Hunting activity guide - Te Reo Māori

Page 1

NGĀ ARATOHU MAHINGA I TE KORAHA Te reo MĀori

TE ARUARU

Me mōhio i mua i te haerenga He wāhi rawe te taiao o Aotearoa mō ngā mahi aruaru, ā, ka āhei ngā whakatipuranga katoa ki te aruaru kai, patu kīrearea, ā, kia whiwhi tohutoa. Me mātua mōhio, me whai hoki ngā tāngata katoa e haere ana ki te aruaru me te pū ki ngā Tikanga Mau Pū me ngā ture haumaru taketake e whitu mō te pū. Ka āwhina tēnei aratohu i a koe kia mōhio, kia maumahara me te whakatinana i ngā ture haumaru taketake kia haumaru ai tō aruaru i te koraha.

NGĀ TURE HAUMARU MŌ TE PŪ Whārangi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe

1 3 5 7 9 11 13

Kei muri i tēnei aratohu ko: • •

Te Tikanga Haumaru Koraha Ngā arowhai ‘I mua i tō haerenga ki te aruaru’ me ‘I a koe e aruaru ana’

15 18

NGĀ WĀHI HAUMARU AKE, MAHINGA HAUMARU AKE, TĀNGATA HAUMARU AKE


Kuran Ireland – Te Tūtae-o-Tūterakiwhānoa

1 KO TE WHAKAARO KEI TE PURU IA PŪ Me whakarite tō haerenga aruaru kia haumaru ake mōu, mō koutou katoa hoki i runga i te whakaaro kei te puru ngā pū katoa. Kaua rawa e whakapono ki te kupu a tētahi kē kāore he matā kei roto – māu anō e tiro.

He kõrero nãā Jim

I MŌHIO ANŌ KOE?

I tētahi rangi nei i haere māua ko taku hoa a Kurt ki te aruaru. I a māua e tangotango kawenga i te taraka ka hōmai e ia tana pū, ā, ka pātai atu ahau mēnā i te puru te pū. Ko taua whakautu anō āna “E kāo e hoa, kei te pai”, engari i tirohia anō e au.

I te nuinga o te wā, e waru ngā tāngata i te tau ka whara, ka mate rānei nā te tūpono pupuhi o tētahi pū.

I taua ata i whaiwhai haere māua i ētahi kararehe engari kīhai i tika atu ā māua pupuhi. I muri mai, i a māua e hoki haere ana, e homai ana a Kurt i tana pū i a māua e whakawhiti ana i tētahi taiepa. Ka pātai anō au ki a ia mēnā i te puru te pū me taua whakautu mai anō āna “E kāo e hoa.” Engari i tana kukume mai i te pine ki te titiro, ka puta mai he matā!

“I tana kukume mai i te pine ki te titiro, ka puta mai he matãā!”

Kāore māua i tino kōrero mō tērā i taua wā engari i tino ohorere māua. E hia tau māua ko Kurt e aruaru tahi ana, ā, kāore anō kia pā mai tētahi mea pēnei ki a māua. Heoi, ko te mea i puta ki a au ka hē te tangata i ētahi wā, ka mutu, me te taumata o te utu o tēnā hē. Ka tūpato au ināianei me te whakaaro i ngā wā katoa kei te puru taku pū. Ehara i te mea he uaua te tirotiro, ahakoa tō tino mōhio pea kāore he matā i roto i te pū.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa |

Me whakapuru anake te pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

1


ME MAUMAHARA KAUA e huakina he pū mēnā kāore koe i te mōhio me pēhea te mahi tika – me pātai ki tētahi tangata mōhio hei tohutohu i a koe.

Me whiwhi, me hoatu rānei anake i tētahi pū mēnā: • kāore ō ringa i te mau ki te keu o te pū • kei te anga te ngutu pū ki tētahi aronga haumaru • kei te huaki te pū • kāore i te puru.

KAUA RAWA e tirotiro mēnā kei te puru tētahi pū mā te: • tirotiro i roto i te ngutu o te pū

Me tirotiro te āhuatanga haumaru o tō pū i ngā wā katoa. Ki te kore koe e kite i roto i te waha o te pū, te kopa rānei, whakamahia he matimati ki te tirotiro mēnā kei te wātea.

• tohu i te pū ki te rangi me te kukume i te keu

Ka āwhina tētahi taputapu haumaru wahapū i a koe ki te tirotiro mēnā kāore tō pū i te puru. Otahia tētahi mā te toa tuihono o te Mountain Safety Council i www.mountainsafety.org.nz.

• whakamātau i te pū • paopao i te pū ki te papa.

Me mōhio koe me pēhea te mahi a tō pū i mua i tō whakamahitanga – ahakoa nāu, nā tētahi kē rānei. Me kōrero mō te pū ki te tāngata nāna i hoatu ki a koe, he kaimahi pū, te āpiha pū rānei o tō rohe. Me ako koe mō te whakatina, te momo whakapakū, ā, e hia ngā rauna ka mau ki te kopa.

HE KŌRERO ĀWHINA Kāore he whakamā o te pātai ki ō hoa kia tirohia mēnā kei te puru te pū – kāore he mamae o te pātai; engari anō mēnā kei te puru te pū.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa |

Me whakapuru anake te pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

2


Jono Groters – Te Tūtae-o-Tūterakiwhānoa

Tohua tō pū ki tētahi aronga 2 haumaru i ngā wā katoa I a koe e kawe ana i tētahi pū, me aro koe kia haumaru te kawe. Me kati te pine, kaua hoki he matā ki te waha o te pū i ngā wā katoa i a koe e kawe ana i tō pū. Me mātua tirotiro haere i a koe i ngā wā katoa kia mātua mōhio ai kei te haumaru tō tohu i tō pū – ahakoa kei te puru, kāore rānei.

