Ny Carlsbergfondet Årsblad 2016

Page 1

NY CARLSBERGFONDETNY CARLSBERGFONDET Ã…RET 2016FORORD

I Ny Carlsbergfondet arbejder vi i kunstens tjeneste og bestræber os på at imødekomme så mange som overhovedet muligt af de hundredevis af kompetente og originale ansøgninger, vi modtager hvert år. År 2017 er allerede i fuld gang, men vi vil alligevel hermed kvittere for samarbejdet i 2016 med en lille præsentation af nogle af de projekter, der – takket være indtægterne fra Carlsberg A/S – blev realiseret i året, der gik. Fondet, hvis fundats og virke stadig er præget af Carl Jacobsens lidenskab og handlekraft, fastholder det gode ved det gamle og forsøger at afsøge nye muligheder. Vores holdning er, at kunst spiller en betydelig rolle for den måde, hvorpå vi som mennesker agerer kritisk og nuanceret i verden, og derfor skal kunsten placeres, så den kan opleves af alle – uanset alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Museerne har en betydelig rolle i denne sammenhæng, og derfor bevilger fondet flittigt enkeltværker af høj kvalitet, som ellers ligger uden for museernes økonomiske rækkevidde. De danske museer har højeste prioritet, men vi er begyndt at hjælpe relevante udenlandske museer, der ønsker at erhverve dansk kunst. Landets borgere skal desuden have mulighed for at møde kvalitetskunst på og uden for de institutioner, de færdes i, hvilket er grunden til, at fondet opstiller og ophænger kunst i offentlige institutioner og i det offentlige rum; kirker, hospices, retsbygninger, hospitaler og uddannelsesinstitutioner: skoler, gymnasier, universiteter. Med det formål at stimulere vidensniveauet og nytænkning i dansk kunstliv yder fondet desuden midler til kunstvidenskabelig forskning, i disse år bl.a. i form af over 30 ph.d.- og postdoc-forløb på danske museer. Foruden disse tre hovedområder har vi afsat midler til innovative og nytænkende initiativer, der inden for fundatsens rammer arbejder for at forbedre betingelserne for og oplevelsen af billedkunst, fx løftede vi for to måneder siden sløret for en gennemgribende restaurering af og et tilhørende forskningsprojekt om Jais Nielsens monumentaludsmykning på Sankt Elisabeth Hospital på Amager. Tak for et godt, konstruktivt samarbejde i 2016. Vi ser frem til nye initiativer i 2017. Med venlig hilsen Karsten Ohrt Formand for Ny Carlsbergfondet 3


4


FRIKVARTER I SKULPTUREL BETON

FOS Your Succes is Your Amnesia, 2016 Mixed materials

Med den skulpturelle plads Your Success is Your Amnesia på HF-Centret Efterslægten i Københavns nordvestkvarter rykker kunstneren FOS (Thomas Poulsen, f. 1971) i stor skala ud i det offentlige rum med et værk, der både er skulptur og arkitektur. Som skulptur fungerer værket som en æstetisk overgang mellem skolens nyrenoverede, klassiske røde murstensbygning fra 1940 og idrætshallen i rå beton fra 2013. Som arkitektur er værket designet som et mødested for skolens kursister, der kan sidde på de indbyggede bænke, finde læ eller skygge under træerne og buerne eller hænge ud ved vandbassinet. Pladsen inviterer desuden kvarterets beboere indenfor på skolens område.

5

FOS siger selv om Your Success is Your Amnesia:

”I en stadig mere kompliceret verden lader vi os nemmere ensrette. Derfor er uddannelse stadig et så væsentligt grundelement for vort demokrati. I Oplysningstiden blev uddannelsesinstitutionerne repræsenteret og respekteret gennem deres arkitektur, og med Your Succes is Your Amnesia ønsker jeg at pege på den betydning, uddannelse og dens institutioner har, og samtidig undersøge en generel idé om en fælles hukommelse – faktisk blev mange grundsten lagt og mange beslutninger taget, inden du blev født, og det ville være synd, hvis alt det gik tabt.” FOS arbejder i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur med fokus på værket som ramme om sociale møder og menneskelig interaktion.


6


NYT LYS PÅ DEN HELLIGE ELISABETH

Jais Nielsen (1885-1961) udførte for otte årtier siden med midler fra Ny Carlsbergfondet en af de mest markante udsmykningsopgaver i dansk kunsthistorie, på Sankt Elisabeth Hospital. I forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris overtagelse af Sankt Elisabeth Hospital valgte Ny Carlsbergfondet at finansiere en gennemgribende restaurering af Jais Nielsens freskomaleri. Udsmykningen var blevet nedslidt og mørk, men gennem et ihærdigt konservatorarbejde er værket bragt tilbage til sin fortidige styrke.

7

Sideløbende med restaureringen, som udførtes i regi af CATS, Centre for Art Technological Studies and Conservation, mens selve restaureringsarbejdet blev udført af Nationalmuseets konservatorer, iværksatte fondet et forskningsprojekt, der undersøgte Jais Nielsens indsats og værk i en kunst-historisk og sociologisk sammenhæng. Resultatet af denne forskning foreligger i bogen Elisabethfreskerne, udgivet af Strandberg Publishing.

Jais Nielsens freskomaleri på hospitalet fortæller om den hellige Elisabeth af Thüringen (1207-1231) og skildrer hendes gode gerninger og dramatiske liv i en billedfortælling, der folder sig ud over murfladerne langs et tre etager højt trappeløb, 350 m2 i alt. Værket er udført i årene 1928 til 1935 i en stil, der har tydelig reference til italiensk ungrenæssancemaleri. Udsmykningen står i dag som et sjældent velbevaret eksempel på den dekorative bestræbelse i periodens kunst. Den er på én gang et markant værk fra Jais Nielsens hånd og et værdifuldt tidsdokument, der vidner om værdier og virkemidler i den tid, udsmykningen er rundet af. Samtidig er den en væsentlig brik i historien om Ny Carlsbergfondets indsats for at styrke udbredelsen af offentlige udsmykninger i Danmark.


ET KIG PÅ KUNSTNERNES NOTATER

Bag de synlige, håndgribelige værker fra kunstnernes værksteder ligger ofte et skrøbeligt korpus af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser, der giver et spændende blik på processen og tankerne omkring den. For at sikre nogle af disse kilder har Ny Carlsbergfondet iværksat et digitaliseringsprojekt med titlen Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK, hvis formål er at indscanne og tilgængeliggøre skriftligt kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner i annoteret form. Til hvert projekt yder fondet løn svarende til ét årsværk.

8

I 2016 blev de første tre projekter igangsat: Johan Thomas Lundbyes dagbøger 18421848, tidsskriftet Klingen og Fynbo-malerne. I 2017 følger Elisabeth Jerichau Baumanns breve og Martinus Rørbyes dagbøger. Projektets digitale brugerflade er under udarbejdelse og vil blive tilgængeligt i første halvdel af 2017 via fondets hjemmeside ncf.dk.


UENDELIGE SPEJLINGER

MICHELANGELO PISTOLETTO Eleven Less One, 2016 11 spejle. Variable mål

Den anerkendte kunstner Michelangelo Pistoletto gæstede Kunsten i Aalborg med sit værk Eleven Less One, der nu er en permanent del af Kunstens samling. Til indvielsen blev publikum inviteret til at overvære den dramatiske performance af Pistoletto, da han gav sig til at knuse 10 af de 11 spejle, der var hængt op side om side langs tre vægge i Kunstens Lille Sal. Bag hvert spejl gemte sig matte flader i stærke farver, som først kom til syne, når glasset knustes. De knuste spejle blev dermed forvandlet til kontrastfulde collager med overflader, der veksler mellem ensfarvede felter og områder, der reflekterer det omgivende rum og personerne i det.

9

Siden 60’erne har Pistoletto udforsket spejlets egenskaber i sin praksis. Ifølge den italienske kunstner er spejlet et fascinerende objekt, fordi det blot består af en overflade, der reflekterer omgivelserne foran det og skaber illusionen af et tredimensionelt rum. ”Når jeg knuser spejlet, bliver brudstykkerne til fysiske elementer, og stumperne ligger på gulvet. Jeg ødelægger dog ikke spejlet, men mangfoldiggør det snarere. Stykkerne reflekterer hinanden,” forklarer kunstneren.


ASGER JORN L’Avantgarde se rend pas, 1962 Olie på lærred. 73 x 60 cm.

10


DANSK AVANTGARDE OVERGIVER SIG ALDRIG

I løbet af 1959-1962 skabte Asger Jorn en række modificerede værker, hvor han malede ovenpå gamle, kitschede malerier og reproduktioner, han havde fundet på loppemarkeder. Et af dem er det berømte L’Avantgarde se rend pas (Avantgarden overgiver sig aldrig), som nu med midler fra Ny Carlsbergfondet har sluttet sig til det franske Centre Pompidous CoBrA-samling. Det oprindelige maleri, som Jorn har modificeret, forestiller en ung pige i en hvid konfirmationskjole. Hun knuger et sjippetov i hænderne, mens hun stirrer ud på publikum med et vagt smil. På billedet, der er en amatørversion af det klassiske salonportræt fra 1800-tallet, har Jorn malet moustache og fipskæg på pigen samt de udtværede ord ”L’avan-garde se rend pas” på den sorte baggrund.

11

“Det er et absolut mesterværk, som har været vist på de vigtigste Jornudstillinger, deriblandt den skelsættende retrospektive udstilling [Asger Jorn – Rastløs Rebel] på Statens Museum for Kunst i 2014. Jorn-forskere betragter det også som det mest radikale eksempel på hans modifikationsværker,” siger Bernard Blistène, direktør på Centre Pompidou. Centre Pompidou ønsker at styrke repræsentationen af dansk avantgarde, herunder særligt den danske afdeling af CoBrA, siger Bernard Blistène: ”Det har været muligt for os at udvide samlingen i de seneste år med værker af bl.a. Egill Jacobsen og Carl-Henning Pedersen. Denne donation af Jorns værk betyder meget for den dansk-franske forbindelse og sender ikke mindst et signal til den internationale kunstscene om Jorns vigtighed.”


NY ENERGI I FAABORG

Faaborg Museum ansøgte Ny Carlsbergfondet om økonomisk støtte til udgivelsen af en forskningsbaseret publikation i anledning af museets 100 års jubilæum i 2015. Museet fik tilsagn og mere til. Henvendelsen blev således begyndelsen på et omfattende samarbejde om synliggørelse – i form af branding, kommunikation og en effektiv og målrettet udnyttelse af anledningen, jubilæet.

12

Den øgede konkurrence om opmærksomhed og publikumsinteresse stiller stadig større krav til både museer og andre kulturinstitutioner og disses synlighed. Museerne arbejder på basis af museumsloven med fem “søjler” eller indsatsområder, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Men herudover ses et behov for at opprioritere et sjette indsatsområde, nemlig synliggørelse – forstået som PR,

kommunikation, markedsføring og branding. Denne indsats blev således med succes prioriteret på Faaborg Museum, og metoder og erfaringer fra processen blev foreviget i en publikation, der er tænkt som inspiration og læring til øvrige kunstmuseer, kulturinstitutioner og oplevelsesvirksomheder. Publikationen ”Faaborg museum – branding og synliggørelse” kan bestilles i Ny Carlsbergfondets sekretariat/downloades på ncf.dk.


SCENETÆPPE MED ET TWIST

ESKE KATH Scenetæppe til Kulturhuset Skanderborg, 2016 Tekstil, 100% uld. 9 x 13,5 m.

Kulturhuset Skanderborg byder på et væld af arrangementer året rundt. Heriblandt kan besøgende opleve alt fra konferencer og foredrag til rockkoncerter og teaterforestillinger i husets Store Sal, der er opbygget som en traditionel teatersal med parket og balkon. Med midler fra Ny Carlsbergfondet har salen nu fået et nyt scenetæppe designet af billedkunstneren Eske Kath. Værket består af 185 kg rent uld i røde, orange og gule farver, der er syet sammen til et solopgangs-/solnedgangsmotiv.

13

Motivet kan enten ses som en solopgang eller en solnedgang, der symbolsk åbner og lukker en forestilling. Det reflekterer således scenetæppets praktiske funktion, men går også i dialog med forestillingens indhold. ”Scenetæppet kan læses i forhold til forestillingens stemning og budskab. Ser man det som et håb, en ny begyndelse eller som enden og mørkets frembrud? Mit håb er, at tæppet direkte eller indirekte understreger forestillingens stemning” siger Eske Kath.


VASCONCELOS’ VALKYRIE

JOANA VASCONCELOS Valkyrie Rán, 2016 Mixed materials. 2500 x 600 x 5100 cm. Musik: Aegir, komponeret af Jonas Runa I oktober 2016 slog ARoS dørene op for soloudstillingen Textures of Life med den portugisiske installationskunstner Joana Vasconcelos. Med midler fra Ny Carlsbergfondet er udstillingens hovedværk, det monumentale og overdådige Valkyrie Rán, nu en permanent del museets samling.

14

Ved første øjekast fremstår Valkyrie Rán næsten som et gigantisk havdyr, der klynger sig til ARoS’ hvide arkitektur i en sær symbiose. Den 50m lange installation hænger fra museets loft og bugter sig fra hovedindgang til bagindgang, mens den vertikalt går tværs i gennem flere etager. Valkyriens krop kan beskrives som en aflang form, hvorfra der vokser ”drøbler” og ”tentakler”, og hele værket er beklædt med en gigantisk collage af tekstiler, pailletter, frynser, pompom’er og hæklede mønstre.

Installationen benytter sig også af et sindrigt system af programmérbare LED-lyskæder, som løber langs kroppen med en effekt, der minder om dybhavsdyrenes bioluminescens. Endelig ledsages værket af en subtil lydside komponeret af musikforskeren Jonas Runa, som er inspireret af havets brusen og lyden af vejrtrækning.


15


16


MASSIV TRANSPARENS

RONI HORN Untitled (“The sensation of longing for an eclipse of the moon.”), 2013 Massivt glas. 91,5 x 91,5 cm.

Med midler fra Ny Carlsbergfondet har Louisiana erhvervet et af Roni Horns mest bemærkelsesværdige værker, glasskulpturen Untitled (”The sensation of longing for an eclipse of the moon.”), til samlingen. Untitled består af massivt glas i vekslende sarte violette nuancer, der changerer med lyset. Glasset er formet som en cylinder med afrundede kanter foroven. Overfladen er mat og ugennemsigtig, men set ovenfra skifter glasset karakter og bliver transparent i sådan en grad, at materialet virker uhåndgribeligt, og cylinderen fremstår som en beholder med et usynligt indhold. Skulpturen formår således at fremtræde på en gang massiv og flygtig – afhængig af beskuerens position.

17

Den New York-baserede Horns 40 år lange oeuvre spænder over fotografi, tekst, skulptur, tegning og installation. I 200910 kunne hun opleves i en omfattende retrospektiv udstilling med titlen Roni Horn a.k.a Roni Horn på Whitney Museum of American Art såvel som Tate Modern, og i dag indgår hendes værker i de faste samlinger på bl.a. Guggenheim NY, MoMA og Kunstmuseum Basel – og altså nu Louisiana.


ANSIGTSLØFTNING TIL BILLEDHUGGERENS VÆRKSTED

I billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København boede og arbejdede Astrid Noack (1888-1954) under primitive forhold i baghuset i perioden 19361950 og skabte her nogle af sine betydeligste værker. I modsætning til resten af gaden har både forhus og det oprindelige baggårdsmiljø i nr. 34 overlevet og fremstår som en autentisk tidslomme. Men tidens tand har dog gnavet i lokalerne. Atelieret og det tilstødende opbevaringsrum er nu blevet renoveret af arkitekten Erik Brandt Dam med midler fra Ny Carlsbergfondet og fungerer som en ramme om forskellige kunstneriske aktiviteter, ophold og projekter. Fonden bag adressen arbejder på at skaffe midler til at renovere hele matriklen.

18

Billedhuggerværkstedet i nr. 34 var et mødested for tidens kunstnere og kulturpersonligheder, heriblandt en ung Knud W. Jensen, som besøgte atelieret flere gange for at erhverve sig værker af Astrid Noack. Men det blev også hjem for gæstende udenlandske kunstnere, som Astrid Noack kendte fra sin tid i Paris, og som hun indlogerede i et lejet værelse i forhuset. Kvarterets beboere, herunder børnene, der havde Noacks særlige opmærksomhed, brugte også værkstedet og gården flittigt.


19


20


HENNE OM HJØRNET, NEDE I KÆLDEREN

TINA MARIA NIELSEN Salon des Refusès, 2016 Mixed materials. Totalinstallation

Tina Maria Nielsens installation Salon Des Refusès tager favntag med kælderen som fysisk realitet og som metafor. Kælderen, der kan være mørk og farlig, men som også rummer alt det forunderlige, vi igennem livet samler sammen og gemmer. Installationen sætter mobiltelefoner, persienner og paraplyer sammen med edderkopper, strudseæg og en hvalryghvirvel i et sindrigt netværk. Objekterne er rekonstruerede i materialer som bronze, gips og sølv. Værket, der var udstillet i Den Frie Udstillings bygning, er nu sendt til Østjylland, hvor det fremover vil kunne ses på Horsens Kunstmuseum, hvis samling i forvejen tæller Tina Maria Nielsens kunst.

21


KUNST ER OGSÅ EN VIDENSKAB

Esbjerg Kunstmuseum fik tildelt et treårigt postdoc-stipendium. Emnet er den konkrete kunsts sociale og folkelige engagement, bl.a. hos RICHARD MORTENSEN og hans maleri Esto es Malo fra 1958. Samarbejdsinstitutionen er Københavns Universitet.

Forbindelsen mellem universiteternes forskningsmiljøer og museerne rundt om i landskabet trænger til at blive styrket. Dette er baggrunden for Ny Carlsbergfondets forskningssatsning, der bygger bro mellem de to miljøer. Resultatet er hidtil en nyttig udveksling af faglige og menneskelige kompetencer og frugtbare alliancer på tværs af landet. I 2009 besluttede Ny Carlsbergfondet at gå målrettet ind i forskeruddannelsen inden for det kunstvidenskabelige område og igangsatte 15 treårige ph.d.-stipendier fra 2010 og tre år frem. Ordningen blev skruet sådan sammen, at danske museer skulle indgå en samarbejdsaftale med et dansk universitet, der har forskningsledelsen.

22

I forlængelse af ph.d.-satsningen var det naturligt for fondet at etablere en opfølgning, der både indholdsmæssigt og helt konkret karrieremæssigt kunne forlænge initiativet ind i postdoc-området og dermed styrke kunstmuseernes forskning. Fondet bevilgede derfor i 2014 efter samme procedure i alt femten treårige postdoc-stillinger til besættelse i årene 2015-2017. Denne satsning er således i fuld gang. Baggrunden for, at fondet med sin forskningssatsning har villet bygge bro mellem forskningsmiljøerne på henholdsvis universiteter og museer, har været, at forbindelsen mellem disse miljøer historisk havde udviklet sig til efterhånden at være ganske spinkel. Helt generelt kan man sige, at universiteter og museer havde forskellige spidskompetencer, men med fondets forskningsprogram bindes de to miljøer atter tættere sammen.


FOTOLISTE: FRIKVARTER I SKULPTUREL BETON Fotograf: Torben Eskerod NYT LYS PÅ DEN HELLIGE ELISABETH Fotograf: Laura Stamer ET KIG PÅ KUNSTNERNES NOTATER En side fra Johan Thomas Lundbyes dagbog 1. oktober 1842 UENDELIGE SPEJLINGER Foto: Kunsten DANSK AVANTGARDE OVERGIVER SIG ALDRIG Foto: Centre Pompidou Paris NY ENERGY I FAABORG Fotograf: Sven Storm SCENETÆPPE MED ET TWIST Fotograf: Per Bille VASCONCELOS’ VALKYRIE Fotograf: Luís Vasconcelos MASSIV TRANSPARENS Foto: Peder Lund Gallery ANSIGTSLØFTNING TIL BILLEDHUGGERENS VÆRKSTED Fotograf: Laura Stamer HENNE OM HJØRNET, NEDE I KÆLDEREN Fotograf: Lior Zilberstein KUNST ER OGSÅ EN VIDENSKAB Fotograf: Torben E. Meyer

23


KOLOFON: Udgiver: Ny Carlsbergfondet Redigering: Tom Hermansen Tekster: Astrid Wang Anne Søndergaard Tom Hermansen Grafisk Design: Studio Claus Due Tryk: Narayana Press Oplag: 500 Font: Fakt Pro Papir: 160g ProLibro Natural 135g Curious Matter Goya White 270g Curious Matter Ibizenca Sand Forside: FOS Your Succes is Your Amnesia (detalje), 2016

NY CARLSBERGFONDET Brolæggerstræde 5 1211 København K

24

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dkINDHOLD 4

FRIKVARTER I SKULPTUREL BETON

6

NYT LYS PÅ DEN HELLIGE ELISABETH

8

ET KIG PÅ KUNSTNERNES NOTATER

9

UENDELIGE SPEJLINGER

10

DANSK AVANTGARDE OVERGIVER SIG ALDRIG

12

NY ENERGI I FAABORG

13

SCENETÆPPE MED ET TWIST

14

VASCONCELOS’ VALKYRIE

16

MASSIV TRANSPARENS

18

ANSIGTSLØFTNING TIL BILLEDHUGGERENS VÆRKSTED

20

HENNE OM HJØRNET, NEDE I KÆLDEREN

22

KUNST ER OGSÅ EN VIDENSKAB

Brolæggerstræde 5 1211 København K

www.ncf.dk sekretariatet@ncf.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.