OCSCEXPO2023 - Show directory

Page 1

งานมหกรรมการศึกษา ต่อต่างประเทศที่ใหญ่ท่ส ี ุดในไทย

SHOW DIRECTORYMUST VISIT

ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ออสเตรเลีย จาก Singapore Airlines

01

02

แนะแนวการเรียน ต่อต่างประเทศ และข้อมูลทุนรัฐบาล

ให้คําปรึกษาและรับสมัคร ทุนรัฐบาลระดับปริญญา ตรี / โท / เอก

บูธสํานักงาน ก.พ.

03

บูธสํานักงาน ก.พ.

The Priority UK Interview Pavilion

ทดลองทําข้อสอบ เข้ารับราชการ / ทุนรัฐบาล

เรียนต่อ UK ปี 2024 กับมหาวิทยาลัย U ระดับ Top Choice ของไทย UK ติดต่อบูธ Y7-Y10

IRELAND PAVILION เรียนอะไรดีท่ไี อร์แลนด์ ประเทศที่มีระบบ การศึกษาดีเยี่ยมระดับ โลก พร้อมโอกาสในการ ทํางานกับบริษัทชั้นนํา

FRANCE PAVILION ทําไมต้องไปเรียน ที่ฝรั่งเศส ค้นหาโอกาสใหม่ และประสบการณ์ ที่จดจําตลอดไป

S1-S4, T1-T4

T6, U6

ทดลองสอบ IELTS Writing พร้อมรับ Feedback กับ Native Speaker

รีวิวพาเดินงาน โดยใช้ effect น้องดรีมเมอร์ ใน TikTok @ocscexpo คลิปรีวิวที่มียอดหัวใจสูงสุด รับตั๋วเครื่องบินไปเลย อ่านกติกาอย่างละเอียดในเว็บไซต์ หรือสอบถามทีมงาน *

บูธสํานักงาน ก.พ.

Stage Activities

Care Aptit er & ude T est สําหร

ับน ม.ปลา ักเรียน ย ความพ ประเมิน ร้อมท ทบ างอาช ี่ ูธ ีพ กรมก ารจัดห เร่ม างาน ิ วันน อาชีพ ี้ เพื่อเส้นทา ในอนา ง คต

สมัครสอบ IELTS ภายในงาน รับส่วนลด 250 บาท ทันที

IQ & EQ Test

กายพร้อม แต่ใจพร้อมมั้ย ที่จะไปเรียนต่อ ทดสอบได้ที่บูธ กรมสุขภาพจิต

21 OCT 66 15.00 - 15.30 น. New Gen กับการเรียน ต่อต่างประเทศโดย คุณวิว Point of View 22 OCT 66 15.00 - 15.30 น. อัปเดตชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน กับ "อัพ ภูมิพัฒน์"


STAGE ACTIVITIES วันเสาร์ท่ี 21 ต.ค. 13.00 - 13.30 น. ดีกรีนักเรียนนอก บอกเลยว่าโดดเด่น

โดย รุ่นพี่ ทุนจาก Top U (University of California, Berkeley และ University of York)

14.00 - 14.45 น. Growth Mindset กุญแจสู่ความสําเร็จ โดย คุณนภนาง เอกอัคร เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

13.30 - 14.00 น. หากคิดไปเรียนต่อ เรื่องนี้ต้องรู้!

กับระบบการศึกษา จากประเทศที่นักเรียนไทย นิยมไปเรียนต่อมากที่สุด ได้แก่ ในสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เครือรัฐออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น และ จีน โดย สํานักงาน ก.พ.

15.00 - 15.30 น. New Gen กับการเรียนต่อ ต่างประเทศ

โดย คุณวิว Point of View


STAGE ACTIVITIES 13.00 - 13.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.

Lesson Learned จากการ เข้าร่วมกิจกรรม Hack a Box Civil Service Playground

โดย สํานักงาน ก.พ.

13.30 - 14.00 น. รุ่นพี่ ทุน UIS กับชีวิตข้าราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.

14.00 - 14.45 น. แรงบันดาลใจ ทําไมอยากเป็นข้าราชการ โดย คุณอารดา เฟื่ องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ

15.00 - 15.30 น. อัปเดตชีวิต วัยรุ่นวัยเรียน กับ "อัพ ภูมิพัฒน์"

16.00 - 16.30 น. ประกาศรางวัลกิจ กรรมลุ้นตั๋วเครื่องบิน จาก Singapore Airlines


EXHIBITION PLA

โดย รุ่นพี่ ทุนจาก Top (University of Calif Berkeley และ Unive

15.00 - 15.30 น New Gen กับการเรียนต่อ ต่างประเทศ

ทดลองสอบเข้ารับราชการ / ทุนรัฐบาล

โดย คุณวิว Point of

ให้คำปรึกษาและรับสมัครทุนรัฐบาล ระดับปริญญาตรี / โท / เอก

OCSC EXPO 2023

วันเสาร์ท

13.00 - 13.30 น ดีกรีนักเรียนนอก บอกเลยว่าโดดเด

HO

AP

AO

CHI

A

AK

M

A

A

C

A

AE

C

AD

AC

C

AB

AA


AN

EXHIBITOR REST AREA

DOI TUNG COFFEE

W V

15.00 - 15.30 น. อัปเดตชีวิต วัยรุ่นวัยเรียน กับ "อัพ ภูมิพัฒน์"

Z UNITED KINGDOM

AP2

AP3 AO3

CN

AP4

AP5

AO4

AO5

O N

HONG KONG, Z12A CHINA

UNITED KINGDOM

Z12

CHINA

AL2

AL3

AL4

AL6

K1

AK2

AK3

AK4

AK6

AJ2

AJ3

AI1

AI2

AI3

CN

AF2 AE2

D1

AD2 AC2

AJ6

AI4

AI5

AI6

CHINA

A1

AA2

U6

T5

T6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

R1

R2

R3

R4

R5

R6

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

AUSTRALIA

AUSTRALIA

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

UK

O2

O3

UK

W8

V7

V8

UK

U7

U8

T7

T8

W10

W11

V10

V11

O4

O5

S7

UK

U10

U11

T10

T11

S8

UK

S10

S11 R11

Q11 P11

Z3 Z2

Information Counter

▶ 360˚PHOTO SPOT ▶ Scholarship Journey ▶ กิจกรรมโหวตไอเดีย ทุนการศึกษา

M5

Z1

V12

Y19

V12A Y22

U12

U12A

T12

T12A Y18

F1

F2

FR

SINGAPORE

F3

F4

F5

F6

M7

M8

M10

L7

L8

L10

JP

JAPAN

K7

K8

J7

J8

UK

O7 N7

AUSTRALIA

Y15

O8 Y14

N8 UNITED STATES OF AMERICA

Y12A

Y10

M11

Y9 Y8

JAPAN

K10 J10

Y7

J11 INDIA

GERMANY

I7

I8

I10

I11

H7

H8

H10

H11

BELGIUM

GERMANY

EU

G7

G8

F7

F8

G9

G10

G11

F10

F11

FINLAND

E3

E4

E5

E6

D1

D2

D3

D4

D5

D6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

B1

B2

B3

B4

B5

B6

UNITED STATES OF AMERICA

POLAND

EU

E7

E8

UNIVERSITY TOP 10 SUBJECTS

E10

E11

UNIVERSITY MATCHING

US

UNITED STATES OF AMERICA

C7

C8

B7

B8

US

C10

C11

B10

B11

UNITED STATES OF AMERICA

UNITED STATES OF AMERICA

A3

US

n tio ra ist eg rR ito hib Ex

IELTS MOCK TEST BY BRITISH COUNCIL

IT

ITALY

CZECH REPUBLIC

GRENADA

Visitor Registration

Y16

GERMANY

CANADA

E2

A2

Y17

JAPAN

RUSSIA

E1

A1

S12A R12A

MALAYSIA PAVILION SE/MY SINGAPORE SG/DE GERMANY

CANADA BELGIUM

C B

S12 R12

UK JAPAN

IELTS MOCK TEST Registration

EXIT

UK

NZ

M6

G6

E D

A

W12 W12A

O6

CAR STAMP

ENTRANCE

UK

SCOTLAND PAVILION

Ask me

ACTIVITIES ZONE

UK

UNITED KINGDOM

SINGAPORE

CANADA

UK

Y20

UNITED KINGDOM

R10

UK

UNITED STATES OF AMERICA

CN

Y21

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

AU

H6

Z5 Z4

X9

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

SCOTLAND PAVILION

AUSTRALIA

CAREER & APTITUDE TEST

G F

Z6

CANADA PAVILION

W7

UNITED KINGDOM

IRELAND PAVILION

UNITED KINGDOM

AB2

U5

T4

I H

Z8

CHINA

B1

U4

T3

SWEDEN PAVILION

Z9

CN

CN

U3

T2

SWITZERLAND

Z7

CHINA

C1

Z10

AJ5

UK

K J

CHINA

CHINA

U2

T1

X8

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

FRANCE PAVILION

Z11

AJ4

V6

N6

SWITZERLAND

CHINA

MACAO, CHINA

AJ1

W6

V5

V4

U1

O1

M L

PH

CN

UK

NEW ZEALAND PAVILION

THE PHILIPPINES PAVILION

MACAO, CHINA

E1

CN/KR

CHINA

CHINA

V3

AUSTRALIA

SOUTH KOREA

AL1

AF1

Q P

Z15 Z14

AO2

X7

CHINA

S R

โดย สํานักงาน ก.พ.

P1

V2

UNITED KINGDOM

น.

INA

V1

U T

13.30 - 14.00 น. รุ่นพี่ ทุน UIS กับชีวิตข้าราชการ

O1

IQ & EQ TEST

W1

UNITED KINGDOM

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.