He kõrero nãā Tom I te aruaru māua ko taku tino hoa a Sean i tērā takurua. I tūtaki māua i te whare wānanga, ā, he torutoru noa iho ā māua haerenga awatea i mua i tēnei haerenga pō.

I MŌHIO ANŌ KOE?

I te rā tuarua e rua ngā pūru i kitea e māua i te riu o te taha whakarunga o te whārua. I te whai haere a Sean i a au i tētahi matapari tūpou, ā, i kite i a au e huri ana i ētahi wā i te tohu mai tana pū ki taku tuarā. I manawarau katoa au i tēnei engari kāore au i hiahia ki te whakaputa kōrero i taua wā.

I waenga i te tau 2009 me te tau 2015 48 ngā tāngata i mate, i whara kino rānei nā te tūpono pupuhi o tētahi pū.

I a māua e piki ana, i kite au i te tino hē haere kē atu tana pupuri i te pūngutu. Nāwai, nāwai ka pukuriri, ā, ka hāparangi atu au ki a ia. Wawe tonu tana whakapāha mai, ka mutu i tino pai ia mō te roanga atu o tā māua haere. I mau tērā āhuatanga ki tōku hinengaro, ā, nō muri mai ka taka te whakaaro ki a au i tua atu i ana whakangungutanga mau pū kāore pea ia i whai hoa ki te tohutohu tika i a ia ki te kawe pū i runga hiwi. Ka mahue taku āta tohutohu tika i a ia i mua atu me te aha me te āta kōrero tika atu, tē waiho ai kia tino riri au kātahi ka hāparangi atu ki a ia.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake te pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

“I taku huringa atu i te tohu mai tana puū ki taku tuarãā.”

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

3


ME MAUMAHARA KAUA RAWA e tohu i te pū ki te tangata, ki a koe anō hoki.

Me tūpato te tirotiro kei hea te pūngutu e tohu ana ina tango, hoatu rānei i ngā pū ki rō waka, poti, wāhi putu rānei i te mea kei pakū i a koe e kawe ana; otirā i te wā kei roto te pū i te pāhi kawe. Me tika te tohu o tō pūngutu i a koe e haere ana me ētahi atu, otirā ina hīkoi tahi ana, haere haukaiwahine, i runga whenua pukepuke, tūpou rānei.

kia tika te pupuri i te pūngutu Me pātai haere koe ki a koe anō he aha te aronga haumaru hei tohu i tō pū:

Kei hea ngā tāngata katoa o tōku tira?

KAUA RAWA e whakatū i tō pū ki tētahi waka, pātū, ki tētahi wā rānei ka neke, ka tūpono pakū rānei.

Te whakawhiti taiepa

KAUA RAWA e piki i tētahi taiepa i a koe e kawe pū ana.

Mēnā he kēti kāore he raka – whakamahia! Engari mēnā kāore he kēti hei tomokanga, me whai i ēnei ture hei whakawhiti haumaru i tētahi taiepa me tō pū:

• Mēnā kei te taha koe i tētahi

• He tāngata kei te takiwā kāore i te aruaru?

• He aha te āhua o te whenua? I tētahi whaiawa, ehara pea i te mea haumaru kia tohu whakararo te pūngutu i te mea kei pahu i ngā mea rerekē maha: ngā toka awa, rākau – tae atu ki te wai. Ehara hoki i te mea haumaru kia tohu whakarunga te pūngutu, te kawe rānei mā te tuarā mēnā he tangata kei runga rawa i a koe e piki ake. He māma noa te tapepa i ngā whenua torehapehape. Koirā te tino take kia kaua rawa e neke haere me te pū kei te puru, me te aha kaua e waiho ō matimati ki te keu.

Te whakawhiti haumaru i ngā awa

kaiaruaru, me whakawhiti tētahi o kōrua me te kore mau pū. Kātahi ka hoatu ngā pū kāore i te puru, me te whakarite kei te huaki te pū, ā, kei te tohu ngā pū ki tētahi wāhi haumaru.

• Mēnā ko koe me tōu kotahi anake,

tangohia ngā matā i tō pū ka hoatu mā te taiepa me te kuhu atu o te ngutu i te tuatahi ka whakatakoto ki te papa ki tērā taha o te taiepa. Kātahi ka whakawhiti atu koe i te taiepa.

• Me āta tūpato koe i te whakawhiti i

ngā taiepa waea hiko. Me tango ngā matā ka huaki ai i te pū i mua i tō whakatatanga atu ki tētahi taiepa waea hiko. Ka kukutia ō uaua ki te hikonga, ā, kei kōtē tō ringa i te keu.

Kaua rawa e piki, e hūpeke rānei mai i tētahi toka ki tētahi toka i a koe e kawe pū ana i tētahi awa, kōawa rānei – he māmā noa iho te mania ki raro. Me kuhu noa ka āta hīkoi haere atu i roto i te wai.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake te pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

4


Ben Tumata – Poutini ki te Tonga

Me whakapuru anake i tētahi pū 3 ina reri ana ki te pupuhi Me whakapuru anake i tō pū ina reri ana koe ki te whakamahi, ā, me whakapuru anake ki tētahi wāhi ka taea e koe te pupuhi haumaru, ā-ture hoki.

He kõrero nãā Pete

I MŌHIO ANŌ KOE?

Kātahi anō māua ko taku taina a Sam ka whiwhi i ō māua raihana pū, ā, ka kī mai tō māua matua kēkē ka taea te haere ki te puhipuhi nanekoti i tana pāmu i te wā o ngā hararei.

I ia tau ka mate, ka whara kino rānei ngā kaiaruaru o Aotearoa ina haere ana, whakawhiti ana rānei i ngā taiepa me ngā pū i te puru.

