Page 1

იციკ მოშე - მთავარი პერსონა საქართველო ისრაელის ურთიერთობებში ITSIK MOSHE - THE KEY PERSON IN GEORGIA-ISRAEL RELATIONS

ჰასბარა - ისრაელის საგარეო პოლიტიკის ახალი ვექტორი NEW CONCEPT OF ISRAELI FOREIGN POLICY HASBARA AND COOPERATION

ქვეყანა ფოკუსში: ისრაელი

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL


CONTENT

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

4-7

იციკ მოშე - მთავარი პერსონა საქართველო - ისრაელის ურთიერთობებში ITSIK MOSHE - THE KEY PERSON IN GEORGIA-ISRAEL RELATIONS

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

11-21 საქართველო-ისრაელი, აუთვისებელი შესაძლებლობები და დამუხრუჭებული ურთიერთობები

GEORGIA-ISRAEL – UNUSED OPPORTUNITIES AND SKIDDED INTERRELATIONS COMPREHENSIVE VIEW

24-26 პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში: მორიგი

პროვოკაცია და ანექსიის საფრთხე PUTIN'S VISIT TO ABKHAZIA: ANOTHER PROVOCATION AND THE DANGER OF ANNEXATION COMPREHENSIVE VIEW

28-31 ნატო აგრძელებს მასშტაბურ მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებებს საქართველოში

NATO CONTINUES MASSIVE MULTINATIONAL MILITARY EXERCISES IN GEORGIA CULTURAL EXCHANGE

33-36 ქართული დრამატურგია ამერიკელთა ინტერესს იწვევს GEORGIAN DRAMATURGY ATTRACTS IMPORTANT ATTENTION FROM NEW YORK YOUTH DIPLOMACY

38-42 'სიღრმისეული გაგება': ევროკავშირი ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ახალ მიღებას იწყებს 'DEEPER UNDERSTANDING': THE EU ANNOUNCES SECOND CALL FOR YOUNG EUROPEAN AMBASSADOR INTERNATIONAL AID

44-49

ერთად გასაჭირში

In trouble together CULTURAL EXCHANGE

50-51 თბილისი საზღვრების თემაზე საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს TBILISIS HOSTS AN EXHIBITION DEDICATED TO THE THEME OF BORDERS შიო მღვიმელის ქ. #15 თბ. 0179 15 Shio Mghvimeli Str. Tbilisi 0179, Georgia

გენერალური დირექტორი ნინო შარაშიძე Managing Director Nino Sharashidze

აღმასრულებელი დირექტორი ნათია გამყრელიძე Executive Director Natia Gamkrelidze

nino.sharashidze@observer.com.ge

natia.gamkrelidze@observer.com.ge

გამოწერა და რეკლამის განთავსება Subscription & Advertising sales@observer.com.ge

info@observer.com.ge TEL: +995 595 313 637 რედაქტორთა კოლეგია Editorial Commitette editor@observer.com.ge


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

იციკ მოშე - მთავარი პერსონა

საქართველო - ისრაელის ურთიერთობებში

ITSIK MOSHE - THE KEY PERSON IN GEORGIA-ISRAEL RELATIONS

ნათია გამყრელიძე NATIA GAMKRELIDZE

სრაელსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობა აქტიურად ვითარდება სხვადასხვა სფეროში, წელს აღინიშნა ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავიც, თუმცა ეს ის შემთხვევაა როცა პოტენციალი უფრო დიდია ვიდრე გამოყენებული შესაძლებლობები. საქართველო-ისრაელის სავაჭრო და კულტურულ ურთიერთობებზე გვესაუბრება საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელი და "ისრაელის სახლის" დამფუძნებელი ბატონი იციკ მოშე. აღსანიშნავია, რომ მოშემ მოღვაწეობა საქართველოდან დაიწყო და დღემდე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ ორი ქვეყნისა და ხალხების ურთიერთობაში. ის ისრაელის პირველი წარმომადგენელი იყო საბჭოთა კავშირში, სადაც მსოფლიო ებრაული სააგენტოს (სოხნუთი) წარმომადგენელის რანგში დაიწყო მოღვაწეობა. 1996 წლიდან საქართველოისრაელის ბიზნეს პალატას ხელმძღვანელობს. 2013 წლიდან კი მისი ინიციატივით თბილისში დაფუძნდა პირველი „ისრაელის სახლი“, რომელიც ახლო მომავალში სხვა ქვეყნებშიც დაინერგება. როგორ შეაფასებდით საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ურთიერთობებს? ამ მიმართულებით შეგვიძლია გამოვყოთ ორი მიზანი: მსოფლიო კრიზისების მიუხედავად, არ შეწყდეს ეკონომიკური ურთიერთობები საქართველოსა და ისრაელს შორის. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისრაელის დაინტერესება და ინვესტიციები საქართველოში, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, გაცილებით დიდია. მოხდეს არსებული უზარმაზარი პოტენციალის სრული ათვისება და რეალიზება, რაშიც ხელშემშლელ ფაქტორებად

4 DIPLOMAT

ilateral cooperation between Israel and Georgia is actively developing in various spheres, this year marked the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, however, this is the case when the potential is greater than used opportunities. We spoke with Mr Itsik Moshe the head of the IsraeliGeorgia Chamber of Business about the trade and cultural relations between Georgia and Israel. It is noteworthy, that Moshe started his career in Georgia and since then has been acting as a symbol of Israeli-Georgia friendship. He was the first representative of Israel to the Soviet Union, where he started his career as a representative of the Jewish Agency of Israel (Sochnut). Since 1996, He has been the head of the Israel-Georgia Chamber of Business and since 2013 through his initiative, “Israeli House” was founded in Tbilisi, which will be implemented in other countries too in the foreseeable future.

B

How would you evaluate Georgia-Israel business relations? We can outline two main aims in this regard: In spite of world crises, the relations between Georgia and Israel should not be halted. We can say it boldly that Israel’s interest and investments in Georgia is much larger and on a bigger scale when compared to other Eastern European countries. To fully achieve and realize current potential, where lack of activity from both governments prevail as hindering factor. We believe that with mutual efforts, we can correctly display the potential and strengths of both governments, and as a result,

გვევლინება ნაკლები აქტივობა ორივე მთავრობის მხრიდან. გვჯერა, რომ ორმხრივი ძალისხმევითა და ორივე მხარის წარმომადგენლების მიერ საკუთარი პოტენციალის სწორი ჩვენებით, შესაძლებელია ურთიერთობების გაღრმავება მრავალი მიმართულებით. რა მიმართულებით ხედავთ ორ ქვეყანას შორის ბიზნესეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პოტენციალს? თეორიულად, შესაძლებელია, რომ საქართველოს წარმატებისა და განვითარებისათვის სრულიად საკმარისი იყოს მხოლოდ ისრაელის გამოცდილება და მასთან თანამშრომლობა ყველა ძირითად სფეროში. ყოველწლიურად გამოვყოფთ ერთ პრიორიტეტულ სფეროს და მთელი ჩვენი ძალისხმევა, ამ კონკრეტულ სფეროზე კონცენტრირდება. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო პერიოდის ტურისტულ ბუმში, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად, საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოისრაელის ბიზნეს პალატას. გვჯერა, რომ ჰაი ტეკის სფეროში შესაძლებელია ისრაელის გამოცდილების უცვლელად გადმოღება და საქართველოს მთავრობასთან ერთად, გვსურს მუშაობის დაწყება აღნიშნული მიმართულებითაც. ველოსიპედის ხელახალი გამოგონება არ არის საჭირო. ეს ის ერთადერთი სფეროა, სადაც მოდელის მორგება ქართულ რეალობაზე არ არის საჭირო და პირიქით, აუცილებელიც კია უცვლელად გადმოტანა. მე პირადად, არაერთხელ აღმინიშნავს, დარწმუნებული ვარ, რომ ჰაი ტეკისა და სტარტაპების სფერო აუცილებლად იქცევა საქართველოს წარმატების გარანტად. რამდენად შეუწყო ხელი უვიზო მიმოსვლამ სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას? ისრაელელებს საქართველოში უვიზოდ ჩამოსვლა აქამდეც შეეძლოთ, ინვესტიციების ძირითადი მიმართულებაც ასეთია - ისრაელიდან საქართველოსკენ. უვიზო რეჟიმმა საქართველოდან უმნიშვნელო მოცულობით გაზარდა ვაჭრობა და მცირე ინვესტიციები. შესამჩნევ ზრდას განსხვავებული მეთოდები და უფრო აქტიური მუშაოება სჭირდება. რა ფაქტორები იზიდავს ინვესტორებს ისრაელიდან საქართველოში ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად? ჩემი პოზიცია ასეთია, რომ ინვესტორის გადაწყვეტილებას, შევიდეს ამა თუ იმ ქვეყნის ბაზარზე, მინიმუმ 80%-ით განსაზღვრავს ემოციური ფაქტორები, სწორედ ამიტომაა საჭირო ბიზნეს ფორუმები, პიარი, ქვეყნის სწორი წარმოდგენა, წარმატებულ ინვესტიციებზე (ე.წ. Success Stories) ყურადღების გამახვილება. საჭიროა ვისწავლოთ პრობლემური საკითხების მოგვარება, იმისათვის რომ შევძლოთ ინვესტორების ახალი ტალღის მოზიდვა. გარდა ამისა, მჯერა, რომ საქართველოში გასაკეთებელი მართლაც ბევრია, ეს არის ჯერ კიდევ განვითარების გზაზე მდგომი ქვეყანა, შესაბამისად, ემოციაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები მისაღებია. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს შემთხვევაში ემოცია არასოდეს არის გადაჭარბებული და პოტენციალთან საკმაოდ ახლოსაა. გასულ წლებში საქართველოს მთავრობას ურჩევდით უფრო მეტი ემუშავა საკუთარ დიპლომატებთან, ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, ასევე ურჩევდით სავაჭრო პალატებისთვის

we can deepen our relations in many fields. In what direction do you see the potential of deepening business-economic relations between the two countries? Theoretically, it is possible that Israel’s sole experience and cooperation with Georgia in every major field can be enough for Georgia’s success and development. Annually, we outline one priority fields and targets, and ensure that we focus all our efforts on this specific field. Without any exaggeration, we can say that together with the Georgian National Tourism Administration and the Ministry of Economy and Sustainable Development, the Israel-Georgia Chamber of Business played a very important role in the recent Tourism boom experienced. We believe that Israel’s experience in the hi-tech field can be useful as well and we would like to start working with the Georgian government in this regard too. There is no need to reinvent the wheel. This is the only field, where we do not need to construct or customize the model to suit the Georgian reality. On the contrary, it is even necessary to transfer it unaltered. Personally, I have mentioned many times that I believe that hi-tech and start up fields will definitely become the guarantor of Georgia’s success. To what extent did the visa free regime contribute to deepening and strengthening trade relations? Israelis could already travel visa free to Georgia before the visa free regime. However, the main directions and channel of investments which we know is focused between Israel to Georgia was greatly increased with the visa free regime. Consequently, these increased the trade and small investments coming from Georgia too and they soon had insignificant value. Significant growth requires different methods and involvement on an active scale. What are the major factors which affect investors coming from Israel in the Georgian business terrain? My position is that the investor’s decision to come into the market, is determined by about 80% of his emotional considerations, that’s why it is necessary to have regular business forums, PR etc. to introduce these country properly, and concentrate on successful investments (so called success stories). Besides, I believe that in Georgia, a lot can be done, this country is still on the path of development. Accordingly, decisions based on emotion is acceptable. Although in the case of Georgia, emotion is never excessive and is always near to actual potential. During the past years you advised the Georgian government to work more with their diplomats to attract investments, you also advised the establishment of sterner rules for the Chambers of Commerce, have these issues been taken into account? We are neither the government of Israel nor the government of Georgia. Despite this, we actively work to strengthen connections and during the last 25 years, 70 percent of bilateral relations between Georgia and Israel have been started with the support and initiative of the Israel-Georgia Chamber of business. Periodically, we advise the Georgian government to share DIPLOMAT 5


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

უფრო მკაცრი მოთხოვნების დაწესებას, მოხდა თუ არა ამ საკითხების გათვალისწინება? ჩვენ არ ვართ არც ისრაელის და არც საქართველოს მთავრობა. მიუხედავად ამისა, აქტიურად ვმუშაობთ კავშირებზე და ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებული ურთიერთკავშირების 70% საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ინციატივითა და ხელწეყობითაა დაწყებული. საქართველოს მთავრობას პერიოდულად ვურჩევთ ისრაელის გამოცდილების გაზიარებას. ვიცით, რა მასშტაბისაა ისრაელთან თანამშრომლობის პოტენციალი და ამ პოტენციალის რამდენი პროცენტია მიღწევადი. წარმოუდგენელია, რომ ქვეყანაში, რომელსაც 100-მდე ელჩი და საპატიო კონსული ჰყავს, არ იყოს ინვესტიციების ბუმი. ჩვენი ინიციატივის თანამხად, თუკი საპატიო კონსული ვერ უზრუნველყოფდა 3 თვეში მინიმუმ ერთი ინვესტორის შემოყვანას, მას უნდა ჩამორთმეოდა აღნიშნული სტატუსი. სამწუხაროა, რომ უამრავი სახელმწიფო (და არა მხოლოდ საქართველო) უკონტროლოდ და დაუმსახურებლად ანიჭებს სხვადასხვა პირებს მსგავს სტატუსებს, მაშინ როდესაც ზუსტად საპატიო კონსულის სტატუსით მილიონობით ინვესტიციის შემოტანაა შესაძლებელი. 2012 წელს ისრაელის ელჩი და საელჩო გააკრიტიკეთ, არგუმენტით, რომ თავის საქმეს არ აკეთებენო და საინტერესოა, ახლა რამდენად კმაყოფილი ხართ მათი მუშაობით? ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვენს ბედს, სტატუსსა და წარმატებებს სასწორზე ვდებთ, რათა მხარეებს სწორი გზა დავანახოთ. თუმცა სამწუხაროდ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ჩნდებიან მოწინააღმდეგეები და მითების გამავრცელებლები, საქმის კეთების დონე კი ისევ ნულოვან ნიშნულზე რჩება. ქვეყნებს შორის ურთიერთობები არაა მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროების და საელჩოების პრეროგატივა. ესაა ქვეყნების, ერებისა და საზოგადოებების კავშირები, რომელიც სამწუხაროდ. ჯერ კიდევ არაა ბოლომდე ჩამოყალიბებული. ელჩი წარმოადგენს მხოლოდ ერთ მხარეს, ამასთან ელჩების უმრავლესობას არ აქვს არც საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება, არც უფლება ან ვალდებულება იმისა, რომ ქვეყნებს შორის საქმიან კავშირებზე იზრუნოს. გარდა ამისა, მას ეკრძალება კიდეც, რომ ხელი შეუწყოს ინვესტიციების გადინებას მისი ქვეყნიდან. ამიტომ ორეროვანი ბიზნეს პალატების აქტივობა, ის ერთადერთი ფორმატია, რომელსაც შეუძლია ურთიერთობებისათვის სწორი ვექტორის მიცემა. რამდენად შედის ეს ორივე მხარის ინტერესში, არაა ჩემი გადასაწყვეტი. საელჩოების მუშაოებით ვერასოდეს ვიქნები კმაყოფილი და ალბათ მსგავსი კრიტიკული დამოკიდებულება აუცილებელიცაა. სწორედ ჯანსაღ კრიტიკას შეუძლია მოახდინოს პროგრესის სტიმულირება. ჩემთვის არაა გასაკვირი ელჩების პოზიცია - მათ ეშინიათ აზრის თავისუფლად დაფიქსირების. ახლადდანიშნული ელჩის ან რომელიმე სამთავრობო უწყების მისამართით გამოთქმული კრიტიკა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განიხილებოდეს უარყოფით კონტექსტში, ვინაიდან ის მხოლოდ ურთიერთობების გაღრმავებას ისახავს მიზნად და ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ პირს, დაინახოს კავშირები და არსებული რეალობა სწორ ჭრილში. უნდა გვახსოვდეს, თუ არ დავსვით კითხვები, თუკი ვერ შევძლებთ როგორც საკუთარი, ისე მეორე მხარის პროპორციებისა და პოტენციალის დანახვას, წარსული 6 DIPLOMAT

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

her experience of Israel with us. We know the scale of potential that is embedded in relations with Israel and how realistic and achievable it is. It is unconceivable, that there is no investment boom in the country that has up to hundred ambassadors and honorary consuls involved. According to our initiative, if honorary consuls could not attract at least one investor in 3 months, the mentioned status would be revoked. Unfortunately many countries (not only Georgia) grant undeservedly similar statuses, when we can actually achieve much more through the status of these honorary consuls and draw in investment to the tune of millions. In 2012 you criticized the ambassador of Israel and the Embassy of Israel, stating, that they didn’t do their job properly, it’s interesting how content you are with their worknowadays? Often it happens, that we put our luck, status and success at stake, to show others the right path. But unfortunately, as it usually happens, some opponents appear, who spread myths, but this in fact shows that the job is still not done. Relations between countries are not only the prerogative of Ministries of foreign affairs and Embassies. These are connections of countries, nations and societies, which unfortunately are not formed yet with its entirety. The ambassador represents only one side, at the same time most of the ambassadors don’t have enough knowledge and experience, nor the right or responsibility to support business connections between countries. Apart from that, they are even prohibited to support investment flow from the country. For this reason, the activity of only a bi-national Chambers of Business, is the only format that can give the right direction to the relations. To what extent does it serve the interest of both sides is not up to me to decide. I can never be content with the performance of embassies and I think critical attitude like this is necessary. It is healthy criticism that can stimulate the progress. For me the position of ambassadors are not surprising – they are afraid to express their ideas freely. Critics addressed to newly appointed ambassador or one of the government agencies should not be discussed in the negative context, as it only serves to deepen the relations and helps the decision maker to clearly see the connections and the current reality. We should remember that if we don’t ask questions, if we are not able to see our true potential and proportions, just like the other side does, to analyze and correct the past actions and failures, we won’t be able to have a breakthrough and advanced relations to a new stage.

What are the spheres of engagement, where Georgia can use Israel’s experience and vice versa? For Georgia, Israel’s experience in the fields of hi-tech and agriculture is highly imperative. It is especially important for Georgia to understand what Israel has already been able to prove to the world for a long time- you can succeed with the love of your country and state, even if you start from scratch. You announced lecture cycle for youths about Georgia-Israel future relations, where did this idea come from and what does it entails? Personally, I have no intent to dwell in the past, because

ქმედებებისა და ჩავარდნების ანალიზსა და გამოსწორებას, ვერ შევძლებთ გარღვევის მოხდენას და ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანას. რომელია ის სფეროები სადაც საქართველოს ისრაელის გამოცდილება გამოადგება და პირიქით? საქართველოსთვის გამოსადეგია ისრაელის გამოცდილება ჰაი ტეკის და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საქართველომ გაითავისოს ის, რაც ისრაელმა უკვე დიდი ხანია დაუმტკიცა მთელს სამყაროს - ქვეყნის სიყვარულითა და სახელმწიფოებრივი აზროვნებით შესაძლებელია წარმატების მიღწევა მაშინაც კი, როდესაც ყველაფერს ნულიდან იწყებ. ისრაელისათვის კი უზარმაზარი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება საჯარო რეესტრის/იუსტიციის სახლის მოდელის გადატანა. თქვენ დაანონსეთ ლექციათა ციკლი საქართველოისრაელის სამომავლო ურთიერთობებზე ახალგაზრდებისთვის, საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რა მიმართულებებს მოიცავს? მე პირადად არ მსურს ვიყო დაკავებული წარსულით, ვინაიდან ეჭვი მეპარება წარსულის ნოსტალგიებზე აგებულმა მითებმა თუ ილუზიებმა რეალური სარგებლის მოტანა შეძლონ. პირიქით წარსულსა და მითებზე აქცენტების გაკეთება ბლოკავს ახალ სასარგებლო ინიციატივებს. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დრო დავუთმოთ ახალგაზრდა თაობების სწორ მომზადებას მომავალი რეალური კავშირებისათვის. ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა გულისხმობს ქართველი მოსწავლეების - საქართველოს

ახალგაზრდა ელჩების ვიზიტს ისრაელში და მათი მხრიდან ქვეყნის წარმოდგენას ისრაელის ახალგაზრდულ წრეებში, ქნესეთში, პრესაში. აღსანიშნავია, რომ ისრაელი უკვე წლებია იყენებს მსგავს მეთოდებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მე არ მგონია, ქართველები კმაყოფილნი იყვნენ საქართველოს იმ სურათით, რომელიც ამჯერადაა შექმნილი ისრაელში ან მსგავსი უზარმაზარი ენერგიის მიმართვით არა ისრაელის საზოგადოებაზე, არამედ საქართველოდან რეპატრირებული ებრაელების მცირერიცხოვან ჯგუფზე.

I doubt that myths and illusions based on nostalgia can do us all any good. On the contrary, concentrating on the past and all those myths, blocks new effective initiatives. For this reason, we decided to prepare new generations for the future, by establishing real connections in the right way. One of our initiatives intends to train Georgian youth ambassadors and have them visit Israel to represent their country in the youth circles of Israel, in Knesset, press. It should be noted that for many years now, Israel has been using similar methods to train her youths around the globe. I don’t think Georgians are satisfied with the current picture and view of Georgia in Israel, neither are they satisfied with directing huge amounts of energy not towards the Israeli society, but towards the small group of repatriated Jews from Georgia. On 5 September in Georgia, it is set aside as the European days of Jewish culture, what does this event imply? Regarding the European Days of Jewish Culture and Heritage, “Israeli House” in cooperation with the European Council started the European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture (AEPJ). The Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia will conduct cultural events, including: presentation of documentary about Jewish cultural route in Georgia, Jewish Book corner and Photo exhibition. The above mentioned event is especially important to Georgia, because Georgia, thanks to its rich Jewish heritage will acquire a new status and importance in the eyes of other European structures and at the same time, will become a new tourist destination for Jewish people from around the world.

