Page 1

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Bu Web Sayfası herhangi bir kitapta bulunan Vefkin yapılabilmesi için gereken bütün bilgileri içerir, ziyaretçisine Vefki nasıl yapacağını adım adım gösterir ve öğretir. Ziyaretçiden Ricam Şudur. Size bu bilgileri karşılıksız veren kardeşiniz

UĞUR PORDOĞAN ' a, Arapça Metinlerin temizlenip hazırlanmasını

OSMAN ER' e ve bana bilgisayarı tanıştıran BÜLENT BÖLAT' sağlayan

a bildiğiniz en güzel duayı ederek bu sayfadan yararlanınız ve elinizden geldiği kadar bizi tüm dualarınızda anınız.

GİRİŞ

http://www.vefkilimleri.com/ [05.05.2009 09:25:29]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

Allah(CC) bir Ayet-i Kerime'de :

“Ben cinleri ve insanları, ancak beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım” Bir Kutsi Hadis'te ise :

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tanınmak istedim, bunun için mahlukatı yarattım” demiştir. Allah(CC) insanı kendi katında 5 Saf özellikten yarattı bunlar, Kalp, Ruh, Sır, Hafi, ve Ahfa adı verilen özelliklerdir. Bu özelliklere sahip insanlar, Cenab-ı Hak'ta bulunan sonsuz Kemal ve Cemal sıfatlarını ve bunların tecellilerini “Esma-

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (1 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

ul Hünsa” tabir edilen güzel isimlerinin cilvelerini, gizli ve nihayetsiz rahmet hazinelerini gördüler. Allah(CC) daha sonra yarattığı tüm insanlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu ve tüm insanlar bir ağızdan “Evet sen bizim Rabbimizsin” dediler. Bunun üzerine Allah(CC) insanların sözünde durup durmayacaklarını imtihan etmek için onları dünyaya indirmeyi diledi. Allah'a(CC) iman ediyorum ve onun birliğini kabul ediyorum demek bir iddiadır ve her iddia sahibi sınanır. Bu sınamanın bir bölümü de insanın karşılaştığı kötü durumlar, belalar ve musibetlerdir. İnsanın bu gibi durumlarda isyan etmemesi ve her şeyi Allah'tan(CC) bilmesi sınavda başarılı olmasının birinci adımıdır, ikinci adımı bunlara sabır, üçüncü adımı ise duadır. Allah(CC) Kuran-ı Kerimdeki birçok Ayet-i Kerime'de bizi sınayacağını söylüyor “Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve onunla birlikte inananlar: Allah'ın(CC) yardımı ne zaman? diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki Allah'ın(CC) yardımı yakındır” Başka bir Ayet-i Kerime'de “Hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar andolsun Biz, onlardan öncekileri sınadık. Elbette Allah(CC) sınayıp doğruları bildirecek, yalancıları bildirecektir” Yine bir Ayet-i Kerime'de “Kendilerinin her yıl bir iki defa sınandıklarını görmüyorlar mı? Yine de tövbe etmiyor, öğüt almıyorlar” Son bir Ayet-i Kerime'yi örnek vererek konuya nokta koyalım “Andolsun sizi, korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi şeylerle deneriz, sabredenleri müjdele“ İnsan, Allah(CC) katındaki 5 Saf özelliğiyle dünyada yaşamaya elverişli değildi, bundan dolayı 5 Saf özellik, Allah'ın (CC) sonsuz kudretiyle, dünyevi 5 maddi özelliğe çevrildi bunlar; Nefis, Ateş, Hava, Su ve Toprak'tır. İnsanın dünyadaki görevi önce Allah'ı(CC) tanımak, birliğini kabul etmek, O'nun yardımı ve şahsi çabalarımız ile 5 Maddi özelliğimizi, asıl olan 5 Saf özelliğe çevirmektir. O'nu tanır ve bu değişimi dünyada gerçekleştirebilirsek bu bizim için en hayırlı olandır, Cennet'le ödüllendiriliriz. O'nu tanır ama bu değişimi tam olarak dünyada gerçekleştiremezsek, eksik kalan değişim ya Allah(CC) affı ile ya da Cehennem'de tamamlanabilir ve tamamlandıktan sonra Cennet'le ödüllendiriliriz. O'nu hiç tanımaz, değişim için bir caba sarf etmezsek, sonumuz ebedi olarak Cehennemdir. Allah(CC) insanı bu değişikliği gerçekleştirebilecek kabiliyette yaratmıştır. Kuran-ı Kerim'de Adem'in(AS) yaratılışıyla ilgili Ayet-i Kerime'lerde, Allah(CC) “Ben yeryüzünde bir halife atayacağım” demişti. Melekler de “Orada bozgunculuk yapmakta, kan dökmekte olan birini mi atayacaksın, oysaki bizler seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni kutsayıp yüceltiyoruz” dediler. Allah(CC) “Şu bir gerçek ki, ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim” dedi ve Adem'e (AS) isimlerin tümünü öğretti. Ayet-i Kerime'lerin devamında Allah(CC) Meleklerden Adem'e(AS) ihtiram secdesi yapmaları istenir, iblis kibirlenir ve secde etmez ve kafirlerden olur, ondan başka bütün melekler Adem'e(AS) secde ederler. İblis'in anlamadığı konu, insanın bu değişim kabiliyeti idi. Meleklerin yaratılışları itibari ile nefisleri yoktur, sadece Allah(CC) tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler, Allah'ı(CC) ya zikir ve tesbih ederler ya da kendilerine verilen görevleri aksatmadan yerine getirirler, bunların karşılığı olarak Allah'ın(CC) katında derecelerinde bir değişiklik olmaz. İnsan ise ibadetleri ve hizmetleri karşılığı derecelerini yükseltebilir ve Allah'a(CC) meleklerden daha fazla yaklaşabilir, hizmet etmeyerek, derecesini aşağıların aşağısına da indirebilir. İşte bu özelliğinden dolayı Allah(CC) Adem'in(AS) zatında insana meleklerin bilmediği isimlerin tümünü öğretti ve meleklere ihtiram secdesi yaptırttı. http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (2 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Allah(CC) Kainatta bu değişim için gereken bütün maddi ve manevi ortamı hazırlamıştır. Bu ortamda insanlardan başka bir çok varlık yaratmıştır, bunlar Ruhaniler ve Cismaniler'dir. Ruhaniler : Melekler, Cinler ve Şeytanlardır. Cismaniler : İnsanlar, Hayvanlar, Bitkiler ve Cansızlardır. Manevi yardım olarak Peygamberler ve Kutsal Kitaplar göndermiştir, yaratılan her şey Allah'ın(CC) emriyle insanın bu değişimi gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Kutsal kitaplar, bu değişimin nasıl gerçekleştirileceğinin teorik yollarını göstermiştir. Peygamberler, bu değişimin nasıl gerçekleştirilebileceğinin hem teorik, hem de pratik yollarını öğretmiştir. Hayvanlar, bitkiler ve cansızlar insanın hayatta kalması için gereken ortamı sağlamıştır. Melekler, bu ortamın devamlılığı için Allah'ın(CC) kendilerine verdiği vazifeleri yaparlar. Müslüman ve Salih Cinlerle beraber Melekler, insanlar kendilerinden maddi ve manevi yardım istedikleri zaman Allah'ın(CC) izniyle yardıma koşarlar. Şeytanlar, kafir cinler ve bunlara uyan kötü insanlar bu değişime engel olmak için ellerinden gelen bütün kötülüğü yapmaya çalışırlar, fakat bazen istemeden bu değişime olumlu yönde yardımcı olurlar. Kafir cinler, şeytanlar ve bunlara uyan kötü insanlar, insanlara kötü şeyler ilham ettiklerinde ya da kötülüğe sevk ettiklerinde, insanlar onlara karşı koyar ve Allah'ın(CC) yolundan ayrılmaz iseler dereceleri artar, böylece kafir cinler ve şeytanlar istemeden insana yardımcı olurlar. İnsan, imtihan ve değişim için dünyaya indirildiği zaman Allah(CC) katında yaşanan tüm olaylar kendisine unutturuldu ve dünyada hayatını devam ettirebilmesi ve değişimi gerçekleştirebilmesi için kendisine 3 temel duygu verdi. 1. İnsana menfaati ve faydası dokunan şeyleri elde etmesi için şehvet duygusu. 2. İnsana zararı dokunacak şeyleri uzaklaştırması için gazap duygusu. 3. Yararlı ve Zaralı şeyleri, iyiyi ve kötüyü ayırabilmesi için akıl. Bu duygulara din vasıtasıyla belli bir sınır çizilse bile, yaratılıştan bir sınır konulmamıştır, yani insanın yaratılışı gereği istekleri hiç bitmez. Bir Hadis-i Şerif'te : “İnsanın bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun gözünü sadece toprak doyurur” der. İnsan doyumsuzdur ve sadece ölürse istekleri biter demektir. İnsan yine yaratılışı itibariyle acelecidir, sabretmeyi sevmez, istediği her şeyin hemen gerçekleşmesini ister. Sonsuz isteklerini gerçekleştirmek için her şeyi dener, çalışır çalışır ve sonunda dünya işlerine dalarak Allah'ı(CC) yaratılış sebebini ve dünyadaki görevini unutur. Halbuki dünyadaki her şeyle beraber insanın sahip olduklarını, istediklerini ve sahip olacaklarını yaratan ve insana veren Allah'tır(CC) İstediği bir şeyi elde etmek için bir çok sebebe sarılır, çabalar ama bazen en büyük ve en önemli sebep ve yardımı unutur. O'nun yardımını ve vaadini. Allah (CC) görevini tamamlaması için, halifesi olan insanı dünyaya gönderdiği zaman tüm Kainatı, kendi izniyle onun emrine verdi. Allah(CC) Bir Ayet-i Kerime'de “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır” başka bir Ayeti Kerime'de ise “Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın(CC) sizin hizmetinize sunduğunu, görünen ve görünmeyen nimetlerini size bolca verdiğini görmediniz mi?''der. Biz bu büyük hazineyi ve yardımı kullanmayı unutmayalım, kısacası bitmez tükenmez bütün ihtiyaçlarımızı Allah'tan http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (3 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

(CC) isteyelim, çünkü bizi O yarattı tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağını vaat etti ve biz onun kullarıyız. Allah'ın(CC) yardımını dua ile elde ederiz. Dua eden insan önce şunu bilmeli, onu bir yaratan var, onun neye, ne zaman, ne kadar ihtiyacı olduğunu ondan daha iyi bilir. Bir habere göre Allah(CC) şöyle der “Ey Ademoğlu, sen bir şey murad edersin, ben de murad ederim ve ancak benim murad ettiğim tahakkuk eder. Eğer sen benim muradıma teslim olursan, senin muradını sana veririm. Eğer benim muradım hususunda benimle münazaa (mücadele, çekişme) edersen, senin muradını başına geçiririm. Sonra yine benim muradım tahakkuk etmiş olur” İnsan bunu tam idrak ederek, içinde bulunduğu durumu yaratanın Allah(CC) olduğunu bilmeli, ona verilen her şeye şükretmeli ve ihtiyacını Allah'a(CC) ısrarla arz etmelidir. Allah(CC) bir Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır “Kullarım sana benden sorarlarsa ben yakınım, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğruyu ve iyiyi bulabilsinle” Başka bir Ayet-i Kerime'de “Kim Allah'tan(CC) korkarsa, Allah(CC) ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızk verir. Bir Hadis-i Şerif'te ise Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor “Kim Allah'tan(CC) devamlı olarak af dilerse Allah(CC) onun için, her darlıktan çıkacak bir yol ve her üzüntüden kurtaracak bir sebep gösterir ve onu beklemediği bir taraftan rızıklandırır” Dua, Allah'a(CC) yöneliş, niyaz ve yalvarıştır. Dua kulluğun ruhudur ve halis bir imanın sonucudur. Dua eden insan, bütün Kainata hükmeden birinin varlığını kabul ediliyor, küçük büyük tüm yakarışları, duaları duyduğunu kabul ediliyor, küçük büyük bütün işleri gördüğünü kabul ediliyor. Bütün yaratıkların halinden, durumundan haberdar olan, bütün Dualara yakarışlara cevap veren ve yarattıklarını dünyada yalnız bırakmayan birinin varlığını kabul ediliyor ama ne yazık ki insanlar yaşadıkları olayları ya da başlarına gelen iyi veya kötü şeyleri bela ya da mükafat olarak değerlendirmekte çok acele ederler. Bir Ayet-i Kerime'de “Belki de hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlıdır. Belki hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötüdür. Allah(CC) bilir, siz bilmezsiniz” Yine bir Hadisi Şerif'te ise “İçinizden birinin ayakkabısının bağı kopsa, onun için Allah'a(CC) dua etsin. O da başa gelen musibetlerden birisidir” der. Başka bir Hadis-i Şerif'te “Mümin'e isabet edip de onun hoşlanmadığı her şey musibettir” Bazı insanlar karşılaştıkları problemler ve sıkıntıların ağırlığına dayanamaz, umutsuzluğa düşerler hatta intihar ederler. Bu gibi insanlar şu ayeti bilmiş olsalardı belki hayatları değişecekti “Allah(CC), bir kimseye ne vermişse ancak onu yükler. Kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Allah(CC) bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır” Yine şu da unutulmamalıdır, başa gelen her şey kendisinden önceki günahların sonucu ve temizleyicisi ve kendinden sonraki mükafatın başlangıcıdır. Aslında önemli olan başa bela ve musibet gelmeden önlem almaktır, geldikten sonra şöyle ya da böyle bir çözüm bulunur çünkü Allah(CC) her şeyi çift yaratmıştır; siyah – beyaz, güzel – çirkin ya da hastalık ve deva. Bunlardan biri olmasaydı diğerini bilemezdik. En önemlisi başımıza gelen her şeyin bir imtihan olduğunu unutmamalıyız. Bela ve musibete uğramamak için alabileceğimiz önlemlerin bazıları şunlardır. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sadaka vermek. Dua etmek. İbadetlerimizi aksatmamak. Tövbe ederek Allah'a(CC) sığınmak. Bela ve musibetlere sabrederek Allah'a(CC) tevekkül etmek. Allah'ın(CC) tüm nimetlerine şükretmek.

