Education studeren bij Odisee

Page 1

EDUCATION academiejaar 2023-2024 EDUCATIEVE BACHELOROPLEIDINGEN KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS AALST | BRUSSEL | DILBEEK | GENT | SCHAARBEEK | SINT-NIKLAAS
06 EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS 16 EDUCATIEVE BACHELOR LAGER ONDERWIJS 26 EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS 31 5 PROFIELEN 20 ONDERWIJSVAKKEN 2

OPLEIDINGEN BIJ ODISEE

WELKOM OP DE CO-HOGESCHOOL!

Fijn dat je in onze brochure duikt en je toekomst aanpakt. Je denkt eraan om te komen studeren bij Odisee? Super. Maar misschien ken je ons nog niet zo goed. Of je wilt weten waarom je bij ons moet zijn en niet ergens anders. Geef ons één minuut om je te overtuigen.

Odisee is de co-hogeschool, waarbij co staat voor samen. Dat betekent dat we jouw studies samen aanpakken - je staat er niet alleen voor. Bij ons zijn je docenten geen gewone docenten maar coaches. Bij ons zijn je stageplekken niet zomaar bedrijven of instituten maar connecties. Bij ons is je campus niet zomaar een campus maar een plaats waar comfort, ontmoeting, duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. Alle co-woorden gespot in de vorige zinnen? Geen toeval natuurlijk.

Die co-aanpak is wat Odisee uniek maakt. Wij willen jou zo goed mogelijk begeleiden. Bij Odisee word je allesbehalve een nummer. En precies dat waarderen studenten ook enorm – dat blijkt ook telkens weer uit onze studentenbevragingen. Odisee scoort daarin hoog voor nabijheid en bereikbaarheid van zijn docenten. Ook dat is die ‘co’ van co-hogeschool.

Plus: wij bieden campussen aan in zalige steden als Gent en Brussel maar evengoed in rustigere plekken zoals Schaarbeek, Dilbeek, Aalst en Sint-Niklaas. En overal wacht een community op jou die je met open armen zal ontvangen. Eentje die heerlijk divers is, waar je dus helemaal jezelf kunt zijn.

Bij ons zit je dus sowieso in good company. Zie ik jou in september op een van onze campussen? Ik hoop het van harte!

Ann Verreth

Algemeen directeur Odisee

46 ODISEE IN EEN NOTENDOP 48 MAXIMALE SLAAGKANSEN 50 SOS STUDIEKEUZE 52
3

WORD EEN

Heb je een bijzondere passie voor kinderen, adolescenten en/of volwassenen en wil je hen begeleiden in hun ontwikkeling? Dan ben jij ongetwijfeld een leraar in spe. Bij Odisee focussen we het liefst op je talenten en doen we er alles aan om die zo goed mogelijk te ondersteunen. Specifiek voor de lerarenopleiding staan daarbij vijf pijlers centraal.

Leraar bij Odisee

Persoonlijk meesterschap

Een goede leraar is iemand met passie voor zijn vak, iemand die inspireert en de leefwereld van zijn leerlingen perfect aanvoelt. Doorheen je opleiding verbreden en verdiepen we de kennis die je als leraar nodig hebt. Een sterke leraar durft zichzelf en zijn omgeving ook in vraag te stellen. Daarom leren we jou om goede keuzes te maken. Samen gaan we voortdurend op zoek naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om te leren.

Leren (aan)leren

Je leert van je medestudenten, je docenten, je begeleiders in het werkveld ... Dat betekent dat we je heel veel laten ervaren. We dagen je uit om aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en doelgroepen. Theorie en praktijk gaan in je opleiding hand in hand. Je rondt je opleiding af met een langere stageperiode waarin je proeft wat het betekent om een volwaardige leraar te zijn en hoe je met andere leraren samenwerkt.

Maatschappelijk engagement

We bereiden je voor op het onderwijs en de samenleving van de toekomst. Doorheen je opleiding ontwikkel je be langrijke sociale vaardigheden voor het onderwijs van morgen: communiceren, werken in team, leiderschap opnemen, onderhandelen en omgaan met sociale en culturele verscheidenheid. Dat bete kent dat we ook buiten de schoolmuren op expeditie gaan.

Diversiteit en creativiteit

Word jij een leraar met een open blik op de wereld? Doorheen je opleiding worden je creativiteit en je nieuws gierigheid geprikkeld en leer je de diversiteit in je klas te gebruiken. Door te vertrekken van de ervaringen van de kinderen, leren ze over elkaar, over de wereld en over zichzelf. Als student krijg je de kans om ook letterlijk je grenzen te verleggen. Zin om stage te lopen in het buitenland of deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsproject? Dat kan! Maar ook wie niet naar het bui tenland gaat, krijgt voldoende kansen om een internationale bril op te zetten.

Een vraag?

Je hebt een vraag over de opleiding? Mail gerust de opleidingshoofden van de verschillende campussen en opleidingen. Je vindt hun e-mailadres bij de respectieve opleidingspagina’s in deze brochure.

Onderzoekend leren

Een onderzoekende en leergierige leraar is een sterk rolmodel voor de leerlingen. Van zo’n leraar leren kinderen omgaan met problemen, kennis opzoeken, oplossingen bedenken, evalueren en bijsturen. Je neemt hen mee op onder zoek in een wereld die snel verandert. Ook dat leer je in je opleiding.

4

Het doet deugd als je het enthousiasme ziet in je klas en je merkt dat je leerlingen écht iets bijleerden. Het gevoel dat je voor hen veel betekent, is waarom ik dit doe.

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
5

EDUCATIEVE BACHELOR

Wil je graag jonge kinderen begeleiden in hun ontdekking van de wereld? Heb je creatieve vingers en hou je ervan om te zien hoe ze bijleren? Vind je het fascinerend om te ontdekken hoe je kinderen kunt ondersteunen in hun ontwikkeling? Schrijf je dan als de bliksem in voor de opleiding leraar Kleuteronderwijs.

Kleuteronderwijs

Kinderen maken tussen tweeënhalf en zes jaar een enorme ontwikkeling door. Ze ontdekken zichzelf, de anderen en de wereld. Ze leggen de fundamenten voor hun toekomst. Als kleuteron derwijzer(es) krijg je de kans hen te ondersteunen tijdens die boeiende ontdekkingstocht. Je krijgt een praktijk gerichte opleiding met veel afwisseling én met de nodige theoretische achter grond. Daarbij kun je rekenen op een intensieve en persoonlijke begeleiding.

Zo groei je langzaam uit tot een leraar die perfect weet hoe hij/zij in de klas moet reageren.

Persoonlijke begeleiding

Tijdens je driejarige opleiding leer je een activiteitenaanbod creëren dat aansluit bij de leefwereld van kleu ters en tegelijkertijd ook hun wereld verruimt. Dat vraagt van jou een sterk inlevingsvermogen, vertrouwen in de mogelijkheden van jonge kinderen, expressiviteit en creativiteit. Een hele uitdaging dus, maar we begeleiden je persoonlijk bij dat proces.

De kracht van klank, beeld en beweging

Je ontdekt tijdens je opleiding hoe je jonge kinderen zo goed mogelijk onder steunt en hen helpt in hun ontwikke ling. Zo leer je bijvoorbeeld de taal en de muzische ontwikkeling van kleuters te stimuleren. Je krijgt ook vakken die je helpen om verantwoord pedagogisch te handelen. Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds minder les en steeds meer praktijk. Na een eerste verkenning van de dagelijkse realiteit in een kleuterklas, groei je stilaan naar je eerste lesopdrachten toe. Natuurlijk word je daarbij geholpen.

Extra activiteiten

Tijdens je opleiding zijn er heel wat extra activiteiten: een creastage, een confrontatietocht, een poppenspelmo dule, een studiereis … Buitenlandse onderwijsvormen nog wat grondiger verkennen kan tijdens een Erasmusver blijf in een Europese partnerhogeschool tijdens het derde jaar van je opleiding. Sommige studenten kiezen zelfs voor een stage in een ontwikkelingsland: beslist een verrijkende ervaring.

KLEUTERONDERWIJS 6

In het middelbaar studeerde ik Voeding-verzorging. Omdat ik altijd al een groot hart heb gehad voor kinderen, koos ik in het zevende jaar voor de specialisatie kinderzorg. Werken als kinderverzorgster is fantastisch, maar ik wou méér. Ik wou vooraan de klas staan, met mijn eigen groepje kleuters. Ik wou creatieve activiteiten organiseren. En dus volg ik nu de bacheloropleiding Kleuteronderwijs heel graag.

Anissa Bouckerroucha Studente Kleuteronderwijs

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?

Kleuteronderwijs is zeker iets voor jou, als je je hierin herkent

Het liefst spendeer ik mijn hele dag tussen jonge kinderen.

Ik heb een open en creatieve geest, ben speels en muzisch.

Ik kijk ernaar uit om kinderen te ondersteunen in hun ontwik keling.

Er zit een uitstekende commu nicator en organisator in mij verscholen.

Leren van anderen vind ik top, projecten met medestudenten uitwerken ook.

je je vinden in een aantal van deze stellingen? Dan ben je klaar voor de Odisee-community!

Meer info over de bachelor Kleuteronderwijs vind je op odisee.be/KO

SECUNDAIR ONDERWIJS
Kun
7

Vakken in de kijker

Onderwijskunde kleuteronderwijs

Hoe ziet een dag (week) in de kleuter klas eruit en hoe pak je die aan? Wat houdt spelend leren in en wat doe je juist als leraar? We vertrekken vanuit de theorie, maar passen die zo snel mo gelijk toe door naar een kleuterklas te trekken of kleuters op onze hogeschool uit te nodigen.

Muzische opvoeding

Geloof het of niet, muzisch zijn zit in ieder van ons, ook in jou. Bij muzi sche opvoeding leer je verschillende vaardigheden om met de muzische talen muziek, beeld, drama en dans in de hogeschool en tijdens de stages aan de slag te gaan. We zingen, dansen en dompelen je onder in een muzisch bad tijdens een creastage, we bezoeken voorstellingen en gaan naar musea. Muzische opvoeding is geen verlaten eiland, maar vormt een rode draad doorheen onze opleiding, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Als je start met een nieuwe opleiding, krijg je een heleboel nieuwe vakken voorgeschoteld. Hieronder ontdek je enkele belangrijke vakken die aan bod komen in de opleiding Kleuteronderwijs.

Communicatieve en agogische vaardigheden

Lezen, luisteren, spreken en schrijven zijn de vaardigheden waar het in dit vak om gaat. Om alle vaardigheden onder de knie te krijgen, passen we verschillende werkvormen toe zoals rollenspelen, debat, observatieopdrachten en film.

WO-wiskunde

Kleuters ontdekken de wereld met hun zintuigen, maar tegelijk leren ze in en rond de school logisch nadenken. In de lessen WO-wiskunde triggeren we je om hetzelfde te doen, want enkel zo kun je tijdens je stage op een deskundige wijze het leerproces van de kleine ontdek kingsreizigers begeleiden.

Praktijk

Stage lopen is je beroep van later proe ven. Dat doe je vanaf week twee met observaties, nabesprekingen, try-outs met kleuters en een stage. We berei den je mee voor en we blikken nadien samen met jou terug.

Ik wou graag een beroep waarin ik creatief kan zijn. Ik hou van zingen, tekenen, beeldend werken ... Kleuteronderwijs is dus echt iets voor mij. Al omvat de job van kleuteronderwijzer natuurlijk meer dan jonge kinderen entertainen. Je draagt ook bij aan hun ontwikkeling. Daar word je stapsgewijs voor klaargestoomd.

Yoeran Sarens

Student Kleuteronderwijs

KLEUTERONDERWIJS 8

Bij ons leer je hoe je kleuters tot ontwikkeling kunt brengen, hoe je hen vanuit hun nieuwsgierigheid en activiteit laat leren, op elk domein van hun persoonlijkheid.

Steven Vanmol

Opleidingshoofd Kleuter- en Lager Onderwijs - Campus Aalst steven.vanmol@odisee.be

We vertrekken vanuit de theorie, maar passen die zo snel mogelijk toe door naar een kleuterklas te trekken of kleuters op onze hogeschool uit te nodigen.

Els Mertens

Opleidingshoofd Kleuter- en Lager Onderwijs - Campus Brussel els.mertens@odisee.be

STUDIEPROGRAMMA KLEUTERONDERWIJS

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

ALGEMENE LERARENCOMPETENTIES

Psychopedagogiek

Communicatieve en agogische vaardigheden

Identiteit in diversiteit

Praktijkonderzoek

SPECIFIEKE LERARENCOMPETENTIES

Onderwijskunde kleuteronderwijs

Wiskundige en wereldoriënterende ontwikkeling

Godsdienstige ontwikkeling

Taalkundige ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Geloof het of niet Ben je niet katholiek? Dan kun je vragen naar een traject op maat dat je eigenheid respecteert én je kansen geeft in alle onderwijs netten.

