Page 1

Lerarenopleiding

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in het Onderwijs: Kleuteronderwijs

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Leraar worden aan Odisee

5

Begeleiding op maat

6

Maximale leerkansen

7

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u

Kleuteronderwijs

Je studieprogramma

11

Kleuteronderwijs op Campus Brussel

12

Kleuteronderwijs op Campus Dirk Martens

13

Je job

15

van 9u30 tot 13u

Follow us facebook.com/odiseehogeschool @odiseehogesch

Bezoek ons

instagram.com/odisee

Kom jezelf overtuigen

17

Waar vind je onze campussen?

19

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017


STUDEREN AAN ODISEE

persoonlijk meesterschap

onderzoekend en leergierig

t diversiteit en creativiteit

lerende gemeenschap

e maatschappelijk engagement


Leraar worden aan Odisee Bij Odisee geloven we in de kracht mensen, hun talenten en ontwikkeling. Die visie trekken we door in de vijf oriëntaties in onze lerarenopleiding.

Persoonlijk meesterschap Een goede leraar is iemand die zijn ‘metier’ verstaat. Iemand met passie voor zijn vak, die inspireert en voeling heeft met de leefwereld van zijn leerlingen. Tegelijk wil hij zijn kennis en kunde voortdurend verbreden en verdiepen. Maar daar houdt het niet op. Een goede leraar durft zichzelf ook in vraag te stellen, kan keuzes maken en is voortdurend op zoek naar effectieve en creatieve methoden en leermiddelen om zijn leerlingen tegemoet te komen. Hij daagt leerlingen uit andere standpunten te onderzoeken.

Lerende gemeenschap Samen opleiden staat bij ons centraal. Theorie en praktijk gaan dan ook hand in hand. In het begin van je opleiding word je sterk begeleid en kiezen we bewust voor veilige leeromgevingen. Gaandeweg maak je kennis met de verschillende facetten van ons onderwijs en krijg je de kans om aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en doelgroepen. Je doet dat onder begeleiding van je docenten en mensen uit het werkveld. Je verkent de didactische mogelijkheden van ICT en verdiept je in e-learning. Je rondt je opleiding af met een langere stageperiode waarin je de kans krijgt om te functioneren als een volwaardige leerkracht. De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding.

Maatschappelijk engagement We bereiden je voor op het onderwijs en de samenleving van de toekomst. Je leert krachtige leeromgevingen te creëren waarin verbondenheid,

zorgzaamheid en duurzaamheid centraal staan. Je ontwikkelt een aantal belangrijke sociale vaardigheden voor het onderwijs van morgen: communiceren, in een team je rol opnemen, leiderschap hanteren, onderhandelen, omgaan met sociale en culturele diversiteit…

Diversiteit en creativiteit We willen leraren met een open blik op de wereld. Nieuwsgierige leraren die diversiteit als een meerwaarde in hun onderwijs willen opnemen om zo leerlingen te stimuleren verder te kijken dan het eigen blikveld. De wereld komt binnen in hun klas en wordt er verbonden met de aanwezige ervaringen van jongeren. Zo leren ze van elkaar over de wereld en over zichzelf en hoe ze samen gelijkwaardig zijn en toch ook anders. Als student krijg je de kans om ook letterlijk je grenzen te verleggen. Binnen- en buitenlandse stages, maar ook internationale uitwisselingsprojecten bieden je de mogelijkheid om ons onderwijs in een internationaal perspectief te plaatsen.

Onderzoekend en leergierig Kennis en vaardigheden alleen vormen niet langer de basis van onderwijs. Belangrijk voor de toekomst in een snel veranderende wereld waarin duurzaamheid een belangrijk topic is, zijn competenties als creativiteit en flexibiliteit. Een leraar die zelf creatief, onderzoekend en leergierig in de wereld staat, is een inspirerend rolmodel voor zijn leerlingen. Hij leert hen actief hoe ze een probleem kunnen benaderen, kennis opzoeken en toepassen, duurzame oplossingen formuleren, evalueren en zo nodig bijsturen.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Begeleiding op maat Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer te hernemen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Zware onvoldoendes worden niet getolereerd. Uiteraard moet je voor de meeste vakken echt wel slagen om een diploma te halen, en een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurrooster. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties).