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (4 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

7. 8. 9. 10.

Allah'ın(CC) dinine hizmet etmek. Başkalarının başına gelen bela ve musibetlerden ders almak. İnsanlara zulmetmemek. Tevazu sahibi olmak, kibirli olmamak.

Şunu da unutmamak gerekir ki duaların kabulü istenilen şeyin kadere uygun olmasına bağlıdır, duada istenilen şey ilahi kadere uygun değilse, Allah(CC) o kulunun kalbine bir huzur ve rahatlık, göğsüne bir genişlik ve mevcut belaya tahammülünü kolaylaştıracak bir sabır verir. Ayrıca şuna da çok dikkat etmek gerekir, insanın başına bir bela ya da musibet geldiğinde isyan ederse Allah'ın(CC) fiillerini eleştirmiş, rahmetini suçlamış ve hikmetini beğenmemiş olur. Şikayet O'na olmalı, O'ndan olmamalı. Allah(CC) en büyük belaları önce Peygamberimize(SAV) daha sonra diğer Peygamberlerine, sonra velilerine, daha sonra sevdiği kullarına verir. Bunu sebebini Buda'nın bir sözüyle anlatayım, Buda diyor ki Elmas nasıl işlenmeden değer kazanmaz ise insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. O bizim hiçbir zaman acı çekmemizi, üzülmemizi ve kötü bir şey yapmamızı istemez. Tam olarak sebep ve hikmetlerini anlayamasak bile bizim için en iyi olanı verir, ama o an insan bunu tam olarak bilemez. Kutsi bir Hadis-i Şerif'te Allah(CC) der ki “Benim ehli zikrim (beni daima zikir edenler) meclisimde bulunanlardır. Benim ehli ta'atim (emirlerime uyanlar) keramet ehlimdir. Benim ehli ma'siyetimi (günah işleyen kullarımı) umutsuz ve üzgün bırakmam. Tövbe ederlerse onların da sevgilisiyim. Eğer, tövbe etmezlerse, onların tabibi olurum. Onlara belalar müptela ederim ve ayıplardan pak ederim” Peki hoşlanmadığımız bir durumda nasıl dua edeceğiz, onu da bir başka Hadis-i Şerif'ten öğreniyoruz. Hz Muhammed'in(SAV) mescidinin kandili sönmüştü, yeniden yakmak için ayağa kalkarken “Şüphesiz hepimiz Allah'tanız (CC) ve O'na geri döneceğiz” mealindeki ayeti okur. Arkadaşları bu ayetin bir bela ya da musibetle karşılaşınca okunduğunu bildikleri için O'na sorarlar “Ey Allah'ın elçisi, kandilin sönmesi gibi basit bir olay da bir bela, bir musibet midir?” O da cevap verir “Evet Mümin'e eziyet veren, onu üzen her şey, onun için bir musibettir” Söylediklerimizi teyid eden bazı Hadis-i Şerifler de şunlardır “Mümin kişiye bir ağrı, bir hastalık, bir üzüntü hatta ufak bir tasa isabet edecek olsa Allah(CC) onun sebebiyle Mümin'in günahından bir kısmını bağışlar“ “Kendisine baş ağrısı, acı veren bir diken veya benzeri bir şey isabet eden bir Mümin yoktur ki bu sebeple Kıyamette Allah(CC) onun derecesini arttırmasın ve bunu günahına kefaret kılmasın” Kuran-i Kerim'de Allah(CC) şöyle der “Ki onlara bir bela eriştiği zaman Biz Allah(CC) içiniz ve biz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır” Bir Hadis-i Şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor “Felaket anında okunmak üzere başka ümmetlere verilmeyen bir şey, benim ümmetime verildi Biz Allah(CC) içiniz ve O'na döneceğiz” Yani “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” Bu da unutulmamalı ki başa gelen bütün kötü şeyler insanı Allah'a(CC) yaklaştırır. Hastalandığımız zaman hemen doktora gideriz ve tedavi olma yollarını ararız, yani çözümün olduğu mercie yaklaşırız, başa gelen belalarda ya da bela diye adlandırdığımız durumlarda da Allah'a(CC) yönelir Ondan yardım isteriz bu da bizi O'na yaklaştırır. Biz de Allah(CC) ile ilişkilerimizi gerektiği gibi kuvvetlendirirsek onun yardımı ile problemleri çözeriz, kuvvetlendirmezsek ise battıkça batarız ama battığımızın farkında olmayız, bu açıdan baktığımızda problemler insanlar için müthiş bir fırsattır. Yakınlığımızı arttırıp belirli bir konuma geldiğimizde o konumumuzu korumamız da gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yakınlığımızı arttıracağız? Biz bu duruma nasıl geldik? Nasıl Allah'tan(CC) uzaklaştık? Tüm bunları düşününce özgür irademizle aldığımız kararların sonunda bu duruma geldiğimizi görüyoruz, peki doğru kararları nasıl alcağız, doğru kararlar almak için gereken düşünce sistemini nasıl öğreneceğiz. Maddi alanlarda olduğu gibi manevi alanlarda da başarının anahtarı doğru kararlar almaktır. İnsanlar hayatları boyunca aldıkları küçük büyük http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (5 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

tüm kararları belirli bir düşünce sistemini kullanarak alırlar. Küçük kararları alırken kullandıkları düşünce sistemini bilerek ya da bilmeyerek büyüklerinde de kullanırlar Bu düşünce sistemini oluşturan unsurlar, aile, eğitim ve çevredir, bu sistemi maddi ve manevi tüm kararlarımızda en önemlisi Allah(CC) ile aramızdaki ilişkide de kullanırız. Maddi veya manevi alanda ya da ikisinde de başarılı olmak için, insanla Allah(CC) arasındaki ilişkiyi bilmek ve belirli bir düşünce sistemine sahip olmak gerekir. Allah(CC) kainatı, cinleri ve insanları yarattıktan sonra, yaratılmışlara kendisini Esma ül Hüsna'sı ve sıfatları ile tanıttı. Rahman ismi ile dünyada mümin ya da kafir ayırt etmeksizin herkesin rızkını veren olduğunu, Rahim ismi ile ise haşir ve karar gününde sadece müminleri affedecek olanın O olduğunu anlatır. Bütün isimler ve sıfatlar incelendiğinde ve üzerinde düşünüldüğünde ise şu anlaşılır: Her şeyi yaratan, her şeye sahip olan O'dur, yani maddi ve manevi alanda başarı için gereken her şeyin sahibi O'dur. Başarılı olmak için neye ihtiyacımız varsa O'nda, O bunları isteyene karşılıksız vermeye hazır çünkü O kendisinin Latif ve Kerim olduğunu söylüyor. O zengindir, zengin edendir. Her şey O'nda ve ne kadar güzel ki biz de onda olan her şeye muhtacız. İnsan yaratılmışların en güzeli, en iyisi, Allah'ın(CC) yarattığı bir şaheser, bir seçilmiş, üzerinde titrenen, her şey emrine verilen, bunların karşılığında bedel istenilmeyen Allah'ın(CC) yeryüzündeki halifesi ve emanetçisi, onun başarılı olması için yer gök çaba gösteriyor, onun maddi ve manevi alanda başarılı olması için her gün adetsiz melekler çalışıyor ve yaratılıyor herkes üzerine düşen vazifeyi eksiksiz yerine getiriyor, güneş ben bugün doğmak istemiyorum demiyor ya da melekler biz bu gün grevdeyiz demiyorlar. Allah(CC) insanların imtihanı için gereken bütün ortamı hazırladıktan sonra insanları topladı ve sordu “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” İnsanlar da cevapladı “Evet sen bizim Rabbimizsin” dediler. Sonra Yaratan ve Yaratılan belli oldu, herkesin konumu belirlendi. Yaratan Rab, yaratılan Kul, Rab kuluna her şeyi, yaratılışını, yaratılışının nedenini anlattı, en önemlisi yaratılışının gereği olarak nasıl düşünmesi, nasıl davranması ve nasıl yaşaması gerektiğini anlattı, isimleri öğretti. Kul bütün bunlara tamam dedi, anladım dedi, sonra bu sınanmak istenildi, sınav için dünyaya gönderildi ve anlatılan her şey ona unutturuldu. Allah(CC) cinleri ve insanları bu şekilde muhatap kabul etmesinin altında yatan neden onların özgür iradelerinin olması idi. İnsanlardan başka yaratılanların hepsi Melekler, hayvanlar ve diğer cansızların özgür iradeleri olmadığı için Allah'ın (CC) katındaki derecelerinde bir değişiklik olmaz ve Allah'a(CC) olan uzaklıkları sabittir nasıl yaratılmışlarsa öyledir. İnsanın derecesinin artması ise yaratılışının gereklerini yerine getirmesi ve yaratılışına göre davranmasına bağlıdır. Milyonlarca Lira verip aldığımız bilgisayarı gerektiği gibi kullandığımızda onun değerini anlar ve korunmasına özen gösteririz, işte böyle hayatımızı kolaylaştıran şeyleri severiz ve kendimize yakın tutarız. Bütün dünyayı tanımamıza yardımcı olan, bilgimizi ve dünya görüşümüzü geliştirmemize yarayan televizyonu kalkıp ta akvaryum olarak kullanırsak maddi olarak değerinden bir şey kaybetmez ama ondan gerektiği gibi yararlanamayız ve değeri bizim gözümüzde azalır bu da ona olan yakınlığımız ve sevgimizi öldürür ama ne zaman gerçek vazifesini yerine getirir ve imalat amacında kullanırsak tam tersi olur. Allah(CC)indirdiği kitapları, Peygamberleri ve Salih kulları vasıtasıyla insanların yaratılışları gereği nasıl davranmaları gerektiğini bize hatırlatıyor, tek yapmamız gereken verdiğimiz söze uymak, yaratılışımızın gereklerini yerine getirmek. Allah(CC) bizi seviyor, isteseydi tüm bunları bize hatırlatmazdı. O bizi gerçekten çok seviyor ama biz verdiğimiz sözü tutmuyoruz her şey bize zor geliyor, doğruyu ölünce anlayacağız, gözlerimiz o zaman açılacak. Anne ve çocuk arasında ilişki Allah(CC) ile insan arasındaki ilişkinin bir yansımasıdır. Çocuk belirli bir yaşa geldiği zaman annesi ya da babası onun elinden tutar, okula götürür, sırasına oturtur, bundan sonra belirli saatlerde ve http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (6 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

