__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

content in je buurt

Gemeenschapswacht De gemeenschapswachten zijn een belangrijke schakel in het preventiebeleid van de stad Brugge. Al 25 jaar is het paarse uniform een vertrouwd beeld in de openbare ruimte. De gemeenschapswachten zijn de oren en ogen van de stad. Zij vormen een toegankelijk aanspreekpunt. Hierdoor kunnen ze allerlei onveilige situaties op straten, parken en pleinen melden. Ze zetten burgers op vriendelijke wijze aan tot behoorlijk gedrag, zoals honden aanlijnen, restafval in de vuilnisbak deponeren en hondenpoep opruimen.

De gemeenschapswacht voor de regio rond het buurtcentrum is Katrien Clyncke. Je kan haar contacteren op volgend e-mailadres: katrien.clyncke@brugge.be.

De gemeenschapswachten in Brugge hebben geen bevoegdheden om een GAS-boete uit te schrijven.

Katrien Clyncke GEMEENSCHAPSWACHT

Sinds 2014 is elke gemeenschapswacht verantwoordelijk voor één of meerdere wijken van de stad. Zo kunnen zij hun dienstverlenende rol nog beter vervullen, dicht bij de buurtbewoners voor wie ze werken. Ze doen dit in samenwerking met de wijkinspecteur, de collega’s van de dienst Openbaar Domein en het lokale dienstencentrum.

Bereikbaar via:

MAART-MEI 2021 | BRUGGE BUURT- EN DIENSTENCENTRA MINTUS

DIENSTENCENTRUM MEULEWECH

BUURTCENTRUM DEN BREYDEL

Kosterijstraat 40 8200 Sint-Andries

Kennedypark,

Beste buur,

8200 Sint-Andries tussen Jan Breydellaan en Sint-Jansdreef

Je hebt een gloednieuwe Content in handen! Laat het een fijne houvast zijn in nog steeds bewogen tijden.

Lijn 5 / 15 / 52 / 53 Halte Sint-Andrieskerk Om de tien minuten. LDC Meulewech

katrien.clyncke@brugge.be

Lijn 9 / 89 Halte Sint-Andries Peter Benoitlaan Om de twintig minuten. BC Den Breydel

Maarten Derre

Met een stevige knipoog geven we je mee dat dat team meer dan ooit paraat staat, vers ‘geknipt en gekapt’, nu de kapsalons weer geopend zijn. We behouden de blik op de wereld en proberen je van dienst te zijn, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Die maatregelen zorgen er nog steeds voor dat we heel wat zaken onder voorbehoud communiceren. We kunnen geen garantie geven dat activiteiten doorgaan en raden je daarom aan om geregeld even te kijken op www.dienstencentra-brugge.be voor de meest recente informatie. Up-to-date blijven is de boodschap.

T 050 32 70 91 GSM 0470 63 38 45 E maarten.derre@mintus.be

Verzekeringen buurtcentra Een kleine onoplettendheid, even verstrooid, het is zo gebeurd. Een snijwond, een gebroken pols, een verstuikte enkel … het kan ons allemaal overkomen, hoe voorzichtig we ook zijn.

De bezoekers van de buurtcentra hebben de mogelijkheid om zich tegen dergelijke ongevallen te verzekeren. We bieden vrijblijvend twee formules aan tot het nemen van een bijkomende verzekering:

Sportieve verzekering

• Dekt lichamelijke schade opgelopen tijdens sportieve activiteiten zoals wandelen, aerobic, boogschieten, ... • Prijs: € 4,40 • Periode: 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2021

Niet-sportieve verzekering

• Komt tussen voor incidenten die gebeuren tijdens de andere activiteiten zoals hobbyclub, boetseren, kaarten, ... • Prijs: € 2,50 • Periode: 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2021 Betalen voor je verzekering naar keuze kan in alle dienstencentra.

Vragen rond de verzekeringen? Neem contact op met Lies Vernieuwe Bel 050 32 78 85

Als vrijwilliger ben je automatisch verzekerd tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerswerk, maar moet hiervoor wel een afsprakennota ondertekend hebben. Dit is niet automatisch het geval is je de activiteit of cursus volgt als deelnemer. Meld incidenten binnen de 48 uur. Breng onmiddellijk de centrumverantwoordelijke op de hoogte. Die zal op zijn of haar beurt de nodige stappen ondernemen.

Colofon Verantwoordelijke uitgever:

Meer Content?

