Page 1

Technologie

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in de Bouw in de Chemie in de Elektromechanica in de Elektronica-ICT in de Energietechnologie in de Ontwerp- en productietechnologie in het Vastgoed

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

4

Bouw

8

Chemie

12

Afstudeerrichting Biochemie

14

Afstudeerrichting Chemie

16

Afstudeerrichting Milieuzorg

18

Elektromechanica

20

Afstudeerrichting Elektromechanica

22

Afstudeerrichting Klimatisering

24

Elektronica-ICT

26

Afstudeerrichting Elektronica

28

Afstudeerrichting ICT

30

Energietechnologie

32

Ontwerp- en productietechnologie 36 Vastgoed

40

Bezoek ons

44

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

van 9u30 tot 13u

HBO5 Odisee is een partner van cvo KISP dat in het kader van dat samenwerkingsverband de HBO5opleidingen Bedrijfsautomatisatie en Bouw aanbiedt in Aalst.


STUDEREN AAN ODISEE


Technologie is overal Kun je je een wereld voorstellen zonder gsm, tablet, computer, de hoogtechnologische apparatuur in een ziekenhuis, de koelinstallaties in grootwarenhuizen…? Raak jij gefascineerd door de wondere wereld van de chemie? Vraag je je af hoe je bier kunt brouwen? Hoe je het vetgehalte in voeding kunt bepalen? Hoe je uitlaatgassen in een auto schoner kunt maken? Ook voor een beter milieu is technologie belangrijk: denk maar aan zonnepanelen, rationeler energieverbruik…

Technologie voor een betere wereld Technologie is overal. En overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, sneller. Misschien ben jij wel de persoon die gefascineerd is door de nieuwste snufjes in om het even welk gebied. Misschien ben je wel iemand die graag wilt weten hoe machines in elkaar steken, die erop uit is om nieuwe technologieën te ontdekken en toe te passen. Een opleiding in een technologische richting is dan ook een opleiding die de maatschappij nodig heeft en die gegeerd is op de arbeidsmarkt. Kies je voor één van onze opleidingen, dan garanderen wij je een kwaliteitsvolle opleiding met aandacht voor de nieuwste technologieën en ontwikkelingen. Wij vragen van jou nieuwsgierigheid, een praktische ingesteldheid en vooral veel ‘goesting’ om eraan te beginnen…

Technologieopleidingen aan Odisee Technologiecampus Gent • Chemie • Elektronica-ICT • Energietechnologie • Ontwerp- en productietechnologie Campus Dirk Martens Aalst • Bouw • Elektromechanica • Vastgoed

Follow us facebook.com/odiseehogeschool

Odisee 11 februari Annick Boeykens en Hannes Withouck van de opleiding #chemie gingen bomen snoeien in Herk-de-Stad. Ze onderzoeken of we afval uit de fruitteelt kunnen hergebruiken in de geneeskunde of als bewaarmiddel. #odisee #technologie http://ow.ly/XSPXO

@odiseehogesch instagram.com/odisee

5


STUDEREN AAN ODISEE

Maximale slaagkansen Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurroosters. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties). Heb je al een zekere voorkennis? Dan hoef je (delen van) vakken niet te volgen of kun je ze vervangen door een opdracht op maat.

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in beheersbare — soms zelfs heel kleine — groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

6

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer over te doen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Zware onvoldoendes worden niet gedelibereerd. En uiteraard moet je voor bepaalde vakken echt wel slagen om een diploma te halen, of een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen zijn zowel op je campus, op kot als thuis bereikbaar. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.


Begeleiding op maat Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken.

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Going abroad? Odisee brengt je volop in contact met Europa en zelfs met andere werelddelen. We werken samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland. Daarnaast stimuleren wij je om tijdelijk aan een buitenlandse instelling te studeren, stage te lopen of deel te nemen aan projecten, congressen en studiereizen. Zo maak je kennis met andere leer- en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt beslist bij tot je persoonlijke ontplooiing.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in lessen en examens, het opleidingsprogramma, de prijs van je broodjes en alles wat je nog meer aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Ben je een fuifbeest, een cultuurmens of een sportfreak? Of hou je van debatten, internationale projecten of culturele diversiteit? Wil je je engageren voor een goed doel? Je vindt beslist je gading. Het aanbod van studentenclubs is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven!

7


8


BACHELOR IN DE

Bouw Lijkt het je iets om een gebouw, weg of brug mee vorm te geven? Je wil weten hoe grote bouwprojecten tot stand komen? Je houdt van organiseren en je bent niet bang om verantwoordelijkheid te nemen? De opleiding Bouw biedt je de ideale basis voor al die plannen. We ontvangen meisjes en jongens aso of tso met open armen.

Je programma Je krijgt een grondig technologisch inzicht in gebouwen, wegen en ‘kunstwerken’ (bruggen, tunnels, sluizen…). Je bestudeert de materialen, de funderingen en de constructiemethoden. Je leert vanzelfsprekend over het hoe van de uitvoering, maar ook over het waarom. Op die manier kun je onderbouwde beslissingen nemen. Je verdiept je in de innovatieve wereld van hedendaags, duurzaam, ecologisch en veilig bouwen. Je leert bouwtechnische en organisatorische ICT-toepassingen praktisch te gebruiken. Kostprijsberekening, werkorganisatie en planning staan ook op je programma: een bijkomende troef op de arbeidsmarkt!

Projectwerk en stage Vanaf het eerste jaar is er aandacht voor projectwerk. In een team van studenten werk je aan praktijkgerichte cases. Zo leer je zelf informatie opzoeken en interpreteren. Overleg en discussie in groep scherpen je teamvaardigheden aan. Die manier van leren is boeiend: ze leidt tot een meer open omgang met elkaar en met je docenten. In het laatste jaar vormen de stage en de bachelorproef het hoogtepunt van je opleiding. Je volgt dan een reële werf op. Je bereidt de uitvoering voor (inclusief de plannen), het budget en de planning. Net alsof je zelf als aannemer aan de slag moet. Wie het verkiest, kan dat ook in het buitenland.

We helpen je op weg De stap van het secundair naar het hoger onderwijs is niet gemakkelijk. Daarom is er van bij de start intensieve begeleiding: docenten en trajectbegeleiders helpen je wanneer je even het noorden kwijt bent. Er zijn ook introductiecursussen als je dat wenst.

De beste in Vlaanderen De opleiding Bouw van Odisee in Aalst is door een onafhankelijke commissie uitgeroepen als de beste van Vlaanderen. Onze studenten komen van overal. Grote troef is onze jarenlange ervaring met praktijkgerichte werkvormen, met studie- en studentenbegeleiding en met het ontwikkelen van geïntegreerd leermateriaal. Via keuzemogelijkheden in het curriculum en in de leeractiviteiten maken we expliciet ruimte om jouw talenten in te zetten en te ontwikkelen.

9


TECHNOLOGIE

JOBMOGELIJKHEDEN De Vlaamse bouwwereld ontvangt je met open armen in de werkvoorbereiding, de uitvoering of de toelevering. De bouwsector kent heel wat knelpuntberoepen. Je bent dan ook zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.

Boeiende en afwisselende taak Je bereidt de uitvoering voor van vastgoedprojecten, wegen, bruggen, je leidt de uitvoering ervan en/of je staat in voor de opvolging. Je kunt werken in aannemingsbedrijven uit alle sectoren (gebouwen, wegenbouw, burgerlijke bouwkunde...). Sommige afgestudeerden gaan aan de slag bij studie- of ontwerpbureaus. Anderen hebben technisch en technischcommerciële functies in bedrijven die materialen en materieel leveren aan de bouwsector. Je kan ook terecht bij de technische diensten van openbare besturen of nutsbedrijven. Of je wordt bedrijfsleider van je eigen bouwbedrijf: je diploma laat toe je als zelfstandige te vestigen.

“Heel dicht bij de realiteit” “De docenten kennen hun vak. Ze komen vaak uit de bouwsector of werken nog in die branche. Met levensechte voorbeelden tijdens hun lessen word je heel goed voorbereid. Bovendien kom je voortdurend in contact met je latere werkomgeving door werfbezoeken, stage, projectwerk… Mijn ultieme droom? Werfleider worden!”

10

Verder studeren Heb je een diploma Bouw op zak? Dan kun je na een schakelprogramma van 60 studiepunten een universitair diploma behalen van master in de Industriële wetenschappen Bouwkunde of Landmeten (Industrieel ingenieur). Zo heb je bijkomend een universitair diploma van de KU Leuven op zak.

Bijzondere trajecten Odisee biedt een aangepast programma aan voor instappers (of overstappers) die starten in februari. Voor studenten die werken en studeren willen combineren, zijn er persoonlijke studietrajecten. En wie al credits of een diploma behaalde in een andere opleiding, kan met een studietrajectbegeleider een verkort traject samenstellen.


S E C U N D A I R O N D E RBouw WIJS

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van de Bachelor in de Bouw (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/bouw.

Studieprogramma bacheloropleiding Bouw Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

COMPETENTIEONTWIKKELENDE ACTIVITEITEN BASISWETENSCHAPPEN EN -VAARDIGHEDEN Rekentechnieken (wiskunde en Excel)

6

Bouwmaterialen (inclusief betontechnologie)

6

Tekenatelier (basisvaardigheden, tekensoftware, constructietekenen) Stabiliteit van bouwwerken (sterkteleer) BOUWTECHNIEKEN

Stabiliteit van bouwwerken (betonbouw en staalbouw)

De opleiding Bouw wordt georganiseerd op Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst tel: 053-72 71 70.