günlerde bu okula gelip eğitim alacağını söyler, iyi bir eğitimin gelecekteki hayatı için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışır, bunu anlamayan çocuk genelde ağlamaya başlar, okula gitmek istemez ama anne veya baba zorla da olsa onu okula gönderir çünkü onlar bunun doğru olduğunu bilirler ve hiçbir zaman çocuklarının kötülüğünü istemezler. Bu ve buna benzer birçok şeyi bize yapmamızı söylerler ve bunların çoğu bize zor gelir, çoğuna itiraz ederiz ama eninde sonunda onların dediği olur. Belirli bir yaştan ve eğitimden sonra ebeveynlerimizin hiçbir zaman bizim kötülüğümüzü istemediğini, bizden yapmamızı istedikleri şeylerin aslında bizim iyiliğimiz için olduğunu anlarız. Genelde hatalar yapar ve onların sözünü dinlemeyiz onlar da tabiri caiz ise yola getirmek için bazen bizi döverler, bizi sevmediklerini söylerler, bazen de bizim istediklerimizi yapmazlar ya da geç yaparlar. Bu gibi anlarda bile bizi sevdiklerinden kesin eminizdir. Bu ve buna benzer yollarla bizi yola getirmeye çalışırlar Allah(CC) da buna benzer yollar kullanır. Ebeveynler sahip oldukları her şeyi çocukları için harcarlar ve bunun için bir karşılık beklemezler, çocukların tek yapmaları gereken ebeveynlerini sevmek ve istemektir. Dikkat edin çocuklar ebeveynlerinin sözünden çıkmayıp onları sevdikleri zaman tüm kapılar sonuna kadar onlara açılır. Biz de çocukların anne ve babalarından bir şey istedikleri zaman kullandıkları stratejileri iyi gözlemlemeliyiz ve aynı tekniği kullanarak isteklerimizi Allah'tan(CC) istemeliyiz. Çocuk bir şeyi isteyeceği zaman önce ister verilmeyince yalvarır, ağlar, inler anne ve babasının ayaklarına kapanır ve daha bir çok şey yapar eğer istenilen şey ebeveynlerinin onun için hazırladıkları geleceğe uygunsa, onun hayrınaysa ve istenilen şey imkanları dahilinde ise istediğini alır. Şunu da unutmamak gerekir eğer anne veya babamız bir istediğimiz yerine getirebilecek durumda iken yerine getirmiyor ise muhakkak bu bizim hayrımıza değildir. Bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için Allah'ı(CC) daha iyi tanımamız gerekir, onun varlığına birliğine kesin ve şüphesiz inanmamız gerekir, bizi nasıl ve hangi özelliklerde yarattığını bilmemiz gerekir, emir ve yasaklarının ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Emrettiklerini neden emretmiş, yasakladıklarını niye yasaklamış, tüm bunları anlamak için çalışmak gerekir. Bunları öğrenip tatbik ettikten sonra, gerekenleri yapıp istediklerimizi Rabbimizden gönül rahatlığı ile isteyebiliriz ve Rabbimiz isteklerimizi inşallah geri çevirmeyecektir. Allah'ın(CC) tüm emir ve yasakları akla uygundur ve tüm bu emir ve yasaklar insanın imtihanında başarılı olması için konmuştur. İmtihan özgür irade ile Allah'ı(CC)tanımak idi her şey bize unutturulacak ve özgür irade kullanılarak dünyaya ait beş özelliği çalışarak asıl 5 saf özelliğe dönüştürüp Allah'a(CC) ulaşılacak, insan saf işte, imtihanı kabul etti. Şöyle düşünelim, tüm sokaklarda bir toplantıdan bahseden broşürler dağıtılıyor bu toplantıya tüm dünyadaki herkes davetli, yemekten içmeye her şey bedava, inanılmaz zevklerin sınırsız yaşanabileceği gibi reklamlar yapılmış ve dünyanın en meşhur kadın erkek sanatçıları, orada ve tek katılım şartı temizlenmek, erkek için takım elbise kravat, kadın için tayyör giymek, üstelik giriş ücretsiz. Bu broşürü görenler, çağrıyı duyanlar kulaklarına inanamıyor bazıları gitmek istiyor, bazıları bu saçmalık ta nedir diyor. İnanıp gitmek isteyenler, imkanları elverdiğince temizliğini yapıyor aldığı takım elbiseyi ve kravatı takıp partinin yapılacağı yere gidiyor, bazıları binlerce dolar ödemiş, emek sarf etmiş en pahalı giysileri almış, bazıları ise ikinci el giysileri almış oraya gelmiş. Görevliler temizlenmiş ve kurallara göre giyinmiş herkesi ayırım yapmadan partiye alıyor. Partinin varlığına inanan ama herhangi bir sebepten dolayı şartları ya yarım yerine getiren ya da hiç getiremeyenler için ayrı bir bölüm hazırlanmış orada eksikler tamamlanıyor ve partiye gönderiliyor tabiî ki orada eksik tamamlama işlemi evinde ya da hazırlandığın yerdeki gibi rahat değil, çok zor ve meşakkatli bir iş ama en önemlisi partinin varlığına inanıp kapıya giden boş dönmüyor parti sahibinin ihsanı ile eksikler kolayca tamamlanıp partiye alınıyor, söylediğim gibi inanıp giden boş dönmüyor. Bizde Allah(CC) varlığına inanalım elimizden geldiği kadar onun emirlerini yerine getirelim ve ona tevekkül edelim ve affını dileyelim. Toplantının yapılacağı zaman http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (7 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Kıyamet günü. Mekan Cennet. Eksikliklerin tamamlandığı yer Cehennem. Bu açıdan bakıldığı zaman Cehennem bile inanmış insanlar için ne kadar büyük bir nimet. Antony Robbins, Amerikalı bir kişisel gelişim uzmanı, İçindeki Devi Uyandır ve Sınırsız Güç adlı kitapların yazarıdır. Bir kitabında şunu anlatıyor, deniz kenarında aldığı şatoya piyano satın almış, piyanoyu akort eden görevli bir ya da iki ay sonra piyanonun yeniden akort edilmesi gerektiğini söylüyor, o da bildiği kadarıyla akordun sadece montaj sırasında yapılması gerektiğini anlatıyor, uzun tartışma sonucu akordu yapan görevli, evin deniz kenarında olduğunu, ortamın daima nemli olduğunu bundan dolayı tellerin esneyeceğini söylüyor. Yazar bu konuşmadan motive ettiği insanları ara ara tekrar motive etmesi gerektiğini anlıyor. Namazın günde 5 vakit olmasının da sebebi budur. Şimdi biz zikir (zikirden amaç sadece Allah(CC) isimlerini söylemek değildir, namaz kılmak, dua etmek de zikirdir) ederek kendimizi motive ediyoruz ve Allah(CC) ile aramızdaki mesafeyi azaltıyoruz derecemizi yükseltiyoruz. Bu ilişkiyi devamlı hale getirmek ve bulunduğumuz mevkide sabit kalmak istiyorsak kendimizi devamlı motive etmeliyiz. Günahlarımızın büyük bir kısmı Allah(CC) sonsuz rahmetinin bir göstergesi olarak affedilir . Bir kısmı ise Allah'ın(CC) ”El Adl” (Kulları arasında adaletle davranan, sonsuz adalet sahibi) isminin gereği olarak cezalandırılır. Ceza ya dünyada ya da ahirettedir, ahiretteki cezalandırmayı herkes biliyor dünyadaki cezalandırma ise küçük büyük bela ve musibetlerdir ve bunlar insana bir uyarıdır, gittiği yolun yanlış olduğunu ve hemen kendini düzeltmesi gerektiğini anlatır. Tüm bunlardan anladığımız şu ki başa gelen her kötü şey günahlarımız yüzünden yani yaratılışımızın gereği davranmamamızdan dolayı başımıza gelmektedir. Kura'n-i Kerimde “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah(CC) hatalarınızın birçoğunu affeder. Sana gelen her iyilik Allah'tandır (CC) sana gelen her kötülük de kendindendir” Bununla ilgili bir Kudsi Hadis-i Şerif ise “Ey kullarım! Sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a(CC) hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şeyi kınamasın” Diğer bir Hadis-i Şerif'te “Dünyada bir bela ile karşılaşan bir kul yoktur ki, bu günahı sebebi ile olmasın. Allah(CC) ise kerim ve af yönüyle çok büyüktür ve o günahı sebebi ile kıyamet gününde tekrar ona hesap sorsun, bu olmaz” Allah(CC) Peygamberleri, Velileri, Salih kulları vasıtasıyla ve indirdiği Kutsal kitaplarda O'na nasıl ve hangi şartlarda Dua etmemiz gerektiğini bize öğretmiştir. Tüm Peygamberlerin, Sahabilerin ve Velilerin hayatlarında sözlü, yazılı ayrıca hem sözlü hem yazılı dua örnekleri vardır. Allah(CC) sonsuz bilgisiyle ezelden ebede kadar olacakları, hangi kulunun ne zaman ne yapacağını, kaza ve kaderi Levh-i Mahfuz'a yazmıştır. Buna hangi kulun ne zaman hangi dua'yı edeceği de dahildir. Allah(CC) yarattığı küçük, büyük her şeyin idaresi için görevli melekler yaratmıştır, bu meleklere Müdebbirat melekleri adı verilmektedir. Bunlar maddi Alemin nizam ve düzeninde, ilahi kudret ve iradenin tasarrufunu tatbike görevlidirler. Alemin seyrinde ve gelişmesinde vazifelidirler. Başlıca yer ve gök melekleri diye ikiye ayrılırlar. Kullar dua ettiği zaman isteğini yerine getirmesi için bu melekler Allah'ın(CC) izni ile hemen harekete geçerler. Vefk vasıtasıyla istek talep edilecekse oluşturulacak vefkin hizmetlilerinin adını bulmak, yemin ve dua vasıtası ile onları harekete geçirmek, Dua'yı bir nüsha haline getirip taşımak ve Esmalarını gereken saatlerde okumak Dua'nın tesirini arttırır ve Allah(CC) katında kabulünü hızlandırır. Bu Web Sayfası, okuyucuya çabuk tesir eden Duanın nasıl hazırlanacağını, Allah'ın(CC) izniyle çabuk kabul edilmesi http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (8 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

için nasıl ve hangi şartlarda dua edilmesi gerektiği hakkındadır.

Allah'ı(CC) sevelim, çünkü seven sevdiğinin kapısından boş çevrilmez, çünkü seven sevdiğinin her istediğini yapar. Kısaca Duanın kabulü Allah'ı(CC) ne kadar çok sevdiğimize ve onun emirlerini ne kadar yaptığımıza bağlıdır.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (9 of 9) [05.05.2009 09:25:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

VEFK VEFK NEDİR? Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir. Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler ya da sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir.

VEFK NASIL ETKİ EDER? Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah'ın(CC) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.

VEFKLER KAÇ ÇEŞİTTİR? Verfkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. Örneğin bir sırasında 3 kare varsa

http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:25:51]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

üçlü, 4 kare varsa dörtlü ….vs vs 10 kare varsa onlu vefk, bulunduğu gruba göre, toprak, hava, ateş ve su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.

VEFKLERDE KULLANILAN SAYILAR VE KELİMELER HANGİ DİLE AİTTİR? İslami inanca göre bizim yaptığımız Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar arapçadır.

VEFK NASIL YAPILIR? Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır. Harfler ya da kelimelerle vefk yapılacaksa harflerin ya da kelimelerin sayısal toplamlarına da dikkat edilir.

EBCED HESABI NEDİR? Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen Abece diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler. Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem'e(AS) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

VEFKLERDE KULLANILAN İSİMLER VE KELİMELER NELERDİR? Kişiye özel yapılan vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi vs..kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'ın(CC) isimleridir. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esmalar, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılır.

VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR? Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen (yıldız) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir. Vefk yapmak için gereken bütün bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.

Vereceğimiz bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:25:51]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

şartlarda kullanılırsa Allah'ın(CC) izniyle başarı kaçınılmazdır.

