Ny Carlsbergfondet Årsblad 2021

Page 1

NY CARLSBERGFONDET


NY CARLSBERGFONDET 2021


GENSTART OG FORNYELSE

Hele verden og ikke mindst det danske kunstliv havde håbet, at 2021 blev året, hvor vi kunne lægge pandemi og nedlukninger bag os. Det såkaldte ’udfordringsbillede’, som det hed i Kulturministeriets rapport om konsekvenserne for kulturlivet, udarbejdet i første del af året, rummede både beskrivelser af de hårdt ramte kunstnere, hvis længe forberedte udstillinger måske aldrig blev åbnet for publikum, og af blødende økonomier for institutionerne, der manglede entréindtægter. På den positive front var kun at sige, at nedlukningerne i 2021 også skabte en kollektiv erkendelse af, at samfundet har brug for sit kulturliv. På den måde fik pandemien, i samme år som Kulturministeriet fejrede sin 60-års fødselsdag, sat gang i en interesse for kulturpolitikken, som mange har efterlyst længe. En ny kulturminister fik vi også, som sammen med statsministeren i september indkaldte til møde om den kulturpolitiske situation på Marienborg for at understrege, at den nuværende regering tager kulturområdet alvorligt. Ny Carlsbergfondet uddelte i 2020 sin første genstartspulje til kunstmuseerne, men fulgte i sommeren 2021 op med endnu en ekstraordinær pulje for at hjælpe kunstlivet videre. Denne gang uddeltes i alt 38 mio. kr., som blev uddelt endnu bredere end den første, til både kunstmuseer, kunsthaller og ikkekommercielle udstillingssteder spredt over hele landet – de sidstnævnte også med henblik på at hjælpe små kunstnerdrevne steder. I fondets egen verden blev 2021 det år, hvor vi tog et første stort skridt i at forny os. Det skete, ved at vi på baggrund af en fundatsændring udvidede vores bestyrelse. Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, og Toke Lykkeberg Nielsen, leder af udstillingsstedet Tranen, tiltrådte således den 1. april som nye bestyrelsesmedlemmer. Udvidelsen er både et led i at skabe bedre såkaldt governance i fondet samt udtryk for et ønske om at imødekomme en stadig mere mangfoldig og dynamisk dansk kunstscene. Heldigvis har det ikke kun været på baggrund af COVID-19, at kunsten har markeret sig i samfundsdebatten i 2021. Også kunsten i det offentlige rum har tiltrukket de store debatter i året, der er gået. Det er relevant for os i fondet, da vi igennem mere end 100 år netop har støttet det felt. I forlængelse af bl.a. Black Lives Matter-bevægelsen og tidens politiske debatter om identitet og repræsentation er monumenter og kunst i det offentlige rum rundtom i verden blevet diskuteret og ligefrem væltet. Det er spændende, uanset hvad man mener om de enkelte begivenheder – herunder vores lokale såkaldte buste-sag. For det viser os, at kunsten stadig har potentialet til at deltage med stor relevans i noget så vigtigt som samfundets kollektive forhandlinger om identiteter og erindring. Det giver også i fremtiden et vigtigt spillerum for de kunstnere og arkitekter, der tør kaste sig ud i genren – f.eks. sammen med os i Ny Carlsbergfondet.

3

Christine Buhl Andersen Forkvinde for Ny Carlsbergfondet


BRONZEHÆLD

5

I en uforudsigelig tilblivelsesproces har kunstnergruppen A Kassen skabt en ny skulptur til den danske ambassade i New Delhi. Skulpturen er en del af A Kassens serie Bronze Pour, hvor vandet bliver brugt som formgiver. Netop dette værk tog sin begyndelse ved et arrangement på havnekajen foran Udenrigsministeriet i sommeren 2019. Flydende bronze blev hældt i havnen og samlet op af et finmasket net. Mødet med det kolde vand fik øjeblikkeligt bronzen til at størkne, og mindre objekter i forskellige formationer blev til. Ét af disse objekter blev udvalgt og skaleret op i størrelse. I dag har det, taget fin opstilling foran ambassaden i New Delhi.

Den endelige skulptur har en surrealistisk amøbeform. Den rejser sig vertikalt fra jorden i cirka tre meters højde. To abstrakte yderformationer bliver holdt sammen af en tynd streng i midten. En form, der virker næsten usandsynlig, men alligevel mulig. Den organiske form overrasker, når nye dele af skulpturen kommer til syne, alt efter hvor den ses fra. Således står skulpturen blød og organisk op mod ambassadens stringente arkitektur. Bronze Pour står som et aftryk eller et spor af en kemisk reaktion. To materialer, der mødtes i et øjeblik i vandet foran Udenrigsministeriet i Københavns Havn, som en metaforisk fødsel med tilskuere. På den måde har en lille del af København fået plads i Indiens hovedstad.

A KASSEN Bronze Pour, 2021 Bronze. 300 × 70 × 70 cm

Danmarks ambassade i Indien, New Delhi Doneret af Ny Carlsbergfondet


HVOR FOLK FÆRDES ”Man skal have mod til at gøre noget, der går op imod opbyggeligheden. Man skal turde tage en stor chance”. Sådan sagde Per Kirkeby, da han i 1998 gav sig i kast med det enorme, næsten 500 kvadratmeter store loft i Søauditorierne på Aarhus Universitet. Udsmykninger stiller store krav til kunstnerne, som med opgaver i det offentlige rum på en gang får det størst tænkelige publikum og samtidig risikerer at ende på øretævernes holdeplads. Kunst i det offentlige rum er i den grad en disciplin, hvor meninger brydes. Sådan har det været siden midten af 1920’erne, hvor Ny Carlsbergfondet påbegyndte sin finansiering af hundredvis af kunstneriske udsmykninger i institutioner og byrum over hele Danmark.

6

Hvor folk færdes. 50 kunstudsmykninger fra Ny Carlsbergfondets historie

SANSEMÆTTET LANDSKAB

Bogen præsenterer 50 markante værker fra de seneste 10 årtier. Fra Vilhelm Lundstrøms kæmpemosaikker i Frederiksberg Svømmehal over Jeppe Heins krøllede bænke ved Den Blå Planet til Karin Lorentzens borgerinddragende vandkunst på Torvet i Lemvig. Den belyser nogle af de mange overvejelser, diskussioner og eksperimenter, der går forud for det endelige værk; indsigter, som man kan dykke ned i, når kunsten i det offentlige rum på godt og ondt står for skud.

Kærligheden til købmandsdatteren Ida fra Stubbekøbing førte i første omgang Vilhelm Hammershøi til Lolland-Falster. Men også det lokale landskab fangede den unge malers opmærksomhed. Det bevidner maleriet Landskab (Falster), som skildrer et dragende og næsten drømmeagtigt mørkt landskab.

I bogen får man via hidtil ukendte kilder i fondsarkiverne historien om kunstnerne, der skabte værkerne, om udsmykningernes tilblivelse og om værkernes samspil med omgivelserne. Bogen beskriver også, hvordan kunst i det offentlige rum, navnlig i de første årtier, havde en klar ambition om at danne og demokratisere.

Områdets særprægede flade landskab ligger udstrakt i baggrunden, mens vandet trækker sig ind med vinden fra højre i billedet. På en landtange i mellemgrunden svajer en lille gruppe af træer. En sansemættet himmel i nuancer af grå og gråblå med enkelte lysninger dækker en stor del af lærredet. Vi genkender Hammershøis karakteristiske nedtonede farvepalet, hvor han med ganske få farver formår at fremkalde en næsten vibrerende intensitet.

Af Tom Hermansen Udgivet af Strandberg Publishing og Ny Carlsbergfondet

VILHELM HAMMERSHØI (1864-1916) Landskab (Falster), udateret (o. 1890) Olie på lærred. 60 × 69,5 cm

7

Landskabet er i fokus. Her får det lov at være i al sin smukke enkelhed. På sin vis virker det stedløst. Udover det flade landskab er der ingen tydelig identifikation af stedet. Dermed adskiller Hammershøis landskaber sig fra guldalderlandskaberne, som med deres tegn på menneskelig aktivitet, mindesmærker eller stisystemer trækker beskueren ind og markerer det stedsspecifikke. Til gengæld skaber Hammershøi en plan parallelitet i kompositionen, med himlen og vandet som hinandens pendanter. Ligesom i sine interiørbilleder har han også heri sans for at fange den kontemplative skønhed i det forbigåede og oversete.

Fuglsang Kunstmuseum Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet


MONUMENTALE GOBELINER Fire danske samtidskunstnere, Bjørn Nørgaard, Tal R, Alexander Tovborg og Kirstine Roepstorff, har fået til opgave at udfærdige i alt 16 store gobeliner til Koldinghus. Kunstnerne har som forlæg til gobelinerne skabt skitser, som består af flere baner af kraftigt karton, der er føjet sammen med lærredstape. Billederne er optegnet med blyant og farvelagt med gouachefarve. Arbejdet med selve gobelinerne foretages af professionelle vævere på historiske gobelinværksteder i Paris, Beauvais samt i Aubusson under supervision af de fire danske kunstnere. Den daglige ledelse af projektet varetages af Mobilier national, der hører under det franske kulturministerium, og som står for den daglige drift af de historiske gobelinværksteder.

9

Det møjsommelige og yderst tidskrævende arbejde med gobelinerne forventes færdigt i 2027-28. Ved færdiggørelsen på værkstederne i Frankrig overdrager Ny Carlsbergfondet gobelinerne til Kongernes Samling, hvorefter de vil indtage Riddersalen og Dansesalen på Koldinghus. De to sale var førhen én stor sal, skabt af Christian 4. i forbindelse med en ombygning af det gamle kongeslot i begyndelsen af 1600-tallet. Når gobelinerne flytter ind, reetableres noget af den oprindelige sammenhæng mellem salene. Motivisk er gobelinerne også relateret til Koldinghus’ historie. Hver kunstner fortolker i storformat et tema relateret til slottet i Kolding. Gobelinerne udføres 1:1 ud fra kunstnernes originale kartoner. De fire største gobeliner kommer hver til at måle 300 × 600 cm, mens de 12 mellemstykker mellem salenes vinduer, de såkaldte entre fenêtres, hver måler 80 × 280 cm.


EKSTRA BOOST TIL KUNSTINSTITUTIONERNE Som følge af COVID-19 og den første nedlukning af Danmark uddelte Ny Carlsbergfondet i 2020 ekstraordinært 30 mio. kr. til de danske kunstmuseer. Da kunstinstitutionerne fortsat er økonomisk trængte efter en lang nedlukningsperiode, etablerede Ny Carlsbergfondet en ny, udvidet pulje, som udover kunstmuseer også var målrettet kunsthaller og andre ikke-kommercielle udstillingssteder.

