Ny Carlsbergfondet Årsblad 2018

Page 1

NY CARLSBERGFONDETNY CARLSBERGFONDET 2018NÅR KUNSTNEREN ER EN PARENTES

Umiddelbart synes det svært at være skeptisk på vegne af billedkunsten. Lysten til og interessen for samtidskunst har aldrig været større end nu. Det mærker vi i Ny Carlsbergfondet i form af de mange yderst kvalificerede ansøgninger, vi modtager. Og kigger man lidt ud over egen næsetip, er signalerne de samme. Vores kunstmuseer leverer årlige besøgsrekorder, også når de som nu i stadig højere grad satser på den udfordrende samtidskunst. Vi ser i det hele taget en kunstscene i eksplosiv vækst, og som tilmed er blevet langt mere seriøs, professionel og internationaliseret. I dag er det langt fra uvant, at danske kunstnere indtager nogle af verdens mest prestigiøse udstillingssteder, eller at udenlandske kunstmuseer indlemmer dansk kunst i deres samlinger. Glansbilledet falmer til gengæld, når man graver lidt grundigere og dybere ned i kunstnernes egne økonomiske vilkår. Det har professor ved CBS, Trine Bille, gjort. Med støtte fra Statens Kunstfond, Bikubenfonden og Ny Carlsbergfondet har hun og gode kollegaer bedrevet et enormt dataindsamlingsarbejde, som for nylig blev udgivet i rapporterne ”Billedkunstens økonomiske rum”. Konklusionerne tegner desværre ikke overraskende et utvetydigt billede af en kunstnerstab, hvis gennemsnitsindkomst er ualmindelig lav sammenlignet med andre indkomstgrupper i samfundet. Typisk er kunstnernes indkomst sammensat af forskellige indkomstkilder, da den kunstneriske praksis alene ikke er nok. Dansk kunsts succeshistorie er altså langt fra for alle og mindst af alt for kunstnerne. Næret af de til tider eksorbitante priser på kunstmarkedet har der længe hersket en myte om kunstneren som en særlig privilegeret størrelse, for hvem hverdagens bekymringer ligger fjernt. Men den store berigelse er for de få og oftest afdøde kunstnere, mens langt størstedelen af vores aktive kunstnere har svært ved at få tingene til at hænge sammen. Har man valgt faget som levevej, har man samtidig valgt usikkerheden. Den kvalitative del af rapporterne afslører til gengæld også, at kunstnere brænder for deres fag, og at det er kunstnerisk nødvendighed og anerkendelse, frem for økonomisk gevinst, der er kunstnernes drivkraft. Det er naturligvis positivt. Men det ændrer ikke ved, at kunstnerfaget fortjener bedre vilkår. Uden dagens og morgendagens kunstnere, ingen kunstscene. Så enkelt er det. Frem for alt er det på tide at anerkende kunsten som et erhverv på lige fod med andre fag. Den lovløshed, der til tider præger honoreringen af kunstnernes arbejde, skal til livs. Dette er i høj grad en politisk opgave. Og rapporterne er første skridt som det oplyste grundlag, ud fra hvilket kunstnernes fremadrettede økonomiske vilkår bør og skal diskuteres.

3

Karsten Ohrt Formand for Ny Carlsbergfondet


4


UNDERLIGE UGLE

ANN LISLEGAARD (f. 1962) Orakel, en animation, 2018. Neonrør. 600 x 800 cm Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg Doneret af Ny Carlsbergfondet

Udfordringen er til at mærke, når man står i professionshøjskolens atrium: en grå, rå og ret voldsom væg, der først begynder i 11 meters højde. En væg, der, fordi den strækker sig op gennem bygningens mange niveauer, ikke rigtig lader sig indfange i et totalblik. Læg dertil det lunefulde, skiftende ovenlys. Ann Lislegaard har endda valgt at gøre udfordringen endnu mere udfordrende. I stedet for projektion eller lærred på væggen er hun bogstavelig talt gået i kødet på den. Som en anden akupunktør har hun millimeterpræcist sat sine mange neonnåle ind i den ellers så genstridige og utilgængelige flade og dermed gjort denne rygrad i bygningen mere smidig, mere levende, mere menneskelig.

5

Motivet synes oplagt, næsten selvfølgeligt. Altså uglen, der typisk figurerer på skoler som en stoisk påmindelse om dannelse og lærdom. Men Lislegaards ugle er ikke en version af Minervas, ligesom den heller ikke er en

inkarnation af naturens vel at mærke knap så kløgtige ugle. Lislegaard har i stedet hentet sin ugle fra Philip K. Dicks sci-fi univers, nærmere bestemt fra filmen Blade Runner. Her er alle dyr for længst uddøde. Uglen er dog genopstået, kunstigt skabt som androide, et fabrikeret, livagtigt minde om noget fra en anden verden og tid. Det er dette mystiske væsen mellem verdener og som sådan uden facit, som Lislegaard har bøjet i hvid neon. Med dens meditative rytme synes den at kalde på vores opmærksomhed og kalde os til samling under dens otte meter store vingefang. Resten er op til os. Og alligevel virker det som om, at Lislegaards neonugle med dens utrættelige, lysende og lydløse bevægelser hvisker til os, at vi skal blive ved.


HISTORIEN FRA ET GADEKRYDS

WILLIAM KENTRIDGE (f. 1955) Black Box / Chambre Noire, 2005 Mixed media, installation med video. 360 x 200 x 140 cm Louisiana Museum of Modern Art Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet Mekaniseret miniatureteater, skulptur, tegning, installation og film – Black Box / Chambre Noire er det hele og med lige dele intensitet på samme tid. Og det er som dette gadekryds, at Louisianas vægtige nyerhvervelse også markerer et nybrud i William Kentridges produktion. Det er fra og med dette værk, at den sydafrikanske kunstner begynder at arbejde i de komplekse, tværmediale, sansebombarderende tableauer, han i dag er så kendt for.

6

Black Box / Chambre Noire er beretningen om det 20. århundredes første folkemord, nemlig den tyske kolonimagts massakre på Hererostammen i Sydvestafrika i 1904. Kentridge lander dog langt fra den typiske historietime. Forestillingen, som i hans totalteater øjensynligt drives frem af avanceret teknisk anordning med tandhjul og kæder, er en sammenvævning af tegninger, arkivfoto og filmuddrag fra den tyske kolonitid og egne optagelser. Værkets

sprechstallmeister, et megafonformet papirhoved, mimer trompeten undervejs til lyden af lange, sorgfulde toner, mens ”Trauerarbeit” står skrevet henover kroppen. Ordet henviser til Freuds betegnelse for sorgarbejde, som den berømte psykoanalytiker så som en proces uden egentlig afslutning. Det er altså ikke historieskrivningens punktum, Kentridge sætter. Hans sorte boks er i stedet den fra flystyrtet; den der overlever mennesket og fortumlet og støjende beretter om katastrofen, vel at mærke fra mange vinkler og ikke fra et ideologisk eller moraliserende fikspunkt. I Kentridges boks lægges det faktuelle og fortiden frem side om side med nutiden, følelserne og traumerne, og værket bliver dermed også en refleksion over, hvordan vi opbygger og bearbejder vores historiske bevidsthed.


ET STYKKE AF FRIHEDSGUDINDEN

DANH VO (f. 1975) We the People (detail), 2011–16. Kobber, træ. 200 x 400 x 200 cm Solomon R. Guggenheim Museum, New York Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

Med det skulpturelle projekt har den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo taget et velkendt ikon og, gennem sin kunstneriske bearbejdning, ændret dets udtryk markant. Vo besluttede i 2011 at skabe en tro kopi af New Yorks vartegn – Frihedsgudinden fra 1886 af den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdi. Det blev til en 1:1 reproduktion af et af verdens mest velkendte symboler.

7

detalje genkendelig. Den tomme kobberhånd hviler på en synlig træstøtte og inviterer beskueren til at komme helt tæt.

Hos Vo forvandles det velkendte til brudstykker. De tynde kobberplader udtrykker en skrøbelighed, der er med til at udfordre symbolværdien i Frihedsgudinden. I mødet med værket We the People (detail) opfordres beskueren til at reflektere over begrebet frihed og til dette, i Vos værk, We the People (detail) består af mere end 300 fragmenterede ikon. kobberdele, som i samlet stand ville gengive Frihedsgudinden i fuld størrelse. Men Vo har Værket kunne opleves som en central del af ladet delene være adskilte og udstillet forskelli- udstillingen Danh Vo: Take My Breath Away ge steder rundt om i verden, og han præsente- på Guggenheim i New York i foråret 2018. I rer dermed nye og mere værknære perspektiver forbindelse med udstillingen bekostede Ny på den kendte skulptur. Den detalje, som nu be- Carlsbergfondet et omfattende katalog, der finder sig i Guggenheims samling, reproduce- er den første akademiske monografi om Vos rer en del af Frihedsgudindens venstre hånd. arbejde. Mens flere af de andre enkeltdele i serien fremstår som nærmest abstrakte former, er denne


LIMFJORDEN I ET ØJEBLIK

SPENCER FINCH (f. 1962) Thank You, Thank You, Thank You Fog, 2018 Lamineret og hærdet glas, kabler og hardware Create, Aalborg Universitet Doneret af Ny Carlsbergfondet

8

Man mere end aner taknemmeligheden overfor naturens fænomener i Spencer Finchs valg af titel til sit omfattende værk i den nye universitetsbygning. Ved første øjekast synes koblingen til tåge og dis dog ikke nærliggende. Umiddelbart fremtræder de i alt 296 specialdesignede glasplader, der langsomt roterer om sig selv fra det høje loft, som noget nær den rene abstraktion, som en art rituel, konceptuel minimalisme i mobileform. Men Finchs værk er alt andet end skematisk, monotont og forudsigeligt. Monteret ved det store vinduesparti bliver værket på en og samme tid en del af og en fortolkning af panoramaet ud til Limfjorden. Synkront med fænomenernes omskiftelighed udenfor skifter Finchs installation karakter i glassets spejlinger af dagens vekslende lysog vejrforhold. Og da glaspladernes bevægelse dikteres af utilregnelige luftstrømme i den store aula formår værket samtidig at mime naturens mere vilkårlige rytmer udenfor.

Som sådan fungerer mylderet af glasmobiler som vedblivende registreringer af naturens mere flygtige fænomener. Naturen rykker så at sige indenfor i Finchs på en gang simple og spidsfindige installation. Den grålige morgendis fra fjorden materialiserer og bevæger sig i virvaret af glas for snart at blive afløst af døgnets andre atmosfæriske fremkomster. Ikke overraskende vedkender Finch sig arven fra de franske impressionister. Ligesom hos Monet og co. finder man hos Finch et ønske om at indfange verden i et øjeblik så eksakt og umiddelbart som muligt. Det er med andre ord Monets serielle åkander, høstakke og katedraludsigter, der med Limfjorden som bagtæppe er tilsat tid og bevægelse hos Finch.


FORVENTNINGENS KUNST I PARIS

SONJA FERLOV MANCOBA (1911–84) Uden titel, 1940–46. Bronze. 51 x 107 x 33 cm Centre Pompidou, Paris Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

Den danske skulptør Sonja Ferlov Mancoba skabte i årene 1940–46 et værk, der fik stor betydning for hendes kunstneriske virke. Hun arbejdede på skulpturen Uden titel under krigen i Paris, hvor hendes mand, Ernest Mancoba, sad fængslet som britisk-sydafrikansk statsborger. Arbejdet med skulpturen var med til at give hende mod, og hun beskrev den med ordene: ”mor til alt hvad der kommer efter”.

9

Bronzeskulpturen emmer af kraft og energi. Den står som en organisk trekantform, der rejser sig diagonalt fra grunden, som var den i konstant fremadskridende bevægelse. Ferlov bearbejdede skulpturens form og materiale, først i ler og derefter i bronze, igennem flere år, og de asymmetriske, men alligevel nøjsomt formede sider på trekanten giver skulpturen et foranderligt udtryk. Hun beskriver den som en lukket knop, der endnu ikke er sprunget ud. En knop, der bærer forventningen om fremtiden i sig.

