Page 1

Bedrijfskunde

ACADEMIEJAAR 2017-2018

BACHELOR

in het Bedrijfsmanagement in het Facilitair management in het Office management in de Toegepaste informatica

www.odisee.be


Een verhaal dat jij schrijft Odisee biedt je 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden, op campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Welke opleiding je ook kiest, aan Odisee kun je rekenen op een uitstekende studieoriëntering en een ijzersterke begeleiding. Onze visie is helder en onze missie enthousiast: wij willen je aan Odisee vormen tot een hoogopgeleide professional om trots op te zijn. Hoe we dat doen? Door te geloven in jouw kracht en ons te focussen op jouw talenten. Je mag er zeker van zijn: bij Odisee staan studenten — jij! — centraal. Gloednieuw, maar met veel ervaring Odisee is dan wel nieuw, toch hebben we al pakken ervaring. Odisee is het resultaat van de fusie tussen de HogeschoolUniversiteit Brussel (HUB) en de KAHO Sint-Lieven. Samen en apart hebben beide instellingen jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaamse hoger onderwijs. Op verschillende vlakken liepen ze voorop. Kwalitatief stonden ze aan de top. Met Odisee schrijven we een nieuw en minstens even ambitieus verhaal. Speel jij daarin een rol? Statement Odisee? De naam verwijst natuurlijk naar een bijzonder rijke cultuurhistorische erfenis, maar is vooral ook de weerspiegeling van de waarden die onze gehele onderwijsgemeenschap wil uitdragen. Wij beloven: onze campussen bieden je de ideale mix voor een boeiende persoonlijke evolutie, een geslaagde studieloopbaan en een kwaliteitsvol diploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke sectoren naar waarde weten te schatten. Mia Sas Algemeen directeur Odisee


INHOUD

INFODAGEN

Studeren aan Odisee

Maximale slaagkansen

5

Prima begeleiding

6

Word een businessspecialist

7

ZATERDAG 11 MAART 2017

van 9u30 tot 13u •

ZATERDAG 22 APRIL 2017 (OPEN DAG)

van 9u30 tot 15u •

ZATERDAG 24 JUNI 2017

van 9u30 tot 13u

Bedrijfsmanagement

Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit

10

Afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen

14

Afstudeerrichting Marketing

16

Afstudeerrichting Logistiek management

20

Facilitair management Bachelor in het Facilitair management

23

Office management Op maat van je talent

28

Veelzijdige opleiding

30

Medical management assistant in Aalst

32

van 9u30 tot 13u

HBO5 Odisee is een partner van cvo Lethas en cvo Kisp. In het kader van dat samenwerkingsverband zullen vanaf januari 2016 in Aalst de HBO5opleidingen Boekhouden, Bedrijfsorganisatie, Meertalig secretariaat , Informatica en Winkelmanagement aangeboden worden.

Follow us

Toegepaste informatica Bachelor in de Toegepaste informatica

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

35

facebook.com/odiseehogeschool @odiseehogesch

Bezoek ons Studeren in Aalst, Brussel of Gent

De informatie in deze brochure is slechts voorlopig. Ze kan dan ook Odisee niet juridisch binden.

instagram.com/odisee 39


STUDEREN AAN ODISEE


Maximale slaagkansen Bij de stap naar het hoger onderwijs krijg je te maken met heel wat nieuwe ervaringen. Daarom hechten we bij Odisee héél veel belang aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. We sparen geen moeite om je slaagkansen te maximaliseren. Wie dat wenst, ondersteunen we op de meest uiteenlopende vlakken. Ook onze flexibele organisatie is erop gericht om je studieparcours zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Jij geeft het tempo aan Odisee spant zich in om je studie zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We besteden de grootste zorg aan de samenstelling van je uurroosters. Zo verlies je nauwelijks uren en houd je voldoende tijd over voor oefeningen, opdrachten en instuderen. In alle opleidingen wordt rekening gehouden met relevante (werk)ervaring (EVC – eerder verworven competenties) of vroegere opleidingen (EVK – eerder verworven kwalificaties).

Aanspreekbare docenten Bij alle opleidingen maken we volop gebruik van actieve werkvormen. Zo kun je de leerstof vlot verwerken en vaardigheden oefenen, met onmiddellijke feedback. Interactie en lesgroepen met aangepaste omvang zijn ons stokpaardje. Dankzij actieve lessen in beheersbare groepen staan studenten en docenten dicht bij elkaar. Bovendien kun je ook buiten de lessen bij de docenten terecht. Een grote troef van Odisee.

Flexibel studeren Odisee gaat voor flexibel hoger onderwijs. Je kunt kiezen voor traditionele studiejaren via de modeltrajecten, maar je kunt ook een flexibel traject volgen dat beter bij je situatie past. Je bepaalt daarbij in grote mate zelf hoeveel vakken je elk jaar aflegt en dus hoe snel je je opleiding voltooit. Voor alle vakken waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs. Vakken waarvoor je niet

slaagt, kun je het volgende jaar weer opnemen en combineren met vakken uit een volgende fase van het modeltraject.

Virtueel studeren Bij Odisee studeer je in een digitale leeromgeving. Je vindt er onder meer opdrachten en cursusmateriaal, elektronische berichten van docenten en begeleiders en tal van communicatiemogelijkheden. Die digitale leermiddelen zijn zowel op je campus, op kot als thuis bereikbaar. Lijken een eigen pc of laptop en een internetaansluiting jou een zware dobber voor je studiebudget? Als student kun je van heel wat voordelen genieten: we hebben zeker tips om die kosten minimaal te houden.

Hoger afstandsonderwijs Op Campus Dirk Martens (Aalst) worden de opleidingen Bedrijfsmanagement (Accountancy-fiscaliteit, Marketing) en Office management ook aangeboden via hoger afstandsonderwijs (HAO). Dat is een systeem van begeleide zelfstudie. Aan de hand van studiemateriaal bereid je je zelfstandig voor op de examens. HAO wil vooral tegemoetkomen aan de behoeften van wie een job wil combineren met studeren. Het einddoel is hetzelfde als dat van onze bacheloropleiding in dagonderwijs; de weg ernaartoe verschilt. www.odisee/afstandsonderwijs

5


STUDEREN AAN ODISEE

Prima begeleiding Groeien uit jezelf: dat is waar we je bij Odisee bij helpen, op verschillende manieren. We doen er alles aan om van je opleiding een succes te maken, op alle vlakken.

Heel veel studiebegeleiding Elke opleiding biedt je studiebegeleiding in de vorm van monitoraten, gedifferentieerde trajecten, begeleide oefeningen, supervisie, stagebegeleiding, studiebegeleidingsplannen… Via verschillende begeleidingsformules bieden we je dus de mogelijkheid om extra te oefenen en langer stil te staan bij de stof. We organiseren regelmatig studievorderingsgesprekken om te zien of het een beetje wil vlotten. Is dat niet het geval, dan garanderen studie- en studentenbegeleiders een soepele, veelzijdige en persoonlijke ondersteuning. Er is keuze uit diverse formules, naargelang van je opleiding, noden of wensen.

Hulp bij problemen Bij meer algemene problemen weten de studentenen trajectbegeleiders raad. Je kunt steeds een afspraak maken en alles is bespreekbaar: je studiekeuze, je studiemethode en -planning, examenstress of faalangst, een heroriëntering, studeren in moeilijke omstandigheden... Je vindt bij hen een luisterend oor én kunnen je doorverwijzen naar de juiste diensten en personen in geval van sociale of culturele aanpassingsproblemen, ontmoediging, onzekerheid, eenzaamheid, relationele problemen, financiële kwesties, functiebeperkingen… Naast individuele hulp zijn er ook groepssessies over uitstelgedrag, faalangst en andere obstakels…

Praktische vragen Is studeren voor jou financieel niet vanzelfsprekend, neem dan beslist contact op met onze studentendienst STUVO+. Met concrete hulp en advies helpen de medewerkers van STUVO+ 6

je om studeren ook voor jou betaalbaar te maken. Ook op praktische vragen helpen ze een antwoord zoeken. Meer weten over betaalbaar wonen, eten, sporten, openbaar vervoer, cultuur, studentenjobs? Klop aan bij de studentendienst STUVO+!

Going abroad? Odisee brengt je volop in contact met Europa en zelfs met andere werelddelen. We werken samen met hogescholen en universiteiten in het buitenland. Daarnaast stimuleren wij je om tijdelijk aan een buitenlandse instelling te studeren, stage te lopen of deel te nemen aan projecten, congressen en studiereizen. Zo maak je kennis met andere leer- en werkmethoden en schaaf je je talenkennis bij. Het contact met een andere cultuur draagt beslist bij tot je persoonlijke ontplooiing.

Inspraak… Natuurlijk! Odisee vindt je mening belangrijk. Wil je je echt engageren en mee het beleid bepalen? Word dan contactstudent of studentenvertegenwoordiger. Zo krijg je inspraak in lessen en examens, het opleidingsprogramma, de prijs van je broodjes en alles wat je nog meer aanbelangt. Zelfs in de Raad van Bestuur zetelen studenten.

Studentenclubs Wil je proeven van het studentenleven? Sluit je dan aan bij een van onze studentenverenigingen. Ben je een fuifbeest, een cultuurmens of een sportfreak? Of hou je van debatten, internationale projecten of culturele diversiteit? Wil je je engageren voor een goed doel? Je vindt beslist je gading. Het aanbod van studentenclubs bij Odisee is gevarieerd en ze barsten van de initiatieven!