5 სექტემბერს საქართველოში იგეგმება ებრაული კულტურის ევროპული დღეები, რას გულისხმობს აღნიშნული ღონისძიება? ევროპის ებრაული მემკვიდრეობის დღესთან დაკავშირებით, „ისრაელის სახლი“ ევროსაბჭოსთან ებრაული კულტურისა და მემკვიდრეობის დაცვისა და ხელშეწყობის ევროპულ ასოციაციასთან და საქართველოსა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობი გამართავს კულტურულ ღონისძიებას, რომელიც მოიცავს: საქართველოში ებრაული კულტურული მარშრუტის შესახებ დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაციას, ებრაული წიგნების კუთხესა და ფოტოგამოფენას. აღნიშნული ღონისძიება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული მხარისათვის, ვინაიდან საქართველო საკუთარი მდიდარი ებრაული მემკვიდრეობის წყალობით, ახალ მნიშვნელობასა და სტატუსს შეიძენს ევროსტურქტურების თვალში და ამავდროულად, იქცევა ახალ ტურისტულ ცენტრად მსოფლიო ებრაელობისათვის.

DIPLOMAT 7


8 DIPLOMAT

DIPLOMAT 9


COUNTRY IN FOCUS:ISRAEL

DIPLOMATIC DISCOURSE

საქართველო-ისრაელი, აუთვისებელი შესაძლებლობები და დამუხრუჭებული ურთიერთობები GEORGIA-ISRAEL – UNUSED OPPORTUNITIES AND SKIDDED INTERRELATIONS ისრაელი - სახელმწიფო ახლო აღმოსავლეთში

Israel - state in the Middle East, with a population of

8,680, 000 მოსახლეობით. ტერიტორია - 22 072 კვ. კმ დედაქალაქი - იერუსალიმი

8,680,000 citizens. Land mass (m2) – 22,072 m2 Capital – Jerusalem

სრაელი - ებრაელი ხალხის სამშობლო. აქ ჩამოყალიბდა მისი კულტურული, რელიგიური და ნაციონალური თავისებურებები. გზა, რომელიც ებრაელმა ხალხმა განვლო, თითქმის ოთხი ათას წელს მოიცავს. იყო აღმავლობაც, იყო მძიმე დღეებიც. ჩვენს ერამდე მე-6 საუკუნეში თავსდამტყდარმა ტრაგედიამ კი ებრაელი ერის ისტორიის ჩარხი უკუღმა დაატრიალა. ნაბუქოდონოსორის მიერ იერუსალიმის აღებისა და პირველი ტაძრის დანგრევით, იწყება სამშობლოს გარეთ დიდი დევნილობა, ხოლო ახალი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნის მიწურულს რომაულმა აგრესიამ, მეორე ტაძრის დანგრევამ სათავე დაუდო ებრაელთა 2-ათასწლოვან განდევნასა და გაფანტვას მთელს მსოფლიოში. მიუხედავად მრავალსაუკუნოვანი დევნისა, დამცირებისა, გარიყვისა, ებრაელი ხალხი მაინც მუდმივად ინარჩუნებდა თავის უნიკალურ იერსახეს; მეტიც, დიდ წვლილი შეჰქონდა მსოფლიო კულტურის განვითარებაში, მოწინავე პოზიციები ეკავა მეცნიერებაში, ხელოვნებაში... სამშობლოდან მოშორებით მყოფ ებრაელობას არასოდეს

srael – is the homeland of the Jewish people. The basis of its cultural, religious and national characteristics were formed here. The Jewish people have been in existence for an approximate period of 4,000 years. During these periods, there were various highs and lows, many empires started and some others got destroyed. However, the tragedy experienced by the Jewish people in the 6th century B.C, turned the entire history of the Jewish people upside down. The history of the Jewish people after the invasion of Jerusalem and demolition of the first temple by Nebuchadnezzar, witnessed a great persecution of the Jewish people. That era continued till the 1st century A.D, where many witnessed the aggression of the Roman Empire and the destruction of the second temple. After the second temple was destroyed, another 2000 years of banishment and dispersion throughout the world followed. Despite being chased, oppressed and ignored, the

10 DIPLOMAT

I

DIPLOMAT 11


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

შეუწყვეტია ფიქრი საკუთარ ქვეყანაზე და თაობიდან თაობას გადაეცემოდა სიტყვები „მომავალი წელი - იერუსალიმში“, „თუ დაგივიწყო შენ, იერუსალიმო, დამივიწყოს მარჯვენამ ჩემმა“. მეოცე საუკუნის შუა ხანებში დატრიალებული უდიდესი ტრაგედია - ჰოლოკოსტი, რომელსაც 6 მილიონი უდანაშაულო ებრაელი შეეწირა, თითქოს ფინალი აღმოჩნდა დიდ ნაციონალურ კატასტროფათა რიცხვში და დევნილობის ბოლო წვეთიც - გენოციდგამოვლილი ებრაელობის საბოლოო გადაწყვეტილება ისრაელში დაბრუნება და სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენა ხდება. 1948 წლის მაისში ხელმეორედ იბადება ისრაელის სახელმწიფო და ებრაელი ხალხი მთელი მსოფლიოდან იწყებს ნაციონალური კერის აღორძინებას. არ გასულა რამდენიმე ათეული წელი, რომ ისრაელი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე წამყვან აქტორთა შორისაა. და არა მარტო პოლიტიკურ რუკაზე. პატარა ქვეყანა ისრაელმა, თავისი არსებობის 67 წლის განმავლობაში მიაღწია ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ დონეს ეკონომიკის, მედიცინის, ტურიზმის და, რა თქმა უნდა, მაღალი ტექნოლოგიების სფეროში და ასე გადაიქცა მსოფლიოში მეორე „სილიკონის ველად“, ვინაიდან აქ ერთდროულად ბაზირებულია 5 ათასზე მეტი სტარტაპი. ისრაელის 68 კომპანია NASDAQ-ის IT-ბირჟაზეა, ახალგაზრდა სტარტაპ კომპანიები კი მსოფლიო გიგანტების შემადგენელი ნაწილი ხდებიან. ისრაელის გამოგონებებმა თანამედროვე მსოფლიო შეცვალა. ისრაელში შექმნილი ტექნოლოგიური საოცრებების არასრული სია კი ასეთია: მსოფლიოში ყველაზე პატარა დნმ-კომპიუტერი; Intel 8088, 80386 პროცესორი; Centrino-ს და Core Duo-ს პლატფორმები; მეხსიერების ბარათი; Lumus- სამხედრო ტექნოლოგიის დამატებითი ხედვის სათვალეები; ICQ - ონლაინ მესენჯერი; Check Point _ ITუსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტი; StoreDotსმარტფონის დამუხტვა 30 წამში; Trusteer – IT-უსაფრთხოება ფინანსური სტრუქტურებისთვის; Silentium - აქტიური ხმის ჩამხშობი; Lumio- ვირტუალური კლავიატურა; კოპაკსონი - გაფანტული სკლეროზის პირველი წამალი; ReWalk ეგზოჩონჩხი, რომელიც ქვედაკიდურებით პარალიზებულებს ეხმარება სიარულში; IceCure - სიმსივნის გაყინვის პროცედურა; Babysense - ბავშვის სუნთქვის მონიტორი; რევოლუცია თავის ტვინის მკურნალობაში; „რკინის სხივი“ რაკეტსაწინააღმდეგო ლაზერული სიტემა; „რკინის გუმბათი“ - რაკეტსაწინააღმდეგო მობილური სისტემა; წვეთოვანი მორწყვა; პომიდორი ჩერი; მსოფლიოში პირველი ეპილატორი, გენეტიკური რევოლუცია სოფლის მეურნეობაში და სხვა. „ახლო აღმოსავლეთში ორი ტიპის სახელმწიფოებია: ნავთობის ქვეყნები და წმინდა ქვეყნები. ჩვენი იყო აბსოლუტურად წმინდა, რადგან საერთოდ არაფერი არ იყო. და ჩვენ მოვიფიქრეთ: ბუნების ყველაზე დიდი სიმდიდრე ადამიანია. ადამიანებმა გაამდიდრეს მიწა და არა მიწამ ადამიანები“ - ასე ხსნიდა ისრაელის სტარტაპ ნაციად ქცევას შიმონ პერესი.

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

Jewish people however retained their unique cultural look and continued to contribute to the development of global culture, held the leading positions in science, art and so on. Although they were far away from their homeland, the Jewish people never stopped thinking of their own country and words such as “the next year in Jerusalem”, “if I forget your existence, my Jerusalem, let my right arm forget about me” continue to travel from one generation to another. In the middle of the 20th century, the well-known tragedy –The Holocaust, affecting approximately 6,000,000 innocent Jewish people, seemed to be the final mark in the list of the great national catastrophes and the last drop of persecution witnessed by the Jews. After this experience, the restitution of the Jewish people to their glory days and the re-establishment of the independent state of Israel began. In the month of May 1948, the state of Israel was reborn and the Jewish people began the renaissance of their nation all over the world. Now, decades passed by and Israel is currently on the world political map of leading states. Not only is this country renowned politically, but throughout its 69 years of existence after the holocaust, the country despite being regarded as small had achieved one of the highest levels in the fields of economics, medicine, tourism and surely in high technologies, to the extent that it is regarded as the second “Silicon Valley” in the world, since there are more than 5,000 simultaneous start-ups, and 68 companies from Israel are represented in the NASDAQ IT stock market, making the young start-up companies to gradually becoming a part of the world giants. The inventions of the Israelis have unarguably changed the modern world. A look at the list of Israeli’s inventions

მასზე ფიქრიც კი. საბჭოთა კავშირთან დიპლომატიური ურთიერთობების არქონის პირობებში, საქართველო აღმოჩნდა პირველი პლაცდარმი, საიდანაც ისრაელი იწყებს „საბჭოთა“ ებრაელობაზე ზრუნვას. საქართველოდან დაწყებაზე პირველი მინიშნება მოსკოვში, საგარეო უწყებაში, ერთერთ არაოფიციალურ შეხვედრაზე გაკეთდა (ეს საკითხი დეტალურად აღწერილი იქნება წიგნში, რომელიც ამჟამად იწერება). 1989 წელს თბილისში იხსნება მსოფლიო ებრაული სააგენტოს - სოხნუთის ოფიციალური წარმომადგენლობა, რომელიც სათავეს დაუდებს დიდი ალიის პროცესს ებრაელთა გაყვანას საბჭოთა კავშირიდან. სოხნუთით იწყება პირველი ოფიციალური ურთიერთობაც ისრაელსა და საქართველოს შორის, რომელიც იმ დროისთვის ჯერ კიდევ საბჭოთა რესპუბლიკაა. სწორედ მსოფლიო ებრაული სააგენტო საფუძველს უყრის ისრაელ-საქართველოს კულტურულ, ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ კავშირებს, რომელიც 1992 წელს ისრაელის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებითა და დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებით გრძელდება. საქართველო, თავის მხრივ, ჯერ კიდევ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებამდე, ისრაელს განიხილავს, როგორც პოტენციურ სტრატეგიულ პარტნიორს. ქვეყნის იმჟამინდელ ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ სწორედ სხვადასხვა სფეროში ისრაელის გამოცდილების გაზიარება და განსაკუთრებით, უსაფრთხოების მიმართულებით თანამშრომლობა დამოუკიდებლობის გზაზე ახლადშემდგარი ქვეყნისთვის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი იყო. ჯერ კიდევ არაღიარებულ და საბჭოთა კავშირის ცენტრალური ხელისუფლების განსაკუთრებული ზეწოლის ქვეში მყოფ საქართველოს რესპუბლიკასთან შემხვედრ ნაბიჯებს დგამს ოფიციალური იერუსალიმიც. 1991 წლის ზაფხულში საქართველოში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ, ისრაელი პირველი ქვეყანაა, რომლის

(though not complete), shows that: the smallest DNM computer in the world; Intel 8088, 80386 Processor; Centrino and Core Duo platforms; memory cards, Lumus (smart glasses with wide field of view in military technology), ICQ (online messenger); Check Point IT (international standard of security); charging of StoreDot smartphone in 30 seconds; Trusteer – IT (security for financial structures); Silentium (active voice muffler); Lumio (virtual keyboard); Copaxone (the first remedy for multiple sclerosis); ReWalk (exoskeleton that helps feet paralyzed people to walk); IceCure (procedure of Cryosurgery); Babysense (monitoring of baby’s breath); revolution in treatment of brain; “Iron Beam” (air defense laser system); “Iron Dome” (detection, assessment and interception of incoming rockets); drip irrigation; cherry tomato; the first epilator in the world; genetic revolution in agriculture etc. “There are two types of states in the Middle East: oil states and clean states. Ours was absolutely clean, because there were nothing in it and we invented: the biggest wealth of nature is human. Humans enriched ground and not vice versa” – this was how Shimon Peres explained how Israel turned itself into a start-up nation.

“Great Aliyah” and Georgia In the end of the1980s Israel began to make some historical decision such as creating representation in the extremely hostile country towards Israel – the Soviet Union, and this culminated in the “Great Aliyah” process. It is important to say that before the “Great Aliyah”, the Soviet Union was one of the countries where most Jewish people lived and were banned from returning to Israel, or

დიდი ალია და საქართველო გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს ისრაელი იწყებს ისტორიულ გადაწყვეტილების აღსრულებას მისდამი უკიდურესად მტრულად განწყობილ საბჭოთა კავშირში წარმომადგენლობების შექმნას და დიდი ალიის პროცესს. იმ დროისთვის საბჭოთა კავშირი ერთ-ერთი იყო, სადაც ცხოვრობდა ყველაზე მეტი ებრაელი, რომელთაც აკრძალული ჰქონდათ არათუ ისრაელში დაბრუნება, არამედ 12 DIPLOMAT

DIPLOMAT 13


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

ჰუმანიტარული ტვირთით სავსე თვითმფრინავი თბილისის აეროპორტში ეშვება. იწყება კულტურული ურთიერთობებიც. ცოტა მოგვიანებით კი, საქართველოს სტუმრობს ისრაელის „მეორე მთავრობა“ - მსოფლიო ებრაული სააგენტოს ხელმძღვანელობა, რომელიც შეხვედრებს მართავს პრეზიდენტ გამსახურდიასთან. მოლაპარაკებები ორ ქვეყანას შორის მომავალ სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებს შეეხება. იმ პერიოდში საქართველოში განვითარებული მოვლენებისას, სოხნუთი აქტიურად ერთვება კონფლიქტის ზონებიდან - აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან ებრაელთა გამოყვანა-ისრაელში გამგზავრების საქმეში. დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის დამყარდა 1992 წლის 1 ივნისს, თუმცა მანამდე დაწყებული კულტურული და ჰუმანიტარული ურთიერთობები გახდა ის ხიდი, რომელმაც ქვეყნები სახელმწიფოებრივ დონეზე დააკავშირა. 1992 წლიდან რეგულარულად იმართება ორმხრივი სხვადასხვა დონის ვიზიტები. ორივე ქვეყნის პარლამენტებს შორის მუშაობს მეგობრობის ჯგუფები. საგარეო საქმეთა სამინისტროების დონეზე კი მიმდინარეობს რეგულარული დიალოგი. დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყნებს შორის 25-წლიანი თანამშრომლობის მანძილზე, კაშირების გაღრმავებისთვის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებითა (საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა, ისრაელის სახლი) და კერძო ინიციატივებით უფრო მეტი გაკეთდა, ვიდრე ოფიციალური არხებით, რაც განსაკუთრებულ სპეციფიკურობას სძენს ისრაელსაქართველოს ურთიერთობებს. სოხნუთმა, შეუქმნა რა მართვის სტრუქტურა ისრაელს სახელმწიფოებრიობის აღდგენამდე, მსგავსი მოდელი დაუტოვა ისრაელსა და საქართველოს ეფექტიანი ურთიერთობებისთვის, რომელიც ოფიციალური ინსტანციების მიერ არცთუ წარმატებითაა გამოყენებული. კულტურული ურთიერთობები ისრაელის სახელმწიფოსა და საქართველოს გზები პირველად საბჭოთა კავშირში ებრაული სააგენტოს წარმომადგენლობის საქართველოში გახსნით გადაიკვეთა. სოხნუთის თაოსნობით, ქართველი ხელოვანები ისრაელს ქართულ კულტურას აცნობენ. სხვადასხვა დროს ისრაელის სცენაზე ქართველი მუსიკოსების, ცეკვის ანსამბლებისა და სიმფონიური ორკესტრების გამოსვლები ანშლაგით მიმდინარეობს. საპასუხოდ, თბილისს სტუმრობენ ისრაელის კამერეტა (იერუსალიმი), მომღერლები. 90-იანი წლების

14 DIPLOMAT

even think about Israel. Since no diplomatic relations were established with the Soviet Union, Georgia turned out to be the first springboard from where Israel began to receive the care for “The Soviet Jewish” people. The first hint leading to the start of the process from Georgia was given in the foreign agency of Moscow during one of the informal meetings (this subject will be well described in details in the book that is not finished yet). In 1989, Tbilisi opened the official representation of the World Jewish Agency for Israel called “Sochnuti,” and this served as the first step to the “Great Aliyah” process – which made the Jewish people to be able to leave the Soviet Union. Thus, "Sochnut" became the first step in the official interrelations between Israel and Georgia (which was still the Soviet Union at that time.) It is noteworthy that the World Jewish Agency having recognized Georgia’s independence in 1992 deem it proper to establish diplomatic relations with Georgia and this provided the basis for Israel-Georgia cultural, economic and humanitarian relations. Georgia, on the other hand, before establishing diplomatic relations, considered Israel as potential strategic partner. The government of Georgia then, considered it wise to share in Israel’s experience in different fields and reckoned that mainly, cooperating in the direction of safety was the best way out for a newly created country like Georgia. Also, during this period, Jerusalem officially extended some hands of fellowship towards the Republic of Georgia – A country that was still unrecognized and under the suppression of the Soviet Union's central government. A vivid example was when in the summer of 1991, after the devastating earthquake in Georgia, Israel was the first country to land a full-fledged humanitarian cargo at Tbilisi airport. In the same vein, the two countries formed a cultural relation. After a short while, Israel's “second government” - the head of the World Jewish Agency visited Georgia, and held meetings with President Gamsakhurdia. The negotiations between the two countries during this visit concerned future relations. During the period of developments in Georgia, Jewish Agency for Israel“Sochnut” was actively

მიწურულიდან ისრაელ-საქართველოს კულტურული კავშირების გაღრმავებაზე ზრუნვას იწყებს საქართველოისრაელის ბიზნეს პალატა, რომლის ხელმძღვანელი იციკ მოშე წარმატებით აგრძელებს სოხნუთში დაწყებულ საქმიანობას, სადაც ის საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლობის პირველ ხელმძღვანელად მუშაობდა. იერუსალიმის ცენტრში საქართველოს წარმომადგენლების მონაწილეობით იმართება 10 000-კაციანი კონცერტი. ია ჩანტლაძე და ისრაელში სახელგანთქმული მომღერალი შლომი შაბთაი ცნობილ სიმღერებს ასრულებენ. საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის თაოსნობით, ტრადიციად ყალიბდება თბილისში ებრაული ხანუქას დღესასწაულის პომპეზურად აღნიშვნა. ხანუქა ხდება ორი ქვეყნის კულტურულ ურთიერთობებში ცენტრალური მოვლენა. მასში მონაწილეობენ ისრაელელი სტუმრები პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, კულტურისა და საზოგადო მოღვაწეები, ებრაელი მომღერლები მღერიან ქართულად, ხოლო ქართველები ასრულებენ ებრაულ სიმღერებს, ქვეყნის პირველი პირები კი, ისრაელის დელეგაციის ხელმძღვანელთან ერთად, ანთებენ ხანუქას პირველ სანთელს. იციკ მოშეს მიერ დაარსებული „ისრაელის სახლის“ ორგანიზებით, შარშან თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ისრაელის დელეგაციას და ებრაელ ხალხს ხანუქას დღესასწაული რამდენიმე კლასიკური ნაწარმოებებით მიულოცა გამოჩენილმა ქართველმა პიანისტმა ელისო ბოლქვაძემ. მანვე წელს ივნისში, იერუსალიმის ბეგინის ცენტრში, სპეციალურად ისრაელის მხარდაჭერისადმი მიძღვნილი ღონისძიებაზეც დაუკრა. ისრაელში გასტროლით იმყოფებოდა ცნობილი პიანისტი ხატია ბუნიათაშვილი, რომელმაც ზუბინ მეთას ხელმძღვანელობით, ისრაელის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად იერუსალიმში კონცერტი გამართა. ხატია ბუნიათაშვილის შესრულებას ისრაელის მუსიკალურ საზოგადოებაში არაერთი დადებითი გამოხმაურება მოყვა. თელავივის ოპერის თეატრის მაყურებლის წინაშე დიდი წარმატებით წარდგა ცნობილი ქართველი სოპრანო თამარ ივერიც. მან მთავარი როლი გოეთეს ნაწარმოების მიხედვით დადგმულ „ფაუსტში“ შეასრულა. საქართველოში აღმოჩენილი უძველესი ადამიანის Homo Georgicus-ის ნაშთები 2015 წელს ისრაელის ზემო გალილეის პრეისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. „საქართველოდან უძველესი ადამიანის თავის ქალების გამოფენა მნიშვნელოვანი ფაქტია დმანისის მუზეუმნაკრძალის პოპულარიზაციის საქმეში, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოში ახალი ტურისტული ნაკადის მოზიდვას“ – განუცხადა მედიას გამოფენის ორგანიზატორმა, საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტმა და „ისრაელის სახლის“ დამფუძნებელმა იციკ მოშემ. „ისრაელის სახლი“ 2017 წლიდან, საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ევროსაბჭოს ეგიდით ახორციელებს ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის ევროპული მარშრუტის პროექტს, რომელიც დაინტერესებული პირებისთვის საქართველოში ებრაული მემკვიდრეობის გაცნობას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველო-ისრაელის კულტურულ ურთიერთობებში განვითარდა პარალელური პროცესი, როდესაც ქართული ფანოღური თუ საქორწილო სიმღერების შემსრულებლებმა დაიწყეს ისრაელის ე. წ. ქართველ ებრაელობაში მსმენელის

involved in the conflict zones – from the Abkhazia and Tskhinvali regions to the Jews' departure. Diplomatic relations between Georgia and Israel were established on June 1st, 1992, but the cultural and humanitarian relations that began before then, served as a bridge that connects the two countries across state level. So, from 1992 onwards, bilateral visits were held regularly. Friendship groups started working between the parliaments of both countries, and regular dialogues were ongoing at the level of Foreign Ministries. Looking at it today, we can say that during the 25 years of cooperation between the two countries, civil society organizations (Israel-Georgia Chamber of Business) and private initiatives have participated more in the existing relationship than official channels, and this makes the Israel-Georgia’s relations very special. So, in a nutshell, “Sokhunti” has created what the management structure intended in restoring Israel’s statehood, while leaving a similar model for the effective relationship between Israel and Georgia, though this has not been successfully utilized by official institutions. Cultural relations The roads of the Israel state and Georgia were first crossed by the opening of the Jewish Agency in Georgia ( then the Soviet Union). Georgian artists introduced Georgian culture to Israel with the help of “Sochnut”. At different times, the performances of Georgian musicians, dance ensembles and symphonic orchestras were showcased on the Israeli’s stage. In response, Israeli Camarita (Jerusalem singers) visits Tbilisi. Also, a concert of 10,000 people is held with the participation of Georgian representatives in the center of Jerusalem. Ia Chantladze and famous Israeli singer Shlomi Shabat perform famous songs at this concert. Starting from the late 1990’s, Israel-Georgia Chamber of Business headed by Itsik Moshe who continued to work in “Sochnut”, (where he first worked as the first head of the Soviet Union) begin to work on deepening Israel-Georgia cultural ties. Under the leadership of the Israel-Georgia Chamber of Business, Jewish Hanukkah holiday’s celebration became a pompous tradition in Tbilisi. Hanukkah became the central event in the cultural relations of the two countries. Israeli guests – politicians, businessmen, culture and public figures particpate, Jewish singers sing in Georgian, while Georgians perform Jewish songs, and the heads of the country, together with the head of the Israel delegation, light up the Hanukkah first candle. Eliso Bolkvadze, a prominent Georgian pianist, congratulated the Israel delegation at the Opera and Ballet Theater in Tbilisi last year, at the event organized by Itsik Moshe’s "Israeli House" and congratulated the Jewish people on Hanukkah celebration with several classical works. In June this year, she also played at the event dedicated to Israel support at Begin Center in Jerusalem. The famous pianist Khatia Buniatishvili toured Israel DIPLOMAT 15


