitca, hét simulatie- en trainingscentrum in Aalst. Een troef voor je stageplaats en toekomstige werkgever!

Nog meer troeven Odisee beschikt over een uitgebreid aanbod aan stageplaatsen in verschillende settings, over heel Vlaanderen. Wil je graag je horizon verruimen? Kies dan voor een buitenlandse stage in of buiten Europa. Onze unieke stagetrajecten bieden je alle kansen in je groei naar verpleegkundige. Het grote aanbod aan stageplaatsen, de vernieuwende stagevormen, de docenten die zelf in het werkveld staan, de begeleiding op maat… stuk voor stuk zijn het troeven van de opleiding Verpleegkunde bij Odisee.

Odisee Campus Waas 12 mei Onze docenten #verpleegkunde zijn #proudtocare! #dagvandeverpleging #odisee #campuswaas http://ow.ly/l4da3005Ysk

12


S E C U N D A Verpleegkunde IR ONDERWIJS

KIES JE CAMPUS Je overweegt om Verpleegkunde te gaan studeren aan Odisee? Kies zelf de campus die het best bij je past. Het programma en de competenties die je moet behalen, zijn overal gelijk. Verpleegkunde via afstandsonderwijs kun je enkel volgen op Campus Waas in Sint-Niklaas.

Aalst? Je kunt de opleiding Verpleegkunde in Aalst volgen, op Campus Dirk Martens. De directe link met de bachelor-na-bachelor Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg is er zeker een pluspunt. Om je te specialiseren, kun je dus gewoon op de campus blijven! Op Campus Dirk Martens vind je ook het SiTCA, Simulatie en Trainingscentrum Aalst, een uniek trainingscentrum dankzij de combinatie van de modernste technische hulpmiddelen en de didactische kennis van de docenten inzake simulatie-onderwijs.

Brussel? De opleiding Verpleegkunde in Brussel speelt ten volle in op de unieke locatie in hartje Brussel: de campus ligt vlak bij Kliniek Sint-Jan in het centrum van de stad. Je ontmoet op Campus Brussel - Terranova studenten van andere gezondheidszorgopleidingen en je werkt er samen met tal van zorginstellingen. Je gaat op studiebezoek naar het museum in Lessines, je doet mee aan sociale vaardigheidsdagen en je participeert aan andere opleidingsoverschrijdende projecten.

Of Sint-Niklaas? Kiezen voor de opleiding Verpleegkunde op Campus Waas is kiezen voor een opleiding die nauw verankerd is met het werkveld: het ziekenhuis van de stad ligt vlak naast de campus! De campus beschikt over een gloednieuw skillslab, waar je in een realistische omgeving op een patiëntveilige manier je verpleegkundige vaardigheden kunt aanleren. Door de regionale aanwezigheid van psychiatrische ziekenhuizen, is er een sterke expertise over personen met een psychische kwetsbaarheid.

“Ik koos voor de sfeer en de infrastructuur” “De goede ontvangst op de infodag en de moderne, goed uitgeruste skillslabs deden me beslissen om voor Verpleegkunde bij Odisee te kiezen. Er is veel didactisch materiaal en er zijn veel oefenmogelijkheden. Settings worden realistisch nagebootst.”

Odisee Campus Brussel 2 maart Eerstejaarsstudenten #verpleegkunde leren alles over reanimatietechnieken. Dat noemen we bij #odisee #aldoendeleren. Meer info over de opleiding: http://bit.ly/odisee-vpk

13


GEZONDHEIDSZORG

VERPLEEGKUNDE IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT Aan Odisee houden we de vinger aan de pols van het altijd veranderende zorglandschap. Daarom bieden we ook een internationaal programma aan. Het is beslist een meerwaarde voor wie in een grootstad of het buitenland aan de slag wil. Jij?

Internationale opleiding Ben je volledig gewonnen voor verpleegkunde, maar zoek je nog een extra uitdaging en een focus op internationalisering? Op Campus Brussel - Terranova kun je kiezen voor de internationale opleiding Verpleegkunde: een programma in het Nederlands, Frans en Engels mét een internationale ervaring vanaf het tweede jaar.

Internationale focus

“Droomjob dankzij internationaal project” “Ik wil later een beroep uitoefenen met veel actie. Daarom zou ik graag als spoedverpleegkundige gaan werken bij B-fast. Dankzij het internationaal project van de opleiding leer ik verpleegkundige termen in verschillende talen. Een groot voordeel om later aan de slag te kunnen bij B-fast.”