DUA HAVAS VE ESMA OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Gerek maddi, gerekse manevi bir konuda Dua etmek isteyen kimsenin bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Dikkat etmesi gereken en önemli nokta şudur ki Dua edenin zihni Allah'tan(CC) başkasıyla meşgul olduğu müddetçe Allah'a(CC) dua etmiş olmaz ve en makbul dua bir müminin diğer bir mümin için ettiği duadır. 1. Düşmanlıkla, nefretle ve buna benzer duygularla dolu sert bir kalple dua edilmez. Dua etmeye başlamadan çok önce Allah'ın(CC) kalbinizi yumuşatması için giderken, gelirken kısaca boş kaldığınız her saniye her an “Allah'ım (CC) benim kalbimi yumuşat” diye dua etmeniz lazımdır 2. Okuduğu duaların, havas'ların ve esmaların Allah(CC) tarafından kesinlikle kabul edileceğine ve isteklerinin kendisine verileceğine inanmalıdır. Kalbi ve tüm duygularıyla Allah'a(CC) yönelmeli, fikri olarak da isteğiyle meşgul olmalıdır. Acaba olur mu veya olmaz mı diye şüphe duymamalı tereddüt etmemelidir. Kalbinde tam bir iman ve inanç olmadan okumak boşa zahmet çekmektir. Kesinlikle bilinmelidir ki şüphe, tereddüt ve aklından geçirdiği şeyler esmaların ve duaların Ruhaniyetlerine gizli değildir, böyle kimselere Ruhaniler yardımcı olmazlar. 3. Her şeyin Allah'ın(CC) dilemesiyle meydana geleceğine kesinlikle inanmalıdır. 4. Okumaya başlamadan önce okuyacağı duayı tertipleyen bir şeyh yada alim ise, üç İhlas-ı Şerife ve bir Fatiha okumalı, onun Ruhaniyetine hediye etmeli, ondan yardım dilemelidir veya bildiği bir Kamil insan varsa yapacağı işi ona söylemeli ve onun ruhani olarak yardımını almalıdır. 5. Duygusal ve fiziksel olarak kendini her şeyden arındırmalı, hiçbir şey düşünmemeli, hiçbir şeyle meşgul olmamalı sadece olmasını, yerine gelmesini istediği şeye kendini motive etmelidir. 6. Dinen, ahlaken kötü, aşağılık bütün düşünceleri aklından ve kalbinden atmalıdır. 7. Mümkünse duasını yapmak için tenha bir yere çekilmelidir. 8. Günah işlememeli, yalan söylememeli, gıybet etmemeli, sadaka vermeli ve çok iyilik yapmalıdır. Yukarıda anlattığımız bela ve musibete uğramamak için alabileceğimiz önlemlere de dikkat etmelidir. 9. Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de temizliktir. Bunlar da vücutta temizlik, giyimde temizlik ve dua okunacak yerin temizliğidir. A. Vücut temizliği : Cenabet ve hayız gibi şeylerden temiz olmaktır. Ruhanilerden yardım almak aptesli olmaya bağlanmıştır. Bundan başka vücudun her tarafı necasetten ve her türlü pisliklerden temiz olmalıdır. Bunu temin etmenin en garantili yolu okumaya başlamadan önce gusül aptesti almaktır. B. Giyimde temizlik : Tüm giysilerde, iç çamaşırlarda necaset, kan, kir ve benzeri pisliklerin olmamasıdır. Duaya başlamadan önce tüm giysiler değiştirilmeli ve temizleri giyilmelidir. C. Dua okunacak yerin temizliği : Dua okunacak yer iyice süpürülmeli, varsa örümcek ağları temizlenmeli, canlı resimleri varsa kaldırılmalı, kedi köpek gibi hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. Dua okunacak yer kötü koku gelebilecek tuvalet veya benzeri yerlerden uzak olmalıdır. 10. Okumaya başlamadan önce gerekli şartlardan biri de niyettir.”Ya Rabbi, sen mutlak güç ve kudret sahibisin. Gizli ve açık her şeyi bilirsin. Senin emrin ve iraden, iznin ve müsaaden olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Sen vadinde sadıksın, Sen sözünde durursun, verdiğin sözden geri dönmesin, bana Dua edin icabet edeyim buyurdun. Lütuf ve kereminden (burada neyin olmasını istiyorsak ekleyeceğiz) işimde bana yardımcı ol. Rabbani Lütfunu bana yardımcı kıl, Sübhani hidayetini bana rehber et” demeli benzer kelimelerle zayıflığımız ve ona ne kadar çok muhtaç olduğumuz belirtilmeli, daha sonra Duaya başlanmalıdır. Büyü bozma bölümünde 6 nolu bölümde anlattığımız duaya benzer dualar da olabilir. 11. Okumaya başlamadan önce üç gün veya en azından bir gün oruç tutulmalı bir miktar zeytin ya da hurmayla

http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:25:51]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

oruç açılmalıdır. Karın tıka basa dolu bir şekilde okumaya başlanmamalıdır. Okurken midede haram ve şüpheli bir şey olmamalı, soğan, sarımsak gibi kötü kokulu gıdalar yenmemelidir. Okuma zamanında hayvansal gıdalardan perhiz edilmelidir. Bu şartlar yerine getirildikten sonra kıbleye doğru yönelerek rahat edecek bir şekilde hatta mümkünse iki dizinin üzerine oturmalı ve eller dizin üzerinde huşu ile okumaya başlanmalıdır. 12. Duaya başlamadan önce tütsüye kesinlikle ihtiyaç vardır. Hayırlı işler için günlük, öd ağacı, amber kabuğu gibi güzel kokular, kötü işler için şeytan tersi, katır tırnağı, kırmızı sarımsak, keçi kılı gibi kötü kokulu tütsüler kullanılır. Eğer yapacağınız işlerin özel tütsüleri varsa o tütsüler kullanılır. 13. Okumaya başlamadan önce tütsü hazırlanır, niyetle beraber yavaş yavaş yakılmaya başlanır ve okuma devam ettiği sürece tütsü söndürülmez. Şayet okunacak Dua uzun saatlerce sürecek ve iki dizinizin üzerinde devamlı oturamayacak durumda iseniz istediğiniz gibi oturabilirsiniz ama duayı yine iki dizinizin üzerinde bitirmelisiniz. 14. Duaları uygun zamanlarda okumalısınız, en uygun zaman gece yarısından sonra herkesin uykuya daldığı zamandır. Şayet okunacak duanın kendine has bir saati varsa, o da kendi zamanında okunur. 15. Dua ile bir şeyi elde etmek isteyen kimse çok gayret göstermeli ve çok çalışmalıdır, Allah(CC) bazen gerekli şartları yerine getirmeyi unutan bir kullunun isteğini, çok çalışıp emek sarf etmesinden dolayı verir. Herkes azmine ve çalışmasına göre amacına ulaşır. Yüce Kuran-ı Kerimde Allah(CC) “İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır” der. 16. Bir işe başlarken bunu insanlardan gizlemeli, yapacağı şeyi hiç kimseye anlatmamalı hatta kendine bile söylememelidir. Duanın, esmanın ya da işin karşılığını gördüğü zaman, bunu nasıl elde ettiğini ve ne yaptığını kimseye söylememelidir. İşin sırrının açıklanması Ruhanilere hoş görünmez. 17. Dua okuyan kimse güzel kokular sürmeli ve bu kokuları yanında bulundurmalıdır. Ruhaniler hoş kokulara yakın olmayı severler. 18. Dua ve Esma okuyan kimsenin hali isteğine uygun olmalıdır. Durumuyla uygun olmayan istekler istenmemelidir. Tüm şartları yerine getirmiş olsa da Ruhaniler bunun aklı yoktur, cahildir der ve ona yardımcı olmazlar. 19. Ben şimdiye kadar çok günah işledim, ben günahkarım Allah(CC) benim Duamı kabul etmez diye düşünmemeli ne kadar aciz olduğunu belirterek dua etmeyi bırakmamalıdır. 20. Bir kimse dilek dilese, dua etse ve yerine gelmez ise bunun suçunu duaya yüklememeli kendine bakmalıdır, ya şartlara riayet etmemiş, gereğini yerine getirmemiş ya da bir eksiği vardır çünkü, Allah(CC) sözünden dönmez. 21. İşini yapmaya başlamadan ya da yaptıktan sonra şeytan işle ilgili sana vesvese verecek (falan yerde şunu eksik yaptın, sen kimsin ki Allah(CC) senin duanı kabul edecek, sen falan zamanda falan günahları işledin bu ve buna benzer vesveseler senin aklına gelecek) bundan kurtulmak için işe başlamadan ve bitirdikten sonra boş kaldığın her an ve saniye devamlı bu duayı oku ALLAHUMME A'MİR KALBİ MİN VESAVİSİ ZİKRİKİ VATRUD ANNİ VESAVİSİŞ ŞEYTAN anlamı “Allah'ım kalbimden şeytanın vesveselerini at ve zikrini yerleştir” demektir. İster Türkçe ister Arapçasını oku ikisi de birdir.

VEFK YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk'in yapım aşamaları içinde anlatalım. Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir.

BİRİNCİ AŞAMA : Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:25:51]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır. 1. Dua,havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır. 2. Başarının Allah'tan(CC) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, dua etmeli ve başarı Allah'tan(CC) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur. 3. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir. 4. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler (Burcunu, özelliklerini, saatini….vs) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir. 5. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde (su hava, toprak, ateş) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir. 6. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır. 7. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır. 8. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir. 9. Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.

İKİNCİ AŞAMA : Vefki çizerken yapılması gerekenler Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir. 1. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır. 2. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah'tan(CC)yardım dilenmelidir. 3. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir. 4. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir. 5. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA : Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir. 1. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir. 2. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir. 3. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken esmalar, dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:25:51]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

Ve şu Hadisler hiç unutulmamalıdır : “İhtiyaç duyduğunuz şeyi gerçekleştirirken onu gizli tutmakla yardım isteyiniz. Çünkü her nimet sahibine haset edilir” “Nefsim bana öyle şeyler söylüyor ki konuşurum ve müptela olurum diye korkuyorum” Ayrıca Veli olan Fatih Sultan Mehmet Hanın bir sözü var “Sırrımı sakalımın tekinin bildiğini bilsem, hepsini keserim” ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:25:51]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 1- 6 BURÇLAR KUŞAĞI TABLOSU BURC

TARİH

KOÇ BOĞA İKİZLER

21 Mart – 20 Nisan 21 Nisan – 20 Mayıs 21 Mayıs – 21 Haziran 22 Haziran – 22 Temmuz 23 Temmuz – 23 Ağustos 24 Ağustos – 23 Eylül 23 Eylül – 23 Ekim 24 Ekim – 22 Kasım 23 Kasım – 21 Aralık 22 Aralık – 19 Ocak 20 Ocak – 18 Şubat 19 Şubat – 20 Mart

YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK

Tablo : 1 Bu tabloda burçların hangi tarih aralığına ait http://www.vefkilimleri.com/tablo16.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:25:54]

BURÇLARIN DOSTLUKLARI VE DÜŞMANLIKLARI BURC

DOSTU

DÜŞMANI

KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK

İKİZLER YENGEÇ ASLAN BOĞA İKİZLER AKREP YAY BAŞAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA

YENGEÇ ASLAN BALIK KOÇ BOĞA YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ AKREP İKİZLER

Tablo : 2 Bu tabloda burçların birbirine olan dostlukları ve düşmanlıkları gösterilmiştir. Örneğin burcu Koç olan birinin en iyi anlaşacağı

BURÇLARIN YÖNETİCİ GEZEGENLERİ BURC

YÖNETİCİ GEZEGEN

KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK

MARS VENÜS MERKÜR AY GÜNEŞ MERKÜR VENÜS MARS JÜPİTER SATÜRN SATÜRN JÜPİTER

Tablo : 3 Bu tabloda hangi gezegenin hangi burcu yönettiği, yani o burçta hangi gezegenin güçlü olduğu gösterilmiştir Vefk yapılacak kişi hangi


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

olduğu gösterilmiştir. Vefk yapılacak kişi veya kişilerin doğum tarihleri, hangi burcun tarih aralığında ise kişi o burçtandır ve güneş o tarih aralığında o burçta konaklar. Örneğin 25 Mart'ta doğan biri KOÇ burcundandır. Böyle birine vefk yapılacaksa o burcun tüm özellikleri göz önüne alınır.

kişi İkizler burcundan, anlaşmasının zor olacağı kişi ise Yengeç burcundandır. İki kişinin birbirlerini sevmeleri için Vefk yapılıyorsa bu tablodaki burçların uyumlarına dikkat edilmelidir, uyum varsa başarı şansı daha da artar.

BURÇLARIN GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ BURC

GRUP

ÖZELLİK

KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK

ÖNCÜ DEĞİŞMEZ DEĞİŞKEN ÖNCÜ DEĞİŞMEZ DEĞİŞKEN ÖNCÜ DEĞİŞMEZ DEĞİŞKEN ÖNCÜ DEĞİŞMEZ DEĞİŞKEN

ATEŞ TOPRAK HAVA SU ATEŞ TOPRAK HAVA SU ATEŞ TOPRAK HAVA SU

Tablo : 4 Bu tabloda burçların özellikleri ve hangi gruba ait olduğu gösterilmiştir. Örneğin burcu Koç olan biri 3'lü öncü grubundan ve 4'lü ateş grubundandır. Vefk yapılırken ne tür vefk yapılacağını gösterir. İki kişinin birbirlerini sevmeleri için vefk yapılmak isteniyorsa, burç özellikleri bu tablodan ve (2) numaralı tablodan karşılaştırılır, aynı ya da yakın ise başarı şansı daha da artar.

GEZEGENLERİN DOSTLUĞU VE DÜŞMANLIĞI GEZEGEN

DOSTU

DÜŞMANI

SATÜRN JÜPİTER MARS GÜNEŞ VENÜS MERKÜR AY

MARS AY VENÜS MERKÜR AY VENÜS JÜPİTER

GÜNEŞ VENÜS MERKÜR AY SATÜRN JÜPİTER MARS

Tablo : 5 Bu tabloda gezegenlerin birbirleriyle olan dostluğu ve düşmanlığı gösterilmiştir. Örneğin yönetici gezegeni Güneş olan biri, yönetici gezegeni Merkür olan biriyle kolay anlaşır ama yönetici gezegeni Ay olan biriyle kolay anlaşamaz. İki kişinin birbirlerini sevmeleri için vefk yapılıyorsa bu tablodaki gezegen uyumu, (2 ve 4) numaralı tablolardaki uyumlar da varsa başarı şansı daha da artar.

burçtan ise o burcun gezegeni esas alınır. Örneğin burcu Koç olan birinin yönetici gezegeni Marstır, böyle birine bir şey yapmak istersek veya bir şey okumak gerekirse bunu Mars saatinde yapmak gerekir.

