NU-Avisen nr. 7 2020

Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Tegning: Helle Thrysøe Hansen

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 46

NU-AVISEN 7-2020.indd 1

7

DECEMBER 2020

21/11/20 01.51


Den 2. side

Corona regler ved generalforsamlingen i Nustrup

v/ NIELS AAGE UTTRUP

Corona regler fra DGI... En undtagelse fra reglen om max 10 personer er arrangementer og møder, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Heri er omfattet møder og generalforsamlinger i div. klubber og idrætsforeninger. Reglerne betyder, at der kan holdes generalforsamlinger i foreningslokaler med flere end 10 deltagere, blot de generelle retningslinjer overholdes, hvilket bl.a. indebærer afstand på 1 m mellem deltagerne

2

og 2 m2 gulvareal pr. deltager samt at man overholder hygiejneretningslinjerne, såsom mundbind når du ankommer og at der er håndsprit tilstede. Så fik vi lige det sidste med også... Her på falderebet, efter »Deadline« fik vi også med, at en ny forældrebestyrelse er valgt på Fællesskolen samt at man både i Gabøl og ved forsamlingshuset fik et genforeningstræ foræret af Haderslev kommune.

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 7-2020.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

21/11/20 01.51


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Lærke H. Sigurdson Tlf. 2118 00 49 hurup@live.dk Best.medl.: Jørgen Seeberg Tlf. 60 52 10 13 seeberg50@gmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

Nustrup Ungdomsforening med Sidste Nyt! v/Lise Steenberg Olsen.............. 5 Dilettantforestilling den 6. marts 2021 v/Lærke H. Sigurdson................................ 6 Generalforsamling i NU og dens Støtteklub v/Nustrup Ungdomsforening.... 7 Fællesskolen besøger Street Dome i Haderslev v/Ulrik og Jette...................... 8-9 Nustrup Tryk har 1. dec. 40 års jubilæum v/Asta Hansen........................................ 9 Vækning af julemanden i ridehallen v/Laila Jürgensen.............................................. 11 Generalforsamling i klubhuset eller?? v/Lise Steenberg Olsen............................. 12 Nyt fra Lokalrådet og Generalforsamling v/Kristian Særkjær................................ 13 Familiesvømning i Rødding Centret hver fredag v/Lise Steenberg Olsen.... 14 Nustrup Forsamlingsgaard v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg............................... 15 Helle gør en forskel v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg................................................ 17 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 18 Idrætssamvirkes Udviklingspulje v/Lise Steenberg Olsen....................................... 18 GLS pakkeshop og medicinudlevering! v/Svend Folke Thrysøe.......................... 19 Bænke på Trampestien v/Anni Dinesen............................................................................ 20 Gåtur langs med Nørreåen v/Anni Dinesen................................................................. 21 »Unge, der er blevet ældre« v/Lis Nielsen......................................................................... 22 Sidste nyt fra Gabøl Beboerforening v/Klaus Holt..................................................... 22 Spændende aften om Arlette v/Solveig Larsen............................................................ 23 Familie og Fritid holder Julehygge v/Marianne Paulsen............................................ 24 Nustrup kirke med gudstjenester v/Christian Munch.............................................. 26 Julekoncert i Nustrup kirke v/Christian Munch........................................................... 27 Ny forældrebestyrelse for Fællesskolen v/Melissa McCann Seeberg............... 29 Aktivitetskalender for Nustrup sogn v/Lise Steenberg Olsen............................. 29 Gram Apotek ønsker alle en glædelig jul v/Helle Plougmann............................... 30 Genforeningstræer i Gabøl og Nustrup v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg.... 31 Klar til en ny start! v/Ole Thye Gram (GA-NU spejderne)................................... 32 Rejsegilde på Buegade v/Svend Folke Thrysøe................................................................. 33 40 år med tryksager v/Svend Folke Thrysøe..................................................................... 36 Sådan udkommer NU-Avisen i 2021 v/Niels Aage Uttrup...................................... 37 Her skal den nye Carport opstilles v/Jan Holst............................................................... 38 E-Sport er også kommet til Nustrup v/Jan Holst........................................................... 39 Præmiespil (7. trækning i 2020) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 40

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jan Holst Tlf. 74 87 19 00 janholst@bbsyd.dk Gymnastik: Per B. Jacobsen Tlf. 60 52 10 13 pbj@sdrskovgaard.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Gert Majeske Tlf. 21 33 32 26 vigmaj@mail.dk Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 7-2020.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 750 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Se vores nye flotte hjemmeside: www: nustrupuf.dk Ny webmaster: hellethrysoe@gmail.com

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 46

sforenin

g

7 DECEMBER 2020

Forsiden: Helle Thrysøe Hansen har igen designet nye flotte telegrammer. Denne gang er det julekort. Julekortet på forsiden er specielt designet til vores foreningsliv i og omkring sport og idræt ved hallen. Al overskud går til Nustrup Sogns Forsamlingsgård. Helle tage sig fremover af NU´s hjemmeside. Det er vi i Nustrup Ungdomsforening utrolig glade for! Deadline til NU-Avisen nr. 1 2021: Søndag d. 10. jan. NU-Avisen nr. 1 2021 udkommer: I starten af uge 4

21/11/20 01.51


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 4

n 2020

21/11/20 01.51


MSFORE

MSFORE

19

G

G

G DO

MSFORE

21 G

N MSFORE

DO

N MSFORE

Præmiespil 2021...

Vi kommer ud og sælger »Præmiespil« her i løbet af december måned. Håber I vil tage rigtig godt imod vores sælgere. Overskuddet går til ungdomsarbejdet samt nye tiltag i Nustrup Ungdomsforening. Igen i år har vi fået stor opbakning fra vores sponsorer, annoncering i NU-Avisen og på julekalenderen. Tak for Jeres altid velvillige støtte! Denne opbakning er med til at gøre det hele meget nemmere. Også mange tak til Niels Aage Uttrup for alle de mange timer du bruger på NU-Avisen. Vi får rigtig mange roser for bladet!

2021

»Juniortævnet 2021« aflyses...

Juniorgymnastikstævnet, som skulle have været afholdt lørdag den 27. februar 2021 er nu aflyst. Vi kommer stærkt igen i 2022! Der er allerede sendt meddelelser ud til de mange berørte foreninger. Vi vil sent glemme det store flotte stævne vi havde tilbage i februar – det var bare så super godt! Aldrig har juniorstævnet været så stort... og så var vi så heldige, at få det gennemført inden alting blev lukket ned.