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

მოძიება. მათი შესრულებული სიმღერები ქართველი ებრაელობის ეთნოგრაფიული ყოფის ნაწილი გახდა, ხოლო მომღერლებისთვის - სოლიდური შემოსავლის წყარო. ასეთ მუსიკალურ გაფორმებებს ხშირად შეხვდებით ოფიციალურ პირთა მონაწილეობით გამართულ ღონისძიებებზეც, რაც, გარკვეულწილად, ხელს უშლის ისრაელისთვის რეალური ქართული კულტურის გაცნობას. როგორც თბილისში მოქმედი „ისრაელის სახლის“ მესვეურები აღნიშნავენ, ისრაელში უნდა მოხდეს მაღალი დონის ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, რათა ისრაელის საზოგადოებამ გაიცნოს რეალური საქართველო, ქართული მასკულტურით ისრაელში რეპატრირებული ქართველ ებრაელთა მზარდი დაინტერესება კი სწორედ ისრაელის საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის დაბალი ხარისხითაა განპირობებული. ჰუმანიტარული მხარდაჭერა ისრაელის მიერ საქართველოს ჰუმანიტარული მხარდაჭერა ერთ-ერთი პირველი აქცია იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. გასული საუკუნის ბოლოს დასავლეთ საქართველოში წყალდიდობითა და მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარება ისრაელმა მაშინ გადაწყვიტა, როცა ჯერ კიდევ არ არსებობდა დამოუკიდებელი და საერთაშორისოდ აღიარებული საქართველოს სახელმწიფო. დახმარების ინიციატორი სოხნუთი იყო. აგვისტოს ომის შედეგად დაჭრილ ქართველ ჯარისკაცთა მკურნალობა კი, საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის შუამდგომლობით, ისრაელის მხარემ უფასოდ განახორციელა. 2015 წელს საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ორგანიზებით თბილისს, საქველმოქმედო ვახშამში მონაწილეობის მიზნით, ეწვია ისრაელის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ ქნესეთის წევრები, პრეზიდენტის მრჩეველი და ბიზნესმენები. საქველმოქმედო ღონისძიებით მიღებული თანხები ლეიკემიით დაავადებულ ქართველ ბავშვთა დასახმარებლად გადაირიცხა. თბილისში წყალდიდობით დაზარალებულმა ოჯახებმა კი საქართველოში არსებული ებრაული კომპანიებისგან საცხოვრებელი ბინები მიიღეს.

16 DIPLOMAT

with the Israeli Philharmonic Orchestra and had a concert in Jerusalem, led by Zubin Mehta. Khatia Buniatashvili's performance was followed by a positive response from the Israeli music community. The famous Georgian soprano Tamar Iveri was also successful before the audience of Tel Aviv Opera Theater. She played a key role in the "Faust" staged by Goethe's work. The remains of Homo Georgicus, the oldest man discovered in Georgia, was exhibited in 2015 at the Israeli Upper Galilee Museum of Prehistory. "The exhibition of the ancient humans skull from Georgia is an important factor in the popularization of Dmanisi Museum-Reserve, which in turn will help to attract new tourists in Georgia" - the organizer of the exhibition, the president of Israel-Georgia Chamber of Business and founder of the Israeli House Itsik Moshe told the media. "Israeli House" in cooperation with Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia and under the auspices of the Council of Europe is implementing the European Route of Jewish Cultural Heritage, which provides an acquaintance with the Jewish heritage in Georgia. It is noteworthy that during the last decade, a parallel process developed in cultural relations between Georgia and Israel, when Georgian “Panoghi” and bridal songs performers began to look for listeners in so called Georgian Society. Their songs became part of the ethnographic life of Georgian Jews, and for singers – the source of solid income. Undoubtedly, we will meet such music concerts at any event held with the participation of officials, and this in particular, prevents the acquaintance of real Georgian culture for Israelis. As the head of the "Israeli House" in Tbilisi points out, the Israeli community should be promoted to the high level of Georgian culture in order to get acquainted with the

„ისრაელის სახლი“ და საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა პირველები იყვნენ, ვინც ამ დღეებში ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, საქართველოში მოქმედ ბიზნეს პალატებს ქვეყნის დახმარებისკენ მოუწოდეს. ეკონომიკური ურთიერთობები ისრაელი და საქართველო ერთმანეთისთვის ეკონომიკურად მიმზიდველი ქვეყნებია. მაღალი ტექნოლოგიების, უსაფრთხოების, სოფლის მეურნეობის, მედიცინის, სტარტაპების სფეროებში ისრაელის გამოცდილების გაზიარების აუცილებლობაზე ფიქრი საქართველოში დამოუკიდებლობის პირველივე დღეებში დაიწყო. ისრაელი აქაც პირველი იყო, საიდანაც საქართველომ ტექნოლოგიების გადმოტანა დაიწყო, თუმცა ეკონომიკის სფეროში ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა კარგა ხანს არცთუ წარმატებული გამოდგა. მაშინ, როდესაც ისრაელით დაინტერესება მსოფლიოში დღითიდღე იზრდებოდა, საქართველოს, შიდა პრობლემების გამო, არ უცდია ებრაული გამოცდილების გაზიარება. 1996 წელს საქართველოში იქმნება საქართველოისრაელის ბიზნეს პალატა, რომლის ორგანიზებითაც დღემდე ჩატარდა 20-მდე ბიზნესფორუმი და საქართველოში მოზიდულია დაახლოებით 500 მლნ დოლარის მოცულობის ებრაული ინვესტიცია უძრავი ქონების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სფეროებში. ეს ის მიმართულებებია, სადაც ყველაზე მეტი ებრაული გამოცდილება იქნა გამოყენებული. დღეს საქართველოში მსხვილი ებრაული კომპანიები აშენებენ ფეშენებელურ სასტუმროებს, ისრაელის ტექნოლოგიის გამოყენებით მუშაობს რამდენიმე სასათბურე მეურნეობა, რომელიც ექსპორტზეა ორიენტირებული; საქართველო აქტიურად იყენებს სასტუმროებისა და ტურისტული კომპანიების მართვის ისრაელურ მეთოდებს. ისრაელის ბაზარზე ქართული პროდუქციის წილი უმნიშვნელოა, თუმცა ისრაელის ბიზნესსექტორისა და მოქალაქეებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა საქართველოს ტურისტული პოტენციალი. ბოლო სამი წლის განმავლობაში დაახლოებით 50-მილიონიანი ებრაული ინვესტიცია განხორციელდა საქართველოში სასტუმროების მშენებლობაში, ხოლო 2016 წელს ისრაელიდან საქართველოში ტურისტთა რიცხვმა 70 ათასს მიაღწია. ვარაუდობენ, რომ ეს რიცხვი წელს კიდევ უფრო გაიზრდება, ვინაიდან წელს ზაფხულის თვეში უკვე ასი რეისი ხორციელდება ისრაელიდან საქართველოს მიმართულებით. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენაზე ბოლო წლებში ისრაელში ოფიციალური თუ არაოფიციალური არხებით, სერიოზული სამუშაოები ჩატარდა, რამაც შედეგი არ დააყოვნა. საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის, იციკ მოშეს თქმით, ისრაელსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა არ იზომება მხოლოდ გრაფიკებითა და სტატისტიკური ცხრილებით, არამედ ის ორ მეგობარ ხალხს შორის მყარი ეკონომიკური ხიდია. ბიზნეს პალატის ორგანიზებით, საქართველოს სხვადასხვა დროს სტუმრობდნენ ისრაელის მაღალი ტექნოლოგიების წარმომადგენლები, 2018 წელი კი ორგანიზაციამ სტარტაპების წლად გამოაცხადა. ისრაელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის დასაქმების თვალსაზრისით, ევროპის შემდეგ, ყველაზე მიმზიდველია. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, საქართველოდან უცხოეთში ემიგრირებული ქართველების

realization of the Georgian society, and the growing interest in repatriated Georgian Jews in Israel with Georgian musculature is due to their low level of integration into the Israel community. Humanitarian support Israel's humanitarian support for Georgia was one of the first actions in the relation of the two countries. By the end of the last century, the floods in West Georgia and the victims of the earthquake helped Israel’s decision to support Georgia when Georgia was still not independent and internationally recognized. The initiator of the support was “Sochnut”. The treatment of Georgian soldiers wounded during the August war was done for free by the Israeli-Georgia Chamber of Business. In 2015, IsraeliGeorgia Chamber of Business organized a charity dinner in Tbilisi, with members of Knesset, President's Advisor and Businessmen. The funds received by the charity event were transferred to help Georgian children suffering from leukemia. Also, families affected by floods in Tbilisi received residential apartments from Jewish companies in Georgia. The "Israeli House" and Israeli-Georgia Chamber of Business were the first ones to call the business chambers in Georgia to assist the country in order to reduce the resulting effect of the fire in Borjomi Gorge. Economic relations Israel and Georgia are economically attractive countries for each other. The need to share Israel’s experience in the fields of high technology, security, agriculture, medicine, and start-ups began on the very first days of independence in Georgia. Israel was the first country from which Georgia began to transport technologies, but cooperation between countries in the economic sphere has not been successful. While Israel's interest in the world was growing day by day, Georgia failed to try sharing in the Jewish experiences due to internal problems. In 1996, Israel-Georgia Chamber of Business was created in Georgia, organized by almost 20 business forums and attracted about 500 million dollars of investment in real estate, agriculture and tourism in Georgia. These are the areas where most Jewish experiences have been used. Today, large Jewish companies are building luxurious hotels in Georgia, using some of Israel's technology and some greenhouse farms that are oriented on export; and Georgia is equally actively using Israeli’s methods of managing hotels and tourism companies. The share of Georgian products on the Israel market is insignificant, but Georgia's tourism potential is interesting for Israel business sector and citizens. Over the last three years, about 50 million Jews invested in building hotels in Georgia, and in 2016 the number of tourists from Israel in Georgia reached 70,000. It is supposed that those numbers will grow even more this year, since about a hundred flight will depart from Israel to Georgia this summer. It is important to point out that the potentials of the Georgian tourism industry in recent years, have been DIPLOMAT 17


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

მიერ განხორციელებული გზავნილების რეიტინგში ისრაელი ლიდერია, რადგან აქ წინა წელთან შედარებით, 100-პროცენტიანი ზრდაა (2017 წლის პირველი კვარტალი, ისრაელი – $68.1 მილიონი, ზრდა წინა წელთან შედარებით - 100%) დღემდე არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანი მუშაობს ისრაელში, ვინაიდან დასაქმებულთა დიდი ნაწილი არალეგალია. სწორედ ეს გახდა მიზეზი საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ინიციატივისა, რომ ისრაელს საქართველოსთვის სამუშაო კვოტა გამოეყო. ბიზნეს პალატის პრეზიდენტის, იციკ მოშეს თქმით, ისრაელში სამშენებლო ბუმია და იქ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, მათ შორის ინდონეზიიდან, თურქეთიდან და აფრიკიდან მშენებლები ყოველწლიურად ჩადიან სამუშაოდ. საქართველოს მოქალაქეებისათვის ეს დასაქმების საკმაოდ კარგი შესაძლებლობაა, არამხოლოდ მაღალი ანაზღაურების გამო, ისრაელში ისინი თანამედროვე სამშენებლო ტექნოლოგიებს აითვისებენ, რომელსაც შემდგომ სამშობლოში გამოიყენებენ. საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატამ ორი წლის წინათ ისრაელის პარლამენტს ოფიციალურად მიმართა და საწყის ეტაპზე, საქართველოს 500 მოქალაქეზე სამუშაო ნებართვა მოითხოვა. ბიზნეს პალატისვე ორგანიზებით, თბილისს ამ საკითხთან დაკავშირებით ეწვია ქნესეთის (პარლამენტის) ხელმძღვანელობა, ოპოზიციის ლიდერი და პროფკავშირის წარმომადგენლები. მათ საქართველოს ხელისუფლებას გააცნეს ისრაელის მხარის მზაობა კვოტების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ამ საკითხის საბოლოოდ გადაჭრისთვის საჭიროა ორივე მთავრობის აქტიური მუშაობა. საქართველოისრაელის ბიზნეს პალატა იმედს გამოთქვამს, რომ საკითხი დადებითად გადაწყდება. უვიზო რეჟიმი და ქართველ არალეგალთა არმია ისრაელში საქართველოს მოქალაქეების ისრაელის ბაზარზე დასაქმებასთანაა დაკავშირებული ორივე ქვეყნისთვის მტკივნეული საკითხი, რომელიც ისრაელში საქართველოს მოქალაქეთა ერთი ნაწილის არშეშვებას უკავშირდება. 2014 წელს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ისრაელმა უვიზო რეჟიმი აამოქმედა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა საქართველოდან ისრაელში უკანონოდ დარჩენის მსურველთა რიცხვი. საპასუხოდ ისრაელმა საზღვარზე მკაცრი კონტროლი დააწესა, რაც არაერთი მოქალაქის უკან გამობრუნებისა და ურთიერთბრალდებების მიზეზი გახდა. ოფიციალური უწყებების ინფორმაციით, ვითარება არ არის საგანგაშო და საზღვარზე არც რაიმე განსაკუთრებული ხდება, თუმცა უკმაყოფილო მოქალაქეთა ნაწილი ისრაელის მხარეს საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევასა და შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. გაკეთდა ანტისემიტური განცხადებებიც. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, 2017 წლის დასაწყისში, „ისრაელის სახლის“ დამფუძნებელი და ხელმზღვანელი იციკ მოშე გამოვიდა უვიზო რეჟიმის 100 დღით შეჩერებისა და საკითხთან დაკავშირებით სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით, რასაც სერიოზული გამოხმაურება მოჰყვა მედიაში. იციკ მოშეს ინიციატივა არ გაიზიარეს ოფიციალურმა უწყებებმა და ასე აღმოჩნდა პრობლემა „დაკონსერვებული“. საქართველოს „უსაფრთხო ქვეყნად“ აღიარების კვალდაკვალ, ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, ისრაელმა 17 აპრილიდან აამოქმედა ახალი რეგულაცია, რომლის თანახმად, საქართველოს 18 DIPLOMAT

recorded in official and unofficial Israeli channels. According to the President of Israel-Georgia Chamber of Business, Itsik Moshe Israel-Georgia Chamber of Business, Itsik Moshe, economic cooperation between Israel and Georgia is not measured only in graphs and statistics, but it also as solid as an economic bridge between two friends. Due to the efforts of the Chamber of business, many representatives of Hi Tech companies from Israel has led to the announcement of 2018 as the year of startups. Israel, after Europe, is the most attractive in terms of employment for Georgian citizens. According to the National Bank of Georgia, Israel is the leader in the ratings money transfers by Georgians who migrated abroad, having had a 100% increase compared to ratings done the previous year. There is no official statistics on how many people work in Israel because most of the employees are illegal. This is why the Israel-Georgia Chamber of Business ensures Israel to allocate the job quota to Georgia. According to the president of the business chamber, Itsik Moshe, there is a construction boom in Israel and construction workers from many countries of the world, including Indonesia, Turkey and Africa, work there annually. For Georgian citizens it is a good opportunity to work not only because of high payment, but in Israel, they will develop modern construction technologies that will be used later in their homeland. Israel-Georgia Chamber of Business officially addressed the Israel Parliament two years ago at the initial stage, demanding 500 jobs for Georgia. Chamber of Business organized the visit of Knesset (parliament) leadership, opposition leader and trade union representatives visited because of these issues in Tbilisi. They informed the Government of Georgia about the willingness of the Israeli side regarding the allocation of quotas. The ultimate solution to this issue is the active work of both governments. Israel-Georgia Chamber of Business hopes that the issue will be resolved positively. Visa-free regime and the army of Georgian illegal troops in Israel The citizens of Georgia are engaged in employment in the Israeli market and this is regarded as posing difficulties for both countries. This was because in 2014, Israel launched visa free regime for citizens of Georgia, increasing the number of those willing to stay illegally in Israel. In response, the Israel authorities laid down strict control over the border, which resulted in the reversal and mutual accusations of many citizens. According to official sources, the situation is not alarming and nothing special is happening at the border, but some of the dissatisfied citizens blame the Israel side for violation and abuse of Georgian citizens. Antisemitic statements were also made in the course of the allegations. According to the current situation, in early 2017, the founder of the "Israeli House" in Georgia and CIS, Itsik

მოქალაქეების განცხადებები, რომლებიც ისრაელის მოსახლეობისა და იმიგრაციის სამსახურს მიმართავენ პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით, განიხილება დაჩქარებული წესით, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქეს უარს ეტყვიან განცხადების განხილვაზე, მის მიმართ დაუყოვნებლივ იწყება ისრაელიდან იძულებით გაძევების (დეპორტაციის) პროცედურები. ამ რეგულაციის შემოღება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც არ უკმაყოფილდებოდათ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნა და ვალდებულები იყვნენ უარის მიღების შემდგომ 7 დღის ვადაში დაეტოვებინათ ისრაელის სახელმწიფოს ტერიტორია, არალეგალურად მაინც რჩებოდნენ ისრაელის სახელმწიფოში. მაისში თბილისში გამართულ ოფიციალურ კონსულტაციებზე, ისრაელის მხარემ მოითხოვა შრომითი მიგრაციის პირობები გავრცელდეს ისრაელში არალეგალურად მყოფ ქართველებზე, თუკი ისინი ნებაყოფლობით დატოვებენ ისრაელს. ჰასბარა და თანამშრომლობა ყველა ქვეყანა განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე დგას. ასე იყო ისრაელის შემთხვევაშიც. მან საკუთარი ხელებით დაიცვა თავი და თავსდატეხილი ომებისგან განადგურებას გადაურჩა, შექმნა უსაფრთხოების უნიკალური სისტემა, ძლიერი სახელმწიფო და დღეს მას ყველაზე მეტად სჭირდება, საერთაშორისო საზოგადოებას გააცნოს საკუთარი სიმართლე. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია, თუმცა მიზეზთა გამო, ის ხშირად არცთუ წარმატებით მიმდინარეობს. ჰასბარა ასე ჰქვია მოვლენას, რომელიც ისრაელის ოფიციალური პოლიტიკის განმარტებას გულისხმობს. ქვეყნის ოფიციალური პოლიტიკა, დღიდან სახელმწიფოს დაარსებისა, მშვიდობიანი და პარტნიორულია, მიუხედავად ამისა, თანამედროვე ისრაელი ყოველდღე დგას სამხედრო აგრესიის საფრთხის წინაშე, რომ არაფერი ითქვას ტოტალურ საინფორმაციო ომზე, რომელშიც გავლენიანი ქვეყნები და პოლიტიკური ძალები არიან ჩართულნი. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ისრაელის წინააღმდეგ პოლიტიკურ ბრძოლაში, შესაძლოა, ნებსით თუ უნებლიედ, მეგობარი ქვეყნებიც აღმოჩნდნენ. სწორედ ეს გარემოება აქცევს ჰასბარას ერთ-ერთ სერიოზულ ინსტრუმენტად და ეფექტიან საშუალებად, სოლიდარობა მოუპოვოს ისრაელს საერთაშორისო ასპარეზზე. 2012 წელს გაეროში საქართველოს მიერ პალესტინის მხარდაჭერამ აჩვენა რეალობა, რომ ისრაელ-საქართველოს ურთიერთობებში არცთუ სახარბიელო მდგომარეობაა. ისრაელის დიპლომატიის ჩავარდნა - ასე დაახასიათა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელმა ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც გაეროს რეზოლუციას შეეხებოდა. იციკ მოშეს ეს განცხადება მაშინ საქართველოში ისრაელის დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან მისი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. 2013 წლის მიწურულს იციკ მოშეს ინიციატივითა და ქნესეთის მონაწილეობით, თბილისში იქმნება ორგანიზაცია „ისრაელის სახლი“, რომლის კონცეფციის ქვაკუთხედია ჰასბარა და მეგობარ ქვეყნებთან თვისობრივად ახალი ტიპის ურთიერთობის - სახელმწიფოებრივ დონეზე კავშირის ხელშეწყობა. ორგანიზაციის დამფუძნებელთა შორის არიან ისრაელის მმართველი პარტიის ლიდერები და საზოგადო მოღვაწეები. დაარსების დღიდან, ისრაელის სახლის ინიციატივით,

