Page 1

Lerarenopleiding

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in het Onderwijs: Secundair onderwijs

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Leraar worden aan Odisee

5

Begeleiding op maat

6

Maximale leerkansen

7

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u

Secundair onderwijs

Je studieprogramma

11

Secundair onderwijs op Campus Brussel en Parnas

12

Secundair onderwijs op Campus Waas 14 Je job als leraar

17

Bezoek ons

van 9u30 tot 13u

Follow us facebook.com/odiseehogeschool @odiseehogesch

Kom jezelf overtuigen

19

Studeren in Sint-Niklaas

21

Studeren in en om Brussel

23

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

instagram.com/odisee


STUDEREN AAN ODISEE

persoonlijk meesterschap

onderzoekend en leergierig

t diversiteit en creativiteit

lerende gemeenschap

e maatschappelijk engagement


Leraar worden aan Odisee Bij Odisee geloven we in de kracht mensen, hun talenten en ontwikkeling. Die visie trekken we door in de vijf oriëntaties in onze lerarenopleiding.

Persoonlijk meesterschap Een goede leraar is iemand die zijn ‘metier’ verstaat. Iemand met passie voor zijn vak, die inspireert en voeling heeft met de leefwereld van zijn leerlingen. Tegelijk wil hij zijn kennis en kunde voortdurend verbreden en verdiepen. Maar daar houdt het niet op. Een goede leraar durft zichzelf ook in vraag te stellen, kan keuzes maken en is voortdurend op zoek naar effectieve en creatieve methoden en leermiddelen om zijn leerlingen tegemoet te komen. Hij daagt leerlingen uit andere standpunten te onderzoeken.

Lerende gemeenschap Samen opleiden staat bij ons centraal. Theorie en praktijk gaan dan ook hand in hand. In het begin van je opleiding word je sterk begeleid en kiezen we bewust voor veilige leeromgevingen. Gaandeweg maak je kennis met de verschillende facetten van ons onderwijs en krijg je de kans om aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en doelgroepen. Je doet dat onder begeleiding van je docenten en mensen uit het werkveld. Je verkent de didactische mogelijkheden van ICT en verdiept je in e-learning. Je rondt je opleiding af met een langere stageperiode waarin je de kans krijgt om te functioneren als een volwaardige leerkracht. De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding.

Maatschappelijk engagement We bereiden je voor op het onderwijs en de samenleving van de toekomst. Je leert krachtige leeromgevingen te creëren waarin verbondenheid,

zorgzaamheid en duurzaamheid centraal staan. Je ontwikkelt een aantal belangrijke sociale vaardigheden voor het onderwijs van morgen: communiceren, in een team je rol opnemen, leiderschap hanteren, onderhandelen, omgaan met sociale en culturele diversiteit…

Diversiteit en creativiteit We willen leraren met een open blik op de wereld. Nieuwsgierige leraren die diversiteit als een meerwaarde in hun onderwijs willen opnemen om zo leerlingen te stimuleren verder te kijken dan het eigen blikveld. De wereld komt binnen in hun klas en wordt er verbonden met de aanwezige ervaringen van jongeren. Zo leren ze van elkaar over de wereld en over zichzelf en hoe ze samen gelijkwaardig zijn en toch ook anders. Als student krijg je de kans om ook letterlijk je grenzen te verleggen. Binnen- en buitenlandse stages, maar ook internationale uitwisselingsprojecten bieden je de mogelijkheid om ons onderwijs in een internationaal perspectief te plaatsen.

