Diploma 14

Page 1

nyugat-magyarországi egyetem simonyi károly kar Alkalmazott Művészeti Intézet University of West-Hungary, Institute of Applied Artsnyugat-magyarországi egyetem simonyi károly műszaki, faanyag­ tudományi és művészeti kar Alkalmazott Művészeti Intézet University of West-Hungary Simonyi Károly Faculty of Engineering, Wood Sciences and Applied Arts Institute of Applied Arts

diploma degree 2014


NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Prof. Dr. Faragó Sándor DSc.

intézetigazgató, egyetemi tanár, rektor

NYME – SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR Dr. Alpár Tibor L. PhD habil.

okl. faipari mérnök, egyetemi docens, dékán

NYME SKK – ALKAMAZOTT MŰVÉSZETI INTÉZET U. Nagy Gábor

Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, intézetigazgató

Giczi Katalin

oktatási előadó

Giczi Szilvia

általános előadó

Taschnerné Hart Tímea

általános előadó

ALAPKÉPZŐ- ÉS ELMÉLETI TANSZÉK Dr. Márfai Molnár László PhD habil.

magyar–történelem szakos tanár, egyetemi docens, tanszékvezető

Soltra E. Tamás

szobrász- és éremművész, egyetemi docens

Dr. Wesselényi-Garay Andor PhD habil.

okl. építészmérnök, okl. urbanista, egyetemi docens

Nagy Róbert

multimédiaművész, egyetemi tanársegéd

Dénes Nóra

fotográfus, intézeti munkatárs

Labozár Antal

okl. faipari mérnök, intézeti mérnök, műhelyvezető

MEGHÍVOTT OKTATÓK Mészáros György

festőművész, nyugalmazott egyetemi docens

Dárdai Barnabás

szobrászművész

Dr. Pogány Gábor

okl. művészettörténész, történelemszakos tanár, c. egyetemi docens

Dr. Alpár Erzsébet

iparjogvédelmi szakértő

Bakucz András

okl. építész-tervezőművész; színdinamikai szakmérnök

ÉPÍTÉSZ TANSZÉK Csíkszentmihályi Péter DLA h.c.

Prof. emeritus, belsőépítész, nyugalmazott egyetemi tanár

Fekete György

Professor emeritus, Kossuth-díjas, Munkácsi Mihály-díjas, Príma díjas, Érdemes Művész, belsőépítész

U. Nagy Gábor

Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető

Márkus Gábor DLA habil.

Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens

Hadas László

okl. építészmérnök, főtanácsadó


Kirády Rita Rebeka DLA

okl. építész-tervezőművész, egyetemi adjunktus

Herczeg Tamás DLA

okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus

Gábor Erika

okl. építészmérnök, doktorandusz

Halácsi Katalin

okl. építész-tervezőművész, doktorandusz

MEGHÍVOTT OKTATÓK Dr. Fekete Zoltán PhD

okl. építészmérnök

Arnóth Ádám

Forster Gyula-díjas építész

Vági Ervin

okl. belsőépítész, c. egyetemi docens

Lipák Gábor

okl. formatervező-művész

Páhi András

okl. építész-tervezőművész

Józsa Dávid

okl. építészmérnök

Katona Vilmos

okl. építészmérnök

Lieb Roland

okl. építész-tervezőművész

Szita Elemér

okl. épületgépész mérnök

Püspöki József

okl. épületgépész mérnök

FORMATERVEZŐ TANSZÉK Szentpéteri Tibor DLA h.c.

Professor emeritus, Ferenczy Noémi-díjas formatervező, nyugalmazott egyetemi tanár

Csepregi Sándor DLA

Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető

Tóth Tibor Pál

Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, belsőépítész, nyugalmazott c. egyetemi tanár

Polyák János

Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész, egyetemi adjunktus

Bánáti Gábor

formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó

Szücsy Róbert

okl. formatervező-művész, egyetemi tanársegéd

Gosztom András

okl. formatervező-művész, intézeti munkatárs

Keszei Fruzsina

okl. formatervező-művész, doktorandusz

MEGHÍVOTT OKTATÓK Szurcsik János

okl. formatervező-művész

Kuzsel Gabriella

keramikusművész

Nádas Gergely

formaztervező, iparművész

Palócz Krisztián

okl. formatervező-művész, doktorandusz

Üveges Péter

okl. formatervező-művész

Bágyi Imre

okl. gépészmérnök


TERVEZŐGRAFIKA TANSZÉK Orosz István DLA habil.

Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár

Vida Győző

Ferenczy Noémi-díjas, Tótfalusi Kis Miklós-díjas grafikus tervezőművész, egyetemi docens, tanszékvezető

Kassai Ferenc

Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó

Juhász Márton

tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs

Varga Tünde

okl. tervezőgrafikus művész, doktorandusz

MEGHÍVOTT OKTATÓK Kiss István

Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész, c. egyetemi docens

Maczó Péter DLA

grafikus tervezőművész, egyetemi docens

Barka Ferenc

okl. vizuális kommunikációs tervezőművész, c. egyetemi docens

Takáts Márton

grafikusművész

Somogyi Krisztina

művészettörténész, művészeti író, vizuális kultúra kutató

Czakó Zsolt

tipográfus, alkalmazott grafikus

Petró Dávid

okl. faipari mérnök, könyv- és papírrestaurátor

Bartos Mónika

környezetgazdász


NYME SKK – ÉPÍTÉSTANI INTÉZET Dr. Szabó Péter PhD

okl. építészmérnök, egyetemi docens, intézetigazgató

Dr. Oszvald Ferenc Nándor PhD

okl. földrajztanár, várostervezés-városgazdálkodás szakmérnök, egyetemi docens

Dr. Hantos Zoltán PhD

okl. faipari mérnök, okl. faipari mérnök-tanár, egyetemi adjunktus

NYME SKK – INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI INTÉZET Pakainé Dr. Kováts Judit

okl. faipari mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa CSc., egyetemi docens, tanszékvezető

NYME SKK – TERMÉKTERVEZÉSI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Dr. Csiha Csilla PhD

okl. faipari mérnök, egyetemi docens

Dr. Horváth Péter György PhD

okl. faipari mérnök, egyetemi docens

Szemerey Tamás

okl. faipari mérnök, okl. restaurátorművész, tudományos főmunkatárs

Papp Tibor

egyetemi adjunktus

Krisch János

okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd

NYME SKK – FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Dr. Fehér Sándor PhD

okl. üzemmérnök, okl. erdőmérnök, egyetemi docens

NYME SKK – FA- ÉS PAPÍRIPARI TECHNOLÓGIÁK INTÉZET Dr. Csóka Levente PhD

okl. faipari és papíripari mérnök, egyetemi docens

Görgényi Tóth Pál

okl. könnyűipari mérnök, doktorandusz

NYME BPK – TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS PSZIHOLÓGIAI INTÉZET Dr. Szála Erzsébet PhD habil.

művelődés- és tudománytörténész, egyetemi docens, főiskolai tanár

NYME EMK – IDEGEN NYELVI KÖZPONT Dékány Zsigmond

nyelvtanár, tanszékvezető nyelvtanárok

NYME EMK – MATEMATIKA INTÉZET Dr. Németh László PhD

okleveles matematika, ábrázoló geometria és számítástechnika szakos tanár, egyetemi docensépítész–tervezőművész 2006–20 14

D IPLOM A B IZOTT S Á G Okleveles Építész-Tervezőművész (osztatlan képzés) ELNÖK: Mátrai Péter DLA Ybl-díjas építész, belsőépítész tervező művész TAGOK: U. Nagy Gábor Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető; Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Professor emeritus, belsőépítész, nyugalmazott egye­temi tanár; Márkus Gábor DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens; Dr. Wesselé­nyi-Garay Andor habil. PhD okl. építészmérnök, okl. urbanista, egyetemi docens; Hadas László okl. építészmérnök, főtanácsadó; Herczeg Tamás DLA okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus


herkli mát yás barnabás építész-tervezőművész szak 1987. szeptember 11. Zalaegerszeg. 2006–2014 NYME-AMI. AMInvázió, Építé- 11 September 1987, Zalaegerszeg. 2006–2014 University of West Hungary, Inszinvázió és Ami-Hang-Szer főszervező, WorkShopron újraalapító. Köztársasá- stitute of Applied Arts. AMI invasion, Architecture invasion and AMI- musigi- és Eötvös Lóránd Állami Hallgatói Ösztöndíjas, franciaországi, olaszországi cal instrument leader, cofounder of the WorkShopron. Hungarian and Eötvös és törökországi tanulmányutas. | Kedves Olvasó! Hadd ajánljam figyelmed- Lóránd State Scholarship. Study trip in France, Italy and Turkey. Dear Reader! be Italo Calvinotól a Ha egy téli éjszakán egy utazót és a Láthatatlan városokat, Let me bring your attention to If on a winter’s night a traveler or Invisible Cities Hermann Hessetől a Sziddhártát, Jack Kerouactól az Útont, esetleg José Saraby Italo Calvino, Siddhartha by Hermann Hesse, On the Road by Jack Kerouac magotól A barlangot. Kinyitod őket, s elkezdesz olvasni. Na? Hogy tetszenek? or The Cave by José Saramago. Open the book and start reading. Well? How Nem emlékeztetnek a Soproni Városi Könyvtárra? Nem...? Ez esetben, kér- do you like them? They remind you of the City Library of Sopron, don’t they? lek, olvass csak tovább... Not…? Well, in that case, please continue reading… Témavezető: U. Nagy Gábor – Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető


építész–tervezőművész formatervező–művész tervezőgrafikus–művész a la pké pz é s ( ba ) 20 1 1–20 14 ELNÖK:  Mátrai Péter DLA Ybl-díjas építész, belsőépítész tervező művész TAGOK:  U. Nagy Gábor Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi D IPLOM A B IZOTT S Á G docens, tanszékvezető; Márkus Gábor DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens; Építőművészet BA Dr. Wesselényi-Garay Andor habil. PhD okl. építészmérnök, okl. urbanista, egyetemi docens; Dr. Fekete Zoltán PhD okl. építészmérnök; Hadas László okl. építészmérnök, főtanácsadó; Herczeg Tamás DLA okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus ELNÖK: Nádas László ipari formatervező művész D IPLOM A B IZOTT S Á G TAGOK: Bánáti Gábor formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó; Csepregi Sándor DLA Formatervező BA Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető; Gosztom András okl. forma­ tervező-művész, intézeti munkatárs; Palócz Krisztián okl. formatervező-művész, doktorandusz; Polyák János Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész, egyetemi adjunktus; Tóth Tibor Pál Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, belsőépítész, nyugalmazott c. egyetemi tanár ELNÖK:  Gyárfás Gábor Ferenczy Noémi-díjas grafikus tervezőművész TAGOK:  Somogyi Krisztina művészettörténész, művészeti író, vizuális kultúra kutató; Czakó Zsolt tipog­ráfus, alkalmazott grafikus; Ducki Krzysztof Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikus­művész, főiskolai docens; Kiss István Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikus­­művész, c. egyetemi docens; Orosz István DLA habil. Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár; Vida Győző Ferenczy Noémi-díjas, Tótfalusi Kis Miklós-díjas grafikus tervezőművész, egyetemi docens, tanszékvezető

D IPLOM A B IZOTT S Á G Tervezőgrafika BA


ágoston gabriella formatervező-művész ba Született 1985. október 3., Zenta (YU). 2010-től formatervező-hallgató. Kiállítási munkáit 2011-ben az V. Szabadkai Iparművészeti Biennálén és a FUGA-ban publikálta. 2012-ben a III. Kisképek Nemzetközi Kiállításán (Szabadka) fotogramokkal jelent meg. 2013-ban MÖB ösztöndíjjal Milánóban tanulmányúton vett részt. 2014-ben HUMIBALL néven iparjogvédelmi támogatást nyert, és formatervezési mintaoltalmi kérelmet nyújtott be. | Diplomatémája az Új generációs üzemanyag-töltőállomás. Ennek keretében konténerekből, moduláris rendszerben üzemanyagtöltő állomás-rendszert tervezett.