BURÇLARIN AY GÜN VE GECELERİ BURC

AY

GÜN

KOÇ MART SALI CUMA BOĞA NİSAN CUMA PAZARTESİ İKİZLER MAYIS ÇARŞRMBA PAZAR YENGEÇ HAZİRAN PAZARTESİ SALI ASLAN TEMMUZ PAZAR PAZAR BAŞAK AĞUSTOS CUMA ÇARŞAMBA TERAZİ EYLÜL CUMA CUMA AKREP EKİM CUMARTESİ PERŞEMBE YAY KASIM PERŞEMBE CUMARTESİ OĞLAK ARALIK CUMARTESİ PAZAR KOVA OCAK PAZARTESİ ÇARŞAMBA BALIK ŞUBAT PERŞEMBE CUMA

Tablo : 6 Bu tabloda burçlara ait ay, gün ve geceler gösterilmiştir. Örneğin burcu Balık olan birinin Ay'ı Şubat, Gün'ü Perşembe Gece'si de Cuma'dır. Kişiye özel veya iki kişiye Vefk yapılacağı, bir dua veya esma okunacağı zaman işler bu gün ya da geceye ve (3) numaralı tabloda gösterilen gezegen saatine denk getirilmelidir.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül http://www.vefkilimleri.com/tablo16.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:25:54]

GECE


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo16.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:25:54]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 7-8 GEZEGEN (YILDIZ) GECE SAATLERİ

GEZEGEN (YILDIZ) GÜNDÜZ SAATLERİ SAAT PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş

SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay

Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars

Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür

Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter

Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs

Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn

Tablo : 7 Bu tabloda gezegenlere ait gündüz saatleri verilmiştir Günün gündüzünde, kişiye özel veya iki kişiye Vefk yapılacağı, bir dua veya esma okunacağı zaman, işler bu tablodan bulunacak gündüz gezegen saatlerine denk getirilmelidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:25:57]

SAAT PAZARTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür

SALI Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter

ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs

Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn

Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş

Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay

Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars Güneş Venüs Merkür Ay Satürn Jüpiter Mars

Tablo : 8 Bu tabloda gezegenlere ait gece saatleri verilmiştir. Günün gecesinde kişiye özel veya iki kişiye vefk yapılacağı, bir dua veya esma okunacağı zaman işler bu tablodan bulunacak gece gezegen saatlerine denk getirilmelidir.


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

GEZEGEN SAATLERİNİN NASIL BULUNACAĞI Gezegen saatleri tablosunda da görüleceği gibi gece ve gündüz saatleri bulunmaktadır, fakat bu gece ve gündüz saatleri bizim şu anda kullandığımız günün 1 saati 60 dakikaya denk gelen, 12 saat gece ve 12 saat gündüz olan sisteme uymamaktadır. Vefk ilminde Gün güneşin doğmasından güneşin bir sonraki gün tekrar doğmasına kadar olan zamandır. Gündüz güneşin doğmasından aynı gün akşam batmasına kadar olan zamandır. Gece ise güneşin batmasında ertesi gün tekrar doğmasına kadar olan zamandır. Gezegen gündüz saatini bulmak ve bunu bizim saatlerimize uydurmak istiyorsanız, namaz vakitlerini gösteren herhangi bir takvim bulunuz, bu takvimde işi yapacağınız gün şehrinizde güneşin karşısında yazan saat sabah namazının en son kılınabileceği saattir sizin için ise güneşin doğmasından 7 dakika önceyi gösteren saattir. (Dinimize göre güneş tam doğarken, güneş tam tepe noktasındayken ya da güneş tam batarken namaz kılmak haramdır) Kısacası güneşin doğmaya başladığı yani gündüzün başladığı saati bulabilmek için, işi yapacağınız gün şehrinizdeki namaz vakitlerini gösteren takvimde güneşin karşısında yazan saate 7 dakika ekleyiniz. Aynı şekilde güneşin batmaya başladığı saati, yani gecenin başlamaya başladığı saati bulmak isterseniz, aynı takvimi kullanıp akşamın karşısında yazan saate bakınız o da akşam namazının ilk kılınabileceği saattir, sizin için ise güneşin batmaya başladığı saatten 10 dakika sonrayı gösteren saattir o saatten 10 dakika çıkarınız, çünkü akşam namazı güneş battıktan sonra kılınır. Bu şekilde güneşin doğuş ve batış saatlerini alınız, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamanı dakikaya çeviriniz, elde ettiğiniz sayıyı 12'ye bölünüz, böylece o gün bir gündüz gezegen saatinin kaç dakika olduğunu bulursunuz. Gezegen gece saatlerini bulmak içinse yukarıda anlattığı şekilde güneşin bu sefer batış ve doğuş saatlerini alınız, batışından doğuşuna kadar olan zamanı dakikaya çeviriniz, elde ettiğiniz sayıyı 12'ye bölünüz böylece o gün bir gezegen gece saatinin kaç dakika olduğunu bulursunuz. Bir örnekle açıklamak gerekirse : 23 Ekim 2007 Salı İstanbul için Gezegen Gündüz saatlerini bulmak istersek. Güneş : 07:17 + 00:07 = 07:24 Güneşin doğuş saati. Akşam : 18:22 – 00:10 = 18:12 Güneşin batış saati. Buna göre 23 Ekim Salı günü güneş saat 07:24 da doğmaya başlıyor ve 18:12 de ise batmaya başlıyor. Güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamanı dakikaya çevirdik ve 648 dakikayı bulduk yani hesabını yaptığımız günün gündüzü 10 saat 48 dakikadır. Bulunan sayıyı 12'ye böldüğümüzde elde ettiğimiz sayı küsuratlıysa ve küsurat 0.5'ten aşağı ise aşağı olan tam sayıya yuvarlarız, küsurat 0.5'ten yukarı ise yukarı olan tam sayıya yuvarlarız, küsurat sadece saniyelerdir ve sonuca fazla bir etki etmez 648 sayısını 12'ye böldüğümüzde, küsurat çıkmayıp 54 çıktı. Yani bizim 60:00dakika olarak bildiğimiz her saat o gün gündüz için 54:00 dakikadır. 23 Ekim 2007 Salı İstanbul için Gezegen Gece saatlerini bulmak için 22 Ekim 2007 Pazartesi güneşin batış saati ile 23 Ekim 2007 Salı günü güneşin doğuş saatini alacağız.

http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:25:57]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Akşam : 18:24 – 00:10 = 18:14 Güneşin batış saati. 22 Ekim Güneş : 07.17 + 00:07 = 07:24 Güneşin doğuş saati. 23 Ekim Buna göre 22 Ekim Pazartesi güneş saat 18:14 de batmaya başlıyor ve 23 Ekim Salı günü saat 07:24 da doğmaya başlıyor. Güneşin batışından doğuşuna kadar olan saati dakikaya çevirdik ve 790 dakikayı bulduk, yani hesabını yaptığımız günün gecesi 13 saat 10 dakikadır. Bunu 12'ye bölersek 65:8333 dakikadır, yukarı olan tam sayıya yuvarlarız. Yani bizim 60:00 dakika olarak bildiğimiz her saat o gün, gece için 66:00 dakikadır. Bulduğunuz gündüz ve gece saatini topladığımızda bazen 119 dakikayı ya da 121 dakika gibi sayılar çıkar, bu 1 dakika eksik yada fazladır böyle olduğu zaman üzülmeyin çünkü bir gün öncenin gecesiyle bir gün sonranın gününü topluyorsunuz ya da yuvarlamadan dolayıdır. Bunu göz önünde bulundurarak işlerimize 4-5 dakika geç başlayıp 4-5 dakika erken bitirin ve yapacağınız işleri tehlikeye atmayın Bundan yola çıkarak

23 Ekim 2007 Salı için İstanbul GÜNDÜZ gezegen saatleri ve 23 Ekim 2007 Salı için İstanbul GECE gezegen saatleri aşağıdaki tablolarda olduğu gibi bulunur. GÜNDÜZ GEZEGEN SAATLERİ Saat 1. Gündüz Saati 2. Gündüz Saati 3. Gündüz Saati 4. Gündüz Saati 5. Gündüz Saati 6. Gündüz Saati 7. Gündüz Saati 8. Gündüz Saati 9. Gündüz Saati 10. Gündüz Saati 11. Gündüz Saati 12. Gündüz Saati

Başlama Saati 07:24 08:18 09:12 10:06 11:00 11:54 12:48 13:42 14:36 15:30 16:24 17:18

Bitiş Saati 08:18 09:12 10:06 11:00 11:54 12:48 13:42 14:36 15:30 16:24 17:18 18:12

Saatin Adı

Saat

MARS GÜNEŞ VENÜS MERKÜR AY SATÜRN JÜPİTER MARS GÜNEŞ VENÜS MERKÜR AY

1. Gece Saati 2. Gece Saati 3. Gece Saati 4. Gece Saati 5. Gece Saati 6. Gece Saati 7. Gece Saati 8. Gece Saati 9. Gece Saati 10. Gece Saati 11. Gece Saati 12. Gece Saati

Vefk yapılırken dua veya esma okunurken geceden kasıt bir önceki günün güneşin batmasından sonraki vakittir. Salı gecesi Pazartesi güneş battıktan sonradır, Pazartesi akşamıdır. Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak, http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:25:57]

GECE GEZEGEN SAATLERİ Başlama Saati 18:14 19:20 20:26 21:32 22:38 23:44 00:50 01:56 03:02 04:08 05:14 06:20

Bitiş Saati 19:20 20:26 21:32 22:38 23:44 00:50 01:56 03:02 04:08 05:14 06:20 07:26

Saatin Adı

VENÜS MERKÜR AY SATÜRN JÜPİTER MARS GÜNEŞ VENÜS MERKÜR AY MARS GÜNEŞ


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Burcu Yengeç, yönetici gezegeni ay olan biri için gündüz dua veya esma okumak gerekirse 23 Ekim Salı günü saat 11:00 ya da 17:18, gece okumak gerekirse 22 Ekim Pazartesi saat 20:26 ya da 04:08'da başlanmalıdır. Okuma veya herhangi bir iş için zaman seçerken, başarının artması için seçilecek zamanın gece yarısından sonraya denk getirilmelidir. Okumaya başlamadan dua, havas ve esma okurken dikkat edilecek hususları tekrar tekrar okumak gerekir. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:25:57]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 9-13 BURÇ ÖZELLİKLERİNİN DOST VE DÜŞMANLIĞI ÖZELLİK

DOSTU

DÜŞMANI

TOPRAK HAVA ATEŞ SU

SU ATEŞ HAVA TOPRAK

HAVA TOPRAK SU ATEŞ

Tablo : 9 Bu tabloda burçların özelliklerinin birbirlerine olan dostluğu ve düşmanlığı gösterilmiştir. Örneğin burcunun özelliği toprak olan biri, burcunun özelliği su olan biriyle kolayca anlaşır, burcunun özelliği hava olanla kolay anlaşamaz. İki kişinin birbirlerini sevmeleri için Vefk yapılıyorsa bu tablodaki burç özellikleri uyumu, (2, 4 ve 5) numaralı tablolardaki uyumlar varsa başarı şansı daha da artar.

http://www.vefkilimleri.com/tablo913.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:25:59]

YARARLI-ZARARLI VE UYUMLU GEZEGENLER YARALI GEZEGEN

ZARALI GEZEGEN

UYUMLU GEZEGEN

GÜNEŞ AY VENÜS JÜPİTER

SATÜRN MARS . .

MERKÜR . . .

Tablo : 10 Bu tabloda gezegenlerin yararlı ve zararlı olanları ile uyumlu olanı gösterilmiştir. Örneğin iyi bir iş yapmak isteniyorsa ve kişi hakkında hiçbir bilgimiz yoksa yaralı gezegenler olan Güneş, Ay, Venüs ya da Jüpiter saatlerinden birini seçeriz. Uyumlu gezegen yararlı gezegen ile yararlı ve iyi, zararlı gezegen ile zararlı ve kötü demektir.

GÜNLERİN GEZEGENLERİ İYİ VE KÖTÜ HİZMETLİLERİ GÜN

GEZEGEN

PAZAR PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ

GÜNEŞ AY MARS MERKÜR JÜPİTER VENÜS SATÜRN

İYİ KÖTÜ HİZMETLİ HİZMETLİ

RUKYAİL MEZHEB CEBRAİL EBYAD SEMSEMAİL AHMER MİKAİL BURKAN SARFİYAİL ŞEMHURAŞİN AYNİYAİL ZUBEA KESFİYAİL MEYMUN

Tablo : 11 Bu tabloda günlerin gezegenleri, iyi ve kötü hizmetlilerinin isimleri verilmiştir. Örneğin yönetici gezegeni Güneş olan birine bir şey yapmak dua havas veya esma okumak gerekirse bunu Pazar günü yapar iyi iş için Rukayil kötü iş için Mezheb adlı Meleği kullanırız. Vefk yapıldığı zaman, gezegenin gününe dikkat edilmeli ve vefkin yemini hazırlanırken o günün iyi ve ya kötü hizmetlisinin ismi de eklenmelidir.