Word een businessspecialist Zin om de realiteit van het ondernemen te leren kennen en alle nodige vaardigheden te verwerven om aan de slag te gaan in het bedrijfsleven? De professionele opleidingen van Odisee genieten een uitstekende reputatie in het bedrijfsleven! Odisee biedt je vier opleidingen om uit te groeien tot een echte businessspecialist.

Praktijk zonder grenzen Met bedrijfsbezoeken, gespecialiseerde gastdocenten, uit het leven gegrepen opdrachten, projecten, workshops (ook internationaal) en stages stomen we je helemaal klaar voor je latere job. Tijdens businessprojecten werk je met je medestudenten aan echte of fictieve businesscases. Aan het einde van de rit presenteren jullie in team aanbevelingen voor een bedrijfsjury.

Sterke stages Uiteraard staan er ook stages op je programma. Bij Office management heb je al in het eerste jaar een kijkstage en in het tweede jaar een projecten eventstage. De studenten van het tweede jaar Accountancy- Fiscaliteit (Aalst) en Marketing (Aalst en Brussel) verkennen het werkveld en doen , naast tal van andere opdrachten, een observatiestage of commerciële stage van één à twee weken. De studenten Medical management assistant (Aalst) lopen in het tweede jaar stage in een ziekenhuis of bij andere organisaties uit de gezondheidssector. Bij Facilitair management volg je bij de start van het tweede jaar van de opleiding een meeloopstage van een drietal weken in de gezondheidssector. Als derdejaarsstudent volg je een bedrijfsstage van 12 à 15 weken. Je stagebegeleider volgt je op de voet en via stagebezoeken en terugkomdagen word je vanuit de opleiding kwaliteitsvol begeleid. Ook bij Toegepaste informatica leer je omgaan met reële opdrachtgevers. De leerbedrijven selecteren we met de grootste zorg en je stagebegeleiders werken nauw samen met de stagementor in het bedrijf. Je wordt begeleid via een digitaal portfolio. Je toont erin wat je allemaal met je kwaliteiten doet

en hoe je werkt aan je minder sterke kanten. Zo kan je begeleider je op de voet volgen en indien nodig ondersteuning bieden.

Ga internationaal Elk jaar verwelkomen we een dertigtal gaststudenten uit buitenlandse partnerhogescholen en universiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten komen seminaries en gastcolleges verzorgen. Campus Brussel en Campus Dirk Martens werken samen met de Haute Ecole Economique et Technique EPHEC en met de Haute Ecole Galilée. Campus Brussel is een examencentrum voor de Kamer van Koophandel van Parijs. Natuurlijk kun jij ook aan een uitwisseling deelnemen. Al honderden studenten kregen een Erasmusbeurs om in hun derde jaar een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. Vaak liepen ze er ook stage in een bedrijf of ziekenhuis (voor de afstudeerrichting Medical management assistant). Studenten #bedrijfsmanagement #marketing voeren een marktonderzoek uit voor Délifrance. #odisee

Geweldig toch! Student #bedrijfsmanagement #odisee die stage loopt in #Panama! En een blog bijhoudt. Succes Jonas.

7


Ook zonder economische voorkennis Ook als je tijdens je middelbare studies geen economische vakken had, kun je zonder problemen starten in de opleiding Bedrijfsmanagement. Ongeacht welk traject of welke afstudeerrichting je kiest, krijg je een brede economische en bedrijfskundige vorming. Ook talen, praktijkgerichtheid, persoonlijke accenten en doorstroommogelijkheden zijn vaste waarden in de opleiding Bedrijfsmanagement.

8


BACHELOR IN HET

Bedrijfsmanagement Tijdens je bacheloropleiding in het Bedrijfsmanagement kies je tussen de afstudeerrichtingen AccountancyFiscaliteit (Aalst, Brussel), Marketing (Aalst, Brussel), Financie- en Verzekeringswezen (Brussel) of Logistiek management (Brussel).

Aalst of Brussel? In Aalst is het eerste semester van je opleiding vrijwel gelijklopend voor beide afstudeerrichtingen. Je krijgt een brede economische basis in het eerste semester, met verdieping in de gekozen afstudeerrichting vanaf semester twee. Overstappen naar een andere afstudeerrichting binnen de opleiding kan dus zonder problemen in het eerste jaar. In Brussel kies je bij de start van je opleiding voor het financieel-boekhoudkundig traject of het commercieel-logistiek traject, om je dan vanaf het tweede jaar verder te verdiepen in de door jou gekozen afstudeerrichting.

Nauwgezet met cijfers? Ben je een nauwgezet cijferaar? Dan voel je je allicht aangesproken door de afstudeerrichtingen Accountancy-Fiscaliteit (Aalst, Brussel) en Financieen Verzekeringswezen (Brussel). Het financieelboekhoudkundig traject bij Odisee zet je op het juiste pad. Je krijgt een algemene vorming in bedrijfseconomie. We maken je wegwijs in de basisregels van boekhouden, financiën, verzekeringen en fiscaliteit.

Organisatietalent? Ben je eerder te vinden voor actie en organisatie, dan denk je misschien aan een marketingdiploma (Aalst, Brussel) of een diploma Logistiek management (Brussel). Je verwerft dan snel een algemene bedrijfskundige vorming en krijgt tevens een uitstekend inzicht in de grondslagen van logistiek, marketing en verkoop.

Met beide voeten in de praktijk In het tweede en derde jaar verdiep je je in je vakdomeinen. Gastcolleges, bedrijfsbezoeken en ‘in-company’- projecten laten je ontdekken wat er in echte bedrijven omgaat. In het derde jaar volg je een bedrijfsstage in binnen- of buitenland. Je kunt ook je eigen accenten leggen in de keuzevakken Marketing, Logistiek management, Accountancyfiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen. Dat is interessant als je er bijvoorbeeld aan denkt om voor een masterdiploma Handelswetenschappen te gaan. Dan kun je bij Odisee al een voorafname doen uit het schakelprogramma. www.facebook.com/odisee.bedrijfsmanagement

Engelstalig programma Bedrijfsmanagement kun je bij Odisee ook in het Engels volgen. We leggen in het Engelstalige programma nog meer de klemtoon op alle mogelijke internationale aspecten. We gaan ook dieper in op aspecten van digitale marketing. Bedrijfsbezoeken, gastsprekers en company projects garanderen een businessgerichte focus. Internationale docenten en medestudenten uit het buitenland maken van de opleiding beslist een bijzondere ervaring. Kortom: het programma is de ideale keuze voor wie een internationale carrière op het oog heeft.

9


BEDRIJFSKUNDE

AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Ben je graag met cijfers bezig en heb je interesse voor het zakenleven? Wil je inzicht verwerven in de bedrijfswereld? Ben je bovendien communicatief, geef je graag advies en heb je zin voor nauwkeurig werk? Dan wordt de afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit voor jou het begin van een boeiende loopbaan.

Eigentijds specialist Je volgt een praktijkgerichte opleiding die sterk theoretisch onderbouwd is. Naast een stevige dosis accountancy en fiscaliteit krijg je heel wat computervaardigheden onder de knie en verwerf je een brede kennis van bedrijven en organisaties. Je krijgt een goed zicht op de bedrijfseconomische uitdagingen van hedendaagse ondernemingen. We trainen je inzichten in economische en juridische problemen. De docenten houden zeer nauw voeling met het bedrijfsleven. Hun praktijkervaring integreren zij in de lessen. Je vaardigheden als modern accountant train je met gespecialiseerde softwarepakketten. We bezorgen je een stevige functionele talenkennis en goede sociale vaardigheden: ze vormen de basis voor je toekomstige zakelijke contacten. Via diverse projecten en stages maak je uitgebreid kennis met de praktijk.

“Persoonlijke begeleiding” “Ik wou geen puur theoretische richting volgen maar een opleiding waar ik de theorie kon toepassen op cases. Ik volgde Boekhouden-Informatica en wou graag iets doen met cijfers. Ik heb niet lang getwijfeld om voor Odisee te kiezen: het contact met de docenten is er persoonlijk en de lessen verlopen vaak in kleine groepen.”

10

Correcte houding Beroepshalve verwacht men van jou niet alleen deskundigheid maar ook een correcte houding: als vertrouwenspersoon moet je je bijvoorbeeld onafhankelijk kunnen opstellen. De opleiding besteedt dan ook veel aandacht aan de beroepscompetenties en ook aan andere attitudes en vaardigheden (teamwerk, communicatieve vaardigheden…) die essentieel zijn in je latere beroepsleven. De evoluties in de beroepswereld volgen we uiteraard op de voet. Je krijgt heel wat oefeningen en loopt flink wat stage.

Twee diploma’s in één klap Je laatste jaar Accountancy-Fiscaliteit kun je volgen aan de Franstalige hogeschool EPHEC in Brussel. Je traint je talenkennis en geeft zo je carrière een extra zetje. Je krijgt een dubbel diploma: van Odisee én van EPHEC.


S E C UBedrijfsmanagement NDAIR ONDERWIJS

WAAR WERK JE LATER? De tijd dat een boekhouder eenzaam berekeningen zat te maken, is definitief voorbij. Een communicatieve ingesteldheid, in groep kunnen werken en organisatietalent zijn vandaag uiterst belangrijk. Je docenten bij Odisee zorgen ervoor dat je die competenties onder de knie hebt. Uiteraard werk je ook graag met cijfers en kun je analytisch en methodisch denken. Je hebt daardoor héél veel mogelijkheden.

