Page 1

Biotechniek

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in de Agro- en biotechnologie

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Maximale slaagkansen

5

Begeleiding op maat

6

Ga voor duurzaam: onze visie

7

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u

Agro- en biotechnologie

Afstudeerrichting agro-industrie

10

Afstudeerrichting dierenzorg

12

Afstudeerrichting groenmanagement

14

Afstudeerrichting landbouw

16

Bezoek ons Studeren in Sint-Niklaas

19

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

van 9u30 tot 13u

Afstandsonderwijs Je kunt Agro- en biotechnologie ook studeren in afstandsonderwijs. De inhoud van de opleiding verschilt niet van de dagopleiding. Je ontvangt na afloop ook hetzelfde diploma. Het grote verschil is dat je geen theorielessen bijwoont. Voor de stage moet je wel voldoende tijd kunnen voorzien in combinatie met je thuissituatie en je werk. www.odisee.be/agrobioopafstand

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.


STUDEREN AAN ODISEE


Maximale slaagkansen Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Als je dat wenst, ondersteunen we je op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je opleiding zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurroosters. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. We houden rekening met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties). Heb je al een zekere voorkennis? Dan hoef je (delen van) vakken niet te volgen of kun je ze vervangen door een opdracht op maat.

Aanspreekbare docenten We maken bij Odisee volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in beheersbare — soms zelfs heel kleine — groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Die vakken hoef je niet meer over te doen. Vakken waarvoor je niet slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject. Besluit echter niet dat je op je sokken een diploma kunt halen! Zware onvoldoendes worden niet gedelibereerd. En uiteraard moet je voor bepaalde vakken echt wel slagen om een diploma te halen, of een specifieke volgorde respecteren als je je studieprogramma samenstelt.

Digitale leeromgeving Bij Odisee studeer je in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen zijn zowel op je campus, op kot als thuis bereikbaar. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting je een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.

5


STUDEREN AAN ODISEE

Begeleiding op maat Het beste uit jezelf halen: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de leerstof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én een helpende hand in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels.

Studentenvoorzieningen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken. 6

Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Going abroad? Odisee brengt je volop in contact met Europa en zelfs met andere werelddelen. We werken samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland. Daarnaast stimuleren wij je om tijdelijk aan een buitenlandse instelling te studeren, stage te lopen of deel te nemen aan projecten, congressen en studiereizen. Zo maak je kennis met andere leer- en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt beslist bij tot je persoonlijke ontplooiing.

Inspraak... natuurlijk Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in lessen en examens, het opleidingsprogramma, de prijs van je broodjes en alles wat je nog meer aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Ben je een fuifbeest, een cultuurmens of een sportfreak? Of hou je van debatten, internationale projecten of culturele diversiteit? Wil je je engageren voor een goed doel? Je vindt beslist je gading. Het aanbod van studentenclubs is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven!


Ga voor duurzaam: onze visie De opleiding Agro- en biotechnologie geeft je een brede, horizontale visie op het werkterrein van de agro- en biotechnologie. Vanuit die brede basis krijg je de kans om je eigen individuele specialisatie op te bouwen. Duurzaamheid en onderzoek staan centraal.

Solide opleiding De rode draad doorheen de opleiding Agro- en biotechnologie van Odisee is duurzaamheid. We leren je duurzaam, ethisch verantwoord omgaan met de natuurlijke bronnen: onze aarde, onze voeding, onze dieren en planten. Duurzaamheid komt aan bod in al zijn aspecten: economisch, ecologisch en sociaal. Het garandeert je een solide opleiding die je voorbereidt op een carrière in een snel veranderende wereld.

Onderzoek Verder blinkt de opleiding Agro- en biotechnologie uit door het goed uitgebouwde praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek binnen haar afstudeerrichtingen. Hierdoor krijg je als student altijd interessante en up-to-date thema’s aangereikt voor je bachelorproef. En bovendien blijven de docenten zo altijd met hun neus op de actualiteit zitten, wat maakt dat de laatste stand van de wetenschap al meteen in je cursussen terug te vinden is.