Onderzoekend en leergierig Kennis en vaardigheden alleen vormen niet langer de basis van onderwijs. Belangrijk voor de toekomst in een snel veranderende wereld waarin duurzaamheid een belangrijk topic is, zijn competenties als creativiteit en flexibiliteit. Een leraar die zelf creatief, onderzoekend en leergierig in de wereld staat, is een inspirerend rolmodel voor zijn leerlingen. Hij leert hen actief hoe ze een probleem kunnen benaderen, kennis opzoeken en toepassen, duurzame oplossingen formuleren, evalueren en zo nodig bijsturen.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Begeleiding op maat Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt samen met de trajectbegeleider hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer te hernemen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Daarbij moet je wel rekening houden met de volgorde waarin je je vakken opneemt.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de organisatie van je lessen. Zo verlies je nauwelijks uren en kun je je tijd gebruiken voor voorbereidingen en opdrachten op de campus, in het werkveld en thuis. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties).

6

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in soms heel kleine groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je ook in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen kun je zowel op je campus, op kot als thuis raadplegen. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.


Maximale leerkansen Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken.

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Grenzeloze ervaringen Wil je studeren in het buitenland? Dat kan. Je kunt les volgen — voor een korte of een lange periode — aan een Europese hogeschool of ver buiten Europa, bijvoorbeeld als deelnemer aan een ontwikkelingsproject in Tanzania, Bolivia of Zambia. Zo maak je kennis met andere leer-­en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt zeker bij tot je persoonlijke ontplooiing. Misschien maak je wel een bachelorproef over hoe je in die context kinderen iets kunt bijbrengen? Of sluit je internationale vriendschappen voor het leven? Als je liever korter bij huis blijft, kun je ook les volgen of stage lopen in Wallonië. Beslist een aanrader voor je cv.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in de praktische organisatie van de lessen en examens, het opleidingsprogramma en de studentenvoorzieningen. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Hun aanbod is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven.

7


Authentiek onderwijs Voor alle vakken proberen we de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen: voor Biologie en Aardrijkskunde heb je regelmatig veldwerk; voor Geschiedenis bezoek je erfgoed, tentoonstellingen en musea. Wie Project Algemene Vakken (PAV) of HandelBurotica volgt, kan uitgebreid kennismaken met het beroepsonderwijs. Bij Plastische opvoeding en Informatica verdiep je je dan weer in multimedia en grafische computerprogramma’s.


BACHELOR IN HET

Secundair onderwijs Het modeltraject van de opleiding telt drie jaar. Je leerlingen iets meegeven vraagt om een dynamische persoonlijkheid en inzicht in hun leefwereld en ontwikkeling. Daarom krijg je elk jaar een aantal vakoverstijgende opleidingsonderdelen, met voorbeelden en opdrachten die helemaal afgestemd zijn op jouw toekomstige leerlingen. Daarnaast is er het specifieke programmagedeelte: je legt je toe op twee onderwijsvakken die je later wilt onderwijzen.

Kies je duo Als student Secundair onderwijs leg je je toe op twee onderwijsvakken die je later wilt geven. In principe kun je alle vakken combineren. De enige beperking is de praktische haalbaarheid van je combinatie. Op de volgende pagina’s vind je alle mogelijkheden. Je kunt dus kiezen wat je persoonlijk het meest interesseert. Hou misschien ook rekening met de toekomstperspectieven van een combinatie op de arbeidsmarkt. Je kunt bij onze studietrajectbegeleiders terecht voor meer uitleg.

Steeds meer stage Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds minder les en steeds meer stage. Om je vlot te laten wennen aan de schoolomgeving, bouwen we het stagetraject geleidelijk op. Je begint met observaties. Daarna maak je sterk begeleide didactische oefeningen, gevolgd door een participatie of introductiestage met de eerste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheid en gaat de klemtoon liggen op de specifieke onderwijsvakken die je koos. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en onderwijsvormen: een hele uitdaging.

“Je krijgt zo veel terug” “Informatie op een interessante en motiverende manier brengen, is iets waar ik enorm veel energie uit haal. Daarom koos ik voor Secundair onderwijs bij Odisee. Ook jongeren begeleiden, vind ik heel boeiend. Nooit gedacht, maar je krijgt enorm veel terug van jongeren.”