Muzische ontwikkeling en grondhouding

Kleuteronderwijs in afstandsonderwijs

De educatieve bachelor Kleuteronderwijs kun je ook via afstandsonderwijs behalen (enkel op Campus Aalst). Zo kun je werk, gezin en studie combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger onderwijs behalen. Afstandsonderwijs of niet, we volgen je op, in het bijzonder voor stage. Ook jij hebt recht op persoon lijke begeleiding. Meer info: odisee.be/ koopafstand. Of stuur een mail naar evelien.wijnant@odisee.be.

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

Deeltijds traject Kleuteronderwijs

Het deeltijds traject Kleuteronderwijs in Brussel biedt je de kans om het eerste opleidingsjaar van de bachelor opleiding over twee jaren te spreiden. De voordelen hiervan: méér tijd om theoretische achtergrondinformatie te verwerken, méér tijd om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen (muziek, taal, didactische vaardighe den, studiemethodes), méér tijd om stages voor te bereiden en méér

individuele begeleiding via overleg momenten, studeergroepen, extra coaching en taalbegeleiding. De lessen volg je samen met de studenten van het gewone, reguliere traject. Na twee jaar sluit je aan bij het reguliere traject van de opleiding Kleuteronderwijs. Studeer je met succes af, dan krijg je hetzelfde diploma als de studenten die van bij het begin het reguliere traject volgden.

JAAR 1
BRUSSEL AALST
3 3
3 3
3 3
3 3
BRUSSEL AALST
8 12
7 6
3 3
6 3
6 3
9 12 PRAKTIJK Stage 9 9 AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR 60 60
STUDIEPROGRAMMA KLEUTERONDERWIJS CAMPUS BRUSSEL & AALST 9

Handen uit de mouwen

EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van excursies tot stages, schoolbezoeken en workshops, we doen er alles aan om van jou een steengoede kleuteronderwijzer(es) te maken.

Diversiteit? Ja graag!

Studeren in de stad biedt je heel wat kansen om te leren in en over diversi teit. Diversiteit is in al haar facetten aan wezig op en rond de campus, maar ook op de stageplaatsen waar je terecht komt. Bovendien bieden we je maxima le kansen om je talenten te ontwikkelen aan de hand van taalondersteuning en opvolging in leergroepen. We stimu leren dialoog, verdraagzaamheid, openheid en leren van elkaar. Stuk voor stuk vaardigheden die je kennismaking met verschillende scholen en kinderen uit diverse sociaaleconomische milieus ten goede komen.

Op ontdekking in BOZAR. Van Pol Bury tot grafische partituur.

Crea-doen, crea-denken, crea-durven

Innoveren kun je leren

1BaKO speelt erop los, op de buitenspeeldag in Brussel. Van tableau vivant en schilderen op muziek tot kringspelletjes en dansen in het park! #buitenspeeldag #talent

Een sprekende pop, een voorwerp dat tot leven komt, liedjes zingen, je stem grappig gebruiken, ritmes nabootsen, dansen, versjes opzeggen … Daarmee kun je kleuters meteen boeien. In je opleiding maak je kennis met allerlei muzische elementen en tijdens je stages ga je er zelf mee aan de slag. Zo ontwikkel je als het ware een ‘muzische grondhouding’: het wordt voor jou van zelfsprekend om muzische elementen in je activiteiten te integreren. Je zult zien dat kleuters ervan genieten.

Ook je docenten leren voortdurend bij. Ze gaan publiek door te schrijven op de veelgelezen blog ‘Kleutergewijs’ en doen onderzoek naar vernieuwende klaspraktijken. Je opleiding loopt in de kijker met projecten die de zelfsturing van kleuters versterken, hun taalont wikkeling stimuleren en hun STEM-vaar digheden doen ontluiken. Bovendien kun je voor je bachelorproef of een keuzestage schouder aan schouder met je docenten aan die projecten werken. Studeer je vervolgens af met zo’n pro ject, dan word je meteen een pionier in de praktijk. Of je kunt ook net zo goed kiezen voor de begeleiding en verbete ring van snoezelsessies of natuurleerpa den voor kleuters die op bezoek komen op de campus. We geven je maar één raad: wat je ook kiest, ga ervoor.

SnoezelFroezel ontvangt heel wat enthousiaste kleuters in hun nieuwe Snoezeldorp in Aalst.

KLEUTERONDERWIJS 10

We teach as we preach

Docenten en studenten zijn voortdu rend op stap en leren al spelend van elkaar. Denk daarbij aan uitstapjes naar musea, excursies, toneelvoorstellingen, bibliotheekbezoeken en een dagje uit bij verschillende organisaties.

FACEBOOK KLEUTERONDERWIJS AALST
Hallo!
Dit is ‘Kaatje Klank’: een leuke methode om kleuters voor te bereiden op lezen.
FACEBOOK KLEUTERONDERWIJS BRUSSEL
11

THE PICTURE

Campus Brussel

Volg je Kleuteronderwijs op Campus Brussel, dan word je ondergedompeld in de rijke diversiteit van onze hoofdstad. Daarnaast stimuleren we je om je meest creatieve ik naar boven te halen.

Campus Aalst

Kies je voor Kleuteronderwijs op Campus Aalst, dan studeer je vlak bij de stad, maar toch in een rustige, groene omgeving. In het natuureducatief centrum steek je extra veel op over natuur- en omgevingseducatie. En ook ons snoezeldorp is een echte blikvanger.

Het leven zoals het is

Hoe ziet de planning van een student uit je opleiding eruit?

Weekplanning

Jaarplanning

Wat als … de studenten aan

Onze verteldenderdejaarssprookjes in Muntpunt, voorgroot en klein! #odisee#magic

Honderden kleuters waren te gast op onze campus tijdens de Kleuterboemeldagen. Onze eerstejaars bezorgden hen een onvergetelijke dag.

De docenten van de opleiding kennen je niet alleen bij je voornaam, als student mag jij hen ook met hun voornaam aanspreken. Ze staan bovendien altijd klaar om te helpen. Als je het even moeilijk hebt of wil praten over een probleem, kun je steeds bij hen terecht.

VOLG ODISEE OP FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN
IN
KLEUTERONDERWIJS
de slag gaan met recuperatie-materiaal? #creatieveresultaten Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Onderwijskunde Leergroep/ praktijkdag Muzische opvoeding Psychopedagogiek Bewegingsopvoeding Wereldoriëntatiewiskunde Voorbereiding stage/praktijkdag Muzische opvoeding Communicatie en agogische vaardigheden Onderwijskunde Nederlands Identiteit in diversiteit
September Oktober November December Januari Onthaaldagen Eerste kennismaking kleuterklas Lessen afgewisseld met praktijk en leergroepen Praktijk: observatie, participatie, voorbereiding stage onder leiding van docenten, actieve stage Creastage (meerdaagse) Examenperiode
Februari Maart April Mei Juni Lessen afgewisseld met praktijk en leergroepen Praktijk: observatie, participatie, voorbereiding stage onder leiding van docenten, actieve stage Creastage (meerdaagse) Examenperiode
12

NA JE DIPLOMA

Kleuteronderwijzer(es) is een erg boeiend beroep. Ook jij denkt wellicht nog wel eens terug aan je meester of juf uit de kleuterklas. Je keek op naar die mensen. Onbewust speelden zij een belangrijke rol in je ontwikkeling en maakten zij van jou wie je nu bent. Bij Odisee kun jij ook zo’n juf of meester worden.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?

Uiteraard vormt een job als kleuter onderwijzer(es) het eerste perspectief. Je hebt dan je eigen kleuterklasje in het vrij, gemeentelijk of gemeenschaps onderwijs. Je kunt ook aan de slag als zorgleraar om kleuters die extra aandacht kunnen gebruiken op een individuele manier te begeleiden. Of je kiest ervoor om leraar Lichamelijke opvoeding te worden.

Sommige afgestudeerden vinden werk in de eerste graad van het lager onder wijs. Nog anderen kiezen uiteindelijk voor een job buiten het onderwijs, bijvoorbeeld in de culturele sector of in de jeugd- en gehandicaptenzorg. We hebben ook een paar oud-studenten die nu aan de slag zijn in een kinderdagver blijf en een kinderbibliotheek.

HOE ZIET JE BEROEP ERUIT?

Na je opleiding bij Odisee ben je in staat om kleuters te helpen bij hun eerste stappen in de grote wereld. Je laat hen kennismaken met allerlei materialen, kunstvormen, taal en getallen. Stap voor stap bouw je mee aan de vorming van hun persoonlijkheid, via interactie met hun omgeving, de er varing met nieuwe dingen en communicatie met anderen. Zo verwerven ze belangrijke basishoudingen en -vaardigheden. Je hebt een groot inlevingsvermogen en gelooft rotsvast in de mogelijkheden van jonge kinderen. Daarnaast koester je liefde voor elk kind dat je wordt toevertrouwd. In de klas zorg je voor een grote variatie aan speelse activitei ten en geniet je met volle teugen van de spontane reacties van de kleuters.

VERDER STUDEREN

Steeds meer studenten studeren verder. Vanuit de educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs heb je o.a. de keuze uit:

• Educatieve bachelor in het Lager Onderwijs via een verkort traject

• Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren

• Banaba Buitengewoon Onderwijs

• Master Pedagogische Wetenschappen

LEVENSLANG LEREN

Als leraar leer je een leven lang. Neem een kijkje op odisee.be/ae en ontdek de postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen, studie dagen, seminaries ... op maat van leraars. Of misschien is de banaba Schoolontwikkeling wel iets voor jou na je bacheloropleiding?

Wist je dat 96,5% van de afgestudeerden na 1 jaar aan het werk is?
13

Persoonlijke begeleiding

THE

Op studiereis naar Rotterdam. De tweedejaars bezochten er methodescholen en Hogeschool Rotterdam. Ze verkenden de stad en lieten zich verrassen door het educatieve aanbod. #inactie #internationaal

Weg met de kloof docent-student

Odisee-docenten zijn heel aanspreek baar en hebben een goede band met hun studenten. Ze spelen kort op de bal als er problemen zijn en verwijzen je onmid dellijk door naar de begeleidingsdien sten zoals STUVO wanneer je wat extra hulp kunt gebruiken. In welke situatie dan ook, onze docenten zijn er voor je.

Examens

Na elke examenperiode nodigen we je uit voor een bespreking van je examens. Op die afspraak zijn alle docenten aanwezig en kun je in een persoonlijk gesprek je resultaten bespreken.

Groeien in groeigroepen

ervaringen uit te wisselen onder leiding van je vertrouwde praktijkbegeleider. Je staat stil bij praktijksituaties die je geraakt hebben, praktijkproblemen waar je geen antwoord op weet, posi tieve feedback van de kleuterjuf in je stageklas of de ‘Wanneer kom je terug?’ van je kleuters bij het einde van je stage. Zo’n groeigroep motiveert je om zowel je talenten als werkpunten te bespreken en aan te pakken.

Persoonlijk traject

Een zalige startdag van Boekenbende aan Huis. Benieuwd naar jullie voorleesverhalen bij de Brusselse gezinnen :-) Op een inspirerende ervaring!

Na een stageperiode kom je met je vaste groep van studenten samen om

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie? Dan volg je een flexibel traject. Contacteer onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt. Voor Campus Brussel mail je naar els.mertens@ odisee.be. Voor Campus Aalst mail je naar ellen.danckaert@odisee.be.

Vandaag in het ABC-huis. De tweedejaars aan de slag met hun zelfportret in een workshop hout. :-) #creatief #abc #diversiteit #natuur

Jouw talent telt! Dus willen we er voor zorgen dat je je eigen talenten en die van je medestudenten kunt (h)erkennen. Je leert om elkaar waarderende feedback te geven en hoe je daarmee moet omgaan. Van uit je eigen talenten ga je aan de slag met de talenten van kleuters.

Daarnaast werk je toe naar een ta lentenportfolio waarmee je de brug kunt slaan naar sollicitatieprocedu res en verdere professionalisering in het werkveld.