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

UYUMLU GEZEGEN MERKÜR VE DİĞER GEZEGENLERİN İSTİSNAİ DURUMLARI

Pazar Gündüz :

Salı Gecesi :

2.saat Venüs : Hiçbir iş yapılmaz. 3.saat Merkür : İyi işler için uygundur. 4.saat Ay : Her iş için zor etki eden bir saattir. 10.saat Merkür : İyi işler için uygundur. 12.saat Satürn : Şer işler için uygundur.

4.saat Merkür : İyi işler için uygundur. 11.saat Merkür : Şer işler için uygundur. 12.saat Ay : Düşmana karşı yapılan her şey için çok uygun bir saattir.

Cuma Gündüz : 2.saat Merkür: İyi işler uygundur. 8.saat Ay : Kötü işler için uygundur.

Cuma Gecesi :

Çarşamba Gündüz :

8.saat Merkür : İyi işler için uygundur. 12.saat Jüpiter : Hem iyi hem kötü işler için uygundur.

1.saat ve 12.saat Merkür : Şer işler için uygundur.

1.saat Merkür : Hayırlı işler için uygundur. 8.saat Merkür : Şer işler için uygundur. 9.saat Ay : Kahır gibi işler için uygundur.

Cumartesi Gündüz :

Pazartesi Gündüz :

Çarşamba Gecesi :

6.saat Merkür : İyi işler için uygundur. 7.saat Ay : Şer işler için uygundur

7.saat Merkür : İyi işler için uygundur.

6.saat Merkür : Şer işler için uygundur.

Pazartesi Gecesi :

Perşembe Gündüz :

Pazar Gecesi :

Cumartesi Gecesi : 4. ve 11.saat Merkür : Şer işler için uygundur.

5.saat Merkür : İyi işler için uygundur. 10.saat Merkür : Şer işler için uygundur.

Salı Gündüz : 2. ve 7.saat Merkür : Şer işler için uygundur.

http://www.vefkilimleri.com/tablo913.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:25:59]

12.saat Merkür : Çok şerli iş olmaz.

Perşembe Gecesi : 3. ve 8. saat Merkür : İyi işler için uygundur. 4. ve 9. saat Ay : Düşman için her şey yapılabilir.


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

GEZEGENLERİN TÜTSÜLERİ GÜNEŞ

AY

SATÜRN

MARS

VENÜS

Sandal Sandal Misk Sandal Sandal Amber Misk Masteki Karanfil Misk Gül Ladeni Kafur Udu Hindi Sakız Karanfil Sandulis Öd Ağacı Öd Ağacı Ak Günlük Menekşe Safran Kaşirladen Zift Toprak Besbas Kara Katır Besbas Mistaki Sarı Bahar Günlük Tırnağı Safran . Keçi Kılı Katran . Kara . . . . Günlük Günlük . . . .

JÜPİTER

MERKÜR

Sandal Öd Ağacı Günlük Kafur Cavi

Öd Ağacı Günlük Cavi Sümbül Çam Sakızı

Mistaki

Kuş Dili

.

.

.

.

.

.

Tablo : 12 Bu tabloda hangi gezegen saatinde hangi tütsünün yakılması gerektiği gösterilmiştir. Örneğin Güneş saatinde iyi bir iş yapacağınız zaman, tütsü olarak Gül Ladeni ya da Amber, kötü bir şey yapacağınız zaman Kara Günlüğü seçersiniz. Yapacağınız vefki bulduğunuz kitapta vefk yapılırken kullanılacak tütsü adı verilmişse o tütsü kullanılmalıdır.

GEZEGENLERİN GÜÇLÜ VE GÜÇSÜZ OLDUĞU BURÇLAR GEZEGEN

GÜÇLÜ

GÜÇSÜZ

SATÜRN JÜPİTER MARS GÜNEŞ VENÜS MERKÜR AY

TERAZİ YENGEÇ OĞLAK KOÇ BALIK BAŞAK BOĞA

KOÇ OĞLAK YENGEÇ KOVA BAŞAK BALIK AKREP

Tablo : 13 Bu tabloda hangi gezegenlerin hangi burçlarda güçlü, hangi burçlarda güçsüz olduğu gösterilmiştir. Örneğin Satürn gezegeni, Terazi burcunda güçlü, Koç burcunda güçsüzdür. Yönetici gezegeni Ay olan birine bir şey yapmak Dua veya Esma okumak gerekirse elimizden geldiği kadar Boğa Burcunun tarihleri olan 21 Nisan – 20 Mayıs tarihlerini seçersek başarı şansımız artar elimizden geldiği kadar işi Ayın güçsüz olduğu Akrep Burcunun tarihleri olan 24 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasına denk getirmemeye çalışalım. Bazı kitaplarda karşılaştığınız vefklerde (Bu vefk Jüpiter gezegeni güçlü iken ya da şerefinde iken yapılır) gibi açıklamalar varsa bu tablodan yararlanılır.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo913.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:25:59]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 14 VEFKİN SEKİZ DERECESİ DERECE

SAYISAL DEĞER

1 inci Derece Vefkteki en küçük sayı 2 inci Vefkteki en büyük sayı Derece 3 üncü 1 inci derece ile 2 inci derecenin Derece toplamı Bir sütunun, bir satırın ya da bir 4 üncü köşeden diğer köşeye olan sayıların Derece toplamı 5 inci Vefkteki tüm satırların ya da tüm Derece sütunların toplamı 6 ıncı 4 üncü ve 5 inci dercelerin toplamı Derece 7 inci 6 ıncı derecenin 2 katı Derece

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (1 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

8 inci Derece

7 inci dercenin 2 inci derece ile çarpımı

Tablo : 14 Bu tabloda vefkin 8 derecesinin sayısal değerlerinin nasıl bulunacağı gösterilmiştir ve yanlarına terminolojideki isimleri yazılmıştır. Vefkin iyi ve kötü hizmetlilerinin isimlerini bulurken ve vefk için yemin oluşturulurken kullanılır.

VEFK'İN HİZMETLİLERİNİN İSİMLERİNİ BULMA USULÜ Bir vefk kaçlı olursa olsun yani bir sırasında kaç kare olursa olsun (ister 3, ister 4, isterse 5 kare…..…vs vs) 8 derecesi vardır. Her derecenin iyi işlerde kullanmak için, bir iyi (Ulvi) bir de kötü (Sufli) hizmetlisi vardır, ayrıca her derecenin kötü (Şer) işlerde kullanmak için yine kötü (Sufli) hizmetlisi vardır. Yani her vefkin iyi işlerde kullanmak için 8 iyi, 8 kötü ve kötü (şer) işlerde kullanmak için 8 olmak üzere toplam 24 hizmetlisi bulunmaktadır. Bunların isimlerini bulmak için önce bu 8 derecenin sayısal değerlerini bulmak gerekir. 14 numaralı tabloda gösterdiğimiz derecelerin nasıl bulunacağını aşağıdaki örnekle açıklayalım. Aşağıdaki örnek vefkin her sırasında 3 ev olduğu için 3'lü bir vefktir ve her vefkte olduğu gibi 8 derecesi vardır.

ÖRNEK VEFK 1 inci derece : 1 2 inci derece : 9 http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (2 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

4

9

2

3

5

7

8

1

6


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

3 üncü derece : 1 + 9 = 10 4 üncü derece : 15 5 inci derece : 15+15+15 = 45 6 ncı derece : 15 + 45 = 60 7 inci derece : 60 x 2 = 120 8 inci derece : 9 X 120 = 1080 Örnek vefkin derecelerinin sayısal değerleri yukarıdaki gibidir.Her derecenin iyi ve kötü hizmetlilerinin isimlerini bulmak ve istediğimiz işe onları yönlendirebilmek için, Vefkin bulunan 8 derecesinin sayısal değerlerinin her birine ayrı ayrı bazı işlemler yapmak gerekir. İyi (Ulvi) Hizmetli : Derecenin sayısal değerinden 41 sayısını çıkarırız, elde ettiğimiz sayıyı 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler….gibi matematiksel hanelere ayırırız ve Türkçe okunuşuna göre Ebced hesabı tablosundan harf karşılığını bulup kelimeyi oluşturduktan sonra, kelimenin sonuna çıkardığımız 41 sayısının karşılığı olan

takısını ekleriz.(Ayil) takısı 3 harften oluşur

41'dir. (Ayil) takısı aynı zamanda

ve Ebced hesabındaki toplam değeri

diye de yazılabilir.

Kötü (Sufli) Hizmetliler : İyi işlerde kullanmak için bulunacak kötü hizmetli için derecenin sayısal değerinden 316 sayısını çıkarırız, elde ettiğimiz sayıyı 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler..…gibi matematiksel hanelere ayırırız ve Türkçe okunuşuna göre Ebced hesabı tablosundan harf karşılığını bulup kelimeyi oluşturduktan sonra, kelimenin takısını ekleriz. Yuşin takısı 3 harften

sonuna çıkardığımız 316 sayısının karşılığı olan oluşur

ve Ebced hesabındaki toplam değeri 316'dır.

Şer işlerde kullanmak üzere kötü hizmetlileri : Derecelerin sayısal değerlerinden 319 sayısı çıkartılır, yine elde ettiğimiz sayıyı 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler..…gibi matematiksel hanelere ayırırız ve Türkçe okunuşuna göre Ebced hesabı tablosundan harf karşılığını bulup kelimeyi oluşturduktan sonra, kelimenin sonuna çıkardığımız 319 sayısının karşılığı olan Ebced hesabındaki toplam değeri 31 9 'dır.

takısını ekleriz. Tayşin takısı 3 harften oluşur

ve

Herhangi bir derecenin sayısal değerinden matematiksel olarak 41, 316 veya 319 çıkarmak mümkün değilse, iyi ve kötü hizmetlilerin ismini bulurken, tüm değerlere 361 sayısını eklememiz gerekir, daha sonra işlemlere devam ederiz. Bu sayıya Devri Felek denir Besmele-i Şerife'nin Ebced hesabıyla toplamı olan 19'un kendisiyle çarpımından elde edilir 19 x 19 = 361 Tüm bu anlattıklarımızı bir örnekle göstermek gerekirse: Örnek Vefkimize bakarsak 1,9,10,15….. gibi sayılar vardır ve bu sayılardan 41 yada 319'u çıkarmak mümkün değil, bunun için derecelerin hepsine 361 ekleriz ve aşağıdaki sayısal değerleri buluruz.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (3 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 inci derece : 361 + 1 = 362 2 inci derece : 361 + 9 = 370 3 üncü derece : 361 + 10 = 371 4 üncü derece : 361 + 15 = 376 5 inci derece : 361 + 45 = 406 6 ncı derece : 361 + 60 = 421 7 inci derece : 361 + 120 = 481 8 inci derece : 361 + 1080 = 1441

İYİ İŞLERDE GÖREVLENDİRMEK İÇİN İYİ HİZMETLİLER Her derecenin sayısal değerinden 41 sayısını çıkarırız 1 inci derece : 362 – 41 = 321 2 inci derece : 370 – 41 = 329 3 üncü derece : 371 – 41 = 330 4 üncü derece : 376 – 41 = 335 5 inci derece : 406 – 41 = 365 6 ncı derece : 421 – 41 = 380 7 inci derece : 481 – 41 = 440 8 inci derece : 1441 – 41 = 1400 321 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine açarsak 321, 300 – 20 – 1 çıkar (üçyüz yirmi bir) Kelimemizi oluşturmak için (18)numaralı tabloyu kullanacağız ve her sayının karşılığı olan harfleri sol taraftan alıp, sağ taraftan başlayarak yan yana koyacağız

300 için onun sonuna

20 için

1 için

koyduğumuzda

hecesinin buluruz,

takısını koyduğumuzda birinci

derecenin iyi hizmetlisinin ismi olan Diğer dereceleri matematiksel hanelerine açarsak 329, 2 inci derece : 300 – 20 – 9 (üçyüz yirmi dokuz) 330, 3 üncü derece : 300 – 30 (üçyüz otuz) 335, 4 üncü derece : 300 – 30 – 5 (üçyüz otuz beş) 365, 5 inci derece : 300 – 60 – 5 (üçyüz atmış beş) 380, 6 ncı derece : 300 – 80 (üçyüz seksen) 440, 7 inci derece : 400 – 40 (dörtyüz kırk) 1400, 8 inci derece : 1000 – 400 (bin dörtyüz) http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (4 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

buluruz ve okunuşu (Şekaayil)


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Yine (18) numaralı tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 iyi hizmetlinin adlarını aşağıdaki gibi buluruz.