Goede contacten De opleiding heeft bijzonder goede contacten met dierentuinen en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen. Campus Waas heeft ook een eigen onderzoekscentrum voor aquacultuur (Aqua-ERF): je kunt er tijdens stages en korte projecten proeven van de echte wetenschap. De onderzoekers geven je graag de ruimte om je eigen interesses aan bod te laten komen. In sommige gevallen krijg je zelfs een heel eigen onderzoekstopic. Ook in ons brede netwerk van bedrijven en organisaties

vind je ongetwijfeld je gading. Tijdens stages en projectwerk kun je hier je kennis in de praktijk brengen. Toegepast onderzoek in bedrijven, laboratoria en aanverwante instellingen geeft je de kans om je theoretische kennis te linken aan praktijkervaring.

Hoe ziet je opleiding eruit? De opleiding Agro- en biotechnologie bestaat uit een algemeen gedeelte en een specialisatie die je kiest vanaf je eerste jaar. Naarmate je vordert in je studieloopbaan, besteed je meer tijd aan die specialisatie. Ook het stagevolume neemt toe. Naast algemeen vormende vakken leer je in de opleiding veel over planten en dieren. Ook technische, economische en milieuvakken komen aan bod. Dit zijn de vier specialisaties: • agro-industrie • dierenzorg • groenmanagement • landbouw

Follow us facebook.com/odiseehogeschool @odiseehogesch instagram.com/odisee


Weinig wetenschappen of wiskunde? Heb je weinig wetenschappen of wiskunde gehad in je vooropleiding? Vóór de start van de opleiding kun je inschrijven voor een instapcursus scheikunde en/of wiskunde. Zo kun je tijdens de lessen beter volgen. Deze cursussen vinden plaats half september.


BACHELOR IN DE

Agro- en biotechnologie De opleiding Agro- en biotechnologie leert je alles over dieren, planten, voeding en landbouw. Er zijn vier afstudeerrichtingen: agro-industrie, dierenzorg, groenmanagement en landbouw. Je kiest de afstudeerrichting die aansluit bij je interesse. De brede basis van de opleiding geeft je alle kansen op de arbeidsmarkt. Specifieke voorkennis heb je niet nodig om met deze opleiding te starten.

Van macro naar micro De opleiding Agro- en biotechnologie bestaat uit een algemeen gedeelte en een specialisatie. Vanaf het eerste jaar kies je je specialisatie. Dat pakket groeit doorheen de opleiding en in je laatste jaar ben je bijna voltijds bezig met je specialisatie via je stage en je eindwerk. Naast algemene vakken (communicatie, ethiek, economie...) leer je veel over planten en dieren. Plantkunde, dierkunde en microbiologie behoren tot het basispakket. Je werkt aan je wetenschappelijke vaardigheden en je besteedt extra aandacht aan het milieu in vakken als ecologie en milieuleer. Je technische kennis en eigen interesses scherp je aan via een uitgebreid pakket keuzevakken.

Praktijk en stage Tijdens je stage maak je voor het eerst kennis met het werkveld. In het tweede jaar loop je een half semester stage; in het derde jaar krijg je vanaf november de ruimte om je stage en je eindwerk uit te werken. Wil je graag je horizon verruimen, dan kun je zelfs stage lopen in het buitenland. Op woensdag heb je meestal geen les en organiseren we vakexcursies of ervaringswerk op verplaatsing.

Persoonlijke begeleiding Je krijgt binnen de opleiding Agro- en biotechnologie een persoonlijke studiebegeleider toegewezen in het eerste jaar. Die volgt je op en stuurt je bij tijdens het eerste jaar. Je kunt met je problemen altijd bij hem/ haar terecht. De opleiding bestaat verder uit een klein en hecht team docenten. Je studeert op een kleinschalige campus met veel aandacht voor jouw situatie.