Med puljen ønskede fondet at støtte den vigtige bredde og mangfoldighed, der driver den danske kunstscene, fra små kunstnerdrevne udstillingssteder til store museer. Derudover var puljen ikke underlagt de samme betingelser som fondets øvrige uddelinger, men var præget af en høj grad af fleksibilitet for at kunne imødekomme institutionernes forskelligartede behov og genopretningsindsatser.

I alt 62 kunstinstitutioner modtog støtte på baggrund af ansøgninger: Arbejdermuseet, ARKEN Museum for Moderne Kunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum, C4 Projects, Copenhagen Contemporary, DAC – Dansk Arkitektur Center, Den Frie Udstillingsbygning, Den Hirschsprungske Samling, Designmuseum Danmark, Esbjerg Kunstmuseum, FABRIKKEN for Kunst og Design, f.eks., Frederiksbergmuseerne, Fuglsang Kunstmuseum, Faaborg Museum, Galleri 1,4 m3, Glasmuseet Ebeltoft, Hanstholm Art Space, Horsens Kunstmuseum, Kh7artspace, KunstCentret Silkeborg Bad, Kunsten Museum of Modern Art, Kunstforeningen Gl. Strand, Kunsthal for maritim æstetik, Kunsthal Galleri Image, Kunsthal Nord, Kunsthal Rønnebæksholm, Kunstmuseum Brandts, Louisiana Museum of Modern Art, Læsø Kunsthal, M100, Munkeruphus, Museet for Religiøs Kunst, Museum for Papirkunst, Museum Jorn, Museum Sønderjylland, Nivaagaards Malerisamling, NU galleri, Ny Carlsberg Glyptotek, Oluf Høst Museet, Ordrupgaard, Overgaden Institut for Samtidskunst, Primer, Regelbau 41, Ribe Kunstmuseum, Ringsted Galleriet, Simian, Skagens Kunstmuseer, SKAL Contemporary, Skovgaard Museet, Skovhuset Kunst & Natur, Sol, Sorø Kunstmuseum, SPOR Festival, Statens Museum for Kunst, Stereo Exchange, Trapholt, Udstillingsstedet Sydhavn Station, Vendsyssel Kunstmuseum, Vermilion Sands, Willumsens Museum, Øregaard Museum.

11

Ekstraordinær pulje til genstart af kriseramte kunst- Ny Carlsbergfondet har med de to puljer bevilget institutioner. Puljen fulgte op på sidste års gen- godt 65 mio. til danske kunstinstitutioner. startspulje, som alene var øremærket kunstmuseer.


SOCIALSIM

12

Computerspilsæstetik, sanselighed og humor er på spil i Hito Steyerls videoinstallation SocialSim, som ellers behandler alvorsfulde emner som politivold og social afretning. Værket består af to videoer, der kører i hvert sit rum.

mennesker lynhurtigt retter sig ind. Og dels som en kommentar til demonstrationer for Black Lives Matter eller optøjerne på Capitol Hill. Steyerl synes at pege på, at konspirationsteorier og racisme spreder sig, på samme måde som virus spreder sig.

I Dancing Mania omsluttes publikum af tre skærme med amerikanske politi- og bombehold, der danser til en simpel technorytme. Betjentene smitter hinanden med en dansevirus, som gør, at de ikke kan stoppe med at danse. Der trækkes historiske referencer til en lignende dansepandemi, som spredte sig i Europa i 1500-tallet. Men hos Steyerl genereres dansen ud fra algoritmer, der bygger på informationsstrømme såsom selvmordsrater eller forekomsten af optøjer på bestemte tidspunkter, også kaldet social simulation. Værket kan dels ses som en respons på vores tids pandemi, hvor

I værkets anden del rykker politimænd ind som avatarer på et museum på jagt efter stjålne malerier. Kunstværkerne er skiftet ud med digitale versioner, og her spiller algoritmerne også en helt central rolle. Steyerl ser tingenes dobbelthed og stiller sig kritisk over for den globale kapitalisme, misbrug af big data, overvågningsindustrien, racisme og antisemitisme.

HITO STEYERL (f. 1966) SocialSim (Dancing Mania), 2020 Trekanals videoinstallation Varighed: 18,19 min.

SocialSim, 2020 Enkanals-HD-video og live computersimulation Varighed: 18,19 min. KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Doneret af Ny Carlbergfondet

ATMOSFÆRISKE HVIRVLER Der er en interesse for systemer på spil i Julie Mehretus serie Slouching Towards Bethlehem. De fire fotogravures består af et virvar af organiske streger og geometriske former på manipulerede digitale billeder. De bevæger sig i spændingsfeltet mellem kontrol og intuition og kan ses som en visuel repræsentation af menneskets forsøg på at forstå kompleksiteten i en kaotisk og fragmentarisk verden. Mehretu kombinerer med sit formsprog kaos og orden gennem et fastlagt mønster og abstrakte, men løse bevægelser. De fire værkers titler henviser til de segl, som brydes i Johannes’ Åbenbaring. Det motivistiske afsæt fra Biblen kan ikke ses direkte, men åbner for en flanke af betragtninger over det ’ikke-afbilledlige’ i efterkrigstidens vestlige modernisme. Selvom Mehretu ikke er en del af den modernistiske

JULIE MEHRETU (f. 1970) First Seal (R 6:1), 2020 Second Seal (R 6:3), 2020 Third Seal (R 6:5), 2020 Fourth Seal (R 6:7), 2020 13

periode, bidrager hun til diskussionen af, hvordan man kan skildre rædsler og det inhumane i kunsten. Mehretus abstrakte landskaber sender en hilsen til kunsthistoriske strømninger, både de italienske futurister og den abstrakte ekspressionismes ’colour field paintings’. Hvert værk taler ind i en tid med turbulens og store omvæltninger som den globale coronapandemi og Black Lives Matter-bevægelsen. Med udgangspunkt i dette trækker Mehretu en hale af byplaner, demarkationslinjer og spor efter migrerende befolkninger efter sig. Et vigtigt skifte i hendes liv, som har haft betydning for hendes værker, var, da hun som barn flyttede med sin familie til USA fra Etiopien efter den etiopiske borgerkrig. Hun ser sin kunst som et sted, dette ’in-between place’, hvor hun kan skabe en mening for sig selv.

Fotogravure, akvatinte, flad bidning og sukkerakvatinte trykt på Somerset White Satin. 400 g. 170 × 208 cm Louisiana Museum of Modern Art Doneret af Ny Carlsbergfondet


KROPPEN SOM FORBINDELSESLED

FJERLET VINTERVEJR Det var efter at være blevet fyret fra sit job som børsmægler i 1883, at Gauguin tog skridtet og blev fuldtidskunstner. Grundet pengemangel og et mislykket forsøg på at få gennembrud i Normandiet flyttede Gauguin i 1884 til København, hvor hans kone Mette Gad og deres fælles børn allerede havde bosat sig året forinden. Pengene var små, men Gauguin havde en stærk malelyst og var optimistisk for fremtiden. Sneen i København var et godt motiv for de impressionistiske værker, Gauguin malede på det tidspunkt. Det eneste problem var vinterens kulde, som gjorde det svært at være udendørsmaler.

PAUL GAUGUIN (1848-1903) La Neige á Copenhague, 1884 Olie på lærred. 73,6 × 60 cm 14

Neige à Copenhague er netop et vinterbillede og viser villa- og parkkvartererne i København. Det er formentlig malet i familiens stuelejlighed på Gl. Kongevej, hvor man kunne kigge ud på gårdhaverne bag huset. Maleriet vækker minder om Skøjteløbere i Frederiksberg Have af samme kunstner, som findes i Glyptotekets rige samling af Gauguin-værker. Neige à Copenhague er et billede fra en periode, hvor Gauguin arbejdede på at få en lettere, mere lysfyldt stil. Værket har lette og atmosfæriske penselstrøg og en klar disponering af komposition og farvespil.

Ny Carlsberg Glyptotek Erhvervet med støtte fra Augustinusfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Ny Carlsbergfondet

15

Den grønlandsk-danske kunstner Pia Arke skabte pionérarbejde, da hun som den første beskæftigede sig med den komplicerede relation mellem Danmark og Grønland. Med sit dobbelte tilhørsforhold til de to lande bidrager Arke med et vigtigt og personligt blik på de to nationer og deres indbyrdes forhold i sine værker. Og med en kropslig tilgang synes hun at påtage sig den store opgave at forbinde de to steder.

kvinder, som efter sigende fik raserianfald på grund af vitaminmangel. I Pearys arkiv stødte Arke på et billede af en halvnøgen kvinde, som vrider sig af angst eller raseri, mens to mænd holder hende og poserer for kameraet. Hvem ville ikke få et hysterisk anfald i sådan en situation? Har kvindernes adfærd ikke blot været en naturlig reaktion på kolonisternes indtrængen på deres jord, og ikke mindst på deres kroppe?

I videoværket Arctic Hysteria ses en nøgen kvinde, som ruller, snuser og kravler rundt på et stort sorthvidt fotografi af et grøndlandsk landskab. Er det hysteri, når Arke river fotografiet under sig i stykker og kaster det ud over sig selv? Den umiddelbart meningsløse, men tydeligt iscenesatte handling fremkalder på sin vis den vestlige myte om ”kvindeligt hysteri”. Arke henter begrebet fra polarforskeren Robert E. Peary, hvis arkiv hun besøgte i New York i 1995. Begrebet blev anvendt til at beskrive en særlig depressiv tilstand blandt grønlandske

Arkes værker kan opleves på en udstillingsturné, som først er blevet vist på Louisiana og nu skal videre til Kunsten i Aalborg og Brandts i Odense. Ny Carlsbergfondet har støttet det engelsksprogede katalog i forbindelse med udstillingen og ydet støtte til erhvervelsen af en større pulje af værker til både The Albright-Knox Gallery i Buffalo og Nuuk Kunstmuseum i Grønland.

PIA ARKE (1958-2007) Arctic Hysteria, 1996 Video Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York

Ny Carlsbergfondet har støttet værkdonationer til Nuuk Kunstmuseum i Grønland og The Albright-Knox Gallery i Bufallo samt engelsksproget udstillingskatalog til udstillingen ”PIA ARKE”


SPRÆKKER TIL ANDRE DIMENSIONER Hos Porsager ligger tingene sjældent døde hen, men er ladet med energi. Hun er optaget af bevægelsen mellem det højenergetiske og det stilleliggende, ophidselse og udmattelse og den mulige åbning, der ligger imellem de to modpoler. Netop det undersøger hun i værket G.O.D. [GENERATOR. ORGANIZER.DESTROYER]. Her blotter Porsager en gammel vindmøllevinge for sin funktion, når hun skærer den op i meterlange stykker og lader dem ligge spredt på gulvet.

