Page 1

Lerarenopleiding

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in het Onderwijs: Lager onderwijs

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Leraar worden aan Odisee

5

Begeleiding op maat

6

Maximale leerkansen

7

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u

Lager onderwijs Bachelor in het Lager onderwijs

9

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

van 9u30 tot 13u

Je studieprogramma

11

Lager onderwijs op Campus Brussel

12

Lager onderwijs op Campus Dirk Martens

13

facebook.com/odiseehogeschool

Lager onderwijs op Campus Waas

14

@odiseehogesch

Je job als leraar

15

instagram.com/odisee

Bezoek ons Kom jezelf overtuigen

17

Waar vind je onze campussen?

19

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

Follow us


STUDEREN AAN ODISEE

persoonlijk meesterschap

onderzoekend en leergierig

t diversiteit en creativiteit

lerende gemeenschap

e maatschappelijk engagement


Leraar worden aan Odisee Bij Odisee geloven we in de kracht mensen, hun talenten en ontwikkeling. Die visie trekken we door in de vijf oriëntaties in onze lerarenopleiding.

Persoonlijk meesterschap Een goede leraar is iemand die zijn ‘metier’ verstaat. Iemand met passie voor zijn vak, die inspireert en voeling heeft met de leefwereld van zijn leerlingen. Tegelijk wil hij zijn kennis en kunde voortdurend verbreden en verdiepen. Maar daar houdt het niet op. Een goede leraar durft zichzelf ook in vraag te stellen, kan keuzes maken en is voortdurend op zoek naar effectieve en creatieve methoden en leermiddelen om zijn leerlingen tegemoet te komen. Hij daagt leerlingen uit andere standpunten te onderzoeken.

Lerende gemeenschap Samen opleiden staat bij ons centraal. Theorie en praktijk gaan dan ook hand in hand. In het begin van je opleiding word je sterk begeleid en kiezen we bewust voor veilige leeromgevingen. Gaandeweg maak je kennis met de verschillende facetten van ons onderwijs en krijg je de kans om aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en doelgroepen. Je doet dat onder begeleiding van je docenten en mensen uit het werkveld. Je verkent de didactische mogelijkheden van ICT en verdiept je in e-learning. Je rondt je opleiding af met een langere stageperiode waarin je de kans krijgt om te functioneren als een volwaardige leerkracht. De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding.

Maatschappelijk engagement We bereiden je voor op het onderwijs en de samenleving van de toekomst. Je leert krachtige leeromgevingen te creëren waarin verbondenheid,

zorgzaamheid en duurzaamheid centraal staan. Je ontwikkelt een aantal belangrijke sociale vaardigheden voor het onderwijs van morgen: communiceren, in een team je rol opnemen, leiderschap hanteren, onderhandelen, omgaan met sociale en culturele diversiteit…

Diversiteit en creativiteit We willen leraren met een open blik op de wereld. Nieuwsgierige leraren die diversiteit als een meerwaarde in hun onderwijs willen opnemen om zo leerlingen te stimuleren verder te kijken dan het eigen blikveld. De wereld komt binnen in hun klas en wordt er verbonden met de aanwezige ervaringen van jongeren. Zo leren ze van elkaar over de wereld en over zichzelf en hoe ze samen gelijkwaardig zijn en toch ook anders. Als student krijg je de kans om ook letterlijk je grenzen te verleggen. Binnen- en buitenlandse stages, maar ook internationale uitwisselingsprojecten bieden je de mogelijkheid om ons onderwijs in een internationaal perspectief te plaatsen.

Onderzoekend en leergierig Kennis en vaardigheden alleen vormen niet langer de basis van onderwijs. Belangrijk voor de toekomst in een snel veranderende wereld waarin duurzaamheid een belangrijk topic is, zijn competenties als creativiteit en flexibiliteit. Een leraar die zelf creatief, onderzoekend en leergierig in de wereld staat, is een inspirerend rolmodel voor zijn leerlingen. Hij leert hen actief hoe ze een probleem kunnen benaderen, kennis opzoeken en toepassen, duurzame oplossingen formuleren, evalueren en zo nodig bijsturen.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Begeleiding op maat Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt samen met de trajectbegeleider hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer te hernemen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Zware onvoldoendes worden niet getolereerd. Uiteraard moet je voor de meeste vakken echt wel slagen om een diploma te halen, en een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurrooster. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties).

