Olsztyński Biuletyn Informacyjny ZW SEiRP Olsztyn

Olsztyn, PL

Wydawnictwo Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie redagowane przez prezesa Zarządu Jerzy K. Kowalewicza

http://www.seirp.olsztyn.pl/

Publications