Page 1

Gezondheidszorg

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in de Biomedische laboratoriumtechnologie in de Ergotherapie in de Medische beeldvorming in de Optiek en optometrie in de Voedings- en dieetkunde

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD Studeren aan Odisee

INFODAGEN •

Maximale slaagkansen

5

Begeleiding op maat

6

Gezondheidszorg aan Odisee

7

Biomedische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie

Ergotherapie

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u 9

Afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie 10 Afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie

ZATERDAG 11 MAART 2017

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

van 9u30 tot 13u

12

HBO5

Bachelor in de Medische beeldvorming

19

Variatie en verantwoordelijkheid

20

Je studieprogramma

21

Odisee is een partner van BenedictusPoort, het Sint-Augustinusinstituut, het Sint-Carolusinstituut en het Sint-Guido Instituut die in het kader van dat samenwerkingsverband de HBO5-opleiding Verpleegkunde aanbieden in Gent, Aalst, Sint-Niklaas en Brussel.

Bachelor in de Optiek en optometrie

23

1001 manieren om beter te zien

24

Follow us

Je studieprogramma

25

Bachelor in de Ergotherapie

15

Je job: evenwichtskunstenaar

16

Je studieprogramma

17

Medische beeldvorming

Optiek en optometrie

Voedings- en dieetkunde

Bachelor in de Voedings- en dieetkunde

@odiseehogesch 27

Waar kun je aan de slag?

28

Je studieprogramma

29

Bezoek ons

Kom jezelf overtuigen De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

facebook.com/odiseehogeschool

31

instagram.com/odisee


STUDEREN AAN ODISEE


Maximale slaagkansen Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurroosters. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties). Heb je al een zekere voorkennis? Dan hoef je (delen van) vakken niet te volgen of kun je ze vervangen door een opdracht op maat.

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in beheersbare — soms zelfs heel kleine — groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer over te doen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Zware onvoldoendes worden niet gedelibereerd. En uiteraard moet je voor bepaalde vakken echt wel slagen om een diploma te halen, of een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen zijn zowel op je campus, op kot als thuis bereikbaar. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Begeleiding op maat Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken. 6

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Going abroad? Odisee brengt je volop in contact met Europa en zelfs met andere werelddelen. We werken samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland. Daarnaast stimuleren wij je om tijdelijk aan een buitenlandse instelling te studeren, stage te lopen of deel te nemen aan projecten, congressen en studiereizen. Zo maak je kennis met andere leer- en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt beslist bij tot je persoonlijke ontplooiing.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in lessen en examens, het opleidingsprogramma, de prijs van je broodjes en alles wat je nog meer aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Ben je een fuifbeest, een cultuurmens of een sportfreak? Of hou je van debatten, internationale projecten of culturele diversiteit? Wil je je engageren voor een goed doel? Je vindt beslist je gading. Het aanbod van studentenclubs is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven!


Gezondheidszorg aan Odisee Wat kenmerkt de opleidingen aan Odisee? Het antwoord is simpel: alle opleidingen gebruiken actieve werkvormen. Ze geven je veel ruimte om al doende te leren én werk te maken van je persoonlijke ontwikkeling. Het is een aanpak waarbij jij zélf aan het stuur zit. We verwachten flink wat zelfstandig werk en maken je voor een stuk zelf verantwoordelijk voor je opleiding. Tegelijk kun je meer dan ooit een beroep doen op individuele begeleiding, toegespitst op jouw noden en wensen.

Persoonlijke stempel Je krijgt bij Odisee de gelegenheid om professionele vaardigheden te ontwikkelen in de skillslabs en om echt ervaring op te doen in de praktijk. Aspecten waar je het wat moeilijker mee hebt, kun je zelfstandig oefenen. Zo kan ieder op zijn tempo de nodige beroepscompetenties onder de knie krijgen. We geven je opdrachten waarmee je leerstof buiten de les kunt voorbereiden of inoefenen. En je voert in de loop van je opleiding verschillende projecten uit, zowel zelfstandig als in groep.

Persoonlijke ontwikkeling Via opdrachten, groepssessies en discussies sta je uitgebreid stil bij je persoonlijke ontwikkeling en talenten en hoe je die verder vorm zult geven. In het eerste jaar is het vooral de bedoeling om jezelf te leren kennen en na te denken over welke zorgverlener je wilt worden. Naast de beroepsvaardigheden en kennis die je zult verwerven, is immers ook je houding cruciaal om een echte professional te worden. In het tweede jaar spitsen je activiteiten zich meer toe op de specifieke competenties en attitudes die horen bij je toekomstige rol. In het derde jaar staan we dan weer stil bij je plaats in een team van zorgverleners.

Ontdek de zorgverlener in jezelf We bieden je dus heel veel ruimte om goed na te denken over je studie(keuze) en geven je alle kansen om je opleiding af te stemmen op je eigen capaciteiten en interesses. Daardoor kun je tijdig inspelen op problemen of lacunes in je kennen en kunnen. Je legt die hele ontwikkeling ook vast: je verzamelt opdrachten, projecten, ervaringen… die je later bij het solliciteren goed van pas zullen komen.

Terranova: campus voor theorie én praktijk Kies je voor een opleiding aan Odisee in Brussel, dan studeer je op de unieke Campus Brussel – Terranova (vlak bij ’s lands bekendste shoppingstraat). Je krijgt er optimaal voeling met de praktijk, want je werkt met échte patiënten in échte situaties. Terranova is een innovatieve samenwerking tussen Odisee en Kliniek Sint-Jan. Het is dus méér dan een campus met leslokalen en skillslabs. Je vindt er ook consultatieruimtes van verschillende specialismen, het therapeutisch centrum voor kinderen Lerni, een geriatrisch dagcentrum, kinderdagverblijf de Ketjes... Tijdens je opleiding werk je samen met de patiënten van de gezondheidscentra. Je oefent vaardigheden dus niet uitsluitend op poppen of collega-studenten, maar ook bij échte patiënten.

7


8


BACHELOR IN DE

Biomedische laboratoriumtechnologie De Bachelor in Biomedische laboratoriumtechnologie is een praktijkgerichte opleiding waarin de nadruk ligt op laboratoriumwerk. Wil je bijdragen tot de ontwikkeling van diagnosetechnieken en therapieën? Twijfel niet langer: dit is voor jou de juiste opleiding.