6

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in soms heel kleine groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je ook in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen kun je zowel op je campus, op kot als thuis raadplegen. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.


Maximale leerkansen Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken.

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Grenzeloze ervaringen Wil je studeren in het buitenland? Dat kan. Je kunt les volgen — voor een korte of een lange periode — aan een Europese hogeschool of ver buiten Europa, bijvoorbeeld als deelnemer aan een ontwikkelingsproject in Tanzania, Bolivia of Zambia. Zo maak je kennis met andere leer-­en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt zeker bij tot je persoonlijke ontplooiing. Misschien maak je wel een bachelorproef over hoe je in die context kinderen iets kunt bijbrengen? Of sluit je internationale vriendschappen voor het leven? Als je liever korter bij huis blijft, kun je ook les volgen of stage lopen in Wallonië. Beslist een aanrader voor je cv.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in de praktische organisatie van de lessen en examens, het opleidingsprogramma en de studentenvoorzieningen. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Hun aanbod is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven.

7


Fantasie en creativiteit Het vraagt een flinke dosis fantasie en creativiteit om kinderen te blijven boeien. Enthousiasme, openstaan voor wat er in de wereld gebeurt en zelf voortdurend willen bijleren zijn belangrijke troeven voor een onderwijzer(es). De opleiding hecht dan ook veel belang aan (inter)actie en samenwerking.


BACHELOR IN HET

Lager onderwijs Openheid is het sleutelwoord tijdens je driejarige vorming tot leerkracht lager onderwijs aan Odisee. Als onderwijzer(es) moet je immers oog en oor hebben voor alle kinderen en moet je elk kind de ontwikkelingskansen geven waar het recht op heeft.

Leren al doende Om kinderen mee te kunnen nemen in een uitdagend aanbod, verken je uitgebreid de verschillende ontwikkelings- en leergebieden die in de lagere school centraal staan. Je krijgt al doende de kans om je achtergrond van talen, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming aan te scherpen. Je verkent verschillende werkvormen en je vraagt je af welke leermiddelen je kunt inzetten. Je ontdekt diverse manieren om leerlingen op hun maat te benaderen en te evalueren. We bieden je afwisselend lessen en praktijkstages onder leiding van gepassioneerde en ervaren docenten van de opleiding en mentoren uit de basisscholen. Je activiteiten beperken zich absoluut niet tot je klaslokaal: samenwerken met collega’s, omgaan met ouders, contacten leggen met begeleidingsdiensten… Het komt allemaal aan bod tijdens je opleiding.

Fantasie en creativiteit Het vraagt een flinke dosis fantasie en creativiteit om kinderen te blijven boeien. Enthousiasme, openstaan voor wat in de wereld gebeurt en zelf voortdurend willen bijleren zijn belangrijke troeven voor een onderwijzer(es). Tijdens je opleiding neem je daarom deel aan talrijke activiteiten: de crea- of muzostage, vertelnamiddagen, excursies, tentoonstellingen, theaterbezoeken… We nemen je mee naar buiten, op ontdekking, en zoeken ook naar je eigen talenten.

“Uitstappen maken de opleiding boeiend” “Het leukste aan deze opleiding? De uitstappen! De stadsklassen, de sportstage, de creastage… De klas wordt dan veel hechter en later heb je veel aan elkaar. Na elke stage krijgen we veel feedback. Het voordeel: zo weet je snel of het echt iets voor jou is. De rest leer je wel.”