6

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in soms heel kleine groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je ook in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen kun je zowel op je campus, op kot als thuis raadplegen. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.


Maximale leerkansen Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken.

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Grenzeloze ervaringen Wil je studeren in het buitenland? Dat kan. Je kunt les volgen — voor een korte of een lange periode — aan een Europese hogeschool of ver buiten Europa, bijvoorbeeld als deelnemer aan een ontwikkelingsproject in Tanzania, Bolivia of Zambia. Zo maak je kennis met andere leer-­en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt zeker bij tot je persoonlijke ontplooiing. Misschien maak je wel een bachelorproef over hoe je in die context kinderen iets kunt bijbrengen? Of sluit je internationale vriendschappen voor het leven? Als je liever korter bij huis blijft, kun je ook les volgen of stage lopen in Wallonië. Beslist een aanrader voor je cv.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in de praktische organisatie van de lessen en examens, het opleidingsprogramma en de studentenvoorzieningen. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Hun aanbod is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven.

7


BACHELOR IN HET

Kleuteronderwijs Kinderen maken tussen tweeënhalf en zes jaar een enorme ontwikkeling door. Ze ontdekken zichzelf, de anderen en de wereld. Ze leggen de fundamenten voor hun toekomst. Als kleuteronderwijzer(es) krijg je de kans hen te ondersteunen tijdens die boeiende ontdekkingstocht. Je krijgt een praktijkgerichte opleiding met veel afwisseling én met de nodige theoretische achtergrond. Je kunt rekenen op een intensieve en persoonlijke begeleiding. Later stap je met een open geest en op gelijke voet naar de kinderen.

Persoonlijke begeleiding Tijdens je driejarige opleiding leer je een activiteitenaanbod creëren dat aansluit bij de leefwereld van kleuters en die tegelijk wil verruimen. Dat vraagt van jou een sterk inlevingsvermogen, vertrouwen in de mogelijkheden van jonge kinderen, expressiviteit en creativiteit. Dat is een hele uitdaging, maar we zorgen dan ook voor een sterke persoonlijke begeleiding.

De kracht van klank, beeld en beweging Je ontdekt tijdens je opleiding hoe je jonge kinderen zo goed mogelijk begeleidt in hun ontwikkeling. Zo leer je bijvoorbeeld de taal en de muzische ontwikkeling van kleuters te stimuleren. Je krijgt ook vakken die je helpen om verantwoord pedagogisch te handelen. Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds minder les en steeds meer praktijk. Na een eerste verkenning van de dagelijkse realiteit in een kleuterklas, groei je stilaan naar je eerste lesopdrachten toe. Uiteraard word je daarbij goed begeleid.

“Music maestro” “Van kleins af aan hou ik van zingen en dansen. Ik vind het dan ook fantastisch dat muziek zo’n belangrijke rol speelt in mijn opleiding: we leren noten lezen, ukelele spelen... Natuurlijk leren we ook om op een creatieve manier met muziek aan de slag te gaan in de kleuterklas. Een hele meerwaarde, want het belang van muziek voor de ontwikkeling van een kind is niet te onderschatten.”

Extra activiteiten Tijdens je opleiding zijn er heel wat extra activiteiten: een creastage, een confrontatietocht, een poppenspelmodule, een studiereis… Buitenlandse onderwijsvormen verkennen kan tijdens een Erasmusverblijf in een Europese partnerhogeschool tijdens het derde jaar van je opleiding. Sommige studenten kiezen zelfs voor een stage in een ontwikkelingsland: beslist een verrijkende ervaring.