3. October 1985, Zenta (YU). 2010–2014 University of West Hungary, product design. She exhibited at the 5th Biennal of Applied Arts in Szabadka in 2011 and in FUGA Budapest Centre of Architecture. She participated at the 3rd International Exhibiton of Small paintings (Szabadka/Subotica) in 2012 with photograms. In 2013 she received the scholarship of the Hungarian Scholarship Committee and studied abroad in Milan. In 2014 she was granted industrial property support and applied for design registration. The topic of her degree project is the new generation of petrol stations for which she designed a petrol station out of containers in a modular system. Témavezető: Csepregi Sándor DLA – Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető


barton bálint építőművész ba 1989. június 1., Budapest 2002–2008 Könyves Kálmán Gimnázium. A mesék birodalma – óvoda terve „Király vagy te… A meséknek országában, ahol minden valóra válhat, és minden lehetséges, ha az ifjúság szemével nézzük. Mi az aranykorból maradtunk itt, akkor még nem volt drága kincs az arany. Annyit ért csak, mint a homok a lábunk alatt, vagy a kő, amivé váltunk… Kővé dermedtünk látván a sok rosszat, amit az emberek elkövetnek, ha felnőnek, és nem hisznek többé az álmok szépségében. De valahányszor egy gyermek szíve megtér hozzánk, és belénk költözik, mi újból életre kelünk.” (Bagdadi Tolvaj, 1940)

1 June 1989, Budapest. 2002–2008 Könyves Kálmán High School. | Design of The kingdom of fairly tales kindergarden. You are king… in the kingdom of fairy tales, where everything is possible. We are the remnants of the Golde Age, the agen when gold was justs as precious as the sand under our feet or the stone we may become. We turn into stone seeing all the mistakes people do when they grow up and stop believing in the beauty of dreams. But each time a children’s heart turns toward us and moves to our kingdom we born again. (The Thief of Baghdad, 1940)

Témavezető: Tóth Tibor Pál – Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész, belsőépítész, nyugalmazott c. egyetemi tanár


bárány anna formatervező-művész ba 1991. május 4. Miskolc 2010/2011 Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépisko- 4 May 1991, Miskolc. 2010–2011 Gábor Áron School of Art, Miskolc, applied la Miskolc, Alkalmazott grafikus. Szakmai gyakorlatok: 2013. Zsolnay Porcelán- graphics. Internships: 2013. Zsolnay Porcelain Manufactory, Pécs; Internationmanufaktúra, Pécs; Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió. | Fekvő- és járó- al Ceramics Studio, Kecskemét. | Degree project: objects serving the purbetegek étkeztetésének tárgyai, családjai. A szett tervezése a soproni kórház pose of feeding bed-patients and outpatients. The city hospital of Sopron együttműködésével valósult meg. Célja az ételek igényes tálalása, hőmérsék- supported me in designing and producing the objects that were designed to letének megőrzése és az egyes elemek arányai által a betegek oktatása. A tábe of good, heat-preserving quality, moreover, the shape and proportions aslak egyedi elrendezése segíti a betegek önálló étkezését. Formai kialakítását sist patients in learning how to feed themselves. The objects have a functiona funkció vezérelte, könnyen tisztítható, alkalmazkodik a szigorú kórházi fel- al design, they are easy to clean and they meet strict healthcare requirements. tételekhez. Témavezető: Polyák János – Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész, egyetemi adjunktus


boda júlia tervezőgrafikus-művész ba 1989. márcuis, 25., Győr 2009–2014, Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron. 2011–2012, Erasmus ösztöndíj, Anadolu University, Eskisehir, Törökország, 2008–2009, The International People’s College, Helsingor, Dánia, 2003–2008, Művészeti Szakközépiskola, Szombathely. | Diplomatémám a Szent Márton életét bemutató 2016-os naptár, melyben 12 jelenethez készítettem illusztrációs sorozatot. Az illusztrációk vegyestechnikával készültek, kör kompozícióba, ötvözve a kézrajzot és kompjútergrafikát. A naptárhoz készült címoldal és dísztok.

25 March 1989, Győr. 2009–2014, Institute of Applied Arts, Sopron. 2011–2012, Erasmus scholarship, Anadolu University, Eskisehir, Turkey. 2008–2009, The International People’s College, Helsingor, Denmark. 2003–2008, School of Art, Szombathely. | For my degree project I designed a year 2016 calendar that presents the life of Saint Martin of Tours through 12 illustrations. The composition of the illustrations is circular and they were created with mixed techniques featuring drawing and computer graphics. The calendar comes with a cover page and a decoreated case.

Témavezető: Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó


bodányi fédra hanga tervezőgrafikus-művész ba 1988. szeptember 12. Tatabánya. 2005–2010. III. Béla Gimnázium, és Alapfokú 12 September 1988, Tatabánya. 2005–2010 III. Béla High School of Arts, appliMűvészetoktatási Intézmény, Alkalmazott grafika szak, Zirc. | Gombahatároed graphics, Zirc. | Mushroom identification handbook – illustration and zó könyv szerkesztése és illusztrálása. A gombák azonosítása és a hozzájuk editing. The centuries-old misbelieves and traditions in relation with mushkapcsolódó évszázados tapasztalatok és tévhitek megismerése manapság is room identification remain to be a central topic of interest for all mushroom fontos a gombák iránt érdeklődőknek. Célom az volt, hogy megkönnyítsem connoisseurs. My aim was to design a handbook that guides them on their journey in the world of mushrooms and gets to the bottom of popular misa gombák világában való tájékozódást és eloszlassam az elterjedt tévhiteket. Az illusztrációkat akvarellel készítettem, ezzel a technikával sikerült visszaad- conceptions. All illustrations were made with water-colour in order to reflect the rich and vivid colour palette of mushrooms. Furthermore, I intended emni a gombák gazdag színvilágát, és egyben felhívnom a figyelmet az alkalmaphasize the significance of applied graphics in the field of botany. zott grafika jelentőségére a botanikában is. Témavezető: Kiss István – Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész, c. egyetemi docens


cseh tibor tervezőgrafikus-művész ba 1990. március 10. Szolnok. 2009. Bercsényi Miklós Gimnázium, Törökszentmiklós 2011. Budai Rajziskola, Budapest 2013. Magyar Formatervezési Díj, Sopron bor, kiállítás joga | Life manager iOS alkalmazás. Egy tevékenységet serkentő applikáció, aminek az alapja a fogadalomtétel. Az alkalmazás álló helyzetben így működik. Így van lehetőség új fogadalmat tenni, időt állítani a célnak és kiválasztani a Facebook ismerőseink közül azt, aki a lelkiismereti edzőnk lesz ennek teljesítésében. Az applikáció másik funkciója az edzősködés, ugyanis minket is felkérhetnek erre a posztra, ez a telefon elfektetésével érhető el.

10 March 1990, Szolnok. 2009 Bercsényi Miklós High School, Törökszentmiklós. 2011 Budai Drawing School, Budapest. 2013 Hungarian Design Award, Sopron wine, exhibitor. | Life manager iOS application. My degree project is an activity triggering application that is based on taking and keeping vows. In vertical mode you can take vows by selecting a ’conscience coach’ among Facebook friends who assists you in carrying out your project. Also, one of your friends can name you as their coach, this mode can be activated by moving your phone in horizontal position.

Témavezető: Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó


csonka petra tervezőgrafikus-művész ba 1991. február 9., Győr. Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola alkalmazott grafikus szak (2006–2011), NYME AMI tervezőgrafika szak (2011–), Trend of Print plakátpályázat (2012), Young Package csomagoláspályázat (2013). | A Váci Mihály Általános Iskola arculata. Volt iskolám fejlődését egységes és modern arculattal szeretném segíteni. Célom, hogy a gyerekek számára szerethető, az intézmény számára pedig jól használható grafikai megjelenést hozzak létre, tükrözve az iskola szellemiségét.

9 February 1991, Győr. School of Dance and Fine Arts, Győr, applied graphics (2006–2011), University of West Hungary, Institute of Applied Arts, graphic design (2011– ), Trend of Print competition (2012), Young Package competition (2013). | Image of Mihály Váci Primary School. I wished to contribute to the development of my old primary school by designing a modern image for them. My objective was to come up with a graphic image that kids find pleasing and which can be utilized by the institution for various purposes, and one that reflects the spirit of the school.

Témavezető: Kiss István – Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész, c. egyetemi docens


csíkszentmihályi ajnácska építőművész ba 1992. 12. 31. | Mozgástér. Az elhagyatottan álló gyertyagyári épület rehabilitációja. Új funkciója cirkusziskola, amely befogad légtornászokat, zsonglőröket, táncosokat és egyben bemutatja a sportnak a kihívásokkal teli játékos oldalát. Az épület megmaradt falait külső vázként használva, a házfoglaló jelenség mintájára szület újra, tiszteletben tartva a tér eredeti arányait. A kontraszt a környezet és a revitalizálás között a romos és új anyagok ellentétében is megjelenik. Tetőszerkezete a váz felett úszó tömegként az artistákat és önsúlyát is hordja. Középületként példája lehet a városi egészséges életmódnak.. Témavezetők: A tanszék oktatói

31. 12. 1992. | Scope for action. The rehabilitation of the abandoned candlestick factory building. The building functions as a circus academy admitting acrobats, jugglers and dancers and sheds a light on the playful, entertaining side of this sport. Its exterior walls serving as the skeleton the building’s revival is inspired by the squatter movement and the original proportions remain untouched by the new design. The sharp contrast between the surroundings and the revival is further reflected in the use ruined and brand new materials. The roof structure levitates above the skeleton and supports the artists and itself. Moreover, as a civic building it also represents and promotes healthy urban lifestyle.


emsberger nóra tervezőgrafikus-művész ba 1988. július 1., Tatabánya. 2007-ben érettségiztem Tatabányán az Árpád Gimnáziumban, majd 2009-ben felvételt nyertem a Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Karára, Tervezőgrafika szakra. 2005 és 2009 között rajzot tanultam Lévai Ádám grafikusművésztől. 2013 óta dolgozom grafikusként. Terveztem többek között a Hamé-nak, a Globus-nak, az ISD Dunaferrnek, a Ramirentnek és sok más kis cégnek is. | Finnugor regék és mondák. A finnugor népek gazdag mondavilágából válogattam össze történeteket, melyeket illusztráltam, és egy egyedi kötetbe szerkesztve készítettem el.

1 July 1988, Tatabánya. 2007 Árpád High School degree. 2009 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, graphic design. Between 2005 and 2009 I attended graphic artist Lévai Ádám’s drawing classes. I have been working as a graphic designer since 2013. Amongst others, I’ve worked for Hamé, Globus, ISD Dunaferr, and Ramirent. | The title of my degree project is Finno-Ugric tales and sagas. For this I compiled a unique collection of FinnoUgric folklore stories and complemented them with my own illustrations.