Financiële duizendpoot Na je opleiding kun je onder meer aan de slag bij boekhoudafdelingen en financiële diensten van bedrijven en organisaties. Je vindt onze afgestudeerden in de industrie en in de financiële wereld, in dienstverband of zelfstandig. Anderen werken voor de overheid of in de dienstensector. In de bedrijfswereld is er alleszins een zeer grote behoefte aan onze afgestudeerden. Tewerkstelling is dan ook gegarandeerd.

Allround We leiden je op tot een allround specialist die als zelfstandige of in een bedrijf kan werken. Je bent goed voorbereid op diverse functies: hoofdboekhouder, zelfstandig boekhouder, accountant, belastingsconsulent, fiscalist… In het begin van je carrière werk je nog onder leiding van een accountant of financieel manager maar gaandeweg evolueer je naar een leidinggevende functie, bijvoorbeeld in een financiële instelling of een onderneming. Zelfstandig naar buiten treden en contacten onderhouden met klanten, administraties en andere dienstverleners (banken, notarissen, advocaten) zullen al snel tot je opdrachten behoren.

Odisee Campus Brussel 21 maart Onze studenten #bedrijfsmanagement en #officemanagement werkten een hele week samen aan een financieelen marketingplan voor Bionina, een gezonde fruitige drank. #projectweek #teamwork

Accountancy zonder grenzen Tijdens de European Taxation and Accounting in Practice Week in een land van de EU wordt ons land vertegenwoordigd door enkele studenten en docenten Bedrijfsmanagement van Odisee Campus Brussel. Een leerrijke ervaring! Gedurende een hele week werken de studenten samen rond casestudy’s. Ze worden verdeeld in groepjes van vier studenten, met elk een andere nationaliteit. Elke dag wordt een nieuw thema aangesneden. Onderwerpen zoals eigen vermogen, vreemd vermogen, actief en financiële analyse passeren de revue. ’s Namiddags staan culturele uitstappen op het programma en ’s avonds zijn er ludieke activiteiten waardoor er mooie internationale vriendschappen ontstaan.

11


BEDRIJFSKUNDE

JE STUDIEPROGRAMMA Dit zijn de studieprogramma’s van je Bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/bm.

Modeltraject of flexibel traject? De 180 studiepunten worden verdeeld over drie jaar. Als je dat wilt, kun je je opleiding helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Om zo’n persoonlijk programma samen te stellen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Studieprogramma Accountancy-Fiscaliteit Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN BEDRIJFSBELEID

Micro- en macro-economie

4

Ondernemingsrecht

3

Burgerlijk recht

Financiële- en handelsverrichtingen Verzekeringen

Financiële vraagstukken

De opleiding vindt plaats op Campus Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. De campus ligt bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...). Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus

4

3 5 3

Nederlands

3

4

Engels

5

4

INFORMATIEVAARDIGHEDEN ICT en accountancy

Onderzoeksvaardigheden ACCOUNTANCY Boekhouden

Management accounting

5

4

6

6

9

7

Management rapportering Vennootschapsrecht

An introduction into IFRS and consolidation Personenbelasting en fiscale procedure Vennootschapsbelasting

Bedrijfsorganisatie

Verkenning werkveld

Businessproject

5

5 4 3

4 5

6

Stage: binnen- of buitenland

3 5

3 3

6

7

KEUZEVAKKEN

Innovation and the young entrepreneur

3

Human resources management

3

Quality management

3

Real estate

TOTAAL STUDIEPUNTEN 12

5

18

Bachelorproef Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 à 30 uren per studiepunt.

2

3

BTW

WERKVELD EN ONDERNEMEN

2

3

3

Interne & externe controle en deontologie FISCALITEIT

JAAR 3

3

Sociaal recht

BEDRIJFSCOMMUNICATIE

JAAR 2

4

Financiële analyse

Frans

Waar?

JAAR 1

3

60

60

60


Bedrijfsmanagement

Studieprogramma Accountancy-Fiscaliteit Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN BEDRIJFSBELEID

JAAR 1

Micro- en macro-economie

4

Ondernemingsrecht

3

Burgerlijk recht

Financiële- en handelsverrichtingen Basisprincipes marketing

Financiële en verzekeringsproducten Financiële vraagstukken

3 3

3 4

Nederlands

3

3

Engels

5

4

INFORMATIEVAARDIGHEDEN ICT en accountancy

Onderzoeksvaardigheden ACCOUNTANCY Boekhouden

Management accounting

5

4

6

4

9

7

Management rapportering Vennootschapsrecht

An introduction into IFRS and consolidation Personenbelasting en fiscale procedure

5

Personenbelasting

4

Vennootschapsbelasting

BTW

3

Bedrijfsorganisatie

4

WERKVELD EN ONDERNEMEN Verkenning werkveld

Businessproject

5

Integratieproject Accountancy - Fiscaliteit

2

Je volgt de opleiding op Campus Dirk Martens (Aalst). De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus

5 3 5

6

3

3

5 5

Stage: binnen- of buitenland Bachelorproef

TOTAAL STUDIEPUNTEN

2

Waar?

4

FISCALITEIT

Erf- en registratiebelasting

3

3

3

Interne & externe controle en deontologie

Afstandsonderwijs Deze opleiding kun je ook volgen in afstandsonderwijs. Je geniet dan een maximum aan flexibiliteit en bijgevolg kun je je studie combineren met een job of een gezin. Meer info: www.odisee.be/ afstandsonderwijs

3

Sociaal recht

Frans

JAAR 3

4

Financiële analyse

BEDRIJFSCOMMUNICATIE

JAAR 2

6 17 7

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 à 30 uren per studiepunt.

13


BEDRIJFSKUNDE

AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN Heb je interesse voor financiën, verzekeringen en beleggingen? Combineer je die met commerciële feeling? Wil je klanten advies geven, bijvoorbeeld over hun vermogensplanning, krediet of verzekering? Zijn de begrippen ‘creatief’ en ‘dynamisch’ op jou van toepassing? Dan is de opleiding Financie- en Verzekeringswezen (enkel in Brussel) geknipt voor jou!

Twee pijlers In je eerste jaar volg je het financieel-boekhoudkundig traject. Vanaf het tweede jaar specialiseer je je in de afstudeerrichting Financie- en Verzekeringswezen. Je opleiding telt twee pijlers: • De pijler financiewezen maakt je vertrouwd met de geld- en kapitaalmarkt. Dankzij concrete praktijkgevallen leer je onder meer de kredietwaardigheid en het beleggersprofiel van je klant bepalen. • In de pijler verzekeringen maak je kennis met de uitgebreide waaier aan verzekeringsactiviteiten.

Waar kun je aan de slag? “Meteen werk gevonden” “Studeren aan Odisee staat garant voor heel wat afwisseling: hoor- en werkcolleges, kleine projecten, groepswerken en praktijkstages. De goede reputatie van Odisee is zeker een meerwaarde bij het solliciteren. Ik heb meteen werk gevonden bij één van de grootste spelers op het vlak van verzekeringen, AG Insurance.”

14

De grenzen tussen de financiële wereld en de verzekeringssector vervagen: heel wat instellingen zijn nu ‘bankverzekeraars’. Ze zoeken allemaal afgestudeerden die zowel vertrouwd zijn met de bankensector als met de verzekeringswereld. Ook alle grote bedrijven en organisaties hebben onze afgestudeerden nodig om hen te adviseren over hoe ze hun geld en verzekeringen moeten beheren. Een ‘kleine’ greep uit de jobs waarvoor je kunt gaan: zelfstandig verzekeringsbemiddelaar, schadebeheerder, beleggingsadviseur, risicobeheerder, kredietbeheerder, financieel adviseur, kantoordirecteur van een bank...

Projectweek in samenwerking met bedrijven Al tijdens het tweede jaar maak je als student Bedrijfsmanagement kennis met het bedrijfsleven. Een hele week lang werk je in een interdisciplinair team samen met je collega-studenten uit andere opleidingen. Tijdens die projectweek kom je meer te weten over de bedrijfswereld waarin je na je studies terecht zult komen. En je toetst de theorie uit je cursussen aan de praktijk. Gastsprekers uit diverse bedrijven lichten toe welke competenties zij belangrijk vinden op de werkvloer. Daarnaast komen oud-studenten langs om hun ervaringen met je te delen.


Bedrijfsmanagement Studieprogramma Financie- en Verzekeringswezen Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN BEDRIJFSBELEID

JAAR 1

Micro- en macro economie

4

Financiële- en handelsverrichtingen

3

Recht (Ondernemingsrecht en Burgerlijk recht) Verzekeringen

Beroepsethiek

4

3 3

Financiële analyse

5

Financieel management

6

Verkoopstechnieken

3

Nederlands

3

4

Engels

5

4

Frans

ICT en organisatie ICT en financiën

5

6

Onderzoeksvaardigheden

ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Boekhouden

Inleiding tot de fiscaliteit en personenbelasting FINANCIEWEZEN

4

5

3 5

Beleggingsleer

3

Schadeverzekering

6

Verzekeringsrecht & risicoanalyse

4

Personenverzekering

Verkenning werkveld

Businessproject

4 6

Organisatie van een bank- en verzekeringskantoor VERZEKERINGSWEZEN

4 5

6

Stage: binnenland of buitenland

4 5

5

17

Bachelorproef

7

KEUZEVAKKEN

Real Estate Management

3

Financing growth and innovation in SME's

3

Algemeen beleid en ondernemingsstrategie TOTAAL STUDIEPUNTEN

3 60

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van je Bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Financieen Verzekeringswezen (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/bm.