Ny flot flot hjemmeside...

Hjemmesiden www.nustrupuf.dk – se hvor utrolig flot den er blevet. Ny webmaster er: hellethrysoe@gmail.com – hvis du vil have noget med på vores nye hjemmeside. Teknisk del er Rey Sørensen tlf. 21 24 38 36 rey@os.dk til conventus. Det er Peder Th. Pedersen, Rey Sørensen og Helle Thrysøe der har arbejdet med NU´s hjemmeside.

NUSTRUP

STRUP NU

OMSFOR

E

NU-Avise

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 5

19

21

UN

ISEN - AV NU domsforening Nustrup Ung

NU - AVISEN nr. 7 2020

G

G

G IN

GD

N

U

N

DO

Nustrup Ungdomsforening

5

IN

21

19

MSFOR

IN

N

IN

DO

21 G

G DO

21

G

N MSFORE

G

19

21 G

v/ Lise Steenberg Olsen

IN

G IN

19

UN

DO

NUSTRUP

NUSTRUP

19

UN

UN

UN

G

N MSFORE

MSFOR

NUSTRUP

NUSTRUP

21

N

EN

IN

N

NUSTRUP

MSFORE

IN

G

IN

G

DO

IN

G

21

G

G

G

G

G

IN

G IN

IN

19

DO

UN

Sidste nyt! 19

21 DO

G

EN

UN

N

UN

UN

MSFORE

NUSTRUP

G

MSFOR

DO

21

UN

21 DO

MSFOR

DO

NUSTRUP

19 G

G

EN

19

21

UN

NUSTRUP

DO

21 G

N

NUSTRUP

19

21

G

EN

19

MSFORE

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFOR

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

G

NUSTRUP

DO

IN

N

IN

G

G

IN

MSFORE

UN

DO

NUSTRUP

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

EN

21/11/20 01.51

N


Nustrup Dilettant & Amatørscene spiller stykket Koks og kæberaslere i Kolonihaveforening Lærke Sigurdson Dilettantforestilling den 6. marts 2021 »Dilettant 2021« er i fuld gang med at blive planlagt, men vi er desværre udfordret med diverse restriktioner, som vi selvfølgelig skal overholde. Det betyder desværre også, at vi - som det ser ud lige nu - ikke vil kunne få lov til afholde fællesspisning eller fest efter dilettantforestillingen. Det betyder dog ikke, at dilettant skal aflyses. Den 6. marts 2021 vil der være to forestillinger. En om eftermiddagen og en om aftenen. Der må max være 70 tilskuere til hver forestilling.

Pris... Kr. 75 i entré for voksne Kr. 50 i entré for børn under 14 år Hvem skal på scenen? Bestyrelsen skal mødes igen den 3. dec., så vi kan få sat navne på, hvem der skal spille de forskellige roller i stykket. Håber, at der på trods af alle restriktioner stadig vil være stor opbakning, så vi kan få nogle sjove timer sammen.

Lærke Sigurdson

20

års jubilæumsforestillingen i 2020 blev en kæmpe succes. Vi håber »Koks og kæberaslere i Kolonihaveforening« får sammemodtagelse, når vi byder ind den 6. marts 2021 NUSTRU P

19

21

G

6

Dilettant & Amatørscene

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 6

n 2020

21/11/20 01.51


GENERALFORSAMLING 2020 LØRDAG DEN 9. JAN. KL. 12.00

NUSTRUP UNGDOMSFORENING OG STØTTEKLUBBEN AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KLUBHUSET SKOLEVEJ 56 HVOR VI INDLEDER MED EN GOD FROKOST Dagsorden iflg. vedtægter Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før til flg. mail... Pederthorvald@gmail.com (Nustrup Ungdomsforening) janam@mail.dk (Støtteklubben) NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 7

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

7

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

21/11/20 01.51


Fællesskolen Nustrup Sommersted besøger STREET DOME »FAGLIGE FREDAGE«... Noget siger mig, at når man gør mere af noget, får man mere af det samme - så vil man have noget andet, må man gøre mere af noget andet. - Det arbejder vi hver dag rigtigt hårdt på, og det lykkes! Derfor har vores »Børneunivers« indført »Faglige Fredage«. Dage med tid til at komme ud af huset, med tid til faglig fordybelse, særligt i de fag, som ellers kun har én time eller to i ugen. Vi lærer ved at se, ved at opleve, ved at være, udforske og undersøge. Faglig fredage er en stor succes! Gennem et længere forløb, med besøg i skoven og på »Perleholm«, og med masser af bøger og kreative aktiviteter, er edderkopper og deres spind blevet undersøgt på alle ledder og kanter. Efterfølgende er børnene i besiddelse af en stor viden, som de husker, og gerne bringer i spil. Døre har også været en del af »Faglig fredage«. Derfor gik turen til Haderslev for at se på døre, og finde dørene fra plakaten »Døre i Haderslev«. Hjemvendt er der brugt lang tid på at

tegne døre, det er svært, der er masser af matematik i at få tegnet de rigtige vinkler, buer og anden udsmykning. Billedkunst spiller en en stor rolle i farvevalg og det at kunne se tingene. »Juniorunivers« har også gang i tværfaglige projekter, som f.eks. vikingeprojektet der snoede sig omkring historie, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Der er blevet lave runestene, bygget vikingelandsby og lavet mad på bål - stor fordybelse og noget helt konkret som gør læring aktiv og vedkommende. Alle vores elever har siden sommerferien været på besøg på »Street Dome«, som en del af deres idrætsundervisning. Junioruniverset var så begejstrede, at de også flyttede motionsdagen derind. OG hvilken succes! Ét er selv at have succes på et skateboard eller et løbehjul, men at bakke sine kammerater op i at lykkes, at motivere og glædes over andres succes – det er vigtige egenskaber. Således kan det for nogen være en kæmpe bedrift at kravle op ad en stige, og nå klatrevæggen, mens det for andre er målet at nå toppen af klatrevæggen. Når vores elever ser det hos hinanden, og oplever netop den del af et fællesskab, så har de virkelig lært noget uvurderligt, og fået noget særdeles vigtigt med sig videre. Det er vi utrolig stolte af! Venlig hilsen Ulrik og Jette Fællesskolen Nustrup Sommersted NUSTRU P

19

21

G

8 Nustrup Sommersted skole

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 8

n 2020

21/11/20 01.51


Faglig fredage er en kæmpe succes! »Børneuniverset« har været ude i skoven og været på »Perleholm« ved Jels. De viser med deres billeder masser af kreativitet. Her er det edderkopper med deres spind der er blevet tegnet. Børnene har fået en stor viden om naturen, som de også ynder at fortælle om.