I whai ninihi atu māua ko Sam ki tētahi māpu, ā, i te whitinga i te hiwi i tātata atu māua. I pūhia e māua tahi he nanekoti engari i oma rātau i mua i tā māua pupuhi anō. I tū māua ka oma ki raro i te hiwi ki te whai i a rātau. I te tino hiamo māua, ā, i a māua e oma ana i tapepa a Sam ka hinga ki raro. I tana hinganga, ka pakū tana pū, ā, huhū ana te hipa mai o te matā i a au.

“I tana kaha hiamo i wareware i a ia te tango mai anõō i te matãā.”

I kī mai a Sam i muri mai i whakapuru anō ia i tana pū ki te pupuhi anō, engari i ngaro te nanekoti i mua i te pupuhihanga. I tana kaha hiamo i wareware i a ia te tango mai anō i te matā i tā māua omanga. Rere ana te mataku i a au, engari kāore i whākina atu e māua ki tōku matua kēkē i te mea i te mōhio māua ka uru māua ki te raruraru. Ka maumahara māua i ngā wā katoa ki te tirotiro i ā māua pū i mua i te nekehanga. Ka uru tonu mai te wehi ki a au ina whakaaro ana au ki ngā pānga mai mēnā i tika mai te matā ki a au.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

5


ME MAUMAHARA I MURI I TE PAKŪ O TŌ PŪ, me tiro anō kāore tō pū i te puru i mua i te haere tonu, me te tiro mēnā kei te pērā anō ō hoa.

• Me mātua whakarite kāore he mea i te aukati i te pūrango o tō pū i mua i tō pupuhi.

• Me tango mai ngā matā i te pūwaha ki te rere tō pārure. Kaua rawa e haere mēnā kei te puru tō pū.

KAUA RAWA e whakamokamoka kararehe me te pū kei te puru.

• Me tango katoa mai ngā matā i mua i te wehenga i tētahi wāhi pupuhi, ā, i mua i te kuhunga ki tētahi mahau, puni rānei.

• Me haere anake mēnā kua kati te pine, kāore rānei he matā i te pūwaha. • Ki te hē te pakū o tō paku, me mātua tirotiro te pūrango, mai i te taha pito runga, kei tūpono raka atu he matā.

Kaua rawa e whirinaki atu ki te whakatina. Ahakoa te pai o tō pū, ka kino haere pea te whakatina i roto i te wā, ā, kāore pea e mahi tika.

Te ture He hē ā-ture te:

kawe i tētahi kopa puru, pū puru rānei i tō waka i tētahi huarahi tūmatanui

• •

pupuhi mai i tētahi huarahi tūmatanui

te puhipuhi i ngā haora o te pō i ngā whenua rāhui, pāka ngahere, whenua papa atawhai rānei.

HE KŌRERO ĀWHINA Uhia te ngutu o tō pū ki te rīpene piri kia kore e purukati i ngā mea pēnei i te paru, hukarere, haukū rānei.

kawe i tētahi pū kei te puru i roto waka, te pupuhi rānei mai i tētahi waka i ngā huarahi tūmatanui, i ngā wāhi ranei e haerehia ana e te iwi whānui

Mō ētahi atu kōrero, tirohia te New Zealand Arms Code.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

6


Me tino whakarite koe i te mea e 4 pupuhi ana koe ME MĀTUA whakarite i ngā wā katoa i te mea e pupuhi ana koe i mua i te pupuhitanga – ki te rangirua koe, kaua e pupuhi. Kaua e pupuhi kia mārama atu tō kite atu me te wātea mai o tō pārure. Me mārama te kite mai i a koe i ngā wā katoa mā te mau tae karakara e rerekē ana ki te taiao.

He kõrero nãā Sam

I MŌHIO ANŌ KOE?

I te wā e tangitangi ana ngā tia i tērā tau i te aruaru māua ko toku hoa a Barry i te ngahere o Ruahine. Tata ki te 40 tau māua e aruaru tahi ana ka mutu tino mōhio māua ki tēnei wāhi.

E rua ngā tāngata i te tau ka whara kino, ka mate rānei nā te pōhēhē o ētahi atu kaiaruaru he tia rāua.

I wehe māua ka āta hīkoi haere atu i ō māua ake hiwi, me te whakatangitangi haere anō. Ka rongo au i te tangi, ki tōku pōhēhē he tāriana tia nui i te taha whakarunga o te whārua, kātahi ka noho au ka tangitangi haere atu. Kāore i roa i muri mai ka heke haere mai te tāriana me taku kite wheriko atu i a ia e haere ana i roto i te ururua o te ngahere. Ka purua he matā ki te pū me te whakatika atu o te pū ki tētahi wāhi mārakerake tūtata ki te wāhi i ngaro atu te tāriana. Ka whakatangitangi atu anō au ā, ka rongo au i ngā kaupeka e whatiwhati ana me te nekeneke o ngā rākau i te putanga mai o te tāriana. I a au e whakatika ana ki te pupuhi, ka whiowhio mai a Barry. Ko ia tērā e nekeneke ana i te wāhi tonu i pōhēhe au ka puta mai te tāriana.

“Tata tonu i puhia e au tõku tino hoa.”

Kore rawa atu au i whakaaro ka pā mai tēnei ki a au. Tata tonu i pūhia e au tōku tino hoa. He āhua roa tonu ka mutu te wiriwiri o tōku tinana. Kei te aruaru tahi tonu māua ko Barry, engari kua kore māua e wehe ināianei – kāore he hua.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

7


ME MAUMAHARA KAUA e whakamahi i te karu whakatata o te pū hei tautuhi i tō matā. Ka whakawhāitihia e te karu whakatata te awhe o tō tirohanga. Whakamahia he karurua whakatata, karu mātata iti.