HULP OP MAAT VOLG ODISEE OP INSTAGRAM EN FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN IN
PICTURE GA 100% VOOR JE TALENT! KLEUTERONDERWIJS
14

docenten

zelf uit het werkveld komen zijn heel waardevol voor de

als stagebegeleider.

studiemateriaal

om voeling te krijgen met de beroepspraktijk duidelijke leerdoelen voldoende theoretisch onderbouwd gevarieerd aanbod aan werkvormen voldoende aandacht voor maatschappelijke uitdagingen voldoende aandacht voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden

me toelaten

WAT VINDEN STUDENTEN? goed
kansen
evaluatievormen die
om te tonen wat ik kan praktijkervaring krijgt vorm in overleg tussen studenten, docenten en werkveld gemakkelijk aanspreekbare docenten 9,9/10 9,7/10 9,5/10 9,2/10 9,2/10 9,1/10 9,1/10 9,0/10 9,0/10 8,4/10 De
die
opleiding en
(bron: alumnibevraging 2020) (bron: studentenbevraging 2021) CAMPUS IN Aalst Brussel 96,5% AAN HET WERK BINNEN ÉÉN JAAR NA AFSTUDEREN (bron: VDAB-rapport schoolverlaters 2020) De opleiding Kleuteronderwijs in één oogopslag 278 STUDENTEN AALST (5,4% man - 94,6% vrouw) 387 STUDENTEN (toestand 1 febr. 2021) 109 STUDENTEN BRUSSEL (3,7% man - 96,3% vrouw) 15

EDUCATIEVE BACHELOR

Ben je verzot op kinderen en luister je graag naar de gekste verhalen? Hou je zowel van talen en wiskunde als van muziek? En kun je het goed uitleggen en je inleven in de leefwereld van kinderen? Dan ben je een geboren leraar Lager Onderwijs.

Lager Onderwijs

Nieuwsgierigheid en openheid zijn de sleutelwoorden tijdens je driejarige opleiding tot leraar Lager Onderwijs aan Odisee. Als onderwijzer(es) heb je oog en oor voor alle kinderen en geef je elk kind de ontwikkelingskansen waar het recht op heeft.

Al doende leren

Eerst verken je uitgebreid de ontwikke lings- en leergebieden die in een lagere school centraal staan. Je krijgt al doende de kans om je achtergrond van talen, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming aan te scherpen. Je verkent verschillende werkvormen en je vraagt je af welke leermiddelen je in be paalde situaties kunt inzetten. Ook ontdek je meerdere manieren om leerlingen op maat te benaderen en te evalueren. Je lessen wisselen af met praktijkstages on der leiding van gepassioneerde en ervaren docenten van de opleiding en mentoren uit de basisscholen. Nieuwe ervaringen be perken zich absoluut niet tot je klaslokaal, je leert ook samenwerken met collega’s, omgaan met ouders en contacten leggen met begeleidingsdiensten. Klaar om erin te vliegen?

Fantasie en creativiteit

Het vraagt een flinke dosis fantasie en creativiteit om kinderen te kunnen blijven boeien, motiveren en uitdagen. Enthou siasme, openstaan voor wat er in de wereld gebeurt en zelf voortdurend willen bijleren, zijn stuk voor stuk belangrijke eigenschappen van een onderwijzer(es). Daarom neem je tijdens je opleiding deel

aan heel wat activiteiten: de crea- of muzostage, vertelnamiddagen, excursies, tentoonstellingen, theaterbezoeken … We nemen je mee naar buiten, op ontdekking, en je krijgt ook zicht op je eigen talenten.

Je eerste stappen in de klas Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds meer stage. Je begint met observa ties. Daarna maak je begeleide didactische oefeningen, gevolgd door een partici patie- of introductiestage met de eerste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaande weg gaat de klemtoon meer liggen op de omgang met een klasgroep en functioneer je steeds zelfstandiger. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en leert samenwerken in een team: een hele uitdaging. Je ontdekt ook andere on derwijsvormen zoals een methodeschool, buitengewoon onderwijs of openlucht klassen. Wil je graag onderwijssystemen in het buitenland verkennen, dan kun je een stage lopen in Europa of ver daarbuiten. Sommige studenten kiezen zelfs voor een stage in een ontwikkelingsland. In ieder opzicht de moeite waard! Na je opleiding ben je een onderwijzer(es) met een open blik op de wereld. Je kunt terecht in het onderwijs, maar even goed daarbuiten.

LAGER ONDERWIJS 16

Leren lesgeven is echt interessant. Je maakt kennis met allerlei methodes, manieren van aanpak en ideeën die je kunt gebruiken als je voor de klas staat. Ook leer je reflecteren. Daardoor ben je goed voorbereid om als echte juf of meester aan de slag te gaan.

Célien Verbaere Studente Lager Onderwijs

CHECKLIST IETS VOOR MIJ?

Lager Onderwijs is zeker iets voor jou, als je je hierin herkent

Ik werk graag samen met anderen en sta nieuwsgierig in de wereld.

Ik vind het uitdagend om een groep kinderen te begeleiden.

Kinderen iets bijleren en hun talenten zien groeien vind ik ongelooflijk interessant.

Ik hou ervan om iets uit te leg gen of het samen met anderen te ontdekken.

In mijn job wil ik actief bij dragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Kun je je vinden in een aantal van deze stellingen? Dan ben je klaar voor de Odisee-community!

Meer info over de bachelor Lager Onderwijs vind je op odisee.be/LO

SECUNDAIR ONDERWIJS
17

Vakken in de kijker

Natuurlijk verwachten we dat je aan het eind van de opleiding de leerinhouden kent. Die leerinhouden herhalen we meermaals doorheen de opleiding, maar we koppelen er ook meteen de didactiek aan. Daarin leer je hoe je de leerinhouden overbrengt aan de kinderen. Zo krijg je inzicht in de manier waarop kinderen leren. Je leert ook wat je moet doen als het leren niet zo vlot gaat. Dan kun je een stapje terugzetten of een andere didactiek toepassen. Bij Wiskunde bijvoorbeeld fris je dus niet alleen op hoe je volumes berekent, maar leer je ook meteen hoe je ruim telijk inzicht bij kinderen stimuleert en hoe je foutieve denkwijzen opspoort en verhelpt. Interessant, niet?

Als je start met een nieuwe opleiding, krijg je een heleboel nieuwe vakken voorgeschoteld. Hieronder ontdek je enkele belangrijke vakken die aan bod komen in de opleiding Lager Onderwijs.

Onderwijskunde

Dit onderdeel geeft je meer inzicht in hoe je je lessen grondig kunt voor bereiden, hoe je breed kunt evalueren en hoe je verschillende werkvormen in je les kunt hanteren.

Communicatieve en agogische vaardigheden

In deze vakken oefen je communicatie ve vaardigheden die je als leraar nodig hebt. Je pakt het heel praktisch aan: je gaat voorlezen, je praat met ouders, zet vergaderingen op ... Je leert ook begrij pen hoe een groep functioneert en je ontdekt hoe je leerlingen stimuleert tot samenleven en samen leren.

Identiteit en diversiteit

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de identiteitsontwikke ling van jongeren en hoe je die als leraar kunt stimuleren in een wereld die superdivers geworden is. Je leert jongeren gezond kritisch nadenken over de wereld waarin ze leven en respectvol met elkaar omgaan.

Eerste leerjaar

In je derde jaar verdiep je je in de ontwikkeling en het leren van jonge kin deren. Je leert alles over de didactiek van aanvankelijk lezen en rekenen, van muzisch werken en van wereldoriën tatie voor zesjarigen, met telkens de nadruk op een speelse en fantasierijke aanpak.

Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek bereidt je niet alleen voor op je bachelorproef, maar laat je ook je eerste stappen zetten in onderwijsonderzoek en geeft je tips om je eigen aanpak te onderzoeken en te verbeteren.

Leerinhouden herhalen we meermaals doorheen de opleiding, maar we koppelen er ook meteen de didactiek aan. Daarin focussen we op de manier waarop je de leerinhouden overbrengt aan de kinderen.

Steven Vanmol

Opleidingshoofd Kleuter- en Lager Onderwijs Campus Aalst steven.vanmol@odisee.be

LAGER ONDERWIJS
18

Praktijkonderzoek bereidt je niet alleen voor op je bachelorproef. Het laat je ook je eerste stappen zetten in onderwijsonderzoek en geeft je tips om je eigen aanpak te onderzoeken en te verbeteren.

Geert Van Buynder

Opleidingshoofd Lager Onderwijs, Campus Sint-Niklaas geert.vanbuynder@odisee.be

STUDIEPROGRAMMA LAGER ONDERWIJS

Je leert kwaliteitsvol onderwijs creëren door breder te kijken naar de wereld en door in élk kind de mogelijkheden tot groei te ontdekken en te benutten. In kleine leergroepen dagen we je uit om jouw visie op leraar zijn te ontwikkelen en we begeleiden je om die visie in vele oefenkansen te realiseren.

Els Mertens

Opleidingshoofd Kleuter- en Lager Onderwijs, Campus Brussel els.mertens@odisee.be

Verkort traject

Heb je al een bachelordiploma Kleu ter- of Secundair Onderwijs op zak? Dan kun je via een verkort traject in twee jaar tijd of na het behalen van zestig studiepunten een bijkomend bachelordiploma Lager Onderwijs halen. Meer info: odisee.be/loverkort.

ALGEMENE LERARENCOMPETENTIES

SPECIFIEKE LERARENCOMPETENTIES

jonge

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

PRAKTIJK

Afstandsonderwijs

De bacheloropleiding Lager Onderwijs wordt op Campus Aalst en op Campus Sint-Niklaas ook onder de vorm van afstandsonderwijs aangeboden. Zo kun je werk, gezin en studie combine ren en een (extra) volwaardig diploma hoger onderwijs behalen. Bij Odisee kun je altijd rekenen op een persoon-

lijke begeleiding op maat.

Meer info: odisee.be/loopafstand Of stuur een mail naar katrien.vangerwen@odisee.be (Aalst) of sarah.helon@odisee.be (Sint-Niklaas).

STUDIEPROGRAMMA LAGER ONDERWIJS
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 B SN A
Psychopedagogiek 3 3 3 Communicatieve en agogische vaardigheden 3 3 3 Praktijkonderzoek en bachelorproef 3 3 6 Identiteit in diversiteit 3 3 3
Onderwijskunde of didactiek en e-learning 6 6 Nederlands 6 6 Wiskunde en STEM 6 6 Wereldoriëntatie 6 6 Muzische opvoeding 6 6 Bewegingsopvoeding 3 Frans 3 3 Godsdienst 3 3 Het
kind/eerste leerjaar 8 3 Zorg 5 6 Schoolproject in de stad 8 Muzische school 3 Explorerende school 3 Schoolbeleid 3 Keuzevak 3
Stage 9 12 24 AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR 60 60 60 60 60 CAMPUS BRUSSEL, SINT-NIKLAAS & AALST 19

Handen uit de mouwen

EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van excursies tot stages, schoolbezoeken en workshops, we doen er alles aan om van jou een steengoede leraar te maken.

Leren van en met elkaar

Leren doe je beter samen. In het onder wijs van de toekomst werken leraren daarom in teams. Bij Odisee wachten we niet op later, maar integreren we die technieken nu al in onze opleiding. Niet alleen demonstreren de docenten re gelmatig hoe co-teaching werkt, je staat ook vanaf de eerste stage met medestu denten (en met je stagementor) voor de klas. Zo wordt oefenen veiliger, maar krijg je ook veel voorbeelden te zien. Je kunt samen iets uitproberen, elkaar ondersteunen en feedback geven. Een andere student vraagt je bijvoorbeeld om eens te demonstreren hoe je dat hoekenwerk organiseert en jij kunt bij die student terecht om te kijken welke leerinhouden hij in het project ‘onder de grond’ formuleert. Win-win!

Onze tweedejaars werden kunstenaar voor een dag in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Ze bekeken hoe ze kunst kunnen beschouwen met kinderen en hoe ze zo leuke opdrachten kunnen ontwikkelen voor de muzolessen.

Maatschappelijk engagement Leraren zijn belangrijk voor onze samenleving. Ze openen de wereld voor een kind en brengen elk kind zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling. Dat is be langrijk voor alle kinderen, maar zeker voor hen die in kansarmoede opgroeien of voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Theorie probeer je zo vaak mogelijk te koppelen aan je eigen ervaringen. En hoe doe je die beter op dan tijdens een maatschappelijke stage? Daarin doe je bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, organiseer je activiteiten voor vluchte lingen of probeer je voorleesmaterialen uit in een sociale organisatie. Stuk voor stuk onvergetelijke belevenissen.

Beleef de wereld

Diepgaand leren doe je door ervarin gen op te doen en vervolgens over die ervaringen te praten met docenten en medestudenten. Dat zit in onze opleidingen ingebakken. Vanaf oktober sta je met enkele medestudenten in de klaspraktijk. We begeleiden je in kleine leergroepen om deze stage voor te bereiden en in de lessen krijg je de nodige bagage. Alle docenten van Odisee zijn betrokken bij de stagebegeleiding. Daardoor kunnen ze de lessen goed bij je praktijkopdrachten laten aansluiten. Ook buiten de stage zijn er veel initiatieven waarin je de wereld ‘beleeft’. Je gaat op excursie of creastage, zoals je dat later ook met je leerlingen zult doen.