ONG KONG, CHINA

UK

UNITED KINGDOM

STAGE ACTIVITIES HIGHLIGHT

f View

X4

UNITED KINGDOM

ที่ 21 ต.ค.

pU fornia, ersity of York)

X1

VIP ROOM

เอกสารพร้อม ใจพร้อม สัมภาษณ์ตัวต่อตัว กับ 12 สถาบันระดับโลก จากประเทศอังกฤษ

UNITED KINGDOM

EXHIBITOR LOUNGE

STAGE

น. ก ด่น

Y

X


LIST OF EXHIBITORS AUSTRALIA O1-O6

ABM -VOCATIONAL SCHOOL

P4

O1-O6

O1-O6

AUSTRALIAN EMBASSY THAILAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

SHAFSTON -COLLEGE -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

O1-O6

ECA (EDUCATION CENTRE OF AUSTRALIA) -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL

TAFE QUEENSLAND -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

Q1-Q5

O1-O6

EDUYOUNG -STUDENT SERVICE PROVIDER

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE -UNIVERSITY

Q1-Q5

O1-O6

EU (ENGLISH UNLIMITED) / APC (AUSTRALIA) -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND -UNIVERSITY

Q1-Q5

THE UNIVERSITY OF SYDNEY -UNIVERSITY

P5

FINANCIAL MARKETS INSTITUTE OF AUSTRALIA -VOCATIONAL SCHOOL

Q1-Q5

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA -UNIVERSITY

O1-O6

GREENWICH -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

N7

HANDS ON EDUCATION CONSULTANTS -UNIVERSITY

Q1-Q5

IDP EDUCATION -STUDENT SERVICE PROVIDER

P2

IHM, IHNA AND MWT AUSTRALIA -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -STUDENT SERVICE PROVIDER

O1-O6

ILSC LANGUAGE SCHOOLS / GREYSTONE COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

O1-O6

LANGPORTS -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

Q1-Q5

MACQUARIE UNIVERSITY AUSTRALIA -UNIVERSITY

P6

MONASH UNIVERSITY -UNIVERSITY -COLLEGE

O1-O6

NIET (NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION AND TECHNOLOGY-AUSTRALIA) -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

Z7

PEARSON I PTE ACADEMIC -STUDENT SERVICE PROVIDER

O1-O6

QAT (QUEENSLAND ACADEMY OF TECHNOLOGY) -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

O1-O6

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

P3

RMIT UNIVERSITY -UNIVERSITY -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

BELGIUM E4

EMBASSY OF BELGIUM -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

H7

KU LEUVEN -UNIVERSITY

CANADA CANADA PAVILION

ABERDEEN HALL PREPARATORY SCHOOL -HIGH SCHOOL

CANADA PAVILION

ALGONQUIN COLLEGE -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL

CANADA PAVILION

AVON MAITLAND DISTRICT SCHOOL BOARD -HIGH SCHOOL

CANADA PAVILION

BOW VALLEY COLLEGE -COLLEGE

CANADA PAVILION

BROCK UNIVERSITY -UNIVERSITY

CANADA PAVILION

BURNABY SCHOOL DISTRICT -HIGH SCHOOL

F4

CAPE BRETON UNIVERSITY & CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE -UNIVERSITY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

CANADA PAVILION

CAPILANO UNIVERSITY -UNIVERSITY

F1

CENTENNIAL COLLEGE -UNIVERSITY -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

CANADA PAVILION

COLUMBIA COLLEGE -COLLEGE


LIST OF EXHIBITORS CANADA CANADA PAVILION

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE -HIGH SCHOOL

CANADA PAVILION

COQUITLAM SCHOOL DISTRICT -HIGH SCHOOL

CANADA PAVILION

CORNERSTONE INTERNATIONAL COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

F6

FANSHAWE COLLEGE -COLLEGE

F2

GO STUDY CANADA -UNIVERSITY -COLLEGE -HIGH SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -CANADIAN EDUCATION CONSULTANT

CANADA PAVILION

ILAC HIGHER EDUCATION -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

CANADA PAVILION

ILAC INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY OF CANADA -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

CANADA PAVILION

KAMLOOPS-THOMPSON SCHOOL DISTRICT -HIGH SCHOOL

CANADA PAVILION

NIAGARA COLLEGE -COLLEGE

CANADA PAVILION

NORTH ISLAND COLLEGE -COLLEGE

CANADA PAVILION

PACIFIC PREMIERE STUDY ABROAD -UNIVERSITY -COLLEGE -HIGH SCHOOL -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -STUDENT SERVICE PROVIDER -EDUCATION CONSULTING -VISA -STUDENT AND TRAVEL SERVICES

E3

VANCOUVERTHAI.COM -UNIVERSITY -COLLEGE -HIGH SCHOOL -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -STUDENT SERVICE PROVIDER

CANADA PAVILION

WEST VANCOUVER SCHOOL DISTRICT -HIGH SCHOOL

CHINA AA2

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

AL1

BOREN SINO-CANADIAN SCHOOL -HIGH SCHOOL

AB1

CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS -UNIVERSITY

Z8

CHINESE ABROAD STUDY CENTER -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -STUDENT SERVICE PROVIDER -STUDY AGENCY -Chinese Abroad Study Center

AA1

CHINESE SERVICE CENTER FOR SCHOLARLY EXCHANGE / OREN -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION -STUDENT SERVICE PROVIDER

AP5

CUHK-SHENZHEN -UNIVERSITY

AJ4

DONGHUA UNIVERSITY -UNIVERSITY

AI5

FUDAN UNIVERSITY -UNIVERSITY

AF2

THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (GUANGZHOU) -UNIVERSITY

CANADA PAVILION

QUALICUM SCHOOL DISTRICT -HIGH SCHOOL

AL6

HUAQIAO UNIVERSITY -UNIVERSITY

CANADA PAVILION

RED RIVER COLLEGE POLYTECHNIC -COLLEGE

AK4

JIANGSU NORMAL UNIVERSITY -UNIVERSITY

CANADA PAVILION

SAIT SOUTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY -COLLEGE

AE2

JINAN UNIVERSITY -UNIVERSITY

F5

SENECA POLYTECHNIC, TORONTO, CANADA -COLLEGE

AO4, AO5

JINBU STUDY IN CHINA -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

CANADA PAVILION

SIMON FRASER UNIVERSITY SFU -UNIVERSITY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

AI3

KUNMING MEDICAL UNIVERSITY -UNIVERSITY

CANADA PAVILION

ST. JOHN'S ACADEMY SHAWNIGAN LAKE -HIGH SCHOOL

AO2

MALISHAEDU THAILAND -STUDENT SERVICE PROVIDER

CANADA PAVILION

THOMPSON RIVERS UNIVERSITY -UNIVERSITY

AD2

NANCHANG UNIVERSITY -UNIVERSITY

CANADA PAVILION

VANCOUVER FILM SCHOOL -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL

AI4

NANJING UNIVERSITY -UNIVERSITY


LIST OF EXHIBITORS CHINA

AJ5

SHANGHAI PUBLISHING AND PRINTING COLLEGE -UNIVERSITY

AJ1

MACAO INSTITUTE FOR TOURISM STUDIES -UNIVERSITY

AJ6

SHENZHEN INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES -UNIVERSITY

AJ2

MACAO POLYTECHNIC UNIVERSITY -UNIVERSITY

AF1

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY -UNIVERSITY

AK3

MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY -UNIVERSITY

AE1

SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

AJ3

UNIVERSITY OF MACAU -UNIVERSITY

AI6

SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY -UNIVERSITY

AK1

UNIVERSITY OF SAINT JOSEPH -UNIVERSITY

AD1

SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY -UNIVERSITY

AC1

SOUTHWEST UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS -UNIVERSITY

AB2

UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES -UNIVERSITY

S5

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM NINGBO CHINA -UNIVERSITY

AK6

WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY -COLLEGE

AC2

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY -UNIVERSITY

AL4

XI'AN JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY -UNIVERSITY

AI1

YANGTZE UNIVERSITY -UNIVERSITY

AI2

ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY -UNIVERSITY

CZECH REPUBLIC F8

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

F8

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND BUSINESS IN CESKE BUDEJOVICE -UNIVERSITY

F7

MASARYK UNIVERSITY -UNIVERSITY

F7

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO -UNIVERSITY

FINLAND E6

NEXT MOVE FINLAND & FINEST FUTURE -UNIVERSITY -HIGH SCHOOL -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -STUDENT SERVICE PROVIDER -STUDY ABROAD CONSULTANTS -STUDY ABROAD ADVISOR -STUDY IN FINLAND ADVISOR

E5

STUDYINFINLAND.FI -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

HONG KONG , CHINA Z12A

THE CHINESE UNIVERSITY - MSC IN BUSINESS ANALYTICS -UNIVERSITY

AP3

THE HANG SENG UNIVERSITY OF HONG KONG -UNIVERSITY

AO1

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY -UNIVERSITY

AP1

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY - SCHOOL OF BUSINESS -UNIVERSITY

AP2

HONG KONG METROPOLITAN UNIVERSITY -UNIVERSITY

MACAO , CHINA AK2

CITY UNIVERSITY OF MACAU -UNIVERSITY

AL3

EDUCATION AND YOUTH DEVELOPMENT BUREAU OF THE MACAO SAR GOVERNMENT -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