9


Wat gebeurt er in je opleiding? Een goed beeld van wat er gebeurt in de opleiding Secundair onderwijs bij Odisee krijg je via onze Facebookpagina. Er is een Facebookpagina voor de opleiding in Brussel (www.facebook.com/BaSOBrussel) en een voor de opleiding in Sint-Niklaas (www.facebook.com/odiseesosintniklaas). Je vindt er foto’s van excursies en stages. Docenten posten er ook berichten over onderwijsthema’s die af en toe de publieke opinie beroeren, zoals het nut van huiswerk of de maatschappelijke waardering voor het beroep van leerkracht.


S E C USecundair N D A I R O Nonderwijs DERWIJS

JE STUDIEPROGRAMMA Het modeltraject van de bacheloropleiding Secundair onderwijs bestaat uit zes semesters van 30 studiepunten. Elk semester wordt afgesloten met een examenperiode. Je stage neemt toe naarmate je opleiding vordert.

Studieprogramma Bachelor Secundair onderwijs Campus Brussel en Campus Waas OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

3

3

3

3

3

3

Psychopedagogiek

Communicatie en agogische vaardigheden

3

Praktijkonderzoek

3

Identiteit in diversiteit Bachelorproef

Onderwijsvakken* Onderwijskunde secundair onderwijs**

Vakgericht taalonderwijs

Brussel Parnas 32

3

30

7

6

Brussel Parnas 24

Waas 24

6

3

3

E-learning

Onderwijsproject in specifieke doelgroep

AANTAL STUDIEPUNTEN PER FASE

Brussel Parnas 18

6

Waas 18

3

3

6

Zorg in het onderwijs Praktijk en stage

Het meest recente programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/so.

3

3 Waas

Meer informatie

3

9

12

24***

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. * Op Campus Parnas volg je Lichamelijke opvoeding in combinatie met Bewegingsrecreatie of een ander algemeen vak (zie combinatiemogelijkheden). ** Op Campus Parnas volg je GeĂŻntegreerde onderwijskunde. *** Inclusief Stage diversiteit (3 SP), Stage grootstedelijke context (3 SP) en Stage over de grenzen (3 SP).

11


LERARENOPLEIDING

SECUNDAIR ONDERWIJS OP CAMPUS BRUSSEL EN PARNAS

Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie* Biologie Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica LO (Lichamelijke Opvoeding)* Nederlands PO (Plastische Opvoeding) PAV (Project Algemene Vakken) PKV (Project Kunstvakken) Wiskunde

Als student Secundair onderwijs in Brussel leg je je bij Odisee toe op twee onderwijsvakken die je later wilt geven. Volgens je eigen interesse kies je voor twee algemene vakken of voor een combinatie van Plastische opvoeding (PO) met een algemeen vak of Lichamelijke opvoeding (LO) met een algemeen vak of met Bewegingsrecreatie.

Meesterschap In onze visie op leraren opleiden staat ‘meesterschap’ centraal. We willen dat je een leraar wordt vol passie die leerlingen aanzet tot doeltreffend leren, hen inspireert en hen tegelijkertijd ondersteunt in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Die droom willen we samen met jou waarmaken. Door les te geven, verrijk je ook jezelf; je bouwt een ‘zelf’ dat er eerder niet was. Je passie voor het lesgeven ontluikt. Een leraar vol passie verdiept zich in zijn vakgebied en wanneer je je verdiept, verander je en groei je als leraar.

Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie* Biologie Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica LO (Lichamelijke Opvoeding)* Nederlands PO (Plastische Opvoeding) PAV (Project Algemene Vakken) PKV (Project Kunstvakken) Wiskunde Combineerbaar Niet combineerbaar * LO en Bewegingsrecreatie worden aangeboden op Campus Parnas in Dilbeek.