Skulpturen står som et symbol på håb, en forventning om bedre tider og en fortælling om en kunstner. For Ferlov er skulpturen en afspejling af livet. Udtrykket i det blanke og hårde materiale placerer skulpturen i spændingsfeltet mellem det arkitektoniske og det organiske, hvilket kendetegner en stor del af Ferlovs arbejde. Hun brugte ofte menneskekroppen som målestok for sine skulpturer for at give dem et format med effekt. Men hun tillagde samtidig materialet og værkets form betydelig værdi. I Ferlovs optik kan kunsten være med til at forandre verden. Kunsten skal formidle værdier som tillid, tolerance og medmenneskelighed. Og kunstnerens vigtigste opgave er at skabe forbindelse mellem kunsten og den sociale verden.


10


EN BRIK TIL DANSK GULDALDER

MARTINUS RØRBYE (1803–48) eller ADAM MÜLLER (1811–44) Modelstudie, 1833. Olie på lærred. 37,5 x 26,5 cm Ny Carlsberg Glyptotek Doneret af Ny Carlsbergfondet

Over fem dage i juni 1833 sad C.W. Eckersberg sammen med fem af sine elever i kreds om en ung kvinde i Kunstakademiets malerskole. Inspireret af sit ophold hos den store franske historiemaler Jacques-Louis David i Paris havde Eckersberg selv introduceret maleri efter nøgenmodel, da han tiltrådte som professor på Kunstakademiet i 1818. Eleverne skulle studere kroppen med henblik på at skabe overbevisende historiske og mytologiske scener.

11

Frem til 1839 var øvelsen dog forbeholdt brugen af mandlige modeller. Den ellers så ædruelige professor så altså stort på reglerne, da han inviterede Constantin Hansen, Christen Købke, Wilhelm Marstrand, Adam Müller og Martinus Rørbye til at prøve kræfter med den første kvindelige nøgenmodel på akademiet. Alene af den årsag er seancen et lille stykke dansk kunsthistorie. Vigtigere endnu er, at de fem studier, som man kender til i dag, og som nu befinder

sig samlet og side om side på Glyptoteket, giver os en mulighed for at nærstudere forskelle og ligheder mellem nogle af guldalderens væsentligste kunstnere. Eckersberg arbejdede efterfølgende videre på sit modelstudie, hvorfor hans version fremstår som den mest gennemarbejdede. Et tilføjet velourforhæng giver hans billede en lidt lummer, voyeuristisk dimension, som om professoren i smug har sneget sig ind på den intetanende kvinde. Anderledes skitseagtige virker elevernes modelstudier. Glyptotekets nyerhvervelse, som er uden kunstnersignatur, adskiller sig både teknisk og kompositorisk fra de resterende modelstudier. Her ses kvinden fra siden og ikke kun bagfra, hvilket bl.a. fortæller os om kunstnerens placering. Om det var Müller eller Rørbye, der sad længst til højre i halvcirklen omkring kvinden, vil Glyptotekets kommende forskning finde svar på.


12


42ND AND VANDERBILT

PETER FUNCH (f. 1974) 42nd and Vanderbilt, 2017. 15 værker. Fotografi. 42 x 50 cm Victoria and Albert Museum, London Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

Peter Funch har på elegant vis indkapslet og dokumenteret hverdagen i spændingsfeltet mellem det offentlige og det private rum. Han har i serielle stillbilleder skabt fortællinger om enkeltindivider og lader det efterfølgende være op til beskueren at digte videre på de portrætteredes private historier. Og han har samtidig Over den niårige periode fotograferede Peter skabt et dokumentarisk billede af det offentliFunch løbende de samme mennesker, vel at ge rum, som både de portrætterede og beskumærke på den samme gade og i det samme eren befinder sig i. tidsrum. Hvad der først var en øvelse i at spotte anonyme gengangere i menneskemassen, blev Hvad er offentligt, og hvad er privat, og hvem til et mere komplekst indblik i hverdagens små er vi som individer, når vi begiver os ud i det ofadfærdsmæssige vaner og ritualer. Beklædning, fentlige rum? Skaber vi nogen forandring eller gestik og kropssprog gentager sig så ofte hos effekt, og bliver der overhovedet lagt mærke til de enkelte personer, at visse billeder synes os? Peter Funch har i hvert fald bemærket noget. at være taget med få øjeblikkes mellemrum, Han har indfanget øjeblikke fra det offentliselvom der i virkeligheden går uger, måneder ge rum, der ved første øjekast virker anonyme og endda år imellem. og hverdagsagtige, og har sammensat dem til personlige historier, der fremstår universelle og vedkommende. 42nd Street and Vanderbilt Avenue er navnet på et befolket gadehjørne i New York, som den danske kunstfotograf Peter Funch jævnligt besøgte i årene 2007–16. De mange besøg og Funchs skarpe og undersøgende blik resulterede i fotoserien.

13


NU OG HER, OG ELLERS IKKE

TINO SEHGAL (f. 1976) This Success/This Failure, 2007 Kunsten Museum of Modern Art Aalborg Doneret af Ny Carlsbergfondet

Hvordan tager et kunstværk sig ud, når det ikke har noget objekt eller nogen fysisk form? Og hvad sker der, når et museum erhverver et værk, der unddrager sig gængs museumspraksis, idet det udelukkende overdrages mundtligt og ikke må dokumenteres? Konsekvensen mærkes bl.a. i denne lille publikation, hvor man må lede forgæves efter en fotografisk gengivelse af den tyske kunstner Tino Sehgals This Success/This Failure.

14

At kunstnere er de første til selv at udfordre værkbegrebet og for den sags skyld museumsrummet er ikke en nyhed i sig selv. Som sådan trækker Sehgals værker tråde tilbage til Marcel Duchamp og hans readymades, hvor han inden for institutionens rammer lod fundne og til tider helt ubearbejdede hverdagsgenstande som et pissoir, et flasketørrestativ og en sneskovl udstille som kunst. Også performancekunstens fokus på det umiddelbare møde med publikum har en vis resonans i Sehgals arbejde. Men Sehgal synes nu alligevel, og det trods sin nuværende stjernestatus, at gå planken yderligere ud, når det gælder afmonteringen af forestillingen om den store kunstner, der ene og alene frembringer

det sande gennem sit værk. Sehgal arbejder i stedet med såkaldte ”konstruerede situationer”, der snarere end at have ham selv i centrum som afsender etablerer et moment for medskabelse og involvering direkte i selve værkudviklingen. I This Success/This Failure er rammen mere fri end dikteret. Over en periode inviteres mere end 1000 børn til i større flokke at opholde sig og lege egne børnelege i en tom udstillingssal. Vel at mærke ikke som en tidsafgrænset performance, men i museets fulde åbningstid som var det et maleri på væggen eller en skulptur på gulvet. Børnene er af kunstneren blevet instrueret i, hvordan de skal kontakte og engagere de øvrige museumsgæster. Herefter er det alene de skiftende børnegrupper, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er således selve oplevelsen og mødet i øjeblikket, i nærværet og i konfrontationen mennesker imellem, der udgør This Success/This Failure. Som sådan understreger Sehgal alligevel den ufravigelige sandhed, at et kunstværk først egentlig er til i mødet med sit publikum.


VÆRSGO, MEN HUSK AT DU SKAL DØ

PIETER CLAESZ (ca. 1597–1660) Opstilling med skinke på tinfad samt røget sild, ølglas, kuvertbrød, sennepskrukke og rygeredskaber på et draperet bord, 1625. Olie på træ. 43,5 x 62,5 cm Nivaagaards Malerisamling Doneret af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Ny Carlsbergfondet

15

Med sit strittende lårben danner den overskårne skinke et næsten påtrængende blikfang i Pieter Claesz’ godt 400 år gamle nature morte. Der er kræset for detaljerne i skindet, der er krænget bagud, og nellikerne i det fede kød. Og når blikket efter dette første makabre chok bevæger sig videre rundt i billedet, afdækkes en sand tour de force, hvad angår hyperrealistisk gengivelse af et overdådigt måltid. Se bare spejlingen af kuvertbrødet i tintallerkenen, lyseffekterne på sennepskanden samt de stegte sild, der skødesløst er placeret på kanten af bordet, så de understreger pladsmanglen og dermed det opulente i opdækningen. Selv kunstnerens signatur får ikke lov til at spolere illusionen. Snedigt har Claesz nemlig ladet sit monogram indgravere i tallerkenen og dermed gjort det til en naturlig del af motivet. Men Claesz har flere tricks i ærmet, når det gælder om at etablere en overbevisende sanselighed i billedet. Ved at lade borddugen løbe ud af billedet forneden og

ved at placere tallerken, sild og et stykke reb, så disse genstande rager ud over bordkanten, skaber han et nærvær til beskueren. Motivet trænger sig på, som om det vil overskride sit eget billedrum og indtage beskuerens rum. Claesz’ virtuose realisme virker ligeså prangende som selve måltidet. Men der er mere på spil i billedet end kunstnerblær. Med valget af motiv har han indlagt en tidslighed i det ellers så stillestående billede. Kullene, der langsomt brænder ud i skålen til højre i billedet, og maden, der snart fortæres eller rådner, er subtile symboler på livets forgængelighed. Nok forfører Claesz os med sin realisme, men blot for effektivt at minde os om, at livet og nydelsen kun er kortvarig, mens døden er sikker og snarlig.


FRANSK GULDALDER FRA DANSK VESTINDIEN

CAMILLE PISSARRO (1830–1903) Portræt af en dreng. Udateret. Olie på lærred. 37 x 30 cm Kunstmuseet Ordrupgaard Doneret af Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Slots- og Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet Indflydelsen fra den danske guldaldertradition er iøjnefaldende i Camille Pissarros værk Portræt af en dreng, og den nylige opdagelse af værket understreger en betydelig forbindelse mellem dansk guldalder og fransk impressionisme. Pissarro, der er kendt som én af hovedskikkelserne i fransk impressionisme, er født og opvokset i den tidligere danske koloni på De Vestindiske Øer. I sine unge år på øen Skt. Thomas mødte Pissarro den danske maler Fritz Melbye og kom under kunstnerisk oplæring i den særlige udtryksform, der kendetegner dansk guldaldermaleri. Portræt af en dreng er malet i disse formative ungdomsår og udgør derfor en vigtig brik i forståelsen af Pissarros kunstneriske udvikling.

16

lette skråvinkel, det ligefremme blik og den beherskede farveholdning. Drengens hudfarve er dog værd at bemærke. At drengen er sort, gør portrættet unikt i en dansk guldaldersammenhæng og giver samtidig et sjældent indblik i Pissarros tid på Skt. Thomas. Efter al sandsynlighed er drengen et af koloniens tidligere slavebørn, som blev frie i 1848. Drengens ansigt er detaljeret med små fine penselstrøg, hvilket gør ham genkendelig. Skjorten er mere skitseagtig, men Pissarro har alligevel tilføjet slyngen om armen, hvilket er med til at gøre drengen specifik og portrættet mere personligt. Pissarro var optaget af at skildre den lokale befolkning, men drengeportrættet er et af de eneste kendte olieportrætter af Pissarro fra den tid.

Portræt af en dreng er en bemærkelsesværdig Maleriet af den unge dreng fremstår på mange detalje i historien om det danske guldaldermamåder som et repræsentativt guldalderportræt leri og rummer samtidig et anslag til den tidlige med flere velkendte karakteristika: kroppens impressionismes opståen i 1860’ernes Frankrig.


17


VÆGTÆPPE AF BRITISK SATIRE

GRAYSON PERRY (f. 1960) Expulsion from Number 8 Eden Close, 2012 Uld, bomuld, akryl, polyester, silke. 200 x 400 x 5 cm ARoS Aarhus Kunstmuseum Doneret af Ny Carlsbergfondet Et stykke etnologisk feltarbejde ligger til grund for det monumentale vægtæppe Expulsion from Number 8 Eden Close. Den britiske kunstner Grayson Perry er inspireret af tegneserier og satiretegninger, når han skaber sine detaljerige og humoristiske tableauer fyldt med klassebetinget symbolik. Han er kendt for at balancere mellem finkultur og kitsch, og han gør det på sikre ben og med kunstnerisk snilde i dette værk.