9


S E C U N D Kleuteronderwijs AIR ONDERWIJS

JE STUDIEPROGRAMMA Het modeltraject van de bacheloropleiding Kleuteronderwijs bestaat uit zes semesters van 30 studiepunten. Elk semester wordt afgesloten door een examenperiode. Je studieprogramma bestaat uit drie clusters. Een cluster van algemene lerarencompetenties bereidt je voor op het beroep van leraar. Je volgt deze algemene opleidingsonderdelen samen met je collega-studenten Lager en Secundair onderwijs. Je krijgt wel apart les zodat we de opdrachten kunnen afstemmen op jouw doelgroep. De specifieke lerarencompetenties bereiden voor op de verschillende leergebieden van het kleuteronderwijs. Naarmate je opleiding vordert heb je steeds meer stage. Studieprogramma bacheloropleiding Kleuteronderwijs Campus Dirk Martens en Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

ALGEMENE LERARENCOMPETENTIES Psychopedagogiek

3

Identiteit in diversiteit

3

Communicatie en agogische vaardigheden

3

Praktijkonderzoek

Meer informatie Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/ko.

3

SPECIFIEKE LERARENCOMPETENTIES Onderwijskunde kleuteronderwijs

9*

Godsdienstige ontwikkeling

3

Wiskundige en wereldoriĂŤnterende ontwikkeling

6

Taalkundige ontwikkeling

6**

Motorische ontwikkeling

3

Muzische ontwikkeling en grondhouding

12

PRAKTIJK Stage

9

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

* 12 SP op Campus Dirk Martens. ** 3 SP op Campus Dirk Martens.

Odisee 8 februari Zuid-Afrika, watch out, want Kaylie komt eraan! Deze enthousiaste studente #kleuteronderwijs vertoeft enkele maanden in Port Elizabeth. Samen met haar medestudentes Lotte en Joke loopt ze stage in een kinderopvang. Volg zeker hun leuke blogs! Meer info over de opleiding? http://ow.ly/XYwnU #odisee‏ #lerarenopleiding http://diesuidafrikaanseekspedisie. weebly.com/ https://alongwalktosouthafrica. wordpress.com/ http://postcardstobelgium.weebly.com/

11


LERARENOPLEIDING

KLEUTERONDERWIJS OP CAMPUS BRUSSEL Als je kiest voor Kleuteronderwijs op Campus Brussel, word je ondergedompeld in de rijke diversiteit van onze hoofdstad. Daarnaast stimuleren we je om je meest creatieve ik te laten openbloeien.

Leren in en over diversiteit in Brussel Studeren in de grootstad biedt je heel wat kansen om te leren in en over diversiteit. Diversiteit is in al haar facetten aanwezig op en rond Campus Brussel en op de stageplaatsen waar je terechtkomt. Bovendien bieden we je maximale kansen om je talenten te ontwikkelen (taalondersteuning, opvolging in leergroepen…). We stimuleren dialoog, verdraagzaamheid en openheid, leren van elkaar en van uitwisseling. Het zijn stuk voor stuk vaardigheden die je kennismaking in Brussel met veel verschillende scholen en met kinderen uit diverse sociaaleconomische milieus ten goede komen.

Vanzelfsprekend muzisch “Meteen aan de slag” “We hebben heel veel stages. Al van in het eerste jaar. Zo merk je meteen of Kleuteronderwijs iets voor jou is of niet. In het laatste jaar hebben we een uitgroeistage waarbij we één week volledig zelfstandig lesgeven. Dat lijkt me de perfecte voorbereiding op mijn job.”

Een sprekende pop, een voorwerp dat tot leven komt, liedjes zingen, je stem grappig gebruiken, ritmes nabootsen, dansen, versjes opzeggen… Daarmee kun je kleuters meteen boeien. In je opleiding maak je kennis met allerlei muzische elementen en tijdens je stages ga je er zelf mee aan de slag. Zo ontwikkel je als het ware een ‘muzische grondhouding’: het wordt voor jou vanzelfsprekend om muzische elementen in je activiteiten te integreren. Je zult zien dat kleuters ervan genieten.

Deeltijds traject Wil je kleuteronderwijzer(es) worden maar twijfel je of dat haalbaar is? Met een deeltijds traject kun je op Campus Brussel het eerste opleidingsjaar spreiden over twee jaar. Zo krijg je meer tijd om de theorie te verwerken of om praktijkervaring op te doen. Daarna ga je naar het tweede jaar van de reguliere opleiding. Meer weten? Mail naar jimmy.gorteman@odisee.be.