Ehara ko koe anake i te wao He tino tokomaha ngā tāngata ka puta ki ā rātau mahi pārekareka i te koraha o Aotearoa i ngā wā katoa, i ngā momo āhuatanga katoa. Me whakaaro koe he tangata te mea e nekeneke ana kia mātua mōhio ai koe ehara kē. Mēnā kei te aruaru koe me tētahi hoa, KAUA RAWA e pupuhi kia mārama rā anō te kite atu me te kōrero hoki ki a ia. Ki te ngaro tō hoa i tō tirohanga kanohi, me mutu tō aruaru kia kitea rā anō ia. Mēnā kei te whakahaere koe i tētahi kaipupuhi kāore he raihana, me mātua tautuhi kōrua tahi i te pārure a te kaipupuhi i mua i te pupuhitanga, ā, me te aha kotahi anake te pū e āheitia i raro i te ture.

Me āta titiro atu

Ki ōu whakaaro he pārure tāu?

Me mōhio koe ki te āhua o tōu ake hinengaro, pakari tinana, mauri tau hoki. Ka whakapakepake tō hinengaro i a koe kia whakaaro he pārure tērā e tirohia ana, ka mutu me mōhio koe ka uru mai te kiriora ahakoa te matatau o te tangata. Me mātua mahea ō whakaaro ina haere koe ki te aruaru, e pūmau ana koe kia āta tautuhia rawatia e koe tō pārure. Hei kaiaruaru whakaaro nui, me tuku e koe ētahi kararehe kia haere mēnā kāore e āta tautuhia e koe i te whenua. He kawenga tō ngā kaiaruaru o Aotearoa ki te tiaki i a rātau anō, ō rātau hoa me ētahi atu kaiaruaru.

Me mau ko ngā kākahu e rerekē ana ki tō taiao. Me pānui ngā kōrero mō tēnei kei te whārangi 15.

TĀRIANA?

HANGA

KEI HEA Ō HOA ARUARU?

HE TANGATA?

HE PIHI?

TAE

HE TANGATA?

ME ĀTA TITIRO ATU

TIROHIA TŌ WĀHI E PUPUHI ANA KOE

TĀRIANA TAU TAHI?

NGANGAU

KUA TINO MŌHIOTIA TE PĀRURE ME WHAKATIKA ATU TŌ PŪ

UWHA?

ME TIROTIRO ANŌ

MOMO?

PUNUA TIA? NEKEHANGA

TANGATA?

Whakamahia ō karu, ō karurua whakatata rānei. Kaua e waiho tō matimati ki te keu, me mauri tau.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

HE KŌRERO ĀWHINA

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

8


Manuherekia

5 Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe Me mārama koe he aha kei te takiwā i waenga i a kōrua ko tō pārure, ā, ki te takiwā hoki i tua atu i tō pārure.

He kõrero nãā Susan Ko Susan tōku ingoa, ā, nō nā noa i hangaia e māua he whare ki tētahi whenua i te taiwhenua. I muri tonu i te nekehanga atu, i whakaaro au me whai raihana pū au me tētahi pū hoki hei pupuhi rāpeti kua uru nei ki taku māra.

I MŌHIO ANŌ KOE? E hia kiromita te rere atu o ngā matā i tua o tōna pārure e tūpono whara ai te tangata, whakamate rānei.

I tētahi ata moata nei, i a au e whakarite ana i a au mō te mahi, i kite au i tētahi rāpeti i te papa i muri. I āta puta ninihi atu au mā te kūaha o mua ka haere i te taha o te whare me taku raiwhara .22. Ka whakahāngai atu te pū ki te rāpeti mā te karu whakatata o te pū, ā, kua reri tonu au ki te kukume i te keu ka karanga ake he tangata, “Ei, kei te aha kē koe?” Ka titiro ake au, ā, ka kite au i taku kiritata a Barbara e ārahi ana i tana hōiho ki tana pātiki. I muri tonu ia i te wāhi e anga atu ana taku pū, engari kīhai au i kite i a ia. Mai i tana tirohanga, i te hāngai atu taku pū ki a ia tonu!

“Kua reri tonu au ki te kukume i te keu ka karanga ake he tangata.”

I mōhio tonu au i takahia e au tētahi o ngā ture taketake e whitu o te haumaru pū – tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe i ngā wā katoa. He tohu tērā mōku kia tūpato, nō reira ka tino tirotiro au ināianei ki ngā mea katoa kei te takiwā ina whakamahi au i taku pū.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

9


ME MAUMAHARA KAUA RAWA e pupuhi mēnā ka tūtata mai ngā kararehe pāmu, ētahi atu tāngata, ngā whare rānei.

WHAKAARO: • Ka aha mēnā i hapa i a au taku pārure? Ka rere te matā ki hea? • He aha kei waenga i a māua ko taku pārure? He aha te mea ka tika i a au i

KAUA RAWA e pupuhi i te pārure kei te huapae – kei tērā atu taha ngā kararehe pāmu, ētahi atu tāngata, ngā whare rānei.

mua, i muri rānei i taku pārure?

• Ina pupuhi i tētahi pārure kei te neke, ka huri taku pūrango ki hea? He aha ngā mea ka uru mai ki taku ara pupuhi?

Te aruaru i roto ururua Kia tūpato koe ina aruaru koe i roto ururua, māheuheu rānei – kāore pea koe e kite i te katoa o tō wāhi pupuhi, otirā mēnā kei te aruaru koe me te rama.

Ngā pārure nekeneke Me āta tūpato hoki ina pupuhi ana i tētahi pārure nekeneke – kei neke tō pārure ki muri i tētahi tangata, ka aru mai rānei he tangata ki te ara pupuhi me tō kore mōhio. He uaua ake hoki te pupuhi tika ina nekeneke ana tō pārure.

HE KŌRERO ĀWHINA Kei a koe te kawenga mō te matā mai i te wā ka purua e koe ki te kopa tae noa ki tōna ūnga i muri i te pupuhitanga, ahakoa te aha.

Ka hipa ngā matā i ngā mauwha, pātū, karaihe, ā, me te pahu hoki i ngā mea mārō pēnei i ngā toka me ngā rākau.

Ngā rerenga kūpara 4500m

.308 .22

1500m

PŪHŌTA

250-750m

PŪ ĀKIHAU

400m+ = 1 papa whutupōro

Ka whakamate tonu ngā matā i ngā wāhi mamao.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

10


Me haumaru te putu i ngā pū me 6 ngā hāmanu E herea ana koe e te ture kia whai wāhi haumaru hei whakaputu i ō pū, hāmanu hoki, ka mutu e herea ana koe ki te whakamōhio atu i ngā pirihimana mēnā ka neke koe ki wāhi kē noho ai.

He kõrero nãā John

I MŌHIO ANŌ KOE?

I tērā wiki, i taku taenga atu ki te kāinga mai i te mahi, i mau i a au taku tama, 9 tau tōna pakeke, me tētahi o ana hoa kura e tākaro ana me taku raiwhara aruaru i roto i te karati. I whakatakariri katoa au ki a James – ko te tikanga me mōhio ia kia kaua e tākaro me aku pū, ka mutu kei te mōhio tonu ia kāore ia i te āhei ki te raweke i aku pū mēnā kāore au i reira.

Ko te nuinga o ngā matenga aituā me ngā wharanga i te pū e pā ana ki ngā tamariki i ahu mai i te kore whakaputu tika i te pū.

I taua pō anō, ka taka te māramatanga ki a au nōku kē te hē i noho mōrearea a James. Ko te tikanga me raka kē taku raiwhara kia whita, ā, me te waiho hoki i te kopa me te pine ki tētahi wāhi motuhake ki reira rakaina ai. Ko te tikanga kia kaua rawa e taea e ngā tamariki taku raiwhara te raweke. He tangata i mate i tērā momo āhuatanga i mua, ka mutu nōku tonu te hē.

“Nõku tonu te heē.”

Kua rakaina aku pū katoa ināianei, ā, kua tīmata au ki te tohutohu i a James mō te haumaru pū. He mea nui kia mōhio ia ki ngā ture mō te mau pū, me mōhio ia ehara i te taonga tākaro me te ako hoki ki te manaaki ina mau pū ana ia.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

11


ME MAUMAHARA KAUA RAWA e waiho tō pū ki tētahi wāhi e taea ai e te tamaiti.

He rite tonu te hira o te haumaru pū i te kāinga ki ngā mahi i waho. Me whakaputu e koe ngā pū me ngā kopa katoa:

• kia kaua e kitea • kia kaua e taea e ngā tamariki • kia wehe mai tētahi i tētahi – me whakarite rānei kāore e taea te pū te

KAUA RAWA e whakaputu tētahi pū ki tētahi kāpata noa, wātaropa, pāka pū rānei me tētahi raka koretake kei te kūaha – ehara tēnei i te nanawe tika.

whakapakū

• ki tētahi pouaka raka, whatanga, kāpata rānei e pakari nei hei ārai atu i tētahi tamaiti, kaitāhae rānei, ā, kua whakaaehia e tō Āpiha Pū.

Ākona ngā tamariki i tō whare:

• • •

he aha te mahi a te pū te take kaua rawa e rawekehia ki te kore he pakeke

HE KŌRERO ĀWHINA

kia kōrero wawe atu ki te pakeke mēnā ka kitea he pū.

Mō te whakaputu i tō pū, ahakoa kei hea koe, me pātai ki a koe anō – kei tētahi wāhi tō pū kāore nei e taea e te tamariki ka mutu kei te rakaina?

Me ako ngā tamariki katoa ehara ngā pū i te taonga tākaro. Kei te whakamaua ētahi puni tuawhenua ki tētahi kāpata hei pupuri nanawe i ngā pū, engari he maha tonu kāore he kāpata. He māmā noa te kawe haere i tētahi raka taura, raka keu, taura me te raka rānei ina haere koe ki te aruaru hei whakananawe i tō pū ki tētahi mahau, puni rānei ka noho koe. Me wehe te whakaputu i tō hāmanu mai i ō pū.

• •

tangohia te pū me te kopa ka raka ki tētahi wāhi wehe mai i te pū me mātua whakarite kāore he matā i te waha o te pū me te kopa.

Mō ngā pū hua, papu, pakū aunoa, kāore pea e taea e koe te tango i te whakapuru. Whakamahia he taonga raka keu mō tētahi pū kāore e taea te tangotango.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

12


7

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe

Me mahea, koi hoki ō whakaaro ina mau pū ana koe. Ka raru i te waipiro me ētahi whakapōauau (ahakoa tūtohua) tō urupare hinengaro, tinana hoki.

I MŌHIO ANŌ KOE?

He kõrero nãā Tim

I ia tau e rua ngā tāngata ka mate, ka whara kino rānei i ngā mahi puhipuhi rakiraki i Aotearoa. Ko te nuinga o ēnei aituā ka pā mai i te mutunga wiki tuatahi.

I ia tau haere ai mātau ko ōku hoa ki te aruaru i te ata tuatahi o te wā puhipuhi rakiraki. E hia tau mātau e aruaru ana i taua mutunga wiki, ā, i te nuinga o te wā koinei anake te wā i te tau e wātea ana mātau ki te noho tahi ko mātau anō. Nā tērā, ka āhua hē ā mātau mahi – e hia tau e heri waipiro atu ana mātau ki te maimai. I te mōhio tonu au he tino mōrearea te inu waipiro me te mau pūhōta ka mutu he hē ā-ture, engari nā te mea kāore tētahi i kōrero ake i noho puku noa au. Kāore i rerekē ake i tērā Haratua, ā, i te inu mātau mai i te awateatanga. I te ata tonu ka wareware i tētahi o mātau te tango i ngā matā o tana pūhōta – ka tū mai ia i taku taha kātahi ka pakū tana pū. Ko te mea whakarapa, i tika mai te pahū ki tōku waewae. Kua neke atu i te kotahi tau ināianei, i muri i ngā hāparapara maha, te mamae nui me ngā whakamaimoa whānui, kua hoki au ki te mahi. Kāore he tino āwhina o te mōhio i muri mai, engari ka mahue taku kōrero ake i taua wā tonu.