AL2

KIANG WU NURSING COLLEGE OF MACAU -COLLEGE

FRANCE FRANCE PAVILION

CAMPUS FRANCE THAILAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

FRANCE PAVILION

ECOLE DUCASSE -VOCATIONAL SCHOOL

FRANCE PAVILION

EDHEC BUSINESS SCHOOL -UNIVERSITY -BUSINESS SCHOOL

FRANCE PAVILION

EICAR, THE INTERNATIONAL FILM & TV SCHOOL, PARIS -UNIVERSITY


LIST OF EXHIBITORS FRANCE FRANCE PAVILION

EMLYON BUSINESS SCHOOL -UNIVERSITY

IRELAND PAVILION

RCSI AND UCD MALAYSIA CAMPUS (RUMC) -UNIVERSITY

FRANCE PAVILION

ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT -UNIVERSITY

IRELAND PAVILION

TRINITY COLLEGE DUBLIN -UNIVERSITY

FRANCE PAVILION

ESSEC BUSINESS SCHOOL -UNIVERSITY

IRELAND PAVILION

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN -UNIVERSITY

FRANCE PAVILION

IAE MONTPELLIER -UNIVERSITY

IRELAND PAVILION

UNIVERSITY OF GALWAY -UNIVERSITY

FRANCE PAVILION

IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT -UNIVERSITY

FRANCE PAVILION

NEOMA BUSINESS SCHOOL - TOP 10 IN FRANCE -UNIVERSITY

FRANCE PAVILION

RENNES SCHOOL OF BUSINESS -UNIVERSITY

GERMANY

ITALY G10

EMBASSY OF ITALY IN THAILAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

F10-F11

DOMUS ACADEMY -UNIVERSITY

F10-F11

ISTITUTO MARANGONI -UNIVERSITY NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI -UNIVERSITY

G11

EU BUSINESS SCHOOL- GERMANY, SPAIN, SWITZERLAND -UNIVERSITY

F10-F11

H8

MUNICH BUSINESS SCHOOL -UNIVERSITY

H10-H11, I10-I11

STUDY IN GERMANY -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

JAPAN

J10

UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES (UE) -UNIVERSITY

GRENADA C7

ST. GEORGE'S UNIVERSITY - SCHOOL OF MEDICINE -UNIVERSITY

INDIA J11

M7

COLUMBIA INTERNATIONAL SCHOOL IN JAPAN -HIGH SCHOOL

M10

EMBASSY OF JAPAN IN THAILAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

K8

FUKUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

M8

HIGASHIKAWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL&ASAHIKAWA WELFARE PROFESSIONAL TRAINING COLLEGE -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

M11

JEDUCATION : STUDY IN JAPAN AND JAPANESE LANGUAGE COURSE IN THAILAND -UNIVERSITY -HIGH SCHOOL -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -EDUCATION AGENCY

L7

KYOTO UNIVERSITY OF ADVANCED SCIENCE -UNIVERSITY

VISHWAKARMA UNIVERSITY -UNIVERSITY

IRELAND IRELAND PAVILION

DUBIN CITY UNIVERSITY -UNIVERSITY

K10

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY (APU) -UNIVERSITY

IRELAND PAVILION

DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS) , IRELAND -UNIVERSITY -COLLEGE

L10

STUDY IN JAPAN (JASSO) -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

IRELAND PAVILION

EDUCATION IN IRELAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

L8

TOKAI UNIVERSITY -UNIVERSITY

IRELAND PAVILION

IRISH UNIVERSITIES & MEDICAL SCHOOLS CONSORTIUM (IUMC) -UNIVERSITY

K7

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY -UNIVERSITY


LIST OF EXHIBITORS MALAYSIA MALAYSIA PAVILION

ASIA PACIFIC UNIVERSITY (APU) -UNIVERSITY

MALAYSIA PAVILION

ASIA SCHOOL OF BUSINESS (ASB) -UNIVERSITY

MALAYSIA PAVILION

EDUCATION MALAYSIA GOVERNMENTAL ORGANIZATION -GOVERNMENTAL ORGANIZATION

MALAYSIA PAVILION

SUNWAY UNIVERSITY -UNIVERSITY

MALAYSIA PAVILION

UCSI UNIVERSITY -UNIVERSITY

MALAYSIA PAVILION

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) -UNIVERSITY

MALAYSIA PAVILION

UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL) -UNIVERSITY

MALAYSIA PAVILION

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) -UNIVERSITY

NEW ZEALAND NEW ZEALAND PAVILION

LINCOLN UNIVERSITY - NZ -UNIVERSITY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

NEW ZEALAND PAVILION

MASSEY UNIVERSITY & COLLEGE -UNIVERSITY

NEW ZEALAND PAVILION

UNIVERSITY OF OTAGO -UNIVERSITY

NEW ZEALAND PAVILION

THE UNIVERSITY OF WAIKATO -UNIVERSITY

PHILIPPINES PAVILION PHILIPPINES PAVILION PHILIPPINES PAVILION

LAPULAPU-CEBU INTERNATIONAL COLLEGE -UNIVERSITY -COLLEGE -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

PHILINTER ACADEMY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

PINES INTERNATIONAL ACADEMY INC. -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

WINNING ENGLISH ACADEMY (CEBU) -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

POLAND E8

CREATE YOUR FUTURE -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

E7

STUDY IN POLAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

RUSSIA G6

SKOLTECH -UNIVERSITY

SINGAPORE J8

HWA CHONG INTERNATIONAL SCHOOL -HIGH SCHOOL

H6

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE -UNIVERSITY

ALPHA AVIATION GROUP PHILIPPINES -STUDENT SERVICE PROVIDER -PREMIER AVIATION TRAINING SOLUTIONS PROVIDER

I8

SINGAPORE AIRLINES -STUDENT SERVICE PROVIDER -AIRLINES

CELLA ENGLISH ACADEMY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

J7

SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY -UNIVERSITY

CPILS (CENTER FOR PREMIER INTERNATIONAL LANGUAGE STUDIES) -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

I7

SINGAPORE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES (SUSS) -UNIVERSITY

THE PHILIPPINES PHILIPPINES PAVILION

PHILIPPINES PAVILION

EG ACADEMY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

EV ENGLISH ACADEMY -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

HARA AND HANAH INTERNATIONAL ACADEMY INC. -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

I.BREEZE INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

PHILIPPINES PAVILION

IDEA/GLC -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

SOUTH KOREA AP4

SUN MOON UNIVERSITY -UNIVERSITY


LIST OF EXHIBITORS SWEDEN SWEDEN PAVILION

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

SWEDEN PAVILION

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

SWEDEN PAVILION

STUDY IN SWEDEN -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

SWEDEN PAVILION

UPPSALA UNIVERSITY -UNIVERSITY

SWITZERLAND Z11

B.H.M.S. BUSINESS & HOTEL MANAGMENT SCHOOL SWITZERLAND -UNIVERSITY -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL

M5

EDUCATING GLOBAL LEADERS IN HOSPITALITY, LUXURY, AND BUSINESS MANAGEMENT -UNIVERSITY

M6

SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL -UNIVERSITY -COLLEGE -VOCATIONAL SCHOOL

THAILAND

AO3

TOBEDOCTOR -UNIVERSITY -COLLEGE -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

Z9, Z10

WALL STREET ENGLISH -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

UNITED KINGDOM SCOTLAND PAVILION

ABERTAY UNIVERSITY -UNIVERSITY

W6

BANGOR UNIVERSITY -UNIVERSITY

S7

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY -UNIVERSITY

Z15

BONAS MACFARLANE (THAILAND) -UNIVERSITY -COLLEGE -HIGH SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -EDUCATIONAL CONSULTANCY -UK SCHOOL PLACEMENT -PRIVATE TUITION -UK UNIVERSITY PLACEMENT

V6

BOURNEMOUTH UNIVERSITY -UNIVERSITY

S12A, R12A

BRIT – EDUCATION UK -STUDENT SERVICE PROVIDER -CONSULTANCY FOR STUDY IN UK -AGENT

P11

BRIT LANGUAGE CENTRE -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

E1

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY -UNIVERSITY

Z5,Z6

AUA LANGUAGE CENTER -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

Z14

BANGKOK UNIVERSITY -UNIVERSITY

T6,U6

Q11

CRIMSON EDUCATION -STUDENT SERVICE PROVIDER -ADMISSION CONSULTANT

BRITISH COUNCIL IELTS -STUDENT SERVICE PROVIDER

Z1, Z2

BROOKE HOUSE COLLEGE FOOTBALL ACADEMY -COLLEGE

G7-G9

EUROPEAN UNION -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

V4

CITY, UNIVERSITY OF LONDON -UNIVERSITY

U12, U12A

MANGO LEARNING EXPRESS -STUDENT SERVICE PROVIDER

T5

CRANFIELD UNIVERSITY -UNIVERSITY

SCOTLAND PAVILION

MCDUCATION - STUDY IN SCOTLAND -UNIVERSITY -UNIVERSITY REPRESENTATIVE

U8

DE MONTFORT UNIVERSITY -UNIVERSITY

Z4

SILPAKORN UIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE -UNIVERSITY

Y15

DURHAM UNIVERSITY -UNIVERSITY

F3

THAI CANADIAN ALUMNI ASSOCIATION -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION -ASSOCIATION

R10

FALMOUTH UNIVERSITY -UNIVERSITY

O7-O8, Z12

E10

THAI GOVERNMENT SCHOLARSHIP STUDENT ASSOCIATION -STUDENT SERVICE PROVIDER -ALL

HANDS ON EDUCATION CONSULTANTS -UNIVERSITY

Y18

IMPERIAL COLLEGE LONDON -UNIVERSITY

E11

THAI PARLIAMENT -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION


LIST OF EXHIBITORS UNITED KINGDOM S6

KING'S COLLEGE LONDON -UNIVERSITY

SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF ABERDEEN -UNIVERSITY

T11

LANCASTER UNIVERSITY -UNIVERSITY

W12

UNIVERSITY OF BATH -UNIVERSITY

S8

LINKEDU OVERSEAS EDUCATION -STUDENT SERVICE PROVIDER

S12

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM -UNIVERSITY

W7

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY -UNIVERSITY

R11

UNIVERSITY OF BRADFORD -UNIVERSITY

U7, T7

NC WORLD EDUCATION LINKS//NEW CAMBRIDGE -UNIVERSITY -COLLEGE -HIGH SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL -IELTS

