Page 1

www.nyenrode.nl/education

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

Achmea Business Course (ABC)

“De deelnemers worden duidelijk zichtbare cultuurdragers van Achmea.” Yvonne Bax (31) Programmamanager bij Achmea Achmea, onderdeel van Eureko, is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Of het nu gaat over gezondheid, geld voor later, goede arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers of het afdekken van bedrijfsrisico’s: wij nemen onze klanten graag zorg uit handen. Met zo’n 22.000 medewerkers werken we hieraan onder andere via de merken Avéro, Centraal Beheer, Interpolis, Zilveren Kruis en FBTO. We zijn bij Achmea met de Achmea Business Course begonnen om de professionalisering en de groei van de leiderschapskwaliteiten van het middenmanagement te versterken. Daarnaast wilden we de employability binnen Achmea vergroten, zodat er een doorstroming van functies plaatsvindt. Dat kan zowel horizontaal als verticaal zijn. Voor ons is het heel belangrijk dat er een universitaire bedrijfskundige leergang is die hoger opgeleide werknemers stimuleert en het mogelijk maakt om binnen Achmea door te groeien. Binnen ons bedrijf worden deze opleidingen aangeboden vanuit de Eureko Academy. Zij levert een bijdrage in het verbinden van de individuele ontwikkeldoelstellingen van haar medewerkers met het realiseren van businessdoelen van Achmea. We hebben heel bewust voor Nyenrode gekozen. Ten eerste omdat het een gerenommeerde Business Universiteit is en ten tweede omdat het programmaontwerp ons enorm aansprak. De maatschappelijke betrokkenheid en positie van Achmea staan daarin centraal. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers, bijvoorbeeld met het onderdeel interventure, een combinatie van adventure en intervention. Nyenrode is een goede partner die met ons meedenkt. Gaan wij linksaf vanwege de kredietcrisis of rechtsaf vanwege een fusie, dan kan Nyenrode daar probleemloos op aansluiten in de ABC leergang.

De leergang bestaat uit zeven modules van twee of drie dagen, verdeeld over negen maanden. De deelnemers, allen Management Development kandidaten bij Achmea, formuleren tijdens de intakegesprekken hun leerwensen. Daarna ontmoeten ze elkaar bij de startconferentie en kunnen ze de dialoog aangaan met de directie en het management van Achmea. In de daaropvolgende modules worden uiteenlopende thema’s behandeld. Van leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid tot veranderingsmanagement en financiën. In alle modules is de actuele Achmea-thematiek geïntegreerd. Tijdens de financiële module komt de financieel directeur langs en bij de leiderschapsmodule komt ook een manager of directeur vanuit Achmea langs. Dat is meteen ook de kracht van het programma: alle aspecten die binnen Achmea van belang zijn worden behandeld. De deelnemers ervaren het programma als zeer intensief. Er wordt hard gewerkt. Daardoor ontstaat er eigenlijk al vanaf de startconferentie een hele hechte groep en een veilige omgeving om aan de slag te gaan met zowel de persoonlijke als de professionele groei. Het interessante is dat ongeveer zeven op de tien deelnemers na het programma ook daadwerkelijk die verticale of horizontale stap zet. We merken dat de Business Course werknemers een enorme boost geeft om binnen Achmea door te groeien. Met de Achmea Business Course willen we aansluiten bij de leiderschapsuitdagingen van de toekomst. Een andere doelstelling is dat de deelnemers duidelijk zichtbare cultuurdragers van Achmea worden. Omdat er vanuit vele verschillende terreinen binnen de organisatie kennis en expertise wordt aangereikt, ontdekken ze hoe ze hun leiderschapskwaliteiten kunnen aanscherpen. De deelnemers ontwikkelen gedurende de Achmea Business Course hun eigen leiderschapsstijl die het beste werkt voor Achmea en voor henzelf.