Tværfaglige projekter har stor interesse! »Junioruniverset« har rigtig gang i de tværfaglige projekter, som f.eks. vikingeprojektet der snoede sig omkring historie, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Der er blevet lave runestene, bygget vikingelandsby (-se nedenfor) og lavet mad på bål.

40

Tillykke til Nustrup Tryk med de 40 års jubilæum d. 1.12.2020 Efter endt arbejde som Flymekaniker i Skrydstrup, startede Folke som selvstændig i boligen på Rosengade. Senere købte han huset på Skolevej og udvidede tilbygningen til et trykkeri, der stadig kører den dag i dag og kan nu fejre 40 års jubilæum. Folke er fyldt 73 år, men kan stadig lide at have meget at beskæftige sig med. Held og lykke i fremtiden og et stort tillykke på dagen!

Asta

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

40 års jubilæum

9

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 9

21/11/20 01.51


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 10

n 2020

21/11/20 01.51


VÆKNING AF JULEMANDEN i en Corona-sikret version Kære Nustrup Mange ting er anderledes i år, og det gælder også vores årlige julemarked i ridehallen. Men ingen børn skal snydes for den vågne julemand. Vi har derfor inviteret ham på en tur rundt i byen for at hilse på jer alle på afstand. Søndag d. 13. december fra kl. 10, hvor hans hjælpe-nisser vil dele slikposer ud til de fremmødte børn. Den præcise rute og særlige forbehold følger, når vi nærmer os. Med venlig hilsen Nustrup Rideklub

NU-AVISEN 7-2020.indd 11

21/11/20 01.51


Generalforsamling i klubhuset eller??

Generalforsamling i Nustrup Ungdomsforening lørdag den 9. januar kl. 12.00 i Klubhuset. Generalforsamlingen vil blive afholdt, men måske er vi nødt til at flytte til et større lokale. Jeg håber, at rigtig mange vil sætte dagen af til vores generalforsamling. Vi vil gerne beholde alle vores aktiviteter, og vi har så mange frivillige ledere, som gør et kæmpe arbejde hele året. Det er dog ret svært i denne corona tid, men vi gør, hvad vi kan for at få noget af det til at fungere. HURRA for den kommende cykelsti... Nu får vi endelig en cykelsti mellem Nustrup og Uldal. Det bliver forhåbentlig i 2022. Jeg kan dog ikke forstå, at cykelstien ikke skal gå helt til Ribevej/Skrydstrup. Det sidste stykke er der jo ikke mange træer og måske ikke så besværligt (men I politikere synes vel det er for dyrt): I skal jo huske, at den lille vej vi drejer fra på jo også skal vedligeholdes, så vi kan cykle på den. Der er også børn, som bor lidt længere fremme på Røddingvej... -de kommer jo i klemme ved den løsning. Mit private mobilnummer 2178 4115... kan ikke længere bruges til indbetaling til Nustrup Ungdomsforening: I må have tålmodighed, indtil jeg om nogle dage får et nyt nummer til Nustrup Ungdomsforening. Lise Steenberg Olsen

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFOR

EN

Det koster IKKE noget at få dit OK Benzinkort. Du skal IKKE betale oprettelsesgebyr, kontoen er RENTEFRI og du betaler KUN én gang i måneden. Hvis du tegner et gratis OK-Kort - så husk at skrive 560957 ved sponsor-nr. på udfyldningsblanketten eller på OK´s hjemmeside. På den måde støtter du Nustrup Ungdomsforening

OK Benzin støtter sporten i Nustrup NUSTRUP

NUSTRU P

19

21

G

19

NU-AVISEN 7-2020.indd 12

DO

IN

G

G

21

UN

12 Nustrup Ungdomsforening

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2020

21/11/20 01.51


Nyt fra Lokalrådet

v/Kristian Særkjær

GODE NYHEDER! Efter flere års kamp er cykelstien fra Nustrup til Uldal nu endelig kommet på budgettet i kommunen. Den skulle således kunne stå færdig i 2023.

Kommunens landdistriktudvalg har afholdt møde i Nustrup Forsamlingsgaard. Lokalrådet for Gabøl/Nustrup havde søgt om 20.000 kr. til renovering af skovhytten, og dette blev bevilget. Efter mødet var lokalrådet værter ved et dialogmøde mellem udvalget og alle foreninger og interesserede. Der var deltagelse fra bl.a. Skrydstrup og Jegerup lokalråd. Mange ting blev vendt og diskuteret.

Lokalrådet har også søgt »Nordea fonden« om penge.. til afholdelse af »ÅBEN LANDSBY 2021«. Til dette formål har vi modtaget 24.150,- kr. Tusind tak for det!

Er der beboere i lokalområdet der har nogle gode ideer, så kom til lokalrådet med dem!

Der skal nu plantes flere kirsebærtræer. I den forbindelse skal der fældes nogle af de gamle træer. Disse kan købes til brænde for 100 kr. pr. træ. Pengene går til køb af de resterende træer. Henvendelse til Jens Seeberg.

Hilsen lokalrådet

På grund af hele coronasituationen er... GENERALFORSAMLING i Gabøl/Nustrup landdistrikt - udsat til mandag d. 22. febr. 2021 kl. 19 i klubhuset Mødet afholdes i klubhuset

Der indkaldes til ordinær

generalforsamling i Lokalrådet for Gabøl/Nustrup landdistrikt

Vi

mødes i klubhuset, Skolevej 56

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde sen. 14 dg før mødet. På foreningens vegne formand Jens Seeberg STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Nyt fra Lokalrådet

13

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 13

21/11/20 01.51


Lise Steenberg Olsen

FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET... -hver fredag er skåret lidt ned. Fra den 20. november svømmer vi fra kl. 18.30 til kl. 20.00, og vi håber, at vi kan få lov til fortsætte med det. Grundet corona er vi er ikke så mange i år. Vores dygtige livreddere er der, så tak fordi I bakker os op! Lise Steenberg Olsen tlf. 21 78 41 15 mail: lisesteenberg@stofanet.dk

Salg

·

Service

·

Reservedele

Alle bilmærker repareres

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NUSTRU P

19

21

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

G

Familiesvømning

UN

14

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 14

n 2020

21/11/20 01.51


Nustrup Forsamlingsgård søger...