Praktijkgericht met keuzemogelijkheden De opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie is een praktijkgerichte opleiding met een theoretische onderbouw. Die combinatie maakt de opleiding zo veelzijdig en afwisselend. Je vertrekt van een brede algemene wetenschappelijke basis. Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor de twee afstudeerrichtingen. Je krijgt basisvakken als chemie, microbiologie, biomoleculen en cel- en weefselleer. Labo-onderzoek staat steeds centraal. Van bij de start proef je van verschillende labo’s en kun je op die manier een gefundeerde keuze maken tussen één van beide afstudeerrichtingen: farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie of medische laboratoriumtechnologie. Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden en je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Vanaf het tweede jaar volg je meer gespecialiseerde vakken en oefen je in integratielabo’s. In het derde jaar ben je een volledig semester op stage, eventueel in het buitenland. Je sluit je opleiding af met een bachelorproef.

Interesse in wetenschappen Interesse in wetenschappen en technologie, chemie en biologie? Wil je je verdiepen in laboratoriumwerk, microscopie en onderzoek? Dan is deze opleiding iets voor jou! Indien je minder dan drie uur wiskunde of weinig chemie hebt gekregen, kun je de instapcursus wiskunde of chemie volgen. En via het monitoraat kun je tijdens het academiejaar (gratis) ondersteunende lessen volgen met extra uitleg voor toegepaste fysica, wiskunde, chemie, biomoleculen en fysiologie.

Uitstekende infrastructuur en persoonlijke begeleiding Goede en moderne infrastructuur is een must voor deze opleiding. Technologiecampus Gent is uitgerust met nieuwe laboratoria. Daar werk je in groepen van maximum 20 studenten. Een andere troef is dat je aan Odisee geen nummer bent. De kloof tussen student en docent is klein. Dat blijkt uit de bevraging van de eerstejaarsstudenten over hun opleiding. Zit je met een specifiek probleem, dan helpt het docententeam je graag verder.

9


GEZONDHEIDSZORG

AFSTUDEERRICHTING FARMACEUTISCHE EN BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE Heb je interesse in biotechnologisch of farmaceutisch onderzoek? Lijkt werken in een onderzoekslaboratorium of in de farmaceutische sector je wel wat? Wil je meewerken aan de ontwikkeling van diagnosetechnieken en therapieën? Werk je bovendien nauwkeurig en ben je praktisch ingesteld? Dan is de afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie iets voor jou!

Wat studeer je? Het eerste jaar van je opleiding is gemeenschappelijk voor de twee afstudeerrichtingen. Daarna specialiseer je je. Je studeert de theorie en leert praktische vaardigheden in het domein van de gentechnologie, microen moleculaire biologie, immunologie, geneesmiddelenleer en tarificatie, toxicologie en galenica, fysiologie. Je ontwikkelt ook je communicatieve vaardigheden en je verzamelt en verwerkt gegevens uit de vakliteratuur.

Uiteenlopende stagemogelijkheden Je sluit je opleiding af met een stage van 17 weken in een laboratorium van een farmaceutisch of biotechnologisch bedrijf, instelling of universiteit. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

“Ik vind het labowerk erg leuk” “Ik deed een vakantiejob in een laboratorium en daar kreeg ik de smaak te pakken. Ik koos voor Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie en breng dus heel wat uren door in de labo’s. Het maakt de opleiding heel praktijkgericht. Ik vind dat praktisch werk erg leuk, want dan moet ik zelf nadenken en doen. Het is een aangename afwisseling met de theorielessen.”

10

Gegeerde job Afgestudeerden Biomedische laboratoriumtechnologie van Odisee genieten een uitstekende reputatie in het werkveld. Door de goede samenwerking met de laboratoria zijn onze studenten erg gegeerd. Je komt terecht in een onderzoekslaboratorium van een farmaceutisch of biomedisch bedrijf, in een universitair laboratorium of in een onderzoekscentrum. In een apotheek kun je aan de slag als apothekersassistent, in een biotechnologiebedrijf als laboratoriumtechnoloog. De medische of farmaceutische sector verwelkomt jou graag als technisch-commercieel afgevaardigde in biotechnologische apparatuur of producten.

Verder studeren Na je bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie kun je verder studeren tot Master in de Industriële wetenschappen chemie of biochemie (Industrieel ingenieur). Na een schakelprogramma van ongeveer 60 studiepunten kun je de Master volgen. Zo heb je bijkomend een universitair diploma op zak! Je kunt het schakelprogramma en de Master ook volgen op de Technologiecampus in Gent.


ECUNDAIR ONDERWIJS BiomedischeSlaboratoriumtechnologie

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de bacheloropleiding in de Biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/blt. Studieprogramma bacheloropleiding in de Biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPROGRAMMA

JAAR 1

Chemie

5

Biomoleculen

9

Analytische chemie Fysiologie

Microbiologie

Toegepaste fysica en wiskunde Labo cel- en weefselleer

Labo chemische analyse

Labo farmaceutische analyse

4

6 3 4 3

3

Statistiek en onderzoeksvaardigheden

8

3

Labo immunologie en hematologie

Biotechnologie

JAAR 3

8

3

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

JAAR 2

3

Labo biomedische analyse Labo microbiologie

Technologiecampus Gent

3

3

4

Immunologie

4

4

3

4

6

4

5

3

Instrumentele technologie

Als je kiest voor de bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, dan volg je les op de Technologiecampus in Gent, een gezellige campus met aandacht voor groen. Je studeert aan de rand van de stad, op wandel- en fietsafstand van het centrum. De Technologiecampus is makkelijk bereikbaar. De trams en bussen stoppen voor de campus en je kunt er gratis parkeren.

5

Modelorganismen

3

Toegepaste farmacologie

5

Labo biotechnologie

5

Labo galenica

3

Integratielabo

3

Farmaceutische deontologie en ethiek

3

Toxicologie en farmacokinetiek Keuzevak:

3

6 3 3 3

- Parasitologie en virologie - Proefdierkunde

- Basisprincipes verkoop

- Vak uit een andere opleiding van Odisee Stage

21

Bachelorproef TOTAAL STUDIEPUNTEN

9

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

11


GEZONDHEIDSZORG

AFSTUDEERRICHTING MEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE Wil je ziekten opsporen die het gevolg zijn van een infectie, een intoxicatie, een genetische afwijking of een storing in het metabolisme? Wil je graag laboratoriumonderzoek verrichten waar je stalen van bloed, weefsel, urine en andere lichaamsvochten onderzoekt? Werk je ook nog eens nauwkeurig en ben je praktisch ingesteld? Kies dan zeker en vast voor de opleiding Medische laboratoriumtechnologie.