Fietsvaardigheidstraining in de garage van de campus. Zo kunnen ze binnenkort kinderen leren om zich veiliger in het verkeer te bewegen. #odisee #safetyfirst

Op studiereis naar Parijs. Een boeiende en leerrijke ervaring! #internationaal
#BALOinactie
LAGER ONDERWIJS 20

De studenten gingen aan de slag met kansarme kinderen bij Cultureghem. Een stage die hun blik verruimt!

Het onderwijs breed verkennen

Je loopt stage in verschillende scholen en in verschillende leerjaren. Daarnaast ga je aan de slag in methodescholen en scholen voor buitengewoon onderwijs. En je doet natuurlijk ook praktijkerva ring op in sociale organisaties buiten de school. Zo krijg je een brede kijk op het begrip ‘school’.

Omdat we je de best mogelijke opleiding willen bieden, werken we bij Odisee samen met verschillende partners uit het studie- en werkveld. Het gaat dan om onderwijsbetrokken orga nisaties zoals pedagogische begelei dingsdiensten, de onderwijsinspectie,

educatieve diensten van musea, orga nisaties voor ontwikkelingseducatie of natuur- en milieueducatie en culturele organisaties.

Ondernemend?

Stroomt er ondernemersbloed in jou? Plannen om een eigen praktijk of organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin je je businessplan kunt uitwerken. We organiseren ook EntrepreneursCaffees voor al je vragen over ondernemen. En we hebben een heel netwerk van docenten en experten voor advies op maat. Wil je al echt aan de slag tijdens je opleiding? Kies dan het statuut van student-ondernemer.

Aan de slag in de Odifiks-club. Samen onderzoeken, ontdekken, begrijpen, ontwerpen en uitvinden. #STEM

FACEBOOK LAGER ONDERWIJS SINT-NIKLAAS FACEBOOK LAGER ONDERWIJS BRUSSEL
FACEBOOK LAGER ONDERWIJS AALST 21

Het leven zoals het is

IN THE PICTURE

Campus Brussel

Brussel is een levendige stad en onze campus ligt pal in het centrum. We trekken regelmatig naar musea en we werken samen met culturele en sociale organisaties. De inspiratie die je hier opdoet neem je mee naar je stage in of buiten Brussel. Op onze campus maak je deel uit van een levendige groep in een bruisende studentenomgeving.

Campus Aalst

Kies je voor Lager Onderwijs op Campus Aalst, dan studeer je vlak bij de stad, maar toch in een rustige, groene omgeving. Dankzij die specifieke ligging kun je voluit voor natuur- en milieueducatie gaan.

Campus Sint-Niklaas

Valt je oog op de opleiding Lager Onder wijs op Campus Sint-Niklaas, dan kom je terecht in een omgeving waar een moderne infrastructuur en een warme, familiale sfeer centraal staat. Samen met 1300 medestudenten geniet je er elke dag opnieuw van je zalige studententijd.

WEEKPLANNING

Maandag

Blok

Blok

Blok

Blok

Dinsdag

VM:

NM:

Woensdag

Blok

Campus

Wat

Blok

Donderdag

Blok

Vrijdag

Blok

JAARPLANNING

September Onthaaldagen

Feedback instaptoetsen

Oktober, november, december

Lessen afgewisseld met praktijk en leergroepen

Praktijk: ‘start to teach’ on der leiding van docenten Januari

Examenperiode

Februari, maart, april, mei

Lessen afgewisseld met praktijk en leergroepen

Praktijk: van één dag naar één week stage lopen, ge coacht door je docenten

Juni

Examenperiode

Studenten #lageronderwijsvan #odisee #campussintniklaaszorgden voor de animatie enleidden alles in goede banentijdens 800 Krijtvossen op deGrote Markt in Sint-Niklaas.

VOLG ODISEE OP FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN
1: Wereldoriëntatie
2: Wereldoriëntatie
3: Nederlands
4: Frans
Leergroep/praktijkdag
Voorbereiding stage
1: Muzische vorming Blok 2: Muzische vorming Blok 3: Communicatie en agogische vaardigheden
4: Communicatie en agogische vaardigheden
1: Wiskunde Blok 2: Wiskunde Blok 3: Identiteit in diversiteit
1: Bewegingsopvoeding Blok 2: Godsdienst
Hoe
ziet de planning van een student uit je opleiding eruit?
LAGER ONDERWIJS
kick-off #odisee#campusaalst
een fantastische voorstelling hebben onze derdejaars vandaag in Zinnema gebracht voor 250 kinderen! Heel knappe creaties over Brussel!
ALLES OVER STAGE 22

NA JE DIPLOMA

Onderwijzer(es) is een heel veelzijdig beroep. Je leert kinderen lezen, oefent verschillende vaardigheden met hen in en zorgt ervoor dat ze na zes jaar perfect voorbereid naar het secundair onderwijs kunnen overschakelen. Het is de taak van onze alumni om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht van de wereld en zichzelf. En dat doen ze stuk voor stuk met veel enthousiasme.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?

Waarschijnlijk ga je aan de slag als leraar Lager Onderwijs met doorgroeimoge lijkheden op basis van je ervaring en eventuele bijkomende opleidingen zoals zorgcoördinator, beleidsondersteuner, directeur basisschool, pedagogische begeleiding, inspectie of navorming. Een klein deel van onze studenten komt in andere branches terecht. Ze kiezen dan bijvoorbeeld voor een job in het sociaal-cultureel werk of in de administratie.

VERDER STUDEREN

Steeds meer studenten studeren verder.

Vanuit de Educatieve bachelor in het Lager Onderwijs heb je o.a. de keuze uit:

• Educatieve bachelor Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs

• Banaba Schoolontwikkeling

• Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren

• Banaba Buitengewoon Onderwijs

• Master Pedagogische Wetenschappen of Educatieve Studies

• Master Psychologie

• Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën

LEVENSLANG LEREN

Als leraar leer je een leven lang. Neem een kijkje op odisee.be/ae en ontdek de postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, seminaries ... op maat van leraars.

Ik koos voor Lager onderwijs omdat ik de kinderen echt iets wil bijbrengen. Ik heb het dan niet enkel over het cognitieve aspect, maar vooral ook over het emotioneel-affectieve. Ik hoop dat ik elk kind in mijn klas zal kunnen laten ontplooien en laten openbloeien tot een prachtig, bewust en kritisch individu.

Stijn

Als je kiest voor Lager Onderwijs, moet je dat doen omdat je er echt voor wilt gaan. Je moet niet alleen kindgericht zijn, maar ook creatief, goed georganiseerd, flexibel en enthousiast. Je begeleidt leerlingen in hun leerproces en komt elke dag voor fijne verrassingen te staan.

Marisa

Meer info over de bachelor Lager Onderwijs vind je op odisee.be/LO

Omdat ik niet gelukkig was als inputbediende volgde ik loopbaanbegeleiding. Daaruit bleek dat leerkracht lager onderwijs mijn ding was, tegen mijn wildste verwachtingen in. Ik ging ervoor en vind het geweldig. De lessen zijn zo praktisch dat je soms simpelweg vergeet dat je op school zit. Bovendien bereidt die praktijkgerichte aanpak je goed voor op een job als leerkracht.

Joren

Wist je dat 97,8% van de afgestudeerden na 1 jaar aan het werk is?
23

Een extra monitoraat muziek, een extra oefenkans. Maar vooral ook werken aan de durf om te zingen voor een groep kinderen.

Persoonlijke begeleiding

Jij staat centraal

Bij Odisee sta jij centraal. We focussen ons dus niet op een groep studenten, maar op jou als persoon. Resultaten nemen we dus ook persoonlijk onder de loep. Die gebruiken we om je bij te werken waar nodig maar ook om je al een stap verder te brengen bij goede resultaten. We triggeren je om het beste uit jezelf te halen.

Weg met de kloof docent-student

We kiezen bewust niet voor één grote opleiding op één campus maar voor drie (quasi dezelfde) opleidingen over drie campussen. Docenten kennen je. Je kunt bij hen terecht met je vragen en zij spreken ze je op je sterktes aan, want ze weten dat je in een muziekband speelt of cursussen geeft bij het Rode Kruis.

Examens

Je examenresultaten volgen we indivi dueel op zodat we samen jouw traject perfect op je noden en wensen kunnen afstemmen. En daarbij betrekken we het volledige docententeam. Een vertrouwensband vinden we nu eenmaal heel belangrijk.

Persoonlijk traject

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie met een flexibel traject? Mail gerust onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt: Campus Brussel - ria.desadeleer@odisee.be, Campus Aalst - erwin.declercq@odisee.be, Campus Sint-Niklaas - sarah.helon@ odisee.be

Gezellig vertoeven in de Westhoek! De geschiedenis ontdekken van wat we nooit mogen vergeten.

Leren doe je het best als je er zélf verantwoordelijk voor bent. Daar om krijg je doorheen je opleiding prikkels om je eigen talenten te ontdekken en te doen groeien. Het is jouw opleiding, en wij onder steunen je in het zoeken naar je eigen leraarstijl. Je maakt keuzes in opleidingsonderdelen, in stage plaatsen en in de wijze waarop je opdrachten en projecten invult. Elke student is verschillend dus diversiteit is voor ons de norm. We stimuleren iedereen op een andere manier om zoveel mogelijk te groei en in hun leerproces.

Vanaf de start leg je een portfolio aan dat je aanvult met stage-er varingen en belevenissen uit

projecten en reacties van kinderen, docenten en van medestudenten. Aan het einde van je opleiding heb je een heel arsenaal aan beelden en getuigenissen verzameld, die bij een sollicitatie meteen tonen wie jij als leraar bent geworden. De directies van onze stagescholen vinden je portfolio een grote meer waarde. Je stelt je portfolio dus zelf samen, wij zorgen voor begeleiding. Doorheen je opleiding bespreken we je groei met het hele team. Zo krijg je vaak en veel feedback en kunnen we je talenten versterken en je gericht ondersteunen waar nodig. Kortom: je schrijft je eigen opleidingsverhaal en wordt een leraar met een eigen visie vanuit je talenten.

Allerlaatste stage voor onze derdejaars. Anke en Gabriëlle maakten samen met de kinderen een insectenhotel. #genieten
HULP OP MAAT VOLG ODISEE OP INSTAGRAM EN FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN IN THE PICTURE GA 100% VOOR JE TALENT! LAGER ONDERWIJS 24

HET WERK BINNEN ÉÉN JAAR NA AFSTUDEREN

VDAB-rapport schoolverlaters

is een goed evenwicht tussen theorie en praktijk, met veel stagemogelijkheden om in te groeien.

alumnibevraging

VINDEN STUDENTEN?

theoretisch onderbouwd

om voeling te krijgen met de beroepspraktijk

leeromgeving die mijn leren ondersteunt

leerdoelen

studiemateriaal

aandacht voor maatschappelijke uitdagingen

aanspreekbare docenten kansen om internationale leerervaringen op te doen voldoende aandacht voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden

krijgt vorm in overleg

studenten,

200 STUDENTEN BRUSSEL (18,0% man - 82,0% vrouw) 97,8% AAN
(bron:
2020) WAT
voldoende
kansen
digitale
duidelijke
goed
voldoende
gemakkelijk
praktijkervaring
tussen
docenten en werkveld 9,5/10 De opleiding Lager Onderwijs in één oogopslag Er
(bron:
2020) 851 STUDENTEN (toestand 1 febr. 2021) 250 STUDENTEN SINT-NIKLAAS (16,4% man - 83,6% vrouw) 401 STUDENTEN AALST (16,7% man - 83,3% vrouw) 9,5/10 9,3/10 9,2/10 9,2/10 9,1/10 9,1/10 9,0/10 8,7/10 8,6/10 (bron: studentenbevraging 2021) CAMPUSSEN IN Aalst Brussel Sint-Niklaas 25

EDUCATIEVE BACHELOR

Kun jij je perfect verplaatsen in de leefwereld van jongvolwassenen? Wil je hen stimuleren in hun ontwikkeling en hen ondersteunen in hun groei naar volwassenheid? Heb jij het in je om hen te boeien en de passie voor je vak over te brengen? Schrijf je dan in voor de opleiding Secundair Onderwijs en ontdek welke leraar er in jou schuilt.

Secundair Onderwijs

Om leerlingen iets mee te geven, moet je over een dynamische persoonlijkheid en inzicht in hun leefwereld en ontwikkeling beschikken. Daarom krijg je elk jaar een aantal vakoverstijgende opleidingsonder delen, met voorbeelden en opdrachten die helemaal afgestemd zijn op je toekomstige leerlingen. Daarnaast is er het specifieke programmagedeelte waarin je je toelegt op de twee onderwijsvakken die je later wilt geven.