14

De opleiding Verpleegkunde wordt in Brussel aangeboden in dagonderwijs. Daarnaast biedt de opleiding in Brussel een unieke opportuniteit: je kunt kiezen voor een internationale focus. Vanaf het eerste jaar heb je zowel vakken in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. Bovendien kun je vanaf het tweede jaar deelnemen aan een internationaal project of kun je een korte stage lopen buiten de landsgrenzen. In het derde jaar is zo’n buitenlandse werkveldervaring verplicht. Je loopt stage in de Brusselse zorgcontext en doet een internationale uitwisseling: een perfecte voorbereiding voor een boeiende job in een internationale omgeving. Meertalige zorgprofessionals zijn gegeerd in ons land. Ook internationaal is er een grote vraag naar verpleegkundigen met talenkennis én internationale ervaring die in staat zijn om te gaan met diversiteit.


S E C U N D A Verpleegkunde IR ONDERWIJS

JE STUDIEPROGRAMMA Het modeltraject van de bacheloropleiding in de Verpleegkunde telt aan Odisee vier jaar van telkens 60 studiepunten. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/vpk. Studieprogramma bacheloropleiding Verpleegkunde Campus Dirk Martens (Aalst), Campus Brussel, Campus Waas (Sint-Niklaas) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

VERPLEEGKUNDIGE DESKUNDIGHEID

JAAR 1

Anatomie & fysiologie

3

Biochemie, microbiologie & hygiëne

4

Anatomie, fysiologie en pathologie Klinisch redeneren

Verpleegkundige kaders Gezond ouder worden

WETENSCHAPPELIJKE DESKUNDIGHEID

5 4 3 3

Evidence Based Practice

3

Algemene waardenkaders en persoonlijke referentiekaders

4

WAARDENONTPLOOIING EN LEIDERSCHAP Psychologie en communicatie

ZORGORGANISATIE EN INNOVATIE

3

Structuur en organisatie van de gezondheidszorg

3

Patiëntveiligheid

3

Geïntegreerde casuïstiek

5

TALENTONTWIKKELING EN INTEGRATIE Verpleegkundige praktijk WERKVELDERVARING Werkveldervaring

TOTAAL STUDIEPUNTEN

6

Waar? De opleiding vindt plaats in Aalst, Brussel en Sint-Niklaas; ga voor de campus van je keuze: Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst (Nieuwerkerken) tel: 053-72 71 70 Campus Brussel - Terranova Blekerijstraat 23-29 bus 1 1000 Brussel tel: 02-608 14 44 Campus Waas Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas tel: 03-776 43 48 www.odisee.be/vpk

11 60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar – de studiepunten bepalen ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

15


Schuilt er een vroedvrouw (m/v) in jou? Als vroedvrouw ben je nauw betrokken bij ĂŠĂŠn van de belangrijkste momenten uit het leven van een koppel. Je hebt aandacht voor het lichamelijke en psychosociale welzijn van de vrouw tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. Je verzorgt de baby in zijn eerste levensuren en -dagen. Je bent alert in crisissituaties. Ook wanneer het minder goed verloopt, bied je deskundige zorg en psychologische ondersteuning. Verder geef je ook voorlichting rond zwangerschap, bevalling en ouderschap. Ook de zorg voor vrouwen met een gynaecologische ingreep behoort tot je taken. Je werkt samen met gynaecologen, kinesisten, psychologen en je staat in voor de bijbehorende administratie.

16


BACHELOR IN DE

Vroedkunde De opleiding Vroedkunde leert je alles over zwangerschap, arbeid, bevalling en kraambed. Je geeft zorg aan jonge ouders en pasgeborenen. Ook gezondheidspromotie en –opvoeding en zorg aan de gynaecologische patiënten behoren tot je takenpakket. Wetenschappen, psychologie, verloskunde en heel wat praktijk bereiden je voor op het mooie beroep van vroedvrouw (m/v).

Eerst de theorie… In het eerste jaar leer je alles over de gezonde zwangerschap, de bevalling, het postpartum en de pasgeborene. In het tweede jaar komen de laagrisicozwangerschap, de bevalling, de pasgeborene en de gynaecologie aan bod. Ten slotte spits je je toe op de hoogrisicozwangerschap en -bevalling, de preterme pasgeborene, de eerstelijnsverloskunde en de fertiliteitsproblematiek. Je krijgt een brede kijk op de vroedkunde.