Témavezető: Vida Győző – Ferenczy Noémi-díjas, Tótfalusi Kis Miklós-díjas grafikus tervezőművész, egyetemi docens, tanszékvezető


erdélyi sarolta ágnes tervezőgrafikus-művész ba 1988. február 23. Tapolca. 2013 Mimar Sinan Képzőművészeti Egyetem. 2008– 2010 Jaschik Álmos Művészeti Iskola. 2007 Dekoratőr és Kirakat rendező Iskola. | Ughy Szabina: Séták Peremvidéken illusztrált kötet és promóciós anyagok tervezése. Számomra ez a folyamat egyfajta képzőművészeti akció is volt, hiszen érzéseket és víziókat kellett közvetítenem úgy, hogy ne oltsa ki az én fejemben megjelenő kép, a költő által papírra vetettet. Először egy zárt, önálló művészi értékkel rendelkező képi világ létrehozása, majd a meglévő két világrendszer (vers és kép) harmóniájának egy egységen belül történő megteremtése volt a célom. Tervezés közben az olvashatóság, a harmónia és a letisztultság vezérelt. Témavezető: Barka Ferenc – okl. grafikus tervezőművész, c. egyetemi docens

23 02 1988, Tapolca. 2013 Mimar Sinan Uni. of Fine Arts. 2008–10 Jaschik Álmos School of Art. 2007 School of Decoration and Show-window Design. | Illustrations and promotional material for Szabina Ughy’s poetry collection Walks on the outskirts. For me the creative process represented a challenge that I had to accomplish with the means of fine art as my objective was to convey the poet’s emotions and visions in their authentic form by filtering out interference coming from my perspective. First of all I created a closed visual universe that operates with its own artistic values. Afterwards, I intended to reconcile the worlds of poetry and image and to unite them in harmony. Legibility, harmony and clarity served were the guiding principles in the course of designing the project.


gángli péter formatervező-művész ba 1990. október nyolcadikán születtem Sárváron. A középiskolás éveimet a szombathelyi Művészeti Szakközépiskolában töltöttem, ahol kétezer tízben középfokú bútorműves szakmát szereztem. Kétezer tizenegyben lettem az AMI formatervező hallgatója. | A diplomám témájául választott traktor tervezése során az elsődleges célom az volt, hogy egy olyan kompakt, többcélúan hasznosítható munkagépet hozzak létre, amely a kis családi gazdaságokban leg�gyakrabban előforduló feladatokat egyedül, más gépek bevonása nélkül képes elvégezni, dizájnjával pedig a múlt század erőgépeinek formavilágát idézi. Témavezető: Bánáti Gábor – formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó

8 October 1990, Sárvár. 2010 degree from School of Art, specialization in furniture design, Szombathely. 2011 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, designer. | During the design phase of my degree project my primary objective was to create a compact, multifunctional machine that could carry out the most common tasks occurring on a small family farm and one that recalls the design of 20th century engines.


hajdu bianka leonetta építőművész ba 1992. szeptember 11., Kecskemét. 2007–11 Katona József Gimnázium, Kecskemét. 2009–11 Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola. 20011–14 NYME AMI építőművész BA szak. 2012. Homlokzat tervezési pályázat II.díj Soporon, 2013. őszi szemeszter Accademia di Belle Arti di Napoli Erasmus. | A gyertyagyár rehabilitációja – Egyetemi alkotóház – tervezése során egy olyan épületet képzeltem el amely az Amis diákok, soproni- és vendégművészek számára helyet biztosít térkísérletek, nagyobb méretű konstrukciók tervezésére, kivitelezésére és annak prezentálására. Emellett workshopok és egyéb művészeti programok helyszínéül szolgál. Témavezetők: A tanszék oktatói

11 September 1992, Kecskemét. 2007–11 Katona József High School, Kecskemét. 2009–11 Free School of Fine Arts, Kecskemét. 2011–14 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architecture BA. 2012 Façade designing competition, 2nd Prize, Sopron. 2013 Autumn semester Accademia di Belle Arti di Napoli Erasmus. | For my degree project, the rehabilitation of the candle factory as a university workshop I envisaged a building where the students studying at the Applied Arts Institute and artists coming from Sopron and from all over country can design, construct and present their large scale experimental projects and constructions. The building also serves as a location for workshops and and other activites related to art.


holló eszter tervezőgrafikus-művész ba 1989. április 1. Sopron. 2003–2007 Kovács Margit Ámk. 2008–2010 Budai Rajziskola. 2010–2014 NYME, AMI. | Csülök kiskutyám egy napja. Diplomamunkám főszereplője ki más lehetne, mint Csülök, a kiskutyám, kinek megismerhetjük legkedveltebb időtöltéseit és idegeket borzoló szokásait. Megtudhatjuk kikkel barátkozik és miért ilyen vaskos, mivel játszik szívesen és miért jön haza a sétából nyakig mocskosan. Történetét olvasva kibontakozik a szemünk előtt egy tündéri kiskutya karaktere, amely arra ösztönöz bennünket, hogy azonnal szeretnénk egy kutyát.

1 April 1989, Sopron. 2003–2007 Kovács Margit School of Art. 2008–2010 Budai Drawing School. 2010–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. | A day in my puppy’s, Csülök’s life. The protagonist of my degree project is Csülök (who else…?). One can get a peek into his life and discover his nerve-racking habits. We get to know his friends, his favorite toys, the reason behind his bulky character and his muddy look after returning from walk. His lovely character illuminates the entire story and prompts all of us to get a puppy immediately!

Témavezető: Kiss István – Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész, c. egyetemi docens


horváth zoltán formatervező-művész ba 1990. október 14., Győr 2005–2010 Kovács Margit Művészeti Szakközépiskola 2010–2014 NYME AMI 2013 Munkácsy Mihály Művelődési Ház arculat – 2. helyezés, Stúdió 68 Innovációs Pályázat – döntő, X. Magyar Táncfesztivál logópályázat – kiállító. | Quit Lonbgoard manufaktúra. Célom egy saját longboard lapokat gyártó manufaktúra létrehozása, mely szakít (kilép) a deszkás berkekben elterjedt gondolatbeli sémákkal. Emellett pedig szeretnék ös�szefogni egy olyan alkotói közösséget, akiket ugyancsak meghat és inspirál a longboard által nyújtott Témavezető: Gosztom András – okl. formatervező-művész, intézeti munkatárs

14 October 1990, Győr. 2005–2010 Kovács Margit School of Art. 2010–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. 2013 Munkácsy Mihály Community Center image design – 2. Prize, Studio 68 Innovation competition – finals, X. Hungarian Dance Festival logo competition – exhibitor. | Quit Longboard manufactory. My aim was to come up with a manufactury producing its own longboard decks that goes beyond the standard concepts of the subculture of skating and unites those who are inspired and moved by the surface of longboard decks in a creative community.


juhász andrea építőművész ba 1991. április 23., Miskolc. 2005–2010 Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola (szobrász), Miskolc. 2010–2014 NYME, FMK AMI építőművész BA, Sopron. | Lehetőségek háza induló vállalkozásoknak. A soproni inkubátorház tervezése során, olyan tereket igyekeztem létrehozni a kis és középvállalkozások számára, ahol adott a saját iroda és a közös munkavégzésre alkalmas tér is. Fontos volt még, hogy az épület szervesen illeszkedjen a környezetbe, a város képébe, és a Híd utca forgalmától inkább a Pap-rét csendes parkja és a mellette folyó Ikva patak felé orientálódjon. Témavezetők: A tanszék oktatói

23 April 1991, Miskolc. 2005–2010 Gábor Áron School of Art (sculptor), Miskolc. 2010–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architecture BA, Sopron. | House of opportunities for new enterprises. During the design of the Incubator House of Sopron my aim was to create a place for small and medium-sized enterprises where they could have their own offices and a common area for group projects. My intention was to design a building that adapts to its surroundings and to the townscape and which is located nearby Pap meadow’s calm park and Ikva creek and away from Híd Street with all its traffic and noise.


kelemen richárd tervezőgrafikus-művész ba 1990. április 08. Ajka, 2004–2011 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépis- 8 April 1990, Ajka. 2004–2011 III. Béla High School of Arts, applied graphics, kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Alkalmazott grafika szak, Zirc Zirc. 2011–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, graph2011–2014 Nyugat-magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet, ics, Sopron. | Arthur C. Clarke: 2001 a Space Odyssey. My degree project is Tervezőgrafika szak, Sopron. | Arthur C. Clarke: 2001 űrodisszeia. Diploma- an illustrated version of 2001 a Space Odyssey. Although the book was pubmunkámnak a 2001 Űrodisszeia című könyv illusztrált változatát készítettem el. lished after the sci-fi movie of the same title, my visual interpretation is based Bár a könyv később került a publikum elé mint az azonos elnevezésű science- on the book and my own visions inspired by the written work. My illustration fiction film, világát a könyvben leírtak, valamint saját vízióm alapján dolgoz- aim to complement the empty space between chapters and to evoke the atmosphere of the novel. tam fel. Illusztrációim célja a fejezetek közötti űr kiegészítése, a könyv hangulatának megteremtése Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


kiss dénes építőművész ba 1991. június 27., Budapest. 2006–2011 Szentendrei Református Gimnázium, 2011–2014 AMI. | Épület rekonstrukció: Mindig fontos jelentőséget tulajdonítottam a szórakozásnak és kikapcsolódásnak, amit ha kollektívan történelmi és kulturális körülmények között gyakorolhatunk, akkor az csak is építő hatással lehet a társadalomra és környezetünkre. Diplomamunkám során ezeket a gondolatokat szem előtt tartva terveztem szabadtéri színpadot és közösségi udvart az egykori ipari épületből.

Témavezetők: A tanszék oktatói

27 June 1991, Budapest. 2006–2011 Reformed High School, Szentendre. 2011– 2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. | Building reconstruction: I’ve always attached great importance to amusement and recreation, and if practised collectively in historical or cultural settings these activities could significantly contribute to the development of our society. This notion is reflected in my degree project that gives a new function to an old industrial building and converts it into a open-air theatre and communal garden.


korom dániel pál formatervező-művész ba 1991. június 11. Montázs Rajzstúdió, SanbizZ, Artvertising Kft., NYME Alkalmazott Művészeti Intézet, Formatervező szak Cso­ma­golástervezés szakirány. | A National Geographic könyvsorozat egy minta­darabjának „A gízai nagy piramis” (pop-up) megtervezése. Egy ismeretterjesztő pop-up könyvsorozatot tervezek, melynek témája az ókori világ hét csodája. Az első kötet koncepciója olyan könyv kialakítása, amely kortárs grafikai stílusok segítségével, izgalmas téri és mechanikai megoldásokkal mutatja be az építményt az érdeklődőknek. Témavezető: Gosztom András – okl. formatervező-művész, intézeti munkatárs

11 June 1991. Montázs Drawing Studio, SanbizZ, Artvertising Kft, University of West Hungary, Institute of Applied Arts, designer, package design specialization. | My degree project was to design a sample of the National Geographic Magazine The Great Pyramid of Gisa pop-up book series. The topic of this educational pop-up book series is the seven wonders of the ancient world. The concept of the first volume revolves around a book that introduces the ancient structure to the public by applying contemporary graphical styles and exciting special and mechanical solutions.