17

LEA PORSAGER (f. 1981) G.O.D. [GENERATOR.ORGANIZER. DESTROYER], 2020 Vindmøllevinge i 6 dele, glasfiber, samlet længde 19,6 m

Vindmøllen er nærmest blevet et nationalt symbol i dansk sammenhæng. Den ses overalt i landskabet som potent billede på den bæredygtige energi, der skal sikre os i fremtiden. Selv i opskåret tilstand er delene imponerende i størrelse. På den måde skaber Porsager en anderledes kropslig oplevelse af det ellers så velkendte. Gennem store åbninger kigger man ind i vingens hulrum. Man får associationer til kropsåbninger eller fornemmelsen af portaler til andre dimensioner. På trods af det markante temposkift, som vingen har undergået her, fra høj fart til total ro, synes den ikke mindre kraftfuld af den grund. Porsager er optaget af energi og vibrationer, også efter bevægelsen er afsluttet.

Moderna Museet, Stockholm Erhvervet med støtte fra Anna-Stina Malmborg og Gunnar Höglunds Stiftelse og Ny Carlsbergfondet


BLØDE BØLGER Kraften i Kirkebys grønne bølger undslipper næsten sproget. Man overvældes af et hav af lysende grønne farver i værket, og lyset synes at blive hentet frem af mørket i billedets mange bagvedliggende farvelag. Strukturerne vækker mindelser om tektoniske plader og tværsnit af jordlag, eller som titlen antyder: bløde bølger af grønt. Og på den måde bliver Kirkebys livslange interesse for naturen og hans uddannelse som geolog også nærværende i dette værk.

ALKYMISTISKE KRUKKER

omkranser bestemte områder og skaber samtidig forbindelse mellem sig. Med få enkle farvedetaljer, en lilla, lidt orange og en lysende gul, intensiverer han den grønne. Ikke mindst i kraft af værkets størrelse opsluges beskueren af det ekspansive dybe billedrum. Her får vi et kig ind i en verden, vi ikke umiddelbart har adgang til, hvor bløde urkræfter arbejder.

Det er med inspiration fra alkymien og de præ-rationalistiske forestillinger om naturen, at Cathrine Raben Davidsen, i samarbejde med arkitekt Kristine Jensen, har skabt 16 krukker støbt i bronze til Carlsberg Akademis nyrenoverede vinterhave. De store bronzekrukker var afsættet for Raben Davidsens arbejde med alkymi som tema. Krukkerne er blandt andet udsmykket med motiver af underjordiske vækster og mikroorganismer, såkaldte ’hydra-polypper’, gopler og alger. Alle sammen organismer, som lever i vand, og som ikke er synlige for det blotte øje. Andre krukker er udsmykket med alkymistiske begreber og stjernebilleder. Og Raben Davidsen gør også brug af totem-masker i udsmykningen af krukkerne; små ansigter, som på samme måde som i hendes maleriske arbejde viser en næsten magisk tidsløshed og flygtighed.

Ned gennem billedet løber kædeformationer af grønne felter i en uendelighed af forskellige nuancer. Nogle forekommer at være i en nedadgående, sidelæns eller opadgående bevægelse. På den måde skabes der en mærkbar spænding i maleriet, som trækker i forskellige retninger. Kirkeby skaber sammenhæng mellem felterne med sine karakteristiske skraveringer. De både udpeger og

18

PER KIRKEBY (1938-2018) Leiser Wellenschlag Grün, 2005 Olie på lærred. 200 × 300 cm

The Art Institute of Chicago Doneret af Ny Carlsbergfondet

19

CATHRINE RABEN DAVIDSEN (f. 1972) Aurora Consurgens, 2020-2021 16 krukker i patineret bronze. 75 × 75 cm, 90 × 90 cm

Titlen på Raben Davidsens udsmykning, Aurora Consurgens, refererer til en alkymistisk afhandling fra 1200-tallet. Alkymien står som billede på den ultimative forvandling, og værkets titel kan på dansk oversættes til ’opstigende morgenrøde’ og omhandler den alkymistiske proces, som minder om den, bronzekrukkerne har været igennem. Først modelleringen af krukkerne, derefter afstøbningen med den flydende bronze og til sidst patineringen, hvilket sker med ild.

Carlsberg Akademi Doneret af Ny Carlsbergfondet


HØJ CIGAR Kofoeds Cigar hedder Kofoeds Skoles nye udendørs vartegn. Bag værket står kunstnerduoen Randi & Katrine, som typisk arbejder i krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og sociale strukturer med værker, der som en art helhedsoplevelser bryder med normale tankemønstre og samtidig tjener et funktionelt formål. Randi & Katrine har en nærmest antropologisk tilgang til at arbejde sig ind på og gå i dialog med omgivelserne.

den stedsspecifikke udsmykning. Værket udmøntede sig i at blive et ekstravagant rygerum i form af en 8,5 meter høj cigar, udformet med banderole, rullede blade af kobber og gløder i toppen samt med indendørs rygefaciliteter som stole, bord og askebægere. Værket står ikke kun som et rygerum, men som et kunstværk fyldt med originalitet, humor og en forståelse for institutionens brugere.

Inden værket overhovedet tog form, inddrog Randi & Katrine sammen med forstander for Kofoeds Skole, Robert Olsen, skolens elever i processen. Kofoeds Skole er et tilbud til socialt udsatte mennesker, og blandt både skolens elever og lærere var der en del rygere. Randi & Katrine tog derfor afsæt i det specifikke behov for et rygeområde til

21

RANDI & KATRINE (f. 1947, f. 1976) Kofoeds Cigar, 2021 Bemalet stål, træ, tagpap, glas, kobber, zink, lysarmatur, beton og chaussesten Højde: 827 cm, diameter: 600 cm

Kofoeds Skole Doneret af Ny Carlsbergfondet


NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER I anledning af brygger Carl Jacobsens fødselsdag uddeler Ny Carlsbergfondet hvert år priser som en anerkendelse af personer, der yder en særlig indsats for dansk kunst- og kulturliv. I 2021 blev begivenheden traditionen tro fejret på Ny Carlsberg Glyptotek. Direktør for Den Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner, modtog Carl Jacobsens museumsmandslegat på 200.000 kr. Begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse:

22

”I sin relativt korte tid som direktør for Den Hirschsprungske Samling er det lykkedes Gertrud Oelsner ikke bare at styrke museets faglige profil, men også at omsætte den til overbevisende publikumsrettede initiativer. Ikke mindst museets vedholdende arbejde med huller og blinde vinkler i såvel egen samling som i dansk kunsts historie er eksemplarisk. For få år siden kendte de færreste til Bertha Wegmann. Men gennem målrettede erhvervelser og et massivt forskningsfokus, som snart udmønter

sig i både udstilling og publikation, har Den Hirschsprungske Samling med Oelsner ved roret formået at tilføje et væsentligt kapitel til vores fælles kunsthistorie.”

Kathrine Ærtebjerg modtog Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat på 200.000 kr. Begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse: ”Kathrine Ærtebjergs maleri har sin helt egen plads i dagens danske billedkunst. På hendes lærreder møder man umiddelbart figurer og genstande i noget, der ligner eventyruniverser. De er naive, sådan lidt børnetegningsagtige, holdt i stærke farvesammenstillinger. Dette er imidlertid blot et første lag, en slags ydre staffage. Går man tættere på, åbner værkerne en afgrund af noget grumt, noget makabert. De dukkelignende figurer på lærrederne ser ofte direkte på beskueren med indadvendt, insisterende alvor. Som om de ved noget om os, om verden, noget, som vi både skal vide og alligevel ikke må vide, noget, som ikke kan siges. Men som kan vises her, i disse kunstværker.”

Nina Beier modtog Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat på 200.000 kr. Begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse: ”I de seneste 15 år har Nina Beier markeret sig på den internationale scene. Hun er en af de danske samtidskunstnere, som har oplevet større berømmelse i udlandet, mens vi i Danmark har været lidt langsomme til at få øjnene op for hendes originalitet og høje kunstneriske niveau. Nina Beier hædres i dag for et virke, der udover højt internationalt format også udvikler skulpturen som kunstart. Hendes værker har en skarp sans for det underfundige, humoristiske og kritisk undersøgende, og hendes arbejde er en inspiration til at huske på, at kunst er noget andet end alt det, vi kender.” 23

Museumsinspektør på Louisiana Kjeld Kjeldsen modtog Ny Carlsbergfondets Hæderslegat på 300.000 kr. Begrundelsen fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse: ”Kjeld Kjeldsen er ikke bare Louisianas ekspert, han er Danmarks dygtigste formidler af arkitektur. I snart fem årtier har han med sin høje faglighed og enestående internationale netværk trukket arkitektur fra hele verden til Humlebæk med den ene øjenåbnende udstilling efter den anden. Visionært og kreativt har han samtidig fornyet selve udstillingsmediet med en tværæstetisk tilgang, der kobler arkitekturen med bl.a. billedkunst og design. Hans udstillinger tilgår altid verden og publikum med udgangspunkt i aktuelle og relevante spørgsmål og tendenser, som har vist betydningen af arkitektur i et samfundsmæssigt og globalt perspektiv. Kjeld Kjeldsen hædres for sit livslange arbejde med at formidle arkitekturen og dens verden, så den bliver både nærværende, relevant og sanselig.”


SKRØBELIGE STRUKTURER

24

Som en eksotisk fugl i bur står tårnet af dansk porcelæn. Håndmalede mælkekander, skåle og tallerkener er omhyggeligt stablet oven på hinanden i et hvidt fuglebur. Buret har form som et hus i flere etager med dekorerede vinduespartier og tagudhæng. En absurd opstilling, som giver én lyst til at gå tættere på for bedre at forstå, hvad man står overfor.

vores forestillingsevne. Hun får os til at se tingene på nye måder, når hun tankevækkende sammen- og sidestiller velkendte hverdagsgenstande. Brugen af fundne objekter er karakteristisk for Beiers arbejde. Hun er optaget af det, som bærer fortællinger om magtstrukturer med sig. Og hun udfordrer gængse måder at tænke på, når hun undersøger modsætningsfyldte karakterer.

Nina Beier sætter det danske porcelæn i scene som en skrøbelig struktur, der kan falde sammen når som helst. Som et feticheret objekt, man på afstand kan kigge på, men ikke som en reel brugsgenstand. Men så opdager man to underskåle, der er fastgjort til burets forfinede tagkonstruktion. Pludselig skabes der associationer til noget så uhøjtideligt som opvask i et opvaskestativ. Beier vender humoristisk tingene på hovedet og puffer til

Værket stiller skarpt på ikonisk dansk porcelæn og den værdi, vi har tillagt det. Stellet Empire blev lanceret af Bing & Grøndahl (nu Royal Copenhagen) i 1904, inspireret af Napoleons kroning i 1804. Med Beiers kritiske blik er genstandenes oprindelige betydning blevet sat til forhandling, og magtstrukturer blotlægges.