Hjælp ved arrangementer! Anne Mette Uttrup Weisbjerg

KØKKENHJÆLP SØGES STADIG! Ligesom vi skrev i sidste nr. af NU-Avisen er Nustrup sogns Forsamlingshus et nøglehus. Det betyder at der ikke er en fast vært. I flere år har vi dog haft nogle gode lokale kræfter at kunne trække på, når lejere ønskede køkkenhjælp til f.eks. borddækning, servering og anretning. Vi står stadig i den situation, at vi søger nogen til denne tjans. Lyder det som noget for dig så kontakt endelig... Formand, Jens Pedersen på tlf.: 24 93 22 27 Vi aflyser »Årets Julebanko«... Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse »Årets Julebanko«. Med de stigende antal Corona-smittede, ville det ikke være muligt at afholde på den altid hyggelige måde som vi ønsker det. Vi håber dog meget på at komme stærkt igen i 2021. Til gengæld blev vores placering af et flot »Genforeningstræ« til Nustrup godkendt af kommunen. Se billeder og læs mere om dette på side 31. Julestjerne ved forsamlingsgården... Nu nærmer vi os december måned og der er jo tradition for at der i Nustrup og Gabøl bliver sat julestjerner op i nogle lygtepæle. Vi har »vores egen« lygtepæl, som står lige bag skiltet til Nustrup Sogns Forsamlingsgård. Den har vi valgt at pynte i år med en

julestjerne magen til. Udgiften til denne stjerne + udtag klarer vi selv. Nu krydser vi fingre for, at det kan nås inden jul. Det ville glæde os meget. For nogen er det også en tradition at sende julekort til familie og venner. Selvom tiden vi lever i lægger op til virtuelle julekort, så har vi nu alligevel bedt Helle Thrysøe Hansen om at designe et Nustrup Julekort.

Det er blevet super godt... Størrelsen på julekortene er A6 (almindelige kort) og prisen for disse er den samme som de andre Nustrup-kort. 15,- kr. pr. stk., 4 stk. 50,- kr. og hele 12 stk. 120,- kr. Al overskud går til Nustrup Sogns Forsamlingsgård. Ved Nustrup Tryk er der mulighed for at se alle de forskellige designs og mikse sin helt egen pakke. Ved Anne-Grethe Gram og Anne Mette Uttrup Weisbjerg sælges der kun færdigpakkede med 12 stk.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Nustrup Forsamlingsgård 15

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 15

21/11/20 01.51


Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com

NUSTRU P

19

21

G

16

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 16

n 2020

21/11/20 01.51


Helle gør en forskel ANNE METTE UTTRUP WEISBJERG

HELLE GREB »BOLDEN« Jeg er født og opvokset her og det er min kære veninde, Helle Thrysøe Hansen også. Vi gik i samme klasse på Nustrup Fællesskole og har i alle årene holdt sammen. Jeg blev boende her i sognet, alt imens hun rejste både til USA, København og Spanien for en tid. Tilbage sidst i 90'erne arbejdede vi sammen hos hendes onkel, Svend Folke Thrysøe på Nustrup Tryk. Måske var det her hendes interesse for det grafiske blev vakt. Helle tog sig også en uddannelse inden for faget, men hun er alligevel havnet på en helt anden karriere-hylde i dag. Interessen for det grafiske er dog stadig intakt og det var derfor helt naturligt, at det var hende, jeg kontaktede, da jeg fik en idé sidst i maj 2020. Jeg havde set at både Vojens og Haderslev havde deres helt egne plakater. Det burde vores skønne sogn da også hà! Helle greb »bolden« som jeg havde kastet – hoppede ud i et kæmpe projekt og jeg fodrede hende med input fra området.

ANNE METTE OG HELLE

FINAL HALLEN 40 ÅR - MED.pdf

1

02/11/2020

Ikke i min vildeste fantasi havde jeg regnet med så flot et resultat. Helle fik idéen med, at der skulle laves telegrammer – og de skulle jo gerne være færdige til konfirmationen 2020 – der blev afholdt den 20. juni. Det var hektisk, men hun nåede det. Hver gang vi mødtes siden maj måned, har vi snakket om plakaten, telegrammer og kort. Salget går fortrinligt og vi er i Forsamlingshusets bestyrelse meget taknemmelige for al den tid og energi Helle har brugt på at designe diverse produkter.

ET POPULÆRT JULEKORT FRA NUSTRUP

21.34

Vi har nu rundet det hele af med et julekort fra sognet som også ses på forsiden. Dejlig jule og stemningsfyldt kort, der indeholder både vores flotte kirke, julebelysningen, sognets mange juletræer og meget mere. Tak Helle, tak fordi du greb »bolden« som jeg smed op i luften. Jeg ved, at også ungdomsforeningen sætter stor pris på dine evner, både med dit store arbejde med fornyelse af hjemmeside, NU-avisens e-udgave og alt det der ellers følger med. TAK!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

n 2020

M

17

Y

MY

CY

CMY

K

NU-AVISEN 7-2020.indd 17

Helle gør en forskel...

C

CM

HALLEN

21/11/20 01.51


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK MÅLERAFLÆSNING: Alle målere bliver fjernaflæst pr. 31.12.2020 – og indberettes til Provas samt til brug for jeres vandregning til næste år. VANDPRIS 2021: Prisen for vand ligger ikke helt fast endnu, da der til næste gang evt. skal betales et gebyr til boringsnære beskyttelsesområder. Hele det godkendte takstblad kan ses på hjemmesiden omkring årsskiftet. FROSTSIKRING: Vinteren er nu godt i gang, husk derfor at få frostsikret vandinstallationer i uopvarmede bygninger og udendørs vandhaner. GENERALFORSAMLING: Dato for næste års generalforsamling er fastsat til tirsdag den 9. marts 2021. Hvis der da ellers kommer mere normale tilstande vedr. corona epidemien. Ellers udsættes det ligesom så meget andet. EJERSKIFTE MV.: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværket eller Vandværkernes EDB-service, 75.39.32.55. Mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustrupvand.dk - hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand Svend A. Hansen.......................... Tlf. 6131 1534 nustrupvand@bbsyd.dk Næstformand Aage Gram............................................ Tlf. 5047 6367 Kasserer Thomas Krüger............................... Tlf. 4035 1231 Sekretær Claus Foder.......................................... Tlf. 2164 9994 Jørn Johansen.................................. Tlf. 5217 2225

