Page 1

PHẠM MINH TUẤN aRtist aRtist PHẠM MINH TUẤN


PHẠM MINH TUẤN aRtist aRtist PHẠM MINH TUẤN


Tôi vừa xem một loạt những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trong nước và dành hẳn một năm nghiên cứu ký họa của Tô Ngọc Vân, tôi không thấy có sự khác biệt nhiều giữa các nghệ sỹ dù cách thức trình bầy của họ hoàn toàn khác nhau. Không có nhiều sự khác biệt giữa Tô Ngọc Vân vẽ và những nghệ sỹ ngày nay làm sắp đặt. Tất nhiên Tô Ngọc Vân đã làm tròn vai họa sỹ của mình với thời đại mà ông sống, còn các nghệ sỹ ngày nay thì chưa. Họ chưa đủ thời gian và khả năng diễn đạt. Phan Cẩm Thượng


Bên trong & Bên ngoài Tôi viếng thăm Phạm Minh Tuấn, xem tranh và vài bức điêu khắc của anh, hóa ra họa sỹ làm điêu khắc cũng thú vị, và nói như chính họa sỹ họ không bị nhốt vào cái gọi là điêu khắc. Trước đây chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau trên sân bóng đá, vẽ là việc riêng của từng người, anh cũng từng làm triển lãm và tôi cũng đã viết một bài giới thiệu. Anh là người yêu nghề, yêu vẽ tranh, nặn tượng nhưng rất sợ bị phong cách hóa, hay bị định hình bởi một dấu ấn cá nhân của chính mình, rồi không dám thoát khỏi nó. Thời buổi hiện nay, đầy ắp những câu chuyện, những bức xúc, những chuyện vui ít buồn nhiều, và là người làm nghệ thuật, ai nấy không khỏi ưu tư về cuộc sống, điều liên quan đến tương lai của con cái mình, chứ chưa nói đến việc xã hội bên ngoài. Nghệ thuật là mối ưu tư đó, và vì thế xấu, đẹp, phong cách nghệ thuật không còn quá quan trọng nếu như nỗi ưu tư chưa được nhận thức bằng nghệ thuật và giải tỏa trong hàng ngày. Nhìn ra ngoài và nhìn vào bên trong mình trở thành chủ đề của Phạm Minh Tuấn những năm gần đây, khi hàng ngày hầu hết chúng ta không sống thật với mình, thì cái bên trong và cái bên ngoài là hoàn toàn khác biệt. Nhiều cái nhìn về một phía, lại từ một phía có nhiều cái nhìn ra khác nhau, bên trong có thể trùng hợp với bên ngoài, hoặc là ngược lại. Sự rắc rối đa diện đó được trình bầy

bằng một bức tượng với nhiều điểm nối, và họa sỹ tìm thấy ở hội họa lập thể sự phân tích và lắp ghép các mảng khác nhau từ một hình thể đổ vỡ, hình thành một trật tự mới. Họa sỹ không theo đuổi một lối vẽ thống nhất nào cả, mỗi bức tranh là một suy nghĩ riêng và đi theo nó trong sự thiếu nhất quán về bút pháp. Tôi cảm nhận sự rời rạc trong các bức tranh và lối vẽ của Pham Minh Tuấn một sự cố tình, không muốn lặp lại một thói quen có trước. Ông muốn giãi bầy mình bằng mọi cách có thể, không quá quan tâm đến hiệu quả bề mặt. Có thể nói là khó nhận xét đánh giá những tác phẩm của họa sỹ theo một chiều hướng nào. Nó lộn xộn hơn ta nghĩ và cũng ngay ngắn hơn ta nghĩ, nó chẳng hài hòa, cũng chẳng đối chọi, nó mang nhiều hành vi của người vẽ hơn là hiệu quả cụ thể của một bức tranh. Những nghệ sỹ đương đại nói rằng : “Không có nghệ thuật, mà chỉ có nghệ sỹ”. Hình như đó là lời của Duchamp, một người mở đường cho nhiều cái đương đại. Cứ thế mà xét thì tác phẩm của nhiều nghệ sỹ bây giờ nói chung, và Phạm Minh Tuấn nói riêng có nhiều điểm mà ta chưa hài lòng, nhưng cái hành vi nghệ thuật và cách đặt vấn đề của ông thật đáng để tâm. Nó băn khoăn và bâng khuâng, trong lối vẽ có vẻ dữ dằn thì thực ra ông rất tỷ mẫn, lãng mạn. Phan Cẩm Thượng Hà Nội -2014