NINA BEIER (f. 1975) Empire, 2019 Empire-stel fra B&G (Royal Copenhagen), fuglebur i metal. 94,5 × 51 × 40 cm

ARKEN Museum for Moderne Kunst Doneret af Ny Carlsbergfondet

BIODIVERST Vincent van Goghs lille mesterværk Landskab fra Saint-Rémy kan meget vel have sneget sig ind under huden på L.A. Ring i de år, hvor han med base i Frederiksværk skildrede omegnens landskaber. Ring har med al sandsynlighed set van Goghs maleri som udstillingsstykke på Den Frie i 1893 og efterfølgende som privateje hos en nær bekendt. Rings motiv fra Frederiksværk deler både kompositoriske og stilistiske træk med van Goghs sydfranske landskab, som i dag befinder sig på Glyptoteket. Markvejens bevægelse fra venstre mod højre gentager de stærke diagonaler fra van Goghs motiv, og de er samtidig med til at gøre os opmærksomme på dynamikken mellem det fjerne i baggrunden og det meget nære, næsten påtrængende i forgrunden. Som kontrast til det knivskarpe, blå

25

L.A. RING (1854-1933) Mark med blomstrende slangehoveder. Frederiksværk, 1901 Olie på lærred. 40 × 60 cm

himmelpanorama har Ring forløst de vilde blomster, slangehovederne, i en heftig ekspressiv gestik, der sagtens måler sig med den hollandske mestermaler. De blå blomster er løst og hurtigt skitseret. Deres stilke fremstår som hidsige hvide ridser. Og det underliggende rødbrune græstørv er malet frem med tydelige penselstrøg, der går i alle retninger. Men hvor van Goghs landskab synes personligt, som en spejling af kunstnerens forvitrede sind i naturens fænomener, er koblingen mellem Rings blomstermark og det indre liv – sjælelivet, om man vil – mere subtil. Snarere synes slangehovedernes ekspressive stoflighed at finde afsæt i naturen selv. Vel at mærke naturen, når den er allermest ufriseret, utæmmet og overladt til sig selv.

Øregaard Museum Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet


SELVPORTRÆT I VITRINE Beskyttelse og eksponering. Vi kender vitrinen fra museer som et indelukke, hvor genstande opbevares, arkiveres og passes på for samtidig at blive stillet til skue for nysgerrige blikke. Dobbelttydigheden er et gennemgående vilkår hos Louise Bourgeois; også i dette skrøbelige glasbur, der på én gang lukker os ude og inviterer indenfor, og som både behersker og stimulerer vores begær. Som oftest i Bourgeois’ værker synes kunst og liv også i dette tilfælde at smelte sammen. De tre oprejste figurer bag glasset er velkendte motiver hos Bourgeois, men her bragt sammen i en ny konstellation. Figuren til venstre står rank og skeletagtig. En stor dråbe i sort gummi hænger punkteret af nåle med sytråd. Tråden hos Bourgeois trækker bogstaveligt talt tråde til hendes familiehistorie om forældrenes

26

27

LOUISE BOURGEOIS (1911-2010) Untitled, 2005 Tekstil, tråd, gummi, rustfrit stål, træ og glas. 241,3 × 200,7 × 109,2 cm

gobelinværksted. Samtidig refererer den til hendes fascination af edderkopper og deres spind, som både livslinjer og nervebaner. Den midterste figur består af stablede lyseblå puder, formentlig syet ud af kunstnerens aflagte tøj. På trods af konstruktionens umiddelbart stabile opbygning kommunikeres der en sårbarhed gennem materialerne. Og det får en til at overveje, hvor længe tårnet kan blive stående. Anderledes voluminøs er den sidste og tredje figur. Gamle brune stofposer falder tungt ned over hinanden i flere lag. De er indskrumpede og rynkede. De ligner en gammel kvindekrop, en moderfigur, der har mistet sin magt. I hinandens selskab fremstår de tre figurer som fysiske og symbolske lag af én og samme krop. En kvindekrop, måske kunstnerens egen?

Louisiana Museum of Modern Art Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet


TILBAGE TIL NEVADA Med små fine spor i landskabet forstyrrer Stig Brøgger stedets iboende orden, dets entropi, og får os til at se efter en ekstra gang. I 1969 rejste den danske kunstner til det vestlige USA, hvor han skabte en række værker i Nevada-ørkenen. Fem af disse værker har fundet vej tilbage til Nevada og er blevet en del af samlingen på Nevada Museum of Art i Reno. Med subtile interventioner i det tørre ørkenlandskab ændrer Brøgger på stedets eksisterende orden. Han bryder med terrænets logik, når han i fotoserien Mutation (Bushes, Nevada) placerer en af stedets buske i toppen af en anden rodfæstet busk. En uholdbar anordning, men en midlertidig

STIG BRØGGER (f. 1941-2021) Mutations (Bushes, Nevada), 1961 6 fotografier a 60 × 44 cm

28

Spray (Nevada), 1969 27 inkjet-farveprint. 24,5 × 29,5 cm i 9 rammer. 1 boks i metal og træ med 9 plastikbeholdere med originale prøver fra 1969 og 27 originale C-print fra 1970 og 27 diapositiver

LYRISKE RELIEFFER

afmærkning. Det samme gør sig gældende i serien Stacking I & II, hvor stablede jordflager næsten blender ind med den sprækkede undergrund. Brøgger registrerer de kortvarige konstruerede spor, som en art markører, fastholdt i fotografiet. Flere af værkerne afspejler således Brøggers optagethed af begrebet om entropi, et matematisk udtryk for et perfekt systems orden: ændrer man noget, stiger entropien. Og dermed opfordrer han os til at se. Værkserierne står samtidig tilbage som vidnesbyrd om kunstnerens egen formative rejse gennem disse landskaber – en rejse, hvor han blandt andet stiftede bekendtskab med kunstnere som Robert Smithson, Ed Ruscha og Joseph Kosuth.

Det er med referencer til både Akropolis’ skulpturer og fragmenter samt geologiske processer med tektoniske plader i bevægelse, at Veo Friis Jespersen har skabt en udsmykning til Det Danske Institut i Athen. Det stedsspecifikke kunstværk Nu, hvor ingenting er, hvad det var – om forvandling og eksistens er skabt af klassiske skulpturelle materialer, nemlig bronze og hvidt marmor. Men som titlen refererer til, er ingenting, hvad det var. Veo Friis Jespersen udfordrer materialerne ved at arbejde med en tilgang, som åbner op for det intuitive og tilfældige. Hun lader varm, flydende voks størkne i iskoldt vand som afsæt for sit videre arbejde. Resultatet er tre relieffer i foranderlige landskaber med bjerge og dale i bronze. Små eruptioner af bronze bygger sig skiftevis op og flyder ud. De næsten abstrakte landskabsformationer synes at være i bevægelse,

Structure of a Circular Tour, 1969 Tændstikæsker monteret på sort-hvid print. 175 × 115 cm Stacking I & II, 1969 Fotografi. 40 × 30 cm Doneret af Ny Carlsbergfondet

29

VEO FRIIS JESPERSEN (f. 1960) Nu, hvor ingenting er, hvad det var – om forvandlinger og eksistens, 2020 Thassos-marmor. 150 × 50 × 18 cm Bronze. 350 × 130 × 6 cm

som de hænger dér på væggen i instituttets gårdhave. På en anden væg hænger et fjerde relief i hvidt græsk Thassos-marmor. Relieffet giver samme oplevelse af bjerge, grotter og dale, men også af yderligere lag og folder. Nu i en blødere version, med større tyngde, fortolket i et andet materiale. Veo Friis Jespersens udsmykning går i dialog med den institution, som værkerne er skabt til. Det Danske Institut er placeret centralt i Athen, i Plaka, Øst for Akropolis. Institutionens formål er at fremme forsknings-, undervisnings- og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Instituttet hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det Danske Institut i Athen Doneret af Ny Carlsbergfondet


EFTER SYNDFLODEN Samtidig med FN’s 76. generalforsamling besøgte SUPERFLEX New York med to markante kunstneriske klimareplikker, der med lige dele humor og alvor tager forskud på en fremtid under havets overflade. Hver aften efter mørkets frembrud ankom en ny repræsentant fra verdenshavene til den ikoniske FN-bygning. I kæmpeformat og i form af en videoinstallation indtog dagens gæst hele den marmorbeklædte nordfacade på den 39-etagers høje bygning i dansende, opadgående bevægelser. De smukke, gopleagtige skikkelser er sifonoforer – skrøbelige, gelatinøse havdyr, der ligesom koraller er koloniale organismer. I stedet for et enkelt, helt væsen består sifonoforer af mange kroppe med forskellige funktioner, der arbejder kollektivt sammen for at sikre fælles overlevelse. En nok så passende metafor for, hvad der kræves af menneskeheden, hvis klimaforandringerne skal bremses.

31

SUPERFLEX Vertical Migration, 2021 Videoinstallation. 154 meter høj Vist på nordfacaden af FN-bygningen, New York Interspecies Assembly, 2021 Koralfarvet marmor. Variable mål

Og samtidig også ren og skær naturdokumentar med et opløftende, højaktuelt opråb. For sifonoforer er verdensmestre i at indtage og nedbryde CO2. En slags forgangsvæsner, der måske har lige så mange gode svar og løsninger som alverdens klimapaneler og generalforsamlinger. Længere nordpå i Central Park opstillede den danske kunstnergruppe en skulpturgruppe, der inkorporerer former, farver og teksturer, der egner sig til et stærkt og biodiverst marineliv. For hvorfor ikke gøre sig klar? Hvorfor ikke foregribe den øgede vandstand som følge af den globale opvarmning? De koralfarvede strukturer var i parken opstillet som en art samlingspunkt, hvor menneske og marineliv kan mødes i ”tværartslig sameksistens”, som SUPERFLEX selv formulerer det. En ny urbanitet til nye naboer.