Y17

UNIVERSITY OF BRISTOL -UNIVERSITY

Y22

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE -UNIVERSITY

W8

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE -UNIVERSITY

SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF DUNDEE -UNIVERSITY

X4

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA, NORWICH -UNIVERSITY

V5

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH -UNIVERSITY

R12A

UNIVERSITY OF ESSEX -UNIVERSITY

R12

UNIVERSITY OF EXETER -UNIVERSITY

SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF GLASGOW -UNIVERSITY

T12

UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD -UNIVERSITY

T10

UNIVERSITY OF HULL -UNIVERSITY

V10

UNIVERSITY OF KENT -UNIVERSITY

W11

UNIVERSITY OF LEEDS -UNIVERSITY

U12

UNIVERSITY OF LEICESTER -UNIVERSITY

U5

UNIVERSITY OF LINCOLN -UNIVERSITY

U2

UNIVERSITY OF LIVERPOOL -UNIVERSITY

Y21

NEWCASTLE UNIVERSITY -UNIVERSITY

V7

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY -UNIVERSITY

U4

OXFORD BROOKES UNIVERSITY -UNIVERSITY

Y14

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON -UNIVERSITY

Z3

RISHWORTH SCHOOL, UK -HIGH SCHOOL

Y19

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON -UNIVERSITY

S11

SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY -UNIVERSITY

X8,X9

SI-UK THAILAND -STUDENT SERVICE PROVIDER

T4

SOAS UNIVERSITY OF LONDON -UNIVERSITY

S10

ST MARY'S UNIVERSITY, LONDON -UNIVERSITY

R6

STAFFORDSHIRE UNIVERSITY, UK. -UNIVERSITY

V1, V2

STUDY UK - BRITISH COUNCIL -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

W12A

STUDYGROUP -UNIVERSITY -PATHWAY PROVIDER

U3

SWANSEA UNIVERSITY -UNIVERSITY

Y16

R12A

TEESSIDE UNIVERSITY -UNIVERSITY

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER -UNIVERSITY

Y20

X7

UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) -UNIVERSITY

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM -UNIVERSITY

T8

W10

UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS -UNIVERSITY

UNIVERSITY OF PLYMOUTH -UNIVERSITY

V11

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH -UNIVERSITY


LIST OF EXHIBITORS UNITED KINGDOM U1

UNIVERSITY OF READING -UNIVERSITY

U11

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD -UNIVERSITY

SCOTLAND PAVILION

D6

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL -UNIVERSITY -COLLEGE -POST-GRADUATE -MASTER'S MBA

UNIVERSITY OF ST ANDREWS -UNIVERSITY

C5

ILLINOIS STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF STIRLING -UNIVERSITY

B4

JOHN HOPKINS WHITING SCHOOL OF ENGINEERING -COLLEGE

SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE -UNIVERSITY

D1

KENNEDY CATHOLIC HIGH SCHOOL -HIGH SCHOOL

X1

UNIVERSITY OF SUNDERLAND IN LONDON -UNIVERSITY

B3, C3

KENT STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

R1-R5

UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON (UAL) -UNIVERSITY

B1

MONTCLAIR STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

Y12A

UNIVERSITY OF WARWICK -UNIVERSITY

C10

NEW ROAD EDUTAINMENT CO., LTD -STUDENT SERVICE PROVIDER

U10

UNIVERSITY OF WESTMINSTER -UNIVERSITY

C3,C4,C5

V8

UNIVERSITY OF YORK, UK -UNIVERSITY

NORTH AMERICA STUDY -UNIVERSITY -US UNIVERSITIES REPRESENTATIVE

A1

WESTMINSTER SCHOOL OF ENGLISH -UNIVERSITY

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

B10

WIN EDUCATION -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

NORTHEASTERN UNIVERSITY -UNIVERSITY

C5

OREGON STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

C3

QUEENS COLLEGE, CUNY -UNIVERSITY

C1

SEATTLE COLLEGES -COLLEGE -HIGH SCHOOL -VOCATIONAL SCHOOL -LANGUAGE TRAINING SCHOOL

C2

SHORELIGHT -UNIVERSITY

D2

SHORELINE COMMUNITY COLLEGE -COLLEGE

C6

SUFFOLK UNIVERSITY -UNIVERSITY

D3

TEXAS TECH UNIVERSITY -UNIVERSITY

A2

U.S. EMBASSY -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION

B11

THE UNIVERSITY OF ALABAMA -UNIVERSITY

B1

UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM -UNIVERSITY

B4

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO -UNIVERSITY

C2

THE UNIVERSITY OF KANSAS -UNIVERSITY

Y7-Y10

S1-S3, T1-T3

UNITED STATES OF AMERICA

C4

ARIZONA STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

D5

CARNEGIE MELLON – CMKL | THAILAND -UNIVERSITY

D4

CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

C8

CLARK UNIVERSITY -UNIVERSITY

B4

CLEVELAND STATE UNIVERSITY -UNIVERSITY

C4

DEPAUL UNIVERSITY -UNIVERSITY

C4

FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY -UNIVERSITY

B6

FOOTHILL + DE ANZA COLLEGES, SILICON VALLEY -COLLEGE

B2

GEORGE MASON UNIVERSITY -UNIVERSITY

B2

HOFSTRA UNIVERSITY -UNIVERSITY


LIST OF EXHIBITORS UNITED STATES OF AMERICA

OTHER

B3

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST -UNIVERSITY

W1

APEX EDUCATION CONSULTANT CO.,LTD. -STUDENT SERVICE PROVIDER

B4

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON -UNIVERSITY

B5

B8

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO -UNIVERSITY -COLLEGE

FULBRIGHT THAILAND -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION -FOUNDATION

A3

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA -UNIVERSITY

C2

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA -UNIVERSITY

B4, C2

UNIVERSITY OF UTAH -UNIVERSITY

B1-B4

WORD ED -UNIVERSITY

B7

XAVIER UNIVERSITY (CINCINNATI, OHIO) -UNIVERSITY

P1, V12-V12A IEC ABROAD (THAILAND) -STUDENT SERVICE PROVIDER -STUDY ABROAD -CONSULTANT Q6, V3

ONE EDUCATION -UNIVERSITY

E1

TOEFL AND GRE TESTS -EMBASSY OR GOVERNMENTAL ORGANIZATION -TOEFL -GRE

shift your

dream to reality


THANK YOU TO OUR SPONSORS


HOT PROMOTIONS AUSTRALIA Z7

PEARSON I PTE ACADEMIC YES, BUT WE WOULD LIKE TO FOLLOW UP ON IT AFTER REGISTRATION.

CANADA F4

CAPE BRETON UNIVERSITY & CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE -ANY APPLICATION SUBMITTED THROUGH THE OCSC ARE WAIVED OF APPLICATION FEE FOR BOTH CAPE BRETON UNIVERSITY AND CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE

F1

CENTENNIAL COLLEGE APPLY FOR FREE! APPLY TO CENTENNIAL COLLEGE WITH NO APPLICATION FEE.

E3

VANCOUVERTHAI.COM -NO PROCESSING FEE -FREE FIDO SIM CARD AND DISCOUNTED MONTHLY PLANS -DISCOUNTED SHIPPING PRICES FROM CANADA

CHINA Z8

CHINESE ABROAD STUDY CENTER สมัครสมาชิกภายในวันงานลด 1,000 บาท

HONG KONG, CHINA AP6

THE EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG -MERIT-BASED ENTRANCE SCHOLARSHIPS FROM HK$70,000 (~USD9,000) TO HK$185,000 (~USD23,700) PER YEAR (SUBJECT TO REVIEW) FOR UNDERGRADUATE STUDENTS -VISIT OUR BOOTH AND SUBMIT AN ONSITE APPLICATION FOR TEMPORARY APPLICATION FEE WAIVER OF HK$300 (~USD38)

ITALY F10,F11

CZECH REPUBLIC F8

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND BUSINESS IN CESKE BUDEJOVICE -VSTE IS A UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LOCATED IN THE HEART OF EUROPE IN CESKE BUDEJOVICE, CZECH REPUBLIC. -VSTE FOCUSES ON THE APPLICABILITY OF KNOWLEDGE RATHER THEN JUST THEORY.ALL STUDY PROGRAMMES ARE DESIGNED TO DEVELOP PRACTICAL SKILL IN THE COMPANY. -CESKE BUDEJOVICE IS ONE OF THE SAFEST AND MOST AFFORDABLE CITIES IN EUROPE. -VSTE ALSO AIMS TO STREGTEN COOPERATION WITH APPLICATION SPHERE, SUCH AS IN INTERSHIP MENTORING PROGRAM OR APPLIED RESEARCH WITH INTERNATIONAL PARTNERS -STUDY PROGRAMMES ARE OFFERED IN ENGLISH AND CZECH LANGUAGE IN TECHNICAL AND BUSINESS FIELD AT 3 FACULTIES.

FINLAND E6

NEXT MOVE FINLAND & FINEST FUTURE ส่วนลด 10,000 บาท ค่าเข้าโครงการนักเรียนมัธยมปลาย ส่วนลด 10,000 บาท ค่าเข้าโครงการนักเรียนสายอาชีพ ส่วนสด 5,000 บาท WINTER CAMP 2024

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI -COMPETITION SCHOLARSHIP UPTO 5,000 EURO FOR FEBRUARY AND SEPTEMBER - BOTH UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE PROGRAM -SCHOLARSHIP UPTO 50% FOR SUMMER COURES -EARLY BIRD DISCOUNT 10% - BOTH UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE PROGRAM

JAPAN M8

HIGASHIKAWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL&ASAHIKAWA WELFARE PROFESSIONAL TRAINING COLLEGE 150-HOUR COURSE 500 BAHT DISCOUNT COUPON

M11

JEDUCATION : STUDY IN JAPAN AND JAPANESE LANGUAGE COURSE IN THAILAND สมัคร,ชําระมัดจํา ค่ายเรียนภาษาญี่ปุ่น ทัศนศึกษา พร้อมศึกษาศิลปะวัฒนธรรม ญี่ปุ่น ที่เกียวโต รุ่นที่ 3 ภายใน 31 ตุลาคม 2023 รับราคาพิ เศษ!! 151,000 บาท

L8

TOKAI UNIVERSITY DOCTORAL DEGREE COURSES ABOUT SCHOOL OF SCIENCE AND MASTER DEGREE COURSES IN GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING ARE CONDUCTED IN ENGLISH.

K7

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY TUITION REDUCTION SCHOLARSHIPS, FROM 30% TO 100%, VALID FOR UP TO 4 YEARS, ARE AVAILABLE TO ALL E-TRACK APPLICANTS TO APPLY.