4

9

Financieel risicobeheer

Bedrijfsorganisatie

3

3

Financiewezen

WERKVELD EN ONDERNEMEN

JAAR 3

7

Financiële vraagstukken

BEDRIJFSCOMMUNICATIE: Talen & ICT

JAAR 2

60

60

Modeltraject of flexibel traject? De 180 studiepunten worden verdeeld over drie jaar. Als je dat wilt, kun je je opleiding helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Om zo’n persoonlijk programma samen te stellen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Waar? De opleiding vindt plaats op Campus Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. De campus ligt bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...). Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 à 30 uren per studiepunt.

15


BEDRIJFSKUNDE

AFSTUDEERRICHTING MARKETING Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar vlotte commerciële medewerkers of marketingmensen. Ben je flexibel, voel je dat je commerciële aanleg hebt en dat je contactvaardig bent? Heb je interesse voor de boeiende wereld van marketing en communicatie, distributie, verkoop, evenementen en internationaal zakendoen? Dan zit je goed in de afstudeerrichting Marketing. Wil je meehelpen aan het uitbouwen van een merk? Werk je graag mee aan de uitwerking van een marketingplan?

Gevarieerde opleiding We gaan voor een praktijkgerichte opleiding die sterk theoretisch onderbouwd is. Tijdens onze projecten werken we opdrachten uit voor bedrijven zoals een marktonderzoek, de organisatie van evenementen of een communicatie- en marketingplan. De opleiding biedt een waaier aan kennis en vaardigheden op het vlak van marketing, ICT en talen. Aandacht gaat naar goede sociale vaardigheden: ze vormen de basis voor je latere zakelijke contacten. Het belang van digitale marketing wordt niet onderschat en vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Van algemeen naar specifiek “Fascinerend” “Ik vind het fascinerend hoe een merk een bepaalde uitstraling kan krijgen enkel en alleen door de marketing errond. Bij Odisee worden de lessen interactief gegeven en worden er veel cases besproken: dat maakt het alleen maar boeiender.”

16

Inhoudelijk steunt de opleiding op drie pijlers: beroepsgerichte vorming, talenkennis en ICT. De beroepsgerichte vorming evolueert van algemene marketing naar zeer specifieke marketingvormen en -onderdelen. We onderbouwen alle aspecten van marketing en toetsen ze daarna aan de praktijk via gastcolleges, congressen, bedrijfsbezoeken, practica, projecten… Afhankelijk van je interesse volg je een aantal keuzevakken in het tweede en/of derde jaar: Duits of Spaans, Business strategy, Communication management, HRM...

Contact met bedrijven Het contact met de beroepswereld is een belangrijk aspect van je vorming: daarom heb je onder meer een stage van drie maanden in binnen- of buitenland. Zo leer je de verwachtingen en eisen van het bedrijfsleven beter kennen. In het laatste jaar van je opleiding staan ook een bachelorproef en een grootschalig project op het programma: daarin pas je je kennis, vaardigheden en attitudes toe, vertrekkend vanuit een reële bedrijfssituatie. A real challenge!


Bedrijfsmanagement

WAAR WERK JE LATER? Als marketeer ben je altijd op zoek naar nieuwe manieren om behoeftes van je doelgroep te bevredigen en producten (of diensten) aan de man te brengen. Je adviseert over nieuwe markten en producten aan de directie. Je zorgt voor een slimme en effectieve communicatiecampagne en andere manieren om een product of dienst gewild te maken. Marketing- en salestaken gaan vaak hand in hand. Eén ding is zeker: saai wordt het nooit.

Heel wat mogelijkheden Als marketeer heb je heel wat mogelijkheden. Zowel het aantal functies als het aantal sectoren waarin je aan de slag kunt, is indrukwekkend. Productmanager, marktonderzoeker, communicatieverantwoordelijke, account manager, salesmanager, verkoper, inkoper... Het zijn slechts enkele jobs die je als marketeer kunt uitoefenen.

Realistisch beeld In het tweede jaar volg je een meer marketinggerichte stage. Gedurende enkele dagen proef je van de praktijk bij een bedrijf van jouw keuze. Zo vorm je je een realistisch beeld van je toekomst in een concrete werkomgeving. Tijdens deze stage sta je als student Marketing voor de eerste keer face to face met marketingmedewerkers, vertegenwoordigers, klanten en leveranciers. Je kiest een stagebedrijf uit de sector die jou het meest interesseert: immobiliën, verzekeringen, non-profit, fast moving consumer goods, b2b... De opgedane ervaringen verwerk je nadien in een verslag.

Twee diploma’s in één klap Je laatste jaar Marketing kun je volgen aan de Franstalige hogeschool EPHEC in Brussel. Je traint je talenkennis en geeft zo je carrière een extra zetje. Je krijgt een dubbel diploma: van Odisee én van EPHEC.

Internationale carrière Volg je in Brussel het Engelstalige programma Business management with a Major in marketing, dan kun je na je diploma alle kanten uit. De Engelstalige versie van de opleiding Bedrijfsmanagement (afstudeerrichting Marketing) bereidt je voor op een internationale carrière. Je krijgt les van buitenlandse (gast)docenten, bezoekt internationale bedrijven en doet diverse bedrijfsprojecten. Een gegeerd profiel voor multinationals en andere bedrijven actief in het buitenland.

17


BEDRIJFSKUNDE

JE STUDIEPROGRAMMA Dit zijn de studieprogramma’s van je Bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Marketing (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/bm.

Modeltraject of flexibel traject? Je kunt de 180 studiepunten spreiden over verschillende jaren en zo je opleiding helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Om zo’n persoonlijk programma samen te stellen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Studieprogramma Marketing Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN BEDRIJFSBELEID

JAAR 1

Micro- macro-economie

4

Ondernemingsrecht

3

Burgerlijk recht

Financieel beheer Beroepsethiek

BEDRIJFSCOMMUNICATIE

4

4

Engels

5

5

ICT EN ORGANISATIE ICT en organisatie ICT en marketing

5

6

MARKETINGANALYSE

Marktonderzoek- en analyse Onderzoeksvaardigheden

4

Consumentengedrag

3

Basisprincipes marketing

4

Statistiek voor marktonderzoek MARKETINGBELEID

Marketingplanning en MM-strategieën Marketingcommunicatie

Verkoop, Inkoop en Logistiek Buitenlandse handel

WERKVELD EN ONDERNEMEN Bedrijfsorganisatie

Projectmanagement en marketingproject Business project marketing Verkenning werkveld

Bachelorproef

3 3

4

3 6

3

4

3

5

4 8

Stage: binnen- of buitenland

3

5 7

17

KEUZEVAKKEN

Communicatietraining Duits

6

Digitale marketing

3

Commerciële juridische vraagstukken

3

Innovation and the young entrepreneur

3

Human resources management Business strategy

3 3 3

3 3 3

Algemeen beleid en ondernemingsstrategie

3

Doing Business in the European Union

3

Real estate management

3

Communication management TOTAAL STUDIEPUNTEN

4 4

Quality mangement

18

4

6

E-marketing

COMMERCIEEL BELEID / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

4

6

Retail, non-profit en sociale marketing

Interactieve marketing

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 à 30 uren per studiepunt.

5

4

Internationale marketing

Verkoopmanagement

De opleiding vindt plaats op Campus Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. De campus ligt bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...). Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

3

3

Frans

JAAR 3

3

Nederlands

Commerciële budgettering en Accountmanagement

Waar?

JAAR 2

3 60

60

60


Studieprogramma Marketing Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN BEDRIJFSBELEID

JAAR 1

Micro- macro-economie

4

Ondernemingsrecht

3

Burgerlijk recht

Bedrijfseconomie

Financieel beheer Beroepsethiek

JAAR 2

4 3

3 3

Nederlands

3

3

Engels

5

6

Frans

Duits of Spaans

ICT EN ORGANISATIE ICT en organisatie ICT en marketing

MARKETINGANALYSE

5

6

Consumentengedrag

3

Basisprincipes marketing

4

MARKETINGBELEID

Marketingplanning en MM-strategieĂŤn Marketingcommunicatie

4

Digitale marketing

6

3

6

3

6

Internationale marketing

Statistiek voor marktonderzoek

Accountmanagement

6 3 3

WERKVELD EN ONDERNEMEN Onderzoeksvaardigheden Bedrijfsorganisatie

4

Verkenning werkveld

3

Project ondernemerschap Bachelorproef

3

3

Marktonderzoek

Basisprincipes verkoop

3 3

7

5 7

Stage: binnen- of buitenland

17

Project marketingcommunicatie

3

KEUZEVAKKEN

Current marketing management practices TOTAAL STUDIEPUNTEN

Je volgt de opleiding op Campus Dirk Martens (Aalst). De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station. Aalst is een verrassende studentenstad, met twee hogescholen goed voor samen meer dan 3000 studenten. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

3

MARKETINGANALYSE

Inkoop en logistiek

Waar?

4

Inkoop- en logistiek management

COMMERCIEEL BELEID / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

3

5 3

Service-, en B2B-marketing

Deze opleiding kun je ook volgen in afstandsonderwijs. Je geniet dan een maximum aan flexibiliteit en bijgevolg kun je je studie combineren met een job of een gezin. Meer info: www.odisee.be/afstandsonderwijs

3

3

Retail- en shoppermarketing

Bedrijfsmanagement

Afstandsonderwijs

3

Personeelsbeleid en administratie BEDRIJFSCOMMUNICATIE

JAAR 3

3 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 Ă 30 uren per studiepunt.