12


Secundair onderwijs

LICHAMELIJKE EN PLASTISCHE OPVOEDING IN BRUSSEL Naast de algemene vakken, kun je ook kiezen voor een combinatie met Lichamelijke opvoeding of Plastische opvoeding. Als leraar PO ben je dagelijks creatief bezig met kinderen of jongeren. Je brengt hen verwondering en bewondering bij. Als leraar LO begeleid je kinderen of jongeren bij sporten en bewegen op school. Je leert hen hun grenzen verkennen en coacht hen naar een positiever zelfbeeld.

LO: bewegen en laten bewegen (Campus Parnas in Dilbeek) Als leerkracht Lichamelijke opvoeding motiveer je jongeren om een leven lang te bewegen. Je leert hen gezond bewegen en laat hen ervaren hoe plezierig dat is. Lichamelijke opvoeding omvat naast praktijk dan ook theorie en didactiek. Tijdens de theoretische lessen bestudeer je verschillende sporten, bewegingswetenschappen en trainingsleer. Didactiek leert je hoe je goede lessen geeft. Je start met lesgeven aan je medestudenten om nadien stage te lopen in het onderwijs.

Bewegingsrecreatie Bewegingsrecreatie omvat het brede bewegingsdomein buiten het onderwijs. Je krijgt een initiatie in verschil­lende recreatieve bewegingsactiviteiten en je kunt in het derde jaar specialiseren in wedstrijdsport en fitness of in recreatie­en natuurgebonden sporten.

PO of PKV? (Campus Brussel) Het onderwijsvak Plastische opvoeding (PO) zet in op een evenwichtige ontwikkeling van zowel je didactische vaardigheden als je persoonlijke creativiteit. Je leert waarnemingstekenen, schilderen, vorm en kleur zinvol ordenen, werken met licht, schaduw, perspectief… Door opgelegde normen te respecteren leer je ook nauwkeuriger werken. Het spreekt voor zich dat je graag tekent en bereid bent om tijd uit te trekken om creatieve technieken in te oefenen die je niet meteen in de vingers hebt. Ben je zelf niet zo creatief, maar ben je daarentegen wel gepassioneerd door kunst en wil je die passie graag delen? Ben je een bezige bij die graag actief meewerkt aan de realisatie van grote en minder grote projecten? Dan is het onderwijsvak Project kunstvakken (PKV) beslist iets voor jou.

“Actieve lessen” “De docenten van Odisee staan heel dicht bij hun studenten. Dat geeft je zelfvertrouwen. Je weet waar het op staat en wat er van jou verwacht wordt. De lessen zijn ook heel actief. Dat is dé manier om iets bij te leren.”

13


LERARENOPLEIDING

SECUNDAIR ONDERWIJS OP CAMPUS WAAS

Aardrijkskunde Biologie Bewegingsrecr. (niet HAO) Chemie Duits Economie Elektriciteit Engels Frans Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica Lichamelijke opv. (niet HAO) Nederlands Project algemene vakken Project kunstvak. (niet HAO) Technologische opvoeding Wiskunde

De aanpak tijdens de zes semesters van je opleiding evolueert snel van gestuurd en ondersteund leren in de beginfase, naar meer zelfstandig leren vanaf het tweede jaar. De stage volgt een duidelijke leerlijn. Je begint met het klasgebeuren te observeren. Al snel sta je zelf in een klas. Ondertussen krijgen je persoonlijkheid en optreden als toekomstige leerkracht een duwtje in de goede richting. Gaandeweg neem je meer verantwoordelijkheid over leerlingen in allerlei educatieve situaties en ga je voor langere tijd in een school meedraaien.

Hoger afstandsonderwijs Je werkt en je wilt overschakelen naar het onderwijs? Via hoger afstandsonderwijs studeer je zelfstandig en wij begeleiden je grotendeels van op afstand. Je bereikt dezelfde doelstellingen, ontwikkelt dezelfde competenties en behaalt hetzelfde diploma. Alleen op een andere manier.