NEW ZEALAND N4

LINCOLN UNIVERSITY - NZ 10,000NZ$ SCHOLARSHIP FOR MASTER’S DEGREE PROGRAMME AND 12-WEEK ENGLISH LANGUAGE STUDY SCHOLARSHIP

UNITED STATES OF AMERICA D6

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL FIND OUT HOW YOU CAN BE ELIGIBLE TO THE GLOBAL CITIZEN FUND AND OTHER TUITION AWARD OF UP TO 30,000USD OFFERED TO CANDIDATES FROM THAILAND

PHILIPPINES CELLA ENGLISH ACADEMY PAVILION 10% DISCOUNT TUITION AND DORMITORY FEE

A1

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY APPLICATION FEE WAIVER FOR ROYAL THAI SCHOLARS

PHILIPPINES LAPULAPU-CEBU INTERNATIONAL COLLEGE PAVILION FREE REGISTRATION FEE $200

C1

SEATTLE COLLEGES APPLICATION FEE WAIVER IF APPLY WITHIN 3 DAYS OF OCSC

PHILIPPINES WINNING ENGLISH ACADEMY (CEBU) PAVILION CLASSIC ESL PROGRAM PROMOTION (1)EVERY 4 WEEKS FOR $150 OFF! (2)LONG-TERM PROMO:STUDY LONGER FOR MORE DISCOUNT!!! (3)LIMITED SLOTS 4 FREE ROOM UPGRADE

C6

SUFFOLK UNIVERSITY FREE APPLICATION IF APPLY THROUGH NORTH AMERICA STUDY, OUR UNIVERSITY REPRESENTATIVE IN THAILAND.

B7

XAVIER UNIVERSITY (CINCINNATI, OHIO) FREE APPLICATION FEE

THE PHILIPPINES

SINGAPORE J7

SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY A UNIQUE OPPORTUNITY TO IMMERSE YOURSELF IN A RICH AND INNOVATIVE LEARNING ENVIRONMENT TO MASTER YOUR FUTURE WITH A GLOBALLY RECOGNISED UNIVERSITY,SMU

THAILAND Z5,Z6

AUA LANGUAGE CENTER GET 10% DISCOUNT FOR IELTS PREPARATION COURSE (90 HRS.)

D5

CRIMSON EDUCATION UP TO 20% DISCOUNT WHEN BOOK A CONSULT IN THE EVENT

G7,G8,G9

EUROPEAN UNION โครงการอีราสมุสพลัส ได้รับงบประมาณจากอียู โดยเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลก ได้เข้ามาเรียนและอยู่อาศัยในยุโรปเพื่ อเพิ่ มพู นความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์

UNITED KINGDOM U6,T6

BRITISH COUNCIL IELTS GET FREE IELTS ONLINE PREPARATION (ROAD TO IELTS) WHEN REGISTER FOR IELTS AT THE EVENT

O7,O8,N7, N8,Z12

HANDS ON EDUCATION CONSULTANTS -HANDS ON EDUCATION CONSULTANTS PRIORITY IS SINCERE SERVICE TO ASSIST THAI STUDENTS TO FURTHER THEIR STUDIES IN THE UK WITH THE RIGHT COURSES -WE PROVIDE IN-DEPT DETAILS TO HELP STUDENTS MAKE THE RIGHT CHOICE. WE ARE HAPPY TO HELP STUDENTS FROM THE VERY START TO FINISH, ALL FREE OF CHARGE

R6

STAFFORDSHIRE UNIVERSITY, UK. COMPLEMENTARY IN-HOUSE ENGLISH LANGUAGE TEST (IELTS EQUIVALENT) WILL BE AVAILABLE FOR APPLICANTS FROM OCSC 2023 EXCLUSIVELY *T&C APPLY

T12

UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD SCHOLARSHIPS OF UP TO £4,000 FOR EVERY YEAR OF STUDY. TOTAL OF £12,000 FOR UNDERGRADUATE (BACHELORS) PROGRAMMES OVER THE 3-4 YEARS.

U12

UNIVERSITY OF LEICESTER UNDERGRADUTE AND POSTGRADUAT SCHOLARSHIPS UP TO £5,000 PER YEAR OF STUDY AVAILABLE AT THE UNIVERSITY OF LEICESTER

OTHER W1

APEX EDUCATION CONSULTANT CO.,LTD. APPLICATION FEE WAIVED

E1

TOEFL AND GRE TESTS DISCOUNT VOUCHERS FOR THE GRE TEST


SCHOLARSHIP INFORMATION AUSTRALIA

Q1-Q5

MACQUARIE UNIVERSITY -ASEAN SCHOLARSHIP $10,000 PER YEAR -ENGLISH SCHOLARSHIP 50% -WOMEN IN MANAGEMENT AND FINANCE SCHOLARSHIP $15,000 PER YEAR

P6

MONASH UNIVERSITY MONASH UNIVERSITY INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP $10,000 PER ANNUM

Q1-Q5

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND -INTERNATIONAL HIGH ACHIEVERS SCHOLARSHIP AUD 10,000 -UQ INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP 25% REDUCTION IN TUITION FEES PER SEMESTER

Q1-Q5

THE UNIVERSITY OF SYDNEY -VICE CHANCELLORS INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (VCIS) UP TO $40,000 -SYDNEY INTERNATIONAL STUDENT AWARD (THAILAND) 20% DISCOUNT OFF TUITION FEES FOR COURSE DURATION

Q1-Q5

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA -GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIPS TUITION FEE DISCOUNTS UP TO $AUD 12K PER YEAR -INTERNATIONAL STUDENT AWARD $5,000 PER YEAR FEE REDUCTION

CANADA PAVILION

BROCK UNIVERSITY BROCK SCHOLARS AWARD $13,600

F4

CAPE BRETON UNIVERSITY & CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE SCHOLARSHIP $1,000

F6

FANSHAWE COLLEGE LANGUAGE AWARD 1,000CAD

CANADA PAVILION

NIAGARA COLLEGE EAP TO POSTSECONDARY SCHOLARSHIP $2,500 – $5,000

E3

VANCOUVERTHAI.COM -VGC INTERNATIONAL COLLEGE SCHOLARSHIP CAD 500 -DISCOUNTED APPLICATION FEE DISCOUNTED 50%

BELGIUM E4

EMBASSY OF BELGIUM IN BANGKOK -MASTER MIND SCHOLARSHIPS €9 600 + TUITION FEE WAIVER / ACADEMIC YEAR (1-2) -ERASMUS MUNDUS JOINT MASTERS SCHOLARSHIPS TUITION + (PARLTLY) VISA, TRAVEL, LIVING (1-2Y) -VARIOUS INSTITUTION-BASED SCHOLARSHIPS DEPENDING ON THE INSTITUTION -VARIOUS GRANTS AND LOANS HTTPS://WWW.STUDYINBELGIUM.BE/EN/SCHOLARSHIPS

CANADA CANADA PAVILION

BROCK UNIVERSITY BROCK SCHOLARS AWARD $13,600


SCHOLARSHIP INFORMATION CANADA

AI4

NANJING UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

F4

CAPE BRETON UNIVERSITY & CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE CAPE BRETON LANGUAGE CENTRE SCHOLARSHIP $1,000

AJ5

SHANGHAI PUBLISHING AND PRINTING COLLEGE FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

F6

FANSHAWE COLLEGE LANGUAGE AWARD 1,000CAD

AJ6

CANADA PAVILION

NIAGARA COLLEGE EAP TO POSTSECONDARY SCHOLARSHIP $2,500 – $5,000

E3

VANCOUVERTHAI.COM VGC INTERNATIONAL COLLEGE SCHOLARSHIP CAD 500

SHENZHEN INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES -CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ -ANSO SCHOLARSHIP FOR YOUNG TALENTS ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ -UCAS FULL & PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ -SIAT INTERNATIONAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AF1

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AE1

SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AI6

SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

CHINA

AA2

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ัก ค่าเรียน ค่าทีพ

AB1

CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ัก ค่าเรียน ค่าทีพ

AP5

CUHK-SHENZHEN -HONOR SCHOLARSHIP FULL TUITION AND A MONTHLY LIVING ALLOWANCE -FULL TUITION SCHOLARSHIP CNY 115,000 PER YEAR -HALF TUITION SCHOLARSHIP CNY 57,500 PER YEAR -QUARTER TUITION SCHOLARSHIP CNY 28,750 PER YEAR

AJ4

DONGHUA UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AI5

FUDAN UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AF2

THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (GUANGZHOU) FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AL6

HUAQIAO UNIVERSITY -CSC SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ -ทุนเฉินเจียเกิง ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ -ทุน ONE BELT ONE ROAD ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AK4

JIANGSU NORMAL UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AE2

JINAN UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AI3

KUNMING MEDICAL UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AO2

MALISHAEDU THAILAND -ปริญญาตรี ฟรีค่าเรียน ฟรีค่าหอ มีค่าครองชีพ -ปริญญาตรี ฟรีค่าเรียน มีค่าครองชีพ

AD2

NANCHANG UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

Pacific Premiere Study Abroad เรย ี นตอ ่ แคนาดา ทำงานแคนาดา

@PacificPremiere www.pacificpremiere.com 085 658 700


SCHOLARSHIP INFORMATION SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY -CSC SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ -SWJTU PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ -CHENGDU GOVERNMENT SCHOLARSHIP ่ ัก ค่าเรียน ค่าทีพ

AL2

KIANG WU NURSING COLLEGE OF MACAU FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AJ1

MACAO INSTITUTE FOR TOURISM STUDIES FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AB2

UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AJ2

MACAO POLYTECHNIC UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

S5

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM NINGBO CHINA -GOVERNMENT SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ -FAMILY MEMBER SCHOLARSHIP ค่าเรียนบางส่วน -GLOBAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AK3

MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ADMISSION SCHOLARSHIPS ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AJ3

UNIVERSITY OF MACAU FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AK6

WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AK1

UNIVERSITY OF SAINT JOSEPH FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AC2