Kies je duo

Als student Secundair Onderwijs concen treer je je op de twee onderwijsvakken die je later wilt geven. In principe kun je alle vakken combineren. De enige beperking is de praktische haalbaarheid van je combinatie. Op de volgende pagina’s vind je alle mogelijkheden. Je kunt dus kiezen wat je persoonlijk het meest interesseert, maar houdt best ook de toekomstperspec tieven van een bepaalde combinatie op de arbeidsmarkt in je achterhoofd. Voor meer uitleg kun je terecht bij onze studietraject begeleiders.

Stage vanaf het eerste jaar

Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds minder les en steeds meer stage. Om je vlot te laten wennen aan de schoolomgeving, bouwen we het stagetraject geleidelijk op. Je begint met observaties en begeleide didactische oefeningen. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheden en gaat de klemtoon meer liggen op de specifieke onderwijsvakken die je koos. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en onderwijsvormen. Een hele uitdaging!

SECUNDAIR ONDERWIJS 26

Omdat ik uit een familie van leraars kom, zag ik hoe zij met passie spreken en voldoening halen uit de vooruitgang van hun leerlingen. Dat wou ik ook doen: jongeren helpen in hun ontwikkeling en mee de basis leggen voor hun verdere leven. Ideaal ga ik als leerkracht aan de slag met een mooie mix van aardrijkskunde, geschiedenis en techniek.

Janik Horckmans

Student Secundair Onderwijs

CHECKLIST

IETS VOOR MIJ?

Secundair Onderwijs is zeker iets voor jou, als je je hierin herkent

Ik wil jongeren stimuleren in hun ontwikkeling en hen ondersteunen in hun groei naar volwassenheid.

In het middelbaar had ik één of meerdere lievelingsvakken. Nu wil ik me vol passie daarin specialiseren.

Ik hebt een creatieve, open geest en vind het leuk om projecten uit te werken.

☐ Diversiteit zie ik niet als een beperking, maar als een meer waarde.

☐ Ik hou van praktijkgerichte lessen en direct contact met het werkveld.

Kun je je vinden in een aantal van deze stellingen? Dan ben je klaar voor de Odisee-community!

Meer info over de bachelor Secundair Onderwijs vind je op odisee.be/SO

27

Vakken in de kijker

Onderwijsvakken

Je kiest in de eerste plaats voor twee onderwijsvakken. Wat elk vak precies inhoudt, lees je verder in deze brochure.

Psychopedagogiek

Dit vak zoomt in op de psychologische processen die aan de basis liggen van leren en opvoeden. We nemen de doelgroep onder de loep vanuit een ontwikkelingspsychologisch standpunt.

We kijken naar wat diversiteit is en hoe je ermee kunt omgaan in het onderwijs.

We besteden aandacht aan zorgleer lingen en plaatsen onderwijs in een Europees perspectief.

Als je start met een nieuwe opleiding, krijg je een heleboel nieuwe vakken voorgeschoteld. Hier ontdek je enkele belangrijke vakken die aan bod komen in de opleiding Secundair Onderwijs.

Communicatieve en agogische vaardigheden

Bij dit vak werk je aan je eigen (monde linge en schriftelijke) taalvaardigheid, maar ook aan je sociale vaardigheden.

Identiteit in diversiteit

Eerst leer je jezelf beter kennen, daarna leer je jezelf te zien ten opzichte van anderen en de maatschappij.

Praktijkonderzoek

In dit vak komen de competenties aan bod die je helpen om reflecterend en onderzoekend in de praktijk te staan. Zo ben je klaar om drempels, innovaties en uitdagingen die tijdens je onderwijscar rière op je pad komen, in elke situatie de baas te kunnen.

Ik probeer zo creatief mogelijk uit de hoek te komen. En ook voor mijn hobby vraag ik feedback van docenten en medestudenten. Die gebruik ik om mijn projecten te finetunen. Ik voel me erg goed bij Odisee.

Robbe De Block Student Secundair Onderwijs

SECUNDAIR ONDERWIJS 28

Kies voor twee onderwijsvakken waarvoor jij een passie hebt. Maar denk ook aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Stijn Buysschaert

Opleidinghoofd Secundair Onderwijs Campus Sint-Niklaas stijn.buysschaert@odisee.be

Vanaf het eerste jaar heb je stage.

Zo weet je meteen of lesgeven iets voor jou is.

Bart De Nul

Opleidingshoofd Secundair Onderwijs

Campus Brussel en Campus Dilbeek bart.denul@odisee.be

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

* Op Campus Dilbeek volg je Lichamelijke opvoeding in combinatie met Bewegingsrecreatie of een ander algemeen vak (zie combinatiemogelijkheden).

Op Campus Dilbeek volg je Geïntegreerde onderwijskunde.

Inclusief Stage grootstedelijke context (6 SP) en Stage over de grenzen (3 SP).

Eén extra onderwijsvak

Je hebt de mogelijkheid om op één jaar je onderwijsbevoegdheid uit te breiden met één onderwijsvak.

Afstandsonderwijs

De opleiding Educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs kun je op Campus Sint-Niklaas ook in afstandsonderwijs volgen. Ideaal voor wie werk, gezin en studie wil combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger zonderwijs wil behalen. Kies je voor de opleiding in af standsonderwijs, dan krijg je persoonlijke begeleiding en een traject op maat. Meer info: odisee.be/soopafstand Of mail naar stijn.buysschaert@odisee.be.

Verkorte educatieve bachelor

Beschik je al over een diploma hoger onderwijs? Dan kun je een verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs volgen, in één jaar (Brussel) of over een lange periode ge spreid (Aalst en Brussel). In Aalst kun je deze opleiding ook volgen via afstandsonderwijs. Voor meer informatie kun je terecht bij steffi.decock3@odisee.be (Campus Aalst) en hilde.vanderhaegen2@odisee.be (Campus Brussel).

Extra diploma Kleuter- of Lager Onderwijs

Met een bachelordiploma Secundair Onderwijs op zak heb je toegang tot de verkorte trajecten van Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs.

STUDIEPROGRAMMA SECUNDAIR ONDERWIJS
**
***
STUDIEPROGRAMMA EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 LEERGEBIEDEN Psychopedagogiek 3 3 3 Communicatieve en agogische vaardigheden 3 3 3 Identiteit in diversiteit 3 3 3 Praktijkonderzoek 3 3 Bachelorproef 6 Brussel Dilbeek SintNiklaas Brussel Dilbeek SintNiklaas Brussel Dilbeek SintNiklaas Onderwijsvakken* 32 30 24 24 18 18 Onderwijskunde secundair onderwijs** 7 3 6 3 Vakgericht taalonderwijs 3 3 E-learning 3 3 Onderwijsproject in specifieke doelgroep 6 Zorg in het onderwijs 3 Leerlabo 6 PRAKTIJK Stage 9 12 24*** AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR 60 60 60 CAMPUS BRUSSEL, SINT-NIKLAAS & DILBEEK 29

Kies je duo

Als student Secundair Onderwijs concentreer je je op de twee onderwijsvakken die je later wilt geven. In principe kun je alle vakken combineren. De enige beperking is de praktische haalbaarheid van je combinatie. Op de volgende pagina’s vind je alle mogelijkheden. Je kunt dus kiezen wat je persoonlijk het meest interesseert, maar hou best ook de toekomstperspectieven van een bepaalde combinatie op de arbeidsmarkt in je achterhoofd.

Je vindt alle info over de bachelor Secundair Onderwijs op odisee.be/SO. En via de onderstaande QR-code zie je welke onderwijsvakken je kunt combineren in Campus Brussel, Dilbeek en Sint-Niklaas.

SECUNDAIR ONDERWIJS 30

5 profielen, 20 onderwijsvakken

STEM

Aardrijkskunde, Biologie, Chemie, Fysica, Informatica, Techniek en Wiskunde

MAATSCHAPPIJ

Economie, Geschiedenis, Godsdienst, Islam en Project algemene vakken (PAV)

TAAL Engels, Frans, Nederlands en NT2 (Nederlands als niet-thuistaal)

VORMING

Plastische

BEWEGING EN SPORT Bewegingsrecreatie en Lichamelijke opvoeding ARTISTIEKE
opvoeding (PO) en Project kunstvakken (PKV)
31

STEM

AARDRIJKSKUNDE

Je profiel

In je vrije tijd vind je het fijn om land schappen te observeren. Daarnaast heb je een passie voor het verleden en de actualiteit: aardbevingen, wervelstormen, de opwarming van de aarde, sluitingen van bedrijven, honger, etnische wantoe standen, verkeers- en milieuproblemen, globalisering en de EU, het interesseert je allemaal.

Je opleiding

Stap voor stap word je een inhoudelijk expert en groeit je kennis over thema’s rond fysische en sociaal-economische aardrijkskunde. Tijdens excursies oefen je geografische terreintechnieken zoals werken met kaart en kompas, jezelf oriënteren, gesteenten herkennen, landschappen typeren en schetsen en reliëfdoorsneden maken.

CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS
SECUNDAIR ONDERWIJS 32

CAMPUS SINTNIKLAAS BIOLOGIE Je profiel

Je hebt een ruime wetenschappelijke in teresse, met een voorliefde voor biologie. Je bent gefascineerd door de verscheiden heid van het leven op aarde en wilt meer inzicht krijgen in de bouw en samenhang van organismen. In de natuur voel je je opperbest, maar ook het lab is je biotoop.

Je opleiding

Aan de hand van didactisch materiaal bestudeer je de bouw van organismen en de processen die leven mogelijk maken. Op die manier krijg je een eenvoudig en systematisch overzicht van de levende natuur en bouw je een goede kennis op van alle aspecten van de biologie, van biochemie tot ecologie en van bacteriën tot dieren. Tijdens tal van excursies ver werf je inzicht in de samenhang tussen de organismen en hun omgeving.

Je hebt een ruime wetenschappelijke inte resse, met een voorliefde voor chemie. Na je studies in het middelbaar wil je nog meer in zicht verwerven in de eigenschappen van de stoffen in en rondom ons en de wetten die hun gedrag bepalen. Je bent enthousiast, nieuwsgierig en kritisch ingesteld.

Je opleiding

Beginnen doen we bij het begin: de observatie en beschrijving van de eigen schappen van stoffen in je onmiddellijke omgeving en de natuur. Vervolgens bestudeer je hoe je elementen kunt orde nen, hoe en waarom ze verbindingen met elkaar aangaan en wat de gevolgen zijn.

Je krijgt inzicht in de gevaren en toepas singen van stoffen en chemische reacties en leert daar op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier mee omgaan.

FYSICA

Je profiel

Je hebt een ruime wetenschappelijke interesse, met een voorliefde voor fysica. De grote wetten van de natuur wil je van dichtbij leren kennen. Van nature ben je een onderzoeker en een probleemop lossend type. Je biotoop is het labo, experimenten uitvoeren is je ding. Je bent handig en beseft het belang van veilig werken.

Je opleiding

Tijdens interactieve theorielessen door lopen we alle gebieden van de fysica. Tijdens talrijke labosessies gebruik je experimenten en simulaties om je eigen inzichten te verscherpen. Je leert veilig te werken volgens de wetenschappelijke methode. Wiskunde zet je in als een effici ente wetenschapstaal.

TECHNIEK

Je profiel

Voor jou mag het wat meer zijn dan Facebook en online gamen. Je wilt zelf elementaire programma’s leren schrijven, websites maken en die koppelen aan databanken. En het belangrijkste van al lemaal: je wilt die kennis doorgeven aan jongeren. Daarnaast zie je het volledig zitten om een computerpark te beheren of collega’s op te leiden. Want ook dat wordt part of the job.

Je opleiding

Bij Odisee leiden we je op tot een all round leraar informatica. Dat betekent: een brede vakkennis en een gezonde dosis probleemoplossend vermogen. Gaandeweg verdiep je je in de Office-toe passingen, programmeren, webdesign, hardware en multimedia. Daarnaast bereiden we je ook voor op de taak van ICT-coördinator.

Je hebt een ruime technische interesse, wilt begrijpen hoe toestellen in elkaar zitten en dat inzicht aan anderen door geven. Daarnaast ben je handig en zou je het liefst de hele dag dingen ontwerpen en maken. Je kunt nauwkeurig werken en beseft het belang van een veilige werkomgeving.

Je opleiding

Energie, transport, constructies, biotech niek, informatietechnologie en commu nicatietechnologie zijn de verschillende domeinen waarover je kennis verwerft. Je leert praktisch en projectmatig werken, bedenkt zelf projecten en activiteiten rond je vak, en werkt die uit voor je toe komstige leerlingen. Tot slot onderzoek je welke impact techniek op het leven van nu en de toekomst heeft.

WISKUNDE

Je profiel

Je wilt jongeren met en zonder wiskundi ge aanleg laten ervaren dat wiskunde ook een creatief vak kan zijn dat veel meer in houdt dan cijfers en formules. Problemen aanpakken en oplossingen zoeken is je dada. Daarnaast kijk je ernaar uit om te weten te komen hoe wiskunde al duizen den jaren een rol speelt in onze cultuur en hoe het ons denken beïnvloedt.