State-of-the-art onderwijs Een leraar word je niet alleen. Samen lessen maken, co-teachen, samen projecten uitvoeren, samen opdrachten maken en evalueren. Bij evalueren ligt nadruk op zelfevaluatie. We maken van jou een zelfkritische leraar. Jij bent het die de volgende stap zet in je leerproces. Leren is op Campus Waas gestoeld op twee grote principes: authentiek leren en blended learning. De contacturen verlopen vaak buiten de schoolmuren en zijn gericht op actieve werkvormen en e-leren. We hechten veel belang aan de verruiming van je horizon. Elke student neemt deel aan internationalisering, zowel op de campus als in het buitenland.

14

Aardrijkskunde Biologie Bewegingsrecr. (niet HAO) Chemie Duits Economie Elektriciteit Engels Frans Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica Lichamelijke opv. (niet HAO) Nederlands Project algemene vakken Project kunstvak. (niet HAO) Technologische opvoeding Wiskunde Combineerbaar Niet combineerbaar HAO = Hoger Afstandsonderwijs


Secundair onderwijs

TWINTIG ONDERWIJSVAKKEN IN SINT-NIKLAAS Je kunt kiezen uit twintig onderwijsvakken die verdeeld zijn over vijf clusters. Wil je sterk staan in één aspect? Dan kun je vakken uit eenzelfde cluster combineren. Heb je uiteenlopende interesses en capaciteiten? Dan kun je ook vakken kiezen uit verschillende clusters.

Nederlands, Frans, Engels en Duits In deze cluster staat taal op de voorgrond: taalvaardigheid, taalbeschouwing, spelling en cultuur. Je kunt meerdere talen combineren of kiezen voor één taal samen met een vak uit een andere cluster. Enkel op Campus Waas kun je Duits volgen.

Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Fysica, Techniek en Elektriciteit Deze cluster richt zich op het wetenschappelijk en technisch proces. In het huidige secundair onderwijs volgen veel leerlingen in de eerste en de tweede graad het vak Natuurwetenschappen, waar onderwerpen uit biologie, chemie en fysica aan bod komen. Je kiest Natuurwetenschappen als een geheel of één van de drie vakken, gecombineerd met een vak uit een andere cluster. Ook dan krijg je de basiskennis en vaardigheden mee om Natuurwetenschappen te geven. Kies je voor Techniek of Elektriciteit, dan is het eerste jaar van de opleiding gemeenschappelijk. Daardoor kun je deze twee onderwijsvakken niet met elkaar combineren. In het tweede en het derde jaar richt Techniek zich meer op de eerste graad van de A-stroom en de B-stroom. Als je Elektriciteit volgt, loop je vooral stage in de tweede graad tso en bso.

Bewegingsrecreatie en LO

Bewegingsrecreatie zeker een vak voor jou. Je kunt één van deze vakken ook combineren met een vak uit een andere cluster. De theoretische vakken volg je op Campus Waas en de sportvakken binnen een straal van één km rond de campus.

Economie, Handel-burotica, Informatica en Wiskunde In deze cluster speelt het numerieke een grote rol. Economie wordt vaak gecombineerd met Informatica. Zo ben je gewapend om les te geven in de hele economische sector van het secundair onderwijs. Je kunt ook voor Handel-burotica kiezen in combinatie met een andere cluster, bijvoorbeeld met PAV. Met Informatica kun je niet alleen terecht in het secundair onderwijs, ook in basisscholen of in kleine organisaties kun je als ICT-coördinator aan de slag. Wiskunde is een belangrijk vak in alle vormen van secundair onderwijs. In de opleiding leren we het op een motiverende manier aanleren.

Godsdienst, Geschiedenis, PAV en PKV In deze cluster komen culturele, sociale en religieuze wetenschappen aan bod. Project algemene vakken combineert verschillende algemene vakken in een projectmatige aanpak voor het bso. In Project kunstvakken focus je op culturele organisaties en evenementen binnen en buiten het onderwijs. Je kunt deze vakken combineren met alle andere clusters.

Wil je Bewegingsopvoeding geven in het kleuteren lager onderwijs of Lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs? Dan kies je het best voor het vak Lichamelijke opvoeding. Wil je een aanbod krijgen van alle recreatieve sporten en wil je weten hoe je die het best kunt organiseren? Dan is

15


16


Secundair onderwijs

JE JOB ALS LERAAR Jongeren begeleiden in hun persoonlijkheidsgroei, in hun zoektocht naar volwassenheid én ze inspirerend onderwijzen in je favoriete vakgebied: het is een opdracht die je volledige inzet eist, maar die ook erg veel voldoening schenkt. Je competenties maken je bovendien geschikt om ook buiten het onderwijs aan de slag te gaan.

Waar kun je aan de slag? Met je bachelordiploma kun je natuurlijk aan de slag in het secundair onderwijs. Je hebt lesbevoegdheid voor de eerste en tweede graad van het secundair, voor de derde en vierde graad van het beroepsonderwijs, in het buitengewoon onderwijs en in het deeltijds onderwijs. Je kunt ook in het volwassenenonderwijs terecht. Als afgestudeerde van de Lerarenopleiding kun je terecht in het vrij, het gemeentelijk en het gemeenschapsonderwijs. Heb je godsdienst in je basiscluster, dan kun je met je diploma bovendien een mandaat krijgen van het vicariaat om de katholieke godsdienst te onderwijzen. Daar­naast kun je aan de slag als administratief ondersteunend personeel in het onderwijs. De competenties die je bij ons verwerft, maken je tot een vlot inzetbare werkkracht.

Ook buiten het onderwijs Maar ook buiten het onderwijs liggen de kansen voor het grijpen: in de socio­culturele sector en in de bedrijfswereld kun je je kandidaat stellen voor diverse leidinggevende, organisatorische, informatieverstrekkende en vormende functies. Bedrijven en organisaties waarderen beslist je degelijke vakopleiding, je gestructureerd en flexibel denken en vooral je vlotte omgang met mensen.

Verder studeren

“Ik wil leerlingen inspireren” “Ik hoop dat ik leerlingen kan inspireren en stimuleren om ergens te komen in de wetenschappen. Ik ben in het tweede middelbaar zelf begeesterd door mijn leerkracht wetenschappen. Dát wil ik ook realiseren, al is het maar bij één leerling!”

Met je bachelordiploma Secundair onderwijs kun je lesbevoegdheid voor een extra onderwijsvak verwerven via een verkort studietraject. Of je kunt het diploma van leraar Lager onderwijs behalen via een deeltijds traject. Je kunt na je bacheloropleiding ook een masterdiploma behalen. Via een schakelprogramma kun je verschillende masteropleidingen beginnen aan de universiteit, waaronder de Master in de educatieve studies. Ook postgraduaten (bijvoorbeeld Leraar Nederlands voor anderstaligen of Functional Trainer) en masterclasses (bijvoorbeeld Mentoring & Coaching of Onderzoek & Innovatie) behoren tot de mogelijkheden.

17


BEZOEK ONS

Kleuteronderwijs of Lager onderwijs? Bij Odisee kun je naast Secundair onderwijs ook Kleuteronderwijs of Lager onderwijs volgen. Kleuteronderwijs bieden we aan in Aalst of Brussel. Lager onderwijs kun je bij Odisee volgen in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas. Kies je voor de opleiding Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs, dan kun je nadien via een verkort traject op een snelle manier een bijkomend diploma Lager onderwijs halen bij Odisee.


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen van de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer in Odisee op te snuiven in de praktijk­en leslokalen. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in je studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee Wil je echt eens proeven van het hoger onderwijs aan Odisee? Van harte welkom op een openlesdag. Je kunt dan één of meerdere vakken bijwonen samen met onze studenten. Er zijn diverse openlesdagen, op verschillende campussen. Ze vinden plaats op woensdagnamiddag in maart. Je vindt een overzicht op www.odisee. be/openlesdagen. Schrijf je zeker tijdig in via de website!