Opstillet i Central Park, New York I samarbejde med ART 2030. Realiseret med støtte fra bl.a. Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Beckett Fonden og Ny Carlsbergfondet


Udgiver: Ny Carlsbergfondet Redaktion: Anne Søndergaard Anne Vincents Johansen Anna Hage Tekster: Anne Vincents Johansen Anna Hage Grafisk design: Studio Claus Due Tryk: Narayana Press Oplag: 650 Font: Fakt Pro Papir: 175 g. Colorplan Bright White 135 g. Colorplan Azure Blue 270 g. Colorplan Azure Blue 150 g. Scandia Smooth Natural Forside: Pia Arke Untitled (The Three Graces Collage), 1994 Louisiana Museum of Modern Art Indgår i engelsksproget udstillingskatalog støttet af Ny Carlsbergfondet

Foto: BRONZEHÆLD Abhishek Khedekar Anders Sune Berg HVOR FOLK FÆRDES Narayana Press SANSEMÆTTET LANDSKAB Fuglsang Kunstmuseum MONUMENTALE GOBELINER Camille Gasser, Mobilier national EKSTRA BOOST TIL KUNSTINSTITUTIONERNE Signe Højmark, Hanstholm Art Space Pressefoto, SMK SOCIALSIM Andrew Kreps Gallery, New York and Esther Schipper, Berlin © Hito Steyerl & VG Bild-Kunst, 2021 ATMOSFÆRISKE HVIRVLER Niels Borch Jensen Editions FJERLET VINTERVEJR Ny Carlsberg Glyptotek KROPPEN SOM FORBINDELSESLED Arctic Hysteria, 1996. Videostill SPRÆKKER TIL ANDRE DIMENSIONER David Stjernholm BLØDE BØLGER Anders Sune Berg ALKYMISTISKE KRUKKER Anders Sune Berg HØJ CIGAR Torben Petersen NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER Morten Holtum Kim Nilsson SKRØBELIGE STRUKTURER Malle Madsen BIODIVERST Bruun Rasmussen Kunstauktioner SELVPORTRÆT I VITRINE The Easton Foundation TILBAGE TIL NEVADA Stig Brøgger Estate LYRISKE RELIEFFER Leonidas Kourgiantakis EFTER SYNDFLODEN Lance Gerber, courtesy of SUPERFLEX

NY CARLSBERGFONDET BERETNINGSLISTE 2021

INDKØB OG UDDELING AF KUNSTVÆRKER – MUSEER: ARoS Aarhus Kunstmuseum

Joachim Koester: Ghost Mantis (1), (2), H. Grandis (2). 2015. Inkjet print. 3 værker. Jonah Freeman & Justin Lowe: Colony Sound (Metrovision, The Mansion, San San Studio, Radio Shield). 2019. Mixed media. Lilibeth Cuenca Rasmussen: Afghan Hound. 2011. C-print på Hahnemühle, monteret på dibond, indramning sort træramme. 5 værker. Nina Beier: Rich Copper Charleston, Choppy layers blunt bang, Curly marron fade pixie. 2015. Paryk af menneskehår og bemalet ramme. 3 værker. Sif Itona Westerberg: House of Dionysus (I), (III). 2020. Autoklaveret luftbeton og stålbolte. 2 værker. Tove Storch: Untitled. 2020. Aluminium, gips og flydende pigment.

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York

Pia Arke: Arctic Hysteria. 1996. S-VHS-video konverteret til DVD. Samme: Untitled (Teapot). Ca. 1990. Foto.

Centre Pompidou, Paris

Erik Thommesen: Figur. 1946. Træ. Samme: Mand. 1948. Træ. Karin Mamma Andersson: Absint. 2010. Træsnit. Samme: Munk. 2017. Litografi. Samme: Still Life. 2017. Litografi. Samme: Hålet. 2016. Blandede medier på papir. Samme: Käre barn. 2016. Blandede medier på papir.

Den Hirschsprungske Samling, København NY CARLSBERGFONDET Brolæggerstræde 5 1211 København K

32

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk

Eva Koch: Lækjum. 2011. Video.

Anna Sophia Petersen: En sovende kvinde med et rødt hovedtørklæde. U.å. Olie på lærred. Bertha Wegmanns arkiv. Tegninger, skitsebøger, adressebog, fotografier, staffeli, malerkasser.


Esbjerg Kunstmuseum

Ferdinand Ahm Krag: Rogue Planet II. 2020. Akryl på finer. Samme: The Book for Traversing Eternity. 2020. Blandet teknik på papir. 7 værker.

Fuglsang Kunstmuseum, Toreby

Allan Otte: Pink Wrap. 2021. Akryl på plade. Anne Marie Carl-Nielsen: Brummende tyr. 1894. Patineret bronze. Samme: Kentaurpige. 1902. Patineret bronze.

Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk

Julie Mehretu: Slouching Towards Bethlehem. 2020. Fotogravure, akvatinte, flad bidning og sukker-akvatinte trykt på Somerset White Satin 400 g. 4 værker. Louise Bourgeois: Uden titel. 2005. Tekstil, tråd, gummi, rustfrit stål, træ og glas. Tilskud.

Malmö Konstmuseum

Christian Falsnæs: Influence. 2012. Video. Tilskud. Samme: Solo. 2020. Performance. Tilskud.

Christine Løvmand: En blomsterkrans på et træ. 1828. Olie på lærred. Hesselholdt & Mejlvang: Save Our Souls. 2021. Terracotta. Tilskud. HEART – Herning Museum of Contemporary Art

Jaume Plensa: Herning Doors. 2019. 21 døre med tilhørende lamper støbt i aluminium.

Heerup Museum, Rødovre

Søren Behncke: Pyjamas og sivsko. 2020. Akryl på papir. Samme: Sivsko. 2020. Snor og nettoposer.

Holstebro Kunstmuseum

Lawrence Weiner: MATTER AS WE KNOW IT. 1995/2020. Folier og maling på væg.

Horsens Kunstmuseum

Emil Westman Hertz: Medicinlinje 5. 2014. Voks, pap, papir, grene og polystyren. Samme: Alt hvad der var er nu væk. 2014. Neonskilt, lagen og udstoppet høne.

Lilibeth Cuenca Rasmussen: Dragedukker. 2019. Video. Tilskud. Samme: Gynophobia. 2020. Video. Tilskud. Tue Greenfort: Horseshoe Crabs, Companion Species, YouTube Series I. 2013-2017. Video. Tilskud.

Medicinsk Museion, Københavns Universitet

Nicolai Howalt: Microscope glassbox. 2020. Archival pigment print. Samme: Microscope No. 1. 2020. Archival pigment print.

Moderna Museet, Stockholm

Lea Porsager: G.O.D. [GENERATOR.ORGANIZER.DESTROYER]. 2020. Opskårne vindmøllevinger. Tilskud. Samme: BARE EXCITATION. 2020. Aluminum. Tilskud.

mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Birke Gorm: common crazy II. 2020. Tekstil, for, garn. Samme: common crazy IV. 2020. Tekstil, for, garn. Samme: some girls’ mothers are bigger than other girls’ mothers (01). 2020. Tekstil, aluminium. Samme: ulterior motives (work animal). 2021. Tekstil, aluminium, garn. Samme: ulterior motives (female). 2021. Tekstil, aluminium, garn. Samme: loaf of meat (3658g). 2020. Terracotta, tekstil, korn, metal. Samme: huswif (SEVEN). 2021. Tekstil, metal.

Musée des Arts Décoratifs, Paris

Michael Geertsen: Uden titel. 2020. Glaseret keramik. Samme: Uden titel. 2020. Glaseret keramik.

Klara Lilja: Resurrection. 2021. Hvidler, sortler, porcelænsler, glasur, lystre, epoxy, stain, silke, m.v. Tilskud.

Kongernes Samling, København Gerdt Dittmers: Portræt af Frederik III. U.å. Olie på lærred. Tilskud.

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

A Kassen: Bronze Painting (II). 2020. Bronze. Hito Steyerl: SocialSim. 2020. Trekanalsvideo. Nina Beier: China. 2019. Porcelæn og fajance. Pierre Huyghe: Zoodram 2. 2010. Akvarium og levende havorganismer.

Pernille Pontoppidan Pedersen: Storknest. 2020. Glaseret keramik og træ. Samme: Female With Tweed Fez. 2020. Glaseret keramik og træ.

Poul Gernes: Store Rosa (Prinsessen – Prinsen – Kunstnerens bukser). 1981/1996. Portugisisk marmor og grå italiensk marmor.

Kunstmuseum Brandts, Odense

Sophie Dupont: 239 Breaths, 338 Breaths, 429 Breath og 356 Breaths. 2020. Olie på hør. 4 værker.

Museum Jorn, Silkeborg

Markus Lüpertz: Florentiner Sommer. 1970. Limfarver på lærred. Tilskud.

Anna Bjerger: Pioneers. 2020. Olie på aluminium.

Museum Salling, Skive

Anette Harboe Flensburg: Det døde birketræ. 2020. Olie på lærred. Samme: Knoglehegn. 2020. Olie på lærred.

Jesper Christiansen: Luften over Høve Stræde. 2020. Akryl, skolekridt, 2H blyant og gesso på hørlærred. Vilhelm Lundstrøm: Modelbillede. 1928-29. Olie på lærred.


Museum Sønderjylland, Tønder

Nuuk Kunstmuseum

Magnus Andersen: Farming Simulator. 2015-21. Akryl, træ, monitors, video 3:10 min loop. Tilskud. Samme: Et ægte hvepsebo. 2021. Tilskud. Samme: En gårdbestyrer byder velkommen. 2021. Tilskud.

Pia Arke: Dummy. 1997-2003. 49 collager med noter skrevet på en prøve til bogen Scoresbysundshistorier. Samme: Scoresbysund Panorama. 1997-2001. Fotografi. Samme: Tupilakosaurus - An interesting study about the Trissic Myth of Kap Stosch. 1999. Video. Samme: Uden titel (De tre gracier kontakt ark). 1993. Kontaktark. Samme: Untitled (Thule Collectors). 1992. Fotografi. Samme: Old School Map. 1992. Tegning på ældre kort. Samme: Camera Obscura. 1990. Printet på papir. Samme: Uden titel. 1990. Tegning.

Iben Høj: Blood Relations. 2016. Tekstil. Mette Vangsgaard: Amusement Park. 2021. Akrylmaling, gouache, udklip, fotokopi, på akvarelpapir. Trine Boesen: Dybet. 2021. Akryl på lærred. Samme: Nautilus. 2021. Akryl på lærred.

Vejen Kunstmuseum

Ejnar Nielsen: Seks malerier der tilsammen udgør skitsen til den urealiserede udsmykning af Festsalen på Københavns Rådhus. 1927-30. Olie på træ. Ejnar Nielsen og Elin Marcus: Syv stole med broderet betræk med blomstermotiver. Efter 1908. Stolene er broderet af Marcus efter Nielsens forlæg. Bemalet træ med vævet sædebetræk af uld. Mette Vangsgaard: Poliphilos træ. 2020. Håndblæst glas, glaseret keramik, LED og tekstil.

Ny Carlsberg Glyptotek, København

Christen Købke: En bacchantinde på en søtiger. 1839. Olie på lærred. Tilskud. Pierre-Adrien Dalpayrat: Uden titel. Ca. 1900. Stentøj og okseblodsglasur. Samme: Uden titel. Ca. 1900. Stentøj og okseblodsglasur.

Paul Gauguin: La Neige ă Copenhague. 1884. Olie på lærred. Tilskud.

Ribe Kunstmuseum

L.A. Ring: Sommerdag på Enø. En mark med modent korn i forgrunden. 1913. Olie på lærred. Tilskud.