Phạm Minh Tuấn Nơi sinh Hà Nội, Việt Nam / năm sinh: 1961 1984, Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam Triển lãm 1991 Triển lãm cá nhân tại Hà Nội 1992 -1996 Triển lãm nhóm tại Hà Nội 1996 Triển lãm nhóm tại Đan Mạch 1997 – 2001 Triển lãm nhóm tại Hồng Kông 1997 Triển lãm nhóm tại Singapore 1998 Triển lãm nhóm tại NewYork 2002 Triển lãm nhóm tại Swizeland 2004 Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội 2006 Triển lãm nhóm tại Ho Chi Minh City Jan, 3th, 2014 Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Hà Nội Public Colection Có tranh trong bộ sưu tập Bảo tàng Singapore và nhiều bộ sưu tập khác...

Contact Họa sĩ Phạm Minh Tuấn Mobi. (+84) 904 277 056 e. phamminhtuan@mgc.vn Studio. 18/73 Giang Van Minh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Minh Tuấn Born 1961 in Hanoi, Vietnam 1984, Graduated from Hanoi Industrial fine arts University Member of Vietnam fine art Association Exhibition 1991 Solo exhibition in Hanoi 1992 -1996 Group exhibition in Hanoi 1996 Group exhibition in Danmak 1997 – 2001 Croup exhibition in Hongkong 1997 Group exhibition in Singapore 1998 Group exhibition in NewYork 2002 Group exhibition in Swizeland 2004 Solo exhibition in Vietnam Fine art Museum (Hanoi) 2006 Group exhibition in Ho Chi Minh City Jan, 3th, 2014 Solo exhibition in Vietnam Fine art Museum (Hanoi) Public Colection Singapore Museum Fine Art and many other

Contact Họa sĩ Phạm Minh Tuấn Mobi. (+84) 904 277 056 e. phamminhtuan@mgc.vn Studio. 18/73 Giang Van Minh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam


Nhiều chiều Sơn thếp Kích thước (120 x 180 x 10.000) cm Multi dimensions Lacquer size (120 x 180 x 10.000) cm


Tĩnh Chất liệu: Sơn thếp Kích thước: (55 x 35) cm Clam material: Lacquer size: (55 x 35) cm


Động Chất liệu: Sơn thếp Kích thước: (55 x 35) cm Dynamic material: Lacquer size: (55 x 35) cm


Cùng hướng Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm Same direction material: mix size: (80 x 100) cm


Chân dung bên trong 5 Chất liệu tổng hợp KT: (80 x 100) cm Portrait inside 5 material: mix size: (80 x 100) cm


Thời gian Chất liệu: tổng hợp KT: (100 x 120) cm Time material: mix size: (100 x 120) cm


Bên trong Chất liệu tổng hợp KT: (80 x 100) cm Inside material: mix size: (80 x 100) cm


Nhìn vào trong 3 Chất liệu: sơn dầu KT: (100 x 120) cm In seeking 3 material: oil size: (100 x 120) cm


Nhiều hướng Chất liệu tổng hợp KT: (100 x 120) cm Multi directions material: mix size: (100 x 120) cm


Nhìn vào trong 2 Chất liệu: sơn dầu KT: (160 x 200) cm In seeking 2 material: oil size: (160 x 200) cm


Bay 1 Chất liệu: Sơn dầu Kích thước : (100 x 120) cm Ply 1 Material: oil Size: (80 x 100) cm


Chân dung bên trong 4 Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm portrait inside 4 material: mix size: (80 x 100) cm


Bên trong Chất liệu: tổng hợp KT: (100 x 120) cm Inside material: mix size: (100 x 120) cm


Chân dung bên trong 2 Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm portrait inside 2 material: mix size: (80 x 100) cm


Chân dung bên trong 1 Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm portrait inside 1 material: mix size: (80 x 100) cm


Một chân dung Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm The portrait material: mix size: (80 x 100) cm


Một hướng Chất liệu: tổng hợp KT: (100 x 120) cm one direction material: mix size: (100 x 120) cm


Chân dung bên trong 3 Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm The portrait inside material: mix size: (80 x 100) cm