Alumni aan het woord

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT


www.nyenrode.nl/education

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

Achmea Business Course (ABC)

“Wat ik met name geleerd heb is om mezelf te blijven. Mijn eigen stijl te ontwikkelen.” Simone Sparendam (36) Manager Compliance bij Achmea

Na mijn studie rechten ben ik vrij snel in het verzekeringsrecht gaan werken. Eerst in een ondersteunende functie, later als adviseur. In mijn adviserende rol werkte ik als bedrijfsjurist alleen, ik hoefde geen mensen te coachen of aan te sturen. Vlak voordat mijn toenmalige werkgever Interpolis fuseerde met Achmea werd ik Compliance Officer en na de fusie manager Compliance. Kortom, ik ging leidinggeven. Ik werd letterlijk in het diepe gegooid, maar daar ben ik achteraf wel blij mee. Je leert toch het meest door het gewoon te doen. Ongeveer tegelijkertijd viel ik in het Management Development-programma. In het kader van dat programma ben ik met mijn leidinggevende en een MD-consultant gaan zoeken naar een ondersteunende leergang, gericht op de techniek van het leidinggeven. De Achmea Business Course sloot perfect bij mijn behoeften aan. Je volgt de Course met leidinggevenden van uiteenlopende Achmea-onderdelen. Samen doorloop je een jaar lang verschillende modules, onder andere op het gebied van financiën, marketing, internationalisering en het bedrijven van politiek. Bovendien leer je de business van Achmea in de breedte kennen. Gedurende het jaar krijg je steeds meer bagage, die je vervolgens gebruikt om je eigen stijl te ontwikkelen. In eerste instantie had ik mijn twijfels bij een interne leergang. Maar het bleek juist heel waardevol, omdat je met elkaar kunt sparren.

Je hebt het over dezelfde bedrijfscultuur, je hebt houvast en ondersteunt elkaar. Dat is een meerwaarde, omdat je samen werkt aan een betere organisatie. Als je een MBA doet – daar heb ik ook aan zitten denken – kun je de stof minder snel terugvoeren tot een verbetering binnen je eigen bedrijf. En dat was bij de Achmea Business Course nu juist de focus. Ik wil dingen graag op mijn eigen manier doen. Dat is de rode draad door mijn leven en carrière. Tijdens de ABC heb ik geleerd de stof niet letterlijk te nemen, maar naar me toe te halen. Welke leiderschapsstijl past bij mij en hoe kan ik die gebruiken? Natuurlijk heb ik ook boeken gelezen waarin staat welke stijl effectief is en welke niet, maar daar houd ik niet zo van. Ik blader er wat doorheen en pik er dingen uit. Tijdens de Business Course ging het precies zo. Ik ben blij dat ik de Course gedaan heb. Het is een verrijking van je netwerk en levert inzicht en mensenkennis op, maar wat ik met name geleerd heb is om mezelf te blijven. Mijn eigen stijl te ontwikkelen. Tijdens een van de modules hadden we het over veranderstijlen. In het begin merkte ik dat ik veel vanuit de inhoud, het recht, benaderde. Maar als manager leer je loslaten. Ik kan niet alles beheersen. Dat betekent: drie seconden langer mijn mond houden, mensen de ruimte geven. Dat was best wel lastig. Ik moest leren om mijn visie uit te werken, door anderen daarin te betrekken en ruimte te geven om dat beeld scherper te maken. En dat is wat ik nu dagelijks doe.

Alumni aan het woord

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT


Alumni aan het woord

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

www.nyenrode.nl/education

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

KLM In-company Program

“Medewerkers leren over de grenzen van de eigen divisie heenkijken en krijgen hierdoor beter zicht op de totale keten binnen de KLM.” Noortje van Oosterhout (32) Programma Manager KLM Academy