Stèphanie del Cioppo, Ruddershove 4, 8000 Brugge

Alle ‘Content in je buurt’-edities vind je op deze website: www.dienstencentra-brugge.be/content-magazine

Ontwerp: digicreate.be | Druk: Mediatopper Papier: 100% gerecycleerd papier

De eerste maanden van dit jaar verschilden niet zo gek veel van de maanden daarvoor. We hebben niet uitbundig gefeest bij de jaarwisseling, hebben geen restaurantbezoekjes gepleegd en er zijn evenmin in grote groepen wensen uitgewisseld. Die dingen zijn wat in onbruik geraakt, maar desondanks houden we de moed erin met het team van jouw buurtcentrum.

Beste Bruggeling, Vooreerst willen wij u bedanken voor het geduld, het begrip en de inzet die u vorig jaar en ook dit jaar al toonde. Het lijkt veraf, maar een jaar geleden veranderde ons leven van de ene dag op de andere. Het coronavirus sloeg toe en zette alles op z’n kop. Maar er is goed nieuws: Stad Brugge zette op korte tijd een vaccinatiecentrum met alle noodzakelijke faciliteiten op poten. Personeel van Stad Brugge en OCMW Brugge, huisartsenkring HABO, de apothekers en andere medewerkers uit de eerstelijnszone en Lokale Politie Brugge staan paraat om alles vlot en veilig te laten verlopen. Ook voor wie zich moeilijk kan verplaatsen. Zo kunnen we stap voor stap de Bruggelingen beschermen, zodat we gauw weer kunnen genieten van de vele dingen die het leven zo mooi maken.

Op basis van deze Content kun je alvast inspiratie opdoen voor de lente en aanvinken wat je interesseert. Met wat geluk zien we elkaar terug op een kleinschalig treffen, een activiteit in de buurt, of een coronaproof paaseierenraap? Want hoe streng de maatregelen ook zijn… de smaak van chocolade, die kunnen ze ons nooit afpakken. Hopelijk tot binnenkort… en hou het gezond! Warme groet, Je centrumverantwoordelijke, Maarten Derre

Samenkomen met familie, vrienden en buren. Elkaar knuffelen en een babbel slaan in elkaars bijzijn. Met anderen genieten van muziek, activiteiten, lekker eten… De lente staat voor de deur: de terugkeer van het licht en het symbool van een nieuw begin. Ook wij staan aan een nieuw begin en we hopen u snel weer te kunnen ontmoeten!

Dirk De fauw Burgemeester

Mathijs Goderis Schepen Preventie

www.dienstencentra-brugge.be |

Pablo Annys Voorzitter Mintus

Laat je literair talent de volle loop ...

Lees meer

Lokale Dienstencentra Brugge | Schrijf in op de digitale nieuwsbrief dienstencentra@mintus.be


Ken je rechten Beste inwoner, Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechten uitput, zetten we graag enkele sociale rechten in de kijker. Bekijk of je in aanmerking komt én dien jouw aanvraag zo snel mogelijk in of maak een afspraak bij de verantwoordelijke dienst. Warme groeten, Team GBO Brugge

De grote corona-schrijfwedstrijd

We blijven aanwezig in je buurt

Naast beweging kunnen ook het neerschrijven van gevoelens van eenzaamheid en depressiviteit helpen om deze moeilijke coronaperiode door te komen. Daarom organiseren wij vanuit buurtcentrum Meulewech de grote literaire coronawedstrijd. Schrijf je emoties van je af. Wat heeft jou geraakt? Wat heeft jou geërgerd? Wat denk jij over heel dat coronagedoe?

Ondanks de ellendig lange duur van de coronaperiode proberen we als buurtcentrum zo veel mogelijk aanwezig te zijn in jouw buurt.

Schrijf het in een brief, een gedicht, een kort verhaal of een andere manier om je ervaringen neer te pennen. De winnaar van de wedstrijd krijgt een publicatie in het volgende nummer van ‘Content in je buurt’ mét een speciale vermelding. Laat dus je literaire talenten de vrije loop en stuur je tekst(en) ...

We organiseren coronaproof wandelingen (zie hieronder). Daarnaast zetten we regelmatig soepmomenten in de buurt van Den Breydel op het getouw. Specifieke data maken we bekend via flyers en de facebookpagina van Den Breydel en Meulewech.

• Per mail naar: meulewech@mintus.be • of bezorg je tekst aan het lokaal dienstencentrum Meulewech, Kosterijstraat 40, 8200 Sint Andries.