Infodagen

Inschrijven? Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving

• zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u

Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren:

• zaterdag 22 april 2017 van 9u30 tot 15u (open dag)

• Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf.

• zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u

Hoe geef je Godsdienst aan tieners? Kom het ontdekken tijdens de #openlesdag #secundaironderwijs bij #odisee

• Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

Ine: “De #openlesdag hielp me een beeld te vormen van de #lerarenopleiding.” Ook benieuwd? http://bit.ly/1wXk5DV

19


BEZOEK ONS

20


Studeren in Sint-Niklaas Sint-Niklaas is niet de grootste studentenstad van het land. Toch heeft de hoofdstad van het Waasland je heel wat te bieden. Ook je verblijf op Campus Waas wordt beslist een bijzondere ervaring.

Stat ions stra at

el

ng

Hos p Hoofdingang itaalstr ingang aat leveranciers (aanbellen)

sp

ita

als

tra

at

Br

ug

n

Toegang studentenverblijf

ng g uis ga in h in ark ken at p ie ra z st nd lte

a sh

n

re Loke

bu

Tunnel ND LA AS ING WA OPP ER SH ENT C

rla

Afrit 15 St.-Niklaas

t

sk en

N70

oe

M

N70

De Witte Molen

Ho

aa

Campus Waas is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De campus bevindt zich op 10 minuten van de Grote Markt en op 15 minuten van het station. De moderne infrastructuur en de warme, familiale sfeer zullen je zeker bekoren. Je kunt op de campus deelnemen aan allerlei sport- en cultuuractiviteiten. Studeren met 1.700 medestudenten: het wordt een bijzondere ervaring. Studentenrestaurant ‘t Himmorant is een gezellige ontmoetingsplaats. We bieden je er een lekker middagmaal. Wist je overigens dat Campus Waas een eigen studentenverblijf heeft met 65 studentenkamers? Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/sint-niklaas

Park

n re

ve

Be

Campus Waas

kl

Campus met veel sfeer

Grote Markt

Sint-Niklaas

aat rstr

e Ank

r Pa

De hoofdstad van het Waasland is al generaties lang een scholenstad. De grote studentenpopulatie en het gevarieerde vrijetijdsleven garanderen een boeiende studententijd. Sint-Niklaas kan niet alleen uitpakken met het grootste marktplein van het land. De vernieuwde stationsomgeving met een eigen cinema en het Waasland Shopping Center staan symbool voor de dynamiek van de stad. Dompel je onder in cultuur in De Casino, de Stadsschouwburg en het Museumtheater. Of word lid van studentenclub Agropitalica, dĂŠ studentenclub van Campus Waas.

Pl e ed zan ts er tr la nd aat

N

Si

Boeiend studentenleven

N16

Afrit 15 St.-Niklaas

E17

Gen

Afrit 15 Temse Afrit 14 Hulst-Hamme

pen

wer

Ant

Temse - Brussel

Campus Waas Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel: 03-776 43 48 - info.waas@odisee.be BALO verpulverde de tegenstand in #odisee #campuswaas buildingrun... trotse peter!

21


BEZOEK ONS


Vooru itgan gsstr aat

erstr aat

ord

ple

Vooru itgan gsstr aat s tr aa t

gsst raat

at

n Kru

idt

Broe kstra at

As

lp h

laa

an

Ad o

at

uin

N277

Kon in

tra

at

rusla

eM ax la Ni an eu ws K. tra Ro at gie rp lei n

rus

idt

CITY 2

Rivie

aza

ma inla an

aza

ROGIER

Kru

straa t

L Sint

St. L

Weid e

rstra

Studeren in en om Brussel N288Antw erp sela an

Em il e J acq

in

Gin etst estr a

R20a

No

Brabantstraat

Kon ing A lb

ert 1 1-La an

rand

Aars chots traat

STATION BRUSSEL-NOORD Koo lb

Kliniek Sint-Jan

BOTANIQUE

uin

laa

raa t

d' (Ru As e sa ut )

en

Kon in

estr aat

raat

aat Putterijstr

te

METRO CENTRAAL STATION

str aa t

Kon in

Ca n

CENTRAAL STATION

Manneken Pis Ei ks tra at

METRO PARK

at

gsst

rs

te

tr.

