Issuu on Google+THẾ LỮ - MẤY VẦN THƠ - Thế Lữ Chép tay tặng Bà Vân Đài