Je opleiding

De opleiding bevat enerzijds een vak inhoudelijk luik, waarin je je verdiept in onderwerpen zoals logica, getallenleer, algebra, meetkunde en dataverwerking (statistiek). Anderzijds is er een vakdi dactisch luik, waarin je vertrouwd raakt met de beginsituatie van leerlingen en de leerlijn van wiskundevorming doorheen het secundair onderwijs.

CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS CHEMIE Je profiel
CAMPUS SINTNIKLAAS
CAMPUS SINTNIKLAAS INFORMATICA Je profiel CAMPUS SINTNIKLAAS CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS
33

Maatschappij

ECONOMIE

Je profiel

Je bent geboeid door het onderwijs én de bedrijfswereld. Je weet graag wat er in de wereld gebeurt, in het bijzonder op economisch vlak. Je droomt van een job waarin je je dagelijks met socio-econo mische thema’s kunt bezighouden. En je wilt natuurlijk jongeren begeleiden in hun economische (basis)vorming.

Je opleiding

Kies je voor het onderwijsvak econo mie, dan ga je voor een stevig pakket algemene economie aangevuld met boekhouden en bedrijfseconomie. Via werkcolleges en groeps- en projectwerk zorgen we voor een dynamische en stimulerende leeromgeving. Je leert ook hoe je jongeren vanuit actuele onder werpen inzicht kunt bijbrengen in het economische leven.

GESCHIEDENIS

Je profiel

Als kritisch denker en doener heb je een brede, onbevooroordeelde kijk op heden en verleden, op hedendaagse en histori sche culturen en samenlevingsvormen. Je bent geïnteresseerd in geschiedenis, cultuur, literatuur en actualiteit. Daar naast lees je graag en ben je taalvaardig.

Je opleiding

Je wordt een inhoudelijk en communica tief expert die alle aspecten van de men selijke geschiedenis beheerst en weet over te brengen naar leerlingen. Daarbij richt je je eerder op het blootleggen en verklaren van verbanden, evoluties en structuren dan op historische details en losse feitenkennis. Je evolueert tot een enthousiaste leraar die op een creatieve manier het verleden tot leven brengt.

CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS
SECUNDAIR ONDERWIJS 34

GODSDIENST

Je profiel

Je bent open, kritisch en betrokken bij de mens en de wereld en durft verder te den ken dan de waan van de dag. De verhalen uit de joods-christelijke traditie dagen je uit en je houdt van nadenken over existentiële vragen. Levensbeschouwing, actualiteit, geschiedenis en literatuur zijn jouw interessevelden.

Je opleiding

Interreligieuze en levensbeschouwelij ke dialoog zijn de stokpaardjes van de opleiding. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de studie van de Bijbel zodat je vertrouwd raakt met de typische aard van de Bijbelverhalen, de taal en de bijbehorende symbolen. Correct leren in terpreteren vormt daarbij de sleutel. Die aanpak stelt je in staat om op een open en professionele manier oude verhalen hedendaags te laten spreken.

ISLAM Je profiel

Ben je geboeid door het onderwijs én wil je je verdiepen in Islam? Wil je jongeren op weg zetten in hun ont wikkeling en hen mee begeleiden in hun identiteitsbeleving naar jongvol wassene? Wil je je kennis van de Islam overbrengen? Dan is het onderwijsvak Islam misschien wel iets voor jou! Er is een duidelijk stijgende vraag vanuit het secundair onderwijs naar islamleraren.

Je opleiding

Tijdens deze grondige opleiding van het vak islam zal je niet alleen je kennis verruimen en verdiepen, je wordt ook opgeleid als leraar Islam met de no dige vakdidactische kennis. Je zal de theorie onmiddellijk kunnen aftoetsen aan de praktijk tijdens je stages. Op je programma staan o.a. de geschiedenis van de islam, de islamitische jurispru dentie (Fiqh) en praktijk Arabisch en recitatiekunde (Tadjwîd).

PROJECT ALGEMENE VAKKEN

Je profiel

Je wilt jongeren begeleiden naar een brede kijk op de wereld en hen inspire ren met je uitgebreide kennis. Tijdens je lessen breng je actuele thema’s ter sprake, zoals de vluchtelingenproble matiek, de opwarming van de aarde, gezondheidszorg of multiculturaliteit. Hokjesdenken is niet aan jou besteed en je vindt dat onderwijs relevant, fris en actueel moet zijn.

Je opleiding

Je motiveert jongeren uit het beroeps secundair onderwijs via praktische opdrachten. Levensechte contexten, bruikbare leerinhouden en actieve vaardigheden staan centraal. Projecten organiseren, actualiteit integreren, een stevige portie algemene kennis uitbouwen, experimenteren met nieuwe werkvormen, functionele taal en reken vaardigheid, het komt allemaal aan bod tijdens jouw lessen!

CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS
CAMPUS
BRUSSEL & SINTNIKLAAS
CAMPUS BRUSSEL 35

Artistieke vorming

PLASTISCHE OPVOEDING

Je profiel

Een creatieve duizendpoot, zo kunnen we je het best omschrijven. Je wilt kunst creëren, maar bovenal ook je passie voor kunst delen met anderen. Kortom, je kijkt ernaar uit om jong en minder jong te begeleiden in hun creatief proces.

Je opleiding

Je tekent graag en bent bereid om tijd uit te trekken voor creatieve technieken die je niet meteen in de vingers hebt. Op je programma: waarnemingstekenen, schil deren, vorm en kleur zinvol ordenen, wer ken met licht, schaduw en perspectief, nieuwe media zoals digitale fotografie en grafisch ontwerpen in Photoshop.

PROJECT KUNSTVAKKEN

Je profiel

Ben je gepassioneerd door kunst en cul tuur en wil je die passie graag delen? Dan is het onderwijsvak Project kunstvakken (PKV) iets voor jou. Met een open blik op de wereld organiseer je vakoverstijgende projecten en begeleid je creatieve leerpro cessen in scholen, musea, theaters, steden en andere inspirerende leeromgevingen.

Je opleiding

Kies je voor Project kunstvakken, dan word je niet alleen voorbereid op het onderwijs, maar ook op een job in het kunsteducatie ve werkveld. Je leert en ervaart hoe je met educatieve werkvormen jong en oud kunt betrekken bij kunst en cultuur. Dans, thea ter, beeldende kunst, muziek, poëzie, film, fotografie, kortom elke vorm van artistieke expressie komt aan bod.

SECUNDAIR ONDERWIJS 36

Beweging en sport

BEWEGINGSRECREATIE

Je profiel

Je bent geboeid door sport en beweging, maar kunt ook zelf je mannetje staan op sportief vlak. Je sport heel graag en wilt anderen helpen om sport op dezelfde leuke manier te beleven. Daarnaast wil je mensen begeleiden bij hun sport- en bewegingssessies en heb je interesse in de organisatie van evenementen.

Je opleiding

Tijdens de theorie- en praktijklessen maak je kennis met diverse recreatiespor ten. In de loop van je opleiding krijg je langzaamaan de kans om je te specialise ren. Kies je voor wedstrijdsport en fitness of ga je voor natuur- en recreatiesporten?

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Je profiel

Jij hebt een roeping: kleuters, kinderen uit de lagere school en tieners aan zetten tot levenslang sporten, op een verantwoorde en gezonde wijze. Je bent uiteraard geboeid door sport en beweging, maar bent ook zelf sportief en hebt interesse in verschillende sporten en bewegingsvormen.

Je opleiding

Tijdens de praktijklessen – het leeuwen deel van je programma – schiet je zelf in actie en beoefen je individuele en interactieve sporten en verdiep je je in de basis van LO. Tijdens de theoretische lessen bestudeer je verschillende sporten en krijg je o.a. bewegingswetenschappen en trainingsleer.

CAMPUS DILBEEK & SINTNIKLAAS CAMPUS DILBEEK & SINTNIKLAAS
37

Taal ENGELS

Je profiel

Engels fascineert je. Niet alleen de taal, maar ook de hele cultuur van de Engels talige wereld. Die liefde voor de Angelsak sische taal, literatuur, film en muziek, wil je overbrengen op jongeren. Je drukt je graag in het Engels uit en wilt de taal tot in de puntjes beheersen.

Je opleiding

Stap voor stap werk je aan je eigen kennis van de Engelse taal en cultuur. Je verdiept je in de Britse en Amerikaanse samenleving, leest hedendaagse Engels talige fictie en maakt kennis met de klas siekers. Ook sta je stil bij de vakdidactiek: hoe leer je anderen de taal aan? Werkcol leges, zoekopdrachten met presentaties en groeps- en projectwerk zorgen voor een stimulerende leeromgeving.

FRANS Je profiel

Tieners enthousiast maken voor de Franse taal, cultuur en literatuur, daarvan wil jij je job maken. Je bent mateloos geboeid door alles wat bij de Franse taal hoort en bent ook taalvaardig: je spreekt het Frans met veel enthousiasme, maar schrijft ook correcte Franse zinnen en teksten. Je omarmt de uitdagingen van een meertalige context.

Je opleiding

Stap voor stap schaaf je je kennis van de Franse taal, literatuur en cultuur bij. Variatie in werkvormen is onze grootste troef: van hoorcolleges tot ICT-opdrach ten, taaltaken, ateliers, een talenportfolio en excursies in samenwerking met het werkveld. Af en toe verlaten we de cam pus en ontdekken we in Brussel, Liège of Mons hoe divers de Franstalige cultuur is en hoe we die met passie naar leerlingen kunnen overbrengen. Vanaf academie jaar 2021-2022 heb je de mogelijkheid om je derde jaar gedeeltelijk op een Fransta lige hogeschool in Brussel te volgen. Zo maak jij kans op bidiplomering en heb je nog meer troeven op de arbeidsmarkt!

CAMPUS
BRUSSEL & SINTNIKLAAS CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS SECUNDAIR ONDERWIJS 38

NEDERLANDS

Je profiel

Je wilt graag lesgeven aan jonge mensen. Je houdt van taal – en dan in het bijzonder van het Nederlands – in al haar aspecten. Die passie voor taal wil je overbrengen op anderen. Je houdt van lezen en kunt verhalen en gedichten waarderen. Wie jou goed kent, omschrijft je als een creatief persoon die graag op de hoogte blijft van de actualiteit.

Je opleiding

Je leert het vak Nederlands onderwijzen. Dat betekent uiteraard dat je eerst je taalkennis en taalvaardigheid bijspijkert. Daarnaast oefen je niet alleen je monde linge en schriftelijke vaardigheden, maar til je ook je literaire competenties naar een hoger niveau. Buiten de schooluren neem je deel aan auteurslezingen, toneelvoorstellingen en poëzievoor drachten.

NEDERLANDS ALS NIET-THUISTAAL (NT2) (IN AFSTANDSONDERWIJS)

Je profiel

Je bent geïnteresseerd in de multicultu rele samenleving en je hebt een passie voor taal. Je wil graag mensen met een anderstalige achtergrond Nederlands bijbrengen. Je kan omschreven worden als iemand met een open blik, met een brede kijk op de maatschappij. Diversi teit en inclusie zijn voor jou geen holle begrippen.

Je opleiding

Je leert het vak Nederlands als niet-thuis taal onderwijzen. Daarom zorgen we er eerst voor dat je kennis en taalvaardig heid van het Nederlands goed zitten. Met een stevige theoretische basis oefen je mondelinge en schriftelijke vaardighe den. Daarenboven verwerf je inzicht in de didactiek eigen aan NT2. Je krijgt de tools aangereikt om op een creatieve manier te leren lesgeven aan de boeiende doel groep van anderstalige nieuwkomers.

CAMPUS BRUSSEL & SINTNIKLAAS
CAMPUS SINT-
NIKLAAS
39

Handen uit de mouwen

EN MET DE VOETEN IN DE PRAKTIJK

Bij Odisee leer je al doende. Van stages tot schoolbezoeken en workshops, we doen er alles aan om van jou een steengoede leraar te maken.

Authentiek onderwijs

Voor alle vakken proberen we de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen: voor Biologie en Aardrijkskunde heb je regelmatig veldwerk en voor Geschie denis bezoek je erfgoed, tentoonstel lingen en musea. Wie Project algemene vakken (PAV) volgt, maakt uitgebreid kennis met het beroepsonderwijs. Bij Plastische opvoeding en Informatica verdiep je je dan weer in multimedia en grafische computerprogramma’s.

De studenten Economie, Geschiedenis en PAV gingen in het Vlaams Parlement aan de slag met het educatief pakket ‘De kracht van je stem’.