19


BEDRIJFSKUNDE

AFSTUDEERRICHTING LOGISTIEK MANAGEMENT Treinen, vrachtwagens, schepen, auto’s en vliegtuigen. Voor kinderen is het een spel. In het echte leven is het een miljoenenbusiness. Droom je van een job waar echt pit in zit en waarvoor je stressbestendig moet zijn? Durf je verantwoordelijkheid nemen en zie je een uitdaging in het managen van waardevolle goederenstromen? Werk je graag internationaal en wil je vlot communiceren in vreemde talen? Overweeg dan zeker Logistiek management (enkel in Brussel).

Erkend door de specialisten Vanaf het tweede jaar kun je specifiek kiezen voor de afstudeerrichting Logistiek management. Dan komen de beroepsspecifieke vakken aan bod: distributielogistiek, douanewetgeving, kostprijsberekening, fiscaliteit en transportsoftware. Ook een praktische talentraining ontbreekt niet. Engels is de taal bij uitstek in de expeditiewereld, maar je leert je ook vloeiend uitdrukken in een tweede en derde vreemde taal. De opleiding is immers zeer internationaal georiënteerd. In je derde jaar kun je een stage in het buitenland doorbrengen. De opleiding is bovendien erkend door BITO, een belangrijke referentie.

Waar kun je aan de slag? “Mijn kennis van het Duits is een plus” “Ik werkte eerst als supply chain controller bij Audi in Vorst en nu als Key Account Customer Service in het EMEA-hoofdkwartier van Ansell. Alweer is mijn talenkennis een belangrijke plus.”

Brussel ligt op een kruispunt van wegen. Er is de luchthaven en de haven van Brussel. Ook het weg- en spoorvervoer zijn druk gebruikte kanalen voor nationale en internationale verzendingen. Specialisten die een goede kennis van de transportsector combineren met kennis van douanewetgeving, vreemde talen, kostprijsberekening, logistiek en ICT, vind je niet bij bosjes. Odisee-afgestudeerden komen dan ook niet alleen terecht in transport- en expeditieondernemingen. Ook grote bedrijven doen een beroep op jou voor hun logistieke planning.

Internationaal logistiek project Half oktober neem je als student Logistiek management deel aan een internationaal logistiek project, o.a. in samenwerking met de Hogeschool Berlijn en de Hogeschool Katowice. De aangeboden seminaries en bedrijfsbezoeken bereiden je voor op een case in verband met multimodaal transport. Je werkt daarvoor samen met buitenlandse studenten in gemengde teams.

20


Bedrijfsmanagement

Studieprogramma Logistiek management Campus Brussel OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN BEDRIJFSBELEID

JAAR 1

Micro- en macro economie

4

Financieel beheer van een bedrijf

4

Recht

Beroepsethiek

BEDRIJFSCOMMUNICATIE: Talen & ICT

JAAR 2

6 3

Nederlands

3

4

Engels

5

4

Frans Duits

ICT en organisatie ICT en logistiek

MARKETINGANALYSE

5

6

Onderzoeksvaardigheden

4

Marketing

4

Verkoop, inkoop en logistiek

3

Transport

3

MARKETINGBELEID

COMMERCIEEL BELEID / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Buitenlandse handel

Ec. aardrijksk. en imp.- en exp. techn.

3

Belastingsrecht

4

3

8

3

6

5

6

Goederen- en transportverzekering

3

Transportrecht

3

Lucht-, zee- en multi-modaal vervoer Distributielogistiek

Je kunt de 180 studiepunten spreiden over verschillende jaren en zo je opleiding helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Om zo’n persoonlijk programma samen te stellen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van je opleiding.

3

Dangerous goods: ADR-IMDG

3 4 3

6

Stage: binnenland of buitenland

8

17

Bachelorproef

7

KEUZEVAKKEN

Business strategy

3

Internationale marketing

4

Algemeen beleid en ondernemingsstrategie

3

Quality management

3

Human resources management

3

Dangerous goods: IATA

TOTAAL STUDIEPUNTEN

Dit is het studieprogramma van je Bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Logistiek management (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/bm.

3

Safety and security in logistics

Businessproject

5 5

Douane en accijnzen

Verkenning werkveld

JE STUDIEPROGRAMMA

Modeltraject of flexibel traject?

4

Wegvervoer, spoorvervoer en scheepvaart

Bedrijfsorganisatie

3

4

Productielogistiek

WERKVELD EN ONDERNEMEN

JAAR 3

3 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 à 30 uren per studiepunt.

21


Brede basis Tijdens je opleiding krijg je drie belangrijke vakkenpakketten: • Communicatie: mondelinge en schriftelijke rapporteer- en presenteertechnieken, conflicthantering en andere sociale vaardigheden; • Management: als manager uit het middenkader leer je ook op bedrijfskundig vlak meepraten. Dat leer je in vakken als economie, recht, marketing, financieel beheer, facility management...… • Facilitaire technologie: huisvesting en vastgoed, energie en installaties, kantoorbeheer, cateringbeheer, evenementenbeheer…

22


BACHELOR IN HET

Facilitair management Ben je goed in organiseren, kun je vlot communiceren en los je graag problemen op? In de opleiding Facilitair management vind je wat je zoekt. Als facility manager ben je een denker én doener met teamspirit. Je volgt een zeer praktijkgerichte en brede opleiding met drie pijlers: communicatie, management en facilitaire technologie. Deze opleiding is bovendien uniek in Vlaanderen: je kunt ze enkel volgen bij Odisee in Gent.

Facilitair management? Als facility manager zorg je ervoor dat anderen hun job goed kunnen doen. Een bank levert financiële diensten, een autofabriek produceert auto’s, een vakantiepark bezorgt je een aangename vakantie… Dat primaire proces van een organisatie of bedrijf kan pas vlot verlopen als het ondersteund wordt door professioneel georganiseerde ‘facilities’. Jij organiseert en stuurt ondersteunende diensten zoals receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en -uitrusting. Je organiseert ook evenementen zoals een studiedag, een tentoonstelling, een opendeurdag. Alles waar anderen niet aan denken, daar zorgt een facility manager voor.

Een communicatieve duizendpoot

Modulair examensysteem In het eerste jaar van je opleiding volg je zes à zeven weken les en dan leg je examen af. Dat systeem heeft alleen maar voordelen voor jou als student. Zo is de overgang tussen secundair en hoger onderwijs kleiner en kun je makkelijker wennen aan de manier van studeren en examineren in het hoger onderwijs. www.facebook.com/odisee.fm

Odisee 13 mei 2015 Als student #facilitairmanagement bij #odisee leer je events organiseren, zoals onlangs de Dag van de amateurkunsten op #technologiecampusgent - meer over de opleiding: http://ow.ly/MAiii

De opleiding Facilitair management biedt je een zeer brede basis met een mooi evenwicht tussen theorie en praktijk. Je kunt later nog alle richtingen uit maar organiseren staat centraal. De nadruk ligt op communicatie en management. De stage van een maand in het tweede jaar en van 3,5 maanden in het derde jaar bereiden je optimaal voor op je job. Je kunt ook kiezen voor een internationale stage of opleiding binnen Europa.

23


BEDRIJFSKUNDE

JE JOBMOGELIJKHEDEN Als bachelor in het Facilitair management kom je terecht in zeer diverse functies op verschillende niveaus. Je kunt aan de slag in de privésector of bij de overheid. Je organiseert evenementen of werkt in de toeristische of recreatieve sector. Maar in de productiesector of dienstverlenende sector is er ook werk voor een facility manager. Je talenkennis en je basisopleiding marketing en economie maken je tot een veelzijdige en vlot inzetbare kracht.

Een onderdeel of alles Als facility manager kun je zowel leidinggevende zijn van één bepaald onderdeel van de ‘facilities’, maar ook van enkele onderdelen of zelfs van het volledige pakket. Doorgroeimogelijkheden alom. Bij een facility manager komen alle lijntjes samen.

Voorbeelden Je kunt aan de slag in diverse sectoren, in zeer diverse functies op verschillende niveaus. Onze oud-studenten zijn actief in verschillende bedrijven en oefenen er gevarieerde taken uit:

“Docenten met praktijkervaring” “We zien veel praktijkgerichte voorbeelden in de opleiding omdat veel docenten zelf werkervaring hebben in de sector van het facilitair management. De theorie wordt op die manier getoetst aan de praktijk en dat maakt de lessen zeer aangenaam.”

24

• • • • • • •

facility manager bij BMW; national account manager catering bij BNP Paribas Fortis; logistiek analyst bij Universiteit Gent; medior consultant bij Planon; assistent manager bij Waasland Shopping Center; department manager housekeeping bij Center Parcs; facility coördinator bij Facilicom.

We helpen je op weg Weinig chemie of Frans gehad in het secundair onderwijs? Wij helpen je op weg! Voor de start van het academiejaar kun je inschrijven voor een instapcursus chemie en Frans (samen of apart te volgen). Zo ben je bijgewerkt en kun je deze lessen vlot volgen.