Steeds meer praktijkervaring Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds meer stage: er is een duidelijke opbouw. Je begint met observaties. Daarna maak je sterk begeleide didactische oefeningen, gevolgd door een participatie- of introductiestage met de eerste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg gaat de klemtoon meer liggen op de omgang met een klasgroep en leer je zelfstandig te functioneren. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en leert samenwerken in een team: een hele uitdaging. Je leert ook verschillende onderwijsvormen kennen: een methodeschool, buitengewoon onderwijs, openluchtklassen... Als je onderwijssystemen in het buitenland wilt verkennen, kun je een stage doen in Europa of ver daarbuiten. Sommige studenten kiezen zelfs voor een stage in een ontwikkelingsland. Dat is in alle opzichten de moeite waard! Na je opleiding ben je een onderwijzer(es) met een open blik op de wereld. Je kunt terecht in het onderwijs, maar ook daarbuiten.

9


S E C U N D ALager I R O Nonderwijs DERWIJS

JE STUDIEPROGRAMMA Het modeltraject van de bacheloropleiding Lager onderwijs bestaat uit zes semesters van zo’n 30 studiepunten. Elk semester wordt afgesloten door een examenperiode. Je studieprogramma bestaat uit drie clusters. Een cluster van algemene lerarencompetenties bereidt je voor op het beroep van leraar. De specifieke lerarencompetenties bereiden voor op de verschillende leergebieden van het lager onderwijs. De derde cluster is je stage. Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds meer stage. Studieprogramma bacheloropleiding Lager onderwijs Campus Dirk Martens (A), Campus Waas (SN) en Campus Brussel (B) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

B/A/SN

B

A/SN

Psychopedagogiek

3

3

4

Praktijkonderzoek

3

3

ALGEMENE LERARENCOMPETENTIES Communicatie en agogische vaardigheden

Identiteit in diversiteit Project

3 3

3

3

3

3

Eerste leerjaar

Het jonge kind

JAAR 3 B

A/SN

4

3

3

3

5

Beroepssocialisatie

3

Domeinspecifieke verdieping (EHBO, mediawijsheid, natuursport)

3

Grootstedelijke context

7

Zorgzame school

5

Muzische school

7 4

Explorerende school

4

School en maatschappij

6

Diversiteit

3

Keuzevakken

Bachelorproef

SPECIFIEKE LERARENCOMPETENTIES

6

6

7

Wiskunde

6

6

3

6

6

Nederlands

6

Wereldoriëntatie

6

Bewegingsopvoeding

3

Muzische opvoeding Frans

3

6

6

9/7

3

Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst (Nieuwerkerken) Tel: 053-72 71 70 Campus Brussel - Terranova Blekerijstraat 23-29 bus 1 1000 Brussel Tel: 02-608 14 44

3

3

Stage

9

12 12/13 20

60

De opleiding vindt plaats in Brussel (B), Aalst (A) en Sint-Niklaas (SN); ga voor de campus van je keuze:

Campus Waas Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas Tel: 03-776 43 48

9/10

3

TOTAAL

3

4

Godsdienst

PRAKTIJK

3

7

Didactiek en e-vaardigheden

Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/lo. Via het blokje ‘Studieprogramma’ kun je de programma’s op de verschillende campussen bekijken.

Waar?

3

Mens, maatschappij en onderwijs

Meer informatie

3

60

24 60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

11


LERARENOPLEIDING

LAGER ONDERWIJS OP CAMPUS BRUSSEL Als je kiest voor Lager onderwijs op Campus Brussel, word je ondergedompeld in de rijke diversiteit van onze hoofdstad. Daarnaast stimuleren we je om je meest creatieve ik te laten openbloeien.

Leren in en over diversiteit in Brussel Studeren in de grootstad biedt je heel wat kansen om te leren in en over diversiteit. Diversiteit is in al haar facetten aanwezig op en rond Campus Brussel en op de stageplaatsen waar je terechtkomt. Bovendien bieden we je maximale kansen om je talenten te ontwikkelen (taalondersteuning, opvolging in leergroepen…). We stimuleren dialoog, verdraagzaamheid en openheid, leren van elkaar en van uitwisseling. Het zijn stuk voor stuk vaardigheden die je kennismaking in Brussel met veel verschillende scholen en met kinderen uit diverse sociaaleconomische milieus ten goede komen.