18

Expulsion from Number 8 Eden Close hører til en serie på seks vægtæpper skabt med udgangspunkt i Perrys BAFTA-vindende tv-dokumentar All in the Best Possible Taste. Tv-serien handler om, hvordan god smag ser ud i det klasseopdelte samfund, som særligt præger den britiske kultur. Fordelt på tre afsnit undersøger Perry henholdsvis arbejder-, middel- og overklassens visuelle koder, og hvad disse har af betydning for folks selvforståelse, identitet og ønske om social mobilitet. Perry har formidlet observationerne

fra det store tv-lærred til seks farverige museumsstykker. Vægtæpperne fortæller i afsnit historien om social mobilitet med udgangspunkt i den fiktive hovedperson Tim Rakewell. I værket Expulsion from Number 8 Eden Close er Tim ved at forlade sin mor og stedfar i middelklassen for sammen med sin kæreste at bevæge sig ind i et højere socialt lag. Han er på vej væk fra forældrenes parcelhusmiljø og ind til svigerforældrenes fine middagsselskab, hvor det unge par bydes velkommen med et løftet glas rødvin. Her har man bøger i bogreolen, abstrakt kunst på væggene og Apple-produkter på bordene. Svævende øverst i værket er hovedet af den britiske kendiskok Jamie Oliver, som ifølge Perry er en slags ”smilende gud for klassemobilitet”. Om det er flugten eller uddrivelsen fra Edens Have, det må tiden vise.


EN EKSISTENTIEL KAMP

PATRICIA PICCININI (f. 1965) The Struggle, 2017 Glasfiber, billak, læder, stål, motorcykeldele. 200 x 240 x 120 cm ARKEN Museum for Moderne Kunst Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

19

Et sultent løvelignende rovdyr i færd med at nedlægge sit bytte – et velkendt motiv i både kunsthistorien og naturen. Det er samtidig scenariet i værket The Struggle. Den australske kunstner Patricia Piccinini har sat scenen for en kamp om liv og død mellem to antropomorfe scootere, der til forveksling ligner mekaniske hybriddyr fra en science fiction-film.

Piccinini har skabt et foruroligende fremtidsscenarie, hvor grænserne mellem det kunstige og det naturlige udviskes. The Struggle er et ambitiøst forsøg på at få os til at stille spørgsmål til den tid, vi lever i. Hvordan ændrer den moderne teknologi og kultur vores forståelse af, hvad det betyder at være menneske? Og hvad er vores forhold til og ansvar for det, vi skaber?

Værkets glinsende materialer og klare farver indskriver det i en postpop-tradition, hvor forførende, blanke overflader er forbundet med konsumkultur og en higen efter statisk finesse og skønhed. Men den kropslige nærkontakt mellem de to blanke figurer, der kompositorisk er fanget midt i en bevægelse, giver samtidig værket en levende karakter. Piccinini inviterer på den måde beskueren ind i en virkelighedstro verden, hvor mennesker lever side om side med kunstigt fremstillede væsener.

Med The Struggle kombinerer Piccinini underholdning, sansning, chok og drama med politiske og etiske spørgsmål om vores eksistens og fremtid. I 2019 kan værket opleves på ARKENs store soloudstilling, der for første gang folder Piccininis oeuvre ud i dansk museumssammenhæng.


20


VÆRELSE MED UDSIGT

ESKE KATH (f. 1975) Forsvindingspunkt (rød, gul, grøn, blå), 2018 Akryl på lærred. Fire malerier a 130 x 540 cm Vestre Landsret, Kolding Deponeret af Ny Carlsbergfondet Taget omgivelserne i betragtning kan Eske Kaths umiddelbart stilfærdige landskabsmalerier til retssalen i Kolding virke nærmest provokerende i deres farvefabulerende monumentalitet. Hvor et retslokale for så vidt muligt lukker resten af verden ude for at samle sig om sagen, om parterne, vidnerne og bevisførelsen, så åbner Kaths landskaber sig op som distraherende sprækker til en verden anderledes forførende end juraens nøgterne lovmæssighed. Her er bjergtoppe, hav, planter og klitter samlet i balanceret orden. Malerierne har tilmed præcis samme form og mål som retssalens vinduer, der på grund af deres høje placering nok leverer dagslys, men til gengæld tilbyder begrænset udsyn og udsigt.

21

Samtidig formår Eske Kath med en suveræn indføling at binde rummet sammen. Landskabernes gennemgående horisontlinje frembringer en panoramisk ro i rummet. Samme stræben efter

balance og regelmæssighed understreges i maleriernes farver, der tilsammen dækker hele farvecirklen, hvilket giver en underfundig fornemmelse af døgnrytme i billederne. Alt i alt skaber Kath en dobbelt bevægelse rundt i og ud af det rum, hans malerier har indtaget. Dels formår de vidtstrakte landskaber at fungere som en slags visuel dæmper på retssalen og de dramaer, som lokalet i det daglige er scene for. Dels tilbyder de sig som parallelle vinduer, som åbninger til mental flugt og refleksion. Her er en visuel helle, et forsvindingspunkt, som man om end kortvarigt kan hengive sig til i den stressede situation.


22


SUPERLIGA PÅ SMK

HENRI MATISSE (1869–1954) Nymfe og faun, ca. 1911. Olie på lærred. 73 x 59 cm Statens Museum for Kunst Doneret af Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet

Som en af de mest vidtrækkende fornyere af det maleriske udtryk i det 20. århundrede er Matisse en uomgængelig hovedfigur i kunsthistoriens superliga. Hans dristige frigørelse af farver, hans rå streg og pågående fremhævelse af det maleriske sparkede i den grad benene væk under samtiden. Men hvor det mest forbenede publikum anså hans billeder som vildt barbari, lå ønsket om konflikt og provokation fjernt fra kunstneren selv. Med deres harmoni og optimistiske farver skulle hans billeder snarere tilbyde sig som en behagelig lænestol efter en udmattende dag, som han selv bemærkede. Helt så ubesværet og sorgløs var Matisses tid i atelieret imidlertid ikke. Gennem hele sin karriere fastholdt han en eksperimenterende, ofte tvivlende tilgang til sit arbejde med det mål for øje at ”trænge længere og dybere ind i det sande maleri”.

23

interesseret i. Her er ingen særlig historie, der skal fortælles, andet end hvad vi kan se. Det er selve maleriets beskaffenhed, dets præmis som farve på et fladt lærred, som er billedets sande hovedperson. Med de løst påførte penselstrøg på lærredet, der overalt er synligt, og med de nærmest vibrerende konturer omkring de to figurer, fremstår maleriet med sit skitsepræg som en søgen efter ny form. Ikke mindst den effektfulde balance mellem farve og streg vidner om, at Matisse i denne periode eksperimenterer med at tegne med farven frem for at benytte den til farvelægning. Der er altså tale om en fortsat frisættelse af farven fra den rolle, den hidtil har haft i kunstens historie. Og den kendsgerning, at Matisse har ladet Nymfe og faun optræde blandt andre af sine greatest hits i sit store, revolutionerende maleri Det røde atelier, slår blot fast, hvilken central betydning Nymfe og faun er ingen undtagelse. Trods titlen værket havde for kunstneren selv. er det ikke handlingen eller myten, Matisse er


24


EFTER KONCERTEN

ROSE EKEN (f. 1976) Pedalboard with Lighter and Guitar Picks, 2018. Maleri på beton. Ca. 12 x 18 x 8,5 m Cable Ornament, 2018. Maleri på beton. Ca. 42 x 0,95 m Trolley with Beer Crates and Battle Jacket, 2018. Poleret bronze Soundbox with Chips, Cigarettes and Shots, 2018. Poleret bronze Plasticbag with Beer bottles and Smirnoff, 2018. Poleret bronze Beercans and Cigarettes, 2018. Poleret bronze Beercans and Sixpack, 2018. Poleret bronze Shots, Cups and Pint Carrier, 2018. Poleret bronze PAR Lights, 2018. Poleret bronze med lys RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur Doneret af Ny Carlsbergfondet Det er en smittende fascination af hverdagens banale genstandsverden, der spøger i Rose Ekens billedverden. Selv den mest trivielle lille ting poetiseres, når hun omhyggeligt giver den ny stoflighed i pap, tekstil, maleri eller i sin karakteristiske krøllede keramik. Det genkendelige forskydes en anelse, så det fremtræder for os, som var det for første gang. På RAGNAROCK er det naturligvis rockens rekvisitter, Eken uden omveje, men ikke uden humor, gør os opmærksom på. Men snarere end næsegrus beundring synes hendes tilgang til emnet at hvile på en art fænomenologisk nysgerrighed. Det er ikke idoldyrkelsen, men rocken som oplevet tilstand hun genskaber på en måde, der samtidig kærligt afmonterer dens til tider selvfede aura.

25

På gavlen og på friserne i rockmuseets betonrå patio slynger kabler og ledninger sig vilkårligt ind og ud af hinanden og rundt om kulørte guitarpedaler, autotunere og en enkelt lighter, mens

det roder på terrassegulvet forneden med en henslængt whiskyflaske, ølkasser og andre festivallevn. Det er stemningen efter koncerten, ja efter efterfesten, Rose Eken har indfanget med sin originale sammensætning af gavlmaleri og bronzeskulpturer. Og det er netop i billedgestaltningen af dette rock’n’roll dagen derpå, at Ekens udsmykning samtidig gør sig som en finurlig finale, et poetisk punktum på museets udstilling. Som museumsgæst har man indenfor været på en intens rejse ind i rockmusikken, i kulturen og livsstilen. I museets udeareal venter nu cigaretskoddene, øldåserne og tømmermændene.


26


FOR ENDEN AF REGNBUEN

VIERA COLLARO (f. 1946) Buen, 2018 Lysinstallation. Aluminium, RGB Leds, polykarbonat. 32 meter i bredden K.B. Hallen Doneret af Ny Carlsbergfondet I en symfoni af farver og bevægelse hænger Buen over K.B. Hallens foyer som et vartegn, et pejlemærke for den genopførte bygning. Og med stor respekt for arkitekturen lader lysinstallationen sig integrere i bygningens rå betongavl og signalerer et rum for kreativitet og fællesskab, der harmonerer med hallens indendørsaktiviteter. Buen er tænkt som en velkomsthilsen på den monumentale betonflade, der møder de besøgende ved hallens indgang. De tre buede aluminiumsrør følger byggeriets tagkonstruktion og omfavner det indre rum, mens de indbyggede lysdioder i et langsomt tempo og med en nøje fastlagt systematik bevæger sig hen over farvespektret. Om dagen er lyset neddæmpet i metalliske toner, og ved mørkets fremkomst bryder farverne frem og stråler i fuld styrke. Med lyset som grundelement har værket en tilstedeværelse både om dagen og om natten og fremstår som en væsentlig del af bygningens arkitektoniske helhed.

Viera Collaro har fundet inspiration til farverne i den gamle hal, som i modsætning til den nye var præget af klare grundfarver: blå vægge, gule lofter og røde søjler. Værket trækker på den måde tråde tilbage til det gamle anlæg, men er samtidig en lysende påmindelse om det liv, der igen udfolder sig på den anden side af murene. K.B. Hallen har været, og vil igen blive, en markant institution, hvor tusindvis af mennesker mødes til sportsarrangementer, koncerter og kulturbegivenheder. Et virkeligt mødested for enden af Buen.


NY SKRIFTSERIE

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE Breve fra London. Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye. Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed Udgivet af Ny Carlsbergfondet i samarbejde med Strandberg Publishing

28

Parallelt med de synlige, håndgribelige kunstværker ligger ofte et korpus af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser, der giver et spændende blik ind i kunstnernes liv og arbejde. Der har vel at mærke været perioder i den kunsthistoriske forskning, hvor sådanne kilder har været dømt ude, og hvor forskerens tilgang til kunsten har hvilet på et rent formalistisk, socialhistorisk eller filosofisk analyseapparat. Ja, selv ideen om kunstnersubjektet har under tiden været under kraftig beskydning. Alligevel er kunstneren gang på gang vendt tilbage som en blandt flere plausible indgange til forståelsen af kunstværket. Kildegranskningen er som sådan på mode igen, både som akademisk øvelse og som fritidsbeskæftigelse. Og går man til kilderne, belønnes man. Snarere end blot at bekræfte de gængse versioner af kunsthistorien, blotlægger de oprindelige kilder ofte skelsættende kunsthistoriske indsigter, der åbner nye sprækker ind i selv det mest velkendte materiale.