Facilitair management

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van je Bachelor in het Facilitair management (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/fm. Studieprogramma Facilitair management Technologiecampus Gent OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN COMMUNICATIE

Zakelijke communicatie Nederlands Zakelijke communicatie Frans

Zakelijke communicatie Engels

Communicatie- en presentatietechnieken

Inleiding tot de menswetenschappen/ethiek/bedrijfsethiek

JAAR 1

JAAR 2

3

3

3 3

JAAR 3

3 3

3

3

3

Management en organisatie

3

4

3

Financieel management

4

4

MANAGEMENT

Algemene economie Recht

Recht & sociale wetgeving

Facility management

Onderzoeksmethodiek

Personeelsbeleid en sollicitatietraining FACILITAIRE TECHNOLOGIE

3 3 3 3

Kantoorbeheer

3

Energie en installaties

4

Huisvesting en vastgoed Housekeeping

Cateringbeheer

Toegepaste wetenschappen Informatica

FMIS en methoden van facilitair beheer

4 3

5

4

6

3

4 4 3

Milieu- en afvalbeheer

4

Preventie en bescherming op het werk 1

3 3 3

Je volgt de opleiding op de Technologiecampus Gent. De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, met de bus of met de tram. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

3

3 3

Preventie en bescherming op het werk 2

3

STAGE EN PROJECTEN Project

3

Oriënterende stage 1

5

Oriënterende stage 2 Specialisatiestage 1

4 9

Specialisatiestage 2

9

Bachelorproef

8

KEUZEVAKKEN (1 kiezen uit lijst) Project Diensten

3

CAD-systemen

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

Waar?

3

3

Vastgoed

Deze opleiding kun je ook volgen in afstandsonderwijs. Je geniet dan een maximum aan flexibiliteit en bijgevolg kun je je studie combineren met een job of een gezin. www.odisee.be/afstandsonderwijs

4

4

Eventmanagement

Afstandsonderwijs

3 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding tot het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 à 30 uren per studiepunt.

25


Twee keer Office management Bij Odisee kun je op twee plaatsen Office management studeren: in Brussel en in Aalst. In Aalst kun je ook terecht voor Medical management assistant.


BACHELOR IN HET

Office management Zitten communiceren en organiseren je in het bloed? Schrikt het je niet af om mee te denken over organisatie, public relations, budgettering en kwaliteitszorg? Wil je betrokken zijn bij het beleid van je organisatie? Dan heb je je opleiding gevonden: office managers zijn er gewoon te weinig.

Manager naast de manager Ervoor zorgen dat managers zich optimaal op het beleid kunnen focussen: zo kun je de opdracht van een office manager het beste samenvatten. Office managers en medical management assistants verzorgen de interne en externe communicatie, bereiden vergaderingen en presentaties voor, vertalen documenten en organiseren ondertussen de events. Het zijn maar enkele taken van die veelzijdige medewerkers (m/v).

Elke organisatie heeft er nodig Vaak zijn office managers een draaischijf van informatie en behoren ze tot de best geïnformeerde medewerkers van het hele bedrijf. Zij hebben dagelijks contact met collega’s, klanten en bezoekers. Daarbij communiceren ze vlot in verschillende talen. Ze beheersen het vakjargon. Zij beheren de agenda en organiseren vergaderingen, reizen of kleine en grote evenementen. Kortom: als co-manager spelen zij een centrale rol in het dagelijkse reilen en zeilen op de werkvloer en zijn ze als vertrouwenspersoon gewaardeerde medewerkers. Studenten #officemanagement bij #odisee werkten mee aan het nieuwe communicatiebeleid voor ErpeMere http://ow.ly/GNuli Ooit al eens uitgenodigd geweest door de Amerikaanse ambassadeur? De studenten #officemanagement van #odisee wél!

Boeiend én werkzeker

Met het diploma Office management zijn er veel mogelijkheden voor je weggelegd. Sommige afgestudeerden worden pr-verantwoordelijke, customer relations officer, project assistant, marketing en sales assistant, HR-consultant, clinical trial assistant, (medical) managementassistant, medisch vertegenwoordiger... De vraag naar office managers in middenkaderjobs is groot. Onmiddellijke tewerkstelling is dus gegarandeerd. Je kunt overal terecht: in grote en kleine bedrijven, in alle bedrijfssectoren, bij alle diensten. Afgestudeerden Medical management assistant vinden vlot werk in ziekenhuizen of in bedrijven uit de medische sector. www.facebook.com/odisee.officemanagement

Of toch verder studeren? Met je bachelordiploma Office management op zak mag je vrij zeker zijn van een job. Misschien kies je wel aansluitend voor een masterdiploma? Dat kan voor meer dan 20 masterdiploma’s. De masteropleidingen Meertalige Communicatie en Handelswetenschappen zijn de populairste bij afgestudeerde Office managers. Je kunt ook kiezen voor een extra jaar, bijvoorbeeld een graduaatsopleiding HRM, Sales of Digitale marketing, of een verkorte lerarenopleiding.

27


BEDRIJFSKUNDE

OP MAAT VAN JE TALENT Bij Odisee vind je de combinatie van communicatie-, ICT- en organisatieskills die werkgevers zo waarderen. Wij zetten in op begeleiding en focussen op jouw talent.

Jouw keuzes Zowel op Campus Brussel als op Campus Dirk Martens (Aalst) leer je waar je sterk in bent: het is een stevige basis voor latere keuzes. We helpen je om te ontwikkelen wat jij belangrijk vindt, zonder dat je de essentie van de opleiding mist. Je wordt een echte comanager die de organisatie in beweging krijgt.

Voor wie houdt van talen

“Drie prachtige jaren” “Je leert hier niet alleen om op een professionele manier je eigen talenten te gebruiken, maar ervaart ook dat je als managementassistant levenslang moet leren. Een gezonde portie theorie wordt gedurende de opleiding met de nodige praktijkervaring aangevuld. Ik was op het einde helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.”

Bij Office management kun je kiezen uit een waaier aan talencombinaties. We bouwen verder op je kennis van het Frans en Engels uit het secundair onderwijs. Je krijgt bovendien de kans om te proeven van Spaans of Duits. Als je taalvaardigheid nog niet optimaal zou blijken, dan vangen we dat op met monitoraten en begeleidingssessies. Hoe dan ook ben je aan het einde van je opleiding een onmisbare meertalige communicator.

Springplank naar een job In de opleiding Office management besteden we heel veel aandacht aan werkveldervaring en team-, event- en projectmanagement. Dankzij die uitgebreide ervaring en praktische werkvormen ben je een gegeerde werknemer als je afstudeert. Met het diploma Office management gaan de deuren voor jou open!

Odisee Campus Brussel 3 mei Onze Brusselse officemanagers-in-spe op bedrijfsbezoek bij Coca Cola. Meer weten over de opleiding? www.odisee.be/om #odisee #officemanagement #aldoendeleren

28


Office management

VEELZIJDIGE OPLEIDING Dankzij onder meer praktijkstages en bedrijfsbezoeken krijg je bij Office management alle aspecten van communicatie en management onder de knie.

Welkom in de bedrijfswereld Je leert werken met Office-pakketten en web 2.0-toepassingen. Het internet heeft voor jou geen geheimen. Als toekomstige organisator brengen we je de knepen van het projectmanagement bij. Een algemene economische en juridische vorming garandeert dat je als comanager welkom bent op alle niveaus in de bedrijfswereld.

En actie! We trainen je niet alleen in de les. Via contacten met uitwisselingsstudenten, bezoeken aan internationale bedrijven en een buitenlandse studiereis krijg je de kans om je talenkennis en je interculturele en communicatieve competenties bij te schaven. Zo verfijn je je managementvaardigheden en groei je uit tot een echte teamspeler. Want ook teamwerk en conflicthantering maken deel uit van je opleiding.

In de praktijk Al in het eerste jaar verken je het werkveld tijdens bedrijfsbezoeken of een kijkstage. In het tweede jaar ga je bovendien zelf aan de slag in een bedrijf. Je organiseert daarnaast evenementen en voert onthaalopdrachten uit. Een groot eindproject en een stage van vier maanden in binnen- of buitenland vormen het sluitstuk van je opleiding. Je beleeft de praktijk en je ervaart het zalige gevoel dat je klaar bent voor een succesvolle loopbaan met een toffe job.

Odisee 26 april

“Ze boden me meteen een job aan” “In mijn laatste jaar liep ik stage bij Procter & Gamble. Dat viel zo goed mee dat ik er meteen een job kreeg aangeboden. Binnen de afdeling Research & Development ondersteun ik een 50-tal medewerkers. Ik organiseer evenementen, ontwerp presentaties en vervul administratieve taken zoals rapporten schrijven en agenda’s beheren.”

Van de grond gaan op het heliplatform van het OLV-ziekenhuis in Aalst: Dorien, Lisa en Céline van #medicalofficemanagement kunnen het van hun bucket list schrappen! Alles over de opleiding: http://ow.ly/4n3kuK #bedrijfskunde #officemanagement #campusdirkmartens #odisee

29


BEDRIJFSKUNDE

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van je Bachelor in het Office management (modeltraject). Wijzigingen zijn nog mogelijk. Vanaf het tweede jaar leg je zelf accenten. Er zijn drie keuzemodules: je gaat door met de derde vreemde taal of je kiest voor een module Digitale marketing of een module Personeelsbeleid. In het derde jaar zijn er nog meer keuzemodules. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www. odisee.be/om.