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY -CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ -XJTU-XI’AN CITY GOVERNMENT BELT & ROAD SCHOLARSHIP 15,000-25,000 หยวนต่อปี -XJTU SIYUAN INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน

AD1

AL4

XI'AN JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY PARTIAL SCHOLARSHIP ค่าเรียน

AI1

YANGTZE UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

AI2

ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

HONG KONG, CHINA Z12A

THE CHINESE UNIVERSITY ENTRANCE SCHOLARSHIPS ¼ - FULL OF PROGRAM TUITION FEE

AP6

THE EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG EDUHK ENTRANCE SCHOLARSHIP HK$70,000 (~USD9,000) TO HK$185,000 (~USD23,700)

AP3

THE HANG SENG UNIVERSITY OF HONG KONG -ENTRANCE SCHOLARSHIP FOR UNDERGRADUATE STUDENTS UP TO FULL TUITION FEE FOR YEAR 1 TO 4 -HALF-TUITION FEE SCHOLARSHIP FOR TAUGHT POSTGRADUATE STUDENTS UP TO 50% OF TUITION FEE

AP1

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY SCHOLARSHIPS (FULL/HALF/ONE-OFF) & TUITION WAIVER THB3,410,000

AP2

HONG KONG METROPOLITAN UNIVERSITY HKMU ADMISSION SCHOLARSHIP SCHEME FOR INTERNATIONAL STUDENTS USD 7,700 - 30,000

CZECH REPUBLIC F7

FINLAND E6

CITY UNIVERSITY OF MACAU FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเรียน ค่าทีพ

AL3

EDUCATION AND YOUTH DEVELOPMENT BUREAU OF THE MACAO SAR GOVERNMENT FULL SCHOLARSHIP, PARTIAL SCHOLARSHIP ่ ั ก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกัน ค่าเรียน ค่าทีพ

NEXT MOVE FINLAND EARLY BIRD DISCOUNTS UP TO 50 % TUITION FEES FOR BACHELOR AND MASTER DEGREE UNIVERSITY SCHOLARSHIP UP TO 50 % FOR EVERYONE

FRANCE

FRANCE PAVILION

ESSCA SCHOOL OF MANAGEMENT -BACHELOR'S DISTINCTION SCHOLARSHIP 1000EUROS TO 2000 EUROS -MASTER’S EXCELLENCE SCHOLARSHIP 1500-2500 EUROS -GRANDE ECOLE PROGRAMME EXCELLENCE SCHOLARSHIPS 1500 EUROS TO 2500 EUROS -PRESIDENT TUITION AWARD 5000 EUROS

FRANCE PAVILION

ESSEC BUSINESS SCHOOL -ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP UP TO 25% OF TOTAL TUITION FEES. -REGIONAL DIVERSITY SCHOLARSHIP UP TO 25% OF TOTAL TUITION FEES.

FRANCE PAVILION

IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT -EARLY BIRD SCHOLARSHIP 1000 EUR -PARTNER SCHOLARSHIP 500 EUR -GMAT SCHOLARSHIP 500 EUR TO 1000 EUR -MERIT BASED SCHOLARSHIP 500 EUR TO 4500 EUR

FRANCE PAVILION

RENNES SCHOOL OF BUSINESS -TALENT SCHOLARSHIP 5000 EUROS -UNFRAMED SCHOLARSHIP 5000 EUROS -BIENVENUE EN FRANCE 500 EUROS

MACAO, CHINA AK2

MASARYK UNIVERSITY SCHOLARSHIP FOR OUTSTANDING STUDY RESULTS DIFFERENT AT EACH FACULTY


SCHOLARSHIP INFORMATION GERMANY

H8

MUNICH BUSINESS SCHOOL MBS SCHOLARSHIPS 10 – 50 %

H10-H11, I10-I11

STUDY IN GERMANY DAAD SCHOLARSHIP PRGRAMMS FOR THAILAND 934-1200 EURO/MONTH

IRELAND

J10

UNIVERSITY OF EUROPE FOR APPLIED SCIENCES -3-YEAR BACHELOR HIGH ACHIEVERS SCHOLARSHIP VALUE FROM 5% TO 50% BASED ON APPLICANT’S ACADEMIC -MASTER SCHOLARSHIP VALUE 15%-33% BASED ON STUDENT'S PAYMENT PLAN -GAME DESIGN SCHOLARSHIP €1,500 -POTSDAM - DIGITAL PIONEERS SCHOLARSHIP €2,000 -HAMBURG - INTERNATIONAL SCHOLARSHIP €1,500 -BERLIN - YOUNG ENTREPRENEUR’S SCHOLARSHIP €1,500 -BERLIN - CREATIVE MINDS SCHOLARSHIP €1,500 -SHERRYL KINTU SCHOLARSHIP 100% ON THE TUITION FEE -CULTURAL DIVERSITY SCHOLARSHIP 50% ON YOUR FIRST YEAR

IRELAND PAVILION

DUBLIN BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL STUDENT SCHOLORSHIP 1000 / 2350 EUR

IRELAND PAVILION

ENTERPRISE IRELAND -GOVERNMENT OF IRELAND INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS FULL FEES & €10,000 STIPEND FOR ONE YEAR’S STUDY -IRISH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS SCHOLARSHIPS VALUE SET BY IRISH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

IRELAND PAVILION

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN -INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP 2000-10000 -GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP 50% AND 100% TUITION FEE REDUCTION -GOVERNMENT OF IRELAND - INTERNATIONAL EDUCATION SCHOLARSHIP TUITION FEE AND STIPEND -HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN OF THAILAND SCHOLARSHIP TUITION FEE AND STIPEND

IRELAND PAVILION

UNIVERSITY OF GALWAY -GLOBAL ACHIEVEMENT SCHOLARSHIP EUR 2000 -J.E. CAIRNES SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS MERIT SCHOLARSHIPS UP TO 50% OF THE TUITION FEES -EXTERNAL FUNDING SOURCES FOR INTERNATIONAL STUDENTS UP TOO 100%

ITALY

F10,F11

DOMUS ACADEMY PORTFOLIO SCHOLARSHIP UPTO 5500 EURO

F10,F11

STUDY IN GERMANY -PORTFOLIO SCHOLARSHIP UPTO 5,000 EURO -SCHOLARSHIP UPTO 5,000 EURO

JAPAN

M8

HIGASHIKAWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL&ASAHIKAWA WELFARE PROFESSIONAL TRAINING COLLEGE -HIGASHIKAWA SCHOLARSHIP (LONG TERM) 400,000 - 1,100,000 YEN -HIGASHIKAWA SCHOLARSHIP (SHORT TERM) 62,000-124,000

L7

KYOTO UNIVERSITY OF ADVANCED SCIENCE -KUAS-E SCHOLARSHIP 100% OR 50% TUITION FEE WAIVER -SUPER KUAS-E SCHOLARSHIP 100% TUITION FEE WAIVER AND FULLY STIPEND

L8

TOKAI UNIVERSITY -HONORS SCHOLARSHIP FOR INTERNATIONAL STUDENTS (UNDERGRADUATE SCHOOL) 100 % TUITION -SCHOLARSHIP FOR INTERNATIONAL STUDENTS (UNDERGRADUATE SCHOOL) 300,000 YEN / YEAR -GRADUATE SCHOOL SCHOLARSHIP TYPE 1 (DOCTORAL PROGRAM) 600,000 YEN / YEAR -GRADUATE SCHOOL SCHOLARSHIP TYPE 2 (MASTER PROGRAM) 360,000 YEN / YEAR -GRADUATE SCHOOL SCHOLARSHIP TYPE 2 (MASTER PROGRAM) 120,000 YEN / YEAR


SCHOLARSHIP INFORMATION JAPAN K7

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY -TIU TUITION REDUCTION SCHOLARSHIPS REDUCE 30% TO 100% OF TUITION -TIU MODEL UNITED NATIONS (MUN) SCHOLARSHIP ENROLLMENT FEE OF 250,000 YEN WAIVED

K8

FUKUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SCHOLARSHIP STIPENDS FOR PRIVATELY FINANCED INTERNATIONAL STUDENTS ABOUT 50% OF THE TUITION FEE WILL BE GIVEN AS A SC.

SINGAPORE J7

SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY (SMU) -SMU ASEAN PG SCHOLARSHIP SGD 10,000 -LEADERSHIP POTENTIAL UP TO 30% OF THE TUITION FEE -ACADEMIC EXCELLENCE UP TO 30% OF THE TUITION FEE -GLOBAL AWARENESS UP TO 30% OF THE TUITION FEE -COMMUNITY IMPACT UP TO 30% OF THE TUITION FEE -IMPACT ON ASIA UP TO 30% OF THE TUITION FEE -WOMEN IN BUSINESS UP TO 30% OF THE TUITION FEE -SOE MSFE DIVERSITY SCHOLARSHIP A MONETARY AWARD OF SGD 8,000 -SMU LLM SCHOLARSHIP AN ANNUAL VALUE OF SGD 10,000 -DIANA KOH SCHOLARSHIP A VALUE OF SGD 20,000

I7

SINGAPORE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES ASEAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP REFER TO WEBSITE FOR FULL DETAILS

MALAYSIA

Z8

ASIA SCHOOL OF BUSINESS -ASB MBA MERIT-BASED FELLOWSHIP UP TO 50% OF THE TUITION FEE -ASB EMBA MERIT-BASED FELLOWSHIP UP TO 25% OF THE TUITION FEE

NEW ZEALAND

NEW ZEALAND PAVILION

LINCOLN UNIVERSITY - NZ MASTER’S DEGREE PROGRAMME SCHOLARSHIP 10,000NZ$

NEW ZEALAND PAVILION

MASSEY UNIVERSITY FEE WAIVER FOR INTERNATIONAL STUDENTS UP TO NZD 5000

NEW ZEALAND PAVILION

UNIVERSITY OF OTAGO -UNIVERSITY OF OTAGO DOCTORAL SCHOLARSHIPS UP TO NZ$124,200 FOR THREE YEARS (2023 RATE) -UNIVERSITY OF OTAGO INTERNATIONAL MASTER'S RESEARCH SCHOLARSHIP UP TO NZD$27,800 FOR ONE YEAR (2023 RATE) -VICE-CHANCELLOR’S INTERNATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS NZD$10,000 FOR TUITION FEES -UNIVERSITY OF OTAGO ENTRANCE SCHOLARSHIPS UP TO NZ$30,000 (2023 RATE) -VICE-CHANCELLOR’S SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS NZD$10,000 FOR TUITION FEES -OTAGO PATHWAY SCHOLARSHIP FROM NZD$5,000 FOR TUITION FEES

