__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BUURTWERK

Interview met Yvan Bossuyt

content in je buurt MAART-MEI 2021 | BRUGGE BUURT- EN DIENSTENCENTRA MINTUS

Dag Yvan, jij bent voorzitter van Buurtwerk Stubbekwartier. Hoelang bestaat dit buurtwerk al en wat houdt het in? De opdracht van het buurtwerk staat omschreven in de statuten: ‘IJveren voor een zo ruim mogelijke integratie van de buurtbewoners. Deze integratie dient het sociaal, cultureel, economisch en educatief welzijn van de buurtbewoners te bevorderen’. Heel ruim dus, maar om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we heel wat enthousiaste medewerkers nodig die als vrijwilliger meewerken en de nodige aandacht hebben voor het leven en de noden in de buurt. Slechts op die manier kunnen we aan hun vragen gevolg geven. Om de samenhorigheid onder de buurtbewoners te bevorderen, organiseren we het hele jaar door tal van activiteiten. Deze zijn terug te vinden op de jaarlijkse kalender die we aan de bewoners bezorgen. Jammer genoeg liggen de activiteiten nu al zo goed als een jaar stil omwille van de coronacrisis. Dit is trouwens de reden waarom er voor 2021 nog geen kalender is opgemaakt, hoewel de voorgestelde data bij het bestuur bekend zijn. Eenmaal we weer kunnen opstarten, gaan we de activiteiten opnieuw aankondigen via flyers of buurtprivaatjes. Het buurtwerk in de huidige vorm, bekend als vzw Buurtwerk StubbekwartieR, bestaat sinds 1978, maar de oorsprong situeert zich al in 1971. In dat jaar werd de jongerengemeenschap KAT opgericht met wekelijkse activiteiten op zondagavond. KAT staat voor Kreatief, Actief en Tof. De Kattefeesten zijn hieruit gegroeid, met de bijbehorende verwijzing. Niets met katten te maken dus. De allereerste feesten vonden trouwens plaats in 1973 in het jongerenlokaal, maar dan als een Vlaamse kermis. Het jaar erop, in 1974, ontsponnen de feesten zich een eerste keer op het Werfplein met een driedaags programma.

Hoelang ben je de roerganger? Mijn aanduiding als voorzitter werd op de algemene vergadering van 22 april 1999 officieel bekrachtigd, bijna 22 jaar geleden dus. Meer info rond onder meer de samenstelling van het bestuur is terug te vinden via www.stubbekwartier.be. Met vragen kan je terecht bij info@stubbekwartier.be.

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Stèphanie del Cioppo, Ruddershove 4, 8000 Brugge Ontwerp: digicreate.be | Druk: Mediatopper Papier: 100% gerecycleerd papier Alle ‘Content in je buurt’-edities kan je hier terugvinden: www.dienstencentra-brugge.be/content-magazine

Het nieuwe coronavirus zorgde voor veel afgelastingen. Wat is er bij jullie niet kunnen doorgaan? De naaihobbyclub, de minivoetbalcompetitie, fietstochten, de jaarlijkse daguitstap, de vergaderingen, de thema-avonden van ons buurtcontact, de Halloween-sneukeltocht, het bezoek van Sinterklaas, de winterwandeling, de Kerstevocatie en de Kattefeesten. Ook de huisbezoeken door onze buurtcontactleden bij speciale gebeurtenissen zijn stilgevallen. Allemaal momenten van ontmoeting die jammer genoeg aan ons voorbij zijn gegaan. Geen nood echter, we staan met de hele ploeg klaar om opnieuw op te starten zodra het mag en kan.

Hoe zie je het in voor deze zomer? Vooral naar de Kattefeesten toe? Bij een eventueel alternatief zouden we de handen in elkaar kunnen slaan. Persoonlijk zie ik ons naar een ietwat normalere zomer evolueren. Ik ben van nature altijd positief ingesteld geweest en zie de zaken meestal rooskleurig in. Wat de Kattefeesten betreft is het uiteraard afwachten in welke mate er versoepelingen komen en onder welke voorwaarden we dergelijke feesten mogen organiseren. Zal de schrik er bij de mensen niet in zitten? Een financiële kater is het laatste wat we ons kunnen permitteren. We willen de toegang tot de feesten immers gratis houden, wat al sinds 1999 het geval is. Organisatorisch stelt zich de vraag of we nog in de mogelijkheid zullen zijn om alles tijdig klaar te krijgen: de huur van de tent en het vastleggen van de optredens zijn bijvoorbeeld zaken die in normale tijden lang op voorhand contractueel afgesproken worden. Als de feesten niet kunnen doorgaan, kunnen we misschien een kleinschaliger alternatief inplannen. Een samenwerking met het dienstencentrum ‘t Werftje is hierbij absoluut niet uitgesloten.