Studieprogramma Office management Campus Brussel JAAR 1

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN MEERTALIGE COMMUNICATIE

Communicatietraining Nederlands

JAAR 2

JAAR 3

7

5

Bedrijfscommunicatie & PR Communicatietraining Frans

8

Communicatietraining Engels

8

Interculturele communicatie in het Engels

8 6

3

3

3

Bedrijfsvertaling Frans

3

Bedrijfsvertaling Engels

3

INFORMATIEMANAGEMENT Inleiding in ICT

3

3

Rekenbladtoepassingen

3

Tekstverwerking

ICT Organisation: Business Applications ORGANISATIE

3

4

Project- & eventmanagement

5

Internationaal project: organisatie buitenlandse studiereis

2

Internationaal project: project intercultural briefing

2

CO-MANAGEMENT Economie

3

3

Instellingen en recht

3

Handels- & financiĂŤle technieken

Waar?

Bedrijfsorganisatie

3

De opleiding vindt plaats op Campus Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. In Brussel leer je de talen waar ze gesproken worden. We begeleiden je persoonlijk op je verkenningstocht in de hoofdstad van Europa. De campus ligt bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...). Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

Marketing & HRM

3

ICT Organisation: Business Processes

3

Bedrijfsethiek

3

Onderzoeksvaardigheden

3

3

Quality management

Project bedrijfscommunicatie & multimedia

6

Bachelorproef

Werkveldervaring & POP

7 Werkveldervaring: stage

3

4

Werkveldervaring: team & projectwerk

2

2

Werkveldervaring: POP

Stage: binnen- of buitenland

2

1

Portfolio & POP

KEUZEMODULES

Derde vreemde taal (Duits of Spaans)

3

20 3

6

6

HRM

6

6

6

Digital marketing & sales

6

International business orientation & IT

6

Communicatie & marketingbeleid

6

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 Ă 30 uren per studiepunt.

30


Office management

Studieprogramma Office management Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN MEERTALIGE COMMUNICATIE

JAAR 1

Communicatietraining Nederlands

6

Communicatietraining Engels

8

Communicatietraining Frans Internationalisering@home

INFORMATIEMANAGEMENT

8

Inleiding in ICT

3

Tekstverwerking

3

Rekenbladtoepassingen Multimedia

3

Business Applications ORGANISATIE

Economie

3

Handels- en financiĂŤle technieken

3

Instellingen en recht Bedrijfsorganisatie

Business processes

Marketing en HRM

Onderzoeksvaardigheden

8

8

3

4

3

3

3

3

3

Studiespreiding 3 6 3

Bachelorproef

7

7

8

Waar?

3

Vierde vreemde taal: Communicatietraining Duits/Spaans

6

3

60

60

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

3 60

Je hoeft de 180 stp niet op te nemen in 3 jaar. Spreiden over meer jaren, kan een oplossing zijn om de opleiding toch mogelijk te maken. Vraag ons naar een oplossing voor jouw situatie.

20

HRM

Sales

Dit is het studieprogramma van je Bachelor in het Office management (modeltraject). Wijzigingen zijn nog mogelijk. Vanaf het tweede jaar leg je zelf accenten. Er zijn drie keuzetrajecten. Je kiest voor een derde vreemde taal, voor marketingvakken of voor personeelsmanagement. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/om.

3

Portfolio en POP

KEUZEMODULES: HRM / sales / vijfde taal

6

4

MA-project

Werkveldervaring en POP

6

5

Beroepsethiek

Stage: binnen- of buitenland

JAAR 3

3

Project- en eventmanagement CO-MANAGEMENT

JAAR 2

JE STUDIEPROGRAMMA

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 Ă 30 uren per studiepunt.

Je volgt de opleiding op Campus Dirk Martens (Aalst). Je gaat er aan de slag in relatief kleine groepen, waarin intensief maar sterk praktijkgericht wordt gewerkt. De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station. Aalst is een verrassende studentenstad, met twee hogescholen goed voor samen meer dan 3000 studenten. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

31


BEDRIJFSKUNDE

MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANT IN AALST Een medical management assistant (MMA) waakt erover dat een medisch team alle ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Het is de man of vrouw die ervoor zorgt dat het juiste dossier er is op het juiste moment, dat onderzoeksprogramma’s volgens plan verlopen, dat de artsenvergadering efficiënt is voorbereid, dat de infofolders up-to-date zijn, dat patiënten een hartelijk onthaal krijgen…

De patiënt centraal Het medical management zorgt ervoor dat patiënten een goed onthaal en begeleiding krijgen bij hun verblijf in een ziekenhuis. Maar evengoed dat de juiste informatie op de juiste plaats terechtkomt, dat de organisatie gesmeerd loopt en dat het personeelsfeestje weer een voltreffer wordt. In Odisee bereiden we je optimaal voor op die veelomvattende taak. De afstudeerrichting Medical management assistantt sluit perfect aan bij uiteenlopende opleidingen secundair onderwijs en veronderstelt geen vooropleiding Latijn of medische terminologie. In het eerste jaar zijn vrijwel alle lessen geconcentreerd in de voormiddag.

Polyvalente opleiding Je bouwt stap voor stap en systematisch de nodige medische kennis op voor het beroep. Je hoeft geen voorkennis te hebben, maar gaandeweg verwerf je wat nodig is om medische attesten, verslagen en brieven te begrijpen en — bijvoorbeeld — patiënten doeltreffend in te lichten over onderzoeken en raadgevingen van de arts. Via veel praktische, herkenbare situaties oefen je de specifieke communicatie waar je later mee te maken krijgt. Je verwerft een praktische gebruikskennis van het Frans en Engels.

Eigen accenten Je leert ook de kneepjes van MS Office, Outlook, Photoshop en Publisher. Uiteraard leer je het internet kennen als een handig hulpmiddel. Typisch

32

voor de sector is het contact met patiënten en de medische administratie. Via bezoeken in het werkveld, opdrachten en groepswerken raak je vertrouwd met de vele beroepsmogelijkheden en krijg je een zicht op wat het beste bij jou past. Tijdens korte stages bouw je vervolgens dat eigen accent verder uit. Een geïntegreerd afstudeerproject en een stage of internationale ervaring van drie maanden maken je helemaal klaar om om als medical management assistant aan de slag te gaan.

Waar kom je terecht? Met dit diploma kun je uiteraard terecht in ziekenhuizen. Je brengt er heel wat belangrijke taken tot een goed einde: de patiëntendossiers beheren, het onthaal verzorgen, de agenda’s plannen, een vlotte communicatiedoorstroming garanderen... Medisch-administratief geschoolde professionals vind je dan ook op elke afdeling. Ook in andere organisaties uit de gezondheidsen welzijnssector wordt je veelzijdigheid fel gewaardeerd. Daarnaast kun je terecht bij bedrijven uit de medische sector: farmaceutische bedrijven, medische researchbedrijven, ziekenfondsen, verzekeringsagentschappen, medische toeleveringsbedrijven, arbeidsgeneeskundige diensten… Je medische kennis is er een extra troef. Overal mag je een uitdagende job verwachten met heel wat doorgroeimogelijkheden. De vraag is overigens veel groter dan het aanbod dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt. Met de toenemende behoefte aan gezondheids- en welzijnszorg zal dat ook de komende jaren zo blijven.


Office management

JE STUDIEPROGRAMMA

Studieprogramma Medical management assistant Campus Dirk Martens (Aalst) OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN MEERTALIGE COMMUNICATIE

JAAR 1

Communicatietraining Nederlands

6

Communicatietraining Engels

8

Communicatietraining Frans Internationalisering@home

INFORMATIEMANAGEMENT

8

Inleiding in ICT

3

Tekstverwerking

3

Rekenbladtoepassingen E-Health

3

Business applications

MEDISCHE VORMING

Medische terminologie

Anatomie en pathologie

Gezondheidspsychologie

3 6

Medische registratie

Bedrijfsorganisatie

4

Handels- en financiĂŤle technieken

3

Economie

Structuur en organisatie van de gezondheidszorg Werkveldervaring en POP Business Processes

JAAR 3

6

3

6 3

4 3

3 4

3 3

Afstandsonderwijs

6

Deze opleiding kun je ook volgen in afstandsonderwijs. Je geniet dan een maximum aan flexibiliteit en bijgevolg kun je je studie combineren met een job of een gezin. www.odisee.be/afstandsonderwijs

3

3 3 7

Project- en eventmanagement

3

CO-MANAGEMENT

Onderzoeksvaardigheden

3

3

Beroepsethiek

Waar?

8 5

Sociaal recht

MMA-project

3

3 6

Portfolio en POP

Je volgt de opleiding op Campus Dirk Martens (Aalst). De campus is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station van Aalst. Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

3

Bachelorproef

7

Stage: binnen- of buitenland AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

3

3

3

Medical management assistant 4.0 ORGANISATIE

JAAR 2

Dit is het studieprogramma (modeltraject) van de afstudeerrichting Medical management assistant. In het eerste jaar zijn vrijwel alle lessen geconcentreerd in de voormiddag. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www. odisee.be/om.

20 60

60

60

Studiepunten staan in verhouding met het totale aantal uren dat een gemiddelde student aan een vak besteedt tijdens het hele academiejaar. Het aantal studiepunten bepaalt ook het gewicht van een vak in het eindresultaat. Reken op een studiebelasting van 25 Ă 30 uren per studiepunt.

33


34


BACHELOR IN DE

Toegepaste informatica IT is niet meer weg te denken uit de samenleving. Via slimme telefoons en wereldwijde netwerken communiceren we aan de snelheid van een vingerknip. Ben je graag bezig met computers en het internet? Kun je goed communiceren? Kun je logisch redeneren? Als je ook nog nauwkeurig werkt en je kunt je vastbijten in details, zul je je vlug thuis voelen in de opleiding Toegepaste informatica.