NUSTRUP VANDVÆRK

HADERSLEV KOMMUNE/IDRÆTSSAMVIRKES UDVIKLINGSPULJE Vi har modtaget 18.940,- kr. fra Haderslev kommune/Idrætssamvirkes UDVIKLINGSpulje til indkøb af nye redskaber til gymnastik. Der er købt skumredskaber, rutschebanemodel rullemåtte, som kan deles og bruges til rigtig mange aktiviteter. Vi er rigtig glade for pengene, så nu håber vi, at børnene snart kan komme i gang igen! I 2021 KAN FORENINGEN FEJRE 100 ÅRS JUBILÆUM Næste år har Nustrup Ungdomsforening 100 års jubilæum. Jeg håber, at vi kan finde sammen i Nustrup og få lavet en rigtig god fest samt andre sjove oplevelser. NUSTRUP

G

DO

IN

G

21

MSFORE

N

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

19 G

NU-AVISEN 7-2020.indd 18

21 D

UN

18 Nustrup Ungdomsforening

NUSTRU P

19

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2020

21/11/20 01.51


Svend Folke Thrysøe

NUSTRUP TRYK

GLS pakkeshop og medicinudlevering! Vi får et stigende antal pakker til udlevering fra GLS. I perioder kniber det med pladsen når man ikke henter sine pakker. Derfor vil jeg gerne henstille til, at man så hurtig som muligt henter det man har bestilt. Vi yder denne service, da mulighederne for en pakkeshop er begrænsede her i byen. Jeg havde håbet, at der atter kom mulighed for en købmandsbutik, men det er nok usandsynligt, at nogen tør binde an med

»dato-varer« når der er udløbsdato på de fleste ting i en sådan type butik. Vi får typisk 4 kr. for at udlevere en pakke, så det er ren service, både for det man kan spare i kørsel og skåne miljøet for mere CO2 end højst nødvendig. Medicinudlevering er ligeledes en af vore servicefunktioner, og der kunne sagtens være flere der får medicinen sendt hertil. Et typisk regnestykke vil vise at det koster ca. 70 kr. at køre til nærmeste by, så det kan man da spare!

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Pakke og medicinudlevering 19

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 19

21/11/20 01.51


Bænke på Trampestien

Ole Dalsgaard Pedersen har sponsoreret 2 bænke på trampestien. Det vil vi fra lokalrådet gerne sige ham tusind tak for! Bænk nr. 1: Her har man en flot udsigt ned over Kolsnap og biogasanlægget. Bænk nr. 2. Herfra har man udsigt over Mettes Mark og Bæk. Hilsen lokalrådet.

Formand for Lokalrådet Jens Seeberg i samtale med Ole Dalsgaard Pedersen Foto: Anni Dinesen

NUSTRU P

19

21

G

20

Bænke på Trampestien

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 20

n 2020

21/11/20 01.52


Gåtur langs med Nørreåen

GÅTUR - ÅTUR... Hver torsdag mødes vi på Kirkepladsen kl. 10.00 og går en tur ned til åen og rundt om Ib Jensens skov. Turen er ca. 5 km. Alle kan være med! Hilsen Anni Dinesen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Gåtur ned til Nørreåen

21

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 21

21/11/20 01.52


UNGE, DER ER BLEVET ÆLDRE Flere ting er aflyst! Verden er af lave, vil mange sige, og når vi hører og ser, hvad der sker rundt omkring, er der noget om det. I vores lille forening har vi måttet aflyse skovtur, Luciaoptog og vores årlige julefrokost. Men det er jo småting i forhold til, hvad mange andre må give afkald på. Jeg føler med dem! Her er vi en lille skare i flere hold, der spiller kort om onsdagen, og en lille flok, der spiller badminton. Det nyder vi alle. Julen nærmer sig, og vi håber, at julefreden vil sænke sig. Vi stopper i hallen den 16. dec. – og starter op igen onsdag den 6. jan. Følg selv med i, hvordan det hele arter sig, og hvad vi må!!!

Til slut vil vi ønske alle

En rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

- med tak for alt i det gamle. Pas godt på jer selv og hinanden. Mange julehilsner sender Lilian, Karin og Lis

Sidste nyt fra

GABØL BEBOERFORENING KLAUS HOLT

Årets juletræsfest aflyses! Traditionen tro skulle der også i år have været juletræsfest i »Hønsehuset« i Gabøl. Det skulle være afviklet den 13. dec. 2020. Men på grund af »corona virus«, er vi i Gabøl desværre nødt til at aflyse dette gode arrangement. Hele bestyrelsen i Gabøl Beboerforening vil gerne ønske alle...

En rigtig Glædelig Jul og rigtigt Godt Nytår!

Husk generalforsamlingen i februar! Nu håber vi at kunne afholde vores generalforsamling når den tid kommer og at vi kan få lov til at mødes til næste års arrangementer. Hvilke arrangementer det bliver til, må tiden vise. Er der nogen der har nogle gode idéer, så mød op til generalforsamling Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00 i »Hønsehuset« – hvor der traditionen tro vil være bankospil efterfølgende. Så husk allerede nu at sætte kryds i din kalender - hvis du ikke allerede har gjort det! Husk også at sige det til din nabo... og ikke mindst ønske dem En rigtig Glædelig Jul og Et Godt Nytår hen over hækken... NUSTRU P

19

21

G

22

Gabøl Beboerforening

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 22

n 2020

21/11/20 01.52


SPÆNDENDE AFTEN OM ARLETTE Foredragsrådet i Nustrup havde den 12. nov. inviteret til et spændende foredrag i forsamlingshuset, hvor en næsten fuld sal – iht. til de gældende corona regler – hørte en spændende, men også grufuld livsberetning om den franskfødte jødiske kvinde Arlette Andersen, som overlevede nazisternes jødeforfølgelse og et ophold i koncentrationslejren Auschwitz. På mirakuløs vis lykkedes det Arlette at overleve i Auschwitz og komme hjem til Paris. Efter krigens afslutning blev hun i 1946, sammen med andre unge fra Paris inviteret på ferie i Danmark, hvor hun mødte Ole Andersen, som hun efter et par år blev gift med. Hun har siden boet i Danmark og er nu 96 år. Arlette rejste fra 1990 til 2015 rundt og holdt foredrag, og hun er en af de ganske få nulevende, der kan fortælle den grufulde beretning om tilfangetagelsen hjemme i Frankrig, togrejsen til Auschwitz og livet og det hårde arbejde i nazisternes værste udryddelseslejr. Formidlingen om Arlettes liv videreføres nu af journalist og fotograf Thomas Kvist Christiansen, som har lavet filmen »Arlette – en historie vi aldrig må glemme« og bogen »Vi er her for at dø« – om opholdet i Auschwitz. En tankevækkende og meget spændende aften. Solveig Larsen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Arlette Andersen

23

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 23

21/11/20 01.52


Slamsugning og spuling af kloak og dræn Har også rodskære anlæg til spuler Ring og hør nærmere på 2068 7470 Kristian Gabelgaard

Nustrup og omegn

MARIANNE PAULSEN

NUSTRUP OG OMEGN

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING

JULEHYGGE!