3de-jaars Fien en Ellen gaan lesgeven in Suriname. Volg ze via http://ow.ly/X6gqS #odisee #kleuteronderwijs

Studentes #kleuteronderwijs Hannelore, Ine en Dorien voerden een toneelstuk voor kleuters in CC Coloma. #odisee

12


Kleuteronderwijs

KLEUTERONDERWIJS OP CAMPUS DIRK MARTENS Op onze campus in Aalst studeer je in een oase van groen. Je wordt er opgeleid tot een e-leraar die helemaal mee is met de laatste digitale technieken voor de kleuterschool.

Groene campus in Aalst Als je kiest voor Kleuteronderwijs op Campus Dirk Martens in Aalst, kies je voor een groene campus. Je studeert vlak bij de stad, maar in een rustige omgeving. Ons natuureducatief centrum biedt je de kans om extra veel op te steken over natuur- en omgevingseducatie. Daarnaast is ook ons snoezeldorp een echte blikvanger.

Helemaal digitaal mee Kiezen voor Aalst is ook kiezen voor een stevige e-component in je opleiding. We confronteren je met innovatieve digitale technieken die het leren in de kleuterschool sterk kunnen ondersteunen. Je leert kinderen kritisch omspringen met media en informatie. Zo maak je hen sterker voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Klaar voor de toekomst Je docenten zijn expert in hun vakgebied. Ze geven niet alleen les, maar doen ook onderzoek of geven nascholing aan ervaren leerkrachten. Daardoor lopen ze voorop. En dat moet ook om leerkrachten van de toekomst – zoals jij! – op te leiden.

Afstandsonderwijs Op Campus Dirk Martens kun je Kleuteronderwijs studeren in afstandsonderwijs. Je geniet dan een maximum aan flexibiliteit en bijgevolg kun je je studie combineren met een job of een gezin. Meer info: www.odisee.be/hogerafstandsonderwijs

“Ik kan mijn energie kwijt” “Juf worden, is altijd mijn droom geweest. Omdat ik enorm energiek ben en mijn creativiteit kwijt moet kunnen, is het beroep van kleuterjuf me op het lijf geschreven. De opleiding is hard werken. Maar als je het graag doet, dan heb je al dat harde werk er graag voor over.”

Traject voor anders- en niet-gelovige studenten Ben je niet gelovig of heb je een ander geloof? Op Campus Dirk Martens tekenden we een specifiek traject voor je uit. Na het behalen van je diploma kun je in het katholieke basisonderwijs aan de slag, zonder dat je zelf godsdienstige activiteiten in de klas aanbrengt. Meer weten? Mail naar jan.blancke@odisee.be.

13


14


Kleuteronderwijs

JE JOB ALS KLEUTERONDERWIJZER(ES) Kleuteronderwijzer(es) is een erg boeiend beroep. Ook jij denkt wellicht nog wel eens terug aan je meester of juf uit de kleuterklas. Je keek op naar die mensen. Onbewust speelden zij een belangrijke rol in je ontwikkeling en maakten zij van jou wie je nu bent. Bij Odisee kun jij ook zo’n juf of meester worden.

Hoe ziet je beroep eruit? Na je opleiding aan Odisee ben je in staat om kleuters te helpen bij hun eerste stappen in de wereld. Ze maken kennis met allerlei materialen, kunstvormen, taal, getallen... Interactie met hun omgeving, dingen ervaren en erover communiceren met anderen vormt hun persoonlijkheid. Zo verwerven ze belangrijke basishoudingen en -vaardigheden. Je hebt een groot inlevingsvermogen en gelooft rotsvast in de mogelijkheden van jonge kinderen. Je koestert liefde voor elk kind dat je wordt toevertrouwd. Je drukt je duidelijk en op uiteenlopende manieren uit. In de klas zorg je voor een grote variatie aan speelse activiteiten en geniet je met volle teugen van de spontane reacties van de kleuters!