Moshe came out with 100 days of stopping the visa regime and initiating the creation of a special working group on the issue, which caused serious reaction in media. Itsik Moshe's initiative did not agree with the official authorities and so the problem was "canned". After recognizing Georgia as a "safe country", by the Israeli’s Minister of Internal Affairs, Israel launched a new regulation starting from April 17, according to which the citizens of Georgia, who are addressing the Israel population and immigration service to apply for political asylum, will be considered on an expedited basis, while in the case if the citizen’s application is denied, the immediate expulsion of the process of deportation (deportation) from Israel will begin. The introduction of this regulation was caused by the fact that Georgian citizens, who did not meet the requirement of shelter and were asked to leave the territory of the State of Israel within 7 days refused to leave, but instead choose to stay in Israel illegally. In May, during the official consultations held in Tbilisi, the Israeli side demanded to spread out labor migration conditions into Georgians that are illegally staying in Israel, if they voluntarily leave Israel. Hasbara and Cooperation Every country faces different challenges at different stages of development. This was the case with Israel. It defended itself with its own hands and survived the destruction of the wars, created a unique system of security, a strong state, and today it needs all the support it can gathered in the international community to introduce its own truth. This is pretty relevant, but for some reasons this has continued to remain unsuccesful. Hasbara – the event that refers to the definition of Israel's official policy. The country's official policy, from the day it's established, is peaceful and affiliated, yet modern day Israel faces a threat of military aggression, asides the total information war in which influential countries and political forces are involved. Practice shows that friendly nations could be in a political struggle against Israel, whether they willingly or unwillingly. This is the circumstance that makes Hasbara as a serious tool and efficient means to gain solidarity with Israel in the international arena. However, Georgia's support for Palestine in the UN in 2012 brought to light the reality that the Israel-Georgia relationship is not a pleasant situation. “Israel diplomacy failed” was exactly how the head of the Israel-Georgia Chamber of Businessdescribed the situation in the official statement that touched upon the UN resolution. This announcement was caused in Itsik Moshe’s confrontation with Israeli diplomatic representation in Georgia. In the end of 2013, with the initiative of Itsik Moshe and Knesset, the organization "Israeli House" was created in Tbilisi, which serves as the cornerstone of the concept of a new type of relationship with the friendly countries - at the state level. Among the founders of the organization are Israeli ruling party leaders and public figures. DIPLOMAT 19


COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

COUNTRY IN FOCUS: ISRAEL

თბილისს სტუმრობენ და ოფიციალურ შეხვედრებს პარლამენტსა და მთავრობაში მართავენ ქნესეთის ხელმძღვანელი პირები, მსოფლიო ებრაელობის ლიდერები, ისრაელელი ბიზნესმენები. „ისრაელის სახლს“' სტუმრობს ქნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინი, ისრაელის მმართველი კოალიციის ლიდერი დავიდ ბიტან, ისრაელის პრეზიდენტის მრჩევლები. ქნესეთის ვიცე-სპიკერი ხილიკ ბარი კი გამოდის ინიციატივით, რომ „ისრაელის სახლის“ წარმომადგენლობები გაიხსნას მსოფლიოს 100 ქვეყანაში. იული ედელშტეინმა, ქნესეთის თავმჯდომარემ, „ისრაელის სახლში“ სტუმრობისას ფართო აუდიტორიის წინაშე განაცხადა: „დამთავრდა პერიოდი, როდესაც ელჩები, მინისტრები და ქნესეთის წევრები მშვიდად, ჰალსტუხში გამოწყობილები ისხდნენ საკუთარ ოფისებში და ფიქრობდნენ, რომ მათი აზრი მნიშვნელოვანია. მხოლოდ რეალური ეკონომიკური და კულტურული სარგებლის მოტანის უნარი გაძლევს უფლებას, გაუზიარო სხვებს შენი იდეები. ვუსურვებ წარმატებასა და გაფართოებას ამ საოცარ პროექტს. თქვენს სლოგანს კი „გავაკეთოთ და მოვასმენინოთ“ დავამატებდი შემდეგს: „გავაკეთოთ და მივაღწევთ წარმატებას!“ ქნესეთის ხელმძღვანელთან ერთად „ისრაელის სახლში“ სიტყვით გამოსვლისას, ქნესეთის ვიცე-სპიკერმა ხილიკ ბარმა აღნიშნა: „მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საოცარი პიროვნება - იციკ მოშე. სწორედ მას ეკუთვნის „ისრაელის სახლის“ ეს ინოვაციური და უნიკალური კონცეფცია. ჩვენ, ქნესეთის წევრ ქსენია სვეტლოვასთან ერთად, ვგეგმავთ გადავიტანოთ ეს მოდელი ლატვიასა და ბალტიისპირეთის სხვა ქვეყნებში, რადგან უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს წარმატებული პროექტია“. 2015 წლის ზაფხულში „ისრაელის სახლის“ ორგანიზებით, იერუსალიმს ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს თბილისის მერი, რომელიც შეხვედრას მართავს ისრაელელ კოლეგასთან და მონაწილეობს ბიზნესფორუმში. ბიზნესმენებთან შეხვედრებზე გადაწყდა, რომ თბილისში ისრაელური ინვესტიციით სამი სასტუმრო აშენდებოდა. მათი მშენებლობა იმავე წელს დაიწყო. 2016 წლის მიწურულს, ხანუქასთვის, ისრაელის სახლის მოწვევით, თბილისს სტუმრობს ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ციპი ხოტოველი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინსტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. 20 DIPLOMAT

From the day it was founded, with the initiative of Israeli House were visits of the heads of Knesset in the parliament and the head of government, the leaders of the world Jewish community, Israeli businessmen to Tbilisi. Similarly, Knesset chairman Yuli Edelstein, Israel's ruling coalition leader David Bitan, advisers of the president of Israel visit "Israeli House". The Knesset Vice-Speaker Hilik Bar then embarked on an initiative to launch the "lsraeli House" representations in 100 countries around the world. Yuli Edelstein, the Knesset chairman, while visiting the “Israeli House” in front of a broad audience said: "The period ended when the ambassadors, Ministers and Knesset members were calm and tied in their offices and thought that their opinion was important. Only real economic and cultural benefits can give you the opportunity to share your ideas with others. I wish you success and expansion of this amazing project. Your slogan "Let's do and let them hear" I would add the following: "Let's do and we will succeed!" With the head of Knesset in the “Israeli House”, the Knesset Vice-Speaker Khilik Bar noted: "I am honored to present to you an amazing person - Itsik Moshe. The innovative and unique concept of the “Israeli House” belongs to him. We, along with Knesset member Ksenia Svetlova, plan to transfer this model to Latvia and Baltic countries, because it can be boldly said, to be a successful project. " In the summer of 2015, a meeting organized by "Israeli House", led to Tbilisi Mayor visiting Jerusalem, met with Israel colleague and participates in a business forum. At the meetings with the businessmen it was decided that three hotels would be built with Israel investment in Tbilisi. As a matter of fact, their construction started the same year. At the end of 2016, the invitation of the Israeli House, Israel's Minister of Foreign Affairs, Tzipi Hotoveli, visited Tbilisi, where he held meetings with the Prime Minister of Georgia, the Foreign Minister and Parliament Speaker.

ციპი ხოტოველი და ქნესეთის ვიცე-სპიკერი, საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხილიკ ბარი მოხსენებით გამოდიან სასტუმრო „ბილტმორში“ „ისრაელის სახლის“ მიერ ორგანიზებულ, ჰასბარას პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე. მათი თქმით, ისრაელისთვის უმნიშვნელოვანესია საგარეო მხარდაჭერა და ამიტომ მიესალმებიან „ისრაელის სახლის“ საქმიანობას. ჰასბარას მეორე საერთაშორისო კონფერენცია წელს იერუსალიმში ჩატარდა, სადაც „ისრაელის სახლმა“ ამჯერად ისრაელის პოლიტიკურ ელიტასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს გააცნო საკუთარი კონცეფცია. „ისრაელის სახლის“ დამოკიდებულება ისრაელსაქართველოს შორის სახელმწიფოებრივი ურთიერთობების ხარისხის მიმართ კრიტიკულია. იციკ მოშე მიიჩნევს, რომ 90-იან წლებში მის მიერ ჩამოყალიბებული სისტემის შესაძლებლობები აუთვისებელია, მიუხედავად იმისა, რომ არის დიდი პოტენციალი. ამჟამად ორმხრივი კავშირი ბევრ სფეროში უფრო მეტად საქართველოსა და ქართველი ებრაელებს შორის ურთიერთობაა, ვიდრე სახელმწიფოებრივი კავშირი, რაც ორივე მხარეს აზარალებს. შესაბამისად, ქართული მხრიდან ყურადღება გადატანილია ქართველ ებრაელობაზე, განსაკუთრებით კი მის მედროვე აქტივისტებზე, მთავრობებს შორის არსებული კონტაქტი კი უფრო და უფრო, ფორმალური და არასაქმიანი ხდება. ამ პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია ზედმეტი შუამავალი რგოლების გაუქმება და მთავრობებს შორის პირდაპირი კავშირების გაძლიერება, რაც ამ ურთიერთობებს სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას შესძენს და არ იქნება დაყვანილი საქართველოქართულენოვანი თემის ურთიერთობაზე. ეს არის „ისრაელის სახლის“ კონცეფციის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი და საქართველოს შეუძლია თავისი ინტერესების რეალიზაციისთვის მისი ეფექტიანად გამოიყენება. წელს საქართველო-ისრაელს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25-ე წლისთავია. დროის ამ გადმოსახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ მხარეებს ჯერ კიდევ საურთიერთობო პოტენციალის მხოლოდ მცირედი აქვთ ათვისებული. მხოლოდ მაშინ, თუ ოფიციალური მხარეები უარს იტყვიან მითებზე აგებულ ურთიერთობებზე, რეალურად გაიცნობენ ორივე ქვეყნის საჭიროებებს და მზად იქნებიან საერთაშორისო სტანდარტით ააწყონ პარტნიორული კავშირები, მიიღწევა ისრაელ-საქართველოს შორის წარმატებული თანამშრომლობა.

Tzipi Hotoveli; Deputy Speaker of the Knesset and the Head of Israel-Georgia Parliamentary Friendship Group spoke at the First International Conference at Hasbara, organized by "Israeli House" at Hotel "Biltmore". According to them, foreign support for Israel is of utmost importance, and therefore welcomes the "Israel House" activities. The Second International Conference of Hasbara was held in Jerusalem this year, where "Israeli House" introduced the Israel political elite and public organizations to their own conception. The Israel House's attitude toward the quality of state relations between Israel and Georgia is critical. Itsik Moshe believes that the system developed by him in the 90s are not mastered, even though it has a great potential. Currently bilateral relations in many spheres are between Georgia and Georgian Jews, rather than the state-union, and this affects both sides in no small measure. Consequently, from the Georgian side, attention has been paid to Georgian Jews, especially its mediator activists, and the contacts between governments are becoming more and more formal and non-existent. In order to solve this problem, it is necessary to abolish excessive intermediary circles and to strengthen direct links between governments that will bring the importance of these relations to the states and not on the GeorgianIsraeli community relation. This is one of the main principles of the concept of "Israeli House" and Georgia can effectively use it to realize its interests. This year is the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Georgia and Israel. From this point of view we can say that the parties have only a little bit of experience in the field of communication. Therefore, it behooves on the officials to refuse the myths surrounding the relations and actually get themselves acquainted with the needs of both countries with a readiness to build partnerships with international standards, and if this is done, successful cooperation between Israel and Georgia will be achieved.

DIPLOMAT 21


22 DIPLOMAT

DIPLOMAT 23


COMPREHENSIVE VIEW

COMPREHENSIVE VIEW

პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში: მორიგი პროვოკაცია და ანექსიის საფრთხე

PUTIN'S VISIT TO ABKHAZIA: ANOTHER PROVOCATION AND THE DANGER OF ANNEXATION ნინო მახაური

NINO MAKHAURI

უსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 8 აგვისტოს, საქართველო-რუსეთის ომის მეცხრე წლისთავზე, აფხაზეთს ეწვია. პუტინისა და დეფაქტო აფხაზეთის პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა ჯერ პირისპირ, ხოლო შემდგომ გაფართოებულ ფორმატში ბიჭვინთაში შედგა. შეხვედრის შემდგომ პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ვიზიტი მიზნად ისახავდა აფხაზეთის ე.წ. მთავრობის მხარდაჭერის პოლიტიკის დემონსტრაციას, აფხაზეთისათვის შემდგომი ფინანსური დახმარების გაწევას სოციალ-ეკონომიკური განვითარების კუთხით და აფხაზეთის თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფას რუსეთ-აფხაზეთის სამხედრო თანამშრომლობის გაზრდის საფუძველზე. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ პუტინის ვიზიტი საქართველოში აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტის, მაიკ პენსის ჩამოსვლისა და მის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისათვის ღია მხარდაჭერის გამოცხადებიდან სულ მცირე ხანში მოხდა. ვიცე პრეზიდენტმა საქართველოში ყოფნის დროს დაგმო რუსეთის აგრესია და საქართველოს ეკონომიკური მხარდაჭერაც აღუთქვა. ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი სამართლიანად აღიქვამს პუტინის აფხაზეთში ვიზიტს მაიკ პენსის საქართველოში ჩამოსვლის საპასუხო ნაბიჯად. გარდა იმისა, რომ პუტინი ამგვარი ქმედებით საქართველოს მთავრობას „სჯის“ პროდასავლური ორიენტაციის გამო, საკითხი შეიძლება ასევე განვიხილოთ გლობალური პოლიტიკის ჭრილში, რაც საინტერესო დასკვნების გამოტანის საფუძველს იძლევა. ნათელია, რომ აშშ-ისა და რუსეთის ურთიერთობა თანდათან უფრო ხისტ სახეს იღებს, რაზეც მეტყველებს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსეთისათვის სანქციების გამკაცრების მხარდაჭერა, რუსეთში აშშის საელჩოს თანამშრომლების რიცხვის შემცირება და პრივილეგიების ჩამორთმევა პუტინის ადმინისტრაციის მიერ, სავიზო შეზღუდვები და ა.შ. მოცემულ ვითარებაში რუსეთი აშშ-ს განიხილავს, როგორც მეტოქეს, რომელიც მას არ მისცემს ნებას, არა

24 DIPLOMAT

ussian President Vladimir Putin visited Abkhazia on August 8, on the ninth anniversary of the RussoGeorgian war. The meetings between President Putin and de facto Abkhazian President Raul Khajimba face to face at first, and later, in an extended format, was held in Bichvinta (Pitsunda). At the press conference, Putin said that his visit aimed to demonstrate the support of his government for the “Abkhazian government”, to provide further financial assistance to Abkhazia in terms of social-economic development and to ensure Abkhazia’s high defense potential by extending the Russian-Abkhazian military cooperation. It is noteworthy that Putin's visit occurred shortly after the US Vice President Mike Pence’s arrival in Georgia, where he openly expressed his support to Georgia's sovereignty. During his stay in Georgia the Vice President condemned Russian aggression and promised Georgia United States’ support for its economic development. Many analysts agree that Putin's visit to Abkhazia was a response to Mike Pence’s visit to Georgia. Apart from the fact that in this way, Putin “punishes” the Georgian government for its pro-Western orientation, this act can also be considered in the context of global policy, which gives us the possibility to make some interesting new assumptions. It is obvious that the US and Russia's relations are gradually becoming more rigid. President Donald Trump’s decision to support a sanction bill against Russia, reducing the number of US Embassy staff members and depriving them from some privileges from the Putin administration, visa restrictions etc. are clear examples of USA-Russia’s worsened relations. In this circumstances, Russia is considering the US as an opponent who will not allow her to act in her own will not only at the local level-in Caucasus region, but also worldwide. Thus, the aforementioned case of Putin’s visit can be regarded as an example of the "cold war" era; the statement of Konstantin Zatulin, the deputy of Russian State Duma and director of CIS, that Putin's visit to Abkhazia was "logical" after

R

მხოლოდ ლოკალურად-კავკასიის რეგიონში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით თვითნებური პოლიტიკა აწარმოოს. ამრიგად, აღნიშნული შემთხვევა „ცივი ომის“ დროინდელი დაპირისპირების ნიმუშად შეიძლება მივიჩნიოთ. ამას მოწმობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატის დსთ-ის ქვეყნების ინსტიტუტის დირექტორის, კონსტანტინ ზატულინის განცხადება, რომ მაიკ პენსის საქართველოში ჩასვლის შემდეგ პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში „ლოგიკურია“. ქართულ საინფორმაციო გადაცემა „კურიერთან“ საუბარში ზატულინმა განაცხადა, რომ “პენსმა საქართველოში ამერიკული დროშა ააფრიალა და მისი მაღალი რანგის ქართველი მასპინძლები ყველანაირად ცდილობდნენ მისი გულის მოგებას. ეს ყველაფერი კი რუსეთის საპასუხო ნაბიჯებს იწვევს”, ამ შემთხვევაში, პრეზიდენტის აფხაზეთში ჩასვლას. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც რომ ივლისის დასაწყისში ჰამბურგში, დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში დონალდ ტრამპისა და ვლადიმირ პუტინს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ აშშ-რუსეთის ურთიერთობა უფრო მეტად დაიძაბა. როგორც ჩანს, შეხვედრა რუსეთისათვის მისაღები შედეგებით ვერ დასრულდა, რადგან, ოფიციალურმა მოსკოვმა აშშ-ის მიმართ ტონი გაამკაცრა და აშშ-ის 30 დიპლომატის ქვეყნიდან გაძევებით დაიმუქრა. მოსკოვის ხისტი პოლიტიკა გამოიხატა საოკუპაციო რეჟიმის გააქტიურებითაც. 10 ივლისს სერგეი ლავროვმა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრი მედოევთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთის, აფხაზებისა და ოსების თანამშრომლობა აუცილებელია ამიერკავკასიაში მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. ცხადია, პუტინის აფხაზეთში ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი დეფაქტო ხელისუფლებაში არსებული რთული ვითარების დალაგების მცდელობაც იყო. აშკარაა, რომ ხაჯიმბას ძლიერი ოპოზიცია ჰყავს, რომელიც გასული წლის დეკემბერში აქტიურად მოითხოვდა მის გადაყენებას. აღსანიშნავია, რომ პუტინი პრეზიდენტის რანგში უკანასკნელად 2013 წელს იმყოფებოდა აფხაზეთში, ამ დროსაც ე.წ. პრეზიდენტის, ანქვაბის მმართველობა გამუდმებული პროტესტით და შიდაარეულობით ხასიათდებოდა, და სავარაუდოდ, რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი ვითარების დალაგებას ისახავდა მიზნად. შესაძლებელია, ამჯერადაც ანალოგიურ შემთხვევასთან გვქონდეს საქმე. აფხაზეთის მმართველ წრეებში გავრცელებული კორუფცია, ხალხის ეკონომიკური სიდუხჭირე, უსაფრთხოების დაბალი ხარისხი (რაც ცოტა ხნის წინ რუს ტურისტებზე თავდასხმაშიც გამოიხატა), ზრდის ხალხის უკმაყოფილებას და მათი პრორუსული ან სეპარატისტული ორიენტაციის პროქართულით შეცვლის პერსპექტივას ქმნის, ეს კი ე.წ. მთავრობისა და პუტინის ხელისუფლებისათვის კატეგორიულად მიუღებელია. მიუხედავად ამისა, ჩნდება კითხვა, რატომ დაამთხვია რუსეთის პრეზიდენტმა ვიზიტის თარიღი საქართველორუსეთის ომის მეცხრე წლისთავს? ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს მომენტი შემთხვევითი იყო. რუსეთმა ხომ სწორედ ზემოთხსენებული ომის შემდგომ აღიარა აფხაზეთი და ე.წ. „სამხრეთ ოსეთი“ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ამ ნაბიჯით პუტინს სურდა ეჩვენებინა, რომ ის არ ცვლის თავის პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და გააგრძელებს მის მხარდაჭერას ნებისმიერი სახის საერთაშორისო ზეწოლის მიუხედავად. ამ ნიუანსს გაუსვა ხაზი პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა პუტინის

Mike Pence arrived Georgia, confirms this assumption. In an interview with the Georgian news program "Courier" Zatulin stated that "Pence raised the American flag in Georgia and his high-ranking Georgian hosts were trying to win his heart. All of these results in taking adequate steps from Russia", in this case, the visit of the president to Abkhazia. It should be noted that early in July, the US-Russian relations became more tense after a meeting between Donald Trump and Vladimir Putin in the framework of the G-20 Summit. Apparently, the meeting did not end with acceptable results for Russia, as the official Moscow, stunned the tone towards the US and threatened to expel US diplomat from Russia. Moscow's strained policy was also manifested by the activation of the occupation regime. On July 10, Sergey Lavrov announced at a joint press conference with the breakaway South Osetian Foreign Minister Dmitry Medoev, that cooperation between Russia, Abkhazians and Osetians is necessary to ensure peace in the Transcaucasia region. one of the reasons of Putin's visits to Abkhazia could be the intention to sort out the difficulties de facto regime faces nowadays. It is clear that Khajimba has a strong opposition, which was actively demanding his resignation in December, 2016. It is worthy to mention that the last time Putin visited Abkhazia was in 2013; the so-called president at that time was Ankvab, whose governance was continuously protested, so presumably, Putin’s visit intended to help de-facto regime. There is a high probability, that the situation now is similar with the one in 2013. The widespread corruption in the government elite, poverty and non-secure environment (which recently manifested by the attack on Russian tourists), results in the growth of people's disappointment and anger towards government. It creates a possibility for the change of peoples’ pro-Russian or separatist orientation to pro-Georgian one, which is completely unacceptable to the so-called government and the Putin government. Nevertheless, the question arises, why the Russian president's visit took place on the ninth anniversary of the Georgia-Russia War? It is highly unlikely that this was a coincidence. Russia recognized Abkhazia and the so-called "South Ossetia" as independent states only after the abovementioned war. With this act of visit on the same day the war started 9 years ago, Putin wanted to show that he has not changed his policy towards the occupied territories of Georgia and will continue its support, despite any kind of international pressure. This nuance was underlined by President Margvelashvili during his assessment of Putin's visit: "Today, when the President of the Russian Federation visited Georgia, in the region of Abkhazia -, it is a totally unsuccessful attempt to legitimize historical injustice. In response to these attempts I would like to say that no Georgian recognizes occupation," Margvelashvili said. In Tbilisi, this fact has been followed by acute reaction. The Georgian side considers the incident as an "occupation, moreover, annexation policy.” The Ministry of Foreign Affairs of Georgia has appealed to the international community to take effective measures to force Russia to fulfill its obligations under the 12 August 2008 ceasefire agreement. The Ministry of Foreign Affairs of Georgia, has called on Russia to stop her provocative actions and respect Georgia's sovereignty. The US and other western partners of Georgia also reacted on Putin's visit to Abkhazia. Shortly after Putin's visit to Abkhazia, DIPLOMAT 25