Med det for øje igangsatte Ny Carlsbergfondet i 2015 projektet Kilder til Dansk Kunsthistorie (KTDK) med henblik på en omfattende digitalisering af væsentlige kilder til dansk kunsthistorie. En arbejdsgruppe bestående af kunsthistorikere fra forskellige institutioner udvælger relevant kildemateriale, og fondet støtter ved at give løn til den institution, hvor materialet hører hjemme, og som varetager processen. Når kildematerialet er digitaliseret og systematiseret, bliver det tilgængeliggjort i sin helhed på KTDK via Ny Carlsbergfondets hjemmeside, så alle nemt kan tilgå det. I skrivende stund rummer platformen fem afsluttede kildeprojekter, mens yderligere ni er på vej. Men KTDK har yderligere vokseværk. Fra starten har tanken været at udgive det bedst egnede materiale i bogform i en skriftserie, hvoraf de to første bind så dagens lys i 2018. Kunsthistorikerne Birgitte Fink og Sine Krogh


lagde ud med bogen om Elisabeth Jerichau med maleriet. Han afprøvede forskellige litteræBaumanns breve fra London. Udgivelsen belyser re greb tydeligvis bevidst om, at hans dagbøger et overset kapitel i Baumanns langvarige kontakt en dag kunne få en anden læser end ham selv. med engelsk kunstliv og skaber et nuanceret portræt af en utraditionel maler, som blev foregangskvinde i dansk kunst. I Danmark var kritikken af hende hård. Men uden for landets grænser og særligt i London mødte hun langt større anerkendelse, hvilket brevene dokumenterer.

29

Årets anden udgivelse i skriftserien samler for første gang Johan Thomas Lundbyes dagbøger. I bogen anskuer kunsthistoriker Jesper Svenningsen det samlede kildemateriale systematisk og i sammenhæng, hvilket giver ny indsigt i den store danske guldaldermaler, ikke mindst i spændingsfeltet mellem manden og myten. Konsulterer man de forskellige dagbøger på tværs og ikke som før gennem nedslag i enkeltbind, bliver det tydeligt, at Lundbye eksperimenterede med skriften, som han gjorde det


NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER

I anledning af fondets stifter, brygger Carl Jacobsens fødselsdag, uddeler Ny Carlsbergfondet hvert år priser som en anerkendelse af personer, der yder en særlig indsats for dansk kunst- og kulturliv. I 2018 blev begivenheden traditionen tro fejret med en prisfest på Ny Carlsberg Glyptotek. Billedkunstner Anette Harboe Flensburg modtog Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat på kr. 100.000. Bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet, Morten Kyndrup:

30

”Vi har brug for kunstnere som Kaspar Bonnén – en kunstner, som hele tiden tvivler på, hvordan han selv og verden hænger sammen, men som aldrig tvivler på, at kunsten skaber vigtig betydning. Vi hylder Kaspar i dag for hans evne til at kombinere en rastløs collagestrategi med en særlig inderlighed. Derigennem får han gang på gang vist, at maleri ikke blot er en rumdannende proces, men også en bearbejdning af den måde, vi sanser og erindrer på.”

Direktør for Horsens Kunstmuseum, Claus ”Anette Harboe Flensburgs maleri forener Hagedorn-Olsen, modtog Carl Jacobsens det umærkelige ved drømmen med et blik, Museumsmandslegat på kr. 150.000. Formand der er fuldstændig præcist udstanset i tiden, for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt: og som hun gør til vores blik. Det er ikke enkelt, hverken i effekt eller i tilblivelse, men ”Claus Hagedorn-Olsen hædres for en hun får det til at virke enkelt. Og det er enefornem, ihærdig og langvarig indsats som stående godt gjort – og imponerende også leder af Horsens Kunstmuseum gennem i sin egensindighed. Anette går og har gået 34 år. Han har altid sat kunsten i centrum helt sin egen vej.” og troet på den, ligesom han respekterer og ikke taler ned til sit publikum. Claus har Billedkunstner Kaspar Bonnén modtog Ny konsekvent fulgt nogle af vores væsentligCarlsbergfondets Kunstnerlegat på kr. 100.000. ste samtidskunstnere og har den vej forståBestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet, Stine et at forny museets samling på kompetent Høholt: vis. Sidst men ikke mindst har han modstået at blive hvirvlet ind i skadelige fusioner og holdt fanen højt for kunsten, kunstnere og kunstmuseerne.”


31


KOLOFON:

FOTOLISTE:

Udgiver: Ny Carlsbergfondet

UNDERLIGE UGLE Foto: Anders Sune Berg

Redaktion: Jakob Fibiger Andreasen Anne Søndergaard

HISTORIEN FRA ET GADEKRYDS Foto: Louisiana Museum of Modern Art

Tekster: Jakob Fibiger Andreasen Anne Søndergaard Grafisk Design: Studio Claus Due Tryk: Narayana Press Oplag: 550 Font: Fakt Pro Papir: 175 g. 135 g. 270 g. 150 g.

Colorplan ice white Colorplan Mandarin Colorplan Mandarin Galerie Art Volume

Forside: MARTINUS RØRBYE eller ADAM MÜLLER Modelstudie, (detalje), 1833

ET STYKKE AF FRIHEDSGUDINDEN Foto: David Heald LIMFJORDEN I ET ØJEBLIK Foto: Thomas Thorleif Busk FORVENTNINGENS KUNST I PARIS Foto: Galerie Mikael Andersen EN BRIK TIL DANSK GULDALDER Foto: Ole Haupt 42 AND VANDERBILT Foto: Peter Funch VÆRSGO, MEN HUSK AT DU SKAL DØ Foto: Nivaagaards Malerisamling FRANSK GULDALDER FRA DANSK VESTINDIEN Foto: Kunstmuseet Ordrupgaard VÆGTÆPPE AF BRITISK SATIRE Foto: ARoS Aarhus Kunstmuseum EN EKSISTENTIEL KAMP Foto: ARKEN Museum for Moderne Kunst VÆRELSE MED UDSIGT Foto: Nils Rosenvold SUPERLIGA PÅ SMK Foto: Statens Museum for Kunst EFTER KONCERTEN Foto: Museumskoncernen ROMU

NY CARLSBERGFONDET Brolæggerstræde 5 1211 København K

32

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk

FOR ENDEN AF REGNBUEN Foto: Anders Sune Berg NY SKRIFTSERIE Foto: Ole Haupt, Brandts NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER Foto: Kim Nilsson


NY CARLSBERGFONDET BERETNING FOR 2018 INDKØB OG UDDELING AF KUNSTVÆRKER – MUSEER: Arken, Ishøj Patricia Piccinini: The Struggle. 2017. Glasfiber, billak, læder, stål og motorcykeldele. Tilskud. ARoS Aarhus Kunstmuseum Dominique Gonzalez-Foerster: Cinema (QM 15). 2016. Filmprojektion på plexiglasplade. Tilskud. Grayson Perry: Expulsion from Number 8 Eden Close. 2012. Uld, bomuld, akryl, polyester og silke.

33

Superflex: Red Blue Chair (Zanzibar Version). 2007. Mørkt træ fra Zanzibar. Tilskud. Centre Pompidou, Paris Sonja Ferlov Mancoba: Uden titel. 1940-46. Bronze. Tilskud. CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart Jais Nielsen: Actæonmyten. Uden år. Porcelæn.

Den Hirschsprungske Samling, København Peder Severin Krøyer: Marie Krøyer. 1890. Olie på lærred. Christen Købke: To læsende børn. Kunstnerens søn Peter og søsterdatter Cecilie Feilberg, gift Gottlieb. 1845. Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem Olie på lærred. Tilskud. Inge Lise Westman: Tårehavet. 2017. Johan Rohde: Samling af arkivalier og værker. Olie på lærred. 1874-1934. Rejsedagbøger, skitsebøger, Samme: Uendeligheden. 2016. Olie på lærred. portrætter, udkast til artikler m.m. Samme: Vintertræer. 2014. Olie på lærred. Designmuseum Danmark, København Brundlund Slot, Museum Sønderjylland, Hermann Ernst Freund: Kunstnerstol. Aabenraa 1830-36. Mahogni. Søren Behncke: Académie Moderne. 2018. Samme, tilskrevet: Sammenklappeligt bord. Akryl og oliefarve på lærred. Tilskud. Uden år. Mahogni. Samme: Atelier Ciska. 2018. Akryl og oliefarve på lærred. Tilskud. Det Danske Institut for Videnskab Samme: At the Shooting Gallery (red and og Kunst i Rom blue version). 2018. Akryl på lærred. Tilskud. Ursula Munch-Petersen: Diverse unika F. C. Gröger: Portræt af Marcus von værker. 2015-16. Keramik Schmidten. 1815-20. Olie på lærred. Tilskud. Samme: Spisestel fra Kähler bestående af 410 dele (tallerkener, skåle, kopper Carl-Henning Pedersen og kander). og Else Alfelts Museum, Herning Samme: 35 skåle fra Kähler. Stentøj med Komponisten Fuzzy: Voliere. 2013. grøn stentøjsglasur. Elektro-akustisk musikværk i 10 satser som afspilles gennem 8 højtalere. Det Kgl. Bibliotek, København Trine Søndergaard: Guldnakke #8. Centraal Museum Utrecht 2012-13. Fotografi. Simon Starling: Reproduktion Samme: Guldnakke #15. 2012-13. Fotografi. af Gerrit Rietvelds Zigzag stol (1934). 2015. Samme: Interior #10. 2008-13. Fotografi. 45.910 år gammelt Swamp Kauri træ. Samme: Interior #24. 2008-13. Fotografi. Tilskud. Samme: JØB II (Dress of Mourning). 2016. Fotografi.


Samme: Reflections #6. 2014. Fotografi. Samme: Reflections #7. 2015. Fotografi. Samme: Reflections #8. 2015. Fotografi. Samme: Strude #2. 2008-10. Fotografi. Samme: Strude #4. 2008-10. Fotografi. Samme: Strude #9. 2008-10. Fotografi. Samme: Strude #19. 2008-10. Fotografi. Samme: Strude #27. 2008-10. Fotografi. Samme: Surrigkap I (Dess of Mourning). 2016. Fotografi. Esbjerg Kunstmuseum Thorbjørn Lausten: RUM. 2017. Neonrør, ledninger, wire og strøm. Freddie A. Lerche: Broken Square 1, 2, 3, 4. 2009. Akryl på lærred. 4 arbejder. Tina Maria Nielsen: Alle mister noget ingen kan erstatte. 2006-17. Fiberbeton, træ, fiberbeton i plastiksække på palle. Samme: Double Blind. 2006-17. Bronze og bambusgardiner. Samme: Tilbage til tomten. 2006-17. Bronze og demonteret frugtkasse. Samme: Stream. 2006-17. Bronze, stikkontakt og el-kabel. Samme: Værk/sted, skulptur. Fiberbeton, afstøbning af opstilling fra kunstnerens atelier.

34

Fuglsang Kunstmuseum, Guldborgsund Ivan Andersen: Vækstlag I. 2016. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Wilhelm Freddie: Mit soveværelse I + II + III. 1954. Olie på masonit. Oluf Hartmann: Jakobs kamp mod englen. Ca. 1908. Bronze. Samme: Uden titel (Brydermotiv). 1905. Akvarel på papir. Samme: Vækstlag III. 2016. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Jais Nielsen: Yport. Normandiet. 1913. Olie på lærred. Søren Hjorth Nielsen: Hustage. 1940. Olie på lærred. Erik Thommesen: Selvportræt. 1937. Bronze. Richard Winther: Uden titel. Assemblage. 1953. træ, finér og hessian. Samme: Uden titel. Uden år. Relief i bemalet, udskåret og sammenlimet træ. Kristian Zahrtmann: Leonora Christina i Maribo Kloster. 1914. Olie på lærred. Tilskud.