… en vooral veel praktijk Stage en praktijk vormen een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je leert toepassen wat je in de theorie zag. Je leert ook vaardigheden aan, eerst op poppen en tijdens simulatielessen. In het tweede semester van het eerste jaar doorloop je acht weken stage. In het tweede en derde jaar loop je respectievelijk 14 en 16 weken stage, afgewisseld met lesperiodes. Je doet ervaring op bij verschillende diensten: kraamafdeling, verloskamer, neonatologie, gynaecologie en raadpleging. Je kunt ook stage lopen in het buitenland (Italië, Portugal, Nederland, Benin, Senegal, Tanzania…).

Odisee 12 mei Studenten #vroedkunde #odisee aan het werk: zo maak je een echografie! http://bit.ly/1KkqSAb

VIJF LEERLIJNEN Er zijn vijf leerlijnen in de opleiding Vroedkunde. Je krijgt natuurlijk de theoretische achtergrond die je nodig hebt om het beroep uit te oefenen. Theorie wordt meteen gelinkt aan de praktijk. Je leert op een correcte manier wetenschappelijke literatuur opzoeken, gebruiken en verwerken: een voorbereiding voor je bachelorproef in het laatste jaar. Je leert jezelf ook beter kennen, zowel op persoonlijk vlak als in omgang met collega’s, aanstaande ouders... Je komt alles te weten over de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg op nationaal en internationaal vlak. Je krijgt inzicht in recht en wetgeving. Je oefent alles in de skillslabs, je werkt met simulatiepatiënten en je gaat op stage.

17


GEZONDHEIDSZORG

JE JOB ALS VROEDVROUW Als Bachelor in de Vroedkunde kun je uiteraard aan de slag op de kraamafdeling en het verloskwartier van een ziekenhuis. Sommige artsen werken samen met een vroedvrouw voor prenatale raadplegingen. Ook op de diensten neonatologie, gynaecologie, in gezondheidscentra, in centra voor menselijk erfelijk vruchtbaarheidsonderzoek en in diensten voor zwangerschapsbegeleiding kun je als vroedvrouw aan het werk. Als zelfstandige vroedvrouw kun je zwangere vrouwen begeleiden tijdens de zwangerschap, bij een thuisbevalling of in het kraambed. Omwille van de verkorte ligduur na een bevalling, gaan veel vroedvrouwen aan de slag in de ‘postpartumzorg’ aan huis.

Aanspreekpunt Je bent het eerste aanspreekpunt van het koppel in de aanloop van en tijdens arbeid en bevalling. Je werkt zelfstandig en bent stressbestendig. Ook na de bevalling bied je hulp bij de voeding en verzorging van de baby. Je staat in voor de verzorging van premature baby’s op neonatologie. Werk je liever niet in een ziekenhuis? Je kunt ook als zelfstandige vroedvrouw koppels begeleiden in een thuissituatie.

Verder studeren Je kunt verder studeren en aan de universiteit een masterdiploma in Verpleegkunde en vroedkunde behalen. Die opleiding duurt twee jaar.

“Ik wil koppels begeleiden” “Ik koos voor Vroedkunde omdat ik later een sociaal beroep wil kunnen uitoefenen. Ik ben geboeid door de ontwikkeling en de evolutie van een zwangerschap. En ik wil koppels begeleiden tijdens één van de mooiste momenten in hun leven!”

18

Gloednieuw skillslab Sinds oktober 2013 beschikt de opleiding Vroedkunde over een gloednieuw skillslab waar je als student alle kansen krijgt om je vaardigheden in te oefenen.

We helpen je op weg Weinig wetenschappen gehad in je vooropleiding? Voor de start van de opleiding kun je inschrijven voor een instapcursus scheikunde. Zo ben je bijgewerkt en kun je de lessen vlot volgen. Je kunt ook een instapcursus wiskunde volgen ter voorbereiding op het medisch rekenen.


SECUNDAIR O NDERWIJS Vroedkunde

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de Bachelor in de Vroedkunde. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/vroed. Studieprogramma bacheloropleiding Vroedkunde Campus Waas (Sint-Niklaas) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID

Werken en studeren? JAAR 1

Perinatale zorgen

8

Anatomie en fysiologie

6

Fysiologie van de verloskunde Biochemie, microbiologie en hygiëne Psychologische wetenschappen

Algemene farmacologie, teratologie en toxicologie Laagrisico perinatale zorgen

JAAR 2

3 4 3 3

Pathologie

6 8

Zwangerschaps- en borstvoedingsbegeleiding

3

Gezondheidspromotie

3

Hoogrisico perinatale zorgen

Gespecialiseerde toegepaste farmacologie WETENSCHAPPELIJKE DESKUNDIGHEID Evidence based practice Bachelorproef