Muzisch leren en onderwijzen “Op stage in Zuid-Afrika” “Ik deed mijn eindstage in ZuidAfrika. Drie maanden stond ik in het eerste leerjaar bij juf Lena waar ik les gaf aan 27 kansarme kindjes. Vanaf dag één werd ik er meteen ingesmeten. Ik mocht een hele week wiskunde geven in het Engels… In het begin vond ik dat moeilijk, maar na een tijdje lukte het best aardig. Ik bereidde mijn lessen vooral voor in het weekend en introduceerde leuke werkvormen. Ik heb geleerd om op een efficiënte en haalbare manier voorbereidingen te maken, iets wat zeker vol te houden is in mijn latere leven als leerkracht.”

12

Creativiteit, muziek, beeld, drama, dans, film, poppenspel… Het zit in ieder van ons! Dus ook in jou! Wij dompelen je onder in een creastage waar je nieuwe talenten zult ontdekken. Daarnaast krijg je een ruim muzisch aanbod in je opleidingsprogramma. Niet enkel in je vakken muzische vorming, maar ook daarnaast kiezen we voor een creatieve aanpak in ons programma. Zo krijg je de kans om je te ontpoppen tot een leraar vol passie. Muzisch leren en onderwijzen heeft alles te maken met boodschappen op een persoonlijke, creatieve manier uiten en laten uiten door je leerlingen. Werken met tablets en sociale media komen natuurlijk aan bod. Als je kinderen muzisch aanspreekt, geef je hen kansen om uit te groeien tot wie ze in hun kern zijn.

Samen leren Tijdens je opleiding maak je deel uit van leergroepen (maximaal 15 studenten). Samen leren en leren van elkaar staat er centraal. ‘Samen’ vormt een rode draad in je opleiding: we laten je met medestudenten op stage vertrekken en geloven sterk in de kracht van een team. Ook als leraar maak je deel uit van een groep die gezamenlijk de schouders plaatst onder de verdere ontwikkeling van de school. Dat oefen je al tijdens je opleiding!


Lager onderwijs

LAGER ONDERWIJS OP CAMPUS DIRK MARTENS Op onze campus in Aalst studeer je in een oase van groen. Je wordt er opgeleid tot een e-leraar die helemaal mee is met de laatste digitale technieken voor de lagere school.

Groene campus in Aalst Als je kiest voor Lager onderwijs op Campus Dirk Martens in Aalst, kies je voor een groene campus. Je studeert in een rustige omgeving samen met andere opleidingen uit de studiegebieden Bedrijfskunde, Technologie en Gezondheidszorg. Toch is de stad dichtbij. Die specifieke omgeving maakt het mogelijk om voluit te gaan voor omgevingseducatie. We hebben doorheen de jaren heel wat ervaring opgedaan met natuureducatie. De nabijheid van andere opleidingen zorgt voor vruchtbare samenwerkingen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een techniek- en wetenschapsacademie voor kinderen of het vak STEM (Science, Technology, Mathematics and Engineering).

Helemaal digitaal mee Kiezen voor Aalst is ook kiezen voor een stevige e-component in je opleiding. We confronteren je met innovatieve digitale technieken die leren en onderwijzen in de lagere school sterk kunnen ondersteunen: digitaal foto- en filmmateriaal, specifieke didactische software, digitale borden, een digitaal leerplatform, tablets en smartphones voor de klas… Voor jou heeft het geen geheimen meer! Je leert kinderen kritisch omspringen met media en informatie. Zo maak je hen sterker voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Odisee 2 april

“Kinderen laten openbloeien” “Ik koos voor lager onderwijs omdat ik de kinderen echt iets wil bijbrengen. Ik heb het dan niet enkel over het cognitieve aspect, maar vooral ook over het emotioneel-affectieve aspect. Ik hoop dat ik elk kind in mijn klas zal kunnen laten ontplooien en laten openbloeien tot een prachtig, bewust en kritisch individu.”