raat

Lign

Wets tra

Nationale

Bibliotheek De grootste studentenstad van het land is dichter Campus Brussel (Albertina) C dan je denkt. Met de trein ben je er heel snel. Vanuitell Warmoesberg 26, 1000 Brussel eb ro er Leuven sta je in 25 minuten in Brussel­-Centraal. ss Tel: 02-210 12 11 info@odisee.be tra at Vanuit Antwerpen en Gent spoor je 35 minuten, vanuit Brugge 1 uur en vanuit Hasselt 1 uur en 15 minuten. Net genoeg om je favoriete krant of E40 boek te lezen… Brussel­-Centraal ligt vlak bij het GENT historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...) en op vijf minuten van Campus BRUSSEL Campus Parnas Brussel. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/brussel.

of

Pach ecola a

Keiz e

B

Kathedraal

at

tra

gs er

gsst

str aat

gsst raat

at stra om

Me an tla

rla

tr.

on

ns

im

nte

Campus Brussel - Hermes

ap

ers

Warandepark

Campus Parnas ligt net buiten de Brusselse grootstad. Het is een sportcampus met vier sporthallen én een eigen fitnesscentrum in een groene omgeving. Vlakbij vind je een atletiekpiste, een zwembad en een voetbalveld. De campus is erg makkelijk te bereiken: hij ligt vlak naast het station van Dilbeek. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/dilbeek.

Dansaertlaan RING

STATION DILBEEK BUSSEN 129, 136 EN 820

RING

Het groene Dilbeek

Stationsstraat

AN

TW LEU ERPE VEN

St o

Pac hec ola an

Da mb ord str aa t Kanon str aat

lei n aa rsp

ibo

STATION BRUSSEL-CONGRES

Be

na

str aa t

Zu id

an

hla

Ma

eu Ni

dk

Grote MARKT

sp

ac

cht

tra at

METRO BOTANIQUE

r.

Kon in

sst

gst

an

er

dia

ngra

Campus Brussel - Erasmus

An

Ve rv

Wolv e

gan

n

rinla

an

hla

ac

sp

An

hil

uw

rte l

tra at ws

he M

upe

Sc

ho

me

ds

Kre

Muntplein

en

str aa t m O

Za n

len Campus stra at Brussel - T'Serclaes Ko me

METRO DE BROUCKERE

Be

ke rij

lstr aat

n

an

Ko o

laa

ax

cqm ainla

olp

ile J a De Brouckèreplein

Op Campus Brussel studeer je in het kloppende hart van het land en van Europa. Je vindt in Brussel een vrijwel oneindig aanbod aan actie en ontspanning: van heuse cultuurtempels over trendy winkels tot en met rasechte bruine cafés. De METRO BEURSBeurs stimulerende mix van talen en culturen (en ’s lands bekendste winkelstraat vlak bij de campus) krijg METRO je er gratis bovenop. Een ideale plek om leraar teBEURS 5/6 worden!

Belangrijk Brussel

Ad

Em

Studentenstad bij uitstek

Ble

n

Odisee heeft verschillende campussen in en om de grootste studentenstad van het land. Stuk voor stuk zijn INNO ze prima bereikbaar met het openbaar vervoer; zelfs sneller dan je denkt. Campus Brussel - Terranova

afrit 11 GROOTBIJGAARDEN

afrit 12

afrit 13

DILBEEK CENTRUM

BERGEN

Campus Parnas Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek Tel: 02-466 51 51

23

R20


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Secundair onderwijs 2017-2018  

Secundair onderwijs studeren bij Odisee? Wij geloven van bij de start in jouw kracht & jouw talent. Samen willen we werken aan je verdere on...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you