NEW ZEALAND PAVILION

THE UNIVERSITY OF WAIKATO -VICE CHANCELLOR'S INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP NZ$15,000 -UNIVERSITY OF WAIKATO DOCTORAL SCHOLARSHIP NZ$27,500 PA + TUITION FEES AND OTHER FEES -SCHOLARSHIPS AT THE UNIVERSITY OF WAIKATO COLLEGE UP TO NZ$5,000

THE PHILIPPINES

PHILIPPINES PAVILION

WINNING ENGLISH ACADEMY (CEBU) -WINNING FULL SCHOLARSHIP USD 8000 -WINNING SUPPORT SCHOLARSHIP USD 1000 -WINNING OUTSTANDING SCHOLARSHIP USD 800

RUSSIA

G6

SKOLTECH MASTER OF SCIENCE SCHOLARSHIP NO TUITION FEE, 500 $ PER MONTH, DORMITORY INCL.

SOUTH KOREA AP4

SUN MOON UNIVERSITY ENTRANCE SCHOLARSHIP 50% TUITION FEE(ABOUT 48,000BHT)

SWEDEN SWEDEN PAVILION

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KTH SCHOLARSHIP TUITION FEE WAIVER

SWEDEN PAVILION

UPPSALA UNIVERSITY UPPSALA UNIVERSITY SCHOLARSHIP VARIES

SWITZERLAND M5

GLION AND LES ROCHES -INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) SCHOLARSHIP 10% -HOSPITALITY SCHOLARSHIP 10% -MERIT-BASED SCHOLARSHIPS 10%, 15% OR 20%

THAILAND Z5,Z6

AUA LANGUAGE CENTER ENGLISH FOR COMMUNICATION COURSE, 4 PRIZES 18,000 B.

G7,G8,G9

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO THAILAND โครงการอีราสมุสพลัส งบประมาณของโครงการอีราสมุสพลัสในปีพ.ศ. 2564- 2570


SCHOLARSHIP INFORMATION UNITED KINGDOM

SCOTLAND PAVILION

ABERTAY UNIVERSITY INTERNATIONAL POSTGRADUATE ABERTAY SCHOLARSHIP £3,000

W6

BANGOR UNIVERSITY -SNOWDON MASTERS SCHOLARSHIPS UP TO £15,000 PER ANNUM TOWARDS YOUR TUITION FEES, -VICE-CHANCELLOR SCHOLARSHIPS £10,000 -DEANS SCHOLARSHIPS £6,000 -INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS £4,000

S7

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS SCHOLARSHIP 2000 GBP

U6,T6

BRITISH COUNCIL THAILAND BRITISH COUNCIL IELTS PRIZE GBP5000

V4

CITY, UNIVERSITY OF LONDON -BAYES BUSINESS SCHOOL COURSE SCHOLARSHIPS (MASTERS) 20% OFF TUITION FEES -BAYES BUSINESS SCHOOL MSC PROGRAMME SCHOLARSHIPS VARIOUS -CITY LAW SCHOOL SCHOLARSHIP FOR ACADEMIC EXCELLENCE £2,000-£5,000 -CITY LAW SCHOOL DEAN’S SCHOLARSHIP FOR ACADEMIC EXCELLENCE 100% TUITION FEES -SCHOOL OF HEALTH SCIENCE INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP £1,000 - £5,000 -GLOBAL STEM LEADERSHIP MASTERS SCHOLARSHIP 50%-75% OFF TUITION FEES -ENGINEERING SCHOLARSHIP (INTERNATIONAL APPLICANTS) £2,000 OFF TUITION FEES -COMPUTER SCIENCE / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE SCHOLARSHIP (INTERNATIONAL APPLICANTS) £2,000 OFF TUITION FEES -PRESIDENT’S INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (UNDERGRADUATE) 50% OFF TUITION FEES FIRST YEAR TUITION FEES -BAYES BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 25% OFF FIRST YEAR TUITION FEES -BMUS MUSIC PERFORMANCE SCHOLARSHIP £2000 OFF FIRST YEAR TUITION FEES

U8

DE MONTFORT UNIVERSITY -DMU INTERNATIONAL SCHOLARSHIP 2000 - 2500 GBP -LEICESTER POSTGRADUATE PARTNERSHIP 20% FEE REDUCTION

R10

FALMOUTH UNIVERSITY INTERNATIONAL TALENT AWARDS £6000

Y18

IMPERIAL COLLEGE LONDON UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS AVAILABLE VARIES

T11

LANCASTER UNIVERSITY -LANCASTER GLOBAL SCHOLARSHIP - POSTGRADUATE £5,000 FOR THE FIRST YEAR OF ENTRY -MANAGEMENT SCHOOL MASTER'S SCHOLARSHIP - POSTGRADUATE £4,000 IN YOUR FIRST YEAR OF STUDY -MANAGEMENT SCHOOL MBA SCHOLARSHIP UP TO £15,000

W7

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS 25% OF TUITION FEES FOR THE FIRST YEAR OF STUDY

V7

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY -NTU EXCELLENCE SCHOLARSHIP 50% OF TUITION FEE -THAILAND HIGH ACHIEVERS AWARD £3,000


SCHOLARSHIP INFORMATION UNITED KINGDOM

shift your

dream to reality

S11

SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY TRANSFORM TOGETHER SCHOLARSHIP 50% COURSE FEES WAIVER

T4

SOAS UNIVERSITY OF LONDON INTERNATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP £5,000

S10

ST MARY'S UNIVERSITY, LONDON -ST MARY’S INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP - UG £3,000 -ST MARY’S INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP - PG £2,000 -ST MARY’S INTERNATIONAL COUNTRY SCHOLARSHIP - THAILAND £1,000

R6

STAFFORDSHIRE UNIVERSITY -SMART SCHOLARSHIP UG £9,000 -SMART SCHOLARSHIP PGT £3,000

W12A

STUDYGROUP -INTERNATIONAL FOUNDATION YEAR (DURHAM UNIVERSITY) £5,000 -PRE-MASTER PROGRAME (DURHAM UNIVERSITY) £5,000 -INTERNATIONAL FOUNDATION YEAR (UNIVERSITY OF SHEFFIELD) £5,000

U3

SWANSEA UNIVERSITY -THRIVE BURSARY £3,000 -BRITISH COUNCIL GREAT SCHOLARSHIP £10,000

W10

UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS -UCA CREATIVE DEVELOPMENT SCHOLARSHIP £4,500 -PATHWAYS TO DEGREE IF YOU RECEIVED A FEE REDUCTION FOR YOUR INTEGRATE

W12

UNIVERSITY OF BATH -UNGERGRADUATE SCHOLARSHIPS £1,000-6,000 DEPENDING ON PROGRAMME AND GRADES -DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC EXCELLENCE (MASTERS) £5,000 -GLOBAL LEADERS SCHOLARSHIP (MASTERS) £5,000 -SCHOOL OF MANAGEMENT SCHOLARSHIPS (MASTERS INCLUDING MBA) £5000+

S12

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM GLOBAL MASTERS SCHOLARSHIPS £2,000

R11

UNIVERSITY OF BRADFORD -UNIVERISTY OF BRADFORD SCHOLARSHIP £2,000 -COURSE SPECIFIC SCHOLARSHIPS RANGING FROM £6,000 TO 50% OF TUITION FEES

Y17

UNIVERSITY OF BRISTOL -THINK BIG SCHOLARSHIP UNDERGRADUATE APPROX £6500 - £13000 -THINK BIG POSTGRADUATE APPROX £6500 - £26000

W8

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE -INTERNATIONAL BURSARY £1,000 -EXCELLENCE SCHOLARSHIP £3,000 -WOMEN IN STEM £2,000


SCHOLARSHIP INFORMATION SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF DUNDEE -GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP £6,000 -GLOBAL CITIZENSHIP SCHOLARSHIP £5,000

X4

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA -THAILAND AWARD UP TO GBP6,000 -THAMMASAT UNIVERSITY, SCHOOL OF LAW SCHOLARSHIP 2 X 50% SCHOLARSHIP OR UP TO GBP6,000 SCHOLARSHIP -CHULALONGKORN UNIVERSITY, SCHOOL OF LAW SCHOLARSHIP 1 X 50% SCHOLARSHIP OR UP TO GBP6,000 SCHOLARSHIP -THAMMASAT UNIVERSITY, SCHOOL OF ECONOMICS SCHOLARSHIP 1 X 50% SCHOLARSHIP OR UP TO GBP6,000 SCHOLARSHIP

V5

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH THE UNIVERSITY OF EDINBURGH POSTGRADUATE SCHOLARSHIPS VARIES

T12

UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD MERIT BASED SCHOLARSHIPS £2000-£4000

T10

UNIVERSITY OF HULL -FAIRER FUTURE GLOBAL SCHOLARSHIP 50% -GLOBAL ACHIEVERS' MASTERS SCHOLARSHIP £2,000

V10

UNIVERSITY OF KENT -INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP GBP 3,000 -KENT LAW SCHOOL LLM GLOBAL WELCOME SCHOLARSHIP GBP 2,500