Waar kun je aan de slag? Uiteraard is een job als kleuteronderwijzer(es) het eerste perspectief. Je hebt dan je eigen kleuterklasje in het vrij, het gemeentelijk of het gemeenschapsonderwijs. Wil je katholieke godsdienst geven, dan kun je een mandaat aanvragen bij het vicariaat van het bisdom. Je kunt ook aan de slag als zorgleerkracht voor alle klasgroepen van een school, om kleuters die extra aandacht kunnen gebruiken op een individuele manier te begeleiden. Sommige afgestudeerden vinden werk buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in de culturele sector of in de jeugd- en gehandicaptenzorg. Zo zijn er ook afgestudeerden die aan de slag zijn in een kinderdagverblijf.

Zin om verder te studeren? Na je opleiding Kleuteronderwijs kun je een verkort traject volgen voor de bacheloropleiding Lager onderwijs. Aan Odisee kun je ook de bachelor-na-bacheloropleiding Schoolontwikkeling volgen. Buitengewoon onderwijs en Zorgverbreding behoren ook tot de mogelijkheden. Wil je graag een masterdiploma? Ook dat kan. Via een schakelprogramma kun je verschillende masteropleidingen starten aan de universiteit, zoals de Master in Educatieve Studies. Op Campus Dirk Martens kun je dan in je laatste jaar al kiezen voor het academische keuzetraject. Ook postgraduaten (bijvoorbeeld Leraar Nederlands voor anderstaligen of Functional Trainer) en masterclasses (bijvoorbeeld Mentoring & Coaching of Onderzoek & Innovatie) behoren tot de mogelijkheden.

“Fantastische stage in Zuid-Afrika” “Ik liep stage in Ubomi, een ontwikkelingscentrum voor kinderen tussen 3 en 6 jaar die het moeilijk hebben. Er kwamen elke dag zo’n dertig kinderen. Indien nodig kregen ze eten en kledij. Ik werkte mee aan het project ‘Correspondenten in het Zuiden’. Ik bracht de lokale kindjes in contact met het eerste leerjaar van de vrije basisschool in mijn thuisdorp.”

15


BEZOEK ONS

Lager of Secundair onderwijs? Bij Odisee kun je naast Kleuteronderwijs ook Lager onderwijs of Secundair onderwijs volgen. Lager onderwijs kun je bij Odisee volgen in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas. Secundair onderwijs bieden we aan in Brussel, Dilbeek en Sint-Niklaas. Kies je voor de opleiding Kleuteronderwijs, dan kun je nadien via een verkort traject op een snelle manier een bijkomend diploma Lager onderwijs halen bij Odisee.

16


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen van de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer aan Odisee op te snuiven. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in je studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee Wil je echt eens proeven van het hoger onderwijs aan Odisee? Tijdens een openlesdag kun je één of meerdere vakken bijwonen, samen met onze studenten. Het is een prima hulpmiddel bij je studiekeuze. Lessen komen bijwonen, kan op verschillende momenten, telkens op woensdagnamiddag in maart. Op www.odisee.be/openlesdagen vind je meer informatie. Schrijf je zeker tijdig in via de website. Alvast van harte welkom.

Infodagen in 2017 • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u

Inschrijven? Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

17


BEZOEK ONS


Waar vind je onze campussen? Met Aalst en Brussel biedt Odisee je twee fantastische studentensteden om kleuteronderwijzer(es) te worden. Stuk voor stuk kunnen ze heel wat troeven voorleggen.

Belangrijk Brussel

gsstr aat

Verrassend Aalst

Op Campus Brussel studeer je in het kloppend hart van het land en van Europa. Wist je dat Brussel de STATION grootste studentenstad is vanBRUSSEL-NOORD het land? Bovendien Koo vind je in de stad een vrijwel oneindig aanbod aan lbra nde rstra at N actie en ontspanning: van heuse cultuurtempels over oor dpl ein trendy winkels tot en met rasechte bruine cafés. De W eide straa t stimulerende mix van talen en culturen (en ’s lands bekendste winkelstraat vlak bij de campus)Rivkrijg je er iers traa t gratis bovenop. an

an

tra

at

St o

of

str aa t

rs

str aa t

raat

estr aat

As

etst

gsst

cola

an

kstra

Pach e

Broe

str aa t Kanon str aat

ord

an

gsst

Kon in

an

rinla

Keiz e

Wets tra

en

Ca nt e

rs

te

Pu

CENTRAAL STATION

Nationale Bibliotheek (Albertina)

METRO CENTRAAL STATION

raat

B

Kathedraal

at

tra

gs er

sstra

Lign

Campus Brussel - Hermes

d' (Ru As e sa ut )

raat

estr aat

an on tla

Be

rla

str .