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

“Ko te mea whakarapa, i tika mai te pahuū ki tõku waewae.”

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

13


ME MAUMAHARA KAUA RAWA e inu waipiro, kai whakapōauau i mua, i te wā rānei e aruaru ana.

Kāore koe e taraiwa haurangi, nō reira he aha te rerekē o te puhipuhi?

KAUA RAWA e aruaru me ngā hoa i te inu, kai whakapōauau rānei inakuanei.

Kia noho haumaru ai koe me tō tira aruaru, me whakatā anake me te whakanui ina mutu ana tō whakamahi i tō pū ka mutu kua rakaina atu. Mēnā kei te kai rongoā koe, tirohia te tapanga kei te pākete. Mēnā e kī ana kia kaua te hunga kei te kai e hautū mīhini, kaua rawa koe e whakamahi pū – ehara i te mea he iti ake te mōrearea o te pū ki te waka, ki te mīhini kari. Ki te kite koe i ētahi atu kaiaruaru e inu waipiro, kai whakapōauau rānei i mua, i te wā rānei e aruaru ana me āki e koe kia whakamutua te aruaru kia hoki atu ai ki te moe e kore atu ai ngā pānga. Mēnā kāore koe e kaha ki te mahi i tēnei, ka taea e koe te pūrongo atu ki ngā pirihimana.

He hua i roto i te mōrea? HE KŌRERO ĀWHINA Mēnā he kaipuhipuhi rakiraki koe e noho tahi ana i roto maimai me ētahi atu, ka taea e koe te titi poutū ki te papa hei ārai i te huringa mai o te pū e tūpono whara ai he hoa.

Kāore e haere tahi te waipiro me te pū. Mō ētahi atu kōrero: www.mountainsafety.org.nz

Ko te whakaaro kei te puru ia pū |

Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. |

Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi |

Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe |

Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe |

Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu |

Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe |

14


me tae ki te kāinga Me pai rawa ngā kākahu

ARATOHU KŪRAPA ITI RAWA

mai i ngā kararehe o te takiwā. Ka āwhina tēnei i ētahi atu ki te tautuhi he tangata koe.

• Ūhia te tinana mate o te kararehe e wahaina ana e koe ki tētahi kākahu tae kitakita, pueru rānei.

Te pupuhi i te pō Me aruaru anake i te pō mēnā:

• • •

e whakaaehia ana e te ture e tino mōhio ana koe kei te haumaru e tino mōhio ana koe ka tino taea e koe te tautuhi i tō pārure i te pō, ā, e mōhio pū ana koe ki tō wāhi pupuhi.

Kāore e whakaaehia te puhipuhi i ngā haora o te pō i ngā whenua rāhui, pāka ngahere, whenua papa atawhai rānei.

Me ngākau atawhai te pupuhi • Me whakarite kei te kerokero tō pū, ā, me tūpato te pupuhi. • Me tika te pū kūpara mō te kararehe e aruaruhia ana e koe. • Me whakapau kaha koe ki te whai i ngā kararehe i taotū kia wawe ai

KARAREHE WHAKANGAU ITI

• Me mau i ngā tae e tino kitea mai koe i tō taiao ka mutu ka rerekē te āhua

hei tauira, rāpeti, paihamu, hea

hei tauira, nanekoti, warapi, tia iti, temera

KARAREHE WHAKANGAU NUI

tētahi tae kotahi i raro i ngā āhuatanga tūrama katoa, huarere hoki.

NGĀ MANU WHAKANGAU

• Me heri kākahu tae rerekē i tō haerenga. Ehara i te mea ka māmā te kite i

KARAREHE WHAKANGAU ĀHUA RAHI

Me haumaru koe i waho mā te mau kākahu kia kitea mai koe.

.22, pūhōta, .177

.222, .223, 22-250, .243

hei tauira, tia nui, poaka, tia tā .303, .308, .270, 30-06, 30-30, 7mm, 8mm

hei tauira, rakiraki, peihana, kuihi Pūhōta: 12ga, 20ga, .410 Mai i te mātārere MSC ‘Selecting a Firearm’

te whakamate.

HE KŌRERO ĀWHINA I a koe e aruaru ana me ētahi atu, me heri taonga whakawhiti kōrero me te whakatau wā e whakapā haere ana koutou ki a koutou anō. Mā tēnei ka māmā ake te kimi tētahi i tētahi ki te wehe koutou.

I MŌHIO ANŌ KOE? Mai i te tau 2009, tata ki te 40% o ngā wharanga aruaru katoa, matenga aruaru rānei e pā ana ki te pū i pā mai i te pō.

15 NGĀ ARATOHU MAHINGA I TE KORAHA TE ARUARU


TE TIKANGA

Haumaru Koraha

I tua atu i ngā ture taketake e whitu o te Tikanga Mau Pū mō te haumaru pū, he mea nui te āta whakariterite mō ngā haerenga aruaru katoa kia haumaru ai, kia pārekareka ai ki a koutou ko ō hoa.

Me whakariterite tō haerenga aruaru • Kei te haere koe ki hea? Me hou tonu ō kōrero, Ngā mapi TOPO 50, Walking Access Mapping System me te mōhio ki te wāhi e haere ana koe. Me mōhio koe kei hea ngā mahau, ngā whakaruruhau, me ngā puni pai.

• Me whai whakaaetanga koe, puka whakaae rānei kia āhei atu koe ki te aruaru ki tētahi wāhi motuhake? Whakaritea ngā whakaaetanga, puka whakaae rānei i mua noa atu – mai i ngā ariki o ngā whenua, kaiwhakahaere ngahere, Te Papa Atawhai rānei.