Wat studeer je? Het eerste jaar van je opleiding is gemeenschappelijk voor de twee afstudeerrichtingen. Daarna specialiseer je je. Je wordt een laboratoriumtechnoloog met theoretische kennis en praktische vaardigheden in hematologie, medische microbiologie, klinische chemie en moleculaire diagnostiek. Je ontwikkelt ook je communicatieve vaardigheden en je verzamelt en verwerkt gegevens uit de vakliteratuur.

Uiteenlopende stagemogelijkheden Je sluit je opleiding af met een stage van 17 weken in een ziekenhuis of een medisch privélaboratorium. Je werkt daar op de afdelingen klinische chemie, hematologie en microbiologie. Daarover maak je dan een bachelorproef. Een stage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

“Aangename omgeving” “Ik heb gekozen voor Medische laboratoriumtechnologie omdat de opleiding een combinatie brengt die me erg boeit. Enerzijds is er het medische aspect, waarbij je meehelpt aan de diagnosevorming van patiënten. Anderzijds is er het praktische labowerk. De labo’s van Odisee zijn erg goed uitgerust: een aangename omgeving om nieuwe dingen te leren.”

Jobmogelijkheden Afgestudeerden Biomedische laboratoriumtechnologie van Odisee genieten een uitstekende reputatie in het werkveld. Door de goede samenwerking met de laboratoria zijn onze studenten zeer gegeerd. Het beroep van Medisch laboratoriumtechnoloog is sinds 1993 wettelijk beschermd. Je werkt in een medisch laboratorium als erkend medisch laboratoriumtechnoloog, waar je terechtkomt in een team voor analyses op de afdeling klinische chemie, hematologie, microbiologie, cel- en weefselleer of moleculaire diagnostiek. Of je kunt terecht in de medische sector waar men jou graag verwelkomt als technisch-commercieel afgevaardigde in apparatuur of producten.

Verder studeren Na je bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie kun je verder studeren tot Master in de Industriële wetenschappen chemie of biochemie (Industrieel ingenieur). Na een schakelprogramma van ongeveer 60 studiepunten kun je de Master volgen. Zo heb je bijkomend een universitair diploma op zak, een extra troef voor je carrière! Je kunt het schakelprogramma en de Master ook volgen op de Technologiecampus in Gent. 12


ECUNDAIR ONDERWIJS BiomedischeSlaboratoriumtechnologie

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de bacheloropleiding in de Biomedische laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/blt. Studieprogramma bacheloropleiding in de Biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Medische laboratoriumtechnologie - Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

Chemie Analytische chemie Biomoleculen Fysiologie Microbiologie Toegepaste fysica en wiskunde Labo cel- en weefselleer Labo chemische analyse Labo farmaceutische analyse Labo biomedische analyse Labo (medische) microbiologie Labo immunologie en hematologie Persoonlijke en professionele ontwikkeling Statistiek en onderzoeksvaardigheden Hematologie Immunologie Klinische chemie Kwaliteitszorg Medische microbiologie Moleculaire diagnostiek Pathologie Labo klinische analyse Labo moleculaire diagnostiek Labo pathologische anatomie Beroepsreglementering en ethiek Klinische chemie en hematologie Medische microbiologie en immunologie Parasitologie en virologie Keuzevak: - Biotechnologie - Modelorganismen - Basisprincipes verkoop - Vak uit een andere opleiding van Odisee Labo klinische analyse en hematologie Integratielabo Stage Bachelorproef TOTAAL STUDIEPUNTEN

JAAR 1

5 3 9 8 3 6 3 4 3 3 3 3 3 4

JAAR 2

JAAR 3

5 7 4 5 3 3 6 3 3 3 3 6 3 3 3

3

60

Als je kiest voor de bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, dan volg je les op de Technologiecampus in Gent, een gezellige campus met aandacht voor groen. Je studeert aan de rand van de stad, op wandel- en fietsafstand van het centrum. De Technologiecampus is makkelijk bereikbaar. De trams en bussen stoppen voor de campus en je kunt er gratis parkeren.

4

4 3 3 3

5 5 23 7 60

Technologiecampus Gent

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

60 13


14


BACHELOR IN DE

Ergotherapie Een ergotherapeut werkt aan de revalidatie van mensen die een ongeval hebben gehad of die door andere gezondheidsproblemen tijdelijk of permanent met een handelingsprobleem leven. Via aangepaste activiteiten leer je hen hoe ze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen handhaven in hun thuissituatie, hun werkomgeving en hun ontspanningsmilieu. Je behandelt dus eigenlijk niet de ziekte maar wel het handelingsdefect en de praktische gevolgen die eruit voortvloeien.

Ontdek de ergotherapeut in jezelf In het eerste jaar leer je het fenomeen ‘mens’ kennen en bouw je expertise op over het normaal menselijk handelen. Creatieve en expressieve belevingssituaties geven je inzicht in je eigen handelen, de factoren die je handelen bepalen en de gewoontes in je dagelijkse bezigheden. Je krijgt van in het begin een helder beeld van wat de job van een ergotherapeut juist inhoudt. Je leert de therapeutische basisvaardigheden aan en gaat veel observeren. De omgang met de patiënten komt ruimschoots aan bod. Zo ontdek je dat die veel verder gaat dan hen handelingen aanleren. Ook je houding, je manier van communiceren en je sociale vaardigheden spelen een grote rol. Dankzij die grondige kennismaking ontdek je snel of er een ergotherapeut in jou zit.

Verstoord handelen In het tweede jaar verschuift de aandacht naar het problematisch handelen. Je bestudeert ‘ziek zijn’ in de breedste zin van het woord en vooral hoe je daarmee therapeutisch omgaat. Je leert verschillende therapieën kennen en oefent een pak specifieke beroepsvaardigheden, zoals cliënten transfereren van hun bed naar een rolstoel, of van een rolstoel in een auto. Je leert ook welke ergonomische aanpassingen aan gebouwen of kleding nuttig zijn bij bepaalde motorische problemen. En je leert klinisch redeneren zodat je een doelgerichte en effectieve therapie kunt uitdokteren.

Jij als bijna-therapeut In het derde jaar staat je bachelorproef en de internationale stage centraal. Op het einde van het tweede jaar begin je je daar al op voor te bereiden: planning, organisatie, een taal studeren… Je gaat dat jaar echt handelen als een therapeut, of beter: als de therapeut die jij (bijna) bent. Odisee levert immers geen standaard therapeuten af. Je blijft ook reflecteren over je eigen leerproces en het parcours dat je intussen hebt afgelegd. Je weet nu stilaan welk soort ergotherapeut je wilt worden.

Werken met wereldculturen Odisee profiteert van haar ligging in het Brusselse om je te laten proeven van de multiculturele en grootstedelijke samenleving. Via het Diversiteit en Internationaal Project (DIP) maak je kennis met andere culturen en ga je dieper in op de cultuursensitieve zorg. Zo leer je omgaan met diversiteit en ontdek je dat die verrijkend werkt. Het DIP is ook de aanzet voor je internationale ervaring in het derde jaar.

15


GEZONDHEIDSZORG

JE JOB: EVENWICHTSKUNSTENAAR Ergotherapie is een begeleidings- en behandelingsvorm voor kinderen, volwassenen en ouderen met een tijdelijke of blijvende handicap. Als ergotherapeut help je hen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen die voortvloeien uit hun ziekte, leeftijd of handicap. Die problemen kunnen zich op motorisch, zintuiglijk, psychisch, verstandelijk, sociaal of economisch vlak situeren.

Hoe ziet je beroep eruit? Je zorgt ervoor dat je patiënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in zijn of haar eigen leefwereld. Je leert cliënten opnieuw dingen vastnemen, eten, organiseren, schrijven, stofzuigen... Je geeft raad over aanpassingen aan hun omgeving of aan gebruiksvoorwerpen. Je leert hen zittend koken, kledij aantrekken met één hand, rijden in een rolstoel... Je zoekt het evenwicht tussen wat mogelijk en wat wenselijk is, tussen het haalbare en het onbereikbare, tussen droom en realiteit. Ergotherapeut is een paramedisch beroep, een beroep dat rechtstreeks of zijdelings samenhangt met de geneeskunde. Als lid van het paramedisch team werk je samen met de arts aan het optimaal herstel van je patiënten.

Waar kun je aan de slag? “Ik heb een goed beeld van mijn latere job” “Ik heb al enkele stages achter de rug en weet al heel goed wat me later als ergotherapeute te wachten staat. Ik werkte al met verschillende doelgroepen en maakte kennis met verschillende types van cliënten. Dat is zeker een troef.”

Als ergotherapeut krijg je een brede opleiding en kun je op veel plaatsen terecht. Waar behoefte is aan training om mensen optimaal te laten handelen in hun omgeving, doet men een beroep op jouw deskundigheid. Ergotherapeuten werken onder meer in: • ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleegtehuizen; • het buitengewoon onderwijs, beschutte werkplaatsen; • psychiatrische centra en diensten, crisisinterventiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg; • gezinsvervangende tehuizen, beschut en begeleid wonen, rust- en verzorgingstehuizen; • lokale en regionale dienstencentra, ziekenfondsen; • tewerkstellingsbegeleiding.

Leren van elkaar Als tweedejaars ga je vaardigheden die je onder de knie hebt — bijvoorbeeld rolstoelrijden — aanleren aan de eerstejaars. Zij evalueren samen met je docent je capaciteiten als ‘therapeutcoach’. Ook in het beroepsleven zul je immers cliënten zulke vaardigheden demonstreren en aanleren. De eerstejaars oefenen op hun beurt de zaken die jij hen toonde. Als dat vlot verloopt, mogen ze na een tijdje zelf optreden als ‘docent’ voor de studenten van andere opleidingen tijdens de opleidingsoverschrijdende projecten. De docenten coachen deze vaardigheidsopdrachten, maar de studenten leren in de eerste plaats van elkaar. 16


Ergotherapie

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de Bachelor in de Ergotherapie. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/ergo.

Studieprogramma bacheloropleiding Ergotherapie Campus Brussel - Terranova JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Filosofie, ethiek en religie, zingeving en levensbeschouwing

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

3

3

3

Anatomie en fysiologie

8

Psychologische functies en processen Functionele handelingsanalyse Pathologie

Gezondheidszorgorganisatie Evidence based practice

Klinisch redeneren en ergofundamenten Psychomotorische ontwikkeling Therapeutische vaardigheden Methodische vaardigheden

Handelen in ontwikkelingsperspectief

Werkveldervaring en persoonlijk ontwikkelingsplan Neurowetenschappen

3 8 3

4

3

4

3 6 4

4

8 5

Het modeltraject om een bachelordiploma Ergotherapie te behalen bij Odisee bestaat uit drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie.

3 3

4

Fysieke en geriatrische revalidatie

10

Ontwikkelingsdysfuncties

10

Psychiatrie en gerontopsychiatrie

Campus Brussel – Terranova

10

Werkveldervaring

8

Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten

3

Beroepsorganisatorische aspecten Bachelorproef

20 3

3

8

Klinische vraagstukken

6

Stagemobiliteit in Vlaanderen, in Europa of buiten Europa Keuze uitdiepingstraject (Assesment en behandeling of Advies en occupationele zorg) AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

Modeltraject of flexibel traject?

10 7 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

Kies je voor Ergotherapie aan Odisee, dan studeer en oefen je op de unieke Campus Brussel Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Je krijgt er optimaal voeling met de praktijk, want je werkt met échte patiënten in échte situaties. Wil je leren hoe je mensen maximaal zelfredzaam maakt, dan moet je op de verdiepingen -1, 1 en 3 zijn. In de skillslabs (oefen- en praktijklokalen) van Ergotherapie train je alle vaardigheden die een ergotherapeut onder de knie moet hebben.

17


18


BACHELOR IN DE

Medische beeldvorming Medische beeldvorming betekent medische beelden maken van patiënten zodat de arts een diagnose kan stellen. Het is een ruim begrip en de wereld van de medische beeldvorming kende de laatste dertig jaar een grote technologische evolutie. Hou je van hedendaagse technologie én werk je graag met mensen? Dan is deze unieke opleiding iets voor jou. Je raakt er beslist heel snel mee aan de slag.

Veelzijdig specialist Een medisch beeldvormer (TMB’er) is een allround specialist. In het eerste en tweede jaar van je opleiding zorgen we ervoor dat je de verschillende deelgebieden onder de knie krijgt. We dompelen je onder in de projectieradiologie, computertomografie, magnetische resonantie, nucleaire beeldvorming, mammografie en radiotherapie. Je leert zowel de theorie als de praktijk. Samen met de techniek leer je ook een aantal zorghandelingen. Die heb je nodig om een onderzoek of een radiotherapeutische behandeling succesvol te laten verlopen.