7 6

Geotechniek

4

Bouwtechnieken gebouwen (constructieleer en tekenen) Bouwtechnieken infrastructuur (wegenbouw, burgerlijke bouwkunde en tekenen) UITVOERING VAN BOUWCONSTRUCTIES

6

Energie en comfort (bouwfysica, akoestiek, installatietechnieken, HVAC)

3

Meer info: www.odisee.be/bouw

6

3

7

3

7

4

Uitvoeringspraktijk (labo- en praktijkoefeningen)

7 4

4

4

Uitvoering van bouwwerken (topografie, werforganisatie, werfbezoeken en geotechnieken)

3

8

4

4

7

BEHEER VAN BOUWWERVEN

Bouwprojectbeheer (bouwadministratie, calculatie en planning)

Bouwbedrijf en maatschappij (economie, bedrijfsorganisatie en recht) ACTIVITEITEN MET EEN TALENTONTWIKKELENDE AANPAK Ondernemerschap en portfolio

Geïntegreerd project (inclusief keuze) Keuzepakket

3 5

4

11

3

6

10

Bachelorproef en stage (ook internationaal) ALGEMEEN TOTAAL

Waar?

Hoger afstandsonderwijs Je kunt je diploma van Bachelor in de Bouw ook behalen via afstandsonderwijs. Ideaal als je werken en studeren wilt combineren. Meer info: www.odisee.be/ bouwopafstand

4 6

15 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

11


12


BACHELOR IN DE

Chemie Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu en voeding en je zoekt een praktisch-wetenschappelijke opleiding? Je werkt nauwkeurig en je hebt oog voor veiligheid en milieu? Dan is een opleiding Chemie iets voor jou. Je kunt kiezen tussen drie afstudeerrichtingen: biochemie, chemie, en milieuzorg. Bovendien is je toekomst verzekerd: met een bachelordiploma Chemie op zak heb je gegarandeerd werk!

Praktijk én theorie De opleiding Chemie is een praktijkgerichte opleiding met een theoretische onderbouw. De combinatie maakt de opleiding zo veelzijdig en afwisselend. Je vertrekt van een brede algemene wetenschappelijke basis. Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen. Je krijgt basisvakken zoals Chemie, Fysica, Biologie, Microbiologie, Wiskunde en Statistiek. In het tweede jaar kies je voor een afstudeerrichting. Je kunt dan meer specialiseren. In het derde jaar ga je op stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling.

Stage in het werkveld De stageperiode (een volledig semester) aan het einde van je opleiding is de kers op de taart. Bij het vastleggen van de stageplaats word je niet aan je lot overgelaten. We houden rekening met je voorkeur en het soort werk dat je wilt doen (met ultramoderne apparatuur milieuanalysen uitvoeren, via DNA-onderzoek micro-organismen in voeding opsporen, of stage lopen in een productie- of controlelabo van een chemisch bedrijf…). Tijdens de stage word je begeleid door een docent van de hogeschool. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. De presentatie en verdediging van de bachelorproef is het eindpunt van je opleiding.

Persoonlijke aanpak Aan Odisee ben je geen nummer. De kloof tussen student en docent is klein. Dat blijkt uit de bevraging van de eerstejaarsstudenten over hun opleiding. Zit je met een specifiek probleem, dan helpt het docententeam je graag verder. Een persoonlijke aanpak vinden wij heel belangrijk.

Iets voor jou? Interesse in wetenschappen en techniek zijn een pluspunt. Als je in het secundair onderwijs een richting wetenschappen in het aso of tso gevolgd hebt met chemie als apart vak, dan ben je voldoende voorbereid. Als je geen chemische vooropleiding hebt, raden we de instapcursus chemie aan. In dat geval zul je bij aanvang wat harder moeten studeren maar met voldoende motivatie en interesse kom je al een heel eind op weg.

Goede infrastructuur in Gent De Technologiecampus Gent is uitgerust met nieuwe ruime laboratoria. De theorie wordt onmiddellijk toegepast via oefeningen. Je krijgt zoveel mogelijk les in kleine theoriegroepen van maximum 30 à 40 studenten. Voor labo-oefeningen zit je in een labogroep van maximum twintig studenten. De Technologiecampus is bovendien een heel open campus met aandacht voor groen.

13


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING BIOCHEMIE Ben je geïnteresseerd in voeding en de chemische samenstelling ervan, dan kies je voor de afstudeerrichting biochemie. Je leert er alles over de kwaliteit van levensmiddelen en de toepassingen van biochemie in de veelbelovende tak van de industriële biotechnologie.

Wat studeer je? Het eerste jaar van de opleiding Chemie is gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen. In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting biochemie. Je leert alles over de (bio)chemische processen van voeding met vakken zoals microbiologie, voedselpathogenen, mouterij/ brouwerij, conserverings- en levensmiddelentechnologie en zuivel. De opleidingsonderdelen Biochemie en Biotechnologie geven je de technische en wetenschappelijke basis nodig voor de nieuwe uitdagingen die de industriële biotechnologie biedt.

Stagemogelijkheden “Goed contact tussen student en docent” “Tijdens de vele labo’s leer je je docenten beter kennen. De groepen zijn dan klein. Je hebt dan ook meer contact met je medestudenten. Later wil ik graag onderzoek doen in een labo. Door de vele labo’s leren we veel technieken die ons later zeker van pas zullen komen.”

De stage doe je in een voedingsmiddelenbedrijf, een brouwerij, een onderzoekslaboratorium dat biotechnologisch onderzoekswerk verricht, dit laatste vaak binnen een universiteit. Een goede stageplaats biedt perspectieven voor latere tewerkstelling. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

Heel veel jobs Als biochemicus werk je vooral in de sector van de levensmiddelentechnologie, zoals de zuivel-, de vlees- en de drankenindustrie. Je stuurt er de processen en analyseert en controleert zowel de grondstoffen als de halffabrikaten en de eindproducten. Volgende jobs kun je uitoefenen: • laborant voor analyse- en controlewerk in laboratoria voor voedings- en gistingsbedrijven; • onderzoeksmedewerker in biochemie en biotechnologie; • verantwoordelijke voor diverse productiestadia in brouwerij en mouterij; • technisch-commercieel afgevaardigde in levensmiddelenbedrijven en toeleveringsfirma’s.

Verder studeren Heb je een diploma Chemie, afstudeerrichting biochemie op zak? Dan kun je onder meer na een schakelprogramma van 60 studiepunten een universitair diploma behalen van Master in de Industriële wetenschappen Biochemie (Industrieel ingenieur). Een bijkomend universitair diploma!

14


Chemie

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van de Bachelor in de Chemie, afstudeerrichting Biochemie (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma met semestriĂŤle opsplitsing en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/chemie.

Studieprogramma bacheloropleiding Chemie afstudeerrichting Biochemie - Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Algemene chemie

12

Biologie (incl. labo)

11

Labo chemie

10

Wiskunde

4

Analytische chemie Fysica (incl. labo)

Organische chemie Statistiek-kwaliteitszorg Biochemie (incl. labo)

JAAR 2

6

3

9

3

5

5

3

4

Biotechnologie

8 3

Brouwerij

3

Communicatieve vorming

Waar? De opleiding Chemie wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10. Meer info: www.odisee.be/chemie

3

3

Enzymologie (incl. labo)

3

Fermentaties/Voedselpathogenen

3

Ethiek

3

Instrumentele analysen

3

Labo analytische chemie

7

Labo microbiologie

3

Labo mouterij-brouwerij

3

Mouterij

3

Onderzoeksvaardigheden

Conserveringstechnologie/Zuivel

3 3 3

4 3

Labo voedingswarenanalysen

6

Levensmiddelentechnologie

4

Milieuzorg/Bedrijfsbeheer

4

Stage/eindwerk

ALGEMEEN TOTAAL

JAAR 3

27 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

15


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING CHEMIE Ben je geïnteresseerd in de zuivere chemie, dan kies je uiteraard voor de afstudeerrichting chemie. Je ontdekt hoe chemische processen werken in de industrie en je verdiept je in de technologie die erachter steekt.

Chemie in de puurste vorm Het eerste jaar van de opleiding Chemie is gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen. In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting chemie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van de chemie: opleidingsonderdelen als Industriële, Organische, Analytische en Instrumentele chemie staan op je programma. Je ontwikkelt verder je communicatieve vaardigheden en leert gegevens uit vakliteratuur verwerken en verzamelen. In het derde jaar word je een volleerd chemicus met vakken als Instrumentele analysen, Organische spectrometrie, Polymeerchemie, Milieuzorg en Procestechnologie.

Veelzijdige stage “De labo’s zijn uitstekend uitgerust” “De labo’s zijn veel beter uitgerust dan op mijn secundaire school. De eerste proeven die ik zelf uitvoerde, gaven mij een echt wow-gevoel. We mochten in het eerste labo meteen zelf al de bunsenbrander aanzetten. Een nieuwe wereld ging voor mij open. De sfeer binnen Odisee zit ook juist: op de open dag voelde alles vertrouwelijk en huiselijk aan. En de docenten zijn zeer sympathiek.”

In het derde jaar ga je vanaf februari op stage in een analyse-, syntheseof controlelaboratorium van de chemische nijverheid of van een universitaire faculteit. Een goede stageplaats biedt perspectieven voor latere tewerkstelling. De keuze van de stageplaats doe je in overleg met de stagecoördinator op de hogeschool. Je kunt ook stage lopen in het buitenland.