• Kei te haere koe me wai? Me mātua mōhio koe ki ngā pūkenga aruaru, pakari tinana, hauora hoki o ngā

tāngata katoa i tō tira. Kei te ōrite katoa ngā whāinga o te katoa o tō tira mō te haere? Kei te ōrite katoa ō koutou whakaaro?

• He aha ngā kararehe kei te aruaru koe? Me whai whakaaro ki ngā momo kararehe e aruaru ana koe

me te tīpako i te pū kūrapa tika me ngā taonga aruaru hoki. Me mātua whakarite kei te tika te kerokero o ngā pū katoa.

• Me mōhio ki Te Tikanga Mau Pū me te whai i ngā wāhanga katoa o te tikanga i ngā wā katoa. Kōrerohia atu ō whakaritenga ki tētahi ATU • Ki te tūpono raruraru koe, ki hea kimi haere i a koe? Waiho ō whakaritenga mō te haerenga (mahere

haere, wā me te rā o te wehenga me te hokinga atu) me tētahi tangata ka taea te whakamōhio atu ki ngā pirihimana mēnā ka tōmuri koe. Ka taea e koe te whakakī i tētahi puka Outdoors Intentions Form i www.adventuresmart.org.nz.

Tohua he tangata pono hei whakapā

Kōrerohia atu ō whakaritenga:

Kia pai tō aruaru

Kei te aha koe

Me kōrero ki tō tangata pono whakapā ina hoki mai koe

Kei te haere koe ki hea Ko wai kei te haere i tō taha Mā hea haere ai koe Āhea koe ka hoki mai

Me mōhio kei te aha te huarere • Ka aha a Tāwhirimātea? Ka hurihuri noa te huarere o Aotearoa. Tirohia ngā matapae huarere wā-poto, wā‑roa hoki me te tūmanako hoki i ngā huringa huarere i ngā wā katoa.

Ka aha koe i ngā huarere kino? Me mōhio ki ngā awa o te rohe, kei hea ngā piriti me ngā ara putanga ohotata ki te tūpono kino te huarere. He mahere atu anō tāu ki te kino haere te huarere? Kei te mōhio te katoa o te tira, kei te rata hoki ki tēnei mahere? Ko tētahi wāhi pai hei tirotiro i ngā matapae huarere pae maunga wā-roa ko te paetukutuku a te MetService www.metservice.co.nz.

16

NGĀ ARATOHU MAHINGA I TE KORAHA TE ARUARU


I MŌHIO ANŌ KOE? Mai i te waenganui o te tau 2007 me te pito o te 2015, 37 ngā tāngata i mate i te wā e aruaru ana i Aotearoa. Haurua anake o aua mate he pū te pūtake.

Me mōhio ki tō kaha • Ko wai kei roto i tō tira aruaru? Me tirotiro koe me tō rōpū me te whakarite kei te pakari, kei te mātau me te whai i ngā taputapu tika mō tō haerenga ka mutu mō te tūpono pā mai o tētahi ohotata. Me whakamātautau i tōu ake pakari tinana, mātau hoki.

• Me mōhio koe ina ngenge, rūhā hoki ina aruaru ana – ka raru te haumaru i ngā mahi o te pō, i te oho moata i te mea ka hapa ngā kaiaruaru ina ngenge haere rātau.

• Me pai te whakawhitiwhiti haere me ngā mema katoa o tō tira me te noho mataara ki ngā huringa o tō takiwā, āhuatanga huarere, me te rūhā i te roanga o te rā.

• Me mārama ki te ‘buck fever’ (ka pāngia tō tirohanga me ō whakatau i te piki o ngā kare ā-roto,

whakaongaonga hoki). Ko te mutunga pea ko ngā aituā nui. Me mārama koe ki tēnei āhuatanga ka whai rautaki hei whakarite i tēnei – me tū, me āta whakangā ka tapatahi anō ai i ō whakaaro ki te āta tautuhi tika i tō pārure.

• Me mārama ki te taiao e aruaru ana koe i roto. Hei tauira, ka kitea ngā tā i ngā pae maunga tūpou ka mutu he mōrearea ēnei wāhi, otirā i ngā wā o te takurua; noho ai ngā tia i te ngahere ururua e tāhurihuri ai koe.

Me rawaka te heri kawenga • He aha ngā mea me heri koe? Me mātua tika ō kākahu, kai, taputapu, kōwhiringa whakawhitiwhiti hoki mō te momo taiao e aruaru ana koe. Me tuhi rārangi o ngā mea me whai koe i tō haerenga kia ora ai koe me te tohu haere i aua mea i a koe e whakatikatika ana i tō kawenga. Rapu mōhio ana i tā mātau Multiday Tramping guide kei tā mātau paetukutuku.

• E hia te roa o tō haere? Kia rawaka te heri kawenga mō te roa o tō haere, otirā ngā kākahu, kai, wai hoki mō ngā āhuatanga ohotata.

• Me mātua whakarite kei te ōrite anō te takatū o tō tira. • Me heri i tētahi āhuatanga whakawhitiwhiti tōtika – hei tauira, he wairehe kōrero, rama pūtautuhi whaiaro (PLB).

• Me takatū mō ngā āhuatanga huarere katoa, ā, kia rawaka te heri i ngā taputapu me ngā kawenga i ngā wā

katoa kia pai ai tō pō takoto atu ki te hiahiatia – kāore koe e mōhio āhea nei ka raru ō whakaritenga, ka huri nei te huarere.

Me tiaki ō hoa Ina aruaru koe i roto i tētahi tira, me tirotiro haere koe ki ō hoa.

• Me kōrero atu koe i ngā wā katoa ka huria e koe te āhuatanga haumaru o tō pū – mai i te aratau haumaru ki te puru me te whakatika ki te pupuhi, ā, ki te aratau haumaru anō.