Projectwerk In de loop van je traject krijg je steeds meer de regie over je eigen opleiding. Je krijgt steeds meer de kans eigen inhoud aan de cursus toe te voegen en via de leerlijn wetenschappelijke vaardigheden word je op projectwerk voorbereid. Je werkt in het tweede jaar een beperkt proefproject uit, gekoppeld aan je stage. De voorbereidingen groeien in het derde jaar uit tot een echte bachelorproef die je voor een jury presenteert.

9


AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING AGRO-INDUSTRIE Je bent geïnteresseerd in voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voedselproductie? Je wilt meewerken aan een gezonde en verantwoorde voedselketen? Dan kies je voor de afstudeerrichting agro-industrie.

Alles over voeding In deze afstudeerrichting draait alles rond voedingsmanagement. Voedingsleer en voedingschemie geven je inzicht in de voedselsamenstelling. In de vakken Voedingsbeheer diep je de biologische aspecten van voeding uit. Je bespreekt voedseladditieven, kwaliteitszorgsystemen en conserveringsmethoden. In Industriële Processing behandel je de technische aspecten van de verwerking en bewaring van voedsel. De vakken Voedingstechnologie en -analyse ten slotte focussen op de praktische toepassing van technische, chemische en microbiologische kennis bij de hygiënische bereiding, verwerking en controle van voedingsmiddelen en hun afgeleide producten.

“De ideale voorbereiding voor mijn job” “Ik ben controleur bij het federale voedselagentschap. Ik doe controles, ik neem monsters en ik moet toezien op de interpretatie van de wetgeving. Wij werken nauw samen met de regionale en lokale overheden. De vakken die we kregen in de opleiding, waren de ideale voorbereiding voor mijn huidige functie.”

Mooie kansen op de arbeidsmarkt Je controleert of stuurt het productie- en verwerkingsproces in de voedingssector. In die sector leveren productiebedrijven grondstoffen (granen, melk, dieren, groenten, fruit...) voor verwerking tot eindproducten (bier, boter, kaas, vlees, koekjes, chocolade, frisdranken, soepen, champagne, conserven...). In dat productieproces spelen fysische en chemische processen een cruciale rol. Het eindproduct ondergaat strenge kwaliteitscontroles: HACCP, IKZ, IKB... Jij werkt hieraan mee, zowel in bedrijven als voor de overheid.

Verder studeren Heb je een bachelordiploma op zak en wil je nog verder studeren? Via een schakelprogramma kun je een Master in de Industriële wetenschappen of een Master in de Biowetenschappen behalen. Meer informatie vind je op www.odisee.be/agrobio.

Go international Binnen de opleiding krijg je heel wat mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. In het tweede en derde jaar kun je op stage binnen en buiten Europa (Engeland, Frankrijk, VS, Canada, Benin, Bolivië, Filipijnen, Zuid-Afrika...) Je kunt ook in buitenlandse instellingen gaan studeren.

10


Agro-industrie

JE STUDIEPROGRAMMA Het studieprogramma (standaardtraject) van de bacheloropleiding in de Agro- en biotechnologie, afstudeerrichting agroindustrie, telt drie jaar. Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/agrobio.

Studieprogramma afstudeerrichting agro-industrie - Campus Waas OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN ALGEMEEN GEDEELTE Algemene economie Chemie Dierkunde Geschiedenis & actualiteit Informatica Informatievaardigheden Taalvaardigheden Plantkunde Wetenschappelijk rekenen RZL & Ethiek Bedrijfseconomie Biotechnologie & microbiologie Dataverwerking Ecologie Management Marketing Zakelijke communicatie Milieuleer Duurzame systemen Welzijn op het werk Totaal algemeen deel AFSTUDEERRICHTING AGRO-INDUSTRIE Voedingsleer Voedingshygiëne Industriële processing Voedingschemie Voedingsbeheer Analysetechnieken Voedingstechnologie Voedselveiligheid Levensmiddelenanalyse Capita selecta voeding Oriënterende stage Eindstage Bachelorproef Totaal keuzerichting Keuzevakken AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