Kon ing

Pac he

at tra ms

Me ibo o at

im

ten

at

cola

mb

tra

t tterijstraa

Manneken Pis Ei ks tra at

br oe

Da

n lei

str aat

sst Br raa us se t l

tr.

le

ian

cht

ap

er

Grote MARKT

An

Ce l

Gin

str aa t

ws

eu

Ni

at

la

ax

eM

ph

ol

Ad

rsp aa

rte l

tra at ws eu

Ni

Ma

ed

ngra

BOTANIQUE

STATION BRUSSEL-CONGRES

Kon ings st

uw

Kre

Wolv e

Kon in

gsstr aat

itgan

Vooru

in ple

ier

K.

Ro g

an

inla

ma

ile J acq

Em an

laan

xla Ma

main

he

olp

ile J acq

Ad

Em

an hla ac sp An sp

ho

ds

ers

Uitrit Aalst (19)

E40

en

str.

upe

Sc hil N9 dkna

str aa t

n hla a

Zu id

Kasteeldreef

ac

METRO BEURS 5/6

Ve rv

Campus Dirk Martens N45 Ninove Kwalestraat 154, 9320Geraardsbergen Aalst Tel: 053-72 71 70 - info.aalst@odisee.be

Be

ang

Za n

len Campus stra at Brussel - T'Serclaes Ko m

Muntplein

N277

n

N45

idt

slaa

Nieuwerkerken

lstr aat

Campus Brussel - Erasmus

METRO BEURSBeurs

Den Haring

at

aru

n

E40

tra

Kru

an

la

ld

po

laa

ne

thu

Pa

n

aa

l rk

Be

R41

raat

De

t

Kapucijnenklooster

bst St.-Jo

oo

METRO DE BROUCKERE

n Leo

Gen

De Brouckèreplein

laa en

at tra

les

a Kw

AALST

n cie

ASZ

pu Ca

Siesegemlaan

Campus Dirk Martens

at

stra

tse

Gen

eg

rus

Laz

o Le

an

.-A tses St teen w

Gen

aza

ROGIER

uin Met de trein ben je er zo! Brussel-Centraal ligt vlak laa n BOTANIQUE bij het historische hart vanCITY de2stad (Grote Markt, Kru idt uin stadhuis, Manneken Pis...) en op vijf minuten van Kliniek laa n Sint-Jan Campus Ble el Campus Brussel. uitgebreide wegbeschrijving ke Brussel -Een Terranova rijs Moors tra aO t m vind je op www.odisee.be/brussel. METRO INNO me g K

la

N9

erp sela an

Sint

H.Hartlaan

R41 Campus Dirk Martens is vlot bereikbaar met de fiets, de wagen en het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst. Lijnen 3, 81/82 en 87 stoppen vlak voor de R41 campus. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/aalst.

a nn

Aars

1-La

ert 1

g Alb

Kon in

N288Antw

St. L

Brussel: dichter dan je denkt

Dendermonde

Gent

Brabantstraat

R20a

Makkelijk bereikbaar N41

chots

traat

Vooru

itgan

Dat ze in Aalst kunnen feesten, zal Vlaanderen ondertussen al weten. Wat velen niet weten, is dat Aalst studenten verwelkomt met een Student Welcome en dat er in Aalst verschillende studentenclubs zijn. Ook op de campus valt regelmatig wat te beleven. Je kunt er stevig sporten, maar ook als je van cultuur houdt, zit je goed. Campus Dirk Martens is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst.

METRO PARK

at

Warandepark

Campus Brussel Warmoesberg 26, 1000 Brussel Brus sel Tel: 02-210 12 11 - info@odisee.be

19

R20


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Kleuteronderwijs 2017-2018  

Kleuteronderwijs studeren bij Odisee? Bij Odisee helpen we je tijdens de opleiding om het beste uit jezelf te halen, op verschillende manier...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you