kovács ágnes építőművész ba 1983. december 28., Sopron. 1990–1998 Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sopron. 1998–2003 Eötvös József Gimnázium, Sopron. 2006–2011 Széchenyi István Egyetem – MTK, Építészmérnök Bsc szak (tervező szakirány), Győr. 2011– 2014 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola-AMI Környezetkultúra szak, Budapest. 2012–14 NYME-AMI. | A soproni gyertyagyár raktár épületének funkcióváltása-Kulináris Művészetek Iskolája. Az épület alaprajzi elrendezésnél a funkcióigényeket betartva próbáltam a lehető legegyszerűbb, letisztultabb, visszafogott térszervezésre törekedni. Témavezetők: A tanszék oktatói

28 December 1983, Sopron. 1990–1998 Gárdonyi Géza Elementary School, Sop­ron. 1998–2003 Eötvös József High School, Sopron. 2006–2011 Széchenyi István University – MTK, architecture Bsc (designer), Győr. 2011–2014 Budapest College of Communication and Business – Environmental Culture, Budapest. 2012–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. | My degree project was to find a new function for the warehouse of the old candlestick factory in Sopron in the form of a school of culinary arts. In the design of the building’s ground plan I intended to respect the functional requirements and strived for creating a simple, clear and moderate spatial organization.


kövi krisztina tervezőgrafikus-művész ba Saimaa Univerity of Applied Sciences, Fine Arts (Finnország) 2013–2014 Erasmus és Campus Hungary ösztöndíj Suomalaisia kansansatuja. | Finn népmesék. Linóleummetszetekkel illusztrált, finn népmeséket tartalmazó kétnyelvű (finn-magyar) mesekönyv, amely elsősorban azzal a céllal született, hogy a mesék lefordításán keresztül a finn kultúra mélyebb megismerésére adjon lehetőséget számomra. A kezdő nyelvtanulók számára a szövegek rövidsége és egyszerűsége által ideális kiegészítője lehet a nyelvtankönyveknek, de a nyelvet nem ismerő érdeklődők számára is szórakozást nyújthat színes illusztrációi és persze a magyar fordítások révén. Témavezető: Maczó Péter DLA – grafikus tervezőművész, egyetemi docens

Saimaa Univerity of Applied Sciences, Fine Arts (Finnország) 2013–2014 Erasmus and Campus Hungary scholarship. Suomalaisia kansansatuja. | Finnish folk tales. My degree project was a bilingual (Finnish-Hungarian) children’s book that includes Finnish folk tales illustrated with linoleum engravings. My main objective was to further affiliate myself with Finnish culture through the translation of these tales. The publication contains short and simple texts for language learners on a beginner level and it could also serve as a complement to textbooks. Last but not least, even those who do not speak a word of Finnish could find the volume amusing thanks to illustrations and the Hungarian translations.


lengyel dániel építőművész ba 1991. December 25., Budapest. 2004–2010 Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium. 2011–2014 NYME AMI Építőművész BA. | Rozsdaövezetben rejlő lehetőség. Célom egy olyan terv megalkotása volt, melyben a Sopron ipari területén álló egykori császári magánlovarda, majd gyertyagyári raktárépület omladozó falait értékmenthetem. Újabb épületelemek hozzáadásával egy design cég központját kívántam megteremteni benne, melynek új épületelemei modern anyagok, technikák felhasználásával készül, oly módon, hogy a meglévő épületrészekhez alázattal fordul és a beruházás keretében rehabilitálja azt. Témavezetők: A tanszék oktatói

25 December 1991, Budapest. 2004–2010 Calvinistic Lyceum High School, Gödöllő. 2011–2014 UWH, IAA, architecture BA. | Opportunities in the Rust Belt. I intended to preserve the historical value of the dilapidating walls of the building formerly serving as the emperor’s private manége and later as the warehouse of the candlestick factory located in Sopron’s industrial area. I wanted to transform it into the headquarters of a design company by adding new building blocks to it that are made of modern materials and with the help of modern techniques. The modern parts humbly adjoin the old ones as the old building is rehabilitated by this new project.


macsuga alexandra formatervező-művész ba 1992. február 11. Kazincbarcika. 2006–2010 Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola. 2011 Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola – OKJ ötvös szakképzés. 2011–2014 NYME SKK AMI – Formatervező BA | Hajlított, rétegelt, ragasztott fa bútorcsalád. A forma által merevített szerkezet. A furnér tulajdonságainak megismerésével, kihasználásával, a rétegelt lemez rétegződésének logikájával készített bútorok. Az alkatrészek is rétegződnek, egymással kölcsönhatásba vannak, egymás nélkül nem érvényesülnek. Összerakható, szétszedhető konstrukció. Témavezető: Bánáti Gábor – formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó

11 February 1992, Kazincbarcika. 2006–2010 Gábor Áron School of Art. 2011 Gábor Áron School of Art – OKJ specialized in metalworks. 2011–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts – Designer BA. Bent, laminated and glued timber furniture set. Structure reinforced by its form. The furnitures design is based on the careful study of plywood and the furnitures were created by making use of the special characteristics and logical structure of plywood. The layered elements interact with each other and rely on each other in their function. The set comes with folding, detachable parts


mangliár lászó építőművész ba 1991. május 7. szombathely. imago studio 2007–2009, Nyme-Fmk-Ami építőművészet BA 2009–2014: ami-hang-szer I. II. táborépítés Orfalu, MÉK stand Construma, Alkotóhét SZIE Győr, Átkötés Sopron, EZMI: Nyme-Skk stand Ligno-Novum. Peresztegen épületrestaurátor segédmunkás, Gencsapátiban raktáros, Bécsben építőipari segédmunkás és statiszta voltam. Megjártam Zágráb, Tallin, Berlin, München, Budapest városait. | Diplomamunkám rudak kapcsolatából épülő üres struktúra. Egy ideiglenes szerkezetet.

Témavezetők: A tanszék oktatói

7 May 1991, Szombathely. Image Studio 2007–2009, University of West Hungary, Institute of Applied Arts, Architecture BA 2009–2014, ami-hang-szer I. II. Camp leader, Orfalu. Chamber of Hungarian Architect pavilion Construma. Creator Week, SZIE, Győr. „Átkötés“, Sopron. „EZMI“: pavilion for the University of West Hungary: Ligno-Novum. Building restaurator at Pereszteg, storekeeper at Gencseapáti, figurant and construction worker at Vienna. I have been inn Zagreb, Tallin, Berlin, München and Budapest. | My degree project is a transitory empty structure composed of interconnecting poles.


miklós dóra tervezőgrafikus-művész ba 1989. május 08., Budapest. | Saját márka és promóciója. Életünk aktuális té- 8 May 1989, Budapest. | Degree project: launching and promoting my own máinak egyike az ökotudatos életmód, környezetünk megóvása a szennyezébrand. Nowadays, eco-consciousness and the protection of our enviroment sektől. Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy hogyan lehetne belépni ebbe from all kinds of polluton and contamination are one of the most central topics. a körforgásba. Az öltözködés vonalán elindulva készítettem egy saját márHow can we enter this cycle? I’ve been trying to come up with an answer for kás ruha javító készletet, amik kézzel illetve varrógéppel varrt textil illusztrácithis question for a long time. Clothing was my point of departure and I came ók formájában elevenednek meg. Ez egy fajta termékéletút-meghosszabbítás, up with a repair kit for clothes. The design features textile illustrations made aminek igénybevételével kevesebb textilhulladék termelődne majd a jövőben. by hand and by sewing machine. By prolonging the lifetime of our clothes Népszerűsítéséhez terveztem egy weboldlat aminek segítségével könnyen inwe could reduce the quanitity of textile waste in the future. I designed an formálódhatnak az érdeklődők. informative webpage for the kit in order to popularize the product. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


molnár rebeka tervezőgrafikus-művész ba 1991. június 13. Kerepestarcsa, 2013 Young Package csoportos kiállítás Prága, 13 June 1991, Kerepestarcsa. 2013 Young Package group exhibition, Praha. 2013 2013 Formatervezési Díj csoportos kiállítás Budapest, 2013 Végtelenbe és HoDesign Award group exhibition, Budapest. 2013 Végtelenbe és Hovább group vább csoportos kiállítás Budapest, 2013 Erasmus szakmai gyakorlat Typoretum exhibition, Budapest. 2013 Erasmus scholarship, Typoretumm, England. | My Anglia. | Diplomamunkám az Írók boltja arculati megújítása és egy kiradegree project was to design a fresh look and image and design the shopkat tervezése és megvalósítása. A könyvesbolt Budapest egyik legforgalmawindow display of a small bookshop, Írók Boltja located in the heart of sabb pontján az Andrássy út 45. számú épület sarkán áll. Az általam készített Budapest on the main boulevard, Andrássy Street. I decorated the central munka a Liszt Ferenc téren lévő ablakok közül a középsőben került berende- shop-window facing Liszt Ferenc Square and the topic of my project was zésre, témája pedig Dracula ódon kastélya, a könyv első megjelenésének alDracula’s desolate castle. kalmából. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


molnár renátó tervezőgrafikus-művész ba 1990. május 6. Ajka. | Szakácskönyv. Diplomamunkám témájául szakácskönyv szerkesztését és illusztrálást választottam. A könyv tartalmilag két részre bontható. Az első felében a főzés során használatos fűszerekről készítettem vektoros rajzokat. Az illusztrációk stílusához illeszkedően kialakítottam egy betűtípust is, mely kalligrafikus gyökerekkel rendelkezik. A szakácskönyv második részében pedig az általam elkészített ételekről található fotós illusztráció. A könyv keménytáblás, fűzött kötéssel készült. A 011 címet kapta, ugyanis ez a szám szerepel a terem ajtaján, mely mögött a diplomámon dolgoztam. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs

6 May 1990, Ajka. | Cookbook. I illustrated and edited a cookbook as my degree project. The book consits of two parts: the first part includes vector graphics of spices used in the kitchen. I created my own font type that suits the style of my illustrations. The seond part of the cookbook features photo illustrations of some meals I cooked. The book has hard cover and paper boards. The book‘s title is 011, the number of the room where I spent many hours working on my degree project.


nagy kincső tervezőgrafikus-művész ba 1988. július 11. Budapest. | J. K. Rowling: Harry Potter. Első 1997-es kiadása óta Harry Potter történetét millióféleképp jelentették meg, amelyek nagy része gyermekek számára készült. Az eddig megjelent könyvek mindegyike borítóján illusztrált, a belső grafikák hiányát szeretném diplomamunkámmal pótolni. A sorozat történetét valóság- és fantázia világa szövi át, ezt tartottam a tervezés során fő szempontnak. A hét kötet mindegyikéhez készült borító, az első részt – Harry Potter and the Philosopher’s Stone – teljes egészében, játékos belső illusztrációkkal együtt gondoltam újra.

11 July 1988, Budapest. | J. K. Rowling: Harry Potter. Ever since it was published in 1997 for the first time, Harry Potter’s story inspired a miriad of graphic interpretations for children. Each book had an illustrated cover and my diploma project complements them with illustrations... The world of the famous book series is half-way between reality and fantasy and my goal was to reflect this duality in my design. I designed cover illustrations for each book plus playful interior illustrations for the first part, Harry Potter and the Philoshopher’s Stone.