• Me mātua whakarite kei te mōhio koe kei hea ngā tāngata katoa o tō tira i ngā wā katoa. • Ki te kore koe e kite atu i ētahi o tō tira, me mutu te aruaru ka tatari kia kotahi mai anō te katoa o te tira ka waihanga ai i tētahi mahere hou.

• Me whakarite pūnaha tirotiro hoa tētahi ki tētahi hei kōrero ki ō hoa aruaru me te whakaiti i te tūponotanga o ngā aituā.

17 NGĀ ARATOHU MAHINGA I TE KORAHA TE ARUARU


he arowhai i mua i tō haerenga ki te aruaru Te mōhio me te whai i ngā ture taketake e whitu o te haumaru pū o te Tikanga Mau Pū:

1. Ko te whakaaro kei te puru ia pū. 2. Tohua tō pū ki tētahi aronga haumaru i ngā wā katoa. 3. Me whakapuru anake i tētahi pū ina reri ana ki te pupuhi. 4. Me tino whakarite koe i te mea e pupuhi ana koe. 5. Tirohia tō wāhi e pupuhi ana koe. 6. Me haumaru te putu i ngā pū me ngā hāmanu. 7. Kaua e kai waipiro, whakapōauau rānei ina mau pū ana koe. Rangahauhia te wāhi e hiahia ana koe ki te aruaru me tō kararehe pārure i mua i tō haerenga ki te aruaru. He aha ngā huarere i taua wā o te tau? Me haere anake ki te aruaru mēnā kei te pakari, kei te hauora koe. Me pakari te tinana, me koi te hinengaro ka mutu me tika tō mau i tō pū i ngā wā katoa i a koe i te koraha. He mea nui anō kia pai tō titiro kia tino tika ai tō tautuhi i tō pārure me pupuhi tika. Ka raru anō koe i te kāpō ā-tae, nō reira kei te raruraru tō kite, me haere ki te kite i tētahi mātanga karu. Ka raru anō tō titiro mēnā kāore i te tino mārama – me mōhio koe ki ō ngoikoretanga. Me ako i ngā pūkenga whakaora whawhati tata taketake mō waho. Kei whara koe i a koe anō, ko koe rānei te tuatahi ki te tae atu ki tētahi aituā, nō reira me takatū koe. Mā te mōhio me aha i roto i tētahi āhuatanga whawhati tata ka ārai i ētahi atu wharanga me te whakaora tangata. Me tono whakaaetanga i te ariki o te whenua kia āhei koe ki ngā whenua motuhake me te aruaru i runga, me tiki whakaaetanga rānei i tētahi kamupene, tari kāwanatanga rānei e whakahaere ana i tētahi whenua. Heria tō pū kia tirotirohia i ia wā, i ia wā e tētahi kaimahi pū e mātau ana ki tāu pū.

TE AROWHAI i a koe e aruaru ana Me whakaaro nui ki te whenua me ngā tāngata whenua. Me mōhio, me whakamahi hoki ngā mātāpono Leave No Trace. Me whakaute i ētahi atu kaiaruaru, kaiwhakamahi whenua hoki. Me noho koe hei kaitaunaki mō te aruaru mā te whakaaro nui ki ngā hiahia o ētahi atu e noho ana i roto i te mahau kotahi, e whakamahi ana i te rohe kotahi. Tiakina ō mīti. Me whakarite kei te makariri me te tiaki kia kore ai e kino, e muia e te ngaro. Me whakaaro nui ki te kararehe me ngā rawa aruaru ahurei ā tātau o Aotearoa.

I a koe e aruaru ana i ngā whenua motuhake, kaua rawa e whakararuraru kararehe pāmu, waiho ngā kēti pērā i tāu i kitea, ā, kia tūpato te whakawhiti taiepa kia kore ai e pakaru.

18 NGĀ ARATOHU MAHINGA I TE KORAHA TE ARUARU


Ngā paetukutuku whaikiko Mō ētahi atu kōrero mō te aruaru haumaru i te koraha, tirohia ngā paetukutuku e whai ake: AdventureSmart www.adventuresmart.org.nz Big Game Hunting New Zealand www.bghnz.co.nz Te Papa Atawhai www.doc.govt.nz Fish and Game New Zealand www.fishandgame.org.nz Toitū te whenua www.linz.govt.nz Leave No Trace www.leavenotrace.org.nz MetService www.metservice.com New Zealand Deerstalkers’ Association www.deerstalkers.org.nz New Zealand Mountain Safety Council www.mountainsafety.org.nz Ngā Pirihimana o Aotearoa www.police.govt.nz New Zealand Professional Hunting Guides Association www.nzphga.com New Zealand Shooting Federation www.nzshootingfed.org.nz New Zealand Walking Access Commission www.walkingaccess.govt.nz

Me tino mārama ngā kaiaruaru katoa, me whai hoki i ngā wāhanga katoa o te Tikanga Mau Pū i ngā wā katoa

Ko te kaupapa o tēnei rauemi he āwhina i ngā tāngata kia haumaru ai ngā mahi i te koraha. Engari, me whai kawenga te tangata mō tōna ake haumaru kia pai ai te haere i te koraha. He pakimaero ngā tāngata me ngā kōrero i tēnei pukaiti, engari i takea mai i ngā āhuatanga tūturu i pā mai ki te tangata. He mea whakaputa e: New Zealand Mountain Safety Council www.mountainsafety.org.nz Mō ngā pātai: info@mountainsafety.org.nz © 2016 New Zealand Mountain Safety Council Ngā whakaahua: NZ Mountain Safety Council, Matthew Gibson, Ben Tumata me Yap Zhi Yuen. ISBN: 978-0-908931-36-1

Whakamahia tēnei waehere QR, tirohia rānei tā mātau paetukutuku hei tikiake i tētahi tārua koreutu o tēnei aratohu.

Me tūhono mai ki tā mātau Whārangi Pukamata Aruaru i: www.facebook.com/NZMSCHunting


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.