İsimleri bulup harfleri yan yana getirdikten sonra, isimleri oluşturup okuma yöntemine geçmeden önce aşağıdaki uyarıları öğreniniz. 1. 15 nolu tablodan kalın ve ince harfleri gösteren tabloyu inceleyip bulduğunuz harflerden hangisinin ince, hangisinin kalın olduğunu tayin ediniz. tabloda göreceğiniz gibi, ince sessiz harflerin yanına (e) kalın sessiz harflerin yanına (a) koyup okuyacaksınız. 2. Ulama : Heceyi oluştururken ilk harfin sadece okunuşu ile kullanılması, sonraki harfin ise sadece sessiz bölümünün kullanılmasıdır ikinci harf ister ince ister kalın olsun fark etmez.

3.

Elif harfi ister kalın ister ince harften sonra gelsin önceki harfi kalınlaştırır, mesela ince harf olan

normalde (te) okunur ondan sonra elif harfi gelirse (ta) okunur, kalın harf olan sonra elif gelirse hafiften uzatarak (ğaa) okunur

normalde (ğa) okunur ondan

yine tek harf ve ona ulanacak harf kalınsa elif harfini

kalınlaştırır. Yine bir örnekle açıklayalım ilk harfimiz (elif) ikinci harfimiz (ta) ince harflerde (e) diye okunur.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (5 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

ise (at) diye okunur. Elif diğer


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

4. Ye harfi normalde hem sessiz hem de sesli harf olarak kullanılır bundan dolayı sıralamada (sıralama ilerde anlatılacak) tek harf ise sessiz ince harf olarak kullanılır ve ince harfler için ne yapılıyorsa ona da yapılır. Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (elif) (ya) diye okunur ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (be) (yeb) diye okunur. (ye) yine tek harfse ve ona ulanacak harf kalınsa (ye) harfini kalınlaştırır. Yine bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (ta) ise (yat) diye okunur. Çift harf ise ve ondan önce gelen harf ince ise sesli olarak kullanılır (Ye harfi sesli kullanıldığında-i-okunur) Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (be) ikinci harfimiz (ye) (bi) ve biraz uzatılarak ye ve i arası okunur. Ondan önce gelen harf Kalın ise sessiz olarak kullanılır. Mesela ilk harfimiz (ğa) ikinci harfimiz (ye) (ğay) diye okunur. İlk harfimiz (ta) ikinci harfimiz (ye) (tay) diye okunur.

Ve harfi de normalde hem sessiz hem de sesli harf olarak kullanılır bundan dolayı tek harf ise sessiz ince 5. harf olarak kullanılır ve ince harfler için ne yapılıyorsa ona da yapılır. Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (ve) ikinci harfimiz ( elif ) (va) diye okunur ilk harfimiz (ve) ikinci harfimiz (be) (veb) diye okunur. Çift harf ise ve ondan önce gelen harf ince ise sesli olarak kullanılır (ve harfi sesli kullanıldığında-u okunur) Bir örnekle anlatalım ilk harfimiz (be) ikinci harfimiz (ve) (bu) ve biraz uzatılarak ve ile u arası okunur. Ondan önce gelen harf kalın ise sessiz olarak kullanılır. Mesela ilk harfimiz (ğa) ikinci harfimiz (ve) (ğav) diye okunur. İlk harfimiz (ta) ikinci harfimiz (ve) ise (tav) diye okunur. 6. Bulduğumuz harfleri sınıflandıranız ve sıralamanız gerekir bunu yukarıdaki üçlü vefkin iyi hizmetlisinin birinci derecesinin ismine uyarlarsak.

1-3-5 numaralı harfler tek harfler, 2-4-6 numaralı harfler çift harflerdir. 7. Harfler ulandıktan sonra, eklerden (ayil, tayşin, yuşin) önce tek harf kalırsa ya da tek bir harf varsa yani ona ulanacak harf olmazsa ya da kalmazsa onu olduğu gibi kullanırız. İsimleri okuma yöntemi şudur, önce ince ve kalın harfleri tepit edeceğiz, sonra sağdan başlayarak tek tek numara vereceğiz, tekleri çiftlere ulayacağız, ekten önce tek harf kalırsa onu olduğu gibi kullanacağız, eki ekleyeceğiz ve ismi okuyacağız. Tüm bunları yukarıdaki üçlü vefkin iyi hizmetlisinin birinci derecesinin ismine uyarlarsak. 1. Ulamamız gereken tüm harfler incedir, bundan dolayı tüm harflerin yanına (e) koyarak okuyacağız. 2. Numaralama aşağıdaki gibidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (6 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1-3-5 tek, 2-4-6 çift harflerdir. 3. Ulamamız gereken harflerden, 1 nolu tek harf olan (şe) 2 nolu çift harf olan (ke) ye ulanır ve (şek) hecesi bulunur. 4. 3 ücü harf elif'tir ekten önceki son harf olduğu için onu hiç bir şeye ulamayız, olduğu gibi kullanırız, otomatik olarak bir önceki harfi ince ise kalınlaştırır sonuçta (şeka) hecesini buluruz. 5. Eklememiz gereken eki ekleriz (şekaayil) isimi buluruz. Daha kolay anlamanız için başka bir örnek verelim. Şöyle bir ismimiz olduğunu farz edelim

1. Oluşturulacak ismin harflerinden harfleri takıdır.

harfleri kalın,

harfleri ince

2.Numaralandıralım,

1-3-5-7 nolu harfler tek, 2-4-6 nolu harfler çifttir tekleri çiftlere ulayacağız. 3. 1 numaralı harfi 2 numaralı harfe ulayacağız, iki nolu harf (vav) dır bundan dolayı sesli harf olarak kullanacağız ve ulayacağız (ğu) hecesini bulacağız. 3 nolu harfi 4 nolu harfe ulayacağız, 4 nolu harf (ye) bundan dolayı ikinci hecemiz (ki) 5 nolu harfi 6 nolu harfe ulayacağız 5 nolu harfimiz (ye) ince, 6 nolu harfimiz (ke) incedir ularsak son hecemiz (yik) olur,(i'yi ye ile i arasında okuyacağız) ekten önce son bir harf kalıyor (he) ince dir onu da olduğu gibi kullanırız. Tüm heceleri sırasıyla yan yana koyar ve eki eklersek (ğukiyikheyuşin) ismini buluruz.

İYİ İŞLERDE GÖREVLENDİRMEK İÇİN KÖTÜ ( SUFLİ )HİZMETLİLER http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (7 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

İyi işlerde görevlendirmek üzere kötü hizmetlileri bulma usulü de şudur, 316 sayısı eksiltilir ve derecelerin sonuna Yuşin takısı eklenir. 1 inci derece : 362 – 316 = 46 2 inci derece : 370 – 316 = 54 3 üncü derece : 371 – 316 = 55 4 üncü derece : 376 – 316 = 60 5 inci derece : 406 – 316 = 90 6 ncı derece : 421 – 316 = 105 7 inci derece : 481 – 316 = 165 8 inci derece : 1441 – 316 = 1125 46 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine açarsak 46, 40 – 6 çıkar (kırk altı) Kelimemizi oluşturmak için yine (18) nolu tabloyu kullanacağız ve her sayının karşılığı olan harfleri sağdan başlayarak yan yana koyacağız

40 için

, 6 için

koyduğumuzda

hecesini buluruz ve onun sonuna

takısını koyduğumuzda birinci derecenin kötü hizmetlisinin ismi olan

i buluruz, okunuşu (Mevyuşin)

Diğer dereceleri matematiksel hanelerine açarsak. 54, 2 inci derece : 50 – 4 (elli dört) 55, 3 üncü derece : 50 – 5 (elli beş) 60, 4 üncü derece : 60 (altmış) 90, 5 inci derece : 90 (doksan) 105, 6 ncı derece : 100 – 5 (yüz beş) 165, 7 inci derece : 100 – 60 – 5 (yüz atmış beş) 1125, 8 inci derece : 1000 – 100 – 20 –5 (bin yüz yirmi beş) Yine (18) numaralı tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 kötü hizmetlinin adlarını aşağıdaki gibi buluruz.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (8 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KÖTÜ İŞLERDE GÖREVLENDİRMEK İÇİN KÖTÜ HİZMETLİLER Kötü işlerde görevlendirmek üzere kötü hizmetlileri bulma usulü de şudur, 319 sayısı eksiltilir ve derecelerin sonuna Tayşin takısı eklenir. 1 inci derece : 362 – 319 = 43 2 inci derece : 370 – 319 = 51 3 üncü derece : 371 – 319 = 52 4 üncü derece : 376 – 319 = 57 5 inci derece : 406 – 319 = 87 6 ncı derece : 421 – 319 = 102 7 inci derece : 481 – 319 = 162 8 inci derece : 1441 – 319 = 1122 43 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine açarsak 40 – 3 (kırk üç) Kelimemizi oluşturmak için (18) nolu tabloyu kullanacağız ve her sayının karşılığı olan harfleri sağdan başlayarak yan yana koyacağız

40 için

3 için

koyduğumuzda

hecesini buluruz ve onun sonuna

takısını koyduğumuzda birinci derecenin kötü hizmetlisinin ismi olan

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (9 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

buluruz okunuşu (mectayşin)


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Diğer dereceleri matematiksel hanelerine açarsak. 51, 2 inci derece : 50 – 1 (elli bir) 52, 3 üncü derece : 50 – 2 (elli iki) 57, 4 üncü derece : 50 – 7 (elli yedi) 87, 5 inci derece : 80 – 7 (seksen yedi) 102, 6 ncı derece : 100 – 2 (yüz iki) 162, 7 inci derece : 100 – 60 – 2 (yüz atmış iki) 1122, 8 inci derece : 1000 – 100 – 20 – 2 (bin yüz yirmi iki) Yine (18) numaralı tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 kötü hizmetlinin adlarını aşağıdaki gibi buluruz.

YEMİN Yeminin Türkçesi Ey Cebrail, sana selam olsun ey İsrafil, selam sana olsun ey Mikail, selam sana olsun ey Azrail selam sana olsun ve ey bu vefkin vekilleri ve hizmetlileri olan (Burada iyi işler için sonuna Ayil takısı eklediğimiz hizmetliler, çok kötü olmayan çağırma, etkileme, aşık etme gibi işler için İyi hizmetlilerle beraber sonuna Yuşin takısı eklediğimiz hizmetliler ve çok kötü işler için sadece sonuna Tayşin takısı eklediğimiz hizmetlilerin adı anılacak) size 4 büyük Meleğin ve (Burada vefke isim yazdıysak ismin, ayet yazdıysak ayetin,birden fazla isim yazdıysak isimlerin diyeceğiz) üzerine yemin ediyorum, beni duyun, davetime cevap verin ve bu günün hizmetlisi (Burada Vefki hangi gün yazdıysak o günün hizmetlisinin adını anacağız) ve yardımcısını (Burada Vefki hangi gün yazdıysak o günün hizmetlisinin yardımcısının adını anacağız) çağırın beraber bana vekalet edin ve (Burada onlara verdiğimiz vazifeyi http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (10 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

anacağız) Peygamberimiz Muhammed'in(SAV) hakkı için Allah'ın salatı ve selamı geceler ve gündüzler boyunca haşir ve karar gününe kadar onun üzerine olsun. Anında, anında, anında, acilen, acilen, acilen, saatinde, saatinde, saatinde.

Yeminin Arapçası

Yeminin Arapçasının Türkçe harflerle yazılışı Ecibu ya Cibril Aleyke Esselam ve ya İsrafil Aleyke Esselam ve ya Mikail Aleyke Esselam ve ya Azrail Aleyke Esselam ve ecibu ya muekkiline bi hazel vefk (1) aksemtu aleykum bi Melaiketül A'zam, esmeu ve ecibu da'veti ve ahdertum hadim hazel yevm (2) ve hadimehu (3) ma'en en tehduru makami ve takdeu haceti ve hiye ( 4) bi hakki ( 5 ) ve bi hurmeti nebiyyine ve seyyidine Muhammedin Sallallahu Tea'la aleyhi ve sellim madamal leyli ven nehar ila yemil haşri vel karar. El vahen, El vahen, El vahen, El acele, El acele, El acele, Es saete, Es saete, Es saete.

Numaralı yerlerde anılacak isimler 1. Burada iyi işler için sonuna Ayil takısı eklediğimiz hizmetliler çok kötü olmayan çağırma, etkileme, aşık etme gibi işler için, İyi hizmetlilerle beraber sonuna Yuşin takısı eklediğimiz hizmetliler ve çok kötü işler için sadece sonuna Tayşin takısı eklediğimiz hizmetlilerin adı anılacak. 2. Burada Vefki hangi gün yazdıysak, o günün hizmetlisinin adını anacağız. 3. Burada Vefki hangi gün yazdıysak o günün hizmetlisinin yardımcısının adını anacağız. 4. Burada onlara verdiğimiz vazifeyi anacağız. 5. Burada vefke isim yazdıysak ismin, ayet yazdıysak ayetin, birden fazla isim yazdıysak isimlerin diyeceğiz.