Témavezető: Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó


perneczki dorott ya tervezőgrafikus-művész ba 1990. május. 18. Budapest. Zene szemeimnek csoportos kiállítás (2011) Trend 18 May 1990, Budapest. Zene szemeimnek group exhibition (2011) Trend of Print of Print csoportos kiállítás (2012) Magyar Formatervezési Díj csoportos kiállí- group exhibition (2012) Hungarian Design Award group exhibition (2013) tás (2013) Végtelenbe és Hovább csoportos kiállítás (2014) Erasmus ösztöndíj, Végtelenbe és Hovább (2014) Erasmus scholarship, internship Buero Bauer, Viszakmai gyakorlat, Buero Bauer, Bécs (2013). | Diplomamunkám egy tanuenna (2013). | My degree project is the concept of an application aiding lást segítő applikáció terve, a Hidegháború 45 évének infografikus feldollearning based on the infographical interpretation of the 45 years of Cold gozása. Az oktatói segédanyag célja, hogy a sokak számára száraz történelmi War. This teaching aid aims to put these historical events often regarded as eseményeket egy barátságosabb vizuális nyelvvel felruházva könnyítse a korboring in a friendlier perspective and serve as a motivational guide for high szakban való tájékozódást, és kiegészítésként motiváló erő tudjon lenni egy school students that helps them better understand this fascinating era. gimnazista diák számára. Témavezető: Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó


pirók balázs tervezőgrafikus-művész ba 1990. július 11. Debrecen. Érettségi az Eventus művészeti középiskolában. | Dip­ 11 July 1990, Debrecen. High School degree at Eventus School of Art. | Degree project: character design introducing the characters of Eidji Yoshiloma téma: karakter dizájn, ami Josikawa Eidzsi: Muszasi című könyvének kawa’s novel, Musashi. I’ve been fascinated by history and fantasy, especialszereplőit mutatja be. Gyermekkorom óta érdekelt a történelem (a feudális Jaly the history of feudal Japan since my childhood. I chose this beloved book pán különösképpen) és a fantasy. A produkciós dizájn útján indultam el diplomámmal, ezért választottam egy szeretett könyvemet, egy lehetséges produk- of mine as the topic of my degree project in production design. My drawings depict characters’ body, their personal belongings, attire and their gestures. ciós adaptálás esetére. Rajzaim vizualizálják a szereplők alkatát, arcát valamint I arranged these illustrations in a collector’s album for fans of the book interszemélyes felszerelését, ruházatát, mozdulatait. Ezen rajzokat egy album formájába rendeztem, egy gyűjtői kiadásként, kulissza titkok iránt érdeklődő ra- ested in peeking behind the scenes. jongók részére. Témavezető: Orosz István DLA habil. – Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár


polefkó ottó formatervező-művész ba 1987. December 1. Miskolc. Gábor Áron Művészeti Iskola szakközépiskola 2008 (Grafika). | DonGo Moduláris rendszerű motorkerékpár (elektromos változat). Könnyen szerelhető, jól manőverezhető mindenki számára személyre szabható motorkerékpár, főleg a magyarországi útviszonyoknak és körülményeknek megfelelően tervezve. A középső „modul” azaz a váz, igény szerint tovább bővíthető. A konstrukció, egyszerűségéből adódóan bárhol gyártható, könnyen javítható és strapabíró, ugyanakkor a koncepcióba beépített egyéb technológiáknak és a takarékos elektromos hajtásnak köszönhetően környezetbarát.  www.behance.net/ottopolefko Témavezető: Bánáti Gábor – formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó

1 December 1987, Miskolc. Gábor Áron Art School, specializing in graphics, 2008. | DonGo modular motorcycle (electric version). A motorbike that is easy to manoeuvre, easy to repair, and is designed specifically with Hungarian road conditions in mind. The middle component serves as a frame that is customizable with various components that can expand the usability of the vehicle. The simplicity of the structure makes for a robust, easy to repair vehicle, that can be produced anywhere around the world. The eco-friendly electric drive and other innovative technologies make this vehicle a good choice for those who would like to do something good for the environment.


pribojszki kata építőművész ba 1992. június 23., Békéscsaba. 2007–2011 Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged, grafika szak. 2011–2014 NYME AMI, Építőművészet BA szak. | Épített örökségek megőrzése és életre keltése. Feladatom: Sopronban egy meglévő használaton kívüli épület újraélesztése. Egy közösségi kutyás park megvalósítását terveztem, mert összefüggést vettem észre az elhagyatott épület és az „életvitelszerű kutyatartók” jelenlegi rossz helyzete között – a várossal való viszonyukat tekintve. Lehetőséget adna a kutyatartóknak arra, hogy közösséggé váljanak, és ezáltal az épület is visszakerülne a városlakók szolgálatába. Témavezetők: A tanszék oktatói

June 23 1992, Békéscsaba. 2007–2011 Tömörkény István Secondary School, Szeged, specizalition in graphic design. 2011–2014 Institute of Applied Arts. | Preserving and rehabilitating architectural heritage. My objective was to revive an abandoned building in Sopron. Based on the underpriviliged status shared by abandoned buildings and “habitual dog owners“ I chose to convert it into a communinity dog park. This park could unite dog owners in a community and could be of service to the whole town.


póth rebeka tervezőgrafikus-művész ba 1990. január 18. Kecskemét 1997–2008. Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Intézet. 2004–2010. Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola. 2008–2010. SZTE Szeged, képgrafika szakirány. 2012 január–június Erasmus-ösztöndíj, ESAD Porto, Portugália. 2013. július–szeptember Erasmus Internship (nyári szakmai gyakorlat) ESAD, Porto. | A portugál Teatro De Marionetas Do Porto arculata. Az ötlet apropójául a Portóban töltött nyári gyakorlat szolgált, ahol rábukkantam a bábok izgalmas világára, és a bennük rejlő lehetőségekre. A társulat idei évadjának vivőeleme a parafa, amely végigvonul az egész arculaton, a belőle készült illusztrációk pedig megőrzik a bábok manuális jellegét. Témavezető: Barka Ferenc – okl. grafikus tervezőművész, c. egyetemi docens

18 January 1990, Kecskemét. 1997–2008 Kodály Zoltán School of Art. 2004–2010 Free School of Fine Art, Kecskemét. 2008–2010 University of Szeged, picture graphics, Szeged. 2012 Erasmus scholarship, ESAD Porto, Portugal. 2013 Erasmus ESAD, Porto. | The portugese Teatro De Marionetas Do Porto. My degree project started out as a playful summer thing, but then quickly developed into something serious. The inception of the project can be linked to the time I have spent in Porto as an intern. I became fascinated with the endless possibilities of the world of puppets. The key element of the group’s current season is cork. It defines the performances, and emphasizes the manual nature of the puppets.


rosta emese tervezőgrafikus-művész ba 1990. október 29. Pécs. | SÜSS IDE – Receptes könyv tervezése piktogramokkal. A könyv témája a cukrászatban előforduló négy alaptészta a hozzájuk tartozó receptekkel. A receptek egyes fázisait, és a hozzájuk kapcsolódó ismereteket, információkat piktogramokkal ábrázolom. A piktogramok segítségével megismerjük a különböző tésztákat és tulajdonságaikat, majd a belőlük készült sütemények elkészítését. Mindez a grafikákon keresztül válik izgalmassá, és mindenki számára értelmezhetővé. A receptek kiegészülnek rövid leírásokkal is. Témavezető: Maczó Péter DLA – grafikus tervezőművész, egyetemi docens

29 October 1990, Pécs. | SÜSS IDE – Recipe book design with pictograms. The subject matter of the book revolves around the four basic types of pastry used by confectioners. Each type of pastry will be accompanied by recipes, with pictographs added to illustrate them. The pictographs will serve as tools to help us learn about the different pastry types, and the cakes they will be used for. The graphics will make this process exciting and easy to understand. Short descriptions will also be added to the recipes.


rovó anett építőművész ba 1992. április 10. Szeged. 2006–2010 Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, grafika szak. 2011– Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, grafika OKJ. 2013 K-modul tervezőiroda. 2011–2014 NYME AMI, építőművész. | Ipari épületek új élete-Gyertyagyár rekonstrukció. A soproni iparvidék és a városmag határán található egykori gyárépület rehabilitációja során a nagyléptékű, hangárszerű térben ifjúsági központ (Youth centre) kialakítását tartottam célszerűnek. A játékosan elszórt dobozok különböző funkciókat szolgálnak,udvaraik,mint negatív terek hasítanak az épülettömegbe. A természet ilyen jellegű beemelése megtöri a zárt, ipari jelleget, és élhetővé teszi a teret az új funkció számára Témavezetők: A tanszék oktatói

10 April 1992, Szeged. 2006–2010, 2011 Tömörkény István School of Art, graphics. 2013 K-modul office. 2011–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architecture. | The new life of industrial buildings – Candle factory reconstruction. The factory is situated right where the industrial area and the city centre of Sopron meet. I chose to use the hangar-like factory building to construct a youth centre. The boxes, scattered playfully along the way, can serve various purposes; the areas around them function as negative spaces. Making use of natural spaces alters the closed, industrial nature of the building and makes for a renewed, liveable place.


schmidt bernát formatervező-művész ba 1991. szeptember 04., Budapest 2006–2010 Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola. 2010–2011 Pálffy Architect. 2011–2014 NYME AMI Formatervező szak. | Klasszikus balatoni 50-es cirkáló, vitorlás hajó újratervezése a kényelmi és versenyfunkciók számára. A történeti hagyaték megőrzése, továbbvitele mellett elengedhetetlen a mai világra jellemző technológiai fejlesztések alkalmazása és ezzel párhuzamosan a felhasználói kör jelenkori, modern elvárásai. Tervezésem során e kétféle törekvést igyekeztem egyesíteni, hogy ezzel is elősegítsem a hajóosztály fennmaradását és gyarapodását.

4 September 1991, Budapest. 2006–2010 School of Art, Szombathely. 2010–2011 Pállfy Architect 2011–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, design, BA. | Redesigning of an original 50 cruiser sailing boat for leisure and racing purposes. My goal is to accommodate the demands of a modern era, to equip the boat with all the necessarily technological innovations while also keeping in mind the importance of heritage. I will try to incorporate both of these approaches in my work in order to emphasize the prominence of the boat class.

Témavezető: Csepregi Sándor DLA – Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető


sipos máté tervezőgrafikus-művész ba 1991. január 13., Budapest. | Plakátgenerátor alkalmazás. Az összhatást illetően bizonyos hangsúlyok megteremtése deklarált cél volt, ami az interface és a plakátok milyenségén jól nyomon követhető, tehát előbbi egy szándékoltan letisztult megjelenésű és funkcionalista irányt képvisel, utóbbi pedig formakincsében sokkal gazdagabb és érdekesebb benyomást kelt, vagyis a diploma munka vizualitás terén való kettéválása egy tudatos és szükségszerű terv megvalósításának az eredménye.

13 January 1991, Budapest. | Poster generating application. With regards to the effect I wanted to achieve with my project I had clear cut objectives: I wished to create a clear, functional interface but for the posters I opted for richness in details and abundancy in forms. The visual image of my degree project is the product of conscious planning and it evokes a feeling of duality.