JAAR 1 3 6 3 3 6 3 3 3 3 6

39 3 3 4 3 4 4

JAAR 2

JAAR 3

Waar? De opleiding Agro- en biotechnologie wordt georganiseerd op Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03-776 43 48. Meer informatie over de opleiding vind je op: www.odisee.be/agrobio

3 3 4 3 3 3 3 3

25

8 3 4 3 11

3 3 6 12

21

29 6

27 15 42 6

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

11


AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING DIERENZORG Je bent geboeid door dierengedrag, dierengezondheid, dierenverzorging en dierenwelzijn. Werken met dieren is je grote droom. Dan kies je voor de afstudeerrichting dierenzorg.

Alles over dieren In de afstudeerrichting dierenzorg leer je alles over dierenwelzijn en dierengedrag. Je leert de behoeften van een diersoort correct in te schatten en ook hoe je erop kunt inspelen in de verzorging, huisvesting of training. Je leert kritisch te kijken naar gangbare praktijken en zo nodig alternatieven te ontwikkelen. De belangrijkste dierziekten komen aan bod en we besteden veel aandacht aan dierenvoeding en wetgeving. Je behaalt binnen je opleiding ook het extra diploma Proefdierkunde.

Werken met dieren “Ik wil naar het buitenland” “Ik was altijd al graag met dieren bezig. Super om dan een opleiding te vinden die volledig aansluit bij je hobby. De meeste docenten zijn heel gedreven met hun vak bezig en dat voel je als student. Dankzij mijn stage op een bizon- en schapenbedrijf in de Franse Alpen heb ik ontdekt dat ik later het liefst in het buitenland zou werken, bij voorkeur in een bergachtige of weidse omgeving.”

Je kunt werken in dierenparken, dierenasielen, dierenspeciaalzaken, fokkerijen en bij rasverenigingen. Je bent opgeleid om dieren te verzorgen en te trainen. De dierensector richt zich steeds meer op afgestudeerden met ethologische en technische kennis: jij hebt die achtergrond! Ook dieren observeren om hun gedrag te begrijpen en hun welzijn te verhogen, is een vaardigheid die in het werkveld aan belang wint.

Verder studeren Heb je een bachelordiploma op zak en wil je nog verder studeren? Via een schakelprogramma kun je een Master in de Industriële wetenschappen of een Master in de Biowetenschappen behalen. Meer informatie vind je op www.odisee.be/agrobio.

Go international Binnen de opleiding zijn er heel wat mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. In het tweede en derde jaar kun je binnen of buiten Europa op stage. We hebben contacten in het noorden (VS, Engeland, Frankrijk, Canada...) en zuiden van de wereld (Benin, Bolivië, de Filipijnen, Zuid-Afrika...). Uiteraard kun je ook in buitenlandse instellingen gaan studeren.

12


Dierenzorg

JE STUDIEPROGRAMMA Het studieprogramma (standaardtraject) van de bacheloropleiding in de Agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg, telt drie jaar. Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegenop www.odisee.be/agrobio. Studieprogramma afstudeerrichting dierenzorg - Campus Waas OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN ALGEMEEN GEDEELTE

JAAR 1

Algemene economie

3

Dierkunde

3

Chemie

Geschiedenis & actualiteit Informatica

Informatievaardigheden Taalvaardigheden Plantkunde

Wetenschappelijk rekenen RZL & Ethiek

Bedrijfseconomie

JAAR 2

3 6 3 3 3 3 6

www.odisee.be/agrobio 3 3 4

Dataverwerking

3

Ecologie

3

Management

3

Marketing

3

Zakelijke communicatie

3

Milieuleer

Duurzame systemen 39

Wetgeving dierenzorg en dierenhouderij

3

Proefdierkunde

5

Toegepaste dierkunde Ethologie

Dierziekten

Dierenvoeding Dierenwelzijn

3

7

3

3

3

Keuzevakken

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

6

12

5 3

11

Eindstage

Totaal keuzerichting

25

4

OriĂŤnterende stage Bachelorproef

3 3

Totaal algemeen deel

AFSTUDEERRICHTING DIERENZORG

Waar? De opleiding Agro- en biotechnologie wordt georganiseerd op Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03-776 43 48. Meer informatie over de opleiding vind je op:

6

Biotechnologie & microbiologie

Welzijn op het werk

JAAR 3

27 15

21

29

42

60

60

60

6

6

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

13


AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING GROENMANAGEMENT Je hebt belangstelling voor natuur en groen. Je werkt graag met planten in de tuin en hebt interesse in tuinaanleg. Groen in steden en gemeenten, natuur en bos: samen vormen ze de groene ruimte. Wil je je hierin verdiepen? Ga dan voor groenmanagement!

Alles over planten In groenmanagement leer je alles over groenbeheer en teeltmanagement. Je maakt kennis met het beheer van natuurgebieden, tuinen en parken en met de plantenteelt in het algemeen. Je verwerft een brede basiskennis over planten, plantenvoeding, tuinaanleg en plantenbescherming. Daarnaast zijn er belangrijke vakken zoals groenbeheer, natuur- en bosbeheer en mechanisatie.

Werken met groen

“Brede kennis is elementair” “Ik werk voor het advies- en ontwerpbureau Grontmij. Ik ben er onder andere verantwoordelijk voor de kaarten bij de natuur- en landschapsbeheerplannen en de impactstudies. De brede natuurkennis vanuit Groenmanagement is elementair om samen te werken binnen ons team en analyses kritisch te kunnen beoordelen.”

Jouw werkterrein wordt de professionele tuinbouw waar je een specialist bent in teelttechnieken en plant- of raskeuze binnen de deelsectoren sierteelt, groenteteelt en fruitteelt. Je kunt je ook vestigen als tuinaannemer. Je kunt aan de slag binnen park- en groenbeheer, bijvoorbeeld bij een gemeente- of een provinciebestuur. Je helpt op die manier natuurgebieden, parken en landschappen in Vlaanderen uitbreiden of herstellen.

Verder studeren Heb je een bachelordiploma op zak en wil je nog verder studeren? Via een schakelprogramma kun je een Master in de Industriële wetenschappen of een Master in de Biowetenschappen behalen. Meer informatie vind je op www.odisee.be/agrobio.

Go international Binnen de opleiding krijg je heel wat mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. In het tweede en derde jaar kun je op stage binnen en buiten Europa (Engeland, Frankrijk, VS, Canada, Benin, Bolivië, Filipijnen, Zuid-Afrika...) Je kunt ook in buitenlandse instellingen gaan studeren.

14


Groenmanagement

JE STUDIEPROGRAMMA Het studieprogramma (standaardtraject) van de bacheloropleiding in de Agro- en biotechnologie, afstudeerrichting groen- management, telt drie jaar. Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/agrobio.

Studieprogramma afstudeerrichting groenmanagement - Campus Waas OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN ALGEMEEN GEDEELTE