De KLM Academy is opgericht in 2005 en heeft tot doel managers en specialisten van het bedrijf verder te ontwikkelen, gerelateerd aan de strategische keuzes van ons bedrijf. De context waarin KLM opereert is mede door de fusie met Air France steeds complexer geworden. Hierdoor ontstond een behoefte aan programma’s met een sterk inhoudelijk component aangevuld met persoonlijke ontwikkeling. Na een inventarisatie van de behoeftes binnen de verschillende divisies zijn we op zoek gegaan naar partners die deze konden vertalen naar effectieve programma’s die passen bij de KLM-cultuur. Een van deze partners is Nyenrode. De KLM Academy verzorgt opleidingen op het gebied van management, leiderschap en persoonlijke effectiviteit voor managers en specialisten. Dat kunnen KLM-ers zijn van alle divisies: cargo, de technische dienst of bijvoorbeeld van het hoofdkantoor. In samenwerking met Nyenrode bieden we drie programma’s aan voor het basic, middle en senior management. De Nyenrode-programma’s bestaan alledrie uit drie modules die van “buiten” naar “binnen” gaan. ‘Buiten’ is de context waarin KLM opereert; ‘binnen’ is bijvoorbeeld het werken op afdelingsniveau. Nog een stap verder naar binnen ligt persoonlijk leiderschap. Die structuur is voor alle programma’s hetzelfde. Wat verschilt, is de mate van complexiteit. Onderwerpen die de deelnemers zeer aanspreken zijn bijvoorbeeld: strategie, besluitvormings-

processen binnen een bedrijf en authentiek leiderschap. De programma’s worden per leergang steeds aangepast aan actuele thematiek, waardoor de accenten steeds anders liggen. Zo is er de laatste tijd veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie. Bij elk Nyenrode-programma zorgen we ervoor dat alle divisies zijn vertegenwoordigd. Deelnemers ervaren dat als zeer waardevol, omdat ze zo collega’s ontmoeten van andere bedrijfsonderdelen. Medewerkers leren over de grenzen van de eigen divisie heenkijken en krijgen hierdoor beter zicht op de totale keten binnen de KLM. Binnen de KLM ontstaan netwerken van medewerkers over de divisies heen. Hierdoor hebben meer medewerkers laagdrempelige ingangen bij andere divisies en bedrijfsonderdelen. Ook kenmerkend voor deze programma’s is een onderling mentorverband. Deelnemers aan het basic management programma worden gekoppeld aan mentoren uit het senior programma. De een krijgt zo een ervaren mentor en de ander doet waardevolle ervaring op als mentor. De samenwerking met Nyenrode is zeer vruchtbaar. KLM is een grote organisatie met zeer uiteenlopende divisies. Dat creëert een zeer specifieke opleidingsbehoefte. Nyenrode is er in geslaagd die behoefte te vertalen naar programma’s die goed passen bij KLM. De programma’s worden door KLM-ers zeer positief beoordeeld en er is veel animo om aan deze programma’s deel te nemen.


Alumni aan het woord

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

www.nyenrode.nl/education

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

Air-France-KLM Leading Managers & Dealing with Ambiguity part-time

“Ik ben er heilig van overtuigd dat je theorie naar de praktijk moet brengen. Anders heeft het geen zin.” Diederik Oelich Winkelaar (42) Unit Manager Landside Services bij KLM

Omdat ik een expatkind ben, heb ik tot mijn eindexamen vooral op internationale scholen gezeten. Toen mijn ouders terugkeerden naar Nederland ben ik bij KLM gaan werken en dat doe ik nog steeds. Naast mijn werk had ik al vrij snel mijn Bachelor in Management gehaald, met een specialisatie in Marketing. Binnen de KLM heb ik al veel verschillende functies bekleed, onder andere op de marketingafdeling. Telkens was het alsof ik bij een ander bedrijf ging werken, met andere mensen en een andere subcultuur. Ik ben op zoveel verschillende fronten uitgedaagd. KLM biedt zijn werknemers dan ook steeds de kans om zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Het Nyenrode-programma is daar een goed voorbeeld van. KLM heeft in samenwerking met Nyenrode een programma ingericht met drie niveaus. Ik heb net de laatste van de drie afgerond: Leading Managers and Dealing with Ambiguity. Dat zegt iets over de breedte van je ontwikkeling, over de kennis die jij en je medecursisten naar zo’n cursus meenemen. Dus je leert niet alleen veel van degene die college geeft, maar ook van elkaar. Het programma was verdeeld over drie modules van drie dagen. Er waren professoren uit verschillende hoeken van de wereld, die ieder een thema of onderwerp uitdiepten. Drie hoofdingrediënten zorgden voor een enorme diversiteit: theoretische inhoud, casuïstiek en persoonlijke intervisie.