Kom die klas uit

Leren doe je niet enkel tussen vier klas muren. Studenten verlaten dan ook met de regelmaat van de klok de lesgebou wen voor een bedrijfsstage, een bezoek aan het natuurhistorisch museum of het Vlaams Parlement, een vakkenstage plastische opvoeding in Berlijn, een meerdaagse studiereis naar de Proven ce, een skistage, een trektocht, een sta ge in het bredere werkveld of projecten in samenwerking met scholen.

Aan de slag in de Odifiksclub! Waar wetenschap, technologie en wiskunde centraal staan.

Eropuit

Als student Secundair Onderwijs krijg je de kans om deel te nemen aan het internationaal uitwisselingsproject Erasmus. Doen!

Elkaar leren kennen tijdens de introductiestage in Dworp.
SECUNDAIR ONDERWIJS
De eerstejaars #secundaironderwijs #techniek gingen op bezoek bij Anglo Belgian Corporation NV, een firma die heel grote dieselmotoren maakt voor de scheepsbouw. #odisee
40

Maar liefst 500 kleuters krijgen we vandaag over de vloer op #campusdilbeek voor een dag rollebollen samen met onze eerstejaars #lerarenopleiding #lo. Want bewegen is plezant!

Aan de slag

Voor de eerstejaars organiseren we in ok tober een expressielab, waar je drie dagen lang aan je communicatieve en expressieve vaardigheden werkt. In diezelfde periode starten de didactische practica: vier keer doe je onder begeleiding van twee docen ten je eerste ervaringen op in het secundair onderwijs. Na de herfstvakantie loop je een eerste keer stage, al beperkt die stage zich tot de obser vatie van een ervaren mentor. In februari volgt een tweede observatie stage en geef je ook daadwerkelijk les. In april doe je dat nog eens over. Je vindt meer info op stage.odisee.be/onderwijs.

Ondernemend?

Stroomt er ondernemersbloed in jou? Plannen om een eigen praktijk of organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin je je businessplan kunt uitwerken. We organiseren ook EntrepreneursCaffees voor al je vragen over ondernemen. En we hebben een heel netwerk van docenten en experten voor advies op maat. Wil je al echt aan de slag tijdens je opleiding? Kies dan het statuut van student-ondernemer.

FACEBOOK SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-NIKLAAS FACEBOOK SECUNDAIR ONDERWIJS BRUSSEL EN DILBEEK
41

Het leven zoals het is

Campus Brussel

Kies je voor Secundair Onderwijs op Campus Brussel, dan word je onderge dompeld in de rijke diversiteit van onze hoofdstad. Het ideale vervoermiddel om de campus te bereiken is de trein. Vanuit Leuven sta je in 25 minuten in Brussel-Centraal. Vanuit Antwerpen en Gent spoor je 35 minuten, vanuit Brugge 1 uur en vanuit Hasselt doe je er 1 uur en 15 minuten over.

Campus Dilbeek

Campus Dilbeek ligt net buiten de Brus selse grootstad. Het is een sportcam pus met vier sporthallen en een eigen fitnesscentrum, allemaal in een groene omgeving. Vlakbij vind je een atletiek piste, een zwembad en een voetbalveld. De campus ligt vlak naast het station van Dilbeek en is dus makkelijk te bereiken.

Campus Sint-Niklaas

Valt je oog op de opleiding Secundair Onderwijs op Campus Sint-Niklaas, dan kom je terecht in een omgeving waar een moderne infrastructuur en een warme, familiale sfeer centraal staat. Samen met 1300 medestudenten geniet je er elke dag opnieuw van je zalige studententijd. De campus is vlot te bereiken met het openbaar vervoer. Reken tien minuten wandeltijd vanaf de Grote Markt en vijftien minuten vanaf het station.

Gemiddeld heb je zo’n 20 uur les per week, telkens in blokken van 4 uur, verdeeld tussen hoorcolleges en werkcolleges. Soms onderbreken we de lesweken voor stageweken of excursies. Eén ding staat vast: in de opleiding Secundair onderwijs zul je je geen seconde vervelen.

is TOP tijdens de vakkenstage Aardrijkskunde en Biologie in Noord-Frankrijk.

Onze studenten Plastische opvoeding en Project kunstvakken vertoeven in Madrid. Ze hebben een programma vol artistieke opdrachten.

Onze studenten #orthopedagogie en #secundaironderwijs #lichamelijkeopvoeding organiseerden een geweldigsportkamp voor mensen meteen beperking.

VOLG SECUNDAIR ONDERWIJS ODISEE OP FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN
Hoe
ziet een week van een student uit je opleiding eruit?
IN THE PICTURE SECUNDAIR ONDERWIJS ALLES OVER STAGE
Het
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30u Praktijkonderzoek Onderwijsvak 1 Onderwijsvak 1 Onderwijskunde 9.30u 10.30u Identiteit in diversiteit 11.30u 12.30u 13.30u Onderwijsvak 2 Communicatie en agogische vaardigheden 14.30u 15.30u 42

NA JE DIPLOMA

Jongeren begeleiden in hun persoonlijkheidsgroei en zoektocht naar volwassenheid, én hen inspirerend onderwijzen in je favoriete vakgebied: de opdracht van een leraar vereist een volledige inzet, maar geeft ook heel veel voldoening.

IN WELKE JOB KOM JE TERECHT?

Met je bachelordiploma kun je natuur lijk aan de slag in het secundair onder wijs. Je hebt lesbevoegdheid voor de eerste en tweede graad van het secun dair, voor de derde en vierde graad van het beroepsonderwijs, in het buitenge woon onderwijs, het deeltijds onder wijs en het volwassenenonderwijs. Als afgestudeerde van de Lerarenopleiding kun je terecht in het vrij, het gemeen telijk en het gemeenschapsonderwijs. Heb je godsdienst in je basiscluster, dan kun je met je diploma bovendien een mandaat krijgen van het vicariaat om katholieke godsdienst te onderwijzen. Daarnaast kun je in het onderwijs aan de slag als administratief ondersteu nend personeel. De competenties die je bij ons verwerft, maken je tot een vlot inzetbare werkkracht.

En verder

Maar ook buiten het onderwijs liggen de kansen voor het grijpen. In de socio culturele sector en in de bedrijfswereld kun je je kandidaat stellen voor diverse leidinggevende, organisatorische, informatieverstrekkende en vormende functies. Bedrijven en organisaties waar deren beslist je degelijke vakopleiding, je gestructureerd en flexibel denken en vooral je vlotte omgang met mensen.

VERDER STUDEREN

Met je bachelordiploma Secundair On derwijs op zak kun je eenvoudig lesbe voegdheid voor een extra onderwijsvak verwerven via een verkort studietraject. Je kunt er ook voor kiezen om via een deeltijds traject het diploma van leraar Lager Onderwijs te behalen. Streef je een academische carrière na, dan kun je na je bacheloropleiding voor een masterdiploma gaan. Via een scha kelprogramma start je een masteroplei ding aan de universiteit, bijvoorbeeld de master in de Educatieve Studies. Ook een postgraduaat (o.a. Leraar Neder lands voor anderstaligen), al dan niet bij Odisee, behoren tot de mogelijkheden.

LEVENSLANG

LEREN

Als leraar leer je een leven lang. Neem een kijkje op odisee.be/ae en ontdek de postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, seminaries ... op maat van leraars. Of misschien is de banaba Schoolontwikkeling wel iets voor jou na je bachelordiploma?

Informatie op een interessante en motiverende manier brengen is iets waar ik enorm veel energie uit haal. Laura Roelandt

Meer info over de bachelor Secundair Onderwijs vind je op odisee.be/SO

De docenten van Odisee staan heel dicht bij hun studenten. Dat gaf me zelfvertrouwen. Lotte Gommers

Nicholas Auwaerts

Wist je dat 95,2% van de afgestudeerden na 1 jaar aan het werk is?
Ik hoop dat ik leerlingen kan inspireren en stimuleren om ergens te komen in de wetenschappen.
43

Frans studeren in onze Lerarenopleiding Secundair Onderwijs, daar horen ook excursies bij. Onze eerste- en derdejaars gingen naar Luik. De tweedejaars gingen op stap in Brussel. Een leuke samenwerking van #campusbrussel en #campussintniklaas!

Persoonlijke begeleiding

Weg met de kloof docent-student

Bij Odisee werken we zoveel mogelijk in kleine groepen. Die aanpak zorgt ervoor dat de relatie tussen studenten onderling heel hecht is, maar ook dat er geen kloof is tussen onze docenten en studenten. We bouwen vertrou wensbanden op die een persoonlijke begeleiding garanderen.

Leraar worden doe je niet alleen Merken we bij een bepaalde student een werkpunt op, dan spreken we die student daar direct en persoonlijk over aan. Niet vanuit een destructieve visie, maar met de bedoeling om aan de hand van opbouwende kritiek te evolueren tot een goede leraar. Samen met de docent neem je de problemen onder de loep en probeer je ze zo

efficiënt mogelijk op te lossen. Op het gebied van inhoudelijke en didactische vaardigheden, ligt die verantwoordelijk heid bij de vakdocenten. Voor taal- of communicatieve vaardigheden is het aan de pedagogen en taaldocenten om de studenten op hun werkpunten te wijzen.

Persoonlijk traject

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie? Dan volg je een flexibel traject. Contacteer onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

• Voor Campus Brussel mail je naar lieve.vanassche@odisee.be of bart.denul@odisee.be.

• Voor Campus Dilbeek mail je naar inne.debusscher@odisee.be of bart.denul@odisee.be.

• Voor Campus Sint-Niklaas mail je naar peter.vandereedt@odisee.be.

Studenten van het tweede jaar Bewegingsrecreatie zijn op watersportstage. Zalig weertje!

Studenten van het eerste jaar #SecundairOnderwijs #wetenschappen gaven deze morgen een proefles aan medestudenten. De laatste stap voor ze binnen enkele weken voor een echte klas zullen staan! #odisee

Doorheen de opleiding zoeken en ontwikkelen we jouw talenten, vooral tijdens stages, didactische practica, studiereizen en leerlabo’s. Beetje bij beetje ontdek je je talen ten als leraar. Vind je het fijn om leerlingen rond je te hebben? Kun je hen iets bijleren? Ben je een voor trekker, een persoon vol engage ment of enthousiasme of heb je een buitengewone passie voor een

bepaald vak? Je komt het allemaal te weten in ons talententraject. Aan het einde van je opleiding proberen we je talenten samen te brengen in een persoonlijke talentfoto. Je studeert af met een duidelijke visie: ’Dit ben ik, deze specifieke leraar met zijn/haar talenten!’

HULP OP MAAT VOLG ODISEE OP INSTAGRAM EN FACEBOOK VOOR MEER SFEERBEELDEN IN THE PICTURE GA 100% VOOR JE TALENT! SECUNDAIR ONDERWIJS 44
95,2%
(bron: VDAB-rapport schoolverlaters 2020) WAT VINDEN STUDENTEN? kansen om voeling te krijgen met de beroepspraktijk voldoende theoretisch onderbouwd goed studiemateriaal gemakkelijk aanspreekbare docenten duidelijke leerdoelen voldoende praktijkgericht voldoende aandacht voor maatschappelijke uitdagingen praktijkervaring krijgt vorm in overleg tussen studenten, docenten en werkveld digitale leeromgeving die mijn leren ondersteunt gevarieerd aanbod aan werkvormen 9,6/10 De opleiding Secundair Onderwijs in één oogopslag Door het nauw contact met de lectoren is er een heel persoonlijk aspect aan de opleiding. (bron: alumnibevraging 2020) 746 STUDENTEN (toestand 1 febr. 2021) 192 STUDENTEN BRUSSEL (41,7% man58,3% vrouw) 163 STUDENTEN DILBEEK (84,0% man16,0% vrouw) 9,2/10 9,2/10 9,2/10 9,1/10 9,0/10 8,8/10 8,8/10 8,7/10 8,5/10 (bron: studentenbevraging 2021) CAMPUSSEN IN Brussel Dilbeek Sint-Niklaas 391 STUDENTEN SINT-NIKLAAS (43,2% man56,8% vrouw) 45

Onze Technologie campus in Gent heeft verschillende state-of-the-artlaboratoria, uitgerust met hightechapparatuur. En er is zelfs een brouwerij!

Nie neute, nie pleuje!

Odisee in

Sluit je zeker aan bij een van de vele studentenverenigin gen. Hun aanbod is zeer gevarieerd en ze barsten van de initiatieven. Doen!

Oilsjt ajoin, bier me schoim!

Op Campus Aalst kun je de grote sportzaal naar hartenlust (en gratis) gebruiken en her en der kun je darts, tafel voetbal en tafeltennis spelen.