WAARDENONTPLOOIING EN LEIDERSCHAP Algemene waardenkaders

Persoonlijke referentiekaders

Ethisch redeneren en leiderschap

3

3

Beroepsorganisatorische aspecten

Perinatale vaardigheden

Laagrisico perinatale vaardigheden

3

7

Internationale en interculturele oriëntatie Integratieve verloskunde

Werkveldervaring

ALGEMEEN TOTAAL

6

Waar? De opleiding vindt plaats op Campus Waas Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas tel: 03-776 43 48

4

3 3

Beleid en management

WERKVELDERVARING EN INTEGRATIE

6

www.odisee.be/vroed

Psychosociale begeleiding

Structuur en organisatie van de gezondheidszorg

6

3 3

De opleiding Vroedkunde kun je ook volgen in afstandsonderwijs. Je studeert dan de theorie in je eentje. Voor de stages moet je natuurlijk wel voldoende tijd voorzien in combinatie met je thuissituatie en je werk. www.odisee.be/vroedopafstand

3

Zingeving en companionship

ZORGORGANISATIE EN -INNOVATIE

JAAR 3

3

3

6 3

4

14

21

26

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar – de studiepunten bepalen ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

19


BEZOEK ONS

20


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen van de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer bij Odisee op te snuiven. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in je studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee Wil je echt eens proeven van het hoger onderwijs bij Odisee, kom dan zeker langs tijdens één van onze openlesdagen in maart. Je kunt dan één of meerdere vakken bijwonen samen met onze studenten. Je vindt een overzicht online op www.odisee.be/openlesdagen. Schrijf tijdig in.

Infodagen in 2017 • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u

Alternatief Heb je meer zin in een technische functie in de gezondheidszorg? Overweeg dan om Medische beeldvorming van Odisee te studeren. Meer info vind je in de andere brochure van Gezondheidszorg.

Inschrijven? Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10u tot 12u en van 13u tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

21


Terranova: unieke campus Kies je voor Verpleegkunde bij Odisee in Brussel, dan studeer en oefen je op Campus Brussel - Terranova, vlak bij de Nieuwstraat (dé winkelstraat van het land). Terranova is een innovatieve samenwerking tussen Odisee en de bekende Kliniek Sint-Jan. Je vindt er alles om de vaardigheden te trainen die een verpleegkundige onder de knie moet hebben. In de skillslabs krijg je demonstratielessen en kun je zelfstandig oefenen. Twee simulatieruimtes zijn ingericht als echte patiëntenkamers. Je vindt er ziekenhuisbedden, hoog-laagbedden en een ruim assortiment aan didactisch en verpleegkundig materiaal. Verder is er een stockageruimte en een unit voor intensieve zorgen. Terranova is veel meer dan een campus: je komt er overal in contact met de patiënten van Kliniek Sint-Jan én met studenten uit andere disciplines. Ook dat bereidt je voor op je latere werksituatie.

22


Waar vind je onze campussen?

Dendermonde

H.Hartlaan

itgan Vooru

at stra

etste

an

at tra

rinla

Keiz e

gsst raat

en

te

te rs

Kon in

Ca n

str aa t

Stati onss traa t

l

ita

als

Br

an

ug

sk en

N70 ND LA AS ING WA OPP ER SH ENT C

la

t

N70

at

Tunnel

r oe

Afrit 15 St.-Niklaas

n re

ve

Be

tra

a kl

n

e ng

sp

Toegang studentenverblijf

re Loke

Warandepark

De Witte Molen

Ho

ng g uis ga in h in ark ken at p ie ra z st nd lte

M

at

Campus Waas

Hos p Hoofdingang itaalstr ingang aat leveranciers (aanbellen)

b

METRO PARK

Sint-Niklaas

aat rstr

e Ank

Park

a

raat

Lign

gsstr aat

im

on

tr.