Hoe kun je druktechnieken gebruiken in de klas? Studenten #lageronderwijs leerden het in een drukatelier! Ze vertelden erover in Het Nieuwsblad: http://ow.ly/104LtY #odisee #campusdirkmartens

13


LERARENOPLEIDING

LAGER ONDERWIJS OP CAMPUS WAAS Op Campus Waas in Sint-Niklaas maken we van jou een superleerkracht voor álle kinderen. We hebben oog voor je digitale vaardigheden, je competenties en je eigen leefwereld.

Superdiversiteit eerst Op Campus Waas zetten we superdiversiteit voorop. Alle kinderen, ook kinderen met een beperking, verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Om jou voor te bereiden op een groeiende superdiversiteit, stimuleren we je tot (onder)zoekend leren samen met ervaren leerkrachten. Zelf houden we als opleiding rekening met jouw talenten en specifieke behoeften aan ondersteuning.

Leren in de 21ste eeuw

“Klaar voor de job!” “In onze opleiding ervaren wij wat we onze leerlingen willen laten ervaren. Zo doen we zelf bijvoorbeeld een stadsexploratie met opdrachten. Er is ook enorm veel stage. Het aantal uren dat je zelf lesgeeft, bouwt mooi op. Aan het einde van de rit heb je in alle leerjaren gestaan.”

ICT en media spelen een steeds prominentere rol in onze maatschappij. We bezorgen je de nodige vaardigheden om daar in de lagere school goed mee om te gaan. Mediawijsheid, e-vaardigheden, e-learning en ICTintegratie vormen de rode draad in de hele opleiding. Met die bagage en een houding tot levenslang leren ben je klaar om scholen tijdens en na je opleiding mee kleur te geven.

Explorerend op weg We maken van jou een explorerende student die geen uitdaging uit de weg gaat. De excursies sluiten aan bij jouw leefwereld, maar leren je eveneens om op stap te gaan vanuit de leefwereld van je leerlingen. Naast het memoriseren van allerlei wetenswaardigheden, ligt de nadruk op de ontwikkeling van kaders en vaardigheden waarin jij en leerlingen op een proefondervindelijke manier in aanraking komen met alles wat er rondom jullie gebeurt.

Kleur bekennen In de derde fase van onze opleiding ligt de klemtoon op zelfsturing. Je bepaalt zelf welke competenties je extra wil verbreden en verdiepen. Om die competenties voor jezelf scherp te krijgen, sta je stil bij jouw interesses en bij de vele ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je praktijk. Je kunt je o.a. verdiepen in zorg en inclusie, wereldoriëntatie en muzo.

14


Lager onderwijs

JE JOB ALS ONDERWIJZER(ES) Als kersverse juf of meester word jij de held van je leerlingen. Je ontdekt samen met hen de wereld, je leert hen problemen oplossen, omgaan met elkaar, zin krijgen in leren. Het zal je ongetwijfeld veel voldoening schenken.

Groei uit jezelf Tijdens je studie groei je uit tot een onderwijzer(es) met de juiste aandacht voor elk kind. Je weet je leerlingen te boeien met je eigen fantasie en creativiteit en je steekt hen aan met je enthousiasme. Je hebt wat te vertellen, je staat open voor alles wat er in de wereld gebeurt en je wilt zelf voortdurend bijleren. Je bent jezelf, eerlijk en echt, en je inspireert je leerlingen om dat op hun beurt ook te zijn.

Waar kun je aan de slag? Met je bachelordiploma Lager onderwijs op zak, kun je uiteraard gaan lesgeven in het lager onderwijs. Je kunt terecht in het vrij, het gemeentelijk en het gemeenschapsonderwijs. Wil je katholieke godsdienst geven, dan kun je een mandaat aanvragen bij het vicariaat van het bisdom. Wil je graag werken met kinderen die specifieke zorgen nodig hebben? Dan kun je bijvoorbeeld als zorgcoördinator of als leraar in het buitengewoon onderwijs aan de slag. Je kunt ook kiezen voor een job buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in de culturele sector of in de jeugd- en gehandicaptenzorg.