Wat is jouw mooiste moment in zoveel jaren buurtwerk? Er zijn in al die jaren natuurlijk al veel momenten geweest die mij bijblijven. Eén ervan wil ik je echter niet onthouden. We spreken over zondag 28 augustus 2005, de 32ste Kattefeesten. Een groepje jongeren organiseerde die avond voor de eerste maal ‘Stubbekwartier zingt’. Ze slaagden er in een volle(!) tent aan het zingen te krijgen en maakten van die avond een videofilm die onmiddellijk na het afsluiten van het zangfestijn werd geprojecteerd. Iedereen werd zowat gek bij het zien van de beelden over wat zich zonet had ontrold. Sommige bestuursleden kregen de tranen in de ogen en beseften opnieuw ten volle waarom ze hun inspanningen voor het buurtwerk deden. Het gaf een boost om er mee door te gaan.

DIENSTENCENTRUM 'T WERFTJE Werfstraat 88, 8000 Brugge (Christus Koning) Lijn 4 / 5 / 7 / 9 / 15 / 17 / 25 / 53 / 88 / 90 Halte Nicolas Gombertstraat Om de vijf minuten. LDC 't Werftje

Beste buur, Je hebt een gloednieuwe Content in handen! Laat het een fijne houvast zijn in nog steeds bewogen tijden. De eerste maanden van dit jaar verschilden niet zo gek veel van de maanden daarvoor. We hebben niet uitbundig gefeest bij de jaarwisseling, hebben geen restaurantbezoekjes gepleegd en er zijn evenmin in grote groepen wensen uitgewisseld. Die dingen zijn wat in onbruik geraakt, maar desondanks houden we de moed erin met het team van jouw buurtcentrum.

Ashley Vanhoorde T 050 32 60 50 GSM 0470 63 38 60 E ashley.vanhoorde@mintus.be

Met een stevige knipoog geven we je mee dat dat team meer dan ooit paraat staat, vers ‘geknipt en gekapt’, nu de kapsalons weer geopend zijn. We behouden de blik op de wereld en proberen je van dienst te zijn, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Die maatregelen zorgen er nog steeds voor dat we heel wat zaken onder voorbehoud communiceren. We kunnen geen garantie geven dat activiteiten doorgaan en raden je daarom aan om geregeld even te kijken op www.dienstencentra-brugge.be voor de meest recente informatie. Up-to-date blijven is de boodschap. Beste Bruggeling, Vooreerst willen wij u bedanken voor het geduld, het begrip en de inzet die u vorig jaar en ook dit jaar al toonde. Het lijkt veraf, maar een jaar geleden veranderde ons leven van de ene dag op de andere. Het coronavirus sloeg toe en zette alles op z’n kop. Maar er is goed nieuws: Stad Brugge zette op korte tijd een vaccinatiecentrum met alle noodzakelijke faciliteiten op poten. Personeel van Stad Brugge en OCMW Brugge, huisartsenkring HABO, de apothekers en andere medewerkers uit de eerstelijnszone en Lokale Politie Brugge staan paraat om alles vlot en veilig te laten verlopen. Ook voor wie zich moeilijk kan verplaatsen. Zo kunnen we stap voor stap de Bruggelingen beschermen, zodat we gauw weer kunnen genieten van de vele dingen die het leven zo mooi maken.

Op basis van deze Content kun je alvast inspiratie opdoen voor de lente en aanvinken wat je interesseert. Met wat geluk zien we elkaar terug op een kleinschalig treffen, een activiteit in de buurt, of een coronaproof paaseierenraap? Want hoe streng de maatregelen ook zijn… de smaak van chocolade, die kunnen ze ons nooit afpakken. Hopelijk tot binnenkort… en hou het gezond! Warme groet, Je centrumverantwoordelijke, Ashley Vanhoorde

Samenkomen met familie, vrienden en buren. Elkaar knuffelen en een babbel slaan in elkaars bijzijn. Met anderen genieten van muziek, activiteiten, lekker eten… De lente staat voor de deur: de terugkeer van het licht en het symbool van een nieuw begin. Ook wij staan aan een nieuw begin en we hopen u snel weer te kunnen ontmoeten!

Wil je graag nauwer samenwerken met ’t Werftje? In alle eerlijkheid, niet echt. We zijn immers nogal gehecht aan onze autonomie. Anderzijds is het vanwege het stadsbestuur een beleidsoptie om de banden tussen dienstencentra en buurtwerken nauwer aan te halen. Dan moeten wij daar ook voor openstaan. Goede afspraken maken goede vrienden.

Quarantekeningen Dirk De fauw Burgemeester

Mathijs Goderis Schepen Preventie

Pablo Annys Voorzitter Mintus

Lees meer

Bedankt dat je je al zoveel jaren inzet voor onze buurt! www.dienstencentra-brugge.be |

Lokale Dienstencentra Brugge | Schrijf in op de digitale nieuwsbrief dienstencentra@mintus.be


Hier kan je jouw ei kwijt In de komende periode zullen de lichtjes aan de gevel plaats maken voor paastakken. Hierbij zullen we witte eitjes voorzien waarop je je eigen tekst kan schrijven. Jouw ei kan je dan kwijt in onze boom.

Ken je rechten Beste inwoner, Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechten uitput, zetten we graag enkele sociale rechten in de kijker. Bekijk of je in aanmerking komt én dien jouw aanvraag zo snel mogelijk in of maak een afspraak bij de verantwoordelijke dienst.