Témavezető: Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó


szabó melinda építőművész ba 1992. június 29. | Barnamezős területek revitalizációja és a környezet kapcsolata. Rehabilitációjuk fontos városszerkezeti, gazdasági, közbiztonsági, közegészségügyi, környezetvédelmi és esztétikai szempontból is. Sok helyen már annyira elhanyagoltak a rozsdaövezetek, hogy a természet kezdi vis�szafoglalni a területüket. Ezt a természetes folyamatot teljesítem ki koncepciómmal, témaválasztásom a kert. Kert, ahol a kikapcsolódásra vágyók nyugalmat találnak, ahol az érdeklődők hasznos információkkal gazdagodhatnak, és ahol a kertészkedni vágyók hazavihetnek egy kis darabot a természetből, hogy azt saját portájukon elültessék és új élet fakadjon. Témavezetők: A tanszék oktatói

29 June 1992. | The revitalization of brownfield sites in relation to the environment. Brownfields are prime examples of human negligence, and the rehabilitation of such sites is equally important from an urban spacial structure, financial, public safety, public health, environmental, and aesthetic standpoint. In some cases, nature has already started to take over these neglected sites. I wanted to incorporate this process in my work, hence my choice for a subject, the garden. The garden, where people can spend their leisure hours in peace, where there are opportunities to learn something new, and where those who like gardening can take home a piece of land, and plant something on their own property, creating new life.


szabó flóra építőművész ba 1993. január 2., Budapest. 1999–2007 Hősök Terei Általános Iskola ének-zene tagozat, Rákosliget. 2007–2011. Szent László Gimnázium-emelt rajz szak, Kőbánya. 2011–2014 NYME AMI építőművészet alapszak, Sopron. | Coworking-központ. Málló falak, fényözön. A Somfalvi úti lovassági laktanya lovardájaként születő épület hamvaiból való felélesztése. Beoltása egy új gondolattal. Egy közösségi irodaközponttal. Testének megtöltése új szervekkel. Ésszel, ideákkal, munkával. Kávéillattal, könyvlapozgatással, pár pöndörödő teafűvel. Élettel.

Témavezetők: A tanszék oktatói

2 January 1993, Budapest. 1999–2007 Hősök Square Elementary School,- specializing in music, Rákosliget. 2007–2011, Szent László High School – specializing in drawing, Kőbánya. 2011–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architecture BA, Sopron. | Coworking center. Decaying walls, a flush of light. The resurrection of the structure that once served as a garrison manege on Somfalvi road. Creating a social office building here, and providing this structure with a new purpose, and filling it with ideas, work, the smell of coffee and tea, the noise of browsing books, and most importantly, life.


sörös katalin tervezőgrafikus-művész ba 1992. február 14., Győr. 2006–2011 Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola és Kollégium alkalmazott grafikus szak, OKJ. 2011–2014 NYME AMI tervezőgrafika szak. | Marshall Rosenberg: A zsiráfnyelv. Az 1996-os Keresztutak konferencia erőszakmentes kommunikációról szóló szövegének könyvvé emelése, illusztrálása és promóciós anyagának elkészítése. E gondolkodásmód segíti a kommunikációt, amit éppúgy alapvetőnek tartok egy designer, tervezőgrafikus munkájában, mint ahogy bármelyikünk mindennapi életében.

Témavezető: Maczó Péter DLA – grafikus tervezőművész, egyetemi docens

14 February 1992, Győr. 2006–2011 School of Dance and Fine Arts, Győr, applied graphics. 2011–2014 UWH, IAA, graphic design. | Marshall Rosenberg: A zsiráfnyelv. My diploma work is based on the text about violent free communication as presented during the 1996 Keresztutak Conference. My goal is to transform this text into book form, adding illustrational and promotional material about the subject matter. The mindset this approach represents helps communication, which is just as important in the work of a graphic designer as it is anywhere around the world. My objective is to popularize this approach, and my diploma work is the first step towards that goal.


szécsi judit olga tervezőgrafikus-művész ba 1988. szeptember 7. Szeged. 2003–2008 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, 2008–2009. Szegedi Tudomány Egyetem Pedagógusképző kar - képi ábrázolás szak, 2010–2014 NYME AMI. | Pop-up rovarkönyv. Diplomamunkám témája Viktor Pelevin A rovarok élete című regény részleteinek pop-up feldolgozása. A rovaremberek át- és visszaalakulásai groteszk víziókkal társulva különös atmosztférát áraszt. Célom megteremteni a rovaremberek szürreális világát a pop-up műfaj keretein belül, olyan illusztrációk készítésével, melyek mozognak, interaktívak és a regény álomképszerű hangulatát tükrözik. Témavezető: Nagy Róbert – multimédiaművész, egyetemi tanársegéd

7 September 1988, Szeged. 2003–2008 Tömörkény István High School and School of Art. 2008–2009 University of Szeged, Faculty of Education- picture graphics major, 2010–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. | Pop-up insect book. The subject of my diploma work is the pop-up representation of Viktor Pelevin’s The Life of Insects. The metamorphosis and retrogression of the insectmen, paired with Pelevin’s grotesque visions creates an eerie atmosphere. My goal is to recreate the surreal world of the insectmen within the pop-up genre, by creating illustrations that are mobile, interactive, and are able to mirror the dream-like quality of the novel.


várvizi veronika formatervező-művész ba 1991. június 7. Szombathely. 2006–2010 Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola bútorműves szakirány. 2010–2011 NYME AMI Építőművész BA. 2011-2014 NYME AMI Formatervező BA. 2013 Erasmus – Göteborgs Universitet, Högsko°rskurs 2 | Ortopéd °, A lan för Design och Konsthantverk, Keramik grundniva cipő kiegészítő. Alsóvégtag-rövidülésben szenvedő betegek járását könnyítő talpszerkezet, mely személyre szabottan bővíthető, magassága egyénenként változtatható. Három elemből áll: egy alaptalp, a bővítés és egy zárótalp kapcsolódik ragasztás nélkül egymáshoz. Témavezető: Bánáti Gábor – formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó

7 June 1991, Szombathely. 2006–2010 School of Art specializing in furniture, Szombathely. 2010–2011 UWH IAA, Architecture BA. 2011–2014 UWH IAA, Product Design BA. 2013 Erasmus – Göteborgs Universitet, Högskolan för Design °rskurs 2. Orthopedic shoe accesso°, A och Konsthantverk, Keramik grundniva ry. An orthopedic shoe designed to ease the discomfort experienced by people suffering from Leg Length Discrepancy. The height of the custom made inserts is adjustable. The footbed comprises three components, a bottom component, the adjustable insert, and a top component, all of which can join together without using glue.


építész–tervezőművész formatervező–művész tervezőgrafikus–művész me s t e r ké pz é s ( ma ) 20 12–20 14 D IPLOM A B IZOTT S Á G ELNÖK:  Mátrai Péter DLA Ybl-díjas építész, belsőépítész tervező művész TAGOK:  U. Nagy Gábor Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi Építőművészet MA docens, tanszékvezető; Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Professor emeritus, belsőépítész, nyugalmazott egyetemi tanár; Márkus Gábor DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens; Dr. Wesselényi-Garay Andor habil. PhD okl. építészmérnök, okl. urbanista, egyetemi docens; Hadas László okl. építészmérnök, főtanácsadó; Herczeg Tamás DLA okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus ELNÖK: Simon Károly ipari formatervező művész MMA D IPLOM A B IZOTT S Á G TAGOK: Bánáti Gábor formatervező, mestertanár, nyugalmazott főtanácsadó; Csepregi Sándor Formatervező MA DLA Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető; Márkus Gábor DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens; Nádas Gergely formaztervező, iparművész; Polyák János Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész, egyetemi adjunktus; Szentpéteri Tibor DLA hc., Professor emeritus, Ferenczy Noémi-díjas formatervező, nyugalmazott egyetemi tanár ELNÖK:  Gyárfás Gábor Ferenczy Noémi-díjas grafikus tervezőművész TAGOK:  Somogyi Krisztina művészettörténész, művészeti író, vizuális kultúra kutató; Czakó Zsolt tipog­ráfus, alkalmazott grafikus; Ducki Krzysztof Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikus­művész, főiskolai docens; Kiss István Ferenczy Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikus­­művész, c. egyetemi docens; Orosz István DLA habil. Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár; Vida Győző Ferenczy Noémi-díjas, Tótfalusi Kis Miklós-díjas grafikus tervezőművész, egyetemi docens, tanszékvezető

D IPLOM A B IZOTT S Á G Tervezőgrafika MA


bencze julianna építőművész ma 1989. december. 28 Sopron 2004–2008 Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskola, alkalmazott grafika, 2008–2014 NYME AMI építőművész. | Ökologikus szemléletű gyerektábor, Görbehalom. Az Age of Hope alapítvány számára terveztem egy olyan gyerektábort, amely képes az önfenntartásra. A hátrányos helyzetű gyerekek az élménypedagógia elvén szerezhetnek tapasztalatot egy környezettudatos gazdaság működéséről és megismerkedhetnek a természet gazdagságával. Célom, hogy alternatívát teremtsek a gyerekek számára egy élhetőbb jövő felé. Ehhez tökéletes helyszínt kínál a görbehalmi Fehér úti tó és környezete. Témavezető: Hadas László – okl. építészmérnök, főtanácsadó

28 December 1989, Sopron. 2004–2008 School of Dance and Fine Arts, Győr, applied graphics, 2008–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architecture. | Eco-logical kids camp, Görbehalom. I designed a self supporting kids camp for the Age of Hope foundation. Underpriviliged children can find out how an eco-friendly economy works with the help of experimental education. I wanted to come up with an solution for kids that helps them reach and create a better future for themselves. The lake and its surroundings in Görbehalom serve as the perfect spot for this project.


benke kata formatervező-művész ma 1988. augusztus 23. Tapolca 2003–2008 Zichy Mihály Iparművészeti Szakkö- 23 August 1988, Tapolca. 2003–2008 Zichy Mihály School of Art, class specializépiskola, grafika szak, Kaposvár 2008–2011 Alkalmazott Művészeti Intézet épí- zation in graphics, Kaposvár. 2008–2011 Institute of Applied Arts, architecture tőművész BA, Sopron. 2011 EASA (European Architecture Student Assembly) BA, Sopron. 2011 EASA (European Architecture Student Assembly). 2012 Inrészvétel. 2012– Alkalmazott Művészeti Intézet MA formatervező művész, Sop- stitute of Applied Arts, designer MA, Sopron. 2013–2014 Erasmus, Escuela de ron. 2013–2014 Erasmus, Escuela de Arte y Superior de Disen ~o de Valencia. | Arte y Superior de Disen ~o de Valencia. | Design for seating furniture. FurniÜlőbútor család tervezése a 19. század végi bútorstílusok újraértelmezéture design based on the reinterpretation of turn of the century furniture se alapján. Először tanulmányoztam a századforduló eszméit, bútorait, majd styles. As a first step I studied the ideas and furnitures of the turn of the cenegy általam tervezett ülőbútor családban összegeztem ezeket a mai technotury and in my seating set design I implemented them with the help of conlógiai háttérrel. temporary technologies. Témavezető: Csepregi Sándor DLA – Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető


bernát barbara tervezőgrafikus-művész ma 1988. szeptember 19. Budapest, Batthyány Kázmér Gimnázium. | Papírpénz. 19 September 1988, Budapest. Batthyány Kázmér High School. | Paper MonMunkám egy bankjegysorozat, melyhez létrehoztam egy fiktív pénznemet, ey. My project is a banknote series for which I came up with a fictitious currency, the Hungarian euro. The common side features European animal spea magyar nyelvű eurót. A címoldal európai állatfajokat, a hátoldal ezekhez kapcsolódó növényeket ábrázol. Öt címlet került megtervezésre és kivitelezés- cies whereas the other side features related species of plants. I designed and re, melyek grafikáját tíz rézkarc adja. Ez a technika olyan sokszorosító eljárás, prepared five denomations on the basis of ten line-engraving graphic deami finomságában és nemességében alkalmassá válik a feladatra, és összkép- signs. This subtle and refined form of reproduction enabled me to imitate the original technique used during the production of banknotes, intaglio printében közelíti az eredetileg használt metszetmélynyomtatást. Célom egy olyan ing. My goal was to design a series with clear lines, and integrity that transorozat létrehozása volt, mely egységes megjelenésű, letisztult, és a pénzterscends traditional banknote designs. vezés hagyományain túlmutat. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


csepella olivér tervezőgrafikus-művész ma 1990. május 25., Budapest. 2012-es Weninger workshop első helyezés, 2013-as OMDK első helyezés és a tagozat különdíja. | A Csaknekedkislány tánczenekar arculatának megtervezése. Közel három éve gyártok emblémát, plakátot, flyert a barátaimmal alapított zenekarunknak. Most diplomamunkaként végre elég idő állt rendelkezésemre, hogy egységes megjelenést hozzak létre. A számok zöme beteljesületlen szerelmekről szól, amit az energikus beatzene egyensúlyoz ki. A tervezés során három főszempontot állítottam. Az arculat legyen: 1) felismerhető és egyedi. 2) eltérő stíluson belül és másodlagos fontossággal is használható. 3) férfias. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus műv., intézeti munkatárs