Torsdag den 3. december kl. 19.00 i multirummet.

G

D

OM

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 24

21

UN

24

NUSTRU P

19

G

Mød op til en hyggelig aften med snak, sang og en overraskelse. Foreningen er vært med gløgg og æbleskiver. Medbring service, kaffe, julehumøret og nissehue. Tilmelding: Ulla Jepsen tlf. 20 83 21 48 Se nest den 1. december. NUSTRUP SOGNS Familie og Fritid NU - AVISEN nr. 7 2020 HUSHOLDNINGSFORENING

n 2020

21/11/20 01.52


RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

25

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 25

21/11/20 01.52


Nustrup kirke

Gudstjenester

JULEAFTEN TILMELDING... For at undgå at nogen må gå forgæves, må jeg bede om tilmelding til gudstjenesterne juleaften. Vi holder to gudstjenester kl. 13.30 og 15.30, men der kan kun være plads til et begrænset antal. Vi sidder med afstand familievis og synger efter sangblade. TILMELDING SMS 51282010. CHRISTIAN MUNCH

DECEMBER... Søndag den 06. dec. kl. 10.00 (A) 2. søndag i advent Søndag den 13. dec. kl. 10.00 (A) 3. søndag i advent Fredag den 18. dec. kl. 12.15 Skolens juleafslutning Søndag den 20. dec. kl. 10.00 (A) 4. søndag i advent Torsdag den 24. dec. JULEAFTEN Gudstjenester kl. 13.30 og 15.30 Husk tilmelding sms 5128 2010 Indsamling til julemærkehjemmene

Fredag den 25. dec. kl. 10.00 Juledag Lørdag den 26. dec. kl. 10.00 (A) 2. juledag Søndag den 27. dec. kl. 10.00 (A) Julesøndag

JANUAR... Fredag den 01. jan. kl. 16.00 Nytårsdag Indsamling til Bibelselskabet

Søndag den 03. jan. kl. 14.00 (A) Helligtrekongers søndag Helligtrekongersfest

Søndag den 10. jan. kl. 10.00 (A) 1. søndag efter helligtrekonger Søndag den 17. jan. kl. 10.00 (A) 2. søndag efter helligtrekonger Søndag den 24. jan. kl. 10.00 (A) 3. søndag efter helligtrekonger Søndag den 31. jan. kl. 10.00 (A) Septuagesima søndag

Sognepræst Christian Munch Skolevej 1 Nustrup 6500 Vojens Tlf. 74871226

Helligtrekongersfest I Nustrup kirke søndag den 3. januar kl. 14.00 Gudmund Rask Pedersen prædiker og taler i forsamlingsgården NUSTRU P

19

21

G

26

Gudstjenester i kirken

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 26

n 2020

21/11/20 01.52


Julekoncert i Nustrup kirke Tilmelding til koncerten til Trienke Zijlstra sms 40876833

Julekoncert med Kolding Kammerkor tirsdag den 1. dec. kl. 19.30 Dirigent Matthias Geiger

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Julekoncert i kirken

27

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 27

21/11/20 01.52


BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 NUSTRU P

19

21

G

28

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 28

n 2020

21/11/20 01.52


Fra venstre: Anette Dünnweber (S), Katrine Burkal (S), Charlotte Friis (N), Simon Christensen (N), Melissa McCann Seeberg (N), Jonas Ravnskjær (S) og Kristina Storm-Jepsen (N).

Den nye Forældrebestyrelse for Fællesinstitutionen Nustrup/Sommersted

Med digitale hjælpemidler lykkedes det at trodse Covid-19-benspænd og afvikle valg til forældrebestyrelsen for Fællesinstitutionen Nustrup/Sommersted. Igen i år er der balance i fordelingen blandt de syv forældrerepræsentanter fra henholdsvis Sommersted og Nustrup, som sammen med bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter skal repræsentere børnehavens interesser den kommende tid. På bestyrelsesmødet 19.11. blev det vedtaget, at Charlotte Friis bliver formand med Katrine Burkal som næstformand. Der skal lyde en varm velkomst til de tre nye Anette Dünnweber, Jonas Ravnskjær og Kristina Storm-Jepsen. Melissa McCann Seeberg

AKTIVITETSKALENDER

Tirsdag 1. dec. kl. 19.30 Julekoncert - i Nustrup kirke Kolding Kammerkor v/ dirigent Matthias Geiger Torsdag 3. dec. kl. 19.00 Julehygge - i multirummet på Nustrup skole Familie og Fritid Søndag 13. dec. kl. 10.00 Vækning af julemanden i ridehallen Nustrup Rideklub

Torsdag 24. dec. Juleaften - gudstjenester i Nustrup kirke kl. 13.30 og 15.30 Bemærk: Vi afholder to gudstjenester

Søndag 3. jan. kl. 14.00 Helligtrekongersfest v/Gudmund Rask Pedersen prædiker kirken og taler i Nustrup Forsamlingsgård

Lørdag 9. jan. kl. 10.00 Rævejagt i Præsteskoven · Mødested: Lindetvej

Lørdag 9. jan. kl. 12.00 Generalforsamling - i klubhuset på Skolevej Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben Mandag 22. feb. kl. 19.00 Generalforsamling - i klubhuset på Skolevej Lokalrådet for Gabøl/Nustrup Landdistrikt

Lørdag 29. maj

Landsbydag - i Nustrup - Lokalrådet

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 29

NUSTRUP KALENDER HÆNG DEN PÅ DIN OPSLAGSTAVLE

Aktivitetskalender

29

21/11/20 01.52


NU-AVISEN 7-2020.indd 30

21/11/20 01.52


Fredag den 20. nov. 2020 var der i hele Haderslev kommune arrangeret plantning af 35 genforeningstræer kl. 16.00