Vendsyssel Kunstmuseum

Poul Ekelund: Høstlandskab. 1965. Olie på lærred. Samme: Både på strand. 1965. Olie på lærred.

Skagens Kunstmuseer

P.S. Krøyer: Skagen Sønderstrand. Tre optrukne både nær ved havet. Den forreste mørkeblå. Sejlene er foldet sammen om masterne. Gråvejr. 1882. Olie på lærred. Tilskud.

Willumsens Museum, Frederikssund

J.F. Willumsen: Interiør i Domkirken, ovenlys alene til højre. 1912. Olie og voksfarve på lærred.

Øregaard Museum, Hellerup Skovgaard Museet i Viborg

Joakim Skovgaard: Uden for Roms bymure. 1883. Olie på lærred. Samme: Landskab med personer i aftenlys ved en gård i Halland. 1882. Olie på lærred.

L.A. Ring: Mark med blomsterende slangehoveder. Frederiksværk, 1901. Olie på lærred.

Niels Skovgaard: Landskab med køer og en mark med høstakke. U.å. Olie på lærred. P.C. Skovgaard: Sommerlandskab med køer set fra Sandgraven i Vejby mod Ørby Bavn. 1843. Olie på lærred. Tilskud.

Sorø Kunstmuseum

Svend Johansen: Kongens Nytorv. 1926. Olie på lærred.

UDSMYKNINGER: Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health

Albert Mertz: Uddrag af Noteværk. 1964-79. Værker på papir og collage. Skraldebøger 42 stk. Rød/Blå 24 stk. Unikabøger 12 stk.

The Art Institute of Chicago

Per Kirkeby: Leiser Wellenschlag Grün. 2005. Olie på lærred.

Trapholt, Kolding

Ahmad Siyar Qasimi: Allegro. 2021. Olie på lærred. Julie Nord: Cat Lady. 2020. Yume-papir, akvarel, tusch, sytråd. Samme: Siren. 2020. Yume-papir, akvarel, tusch, sytråd.

Julie Nord: Fuglehvisker. 2020. Akvarel, blæk, blyant og sytråd på japansk papir. Kaspar Bonnén: All this I would give to you. 2019. Olie på lærred. Samme: Tabet er mit eget projekt med mig selv. 2019. Olie på lærred. Maria Wandel: Catherine. 2019. Akryl på lærred.

Aarhus Universitet, Universitetsparken

Bjørn Nørgaard: Ars – Scientia – Justitia. 2021. Bronze.

Carlsberg Akademi, København Cathrine Raben Davidsen: Aurora Consurgens. 2020-21. Patineret bronze. 16 værker.


CBS Station, Frederiksberg

AVPD: Glitch – GL-05. 2020. Archival pigment print.

Kofoeds Skole, København

Randi & Katrine: Kofoeds Cigar. 2021. Bemalet stål, træ, tagpap, glas, kobber, zink, lysarmatur, beton og chaussesten.

Greg Bogin: Chill Pill. 2019. Akryl og urethan på lærred.

Krogerup Højskole, Humlebæk

Kaspar Bonnén: Looking for Now. 2020. Olie på lærred.

Jason Revok: Spirograph_Small_2/20_Y/O/M/Cyan. 2020. Akryl og syntetisk polymer på lærred.

Molsskolen, Knebel

Siegfred Neuhaus: Landskab, Mols. 1950. Olie på lærred.

Retten i Roskilde

Anette Abrahamsson: Couch. 2003. Tempera på lærred.

Erik Steffensen: Alley. 2004. C-print på metallisk papir.

Pernille With Madsen: Scene of Jouissance. 2020. Fotografi. Samme: Solar Speed Spray. 2020. Fotografi. Samme: Dazzling Scenes of Hysteria. 2020. Fotografi. Samme: Animated Colony of Sister Taxa. 2020. Fotografi.

Birk Bjørlo: Apatite. 2019. Pigmenter, blæk, olie og polyester på krydsfinerplade med stålramme. Samme: Covellite. 2019. Pigmenter, blæk, olie og polyester på krydsfinerplade med stålramme. Samme: O 052. 2017. Olie på træ.

Mads Gamdrup: Komplementær Vol. 1-4. 2019. Fotografi printet på spejl. 4 værker.

Danmarks Ambassade i Indien, New Delhi

A Kassen: Bronze Pour. 2020. Bronze. Dorte Dahlin: Uden titel (I, II). 2004. Olie og jernpulver på lærred. Samme: Tulip II. 2004. Olie, lærred, stål, aluminium, glas og spejlglas.

Astrid Svangren: In original violet / Influenced transparent / Feeling emerald / Affected by honey yellow / Worker bee / Under influence of chestnut red / Singing pastel dust. 2017. Blackboard kridt og akryl på MDF, fyrretræsstativ.

Finn Mickelborg: Modulationer. 2002-05. Akryl på lærred. 4 værker.

Cathrine Raben Davidsen: Totem Falcon (Siena). 2018. Litografi. Samme: Medusa. 2018. Litografi. Samme: Hemlock (Plant). 2018. Litografi.

Inge Lise Westman: Skituren. Sne på fjeldet II. 2008. Olie på lærred. Samme: Vinterrejse. Vinter. 2000. Radering. 2 værker. Kehnet Nielsen: Uden titel (O.T.T.W.W). 2017. Olie på lærred. 2 værker. Samme: Berceuse. 1998. Litografi. Samme: R.M.C. I. 1991. Olie på lærred.

Hanne Skyum: Sortkrager. 2013. Hør på hør. Ivan Andersen: New Nordic Nature V. 2015. Olie, akryl og spraymaling på lærred.

Mogens Andersen: Stentrykkets Venner. 1995. Litografi. Samme: Uden titel. Grå/sort. 1985. Litografi. Samme: Uden titel. U.å. Litografi.

Kaspar Oppen Samuelsen: Uden titel. 2018. Litografi. 4 arbejder. Merete Barker: Fra en anden verden – Til en anden verden. 2014. Akryl på lærred.

Nanna Hertoft: Planteriget. 2000. Billedvævning med indigofarver. Samme: Textilt Landkort. 1998. Vævning i uld, hør og bomuld. Samme: Billedtæppe. 1991. Vævning i uld, hør og bomuld.

Morten Løbner Espersen: Moon Jar. 2018. Stentøj. Søren Martinsen: Høballe. 2017. Akryl og olie på akrylgrunderet hørlærred.

Per Kirkeby: Hansetryk. 2009. Silketryk. 3 værker. Det Danske Institut i Athen

Veo Friis Jespersen: Nu, hvor ingenting er, hvad det var – om forvandlinger og eksistens. 2020. Thassos-marmor og bronze.

Regionshospitalet Gødstrup

Alexander Tovborg: Sfinksen og den pansrede jomfru (selvportræt som Jeanne d’Arc). 2018. Akryl, akvarel, blyant, filt og bladguld på træpanel. Mie Olise Kjærgaard: The Woman with the Three-Eyed Hat and Her Son. 2018. Akryl på lærred.

Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet), Tórshavn

Rannvá Kunoy: After History. 2018. Akryl på lærred. Tilskud.

Malene Landgreen: Electric Berlin. 2019. Olie på lærred. Samme: Uden titel 15. 2015. Litografi.

Vestre Landsret, Viborg

Jesper Christiansen: Op Alle De Ting (Martin A. Hansens cykeltur). 2020. Akryl, skolekridt, farveblyanter, 2H-blyant og gesso på hørlærred.


ANDRE KUNSTINDKØB – DISPONIBLE: Andreas Albrectsen

Untitled (Bella). 2021. Blyant på papir.

Anna Stahn

A ghost in the Airbnb. 2021. Grafit og kul på papir. Hvid træramme med museumsglas. Walking little heart shaped butt chin. 2021. Grafit og kul på papir. Hvid træramme med museumsglas. Gucci outlet dressing room. 2021. Grafit og kul på papir. Hvid træramme med museumsglas. Blue mussle. 2021. Grafit og kul på papir. Hvid træramme med museumsglas. Poodle woman. 2021. Grafit og kul på papir. Hvid træramme med museumsglas. Checkered obsession. 2021. Grafit og kul på papir. Hvid træramme med museumsglas.

Anne Mette Larsen

Oktobers offergave. 2021. Farvet papirgarn og silke.

Asmund Havsteen-Mikkelsen

Sadness is like Water Running Down. 2021. Olie på lærred.

Astrid Marie Christiansen

Orange Traffic. 2020. Akrylmaling, akvarel og farveblyant på lærred. Yellow Traffic. 2020. Akrylmaling, akvarel og farveblyant på lærred. Floors of Elsewhere. 2021. Akrylmaling, akvarel og farveblyant på lærred. Floors of Elsewhere II. 2021. Akrylmaling, akvarel og farveblyant på lærred.

Christian Schmidt-Rasmussen

Darío Escobar

Eske Kath

Gudrun Hasle

Hannah Toticki

Framing Presence. 2020. Valcromat, akrylplade, wire. Protection Against Heartache. 2021. Glaseret stentøj, grus, elastik og aluminium. Protection Against Unfulfilled Expectations. 2021. Glaseret stentøj, spraymaling, uld, akryl og PVC. Protection Against a Feeling of Emptiness. 2021. Glaseret stentøj, skum, gips, cement.

HuskMitNavn

Sugar Daddy. 2021. Akryl på lærred. The Underpath. 2021. Akryl på lærred.

Joachim Koester

Cannabis (#2) (coloured cannabis). 2019. Inkjet på Epson Exhibition Fiber. Cannabis (#4) (coloured cannabis). 2019. Inkjet på Epson Exhibition Fiber.

John Kørner

Blackberry Branches in the Light Hole. 2021. Akryl på lærred.

Karen Bennicke

Urban Complex VI. 2016. Terracotta.

Kaspar Bonnén

Where?. 2020. Olie på lærred.

Kaspar Oppen Samuelsen

Goodbye Horses #10. 2021. Gouache, blyant, lim, papir og lærred på lærred.

Kent Iwemyr

Han som aldrig fick vara Lucia. 2020. Akryl på hørlærred. Cykeltjuvarna. 2020. Akryl på hørlærred. Skogstjärnen fjärran sig gömmer. 2020. Olie på hørlærred. Under Bar Himmel. 2020. Akryl på hørlærred. Konstiga ärø människans vägar. 2020. Olie på hørlærred.

Keren Cytter

Untitled. 2021. Kuglepen på papir.

Marie Kølbæk Iversen

Portents. 2021. Videoinstallation i to dele (4K native). Variable visningsmedier.

Martha Kramær

UT I. 2021. Akryl på lærred. UT II. 2021. Aryl på lærred.

Mie Olise Kjærgaard

Mother and Son on Viking Ship. 2021. Akryl på lærred.

Nina Beier

Portrait Mode. 2011. Genbrugstøj, plexiglas, egetræsramme.