TECHNOLOGIECAMPUS GENT
CAMPUS AALST
ODISEE IN EEN NOTENDOP
een notendop CAMPUSSEN STUDENTEN 11.8506 BACHELOROPLEIDINGEN 25 GRADUAATSOPLEIDINGEN 8 46

Onze campus in Sint-Niklaas ligt vlak naast het ziekenhuis. Perfect voor alle studenten Verpleeg- en Vroedkunde die op zoek zijn naar een stage.

Ier is altit leven in de broarij!

Campus Schaarbeek ligt in een mooie, groene en rustige omgeving op wandelafstand van het station van Schaarbeek.

AALST

BRUSSEL

GENT

SCHAARBEEK

Campus

‘t Es in de sacoche!

De gebouwen van Campus Brussel liggen op loopaf stand van het Centraal Station, Muntpunt, Bozar en natuurlijk van de grootste winkelstraat in het land!

SINT-NIKLAAS

Campus

Campus Dilbeek ligt vlak naast het station van Dilbeek en beschikt over een eigen bibliotheek én een uitgebreide sportinfra structuur.

DILBEEK

Campus Dilbeek

CAMPUS
SINT-NIKLAAS
CAMPUS DILBEEK CAMPUS SCHAARBEEK CAMPUS BRUSSEL
CAMPUS
BRUSSEL-TERRANOVA
Sint-Niklaas Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas T. 03-776 43 48 info.sint-niklaas@odisee.be
Campus Aalst Kwalestraat 154 9320 Aalst T. 053-72 71 70 info.aalst@odisee.be
Technologiecampus Gent Gebr. De Smetstraat 1 9000 Gent T. 09-265 86 10 info.gent@odisee.be
Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel T. 02-210 12 11 info@odisee.be Campus Brussel-Terranova Blekerijstraat 23-29 1000 Brussel T. 02-608 14 44 info@odisee.be
Stationsstraat 301 1700 Dilbeek T. 02-466 51 51 onthaal.dilbeek@odisee.be
Schaarbeek Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel T. 02-240 68 40 info.schaarbeek@odisee.be 47

Ga internationaal!

SENEGAL

In de opleiding krijg je de kans om op buitenlandse stage kan gaan. Zeker doen! Ik trok naar Senegal en dat was de beste ervaring ooit. Daan (Kleuteronderwijs)

Maximale slaagkansen

Kleine groepen, aanspreekbare docenten

Bij alle opleidingen maken we gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardighe den oefenen, met onmiddellijke feed back. Interactie en kleine lesgroepen zijn ons stokpaardje. Die aanpak brengt studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht.

Jij geeft het tempo aan Odisee doet er alles aan om je studie zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurrooster. Zo verlies je nauwelijks uren en hou je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en studeermomenten. In alle opleidingen wordt rekening gehouden met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties).

Flexibel studeren

Odisee gaat voor flexibel hoger onder wijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie aansluit. Je be paalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je jaarlijks aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een credit bewijs. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een vol gende fase van het modeltraject.

Maximale studiebegeleiding

In elke opleiding kunnen studenten gebruikmaken van studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gediffe rentieerde trajecten, begeleide oefe ningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen … Via verschillende begeleidingsformules bieden we je de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij

de stof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken waarin we bekijken hoe je studie verloopt. Bij Odisee kun je op eender welk moment rekenen op persoonlijke begeleiding.

Hulp bij problemen

Bij algemene problemen weten de studenten- en trajectbegeleiders raad. Alles is bespreekbaar met hen: je studiekeuze, studiemethode en -plan ning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden ... Je vindt bij hen een luisterend oor. Daarna verwijzen ze je door naar de juiste diensten. Naast individuele begeleiding zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partnerhogescholen en universiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Een paar keer per jaar verzorgen buitenlandse gastdocenten seminaries en gast colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Ook handig voor later, want een internationale stage is een belangrijke troef op je cv.
MAXIMALE SLAAGKANSEN
48

VIETNAM

Ik trok naar Vietnam om er sportlessen te geven in verschillende lokale scholen. Gianni (Secundair Onderwijs)

DENEMARKEN

Ik ging 4,5 maand naar Kopenhagen voor een buitenlandse uitwisseling.

Zo kon ik proeven van het hoog aangeschreven Deense leersysteem, wat mij een ruimere blik gaf op het onderwijs.

Janik (Secundair Onderwijs)

Meer dan studeren alleen

STUVO

De dienst Studentenvoorzieningen, kortweg STUVO, zorgt ervoor dat je bij Odisee de tijd van je leven hebt. Jij staat centraal in hun dienstverlening.

Studeren, wat kost dat?

Studeren kost geld en is daarom niet voor iedereen vanzelfsprekend. STUVO berekent of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse over heid. En misschien kun je daarop wel een voorschot krijgen. Kom ook zeker langs als je je studiegeld gespreid wilt betalen, vragen hebt over de kinder bijslag of je studie wilt combineren met een studentenjob.

Je staat er niet alleen voor

Onze studentenbegeleiders hebben veel expertise rond functiebeperkingen, maar ook studieproblemen pakken ze samen met jou aan. Je kunt je inschrijven voor sessies of trainingen over de juiste studieaanpak en de beste manier om met stress, uitstelgedrag of faalangst om te gaan. Een individueel gesprek hoort uiteraard ook tot de mogelijk heden.

Praktische vragen

Je inschrijvingsgeld hangt onder andere af van het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft. Een modeltraject van 60 studiepunten zonder beurs bedroeg 979,60 euro in 20222023. Is dat voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan contact op met STUVO, de dienst Studentenvoorzieningen. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken. Ook op praktische vragen zoeken ze samen met jou een antwoord.

Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs of individuele begeleiding? Voor een goed gesprek klop je aan bij STUVO! Of neem een kijkje op odisee.be/studerenodisee.

Op kot of pendelen?

Wie op zoek is naar een kot, kan bij STUVO terecht voor informatie over het kotleven in de stad. Ze begeleiden je ook graag bij je zoektocht. Eerst een jaartje pendelen? STUVO kiest voor duurzame mobiliteit en promoot het openbaar vervoer. Vraag zeker naar het voordeligste reistarief!

49

2

Ik vraag een brochure aan

Wil je meer weten over een van onze opleidingen? Vraag dan de brochure aan. We sturen ze graag naar je op. odisee.be/brochures

Ben je geen fan van papier? Je vindt alle informatie ook op onze website: odisee.be/opleidingen

Ik win studieadvies in

Ook voor een goed gesprek over je studiekeuze kun je bij ons terecht. Samen zoeken we uit wat jouw talenten en interesses zijn en welke opleidingen daar het best bij aansluiten. studieadvies@odisee.be

Ik bezoek een SID-IN

In januari en februari worden Studie-informatiedagen (in het kort: SID-ins) georganiseerd in de vijf Vlaamse provincies. Je kunt er kennis maken met alle studiemogelijkheden na het secundair onderwijs en vindt er ook een stand van Odisee.

Ik volg een les mee

Van maart tot mei kun je echte lessen en labo’s mee volgen. Zo krijg je een voorsmaakje van wat je volgend jaar te wachten staat. Snel aanmelden is de boodschap, want de zitjes zijn beperkt. odisee.be/openlesdag

Ik chat met een student

Wil je ook eens horen hoe het er echt aan toegaat in de opleiding die jij graag wil volgen? Stel al je vragen aan één van onze huidige studenten via ons chatplatform. odisee.be/chat

Ik kom naar een infodag

Van maart tot september zijn er infodagen. Dat is de ideale gelegenheid om informatie uit eerste hand te krijgen: je kunt studenten en docenten aan de tand voelen en je kunt studiemateriaal en labo’s bekijken. odisee.be/infodag

7

Ligt je studiekeuze vast?

Super! Inschrijven doe je volledig online.

Stap 1:

Ga naar

odisee.be/inschrijven

Stap 2:

Zet de vereiste documenten klaar op je toestel.

Stap 3:

Start je online inschrijving:

■ Maak een account aan.

■ Kies je opleiding.

■ Vul je gegevens in.

■ Laad je documenten op.

Stap 4: Ingeschreven!

Je ontvangt je attesten voor openbaar vervoer, je accountgegevens en andere nuttige info in je mailbox.

Hulp nodig tijdens je inschrijving? Lisa, onze virtuele baliemedewerker, helpt. Je vindt haar op odisee.be/ inschrijven en Messenger. Of vraag Lisa om te spreken met een échte medewerker.

vind je opleiding in 6 stappen 1
3
5 4 6 50

LET’S GO!

FEBRUARI

In februari kun je samen met je klas deelnemen aan interessante workshops. odisee.be/samenwerking-met-scholen

SEPTEMBER

Vraag een brochure aan!

JANUARI, FEBRUARI

SID-in

OKTOBER

Vraag een studieadviesgesprek!

Chat met een student

APRIL 22 april 2023 Infodag 2

SEPTEMBER 9 september 2023 Infodag 4

MAART

11 maart 2023 Infodag 1

Van maart tot mei Openlesdagen

JUNI 24 juni 2023 Infodag 3

START ACADEMIEJAAR

Bekijk de studiekeuzevideo en kom alles te weten over het maken van de juiste studiekeuze, de structuur van het hoger onderwijs, en zoveel meer. Je vindt de video via odisee.be/studiekeuzevideo of deze QR-code:

Vanaf nu kun je inschrijven!

51

Opleidingen bij Odisee

BUSINESS

Bachelor in het Bedrijfsmanagement

afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit afstudeerrichting Financiën en Verzekeringen afstudeerrichting Supply Chain Management afstudeerrichting Marketing

Bachelor of Business Management - ENG

Bachelor in het Facility Management Bachelor in Organisatie en Management afstudeerrichting Business & Languages

afstudeerrichting Health Care Management

Bachelor in het Vastgoed Graduaat in de Accounting Administration Graduaat in Marketing- en communicatiesupport afstudeerrichting Marketingsupport afstudeerrichting Communicatiesupport Graduaat in Sales Support

DIGITAL

Bachelor in de Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica afstudeerrichting ICT Bachelor in de Toegepaste Informatica Graduaat in het Programmeren Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer EDUCATION

Educatieve bachelor in het Kleuteronderwijs

Educatieve bachelor in het Lager Onderwijs Educatieve bachelor in het Secundair Onderwijs

ENVIRONMENT

Bachelor in de Agro- en biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg afstudeerrichting Groenmanagement afstudeerrichting Landbouw afstudeerrichting Voedingstechnologie

Bachelor in de Chemie afstudeerrichting Biochemie afstudeerrichting Chemie afstudeerrichting Milieutechnologie

Bachelor in de Energietechnologie

OPLEIDINGEN BIJ ODISEE
BRUSSEL-TERRANOVA AALST BRUSSEL DILBEEK GENT SCHAARBEEK SINT-NIKLAAS CAMPUSSEN A B BT D G S SN
52

HEALTH

Bachelor in de Agro- en biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg

Bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie

Bachelor in de Ergotherapie

Bachelor in de Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Bachelor in Organisatie en Management afstudeerrichting Health Care Management

Bachelor in de Oogzorg

Bachelor in de Verpleegkunde

Bachelor in de Voedings- en dieetkunde

Bachelor in de Vroedkunde

Graduaat in de Verpleegkunde (HBO5)

SOCIAL

Bachelor in de Gezinswetenschappen

Bachelor in de Orthopedagogie

Bachelor in het Sociaal Werk afstudeerrichting Maatschappelijk Werk afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk afstudeerrichting Personeelswerk

Graduaat in het Maatschappelijk Werk

TECH

Bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechnologie

Bachelor in de Bouw

Bachelor in de Chemie afstudeerrichting Biochemie afstudeerrichting Chemie afstudeerrichting Milieutechnologie

Bachelor in de Elektromechanica afstudeerrichting Elektromechanica afstudeerrichting Klimatisering

Bachelor in de Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica afstudeerrichting ICT

Bachelor in Energietechnologie

Bachelor in het Facility Management

Bachelor in de Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Bachelor in de Ontwerp- en productietechnologie

Bachelor in de Toegepaste Informatica

Bachelor in het Vastgoed Graduaat in de Elektromechanische Systemen afstudeerrichting Meet- en regeltechnieken afstudeerrichting Onderhoudstechnieken

Graduaat in het Programmeren

Graduaat in het Systeem- en netwerkbeheer Graduaat in de Werforganisatie

CAMPUSSEN A B BT D G S SN
53
NOTITIES 54
55
Onze co-campussen vind je in Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas circlefacebook facebook.com/odiseehogeschool circletwitterbird @odiseehogesch circleinstagram @odisee youtube.com/odiseehogeschool odisee.be KOM NAAR ONZE INFODAGEN Dinsdag 15 november 2022 (online infomoment) Zaterdag 11 maart 2023 Zaterdag 22 april 2023 Zaterdag 24 juni 2023 Zaterdag 9 september 2023 V.U. Ann Verreth, Warmoesberg 26, 1000 Brussel © 01/2022 Meer info: odisee.be/welkom