Ny Carlsbergfondet Årsblad 2017

Page 1

NY CARLSBERGFONDETNY CARLSBERGFONDET 2017UDSYN OG NÆRSYN Mængden og kvaliteten af de ansøgninger, Ny Carlsbergfondet modtager, vidner om et meget højt niveau, når det gælder engagementet i og lysten til kunst. Da vi er det eneste fond i Danmark, der udelukkende og mest vedholdende arbejder i kunstens tjeneste, forpligter det os samtidig til nøje at vælge de samarbejder, der bedst muligt styrker kunsten i samfundet. Langt størstedelen af Ny Carlsbergfondets bevillinger er donationer til landets museer, udsmykninger af vores offentlige institutioner og offentlige rum samt støtte til den fremragende forskning på landets universiteter og museer. Sådan vil det fortsat være. Men at isolere dansk kunst til udelukkende at være et nationalt anliggende er en farlig fejlslutning. Dansk kunst har altid opereret uden hensyn til geografiske distancer og nationale landegrænser. C.W. Eckersberg, som vi i dag flittigt hylder som ”dansk malerkunsts fader”, ville ikke være Eckersberg, hvis det ikke var for de indsigter og kompetencer, han høstede på sine rejser til Paris og Rom. Når Ny Carlsbergfondet gennem de seneste år har skærpet støtten til dansk kunst på den internationale scene, er det netop ud fra erkendelsen af, at hele verden er arbejdsplads og inspirationsbank for danske kunstnere. Og når vi støtter museer som The Metropolitan Museum of Art, Tate Modern, Centre Pompidou og Guggenheim Museum med bevillinger til at erhverve, formidle og forske i dansk kunst, er det netop for at styrke den store internationale interesse, dansk kunst helt fortjent oplever for tiden. At arbejde for kunstens betydning indbefatter naturligvis, at vi bestræber os på og ikke mindst insisterer på, at kunsten fortsat har en væsentlig position i samfundet, og at vilkårene for den ikke forringes. Men kunstens betydning tager vi også bogstaveligt. Hvad betyder kunsten? Eller hvad kan den betyde? Det er spørgsmål, vi ofte mødes med, når vi fx opstiller og ophænger kunst på uddannelsesinstitutioner og hospitaler, i kirker, retsbygninger og offentlige kontorer. Derfor vil vi i højere grad styrke formidlingsindsatsen ved vores udsmykninger. Ikke med henblik på at levere de store kunsthistoriske eller tematiske fortællinger. Med formidlingen vil vi snarere aktivere den værknære oplevelse og dermed styrke fortroligheden med det vidtfavnende, men også helt konkrete sprog, kunsten taler. Det sprog vi på lige fod oplever og ser i selve værket. Og det er vel også kunstværkets fundamentale og eviggyldige relevans, inden det læses ind i andre relevante sammenhænge. Nemlig at værket i sig selv er en invitation til fordybelse; et udsagn, der i sig selv stimulerer vores evne til at forholde os analytisk og kritisk til billeder i al almindelighed. Denne lille publikation præsenterer nogle af de projekter, der – takket være indtægterne fra Carlsberg A/S – er blevet realiseret i det forgangne år. Vi ser i den grad frem til nye initiativer i 2018. Karsten Ohrt Formand for Ny Carlsbergfondet 3ERINDRINGER I MOSAIK OG NEON

ERIK A. FRANDSEN (f. 1957) Mnemosyne, 2017. Glasmosaik, stenmosaik og neonrør. Variable mål VUC Aarhus Deponeret af Ny Carlsbergfondet

Med udgangspunkt i egne erindringer og skitser fra en pilgrimsrejse har Erik A. Frandsen skabt totaludsmykningen Mnemosyne til den nyrenoverede indgangsfoyer på VUC Aarhus. Værket består af 562.000 glasmosaikker fordelt på tre vægmotiver, en cirkelrund lysskulptur i neon og en stenmosaik i gulvet. I udsmykningen har Frandsen kombineret ellers modsatrettede materialer og kunstneriske greb og har på den måde skabt et værk med historisk og fysisk tyngde. Frandsens særlige evne til at sammensætte udtryk og materialer er også til stede i hans udnyttelse af de fysiske rammer. Bygningens arkitektoniske rum spiller en væsentlig rolle i udsmykningen, idet Frandsen lader etagedækket i foyeren overskære de tre glasmosaikker. 5

”Erik A. Frandsen har frembragt en overbevisende udsmykning med fin fornemmelse for såvel de fysiske rammer som skolens daglige brugere. Hans totalinstallation viser respekt for den stilrene indgangsfoyer, men udfordrer samtidig den golde anonymitet, der til tider kendetegner funktionalistisk arkitektur. VUC’s smukke hovedindgang har med andre ord fået forstærket den menneskelige faktor,” siger næstformand i Ny Carlsbergfondet, Morten Kyndrup.


LAZARUS GENOPSTÅR

CHRISTIAN LEMMERZ (f. 1959) Lazarus, 2017. Bronze. 350 cm Bispebjerg Hospital Deponeret af Ny Carlsbergfondet

Med sin 3,5 meter høje skikkelse rejser Lazarus sig i haveanlæggets midterakse ved Bispebjerg Hospital. Her møder skulpturen patienter, pårørende og medarbejdere med åbne arme og en imponerende krop i bronze på toppen af en 2 meter høj granitsokkel. Lemmerz’ fortolkning af den bibelske figur Lazarus, som af Jesus blev genopvækket fra de døde, er på samme tid klassisk og moderne. Han har ladet sig inspirere af Thorvaldsens Kristus-figur i Vor Frue Kirke i København, men den bibelske skulptur fremstår i Lemmerz’ version som en af Andreas Vesalius’ detaljerede anatomimodeller. Med kunstnerisk finesse har Christian Lemmerz formået at skabe en monumental skulptur, der forener det guddommelige og det menneskelige, det enkle og det detaljerede i én og samme figur. 6

”Snarere end at gå den traditionelle vej og skabe den genopstandne Lazarus som et smånaivt, entydigt billede på håb, har Christian Lemmerz formået at give sin skulptur den kant og tvetydighed, der gør, at man får trang til at studere den igen og igen. Der er noget fantastisk smukt og rent i, at skulpturen respekterer den ambivalens, vi alle genkender, når vi besøger et hospital,” siger næstformand i Ny Carlsbergfondet, Morten Kyndrup.


NYT MØDESTED PÅ LEMVIG HAVN

JEPPE HEIN (f. 1974) Modified Social Benches for Lemvig, 2017 Pulverlakeret rustfrit stål. 500 x 180 x 100 cm; 820 x 145 x 195 cm; 500 x 225 x 45 cm Lemvig Havn Deponeret af Ny Carlsbergfondet Jeppe Heins stedsspecifikke værk Modified Social Benches for Lemvig består af tre skulpturelle bænke, som han har udarbejdet specielt til Lemvig Havn. Bænkene, som er placeret ved vandkanten og foran Lemvig Turistbureau, er udformet i rustfrit stål og pulverlakeret i en orangerød farve, der refererer til maritime elementer som signalkoste, fiskenet og bøjer. Tanken om, at kunstværket kun lever i den umiddelbare dialog med sin beskuer, er hos Jeppe Hein altid ført til yderste konsekvens. Det gælder også hans bænke på Lemvig Havn, som er mere end blot blikfang. De er en opfordring til interaktion, en invitation til fri afbenyttelse som sidde- eller legeplads.

7

”Det er min hensigt at knytte de forskellige dele af havnen sammen ved at integrere de tre bænke med dagligdagsaktiviteter i området. Bænkene er et tilbud, hvor du oplever og deltager,” fortæller Jeppe Hein. ”Kunstværkerne er en åben gestus; et mødested, som først for alvor virker, når man slår sig ned. Nok er de skabt af en af Danmarks mest markante kunstnere, men det er ikke skulpturer, vi andægtigt skal gå rundt om og betragte. Værkerne gør noget med os. Med dem kan vi erfare verden på ny,” siger Stine Høholt, bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet.


8


MEDIER, MAGT OG KATASTROFE

CANDICE BREITZ (f. 1972) Love Story, 2016 Videoinstallation på syv skærme. Varighed: 73 min, 43 sek. ARKEN Museum for Moderne Kunst Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

Er der grænser for empatien, og hvilke fortællinger prioriteres i nutidens mediedominerede virkelighed? Det er centrale spørgsmål for den sydafrikanske kunstner Candice Breitz, der med videoinstallationen Love Story stiller skarpt på de vanskelige humanitære og politiske overvejelser i forbindelse med det 21. århundredes diasporaer. Love Story kan fremover opleves i ARKENs faste samling. Omdrejningspunktet for værket er videointerviews med seks flygtninge: to kvinder, en transkvinde og tre mænd, der hver fortæller om deres flugt fra vold, krig og forfølgelse. Kunstneren har derefter reduceret 22 timers interviewoptagelser til et manuskript, som hun har iscenesat med hjælp fra skuespillerne Julianne Moore og Alec Baldwin. Det er således skuespillernes performance, som publikum først møder i installationen. I en montage på storskærm 9

genfortæller Moore og Baldwin flygtningenes historier, og bagved vises de oprindelige interviews på seks skærme. I Love Story låner Breitz en række velkendte virkemidler fra Hollywood-film: dramatisk krydsklipning, dynamikken mellem en mandlig og kvindelig hovedperson, bevægende erindringer og ikke mindst castingen af feterede skuespillere. Populærkulturens fortællegreb er så normaliserede, at vi knap ænser dem. Men i modsætning til Hollywood-film anvendes virkemidlerne kritisk her. Breitz afdækker de psykologiske mekanismer, der aktiveres, når historien dramatiseres af en berømt skuespiller, men som tilsyneladende udebliver, når den fortælles af en virkelig person. Love Story opfordrer os til at dvæle ved, om ikke politik i al almindelighed er et spørgsmål om hvilke stemmer, der høres, og hvilke som overdøves.