COMPREHENSIVE VIEW

ვიზიტის შეფასების დროს: „დღეს, როდესაც საქართველოში, საქართველოს მხარეში - აფხაზეთში - იმყოფება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს არის სრულიად უშედეგო მცდელობა რაიმენაირად მოხდეს ისტორიული უსამართლობის ლეგიტიმაცია. პასუხად ამ მცდელობებს მე მინდა ვუთხრა, რომ არასდროს არც ერთი ქართველი არ ცნობს ოკუპაციას.”-განაცხადა მარგველაშვილმა. თბილისში, ცხადია, ამ ფაქტს მწვავე რეაგირება მოჰყვა. ქართული მხარე მომხდარს „ოკუპაციის, უფრო მეტიც, ანექსიის პოლიტიკის“ მაგალითად მიიჩნევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიმართა საერთაშორისო საზოგადოებას ქმედითი ღონისძიებების გატარების მოთხოვნით, რაც რუსეთს აიძულებს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სპეციალური განცხადებით მოუწოდებს რუსეთს, შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედებები და პატივი სცეს საქართველოს სუვერენიტეტს. აფხაზეთში პუტინის ვიზიტს შეფასება მისცა აშშ-მა და საქართველოს სხვა დასავლელმა პარტნიორებმაც. პუტინის აფხაზეთში ჩასვლიდან მცირე ხანში აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც რუსეთს მოუწოდებს უარი თქვას სეპარატისტული რეგიონების აღიარებაზე. ნატო და ევროკავშირი მომხდარ ფაქტს აფასებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის დარღვევად და კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრაზე მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევის ხელისშემშლელ აქტად. სამწუხაროდ, პუტინის ვიზიტს უკვე მოჰყვა საქართველოს ინტერესებისათვის უაღრესად მძიმე შედეგები: სოფელ ხურჩასა და გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევს შორის რამდენიმე თვის წინ დამონტაჟებულ ბოძებზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაავლეს მავთულხლართები, რასაც შედეგად მოჰყვა 2 ჰექტრამდე მიწის ოკუპაცია. გარდა ამისა, საოკუპაციო რეჟიმი აფხაზეთში იწყებს პასპორტიზაციის ახალ ეტაპს, რომელიც აუქმებს ქართული პასპორტის მოქმედებას აფხაზეთის ტერიტორიაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ქართველი მოსახლეობა აფხაზეთის ე.წ. მოქალაქეობას არ აიღებს, მათ მხოლოდ ბინადრობის მოწმობის აღების საშუალება ექნებათ და ფაქტიურად, უპასპორტოდ დარჩებიან. ამასთან ერთად, ძალიან სახიფათოა რუსეთისა და აფხაზეთის ე.წ. მთავრობის გააქტიურებული სამხედრო თანამშრომლობის პერსექტივები. ჩნდება აფხაზეთის რუსეთის მიერ ანექსიის რეალური საფრთხე. აფხაზეთში ვლადიმირ პუტინის ჩასვლა ცხადყოფს, რომ რუსეთი ვერ ურიგდება საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვის ტენდენციას. პუტინის ხელისუფლების ძალისხმევა მიმართულია კავკასიის რეგიონში კონტროლის დამყარებისკენ და ამ მიზნით იყენებს ფარული თუ აშკარა მუქარისა და ძალის დემონსტრირების პოლიტიკას. აფხაზეთში პუტინის ვიზიტის გაანალიზება შემაშფოთებელ პერსექტივებს გვისახავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე ანექსიის საფრთხე, ალბათ, არ არსებობს, მაინც მძიმე რეალობის წინაშე ვდგავართ. განსაკუთრებით საქართველოს გეოსტრატეგიული მნიშვნელობის ფონზე. შესაბამისად, აუცილებელია დროულად იქნეს შემუშავებული ანტისაოკუპაციო პოლიტიკა, რომელშიც საქართველოსთან ერთად აქტიურად ჩაერთვება საერთაშორისო საზოგადოება და ერთობლივად მოხდება ქმედითი ზომების მიღება საოკუპაციო ძალების შესაჩერებლად. 26 DIPLOMAT

the US Department of State issued a statement calling on Russia to withdraw the recognition of the separatist regions. NATO and the EU evaluated the fact as a of violation of the principle of territorial integrity of Georgia and as an obstacle to international efforts towards peaceful resolution of the conflict. Unfortunately, Putin's visit has been followed by extremely grave consequences for Georgia's interests: between the village Khurcha and the village of Nabakevi in the Gali district representatives of the occupying forces have placed the barbed wire fences on the poles erected several months earlier, resulting in the occupation of about 2 hectares of Georgian land. In addition, the occupation regime has launched a new passportization process in Abkhazia, which annuls the Georgian passport within the territory of Abkhazia. If Georgian population won’t take the Abkhazian Citizenship, they will only have the possibility to take the residence permit and in fact will remain unreserved. In addition, the extended military cooperation between the Russian and Abkhazian government is very dangerous. There is a real danger of annexation of Abkhazia by Russian Federation in the future. Vladimir Putin's arrival in Abkhazia shows that Russia is not going to tolerate Georgia’s Western ambitions in any way. Putin's efforts are aimed to gain control on all over the Caucasus region and for this purpose, he actively uses the policy of hidden and obvious threats and demonstration of power. Analyzing Putin's visit shows that the consequences might be very dangerous. The danger of the annexation at this moment presumably does not exist but we are still facing a difficult reality, especially with the geostrategic importance of Georgia. Consequently, it is vitally important to implement an anti-occupational policy in a timely manner, with an active involvement of the international community and jointly take action to stop the occupation forces.

DIPLOMAT 27


COMPREHENSIVE VIEW

COMPREHENSIVE VIEW

ნატო აგრძელებს მასშტაბურ მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებებს საქართველოში

NATO CONTINUES MASSIVE MULTINATIONAL MILITARY EXERCISES IN GEORGIA

თამარ რაზმაძე

28 DIPLOMAT

affairs secretary Tengiz Pkhaladze, Ian Kelly, US Ambassador to Georgia and Georgia's ambassador in Washington, David Bakradze- attended the meeting with the soldiers that came for the training. “Our countries armed forces are standing side by side today on Georgian soil to defend our common dignity, security and freedom. That's why you are noble and your partnership is crucial for our common wellbeing,” Giorgi Margvelashvili said during his speech. The “Nobel Partner” training which was last organized in Georgia two years ago by the US European Command was graced by such high profile visitors for the first time. Much progress would have been recorded if the Georgian and American sides had been participating in these kind of military exercises actively from 2015, the UK joined them in 2016. This year, as the head of the training, Colonel Shavlego Tabatadze explains that about 2 800 military servicemen have been involved in the training from the United States, Great Britain, Germany, Slovenia, Turkey, Ukraine, Armenia and Georgia.

სწავლების ხელმძღვანელი, პოლკოვნიკი შავლეგო ტაბატაძე განმარტავს, წვრთნაში 2 800 სამხედრო მოსამსახურე ჩაერთო აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, სლოვენიიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. „ღირსეულ პარტნიორს“ საფუძველი ჩაეყარა, როგორც ქართულ-ამერიკულ სწავლებას და სწორედ ამიტომ შეირჩა წვრთნების ჩატარების ადგილად საქართველო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აშშ-ის ევროპული სარდლობის შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე სწავლებების ციკლი 7 ქვეყნის ტერიტორიაზე ტარდება. წლევანდელი „ღირსეული პარტნიორი“ ბულგარეთში, რუმინეთსა და უნგრეთში გამართული - ,,SABER GUARDIAN’’-ისა და უკრაინაში ჩატარებული ,,SEA BREEZE’’ - ის გაგრძელება იყო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთი ქვეითი ასეული და ერთი ოცეული სწავლებებში მონაწილე 50 000 სამხედრო მოსამსახურეთა შორისაა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მონაწილე სახელმწიფოთა რაოდენობის ზრდის კუთხით, გარდა იმისა,

"Noble Partner" was founded as a Georgian-American training initiative and this was why Georgia was selected as a venue for its exercises. It should also be noted that the current training cycle of the European Command in the Black Sea region, is always held in the territory of 7 selected countries. The "honorable partner" of this year saw the continuation of the "SABER GUARDIAN" that had been held in the past in Bulgaria, Romania and Hungary and "SEA BREEZE" that was previously held in Ukraine. One Infantry Company and one troop of Georgian Armed Forces were among the 50000 military servicemen that participated in the training.

TAMAR RAZMADZE

წელს უკვე მესამედ საქართველო მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებებს მასპინძლობს, რაც ხელს უწყობს ნატოს რეაგირების ძალების (NRF) საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდასა და NRF-ში მონაწილე დანაყოფების ურთიერთთავსებადობას. საერთო წვრთნების ინიცირების მიზეზი კი საქართველოსა და მის სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის წლების განმავლობაში არსებული თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავება გახდა. ამ ზაფხულს უკვე ჩატარდა მრავალეროვნული სწავლება „ღირსეული პარტნიორი 2017“. სექტემბრიდან კი ახალციხეში, ორფოლოს პოლიგონსა და ლეიტენანტ შოთა ხურციძის სახელობის ჯავშანსატანკო ცენტრში მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება „Agile Spirit 2017” ჩატარდება. აღსანიშნავია, რომ წლევანდელ წვრთნებს ესწრებოდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი, რომელიც "ღირსეული პარტნიორი 2017"-ის მონაწილე სამხედროებს შეხვდა. „აქ ვდგავართ იმისთვის, რომ ხაზი გავუსვათ ურყევ პარტნიორობას და ვუთხრათ ქართველ მეგობრებს, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ! ჩვენ თქვენს გვერდზე ვდგავართ იმიტომ, რომ ქართული ანდაზა ამბობს - „ძალა ერთობაშია“. შესაბამისად, ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვიქნებით“, განაცხადა მაიკ პენსმა. სწავლების მონაწილე სამხედროებთან შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ასევე პრემიერმინისტრი გიორგი

კვირიკაშვილი მეუღლესთან ერთად, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე, ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი და საქართველოს ელჩი ამერიკაში დავით ბაქრაძე. „ჩვენი ქვეყნების შეიარაღებული ძალები გვერდი-გვერდ იმყოფებიან ქართულ მიწაზე ჩვენი ღირსების, უსაფრთხოების და თავისუფლების დასაცავად. ამიტომაც ბრძანდებით ღირსეულები და თქვენი პარტნიორობა ჩვენი საერთო კეთილდღეობისათვის უმნიშვნელოვანესია“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ამერიკის ევროპული სარდლობის მიერ ორგანიზებული სწავლება „ღირსეული პარტნიორი“ საქართველოში პირველად 2015 წელს ჩატარდა და ყოველწლიური სახე მიიღო. თუ 2015 წელს სამხედრო წვრთნაში მხოლოდ ქართული და ამერიკული მხარეები მონაწილეობდნენ, 2016 წელს მათ დიდი ბრიტანეთიც შეუერთდა. წელს კი, როგორც

or the third time this year, Georgia will play hosts to multinational military exercises geared towards increasing the capabilities of the NATO Response Force (NRF), and the interoperability of the participating units participating within the NRF. The reason for initiating these common exercises, is to deepen the cooperation and partnership between Georgia and its strategic partners now and in the future. This summer, we have witnessed one significant multinational training "Noble Partner 2017". Also from September onwards, several other multinational military training will take place one of which is "Agile Spirit 2017". “Agile Spirit 2017” will be held in Akhaltsikhe, Orpolo Polygon and Lieutenant Shota Khurtsidze Armored Tank Centre. It is noteworthy that this year's training was attended by US Vice-President Mike Pence, who used the opportunity to meet with the participants of "honorable partner 2017". “We stand here to emphasize this unbreakable partnership and to tell our Georgian friends that we are with you! We stand on your side and ascribe totally to the Georgian proverb which says “power is in unity”. We will be stronger together,” Mike Pence said at the event. The President of Georgia Giorgi Margvelashvili, Prime Minister Giorgi Kvirikashvili together with his wife, Minister of Foreign Affairs Michael Janelidze, National Security Council Secretary David Rakviashvili, head of the presidential administration Giorgi Abashishvili, foreign

F

According to the Ministry of Defense, the increase in the number of participating states, in addition to the NATO member states expressing willingness to contribute to the NRF subdivisions can be tied to an important role played by positive feedback and the results of the assessment that followed previous teachings. DIPLOMAT 29


COMPREHENSIVE VIEW

COMPREHENSIVE VIEW

რომ NRF-ის ქვედანაყოფებისათვის განკუთვნილ სწავლებაში წვლილის შეტანის სურვილი ნატოს წევრმა ქვეყნებმაც გამოთქვეს, აღსანიშნავია იმ დადებით გამოხმაურებათა და შეფასებათა როლიც, რომელიც წინა სწავლებებს მოჰყვა. გასაკვირი არ არის, რომ ამერიკის ევროპული სარდლობის მიერ ორგანიზებულ სწავლებაში აშშ-ს სამხედროთა და ტექნიკის რაოდენობა გაცილებით აღემატებოდა დანარჩენი მონაწილე ქვეყნებისას. აღნიშნული ხაზს უსვამს აშშ–ს სურვილსა და მზადყოფნას მხარი დაუჭიროს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების საკითხში, რაც მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტია ჩვენი ქვეყნისათვის. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის მონაცემებით, აშშ, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი და გერმანია ნატოს წევრ ქვეყანათა

It is not surprising that the number of US military and equipment involved the training organized by the US European Command, was much more than that of other participating states. The above mentioned underlines the willingness and readiness of the United States to support Georgia's defense capabilities, which is a very important factor for our country. It is noteworthy that, according to the data available for the year 2017, the United States, Great Britain, Turkey and Germany are in the top five NATO member countries based on the military strength indicator. Although Turkey was represented by three officers during the trainings, however, many member NATO countries expressed willingness to engage and participate even on a small scale.

ხუთეულში არიან მოქცეული სამხედრო სიძლიერის მაჩვენებლით. მართალია, თურქეთი წვრთნებზე 3 ოფიცრით იყო წარმოდგენილი, თუმცა, როგორც ნატო-ს წევრმა ქვეყანამ სურვილი გამოთქვა მცირე მასშტაბებით მაინც ჩართულიყო სწავლებაში. გასათვალისწინებელია, რომ თურქეთი არის რეგიონალური მოთამაშე და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, შესაბამისად, მასთან დაახლოება და ურთიერთთავსებადობა მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. რაც შეეხება ნატოს არაწევრი უკრაინის მონაწილეობას წვრთნებში, უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინისათვის აშშ არის სტრატეგიული პარტნიორი და მისი მონაწილეობა მსგავს მრავალეროვნულ სწავლებებში განამტკიცებს ურთიერთანამშრომლობას როგორც ამერიკასთან, ასევე სხვა მონაწილე ქვეყნებთანაც, გარდა ამისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკრაინა წვრთნების ციკლის ერთ-ერთი ნაწილის ,,SEA BREEZE’’-ის მასპინძელია. სომხეთის შემთხვევაში წვრთნაში მონაწილეობის მიღების მიზეზებისა თუ მიზნების ძიება მეტად საინტერესოა. მისი მხრიდან სწავლების დაგეგმვის ეტაპზე გამოითქვა სურვილი სწავლებაში სამედიცინო ასეულით ჩართვის შესახებ, აღნიშნული შეთავაზება კი დაგეგმვის კონფერენციაზე დადებითად შეფასდა.

It should be taken into consideration that Turkey is a regional player and a strategic partner of Georgia, therefore, getting closer and inter-related with them is very important for Georgia. As for the non-NATO members like Ukraine, their participation in the exercises depends on a number of other factors. It should be noted that the United States is a strategic partner for Ukraine and its participation in multinational exercises, will strengthen cooperation with the US and other participating countries. In essence, as noted above, Ukraine played host to one of the major parts of the exercise cycle - "SEA BREEZE". In the case of Armenia, searching for the causes or goals of participating in the training is very interesting. At the stage of planning the training, they expressed desire to be involved in medical care, and the offer was positively assessed at the planning conference. Although Armenia is trying to diversify its foreign policy, by working out closer relations with the West which they have identified to have special effects on their foreign policy project; however, it is difficult to imagine that Moscow, which has a military base on the territory of Armenia, and an important ally to Armenia in the region, will allow a Armenia strike up strategic partnership with the EU, US or NATO. Right now we see how Russia is preparing for a large-scale military exercise - "West", which includes the territory of Belarus.

მართლია, სომხეთი ცდილობს, უფრო მრავალფეროვანი გახადოს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა, რაშიც დასავლეთთან დაახლოებას განსაკუთრებული როლი ენიჭება, თუმცა, რთული წარმოსადგენია, რომ მოსკოვი, რომელსაც სომხეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზა აქვს განთავსებული და რომლისთვის სომხეთი მთავარ მოკავშირედ რჩება რეგიონში, დაუშვებს სტრატეგიული პარტნიორის მნიშვნელოვან სიახლოვეს ევროკავშირთან, აშშ-სა თუ ნატოსთან. სწორედ ახლა ვხედავთ, თუ როგორ ემზადება რუსეთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნისთვის - „დასავლეთი“, რომელიც ბელარუსის ტერიტორიასაც მოიცავს, ბელარუსი კი რუსეთთან ერთად აშშ-ს სამ უმნიშვნელოვანეს ნატოს წევრ მოკავშირეს ესაზღვრება: პოლონეთს, ლიტვასა და ლატვიას. ნატოს ოფიციალურ პირებს სწორედ ის ფაქტი აეჭვებთ, სრულად დატოვებს თუ არა წვრთნების შემდეგ რუსული სამხედრო ძალა ბელარუსს. შეიძლება ითქვას, რომ ზემოაღნიშნული მიზეზების გამო სომხეთისა და აზერბაიჯანისათვის დილემად იქცევა ხოლმე ნატოს მიერ ორგანიზებულ სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობის საკითხი. ამ შემთხვევაშიც, მართალია აზერბაიჯანი გეგმავდა წვრთნაში მონაწილეობას, თუმცა, როგორც თავდაცვის სამინისტრომ გვაცნობა, აზერბაიჯანმა მონაწილეობზე უარი თქვა ისე, რომ მიზეზები არ განუმარტავს. თავდაცვის სანიმინისტროში ვარაუდობენ, რომ ,,ღირსეული პარტნიორის’’ მასშტაბები მომდევნო წლებში კიდევ უფრო გაიზრდება. იქამდე კი საქართველო „Agile Spirit 2017”-ისთვის ემზადება, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების და აშშ-ის საზღვაო ქვეითების ორგანიზებით გაიმართება. სამხედრო სწავლება საველე და საშტაბო ფაზებს მოიცავს და მისი სცენარი სტაბილურობის, შეტევა-თავდაცვით ოპერაციებს ემყარება. სწავლების მიზანია ნატოს რეაგირების ძალების შემადგენლობაში ერთობლივ ოპერაციებში ან კრიზისებზე რეაგირებისათვის მზადყოფნა, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთქმედების დახვეწა. სამხედრო წვრთნებში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, საქართველოს, აშშ-ის, ბულგარეთის, ლატვიის, რუმინეთის, უკრაინის და სომხეთის სამხედრო მოსამსახურეები მიიღებენ მონაწილეობას. სწავლების საველე და საშტაბო ფაზები, ოფიციალურად, 11 სექტემბერს ახალციხეში, ორფოლოს პოლიგონზე საჩვენებელი წვრთნებით დასრულდება.

Belarus, alongside Russia, borders three most important NATO member states of the USA: Poland, Lithuania and Latvia. NATO officials are suspicious of the Russian military’s withdrawal from Belarus after the training. It can be deduced from the reasons stated above, that the issue of participating in NATO military exercises will be a dilemma for Armenia and Azerbaijan. In this case, although Azerbaijan was planning to take part in the training, however, as the Ministry of Defense later announced, they have refused to participate without clarifying the reasons. The defense ministry believes that the magnitude of "honorable partner" will increase even further in the years that would follow. Before that would hold this year, Georgia is already preparing for "Agile Spirit 2017", organized by the Georgian Armed Forces and US Marine Corps. The military training consists of field and staff phases and its scenario is based on stability, attack- defensive operations. The goal of the training is to prepare trainees reaction to the joint operations or crisis in the NATO Response Force (NRF), as well as to improve the interactions with the United States and her partner countries. In military exercises, NATO member and partner states of Georgia, USA, Bulgaria, Latvia, Romania, Ukraine and Armenia and their military servicemen will participate. The training field and staff phases will be officially completed on September 11, in Akhaltsikhe, with training exercises also slated for the Orpolo firing range.