Je job Je vindt heel gemakkelijk een job in de chemische nijverheid: de petrochemische sector, de staalnijverheid, de kunststoffensector, de meststoffenproductie. Je stuurt er de diverse processen en voert analyses met behulp van de meest gesofisticeerde apparatuur. Ook een baan als technisch-commercieel afgevaardigde in de chemische producten en/of analyseapparatuur of als lesgever behoren tot de mogelijkheden.

Verder studeren Heb je een diploma Chemie, afstudeerrichting chemie op zak? Dan kun je onder meer na een schakelprogramma van 60 studiepunten een universitair diploma behalen van Master in de Industriële wetenschappen Chemie (Industrieel ingenieur). Een bijkomend universitair diploma!

16


Chemie

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van de Bachelor in de Chemie, afstudeerrichting Chemie (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma met semestriële opsplitsing en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee. be/chemie.

Studieprogramma bacheloropleiding Chemie afstudeerrichting Chemie - Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Algemene chemie

12

Biologie (incl. labo)

11

Labo chemie

10

Wiskunde

4

Analytische chemie

Fysica (incl. labo)

Organische chemie Statistiek-kwaliteitszorg

Biochemie

JAAR 2

6

3

9

3

5

5

3

4

Communicatieve vorming Fysicochemie (incl. labo)

3

3

3

4

5

Instrumentele analysen Industriële chemie

9

Labo analytische chemie

7

Labo industriële analysen Labo microbiologie

3

Labo organische chemie

6

Labo industriële chemie Microbiologie

3

Milieuzorg/Bedrijfsbeheer Onderzoeksvaardigheden

De opleiding Chemie wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10. Meer info: www.odisee.be/chemie

6

4 4 4

Polymeerchemie

5

Stage/eindwerk

ALGEMEEN TOTAAL

3

Waar?

3 3

Ethiek

JAAR 3

27 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

17


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING MILIEUZORG Je vindt de zorg voor het milieu en de natuur heel belangrijk. Je houdt van wetenschappen. Dan kies je voor de afstudeerrichting milieuzorg. In die richting leer je alles over het detecteren, meten en analyseren van milieuverontreiniging en hoe je dit kan verbeteren.

Specifieke milieuvakken Het eerste jaar van de opleiding Chemie is gemeenschappelijk voor de drie afstudeerrichtingen. In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting milieuzorg. Ecologie, eco-toxicologie, milieubiotechnologie, water, bodem en luchtverontreiniging zijn vakken die op het programma staan. Je wordt ingewijd in de beginselen van de milieuwetgeving. Samen met het einddiploma van professionele Bachelor in de Chemie richting milieuzorg krijg je het attest Milieucoördinator B.

Stage in de richting milieuzorg

“Alles wat met milieu te maken heeft, vind ik heel belangrijk” “De milieuvakken vind ik het interessantst. In milieubiotechnologie leren we hoe genetische manipulatie gebruikt wordt voor de verbetering van de maatschappij. Heel fascinerend. Daarnaast vind ik ecotoxicologie erg boeiend: hoe help je mensen, dieren en planten door de giftigheid te verminderen?”

18

In het derde jaar ga je vanaf februari op stage in een laboratorium van de industrie of van een universitaire faculteit. Je voert milieuanalytische en ecotoxicologische experimenten uit. Je analyseert de restproducten van de economische bedrijvigheid, bepaalt de vuilvracht en zoekt naar oplossingen voor de beheersing en inperking ervan. Een goede stageplaats biedt perspectieven voor latere tewerkstelling. Je kunt ook stage lopen in het buitenland.

Veel jobmogelijkheden Je kunt met dit diploma aan de slag als laborant bij de milieuafdeling van bedrijven, van milieuanalyselaboratoria en van waterzuiveringsstations. Daarnaast kun je ook werken bij intercommunales als milieuambtenaar of als milieucoördinator. Denk maar aan de volgende mogelijkheden: • laborant in laboratoria van productiebedrijven (analyse van grondstoffen) om de kwaliteit van het leefmilieu te bevorderen; • deskundige en/of technoloog in een waterzuiveringsstation of bij een bedrijf voor drinkwaterproductie, afvalrecyclage…; • milieuspecialist met controlerende en adviserende taken bij overheidsdiensten; • gemeentelijk ambtenaar; • milieucoördinator in een bedrijf.


Chemie

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van de Bachelor in de Chemie, afstudeerrichting Milieuzorg (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma met semestriĂŤle opsplitsing en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/chemie. Studieprogramma bacheloropleiding Chemie afstudeerrichting Milieuzorg - Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Algemene chemie

12

Biologie (incl. labo)

11

Labo chemie

10

Wiskunde

4

Analytische chemie

Fysica (incl. labo)/Geluid Organische chemie Statistiek-kwaliteitszorg

Biologische detectie van verontreiniging

JAAR 2

6

3

9

5

5

5

3

4

Communicatieve vorming

3

Fysicochemie (incl. labo)

4

Ecologie, milieubeheer

3

Instrumentele analysen

3

Labo analytische chemie

7

Labo milieuanalysen Labo microbiologie

3

Microbiologie

3

Milieubiotechnologie

Onderzoeksvaardigheden Water

4

Afval- en materialenbeheer/Energiebeheer Bodem en lucht

Milieuwetgeving

3

Bedrijfsinterne milieuzorg Stage/Eindwerk

ALGEMEEN TOTAAL

De opleiding Chemie wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10. Meer info: www.odisee.be/chemie

3

3

Ecotoxicologie

Waar?

3 4

Ethiek

JAAR 3

3 6

3

Verder studeren? Met een schakelprogramma van 60 studiepunten kun je onder meer een universitair diploma van Master in de IndustriĂŤle wetenschappen (bio)chemie (Industrieel ingenieur) behalen. Een bijkomend universitair diploma!

3 4 3 4 4

27 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

19


Verder studeren Met een diploma Elektromechanica kun je na een schakelprogramma een diploma van Master in de IndustriĂŤle wetenschappen Elektromechanica (Industrieel ingenieur) behalen. Zo heb je bijkomend een universitair diploma van de KU Leuven op zak. Je kunt het schakelprogramma en de master volgen op de Technologiecampus Gent.

20


BACHELOR IN DE

Elektromechanica Je hebt een grote interesse voor techniek? De werking van toestellen en machines trekken je aandacht? Je vraagt je af hoe koelmachines en verwarmingstoestellen werken? Denk je eraan om zelf een toestel te ontwerpen of de bediening van een machine of installatie te vergemakkelijken? Je wilt meer weten over duurzaam energieverbruik? Je droomt van een verantwoordelijke functie in een bedrijf of je wilt graag technisch advies geven aan anderen?

Verschillende domeinen Je gaat voor een gevarieerde praktijkgerichte opleiding met aandacht voor diverse vakgebieden zoals elektronica, elektriciteit, mechanica, informatietechnologie, werktuigbouw, regeltechniek, automatisering… Je kiest voor de afstudeerrichting elektromechanica of klimatisering.

Elektromechanica? Elektromechanica leert je de werking, de opbouw en de sturing van machines doorgronden. Via projectwerk, stage en bachelorproef heb je de mogelijkheid om je te specialiseren in machines uit de industrie, bouw, landbouw, de medische wereld…

Of klimatisering? Wil je je verdiepen in verwarming, koeling en airconditioning, dan ga je voor klimatisering. Je specialiseren in energie behoort ook tot de opties. De keuzepakketten energiecoördinator en energietechologie leiden je op tot een specialist in duurzame energie en rationeel energieverbruik.

Algemene vaardigheden Naast de technische vorming, besteedt de opleiding ook de nodige aandacht aan algemene vaardigheden die je moet bezitten. Je raakt vertrouwd met rapporteren, vergadertechnieken, overleg, omgaan met conflicten, leiding geven… Je leert nadenken over de maatschappelijke en menselijke gevolgen van je beslissingen. Je werkt verder aan je taalvaardigheid, zowel in het Nederlands als in de talen van de ons omringende landen. In het derde jaar is het perfect mogelijk om je eindwerk aan een buitenlandse hogeschool te realiseren.

Technologielab Tijdens een technologielab werk je aan praktijkoefeningen waarin mechanische en elektrotechnische aspecten verweven zijn. Je verwerft inzicht in de energieomzettingen tussen elektrische en mechanische systemen. Je verdeelt je oefentijd over de verschillende interessegebieden in functie van je individuele nood. De veelzijdige opgaven stimuleren je om samen te werken met je medestudenten, elk vanuit eigen specifieke interesses en talenten.

21


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING ELEKTROMECHANICA Je kiest deze richting vanuit je algemene interesse voor elektromechanica en je wilt je toekomstmogelijkheden maximaal houden zodat je later gemakkelijk van de ene naar de andere job kunt hoppen. Dankzij je polyvalente opleiding kun je terecht in diverse bedrijven als ontwerper van nieuwe installaties (van plan tot uitvoering), als verantwoordelijke voor de productie, als onderhoudsverantwoordelijke voor complexe installaties in de voedingsindustrie, de bouw, de landbouw, de distributie- en transportbedrijven…

Wat studeer je? De opleiding Elektromechanica laat je de werking en de opbouw van machines zodanig begrijpen dat je er zelf één zou kunnen ontwerpen. We beginnen in het eerste jaar met de basisbeginselen van mechanica, ontwerp, elektriciteit, elektronica en automatiseringstechnieken. De klemtoon ligt daarbij niet op de theorie, maar op het oplossen van praktische problemen. Als eerstejaarsstudent volg je daarom een trainingsprogramma dat je probleemoplossend vermogen stimuleert en je tegelijk al doende de theorie bijbrengt. De studiebegeleiding in het eerste jaar coacht je doorheen dat trainingsprogramma.