Grassi Museum für Angewandte Kunst, Leipzig Kim Buck: Puffed Up 8. 2016-17. Guld. Samme: Puffed Up Vase. 2016-17. Sølv. Samme: Puffed Up Vase. 2016-17. Sølv. HEART, Herning Kunstmuseum Asger Jorn: Hvid figur. 1954. Olie på lærred. Horsens Kunstmuseum Martin Erik Andersen: Into thy tent half-mask’s space. 2017. Baluch tæppe, lineal, bladsølv og lak. Rose Eken: Aftermath. 2018. Glaseret papirler. 1967 keramiske dele. Peter Holst Henckel: Devilishly Good, Good Together, Like Priming, Positive Priming, Primed and Ready, Priming Golden Retriever, Priming Something, Superbly Good, We Take Care. 2016. Akryl og UV-print på krydsfinér. 9 sammenhængende arbejder. Samme: Framed Golden Retriever. 2016. Lambda fotografi. Samme: Framing Denmark. 2016. Kobber. J.F. Willumsens Museum, Frederikssund J.F. Willumsen: Slagterbutik ved Nikolaj Tårn. 1886. Olie på lærred. Kerteminde egnens Museer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde Fritz Syberg: Døden, moderen og blomsten. 1932-35. Olie på lærred. Samme: Moderen og tornebusken. 1932-35. Olie på lærred. Kunstmuseet i Tønder, Museum Sønderjylland Robert Jacobsen: De fire vinde. Uden år. Bronze. Eva Sørensen: Uden titel. 1975. Persisk travertin. Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg Asger Jorn: Flugten til Egypten (La Fuite en Égypte). 1959. Olie på lærred. Tino Sehgal: This Succes/This Failure. 2007. Konstrueret situation. Listasavn Føroya, Tórshavn Rannva Kunoy: FRONTAL. 2017. Litografi. Papir BFK 300 g. Mappe med 4 litografier. Bjarne Werner Sørensen: Dust. 2005.


Pigment print på 300 g somerset bomuldspapir. Louisiana, Humlebæk Georg Baselitz: Remix serien 65/66. Serie med 14 arbejder. Jean-Marc Bustamente: Amazone T.C.B.1.02. 2002. C-print på aludibond, unika. Tacita Dean: Quarantania. 2018. Fotogravure. William Kentridge: Black Box / Chambre Noire. 2005. Teatermodel. Tilskud. Eugene Leroy: Grand nu assis. 1980. Olie på lærred. Tal R: Habakuk. 2017. Akryl og pigment på lærred. Malmö Kunstmuseum Poul Gernes: Uden titel (dot painting). 1968. Lakmaling på masonit. Tilskud. Marstal Søfartsmuseum J. E. C. Rasmussen: En ung grønlandsk rypejæger rutsjer ned ad bjerget med sin fangst. 1871. Olie på lærred. Musee des Arts Décoratifs, Paris Louise Hindsgavl: Garden Party, Espalier. 2017. Porcelæn. Samme: Garden Party, Soirée. 2017. Porcelæn. Samme: Garden Party, Queen. 2017. Porcelæn. Samme: How Lost Can We Really Be. 2017. Porcelæn. Samme: If I cannot Sleep, I may as Well Dream #6. 2017. Porcelæn. Samme: It I cannot Sleep, I May as Well Dream #7. 2017. Porcelæn. Martin Bodilsen Kaldahl: Spatial Drawing #21. 2017. Lertøj og gul glasur. Samme: Spatial Drawing #22. 2017. Lertøj og hvid glasur. Samme: Spatial Drawing #17. 2017. Lertøj og grøn glasur. Museet for Religiøs Kunst, Lemvig Maja Lisa Engelhardt: Porten. 2016. Bronze.

35

Nivaagaards Malerisamling, Nivå Pieter Claesz: Opstilling med skinke på tinfad samt røget sild, ølglas, kuvertbrød, sennepskrukke og rygeredskaber på et draperet bord. 1625. Olie på træ. Tilskud.

Nordic Heritage Museum, Seattle Trondur Patursson: Udsmykning med glasfugle. 2018. 40 fugle af glas. Tilskud. Ordrupgaard, Charlottenlund Camille Pissaro: Portræt af en dreng. Uden år. Olie på lærred. Tilskud. RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur, Roskilde Rose Eken: Murder One. 2013. Glaseret stentøjsler. Samme: Rickenbacker 4004LK bass. 2012. Glaseret papirler. Randers Kunstmuseum Erik A. Frandsen: Uden titel. 2017. Freskomaleri, malet på en pudset honeycomb plade og monteret i messingramme. 3 arbejder. Ribe Kunstmuseum Samuel Joensen-Mikines: Grindedrab. 1970. Olie på lærred. Jens Nielsen: Indere ved stranden. 1959. Akvarel. Samme: Meksiko. 1950. Akvarel. Skovgaard Museet, Viborg Viggo Pedersen: Faareflokken drives Hjem over Marken med Oliventræerne. 1884. Olie på lærred. Solomon R. Guggenheim Museum, New York Danh Vo: We the People (detail). 2011-16. Kobber og træ. Tilskud. Statens Museum for Kunst, København Domenico Gargiulo (kaldet Micco Spadaro): Parti fra Solfatara di Pozzuoli. 1648. Uden materiale. Per Kirkeby: Close-Up. 2012. 21 originalcollager. Henri Matisse: Nymfe og faun. Ca. 1911. Olie på lærred. Tilskud. Rolf Nowotny: How can I sleep. 2013. Øl, komøg, mos og yoghurt på beton. 8 arbejder. Bartolomeo Passarotti: En siddende kvinde kigger bagud. Uden år. Sort blæk over svag undertegning i sortkridt.


Mattia Preti: Napolitanere ramt af pest. Detaljestudie til freskerne ved Napolis Byporte. Uden år. Sortkridt på papir. Finn Reinbothe: Working Air (Directors Cut). 2017. Print på presenning. 3 arbejder. Martinus Rørbye: Parti af torvet i Amalfi. 1835. Maling på papir opklæbet på lærred. Tilskud. Francesco Solimena: To studier til en gående mandsfigur. Verso: personer foran en præst. Uden år. Rødkridt og blyant på papir og verso: sortkridt på papir. Bartholomeus Spranger, tilskrevet: Herkules, Deianira og Kentauren Nessus. Uden år (1500-tallet). Pen og levering på papir. Hermann Weyer: Nymfer jages af satyrer. 1617. Pen og vandfarve på papir. Tel Aviv Museum of Art Elmgreen & Dragset: The Future. 2014. Epoxy resin, metal og tekstil. Tilskud. Trapholt Kunstmuseum, Kolding Kirstine Roepstorff: If Balance Stops And Asks Why, Balance Will Die. 2006. Collage. Victoria and Albert Museum, London Peter Funch: 42nd and Vanderbilt. 2017. Fotografi. 15 arbejder. Tilskud. Vejle Kunstmuseum Støtte til nyerhvervelser af 25 parafraser over Martin Luther af Lucas Cranach d. Ældre i forbindelse med udstillingen ”Luther” i anledning af 500-året for offentliggørelsen af Luthers 95 teser. Vejen Kunstmuseum Niels Lauesen: Samling af 13 keramiske værker. 1967-2004. Marianne Nielsen: Violvase. 2016. Porcelæn. Niels Stockbach: Vase udsmykket med åkande. 2017. Glaseret stentøj. Samme: Vase udsmykket med storkonval. 2017. Glaseret stentøj. Mette Vangsgaard: Racoon. Glaseret stentøj.

36

Jens Bohr: Krage & Okapi. 2016. Litografi. Peter Brandes: Jonathan, Juli. 2016. Akvarel på antikt papir. 10 arbejder. Samme: Platankrage & Stork. 2016. Litografi. Samme: Påfugl & Hjort. 2016. Litografi. Cathrine Raben Davidsen. Kenosis CRD387. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Samme: Kenosis CRD392. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Erik A. Frandsen: Boy, New York. 2013. Litografi. Samme: Fireplug, San Fransisco. 2013. Litografi. Samme: Flower, New York. 2013. Litografi. Samme: Shoemaker, Chinatown. 2013. Litografi. Mogens Gissel: Story-Board I. 2013. Olie på lærred bag glas. Samme: Story-Board III. 2013. Olie på lærred bag glas. Samme: Story-Board V. 2013. Olie på lærred bag glas. Samme: Wu Tao-tzu IV. 2009. Olie på lærred. Samme: Wu Tao-tzu V. 2009. Olie på lærred. Samme: Wu Tao-tzu VI. 2009. Olie på lærred. Samme: Wu Tao-tzu VII. 2009. Olie på lærred. Svend Wiig Hansen: Madrid. 1995. Oliekridt på papir. Samme: Madrid. 1995. Oliekridt på papir. Samme: Madrid. 1995. Oliekridt på papir. Samme: Madrid. 1995. Oliekridt på papir. Per Bak Jensen: Vand/Basel nr. 2. 2000. Farvefotografi. Peter Martensen: The Setup. 2015. Olie på lærred. Holstebro Kunstmuseum Martin Erik Andersen: Kunstnerisk ornamentbelægning af arealet foran museumsvillaen i Holstebro. 2018. Granit. Tilskud.

UDSMYKNINGER:

Holsterbro Valgmenighed Erland Knudssøn Madsen: En fugls måltid. 2018. Bronze og kobber. Samme: Livets træ. 2018. Bronze og aluminium.

Det Danske Institut i Athen Poul Anker Bech: Forårseremit. 1991. Olie på lærred. Martin Bigum: The Ocean. 2016. Litografi.

Job- og Aktivitetscenteret Vestegnen, Brøndbyvester Jan Sivertsen: Après cet Hiver. 1996. Litografi.


Samme: New Rose. 1996. Litografi. Samme: Zag-zag. 1996. Litografi. Arne Haugen Sørensen: Engle der lander. 1977. Litografi. Samme: Lindeballe. 1974. Litografi. Samme: Uden titel. 1977. Farvetræsnit. Kjøbenhavns Boldklub, Frederiksberg Viera Collaro: Buen. 2018. Aluminium, RGB Leds, polykarbonat. Københavns Professionshøjskole Maja Lisa Engelhardt: Vej gennem landskab. 2000. Akryl på lærred. Ann Lislegaard: Orakel, en animation. 2018. 311 neonrør i fire lag.

37

Københavns Universitet – Campus Service Ivan Andersen: Bikini. 2016. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Samme: Fiskeben. 2017. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Samme: Fuldkorn. 2017. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Milena Bonifacini: Uden titel (fra serien Fatto a Mano). 2015. Gouache på papir. Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano). 2015. Gouache på papir. Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano). 2015. Gouache på papir. Cathrine Raben Davidsen: Kenosis CRD 332. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Samme: Kenosis. CRD 336. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Mads Gamdrup: Gray No 1. 2015. Indrammet inkjetprint monteret på diasec. Nils Gjerdevik: Uden titel 25. 2015. Originallitografi. Samme: Uden titel 26. 2015. Litografi. Samme: Uden titel 27. 2015. Litografi. Malene Landgreen: Uden titel 11. 2013. Litografi. Samme: Uden titel 12. 2013. Litografi. Samme: Uden titel 13. 2013. Litografi. Samme: Uden titel 14. 2013. Litografi. Ugo Rondinone: Windows. 2015. Litografi. Erik Steffensen: Peru. 2017. Fotografi. Samme: Peru. 2017. Fotografi. Samme: Peru. 2017. Fotografi. Samme: Peru. 2017. Fotografi. Samme: Peru. 2017. Fotografi. Samme: Peru. 2017. Fotografi.

Samme: Peru. 2017. Fotografi. Samme: Peru. 2017. Fotografi. Lawrence Weiner: SKULD. 2017. Litografi. Samme: URD. 2017. Litografi. Samme: VERDANDI. 2017. Litografi. Nyborg Gymnasium Thomas Bang: Intruder 3. 2015-16. Læder, ovnsværte, krydsfiner, blyant, stof, akryl og metal. Samme: Ceausescu-ænder (overvejelser vedrørende Elena og Nicholae ved slutningen af tiåret …). 1999. Træfiner, stof, snor, akrylmaling. Samme: Untitled No. 1 og No. 2. 1981. Grafikpulver på papir. 2 arbejder. Maiken Bent: String #3. 2017. Kæde, bøjer, karabinhager, læder og tråd. Ursula Reuter Christiansen: 2 papegøjer. 2004. Glasmosaik, sammenlimet glascollage. HuskMitNavn: Pudekamp. 2009. Maleri på lærred. Asmund Havsteen-Mikkelsen: Demolition Time. 2018. Olie på lærred. Samme: The Temptation to Exist. 2017. Olie på lærred. Samme: The Cruel Theatre of Neoliberalism. 2018. Olie på lærred. Thomas Struth: Nature & Politics Engines. 2016. Originallitografi. Serie med 5 værker. Jørgen Haugen Sørensen: Flertallet. 2016. Glaseret stentøj. Samme: Flokkene I. 2016. Glaseret stentøj. Samme: Flokkene II. 2016. Glaseret stentøj. Mette Winckelmann: Disturbing Blue, Romance. 2018. Akryl på tekstil. Samme: Disturbing Blue, Terazzo. 2018. Akryl på tekstil. Samme: Maybe it’s you. 2018. Akryl på tekstil. Værket består af 12 indramninger. Psykiatrisk Center Amager Niels Andersen: Naturindtryk fra en ø. 1993-2007. Olie på lærred. 5 arbejder. Merete Barker: Efterbillede I. 1997. Akryl på lærred. Samme: Efterbillede IV. 1997. Akryl på lærred. Jens Birkemose: Maleri. Uden år. Olie på lærred. Samme: Maleri. Uden år. Olie på lærred. Samme: Togrejse fra Cairo til Alexandria. 1995. Olie på lærred.


38

Trine Boesen: The stone in my shoe. 2006. Akryl på lærred. Stig Brøgger: Uden titel. 1999. Objekter på lærred. Samme: Uden titel (Hvid brokade, baby, stereoanlæg). 1999. Objekter på stof. Samme: Uden titel (sko, kam). 1999. Objekter på lærred. Sven Engelund: Modelskitse. 1969. Olie på lærred. Anders Glob: Uden titel. 1968. Olie på pap. Kurt Gylvin: Opstilling. 1971. Olie på lærred. Søren Hansen: Opstilling (tepotte). 1971. Olie på lærred. Henry Heerup: Uden titel. Uden år. Olie på lærred. Viggo Jensen: Rødt billede. 1951. Olie på lærred. Hasse Juul: Landskab med høstmark. 1970. Olie på lærred. Samme: Sommer 1969. 1970. Olie på lærred. Ole Kielberg: Blomstrende Magnolie. 1967. Olie på lærred. Otto Lawaetz: Birgit. 1965. Olie på lærred. Hans Henrik Lehrfelt: Landskab. 1970. Olie på lærred. Ruth Malinowski: Minde fra Pompeji. Uden år. Billedvævning, hør på uld. Jais Nielsen: Studie til udsmykning af Skt. Elisabeth Hospital. 1929. Freskofarve på grunderet lærred monteret på plade. Samme: Elisabeth Undervises. 1934. Oliekridt på papir. Samme: Engel. 1928. Olie på pap. Samme: Skitse til fresko på Skt. Elisabeth Hospital. 1929. Akvarel og blyant på papir. Samme: To religiøse kompositioner. 1924. Blyant og tusch på papir. Samme: To studier til Skt. Elisabeth Hospital. 1929. Tusch og gouache på papir. Samme: Uden titel (Skitse til Skt. Elisabeth Hospital). 1930. Olie på papir. Peter Alsing Nielsen: Skure (Studie). 1969. Olie på lærred. Søren Hjorth Nielsen: Grønne hække. Uden år. Olie på lærred. Knud Odde: Om høsten. 2015. Olie på lærred. Trondur Patursson: Naturoplevelse. 2015. Tempera på lærred. Poul Pedersen: Nostalgi (Blik-Til-Bage). 1998. Olie på lærred. Torben Ribe: Colours of Harmony (Pregnant). 2010. Akryl, glasfibre og plywood.

Samme: Uden titel. 2016. Akryl, kuglepen, reklamer, havregryn på tapet på lærred. Henry Rothschild. Uden titel. 1984. Olie på lærred. Viggo Rørup: Rugmark. 1968. Olie på lærred. Hanne Skyum: Blå time. 1991. Billedtæppe. Jasper Sebastian Stürup: Gold and Silver Walks the Mainstream. 2017. Olie på tekstil. Astrid Svangren: Det händler i ett fladdrigt hörn i en fladdrigt form / Som havets röda kista är jag hellre inuti än utanför. 2017. Olie på plexiglas. Samme: Sustainable order / from life to self / a garden, a city the universe or a forest / the red goddess or the gold colored goddess. 2018. Tavlemaling, pastel og kridt på MDF. Agnete Therkildsen: Røde fugle. 1970. Olie på lærred. Jeppe Vontillius: Granskov. 1956. Olie på lærred. Eigil Wendt: Farver og Form. 1962. Olie på lærred. Richard Winther: Modelskitse. Marianne. 1972. Olie på masonit. Samme: Picasso 1911, 2007 mar. 14, 16, 17, 18, 19. 2007. Maling på masonit. Samme: Seurat, Apr. 26 1998 Maj 1, 10, 12 04 Maj 30, 31. 1998. Malling på pap. RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur, Roskilde Rose Eken: Beercans and Cigarettes. 2018. Poleret bronze. Samme: Beercans and Sixpack. 2018. Poleret bronze. Samme: Cable Ornament. 2018. Maleri på beton. Samme: Fjällräven. 2018. Poleret bronze. Samme: Murder One. 2013. Glaseret Stentøjsler. Samme: PAR Lights. 2018. Poleret bronze med lys. Samme: Pedalboard with Lighter and Guitar Picks. 2018. Maleri på beton. Samme: Pint Carrier, Shots, Smashed Beer Cups and Cigarettebutts. 2018. Poleret bronze. Samme: Plasticbag with Beer Bottles and Smirnoff. 2018. Poleret bronze. Samme: Rickenbacker 4004LK bass. 2012. Glaseret Papirler.


Samme: Soundbox with Chips, JD, Cigarettes and Shots. 2018. Poleret bronze. Samme: Trolly with Beer Crates and Battle Jacket. 2018. Poleret bronze. Ribe Stift, Landemodesalen Per Bak Jensen: Torn 12. 2010. C-print/Mat Diasec. Samme: Torn 13. 2010. C-print/Mat Diasec. Samme: Vinterlandskab. 2015. C-print/Mat Diasec. Rigshospitalet, København Anette Harboe Flensburg: Rum der ikke findes III og IV. 2017. Olie på lærred. 2 arbejder. Tilskud.

39

Risskov Gymnasium Cathrine Raben Davidsen: Amulet. 2017. Originallitografi i hvid træramme med museumsglas. Rose Eken: Carlsberg Pilsner 0,5 L. 2011. Glaseret papirler. Samme: Kapsler. 2014. Glaseret papirler. 8 arbejder. Samme: Carlsberg Pilsner 0,5 L. Glaseret papirler. Samme: Grøn Tuborg-flaske. 2015. Glaseret papirler. Samme: Tuborg Øloplukker. 2014. Glaseret papirler. Samme: Sammenkrøllet Carlsberg Øldåse. 2014. Glaseret papirler. Samme: Tuborg Øldåse. 2014. Glaseret papirler. Samme: Carlsberg Pilsner 0,5 L. 2011. Glaseret papirler. Samme: Carlsberg Ølkasse. 2012. Glaseret papirler. Samme: Carlsberg Øldåse. 2014. Glaseret papirler. Samme: Carlsberg Pilsner 0,5 L. 2011. Glaseret papirler. Samme: Jacket with patches. 2018. Akryl og lametta på glas. Samme: Jacket with Blue Sleeve. 2018. Akryl og lametta på glas. Erik A. Frandsen: Uden titel. 2015 Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir.

Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 2015. Arbejde på papir. HuskMitNavn: A thief at Night. 2015. Akryl på papir. Samme: Man’s best friend. 2015. Akryl på papir. Samme: Sleeping like a Child. 2015. Akryl på papir. Samme: Uden titel 18. 2017. Originallitografi indrammet i hvid træramme med museumsglas. Samme: Uden titel 14. 2017. Originallitografi indrammet i hvid træramme med museumsglas. Samme: Uden titel 17. 2017. Originallitografi indrammet i hvid træramme med museumsglas. Samme: Uden titel 15. 2017. Originallitografi indrammet i hvid træramme med museumsglas. Samme: Uden titel 16. 2017. Originallitografi indrammet i hvid træramme med museumsglas. Mie Olise Kjærgaard: Uden titel. 2016. litografi. Samme: Uden titel. 2016. litografi. Samme: Uden titel. 2016. litografi. John Kørner: Uden titel 1. 2017. Originallitografi i træramme designet af kunstneren. Samme: Uden titel 3. 2017. Originallitografi i træramme designet af kunstneren. Samme: Understanding the Impact of Architecture 4. Originallitografi i træramme designet af kunstneren. Christian Lemmerz: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk.


Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Monotypi. 2013. Syrebemalet kobbertryk. Samme: Uden titel. 2014. Originallitografi. Marie Søndergaard Lolk: Uden titel. 2011. Collage og bog. Fie Norsker: Empty Eye. 2007. Blyant på papir. Samme: Eye in the sky. 2007. Blyant på papir. Samme: Eye in landscape. 2007. Blyant på papir. Samme: Eyes are Wine. 2007. Blyant på papir. Samme: Inside Outside. 2007. Blyant på papir. Tal R: Fog over Malia Bay. TRZ-12-011. 2012. Arbejde på papir. Samme: Lolli. 2013. træsnit på somerset 300 g. Lars Ravn: Elektro-polytypier. 1989. Farveradering. 12 arbejder. Ryslinge Høj- og Efterskole Anna Sørensen: Hej Ib. 2018. Akryl på lærred. Ib Geertsen: Uden titel. 1996. Bemalet jern. Bedsted Sogn Herman Wilhelm Bissen: Den Danske Landsoldat. 1852. Bronze. 40

Vestre Landsret, Kolding Alexander Tovborg: Uden titel 6. 2014. Linoleumstryk. Samme: Uden titel 7. 2014. Linoleumstryk. Erik A. Frandsen: Mountain. 2014. Litografi. Eske Kath: Forsvindingspunkt (rød, gul, grøn, blå). 2018. Akryl på hørlærred. Samme: Vanishing point (Yellow). 2018. Litografi. Samme: Vanishing point (Green). 2018. Litografi. Samme: Vanishing point (Red). 2018. Litografi. Samme: Vanishing point (Blue). 2018. Litografi. Kirstine Roepstorff: Dormnacy. 2017. Litografi. Morten Buch: Blanket + Knife. 2017. Litografi. Samme: Crutch + Eggplant. 2017. Litografi. Samme: Picnic (Couteau). 2017. Litografi. Samme: Picnic (Walker). 2017. Litografi. Trine Boesen: Grand Ball Room. 2017. Litografi. Samme: LAB. 2017. Litografi. VIA University College, Risskov Gun Gordillo: Dialogue. 2018. Stål, neon og spejl. Aalborg Universitet Spencer Finch: Thank You, Thank You, Thank You Fog. 2018. Lamineret og hærdet glas, stålkabler og beslag. Aarhus Universitet, Centre of Exellence for Urban Network Evolutions Per Arnoldi: Another french window. 2016. Akryl på lærred. 2 arbejder. Richard Colman: Figure by candlelight. 2017. Akryl på lærred. Samme: Ursula’s Heads. 2017. Akryl på lærred. Anette Harboe Flensborg: Uden titel (fra serien The Black Nothing and Its Impossible Shades). 2017. Olie på lærred. 2 arbejder. Peter Martensen: Day of possibilities. 2011. Olie på lærred.


Seppo Mattinen: Malù. 2015. Olie på lærred. Matt Saunder: Ratlos/Indomitable V. 2017. Kobbertryk. Richard Winther: PICASSO, 9.1.82 9.1.1992 5. MAR. 1997 7, 9, 20. 1997. Olie på masonit. Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab John Kørner: Moving Perspectives. 2018. Akryl på lærred. 5 arbejder.