DIPLOMAT 31


CULTURAL EXCHANGE

ქართული დრამატურგია

GEORGIAN DRAMATURGY

ამერიკელთა ინტერესს

ATTRACTS IMPORTANT

იწვევს

გიორგი თედიაშვილი

GIORGI TEDIASHVILI

ოტა ხნის წინ ნიუ-იორკის სცენამ უპრეცედენტო კულტურულ მოვლენას, ქართულ-ამერიკულ თეატრალურ ფესტივალს უმასპინძლა. ფესტივალის ფარგლებში ინგლისურად ნათარგმნი 11 ქართული პიესა დაიდგა. პროგრამაში მოხვდა ლაშა ბუღაძის „ნავიგატორი“ და „პუტინის დედა“, ასევე თამარ ბართაიას პიესა „სათამაშო პისტოლეტი“ და სხვა ქართველი ავტორების პიესები. თეატრალურ ფესტივალზე ამერიკელ მაყურებელს საშუალება ჰქონდა დასწრებოდა ქართველი მუსიკოსების საღამოს და დაეთვალიერებინა ქართული ხელნაწერების ნიმუშების ასლები. პირველი ქართულ-ამერიკული თეატრალური ფესტივალის წარმატებაზე ფესტივალის დამფუძნებელს, რეჟისორ ირინა გაჩეჩილაძეს ვესაუბრეთ:

ecently the New York stage was graced by an unprecedented cultural event, hosted by the Georgian-American Theater Festival. 11 Georgian pieces were translated into English and staged within the festival. The program included Lasha Bugadze's "Navigator in Love" and "Putin's Mother", as well as Tamar Bartaia's performance "A Toy Gun" premiere and performances of other Georgian authors. The American audience at the theater festival had an opportunity to attend and enjoy an evening with Georgian musicians, and to see various samples of Georgian manuscripts. We talked to the founder of the festival, Irina Gachechiladze about the success of the maiden GeorgianAmerican Theater Festival:

როგორ გადაწყდა პირველი ქართულ-ამერიკული თეატრალური ფესტივალის ჩატარება? ქართული დრამატურგიის ამერიკისათვის გაცნობაზე დაახლოებით 2 წელი ვფიქრობდი. თავდაპირველად გადაწყვეტილი მქონდა ნიუ-იორკში ერთი ქართული პიესის დადგმა, ჩემი გეგმა ბატონ ოთარ მარღანიასაც გავაცანი, რომელიც დამთანხმდა დაეფინანსებინა პროექტი, თუმცა მოგვიანებით ჩავთვალე, რომ უკეთესი იქნებოდა ნიუიორკის სცენაზე ერთის ნაცვლად ბევრი ქართული პიესის დადგმა. მოვიწვიე ამერიკელი რეჟისორები, რომლებმაც დადგეს ორი პიესა სრულად, ხოლო დანარჩენი 9 პიესა იყო 32 DIPLOMAT

ATTENTION FROM NEW YORK

R

How was the decision to hold the first Georgian-American Theater Festival reached? For about 2 years, I thought about sharing Georgian plays in America. Initially, I had decided to stage one Georgian play in New York. I introduced my plan to Mr. Otar Marghania, who agreed to finance the project, but later I thought it would be better to stage a number of Georgian plays instead of one on the New York Stage and consequently, I was able to make American filmmakers stage Georgian DIPLOMAT 33


CULTURAL EXCHANGE

ლიტერატურული კითხვების ფარგლებში დადგმული. პიესების მრავალფეროვნებამ მაყურებელს საშუალება მისცა უკეთესად გაეცნო ქართული დრამატურგია. დღესდღეობით ნიუ-იორკის სცენასა და თეატრალურ სივრცეში საკუთარი ადგილის დაკავება ურთულესი რამ არის, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც საქმე დიდ მასშტაბებს, ქვეყნის სახელს და ფესტივალს ეხება. საინტერესოა, როგორც ფესტივალის დამფუძნებელმა რა გზა გაიარეთ პროექტის იდეიდან მის განხორციელებამდე? პირველი სირთულე ფესტივალისთვის საჭირო ფინანსების მოძიებაა, რაც წინ უდგას იდეის გახორციელებას. ფინანსების გარდა არსებობს სხვა სირთულეებიც, მათ შორის ტექნიკური და ორგანიზაციული: რთულია იპოვო და დაიქირავო პროექტის განხორციელებისთვის შესაბამისი სივრცე, კარგი მსახიობების და რეჟისორების შეკრება, დეკორაციების გაკეთება, განათებასა თუ ხმის აპარატურაზე ზრუნვა. ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო ძვირი ჯდება ნიუ-ორკში, ვიდრე თბილისში. ვცდილობდი მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის ყოფილიყო ყველაფერი. ფესტივალის ფარგლებში ამერიკელმა მაყურებელმა თითქმის სრულად იხილა ქართველ დრამატურგთა პიესებზე დადგმული სპექტაკლები, გვითხარით, როგორი ჩაიარა სპექტაკლებმა და როგორია მაყურებლის შეფასება თუ კრიტიკოსების გამოხმაურება? ფესტივალზე წარმოდგენილმა ქართულმა დრამატურგიამ ამერიკელი მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ფესტივალის პირველ დღეებში დარბაზში თავისუფალი ადგილები რჩებოდა ხოლმე, თუმცა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დარბაზი მთლიანად ივსებოდა. მაყურებლის ძირითადი ნაწილი ამერიკელი იყო, ეს კი ზაფხულის პერიოდში, როცა ხალხი ნიუ-იორკიდან გასულია, დადებითი სიგნალია და ნიშნავს იმას, რომ მაყურებელი ერთმანეთს ურჩევდა ფესტივალზე წასვლას. ფესტივალს ესწრებოდა ამერიკული თეატრის არაერთი პროდუსერი. ამ ეტაპზე ნიუ-იორკის ერთ-ერთი თეატრი დაინტერესებულია ქართული პიესების დადგმით. ასევე არის დაინტერესება, რომ ასეთმა ფესტივალმა სისტემური ხასიათი მიიღოს. ფესტივალს საკმაოდ პოზიტიური გამოხმაურება მოჰყვა პრესაში. მის შესახებ არაერთმა გავლენიანმა გამოცემამ, მათ შორის „თაიმ აუთმა“ დაწერა. არ არის ადვილი ნიუიორკის ჟურნალისტები დააინტერესო, მით უფრო შორეული ქვეყნის სრულიად უცნობი დრამატურგებით, მაგრამ ვფიქრობ, ფესტივალით მედიის დაინტერესებაში გარკვეულ წილად ჩემი წინა ამერიკული პროექტის წარმატებამაც შეუწყო ხელი. საუბარია „ჰამლეტის“ ბორის აკუნინის ვერსიაზე, რომელიც 2017 წლის აპრილში დავდგი ნიუ-იორკში. რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა ამერიკელი მაყურებლისთვის ფესტივალზე ნაჩვენები ისტორიები და ხომ არ დადგა დრო, აღნიშნული ქართული თემები მსოფლიო ფოკუსში მოექცეს? ქართულ პიესებში ხშირად არის პოლიტიკური თემები. სევდიან-რომანტიულ პიესაშიც კი, როგორიც არის თამარ ბართაიას „სათამაშო პისტოლეტი“ - აფხაზეთის ომია ნახსენები. ამ პიესების მეშვეობით რეალურად მაყურებელი საქართველოს ისტორიასაც იგებს. სპეკტაკლების შემდეგ, მაყურებელი ინტერესდებოდა საქართველოს ისტორიით. სპექტაკლების შემდეგ ხალხი 34 DIPLOMAT

CULTURAL EXCHANGE

works two full productions and seven free readings. The diversity of the play enabled the audience to get acquainted with the Georgian dramaturgy. That was my main goal of setting up the Georgian-American Theater Festival. Nowadays it is a difficult thing to get into the New York Scene and Theater Area, especially when it comes to big scales, country names and festivals. It’s interesting to see that you were able to pick your spot as the founder of the festival, how did you go through the project idea until its implementation? The first difficulty I faced was in the area of finances for the festival, which then led me to several ideas. However, there are other difficulties, besides finances, which includes technical and organizational. It’s difficult to find the appropriate space for the implementation of the project, and then be able to hire, decorate, illumine or sound equip the place. As you know, it is much more expensive in New York than in Tbilisi, but we tried everything to go out well. In the framework of the festival, American viewers almost fully saw the performances of Georgian playwrights, tell us how did the performances proceed, and what is the viewer's rating or the critics' feedback? The Georgian dramaturgy shown at the festival earned great interest in the American audience. In the first days of the festival, there were several free seats in the hall but in the two weeks that followed, the hall was full to capacity on each day. The main portion of the audience was American, and since it happened in the summer, when people are out of New York, it's a positive signal and this means that the audience continued to advise each other to go to the festival. The Festival was attended by representatives of several American theater, one of New York's theater is interested in staging Georgian plays as a result; other producers were equally interested and wanted to know if the festival will continue in the future. The Festival has received quite positive feedback from critics, many influential publications, including “Time Out”, were written. However, arousing the interest in journalists was not easy since the Georgian dramaturgy festival was held in New York for the first time this year. I think, the interest of media during the festival was due to my previous successful American project. It's about the version of "Hamlet" by Boris Akunin, that I staged in New York in April 2017. How interesting were the stories shown on the festival for the American audience and when do you think the time will come, when the Georgian themes will be placed in the world focus? Georgian plays often have political topics, such as Abkhazia's theme. Even in romantic play like Tamar Bartaia's "toy pistol"- the themes of war were prevalent. Through these plays, the audience gets to know the history of Georgia, by watching how emotionally they tell these stories, the audience also falls in their condition and feels

იდგა და არჩევდა პიესებს, ეძებდნენ პარალელებს ამერიკულ რეალობაში, უკირკიტებდნენ ფსიქოლოგიურ თემებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული თემები ამერიკელ მაყურებელში ინტერესს იწვევს. კულტურული განსხვავებების მიუხედავად, არის რაღაც, რაც გვაერთიანებს სხვადასხვა ხალხებს. ფესტივალზე ასევე წარმოდგენილი იყო ქართული ხელნაწერების ასლების გამოფენა... ლიტერატურული კითხვების დროს მხატვარ ლადო ფოჩხუას მიერ გაკეთებული ქართული ასოების კოლაჟი დარბაზში ფონურ დეკორაციას წარმოადგენდა. გარდა ამისა, გვქონდა ორი სპეციალური მიღება ქართული კონცერტით, ქართული ღვინით და ხაჭაპურით, რომელიც მოგვაწოდა ქარტულმა რესტორანმა ნიუ-იორკში „ოდა ჰაუზმა“, ღვინო კი - „ქოროს ექსპორტმა“; ვინც ჯერ კიდევ არ იცოდა ქართული ღვინისა და საჭმლის შესახებ, მათაც შეიტყვეს. ვცდილობდი რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიმეწოდებინა ამერიკული საზოგადოებისთვის. ამერიკაში არ იციან საქართველოს შესახებ ბევრი და მაინც ჰგონიათ, რომ რუსეთი ვართ და რუსულად ვლაპარაკობთ, რაც მე მაღიზიანებს. ამიტომ ჩემი საქმინობით ვცდილობ ვაჩვენო, რომ ჩვენ არ ვართ რუსები, ვართ ქართველები, გვაქვს ჩვენი დამწერლობა და კულტურა. ზოგადად რა მნიშვნელობისაა ნიუ-იორკში ქართულიამერიკული თეატრალური ფესტივალის არსებობა, როგორც ქართული კულტურისთვის, ისე ჩვენი ქვეყნისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, რომ ქვეყნის კულტურის მიმართ კარგი განწყობა ქმნის ქვეყნის მიმართ კთილ დამოკიდებულებას. დავპატიჟე უამრავი თეატრი, რომ მოსულიყნენ, ენახათ ჩვენი სპექტაკლები და დაინტერესებულიყვნენ ქართული პიესების ამერიკაში დადგმით. ამ ეტაპზე ვმუშაობ, რომ ქართული პიესების თარგმანები დაიბეჭდოს ამერიკაში, რათა გასცდეს ნიუ-იორკს და ხელმისაწვდომი გახდეს ამერიკული თეატრებისთვის. შეუძლია თუ არა ხელოვნებას ჩვენნაირი პატარა ქვეყნების იდენტობის დიდ მასშტაბებზე გატანა? დარწმუნებული ვარ, რომ ხელოვნებას ძალიან დიდი ძალა აქვს. ჩვენი წარმატებული ოპერის მომღერლები ფაქტობრივად საქართველოს დიპლომატები არიან, ეს იქნება კინო, მხატვრობა, ბალეტი თუ სხვა. ისინი დიდ როლს თამაშობენ საქართველოს პოპულარიზაციის კუთხით, რადგან როცა ინტერესდები კონკრეტული ხელოვანით, ინტერესდები მისი ქვეყნითაც. ჩვენს ფესტივალში უამრავი მსახიობი და რეჟისორი იყო ჩართული, რომელთაც უკვე სურთ საქართველოში წამოსვლა, ქართული თეატრის, საქართველოს ნახვა. როგორია ქართულ-ამერიკული თეატრალური ფესტივალის სამომავლო გეგმები, გაგრძელდება თუ არა ის მომავალში და მიიღებს თუ არა ყოველწლიურ სახეს. როგორც ვიცი, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში უკვე აღნიშნეთ, რომ გინდათ, გაცვლა საქართველოშიც გააკეთოთ და ამჯერად ამერიკელი დრამატურგების ნაწარმოებები უჩვენოთ ქართველ მაყურებელს? ძალიან მინდა, რომ ასეთი გაცვლა მოხდეს და ამერიკულ დრამატურგიას გაეცნონ ქართველები. იმედი მაქვს, რომ ესეც გამოვა. ამერიკაში ვცხოვრობ და განხორციელება რთული იქნება დისტანციის გამო. თუ ვინმე დაინტერესდება, რომ ამ საქმეში გვერდში დამიდგეს და საქართველოშიც გაკეთდეს

the politics and history. After the performances, the audience several times asked me different questions about Georgia, its history, and after the performances people stood up and talked about everything. They developed topics and searched parallels in their realities in psychological topics. This means that Georgian topics interest foreign viewers, we are all people belonging to different countries, but there are some things that unite us. In addition to the theater, the festival covered a lot of art with regards to Georgia, in fact it became a festival of art ... Yes, at the festival, there were exhibitions of copies of Georgian manuscripts, which were decorations and illustrations from books. For example, from “The Knight in the panther’s skin”. The collage of Georgian letters made by artist Lado Pochkhua was a wall decoration hung on the wall during literary questions. In addition, we had two special receptions with Georgian concert, Georgian wine and khachapuri, that was made available by the Georgian restaurant "Oda House" in New York. The wine was supplied by -"Export of chorus"; those who did not know about Georgian wine and food were also informed and educated about it. I tried to provide as much cultural information as possible to the American community. I think we could add even more, because everything started with the fact that America does not know much about Georgia, and still think that we are from Russia and we speak Russian, even though it is a bit irritating. So I try to show that we are not Russians, we are Georgians, we have our unique writing and culture. What is the significance of the Georgian-American Theater Festival in New York, for the Georgian culture and our country? It is very important to think that good image and reputation towards the country's culture, creates a good and positive image and mood for the country. It could be better to use the media to bring more influential people. I have mainly focused on personal contacts, through which I invited a lot of theaters to get them interested in Georgian plays in America. At this stage I am working on translating Georgian plays into English, so as to get it out of New York and to be more extensive and accessible. Can art present small countries like us in bigger perspectives? I am sure that art is very powerful. Our opera singers, our big stars actually double as diplomats of Georgia. Our cinema, painting, ballet or anything else could also play those roles effectively. They play a major role in the popularization of Georgia, because when you are interested in a particular artist, you are interested in his country too. In our festival, a lot of actors and directors were involved, who already want to visit Georgia, and see Georgian Theater.

DIPLOMAT 35


CULTURAL EXCHANGE

მსგავსი ფესტივალი, მე შემიძლია ძალიან კარგი პიესები შევაგროვო, რადგან პირადად ვიცნობ ძალიან კარგ, ნიჭიერ ამერიკელ დრამატურგებს. ფესტივალის მომავალი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. შევეცდები ისევ მოვაბა თავი და ჩავატარო ასეთივე ფესტივალი ალბათ 2 წელიწადში, თუმცა ახლა სხვა პროექტები მაქვს წინ, რაც საკმაოდ შრომატევადია და მათზე ვარ კონცენტრირებული. მთავარი არის ის, რომ ეს პროექტი წარმატებული გამოდგა. იმედია, ეს იქნება იმპულსი ქართველი დრამატურგებისთვის, რომ მეტი წერონ, რადგან ქართული დრამატურგია არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის განკუთვნილი, ის ეკუთვნის მსოფლიოს. ძალიან მინდა, რომ სხვა ამერიკულმა თეატრებმაც დადგან ქართული პიესები.

36 DIPLOMAT

What are the future plans of the Georgian-American Theater Festival? Will it continue in the future and will it start to happen on an annual basis? As I know, you mentioned in one of the interviews that you want to make a transformation in Georgia and this time show to Georgian audience, works of American dramatists? I want to see that such exchange and the American dramaturgy gets acquainted with Georgians. I hope it will come out, but there could be some sort of impediment because I live in America and so it will be harder to find out if someone is interested in standing up to this case, keying into the idea and organizing a similar festival in Georgia successfully. I can collect very good plays because I know very talented American playwrights. The future of the festival is also tied to the finances, probably in about two years I will try again, but now I have other projects in the future that are very labor-consuming and I'm concentrated on them. The main thing is that the experiment has been successful and I hope this will be an encouragement for Georgian playwrights to write more, because Georgian drama is not only local and for Georgia, it really belongs to the world and I desire so much that other countries theaters will start stage Georgian plays.


YOUTH DIPLOMACY

YOUTH DIPLOMACY

'სიღრმისეული გაგება': ევროკავშირი ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ახალ მიღებას იწყებს 'DEEPER UNDERSTANDING': THE EU ANNOUNCES SECOND CALL FOR YOUNG EUROPEAN AMBASSADOR ნინო შარაშიძე NINO SHARASHDIZE

1 აგვისტოს ევროკავშირმა გამოაცხადა მონაწილეთა მიღება პროექტში "ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი", ევროკავშირის და აღმოსავლეთ სამეზობლოს 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის. წარმატებული კანდიდატები ჩაერთვებიან დიალოგზე ორიენტირებულ საქმიანობაში და წარმოადგენენ თავიანთი ქვეყნის ახალგაზრდებს. ისინი ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებას, განიხილავენ ახალგაზრდების წინაშე არსებულ გამოწვევებს და ერთად იმუშავებენ მათი ქვეყნებისა და რეგიონის უკეთესი მომავლისთვის. განცხადებების მიღება პირველად 2016 წლის სექტემბერში

3

38 DIPLOMAT

he European Union just announced a new call for young people from the EU and Eastern Neighbourhood aged between 18 and 25 to become a ‘Young European Ambassador’ (YEA). The successful candidates will engage in online and dialogue-driven activities and represent the youth of their countries. They will exchange experience, discuss matters of direct concern to young people, share best practices and work together for a better future for their countries and the region. The first wave of applications took place in September

T

გამოცხადდა, რომლის საშუალებითაც 100 ახალგაზრდა იქნა შერჩეული "ახალგაზრდა ევროპელი ელჩის“ პოზიციაზე 800-ზე მეტი განაცხადიდან. გასულ წელს, ეს "ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“ აქტიურად მონაწილეობდნენ ერთობლივ საქმიანობაში, მათ შორის აზერბაიჯანში ევროსკოლის პროექტში ორჯერ, სომხეთსა და მოლდოვას რესპუბლიკაში სკოლებსა და უნივერსიტეტებში ვიზიტებისა და ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებში, სადაც მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა შეხვედროდნენ ევროკავშირის მაღალჩინოსნებს. "ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების" ინიციატივა წარმოადგენს "ახალგაზრდა ევროპელი მეზობლების" (YEN) ქსელის ნაწილს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული "ღია სამეზობლოს" მიერ - "კომუნიკაცია ძლიერი პარტნიორობისთვის": პროექტი აღმოსავლეთ სამეზობლოში მცხოვრები მოქალაქეების ("ევროკავშირის მეზობლების აღმოსავლეთით") დაკავშირებაზე. ამ და სხვა პროექტებზე საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ იანოშ ჰერმანს ვესაუბრეთ. ევროკავშირი ახორციელებს პროექტს "ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები", როგორ გაჩნდა ეს იდეა და რას გულისხმობს ეს ინიციატივა? ევროკავშირის ძირითადი მიზანი საქართველოსთან და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებთან არის ახალგაზრდებთან ურთიერთობა - დღევანდელი აქტიური, მოტივირებული ახალგაზრდები ხვალ იქნებიან ლიდერები და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ თავიანთი საზოგადოებების დემოკრატიული პროცესების განმტკიცებაში. საქართველოში და ევროკავშირში ახალგაზრდების ქსელების განვითარებით, ჩვენ ასევე ხელს ვუწყობთ გრძელვადიანი კავშირების განვითარებას და ჩვენი საზოგადოებების დაახლოებას. თავად ინიციატივა არის "ევროკავშირის მეზობლები აღმოსავლეთით"-ის - რეგიონალური საკომუნიკაციო პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ევროკავშირის უკეთ გააზრებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში. ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ქსელი, ერთის მხრივ, ონლაინ თანამეგობრობაა, რომელიც ხელს უწყობს ევროკავშირთანიდეებისადაინფორმაციისურთიერთგაცვლას. მეორეს მხრივ, ის ასევე მოიცავს ახალგაზრდებს შორის რეალურ შეხვედრებსა და კონტაქტებს. მაგალითისთვის, "ახალგაზრდა ელჩებმა" აზერბაიჯანში "ევროსკოლის" ორ გამოცემაში მიიღეს მონაწილეობა; მოლდოვასა და სომხეთში მოინახულეს სკოლები და უნივერსიტეტები; მიიღეს მონაწილეობა "ევროკავშირის დღეებში". ივლისში, 80-მდე ახალგაზრდა სასწავლო ვიზიტით ესტუმრა ბრიუსელს, სადაც ისინი შეხვდნენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ფედერიკა მოგერინს, სადაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალი - ახალგაზრდების სახით - განხილული იქნა თანამშრომლობის პრიორიტეტად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პროექტის მონაწილეთა ჯგუფი შედგება დაახლოებით 100 მოხალისესგან რეგიონიდან, ძირითადად სტუდენტებისაგან და ახალგაზრდა პროფესიონალებისაგან. ახალი განაცხადების მიღება ცოტა ხნის წინ დაიწყო და მოუთმენლად ველით უფრო მეტ ახალგაზრდას. იყო ახალგაზრდა ელჩი უბრალოდ წოდება არ არის, ეს არის ვალდებულება, აქტიური როლი ითამაშო

2016, through which 100 young people were selected as YEAs from over 800 applications. Over the past year, these YEAs have actively participated in a series of activities, including two editions of the EuroSchool in Azerbaijan, visits to schools and universities in Armenia and the Republic of Moldova and a meet-up in Brussels where they had the chance to interact with high-level EU officials. The 'Young European Ambassadors' initiative is part of the 'Young European Neighbours' (YEN) network created by the EU-funded ‘OPEN Neighbourhood Communicating for a Stronger Partnership: Connecting with citizens across the Eastern Neighbourhood’ (‘EU NEIGHBOURS east’) project. We spoke to H.E. Janos Herman Ambassador of the European Union to Georgia about this project and more. You are implementing the project Young European Ambassadors, how did you come up with this idea and what does this initiative involve? Engaging with young people is at the core of the EU’s relationship with Georgia and other Eastern Partnership countries – today's active, motivated young people will be tomorrow's leaders and will play a key role in strengthening the democratic processes in their communities. By developing networks of young people in Georgia and in the EU, we also help develop lasting links, bringing our societies closer together. The initiative itself is part of the 'EU Neighbours east' – a regional communication programme meant to contribute to a better understanding of the EU across the Eastern Partnership. The Young European Ambassadors network is, on the one hand, an online community, which facilitates the mutual exchange of ideas and information on the EU. On the other hand, it also involves real meetings and contacts between young people. To give some examples, 'young ambassadors' have taken part in two editions of the 'EuroSchool' in Azerbaijan; visited schools and universities in Moldova and Armenia; participated in 'EU days'. In July, some 80 young people came for a study visit to Brussels, where they met the EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and European Commission VicePresident Federica Mogherini, and where they discussed the future of the Eastern Partnership and what they - as young people - considered should be priorities for our cooperation. As we speak, the group consists of some 100 volunteers from across the region, mostly students and young professionals. A new call for applications has been launched recently and we are looking forward to more young people joining. Being a young ambassador is not simply a title, it is a commitment to play an active role in stimulating an informed public debate about the EU. Why did you decide to include young people from the EU member states? What better way to enhance mutual understanding of our respective values, cultures, history, than through direct contacts? Young people from here do not need politicians to tell them about the EU; they DIPLOMAT 39


YOUTH DIPLOMACY

ევროკავშირში ინფორმირებული სტიმულირების საქმეში.