METRO CENTRAAL STATION

Nationale Bibliotheek (Albertina)

Grote Markt

gsst

Kon in

estr aat

an tla

ns

Wets tra

CENTRAAL STATION

h us

an cola

at stra

om

ibo

sel

Kathedraal

Pu

rs

Brus

)

tr.

le

R20

Me

nte

t aa str

Be

at

Kon in

Pach e

Broe

cola

an

kstra

at

As

mb ord str aa t Kanon str aat

d' (Ru As e sa ut

METRO BOTANIQUE

at

Be

str aat

n

Kon in

raa t

laa

STATION E40 BRUSSEL-CONGRES

tra

l

gsst

Gin

str aa t

at tra

ws eu

Ni

Ma

ds

at tterijstra

str aa t

r.

rla

sst

Grote MARKT

nd

Aars c

hots traat

gsstr aat

itgan Vooru in ple

ier

Ro g

K.

an la ax eM ph ol Ad

lei

n

Da

gst

rsp aa

rte l

tra at ws eu

Ni

gan

Campus Brussel - Hermes

ap

uin

Pac he

n -Laa ert 1 1 g Alb

Kon in

Kasteeldreef

an

inla ma ile J acq Em an

laan

xla Ma

main

he

olp

ile J acq

Ad

Em

an hla ac sp An

cht

rg

Zu ids

an hla sp ac

idt

me Aalst (19)

se

BOTANIQUE

n

Kru

Si

St oo f

slaa

ngra

Campus Brussel - Erasmus

An

n aru

dia

us

Laz

na

Manneken PPis NEik lez edst an erraa tst ra lat

br oe

str aa t m O Uitrit

INNO

ers

Ce l

Kliniek Sint-Jan

ke rij

N277 Br

Sint

Ve rv

Brabantstraat

er

dk

at N9

an

r Pa

Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel: 03-776 43 48 - info.waas@odisee.be

METRO BEURS 5/6

n

Campus Waas ligt in de bruisende hoofdstad van het Waasland. De grote studentenpopulatie en het gevarieerde vrijetijdsleven staan garant voor een boeiende studententijd. Je studeert samen met 1.700 medestudenten en de moderne infrastructuur en de warme, familiale sfeer zullen je zeker bekoren. Campus Waas is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: de campus bevindt zich op 15 minuten van het station.

hil

METRO BEURSBeurs

Ble

e

Muntplein

uw

N45

len Campus stra at Brussel - T'Serclaes Ko me

Sc

Rivie

inla

Za n

Wolv e

straa t

idtHaring Den u

lstr aat

METRO DE BROUCKERE

Weid e

rus rkl Patraat

Kru

Kre N45 Ninove Geraardsbergen up

De Brouckèreplein

in

n aa

aza

CITY 2

Campus Brussel - Terranova Ko o

ple

rstra

ROGIER

laa

Nieuwerkerken

ho

erp sela an

ne

E40

ord

St. L

thu

Boeiend Sint-Niklaas

N288Antw

Be

Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Tel: 02-210 12 11 - info@odisee.be

St.-J

De

R41

n Leo

t

laa

Gen

at obstra

No

AALST

en

ale Kw

en

erstr aat

t raa

Gen

en

aa str

Be

rand

st tse

Kapucijnenklooster

R20a t

Belangrijk Brussel Aan Odisee studeer je in het kloppend hart van het land en van Europa. In de stad vind je een vrijwel oneindig aanbod aan actie en ontspanning. De stimulerende mix van talen en culturen (en ’s lands bekendste winkelstraat vlak bij de campus) krijg je er gratis bovenop. Campus Brussel is makkelijk bereikbaar en ligt op wandelafstand van het station Brussel-Centraal.

ASZ

Campus Dirk Martens

Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst Tel: 053-72 71 70 - info.aalst@odisee.be

Koo lb

uci

Dat ze in Aalst kunnen feesten, zal Vlaanderen ondertussen al weten. Wat velen niet weten, is dat Aalst studenten verwelkomt met een Student Welcome en dat er in Aalst verschillende studentenclubs zijn. Ook op de campus valt regelmatig wat te beleven. Je kunt er stevig sporten, maar ook als je van cultuur houdt, zit je goed. Campus Dirk Martens is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst.

el

Moors

STATION BRUSSEL-NOORD

p Ca

Siesegemlaan

Verrassend Aalst

aa

n

aa al nn .-A Gen t tses S teen weg

Gent

dl

R41

N9

ol op Le

gsstr aat

Met Aalst, Brussel en Sint-Niklaas biedt Odisee je drie fantastische studentensteden. Stuk voor stuk kunnen ze heel wat troeven voorleggen.

R41

raat

N41

Afrit 15

Afrit 15 Temse Afrit 14

pen

wer

Ant

23St.-Niklaas

E17

Gen

N16

Temse - Brussel


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Verpleegkunde-Vroedkunde 2017-2018  

Verpleegkunde of Vroedkunde studeren bij Odisee? Bij Odisee leren we je om aandacht te hebben voor de mens achter de cliënt. We besteden hee...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you