Gevarieerde opleiding “Iedereen helpt elkaar” “Ik ging naar een infodag en was meteen verkocht. De inzet en de vriendelijkheid van de docenten gaven de doorslag bij mijn keuze. We worden perfect voorbereid op ons latere beroepsleven door de vele stages en bedrijfsbezoeken. En natuurlijk zijn er ook veel labo’s waar je in kleine groepen begeleid wordt. Het labo verspaning is mijn favoriete labo: je leert een werkstuk draaien of frezen. Ik heb er heel veel bijgeleerd!”

22

Nadat je een brede basis hebt verworven, ga je de technologie bestuderen: materialen, machineonderdelen, elektrische motoren, programmeerbare sturingen en de werking van machines zoals pompen, ventilatoren, verbrandingsmotoren, koel- en verwarmingstoestellen. Gaandeweg ontwikkel je ook kennis over sterkteberekeningen, veiligheid en goede installatiepraktijk.

Waar werk je later? De meeste van onze afgestudeerden vinden werk in de industrie, sommigen in het ontwerp in studiebureaus, anderen in de productie als werkverdeler of als verantwoordelijke voor de installatie en het onderhoud van productiemiddelen zoals automaten en robots. Ook in administratieve diensten, in de verkoop of naverkoop is er vaak vraag naar hooggeschoolden met een ruime technische bagage. Daarnaast kun je ook terecht in het technisch onderwijs of je eigen zaak starten.


Elektromechanica

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in de Elektromechanica, afstudeerrichting Elektromechanica. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/em. Studieprogramma bacheloropleiding Elektromechanica afstudeerrichting Elektromechanica - Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Schemalezen, elektriciteit, elektronica, elektrische machines, datacommunicatie

10

10

3

Statica, kinetica, machineonderdelen, sterkteleer, verspanende vormgeving

12

8

6

Geïntegreerde praktijksessies

10

ELEKTROTECHNIEKEN

MECHANISCHE TECHNIEKEN

TECHNOLOGIELAB ONTWERPEN

UITVOERINGSTECHNIEKEN

8

CNC, lassen, spaanloze vormgeving AUTOMATISERING

Schakeltechniek, detectie, PLC, hydraulica-pneumatica, robotica INFORMATICA

ENERGIETECHNOLOGIE

3 4

MEET- EN REGELTECHNIEK

WETENSCHAPPELIJKE VORMING

Wiskunde, fysica, energieleer, chemie

10

Communicatie – Engels – Frans – keuzetaal – bedrijfsbeheer

3

ALGEMENE VORMING DEONTOLOGIE – RZL STAGE

5

3

10

12

6

3

8

4

EINDWERK ALGEMEEN TOTAAL

De opleiding Elektromechanica wordt georganiseerd op Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst, tel: 053-72 71 70.

Hoger afstandsonderwijs

6

3

Waar?

5

Je kunt je diploma van Bachelor in de Elektromechanica ook behalen via afstandsonderwijs. Ideaal als je werken en studeren wilt combineren. Meer info: www.odisee.be/emopafstand

8 6

14 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

23


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING KLIMATISERING Klimatiseringsinstallaties worden ingezet voor temperatuur- en vochtigheidsregelingen van leefruimtes (zoals woningen en kantoren) en van opslagplaatsen (voor vlees, groenten, bloemen...). Ook voor bijzondere toepassingen worden ze gebruikt: computerzalen, bierkoelers en droogvriesinstallaties.

Wat studeer je? De opleiding klimatisering leert je de werking en de opbouw van klimaatinstallaties zo goed begrijpen dat je er zelf één zou kunnen ontwerpen. Het keuzepakket energiecoördinator leert je energiestromen in kaart brengen, het rendement van installaties beoordelen en beslissingen nemen over energiebesparende investeringen. We beginnen in het eerste jaar met de basisbeginselen van mechanica, elektriciteit, elektronica en ICT.

Twee keuzepakketten

“Deze opleiding was voor mij een uitdaging” “Je hebt ontzettend veel mogelijkheden met deze opleiding. Ze is zeer praktijkgericht. Daardoor is ze een prima voorbereiding op wat je later moet doen. Als meisje was deze keuze wel een uitdaging, maar ik heb er nog geen spijt van. Misschien studeer ik wel verder als Industrieel ingenieur, dat kan nog na mijn opleiding.”

24

Nadat je een brede basis verworven hebt, ga je de technologie bestuderen: koeltechnieken, verwarmingstechnieken, pompen, ventilatie, luchtbehandeling, warmtekrachtkoppelingen, technische uitrusting van gebouwen, hernieuwbare energiebronnen, klimaatregelingen, gebouwbeheerssystemen. In het laatste jaar kies je één van de twee mogelijke keuzepakketten: je specialiseert je ofwel in klimatiseringsprojecten, ofwel in rationeel energieverbruik. Kies je voor rationeel energieverbruik, dan verwerf je alle credits van het postgraduaat energiecoördinator (info op www.energiecoördinator.be).

Hoe ziet je job er uit? Bij de voorbereiding hoort het maken van offertes, het ontwerp en de berekening van installaties, het plannen van de werken, het bestellen en het tijdig laten leveren van de nodige materialen... Bij de installatie zie je toe op de correcte uitvoering, de efficiënte inzet van materiaal en middelen, de afstelling en de kwaliteitscontrole. Onderhoud omvat naast herstellingen, het toezien op periodieke onderhoudsbeurten en het wijzigen van de instellingen van het beheerssysteem. Als klimatiseringstechnieker kun je terecht bij firma’s die klimatiseringsinstallaties verkopen en/of installeren, of als onderhoudsverantwoordelijke bij de firma of openbare dienst die de klimatiseringsinstallatie gebruikt.


Elektromechanica

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in de Elektromechanica, afstudeerrichting Klimatisering. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/em.

Studieprogramma bacheloropleiding Elektromechanica afstudeerrichting Klimatisering - Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Schemalezen, elektriciteit, elektronica, elektrische machines, datacommunicatie

10

10

3

Statica, kinetica, machineonderdelen, sterkteleer, verspanende vormgeving

12

8

Geïntegreerde praktijksessies

10

ELEKTROTECHNIEKEN

MECHANISCHE TECHNIEKEN

TECHNOLOGIELAB KLIMATISATIE

Koeltechniek, verwarmingstechniek, ventilatie, luchtbehandeling

5

VERWARMINGSTECHNIEK

3

KEUZEPAKKET ENERGIECOÖRDINATOR

Gebouwenschil, energieaudit, energieprestatie Calculatie,planning, technische installaties, bedrijfsbeheer

8

4

10

ONTWERPEN

8

3

Schakeltechniek, detectie, PLC, hydraulica-pneumatica, toepassingen

3

10

3

6

3

AUTOMATISERING Informatica

ENERGIETECHNOLOGIE

4

MEET- EN REGELTECHNIEK

WETENSCHAPPELIJKE VORMING

Wiskunde, fysica, energieleer, chemie

10

Communicatie – Engels – Frans – keuzetaal

3

ALGEMENE VORMING DEONTOLOGIE – RZL STAGE

3

5

8

4

4

EINDWERK ALGEMEEN TOTAAL

De opleiding Elektromechanica wordt georganiseerd op Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst, tel: 053-72 71 70. Meer info: www.odisee.be/em

10

KEUZEPAKKET KLIMATISERING

Waar?

Hoger afstandsonderwijs Je kunt je diploma van Bachelor in de Elektromechanica ook behalen via afstandsonderwijs. Ideaal als je werken en studeren wilt combineren. Meer info: www.odisee.be/emopafstand

6

14 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

25


Verder studeren Heb je een diploma Elektronica-ICT op zak? Dan kun je na een schakelprogramma van 60 studiepunten een diploma behalen van verschillende universitaire opleidingen zoals Master in de Industriële wetenschappen Elektronica-ICT (Industrieel ingenieur), Master in de Industriële wetenschappen Informatica, Master in de Toegepaste informatica… Zo heb je bijkomend een universitair diploma op zak. Je kunt het schakelprogramma en de Master van Industriële wetenschappen volgen op de Technologiecampus Gent.

26


BACHELOR IN DE

Elektronica-ICT Ben je gebeten door internet, computers, smartphones, en de technologie die erachter zit? Wil je zelf, tijdens een praktijkgerichte opleiding, netwerken leggen, apps en websites maken of slimme toestellen bouwen voor het Internet of Things? De opleiding Elektronica-ICT is dan zeker iets voor jou.

Je kiest voor praktijk én theorie De opleiding Elektronica-ICT is een praktijkgerichte opleiding met een brede theoretische onderbouw. De werkvormen zijn heel afwisselend: projecten, hoorcolleges, gastlessen, zelfstandig opzoekwerk, labosessies… We dagen je uit om het maximale uit je opleiding te halen. In de loop van je opleiding leer je geleidelijk zelfstandig problemen oplossen op een kritische en professionele manier. In het laatste jaar ga je drie maanden op stage en maak je een bachelorproef. Dat kan ook in het buitenland!