Zin om verder te studeren? Na je opleiding Lager onderwijs kun je een verkort traject volgen voor de bacheloropleiding Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs. Aan Odisee kun je ook de bachelor-na-bacheloropleiding Schoolontwikkeling volgen. Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding behoren ook tot de mogelijkheden. Wil je graag een masterdiploma? Ook dat kan. Via een schakelprogramma kun je verschillende masteropleidingen starten aan de universiteit, waaronder de Master in Educatieve Studies. Aan Odisee kun je ook postgraduaatopleidingen volgen (bijvoorbeeld Leraar Nederlands voor Anderstaligen of Functional Trainer) en masterclasses (bijvoorbeeld Mentoring & Coaching of Onderzoek & Innovatie).

“Een job voor duizendpoten” “Als je kiest voor Lager onderwijs, moet je dat doen omdat je er echt voor wilt gaan. Je moet niet alleen kindgericht zijn, maar ook creatief, goed georganiseerd, flexibel en enthousiast. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en je komt elke dag voor verrassingen te staan.”

15


BEZOEK ONS

Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs? Bij Odisee kun je naast Lager onderwijs ook Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs volgen. Kleuteronderwijs bieden we aan in Aalst of Brussel. Secundair onderwijs kun je bij Odisee volgen in Brussel of Sint-Niklaas. Kies je voor de opleiding Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs, dan kun je via een verkort traject op een snelle manier een bijkomend diploma Lager onderwijs halen bij Odisee.


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen van de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer aan Odisee op te snuiven. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in je studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee Wil je echt eens proeven van het hoger onderwijs aan Odisee? Tijdens een openlesdag kun je één of meerdere vakken bijwonen, samen met onze studenten. Het is een prima hulpmiddel bij je studiekeuze. Lessen komen bijwonen, kan op verschillende woensdagmiddag in maart. Op www.odisee.be/openlesdagen vind je meer informatie. Schrijf je zeker tijdig in via de website. Alvast van harte welkom.

Infodagen in 2017 • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u

Inschrijven? Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

Odisee 3 september Welkom vandaag op de #infodag van #odisee, nog tot 13u!

17


BEZOEK ONS


Waar vind je onze campussen?

Dendermonde

N41

H.Hartlaan

R41

ol op Le

Met Aalst, Sint-Niklaas en Brussel biedt Odisee je drie fantastische studentensteden. Stuk voor stuk kunnen ze heel wat troeven voorleggen.

dl

at

stra

tse

Gen

Kasteeldreef

en n Leo

laa

en

bstraat

N9

De Pa

ne

thu laa

R41

us

se

l

gsstr aat Vooru

itgan

N45

Nieuwerkerken

Br

Den Haring

n

E40

n

aa

l rk

Be

t

AALST

uci

Gen

Kapucijnenklooster

St.-Jo

at

tra

les

a Kw

at

erstr aat

No

ord

ple

in

Brabantstraat

Sint-Niklaas E40 itgan

Sta

t raa N45 Ninove Geraardsbergen erst Ank Grote Markt Campus

Waas

raa t

Afrit 15 Temse

im

on

tla

an

at

)

Kathedraal

rinla

an

at

tra

gs er

B

gsst ra

Temse - Brussel

Campus Brussel - Hermes

d' (Ru As e sa ut

Kon in

Pach e

Me

at

Afrit 15 STATION St.-Niklaas BRUSSEL-CONGRES

Kon in

ibo

tra

Wets tra

en

traat Putterijs

te

rs

te

METRO CENTRAAL STATION

Ca n

CENTRAAL STATION

Nationale Bibliotheek (Albertina)

rs

str aa t

n

rpe

METRO ntwe A BOTANIQUE

an

r.

gsstr aat

str aat

n

cola at om stra

ds

dia Afrit 14 nte ngraHulst-Hamme ns cht tr.

ap

laa

Lign estr aat

na

gsst

cola an

Broe

kstra

As

str aa t Kanon str aat

gst

rla

dk

raat

stra

in ple

etste

Gin

at

str aa t

K.