ANDRE KUNSTINDKØB – DISPONIBLE: Ivan Andersen Integration. 2018. Olie, akryl og spraymaling på finér. Karin Mamma Andersson Munk. 2017. Litografi. Serval. 2017. Litografi. Still Life. 2017. Litografi. Per Arnoldi Global Warming. 2018. Lakeret MDF. Global Warming. 2018. Lakeret MDF. Global Warming. 2018. Lakeret MDF. Global Warming. 2018. Lakeret MDF. AVPD Polytones. 2016. Syrefrit karton, tegnefolie, lim, opti-White glas. Thomas Bang Erase. 2018. Krydsfinér, læder, kul, akryl. Lean No. 1. 1969. Træ, tæppestrimler og polstring, jute, stof, snor og søm. Sign (Breakdown… Past, Present). 2018. Krydsfinér, lærred, snor, tæppeunderlag og ovnrens. Anna Berger Roof. 2018. Olie på lærred.

41

Armin Boehm HT – GL. 2013. Olie, papir og stof på træ. Peter Brandes Oltidssagaerne. Uden år. Keramik. Søndetabet/Maria. 2012. Keramik. Morten Buch Interieur med vase I. 2017. Olie på lærred. Nanna Debois Buhl Moon Memory. 2018. Fotografi. Peter Linde Busk Mand falder (Hommage til Per Kirkeby). 2018. Mixed media. Claus Carstensen Balkan poplar/Kors. 1991. Indian ink på finérplade. Bunkerschlitz. 1991. Indian ink på finérplade. Diamond/Slits. 1991. Indian ink på finérplade. Græderne #3. 1983. Kul og akryl på lærred. The silence of the Lambs. 1991. Indian ink på finérplade. Cathrine Raben Davidsen Carrier. 2018. Litografi. Henlock (Plant). 2018. Litografi. Medusa. 2018. Litografi. Sea Creature. 2018. Litografi. Spirit Creature. 2018. Litografi. Tiny Creature. 2018. Litografi. Totem Falcon. 2018. Litografi. Totem Falcon (Siena). 2018. Litografi. Totem Jellyfish. 2018. Litografi. Totem Owl. 2018. Litografi. Richard Deacon This Time. 2017. Pulverlakeret stål.

Marcel Dzama Don’t make me a target. 2017. Litografi. Farewell loved ones. 2017. Litografi. Joseph Beuys The Revolution will be Female. 2017. Litografi. Unika, avisside ”Zeit Magasin” Stempel. 1980. Who am I now. 2017. Litografi. Unika, avisside ”Zeit Magasin” Stempel. Rose Eken A Room of One’s Own Virgina Wolf. 2018. Martin Bigum Glaseret Keramik. Halvvejs over havet. 2018. Olie på kanvas med harelim. Flover Vase With Lilies and Drumsticks. 2018. The non-robot. 2018. Akryl og lametta på glas. Olie på kanvas med harelim.


Labyrinths Jorge L Borges. 2018. Glaseret keramik. Milk Crate. 2018. Glaseret papirler. Skrigerne Michael Strunge. 2018. Glaseret Keramik. Tyvens Dagbog Jean Genet. 2018. Glaseret keramik. Væbnet Med Vinger Michael Strunge. 2018. Glaseret keramik. Maja Lisa Engelhardt Folder. 2017. Maleri på træplade med ramme. Farshad Farzankia Time-Glass #2. 2018. Akryl på lærred. Leonard Forslund KOSMOS 3. 2017. Akryl på lærred. KOSMOS 5. 2017. Akryl på lærred. KOSMOS 10. 2017. Akryl på lærred. Jay Gard Farbekreis (Farben 17/18 2). 2018. Mixed media. Farbekreis (Farben 17/18 3). 2018. Mixed media. Farbekreis (Farben 17/18 5). 2018. Mixed media. Farbekreis (Farben 17/18 7). 2018. Mixed media. Mogens Gissel Fireblok. 2000. Olie på plade. Hånd. Uden år. Olie på plade. Kande. 1995. Olie på plade. Krukke. 1995. Olie på plade. Opstilling med krukke og skål. 1972. Olie på lærred. Person nærmer sig hest. Uden år. Maleri. Uden titel. 2017. Olie på lærred. Uden titel. 2003. Olie på plade. Uden titel. 2001. Olie på plade. Uden titel. 1997. Olie på plade. Uden titel. 1996. Olie på plade. Uden titel. Uden år. Maleri. Uden titel. Uden år. Maleri. Uden titel. Uden år. Maleri. Uden titel. Uden år. Olie på plade. Uden titel. Uden år. Olie på plade. Verdensakse og hare. 1972. Olie på plade.

42

Sven Wiig Hansen Uden titel. 1988. Gouache.

Erik Heide Musvåger. 2018. Støbejern. Skyggen af en hest. 2017. Støbejern. Stor mand. 2018. Støbejern. Peter Holst Henckel Gap Filling. 2018. UV-print på denim. Astrid Kruse Jensen Floating #18. 2017. Arkivfiber printet fotografi. Ole Jensen Termokande – Royal Copenhagen 2002. ABS plast med gummiprop. Kande. 2003. Hånddrejet rødler, hvid begitning, dyppet, transparent glasur. Kande. 2003. Hånddrejet rødler, hvid begitning, transparent glasur. Kande. 2003. Hånddrejet rødler, hvid/sort glasur. Kande. 2012. Lertøjsplader, modeleret hank, orange glasur. Kande. 2017. Modelleret lertøj, mat grå glasur. Kande – Bing og Grøndahl Porcelænsfabrik 1986. Hånddrejet stentøj, grå glasur. Kande – Paustian/ Royal Copenhagen. 1993. Støbt fajance, gul og sort glasur. Kande – Primal Pottery 2015. Hånddrejet rødler, indfarvet glasur. Birgit Johnsen og Hanne Nielsen Busy Circle. 2016. Video, LED panel. Per Kirkeby Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Hansentryk. 2009. Silketryk. Leiser Wellenschlag Grün. 2005. Olie på lærred. Uden titel. 2009. Mixed Media på tavle. Uden titel (Læsø). 2008. Mixed media på tavle. Uden titel. 2008. Mixed media på tavle. Uden titel. 2005. Mixed media på tavle. Uden titel. 2005. Mixed media på tavle. Uden titel. 2005. Mixed media på tavle. Uden titel. 2016. Akvatine og radering på 300 g. papir.


Mie Olise Kjærgaard The Woman with the Three-Eyed Hat and Her Son. 2018. Akryl på lærred. Uden titel. 2018. Bemalet keramik. Uden titel (vase w/bicycle). 2018. Bemalet keramik. Uden titel (vase w/horses). 2018. Bemalet keramik. Uden titel (vase w/pineapple). 2018. Bemalet keramik.

Christian Lemmerz Die Kahle Mutter. 2018. Bronze.

Peter Kogler Uden titel 1. 2017. Litografi. Uden titel 1a. 2017. Litografi. Uden titel 3. 2017. Litografi.

Peter Martensen The Relocation II. 2018. Olie på lærred.

Ferdinand Ahm Kragh Serpentry. 2018. Blandet teknik på plade. Tove Kurtzweil Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1991. Fotografi. Barokbilleder. 1993. Fotografi. Barokbilleder. 1993. Fotografi. Dust, Malis, Kreta. 1989. Fotografi. Engel, Danmark. 1987. Fotografi. Engel billede. 1987. Fotografi med maling. Hermes (fod med vinge). 1990. Fotografi. Kaktus. 2001. Fotografi. Provence, Frankrig (træstamme). 1986. Fotografi. Souvenirs fra Kreta. 1990. Fotografi. Vinge. 2000. Fotografi. Vinge, Danmark. 1987. Fotografi. John Kørner Understanding the Impact of Architecture 5. 2018. Litografi. Malene Landgreen Uden titel 15. 2015. Litografi. Thorbjørn Lausten Die Field. 1986. Akryl på lærred. 43

Marie Lund Dans du verre. 2017. Kobber. Dans un jarre. 2017. Kobber. Bodil Manz Kvadrat II. 2017. Porcelæn. Rain. 2018. Porcelæn.

Søren Martinsen Høballe. 2017. Akryl og olie på akrylgrunderet hørlærred. Ian McKeever Henge Painting X. 2017. Olie og akryl på lærred. The Measure. 2017. Stentryk. 6 arbejder. Mie Mørkeberg Uden titel. 2018. Olie og akryl på lærred. Jais Nielsen Glasmosaik. 1933. Glasarbejde. Kehnet Nielsen Uden titel (O.T.T.W.W.). 2017. Olie på lærred. Uden titel (O.T.T.W.W.). 2017. Olie på lærred. Julie Nord En Vinternat. 2017. Tusch på papir. Monster Nr. 1 (Dronning). 2018. Tusch og blyant på papir. Monster Nr. 2 (Øgle). 2018. Tusch og blyant på papir. Rolf Nowotny L.I.F.E. 2018. Filt, blæk, skruer, aluminium og epoxy på lærred. L.I.F.E. 2018. Filt, blæk, skruer, aluminium og epoxy på lærred. L.I.F.E. 2018. Filt, blæk, skruer, aluminium og epoxy på lærred. L.I.F.E. 2018. Filt, blæk, skruer, aluminium og epoxy på lærred. L.I.F.E. 2018. Filt, blæk, skruer, aluminium og epoxy på lærred.


Knud Odde Markengel. 2018. Glaseret keramik. Pavane. Uden år. Træsnit. Såtid. 2018. Keramik. Poul Pedersen Mo(t)bile. 2000. Maleri på lærred. Turi Heisselberg Pedersen Facetted Shape. 2018. Stentøj med sinterbegitning. Sculptural Shape. 2018. Stentøj med sinterbegitning. Finn Naur Petersen Natsværmer. 2018. Arbejde på papir. Mette Augustinus Poulsen Jernbrun cylindrisk krukke. Uden år. Keramik. Hvid krukke, halmaske. Uden år. Keramik. Hvid vase, halmaske. Uden år. Keramik. Tenmuko vase. Uden år. Keramik. Tal R Spiegel. 2016. Træsnit på 450 g papir. Finn Reinbothe The Letter. 2017. Collage. The Letter. 2017. Collage. The Letter. 2017. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Uden titel (Directors Cut). 2016. Collage. Ugo Rondinone Window. 2015. Litografi. Window. 2015. Litografi. Window. 2015. Litografi. Window. 2015. Litografi.

44

Kaspar Oppen Samuelsen Uden titel. 2018. Litografi. Uden titel. 2018. Litografi. Uden titel. 2018. Litografi. Uden titel. 2018. Litografi. While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 1. 2018. Gouache og lim på lærred.

While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 2. 2018. Gouache og lim på lærred. While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 4. 2018. Gouache og lim på lærred. While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 5. 2018. Gouache og lim på lærred. While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 6. 2018. Gouache og lim på lærred. While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 8. 2018. Gouache og lim på lærred. While the Others got Composed; the Foot and the Dial went for a Stroll nr. 9. 2018. Gouache og lim på lærred. Henrik Saxgren Plane – Iceland. 2004. Fotografi. Eva Schlegel o.T. (263). 2018. Fotografi. o.T. (266). 2018. Fotografi. Christian Schmidt-Rasmussen Fløjtespilleren passer slangemarken en tidlig morgen og duggen er tung. 2018. Olie på lærred. Katharina Sieverding DIE SONNE UM MITTERNACHT SCHAUEN 7A/III/196/1973, monocrome-blue. 2015. Litografi. DIE SONNE UM MITTERNACHT SCHAUEN 7A/III/196/1973, monocrome-gold. 2015. Litografi. DIE SONNE UM MITTERNACHT SCHAUEN 7A/III/196/1973, monocrome-pink. 2015. Litografi. Astrid Svangren In original violet / Influenced transparent / Feeling emerald / Affected by honey yellow / Worker bee / Under influence of chestnut red / Singing pastel dust. 2017. Blackboard kridt og akryl på MDF, fyrretræsstativ. Anna Sørensen Uden titel. 2017. Keramik. Uden titel. 2018. Glaseret keramik.