Ook blijven wij inzetten op huisbezoeken en iedereen mag en kan ons contacteren voor hulpvragen.

Naast persoonlijke hulpvragen willen wij ons ook engageren voor de buurt. Heb je hierover opmerkingen, dan kan je die zeker bij ons kwijt.

Het Brugs Menswaardig Inkomen

Sociale kruidenier De Kaba

Het leefloon en de vervangingsinkomens zijn tot op vandaag te laag om een menswaardig leven te kunnen leiden. Daarom geeft het OCMW Brugge bovenop de uitkering een maandelijks extra bedrag aan inwoners met een laag inkomen.

De KABA is een kruidenierswinkel in Brugge met een basisaanbod van kwalitatieve voeding, onderhoudsproducten en verzorgingsproducten voor mensen met een beperkt budget.

Dit recht op aanvullende financiële hulp wordt berekend op basis van je gezinssituatie, je maandelijks inkomen en maandelijkse kosten zoals huur, energie, ...

Wie kan hiervoor een aanvraag indienen?

De sociale dienst die je financiële situatie kent, kan je een doorverwijsbrief geven om bij de sociale kruidenier te winkelen. Neem contact op met een van onderstaande diensten:

Je inkomen is:

Eerste onthaal OCMW Brugge

• •

Corona wandelingen De vraag naar activiteiten en gezelschap klinkt luider dan ooit. De geldende veiligheidsmaatregelen laten voorlopig nog niet zoveel toe. We zijn evenwel positief, want de dagen worden langer, de lente staat voor de deur, de temperaturen beginnen weer te stijgen, steeds meer mensen zullen een vaccinatie krijgen én er zijn nog steeds zaken die we wél mogen doen. Eén hiervan is samen wandelen. Het is wetenschappelijk bewezen dat de natuur en de buitenlucht een efficiënte remedie is tegen negatieve gevoelens en depressiviteit. Bij het volgen van de geldende veiligheidsmaatregelen verzamelen we in groepjes van maximum vier personen. Een mondmasker dragen en afstand houden is hierbij verplicht. De wandelmomenten vinden elke dinsdag- en donderdagnamiddag plaats. Afspreken doen we aan buurtcentrum Meulewech. Gelieve op voorhand te laten weten wanneer je mee wil gaan.

Op basis van jouw inkomen wordt er een berekening gemaakt bij de hulpverlener.

voor een samenwonende niet hoger dan € 856,45 per maand, voor een alleenstaande niet hoger dan € 1.184,68 per maand en voor een persoon met gezinslast (minstens één minderjarig kind ten laste) niet hoger dan € 1.530,74 per maand.

Heb je een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Maak een afspraak bij onthaal OCMW Brugge: • Hoogstraat 9, 8000 Brugge • Bel 050 32 77 70 • eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Heb je een minimumpensioen? Maak een afspraak bij Zorgverlening Mintus • Ruddershove 4, 8000 Brugge • Bel 050/32.63.26 • zorgverlening@mintus.be

• • •

Televestiaire Brugge Heb je nood aan extra kledingstukken of huisraad, maar heb je het financieel moeilijk? Kom dan zeker eens langs bij Televestiaire. Het verkrijgen van kortingen of het in ontvangst nemen van een gratis pakket is mogelijk na een gesprek met een maatschappelijk werker van het CAW, het OCMW of jouw eigen ziekenfonds.

Televestiaire Brugge • • •

Hoogstraat 9, 8000 Brugge Bel 050 32 77 70 eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Ronsaardbekestraat 55, 8000 Brugge Bel 050 66 30 00 (contactpersoon: Benedicte Ongenae) https://www.facebook.com/ Televestiairebrugge/

CAW Noord-West-Vlaanderen • • •

Onthaal Brugge, Ruddershove 8, 8000 Brugge Bel 050 66 30 01 onthaal.brugge@ cawnoordwestvlaanderen.be

Vereniging ’t Sas • • •

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2, 8000 Brugge Bel 050 32 76 75 dekaba@sasbrugge.be

Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie Om het vrijetijdsaanbod (sport, concerten, ...) ook voor mensen met een beperkt budget toegankelijk te maken biedt het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie gratis begeleide activiteiten én financiële maatregelen aan. Daarnaast helpen de medewerkers je ook met andere kortingen te verkrijgen.

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie • • • •

Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge T 050 44 8000 vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

Profile for OCMW Brugge

Content in je buurt - Meulewech  

Content in je buurt - Meulewech