NYE ENGLE TIL RIGET

BJØRN POULSEN (f. 1959) Angelus Novus, 2017. Aluminium. Variable mål Rigshospitalets Patienthotel, København Deponeret af Ny Carlsbergfondet

Billedhugger Bjørn Poulsens udsmykning til Rigshospitalets Patienthotel er en dramatisk serie af skulpturer, der tilsammen har fået titlen Angelus Novus. Støbt i bronze og aluminium er skulpturerne bygget af konkave og konvekse buer, der er indfældet i hinanden ligesom bjælkekonstruktioner. I opgaven har kunstneren forsøgt at aktivere beskuerens møde med bygningens arkitektur ved at skabe værkerne i forskellige højder. Den første engel, man møder foran patienthotellets indgang, står på en lav sokkel tæt på jorden. Inde i bygningen står tre skulpturer på hver sin søjle. Søjlerne når op i henholdsvis første, anden og tredje sals højde, dertil kommer en forlænger på den højeste søjle, som når op i 14 meters højde. 10

”I det smalle kløftlignende rum betyder dette, at man vil opleve forskellige synsvinkler på skulpturerne. Nedefra, ligeudfra og oppefra. Der er noget udpræget hierarkisk over en søjlefigur, men i dette særlige rum ophæves det hierarkiske, når man bevæger sig op i bygningen,” siger Bjørn Poulsen. Symbolikken i udnyttelsen af de høje, næsten triumferende søjler er også nøje afstemt stedets funktion som opholdssted for patienter og pårørende: ”En figur, der står på en søjle, trodser det almindelige og stræber mod noget højere eller anderledes. En sådan figur udtrykker altid en vis optimisme og resiliens, alene i kraft af at den har formået at komme derop,” forklarer Bjørn Poulsen.


UDE AF TÆLLING

TAL R (f. 1967) Fugle flyver af og til bort, 2017. Jern og bronze. 336 x 220 x 227 cm Skive Gymnasium & HF Deponeret af Ny Carlsbergfondet

Normalt er det uglen, der figurerer på uddannelsessteder som en stoisk påmindelse om den læring og dannelse, der dagligt venter eleverne. Tal R’s store skulptur lugter godt nok af fugl, men motivet er fundet andetsteds. Nemlig i Klaus Rifbjerg og Bent Fabricius Bjerres sang Duerne flyver, som billedkunstneren stiftede bekendtskab med i løbet af sin blot 69 dage lange gymnasietid. Fuglene i Tal R’s bronzeskulptur er måske synonyme med friheden til at ”flyve” væk og finde sin rette rede. Men som det typisk er for Tal R, så er der mere på spil end egne erindringer. Skulpturens tre fugle er nærmest smeltet sammen, som om de netop er udklækket af en enorm bronzeklump. Og ved nærmere eftersyn er der noget, der ikke stemmer. Der er for meget fugl i skulpturen. 11

”Skulpturen lokker beskueren med en realitet. Jeg har lavet tre fugle. Men skulpturen bliver først noget, når den siger ”fuck reality”. Der er jo faktisk for mange fødder og for mange indgange og udgange. Der er et eller andet, der tæller forkert. Det er dér, at kunsten starter,” siger Tal R. Fugle flyver af og til bort er på den måde også et værk om kunstens væsen og fundamentale frihed. Friheden til at forskubbe, fordreje og til bevidst at tælle forkert. Kunstnerens frihed til at digte videre og skubbe til vores vaneforestillinger om verden.VÆRDIVOGTERE PÅ FOLKEMØDET

FOS (f. 1971) Værdivogterne, 2017. Plast og varmluftsblæsere. 600 cm Folkemødet, Allinge Præsenteret med støtte fra Ny Carlsbergfondet

I centrum af årets Folkemøde på Bornholm stod 10 oppustelige skulpturer i seks meters højde og vakte opsigt. Værdivogterne er udformet af kunstneren FOS (Thomas Poulsen) som en påmindelse om den værdidebat, der burde være grundstenen i et demokratisk samfund. ”Ved at igangsætte og støtte FOS’ projekt bidrager Ny Carlsbergfondet til at bringe kunsten til Folkemødet, hvor vi også mener, den hører til. Og så endda med et så enestående projekt. Vi har jo rent faktisk at gøre med en kunstner, der i dette tilfælde lader politikere ytre sig på sin kunst og inviterer til en væsentlig debat,” siger bestyrelsesformand, Karsten Ohrt. De oppustelige figurer repræsenterer hver især ét af de 10 opstillingsberettigede 13

politiske partier. Partiernes selvvalgte værdiord står skrevet på figurernes viftende arme, og FOS lader på den måde spørgsmålet blæse i vinden: tager politikerne hånd om vores værdier? På den måde er kunstværket dobbelt i sit udtryk. Det understreger, at politikerne er og bør være vogtere af deres og samfundets værdier. Og samtidig fornemmer man en kritisk brod fra kunstnerens side gennem værkets luftfyldte, skrøbelige og lalleglade karakter. Efter Folkemødet flyttede Værdivogterne fra Bornholm til Ishøj, hvor de hele juli måned kunne opleves uden for kunstmuseet ARKEN. Siden har de for en aften budt gæster velkommen til arrangementet SMK Fridays på Statens Museum for Kunst.


14


WOMAN IN RED

Lorenz Frølich (1820-1908) Portræt af en kvinde med rød nederdel, 1848. Olie på lærred. 40 x 29 cm Øregaard Museum Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

Som elev af nogle af dansk guldalderkunsts tungeste drenge, bl.a. Rørbye, Købke og Eckersberg, lærte Lorenz Frølich at tegne og male af de bedste. Den opvækst mere end aner man i dette tidlige, lille mesterværk. Rørbye og Købke fornemmer man i detaljerne, som Frølich gengiver med en virtuos realisme. Kvindens stoiske ro samt hendes positur, med det sænkede blik og de yndefulde hænder, skylder til gengæld ikke så lidt til Eckersberg. Med fødderne solidt plantet i denne arv formår Frølich her alligevel at sætte en ny standard. Ikke mindst de dekorative elementer peger frem mod et mere æstetiserende blik, som vi kender det hos de senere symbolister. Og særligt i den todimensionelle effekt, som Frølich frembringer gennem kvindens silhuet. Sat op mod den tomme, flade baggrund indtager det røde skørt næsten halvdelen 15

af billedet med en udpræget dekorativ fylde. Tid og sted er fraværende. Kvindens gestik hentyder ikke til arbejde, men er ren feminin poseren. Frølich har som sådan iscenesat hende som skøn, som en ren æstetisk figur. Det er altså kvinden som lækker nips, som en fryd for det maskuline øje, Frølich her hylder. Vi er med andre ord ikke langt fra pin-up genren, som den tager sig ud godt 100 år senere.JORDISK MONUMENT I ABSTRAKT FORM

ELISABETH TOUBRO (f. 1956) Monument for Inge Lehmann, 2017. Sort diabas og patineret bronze. 440 cm Københavns Universitet Deponeret af Ny Carlsbergfondet

Det var den danske seismolog Inge Lehmann (1888-1993), som i 1936 opdagede, at Jorden har en fast, indre kerne. Det ønskede Københavns Universitet at markere ved at supplere rækken af portrætbuster på Frue Plads i København med et monument for seismologen og geodæten Inge Lehmann. I stedet for en klassisk portrætbuste har billedhugger Elisabeth Toubro skabt en abstrakt form, der markerer og hylder det, som alting handlede om for Inge Lehmann, nemlig forskningen. På skulpturen ses en bølge, der skærer sig ned gennem skulpturen og rammer en rund kerne, hvorefter bølgen skifter retning. Skulpturens krop er kløvet i to for at illustrere et jordskælv og de tilhørende seismologiske målinger.

17

Bag på skulpturen ses konturen af et portræt af Inge Lehmann. ”Monumentet er udført som en abstrakt form, der visuelt fortolker Inge Lehmanns opdagelse af, at Jorden måtte have en hård indre kerne, der afbøjer de seismiske bølger. Monumentet spiller sammen med de omkringstående buster af mandlige forskere fra det forrige århundrede, men opdaterer stilen til et nutidigt formsprog. Skulpturens steleform spejler busterne, så monumentet passer naturligt ind i den klassicistiske helhed på Frue Plads,” siger Elisabeth Toubro.


PÅ PLADS I PIETRASANTA

JØRGEN HAUGEN SØRENSEN (f. 1934) The Crowd, 2017. Bronze. 250 x 184 x 192 cm Piazza Francesco Crispi, Pietrasanta Deponeret af Ny Carlsbergfondet

Den 2,50 m høje skulptur af billedhugger Jørgen Haugen Sørensen forestiller en gruppe anonyme mennesker. De spøgelseslignende bronzeskikkelser er så tæt samlet, at de nærmest flyder ind i hinanden i en form, der på én og samme tid udtrykker soliditet og skrøbelighed. Jørgen Haugen Sørensen mestrer det hele som billedhugger. Han kan hugge, forme og ælte sine budskaber, så vi med det samme forstår ham og alligevel bliver i tvivl. Dobbelttydigheden i The Crowd er ingen undtagelse. Det er gruppen som fænomen, han her går i kødet på. Ved første øjekast signalerer hans ”crowd” sammenhold og solidaritet. Men som udenforstående fornemmer man snart en ekskluderende og undertrykkende sammenspisthed hos de uhyggelige figurer. Her er ingen indgange, 18

ingen invitation til eller sprækker ind i fællesskabet – blot massiv og hård frontalitet. Pietrasanta har i århundreder været knudepunkt for billedhuggere på grund af det lokale Carrara-marmor og byens professionelle bronzestøbere og stenhuggere. Ny Carlsbergfondet har støttet en lang række projekter, som danske kunstnere har udført i den italienske by. Placeringen af Jørgen Haugen Sørensens The Crowd i Pietrasantas bymidte er således også en anerkendelse af den toscanske bys betydning for dansk kunst.


MARKØRER I MURSTEN

PER KIRKEBY (f. 1938) Stele (Læsø III), 1984. Stele (Læsø IV), 1984. Stele (Læsø V), 1984 Mursten og mørtel. 242 x 58,5 x 58,8 cm; 242 x 66 x 59 cm; 242 x 66 x 59 cm Tate Modern, London Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet På overfladen synes den røde mursten at udgøre en solid og utvetydig signatur hos Per Kirkeby. Men faktisk er den ligesom akryl- og oliemalingen, bronzen og for den sags skyld skriften blot et tilbagevendende materiale, Kirkeby benytter til at udforske nye områder i sit vidtrækkende virke. Som sådan indeholder murstenen for Kirkeby samme frihed, vi andre finder i legoklodser, når først vi er blevet trætte af samlemanualen. I 1960’erne afspejler murstensskulpturerne således Kirkebys optagethed af en strukturel og seriel minimalisme. I 1970’erne antager de en mere ornamental og romantisk karakter, afledt af kunstnerens interesse for bl.a. Mayaruiner, mens murstensskulpturerne fra 80’erne ofte tager form som større stedspecifikke installationer, der flirter med det arkitektoniske. 19

De tre næsten identiske murstensskulpturer fra 1984, som nu er at finde på Tate Modern, er ikke decideret monumentale, ligesom de kun antydningsvist er arkitektoniske. Kirkeby kalder dem selv for steler. Men modsat runesten og stendysser markerer de ikke det historiske og mindeværdige ved et givent sted. Faktisk vil de kunne gøre sig ethvert sted. Deres rolle som markører er måske netop mere fundamental: at gøre selve stedet til ’sted’, at minde os om, at de mellemrum eller ikke-steder, vi fysisk befinder og bevæger os i, altid har potentiale til at blive steder.EXTRATERRESTRIAL

Hans E Madsen (f. 1958) Øen, 2017. Rustfrit stål, farvet glas, hvid beton Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Deponeret af Ny Carlsbergfondet

I mere end én forstand, og især efter mørkets frembrud, minder Hans E Madsens storstilede udsmykning om Steven Spielbergs mesterlige film Nærkontakt af tredje grad fra 1977. Der er lyset, farverne og ikke mindst den store skala. Men også den markante anderledeshed i Hans E Madsens Øen – på en gang højtravende og imødekommende – finder en vis genklang i Spielbergs sympatiske skildring af rumvæsenernes ankomst. Der er de udsmykninger, der blender ind og loyalt bygger videre på de eksisterende omgivelser. Og så er der dem, der synes at dumpe ned og bibringe noget radikalt og væsensforskelligt nyt til stedet. Øen hører til sidstnævnte. Hans E Madsen har landet sin udsmykning, så den ikke kan undgå opmærksomhed og interaktion. De 11 meter høje master i rustfrit stål bærer hver deres cirkel af farvede 21

glasplader. Cirklerne på hver otte diameter kaster farvede skygger, som dynamisk følger dagens såvel som årets gang. Lune farver, der inviterer indenfor og åbner pladsen som et samlingssted med siddepladser og læ for erhvervsakademiets studerende og medarbejdere. Foranderlig, udfordrende og sanseligt appellerende – Øen er som en venligsindet UFO, der ønsker selskab og deltagelse.


HVIDE DØRE

Vilhelm Hammershøi (1864-1916) Hvide døre, 1899. Olie på lærred. 42,5 x 39,5 cm Ordrupgaard Doneret af Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Ny Carlsbergfondet I slutningen af 1880’erne begyndte Vilhelm Hammershøi at eksperimentere med sine melankolske, mennesketomme interiørskildringer. Det var flytningen til Strandgade 30 på Christianshavn, der for alvor satte gang i udviklingen af denne del af kunstnerens motivkreds. Hvide døre hører til blandt de første værker, Hammershøi skabte på adressen. Det er malet i spisestuen, hvor han siden skabte talrige andre billeder. Værket er et eksempel på den minimalistiske og afdæmpede stil, der skulle kendetegne Hammershøi som maler, ligesom de hvide døre bliver et tilbagevendende motiv igennem kunstnerens levetid. I dag har Hammershøis værker fascineret generationer af beskuere. Med sine stramme, nøgterne kompositioner uden genkendelige narrativer formåede kunstneren, som 22

ingen anden i sin generation, at åbne for en refleksion over menneskelige eksistensvilkår i en moderne verden. Således er værkerne tematisk forankret i århundredeskiftets følelsesbetonede symbolisme samtidig med, at de på den formelle front viser en drivkraft mod den abstrakte modernisme.


KVINDELIG IMPRESSIONISME

BERTHA WEGMANN (1846-1926) Høet vendes, u. år. Olie på lærred. 38 x 48 cm Den Hirschsprungske Samling Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

I slutningen af 1800-tallet brød Bertha Wegmann igennem som en af de første professionelle kvindelige kunstnere i Danmark. Ligesom hendes jævnaldrende, men mere navnkundige kollegaer i Frankrig, Berthe Morisot og Mary Cassatt, blev Wegmann primært kendt for at skabe portrætter, interiørskildringer og motiver fra hjemmets intimsfære. Den Hirschsprungske Samlings nyerhvervede friluftsmaleri af Wegmann, Høet vendes, kaster derfor nyt lys på rækkevidden af kunstnerens motivkreds og maleriske teknikker. Wegmann havde en aktiv karriere i Danmark såvel som internationalt. Som ung studerede hun i München og Paris, og som mange andre i perioden var hun inspireret af den dengang nye og banebrydende impressionisme, hvilket tydeligt kommer til udtryk i Høet vendes: 23

”Motivet er et suverænt studie i, hvorledes et værk kan bygges af korte farvestrøg holdt i rene, klare nuancer. Det fremstår dermed atmosfærisk - ja impressionistisk, grundet den optiske effekt, der opstår, når penselstrøgene smelter sammen. Samtidig er det overraskende taktilt og stofligt med den pastose brug af farverne,” siger Gertrud Oelsner, direktør for Den Hirschsprungske Samling.


VIDEOKUNST PÅ THE MET

JESPER JUST (f. 1974) Servitudes, 2015. Multichannel videoinstallation, 8 film, 9 minutters loop The Met Breuer, New York Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

I november 2015 fik forbipasserende på Times Square i New York en særlig oplevelse, hvis de løftede blikket mod de talrige storskærme integreret i pladsens spektakulære arkitektur. Hver nat omkring midnat slukkedes reklamerne midlertidigt for i stedet at blive erstattet af videoværket Servitudes af den danske kunstner Jesper Just. Nu har værket fået et permanent hjem i The Metropolitan Museum of Arts vægtige samling af samtidskunst på The Met Breuer. I Jesper Justs værk ser vi en ung kvinde siddende ved et bord i færd med at spise majs. Den banale handling vanskeliggøres af, at kvinden har rehabiliteringsmaskiner om hænderne, som bruges til at genoptræne muskler efter skader. Kvinden taber igen og igen majskolben, men samler den op og fortsætter, imens hun lejlighedsvist møder kameraet med et på én gang flirtende og sky blik. Til filmen castede Jesper Just modellen og skuespilleren Dree Hemingway, 24

der ofte har lagt krop og ansigt til de store modehuses reklamekampagner. Just benytter sig således af velkendte visuelle koder til at undersøge den skønhedsfikserede kulturs markedsgørelse af den vitale, ungdommelige krop. Skiftet fra storbyens kaotiske rum til udstillingslokalet betyder, at værket indgår i nye konstellationer og danner nye betydninger, dog uden at miste dets oprindelige kontekst, forklarer Sheena Wagstaff, leder af The Metropolitan Museum of Arts afdeling for samtidskunst: ”Vi var særligt tiltrukket af Servitudes på grund af dets forbindelse til New York. Værket bevæger os med dets engagement i byens skiftende arkitektur og monumentale skyline, og det fortjener et hjem i en af denne metropols store institutioner.”
LEGEPLADS MED AGENDA

SUPERFLEX One Two Three Swing! Publikation Tate Modern, London Ny Carlsbergfondet har bekostet udstillingens katalog

Det er ikke hver dag, at dansk kunst indtager én af verdens mest prestigiøse og svære kunstscener, den ikoniske turbinehal på Tate Modern. Med totalinstallationen One Two Three Swing! har kunstnergruppen SUPERFLEX skabt en interaktiv udstilling, der inviterer os til at gå sammen om at reflektere over og handle på tidens globale udfordringer. Som gæst mødes man af en overvældende scene. Et 770 kvadratmeter stort tæppe dækker den enorme turbinehals rå betongulv. Tykt, blødt og i en regnbueskala, der efterligner farverne på det britiske pund, lokker tæppet til afslapning og komfort. Vel at mærke under et kæmpestort pendul, der svinger hypnotisk fra hallens industriloft og luller os ind i en passiv, magelig tilstand. Livet er godt, handlekraften er sat på standby. 27

Måske lige bortset fra at trangen til at tage en selfie kan være svær at modstå. Som kontrast til denne betagende åbning fungerer resten af udstillingen som en art vækkelse, som en legesyg og alligevel alvorlig aktivering af museumsgæsten. I turbinehallens modsatte ende har SUPERFLEX nemlig skabt en interimistisk gyngefabrik. Derudover har kunstnergruppen opstillet en stor mængde trepersoners gynger, og de opfordrer os dermed til at gå sammen på kryds og tværs og aktivere nye fællesskaber og ny energi, der kan udfordre det eksisterende. I løbet af udstillingsperioden producerer gyngefabrikken flere og flere gynger, som langsomt også indtager byrummet uden for museet. Hvor langt, gyngerne når ud i verden, afhænger helt af, om vi er med på legen.


KUNSTENS VEJE

De fire kunstnere Jesper Christiansen, Kathrine Ærtebjerg, Julie Nord og Martin Bigum har udsmykket fire undervisningsfløje på Marselisborg Gymnasium. Med hver deres kunstneriske kendetegn har de skabt værker til skolens nye bygning. I Jesper Christiansens udsmykning mødes fortid og nutid. Kunstneren har ladet sig inspirere af historien om Marselis-familien og skolens omkringliggende bygninger. Kathrine Ærtebjerg appellerer til sanserne og lader menneskets fysiske og psykiske virkelighed smelte sammen i et bombardement af farver, former og finurlige ord. Julie Nord leger med identitet, fantasi og kreativitet i portrætfotos af unge mennesker, og Martin Bigum reflekterer over erfaring og erindring, når han tager beskueren med på en tur ad Memory Lane og ind i et fascinerende drømmeunivers. 28

Som et særligt tiltag har Ny Carlsbergfondet sammen med gymnasiet skræddersyet et undervisningsmateriale, der med afsæt i de fire kunstneres udsmykninger gør det let og inspirerende at bruge værktøjerne i billedkunst, dansk og sprogfag. Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt på www.kunstensveje.dk og er udformet, så elever i hele landet kan benytte det – også uden fysisk adgang til kunstværkerne. Der er yderligere blevet udarbejdet et interaktivt værktøj, i form af en mobilapp, som lader elever, lærere og besøgende opleve værkerne på helt nye måder.


JESPER CHRISTIANSEN (f. 1955) Marselis-frisen (Verba et Folia), 2016-17 Marselis-tæppet, 2016-17 KATHRINE ÆRTEBJERG (f. 1969) Forestillingen (pink II), 2016 Ost, ben, æg, øl, 2016 At tælle, 2016 Se, 2016 Åbn øjet, luk øjet, 2013 Den gennemsigtige mand, 2014 Våge-n, 2016 Mund, sol, blad, 2016 Sne, 2016 Den usynlige kat, 2014 Hun er et barn, 2016 Sangen, 2016 Agurk, ærter, kål, 2016

29

JULIE NORD (f. 1970) Youth (1-10), 2016 MARTIN BIGUM (f. 1966) Møde, 2016-17 Plukker, 2016-17 Memory Lane, 2016-17 Gejst, 2016-17 Solstorm, 2016-17 Marselisborg Gymnasium, Aarhus Deponeret af Ny Carlsbergfondet


30


NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER

I anledning af fondets stifter, brygger Carl Jacobsens fødselsdag, uddeler Ny Carlsbergfondet hvert år priser som en anerkendelse til personer, der yder en særlig indsats for dansk kunst- og museumsliv. I 2017 blev begivenheden traditionen tro fejret med en prisfest på Ny Carlsberg Glyptotek. Billedhugger Morten Stræde modtog Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat på kr. 100.000. Næstformand i Ny Carlsbergfondet, Morten Kyndrup: ”Morten Strædes tanker er interessante og inspirerende, kloge og præcise. Men han er først og fremmest kunstner. Strædes værker er ekstremt og vidunderligt komplekse og, som al stor kunst, så er de helt egensindige. De er også alt andet end konceptuelle, de er langt snarere sensuelle, sanseappellerende, de er af en særegen langsomhed eller tøven. I sit arbejde lefler han aldrig hverken for den gode eller for den dårlige smag.” Billedkunstner Trine Søndergaard modtog Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat på kr. 100.000. Bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet, Stine Høholt: ”Trine Søndergaard skaber værker, som prioriterer eftertænksomheden og giver den et visuelt sprog. Med sine fotos af historiske egnsdragter og sørgeslør peger hun på, at generationer før os har oplevet det samme som os i dag, f.eks. sorg. Døden er et andet gennemgående tema, og sådan må det nødvendigvis være, når man som hende arbejder målrettet med fotografiets væsen og den standsning af tid, og dermed af liv, som definerer netop dette medie.” 31

Direktør for Kunsten i Aalborg, Gitte Ørskou, modtog Carl Jacobsens Museumsmandslegat på kr. 150.000. Formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt: ”Gitte Ørskou var som overinspektør blandt de drivende kræfter i udviklingen af ARoS i den proces, der omskabte et mindre provinsmuseum til en også faglig sværvægter i det danske kunstliv. I 2009 fik hun foden under eget bord på Kunsten i Aalborg. Siden da har hun revitaliseret museet på næsten alle niveauer. Først og fremmest gennem en perlerække af bemærkelsesværdige og fagligt skarpe udstillinger, men også gennem en stor ombygning, som i sig selv fremstår utrolig vellykket – arkitektonisk, formidlingsmæssigt og ikke mindst fagligt.” Direktør for Kunstforeningen Gl. Strand, Helle Behrndt, modtog Ny Carlsbergfondets Hæderslegat på kr. 250.000. Formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt: ”Emnerne overrasker, og den nære kontakt til kunstnerne giver et forfriskende pust til alt, hun rører ved. Dette har hun bevist på Tranegården, hvor hun stod bag den banebrydende udstilling Kniven på hovedet i 1982. Dernæst på Sophienholm og siden 1990 på Kunstforeningen Gl. Strand, der i Helle Behrndts tid er blevet succesfuldt moderniseret og udvidet flere gange. Helle tildeles hæderslegatet for sit fremragende og visionære arbejde med kunsten, sin professionelle og visuelle måde at drive kunstinstitutioner på og for sin insisteren på at formidle med samfunds- og samtidsrelevans.”


KOLOFON:

FOTOLISTE:

Udgiver: Ny Carlsbergfondet

ERINDRINGER I MOSAIK OG NEON LAZARUS GENOPSTÅR UDE AF TÆLLING EXTRATERRESTRIAL KUNSTENS VEJE Foto: Jens Peter Engedal

Redaktion: Jakob Fibiger Andreasen Anne Søndergaard Tekster: Jakob Fibiger Andreasen Anne Søndergaard Astrid Wang Grafisk Design: Studio Claus Due Tryk: Narayana Press Oplag: 500 Font: Fakt Pro Papir: 150g Phoenixmotion Xenon 135g Curious Matter Goya White 270g Curious Matter Black Truffle Forside: JESPER JUST Servitudes, (detalje), 2015

NYT MØDESTED PÅ LEMVIG HAVN Foto: Lemvig Kommune MEDIER, MAGT OG KATASTROFE Foto: Andrea Rosetti NYE ENGLE TIL RIGET Foto: Anders Sune Berg VÆRDIVOGTERE PÅ FOLKEMØDET Foto: Operate WOMAN IN RED Foto: Øregaard Museum JORDISK MONUMENT I ABSTRAKT FORM Foto: Ny Carlsbergfondet PÅ PLADS I PIETRASANTA Foto: Eli Benveniste MARKØRER I MURSTEN LEGEPLADS MED AGENDA Foto: Tate Photography HVIDE DØRE Foto: Ordrupgaard KVINDELIG IMPRESSIONISME Foto: Den Hirschsprungske Samling VIDEOKUNST PÅ THE MET Foto: Aurélien Mole og Jesper Just NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER Foto: Kim Nilsson

NY CARLSBERGFONDET Brolæggerstræde 5 1211 København K www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk 32


NY CARLSBERGFONDET BERETNING FOR ÅRET 2017

INDKØB OG UDDELING AF KUNSTVÆRKER – MUSEER:

Frederiksborgmuseet, Hillerød Peter Martensen: Portræt af Peter Bastian. 2016. Olie på lærred.

Arken, Ishøj Candice Breitz: Love Story. 2016. Videoinstallation. Tilskud. Lars Nørgård: Beehive Cockpit. 2016. Kinesisk blæk, oliekridt og olie på lærred. Samme: Teabird. 2016. Kinesisk blæk, oliekridt og olie på lærred.

Hallands Konstmuseum, Halmstad Per Bak Jensen: Landskab. 2017. C-print/Mat Diasec.

Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem Edvard Weie: Landskab ved Mindet. Ca. 1942. Olie på lærred. Tilskud. Centre Pompidou, Paris Wilhelm Freddie: Uden titel. 1940. Oliepastel på papir. CLAY Keramikmuseum, Middelfart Asger Jorn: Uden titel. 1954. Stentøj. Den Hirschsprungske Samling, København Bertha Wegmann: Høet vendes. U.å. Olie på lærred. Tilskud. DIAS, Digital Interactive Art Space, Vallensbæk Fred Sapey-Triomphe: Speed Dating. 2016. Digital installation. Esbjerg Kunstmuseum Thomas Bang: One Bag Hang. 1968. Bomuldsnet, polyurethanskum, plastikstrips. Samme: Syv forsøg på at skabe passende apparatur til almindelige familier (forsøg nr. 4 og 5). 1985-2007. Aluminium, glas, hestehår, tekstil m.m. Samme: Double. 2013. Krydsfiner, læder, tegnekul, maling og aluminium. 33

Herning Kunstmuseum - HEART Paul van Hoeydonck: Fallen Astronaut. 2017. Aluminium. Heinz Mack: Spiegelglass stele. 2017. Stål og spejlglas. Christian Megert: Turning Doors. 2017. Stål og spejlglas. Kim Sooja: Deductive Object. 2017. Plast. Nanda Vigo: Cronotopo. 2017. Stål og glas. Herman De Vries: Sanctuarium. 2017. Mursten, sandsten og jern. Horsens Kunstmuseum Cathrine Raben Davidsen: The Dark Night IV. 2016. Olie, pigment, akryl og blegemiddel på hørlærred. Johannes Larsen Museet, Kerteminde Johannes Larsen: 50 tegninger fra sagafærd til Island. 1927-1930. Tusch på papir. KUNSTEN, Aalborg Ernesto Neto: The Serpent Brought Life To Humanity. 2016. Håndhæklede tekstiler. Tilskud. Kunsthallen Brandts, Odense Erik A. Frandsen: Haiti. 2017. 28 paneler i aluminium og neon.


KØS - Museum for kunst i det offentlige rum, Køge Poul Gernes: Skitse- og dokumentationsmateriale. 1968-1976. Fotografi, blyant på papir m.m. Listasavn Føroya, Torshavn Thomas Arge: Í Reyninum (I stenørkenen). 1974. Olie på lærred. Sven Havsteen-Mikkelsen: Skarvanes. 1971. Olie på lærred. Jón Sonni Jensen: Pipe No 1. 2016-17. Gips. Samme: Pipe No 4. 2016-17. Gips. Samme: Sample No 1. 2017. Olie på aluminium. Samme: Sample No 2. 2017. Olie på aluminium. Samme: Sample No 5. 2017. Olie på aluminium. Samme: Sample No 6. 2017. Olie på aluminium. Samme: Tarp. 2017. Latax, bomuld, nylon, fingerbøl, S-kroge og aluminium. Rannva Kunoy: Creditor. 2017. Akryl, pigmenter og dispersion på lærred. Samme: Greenback. 2017. Akryl, pigmenter og dispersion på lærred. Samme: Riot. 2017. Akryl, pigmenter og dispersion på lærred. Moesgård Museum, Aarhus Mogens Gissel: Grauballemand. 2016. Olie på lærred. Munkeruphus, Dronningmølle Gun Gordillo: PLAN ALBEA. 2014. Glasplader og neonrør.

Ingeborg Brams taler. 1955. Olie på lærred. Samme: Yvonne. 1962. Olie på lærred. Samme: Sommer på Orø (Udsigt udover sommerhusområde). 1967. Olie på lærred. Samme: Prins Paris’ Drøm. 1969. Olie på lærred. Samme: Koncert i Atelieret. 1970. Olie på lærred. Samme: Alice i ”Nell” på lsefjorden. 1972. Olie på lærred. Samme: Cirkusartisten Volodja Savaljev. 1976. Olie på lærred. Samme: Bådebroen ved Østre Færge, Orø. 1977. Olie på lærred. Samme: Færgemanden Carlo. 1977. Olie på lærred. Samme: Trækfærgen ved Orø. 1977. Olie på lærred. Samme: Børnene ved Færgelejet. U.å. Olie på lærred. Samme: Måger over lsefjorden. U.å. Olie på lærred. Samme: Efterår (ved Femvejen i Charlottenlund udenfor i kunstnerens bolig). 1979. Olie på lærred. Ordrupgaard, Charlottenlund Vilhelm Hammershøi: Hvide døre. 1899. Olie på lærred. Tilskud. Randers Kunstmuseum L.A. Ring: Langs Rugmarken. Gangsti med en græsbevoxet Jordvold til højre, Rugmarken til venstre…. 1887. Olie på lærred. Tilskud.

Ribe Kunstmuseum Martinus Rørbye: Klostergang i Palermo Museum Lolland-Falster, Nykøbing F. To Heppelwhite armstole. Ca. 1790. Mahogni. med franciskanermunk. 1840. Olie på lærred. Tilskud. Museum Jorn, Silkeborg Sorø Kunstmuseum Peter Louis-Jensen: Faxe-billede. 1965. Collage på gennemhullet masonitplade. Gunnar Aagaard Andersen: To-delt foldebillede. 1976. Olie på lærred. Samme: Faxe-billede. 1965. Collage på gennemhullet masonitplade. Statens Museum for Kunst, København Lene Adler Petersen: Forfatteren Inger Odsherreds Kunstmuseum, Asnæs Christensen. 2015. Olie, tempera og Victor Brockdorff: Sol over Marker. 1929. Olie på lærred. akryl på lærred. Samme: Møde foran Christiansborg. 34


Lene Adler Petersen: Forfatteren T. S. Eliot. 2015. Olie, tempera og akryl på lærred. Samme: Personarummet. 2010-2014. Olie, tempera og akryl på lærred. Sergej Jensen: Untitled. 2014. Akryl på sammensyet lærred. Per Kirkeby: Essen IX (Tor). 1977. Mursten og mørtel. Tilskud. Samme: Essen VIII (Säulenstumpf). 1977. Mursten og mørtel. Tilskud. Samme: Kopenhagen I. 1965/1966. Mursten. Tilskud. Samme: Kopenhagen II. 1965/1966. Mursten. Tilskud. Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder Nils Erik Gjerdevik: Untitled. 2012. Olie på lærred. Tate Modern, London Per Kirkeby: Stele (Læsø III). 1984. Mursten og mørtel. Tilskud. Samme: Stele (Læsø IV). 1984. Mursten og mørtel. Tilskud. Samme: Stele (Læsø V). 1984. Mursten og mørtel. Tilskud. The Metropolitan Museum of Art, New York Jesper Just: Servitudes. 2015. Videoinstallation. Tilskud. Thorvaldsens Museum, København Daktyliotek, en samling af 30 gipsafstøbninger af gemmer, kameer og intaglioer tilhørende Jane Craufurd. U.å. Trapholt, Kolding Julie Nord: Gråzone. 2015/2016. Tusch, blæk og akvarel på papir. Nina Saunders: Patterns of Desire. 2012. Tekstil. ARoS, Aarhus Kunstmuseum C.W. Eckersberg: Castel St. Angelo. 1819. Olie på lærred. Tilskud. Alexander Tovborg: Bocca Baciata (Evening). 2016. Keramik. Grayson Perry: Expulsion from Number 8 Eden Close. 2012. Uld, bomuld, akryl, polyester og silke.

35

Vejen Kunstmuseum Rose Eken: Bryggers. 2017. Keramik. Niels Hansen Jacobsen: 16 krukker og skåle. U.å. Keramik. Øregaard Museum, Hellerup Lorenz Frølich: Portræt af en kvinde med rød nederdel. 1848. Olie på lærred. Tilskud. Jais Nielsen: Dreng med guldfisk. 1915. Olie på lærred. Tilskud.

UDSMYKNINGER: Bispebjerg Hospital, København Christian Lemmerz: Lazarus. 2017. Bronze. Carlsbergbyens forskerboliger, København Mogens Andersen: Fra plakat til Grønningen. 1986. Litografi. Samme: Komposition IV. 1991. Litografi. Samme: Uden titel. U.å. Akvarel og tusch. Samme: Uden titel. U.å. Akvarel og tusch. Maria Buras: Tegning. 2000. Arbejde på papir. Samme: Tegning. 2000. Arbejde på papir. Samme: Tegning. 2000. Arbejde på papir. Samme: Tegning. 2000. Arbejde på papir. Samme: Uden titel. 1975. Litografi. Kirsten Christensen: Uden titel. 2006. Keramik. Samme: Uden titel. 2013. Keramik. Samme: Uden titel. 2013. Keramik. Torben Christensen: Kastellet. 2004. Lambdaprint. Frede Christoffersen: Forår. 1979. Farvetræsnit. Samme: Forår. 1979. Farvetræsnit. Samme: Forår. 1979. Farvetræsnit. Jes Fomsgaard: Spansk scene. 1986. Kobberætsning. Samme: Vence I-III. 1996. Litografi. Samme: Uden titel. 1986. Blyant på pergament. Mogens Gissel: WUTAO-TZU II. 2009. Olie på lærred. Samme: WUTAO-TZU III. 2009. Olie på lærred. Henrik Have: That’s me in the corner. 2009. Akryl på lærred. Samme: Nørresø set fra havestuen på Vedersø Præstegård. 2008. Akryl på lærred.


Peter Holst Henckel: Blueprint VI. 2016. UV-print på offsetplade. Samme: Blueprint V. 2016. UV-print på offsetplade. Samme: Blueprint IV. 2016. UV-print på offsetplade. Samme: Blueprint III. 2016. UV-print på offsetplade. Samme: Blueprint II. 2016. UV-print på offsetplade. Samme: Blueprint I. 2016. UV-print på offsetplade. HuskMitNavn: The Package. 2014. Akryl på lærred. Ole Sylvest Jacobsen: Fra haven. 1999. Akvarel. Alfred Jensen: Der var en gang en bro. 1971. Olie på lærred. Anette Juel: Uden titel. 2012. Blandteknik med monotypi. Samme: Uden titel. 2012. Blandteknik med monotypi. Samme: Uden titel. 2012. Blandteknik med monotypi. Frans Kannik: Uden titel. U.å. Monotypi. Samme: Lille format I. 1992. Litografi. Samme: Lille format II. 1992. Litografi. Samme: Sort/hvid. U.å. Litografi på håndgjort papir. Per Kirkeby: Erosion I-III. 1999. Litografi. Samme: Uden titel. 2000. Litografi. Samme: Træstub/Vibeke. 1990. Arbejde på japanpapir. Kirsten Klein: Forårsdag ved Stenbjerg. 2000. Fotografi. Samme: Vinteraften ved havet. 2000. Fotografi. Oda Knudsen: Fyrtårne giver mange signaler. 2013. Arbejde på papir. Samme: Havets Musik. 2013. Arbejde på papir. Samme: Tingenes Maskerade. 2013. Arbejde på papir. Samme: Øjne i Bjergene. 2013. Arbejde på papir. Michael Kvium: Wasteland. 2008. Litografi. Kirsten Langkilde: Uden titel. 1991. Serigrafi. Alfred Madsen: Gadedør på Vesterbro. 1983. Olie på lærred. Samme: Kolonihavelåge "47". 1972. Olie på lærred. 36

Bodil Nielsen: Uden titel. 2011. Akryl på lærred. Samme: Uden titel. 2011. Akryl på lærred. Samme: Uden titel. 2011. Akryl på lærred. Samme: Uden titel. 2011. Akryl på lærred. Samme: Uden titel. 2011. Akryl på lærred. Samme: Uden titel. 2011. Akryl på lærred. Elsa Nielsen: Camilla. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Camilla. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Camilla. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Camilla. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Gaia. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Gaia. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Therese. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Træ. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Træ. 1993. Håndkoloreret radering. Samme: Træ. 1993. Håndkoloreret radering. Kehnet Nielsen: Uden titel. 2001. Træsnit. Samme: Motives II. Landscape. 2010. Olie på lærred. Lars Nørgård: Flyvende skrædder. 1992. Litografi. Samme: Uden titel. U.å. Litografi. Samme: Uden titel. 1991. Litografi. Jesper Rasmussen: Havne Holmen III, København. 2016. Lambdaprint, indrammet med sort træliste. Anne Lise Rathsack: Komposition 2. 1961. Olie på lærred. Hanne Skyum: Uden titel. 2011. Træsnit-relief af sibirisk birkefiner, relief-valset med stærk trykfarve, i bunden shellak med farve. Samme: Uden titel. 2011. Træsnit-relief af sibirisk birkefiner, relief-valset med stærk trykfarve, i bunden shellak med farve. Samme: Uden titel. 2011. Træsnit-relief af sibirisk birkefiner, relief-valset med stærk trykfarve, i bunden shellak med farve. Arne Haugen Sørensen: Ledas drøm. U.å. Litografi. Samme: Ledas drøm. Sort/hvid. U.å. Litografi. Samme: Uden titel. 2001. Litografi. Samme: Uden titel. 2001. Litografi. Maria Thorsen: Den blå dug. 2012. Olie på træ. Samme: Den tomme kasse. 2012. Olie på træ.


Milena Bonifacini: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, nr. 24). 2015. Gouache på papir. Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, nr. 23). 2015. Gouache på papir. Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, nr. 22). 2015. Gouache på papir. Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, Danmark-Amerika Fondet & Fulbright nr. 21). 2015. Gouache på papir. Kommissionen, København Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, Rose Eken: Devoe paint cans with brushes. nr. 20). 2015. Gouache på papir. 2016. Akryl, porcelænsmaling og staniol Poul Ekelund: Grønt landskab. 1973. på glas. Olie på lærred. Samme: Jackson Pollock’s shoes. 2016. Samme: Grønt landskab II. 1973. Akryl, porcelænsmaling og staniol på glas. Olie på lærred. Fie Norsker: The Collection. 2014. Samme: Landskab med køer III. 1973. Olie på lærred. Olie på lærred. Tal R: I am young I am old. 2006. Erik Heide: Solnedgangsskib. 2011. Bronze. Arbejde på papir. Nanna Hertoft: Morgenrøde. 2009. Uld, hør, Kathrine Ærtebjerg: Sne. 2016. plantefarver, kraprod og cochenille, indigo Akryl, olie og spraymaling på lærred. og japansk kasurimateriale. Samme: Vi må være som alt. 2016. Aksel Jensen: Rønnebær. 2000. Kultegning. Akryl, olie og spraymaling på lærred. Samme: Musvitter. 2000. Kultegning. Samme: Artiskok. 2002. Kultegning. Danske Universiteter, København Per Bak Jensen: Sky/Cloud. 2005. Ejler Bille: Dyret. 1936. Bronze. Samme: Spadserende form. 1933-36. Bronze. Fotografi. C-print/Diasec. Samme: Brændende mark/Burning Field. Samme: Øgle. 1937. Bronze. 2008. Fotografi. C-print/Diasec. Anders Brinch: Flamboyant Head. 2016. Samme: Morgenlys/Morning light. 2016. Olie på lærred. Fotografi. C-print/Mat Diasec. Nils Erik Gjerdevik: Uden titel. 2015. Malene Müllerz: Udskåret net. 2005. Stentøj. Litografi. 3 arbejder. Tal R: Palmhand. 2015. Farveraderinger. Ian McKeever: Four Seasons. 2015. 5 arbejder. Litografi. 4 arbejder. Lars Nørgård: The French Clot-nection. 2017. Kirstine Roepstorff: Thought Form #1. 2010. Glas, el-pære, beton. Farvelitografi. Carl-Henning Pedersen: Følgesvenden. 2001. Luzia Simons: Jardim 10. 2014. Scannogram, pigment print på Mitsumata Awagami papir. Olie på lærred. Samme: Jardim 13. 2014. Scannogram, Lene Adler Petersen: Uden titel. 2015. Glasmaleri på blæst, slynget glas. 3 arbejder. pigment print på Mitsumata Awagami papir. Samme: Jardim 4. 2014. Scannogram, Anna Sørensen: Krukke. 2017. Keramik. pigment print på Mitsumata Awagami papir. Jens Søndergaard: Uden titel. 1938. Akvarel. Den Danske Scenekunstskole, Odense Samme: Rørvig Havn. 1951. Akvarel. Lars Abrahamsen. Konklop. 2010. Poul Skov Sørensen: Kystlandskab. U.å. Bemalet limtræ. Radering og akvarel på papir. Samme: Kystlandskab. U.å. Radering Diakonissestiftelsens Hospice, København og akvarel på papir. Per Ahlmann: Transitu-Sub. 2013. Fajance. Samme: Kystlandskab. U.å. Radering Milena Bonifacini: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, nr. 26). 2015. Gouache på papir. og akvarel på papir. Samme: Kystlandskab. U.å. Radering Samme: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, og akvarel på papir. nr. 25). 2015. Gouache på papir. Maria Thorsen: Løgbillede (4 store løg). 2013. Olie på træ. Inge Lise Westman: Uden titel. 2005. Litografi. Niels Winkel: København IX. 1965. Olie på plade.

37


Poul Skov Sørensen: Kystlandskab. U.å. Radering og akvarel på papir. Gunnar Westman: Kone på balkon. 1964. Bronze. Troels Wörsel: Versilia II. 2012. Akvarel og oliekridt på papir. Samme: Versilia II. 2012. Akvarel og oliekridt på papir. Willy Ørskov: Uden titel. 1989. Bronze. Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Hans E Madsen: Øen. 2017. Glas, stål, beton m.m. Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Lysebu, Oslo Per Kirkeby: Thøger Larsen. 2015. Bronze. Forsvaret, 1. Eskadre, Frederikshavn Peter Martensen: 12 portrætter af Søværnets personel på inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen. 2015. Olie på lærred. Haslev Idrætsefterskole Anette Harboe Flensburg: In the state of flux. 2016. Olie på lærred. Niels Nedergaard: Bevægelsesbillede. 1978. Arbejde på papir. Samme: Bevægelsesbillede. 1978. Arbejde på papir. Samme: Bevægelsesbillede. 1978. Arbejde på papir. Samme: Bevægelsesbillede. 1978. Arbejde på papir. Lars Ravn: Billeddigt 1 - Optog med frieri. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 2 - Tangmand. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 3 - Søsterdialog. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 5 - Vendsysselsk mareridt. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 7 - Forladt havfruesten. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 8 - Havfrue a la Nolde. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 9 - Familiehygge. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 10 - Forelsket i sit spejl. 2014. Arbejde på papir.

38

Lars Ravn: Billeddigt 12 - Boy, grow up!. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 13 - Turisten. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 14 - Nyt eventyr. 2014. Arbejde på papir. Samme: Billeddigt 16 - 8 søstre og en dreng. 2014. Arbejde på papir. Herlufsholm, Næstved Eva Steen Christensen: Registrering #1. 2016. Kul på papir. Samme: Registrering #2. 2016. Kul på papir. Samme: Registrering #3. 2016. Kul på papir. Holte Kirke, Ny Holte Sogn Milena Bonifacini: Uden titel (fra serien Fatto a Mano, nr. 14, 16 og 17). 2015. Gouache på papir. 3 arbejder. Cathrine Raben Davidsen: Kenosis. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. 5 arbejder. Maja Lisa Engelhardt: Liljen på marken og fuglen under himlen. 2009. Monotypier. Serie med 18 arbejder. Jun-Ichi Inoue: Secret Place. 1998. Granit og vand. Per Bak Jensen: Kierkegaardsvandringer. 2000. Selentonede fotografier. Serie med 24 fotos. Samme: Trækrone. 2015. C-print / mat diasec. Adam Saks: Monte Veritá Yellow. 2016. Olie og linoleumstryk på lærred. Samme: Monte Veritá Black. 2016. Olie og linoleumstryk på lærred. Hospice Djursland, Rønde Hanne Nielsen og Birgit Johnsen: Refleksionsrum. 2017. Blandede materialer. Høng Gymnasium og HF HuskMitNavn: 6 vægmalerier. 2017. Industriens Fonds Hus i Kina, Beijing Astrid Krogh: China Blue. 2017. Tekstil m.m. Johan Borups Højskole, København Anette Harboe Flensburg: Light an Infinite I. 2015. Olie på lærred.


Niels Nedergård: Untitled. 1979-1986. Akryl på lærred. Samme: Untitled (Cairo 1979-1986). 1979-1986. Akryl på lærred. Trine Søndergaard: Guldnakke #2. 2012. Analogt fiberprint. Samme: Guldnakke #4. 2012. Analogt fiberprint. Københavns Universitet, Rektorsekretariatet Elisabeth Toubro: Monument for Inge Lehmann. 2017. Sort diabas og patineret bronze. Lemvig Kommune Jeppe Hein: Modified Social Benches for Lemvig. 2017. Pulverlakeret rustfrit stål. Lægeforeningen, København Julius Paulsen: Dame i pels forestillende Louise Hasselbalch. 1919. Olie på lærred. Marselisborg Gymnasium, Aarhus Martin Bigum: Gejst. 2017. Olie på kanvas med harelim. Samme: Memory Lane. 2017. Olie på kanvas med harelim. Samme: Møde. 2017. Olie på kanvas med harelim. Samme: Plukker. 2017. Olie på kanvas med harelim. Samme: Solstorm. 2017. Olie på kanvas med harelim. Jesper Christiansen: Marselis-frisen (Verba et Folia). 2017. Gesso, acryl, blyant og skolekridt på hørlærred. Samme: Marselis-tæppet. 2017. Gesso, acryl, blyant og skolekridt på hørlærred. Julie Nord: Youth. 2017. Flydende tusch, grafit og blyant på papir. Tapet designet af kunstneren. Lars Nørgård: Full Armor I. 2015. Akryl og olie på lærred. Samme: King Jelly’s Final Stage Dive. 2015. Akryl og olie på lærred. Samme: Teenager of the Year. 2015. Akryl og olie på lærred. Kathrine Ærtebjerg: Agurk, ærter, kål. 2016. Akryl, spray og olie på lærred. 39

Kathrine Ærtebjerg: At tælle. 2016. Akryl og olie på lærred. Samme: Den gennemsigtige mand. 2014. Akryl, spray og olie på lærred. Samme: Den usynlige mand. 2014. Akryl, spray og olie på lærred. Samme: Forestillingen (pink II). 2016. Akryl, spray og olie på lærred. Samme: Mund, sol, blad. 2016. Akryl, spray og olie på lærred. Samme: Hun er et barn. 2016. Akryl, spray og olie på lærred. Samme: Ost, ben, æg, øl. 2016. Olie på lærred. Samme: Sangen. 2016. Olie på lærred. Samme: Se. 2016. Olie på lærred. Samme: Sne. 2016. Akryl og olie på lærred. Samme: Våge-n. 2016. Olie på lærred. Samme: Åbn øjet, luk øjet. 2013. Akryl, spray og olie på lærred. Menighedsrådet ved Tvis Kirke Peter Brandes: 3 træsnit. 1993. Kristian Dahlgaard: Uniform. 2012. Patineret bronze på sokkel af diabas. Maja Lisa Engelhardt: Eg-Skejten. 1990. Akryl på papir på lærred. Samme: Noli me Tangere - Påskemorgen. 1999. Akryl på lærred. 6 værker. Samme: Uden titel. 1991-1992. Farvelitografi. 3 arbejder. Arne Haugen Sørensen: Røver der rækker tunge. 1994. Olie på lærred. Pietrasanta Jørgen Haugen Sørensen: The Crowd. 2017. Bronze. Rigshospitalets Patienthotel, København Anette Harboe Flensborg: At bygge et rum der ikke findes I. 2015. Olie på lærred. Samme: At Bygge et rum der ikke findes II. 2015. Olie på lærred. Samme: Rum der ikke findes III. 2017. Olie på lærred. Tilskud. Samme: Rum der ikke findes IV. 2017. Olie på lærred. Tilskud. HuskMitNavn: Rush Hour. 2015. Akryl på lærred. Samme: Skovbørnehaven Kaninerne. 2015. Akryl på lærred.


HuskMitNavn: What to Wear. 2015. Akryl på lærred. Bjørn Poulsen: Angulus Novus. 5 skulpturer. 2016. Bronze, aluminium. Skive Gymnasium og HF Tal R: Fugle flyver af og til bort. 2017. Bronze. Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Års Henrik Saxgren: De dødes fjord. 2016. Fotografi. Samme: Depot, Kiataq. 2015. Fotografi. Samme: Ilannguaq, Savissivik. 2016. Fotografi. Samme: Iskanten og Herbert Ø. 2014. Fotografi. Samme: Mamarut efter narhval. 2015. Fotografi. Samme: Markus med bjørn og hunde. 2016. Fotografi. Samme: Olennguaq med sine børn. 2016. Fotografi. Samme: Sommerboplads, Narsaarsuk. 2016. Fotografi. VUC Aarhus Erik A. Frandsen: Mnemosyne. 2017. Glasmosaik, stenmosaik og neonrør. Aarhus Universitet Asmund Havsteen-Mikkelsen: A new Beginning or the Beginning of the End. 2016. Olie på lærred. Samme: No time for Doubt. 2016. Olie på lærred. Samme: Rough Landing. 2016. Olie på lærred. Aarhus Universitet, Institut for Kemi Egill Jacobsen: Uden titel. U.å. Olie på lærred.

ANDRE KUNSTINDKØB – DISPONIBLE: Martin Erik Andersen Into thy tent half-mask’s space. 2017. Baluch tæppe, linial, bladsølv og lak.

40

Ivan Andersen Fuldkorn. 2017. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Fiskeben. 2017. Olie, akryl og spraymaling på lærred. New Nordic Nature V. 2015. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Bikini. 2016. Olie, akryl og spraymaling på lærred. Per Arnoldi Another French Window. 2016. Akryl på lærred. Another French Window. 2016. Akryl på lærred. Søren Behncke Hans Scherfig. 2017. Akryl på lærred. Albert Mertz. 2017. Akryl på lærred. Kristian Hildebrandt. 2017. Akryl på lærred. Martin Bigum Abrupt (konstant) (forfatteren Jens Christian Grøndahl). 2016. Olie på lærred. Birk Bjørlo O 052. 2017. Olie på træ. Kaspar Bonnén Growth of Space. 2017. Olie på lærred. Meditationer. 2017. Olie på lærred. Jens Bohr Platankrage & Stork. 2016. Litografi. Krage og Okapi. 2016. Litografi. Påfugl og Hjort. 2016. Litografi. Peter Linde Busk Hurt. 2017. Akryl på lærred. Jean-Marc Bustamente Amazone T.C.B.1.02. 2002. C-print på aludibond, unika. Ursula Reuter Christiansen 2 papegøjer. 2004. Glasmosaik og sammenlimet glascollage.


Richard Colman Figure By Candlelight. 2017. Akryl på lærred i sortmalet træramme. Ursula’s Heads. 2017. Akryl på lærred i sortmalet træramme.

Gun Gordillo Phassa. 2017. Neonrør, bly, kalk og træ.

Cathrine Raben Davidsen Kenosis CRD387. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Kenosis CRD336. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Kenosis CRD332. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir. Kenosis CRD392. 2016. Kul, pigment, blæk, pastel og akryl på papir.

Jeppe Hein Violet Mirror Balloon (light). 2017. Glasfibre, forstærket plastik, kromlak, magnet, streng. Orange Mirror Balloon (dark). 2017. Glasfibre, forstærket plastik, kromlak, magnet, streng. Blue Mirror Balloon (light). 2017. Glasfibre, forstærket plastik, kromlak, magnet, streng.

Rose Eken Still life with paint tubes and spatula. 2016. Akryl, porcelænsmaling og staniol på glas. Still life with bottle and paint tubes. 2016. Akryl, porcelænsmaling og staniol på glas. Kapsler. 2014. 8 kapsler. Glaseret papirler. Carlsberg Pilsner 0,5 L. 2011. Glaseret papirler. Carlsberg Pilsner 0,5 L. 2011. Glaseret papirler. Carlsberg Pilsner 0,5 L. 2011. Glaseret papirler. Grøn Tuborg-flaske. 2015. Glaseret papirler. Carlsberg Ølkasse. 2012. Glaseret papirler. Carlsberg Øldåse. 2014. Glaseret papirler. Sammenkrøllet Carlsberg Øldåse. 2014. Glaseret papirler. Tuborg Øldåse. 2014. Glaseret papirler. Tuborg Øloplukker. 2014. Glaseret papirler. Anette Harboe Flensburg Uden titel. 2017. Olie på lærred. Uden titel. 2017. Olie på lærred.

Asmund Havsteen-Mikkelsen Life Rendered Perfect. 2016. Olie på lærred.

Louise Hindsgavl How Lost Can We Really Be. 2017. Porcelæn. Garden Party, Soirée. 2017. Porcelæn. Garden Party, Espalier. 2017. Porcelæn. Garden Party, Queen. 2017. Porcelæn. Adam Jeppesen Work no. 100. 2017. Cyanotopi på lærred. Work no. 101. 2017. Cyanotopi på lærred. Work no. 080 version IV. 2017. Cyanotopi på lærred. Object no. 109 (T). 2017. Træ, glastank med jernramme, silke behandlet med cyanotopi, tråd, klar hvid medicinsk olie. Asger Jorn Entree De Secours. 1971. Koldtrådsradering. 9 arbejder. Auf Wiedersehen. 1970. Farve på papir. Ins unbekannte. 1970. Farve på papir. Escape in Egypt – La fuite en Egypte. 1959. Olie på lærred.

Kirsten Justesen Hippie med Halvgren Sko. 2017. Stentøj. Dranellmodel. 2017. Stentøj. Veruschka. 2017. Stentøj. Erik A. Frandsen Uden titel. 2017. Fresko på pudset 4 68’er/Femø kvinde. 2017. Stentøj. honeycomb plade. Monteret i messingramme. 5 68’er/Femø kvinde. 2017. Stentøj. Dameblads model. 2017. Stentøj. Uden titel. 2017. Fresko på pudset honeycomb plade. Monteret i messingramme. Danse figur. 2017. Stentøj. Danse kvinde. 2017. Stentøj. Uden titel. 2017. Fresko på pudset honeycomb plade. Monteret i messingramme. Dameblads model. 2017. Stentøj. Anette ved baren med de røde stole. 2016. Glasmosaik, sammenlimet glas med Per Kirkeby glasmaling og sandblæsning. Untitled. 2012. 21 collager.

41


Rannva Kunoy FRONTAL. 2017. Litografi. FRONTAL. 2017. Litografi. FRONTAL. 2017. Litografi. FRONTAL. 2017. Litografi. John Kørner Spejlproblem no. 10/100. 2016. Forsølvet blæst glas, kork. Spejlproblem no. 16/100. 2016. Forsølvet blæst glas, kork. Thorbjørn Lausten RUM. 2017. Neonrør (inkl. elektroder og silikonehætter), ledninger, wire, strøm. Ursula Munch-Petersen Diverse service. 2015/2016. Keramik. Mogens Møller Venus. 2010. Bronze og spejle. Jais Nielsen Elisabeth Undervises. 1934. Oliekridt på papir. To studier til Skt. Elisabeth Hospital. 1929. Tusch og gouache på papir. Studie til udsmykning af Skt. Elisabeth Hospital. 1929. Freskofarve på lærred, monteret på plade. Marianne Nielsen Viol-vase. 2016. Glaseret stentøj. Rolf Nowotny How can I sleep. 2013. Øl, komøg, mos og yoghurt på beton. 8 elementer. Poul Pedersen Pasadena. 2014. Litografi. 26 arbejder. AGLA. 2002. Olie på lærred. Nostalgi (Blik-Til-Bage). 1998. Olie på lærred. Exultation. 1987. Olie på lærred. Kirstine Roepstorff Theater of Glowing Darkness. 2017. Installation. Gunhild Rudfjord Uden titel – fad, lilla skyer. 2016. Keramik.

42

Matt Saunders Ratlos/Indomitable V. 2017. Kobbertryk, sort farvet manzonia-ramme, monteret med TC glas. Jan Sivertsen Wings & Birds – red – green. 2015. Tempera og olie på lærred. In the flesh. 2017. Tempera og olie på lærred. Ulysse-sleeping. 2016. Tempera og olie på lærred. Broken Angel. 2017. Tempera og olie på lærred. Figur – rød bue. 2017. Tempera, olie på lærred. Erik Steffensen Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint. Peru. 2017. Sort/hvid sølv-gelatineprint.

PUBLIKATIONER: Hanne Abildgaard Barbermaleren John Christensen. Gads Forlag 2017. Jørn Erslev Andersen At sætte i situation. Asger Jorn triolektik & situlogi. Antipyrine 2017. Dorte Kirkeby Andersen Anna Klindt Sørensen. Det grafiske værk. Hrymfaxe 2017. Per Arnoldi Solo. Umage erindringsglimt, nænsomt illustreret. Gyldendal 2017. Bakkehuset Kamma Rahbeks Romantiske Have. 2017.


Lisbeth Bonde Dansk kunst i 10'erne. 40 kunstnerportrætter. Gyldendal 2017. Bornholms Kunstmuseum Nikolaj Howalt. By looking down I see up. By looking up I see down. Fabrik Books 2017. Else Marie Bukdahl The Baroque and its Actuality in the Modern Art World. Controluce 2017. Den Hirschsprungske Samling Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen. 2017. Kim Dirckinck-Holmfeld, Elisabeth Gehl, Marie Louise Kampman Hack Kampmann. Del 2: En individualist i en brydningstid. Bogværket 2017. Lars Dybdahl Det Danske Møbelboom 1945-75. Strandberg Publishing 2017. Lars Dybdahl, et al. Karen Bennicke, Spatial Destabilazation. Strandberg Publishing 2016. Ida Engholm og Anders Michelsen Verner Panton - miljøer farver systemer mønstre. Strandberg Publishing 2017. Gads Forlag Flagstad: Henrik Flagstad. 2017. Mirjam Gelfer-Jørgensen Thorvald Bindesbøll - stærk form og frit spil. Arkitektens Forlag 2017. Signe Guttormsen Gæstfrit - kunst i det fælles rum. Ekbatana 2017. Johannes Hedal Hansen Eva & Nils Koppel. Strandberg Publishing 2017.

43

Mette Bøgh Jensen og Tine Nielsen Fabienke (red.) Ved bordet. Mennesker, mad & nature morte. Aarhus Universitetsforlag 2017. Alex Hummel Lee Sambuichi. Kaze Mizu Taiyo. Forlaget Cisternerne 2017. Chr. Kortegaard Madsen og Malene Linell Ipsen (red.) 1917! En ny tid. Østfyns Museer 2017. Maison du Danemark Peter Martensen, Ravage. 2017. Courtney J. Martin Det Håndgribelige Rum. Billedhuggeren Morten Stræde. Aristo Bogforlag 2017. Lone Mertz Glaskisten - En tibetansk beretning om virkelighed. Frydenlund 2017. Lars Morell Asger Jorn i Colombes-Paris. Asger Jorns Venner 2017. Lars Movin Synets Galaxer. Maleren Erik Liljenberg. Forlaget Bangsbohave 2017. Mogens Nykjær Mit Firenze. Byhistorie og billedkunst. Gyldendal 2017. Nationalmuseet Danmarks Kirker 2017. Hanne Kolind Poulsen Magt og Afmagt. Christian II’s billedpolitik. Statens Museum for Kunst 2017. Henrik Saxgren Ultima Thule. Gyldendal 2017. Sine Grove Saxkjær og Eva Mortensen Antikkens 7 Vidundere. Aarhus Universitetsforlag 2017.


Henrik Højgaard Sejerkilde Dansk bogdesign i det 20. århundrede. Syddansk Universitetsforlag 2017.

Signe Meisner Christensen Seminarafholdelse. ”Prekære infrastrukturer i kunstfeltet”.

Luise Skak-Nielsen Det påklædte hjem - tekstiler og boligkultur i Danmark gennem 300 år. Forlaget Historismus 2017.

Det Danske Institut i Athen Kunstneres og videnskabsmænds ophold ved Det Danske Institut i Athen 2017.

Grazina Subelyte Rita Kernn-Larsen: Surrealist Paintings. Dipinti surrealisti. Peggy Guggenheim Collection 2017. Karin Bechmann Søndergaard Blunck. En biografisk og kulturhistorisk fortælling om en anderledes guldaldermaler og hans samtidige. Nivaagaards Malerisamling 2017. Bente Lange og Marianne Pade Kay Fisker i Rom. Lindhard og Ringhof 2017.

Det Fynske Kunstakademi Studierejser 2017. Det Jyske Kunstakademi Studierejser 2017. Anne Hedeager Krag Konferencedeltagelse. “Textile from the Nile Valley”, Antwerpen. Sine Krogh Researchrejse. Elisabeth Jerichau Baumanns breve, London.

Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Konferenceafholdelse. ”Unfinished Histories: Art, Memory, and the Visual Politics of Birgitte Thorsen Vilslev og Carsten Hoff (red.) Coloniality”. V/ Mathias Danbolt. Susanne Ussing - mellem kunst og virkelighed og arkitektur. Strandberg Ribe Kunstmuseum Publishing 2017. Konferencedeltagelse og international forskningsformidling. Leeds, Minneapolis, Amsterdam, Odense. V/ Rasmus Kjærboe. Dagmar Warming (red.) Teser. Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen. Wunderbuch 2017. Slots- og Kulturstyrelsen Seminarafholdelse. ”Branding for danske kunstmuseer og kunsthaller”. Torben Weirup Dette er ikke en maler - en bog om billedkunstneren Peter Bonde. Strandberg The Nordic Committee for Art History Publishing 2017. Konferenceafholdelse. ”NORDIK XII konferencen for kunsthistorikere i Norden”. ARoS, Aarhus Kunstmuseum Den vilde, vovede og sene Willumsen. Udstillingskatalog. 2017. GLYPTOTEKET: Tidsskriftet Periskop Nr. 18, Det sande billede.

REJSER OG KONFERENCER: Lene Burkard Researchrejse. Venedig Biennalen, Documenta 14 i Kassel og Skulpturudstillingen i Münster. 44

Driftstilskud 2017. Gennemførelse af interessentanalyse og publikumsanalyse.


KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE: Bakkehuset Digitalisering af Elisabeth Jerichau Baumanns breve. Det Kgl. Bibliotek Digitalisering af breve vedrørende tidsskriftet Klingen. Faaborg Museum Digitalisering af kildemateriale om Fynbomalerne specielt med henblik på Faaborg Museum og grundlæggeren Mads Rasmussen. Johannes Larsen Museet Digitalisering af kildemateriale om Fynbomalerne specielt med henblik på Johannes Larsen og hans personkreds. Kunstforeningen GL. STRAND Digitalisering af Kunstforeningen Gl. Strands arkiv (1825-1925). Skovgaard Museet i Viborg Digitalisering af Skovgaard Museets brevarkiv. Statens Museum for Kunst Digitalisering af J. Th. Lundbyes dagbøger. Statens Museum for Kunst Digitalisering af Henning Christiansens arkiv. Thorvaldsens Museum Digitalisering af Christine Stampes erindringer om Bertel Thorvaldsen.

Statens Museum for Kunst Post.doc: “Performing the museum - transforming the museum. Kritisk kuratering og radikal læring i kunstmuseet”. Trapholt Kunstmuseet Post.doc: ”Stolen som tidsbillede og samtidskommentar”. Det Kgl. Danske Kunstakademi v/ Mads Kullberg Forskningsprojekt: ”Det Kgl. Danske Kunstakademis samling. Institutionshistorie, kunsthistorie og læringspraktisk anvendelighed”. Faaborg Museum v/ Gry Hedin og Gertrud Hvidberg-Hansen Forskningsprojekt: ”Landlig frisk, oprindelig og demokratisk - Peter Hansen og kunstnerkolonien i Faaborg 1880-1920”. Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab v/ Flemming Friborg Forskningsprojekt: “Radical Impressionism? The Invention of Modern Art”. Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab v/ Maria Fabricius Hansen Forskningsprojekt: ”The Art of Transformation: Grotesques in SixteenthCentury Italy”.

J.F. Willumsens Museum Digitalisering af J.F. Willumsens brevarkiv.

Jens Henrik Sandberg Forskningsprojekt: ”En Undersøgelse af Oluf Høsts maleri i perioden 1935-1945”.

KUNSTVIDENSKABELIG FORSKNING:

Marianne Saabye Forskningsprojekt: ”Undersøgelse af de dansk-franske kunstneriske relationer i perioden 1878-1889 med udgangspunkt i datidens udstillingsliv i Paris og København.”

Ribe Kunstmuseum Post.doc: ”Det lokale kunstmuseum: forankring, formidling og fortælling”.

45

Skagens Museum Post.doc: ”To die for. Syge piger som motiv i nordisk billedkunst 1850-1900”.


Marina Vidas Forskningsprojekt: ”The Scandinavian Psalter (London British Library, MS. Addtional 17868) Representations of Jews and Devotional Practices in Thirteenth-Century Denmark”.

NY CARLSBERGFONDETS PRISER: Helle Behrndt Ny Carlsbergfondets Hæderslegat, 2017. Morten Stræde Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat, 2017. Trine Søndergaard Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat, 2017. Gitte Ørskou Carl Jacobsens Museumsmandslegat, 2017.

ANDRE FUNDATSMÆSSIGE FORMÅL: Chart Art Fair Gennemførelse af CHART TALKS og et internationalt besøgsprogram. Foreningen Hovedstadens Forskønnelse Gennemførelse af positioneringsproces. Glorup Gods Renovering af spejlbassinet på Glorup Gods. Herlev Kommune Konservering samt montering af vægmalerier af Sigurd Swane i nyt foreningshus. JJ Film ApS Tillægsbevilling ifm. produktion af portrætfilm om Kirstine Roepstorff samt film om trykketeknikker. Produktion af portrætfilm om Bjørn Nørgaard. Museum Ovartaci Udarbejdelse af forretningsplan. Politiken Støtte til kritikerskole.

46

Statens Museum for Kunst Tilskud til realiseringen af: ”Interventioner - Nye blikke på kunstsamlingen”.
49


INDHOLD

3

50

FORORD: UDSYN OG NÆRSYN

18

PÅ PLADS I PIETRASANTA

19

MARKØRER I MURSTEN

4

ERINDRINGER I MOSAIK OG NEON

20

EXTRATERRESTRIAL

6

LAZARUS GENOPSTÅR

22

HVIDE DØRE

7

NYT MØDESTED PÅ LEMVIG HAVN

23

KVINDELIG IMPRESSIONISME

8

MEDIER, MAGT OG KATASTROFE

24

VIDEOKUNST PÅ THE MET

10

NYE ENGLE TIL RIGET

26

LEGEPLADS MED AGENDA

11

UDE AF TÆLLING

28

KUNSTENS VEJE

12

VÆRDIVOGTERE PÅ FOLKEMØDET

30

NY CARLSBERGFONDETS KUNSTPRISER

14

WOMAN IN RED

16

JORDISK MONUMENT I ABSTRAKT FORM

— 33

Brolæggerstræde 5 1211 København K

BERETNING FOR ÅRET 2017

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.