Alexander Tovborg Lucifer. 2017. Monotypi. Sfinksen og den pansrede jomfru (selvportræt som Jeanne d’Arch). 2018. Akryl, akvarel, blyant, filt og bladguld på træpanel. Mette Vangsgaard Split Second. 2018. Træsnit på silke, tekstil collage. Danh Vo Kardinal. 2010. Fotogravure. Portrait of a hand. 2010. Fotogravure. Kathrine Ærtebjerg Dit øje er en sol. 2017. Akryl, spraymaling og olie på lærred. Lyset og Mørket, et dynamisk princip. 2017. Akryl, spraymaling og olie på lærred. Værktøjet III. 2018. Akryl, spraymaling og olie på lærred.

PUBLIKATIONER: Troels Andersen Erik Nyholm. Keramiske billeder. Forlaget Vandkunsten 2017. Max Andrews, Oliver Basciano, Marie Nipper John Kørner. Roulette Russe 2018. Pernille Carstens, Mogens Nykjær, Hanne Roer (red.) En anden reformation. Rom som religiøst epicenter. Forlaget Orbis 2018. CLAY Keramikmuseum Danmark Lise Seisbøl Mikkelsen. Tommerup Keramiske Værksted 1-2. Wunderbuch 2018. CLAY Keramikmuseum Danmark Christina Rauh Oxbøll og Pia Wirnfeld. Jais Nielsen – Epos i ler.

45

DAC, Dansk Arkitektur Center Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhard Weiss.

Arty of Many. The Danish Pavillon – Biennale Architectura 2016. DAC, Dansk Arkitektur Center 2016. Den Frie Udstilling FORM. Interdisciplinært forskningsog formidlingsprojekt udgivet som digital publikation. Interactive Spaces Lab og Den Frie Udstillingsbygning 2018. Den Frie Udstilling Claus Carstensen et al. (red.) Becoming Animal. Hatje Cantz Publishers 2018. Det Danske Institut i Athen Bodil Hue og Kristina Winther-Jacobsen. (red.) I anledningen af Det Danske Institut i Athens 25-års jubilæum. Aarhus Universitetsforlag 2017. De Danske Kongers Kronologiske Samling Jørgen Hein. Ivories and Narwhal Tusks at Rosenborg Castle I-II. Museum Tusculanum Press 2018. Niels Dejgaard Danske fotobøger 1839-2015. En bibliografi. Danish Photo Books 1839-2015. Ajour 2018. Torben Ebbesen, Michael Hübl, Anna Krogh Malede tegninger på papir. Aristo Bogforlag 2017. Fuglsang Kunstmuseum Tine Nielsen Fabienke og Mette Harbo Lehmann. Johannes Wilhjelm – Fra Italien til Skagen. Museo Calouste Gulbenkian Christine Buhl Andersen, François Blanchetière, Alain Bonnet, Emmanuelle Brugerolles, João Penelope Curtis, Carvalho Dias, Rune Frederiksen, Arie Hartog, Philip Ward Jackson, Laure de Margerie, Luísa Sampaio, Amélie Simier. The Pose. Rethinking Sculpture in 19th-Century Paris. Museu Calouste Gulbenkian 2018.


Gl. Holtegaard og Kunsten Caroline Nymark Zachariassen. Solo: Rita Kernn-Larsen. Gl. Holtegaard og Kunsten 2018. Per Bak Jensen Tavshedens figur. Gyldendal 2018. Solomon R. Guggenheim Museum Katherine Brinson. Danh Vo. Take My Breath Away. Solomon R. Guggenheim Museum 2018. Francesca Gavin, Erland G. Høyersten, Maria Kjær Themsen Artefacts. Rose Eken. BOOK LAB 2018. HEART, Herning Kunstmuseum Christina Capetillo, Anders V. Munch, Anders Troelsen. Ingvar Cronhammar Design. Maria Fabricius Hansen The Art of Transformation. Grotesques in Sixteenth-Century Italy. Quasar 2018. Jeppe Hein, Silke Hein og Elisabeth Kiertzner AYA. Strandberg Publishing. Marie Hugsted Den lille bog om dansk design – for børn og barnlige sjæle. Strandberg Publishing 2018. Annette Rosenvold Hvidt og Gertrud Oelsner Hammershøi. På sporet af det åbne billede. Lindhardt og Ringhof 2018. J.F. Willumsens Museum Anne Gregersen (red.) Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger. Hatje Cantz Publishers 2018.

46

Johannes Larsen Museet Anne Lie Stokbro, Erland Porsmose, Mette Ladegaard Thøgersen (red.). Grøn. Modernisten Christine Swane. Johannes Larsen Museet 2018.

Kunsthal Charlottenborg Sara E. Anker-Møller, Anne Mikél Jensen, Mathias Kryger (red.). Ovartaci & Galskabens Kunst. Kunsthal Charlottenborg 2017. Kunsthøjskolen på Ærø Susan Hinnum. Sommerskulptursøby 2018. Peter Thule Kristensen, Jens Markus Lindhe, Ken Schoop Svenn Eske Kristensen – velfærdsarkitekten. Aristo 2018. Maja Lisa Engelhardt Porten. Kristeligt Dagblads Forlag 2018. Eva Mortensen, Poul Pedersen, Birte Poulsen, Martina Seifert Cityscapes & Monuments of Rememberance in Asia Minor. Oxbow Book 2018. Erik A. Nielsen og Bjarne Sandstrøm Gådetale. Emblemer, symbolik, spejle. Gyldendal 2018. Ordrupgaard Mirjam Gelfer-Jørgensen, Annemarie Lund, Carsten Thau. Ordrupgaard. Ordrupgaard 2018. Nils Ohrt Træets budskab. Jesus fra Nazaret. En kirkeudsmykning af Edward Fuglø. Forlaget Sprotin 2018. Periskop Nr. 20. Skandinaviske Exhibition Histories: Udstillingen som Forskningsobjekt. Foreningen Periskop og Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet 2018. Peter Ole Pedersen Ephemera Mundi. Konversationsleksikon i forhold til Lasse Krog Møller’s værker. Antipyrine 2018.


Lilian Munk Rösing Anna Anchers Rum. Gyldendal 2018. Skovgaard Museet, Viborg Anne Mette Willumsen og Teresa Nielsen (red.). Niels Skovgaard, maler, billedhugger, keramiker, illustrator. Skovgaard Museet, Vejen Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum 2018 Statens Museum for Kunst Chris Fischer med bidrag af Jesper Svenningsen. Kunstværkets tilblivelse. Statens Museum for Kunst 2018 Sønderjyllands Kunstmuseum Anne Blond (red.). Henry Moore. Grænser til Norden. Winther Grafik 2018 Tate Modern Donald Hyslop et. al. SUPERFLEX. One Two Three Swing! Tate Publishing 2018. Ole Villadsen Moderne glaskunst i danske kirker. En billedguide. Frydenlund 2018. Whitechapel Gallery Laura Smith og Habda Rashid (red.) Elmgreen & Dragset: This Is How We Bite Our Tongue. Whitechapel Gallery 2018.

REJSER OG KONFERENCER: Else Marie Bukdahl Rejse og ophold på Atlantic University, Florida og hos Michael Singer Studie, Florida. Det Danske Institut i Athen Kunstneres og videnskabsmænds ophold ved Det Danske Institut i Athen i 2018.

47

Det Fynske Kunstakademi Studierejser i 2018.

Det Jyske Kunstakademi Studierejser i 2018. Det Kgl. Danske Kunstakademi Studierejser i 2018. Karsten Fledelius Kongresdeltagelse. Association Internationale des Etudes Byzantines, Athen. Anne Hedeager Krag Workshopdeltagelse. ”Labs, Art and Relics”, Bruxelles og ”The British Museum Mellon Symposia: Textiles from the Silk Road in Museum Collections”, London. Eleonora Mattia Konferencedeltagelse. ”Citater, genbrug, og revival af den illuminerede bog fra middelalderen til nutiden”, Cosenza. University of East Anglia Workshopafholdelse. “Art through Denmark: Empires and Exchanges”, København. Marina Vidas Konferencedeltagelse. “Jewellery Art of the 19th and Early 20th Centuries”, Skt. Petersborg. Konferencedeltagelse. “Moving Violence: Transgressing the Boundaries of Experience in Medieval Imagery”, Tel Aviv. Mikael Wivel Rejsestipendium ifm. et flerårigt forskningsprojekt om maleren Jens Adolf Jerichau.

GLYPTOTEKET: Driftstilskud 2018. Dækning af udgifter til klimaprojektkonkurrence. Husk Mit Navn: Visitors. 2018. Pen på papir. 32 arbejder. Martinus Rørbye eller Adam Müller: Modelstudie. 1833. Olie på lærred. Theorore Rousseau: Le chêne de roche (Klippeegen). 1860. Olie på træ.


Ombygning af Glyptotekets indgang i Tietgens-gade samt nyt ADK døråbningssystem. Afholdelse af Glyptotekets Sommerkoncerter.

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE: ARoS Aarhus Kunstmuseum Digitalisering af Arthur Køpkes arkiv v. Anneli Fuchs. Den Hirschsprungske Samling Digitalisering af Emil Hannovers arkiv med fokus på ”Den Frie Udstilling” v. Signe Havsteen og Miriam Watts. Statens Museum for Kunst Digitalisering af Vilhelm Bjerke-Petersens internationale korrespondancer v. Johan Zimsen. Statens Museum for Kunst Digitalisering af Henning Christiansens arkiv v. Peter van der Meijden.

KUNSTVIDENSKABELIG FORSKNING: Mirjam Gelfer-Jørgensen Projektstøtte: ”Kunstarternes forbrødning – skønvirketiden i dansk og internationalt perspektiv”. Henrik Wivel Projektstøtte: Forskningsbaseret monografi om maleren L.A. Ring - efterfulgt af en L.A. Ring-udstilling på Fuglsang Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum.

NY CARLSBERGFONDETS PRISER: Kaspar Bonnén Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat, 2018. Anette Harboe Flensburg Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat, 2018.

48

Claus Hagedorn-Olsen Carl Jacobsens Museumsmandslegat, 2018.

ANDRE FUNDATSMÆSSIGE FORMÅL: CHART Art Fair Afholdelse af Chart Talks i 2018. Det Danske Institut i Athen Møblering til Det Danske Institut i Athens nye gæstehus i Maggina 1. Hofmarskallatet Produktion og indkøb af nye taffelstole til Christiansborg. Tilskud. Hotel Pro Forma Realisering af en musikalsk og visuel iscenesættelse af den første skriftligt overleverede fortælling ”Gilgamesh”. Højdevangens Skole, Amager Istandsættelse af to vægmalerier udført af Vilhelm Bjerke-Petersen. JJ Film ApS Produktion af portrætfilm om Mogens Gissel. Produktion af portrætfilm om Jesper Just. Produktion af portrætfilm om Hanne Nielsen og Birgit Johnsen. Produktion af portrætfilm om Danh Vo. Produktion af film om Gobelinprojekt med Bjørn Nørgaard, Kristine Roepstorff, Alexander Tovborg, Tal R. J.F. Willumsens Museum Gennemførelse af brandingproces og udvikling af ny visuel identitet. Museum Ovartaci Gennemførelse af brandingproces. Nationalmuseet Gennemførelse af branding- og strategiproces. Politiken Afholdelse af masterclasses om kunstkritik.INDHOLD

3

50

FORORD: NÅR KUNSTNEREN ER EN PARENTES

16

FRANSK GULDALDER FRA DANSK VESTINDIEN

18

VÆGTÆPPE AF BRITISK SATIRE

4

UNDERLIGE UGLE

19

EN EKSISTENTIEL KAMP

6

HISTORIEN FRA ET GADEKRYDS

20

VÆRELSE MED UDSIGT

7

ET STYKKE AF FRIHEDSGUDINDEN

22

SUPERLIGA PÅ SMK

8

LIMFJORDEN I ET ØJEBLIK

24

EFTER KONCERTEN

9

FORVENTNINGENS KUNST I PARIS

26

FOR ENDEN AF REGNBUEN

10

EN BRIK TIL DANSK GULDALDER

28

NY SKRIFTSERIE

12

42ND AND VANDERBILT

30

NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER

14

NU OG HER, OG ELLERS IKKE

15

VÆRSGO, MEN HUSK AT DU SKAL DØ

Brolæggerstræde 5 1211 København K

33

BERETNING FOR 2018

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.