Oefenen, oefenen, oefenen In onze goed uitgeruste skillslabs oefen je onder leiding van je vakdocenten. Zo bereiden we je voor op je stages, waar je met echte situaties aan de slag gaat. De patiënt moet dan op de eerste plaats komen. Dankzij rollenspelen en projecten leer je respectvol omgaan met je patiënt. Doorheen je hele opleiding blijf je de vaardigheden oefenen die je eerder aangeleerd kreeg. Zo beschik je aan het einde van je opleiding over een brede basis om veilig en verantwoord aan de slag te gaan. Bovendien kun je zelfstandig nieuwe toepassingen leren gebruiken.

Sterk in de praktijk De skillslabs zijn de eerste opstap naar het goed beheersen van de vaardigheden die je als technoloog nodig hebt. Je kunt er als het ware experimenteren en je mag nog fouten maken zonder dat dit gevolgen heeft. Om zeker te zijn dat technoloog echt iets voor jou is, maak je al vroeg in je eerste opleidingsjaar kennis met medische beeldvorming. Je loopt een week lang mee in een ziekenhuis en je maakt er kennis met de verschillende deelgebieden. Vanaf het einde van je tweede jaar ga je dan zelf aan de slag met echte patiënten en dit onder begeleiding van iemand uit het ziekenhuis en een stagebegeleider van Odisee. Het derde jaar staat bijna uitsluitend in het teken van stages. Elke stageperiode duurt 6 weken, zodat je voldoende kansen krijgt. Om kennis te maken met de diversiteit van werksettings doe je in minstens drie verschillende ziekenhuizen ervaring op. In het derde jaar kun je ook kiezen voor een stage in het buitenland.

Doordacht handelen In je opleiding besteed je bijzondere aandacht aan ‘doordacht handelen’. Onder leiding van de radioloog neem je beslissingen om het onderzoek of de radiotherapeutische behandeling zo veel mogelijk af te stemmen op je individuele patiënt. Van in je eerste jaar analyseer je casussen en ga je op zoek naar de nieuwste tendensen, zodat je samen met de radioloog op maat van je patiënt kunt werken. Een goede technische beheersing, een gepaste communicatiestijl én respect voor je patiënt maken van jou een competent Technoloog Medische Beeldvorming. 19


GEZONDHEIDSZORG

VARIATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID Als Technoloog Medische Beeldvorming of TMB’er ben je de rechterhand van de arts-radioloog, de arts-nuclearist of de artsradiotherapeut. Een flink deel van de onderzoeken voer je zelfstandig uit en je assisteert de artsen bij complexere onderzoeken en interventietechnieken. Je zorgt ook voor de begeleiding, de veiligheid en de voorlichting van je patiënten.

Technisch ondersteund mensenwerk Je patiënten staan steeds centraal. Als TMB’er geef je een deskundig antwoord op hun vele vragen: Is het gevaarlijk? Doet het pijn? Duurt het lang? Waartoe dient het? Wanneer heb ik het resultaat? Wat moet ik meebrengen? Moet ik nuchter zijn? Je werk blijft dus mensenwerk, maar wel technisch ondersteund mensenwerk. TMB’ers hebben een gevarieerd en dynamisch beroep met veel verantwoordelijkheden.

Waar kun je aan de slag?

“Ik bekijk het menselijk lichaam nu heel anders” “Ik vind de medische wereld zeer interessant. De unieke combinatie van patiëntenzorg, technologie en diagnostiek deed me voor Medische beeldvorming kiezen. Je leert hoe je ziektes kunt herkennen op beelden en welke onderzoeken het meest geschikt zijn voor bepaalde klachten. En je leert het menselijk lichaam op verschillende manieren te bekijken.”

TMB’ers zitten niet om werk verlegen. Er zijn ongeveer 4.500 mensen actief in de sector en die groep wordt gemiddeld na dertig jaar vervangen door nieuwe TMB’ers. Elk jaar studeren aan Odisee een 50-tal TMB’ers af. Zij krijgen dan ook vaak persoonlijk vacatures aangeboden. Met je bachelordiploma Medische beeldvorming kun je aan de slag in ziekenhuizen, op de diensten radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie en hartkatheterisatie. Als je klinische ervaring hebt, kun je terecht in het onderwijs of in de bedrijfswereld, bijvoorbeeld als medisch vertegenwoordiger. TMB’ers met ambitie en inzet kunnen het ook tot hoofdtechnoloog of onderzoeksverantwoordelijke schoppen.

Liever nog wat bijstuderen? Lang niet alle afgestudeerden komen meteen in de sector terecht. Velen bekwamen zich nog verder aan een universiteit of hogeschool, bijvoorbeeld in medico-sociale wetenschappen, een ingenieursopleiding of milieu- en preventiemanagement.

Uniek in Vlaanderen Studenten komen vanuit heel Vlaanderen de Bachelor in de Medische beeldvorming volgen. Odisee is immers de enige Vlaamse onderwijsinstelling die deze opleiding aanbiedt. Het overwegen waard als je uitkijkt naar een gewild diploma en gegarandeerde werkzekerheid.

20


Medische beeldvorming

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de Bachelor in de Medische beeldvorming. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/mb.

Studieprogramma bacheloropleiding Medische beeldvorming Campus Brussel - Terranova JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Psychologie en communicatie, incl. beroepsorganisatorische aspecten

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

3

3

4

Wetenschappelijk redeneren

3

3

Humane biologie

6

Filosofie, ethiek, religie, zingeving en levensbeschouwing Klinisch redeneren Farmacologie

Klinische fundamenten

Technologie incl. medische informatica Toegepaste technologie

Straling incl. kwaliteitsborging

3

6

9

4

4

3

4

4

4

4 6 3

Module Musculoskeletaal (radio-anatomie en -pathologie, onderzoeks- en behandelmethodieken)

12

Module Neurologie en NKO

12

Module Thorax

Module Abdomen

3

11 11

Werkveldervaring Bachelorproef

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

4

60

11

30

60

60

10

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

Hoe werkt straling? Ontdek het tijdens de openlesdag #medischebeeldvorming bij #odisee: http://ow.ly/IMZFk

Modeltraject of flexibel traject? Het modeltraject om een bachelordiploma Medische beeldvorming te behalen bij Odisee bestaat uit drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie.