U12

U5

UNIVERSITY OF LEICESTER -COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP EITHER £3,000 OR £5,000 -LAW SCHOLARSHIP EITHER £3,000 OR £5,000 -MEDIA, COMMUNICATIONS AND SOCIOLOGY MERIT POSTGRADUATE SCHOLARSHIP EITHER £3,000 OR £5,000 -SCHOOL OF BUSINESS INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP £3,000 -MUSEUM STUDIES MERIT SCHOLARSHIP EITHER £3,000 OR £5,000 UNIVERSITY OF LINCOLN -£5,000 SOUTH EAST ASIA SCHOLARSHIP £5,000 -50% GLOBAL LEADERS SCHOLARSHIP 50% OFF TUITION FEES FOR ONE YEAR OF STUDY -£2,000 GLOBAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP £2,000

U2

UNIVERSITY OF LIVERPOOL HRH PRINCESS SIRINDHORN UNIVERSITY OF LIVERPOOL SCHOLARSHIP FULL TUITION FEES AND LIVING STIPEND OF £9,000

Y16

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS VARIOUS

T8

UNIVERSITY OF PLYMOUTH -INTERNATIONAL ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS 50% OFF YOUR TUITION FEES IN YEAR 1 -SCHOOL OF PSYCHOLOGY – INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS £4,000 -INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIPS £2,000+ OFF YOUR TUITION FEES IN YEAR 1

V11

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH CHANCELLOR'S GLOBAL ACADEMIC MERIT SCHOLARSHIP £3000

U11

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD -INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 2023 WORTH £2,000 OR £2,500. -INTERNATIONAL POSTGRADUATE SCHOLARSHIP 2023 WORTH £2,000 OR £2,500. -INTERNATIONAL UNDERGRADUATE MERIT SCHOLARSHIP 2023 WORTH 50% OF THE TUITION FEE EACH YEAR. -INTERNATIONAL POSTGRADUATE TAUGHT MERIT SCHOLARSHIP 2023 WORTH 25% OF YOUR TUITION FEE.

SCOTLAND PAVILION

UNIVERSITY OF STIRLING -INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP £2,000 PER YEAR -POSTGRADUATE THAILAND SCHOLARSHIP £4,000

X1

UNIVERSITY OF SUNDERLAND -INTERNATIONAL SCHOLARSHIP GBP1,400 (YEARLY) -INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS GBP900

Y12A

UNIVERSITY OF WARWICK -WBS SCHOLARSHIPS 10%-50% OF TUITION FEE -WMG EXCELLENCE SCHOLARSHIPS 10%-50% OF TUITION FEE -WARWICK LAW SCHOOL LLM SCHOLARSHIP 100% OF FEES -ECONOMICS EXCELLENCE SCHOLARSHIP 100% OF FEES

U10

UNIVERSITY OF WESTMINSTER POSTGRADUATE PART FEE SCHOLARSHIP GBP 3,000

UNITED STATES OF AMERICA

C2

THE UNIVERSITY OF UTAH UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 8,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS)

B1-4

WORLD EDUCATION PROVOST SCHOLARSHIP AND SCHOLARSHIP DISCOUNT 10% UP TO FULL SCHOLARSHIP

C4

ARIZONA STATE UNIVERSITY -NEW AMERICAN UNIVERSITY SCHOLARSHIP $5000 TO $14500 -GRADUATE MERIT–BASED SCHOLARSHIPS $2,500 TO 10,000 -GRADUATE MERIT–BASED SCHOLARSHIPS $6,000 TO 10,000 -UNDERGRADUATE ASU-USA PATHWAYS ADMISSION 3-TERM PROGRAM: $8,500 / 1-TERM PROGRAM: $3,600

D4

CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY DEPARTMENTAL FELLOWSHIP TUITION REDUCTION

C4

DEPAUL UNIVERSITY -THE CDM PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP $6,000 TO $9,000 OVER SIX CONSECUTIVE TERMS -INCOMING FRESHMAN SCHOLARSHIPS $9,000 TO 25,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS)) -TRANSFER SCHOLARSHIPS $3,000 TO $16,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS))

D6

HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL MERIT-BASED AND NEED-BASED SCHOLARSHIPS 5,000 TO 30,000USD


SCHOLARSHIP INFORMATION UNITED STATES OF AMERICA C5

ILLINOIS STATE UNIVERSITY -UNDERGRADUATE INTERNATIONAL ADMISSIONS SCHOLARSHIP $1,000-$2,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS) -UNDERGRADUATE REGIONAL SCHOLARSHIPS $2,000-$8,000 PER YEAR

A1

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY -PROVOST'S FELLOWSHIP $16000 - $32000 + TUITION, HEALTH INSURANCE -MANSOUR GRADUATE FELLOWSHIP $10000 STIPEND TO ADD TO OTHER FUNDING SOURCES -UNIVERSITY GRADUATE FELLOWSHIP $4000 STIPEND TO ADD TO OTHER FUNDING SOURCES

B10

NORTHEASTERN UNIVERSITY MERIT-BASED SCHOLARSHIP 25% OF THE TUITION

C5

OREGON STATE UNIVERSITY -UNDERGRADUATE REGIONAL AWARDS 8,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS) -UNDEGRADUATE PROVOST’S SCHOLARSHIPS FOR EXCELLENCE 6,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS) -GRADUATE REGIONAL SCHOLARSHIPS $1,000-$7,500 PER YEAR -GRADUATE CONTINUED SUCCESS SCHOLARSHIP $3,000-$5,000 PER YEAR

C1

SEATTLE COLLEGES SEATTLE COLLEGES FOUNDATION SCHOLARSHIP FROM $1000 TO $5000 (USD)

D2

SHORELINE COMMUNITY COLLEGE NEW STUDENT SCHOLARSHIP $500

C6

SUFFOLK UNIVERSITY -UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP UP TO 22,000 PER YEAR -GRADUATE SCHOLARSHIP UP TO 20,000 PER YEAR

D3

TEXAS TECH UNIVERSITY COMPETITIVE SCHOLARSHIP 1,000USD AND NON-RESIDENT TUITION

B11

THE UNIVERSITY OF ALABAMA FELLOWSHIPS AND ASSISTANTSHIPS FULL TUITION, HEALTH INSURANCE, PLUS 15K-30K

C2

THE UNIVERSITY OF KANSAS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP UP TO 9,000 PER YEAR (UP TO 4 YEARS)

B8

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO -UNDERGRADUATE FIRST-YEAR STUDENT MERIT-BASED SCHOLARSHIP $16,000-$29,000 -UNDERGRADUATE TRANSFER MERIT BASED SCHOLARSHIP $7,000-$16,000

A3

UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA GLOBAL FRESHMAN SCHOLARS AWARD $2000-$10000

C2

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA -UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP UP TO $10,000 -GRADUATE SCHOLARSHIP UP TO $3,000

B7

XAVIER UNIVERSITY MERIT-BASED SCHOLARSHIP (RENEWABLE FOR 4 YEARS) UP TO 50% TUITION FEES

OTHER B5

FULBRIGHT THAILAND FULBRIGHT 35,000 USD/FIRST YEAR, 17,500 USD/SECOND YEAR


ร่วมรีวิวพาเดินงาน OCSC EXPO 2023 ผ่านทางแอป Tiktok - มาเดินงาน OCSC EXPO 2023 ในวันที่ 21-22 ต.ค. ที่ชั้น 5 สยามพารากอน พร้อมถ่ายคลิปรีวิวงาน ผ่านคลิป TikTok โดยใช้ effect น้องดรีมเมอร์ ่ ในการเล่าเรือ ่ ง) (เป็นส่วนหนึง

ร่วมกิจกรรม สแกนที่นี่

- พาเดินโซนที่น่าสนใจ ข้อมูลไหนที่อยากบอกต่อ - ความยาวคลิปไม่เกิน 1 นาที - โพสต์คลิปลง Tiktok และTag @ocscexpo พร้อมติดแฮชแท็ก

#เรียนต่อต่างประเทศ #งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศที่ใหญ่ท่ส ี ุดในไทย #ShiftYourDreamtoReality #FlySQ #OCSCEXPO #OCSCEXPO2023

เงื่อนไขการรับรางวัล - รางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประเภท Economy Class ไม่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติม ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้อง ชําระเองทั้งหมด (เช่น ค่าธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิง ภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทาง ฯลฯ) - จะต้องออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และเดินทาง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ยกเว้นช่วงเทศกาล) - อายุการใช้งานของตั๋วคือ 1 เดือน - ตั๋วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ - ตั๋วไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ - ตั๋วไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ - ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของตั๋วจะต้องส่งคืนให้กับสิงคโปร์แอร์ไลน์เพื่ อยกเลิก - ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมายืนยันตัวตนและรับรางวัลที่งาน ในวันที่ 22 ต.ค. ชั้น 5 สยามพารากอน - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


IELTS TEST K C MO


ส่องคุณสมบัติ ผู้สมัครทุน แต่ละประเภท ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล สําหรับนักเรียนม.ปลายเพื่ อต่อระดับปริญญา คุณสมบัติผู้สมัคร - กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่าํ กว่า 3.50

อายุไม่เกิน 20 ปี

shift your

dream to reality

ทุน UIS ทุนเรียนต่อป.ตรี ปีสุดท้าย (หลักสูตร 4 ปี) และระดับปริญญาโท คุณสมบัติผู้สมัคร - กําลังจะศึกษาปริญญาตรีช้น ั ปีสุดท้าย ของสถาบันการสึกษาในประเทศ - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

อายุไม่เกิน 25 ปี

ทุนบุคคลทัว ่ ไป คุณสมบัติผู้สมัคร ทุนระดับปริญญาโท / โท-เอก - กําลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

ทุนผูท ้ ไี่ ด้รบ ั การตอบรับ หรือกําลังศึกษาในสถาบัน ่ ค การศึกษาทีม ี วามโดดเด่น ในต่างประเทศ

อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่ อเรียนต่อป.โท / โท-เอก

คุณสมบัติผู้สมัคร - กําลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หรือสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับการตอบรับ ให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ กําลังศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคการศึกษาแรก) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล ในสาขาวิชานั้น ๆ (by Subject) - สาขาวิชาตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร

อายุไม่เกิน 40 ปี เพื่ อเรียนต่อป.เอก

อายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนระดับปริญญาเอก - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 3.50Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.