JAAR 1

Algemene economie

3

Dierkunde

3

Chemie

Geschiedenis & actualiteit Informatica

Informatievaardigheden Nederlands Plantkunde

Wetenschappelijk rekenen RZL & Ethiek

Bedrijfseconomie

JAAR 2

3 6 3 3 3 3 6

www.odisee.be/agrobio 3 3 4

Dataverwerking

3

Ecologie

3

Management

3

Marketing

3

Zakelijke communicatie

3

Milieuleer

Presentatie & vergadertechniek 39

Mechanisatie in de groensectoren

3

Groei-omgeving onder glas

3

Plantenvoeding

Groenbeheer & Boomverzorging Natuur- en bosbeheer

Tuinaanleg en plantenkennis

Toepassingen in groenbeheer en HPG

4 4 4

4 4

11

Eindstage

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

4

3

OriĂŤnterende stage

Keuzevakken

6

12

3

IPM in tuinbouw en groensectoren

Totaal keuzerichting

25

3

Bemesting in tuinbouw en groen

Bachelorproef

3 3

Totaal algemeen deel

AFSTUDEERRICHTING GROENMANAGEMENT

Waar? De opleiding Agro- en biotechnologie wordt georganiseerd op Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03-776 43 48. Meer informatie over de opleiding vind je op:

6

Biotechnologie & microbiologie

Welzijn op het werk

JAAR 3

27 15

21

29

42

60

60

60

6

6

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

15


AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE

AFSTUDEERRICHTING LANDBOUW Je hebt belangstelling voor landbouwdieren. Of je kiest voor de teelt van landbouwgewassen. Je wilt je actief inzetten voor een toekomstgerichte landbouw met een verantwoorde productie. Dan kies je voor de afstudeerrichting landbouw.

Boer zoekt kennis

In de afstudeerrichting landbouw leer je landbouwdieren kweken, houden en verzorgen. Je komt ook alles te weten over teeltmanagement, landschapsbeheer en wetgeving. We zorgen voor een brede opleiding waarin de maatschappelijke evolutie naar duurzaamheid zijn plaats vindt. Dierenverzorging, -voeding en -welzijn zijn essentiële aandachtspunten, maar we zorgen ervoor dat je binnen je opleiding meteen je fytolicentie behaalt.

Aan de slag

“Goed voorbereid op job” “Ik werk als technisch-commercieel adviseur: ik help varkenshouders bij de keuze van biggenvoeding. M’n opleiding bereidde me goed voor op die taak: tijdens de stages deed ik heel wat praktijkervaring op en tijdens de lessen kwamen communicatie en veevoeding regelmatig aan bod.”

De landbouwwereld lijkt beperkt. Niets is minder waar. Je kunt niet alleen terecht in de primaire sector (melkvee, vleesvee, varkens, akkerbouw, mechanisatie) maar heel wat mogelijkheden vind je ook in de toelevering (veevoeders, meststoffen, zaden...), in instellingen als de Mestbank, de Bodemkundige Dienst en andere overheidsinstellingen.

Verder studeren

Heb je een bachelordiploma op zak en wil je nog verder studeren? Via een schakelprogramma kun je een Master in de Industriële wetenschappen of een Master in de Biowetenschappen behalen. Meer details over verder studeren vind je op onze website www.odisee.be/agrobio.

Go international Binnen de opleiding krijg je heel wat mogelijkheden om internationale ervaring op te doen. In het tweede en derde jaar kan je op stage binnen en buiten Europa (Engeland, Frankrijk, VS, Canada, Benin, Bolivië, Filipijnen, Zuid-Afrika...) Je kan ook in buitenlandse instellingen gaan studeren.

16


Landbouw

JE STUDIEPROGRAMMA Het studieprogramma (standaardtraject) van de bacheloropleiding in de Agro- en biotechnologie, afstudeerrichting landbouw, telt drie jaar. Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/agrobio.

Studieprogramma afstudeerrichting landbouw - Campus Waas OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN ALGEMEEN GEDEELTE