Campus Brussel – Terranova Kies je voor Medische beeldvorming aan Odisee, dan studeer en oefen je op de unieke Campus Brussel - Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Hier bevindt zich het unieke skillslab Medische beeldvorming. Dat omvat verschillende praktijk- en oefenlokalen met ultramoderne en peperdure (simulatie)toestellen uit verschillende disciplines in de medische en nucleaire beeldvorming en uit de radiotherapie. Je kunt er alle vaardigheden trainen die een Technoloog Medische Beeldvorming moet beheersen.

21


22


BACHELOR IN DE

Optiek en optometrie De opleiding Optiek en optometrie leidt je op tot opticien-optometrist, specialist van het visueel systeem. Deze professionals bieden niet alleen uiteenlopende visuele hulpmiddelen, maar ook oefeningen die het zicht verbeteren. Tijdens je opleiding ontdek je eerst de brede basis, daarna verdiep je je in specifieke zaken die je stap voor stap klaarstomen om je kennis in de realiteit toe te passen.

Ogen en lenzen In het eerste jaar warmen we op met de anatomie en de fysiologie van het lichaam om ons vervolgens op de anatomie en de fysiologie van het oog te storten. Je leert de verschillende delen en de werking ervan kennen. Verder ontrafel je de geheimen van lenzenstelsels via meetkundige optica. Uiteraard breng je niet al je tijd door op de schoolbanken. Je kunt je kersverse kennis van lenzenstelsels toepassen als je brillen leert maken. Het volgende jaar moet je een reeks van 21 optometrische tests onder de knie krijgen en die leer je in het eerste jaar al uitvoeren.

Testing, testing! In het tweede jaar krijg je de finesses van de optometrische tests in de vingers: je leert ze niet alleen uitvoeren, maar ook de resultaten analyseren. Je verdiept je in de psychologie van het zien: waarom en hoe zien we? Ook theorie en praktijk van de contactlenzen staan nu op het programma. En je blijft oefenen om een perfecte bril in elkaar te zetten. Ook loop je zes weken stage.

Praktisch bekeken Het derde jaar is het jaar van de beroepspraktijk: je bent nu helemaal klaar om handelingsplannen op te stellen. Je maakt ook kennis met de wereld van low vision. Voor de rest draait dit jaar om zoveel mogelijk zelfstandig oefenen en stage lopen in alle disciplines van de sector. Je volgt een laboweek en je kunt kiezen voor een stage in een contactlenzencentrum, een centrum voor functionele optometrie, een low vision centrum, een ziekenhuis of bij een opticien/optometrist. Via ons samenwerkingsverband met de Nederlandse Hogeschool Utrecht, de Semmelweiss University of Budapest, de Cardiff University of Wales, de Fach Hochschule in Aalen en de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona, kun je ook ervaring opdoen in het buitenland.

Onder 4 ogen In het derde jaar van je opleiding baat je samen met je medestudenten ‘Onder 4 Ogen’ uit, het klinisch centrum voor optometrie van Terranova. Studenten, personeelsleden van Odisee en partners van Terranova, maar ook andere personen met visuele klachten kunnen daar terecht voor een gratis oogmeting of visueel advies. Ook om contactlenzen en low vision hulpmiddelen aan te passen, kunnen ze een beroep op je doen. Een uitgelezen kans om al je kennis en kunde in de praktijk toe te passen.

23


GEZONDHEIDSZORG

1001 MANIEREN OM BETER TE ZIEN Als opticien-optometrist heb je een boeiend en veelzijdig beroep in de gezondheidszorg. Je bent in de eerste plaats een visueel zorgverlener en specialist van het zicht en de verbetering ervan. Je helpt mensen beter zien door een bril, contactlenzen, andere aangepaste optische hulpmiddelen of door training op basis van een handelingsplan dat je opstelt.

Verschillende taken Op een opticien-optometrist doet men een beroep voor verschillende taken. Een paar voorbeelden: • • • •

de visuele functie meten en analyseren; diverse visuele problemen opsporen en analyseren; het zicht en de visuele ontwikkeling trainen; de juiste correctie bepalen voor allerhande hulpmiddelen via passen, aanpassen, onderhoud, advies en controle. Het gamma hulpmiddelen is zeer breed: brillen, contactlenzen, kunstogen, loepen, telescopische brillen en andere hoogtechnologische apparatuur; • een optisch voorschrift uitvoeren; • advies verstrekken op verzoek van medewerkers uit medische, paramedische en psychopedagogische disciplines.

“Ik vind het straf wat je met visuele training kunt bereiken” “Toen ik startte met mijn opleiding wilde ik opticien worden. Het leek me een erg gevarieerd beroep. Ik heb intussen een flink pak praktijklessen achter de rug. Nu wil ik liever optometrist worden. Het is spannend om te zien wat je kunt bereiken met visuele training en hoe je problemen kunt oplossen zonder bril.”

24

Waar kun je aan de slag? Je kunt je vestigen als zelfstandige of in dienstverband werken bij opticiens en optometristen, in centra voor low vision of in revalidatiecentra. Ook in de optiekgroothandel en bij materiaalproducenten in de sector is er een grote vraag naar specialisten. Ziekenhuizen doen eveneens steeds meer een beroep op onze afgestudeerden.

Uniek in Vlaanderen De bacheloropleiding Optiek en optometrie kun je nergens anders in Vlaanderen volgen. Het is het overwegen waard, want na je studies heb je een uitzonderlijk en daarom zeer gewild diploma in handen met gegarandeerde werkzekerheid. Heel wat studenten die voor deze opleidingen kozen, hadden al een job vóór ze afstudeerden.


Optiek en optometrie

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de Bachelor in de Optiek en optometrie. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/opto. Studieprogramma bacheloropleiding Optiek en optometrie Campus Brussel - Terranova JAAR 1

JAAR 2

Filosofie, ethiek en religie, zingeving en levensbeschouwing

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

3

3

Anatomie en fysiologie

5

Psychologie en communicatie Pathologie

Anatomie en fysiologie van het oog Gezondheidszorgorganisatie Evidence based practice Meetkundige optica Fysische optica

Algemene optometrie

Ontwikkelingsoptometrie Skillslab optometrie Skillslab optiek

Werkveldervaring en Persoonlijk ontwikkelingsplan Neuroanatomie en -fysiologie

5

Het modeltraject om een bachelordiploma Optiek en optometrie te behalen bij Odisee bestaat uit drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie.