25 May 1990, Budapest. 2012 Weninger workshop, 1. Prize. 2013 OMDK, 1. Prize and special prize. | Designing the image of Csaknekedkislány band. I’ve been creating emblems, posters and flyers for almost 3 years for my band that I started with my friends. After all these years I wanted to come up with a unified image and my degree project seemed to be an excellent opportunity for carrying out this large-scale scheme. Most songs center around unfulfilled love, but the gloomy topics are counterbalanced by energetic beat music. For the design I identified 3 main objectives: our image should be 1) recognizable and unique; 2) employable in a different setting and style and for secondary purposes; 3) masculine.


faragó szilvia krisztina építőművész ma 1990. február 20. Budapest. 2002–2008 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. 2008–2014 NYME AMI építőművészet. 2013–2014 szakmai gyakorlat: Mode ArtNew Design Kft. | Naplás-tó szabadidőközpont. Diplomatémám helyszínéül a Budapest XVI. kerületében található Naplás-tavat választottam. A környék gyakori célpontja a természetjáró fővárosi turistáknak és kerékpárosoknak. Nyáron horgászható, télen kiváló korcsolyázóhely. Célom egy olyan épület és a hozzá tartozó terek tervezése volt, melyek kiszolgálják az idelátogatók igényeit, megfelelően biztosítják a szabadidős tevékenységek feltételeit, és pihenésre alkalmasak. A formai kialakítás a környezet vonalaihoz alkalmazkodott. Témavezető: Herczeg Tamás DLA – okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus

20 February 1990, Budapest. 2002–2008 ELTE Trefort Ágoston Practising School. 2008–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts, architecture. 2013–2014. Professional training: Mode Art-New Design Kft. | Naplás Lake Leisure Centre. I chose the Naplás Lake in Budapest’s 16th district as the location for my degree project. The lake and its surroundings are a popular destination for nature loving hikers and cyclists of the capital. In summer it serves as a fishing-place while others take pleasure in skating on the frozen lake during wintertime. My goal was to design a building that meet the requirements of local visitors and provide recreational opportunities. The shape of the design follows the contour of nature.


gilicze gergő tervezőgrafikus-művész ma 1990. május 2., Sopron. | A rumcsempész társasjátékban egy maroknyi kalóz 2 May 1990, Sopron. | In the rum smuggler boardgame a bunch of pirates próbálja a király városaiba csempészni az aranyat érő rumot. Feladatuk, úgy conspire to smuggle the precious rum into the towns of the kingdom. Their eljutni a kikötőkbe, hogy elkerüljék a tengeri veszedelmeket, legyenek azok goal is to reach the port by escaping from the clutch of all sorts of perils, a király vámhajói, tengeri szörnyek, vagy akár maga a félelmetes szellemha- such as the king’s customs patrol at sea, monsters, and the horrific ghostship, jó, a Bolygó Hollandi. A játék készítésekor a 16. és 17. századi térképek és útlethe Flying Dutchman. Maps and travel books from the 16th and 17th century írások, valamint a Monkey Island és a Pirates pixelgrafikus PC játékok voltak and pixel-based computer games such as Monkey Island and Pirate served as rám a legnagyobb hatással. Ezeket vizsgálva alkottam meg a játék grafikáját, main inspirations for my project especially when it came to creating the collétrehozva egy olyan színes világot, amiben mindenki rengeteg felfedezniva- ourful and detailed imagery of the boardgame. lót találhat magának. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


guzsvány mónika formatervező-művész ma 1989. december 20. Zombor. Gyakorlatok: Herend PM. Zrt., szimpóziumok: ICSHU Kecskemét, Erasmus Nápoly 2013. | Prémium kategóriájú kísérleti termék koncepció a herendi Porcelán manufaktúra számára. A cél egy olyan luxus tárgycsoport tervezése és gyártása, amely képviseli a porcelán anyag nemességét, ezzel együtt Herendet és az felsőbb kategóriás ékszerek elhelyezését. Mindezt a meglévő technológia és sok éves tapasztalat felhasználásával, sorozatban, kísérleti termékként megvalósítva.

20 December 1989, Zombor. Internships: Herend Porcelain Manufactory Zrt. Symposium: ICSHU Kecskemét, Erasmus, Naples. | Concept of a premium level experimental product for Herend Porcelain Manufactory. The goal of the project was to design and produce an experimental set of high-class itemst that represents the nobility of porcelain, can serve as the symbol Herend, and stands for high-class jewelry by making use of the Manufactory’s given technology and expertise.

Témavezető: Polyák János – Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész, egyetemi adjunktus


jánosa judit formatervező-művész ma 1988. október 9. Sopron. Alapképzésen, kézműves szakon nemszőtt-nemezelt 9 October 1988, Sopron. Bachelor studies in Germanistics and craftmanship, és germanisztika szakirányon végeztem. A formatervező művész mesterszaknonwoven–felt specialization. Master degree in German translation and inkal párhuzamosan, német nyelvű szakfordító és tolmács képzést is hallgattam. terpreting studies and design. | For my degree project I designed a set of Diplomamunkám címe többfunkciós öltözék, illetve kiegészítő. Szülők illetmultifunctional attire and accessories that children, or more precisely their ve szűkebb értelemben a gyermekek számára hasznos tárgyat igyekeztem terparents could find useful. An essential part of the design is the easy switch bevezni. A tervezés során fő szempont volt, hogy könnyen változtatni lehessen a tween functions as the poncho hiding in the bag can be converted into a rainfunkciókat, így egy mozdulattal bújik elő a táska mélyéről a poncsó, ami eső- coat in the twinkling of a eye. Accessories and items for hiking have their own kabáttá is átalakítható. Mindemellett a kiránduláshoz szükséges tárgyak egy designated compartment. külön részben kapnak helyet. Témavezető: Csepregi Sándor DLA – Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető


jánosi nikolett tervezőgrafikus-művész ma 1990. június 16., Debrecen, 2009–2012 Eszterházy Károly Főiskola-BA, 2012– 2014 NYME AMI | Öt kontinens dalai – könyvsorozat. A négy kötet témák szerint csoportosítja a világ legkülönbözőbb pontjairól összegyűjtött népdalokat. A különböző országokban, de közös témában felcsendülő dallamokban más-más környezet jelenik meg. Minden dalt illusztráció kísér, hogy felerősítse az énekek változatos képi világát. A grafikákhoz a papírkivágás technikáját választottam, a képek különböző rétegekből épülnek fel, azt az illúziót keltve, mintha a kotta síkjába lennének belevágva.

16 June 1990, Debrecen. 2009–2012 Eszterházy Károly College – BA, 2012–2014 University of West Hungary, Institute of Applied Arts. | Songs of five continents – book series. The four volumes of the book divide folk songs from all around the world into groups based on their topics. The songs coming from different countries but talking about the same topic depict distinct environments. In order to further intensify the manifold imagery portrayed by music each song is accompanied by an illustration. In my graphic design I opted for multilayered images made by paper cut technique that look like if they were cut in the plane of note Témavezető: Orosz István DLA habil. – Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár


koltai szandra eszter építőművész ma 1987. 05. 02. Budapest. Csapatmunkák: 2010 Wood Fesztivál. Pályázatok: 2013 2 May 1987, Budapest. Coworking: 2010 Wood Festival. Competition: 2013 DeDesign hét Budapest, MÉK és AMI pavilon terve. Csoportos kiállítás: 2010 sign Week, Budapest. Chamber of Hungarian Architects and Institute of ApLigno Novum, Design Hét, Budapest. Tanulmányutak: 2008 Velencei Építészeti plied Arts pavilion plan. Group exhibitions: 2010 Ligno Novum, Design Week, Biennále, 2011–2012 Anglia, Skócia, Dél-Olaszország. 2014 Campus Hungary, Budapest. Study tours: 2008 Venice Biennale, 2011–2012 England, Scotland, Porto. | Waldorf Általános Iskola. A helyszínem Németbánya, egy kis falu a South Italy. 2014 Campus Hungary, Porto. | Waldorf Elementary School. The Bakony szívében. Az épület vállalva középületi szerepét, egy olyan rendszerre locaton is Németbánya, is a little village in the heart of Bakony. The building épül fel, ahol a meghagyott és tervezett házak, valamint a kialakult terek, jól lives up to its public function and it fits in well into its village that embraces be tudnak épülni a falu életébe, ápolva és felpezsdítve azt. new initiatives and respects old traditions that come in the form of old and new houses and well-established open spaces. Témavezetők: Hadas László – okl. építészmérnök, főtanácsadó U. Nagy Gábor – Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető


kontár emese tervezőgrafikus-művész ma 1989. január 11. Bonyhád, 1995–2003 Széchenyi István Ált. Isk., Bonyhád, 2003– 11 January 1989, Bonyhád. 1995–2003 Széchenyi István Elementary School, 2007 Pécsi Művészeti Szakközépiskola, grafika szak, 2009–2012 NYME AMI, terBonyhád. 2003–2007 School of Art, Pécs, graphics. 2009–2012 University of vezőgrafika BA, majd 2012-től MA. | Ősmagyar katonát ábrázoló szakillusztWest Hungary, Institute of Applied Arts, graphic design BA, 2012 MA proráció, amely négy plakátból, valamint egy kiadványból, úgynevezett karakter gramme. | The topic of my degree project is the professional illustration of bibliából áll. Munkám alapjául egy X. századi magyar történet szolgált. Munan ancient Hungarian warrior. The project consits of four posters and a pubkámban példát mutatok arra, hogyan épül fel egy karakter biblia, valamint lication which is a so called character-bible. My work is based on a Hungarian hogy az ehhez elkészült rajzokat hogyan alkalmazom plakát formában. Sa- story from the 10th century. It presents the general structure of a character-biját illusztrációimon keresztül mutatom be a történet főhősének viseletét és ble and show how my drawings in poster form connect to it. The main characfegyverzetét. ter’s costume and armament is depicted by my own illustrations. Témavezető: Orosz István DLA habil. – Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár


kovács adrienn judit tervezőgrafikus-művész ma 1987. július 5. Győr, 2002–2007 Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépisko- 5 July 1987, Győr. 2002–2007 School of Dance and Fine Arts, Győr, picture la, képgrafika, 2008–2014 NYME-AMI. | Győri Balett arculata. Diplomamun- graphics. 2008–2014 UWH, IAA. | Image of the Ballet Company of Győr. My kám célja, hogy egy olyan koherens, vizuális rendszer jöjjön létre, amely hűen degree project aims to create a coherent visual system that faithfully repreképviseli a Győri Balett szellemiségét, magába foglalja az összetartást, a tár- sents the spirit and mentality of the Ballet Company of Győr. This spirit emsulat fogalmát, de nem hagyja figyelmen kívül a tagok saját egyéniségét sem, bodies unity, the concept of companionship and respects individuality at the hiszen így adódik össze az a komplex identitás, amit az együttes sugároz. Vé- same time since both of these contribute to the complex identity of the comgül olyan megoldás született, amely egy táncmozdulat egyszerű geometriai pany. Eventually I came up with a design which is based on the decomposimotívumokra történő redukálására épül, így a táncosoknak lenne egy, a saját tion of a figure of dance into simple geometric motives. Thus, each dancer mozdulatából képzett jele can have their own individual signs based on their unique moves. Témavezető: Kassai Ferenc – Ferenczy Noémi-díjas, Barcsay Jenő-díjas, Aranyrajzszög-díjas grafikusművész, főtanácsadó


kőrös jános levente tervezőgrafikus-művész ma 1990. március 14. Zirc. | Tomart Custom Guitars – Gitármanufaktúra arcula- 14 March 1990, Zirc. | Tomart Custom Guitars – Guitar manufactory image. ta. Diplomamunkám egy gitárkészítéssel hobbiként, de professzionális szinMy degree project presents the image of a guitar manufactory ran by a proten foglalkozó szakember manufaktúrájának arculata. A szakmára jellemző fessional who manufactures guitars in his spare time but on a professional level. As handwork and uniqueness characterizes this profession I wanted to a kétkezű megmunkálás, és az egyediség minden egyes hangszernél. Az ezzel come up with a graphic design and an image that reflect these qualities. The járó manualítást és személyes hangulatot tükröznie kell a grafikának is, erre most significant part of this image is a logotype based on handwriting and építettem fel az arculati elemeket, és azok használatát a különböző hordozóits variations. In the workshop a bass guitar was also put together in parallel kon. A legfőbb eleme egy kézírás alapú logotípia, és az abból készült logovawith the development of the graphic domain. riációk. A grafikai világ kialakításával párhuzamosan készült egy egyedi tervezésű basszusgitár is a műhelyben. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


kuslits-berényi zsófia tervezőgrafikus-művész ma 1989. január 25., Nagyvárad (Románia). | Németh László Iszony. Diplomamunkám témája Németh László regényének illusztrálása és népszerűségének újraélesztése. A rajzok megvalósításához egy hagyományos technikát választottam, linómetszetben készítettem el őket. Ami pedig a hagyományos megközelítésen túlmutat, a regényhez készült promóciós anyagok: weboldal, könyvjelző, plakát.

25 January 1989, Nagyvárad (Romania). | László Német Loathing. My degree project is the illustration of László Németh’s novel, Loathing. My objective was to make this novel popular again. I opted for a traditional technique, linoleum engraving for creating the illustrations, however, I implemented it with state-of-the-art promotional materials as I created a webpage, bookmarks and a poster for the novel.

Témavezető: Orosz István DLA habil. – Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas és Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, grafikus, rajzfilmrendező, egyetemi tanár


lepsényi nóra építőművész ma 1988. július 15.,Veszprém. | Önellátó Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete. Célom, hogy a diplomatervvel javaslatot tegyek az őrzés szerepén túlmutató építészeti megoldásokra, és általa segítséget nyújthassak a fogva tartás és individuum ellentétéből származó problémák megoldásához. Ezen belül is a legbonyolultabb a fiatalkorúak fogva tartására koncentrálnék. Az építészet eszközeivel igyekszem segíteni a belső és közös fejlődést egy hierarchikusan működő rendszerben. A mára már szinte követelménynek számító önellátó rendszer kialakítására pedig javaslatot teszek. Témavezető: Herczeg Tamás DLA – okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus

15 July 1988, Veszprém. | Penal Institution for Self-supporting Juveniles. The objective of my degree project was to come up with architectural solutions that transcend the sole purpose of custody and help solving the problems originating from the irreconcilable contrast between detention and individuality. My project concentrates on the most problematic aspect of this phenomenon that is the detention of juveniles. I try to nurture inner and common development in a hierarchic system by applying the means of architecture. In my design I propose the establishment of a self-sufficient system which is widely recognized as a requirement nowadays.


lukács máté formatervező-művész ma 1988. június 28., Kaposvár. Szakközépiskola: Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium (2003–2008). NYME AMI, BA képzés (2008–2011). | Balatoni, 70–90 méter közötti luxus bérhajó tervezése. Diplomamunkám célja egy balatoni, nagyobb méretű luxus bérhajó lehetséges létjogosultságának kutatása, illetve egy előterv szintjén felvázolt hajókoncepció tervezése volt. A kiszemelt fogyasztói réteg igényeit figyelembe véve alakítottam ki a hajó külső és belső tereinek funkcionális összefüggéseit, illetve ezeknek a funkcióknak rendeltem alá az úszó, luxus létesítmény működési tervét.

28 June 1988, Kaposvár. Zichy Mihály School of Art, Kaposvár (2003–2008). University of West Hungary, Institute of Applied Arts, BA programme (2008– 2011). | The design of a 70–90 meters long luxurious rental boat for Lake Balaton. During the research for my degree project I wanted to find out the marketabilit of a large luxurious boat intended to be sailing on Lake Balatn. I designed the interior and exterior functions of the boat with the target audience in my mind, and function was the governing principle when I planned the operation of this luxurious floating facility.

Témavezető: Csepregi Sándor DLA – Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, egyetemi docens, tanszékvezető


nádi boglárka tervezőgrafikus-művész ma 1989. június 28. Székesfehérvár. 2009-ben kezdtem meg a tanulmányaimat az 28 June 1989, Székesfehérvár. 2009–2012 University of West Hungary, Institute AMI-ban, ahol 2012-ben diplomáztam BA-n. | Mesterszakos diplomamunof Applied Ars, Bachelor degree. | For my master degree project I designed kám egy ornamentikus elemekből összeépíthető és színezhető betűtípus, a font made up of ornamentic elements that might be filled with colours. amiben a grafikának azon ágait ötvöztem, melyek egy ideje foglalkoztatnak: It combines the branches of graphic design that I find most interesting: deca díszítőművészetet, a betűket, a népművészetet, a kunkorokat és a geomet- orative art, typefaces, folk art, curls and geometry. My objective was to creriát. Célom egy olyan mintakészlet elkészítése volt, mely elemeinek kombi- ate a prototype with combinable elements that can be used for creating varinálásával lehetőséget nyújt változatos terülőmintákat létrehozni. Formavilá- ous types of patterns. Hungarian folk art dominates the design. For the name gában kiemelt szereppel a magyar népművészetet jelenítettem meg. A font of the font, I chose Valerie. a Valerie nevet kapta. Témavezető: Juhász Márton – tipográfus, tervezőgrafikus művész, intézeti munkatárs


ordasi ágnes építőművész ma 1990. április 06. Kecskemét. 2005–2009 Szappanos István Rajziskolája, Kecs- 6 April 1990, Kecskemét. 2005–2009 Szappanos István Drawing School, Kecske­ kemét. 2008–2009 Képzőművészeti Szabadiskola, Kecskemét. | A madárgyűmét. 2008–2009 Free School of Fine Art, Kecskemét. | The most important asrűző állomások izgalmas, sehol máshol meg nem tapasztalható élményeket pect for choosing the topic of my degree project was to finish my studies with kínálnak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Jelenlegi formájában a Kolon- a project I truly enjoy. Bird ringing stations offer unique excitement for chiltavi Madárvárta – az utóbbi évek sikeres munkájának köszönhetően – a meg- dren and adults equally. The Madárvárta (Birdwaiter) near Kolon Lake can no longer meet the requirements of visitors and volunteers and offer high-qualnövekedett igényeket, a sok érdeklődő látogatót és a rengeteg önkéntest már ity service. I hope that my design can contribute to the popularity and emnem tudja kényelmesen kiszolgálni. Remélem, hogy építészeti tervezésem sephasize the importance of such facilites and their cultural value in Hungary. gít népszerűsíteni az ilyen létesítmények kultúráját és fontosságát ma Magyarországon. Témavezető: U. Nagy Gábor – Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető


szalai csaba építőművész ma 1989. július 16. Kecskemét. 2010. Csongrád, Hello Wood. 2011. Sopron, OMDK I. helyezés Arbonium c. munkával, Sopron, Kavincs workshop szervezés 2012. Budapest, Fuga, Párbaj kiállítás, Kecskemét, Kavincs szobor installáció, Budapest, Fuga, Stúdium kiállítás. | A Papréti Zsinagóga rehabilitációja. A maradványok tagadhatatlanul magukban őrzik a múltat. A látszólag begyógyult seb feldolgozhatatlan marad, a felszín alatt zárványként tovább lüktet. A törzsbe ékelt fémdarabot a fa kilökni nem képes, idővel körbenőni kényszerül, új ágat növeszt, miközben együtt fejlődik az idegen tárggyal.

16 July 1989, Kecskemét. 2010 Hello Wood, Csongrád. 2011 OMDK competition, Arbonium, 1st Prize, Sopron. Kavincs workshop leader, Sopron. 2012 Duel exhibition, Fuga, Budapest. Kavincs sculpture installation, Kecskemét. Stúdium exhibition, Fuga, Budapest. | The rehabilitation of Paprét Synagogue. The ruins here are undeniable relics from the past. The seemingly heeled wound remains there, unseen, a throbbing underground xenolith. The tree cannot eject the piece of metal wedged into its body, it is compelled to bypass it, grows a new branch, and evolves together with the alien object.

Témavezető: U. Nagy Gábor – Ybl Miklós-díjas, Kós Károly-díjas, Molnár Farkas-díjas építész, egyetemi docens, tanszékvezető


ujvári katalin fanni formatervező-művész ma 1987. augusztus 22. Salgótarján. 2013 Fővárosi Önkormányzat által kiírt Rögtön jövök! pályázat Nr. Location projekt - díjazott, megvételben részesült pályamű. 2013 Sziget Fesztiválköztársaság pályázat - Move it! projekt, díjazott, megvalósult projekt. 2014 Belgium, InnovaTech, szakmai gyakorlat. | Craft és design a személyes tér tárgyaiban. Témám a kortárs design és a hagyományok folyton megújuló kapcsolata. A cél egy olyan bútorkollekció tervezése ami képes összehangolni a tradíciókat a nagyvárosi élet világával. A múlt értékeinek szem előtt tartása, a mai igények rugalmas követése.

22 August 1987, Salgótarján. 2013 – Municipal Council’s I will be right back competition. Nr Location project – prize. 2013 Sziget Island of Freedom Move it! competition Project, prize, accomplished project. 2014 – Belgium, InnovaTech, internship. | Craft and design in the objects of personal space. My subject matter is the perpetually renewed relationship between contemporary design and tradition. My goal is the designing of a line of furniture that can find a middle ground between tradition and the world of urban design by satisfying modern demand without losing sight of conventional values.

Témavezető: Polyák János – Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész, egyetemi adjunktus


Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének kiadvá­ nya, 2014.  cím: H–9400 Sopron, Deák tér 32.  telefon: +3699 518 900  fax: +3699 345 180  e-mail: ami@skk.nyme.hu  internet: www.ami.nyme.hu Felelős kiadó: U. Nagy Gábor intézetigazgató Tervezte: Yellow Design Kft.  Borítófotó: Kiss Dániel  Portréfotó: Dénes Nóra  Nyomdai előkészítés: AMI Tervezőgrafika Tanszék  Nyomdai munkák: Palatia Nyomda és Kiadó Kft.  Felelős vezető: Juhász Attila ügyvezető  issn 1585-0331
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.