Nour Fog

Pink Organ. 2021. Stentøj med lyserød glasur. Fertility Figure. 2021. Stentøj med lyserød glasur. Venus Boy. 2021. Stentøj med lyserød glasur.

Strøget 1973 No.3. 2021. Akryl på lærred. Strøget 1973 No.6. 2021. Akryl på lærred. Strøget 1973 No.8. 2021. Akryl på lærred. Strøget 1973 No.14. 2021. Akryl på lærred. Strøget 1973 No.16. 2021. Akryl på lærred. Strøget 1973 No.19. 2021. Akryl på lærred.

Obverse & Reverse XXVIII. 2016. Latex, læder, snor og stål.

Contained Landscape. 2021. Akryl på hør. Contained Landscape (Square). 2021. Akryl på hør. Contained Landscape #1. 2021. Akryl på lærred.

Flag (1). 2011. Broderi på tekstil. Flag (11). 2011. Broderi på tekstil. Flag (14). 2011. Broderi på tekstil. Motherhod. 2020. Tråd og tekstil.


Rikard Thambert

Herreløs Kat. 2021. Bronze og diabas. Skyggen. 2021. Bronze og diabas. Kanal. 2021. Bronze og diabas. Søm. 2021. Bronze og diabas.

PUBLIKATIONER – TILSKUD: Antoni Legacy

Sara Alfort Manden der tegnede Danmark. Fortællingen om Ib Antoni af Sara. 2021.

Susanne Wellm

Young woman on her way. 2021. Vævet giclee print, akrylmaling, flourescerende maling og bomuldstråd.

BORCH Editions

Niels Borch Jensen, Susan Tallman No Plan at All. How the Danish Printshop of Niels Borch Jensen Redefined Artists’ Prints for the Contemporary World. 2021.

Søren Martinsen

Kors. 2021. Olie på lærred. Danske Kunsthåndværkere & Designere

Anni Nørskov Mørch, Kit Vatit Jensen (red.) Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2021.11.25 Takeaway. 2021.

Den Hirschsprungske Samling

Mette Bøgh Jensen og Camilla Klitgaard Laursen An Angel’s Kiss. Sick girls in Nordic art. 2021.

Den Hirschsprungske Samling

Mette Bøgh Jensen og Camilla Klitgaard Laursen Englens kys. Syge piger i nordisk kunst. 2021.

Dorte Østergaard Jakobsen

Dorte Østergaard Jakobsen og Pernille Anker Kristensen (red.) Jakob Berg - Møbler. 2021.

Fie Marie Johansen

Tove Thage Fie Johansen. All the Things You Are. 2021.

Flemming Friborg

Flemming Friborg Gauguin. Mesteren, Monsteret og Myten. 2021.

Foreningen Periskop

Foreningen Periskop (udg.) Periskop Nr. 25, 2021. Sorthed. 2021.

Foreningen Periskop

Signe Havsteen, Adam Bencard og Maria Fabricius Hansen (red.) Organiske Billeder. Periskop nr. 26. 2021.

Frederiksbergmuseerne

Astrid la Cour (red.) Event Horizon by Thomàs Saraceno. 2021.

Fuglsang Kunstmuseum

Guri Skygge Andersen, Susanne Bangert, Anna Schram Vejlby (red.) Udendørs. Landskabsmaleren Hans Friis. 2021.

Gads Forlag

Anne Christiansen Brendekilde. Liv og værk. 2021.

Trine Søndergaard

Strude #27. 2007. Archival pigment print. Ed. 4/5 + 2 AP. Hovedtøj #20. 2020. Archival pigment print. Ed. 1/5 + 2 AP. Hovedtøj #22. 2020. Archival pigment print. AP 1. Hovedtøj #46. 2020. Archival pigment print. Ed. 4/5 + 2 AP.

Tue Greenfort

1 Kilo PET. 2021. Smeltede PET-flasker i forskellige størrelser.

Wangechi Mutu

Seanimal. 2014. Originallitografi på 300 g. Velin d’Arches-papir.

Wardell Milan

November 25, 2018. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g. The Priest. The Shooter. The Flag. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g. Trump riding his own dick. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g. Cops shot the Kid. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g. We are a War Country. This is War time. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g. Fuck the Klan. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g. I am not crazy life is. 2019. Akvatine, linjegravering, blødgrundsætsning, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, koldnålsradering, Hahnemühle Bütten 300 g. They have twenty billion irresponsible dollars to spend. 2019. Akvatine, linjegravering, forbrænding, spit bite akvatinte, sugar lift akvatinte, Hahnemühle Bütten 300 g.


Gl. Holtegaard

Marie Oxholm Zigler (red.) MÉCANIQUE MODERNE: Franciska Clausen, Fernand Léger & Gösta Adrian-Nilsson. 2021.

Listasavn Føroya/ Færøernes Kunstmuseum

Nils Ohrt Mellem Færøerne og maleriet. Samuel Joensen-Mikines, Ruth Smith, Ingalvur av Reyni. 2021.

Göteborgs Kunstmuseum

Johan Sjöström Trine Søndergaard 203 Works. 2021.

Louisiana Museum of Modern Art

Lærke Rydal Jørgensen og Anders Kold (red.) Pia Arke. Dream and Repression. 2021.

Helene Gamst

Helene Gamst, Roulette Russe (red.) People are the Ultimate Spectacle. Esben Weile Kjær. 2021.

Louisiana Museum of Modern Art

Lærke Rydal Jørgensen, Matthias Seeberg og Arthur Jafa (red.) Arthur Jafa, MAGNUMB. 2021.

Helene Gamst, Roulette Russe

Helene Gamst, Roulette Russe (red.) AVPD. Mono, Works, Essays. 2021.

Mette Winckelmann

Milena Høgsberg (red.) Mette Winckelmann: Flags of freedom. 2021.

Holstebro Kunstmuseum

Teresa Østergaard Petersen Eigi Einhamr. Jernalderens guldbrakteater og den åbne krop som form. 2021.

Mie Olise Kjærgaard

Mie Olise Kjærgaard Disobedient Muses. 2021.

Informations Forlag

Sianne Ngai Vores æstetiske kategorier. Det gakkede det nuttede og det interessante. 2021.

Mikael Bøgh Rasmussen

Bent Holm og Mikael Bøgh Rasmussen (red.) Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe. 2021.

Informations Forlag

Jacques Rancière Den frigjorte beskuer. Det sanseliges deling. Bibliotek for ny kunstteori #4. 2021.

Museum Jorn

Christian Kortegaard Madsen (red.) Cobra – the women artists/de kvindelige kunstnere. 2021.

Jacob Lund Weinreich

Jacob Lund (red.) The Nordic Journal of Aesthetics 61-62. 2021.

Ny Carlsberg Glyptotek

Anna Manly og Christine Horwitz Tommerup (red.) Auguste Rodin – Forskydninger. 2021.

Jesper Palm

Lisbeth Bonde Jesper Palm, Malerier 2011-21. En monografi. 2021.

Patrick Kragelund

Patrick Kragelund The Latin Inscription of Medici Florence. Piety and Propaganda, Civic Pride and The Classical Past. Analecta Romana Instituti Danici - Supplementum LV. 2021.

Karen Skovbjerg

Karen Skovbjerg Kysset – en kulturhistorie. 2021. Ribe Kunstmuseum

Anna Schram Vejlby (red.) Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive kunst. 2021.

Rubina Raja

Rubina Raja, Julia Steding, and Jean-Baptiste Yon (red.) Excavating Palmyra. Harald Ingholt’s Excavation Diaries: A Transcript, Translation, and Commentary. 2 vols. 2021.

SABSAY Gallery

Mai Dengsøe et al. (red.) Poppies mutate into bats. Ursula Reuter Christiansen. A 60 year Expanse of Paintings. 2021.

Skagens Kunstmuseer

Mette Harbo Lehmann et Dominique Lobstein (red.) The Blue Hour of Peder Severin Krøyer. 2021.

Kirsten Christensen

Kirsten Christensen. Min mor og mig, og hvorfor hun mistede kimen til oprør undervejs. 2021.

Kunstforeningen GL STRAND

Erik Steffensen, Teresa Østergaard Nielsen og Anne Kielgast (red.) Gnist. J.F. Willumsen/Olivia Holm-Møller/Asger Jorn. 2021.

Kunstmuseum den Haag

Glenn Adamson Triumph and Catastrophe. Morten Løbner Espersen. 2021.

Lars Morell

Lars Morell Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne. 2021.


Skagens Kunstmuseer

Mette Harbo Lehmann et Dominique Lobstein (red.) L'heure Bleu de Peder Severin Krøyer. 2021.

Skovgaardmuseet i Viborg

Maren Bramsen, Oskar Væver (red.) Anette Harboe Flensburg. Træerne findes. 2021.

Statens Museum for Kunst

Sophie Tates (red.) Kirchner og Nolde. Ekspressionisme Kolonialisme – til diskussion. 2021.

NY CARLSBERG GLYPTOTEK: Driftstilskud 2021. Midler til en række digitale indsatser. Dækning af udgifter til 4. fase af indeklimaprojekt. Støtte til etablering af nye lydanlæg i centrale publikumsområder. Støtte til renovering af pyramiden over mausoleet på Hack Kampmanns bygning samt renovering langs husets facader og de indre gårde.

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE: Statens Museum for Kunst

Hanne Kolind Poulsen Piranesi – syner og sandhed. 2021.

Statens Museum for Kunst, København

Tillægsbevilling til digitalisering af Sonja Ferlov Mancobas brevarkiv.

Strandberg Publishing

Eva Pohl Gennembrud. Kvinder i dansk kunst fra 1600-tallet til i dag. 2021.

KUNSTVIDENSKABELIG FORSKNING: Clay Keramikmuseum Danmark, Tillægsbevilling til ph.d.-projektet ”Axel Saltos rolle hos Den Kgl. Porcelainsfabrik”. Middelfart

Strandberg Publishing

Strandberg Publishing

Jannie Rosenberg Bendsen, Dorthe Bendtsen Drømmen om eget hus – Statslånshuse 1933-1959. 2021. Designmuseum Danmark, København

Tillægsbevilling til ph.d.-projektet ”Knud V. Engelhardt – en designhistorisk monografi”.

Ny Carlsberg Glyptotek, København

Tillægsbevilling til ph.d.-projektet ”Antikken i det 21. århundrede”.

Kirsten Toftegaard Marie Gudme Leth – en pioner i dansk stoftryk. 2021.

Tina Enghoff

Tina Enghoff, Peter Berliner, Inge Høst Seiding & Louise Wolthers Displaced. 2021.

Vendsyssel Kunstmuseum

Maja Barsøe, Kirsten Tange Maagaard og Sine Kildeberg (red.) Poul Ekelund. Levende skabning. Levende landskab. 2021.

Tillægsbevilling til ph.d.-projektet ”Samleren Rodin”.