5

3 8 3 3 7 3

4 6

3 4 3

7 3

Pathologie van het oog Farmacologie

13 3 4

Werkveldervaring

4

5

6

8

Persoonlijk ontwikkelingsplan en internationale aspecten

3

Beroepsorganisatorische aspecten

15

3

3

Skillslab contactologie

Financieel-economische aspecten van bedrijfsvoering

9

3 8 3

Low vision

3

Bachelorproef AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

JAAR 3

9

60

60

Modeltraject of flexibel traject?

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

Campus Brussel – Terranova Kies je voor Optiek en optometrie aan Odisee, dan studeer en oefen je op de unieke Campus Brussel Terranova, vlak bij de Nieuwstraat. Je krijgt er optimaal voeling met de praktijk, want je werkt met échte patiënten in échte situaties. Op de tweede verdieping vind je alle materiaal en toestellen om de vaardigheden te trainen die een student Optiek en optometrie onder de knie moet hebben. In de verschillende skillslabs (praktijk- en oefenlokalen) krijg je demonstratielessen en kun je ook zelfstandig oefenen.

25


26


BACHELOR IN DE

Voedings- en dieetkunde Ben je geïnteresseerd in voeding in relatie met gezondheid? Hecht je belang aan een goede hygiëne? Ben je communicatief ingesteld? Wil je mensen coachen naar een gezonde levensstijl? Dan is de opleiding Voedings- en dieetkunde beslist iets voor jou.

Vier domeinen De opleiding Voedings- en dieetkunde is opgebouwd uit vier domeinen. In het domein ‘Mens’ leer je het menselijk lichaam kennen, zowel lichamelijk als geestelijk en zowel bij gezondheid als bij ziekte. In het domein ‘Voeding en dieet’ zitten alle vakken rond voeding, gaande van gezonde voeding tot voeding bij specifieke doelgroepen. In het domein ‘Professionele ontwikkeling’ word je voorbereid op de vaardigheden die noodzakelijk zijn op de verschillende werkplekken van een diëtist. In het derde jaar bestaat dat domein hoofdzakelijk uit stage. In ‘Life long learning’ ten slotte ontwikkel je jouw onderzoeksvaardigheden en werk je via reflectie en het bijwonen van monitoraten en congressen aan je persoonlijke ontwikkeling.

Wat studeer je? In het eerste jaar komen de ondersteunende wetenschappelijke vakken zoals Chemie, Microbiologie, Anatomie en Fysiologie aan bod. Verder krijg je de basis van Psychologie en Sociale en communicatieve vaardigheden. In de beroepsspecifieke vakken krijg je inzicht in gezonde voeding en de samenstelling en bereiding ervan. In het tweede jaar komt voeding bij specifieke doelgroepen aan bod. Je krijgt ook Pathologie en Pathopsychologie. Op communicatief vlak ontwikkel je je coachings- en gesprekstechnische vaardigheden. Het derde jaar bestaat hoofdzakelijk uit de stage en de bachelorproef.

Werkveld Doorheen je opleiding kom je uitgebreid in contact met het werkveld. In het eerste jaar ontdek je dat via een kijkdag, bezoeken, bijscholingen en getuigenissen. In het tweede jaar ga je 38 uur op stage in een grootkeuken. In het tweede semester van het derde jaar loop je gedurende 16 weken stage op drie verschillende stageplaatsen. Als kers op de taart maak je op het einde van je opleiding ook een bachelorproef over een voedingsgerelateerd onderwerp.

We helpen je op weg Interesse en motivatie zijn belangrijk; daarom is specifieke voorkennis geen vereiste. Als je in het secundair onderwijs weinig wetenschappen of wiskunde gehad hebt, helpen we je graag op weg. Voor de start van je opleiding kun je je inschrijven voor een instapcursus chemie. Zo ben je voor de aanvang van het academiejaar bijgewerkt en kun je de lessen vlot mee volgen. Via een oriëntatietest krijg je zicht of je basiskennis wiskunde voldoende is. Merk je vervolgens dat bepaalde aspecten nog wat opgefrist moeten worden, dan kun je aansluiten bij de monitoraten wiskunde. In de loop van het jaar kun je tijdens de monitoraten bij de vakdocent terecht voor bijkomende uitleg en hulp. Je docenten begeleiden je tijdens je persoonlijk ontwikkelingstraject.

27


GEZONDHEIDSZORG

WAAR KUN JE AAN DE SLAG? Als bachelor in de Voedings- en dieetkunde kun je op de arbeidsmarkt verschillende kanten uit. Je kunt natuurlijk ook verder studeren en een masterdiploma halen.

Talrijke mogelijkheden Na je opleiding Voedings- en dieetkunde kun je werken als klinisch diëtist. Zo word je onmisbaar in ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, psychiatrische instellingen… Als administratief diëtist run je een voedingsdienst of grootkeuken en bewaak je onder andere de hygiëne en de voedingswaarde van de maaltijden. Als diëtist in de preventieve gezondheidszorg werk je programma’s uit om een gezonde en evenwichtige voeding te promoten. Je kunt ook aan de slag in het dieet- en natuurvoedingscircuit. Sommigen verkiezen dan weer een job in de voedingsmiddelenindustrie als kwaliteitscontroleur of diëtist in de promotie- en informatieafdeling. Een job in het onderwijs behoort eveneens tot de mogelijkheden. Of je kunt een eigen praktijk uitbouwen in hoofd- of bijberoep.

“Bezig met voeding en gezondheid” “Gezond leven heeft me altijd al geïnteresseerd. De keuze voor Voedings- en dieetkunde lag dan ook voor de hand. Ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. Ik overweeg om me te specialiseren in voeding en oncologie. Immers: voeding is heel belangrijk voor een goede genezing.”

Verder studeren Heb je een diploma Voedings- en dieetkunde op zak? Dan kun je na een schakelprogramma van 60 studiepunten een masterdiploma behalen, bijvoorbeeld een Master in het management en beleid van de gezondheidszorg of een Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering. Ook een opleiding tot bijvoorbeeld diabeteseducator of oncodiëtist behoort tot de mogelijkheden en is een extra troef voor je carrière.

Afstandsonderwijs Aan Odisee kun je Voedings- en dieetkunde volgen in afstandsonderwijs. Een belangrijke troef voor wie werk, gezin en studie wenst te combineren. De inhoud van de opleiding verschilt niet van de dagopleiding. Je ontvangt na afloop ook hetzelfde diploma. Meer info op www.odisee.be/vdkopafstand.