JAAR 1

Algemene economie

3

Dierkunde

3

Chemie

Geschiedenis & actualiteit Informatica

Informatievaardigheden Taalvaardigheden Plantkunde

Wetenschappelijk rekenen RZL & Ethiek

Bedrijfseconomie

JAAR 2

3 6 3 3 3 3 6

www.odisee.be/agrobio 3 3 4

Dataverwerking

3

Ecologie

3

Management

3

Marketing

3

Zakelijke communicatie

3

Milieuleer

Duurzame systemen 39

Mechanisatie

3

Toegepaste dierkunde - nutsdieren

3

Administratie en wetgeving Dierenvoeding

Plantenvoeding

Plantenbescherming

Nutsdiervoeding en groenvoeders

3 6

4 3

Duurzaamheid in de landbouwproductie

3

OriĂŤnterende stage

11

Eindstage

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

5 3

Huisvesting

Keuzevakken

6

12

3

Akkerbouw

Totaal keuzerichting

25

3

Praktijkspecialisatie

Bachelorproef

3 3

Totaal algemeen deel

AFSTUDEERRICHTING LANDBOUW

Waar? De opleiding Agro- en biotechnologie wordt georganiseerd op Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, tel: 03-776 43 48. Meer informatie over de opleiding vind je op:

6

Biotechnologie & microbiologie

Welzijn op het werk

JAAR 3

27 15

21

29

42

60

60

60

6

6

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat.

17


BEZOEK ONS

Infodagen • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 van 9u30 tot 15u (open dag) • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u


Studeren in Sint-Niklaas De hoofdstad van het Waasland heeft je heel wat te bieden. Je verblijf op Campus Waas wordt beslist een bijzondere ervaring. P le ed zan ts er tr la nd aat

Stat ions stra at

l

Wil je echt eens helemaal proeven van de opleiding Agro- en biotechnologie, kom dan zeker langs tijdens de openlesdagen op woensdagnamiddag in maart. Schrijf je in via www.odisee.be/openlesdagen.

sp

aals

traa ingang t leveranciers (aanbellen)

Toegang studentenverblijf

a

h us

b

n

re Loke

s ng g ui ga in nh t in ark ke aa p ie tr z s nd lte

ita

als

tra

at

Br

ug

Tunnel ND LA AS ING WA OPP ER SH ENT C

la er

Afrit 15 St.-Niklaas

ent

sk en

N70

o

M

N70

De Witte Molen

Ho

Hos p Hoofdingang it

n

Pik een paar lessen mee

Park

n re

ve

Be

Campus Waas

aa

Campus Waas is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De campus bevindt zich op tien minuten van de Grote Markt en op 15 minuten van het station. De moderne infrastructuur en de warme, familiale sfeer zullen je zeker bekoren. Je kunt op de campus deelnemen aan allerlei sport- en cultuuractiviteiten. Studeren met 1.700 medestudenten: het wordt een bijzondere ervaring. Studentenrestaurant ‘t Himmorant is een gezellige ontmoetingsplaats. We bieden je er een lekker middagmaal. Wist je overigens dat Campus Waas een eigen studentenverblijf heeft met 65 studenten­ kamers? Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be.

Sint-Niklaas

kl

Campus met veel sfeer

Grote Markt

t traa

ers Ank

r Pa

De hoofdstad van het Waasland is al generaties lang een scholenstad. De grote studentenpopulatie en het gevarieerde vrijetijdsleven garanderen een boeiende studententijd. Sint-­Niklaas kan niet alleen uitpakken met het grootste marktplein van het land. De vernieuwde stationsomgeving met een eigen cinema en het Waasland Shopping Center staan symbool voor de dynamiek van de stad. Dompel je onder in cultuur in De Casino, de Stadsschouwburg en het Museumtheater. Of word lid van studentenclub Agropitalica, dé studentenclub van Campus Waas.

e ng

Boeiend studentenleven

Si

N

Afrit 15 Temse Afrit 14 Hulst-Hamme

Temse - Brussel

Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-­Niklaas Tel: 03-776 43 48

Inschrijven? Inschrijven aan Odisee? Dat doe je in twee fasen: na je online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10 tot 12u en van 13 tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven). 19

n

rpe

we

Ant

Afrit 15 St.-Niklaas

E17

G

N16


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Biotechniek 2017-2018  

Agro- en biotechnologie studeren bij Odisee? Je krijgt dankzij de opleiding een brede, horizontale visie op het boeiende werkterrein. Vanuit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you