KLM is een megagroot bedrijf. Daarom leer je tijdens zo’n cursus mensen kennen die je anders minder snel ontmoet. Mensen uit Engineering and Maintainance, uit Inflight Services, uit Cargo. Dat is echt een verbreding van je netwerk, dat zijn mensen met wie je ideeën en ervaringen kunt delen. De training is daarmee ook een opening tot samenwerking. Voor mij was dat een eyeopener. Op een gegeven moment vergeet je gewoon dat er meer is en dat je soms een stap terug moet nemen om relevante zaken niet over het hoofd te zien. De interactie met medecursisten heeft me geleerd om met een fris oog naar problemen te kijken. We zijn de geleerde stof ook direct in de praktijk gaan toepassen. Het programma inspireert, maar je moet uiteindelijk wel zelf zorgen dat je er iets mee gaat doen. De training heeft mijn kennis wat dat aangaat verrijkt en verbreed. Bovendien heb ik veel nieuwe delen van het bedrijf leren kennen. Delen waarvan ik zonder de training nooit had geweten dat ze voor mij interessant zouden zijn. Nu wil ik graag een jaar of twee met de nieuwe kennis aan de slag. Ik ben er heilig van overtuigd dat je theorie naar de praktijk moet brengen. Anders heeft het geen zin.


www.nyenrode.nl/education

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

In company SNS REAAL Management Programma

Wil Loermans (50) Hoofd Talentontwikkeling bij SNS Reaal

“Als je iets wilt bereiken, zul je je daar naar moeten gedragen.”

Talentontwikkeling richt zich op drie doelgroepen, te weten: Trainees, zowel financiële als management trainees, Talent Development en Management Development. Voor MD hebben we in samenwerking met Nyenrode een programma samengesteld. De MD-potentials die aan het programma deelnemen zijn werkzaam als bedrijfshoofd en hebben de potentie om door te groeien naar de functie van directeur. Als programmamanager wilde ik een programma dat aandacht gaf aan persoonlijk leiderschap, maar dat ook inzicht gaf in specifieke SNS Reaal-thema’s. Het programma moest aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in de business en bij de huidige vier kernwaarden van onze organisatie: klantgericht, integer, professioneel en betrokken. Een paar zaken zijn met name door de RVB als zeer belangrijk aangegeven: inhoudelijke, bedrijfskundige verdieping in de context van de financiële business, verbetering van de samenwerking door de organisatie heen, en meer aandacht voor business development vanuit het perspectief van de klant. Daarnaast hechten wij veel waarde aan leiderschapsontwikkeling in een context van vertrouwen en duurzaam ondernemen. Leiderschapsconcepten passen niet in een rigide programma zonder inspraak van de deelnemers. Daarom hebben ook de deelnemers invloed op het programma. Dit proces van co-creatie vinden we, zeker voor deze groep, essentieel. Het programma is dit jaar voor het eerst van start gegaan en de reacties zijn positief. De inzet van docenten, hoogleraren en programmamanagement wordt door deelnemers als stimulerend ervaren.

Zij hebben na het doorlopen van het programma idealiter een aantal begrippen en inzichten verworven, kunnen vanuit meerdere perspectieven naar hun werk kijken. Door de intervisie kunnen ze bovendien gerichter met collega’s over werkproblemen praten. Ook hebben de deelnemers inzicht gekregen in de werking van de organisatie en in hun eigen handelen. Ethiek en verantwoord ondernemen vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Dat komt voort uit onze historie – SNS is van oorsprong een samenwerkingsverband tussen nutsspaarbanken. Tijdens het programma gaat zowel een docent van Nyenrode als een verantwoordelijk manager of specialist van SNS REAAL op deze onderwerpen in. Daarnaast vinden we professionaliteit heel belangrijk, want daar worden medewerkers uiteindelijk op beoordeeld. Het is de rol van de leidinggevende om die professionaliteit te bewaken. Het komt neer op het practice what you preach-principe: als je iets wilt bereiken ten aanzien van medewerkers, dan moet je je daar naar gedragen. De ervaring leert dat tijdens een tailor made programma als dit informele netwerken ontstaan. Deelnemers zoeken elkaar zowel binnen als buiten het traject op. Die openheid moet je als programmamanager creëren, want als mensen elkaar kennen werken ze beter samen. Dat komt de organisatie uiteindelijk ten goede. Door deelnemers kennis te laten maken met collega’s uit andere business units, willen we zowel de horizontale als verticale doorstroming naar andere delen van het bedrijf bevorderen.