IT zonder geheimen In de opleiding Toegepaste informatica leer je omgaan met digitale informatie en communicatie van bedrijven en organisaties. Er zijn drie leerlijnen: Enable business (e-business), Design & build software en Internet of Everything.

Communicatie en projecten De opleiding Toegepaste informatica aan Odisee biedt meer dan enkel een louter technisch perspectief. Je verwerft de vereiste bedrijfskundige competenties en communicatievaardigheden en je maakt kennis met andere vakgebieden. Opties en keuzevakken stellen je in staat je eigen accenten te leggen.

Stilaan in de praktijk groeien Door middel van praktijkgerichte projecten leer je plannen maken en in team werken. Naarmate je opleiding vordert, groei je stilaan naar de bedrijfspraktijk toe met proefstages en bedrijfsprojecten. Ook krijg je de gelegenheid voor een zomercursus, een workshop of stage in het buitenland. Als informaticus van Odisee ben je polyvalent, open van geest en proactief. Je bezit de bagage om een informaticaproject te realiseren en verwerft de nodige communicatievaardigheden om te kunnen samenwerken met opdrachtgevers, klanten en met andere IT-professionals.

Brede ICT-basis Dankzij het gevarieerde vakkenpakket krijg je een solide ICT-basis. Je leert diverse ICT-tools gebruiken, ontwikkelen en toepassen. Hier is een greep uit de specifieke programma’s die we je voorschotelen: • Software engineering & application development: Visual Studio, C#, Java. • Mobile development, web & internet: smartphones, tablets, Google, Apple IOS, Windows. • Informatiemanagement: Oracle, SQL, ERP, CRM, datawarehousing, business analytics, content management, big data. • ICT-Infrastructuur: computernetwerken, draadloze communicatie, internet, Windows,UNIX/Linux, Mac OS X, Cisco routing & switching, firewalls, virtualisatie, VMWare,datacenter- en cloud-toepassingen. • ICT Organisatie: business processes, project management, business applications, electronic payments, service management, verkening werkveld, bedrijfsprojecten.

35


BEDRIJFSKUNDE

JE JOBMOGELIJKHEDEN Vandaag is informatie- en communicatietechnologie één van de belangrijkste middelen om de concurrentiekracht van een onderneming te vergroten. Als informaticaspecialist ondersteun je je bedrijf bij de optimalisering van haar informatieverwerking: een belangrijke taak.

Grote vraag Je analyseert de behoeften, maakt een ontwerp, ontwikkelt toepassingen, beheert de gegevens en regelt het netwerkverkeer. Kortom: je bent mee verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het informaticabeleid van je bedrijf. Onze afgestudeerden vind je bij IT-bedrijven, mediabedrijven, financiële instellingen en in de wereld van e-commerce... De vraag naar informatici is en blijft groot. Als je flexibel bent, is tewerkstelling gegarandeerd.

Mooie kansen op de arbeidsmarkt

“Netwerk engineer of gaming industrie” “Bij Odisee heerst een warme maar toch professionele sfeer. Ik voelde me meteen thuis en kreeg ook het gevoel dat ik hier echt wel een toekomst had. Netwerken interesseren me erg, dus zou ik na m’n opleiding voor network engineer willen gaan. Ik heb ook altijd al in de gaming industrie willen werken. Met die interesse wil ik later ook echt wel iets doen.”

ICT-afgestudeerden moeten zich dus geen zorgen maken over hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van Agoria, de federatie van de technologische industrie. Het aanbod van ICT-vacatures ligt hoger dan het aantal afgestudeerden. Vooral ondernemende informatici met goede communicatievaardigheden scoren goed.

Goede voorbereiding Je opleiding aan Odisee maakt je klaar voor je toekomstige taken. Naast een solide ICT-basis bereiden we je voor op verschillende aspecten van je toekomstige job. Je krijgt heel wat mogelijkheden die je voorbereiden op de vele taken van een IT-professional. Naast de IT-vakken ben je bezig met e-commerce, projectmanagement, customer relationship management, electronic payments, pre-sales… Met Nederlands, Frans en Engels besteden we ten slotte ook heel wat aandacht aan bedrijfscommunicatie.

Verder studeren? Heb je je bachelordiploma op zak en wil je nog verder studeren in avondonderwijs? Met het postgraduaat Information Systems Management of het postgraduaat IT-organisatie en -management van Odisee kun je je carrièrekansen beslist nog verbreden.

36


Toegepaste informatica

JE STUDIEPROGRAMMA Dit is het studieprogramma van je Bachelor in de Toegepaste informatica (modeltraject). Kleine wijzigingen zijn mogelijk. Het complete programma en de ECTS-fiches kun je raadplegen op www.odisee.be/ti.

Studieprogramma Toegepaste Informatica Campus Brussel JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

ICT Organisatie

8

8

9

Communicatietraining Nederlands/ Frans/ Engels

8

10

Software engineering

6

3|6**

4**

Database Development

6

3|6**

4**

OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN ENABLE BUSINESS (E-BUSINESS)

Informatiemanagement Keuzevak

DESIGN & BUILD SOFTWARE*

Application Development Integration project software/ bachelorproef/ stage

INTERNET OF EVERYTHING*

6

8

6

3|6**

3

3

4**

33**

Mobile & Internet

6

3|6**

4**

System Management

6

3|6**

4**

Network Management Integration project IoE/ bachelorproef/ stage AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

6

60

3|6**

60

Vanaf het tweede semester van de tweede opleidingsfase kun je kiezen uit twee trajecten. * In het tweede semester van het tweede jaar kun je kiezen voor het keuzetraject Design & Build Software of voor Internet of Everything. ** Credits tellen alleen voor studenten die dit keuzetraject willen volgen.

4**

33** 60

Modeltraject of flexibel traject? Je kunt de 180 studiepunten spreiden over verschillende jaren en zo je opleiding helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Om zo’n persoonlijk programma samen te stellen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van je opleiding.

Waar? De opleiding vindt plaats op Campus Brussel, vlak bij het station Brussel-Centraal. De campus ligt bij het historische hart van de stad (Grote Markt, stadhuis, Manneken Pis...). Een uitgebreide wegbeschrijving vind je op www.odisee.be/campus.

Odisee Campus Brussel 21 november Oud-student #toegepasteinformatica Nathan Boone specialiseerde zich in informatieveiligheid. Momenteel studeert hij verder in Seoul. #odisee #eenverhaaldatjijschrijft

37


BEZOEK ONS

Infodagen • zaterdag 11 maart 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 22 april 2017 (open dag) van 9u30 tot 15u • zaterdag 24 juni 2017 van 9u30 tot 13u • zaterdag 2 september 2017 van 9u30 tot 13u


Studeren in Aalst, Brussel of Gent Met Aalst, Brussel en Gent biedt Odisee je drie fantastische studentensteden om Bedrijfskunde te studeren. Stuk voor stuk kunnen ze heel wat troeven voorleggen.

Bruisende studentensteden Dat ze in Aalst kunnen feesten, zal Vlaanderen ondertussen al weten. Wat velen niet weten, is dat Aalst studenten ook verwelkomt met een Student Welcome op de Grote Markt en dat er in het gezellige Aalst verschillende studentenclubs zijn. Natuurlijk is ook Gent — met maar liefst 65.000 studenten — een fantastische studentenstad. Samen met de bewoners zorgen de studenten voor een dynamische, gezellige en veilige stad waar het aangenaam leven is. En wie het echt wil maken in de bedrijfswereld, kan niet om Brussel heen: het is de grootste internationale studentenstad!

Pik een paar lessen mee Wil je echt eens helemaal proeven van het hoger onderwijs, kom dan zeker langs tijdens een openlesdag. Je kiest zelf van welke opleiding je één of meer vakken bijwoont, op woensdagnamiddag in maart. Het is een prima hulp bij je studiekeuze. Je vindt alle openlesdagen op www.odisee.be/ openlesdagen. Schrijf tijdig in. Van harte welkom alvast!

Inschrijven? Inschrijven aan Odisee gebeurt in twee fasen: na een online voorinschrijving volgt een definitieve inschrijving. Online voorinschrijving Vanaf de eerste infodag kun je online voorinschrijven via de website (bij inschrijven). Je kunt dat doen op de campus van je opleiding, tijdens de infodagen of gewoon thuis. Definitieve inschrijving Je voorinschrijving definitief maken, kan op twee manieren: • Op de campus van je opleiding, van 10u tot 12u en van 13u tot 16u (tijdens werkdagen). Dat kan vanaf eind juni. Tijdens de vakantieperiode, tussen 11 juli en 15 augustus, zijn niet alle campussen op hetzelfde moment open. Informeer dus vooraf. • Na je online voorinschrijving thuis kun je je documenten gewoon per post naar ons sturen. Welke documenten je nodig hebt voor je definitieve inschrijving kun je lezen op onze website (bij inschrijven).

Waar? • Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent - Tel: 09-265 86 43 • Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst - Tel: 053-72 71 70 • Campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel Tel: 02-210 12 11

39


www.odisee.be

V.U. Mia Sas, Warmoesberg 26, 1000 Brussel Š 2016

Brochure Bedrijfskunde 2017-2018  

In de brochure Bedrijfskunde van Odisee vind je alle informatie over de bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement, Facilitair management, Offic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you