Twee afstudeerrichtingen Vanaf het eerste jaar kies je - op basis van je eigen interesse - tussen een van de twee afstudeerrichtingen. Ben je in de ban van microcontrollers, elektronische sturingen, audioen videoapparatuur, draadloze communicatie, robotjes… dan kies je ongetwijfeld voor Elektronica. Ben je geïnteresseerd in computers, websites, software applicaties en netwerken… dan is ICT wellicht meer jouw ding. Ten slotte geven we je door het volgen van enkele keuzevakken ook de mogelijkheid om je voor te bereiden op de overstap naar het schakeljaar en een masteropleiding.

Projecten, stage en bachelorproef Naast de vele labo-oefeningen, werk je ook aan individuele projecten en groepsprojecten. Zo leer je zelfstandig werken én in team oplossingen zoeken. Je sluit je opleiding af met een stage van dertien weken in een bedrijf en je maakt een bachelorproef. Stage en bachelorproef kunnen ook in het buitenland: aan jou de keuze!

Persoonlijke aanpak Aan Odisee ben je geen nummer. De kloof tussen student en docent is klein. Dat blijkt uit de bevraging van de eerstejaarsstudenten over hun opleiding. Zit je met een specifiek probleem, dan helpt het docententeam je graag verder. Een persoonlijke aanpak vinden wij heel belangrijk.

Iets voor jou? Je hoeft geen technische of ICT-opleiding gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. Wel vragen we van jou een grote interesse in ICT en hardware en een grote portie nieuwsgierigheid naar nieuwe technologieën. Heb je minder dan vier uur wiskunde gehad in het secundair onderwijs, dan organiseren wij voor jou een instapcursus wiskunde tijdens de eerste helft van september. Ook in de loop van het academiejaar kun je rekenen op begeleiding en ondersteuning waar nodig.

27


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING ELEKTRONICA Kun je je een wereld voorstellen zonder iPad, smartphone, computer, gps of leds? Vind je het ook fascinerend wat moderne toestellen allemaal kunnen? Technologie is echt overal en helpt ons enorm vooruit. Je drukt op een knop of raakt een touchscreen aan en er gebeurt van alles. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend... maar binnenin kom je in de boeiende wereld van de elektronica terecht.

Van Vlaanderen tot China Elektronische toestellen doorgronden, bedenken, ontwerpen, optimaliseren en nadien ook onderhouden (geen enkel toestel kan tegenwoordig nog zonder regelmatige updates). Dat is de kern van de opleiding Elektronica. Vergis je niet: elektronica komt niet alleen uit China, ook in Vlaanderen zijn heel wat belangrijke elektronicabedrijven die aan ontwikkeling én productie doen. Speciale elektronicatoestellen worden nog altijd bij ons gemaakt.

Smart electronics

“Veelzijdige maar onbekende opleiding” “De opleiding Elektronica is zeer veelzijdig en toch onbekend. Er zijn zoveel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je wil audio- of videoapparatuur ontwerpen of herstellen? FPGA’s programmeren? Of zoek je het liever bij het Internet of Things? Met deze opleiding als basis kan dat allemaal. Ik zou later graag onderzoek doen. Ik denk eraan om in de ruimtevaartindustrie te werken, maar alles is nog mogelijk.”

28

Tijdens je opleiding leer je alles over de binnenkant van hedendaagse communicatie- en multimedia-apparatuur. Hoe wordt die ontworpen en geprogrammeerd? Je verwerft een grondige theoretische en praktische kennis van de verschillende soorten elektronica. Je tekent en ontwerpt elektronische schakelingen in een specifieke CAD-omgeving. Je bouwt je eigen computer van scratch en speelt er vervolgens Tetris op… Telecommunicatie is dan weer een ander deel van de opleiding. Je leert hoe geluid, beeld en informatie via kabels — of draadloos — worden doorgestuurd en ontvangen. Ten slotte doorgrond je ook alle geheimen van de controle en sturing van machines en motoren, wat je opleiding alleen maar universeler maakt.

Je jobmogelijkheden Met een diploma Elektronica heb je heel veel mogelijkheden. Zo kun je aan de slag in de wereld van telecommunicatie, interfacing, smart devices en elektronische sturingen. Stuk voor stuk gaat het om knelpuntberoepen. Je werkt als elektronicus die autonoom of in dienstverband werkt. Je werkt aan elektronische installaties of geautomatiseerde systemen. Je komt terecht in technisch-commerciële functies, als programmeur of als ontwerper. Misschien start je wel je eigen zaak op? De taken die je krijgt kunnen zeer divers zijn: ontwerp, research & development, projecten, planning, aankoop, inkoop, productie, engineering, productieondersteuning, verkoop, installatie, onderhoud, service, dienst-na-verkoop, kwaliteitszorg, opleiding…


Elektronica-ICT

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in de Elektronica-ICT, afstudeerrichting Elektronica. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Bekijk de actuele versie van het volledige programma en de ECTS-fiches op www.odisee.be/elektronica-ict.

Studieprogramma bacheloropleiding Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica - Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Toegepaste elektronica

13

Digitale technieken

6

Computerarchitectuur & microcontrollers Wiskundige technieken

Elektronische uitvoeringstechniek Gegevensbanken Systeembeheer Programmeren

Datanetwerken

Telecommunicatie

JAAR 2

JAAR 3

9 5 4 4 4

11 4

Operationele versterkers

De opleiding Elektronica-ICT, afstudeerrichting Elektronica wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10. Meer info: www.odisee.be/elo

5 5 8

7

Projecten

5

Digitaal systeemontwerp

4

Signaalverwerking

4

Wetenschappen voor elektronica

4

Internet of Things

11

3

Filosofie-Ethiek

3

3

Communicatieve vorming

4

IndustriĂŤle toepassingen Talentontwikkeling

4

7 5

Hoogfrequent-techniek

4

Videotechniek

4

Geavanceerd PCB-ontwerp

4

Ondernemen

3

Keuzepakket stage + bachelorproef in Vlaanderen ALGEMEEN TOTAAL

Waar?

23 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

29


TECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) Je verdiept je in alle aspecten van het brede IT-gebied: van programmeren tot webtechnologie, van computerhardware over besturingssystemen naar systeembeheer en netwerktechnologie. Je krijgt een grondige opleiding object-georiënteerd programmeren en leert websites bouwen, cliënt-server- en multi-tierapplicaties ontwikkelen, dynamische scripts schrijven én deze gegevens koppelen aan gegevensbanken.

Verschillende keuzetrajecten Binnen de afstudeerrichting ICT heb je nog eens de mogelijkheid om je te specialiseren. Via het keuzetraject ‘Infrastructuur’ kun je je verder verdiepen in de technologie van servers en datacenters, geavanceerde netwerken, redundantie, storage en virtualisatie. Ook de problematiek van firewalls en beveiliging tegen spam, virussen, malware, hacking en andere bedreigingen komen aan bod. Ben je gefascineerd door de wereld van geavanceerde webtoepassingen, apps voor tablet of smartphone? Dan is het keuzetraject ‘Web & Mobile Development’ iets voor jou: je verdiept je in geavanceerde client- en serverside technologie, leert gebruik te maken van diverse frameworks en koppelt je toepassingen aan externe services. Het ontwikkelen van apps voor tablets en smartphones hoort daar natuurlijk ook bij. Sleutelwoorden daarbij zijn: security, usability, responsive design.

“Gepassioneerde docenten” “Dit is de gedroomde opleiding voor wie later in de IT-sector wil werken. Zelf wil ik ondernemer worden; ik ben bezig met mijn eigen IT start-up. Tijdens het vak Projecten kreeg ik zelfs de kans om aan mijn eigen bedrijf te werken. Bovendien kon ik rekenen op gratis tips en advies van mijn docenten. Die zijn gedreven met hun vak bezig.”

30

Ondersteunende vakken Wiskunde en basiselektronica vullen de ICT-vakken aan. De vakken Ethiek, Communicatieve vorming en Ondernemen zorgen voor de menselijke, communicatieve en economische component van je opleiding. Een ICT-er is geen vakidioot maar iemand met communicatieve vaardigheden en economische inzichten die bovendien ethisch en bewust handelt.

Heel veel jobmogelijkheden Je kansen liggen voor het grijpen in de IT-sector: er is een groot tekort aan ICT-ers op de arbeidsmarkt. Een greep uit de mogelijkheden: • in diverse sectoren als netwerkbeheerder en verantwoordelijke voor de beveiliging van het bedrijfsnetwerk; • in ICT-ondernemingen voor ontwerp, installatie, configuratie en onderhoud van computernetwerken en infrastructuur; • in bedrijven als ontwikkelaar van websites en internettoepassingen; • in de sector van de softwareontwikkeling en multimediatechnologie; • in bedrijven en organisaties voor onderhoud, verkoop, assemblage en dienst-na-verkoop van computers en computernetwerken; • in het onderwijs en de sector van de (permanente) vorming.


Elektronica-ICT

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in de Elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Bekijk de actuele versie van het volledige programma en de ECTS-fiches op www.ikdoeict.be.