28


Voedings- en dieetkunde

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van het modeltraject van de bacheloropleiding in de Voedings- en dieetkunde. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/vdk. Studieprogramma bacheloropleiding Voedings- en dieetkunde Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

Anatomie en fysiologie

9

Psychologie

3

Metabolisme Chemie

Biomoleculen

Voedingsmiddelenleer en workshops Voedingsleer

Keukentechnologie Labo chemie

Microbiologie en hygiĂŤne Labo microbiologie

Sociale en communicatieve vaardigheden Evidence based nutrition

Persoonlijke ontwikkeling en werkveldinitiatie Pathologie

JAAR 2

JAAR 3

Als je kiest voor de bacheloropleiding Voedings- en dieetkunde, dan volg je les op de Technologiecampus in Gent, een gezellige campus met aandacht voor groen. Je studeert aan de rand van de stad, op wandel- en fietsafstand van het centrum. De Technologiecampus is makkelijk bereikbaar. De trams en bussen stoppen voor de campus en je kunt er gratis parkeren.

3 6 4 6 5 5 3 3 3 3 4 3

Pathopsychologie

6

5 7

3

Toegepaste voedingsleer

6

Toegepaste dieetleer

10

Organisatie van de gezondheidszorg en de grootkeuken

4

Analyse voedingswaren

6

Kwaliteitszorg

3

6

3

Ethiek en levensbeschouwing

3

Gesprekstechnieken en coaching

3

Persoonlijke ontwikkeling en werkveldervaring

4

Medicijnen en nutricijnen DiĂŤtist in de praktijk

3 6

Persoonlijke ontwikkeling

3

Voeding voor zuigeling en kind

3

Voeding en samenleving

3

Warenwetgeving

3

Stage

21

Bachelorproef AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

Technologiecampus Gent

9

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

29


BEZOEK ONS

Infodagen • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u


Kom jezelf overtuigen Je bent van harte welkom op de infomomenten en openlesdagen op de verschillende campussen. Ze vormen dé gelegenheid om de sfeer bij Odisee op te snuiven. Maak zeker een praatje met docenten en studenten: een onmisbare stap in je studiekeuzeproces.

Pik een paar lessen mee

N9

lo

R40

at

Dampoortstation

rK

ize

e ngen euw Dro[Achterpagina] Ni E40

gsstra

d

Korenmarkt

No

ord

in R40

ple

gang sstra at

Brabantstraat

aan

Kon ing A lb

chots

St-Annaplein

t

Aars

1-La an

ran

ders Wilsonplein traa

ert 1

la te

a rs l

STATION

BRUSSEL-NOORD Gent-Zuid

Koo lb

traat

St.-Michiels

[Plannetje R40KAHO] M

aat lstr are

Voor

n Wa

N466

Ke

St.-Jacobs

uitgan

n eli

ar

Weid e

straa t

Rivie

rstra

at

N277

str aat

METRO

gsstr aat gsstr aat

Kon in

at

gsstr aat

traat Putterijs

en

tr.

Wets tra

rs te

ers

Keiz e

An sp a

ch

Ve rv

Grote MARKT

Kathedraal

at

tra

s rg

Be

Ca nt e

at tra

n laa

METRO BEURS 5/6

im

d' (Ru As e sa ut )

METRO BEURSBeurs

gsstr aat

str .

rla

ap

Kon in

ten

Be

na

an

dk

Lign estra

ian

tla an

cht

rinla

hla

ac

hil

An

sp

Sc

Kon in

cola an

at

Pac h

stra

STATION BRUSSEL-CONGRES

Me

ibo

tra at

on

ed

ngra

om

ds

Campus Brussel – Terranova en Campus ho uw Brussel - Hermes str Blekerijstraaters23-29 bus 1, 1000 Brussel aa t Campus Tel: 02-608 14Brussel 44 - Erasmus Be

METRO BOTANIQUE

eco

Da

gstr .

Pach e

gan

n

str aa t

mb

me

laa

ier

tra ws

eu

ord str aa t Kanon str aat

str aa t m O

Za n

len Campus stra at - T'Serclaes Ko m

Wolv e

BOTANIQUE Afrit 9 KGent-Centrum ruid tuin laa n

Broe kstra at

an la eM ax ph ol

Ni

Ad

at Ko Bru rtrijk sse E1 l E4 7 As 0

K.

Ro g

an

inla ma acq ile J Em

acq main laan Ad olp he Ma xla an Ni eu ws tra at Ma rte laa rsp lein

Em ile J

ke rij

upe

Muntplein

n

Kliniek Sint-Jan

Ble

Kre

METRO Brussel DE BROUCKERE

laa

n

lstr aat

De Brouckèreplein

uin

slaa

idt

CITY 2

INNO

Ko o

stra at

aru

Campus Brussel - Terranova

an

aru

ROGIER

Kru

n pe er tw n E17 A

Laz

erp sela an

Laz

Gin

N288Antw

ple

in

etste stra

at

Vooru it

Technologiecampus Gent R40 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 1, St. Pietersstation R20a Tel: 09-265 86 10 St.

Sint

Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

N70

g

eenweg ense St

Drong

ren laas Loke Nik Sint-

Be gij nh ofl n

Technologiecampus Gent

Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen.

R40 evaart est Nieuw an ntv eterla Blaisa Gasm

k Ee

Inschrijven bij Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving.

ids

Inschrijven?

Je kunt de opleidingen uit deze brochure volgen in Gent of in Brussel, de grootste studentensteden van het land. De campussen van Odisee zijn stuk voor stuk makkelijk bereikbaar. De Technologiecampus in Gent is vlot te bereiken met de tram of bus vanuit zowel het Sint-Pietersstation als het Dampoortstation. Campus Brussel ligt op vijf minuten wandelen van het station Brussel-Centraal en vlak bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...).

Zu

Proeven van het hoger onderwijs, dat kan perfect tijdens een openlesdag. Campus Brussel - Terranova zet zijn deuren open op woensdagnamiddag 8 maart 2017. Ook op de Technologiecampus in Gent kun je lessen meevolgen. Bekijk de mogelijkheden en schrijf je in op www.odisee.be/openlesdagen.

Brussel of Gent

METRO PARK

at

31

R20


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Gezondheidszorg 2017-2018  

Biomedische laboratoriumtechnologie, Ergotherapie, Medische beeldvorming, Optiek & optometrie of Voedings- en dieetkunde studeren bij Odisee...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you