YOUTH DIPLOMACY

საჯარო

დებატების

რატომ გადაწყვიტეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხრიდან ახალგაზრდების ჩართვა? რა არის უკეთესი გზა ჩვენი ფასეულობების, კულტურის, ისტორიის, ურთიერთგაგების გაღრმავება, ვიდრე პირდაპირი კონტაქტები? აქ ახალგაზრდებისთვის არაა საჭირო პოლიტიკოსებმა ევროკავშირის შესახებ უთხრან; მათ უნდა ესმოდეს ეს თანატოლებისგან იმ ენაზე, რომელზეც ისინი საუბრობენ. ანალოგიურად, ევროკავშირში ახალგაზრდებმა უკეთ უნდა იცოდნენ, რას ნიშნავს იყო ქართველი, უკრაინელი, აზერბაიჯანელი, მოლდოველი, სომეხი ან ბელარუსი. ინტერესთა საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიღება და გაზიარება არის მთავარი ჩვენს საზოგადოებებს შორის ხიდების მშენებლობაში. რა მოლოდინები გქონდათ დასაწყისში და რამდენად გამართლდა ისინი? ქსელის შექმნისას მთავარი მოტივაცია იყო ახალგაზრდებს ჰქონოდათ საშუალება გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება, ერთობლივად ჩაერთონ დეზინფორმაციის დაძლევაში და შექმნან თანაბარი პარტნიორობის გარემო. ახალგაზრდებს შორის თანამშრომლობა დღემდე კარგია და ფუნქციონირებს ონლაინ პლატფორმის სახით. ასე რომ, ამ თვალსაზრისით მოლოდინი გამართლდა. ახლა კი ახალგაზრდების ხელშია, რომ გაზარდონ და გააძლიერონ ეს ქსელი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, კვლავაც მხარს დავუჭერთ მას და ვაპირებთ, მოქმედებებისა და საქმიანობის გაზრდას. რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა ევროპული ინტეგრაციის პროცესში? ევროკავშირს აქვს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის დიდი გამოცდილება და წლების განმავლობაში შეიმუშავა მთელი რიგი ინსტრუმენტები,

need to hear it from their peers in a language which resonates with them. Likewise, young people in the EU need to understand better what it means to be Georgian, Ukrainian, Azerbaijani, Moldovan, Armenian or Belarusian. Engaging and sharing information about issues of interest is key to building bridges between our societies. What were your expectations at the beginning and to what extent were they met? The creation of the network was motivated by a desire to provide young people with an opportunity to share their experiences, to engage together, to counter disinformation and to create an environment of equal partnership. The engagement between the young people to date has been great and a functioning platform has been created. So, in that sense the expectations have been met. Now it is also for the young people to nourish and grow the network. We will of course continue to support it and are planning to increase its outreach and activities. How important is the involvement of young people in the process of European integration? The EU has a rich experience of engaging young people in the process of European integration and, over the years, has developed a range of tools for facilitating their involvement in policy dialogue, stimulating youth entrepreneurship, funding academic exchanges, and providing grants for research and development. Looking ahead, the new European Eastern Partnership School to start operations in September of 2018 will offer high quality education to pupils from partner countries; foster co-operation, multi-cultural understanding, tolerance, and fundamental values; and promote a better understanding of the EU and its engagement in the region. While it may seem a platitude to say that young people

რომლებიც ხელს უწყობდნენ პოლიტიკურ დიალოგს, ახალგაზრდული მეწარმეობის სტიმულირებას, აკადემიური გაცვლის დაფინანსებას და უზრუნველყოფს კვლევისა და განვითარებისთვის გრანტებს. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის სექტემბრიდან საქართველოშჳ გაიხსნება ახალი ევროპული აღმოსავლეთ პარტნიორობის სკოლა, რომელიც პარტნიორი ქვეყნების მოსწავლეებს უმაღლესი ხარისხის განათლებას შესთავაზებს; ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას, მრავალ კულტურულ ურთიერთგაგებას, ტოლერანტობას და ფუნდამენტურ ღირებულებებს; და ხელს შეუწყობს ევროკავშირისა და მისი ჩართულობის უკეთ გააზრებას რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბანალურად ჩანდეს, რომ ახალგაზრდები მომავალია, ეს მართალია. ევროპული ინტეგრაცია არ არის სასრული პროცესი. ის ვითარდება და ყოველ თაობას ახალი იდეები, ახალი მისწრაფებები მოაქვს. თუ ის შესაბამისი დარჩება, საჭიროა ახალგაზრდების უწყვეტი ჩართულობა. რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით, რომ ახალგაზრდები თავიანთ ქვეყნებში რეალურ ცვლილებებად იქცევიან? ახალგაზრდებში აქტიური, კრიტიკული და საპასუხისმგებლო მოქალაქე მნიშვნელოვანია ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ სამეზობლოში არსებულ გამოწვევებში. ამ თვალსაზრისით, ეროვნულ დონეზე ახალგაზრდების ჩართულობის პოლიტიკა უნდა არსებობდეს. ვარშავაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ახალგაზრდული ფორუმი 2017 წლის 22-23 ივნისს კიდევ ერთი დადებითი ნაბიჯი იყო. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, საქართველოს, მოლდოვის რესპუბლიკისა და უკრაინის 300 ახალგაზრდა ლიდერი, ახალგაზრდა მუშაკები და ახალგაზრდა პოლიტიკის შემმუშავებლები მუშაობდნენ ერთად და განავითარეს კონკრეტული რეკომენდაციები ევროკავშირის, მისი წევრი სახელმწიფოებისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთავრობების მიმართ. შემოთავაზებებს ასევე გააცნობენ მომავალ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ბრიუსელში 2017 წლის 24 ნოემბერს დებატების დროს. რამდენადაც ვიცი, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები არ მონაწილეობდნენ პროექტში, რატომ არ იყვნენ ისინი ჩართულნი? რასაკვირველია, ჩვენ გვსურს, რომ პროგრამაში მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი მონაწილეობდეს. ახალგაზრდა ელჩები არის ინიციატივა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დავიწყეთ და პროგრამის გაფართოების გზებს მოგვიანებით გადავხედავთ. პროექტს არ გააჩნია რაიმე აღმოსავლეთ პარტნიორობის( EaP) სპეციფიკა და რატომ არ ვრცელდება ბალკანეთის ქვეყნებში? პროექტი დაფინანსებულია ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის მეშვეობით, ასე რომ მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვისაა განკუთვნილი. თუმცა, ჩვენ ვაკეთებთ მთელ რიგ ინიციატივებს და პროგრამებს დასავლეთ ბალკანეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებისათვის, მათ შორის ქსელის კოორდინირებული რეგიონალური ახალგაზრდული თანამშრომლობის ოფისში, ტირანას სათაო ოფისში. ფიქრობთ, რომ მიუხედავად პოლიტიკისა ახალგაზრდებმა

40 DIPLOMAT

are the future, it is true. European integration is not a finite process. It evolves and each generation brings new ideas, new aspirations. If it is to remain relevant, it will need the continuous engagement and commitment of young people. What steps should be taken in this direction so that young people become real change makers in their countries? Active, critical and responsible citizenship among young people is key in addressing the challenges we face in the European Union and our Eastern Neighbourhood. In this respect, the right youth engagement policies need to be in place at national level. The Eastern Partnership (EaP) Youth Forum which took place in Warsaw from 22-23 June 2017 was another positive step forward. Over 300 young leaders, youth workers and youth policy makers from the EU member states and Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine worked together and developed concrete recommendations to the EU, its Member States and EaP governments to help shape their future youth policies. The proposals will also inform the debate at the upcoming EaP Summit in Brussels on 24 November 2017. As far as I know the young people from the occupied regions did not participate in the project, why weren't they involved? Of course, we would like to include as many persons as possible in the programme. The young ambassadors is an initiative we only recently launched, and we are looking into ways to expand the programme in later phases. The project does not have any specificity of the EaP so why it does not apply to Balkan countries? The project is actually funded through the European Neighbourhood Instrument, so it is only for EaP countries. We do, however, have a whole range of initiatives and programmes for young people in the Western Balkans as DIPLOMAT 41


YOUTH DIPLOMACY

რუსეთიდან უნდა შეძლონ მსგავს პროექტებში მონაწილეობის მიღება? ნამდვილად. ამჟამად რუსეთიდან ბევრი ახალგაზრდა მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული გაცვლით პროგრამებში, რომელთაგან ყველაზე ცნობილი არის ერაზმუს+. ბოლო წლებში გაცვლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსეთის ფედერაციიდან ძალიან ძლიერი მონაწილეობით. აღსანიშნავია, რომ თითქმის 7000 მოკლევადიანი მობილობის პოზიციებია 1 აკადემიური წლის განმავლობაში თანამშრომლებისა და მოსწავლეებისათვის, რომლებიც ახლახანს ხელმისაწვდომი გახდა რუსეთსა და ევროკავშირში. ეს მობილობის პროექტები მიზნად ისახავს ინდივიდუალური მოსწავლეებისათვის უნარ-ჩვევების შეძენას, მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას და კულტურის გააზრებას. აკადემიურ კონტაქტებთან ერთად, ახალგაზრდები და ახალგაზრდა მუშაკები რუსეთიდან იღებენ მონაწილეობას არაფორმალური სწავლის პროცესში Erasmus + ქვეშ.

well, including a network coordinated through Regional Youth Cooperation Office with headquarters in Tirana.

ამ ინიციატივის განხორციელებიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ, რას იტყვით მის შედეგებზე? როგორც ზემოთ აღვინიშნე, მე ვფიქრობ, რომ შედეგი საკმაოდ პერსპექტიულია. ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ფანტასტიკური ახალგაზრდები აზიარებენ თავიანთ იდეებს, გამოცდილებებს, ცოდნას და შესაძლებლობებს. სკოლებსა და უნივერსიტეტებში ვიზიტები უზარმაზარ ჩართულობას ქმნის. ჩვენ ვხედავთ უზარმაზარ ჩართულობას ახალგაზრდებში - ყოველი ღონისძიების შემდეგ, პირველი კითხვაა "როდის არის შემდეგი"? ერთი წლის შემდეგ, ეს დიდი შედეგია.

Almost one year after the implementation of this initiative, what can you say about its results? As mentioned earlier, I think the results are quite promising. Fantastic young people from EU and EaP are sharing their ideas, experiences, knowledge and opportunities. The visits to schools and universities are creating huge engagement. We see huge commitment from the young people involved – after each event, the first question is “when is the next one”? After one year, that is a great result.

თქვენ უკვე გამოაცხადეთ მიღება მომდევნო წლისთვის, რა განსხვავება იქნება გასულ წელთან შედარებით? ნამდვილად, 31 აგვისტოს განაცხადებების მიღება დაიწყო და კიდევ 100 ახალგაზრდა შეირჩევა. განაცხადისა და შერჩევის პროცედურა 2016 წლის მსგავსი იქნება. მე მოვუწოდებ ყველას, ვისაც სურს ჩართულობა შეავსოს აპლიკაცია!

42 DIPLOMAT

Do you think that despite politics young people from Russia should be able to participate in similar projects? It is the case. Currently many young people from Russia take part in exchange programmes funded by the European Union, the most famous of which is Erasmus+. In recent years the number of exchanges has greatly increased with a very strong participation from the Russian Federation. Notably, almost 7000 short-term mobility positions up to 1 academic year for staff and students from Russia and the EU have recently been made available. These mobility projects aim to help individual learners acquire skills, support their professional development and deepen their understanding of cultures. In addition to academic contacts, young people and youth workers from Russia take part in non-formal learning activities under Erasmus+.

You already announced the call for applications for the next year, what will be different from the previous year? Indeed, the new call for applications has been launched on the 31 August and another 100 young people will be selected. The application and selection procedure will be similar to the 2016 call. I encourage all those who would like to become involved to submit an application!


INTERNATIONAL AID

INTERNATIONAL AID

ერთად გასაჭირში In trouble together 2017 წლის 20 აგვისტოს ხანძარი გაჩნდა ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხანძრის კერა 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად გადამწვარი ტყის ფართობზე - 2014-2017 წელს აღდგენილ ტერიტორიებსა და 2008 წლის ხანძარს გადარჩენილი ტყის მასივს შორის არსებულ ფართობზე წარმოიშვა. ერთ კვირიანი სამაშველო სამუშაოების შედეგად ხანძრის ლიკვიდირება მოხერხდა, რომელშიც ქართულ მხარესთან ერთად მეზობელი ქვეყნები აქტიურად იყნენ ჩართული. On August 20, 2017, fire broke out in the Borjomi Gorge near the village of Daba. The fire broke out in the forest area which was already burnt in August, 2008 as a result of the Russian-Georgian armed conflict - that took place across the area between the territories restored in 2014-2017 and the part of the forest, which survived the fire in 2008. As a result of the one-week rescue operations, the fire has been liquidated, with the help of neighboring countries who were actively involved in the process alongside Georgian authorities.

44 DIPLOMAT

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში

Embassy of the Republic of Azerbaijan in Georgia

საქართველოს მთავრობის, ბორჯომი-ხარაგაულის ხეობის ტყეში ძლიერი ხანძრების ჩაქრობასთან დაკავშირებულ თხოვნას, აზერბაიჯანის მხრიდან დაუყოვნებელი რეაქცია მოჰყვა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, ბატონი ილჰამ ალიევის განკარგულების თანახმად, ცეცხლის არეალში აზერბაიჯანის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს 22 ტექნიკა, მათ შორის 1 ვერტმფრენი, 131 ცოცხალი ძალა, სახელმწიფო საზღვრის სამსახურის 2 ვერტმფრენი და 6 კაციანი ეკიპაჟი იქნა ჩართული. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში, ბატონი დურსუნ ჰასანოვი ბორჯომის რაიონის სოფელ დაბაში შექმნილ საგანგებო შტაბის ვიზიტის დროს შტაბში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ გიორგი მღებრიშვილს, თავდაცვის მინისტრსბატონ ლევან იზორიას, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს ბატონ დავით სერგეენკოს, თბილისის მერს ბატონ დავით ნარმანიასა და სხვა ოფიციალურ პირებს შეხვდა. შეხვედრის დროს პრემიერ-მინისტრი ბატონი გიორგი გვირიკაშვილი ხანძართან ბრძოლაში აზერბაიჯანის მიერ გაწეული პირველად და მნიშვნელოვან დახმარებასთან დაკავშირებით,ჩვენსძვირფას პრეზიდენტს ბატონ ილჰამ ალიევს მადლობა გადაუხადა. ელჩი ბატონი დურსუნ ჰასანოვი აზერბაიჯანის მეხანძრეების ხანძრის მთლიანად ჩაქრობამდე საქართველოში დარჩენის მზადყოფნა პრემიერ-მინისტრს გამოუცხადა. როგორც გახდა ცხნობილი, აზერბაიჯანის მეხანძრეები ცეცხლის ჩაქრობაში მჭიდრო და აქტიური მონაწილეობით, მათთვის მინიჭებულ ყველა სფეროში, თავისი საქმიანობის ვალდებულებები მაღალი პროფესიონალიზმის გამოვლენითა და წარმატებით შეასრულეს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე, მეხანძრე ამილგურბანოვი, მძიმედ დაზარალებული თბილისის ტრავმატოლოგიის საავადმყოფოში იქნა მოთავსებული. საავადმყოფოში ა.გურბანოვს ხერხემლის ოპერაცია ჩაუტარდა, რის შემდეგაც რამდენიმე დღის განმავლობაში ამბულატორიის პირობებში მკურნალობის კურსი ჩაუტარდა. ჩვენს მოქალაქის მკურნალობასთან დაკავშირებულ მხარდაჭერისთვის საქართველოს მთავრობასა და ქართველ

The request of the Georgian government, while the strong fire in the forest of the Borjomi- Kharagauli valley raged, was followed by immediate reaction from Azerbaijan. According to the order of the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, 22 techniques of the Ministry of Emergency Situations of Azerbaijan were sent in the fire zone, including 1 helicopter, 131 live forces, 2 helicopters of the State Border Service and 6 crew members were all involved in keeping out the fire. The Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Georgia, Mr. Dursun Hasanov, met with the Prime Minister of Georgia Mr. George Kvirikshvili, Minister of Internal Affairs Mr. Giorgi Mghebrishvili, Minister of Defense Levan Izoria, Minister of Labor, Health and Social Affairs David Sergeenko, Mayor of Tbilisi David Narmania and other officials in Georgia, during the visit to the Emergency Headquarters in the village of Daba, Borjomi district. During the meeting, Prime Minister Mr. Giorgi Kvrikakashvili thanked our dear President Mr. Ilham Aliyev of Azerbaijan for the first and important response and assistance provided by Azerbaijan in the fight against the fire. Ambassador Dursun Hasanov told the Prime Minister and reiterated that he was ready to stay in Georgia until the fire was completely extinguished by firefighters from Azerbaijan. As it turned out, Azerbaijan's firefighters have been able to carry out a strong and active participation in the firefighting endeavors, alongside being involved in their respective fields. They showed high commitments to their personal activities and performed brilliantly at the task of keeping out the fire with astute professionalism. It should also be noted that a citizen of the Republic of Azerbaijan, Amil Gurbanov, was severely injured and was brought to the Tbilisi Traumatology clinic. In the hospital, A. Gurbanov had an operation performed on his spine, and DIPLOMAT 45


INTERNATIONAL AID

ექიმებს მადლობას ვუხდით. ამ წლის 30 აგვისტოს ა.გურბანოვის საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს მხრიდან, საელჩოს კუთვნილ ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ქალაქ ბაქოში იქნა გაცილებული. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, აზერბაიჯანის მეხანძრეები სამცხე-ჯავახეთში,აბასთუმანში გაჩენილ ხანძრის ჩაქრობაში აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. 30 აგვისტოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, ბატონი ილჰამ ალიევის განკარგულების თანახმად საგანგებო მდგომარეობის სამინისტრომ საქართველოს ამ რეგიონებში დახმარების გაწევის მიზნით სპეცტექნიკით აღჭურვილი ვერტმფრენი გამოაგზავნა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 2005 წლის ბრძანების საქმიანობისა და მოქმედების სფერო: სამოქალაქო დაცვა, მოსახლეობისა და ტერიტორიების (გეოფიზიკური, გეოლოგიური, მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიული, ბუნების ხანძრები და ა.შ) და ტექნოგენური ხასიათის (ხანძრები, აფეთქებები, შენობა-ნაგებობების ნგრევა, ქიმიური, რადიოაქტიური და ბიოლოგიურად საშიში ნივთიერებების ნარჩენებთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევები ,ელექტროენერგეტიკულ სისტემებში, ჰიდროდინამიკურ დანადგარებში, ნავთობისა და გაზის წარმოებაში ნავთობისა და გაზის მოპოვებისა და გადამამუშავებელ ობიექტებში, მაგისტრალურ მილსადენებში ავარიები, ავტოსაგზაო შემთხვევები და ა.შ) საგანგებო სიტუაციებებისგან დაცვა, საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება და შედეგების აღმოფხვრა, ასევე სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მომცველი საგანგებო სიტუაციების სამინისტრო იქნა შექმნილი. საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს სახელმწიფო სახანძრო დაცვის სამსახური წარმოადგენს ერთეულს, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრების ჩაქრობას და ამასთან დაკავშირებულ გადაუდებელ სამაშველო საქმიანობის (ადამიანები, ქონება და სხვა), ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკისა და საშუალებების, ნებაყოფლობითი და დამატებითი ოფშორული ხანძარსაწინააღმდეგო დანაყოფების შექმნის აუცილებლობის განმსაზღვრელ ორგანოს. აზერბაიჯანში ტყის ხანძრების თავიდან ასაცილებლად, მათთან ბრძოლის მეთოდების გაუმჯობესებისა და ათვისების მიზნით სისტემატურად ხორციელდება წვრთნები და ვარჯიშები. ასევე, აზერბაიჯანელი მეხანძრეები აქტიურად არიან ჩართული საერთაშორისო ტრენინგებში. რასაკვირველია, ყოველივე ეს დადებით შედეგებად აისახება გამოცდილების დაგროვების თვალსაზრისით.