an

la

at

ax

tra

M

ws

Ni

ord

Da mb

gan

BOTANIQUE

uin

METRO PARK

at

Warandepark

19

le

br oe

Za n

Wolv e

tr.

str aa t St oo f Ce l

eu

he lp Ad o

in ple ars

rte la

Ma

Ni eu

Kre

ers

Manneken Pis Ei ks tra at

SH ENT C

E17

Campus Brussel - Erasmus

Grote MARKT

me

N16

Keiz e

Zu id

Ve rv

sLtrAND AS aIN atG WA OPP EO Rm

sk en

idt

Tunnel

N70 Brus sel

N277

Kon in

sst

ug

gsst raat

er

Br

Kru

Kon in

uw

n

Be

hil

ho

ier

Ro g

an

inla

ma

Em ile J acq an

ws tra at

laan

Ma xla

main

he

Jac q

olp

Ad

Em ile

an hla sp ac An n laa ac h

METRO BEURS 5/6

An

sp

Sc

en

ra at

laa

Kliniek

lek erij

upe

str aa t

METRO BEURSBeurs

Be

CITY 2

len t Campus stra at Gen - T'Serclaes Ko me

Muntplein

uin

N70 B Sint-Jan

Afrit 15 St.-Niklaas

METRO Brussel DE BROUCKERE

Belangrijk Brussel

lstr aat

idt

n

De Brouckèreplein

INNO

Ko o

Kru

slaa

re Loke

Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel: 03-776 43 48 - info.waas@odisee.be

rla

oe

M

at

aru

a

lastt

ROGIER

n aa

n

Campus Brussel - Terranova

St. Ho Laz sp aruit satraa

kl

Toegang studentenverblijf

sh

rstra

De Witte Molen

Laz

Hos erp p Hoofdingang itaalstr sela ingang aat leveranciers an (aanbellen)

bu

Rivie

n re

ve

Be

Sint

N288Antw

ng g uis ga in h in ark ken at p ie ra z st nd lte

straa t

at

R20a

Weid e

Vooru

Park

r Pa

Campus Waas ligt in de bruisende hoofdstad van het Waasland. De grote studentenpopulatie en het gevarieerde vrijetijdsleven staan garant voor een boeiende studententijd. Je studeert samen met 1.700 medestudenten en de moderne infrastructuur en de warme, familiale sfeer zullen je zeker bekoren. Campus Waas is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: de campus bevindt zich op 15 minuten van het station.

traat

chots

Aalst (19)

rand

Aars

tra

Pac he

nd

ts

gsstr aat

an

la

Kon tionsstr ing A lbert aat 11-L aan

er

el

ed

STATION BRUSSEL-NOORD Uitrit

Koo lb

ng

N

ez

Si

Pl

Boeiend Sint-Niklaas

Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Tel: 02-210 12 11 - info@odisee.be

ASZ

Campus Dirk Martens

Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst Tel: 053-72 71 70 - info.aalst@odisee.be

Aan Odisee studeer je in het kloppend hart van het land en van Europa. In de stad vind je een vrijwel oneindig aanbod aan actie en ontspanning. De stimulerende mix van talen en culturen (en ’s lands bekendste winkelstraat vlak bij de campus) krijg je er gratis bovenop. Campus Brussel is makkelijk bereikbaar en ligt op wandelafstand van het station Brussel-Centraal.

n

Gen

p Ca

Siesegemlaan

Dat ze in Aalst kunnen feesten, zal Vlaanderen ondertussen al weten. Wat velen niet weten, is dat Aalst studenten verwelkomt met een Student Welcome en dat er in Aalst verschillende studentenclubs zijn. Ook op de campus valt regelmatig wat te beleven. Je kunt er stevig sporten, maar ook als je van cultuur houdt, zit je goed. Campus Dirk Martens is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst.

el

Moors

n

aa al nn .-A t tses S teen weg

Gent N9

Verrassend Aalst

aa

R41

R20


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Lager onderwijs 2017-2018  

Lager onderwijs studeren bij hogeschool Odisee? Een goede keuze: bij Odisee geloven we in de kracht van mensen, hun talenten en ontwikkeling...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you