ANDRE FUNDATSMÆSSIGE FORMÅL: Adam Mickiewicz University, Poznan

Støtte til afholdelse af international konference om Vilhelm Hammershøi.

Akademiraadet

Støtte til etablering af ny formidlingsplatform.

Fondation Beyeler

Tilskud til udstillingen ”Olafur Eliasson” i foråret 2021.

CHART

Støtte til etablering af en ny, redaktionel platform.

Copenhagen Architecture Festival / MICHAU+

Støtte til performance-program på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal under Copenhagen Architecture Festival 2021.

Det Danske Institut i Athen

Støtte til danske kunstneres og forskeres ophold ved Det Danske Institut i Athen.

REJSER OG KONFERENCER: Det Fynske Kunstakademi

Studierejser i 2020 og 2021.

Det Jyske Kunstakademi

Studierejser i 2021.

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Studierejser i 2020 og 2021.


Fotografisk Center

Johan Zimsen Kristiansen

Fotografisk Center 25 år. Jubilæumsudstilling og antologi samt arkivformidlingsprojekt.

Støtte til digitalisering af to videospoler med eksperimentalfilm af billedkunstner Niels Nedergaard.

EKSTRAORDINÆR PULJE UNDER COVID-19: Arbejdermuseet

Støtte til realisering af udstillings- og publikumsprogrammet ”Når stregen taler”.

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Støtte til realisering af udstillingen ”Leonora Carrington”.

Le Bicolore (Maison du Danemark, Paris)

Støtte til treårigt strategisk udviklingsprojekt i 2021-23 med fokus på digital formidling af dansk samtidskunst i Frankrig.

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Støtte til gennemførelse af udstillingsprogram for 2022.

Mauro Patricelli

Støtte til Bella Ballerina. En dokumentaropera om etruskernes dans.

c4 projects

Støtte til realisering af udstillingsprogram 2022.

Monoeffect

Lars Lundehave Hansen: INDEX – 20 years of Soundart. 2021. Katalog-udgivelse på vinyl. Tilskud.

Copenhagen Contemporary

Støtte til gennemførelse af udstillingen ”Light & Space”.

DAC – Dansk Arkitektur Center

Støtte til etablering af permanent udstilling om dansk arkitektur.

Museet for Samtidskunst

Etablering af et nyt Museet for Samtidskunst – uden kunstbygning. Den Frie Udstillingsbygning

Støtte til implementering af ny forretningsmodel ”Hvor mennesker mødes”.

Den Hirschsprungske Samling

Støtte til realisering af udstillinger, formidlingsprogrammer samt gennemførelse af langsigtet, strategisk brandingproces.

Designmuseum Danmark

Støtte til realisering af formidlingskonceptet ”Genstart Design”.

Esbjerg Kunstmuseum

Støtte til prismepavillon af Olafur Eliasson til opstilling i museets omskabte skulpturgård.

FABRIKKEN for Kunst og Design

Støtte til gennemførelse og omlægning af publikumsrelaterede formater.

f.eks.

Støtte til realisering af udstillingsprogrammer.

Frederiksbergmuseerne

Støtte til målrettet digital markedsføring og publikumsaktiviteter, herunder lydvandringer samt udvikling af fleksibel museumsformidling.

Fuglsang Kunstmuseum

Støtte til markedsføring, formidling, konservering og scenografi.

Faaborg Museum

Støtte til udstillingsaktiviteter, PR-fremstød, formidling i det offentlige rum og øget brugervenlighed og videnindsamling.

Galleri 1,4 m3

Støtte til realisering af udstillinger i 2021 og 2022.

Overgaden Institut for Samtidskunst

Støtte til strategisk udvikling af Overgaden: nye formater – nye rum.

Ringsted Galleriet

Udstillingsprogram, SAMMENSTØD 2021, på Ringsted Galleriet.

Statens Museum for Kunst

Tilskud til 1. fase af ”The Vilhelm Hammershøi Digital Archive (VHDA)”.

SUPERFLEX

Vertical Migration, 2021. Videoinstallation. Vist på nordfacaden af FN-bygningen, New York. Tilskud. Interspecies Assembly, 2021. Koralfarvet marmor. Opstillet i Central Park, New York. Tilskud. I samarbejde med ART 2030. Realiseret med støtte fra bl.a. Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Beckett Fonden og Ny Carlsbergfondet.

The Performance Agency

Støtte til performanceværket ”The Big Gang Bang Theory” af Maja Malou Lyse og Esben Weile Kjær.

Uffe Isolotto

Støtte til Den danske pavillon, Venedig Biennalen 2022.

World Fairs ApS

Støtte til Enter Art Fairs Kunstprogram 2021.


Glasmuseet Ebeltoft

Støtte til realisering af program med udstillings-, marketing- og vækstinitiativer.

Museet for Religiøs Kunst

Støtte til etablering af børnehjørne og udarbejdelse af faste formidlingsforløb.

Hanstholm Art Space

Støtte til gennemførelse af kunstprogram.

Museum for Papirkunst

Støtte til realisering af nyt udstillings- og eventprogram.

Horsens Kunstmuseum

Støtte til realisering af arrangementsprogram og markedsføringstiltag.

Museum Jorn

Støtte til langsigtet aktivering af Museum Jorns gårdmiljø.

Kh7artspace

Støtte til realisering af projektet ”Køkkensamtaler – et uformelt samtalerum”.

Museum Sønderjylland

Støtte til øget marketingindsats på to udstillinger på hhv. Kunstmuseet i Tønder og Kunstmuseet Brundlund Slot.

KunstCentret Silkeborg Bad

Støtte til gennemførelse af udstillings- og formidlingsaktiviteter. Nivaagaards Malerisamling

Støtte til realisering af udstillingsprogram.

NU galleri

Støtte til gennemførelse af udstillingsprogram.

Ny Carlsberg Glyptotek

Støtte til udvikling af formidlingsprojektet ”Levende bygninger – På opdagelse i Glyptotekets arkitektur”.

Oluf Høst Museet

Støtte til revitalisering af publikumsrettet formidling.

Ordrupgaard

Støtte til realisering af ny publikumsindsats målrettet de unge.

Overgaden Institut for Samtidskunst

Støtte til programrække, herunder performances og et tværkulturelt litterært og dramatisk arrangement.

Primer

Støtte til realisering af udstillingsprogram samt et organisatorisk udviklingsprojekt.

Regelbau 411

Støtte til genopsætning og genåbning af udstillingen ”Lightroom”.

Ribe Kunstmuseum

Støtte til gennemførelse af særudstillinger, fastholdelse af museets faglige medarbejdere og genopbygning af relationer til brugere.

Ringsted Galleriet

Støtte til konceptudvikling, borgerinddragende tiltag og kunstformidling i forbindelse med udstillinger i det offentlige rum i 2023.

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Støtte til realisering af et udvidet kunstnerisk program ”Kunsten after Dark”.

Kunstforeningen GL STRAND

Støtte til udvikling af program og publikumsfremmende initiativer.

Kunsthal for maritim æstetik

Støtte til gennemførelse af udstillingen ”Jordtegn”.

Kunsthal Galleri Image

Kunsthal Nord

Kunsthal Rønnebæksholm

Støtte til udvikling af hjemmeside og webshop.

Støtte til gennemførelse af eventserien ”KunstArt, et kuratorisk samarbejde mellem Kunsthal Nord, Kunstpionererne og Kunst & Teknologi (Aalborg Universitet)”.

Støtte til realisering af en række fællesskabsdannende udstillinger og læringsaktiviteter.

Kunstmuseum Brandts

Støtte til realisering af udstillingsprogrammet ”Køn og Kunst” samt en øget markedsføringsindsats.

Louisiana Museum of Modern Art

Støtte til bevaring og udvikling af Louisiana Channel.

Læsø Kunsthal

Støtte til formidling af international kunst i lokalsamfundet.

M100

Støtte til formidlingstiltag i forbindelse med udstillinger i efteråret 2021.

Simian

Støtte til realisering af udstillings- og formidlingsprogram for den treårige periode 2022-2024.

Munkeruphus

Støtte til realisering af ny profil og årsprogram 2022 med fokus på formidling og aktiviteter.

Skagens Kunstmuseer

Støtte til konservering af en større samling værker på papir.


SKAL Foreningen for samtidskunst

Støtte til realisering af udstillingsprogram, performanceprojekter og et tværfagligt symposium.

Skovgaard Museet i Viborg

Støtte til realisering af projektet ”Nye møder med kunsten”.

Skovhuset Kunst & Natur

Støtte til gennemførelse af ny vision med fokus på samspillet mellem samtidskunst og natur.

Sol, Nexø

Støtte til gennemførelse af udstillingsprogram.

Sorø Kunstmuseum

Støtte til realisering af publikumsfremmende tiltag.

SPOR festival

Støtte til realisering og formidling af udstillingsaktiviteter i 2021 og 2022.

Statens Museum for Kunst

Støtte til realisering af udstillingerne ”Efter Stilheden – kunstens kvinder tager ordet” og ”Piranesi – syner og sandhed”.

Stereo Exchange

Støtte til realisering af udstillingsprogram, bogprojekt og podcast.

Trapholt

Støtte til realisering af udstillingsprojektet ”Verner Panton – Farver en ny verden”.

Udstillingsstedet Sydhavn Station

Støtte til gennemførelse af udstillingsprogram.

Vendsyssel Kunstmuseum

Støtte til realisering af publikums- og formidlingstiltag samt udstillingsprogram.

Vermilion Sands

Støtte til gennemførelse af udstillingsprogram i 2022.

Willumsens Museum

Støtte til dækning af manglende entréindtægter i perioden 9. december 2020 - 21. april 2021.

Øregaard Museum

Støtte til realisering af husstandsomdelt avistillæg og 11 korte film om museet og samlingen i forbindelse med 100-års jubilæumsudstilling.


3

FORORD: GENSTART OG FORNYELSE

18

BLØDE BØLGER

4

BRONZEHÆLD

19

ALKYMISTISKE KRUKKER

6

HVOR FOLK FÆRDES

20

HØJ CIGAR

7

SANSEMÆTTET LANDSKAB

22

NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER

8

MONUMENTALE GOBELINER

24

SKRØBELIGE STRUKTURER

10

EKSTRA BOOST TIL KUNSTINSTITUTIONERNE

25

BIODIVERST

12

SOCIALSIM

26

SELVPORTRÆT I VITRINE

13

ATMOSFÆRISKE HVIRVLER

28

TILBAGE TIL NEVADA

14

FJERLET VINTERVEJR

29

LYRISKE RELIEFFER

15

KROPPEN SOM FORBINDELSESLED

30

EFTER SYNDFLODEN

16

SPRÆKKER TIL ANDRE DIMENSIONER

33

BERETNINGSLISTE 2021

Brolæggerstræde 5 1211 København K

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk