Page 1

STUDENTEREKSAMEN STX HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN HF INTERNATIONAL BACCALAUREATE IB KOSTSKOLEN KOST

NYBORG GYMNASIUM 2014


REKTORS HJØRNE

2  Nyborg Gymnasium

Bliv en del af vores verden - og lad den blive en del af dig Det vil glæde mig, hvis jeg kan byde dig velkommen til Nyborg Gymnasium efter sommerferien 2014. For så har du valgt to-tre år i en verden af muligheder, udfordringer og oplevelser. På rette hylde Netop det her med verden spiller en stor rolle på vores gymnasium, hvor vi går til verden fra utallige vinkler og veje. I de naturvidenskabelige fag stiller vi skarpt på de helt små komponenter og atomer. I de kreative fag kigger vi på verden med kulturelle briller. I sprogfagene bringer vi mennesker og verdensdele tættere på hinanden. I historie kigger vi på verden, der var, for bedre at forstå verden, der er – og verden, der kommer... Kort sagt: Er du nysgerrig efter at vide mere om verden omkring dig, så lander

du på den helt rette hylde, hvis du vælger den hylde, hvor der står ”Nyborg Gymnasium”. Klar til nye udfordringer Efter ni eller ti års skoletid kan du mærke på dig selv, at du er ved at være klar til at møde nye udfordringer, nye mennesker og nye muligheder. Det hele finder du på Nyborg Gymnasium, hvor vi står klar med en uddannelse på STX, HF eller IB. Vi har også en kostskole, hvis du har brug for at bo her, og der er mulighed for kollegielejligheder lige ved siden af skolen. Du vil opleve en undervisning, der foregår på et højere niveau, end du er vant til. Du vil opleve lærere, der forventer mere af dig – og som til gengæld har spændende viden at give tilbage. Og du vil opleve et miljø, hvor du er i øjenhøjde med elever på tværs af alle tre årgange.

International del af hverdagen På Nyborg Gymnasium dyrker vi det internationale mere, end det er normalt på gymnasier i Danmark. På vores kostskole bor der både danske elever og elever fra udlandet, der ofte har danske rødder. Vi har også vores IB, der er en spændende international studentereksamen, hvor undervisningen foregår på engelsk. Alt i alt betyder det, at det internationale er en naturlig del af vores hverdag på gymnasiet – og når klasser og elever drager på studieture og udvekslingsophold. Jeg håber, du vil med på vores ture ud i verden og ind i verden... På gensyn på Nyborg Gymnasium! Med venlig hilsen Trine Rhein-Knudsen


Nyborg Gymnasium  3 

STX: “Jeg var solgt efter informationsaftenen”

STX Familien STX og “Jeg var solgt efter informationsaftenen…  4-5

4

STX Studentereksamen et treårigt forløb   6-8 STX Fingeraftryk på fremtidens by   8-9 NG Part of the crew   10-11 KOST To verdener under samme tag  12-15 NG Store oplevelser på lille græsk ø   16-17

Kostskolen: To verdener under samme tag

12

HF To år og tusind gode grunde  18-19

Store oplevelser på lille græsk ø

HF HF-eksamen – et toårigt forløb   20-21 NG Frivilligt arbejde gør en forskel  22-23 IB We are the World  24-26 IB International Baccalaureate   27-29 NG Opslagstavlen: Årets gang på NG  30-31

16

HF: To år og tusind gode grunde

18

International Baccalaureate Diploma We are the World

24

NYBORG GYMNASIUM Skolebakken 13, 5800 Nyborg  ·  Tel. +45 65 31 02 17 www.nyborg-gym.dk  ·   post@nyborg-gym.dk REDAKTION Lars Kirkegaard  FOTOGRAF Emil Ryge Christoffersen TEKST Danny Schjødt Pedersen LAYOUT KreativGrafisk  TRYK Rosendahls A/S


4  Studentereksamen STX

Familien STX Familien Eilertsen er “familien STX”. For både mor, far, to ældre søstre og nu Henriette Vesterlund Eilertsen har taget og tager studentereksamen på Nyborg Gymnasium.

- Når hele familien, både begge min forældre og mine søstre, har gået her, var det oplagt for mig at vælge det samme. Jeg ville samtidig gerne holde alle muligheder åbne for mig selv, hvilket jeg mener, at en STX gør, fortæller Henriette om et par af de grunde, der fik hende til at vælge STX og Nyborg Gymnasium: - Jeg trængte samtidig til at komme videre og blive mere fagligt udfordret. Det bliver jeg her på gymnasiet, hvor jeg føler, at nu er jeg rigtigt kommet i gang med at studere. Følte sig hjemme i naturvidenskab - Jeg troede egentlig, at jeg skulle vælge samfundsfag samt noget med sprog og den store verden, men efter at have haft fysik i det naturvidenskabelige grundforløb fandt jeg ud af, at jeg følte mig hjemme her, fortæller Henriette om de faglige valg, der fulgte efter valget af uddannelse og gymnasium. - Det er samtidig spændende, at jeg har fået mulighed for at være med i ATU, der er et udviklingsprogram for talenter med interesse i bestemte områder. Her er der mulighed for at ”nørde” den lidt, hvilket der generelt er en god mentalitet omkring her på gymnasiet. Balance mellem gym og fritid Henriette indrømmer, at der er nok at se til i gymnasiet: - Det kan selvfølgelig godt være lidt hårdt indimellem med gymnasium, lektier, fritidsarbejde og håndbold. Men planlægger man sin tid, så hænger det sammen. Når man først får tag i det, så fungerer det, og man får overblik, siger Henriette, der samtidig føler sig rigtigt godt tilpas på gymnasiet rent socialt: - Jeg synes, vi er rigtigt gode til at samles, også på tværs af klasser og årgange. Og når der er gymnasiefest, så fester man sammen og er en del af et fællesskab.


Studentereksamen STX  5 

Da Valdemar Gyrst fra Nyborg hele sin barndom havde gået på skole i Odense, regnede han med også at tilbringe sin gymnasietid på de kanter. Det ændrede en informationsaften på Nyborg Gymnasium på. - Jeg var ved at afslutte min 9. klasse på den skole i Odense, hvor jeg har gået hele min barndom. Jeg regnede egentlig med, at jeg ville på et gymnasium i Odense, men da jeg var til informationsaften på Nyborg Gymnasium, var jeg solgt med de flotte rammer i den nye science-fløj, fortæller Valdemar om sit valg af STX på Nyborg Gymnasium. - Da jeg ikke har gået i skole i Nyborg, kender jeg ikke nogen her i forvejen, og jeg synes, det er godt at starte på en frisk. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang, og jeg føler mig godt tilpas på gymnasiet, hvor der er en rigtig god stemning.

- Jeg synes, vi er rigtigt gode til at samles, også på tværs af klasser og årgange. Og når der er gymnasiefest, så fester man sammen og er en del af et fællesskab, siger Henriette Eilertsen

Samfund og politik - Jeg valgte STX, da den vil kunne åbne en masse døre for mig, og jeg har valgt en samfundsfaglig linje, fordi jeg interesserer mig for politik og samfundsforhold. Linjen har samtidig matematik på B-niveau, der nemt kan suppleres op med andre fag efter studentereksamen, hvis jeg skulle bestemme mig for at skulle den vej i fremtiden, siger han og fortsætter: - Det er spændende, at vores lærere i samfundsfag og matematik arbejder sammen, så vi arbejder videre med de ting, vi lærer i det ene fag, i det andet.

STX


6  Studentereksamen STX

Profil:

Studentereksamen - et treårigt forløb Niveau: Mindst 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C- niveau Studieretningerne i 2013-2014 Du skal ved din tilmelding til skolen angive, hvilken studieretning du ønsker. Dit endelige valg af studieretning finder sted efter grundforløbet.

Studieretningerne på Nyborg Gymnasium er: Naturvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger Det globale samfund Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B Samfund og business Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C med virksomhedsøkonomi B Samfund og idræt Samfundsfag A, Matematik B, Idræt B Individ og samfund Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B

Science classic Matematik A, Fysik B, Kemi B

Medier og samfund Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B Med Informationsteknologi C

Science med it Matematik A, Mediefag B, Fysik B Med Informationsteknologi C og Kemi C

Going global Engelsk A, Samfundsfag B, Religion B - undervisning på engelsk i historie og religion

Bioteknologi Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Biologi og idræt Biologi A, Matematik B, Idræt B

STX

Valgfag

Kunstneriske studieretninger

Valgfag

Naturvidenskabelige studieretninger

Formålet med en studenter­ eksamen er at give de nødvendige forudsætninger for videregående uddannelser. Uddannelsen sigter navnlig mod de mellemlange og lange videregående uddannelser. Uddannelsen har fokus på almen dannelse inden for kultur, natur og samfund. Uddannelsen har fokus på studieforberedelse. Fagligheden i fagene er en teoretisk faglighed.

Sproglige studieretninger Supersproglig Engelsk A, Tysk fortsættersprog A - endnu et sprog, som du selv vælger Kommunikation – sprog og identitet Engelsk A, Tysk Forsættersprog A, Psykologi B eller Billedkunst B Verdenssprog og psykologi Engelsk A, Spansk Begyndersprog A , Psykologi B Kunstnerisk studieretning Musik i verden Musik A, Samfundsfag B, Matematik B Du kan læse mere om de enkelte studieretninger på skolens hjemmeside.

Valgfag

Obligatoriske fag

Sproglige studieretninger

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Valgfag


Studentereksamen STX  7 

Kunstneriske fag Du skal ved din tilmelding til skolen vælge et kunstnerisk fag. På Nyborg Gymnasium er fagene: Billedkunst, Musik, Mediefag. Fremmedsprog Du skal ved til tilmelding til skolen vælge et 2. fremmedsprog. På Nyborg Gymnasium er fagene: Fransk Fortsættersprog B, Tysk Fortsættersprog B, Fransk Begyndersprog A, Italiensk Begyndersprog A, Spansk Begyndersprog A. Hvis du vælger et fortsættersprog, har du mulighed for at vælge det på A-niveau i 3g. Valgfag I løbet af uddannelsen skal du desuden vælge 1-3 valgfag, alt efter dit valg af studieretning og 2. fremmedsprog. Nyborg Gymnasium udbyder er lang række forskellige valgfag på forskellige niveauer. På skolens hjemmeside kan du finde de præcise oplysninger herom. Optagelseskrav Oplysninger om optagelseskrav finder du på skolens hjemmeside.

Læs mere om de nye studieretninger på næste side

>>


8  Studentereksamen STX

STX

Studieretninger 2014: Nyheder Going Global Going Global er en international studieretning, der har fokus på kulturmøder i et globalt perspektiv, og som tillige styrker dine engelskkundskaber gennem Engelsk på A-niveau og ved undervisning på engelsk i fagene Historie og Religion. Her kommer du således til at anvende engelsk i en konkret faglig sammenhæng. Studieretningsfagene Samfundsfag og Religion vil have fokus på kulturforståelse. Du får hermed forudsætninger for en videregående uddannelse inden for emnefeltet og for at arbejde internationalt. Der indgår en studierejse til New York i studieretningen, og der vil i undervisningen være fokus på netbaseret kommunikation med elever fra andre kulturer. Samfundsfag og business Med Samfundsfag i kombination med Erhvervsøkonomi C og Virksomhedsøkonomi B udbyder Nyborg Gymnasium en faglig stærk studieretning for elever, der er til økonomi og handel. I Erhvervsøkonomi og Virksomhedsøko-

nomi får man virksomhedstilgangen til økonomien og i Samfundsfag på højeste niveau kobles dette udgangspunkt til samfundsøkonomien og den internationale økonomi. Matematikken er i denne studieretning et vigtigt redskabsfag. Samfund og idræt Undersøgelser har vist, at mange afgangselever fra folkeskolerne i Nyborg ønsker en studieretning med idræt. Denne samfundsfaglige studieretning kombinerer idræt på B-niveau med samfundsfag på A- og matematik på B-niveau. Du vil komme til at arbejde med aktuelle tværfaglige problemstillinger, såsom social arv eller miljø, træning og præstation, idræt i samfundet og medierne. Dette kombineres med masser af praktisk idræt, hvor vi bl.a. afprøver idrættens nye veje som f.eks. bevægelsen fra gymnastik til fitness, Parkour og hip-hop. Denne studieretning er et godt udgangspunkt, hvis du overvejer studier inden for de samfundsfaglige uddannelser eller sundhed og idræt.

Du kan læse mere om disse nye studieretninger på skolens hjemmeside www.nyborg-gym.dk

Under overskriften ”Fremtidens by” blev en klasse fra Nyborg Gymnasium opfordret til at give sine bud på, hvordan Nyborg og omegn kunne udvikle sig i de kommende år. Resultatet blev et forløb i Almen Studieforberedelse (AT) med et meget tæt samarbejde med Nyborg Kommune – og nogle fingeraftryk på Nyborg, der er ved at blive omsat i praksis. - I er jo fremtiden. Derfor var det naturligt at spørge jer om ideer til ”Fremtidens by”. Og I har været rigtig gode. Det skal I have stor ros for. Vi har virkelig fået value for money fra samarbejdet med jer, lød det fra Hans Henrik Kongsmark, da han som formand for Erhvervs- og udviklingsudvalget i Nyborg Kommune deltog i en fælles evaluering mellem 2.c og Nyborg Kommune. Evalueringen var afslutningen på et projekt, der har givet politikere og embedsmænd masser af god inspiration at arbejde videre med. Tænke ud af boksen Cirkuspladsen i Nyborg er velegnet til... cirkus! Det er nok det mest positive, der er at sige om den store plads med


Studentereksamen STX  9 

Fingeraftryk på fremtidens by den centrale placering. Derfor var det naturligt for projektgrupperne at tage fat i pladsen og se på alternative måder at bruge den på. En fællespark, et bæredygtigt område, et fristed for byens borgere, en plads, der ikke skal bruges til p-pladser... Forslagene var mange, og måden at arbejde på var lærerig: - Vi er hele tiden blevet opfordret til at tænke ud af boksen. Det har været en sjov måde at arbejde på, fordi vi skulle være gode til at opfange et problem og bagefter arbejde med ideer og konkrete forslag til, hvad der kunne gøres ved

- Vi fornemmede, at folkene fra kommunen arbejdede seriøst med projektet og var entusiastiske omkring det, siger Søren Tideman Lassen, 2c, stx

problemerne, fortæller Ditte Mærsk Søndergaard. Kritik og feedback udefra Klassekammeraten Søren Tideman

Lassen er enig med Ditte om, at det har været et både spændende og anderledes AT-forløb: - Det har givet motivation og gåpåmod, at vi skulle præsentere tingene for mennesker udefra, der skulle give kritik og feedback. Det er sjovt på den måde at arbejde med noget virkeligt, som du kan se meningen med, siger hun: - Vi fornemmede, at folkene fra kommunen arbejdede seriøst med projektet og var entusiastiske omkring det. Derfor ville vi alle gerne lave et ordentligt stykke arbejde, vi kunne tillade os at præsentere.


NG


Nyborg Gymnasium  11 

MUSICAL PÅ NYBORG GYMNASIUM I en stor musical-produktion er der mange tandhjul, der skal gribe ind i hinanden, hvis forestillingen skal fungere på premieredagen. Klara Kamilla, Frederikke og Visagan var alle tre uundværlige tandhjul, da Nyborg Gymnasium satte musicalen Bohemian Rhapsody op med masser af fede Queen-sange.

Part of the Crew Klara Kamilla Billeskov Mortensen fra 3.e arbejdede med den visuelle side af scenografien og fandt rekvisitter til skuespillerne. Frederikke Wirstad fra 3.f syede kostumer og lagde makeup på skuespillerne. Og Visagan Srimurugan fra 1.a var lydmand... Men uanset hvilke opgaver, de udførte under produktionen af Bohemian Rhapsody, følte de sig alle som Part of the Crew. Som en del af holdet. Som tandhjul, der bidrog til, at maskineriet fungerede, da først publikum havde sat sig til rette i stolene på premiereaftenen: - Crewet var delt op i forskellige dele, der tog sig af forskellige opgaver. Vi syede blandt andet 11 nederdele til alle danserne. Dét tog nogle måneder, smiler Frederikke ved tanken om de mange meter stof og tråd, der røg igennem kostumeafdelingen. Fællesskab på tværs - Da jeg så den musical, der blev sat op i 1.g tænkte jeg, at det skulle jeg melde mig til, når chancen bød sig i 3.g. Jeg havde fået fortalt, at det var så hyggeligt, og at man fik venskaber overalt på gymnasiet. Og begge dele har været rigtigt, fortæller Klara Kamilla, mens Visagan havde den samme oplevelse af fællesskabet på tværs af musicalholdet: - Jeg har fået rigtig mange nye venner, som jeg stadig taler med. Og så holdt vi

jo en god afskedsfest med hele musicalholdet... For Frederikke var musical-arbejdet ikke kun et kreativt og socialt projekt. Det var også, hvad hun kalder for et ”...nice lille break i hverdagen”. ”Når vi det her...?” - Det hele var selvfølgelig lidt uoverskue­ ligt i starten, hvor vi havde en masse ideer. Også sammen med lærerne. For

Det er den bedste fornemmelse, når man ser det på scenen, siger Frederikke Wirstad

dem var det ikke kun en lærerrolle. Men da vi først fik ideerne på plads, fik uddelegeret og kom i gang, blev det hele lidt mere overskueligt, selvom der selvfølgelig var stress på lige til sidste sekund, fortæller Klara Kamilla, mens Frederikke fortsætter: - Det var meget uoverskueligt, og vi tænkte alle “Når vi det her...?”. Det gjorde vi, og det er den bedste fornemmelse, når man ser det på scenen. Det er for eksempel ret fedt til forpremieren. Så føler man virkelig, at man har givet sit bidrag til forestillingen.

- Det var super, at vi fik så mange ideer frem i starten, så vi kunne lave et mesterværk! Men man havde det da bedst, da det hele begyndte at tage form, indrømmer Visagan. Mesterværket på plads Da både elever og lærere havde investeret masser af tid i forestillingen, faldt brikkerne efterhånden på plads og tingene sad i skabet både på og bagved scenen: - Det var virkelig fedt til sidst. Vi hyggede os både før og efter forestillingerne. Det er også en god fornemmelse at have noget at se tilbage på, som man kan være stolt af. Det er da også lidt vildt med en hel musical, med fem forestillinger osv. Vi arbejdede meget professionelt med tingene, og mine forældre var da også meget overraskede over forestillingen. “Det er jo en rigtig musical...”, sagde de og var lige som mine venner fuldstændig blown away, fortæller Frederikke. - Mine venner havde det på samme måde og sagde “Wauwww... har I lavet det?”. De var overrasket over, at det var så professionelt, slutter Klara Kamilla, der ligesom Frederikke og Visagan var professionelle tandhjul – og en del af holdet, da Nyborg Gymnasium satte Bohemian Rhapsody op. Måske er du part of the crew, når vi sætter den næste musical op...


12  Kosskoleliv

KOST

To verdener under samme tag

De elever på Nyborg Gymnasium, der samtidig bor på kostskolen, har ofte meget forskellig baggrund. Det er Helena Hansen og Jens Kühnel et godt eksempel på. Den ene er fra Ærø, den anden fra Malaga i Spanien. Fælles for dem er, at de bor på kostskolen.


Kosskoleliv  13 

- Der er jo som bekendt ikke noget gymnasium på Ærø. Derfor stærkt bånd, fordi vi har det til fælles, at vi kommer langvejs var jeg i brobygning her på Nyborg Gymnasium i 9. klasse for fra. Jeg kendte i forvejen nogle stykker fra Ærø på min årgang, at se gymnasiet og kostskolen. For jeg var ikke klar til at bo men allerede efter de første par dage kendte jeg nogle nye alene i en lejlighed i Svendborg. Det havde været alternativet, folk og var en del af fællesskabet på kostskolen. Her var der fortæller Helena om sit valg af gymnasamtidig en god intro-uge med mange sium – og kostskole. aktiviteter, siger hun og tilføjer, at “kosten” For Jens har turen til Nyborg været lidt har sin egen Facebook-side, hvor der bliver længere: lagt invitationer til aktiviteter og andet - Jeg har boet med min familie i Spanien i ud. Det sociale på kostskolen otte år og ville gerne tilbage til Danmark er rigtig godt, og der er og prøve at bo her i landet. Jeg ville gerne Dejligt med eget værelse nogen, der sørger for, at uddannes på engelsk og søgte derfor efter - Jeg synes, det er vildt fedt på kostskolen, vi får mad…, siger Helena et sted med IB. Her landede jeg så ved hvor jeg allerede har lært en masse menNyborg. nesker at kende i løbet af de første par Hansen fra Ærø uger. Det er for eksempel let, når du skal Ekstra fællesskab lave lektier. Så er der altid nogen på kostPå selve gymnasiet går de i to forskellige skolen, du kan spørge ”...kan du ikke lige 1.g-klasser. Alligevel er de en del af et ekshjælpe mig med fysik?” eller hvad man nu tra fællesskab, der har udgangspunkt på kostskolen: har brug for at få hjælp til, fortæller Jens, mens Helena tilføjer: - Det sociale på kostskolen er rigtig godt, og der er nogen, der - Det er nu også dejligt, at man har eget værelse og kan være sørger for, at vi får mad..., smiler Helena og fortsætter: dér, hvis man har brug for det... - Man kender jo hinanden fra kostskolen, hvor vi har et meget


14  Kostskoleliv

Ankomst august 2013…

Helena Hansen, Marstal, Ærø: - Det er nu også dejligt, at man har eget værelse og kan være dér, hvis man har brug for det...

… 3 uger senere


Kosskoleliv  15 

… 3 uger senere

Jens Kühnel, Malaga, Spanien: - Jeg synes, det er vildt fedt på kostskolen, hvor jeg allerede har lært en masse mennesker at kende i løbet af de første par uger.

KOST


- Det var et rigtig godt afbrĂŚk i hverdagen og en tur, hvor det virkelig er det kulturelle, du tager med hjem, fortĂŚller Simon Munk Andersen


Comenius  17 

Folegrandos:

Store oplevelser på lille græsk ø

NG

Nyborg Gymnasium er med i et Comenius-projekt: et udvekslings-projekt, hvor gymnasier fra syv europæiske lande deltager. Foråret 2013 var en gruppe Nyborg-elever på Comenius-tur til den lille græske ø Folegandros. Det var fem elever og to lærere fra Nyborg Gymnasium, der drog mod Grækenland. Fulde af forventninger til deres ophold med privat indkvartering i et lille græsk samfund. Foran sig havde de en sand odyssé – og en tur med masser af oplevelser og kulturudveksling: - Vi landede lige midt i den lange græske påskeuge, og da vi havde rejst ca. otte timer fra fastlandet og ud til øen, var vi ret trætte, da vi ankom. Grækerne havde derimod ferie og havde sovet, så de var klar til aftenen, smiler Simon Pors Jensen. Lille samfund med ro på Folegandros, der er en del af øgruppen Kykladerne, er kun en lille ø med 600-700 indbyggere. Det satte sit præg på hverdagen og tempoet i det lille græske samfund: - Vi havde tidligere været på studietur til Istanbul, og der var virkelig forskel på de to steder. I Istanbul var der gang i den, mens der på Folegandros var meget stille og roligt med siesta om eftermiddagen, og holdningen var ”Don’t worry, we’ve got plenty of time...”, fortæller turens anden Simon, nemlig Simon Munk Andersen. - Der blev holdt pauser i løbet af dagen, og aftensmaden blev tit først spist meget sent. Helt frem til midnat kunne der spises aftensmad.   Privat indkvartering hos græske gym-kolleger Indkvarteringen på turen var privat. Det gav de danske gymnasieelever mulighed for at komme tæt på de græske gymnasiekolleger og deres hverdag: - Jeg boede hos en middelklassefamilie, der ikke var velhavende. Det var et meget lille hus, hvor vi sov i køjeseng! Så vi

kom tæt på hinanden. I løbet af dagen fulgte vi så de græske unge, og de var gode til at sørge for, at vi følte os godt tilpas, fortæller Simon Pors Jensen: - Min familie havde lidt flere penge end gennemsnittet. Så det var et stort hus, hvor der kunne bo to elever, og hvor vi havde hver vores eget værelse, fortæller Simon Munk Andersen om sin værtsfamilie, inden han konkluderer omkring Folegandrosturen: - 2.g. er et travlt gymnasieår, hvor der er meget at se til. Så det var et rigtig godt afbræk i hverdagen og en tur, hvor det virkelig er det kulturelle, du tager med hjem.


18  Højere Forberedelseseksamen HF

To år og tusind gode grunde For Mille Fischer Bøgedal og Christian Ølgod Hvass er der mange gode grunde til at vælge HF. To af dem er uddannelsens længde på to år og de mange muligheder, når huen med det blå bånd kommer på.

- Jeg ved, at jeg bagefter vil på PolitiskoKan tage et ansvar len. Her skal du bare have en gymnasial - Når du starter på HF, så fornemmer du uddannelse, og det behøver ikke være hurtigt, at lærerne lægger meget vægt STX. Derfor var det oplagt med HF, der på, at det ikke er dem, der skal have os i kun tager to år, gang. For de forvenfortæller Mille om ter, at vi er modne, sine overvejelser, da voksne mennesker, hun valgte HF som der kan tage et Hvis du ligesom jeg ved, det næste skridt ansvar, fortæller mod en uddanMille, mens Chrihvad du vil bagefter, og nelse i Politiet. stian supplerer: ikke skal bruge alle STX- Da jeg havde - Den holdning fagene, så kan du tage gået et år på HTX viser sig også i i Esbjerg, vidste klassen, hvor folk HF på to år, siger Mille jeg, at det ikke var er bedre til at byde Fischer Bøgedal. den vej, jeg skulle. ind med noget. På det tidspunkt Lærerne har samtihavde jeg hørt om dig meget fokus på HF, hvor eleverne at finde ud af, hvorofte var lidt ældre og mere modne. dan netop vores klasse er at undervise, Samtidig kunne jeg godt lide ideen om, så de kan få alle med og dele undervisat der er fokus på eksaminerne, fortæller ningen lidt op. Det er rigtig godt. Christian om sin omvej til HF og Nyborg Mille siger: Gymnasium, hvor han bor på kostskolen. - Alle har mulighed for at være med i

undervisningen uanset niveau. Det er lærerne gode til, og de giver sig tid til at forklare tingene for os. Værd at anbefale - Der er flere grunde til, at jeg vil anbefale andre at overveje HF. For det første kan jeg godt lide, at man på HF fra starten ved, hvilke fag man skal op i. Så ved du, hvad du har med at gøre. Og hvis du ligesom jeg ved, hvad du vil bagefter, og ikke skal bruge alle STX-fagene, så kan du tage HF på to år, lyder argumenterne fra Mille, mens Christian runder af med at tilføje det gode fællesskab blandt HF’erne som endnu en af tusind gode grunde til at vælge HF.


HF

- Lærerne har meget fokus på at finde ud af, hvordan netop vores klasse er at undervise, så de kan få alle med og dele undervisningen lidt op, siger Christian Ølgod Hvass


20  Højere Forberedelseseksamen HF

HF


Højere Forberedelseseksamen HF  21 

HF-eksamen - et toårigt forløb Niveau Mindst et fag på A-niveau 4 fag på B-niveau 8 fag på C-niveau

Du kan læse mere om de enkelte fagpakker på skolens hjemmeside.

Fagpakkerne i 2013-2014 Du skal i 2. hf have en fagpakke, som du selv vælger. Valget finder sted i i 1. hf. Fagpakkerne på Nyborg Gymnasium er: Sundhed og livsstil med Biologi B og Idræt B Den kreative fagpakke med enten Billedkunst B, Mediefag B eller Musik B sammen med Drama C Pædagogik, samfund og individ med Samfundsfag B og Psykologi C Naturvidenskabelig fagpakke med Matematik B og Kemi B

Valgfag

Den kreative fagpakke

Valgfag

Kunstneriske fag Når du tilmelder dig skolen, skal du vælge et af følgende kunstneriske fag: Billedkunst, Musik, Mediefag. Hvis du vil på “Den kreative fagpakke”, skal dit kunstneriske valgfag indgå i din fagpakke. Valgfag Du kan desuden vælge et eller to fag mere i løbet af de 2 år. Nyborg Gymnasium udbyder er lang række forskellige valgfag på forskellige niveauer. Optagelseskrav Du kan finde optagelseskravene på skolens hjemmeside, sammen med andre uddybende oplysninger.

Pædagogik, samfund og individ

Obligatoriske fag

Naurvidenskabelig fagpakke

Valgfag

Sundhed og livsstil

Valgfag

Profil Formålet med en hf-eksamen er at give de nødvendige forudsætninger for en videregående uddannelse. Uddannelsen sigter navnlig mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsen er studieforberedende og har fokus på almendannelse inden for kultur, natur og samfund. Fagligheden i fagene er både en teoretisk og en anvendelsesorienteret faglighed.


NG

CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA 22  Frivillighed CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Med frivilligt arbejde gør du en CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA forskel for andre – og for dig selv. CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • På Nyborg Gymnasium er der en god CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • tradition for at engagere sig i gode CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA sager og formål. CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • På IB er der krav om CAS (Creativity, Action og Service). Det er CAS et antal timer, der skal bruges på alternative aktiviteter – bl.a. • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA frivilligt arbejde. For Charlotte, der er IB-elev, har det åbnet CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA øjnene for værdien af frivilligt arbejde: - På IB skal vi bruge 150 timer på CAS, men jeg har holdt fast CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • i det frivillige arbejde og har allerede langt over 150 timer. CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA Jeg har været med i indsamlinger for organisationer som Red CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Barnet og Kræftens Bekæmpelse, har arbejdet på plejehjem, CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA aktivitetscenter og været i Norge, fortæller Charlotte Marie CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Olesen Havn. CAS - CAS har helt klart lært mig en hel del og skubbet mig ud i • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA situationer, som jeg ellers ikke ville prøve. Og så giver arbejdet CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • med både gamle og børn en hel masse. CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • En hånd med, hvor der er brug for det CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA For Signe Nøhr· Villebro, der er 3.g’er på STX, er det helt naturCAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • ligt at give en hånd med, hvor der er brug for det: CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA - Jeg kan godt lide fornemmelsen af, at man har udrettet noget sammen med andre. Senest er jeg blevet formand for CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • URK, der er Ungdommens Røde Kors her i området, hvor CAS vi har • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA 50 frivillige i gang med at hjælpe især udsatte børn og ungeCAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • i Nyborg, der har brug for støtte, nærvær og kærlighed. Det CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CA CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •

Frivilligt arbejde gør en forskel


• CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Frivillighed  23  • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • - Jeg kan godt lide • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • fornemmelsen af, •at AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •noget CAS • man har udrettet AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CASsammen • CAS • CASmed • CAS • CAS andre, •siger • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Signe Nøhr Villebro AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • giver vi dem blandt andet ved at lave pigeklub, drenge• CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •klub, CASfællesklub • og lektiecafé for dem, fortæller hun, mens AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Charlotte supplerer: • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •- Vi CAS • give dem et lille skub i forhold til at få lavet vil gerne AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • passe deres skole og fremhæve det positive i de lektier, • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •forskelle, CAS • der er mellem os. AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • gøre noget – sammen • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •AtCAS • For både Signe og Charlotte giver det personlige oplevelAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • ser og erfaringer, når de udfører frivilligt arbejde. Og de • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •bliver CASsamtidig • del af et aktivt fællesskab: AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • er bare et kæmpe fællesskab omkring det her. Det er - Der • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •fantastisk CAS • at gøre noget for andre, sammen med andre. Det•er ikke kun sammen med elever fra gymnasiet. Det AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS også • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •kan CAS • være projekter sammen med elever fra andre skoler, fortæller Signe. AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • - Det er helt vildt positivt i år, at folk i den grad bakker op • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •ogCAS • er med på at byde ind med noget. Det, vi får til genAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • gæld, er en forståelse for andre mennesker og et rum, hvor • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •viCAS • kan mødes i et fællesskab om konkrete projekter. Så når AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS folk•spørger, hvorfor jeg bruger så meget tid på frivilligt • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •arbejde, CAS •så er svaret, at det er vildt fedt, når det kører og folk AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •er med, siger Signe, der ligesom Charlotte tager ideen frivilligt arbejde med sig – også i tiden efter Nyborg • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •om CAS • Gymnasium. AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • FRIVILLIG • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •PROJEKT CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS Nyborg • Gymnasium støtter aktivt AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • elevers deltagelse i Projekt Frivillig. • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • Projekt Frivillig er et offentligt AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • hvis formål er at få elever • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS initiativ, • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • på landets ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS engageret • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • og organisationer. • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • AS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS • CAS •


24  International Baccalaureate IB

Read more about why Michelle Hansen, Omotayo Olabisi Osunmakinde, Steven Carney and Emil Lamontagne chose IB at Nyborg Gymnasium, and with that an educational programme with international perspectives


International Baccalaureate IB  25 

WE ARE THE WORLD IB – diversity and community:

They come from Gambia, Canada, England and Thailand and all bring with them the cultural diversity that characterises their own different corners of the globe. At Nyborg Gymnasium and on the IB Diploma Programme, diversity becomes community. Find out why Michelle Hansen, Omotayo Olabisi Osunmakinde, Steven Carney and Emil Lamontagne chose the IB, Nyborg Gymnasium and an education with international perspectives:

Omotayo: “...an education that gives you many options” “I moved to Denmark from Gambia in 2011 – first to another part of the country, and then to Nyborg two months ago. When I found out that I wanted to take the IB at Nyborg Gymnasium, my family decided to move here. So it was the programme that got me here. The IB at Nyborg is a great opportunity to get an education that gives you many options. And even though I’m still getting to know the place, I can already see the possibilities. I want to become a doctor, but don’t know where I want to study yet.”

>>>


Steven: “...a chance to use my English”

“I moved to Denmark with my family in 2004. We moved here from Manchester because my mother is Danish and she wanted to come back to Denmark. And I couldn’t speak a word of Danish at the time! I originally looked into taking the STX – the Upper Secondary School Diploma – but realised that the IB was the course for me because it also gave me the chance to use my English. I really like the IB. It’s like a small club where everyone knows each other. I have lots of activities to take part in while I’m here. I play water polo and I’m politically active. In the afternoon, you can meet up with some of the others, and if you go into Nyborg, you almost always meet someone you know from the college. I can really recommend both the IB and Nyborg Gymnasium. Try it and see for yourself...”

Emil: “...easy to settle down in Denmark” “I’m from Ottawa, Ontario, in Canada, but my mother is Danish. We moved to Denmark when my father was offered a job here, quite by chance. We all thought it would be fun to move here. My mother is originally from Copenha-

gen, but we now live in Odense. So I take the train to Nyborg every day, which works out pretty well. It’s been easy to settle down in Denmark and to start college. It actually reminds me a bit of back home in Canada, where I went to a French school. In my spare time, I play ice hockey for Odense Bulldogs, and it’s been fun to come over here and play with some new people.

Michelle: “...looked like a good place to live” “I’m from Thailand and decided to move to Denmark because my father is Danish. As I also wanted to take an educationional programme in English, the IB at Nyborg Gymnasium was the obvious choice. I chose Nyborg because it looked like it would be a nice place. I now live at the boarding school. In the beginning, it was a little hard living alone while my parents were over in Thailand. But it has also been exciting to come to Denmark and learn so much more about the country and its traditions. Of course it’s hard work taking an IB, but it’s exciting meeting people from all over the world and learning about where they come from. I really like Nyborg. It feels like a safe place to be. In my spare time, I do a lot of photography in the town, at the college, at the boarding school and I also do portraits.”


International Baccalaureate

IB

The two-year International Baccalaureate Diploma Programme and the one-year preparatory course (pre-IB) constitute one of the three upper-secondary programmes offered at Nyborg Gymnasium. The IB diploma programme This course covers two years (corresponding to the second and third year of the Danish Gymnasium). Students choose a subject from each of the groups (see next page). The following subjects are obligatory for all students: 1. A 4000 word Extended Essay, where the student writes on a subject of his or her choice 2. Theory of Knowledge: a course on critical thinking. 3. Creativity, Action and Service. Enhances students’ personal and interpersonal development through experiential learning and enables journeys of self-discovery. Exams and the awarding of marks Most examinations are written. Examinations are in English, except in other language subjects. The rules concerning the examinations are set by the International Baccalaureate Organisation (IBO) to ensure a fair and equal treatment of students around the world. See www.ibo.org

Pre-IB The Pre-IB is a one-year preparatory course for Danish and foreign students, who have not completed 11 years of schooling. The language of instruction is English, as are the teaching materials, except in the languages. The pre-IB year is divided into two terms. The first term is a foundation course, which is an

International Baccalaureate IB  27 

Profile The International Baccalaureate Diploma • for foreigners and Danes, who would like to study and work internationally • gives admission to universities all over the world • rapidly growing educational programme, now over 3616 IB schools in 145 countries • high academic standards • strong emphasis on international understanding, responsible citizen­ship and critical thinking

English variant of the foundation course offered for the Danish Studentereksamen. The second term offers a greater focus on subjects preparing the students for the IB Diploma Programme, as well as complying with the requirements set by the Danish Ministry of Education.

>>


28  International Baccalaureate IB

Subjects taught in the pre-IB year • Danish • English • German (Continued), Spanish (Beginners), or French (Beginners) • History • Social science • Mathematics • Chemistry • Physics • Physical Education • Visual Arts • General linguistics (Cross disciplinary) • Basic course in natural sciences (Cross disciplinary)

• General studies (Cross disciplinary project work) If an applicant is accepted into the pre-IB year, we automatically assume that this student is a future IB diploma graduate. If you regret your choice after the first term, or even after the full pre-IB year, it is still possible to apply for a place in the ‘Danish Studentereksamen’ programme. Similarly, it is also possible to apply for entrance directly into the two-year IB diploma programme, if you have completed the first year of the ‘Danish Studentereksamen’.

Subjects offered in the IB Diploma Course at Nyborg Gymnasium Group 1 Danish A Literature HL/SL* English A Literature HL/SL, English A Language and Literature HL/SL Group 2 Danish B HL/SL English B HL German B SL French B SL Spanish ab initio SL French ab initio SL Mandarin ab intio SL (online course in association with Pamoja Education)

Group 4 Biology HL/SL Physics HL/SL Chemistry HL /SL Group 5 Mathematics HL Mathematics SL Math Studies SL Group 6 Visual Arts HL /SL Film HL/SL or another subject from group 1,2,3 or 4

Group 3 History HL/SL Economics HL/SL Psychology SL * HL: Higher Level - 240 hours over two years. SL: Standard Level -150 hours over two years. The recommended combination is 3 HL courses and 3 SL courses.

Tuition is free. However, it is expected that students will provide themselves with dictionaries, a computer and the calculator required. Find more information about the IB programme and the application procedure on our web-site www.nyborg-gym.dk. The deadline for applications is the 15th of March – we do accept applications after the 15th of March, but places are then subject to availability.

IB


International Baccalaureate IB  29 


30  Årets gang på Nyborg Gymnasium

Årets gang på Nyborg Gymnasium IntroCamp

Alle nye klasser kommer på IntroCam p eller hyttetur. 14.-15. august var de 7 nye stx-klasser på IntroCamp i Bøsøre Strand Ferie park, hvor de boede i campingvogne og -hytter. Eleverne arbejdede med forskellige opgaver, og der var tid til socialt samvær og til at nyde det gode vejr. De lærte hinanden at kende!

Filmfestival

I Cannes har de “Festival de Ca nnes”, i Berlin ”Berlinalen”. Nyborg har si n Filmfestival i maj, hvor den røde løbe r rulles ud i Nyb org Kino, og mediefagshold ene viser dere s produktione r.

NG

MUNNY

I ugen før vinterferien var elever på Nyborg Gymnasium igen arrangører af og værter for et Model United Nations med flere end 200 deltagere fra hele verden. Der er tale om en art rollespil, hvor rammen er FN. Der er storpolitiske spørgsmål på dagsordenen.

Gallafest

er tid til galFørste lørdag i marts: det . Middag i kanlafest, en fast tradition rere, eleverne tinen for forældre og læ deres stiveste ankommer til skolen i rs i salen, dans i puds, indmarch, lancie en og karaoke. kantinen, diskotek i sal


Årets gang på Nyborg Gymnasium  31 

Årets forskerspire

Ministerbesøg

ristian Friis Bach aflagde Udviklingsminister Ch øg d. 18. marts og holdt Nyborg Gymnasium bes for elever og lærere. et fællesarrangement sig som minister for Ministeren præsenterede I et oplæg, der var båret ballade og budgetstøtte. r, viste ministeren, hvoraf engagement og humo med sit udviklingsprodan Danmark har succes te - ballade og budgetstøt gram, der går nye veje heder som ledetråd. - og har menneskerettig

Simon Arnhild Larsen fra Nyborg Gymnasium vandt med sit projekt “Optimering af iltudvindelse på Mars” titlen som årets forskerspire 2013 i naturvidenskab. Projekt Forskerspirer er et tilbud til elever med et stort fagligt overskud. Der er tale om en landsdækkende konkurrence. Ved prisuddelingen på Københavns Universitet d. 7. december deltog både undervisningsminister Christine Antorini og uddannelsesminister Morten Østergaard.

Geist Glorup

Eleverne fra 2i Visual Arts deltog i et kunstprojekt ved Glorup Herregård: Geist Glorup, en workshop ledet af kunstneren Camilla Berner. Som en del af projektet skulle eleverne hver designe en lille mindeboks, og de skulle sammen udvælge et træ i parken ved Glorup. Eleverne valgte et Gingko Bilobatræ. Træet blev ved en ceremoni d. 7. maj plantet i parken ved Nyborg Gymnasium, og mindeboksene anbragt i jorden rundt om træet.

Forårskoncert

Skolen afholder hvert år en forårskoncert, der er skoleårets store musikalske og festlige begivenhed, hvor musikholdene optræder og giver prøver på deres kunnen.

Dimission

Ca. 1200 personer deltog, da Nyborg Gymnasium dimitterede 243 afgangselever fra de tre uddannelser stx, hf og IB. Dimissionen foregik i Nyborghallen med rektors tale, musikalske indslag, overrækkelse af eksamens­ beviser, dimittendernes tale og uddeling af legater.


NYBORG GYMNASIUM Skolebakken 13 DK-5800 Nyborg

Tel +45 65 31 02 17 post@nyborg-gym.dk www.nyborg-gym.dk www.facebook.com/nyborggymnasium

Nyborg Gymnasium 2014  
Nyborg Gymnasium 2014  

Nyborg Gymnasiums Magasin 2014, der præsenterer skolens uddannelser og kostskole i artikler og interviews

Advertisement