Studieprogramma bacheloropleiding Elektronica-ICT afstudeerrichting ICT - Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN Wiskundige technieken

JAAR 1 5

Programming

11

Webdesign & usability

4

Relational databases Web technology

System administration Data networks

Computer architecture Internet of Things

Elektronische netwerken Digitale technieken Filosofie-ethiek

4 5 4 3 4 5 8 6

Communicatieve vorming

JAAR 2

JAAR 3

12

5

5

5 4 3

3

Web scripting

3

4

5

User experience design

4

Keuzetraject Infrastructuur: Network security

3

Keuzetraject Infrastructuur: Scaling networks

5

Keuzetraject Web: keuzepakket Web development

8

Ondernemen

Talentontwikkeling

3 5

Data security

4

Keuzetraject Infrastructuur: Enterprise networks

6

Keuzetraject Infrastructuur: Cloud infrastructure

7

Keuzetraject Web: .Net Web Solutions

6

Keuzetraject Web: Web & mobile development

7

Keuzepakket stage + bachelorproef in Vlaanderen

23

Keuzepakket stage + bachelorproef buiten Europa

23

Keuzepakket stage + bachelorproef in Europa

23

Keuzepakket studiemobiliteit en bachelorproef in of buiten Europa ALGEMEEN TOTAAL

De opleiding Elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10. Meer info: www.odisee.be/ict Bekijk ook www.ikdoeict.be

5

6

Project

Waar?

23 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

31


Extra certificaten Odisee speelt een voortrekkersrol op het vlak van domotica. Na je opleiding kun je volgende certificaten behalen: het KNX Certificated Course (KNX Domotica Systemen), het Crestron Configurations & Essentials (Crestron Multimedia Domotica) en het Siemens Certified Automation Technician certificaat. Een extra troef voor je toekomst!

32


BACHELOR IN DE

Energietechnologie Wil je weten hoe slimme elektrische installaties werken? Domotica en industriële systemen spreken je aan? Je vraagt je af hoe PLC’s, wind power plants, zonnecellen, WKK en warmtepompen werken? Je bijt je graag vast in projecten? Geloof je in een beter wereld en wil je hernieuwbare energie inzetten? Zonder twijfel kies je dan voor de praktijkgerichte opleiding Energietechnologie!

Opleiding van de 21ste eeuw De opleiding telt zes leerlijnen: Energie, Licht & Gebouwen, Automatisatie, Wetenschappelijke basisvorming, Algemene vorming & vaardigheden en de Integratie-leerlijn. Tijdens je eerste jaar verwerf je een uitgebreide basiskennis. Die technische kennis vul je aan met ondersteunende vakken zoals Netwerken en Informatietechnologie, Projectmanagement, Toegepaste wiskunde en Toegepaste mechanica. Je leert hoe je energie kunt opwekken, je leert energie-installaties ontwerpen, domoticasystemen ontwerpen en programmeren, intelligente gebouwentechniek, PLC’s programmeren, geavanceerde regelsystemen en strategieën ontwikkelen, industriële communicatie op poten zetten en nog veel meer. In de Integratieleerlijn komt alles samen! Je werkt in team aan maatschappelijk belangrijke projecten en je gaat dertien weken op stage in een bedrijf naar keuze. Kiezen voor een buitenlandse stage kan ook. We scherpen je ‘soft skills’ aan met Professionele communicatie, Bedrijfsmanagement en Beroepsethiek: die maken van jou een professionele ‘energietechnoloog’, klaar om de wereld te veroveren.

Oplossings- én praktijkgericht We bieden je een zeer praktijkgerichte opleiding waarin je oplossingsgericht én projectmatig leert werken, vertrekkend vanuit een probleemsituatie in hightech labo’s. Je leert moderne installaties ontwerpen en tekenen met AutoCad en EPLAN. Je weet als geen ander hoe je een domoticasysteem integreert in een gebouw en je test alles uit in

ons hypermodern domoticahuis. Aandrijvingen, energie-omvormers, robotica en intelligente regelsystemen kennen geen geheimen voor jou. Je bent een echte problem solver!

We helpen je op weg Je hoeft geen specifieke technische vooropleiding gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. Wel vragen we een grote interesse in techniek en een portie nieuwsgierigheid en doorzetting. Heb je minder dan vier uur wiskunde gehad in het secundair? Dan volg je best de instapcursus vóór de start van het academiejaar. Wij zorgen ook voor extra begeleiding wiskunde tijdens het jaar. Heb je aso gevolgd? Dan is de richting zeker iets voor jou. In ons FabLab kun je technologische hoogstandjes uitproberen. Je kunt er zelf je eigen prototype bouwen. Je werkt er in kleine teams en wordt begeleid door onze experten.

Oog voor jouw talent We talk the talk and walk the walk. Onze dagelijkse werking staat volledig in het teken van flexibele leertrajecten en talentontwikkeling. Bij ons ben je geen nummer. Je wordt gecoacht en bijgestuurd waar nodig. In de opleiding Energietechnologie geloven we sterk dat kennis én talent een perfecte match zijn voor een beloftevolle toekomst. Daarom moedigen we je aan om niet alleen kennis te vergaren maar ook je persoonlijke talenten op te sporen en te ontwikkelen tijdens én na je opleiding. Zo word je een echte durver die voortdurend grenzen verlegt.

33


TECHNOLOGIE

JE JOBMOGELIJKHEDEN Energie is momenteel één van Europa’s grootste uitdagingen. Energie-efficiëntie en duurzaam ondernemen zijn belangrijke uitdagingen. Met een diploma Energietechnologie heb je dan ook een gewild diploma in handen met 100% jobzekerheid. Door je praktijkgerichte opleiding ben je gemakkelijk inzetbaar op de arbeidsmarkt. In grote bedrijven voer je sterk gespecialiseerde taken uit. Ook in kleinere dynamische ondernemingen krijg je zeker kansen om door te groeien. De certificaten die je behaalt, zijn een extra troef.

Je bent een ‘Smart’

“De demonstraties gaven de doorslag” “Ik merkte tijdens de open dag dat de hogeschool alles in huis heeft om studenten optimaal te begeleiden. De docenten demonstreerden vol passie de nieuwste domoticasystemen. Er is zelfs een domoticahuis voor studenten met de recentste domoticasoftware.“

Je bent gegeerd in de wereld van energie, domotica, verlichting en automatisatie. Als energie-expert werk je autonoom of in team. Je neemt verantwoordelijke taken op. Je kunt aan de slag als projectleider, consultant, ontwerper, productontwikkelaar, PLC-programmeur, onderhoudsverantwoordelijke of energieambtenaar. Kortom je bent een ‘Smart’ op het gebied van energie in de brede betekenis van het woord! Een greep uit de talrijke jobs: • in de energiesector als raadgever of als operator; • in de wereld van verlichting als lichtexpert; • in elektrische installatiebedrijven, als technisch tekenaar of als werfleider; • in de bouwsector als werfleider of als zelfstandig ondernemer met een focus op algemene elektriciteit, robotica, gebouwenbeheer, lichttechnologie, HVAC, hernieuwbare energie, beveiliging of toegangscontrole; • in de zorgsector als technisch consultant of als domotica-integrator; • in de wereld van gebouwbeheerssystemen of automatisatie; • in de bouw als site manager; • op een studiebureau als sales manager of technical consultant; • in het onderwijs.

Verder studeren Heb je een diploma Energietechnologie op zak? Dan kun je na het volgen van een schakelprogramma van 60 studiepunten een universitair diploma behalen van Master in de Industriële wetenschappen Energie of Elektromechanica (Industrieel ingenieur). Je kunt het schakelprogramma volgen op de Technologiecampus Gent.

Starten in februari Je kunt de opleiding Energietechnologie zowel in september als in februari starten. Odisee werkt namelijk met een semestersysteem: het eerste start in september, het tweede in februari. Door te starten in februari studeer je drie jaar later af, ook in februari. Een studietrajectbegeleider bespreekt met jou je mogelijkheden.

34


Energietechnologie

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in de Energietechnologie. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/ent.

Studieprogramma bacheloropleiding Energietechnologie Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN ALGEMENE VORMING EN VAARDIGHEDEN Toegepaste wiskunde

Informatica / Programmeren Communicatie

JAAR 1 7

7

Bedrijfsmanagement Filosofie - Ethiek CAD / EPLAN

6

Elektrische netwerken

10

Elektronica

3

WETENSCHAPPELIJKE BASISVORMING Elektrische machines

Wetenschappen voor energietechnologie ENERGIE

Energieproductie en hernieuwbare energie Thermodynamica en energietoepassingen Energiedistributie en netbeheer

5

6

Vermogenselektroncia

PLC basis | Complexe instructies | Bijzondere toepassingen Analoge regeltechniek

3

Regelaars en Closed loop systemen

4 4

3

4 3

8 3

3

4 5

Intelligente elektrische installaties

5

3

Gebouwenbeheer KNX

3

8

INTEGRATIE LEERLIJN

Communicatie en Project

Projectmanagement en rapportering

7

Stage

Bachelorproef ALGEMEEN TOTAAL

4

3

Domotica

Industriële LS-installaties

Meer info: www.odisee.be/ent

5

Industriële communicatie

Lichttechnologie

3

De opleiding Energietechnologie wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10.

3

Geavenceerde regelsystemen en strategieën

LICHT EN GEBOUWEN

3

Waar?

5

4

Procesinstrumentatie en regelkringen

JAAR 3

3

4

Aandrijvingen en energieomvormers AUTOMATISATIE

JAAR 2

9 11 9

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

35


36


BACHELOR IN DE

Ontwerp- en productietechnologie Je bent geboeid door techniek en tuk op nieuwe technologieën? Je bent creatief en werkt graag nieuwe ideeën uit? Dan is de opleiding Ontwerp- en productietechnologie misschien jouw richting! Je bewandelt er de boeiende weg van een goed idee naar een gefundeerd ontwerp, tot en met de praktische uitvoering. Tal van bedrijven wachten op jouw creatieve ideeën, kennis en vaardigheden.