46 DIPLOMAT

INTERNATIONAL AID

after spending several days under the condition of the outpatient treatment, a course of treatment was designed and conducted. We thank the Government of Georgia and Georgian doctors for supporting our citizen's treatment. On August 30 this year, after being discharged from the hospital, the Embassy of the Republic of Azerbaijan, transported A. Gurbanov using the embassy's auto transport in the city of Baku. As you know, Azerbaijan firefighters were actively involved in extinguishing the fire in Abastumani, SamtskheJavakheti. According to the order of the President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev on August 30, the Ministry of Emergency sent a helicopter equipped specially for firefighting purposes to assist Georgia in these regions. Field of activity and operation of the President of the Republic of Azerbaijan since 2005 includes: civil protection, population and territories (geophysical, geological, meteorological, hydrological, fires of nature etc.) and techno genic disaster (fires, explosions, building collapse, chemical, radioactive and biologically dangerous substances in wasterelated accidents, power systems, hydrodynamic devices, oil and gas production and processing facilities. Accidents in pipelines, road accidents and protection from emergencies, avoiding emergencies and elimination of the consequences, as well as the Ministry of Emergency Situations has also been created to provide fire safety. The State Fire Protection Service of the Ministry of Emergency Situations is a body that determines the extinguishing of fires in the territory of the country and carry out urgent rescue operations (people, property, etc.), fire-fighting equipment and facilities, voluntary and additional creation of offshore fire-fighting units. In order to avoid forest fires in Azerbaijan, trainings and exercises are regularly implemented to improve and develop methods of fighting against them. Also, Azeri firefighters are actively involved in international trainings which of course yields positive results and helps in the accumulation of experience.

თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში

ლევენთ გუმრუქჩუ The Ambassador of the Republic of Turkey to Georgia’s

Zeki Levent Gümrükçü 21 აგვისტოს, ორშაბათს საქართველოს მთავრობის მხრიდან დახმარების თხოვნის მიღბისთანავე თურქეთმა გადაწყვიტა, ხანძრის საწინააღმდეგო შესაძლებლობების მქონე 2 ვერტმფრენი და 1 თვითმფრინავი გამოეგზავნა. თურქული ავიატექნიკა საქართველოში 22 აგვისტოს ჩამოვიდა და ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაობეში დაუყოვნებლივ ჩაერთო. თურქულმა ავიატექნიკამ საქართველო ოთხდღიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ 26 აგვისტოს დატოვა, მაშინ, როდესაც ხანძარი კონტროლს დაექვემდებარა. სამწუხაროდ, მსგავსი უკონტროლო და დიდი მასშტაბის ხანძრები ზაფხულის სეზონზე ბევრ ქვეყანაში ჩნდება. მათ შორის თურქეთშიც, გასული ორი თვის განმავლობაში ჩვენთანაც ბევრი იყო ტყის ხანძრების შემთხვევა.საქრთველოში გამოგზავნილი თვითმფრინავი სწორედ ტყის ხანძრის წინააღმდეგ მუშაობდა ჩვენს ღმელთაშუა ზღვის რეგიონში, თუმცა, საქართველოში გადამისამართდა. ახლაც კი სრულ მზადყოფნაში ვართ, რადგან ახალი ხანძრის გაჩენის შესაძლებლობა და რისკი დიდია. ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის წინაარმდეგ ბრძოლის პროცესში თანამშრომლობით მიღებული გამოცდილება აღსანიშნავია. ჩვენ ერთად სოლიდარობისა და თანამშრომლობის სამაგალითო დონე გამოვამჟღავნეთ. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ძალას არ იშურებდნენ ადამიანების სიცოცლისა და ბუნების გადასარჩენად და ჰარმონიულად, ერთობლივი ძლებით ებრძოდნენ ხანძარს. ამ თვალსაზრისით, საქართველოს დახმარება ჩვენთვის სასიამოვნოა, რადგან სწორედ ამას უნდა აკეთებდნენ მეზობლები და მეგობრები საჭიროების შემთხვევაში. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველო აღარასოდეს დადგება მსგავსი მასშტაბის ხანძრის წინაშე, თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, თურქეთი ყოველთვის მზად არის, ქართველ ხალხთან დადგეს და საქართველოს საჭირო დახმარება გაუწიოს.

Upon the request of the Georgian Government on the evening of Monday the 21st of August, Turkey decided to dispatch 2 helicopters and 1 plane with fire extinguishing capabilities to Georgia. The helicopters and the plane arrived in Georgia on August 22 and immediately started assisting in the ongoing firefighting efforts. Turkish helicopters and the plane left Georgia on August 26, following 4 days of extensive work and only after the fire has been fully kept under control. Unfortunately, wild fires as such are seen in many countries during the summer season. In Turkey too, we have had many forest fires during the last two months and in fact the fire extinguishing plane that was sent to Georgia was diverted from our Mediterranean region where it was being used to put out a forest fire. Even now, we are fully prepared, since the possibility of new forest fires pose a great and continued risk. Our experience from the collaboration during the most recent fire outbreak in the Borjomi region is highly satisfactory. Together we displayed an exemplary level of solidarity and collaboration. Indeed, firefighting crews from different countries worked in full harmony with each other and exerted every effort to save human lives and the environment. In this regard, we are very pleased to be of assistance to Georgia as this is what friends and neighbors should do in times of need. We hope that Georgia will never experience such a wide-ranging fire again, but if needed, Turkey is always ready to stand by with the people of Georgia and provide any assistance it can.

DIPLOMAT 49


INTERNATIONAL AID

INTERNATIONAL AID

სომხეთის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში

Embassy of the Republic of Armenia in Georgia

ბელარუსის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში

მიხაილ მიატლიკოვი The Extraordinary Ambassador and Plenipotentiary of the Republic of Belarus to Georgia’s

Mikhail Myatlikov 2017 წლის 22 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ ტყეში გაჩენილი ცეცხლის ჩასაქრობად დახმარება საერთაშორისო საზოგადოებას UN OCHA-ს მეშვეობით (Virtual OSOCC Warning Tool) სთხოვა. სომხეთმა დახმარების თხოვნას უპასუხა. სომხეთის პრეზიდენტ ს. სარგისიანის დავალებით, საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრომ იმავე დღეს გაგზავნა სამაშველო მისია საქართველოში: 8 მეხანძრე-მაშველი, 1 სამაშველოავტოსატ რანსპორტოსაშუალება, კატასტროფის სამედიცინო ცენტრის 1 მანქანა და ოპერატიულ ქმედებათა შტაბი, სულ 57 ადამიანი. სომეხი მეხანძრე-მაშველები ბორჯომში 2017 წლის 23 აგვისტოს ჩავიდნენ და ბაზა წაღვერის მახლობლად განათავსეს. მათი პასუხისმგებლობის ქვეშ მოექცა ტყის 3 ლოკაცია, ხანძარსაწინააღმდეგო ქმედებები იმავე დღეს დაიწყეს. პირველი - ყველაზე მაღალი და ძნელად მისადგომი ადგილას გამოყენებული იყო ყველგანმავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალება. მეორე - როდესაც ცეცხლმა ტყის კიდეს მიაღწია და შეაშინა უახლოესი სოფელი წაღვერი, სომეხმა მეხანძრე-მაშველებმა შეძლეს ცეცხლის გავრცელების შეჩერება, მისი იზოლაცია და ჩაქრობა. მესამე, ტყის სიღრმეში იყო ბევრი ცეცხლის კერა. სომეხმა მეხანძრეებმა აქაც მოახერხეს ცეცხლის იზოლირება და გადავიდნენ სალიკვიდაციო საქმიანობაზე, ტყის სიღრმეებში შესაღწევად გამოიყენეს სახანძრო შლანგებისაგან გაკეთებული სამი ზოლი. შემდეგ დღეებში გაგრძელდა ხანძრის შემდგომი სამუშაოები, საქმიანობის ორგანიზება ხდებოდა ბაზაზე. სომხეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს მიერ გამოგზავნილმა ჯგუფმა საქართვეოში მისია 2017 წლის 28 აგვისტოს დაასრულა. 2010 წლის აგვისტოშირუსეთში გაჩენილი ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო საქმიანობაში სომხეთის 4 სახანძრო-სამაშველო ბრიგადა იყო ჩართული. მორდოვეთში ტყის ხანძრის ლიკვიდაციისათვის დასახმარებლად ჩასულმა სომეხმა მეხანძრებმა დაიცვეს ტენგუშევსკის რაიონის სოფელი ივანოვკა. მაშინ 28-კაციანი ბრიგადა და აღჭურვილობის 4 შენაერთი გაიგზავნა რუსეთში (10 კუბური მეტრის მოცულობის იაპონური „ისუზუ“-ს ცისტერნები) 48 DIPLOMAT

On August 22, 2017, Georgian authorities appealed to the international community for help in extinguishing forest fires through the UN OCHA (Virtual OSOCC Warning Tool). Armenia having responded to a request for help, on the instructions of the President of Armenia S. Sargsyan on the same day, sent over official of the Ministry of Emergency Situations of Armenia for a rescue mission to Georgia: 8 firefighter-rescuers and 1 rescue vehicle, 1 car belonging to the Disaster Medicine Center and the headquarters of the mobile operational operations office with a total staff of 57 people. Armenian firefighter-rescuers arrived in Borjomi on August 23, 2017 and deployed a base near the settlement of Tsaghveri. Having received 3 forest sites under their responsibility, on the same day they began to promptly carry out firefighting activities. On the first site which was the highest and hardto-reach site, a cross-country vehicle was. On the second site, the fire had reached the edge of the forest and threatened the nearest village - Tsaghveri. Armenian firefighter-rescuers, were able to prevent the spread of the fire, and were able to isolate and extinguish all firing points. In the third section there were many fire centers in the depths of the forest. Here, the Armenian firefighters also managed to isolate the fires and moved to the extinguishing works using a three-line route from fire hoses, in order to get to the depth of the forest. In the following days, post-firefighting work was continued and a duty was organized in the base. The detachment of the Ministry of Emergency Situations of Armenia announced the completion of the mission in Georgia on August 28, 2017. In August 2010, four firefighting crews from Armenia were involved in extinguishing forest fires in Russia. Firefighters from Armenia who came to help Mordovia to fight forest fires, defended the village of Ivanovka in the Tengushevsky district of the republic. This time, detachment of 28 men and four units of equipment were sent to Russia (Japanese Isuzu tank trucks each with a volume of 10 cubic meters).

ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს დავალებით, 22 აგვისტოს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩასართვად საქართველოში მსოფლიოში უდიდესი მი-26 ტიპის ვერტმფრენი და 10 მაშველი გამოიგზავნა. ცეცხლის ჩასაქრობად ჩვენ წყლის დასასხმელ საშუალებას ვიყენებთ, რომელიც ტრანსპორტირებისას ვერტმფრენს გარედან უმაგრდება, ის 15 ტონამდე წყლის მარაგს იტევს. ამ მეთოდის ეფექტურობა არაერთხელ დამტკიცდა, განსაკუთრებით რთულ მასივებზე, სადაც სახმელეთო ტრანსპორტით წლის მიტანა შეუძლებელია. ბელარუსი მაშველები საქართველოში 23-დან 28 აგვისტომდე მუშაობდნენ. ამ დროის განმავლობაში ბალარუსულმა ვერტმფრენმა 975 ტონაზე მეტი წყალი დაასხა ტყის ფართობს. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა და სხვა ოფიციალურმა პირებმა ბელარუსის რესპუბლიკას ხანძრის ლიკვიდაციაში დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადეს. თბილისში არსებულ ბელარუსის საელჩოში საქართველოს მოქალაქეთა ზარებიც შევიდა, ისინი ბელარუს მაშველებს დახმარებისათვის მადლობას უხდიდნენ. საერთაშორისო პრაქტიკაში, როდესაც ქვეყანა საჭიროებს დახმარებას, ის აგზავნის ოფიციალურ მიმართვას სხვა ქვეყნებთან. როგორც კი ბელარუსის რესპუბლიკამ საქართველოსგან მსგავსი თხოვნა მიიღო, ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსნადრ ლუკაშენკომ ოპერატიულად მიიღო გადაწყვეტილება და საქართველოს დასახმარებლად მაშველები და ვერტმფრენი გამოგზავნა. ბელარუსის რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს მსგავსი საგანგებო სიტუაციების საპასუხოდ უდიდესი გამოცდილება და საჭირო აღჭურვილობა აქვს, ჰყავს მაღალ დონეზე მომზადებული მაშველები, რომელთაც ფართო მასშტაბიანი ხანძრების ლიკვიდაციის კუთხით დიდი გამოცდილება აქვთ, მათ შორის მთიან ტერიტორიებზე. ბელარუსი მაშველები არაერთხელ მონაწილეობდნენ ხანძრის საწინააღმდეგო ღონისძიებებში თურქეთში, საბერძნეთსა თუ რუსეთში. ბელარუსული ავიაცია სერბეთში მომხდარი წყალდიდობის სალიკვიდაციო საქმიანობაშიც იყო ჩართული. ქართველმა კოლეგებმა ბელარუს მაშველთა მიერ ხანძრის სალიკვიდაციო საქმიანობაში გამომჟღავნებული პროფესიონალიზმი მაღალ დონეზე შეაფასეს.

On the instructions of the President of the Republic of Belarus, Alexander Lukashenko, the world's largest Mi-26 helicopter and 10 rescuers were sent to assist in putting out a fire in Georgia, on August 22. To extinguish fires, we use a spillway device, transported on the outside of the helicopter, that can hold up to 15 tons of water. This method has repeatedly proved its effectiveness, especially in the difficult terrain that is fazed with the inability to deliver water by land transport. Belarusian rescuers worked in Georgia from August 23 to August 28 this year. During this time, the Belarusian helicopter dropped more than 975 tons of water over forest tracts. The President and Prime Minister of Georgia, the Minister of Foreign Affairs of Georgia, other officials expressed their gratitude to the Republic of Belarus for assistance in the resolution of the emergency situation. The Embassy of Belarus in Tbilisi received many calls from Georgian citizens, who also expressed their gratitude for the help of the Belarusian rescuers. There is an international practice in place, when a country requiring assistance sends official appeals to other states. As soon as the Republic of Belarus received the relevant appeal from Georgia, on the instructions of the President of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko, a helicopter and rescuers were promptly sent to Georgia on a free basis. The Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus has extensive experience in the field of emergency response, the necessary equipment and highly trained rescuers who have experience in putting out large fires, especially in mountainous terrain. Belarusian rescuers have repeatedly participated in extinguishing fires in Turkey, Greece, and Russia. Belarusian aviation were also

DIPLOMAT 47


CULTURAL EXCHANGE

CULTURAL EXCHANGE

თბილისი საზღვრების თემაზე საერთაშორისო გამოფენას მასპინძლობს

TBILISIS HOSTS AN EXHIBITION DEDICATED TO THE THEME OF BORDERS გიორგი თედიაშვილი GIORGI TEDIASHVILI 017 წლის 30 აგვისტოს საქართველოგერმანიის წლის ფარგლებში თბილისის გოეთეს ინსტიტუტმა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობით თბილისის ისტორიის მუზეუმში (ქარვასლა) წარმოადგინა ჯგუფური გამოფენა „საზღვარი / Die Grenze“, რომელიც ოფიციალურად გახსნეს გერმანიის ელჩმა ჰაიკე ფაიჩმა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილე მიხეილ წერეთელმა და გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორმა ბარბარა ფონ მიუნხჰაუზენმა. გამოფენაზე წარმოდგენილია 30-ზე მეტი თანამედროვე ახალგაზრდა არტისტის 24 ნამუშევარი (ფოტოები, ვიდეოები, ინსტალაციები, არტ-ობიექტები) სხვადასხვა ქვეყნებიდან: საქართველოდან, გერმანიიდან, უკრაინიდან, ბეროლუსიიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ყირგიზეთიდან, ყაზახეთიდან, უზბეკეთიდან, რუსეთიდან, ტაჯიკეთიდან. "მე ბაქოდან ჩამოვედი სპეციალურად ამ გამოფენისთვის. საზღვრის თემაზე ეს გამოფენა ჩემი დამოკიდებულების გამოსახვის საუკეთესო საშუალებაა. მე შევეცადე წარმომეჩინა ზღვარი ტრადიციებსა და ახალ ეკონომიკურ

2

50 DIPLOMAT

n August 30, 2017 within the framework of the Georgia-Germany-Friendship year, Goethe Institute located in Tbilisi, in association with the Georgian National Museum presented a group exposition “Border/Die Grenze” in the Tbilisi History Museum (Karvasla). The exhibition was officially opened by German ambassador to Georgia Ms. Heike Peitsch, Deputy Director of Georgian National Museum Mr. Mikheil Tsereteli and Director of Goethe Institute Barbara von Münchhausen. The exhibition featured 24 art works (photographs, videos, installations, art-objects) belonging to more than 30 young contemporary artists from around the world: Georgia, Germany, Ukraine, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, and Tajikistan. “I arrived from Baku specifically for the exhibition. This exhibition with its focus on borders is the best way

O

რეალობას შორის", - აღნიშნა ვიზუალურმა არტისტმა ფარჰად ფარზალიევმა. ამ გამოფენის ფოკუსში მოქცეული თანამედროვე ვიზუალური არტისტების ახალგაზრდა თაობა საზღვრის თემის მისეულ ასახვასა და ხედვას ერთობლივი მოძრავი გამოფენის სახით პირველად წარმოადგენს. ჯგუფური გამოფენა „საზღვარი“ შეისწავლის და ასახავს სხვადასხვა სახის საზღვრებსა და მათ გავლებას: ტერიტორიული მონიშვნისა თუ გამოყოფის ასპექტით, საზღვარს, როგორც კულტურულ, პირადსა თუ სოციალურ გამყოფ ხაზს, როგორც განმასხვავებელ საშუალებას „ჩვენსა“ და „სხვებს“ შორის ან საზღვრის საშუალებით სწორედ ამ დიქოტომიის შექმნის შესაძლებლობას. „საზღვარი“ აქ მეტაფორაა, ფიგურა, რომელიც სტატიკური კი არ არის არამედ შეთანხმებებისა და ცვლილებების საგანია - ძალზე აქტუალური თემა რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის, ისევე როგორც გერმანიისა და ევროპისთვის. ამასთანავე ევროპასა და აზიას შორის არსებული გეოგრაფიული და კულტურული საზღვარი წითელი ძაფის როლს ასრულებს. "გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა, რომელმაც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს „მსოფლიო დარბაზში“ გახსნა საქართველოგერმანიის წელი, აღნიშნა, რომ ევროპა არის იქ, სადაც არის მთავრობა და სადაც ხალხი დასავლურ ღირებეულებებს აღიარებს. ასე რომ, საქართველო ნამდვილად ეკუთვნის ევროპას, იმიტომ, რომ ქართველი ხალხი აღიარებს დასავლურ დემოკრატიულ ღირებულებებს. ამიტომაც ამბობენ ხოლმე: ჩვენ ვართ ევროპელები. საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური განლაგებით, ითავსებს ასევე ხიდის როლს", - განაცხადა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში ჰაიკე ფაიჩმა. პროექტი ამ თემატიკას შემოქმედებითი თვალსაზრისით უდგება და თავისი მზერა წმინდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ხედვების გარდა ხელოვნების განზომილებაშიც გადააქვს. აქ მიზანს წარმოადგენს დიფერენცირებული გარკვევა საზღვრების გავლების პროცესებში, მოტივაციასა და მიზეზებში. სად მთავრდება ევროპა და სად იწყება აზია? სად მთავრდება აზია, სად იწყება ევროპა? რა გავლენას ახდენენ საზღვრები და ვინ ავლებს მათ? ასე ჟღერს ძირითადი კითხვები ხანგრძლივი შემოქმედებითი პროექტისა „საზღვარი“, რომელიც 2017/18 წლებში ტარდება გოეთეს ინსტიტუტის თანამშრომლობით მის მრავალრიცხოვან პარტნიორ დაწესებულებებთან ერთად. მოსკოვის, სანკტპეტერბურგის, კრასნოიარსკისა და კიევის შემდეგ გამოფენა თბილისში პირველად ჩამოვიდა. პროექტის ფარგლებში 14 და 15 სექტემბერს მონაწილე არისტებთან გაიმართება შეხვედრა-დისკუსია თემაზე „საზღვარი“, გამოფენა კი თბილისის ისტორიის მუზეუმში (ქარვასლა) 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება.

for me to express my attitude on the matter. I tried to demonstrate existing borders between traditions and new economic realities” – visual artist Farhad Farzaliyev remarked. The young generation of contemporary visual artists, that participated in the project, have had the opportunity to depict their own representation and perspective of borders in a collective mobile exhibition for the first time. The group exposition “Borders” examines and reflects on the various types of borders and the impact they have: borders are represented as territorial markers and separators; as cultural, private or societal dividing lines; as a means of division between “us” and “them” or reveal any opportunity to create a dichotomy through borders. “Border” here is a metaphor, a figure that is not static, but rather a subject to agreements and alterations – the theme that is topical for Russia and former Soviet Republics, as well as for Germany and Europe. At the same time, the geographic and cultural borders between Europe and Asia usually viewed as red lines. “German Minister for foreign Affairs Mr. Sigmar Gabriel, who opened Georgia- Germany-FriendshipYear in “World Hall” of the Ministry for Foreign Affairs, said that Europe is everywhere, where the government and the people acknowledge western values. So, Georgia definitely belongs to Europe, since Georgian people recognize western democratic values. That is exactly why they say: We are Europeans. By virtue of its geographic location, Georgia also plays the role of a bridge” – ambassador of Germany to Georgia Ms. Heike Peitsch. The project looks at the subject matter from an artistic point of view and moves one’s gaze from purely political and economic perspectives to artistic dimensions. The aim here is to identify the motives and reasons that drive the process of the border construction. Where does Europe end and Asia begin? What impact do the borders have and who creates them? These are the main questions of the long-term project “Borders”, that would continue in 2017/18 thanks to Goethe Institute in association with its numerous partner organizations. The exhibition arrived in Georgia for the first time after Moscow, Saint Petersburg, Krasnoyarsk and Kiev. On September 14 and 15, the participating artists will hold a discussion focused on the theme of borders, the exhibition will be open in the Tbilisi History Museum (Karvasla) until September 20.

DIPLOMAT 51


www.askaneli.com

Diplomat #5