O²PZ

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) is een programma gesubsidieerd door ZonMw dat zich inzet om het onderwijs over palliatieve zorg te optimaliseren voor het mbo, hbo en wo.

Publications