Praktijkgericht De theorie die je verwerft, dient als basis voor toepassingen op industrieel niveau in hightech labo’s. Je krijgt een algemene vorming met vakken zoals Wiskunde, Informatietechnologie en Communicatieve vorming. Daarnaast krijg je een grondige opleiding in technische vakken waarbij het accent ligt op het ontwerp en de mechanische vormgeving. Bedrijfservaring doe je op tijdens je stage van vier maanden in het derde jaar.

Krachtlijnen Een goed ontwerp vloeit voort uit een grondige kennis van verschillende vakgebieden. • Welke technologie gebruik je het best om je ontwerp uit te werken? • Kan je ontwerp de nodige (geautomatiseerde) bewegingen realiseren? • Hoe werk je een efficiënte automatisering uit? • Hoe kies je de best passende materialen en componenten? • Welke productietechnieken kun je inzetten om je ontwerp te (laten) bouwen? • Hoe kun je de geproduceerde elementen correct nameten? • Hoe kun je de gebruikte materialen testen op hun kwaliteit? • Is je idee economisch haalbaar?

De juiste vooropleiding? Je hoeft geen specifieke technische vooropleiding gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. Geboeid zijn door techniek en een gezonde portie nieuwsgierigheid zijn de voornaamste instapvoorwaarden. Heb je minder dan vier uur wiskunde gehad in het secundair onderwijs, dan organiseren wij voor jou een instapcursus wiskunde. Maar ook met een niet-technische vooropleiding ben je welkom: voor de technologische vakken starten we immers vanaf nul en voorzien we een gedifferentieerd lessenpakket.

Technische vorming Je wordt ondergedompeld in technische vakken: Mechanica, Toegepaste mechanica, Materialenleer, Meettechniek en Automatisering. Het accent ligt op het ontwerp en de mechanische vormgeving via onderwijsactiviteiten zoals Ontwerpen en Productietechnologie. Het programmeren van CNC-machines en een grondige CAD-opleiding komen van bij het begin van je opleiding aan bod (AutoCAD – 2D en SolidWorks – 3D). Je sluit je opleiding af met een stage van vier maanden in een bedrijf. De keuze van het vakgebied van je stage, de omgeving (bedrijf/hogeschool/universiteit) en of je ze uitvoert in het binnen- of het buitenland, ligt volledig in jouw handen.

37


TECHNOLOGIE

JE JOBMOGELIJKHEDEN Volgens een recente studie van de VDAB, biedt een diploma Ontwerp- en productietechnologie honderd procent jobzekerheid. Met het diploma kun je in heel wat bedrijven en sectoren terecht. Wedden dat het een boeiende loopbaan wordt?

Je jobmogelijkheden Elk bedrijf heeft nood aan bachelors Ontwerp- en productietechnologie: de staal- en machinebouw, de auto-industrie, de kunststofverwerkende industrie, de chemische industrie… Het ontwerp, de installatie, het programmeren, het testen en corrigeren/afregelen van machines en geautomatiseerde processen behoren tot jouw domein. Ook een job als tekenaar of ontwerper, als werkplaatsverantwoordelijke of verantwoordelijke kwaliteit of veiligheid in een commerciële of technische dienst liggen binnen handbereik. Je kunt ook als leraar in het technisch onderwijs aan de slag. Kortom, een bijzonder en uitgebreid takenpakket!

Verder studeren

“Een zeer stevige basis” “Ik hou ervan om iets te ontwerpen dat werkt, helemaal uit het niets. Een machine in 3D uittekenen en vervolgens zien evolueren, dat vind ik fijn. In groep doen we dat vaak. We hebben soms levendige discussies: hoe moeten we het nu juist aanpakken? Wat zou nu de beste oplossing zijn voor een probleem dat we ondervinden?”

38

Heb je een diploma Ontwerp- en productietechnologie behaald? Dan kun je na een schakelprogramma van 60 studiepunten een diploma behalen van Master in de Industriële wetenschappen Elektromechanica (Industrieel ingenieur). Zo heb je bijkomend een universitair diploma van de KU Leuven op zak. Je kunt het schakelprogramma en de master eveneens volgen op de Technologiecampus Gent.

“Ik weet niet wat solliciteren is” zegt pas afgestudeerde student #ontwerpenproductietechnologie #odisee met job http://bit.ly/1vti1H4


Ontwerp- en productietechnologie

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/opt. Studieprogramma bacheloropleiding Ontwerp- en productietechnologie Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

3

3

JAAR 3

ONTWERPEN Labo CAD 2D/3D Labo Ontwerpen Project

4

Labo CAD+

Labo vormgeving Labo CAM

6 3

Project

AUTOMATISERING

Elektriciteit, elektrische machines

Pneumatica/hydraulica/regeltechniek PLC-programmatie

3

2

PRODUCTIETECHNOLOGIE Productietechnologie (verspaning, lassen, ‌)

3

2

3 2

2

2

2

2

2

2

Statica, kinetica, sterkteleer

7

4

4

5

Berekenen machineonderdelen, onderhoud Toegepaste mechanica (stromingsleer, pompen, compressoren, thermodynamica, verbrandingsmotoren, residentiĂŤle verwarming en koeling) Labo toegepaste mechanica MATERIALENLEER Materialenleer

Labo materialenleer METEN

Geometrische meettechniek

Labo geometrische meettechniek Kwaliteitskunde en statistiek

ALGEMENE VAARDIGHEDEN

2

6

2

2

2

2

3

Wiskunde

6

Ethiek

3

Bedrijfsbeheer

3

Starten in februari Je kunt de opleiding Ontwerp- en productietechnologie zowel starten in september als in februari. Odisee werkt namelijk met een semestersysteem: het eerste start in september, het tweede in februari. Start je in februari dan kun je, mits enkele vrijstellingen of de nodige zelfstudie, binnen de drie jaar afstuderen. De studietrajectbegeleider bespreekt met jou je mogelijkheden.

2

2 4

4

6

4

3

STAGE EN BACHELORPROEF Stage

2 16

Bachelorproef TOTAAL

4 2

Gedifferentieerde vorming

Communicatieve vorming, labo informatietechnologie

3

2

Labo automatisering

MECHANICA EN TOEPASSINGEN

De opleiding Ontwerp- en productietechnologie wordt georganiseerd op de Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, tel: 09-265 86 10. Meer info: www.odisee.be/opt

4

3 5

7

Waar?

10 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

39


40


BACHELOR IN

Vastgoed Heb je interesse voor de bouwwereld, maar gebruik je liever gsm en tablet dan een tekenpen? Heb je bovendien een flinke dosis commerciële feeling? Je komt uit het aso of tso? Dan is de opleiding Vastgoed iets voor jou! In de opleiding Vastgoed combineer je een grondige kennis van de bouw- en architectuurwereld met managementvaardigheden.

Je programma In de opleiding Vastgoed zijn er vier pijlers: algemene vorming, bouwtechnische vorming, juridisch-economische vorming en beroepspraktijk. In de algemene vorming trainen we enerzijds jouw communicatie- (Nederlands, Engels en Frans) en informaticavaardigheden en verbreden we anderzijds je kijk op vastgoed en maatschappij.

Gevarieerde opleiding Binnen het bouwtechnisch pakket werken we aan je bouwtechnische kennis aan de hand van onder meer materialen-, constructie- en structuurleer. Aansluitend daarop bereiden we je voor op het centraal examen voor EPC-deskundige Type 1 van het Vlaams Energieagentschap. Daarna kun je als EPC-deskundige aan de slag. Een grondige juridisch-economische vorming is eveneens onontbeerlijk. In het werkveld dien je immers praktisch en correct om te springen met burgerlijk en fiscaal recht, huur-, bouw-, milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht. De financieel-economische aspecten komen aan bod in Bedrijfsbeheer, Economie, Vastgoedrekenen, Vastgoedfinanciering en Investeringsanalyse.

Beroepspraktijk Onder het pakket ’Beroepspraktijk’ komen vier verschillende beroepsoriëntaties (vastgoedbemiddelaar, -beheerder, -promotor en –expert) uitdrukkelijk aan bod. Daarbij worden meerdere gastdocenten uit het werkveld betrokken. Vanaf het eerste jaar verwerf je ook competenties via projectwerk: in groep pas je de geleerde theorie toe op een praktijkcase. Je

ontwikkelt vaardigheden zoals communicatie, ondernemingszin, creativiteit, zin voor overleg…

With a little help Weinig wetenschappen gehad in het secundair onderwijs? Geen paniek, er is geen voorkennis vereist om de opleiding tot een goed einde te brengen. Om je op weg te helpen hebben we enkele instapcursussen, gericht op elementaire rekenregels en basisbegrippen uit de vastgoedsector. Verder kun je als student altijd rekenen op coaching en ondersteuning van onze docenten en onze studiebegeleiders.

Uitstekende reputatie Onze vastgoedstudenten zijn afkomstig uit heel Vlaanderen en kenmerken zich door hun behoorlijke portie ondernemingszin. Recht en economie zijn begrippen die hen niet afschrikken en ze kunnen goed overweg met het analyseren van de vastgoedmarkt. Onze opleiding heeft een uitstekende reputatie in het werkveld. Bovendien kreeg de opleiding een zeer positieve beoordeling van de experts uit de ‘visitatiecommissie’. Onze opleiding heeft internationale connecties en het opleidingsprogramma is ook gecertificeerd door CEPI (Conseil Européen des Professions Immobilières). Internationale uitwisselingen en stages binnen de studies behoren dan ook tot de mogelijkheden.