Alumni aan het woord

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT


Alumni aan het woord

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

www.nyenrode.nl/education

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

SNS Reaal Programma

“Door de nauwe samenwerking ontstaat een sterker gevoel van collegialiteit.” Eveline de Niet Programmamanager Compliance en Operationeel Risicomanagement bij SNS Reaal

Na mijn studie Bedrijfseconomie heb ik een postdoctorale opleiding Accountancy aan de Vrije Universiteit gedaan. Dit combineerde ik met mijn werk bij PriceWaterhouseCoopers. Vervolgens heb ik gewerkt bij ABN AMRO en De Nederlandsche Bank. In mijn huidige functie bij SNS REAAL houd ik me vooral bezig met het onderwerp integriteit. Ons beleid is gericht op preventie en gedrag. Ik ben eigenlijk altijd achter de schermen bezig om ervoor te zorgen dat de directies en medewerkers mogelijke risico’s herkennen en actie ondernemen. SNS REAAL vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het programma van Nyenrode wordt voornamelijk doorlopen door leidinggevenden die de potentie hebben om door te groeien naar directiefuncties. Het is de kweekvijver van de toekomstige generatie directeuren van ons bedrijf. SNS REAAL wil naar de buitenwereld communiceren dat we één bedrijf met één gezicht zijn. Door het programma weten we elkaar beter te vinden en kunnen we gerichter samenwerken. In het programma komen verschillende zaken samen. Enerzijds werken deelnemers aan persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van hun netwerk. Anderzijds doen ze veel businesskennis op en krijgen ze inzicht in de huidige marktontwikkelingen. Het programma is maatwerk, volledig toegesneden op SNS REAAL.

Colleges worden gegeven door faculteitsleden van Nyenrode, mensen uit de financiële wereld, directieleden of andere verantwoordelijken van binnen onze eigen organisatie. Samen discussiëren we over verschillende onderwerpen. Zo krijgen deelnemers handvatten voor de toekomst. Het is voor het eerst dat Nyenrode en SNS REAAL in deze vorm samenwerken, maar we hebben de intentie om het structureel aan te pakken. Voor een van de opdrachten gingen we op de fiets naar Utrecht. Daar voerden we gesprekken met klanten om erachter te komen wat zij van SNS REAAL en van financiële instellingen in het algemeen verwachtten. Dat was erg verhelderend. Sommige mensen kijken heel nuchter aan tegen zaken waar wij ons vreselijk druk over maken, en andersom. Ik heb dankzij het programma geleerd dat veel processen niet verlopen zoals je het van tevoren bedenkt. Het is belangrijk om niet alleen resultaatgericht te zijn, je moet ook oog hebben voor het proces zelf en alle stakeholders. Daarnaast heb ik inzicht gekregen in de werkwijze van andere Business Units en was het een goede ervaring om mijn persoonlijke ontwikkeling te volgen; hoe ik me in een groep opstelde, wat mijn inbreng was en in hoeverre dat geaccepteerd werd door de groep. Door de nauwe samenwerking ontstaat ook een sterker gevoel van collegialiteit. Ik spreek mensen die ik normaal niet zo snel zou spreken. Het is mooi dat zaken middels zo’n programma soepeler gaan lopen.

Testimonials Customized Programs  

testimonials customers

Testimonials Customized Programs  

testimonials customers

Advertisement