TRÆPLANTNING VED GENFORENINGSSTENEN I GABØL

...SÅ ER TRÆET VED AT VÆRE PÅ PLADS I GABØL

GODT MAN HAR STORE MASKINER TIL HJÆLP – HER ER DET FORAN FORSAMLINGSGÅRDEN

NANNA OG JENS HOLDER GODT VED... FORAN NUSTRUP FORSAMLINGSGÅRD

Genforeningstræer i Gabøl og ved Nustrup Forsamlingsgård Gabøl/Nustrup Lokalråd søgte i sin tid kommunen om 3 stk. blodbøg til vores sogn. Den første tanke var at de skulle plantes ved sognets tre genforeningsstene i Nustrup, Gabøl og Ålkær. Placeringen i Nustrup og Ålkær kunne ikke godkendes af kommunen. Til gengæld godkendte de placeringen i Gabøl og ved Nustrup Sogns Forsamlingsgård. Fredag den 20. nov. 2020 var der i hele kommunen arrangeret plantning af Genforeningstræer kl. 16. Desværre satte Covid-19 en kæp i hjulet for stor festivitas i den forbindelse, da der kun måtte være 10 personer samlet. Men i Gabøl og Nustrup blev træet plantet, der blev skålet i Cola & Champagne og med fint besøg af både Superman (Nanna Holst Paulsen) og Spiderman (Jens Uttrup Weisbjerg) var det alligevel en hyggelig eftermiddag. STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Genforeningstræer 31

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 31

21/11/20 01.52


U -N e

rn A e G ejd

ojens

00 V A - 65

SpTingvadvej 3

NU-AVISEN 7-2020.indd 32

21/11/20 01.52


Rejsegilde på Buegade Svend Folke Thrysøe

Nyt hjem for veteraner! Det sker ikke så ofte at der er rejsegilde i Nustrup, men den 7. november var det så vidt at Ellen og Brian Enné kunne invitere til rejsegilde på en ny bygning til deres samling af veteranbiler. Grunden blev for nogen tid siden købt tilbage fra Hans Møllers enke med det formål at kunne opføre et sted med gode rammer for de ældre bilmodeller, som senere vil få plads i bygningen. Dagen blev godt besøgt af folk fra nær og fjern, hvor man i behørig afstand fik gode snakke, en pølse og en øl eller vand. Vejret viste sig fra den gode side. Arbejdet fortsætter nu med at få tag og sider monteret inden temperaturen bliver negativ. Herfra tillykke med byggeriet - Folke

Brians drøm gennem flere år er ved at tage form. På Buegade 7 bliver der bygget en stor garage, som bl.a. skal rumme hans helt store passion; Veteranbiler.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

Rejsegilde på Buegade

33

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 33

21/11/20 01.53


Åbningstider Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00 www.vivischmidt.dk · Mail: vivi@vivischmidt.dk Facebook: Vivi Schmidt NUSTRU P

19

21

G

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

34

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 34

n 2020

21/11/20 01.53


HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S 路 KOLSNAPVEJ 1 路 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 路 Mobil: 2062 3800 路 Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

35

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 35

21/11/20 01.54


40 år med tryksager Forhåbentlig kan jeg holde et forsinket jubilæum! Svend Folke Thrysøe

40 år med tryksager Den 1. december i år er det 40 år siden jeg blev momsregistreret. Forud for dette tiltag var der jo en baggrund. Det blad I sidder med i hånden blev til en fast del af informationsmateriale i starten af 1978. Forud for dette blev jeg medlem af bestyrelsen i Nustrup Ungdomsforening samt træner for to fodboldhold i 1969-70. Jeg følte der var behov for en lille folder/blad til information om spilletider mm. Der havde åbnet sig en mulighed, da fritidsloven kom i 1969, hvor man kunne låne skolens udstyr til bl.a. at duplikere samt i øvrigt låne relevant udstyr til også at vise film i klubhuset. Ungdomsforeningen havde været nede i en bølgedal, men blev i starten af 70érne retableret og har siden været en solid del af vort områdes fritidsliv. Foreningen indkøbte en offset trykmaskine (bordmodel)

til at starte med, så vi kunne fremstille NUAvisen. Dog med begrænsninger, idet der skulle andre forarbejninger til at kunne få billeder mm. med i bladet. Efterhånden kom der også forespørgsler udefra om tryksager. I starten var der tale om rigtig mange festsange samt mindre reklameting. Med opgraderingen i eget regi skete der efterhånden mere og mere med både mørkekammer og flere offset maskiner. Den fantastiske udvikling inden for branchen har dog medført, at alt det vi i dag fremstiller sker digitalt på farvekopimaskiner og i en meget bedre kvalitet. Med håbet om en snarlig afvikling af Corona situationen ser jeg frem til 2021; til et måske forsinket jubilæum, både for mine 40 år i branchen – men også at Nustrup Ungdomsforening den 1. sept. kan fejre et flot 100 års jubilæum.

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk

NUSTRU P

19

21

G

36

40 år med tryksager

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 36

n 2020

21/11/20 01.54


NU - AVISEN

NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Sådan udkommer bladet i 2021

NU - AVISEN

Nustrup Ungdomsforening

Gem denne side på din opslagstavle

Nr. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 Deadline Udkommer NU-Avisen nr.1 2021.......... 10. januar Uge 04 NU-Avisen nr.2 2021.......... 28. februar Uge 11 NU-Avisen nr.3 2021.......... 18. april Uge 18 NU-Avisen nr.4 2021.......... 06. juni Uge 25 SOMMERFERIE NU-Avisen nr.5 2021.......... 08. aug. Uge 34 NU-Avisen nr.6 2021.......... 26. sept. Uge 41 NU-Avisen nr.7 2021.......... 14. nov. .......Uge 48 Klip siden ud, så du kan holde øje med hvornår der er »Deadline« - og i hvilken uge bladet udkommer!

Redaktionen ønsker alle sine læsere En Glædelig Jul og Et Godt Nytår En Glædelig Jul til alle, Tak for året der gik. Tak til ledere,trænere og alle dem der hjælper til, Tak til alle vore sponsorer for Jeres store støtte! Hilsen fra Nustrup Ungdomsforening

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 37

19

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

G

G

OMSFOR

DO

Nustrup Ungdomsforening

37

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFOR

EN

21/11/20 01.54


HER SKAL CARPORTEN OPSTILLES!