41


TECHNOLOGIE

JE JOBMOGELIJKHEDEN Onze opleiding kent heel wat waardering in het werkveld en bij de beroepsfederaties. Na jouw studie ligt er dan ook een waaier van mogelijkheden open voor een job met heel veel variatie. Onze opleiding richt zich als enige in Vlaanderen op vier beroepsoriëntaties: de vastgoedbemiddelaar, de vastgoedbeheerder, de vastgoedpromotor en de vastgoedexpert.

Vastgoedmakelaar De titel van vastgoedmakelaar is beschermd. Het diploma van Bachelor in het Vastgoed geeft je uiteraard toegang tot dit beroep mits je nadien de BIV-stage succesvol volbrengt (BIV: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars – zie http://www.biv.be/). • Vastgoedbemiddelaar (Real estate agent) Je bent de professionele bemiddelaar tussen koper en verkoper (of huurder en verhuurder) van een grond, huis, appartement, kantoorgebouw… • Beheerder (Real estate manager) Als syndicus sta je in voor het technisch en administratief beheer van gebouwen in opdracht van (mede-)eigenaars. Als rentmeester ben je zakelijk beheerder van andermans eigendom en zorg je voor de inning van pacht- of huurgelden.

“Je kunt in verschillende sectoren terecht” “Vastgoed, architectuur, verkoop van huizen, onderhandelen… het interesseerde mij al in het secundair onderwijs. De brede opleiding die je krijgt en de ruime jobmogelijkheden hebben mijn keuze zeker beïnvloed. Je kunt bijvoorbeeld een job vinden bij een projectontwikkelaar of bij een notariskantoor. Wie weet word ik syndicus of ga ik een eigen vastgoedkantoor runnen...”

Vastgoedpromotor of -expert Je werkt als professioneel initiatiefnemer van vastgoedprojecten. Je brengt de middelen samen om gronden en/of gebouwen te verwerven en (bouw)projecten te realiseren. Als vastgoedexpert voer je deskundige onderzoeken uit in de vastgoedsector. Zo sta je in voor de opmaak van plaatsbeschrijvingen, schattingsverslagen en waardebepalingen, de begroting en regeling van schadegevallen en ook de opmaak van energieprestatiecertificaten…

Andere functies Je kunt ook aan de slag als medewerker van immobiliënkantoren, aannemers, promotoren en vastgoedvennootschappen, in diensten voor het beheer en onderhoud van onroerend patrimonium, notariskantoren, maatschappijen voor sociaal wonen, diensten voor woonbeleid…

Verder studeren Zin om verder te studeren? Dan kun je in verschillende Europese steden (Maastricht, Londen, Groningen...) het diploma van Master in Real Estate Management behalen.

42


Vastgoed

JE STUDIEPROGRAMMA Hier vind je het studieprogramma van het modeltraject van Bachelor in het Vastgoed. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/vg.

Studieprogramma bacheloropleiding Vastgoed Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Waar? JAAR 1

JAAR 2

Communicatie (Nederlands, Engels, Frans)

4

3

Vastgoed en maatschappij

4

3

ALGEMENE VORMING

ICT (tekstverwerking, database, tekensoftware, spreadsheet) BOUWTECHNISCHE VORMING

8

Bouwwetenschappen (materialenleer, bouwfysica)

6

Afwerking van gebouwen

4

Constructie van gebouwen Technische uitrusting

JURIDISCH-ECONOMISCHE VORMING

Recht basis: inleiding recht en fiscaal recht (pers. belast.)

Bedrijfsbeleid: bedrijfsbeheer, (vastgoed)economie, vastgoedfinanciering

9

5 8

Bedrijfsbeleid: investeringsanalyse, vastgoedrekenen, marketing en verkooppsychologie Burgerlijk recht

Recht: huurwetgeving, ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht

3

BEROEPSPRAKTIJK Vastgoedbeheer

Projectwerk vastgoedbemiddeling en -beheer

6

Stage vastgoedbeheer

Meet- en expertisetechnieken

Bachelorproef

3

5

6 5

3

4

KEUZEPAKKET (1 TE KIEZEN) Duits

3

Hoger afstandsonderwijs

Meer info: www.odisee.be/vgopafstand

6 5 4

8 5

8

12 3

Spaans

3

Renovatietechnieken

3

Ecologie, economie en maatschappij

3

Basisprincipes verkoop

3

Uitvoering van bouwwerken - topografie

3

Zelfstandig ondernemen

3

Autocad

ALGEMEEN TOTAAL

Meer info: www.odisee.be/vg

Je kunt je diploma van Bachelor in het Vastgoed ook behalen via afstandsonderwijs. Ideaal als je werken en studeren wilt combineren.

4

3

Projectwerk vastgoedpromotie

Stage vastgoedbemiddeling of -promotie

3

7

Vastgoedpromotie

De opleiding Vastgoed wordt georganiseerd op Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst, tel: 053-72 71 70.

6

4

Recht: sociaal recht, juridische casussen

Projectwerk: vastgoed- en bouwverkenning

3

7

Recht: fiscaal recht en gerechtelijk recht

Vastgoedbemiddeling

JAAR 3

3 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

43


BEZOEK ONS


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen van de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer bij Odisee op te snuiven. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in het studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee Wil je eens proeven van het hoger onderwijs bij Odisee, kom dan zeker eens langs tijdens de openlesdag. In maart kun je op woensdagmiddag een les meepikken op campus Dirk Martens of de Technologiecampus Gent. Schrijf tijdig in. Dat kan online via www.odisee.be/openlesdagen.

Aalst of Gent Je kunt de opleidingen uit deze brochure volgen in Aalst of Gent, twee bruisende studentensteden. De campussen van Odisee zijn makkelijk bereikbaar.

Infodagen • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u

Inschrijven? Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

Odisee 3 september Welkom vandaag op de #infodag van #odisee, nog tot 13u!

45


BEZOEK ONS

Studeren in Aalst Aalst is een bruisende studentenstad waar heel wat valt te beleven. Campus Dirk Martens is een groene oase naast een mooi stukje natuur. Je studeert vlak bij de stad, maar in een rustige omgeving. Voor velen is studeren in Aalst, studeren vlak bij huis.

Bruisende studentenstad Dat ze in Aalst kunnen feesten, zal Vlaanderen ondertussen al geweten hebben. Wat velen niet weten, is dat Aalst studenten ook verwelkomt met een Student Welcome op de Grote Markt en dat er in het gezellige Aalst verschillende studentenclubs zijn. Aalst is misschien wel een kleine studentenstad, toch vind je er een ruim aanbod aan koten. Studeren in Aalst biedt dus heel wat troeven.

Campus Dirk Martens Op de campus zelf valt regelmatig wat te beleven. Wil je je hoofd eens helemaal leegmaken door stevig te sporten? Dat kan in de grote sportzaal. Ook als je houdt van muziek, theater, film, standupcomedy — zeg maar cultuur in al haar vormen — dan zit je goed op Campus Dirk Martens. Een actieve dienst studentenvoorzieningen zorgt ervoor dat student zijn méér is dan blokken alleen. Campus Dirk Martens is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst. Lijnen 3, 81, 82 en 87 stoppen dicht bij de campus.

46

Campus Dirk Martens Kwalestraat 154, 9320 Aalst Tel: 053-72 71 70


Studeren in Gent Gent is dé studentenstad van Vlaanderen. Samen met maar liefs 65.000 studenten zul je het al heel snel beamen: de hoofdstad van Oost-Vlaanderen een aangename, gezellige en veilige stad waar het aangenaam vertoeven is, zeker als student.

Bruisend Gent Gent is een fantastische studentenstad. Samen met de bewoners zorgen de studenten ervoor dat Gent een gegeerde plek is om te studeren. De prachtige binnenstad, het gevarieerde culturele leven en de bloeiende horeca maken van Gent een heel gezellige locatie om te studeren. Je studeert bij Odisee aan de rand van de stad, maar toch op wandel- of fietsafstand van het centrum. De trams en bussen stoppen voor de campus en je kunt er ook gratis parkeren. Je hebt op de grote campus het gezelschap van zo’n 3.600 medestudenten.

Technologiecampus Gent Technologie is de passie die door de campus van Odisee in Gent stroomt, en die passie willen we graag met je delen. Daarom heeft Odisee op haar Technologiecampus sterk geïnvesteerd in modern ingerichte laboratoria en infrastructuur. Je vindt er een studentenrestaurant met een ruim aanbod aan warme maaltijden, belegde broodjes en snacks. De Technologiecampus is een gezellige campus met veel groen. Als toekomstgerichte onderwijsinstelling hebben we een bijzondere aandacht voor milieuzorg.

Technologiecampus Gent Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Tel: 09-265 86 10

Makkelijk bereikbaar Technologiecampus in Gent is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, via het Sint-Pietersstation (tram, 4, 24 of 1, bus 65, 67) of het Dampoortstation (bus 3, 17, 18, 38 of 39 tot Begijnhoflaan). Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be.

47


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Technologie 2017-2018  

Technologie is overal. En overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, sneller... Kiezen voor een Technologie-opleiding bij Odisee is...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you