Tekenwedstrijd In de Gerard Davidstraat plaatste Renée Herleef een kunstwerk op een raam. Het jongetje houdt zijn ‘quaran-tekening’ vast. Ik verwijs hiermee naar de basisschool Christus-Koning aan de overkant. Iedereen onder ons denkt aan de ouderen, maar ook elk van ons voelt de impact van Covid-19. Vandaar de afbeelding van de foetus.

Warme groeten,

Renée Herleef BRUGSE PORTRETTISTE

Instagram: reneeherleef en renee.herleef Website: www.reneeherleef.com

MAANDAG 26 APRIL OM 20 U.

Gie Deboutte, pestexpert en voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, geeft tips en handvaten aan ouders. Inschrijven kan door voor vrijdag 23 april een mail te sturen naar: lieselot.goethals@huisvanhetkindbrugge.be

De tekening van de oude gezichten werd al verspreid door het Feestcomité van Kristus Koning, een initiatief van Buren voor Buren. Deze flyers vind je al in het straatbeeld. Hieraan koppelen we een wedstrijd: tot en met zondag 18 april kan je een tekening doormailen of in de bus stoppen van ‘t Werftje. Renée en ik kiezen dan de mooiste inzending en hangen die begin mei op een raam in de buurt.

‘Quarantekeningen’

WEBINAR ‘HUIS VAN HET KIND’

De jongste weken zijn er heel wat ‘quarantekeningen’ bijgekomen.

Online lezing 'De kracht van spelen' (gegeven door speelmakers)

Hiervoor werkt ‘t Werftje samen met twee lokale kunstenaars, met name Renée ‘Herleef’ Eelbode en Kris Blomme.

MAANDAG 8 MAART OM 20 U.

Hoe spelen kleuters? Hoe kan je dat bij je thuis ondersteunen? We geven tips vanuit speelmateriaal en -ruimte.

Langs deze weg wil ik hen alvast bedanken voor hun vrijwillige medewerking aan dit project.

Van harte bedankt.

Het Brugs Menswaardig Inkomen

Sociale kruidenier De Kaba

Het leefloon en de vervangingsinkomens zijn tot op vandaag te laag om een menswaardig leven te kunnen leiden. Daarom geeft het OCMW Brugge bovenop de uitkering een maandelijks extra bedrag aan inwoners met een laag inkomen.

De KABA is een kruidenierswinkel in Brugge met een basisaanbod van kwalitatieve voeding, onderhoudsproducten en verzorgingsproducten voor mensen met een beperkt budget.

Dit recht op aanvullende financiële hulp wordt berekend op basis van je gezinssituatie, je maandelijks inkomen en maandelijkse kosten zoals huur, energie, ...

Laat dus je talent maar ontluiken.

Ook Roger Lambrecht mag niet vergeten worden, aangezien hij ook al enkele van die kunstwerken op ramen in de buurt schilderde.

Team GBO Brugge

Info-avond Cyberpesten

Wil jij ook zo’n raamtekening? Stuur dan een mailtje naar werftje@mintus.be.

Daarnaast staan we stil bij je rol als ouder: meespelen of net niet? Tijdens deze webinar kan je aan de hand van heel wat concrete voorbeelden zorgen voor meer speelplezier voor jouw kleuter. Inschrijven kan door voor vrijdag 5 maart een mail te sturen naar: lieselot.goethals@huisvanhetkindbrugge.be

Op basis van jouw inkomen wordt er een berekening gemaakt bij de hulpverlener.

Wie kan hiervoor een aanvraag indienen?

De sociale dienst die je financiële situatie kent, kan je een doorverwijsbrief geven om bij de sociale kruidenier te winkelen. Neem contact op met een van onderstaande diensten:

Je inkomen is:

Eerste onthaal OCMW Brugge

• • •

voor een samenwonende niet hoger dan € 856,45 per maand, voor een alleenstaande niet hoger dan € 1.184,68 per maand en voor een persoon met gezinslast (minstens één minderjarig kind ten laste) niet hoger dan € 1.530,74 per maand.

Heb je een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Maak een afspraak bij onthaal OCMW Brugge: • Hoogstraat 9, 8000 Brugge • Bel 050 32 77 70 • eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Heb je een minimumpensioen? Maak een afspraak bij Zorgverlening Mintus • Ruddershove 4, 8000 Brugge • Bel 050/32.63.26 • zorgverlening@mintus.be

• • •

Hoogstraat 9, 8000 Brugge Bel 050 32 77 70 eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

CAW Noord-West-Vlaanderen • • •

Onthaal Brugge, Ruddershove 8, 8000 Brugge Bel 050 66 30 01 onthaal.brugge@ cawnoordwestvlaanderen.be

Vereniging ’t Sas • • •

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2, 8000 Brugge Bel 050 32 76 75 dekaba@sasbrugge.be

Profile for OCMW Brugge

Content in je buurt - 't Werftje  

Content in je buurt - 't Werftje