Tak for hjælpen... - Håber vi ses i foråret ! NU´s Fodboldudvalg Formand Jan Holst Tlf. 5092 8003 Mail: janholst@bbsyd.dk

Vi har købt en udstillingscarport! Nustrup UF har købt en af de »gamle« udstillingscarporte ved Davidsen her i efteråret. Vi vil med hjælp fra denne, flytte vores nuværende remedier (opkridtningsmaskine, maling til kridtmaskine, små mål og andre remedier vi benytter i løbet af en fodboldsæson), til den nyindkøbte carport. Carporten skal gerne stilles op ved den første lysmast ved træningsbanen (se billed øverst!). Carporten kan også bruges som overdækning for evt. tilskuere. Vi kunne få denne carport til en rigtig fornuftig pris ved Davidsen. Mange tak til Davidsen, men vi skulle så selv pille den ned. Vi vil gerne vil takke de personer, der hjalp med dette. En kæmpe tak til Rene Thiesen, Jonas Juhl, Tjalle Mulder og Aage Gram samt hans hjælpere. Uden jer havde det slet ikke været muligt.

MEN... denne carport skal jo også opstilles! Igen har vi brug for hjælp. Jeg har aftalt med Sven Jørgensen, at vi sammen får træer og buske fjernet med hjælp fra Karsten Poulsen – de ville gerne bortskaffe grene mm. Jeg håber derefter, at nogle vil hjælpe med at lave bunden, så der kan lægges fliser. Der skal selvfølgelig også gerne strøm ind. Herefter skal vi bruge personer, der vil være med til at opstille og lægge nyt tag på. Taget på carporten kunne ikke genbruges!

SÅ ER VI KLAR TIL AT KØRE TIL NUSTRUP MED UDSTILLINGSMODELLEN

NEDBRYDNING AF UDSTILLINGSCARPORTEN ER I FULD GANG

Hvis i allerede på nuværende tidspunkt kan sige, at I på en eller anden måde vil hjælpe med opsætningen af denne carport... er i meget velkommen til at kontakte mig. Husk!! Al hjælp har interesse. Håber at høre fra Jer! Og endnu engang tusind tak til dem der hjalp os i efteråret, og på forhånd mange tak, til alle der vil hjælpe os i foråret! Med sportslig hilsen Jan Holst NUSTRU P

19

21

G

38

Fodboldafdelingen i NU

NU - AVISEN nr. 7 2020

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 7-2020.indd 38

n 2020

21/11/20 01.55


Skal vi have flere hold med?

Nyt! Nyt!... - så er E-Sport kommet til Nustrup! Store forandringer i Sønderjylland! Vi har E-Sport i Nustrup UF!!!! Har i hørt, at Nustrup UF - Fodboldudvalg har et E-Fodboldhold (FIFA 2019 fodbold)? Vi har 6 drenge der spiller i rækken U13- U16. Vi er nok lidt for mange spillere, men det var desværre ikke muligt at eftertilmelde et hold. Jeg håber, at vi i foråret kan stille med to hold. Et i U13-U16 og et i U8-U12. Der skal minimum være to på hvert hold. Spillerne på det nuværende E-Fodboldhold: Carl Boisen, Jacob Enné, Malthe Hauge Sørensen, Frederik Rieber Jørgensen, Mads Holst og Niclas Lehmann. Vi har i efteråret spillet kampe i Haderslev, Fole, Jels og i Nustrup Hallen`s cafeteria. 10 kampe er det blevet til. Der spilles ligesom i almindelige kampe. Man møder hinanden med en halvleg (2 x 9 min). Der må skiftes ud undervejs. Man får 3 point for en sejr, 1 point for uafgjort og 0 point hvis man taber. Vi har trænet/øvet i ca. 2 timer, i de weekender hvor vi ikke skulle spille kamp.

6 DRENGE SPILLER I RÆKKEN U13-U16

Der skal samtidig lyde en stor tak til Nustrup UF`s bestyrelse, for indkøb af et FIFA 2019 udstyr – Play Station PS4, controllere,

STOR KONSENTRATION I FIFA 2019 FODBOLD

fladskærms TV, samt et tæppe og 4 stk. puffer til at sidde på, når man spiller. Hvordan er det gået... rigtig godt vil jeg sige – idet vi har kvalificeret os til en regionsfinale i Fole søndag 22.11.2020, hvor vi skal spille mod Starup, Sønderborg og Skovlund. Vinderen vil gå videre til DM i E-Fodbold et sted i Danmark, så vi håber vi er helt klar. Vi har fået lavet et logo til holdet (se øverst), og der har også meldt sig en trøjesponsor. Hvis der skulle sidde nogle, der gerne vil deltage eller lave et hold, er i velkommen til at kontakte mig. Man kan tilmelde et hold i flg. rækker: U8-U12, U13-U16 samt U17+. Hvis i vil høre mere om E-Fodbold, er i ligeledes velkommen til at kontakte mig. Håber at høre fra Jer! Med sportslig hilsen Nustrup UF Fodboldudvalg · Tlf. 5092 8003 Formd. Jan Holst · Mail: janholst@bbsyd.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 7 2020

E-Sport i Nustrup

39

n 2020

NU-AVISEN 7-2020.indd 39

21/11/20 01.55


NUSTRUP

19

G DO

IN

UN

PRÆMIESPIL 7. trækning i 2020 gav følgende resultat...

21 G

MSFORE

N

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 62 Inge & Arne Bundgaard, Fjellumvej · Nr. 73 Grete Ellebæk, Adelvej ·

Nr. 173 Familien Østergaard/Boisen, Skibelundvej · Nr. 202 Flemming Arentoft, Dæmningen · 203 Solveig Hauge, Violvej og 279 Martin Sørensen Schmidt, Ribevej. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 109 Kristian Johnsen, Aabenraa · Nr. 131 Lis Nielsen, Skolevej · Nr. 136 Inger Abelgaard, Overgade · Nr. 209 Birgit & Thyge Lund, Skibelund Byvej · Nr. 236 Britta & Gunnar Schmidt, Møllevej · Nr. 251 Kridthuset, Skolevej · Nr. 260 Betina Nielsen, Nustrup Østerforte · Nr. 343 Mynster, Dæmningen · Nr. 367 B. Bundgaard, Rosengade og Nr. 409 F. Jacobsen, Dæmningen. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 19 R. & V. Graasbøll, Tingvadvej · Nr. 41 L. & L. Søberg, Overgade · Nr. 71 Renate og Per Jensen, Bæk Skovvej · Nr. 238 Familien Juhl, Bæk Byvej · Nr. 247 Gitte Lindberg, Sommersted · Nr. 277 Bo A. Hansen, Blomtoften · Nr. 253 Morten Skov Andersen, Krokusvej · Nr. 283 M. Bendtsen, Skolevej · Nr. 413 Morten Jensen, Karl Schrøders Vej og Nr. 423 Gitte Bosak, Buegade. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

Vognmand

Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 7-2020.indd 40

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

21/11/20 01.55


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.