Năng lực xã hội Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm social Power material: mix size: (80 x 100) cm


Lịch Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm Calendar material: mix size: (80 x 100) cm


Cùng hướng 2 Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm Same direction 2 material: mix size: (80 x 100) cm


Đa chiều Chất liệu: tổng hợp KT: (80 x 100) cm Multidimensional material: mix size: (80 x 100) cm


Nhìn vào trong 1 Chất liệu: sơn dầu KT: (160 x 1200) cm Seeking inside 1 Material: oil size: (80 x 100) cm


Nhìn vào Chất liệu: sơn dầu KT: (70 x 90) cm In Seeking material: oil size: (70 x 90) cm


Nhìn ra Chất liệu: Sơn dầu KT: (70 x 90) cm

Out seeking material: Oil size: (70 x 90) cm


Từ triển lãm “Qui ước và vĩnh cửu” năm 2004 đến cuộc triển lãm “Nhìn ra ngoài và nhìn vào trong” đã mười năm đánh dấu một chặng đường của Họa sĩ Phạm Minh Tuấn Với quan niệm về nghệ thuật, Ông cho rằng vẽ tranh là biểu hiện cái Ông nhìn thấy rồi nhận thấy qua fin lọc lý trí và được thể hiện bằng cảm xúc. Các tác phẩm của Ông mang nặng tính khái quát, biểu tượng ẩn dụ, bộc lộ hơi thở thời đại một cách sâu sắc. Có thể các tác phẩm của Ông không được số đông đồng cảm nhưng với trách nhiệm, sự thành thật dũng cảm, Ông trung thành với cách nghĩ, cách làm của mình, tạo ra con đường riêng biệt một cách đầy đam mê và lòng kiên nhẫn… Thế giới tinh thần là vô hạn, quỹ thời gian của cá nhân con người quá ngắn để chúng ta đi xa trong thế giới đó. Yên tâm, mệt mỏi với nó và bay bổng cùng nó đã trên 30 năm, Ông miệt mài từ lúc chập chững, mày mò, hé lộ, rồi bươn trải và đặt những dấu ấn trên con đường mình chọn. Như một người cô độc, Ông xẻ chia cùng mọi người. Sự “Hiểu” đến từ chính ngôn ngữ hội họa không thể diễn đạt được bằng lời. Một thế giới xa xôi. Những hình thức khác lạ, những sắc màu làm say đắm lòng người…chỉ để cho một điều “con người hãy hiểu nhau hơn”. Các tác phẩm của ông mang nặng tính nhân văn, đầy dãy những suy nghĩ xa xăm, những quy luật vạn vật cùng những quằn quoại của thân phận nhưng ấm áp tình yêu. “ Nhìn ra” ta thấy mênh mông vô tận, chúng ta tìm mãi, chúng ta phát hiện mãi… “Nhìn vào” Tâm hồn mình cũng vậy… Có lẽ nghệ thuật cũng chỉ nói được phần nào. Vậy nên Ông cứ nhìn mãi ra ngoài, rồi nhìn mãi vào trong.


Simple

Thời hiện tại

material: oil

Chất liệu: sơn dầu

size: (1m55 x 110) cm

KT: (1m55 x 110) cm


Thời hiện tại

Apartment

Chất liệu: sơn dầu

material: oil

KT: (80 x 100) cm

size: (80 x 100) cm


Trong và ngoài chất liệu: tổng hợp KT: (120 x 120) cm

inside & outside material: mix size: (120 x 120) cm


Thời hiện tại 2

Simple 2

Chất liệu: sơn dầu

material: oil

KT: (135 x 110) cm

size: (135 x 110) cm


Out seeking material: oil size: (110 x 155) c

Nhìn ra ngoài Chất liệu: Sơn dầu KT: (110 x 155) cm


Nhìn ra ngoài 2 Chất liệu: sơn dầu KT: (160 x 200) cm

Simple 2 material: oil size: (160 x 200) cm


Apartment 1

Nhà tập thể 1

material: oil

Chất liệu: Sơn dầu

size: (80 x 100) cm

KT: (80 x 100) cm


Bay 2 Chất liệu: Sơn dầu KT: (100 x 200) cm

Ply 2 material: oil size: (100 x 200) cm


In out seeking  
In out seeking  

Introduce about painting of Pham Minh Tuan artist

Advertisement