İSRAF - MEN ETME Bilindiği gibi dünyamızda başka bir boyutta bizimle beraber yaşayan, bizim gibi sosyal hayatları olan ve Kuran-i Kerim'de kendilerine özel bir Sure de ayrılan, Cin diye adlandırılan, aralarında insanlar gibi iyi ve kötüleri de olan bir http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (11 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

toplum bulunmaktadır. Bunlardan kafir olanlar, yapılan işlere müdahale eder ve işlerin başarıyla tamamlanmamasına sebep olurlar. Bundan dolayı bir işe başlamadan önce oradaki cinleri işlerimiz bitene kadar uzaklaştırmamız, işimiz bitince de geri gelmelerine müsaade etmemiz gerekir, bu uygulamaya Eski Türkçede ve Arapçada İsraf-ı imar, Türkçe de ise men etme denmektedir. Cinler bulundukları yerden uzaklaştırılıp daha sonra geri çağırılmazlarsa ya da çağırılmaları unutulursa işi yapana zarar veririler. Aşağıda vereceğimiz men etme aynı zamanda geri çağırma da içermektedir. Yapılacak işte eksik bir şey yapmamak için bir işe başlamadan yapılacak tüm işler adım adım bir kağıta yazılıp, daha sonra tek tek uygulanmalıdır.

Türkçesi Ey bu mekanın sahipleri, siz, büyükleriniz, küçükleriniz, kadınlarınız ve yardımcılarınız ile beraber bu mekandan ayrılmanız ve men edilmeniz için üzerinize yemin ediyorum. Tarişin'in, Tarişin'in, Mernuşin'in, Mernuşin'in, Revşin'in, Revşin'in, Barişin'in, Barişin'in hakkı için ne işime, ne okumama, ne yazmama nede dairelerime tecavüz edip kötülük yapmayın. Eğer işimi yapıp bitirene kadar burayı terk etmekte gecikirseniz, yeryüzü sizi sallasın, savaşçılar sizinle savaşsın, ruhlar sizi yerle bir etsin, Allah'ın isimleri size yarar sağlamasın ve gökyüzünden başlarınıza ateş ve kıvılcım yağmur gibi yağsın. İşimi bitirdikten sonra geri gelebilirsiniz. Bahin'in, Bahin'in hakkı için selametle. Her kim az bir şeyi ve işi yüceltir, değer verirse ve yaparsa nurlu yer onundur. Anında, anında, acil olarak, acil olarak, saatinde, saatinde.

Men Etmenin Arapçası

Men Etmenin Arapçasının Türkçe Harflerle yazılışı Aksemtu aleykum Eyyetuhel ümvarullezine fi hazel mekan, en ten'azilu ve tensarifu fi hazel mekan, entum ve kibarukum http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (12 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

ve siğarukum ve harimekum ve a'vanikum ve la fesadün fi ameli ve kıraeti ve kitabeti ve devairi. Bi hakki Tarişin, Tarişin, Mernuşin, Mernuşin, Revşin, Revşin, Barişin, Barişin. El Ardu bikum tercüf, vel Adiyyati bikum teğzif, vel Ervahu bikum taksif ve Esmaullahi tufitu bikum, ves semau tamturu min fevki ruusikum naran, şeraren, in teahhartum anil israfi min hazal mekan, hatta akdi haceti sümme terciune. Bahin, bahin, biselamin. Men Azze mikdarehu ve lehu Menar. El vahen, el vahen, el acele, el acele, es saate, es saate. Men etmeyi okuduktan sonra, işe başlamadan kendini koruma altına almak niyetiyle 8 adet Ayet El kürsi okunur, birinci bitince sağ tarafa üflenir ikincide sol tarafa, sonra sırasıyla, öne, arkaya, yukarıya, aşağıya üflenir, yedinci ile sağdan sola olmak üzere şahıs kendini daire içine alır ve sekizinci okunduktan sonra içine çekilir, böylece her yönden gelecek tehlikelerden korunulur, Bütün işler bitirilip kalkmadan önce 3 defa Zilzal Suresi eştata kelimesine kadar okunur her defasında eştata kelimesi 3 defa tekrar edilir.

ZİLZAL SURESİ'NİN ARAPÇA HARFLERLE YAZILIŞI

ZİLZAL SURESİNİN TÜRKÇE HARFLERLE YAZILIŞI Bismillahirrahmanirrahim İza zülziletil erdu zilzaleha ve ehracetül ardu eskaleha ve kalel insanü ma leha, yevme izin tühaddisu ahbareha, bi enne rabbeke evha leha, yevme izin yasdurun nasü eştaten, eştaten, eştaten. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (13 of 13) [05.05.2009 09:26:07]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 15-18 ARAPÇA HARFLERİN TÜRKÇE OKUNUŞLARI

Yine yemin meydana getirirken Kuran-ı Kerim okumayı ve bazı harflerin telafuzlarını bilmeyenler için :

harfinin okunuşu : Türkçe kullandığımız (he) harfidir.

harfinin okunuşu : Ağız dairesel açık, dil alt damağa yapışık olarak yumuşak ve acele etmeden (ha) denilmelidir.

harfinin okunuşu : Ağız dairesel açık, dil alt damağa yapışık olarak sert ve bir seferde (a') denilmelidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (1 of 5) [05.05.2009 09:26:11]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

harfinin okunuşu : Dil ön dişlerin arasına alınıp (se) denilir.

harfinin okunuşu : Ağız dairesel açık, dil serbest bırakılmış olarak sert, boğazın içinden bir seferde (ha) denilmelidir.

harfinin okunuşu : Dil ön dişlerin arasına alınıp (ze) denilir.

harfinin okunuşu : Dil ön dişlerin arasına konulur ve çekilirken bir seferde z ile d arası bir sesle (da) denilir.

harfinin okunuşu : Dil ön dişlerin arasına alınıp bir seferde boğazdan bir seferde kalınca (za) denir. Bu okunuşlar üzerinde çalışmadan Kur'an okumayı bilen biriyle pratik yapmakta yarar vardır. Çünkü Arapça dilinde bir harfin yanlış kullanımı başka manalar doğurabilir.

Tablo : 15 Bu tabloda Arapça harflerin Türkçe okunuşları verilmiştir. Vefk bittikten sonra, yemin ve hizmetlilerin isimleri oluşturulurken bu tablo kullanılacaktır.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (2 of 5) [05.05.2009 09:26:11]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

VEFKLERDE KULLANILAN ARAPÇA SAYILARIN YAZILIŞI

BÜYÜK EBCED HESABI

Tablo : 16 Bu tabloda vefklerin içine yazacağımız sayıların Arapça yazılışları verilmiştir. Burada 0, 4, 5, 9 sayılarına dikkat etmek lazımdır bu sayılar şu anda kullanılmamaktadır bunlar sayıların en eski halleridir sonra değişerek şu anda kullanılan halini almıştır ve halen son halleriyle kullanılmaktadır ama biz vefklerde en eski hallerini kullanacağız.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (3 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

Tablo : 18 Bu tabloda en çok kullanılan Büyük Ebced Hesabı tablosu verilmiştir, eğer bir uyarı yoksa ve Ebced hesabı ile terimi varsa bu tablodaki değerler kullanılır.


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

HEMZE'NİN HESAPLANMASI MELEKLERİN YAZILIŞI 1.

Ye'nin soluna gelirse hem

hesaplanır. Örneğin

2.

hem

toplamı 214 tür

sadece 1 olarak hesaplanır. Örneğin

3.

hem

hem

yani11 olarak

toplamı 37 dir.

yani 7 olarak hesaplanır. Örneğin

toplamı 847 dir.

Tablo : 17 Bu tabloda vefklerin 4 kenarına yazacağımız meleklerin isimlerinin Arapça yazılışları verilmiştir. Ya 4 ünün adı ya da isteğe göre tek tek yazılır. Herhangi bir kitapta bulduğunuz bir vefki yapmak isterseniz etrafına ne yazılmışsa onu yazacaksınız. Dördünün adı da yazılmak istenirse yukarıdaki sıralamaya uymak gerekir.

4.

Hemze ve sonra he varsa hem

olarak hesaplanır.Örneğin

5.

hem

yani 15

toplamı 56 dır.

yan yana olunca yani yani11 olarak hesaplanır. Örneğin

olarak yazılırsa hem toplamı 247 dir.

CEBRAİL (AS) : Aşık etmek, meşru bir davayı kazanmak, makam ve mevkide yükselmek, her türlü meşru talepler için yapılan vefkin etrafına yazılabilir. İSRAFİL (AS) : Zalim birini bulunduğu yerden kaçırmak, uzaklaştırmak, mevkisinden etmek, zulüm gören kendisine kötü şeyler yaptıran kocayı karısından, karısını kocasından ayırmak gibi amaçlarla yapılan vefkin etrafına yazılabilir. MİKAİL (AS) : Her türlü meşru işte başarı, bol rızık, işlerde bereket, bol müşteri kısaca maddi tüm meşru talepler için yapılan vefkin etrafına yazılabilir. AZRAİL (AS) : Düşmanın kahrı, ölümü, mahfı amacıyla yapılan vefin etrafına yazılabilir. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (4 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

hem


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (5 of 5) [05.05.2009 09:26:11]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 19-23 TABİATLARINA GÖRE HARFLER

EN BÜYÜK EBCED TABLOSU

Tablo : 19 Bu tabloda hangi harflerin hangi tabiata ait olduğu gösterilmiştir. Örneğin kullandığımız kelimelerde hava tabiatına ait harfler fazla ise havaya ait olan tüm harfleri kullanılır.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:26:15]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

CİNSİYETİNE GÖRE HARFLER

Tablo : 21 Bu tabloda hangi harflerin erkek tabiatı, hangi harflerin dişi tabiatından olduğu gösterilmiştir. Bulduğumuz kelimeyi kaç defa bast edeceğimizi bu tablodan buluruz.

Tablo : 20

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:26:15]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

TALEPLERİN ARAPÇA YAZILIŞI

Tablo : 22 Bu tabloda talep veya isteklerin Arapçaya tercüme edilmiş ve Ebced hesabıyla kolay toplanması için harf harf yazılmıştır.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:26:16]

BAST TABLOSU


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo : 23

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:26:16]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TABLO 24-28 GÜNLERİN ARAPÇA YAZILIŞLARI

GÜNLER GEZEGENLER VE ONLARIN İYİ KÖTÜ HİZMETLİLERİNİN TÜRKÇE YAZILIŞLARI GÜN

GEZEGEN

İYİ HİZMETLİ KÖTÜ HİZMETLİ

PAZAR

GÜNEŞ

RUKYAİL

MEZHEB

PAZARTESİ

AY

CEBRAİL

EBYAD

SALI

MARS

SEMSEMAİL

AHMER

ÇARŞAMBA

MERKÜR

MİKAİL

BURKAN

PERŞEMBE

JÜPİTER

SARFİYAİL

ŞEMHURAŞİN

CUMA

VENÜS

AYNİYAİL

ZUBEA

CUMARTESİ

SATÜRN

KESFİYAİL

MEYMUN

Tablo : 24

http://www.vefkilimleri.com/tablo2428.htm (1 of 2) [05.05.2009 09:26:18]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo : 25

GEZEGENLERİN ARAPÇA YAZILIŞLARI

GÜNLERİN İYİ HİZMETLİLERİNİN ARAPÇA YAZILIŞI

GÜNLERİN KÖTÜ HİZMETLİLERİNİN ARAPÇA YAZILIŞI

Tablo : 27

Tablo : 28

Tablo : 26

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo2428.htm (2 of 2) [05.05.2009 09:26:18]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

ÖRNEK UYGULAMA Buraya kadar bir vefk yapabilmeniz için gereken bütün bilgileri verdik, şimdi bu bilgilerin nasıl uygulanacağını bir örnekle anlatalım. 30 Haziranda doğmuş bir genç kız yaşı geldiği halde hayırlı bir evlilik yapamamıştır ve Dualarının çabuk kabul edilmesi için bütün Esma-ül Hüsnaların tecellilerini kendinde barındırın isim olan Allah(CC) ismi şerifinden yardım istemektedir. Yapılacak şey, Allah(CC) ismi şerifinin en çabuk etki eden 3'lü bir vefkini yapmak ve kıza taşıtmak sonra, ismi gerekli saatlerde, gerektiği adette okumaktır. Vefke başlamadan önce kitabın başındaki vefk yaparken, havas, dua ve esma okurken dikkat edilecek hususları bir daha okumak gerekir. Daha sonra bize lazım olacak bütün bilgileri gerekli olan tablolardan alıp vefki yapmaktır. 1. Vefk yapılacak kişi Yengeç burcundandır. (tablo no : 1) Ne tür bir vefk yapılacağı, hangi gün ve hangi saatte yapılacağı ve Esmanın ne zaman okunacağı bu özellikten anlaşılır. 2. Burcunun özelliği Su'dur. (tablo no : 4) Üçlü vefkin suya ait olanın yapılması gerektiği anlaşılır. 3. Burcunun yönetici gezegeni Ay'dır. (tablo no : 3) Vefkin ay saatinde yapılacağı, okunacak esmaların ya da duaların Ay saatine denk getirilmesi gerektiği anlaşılır. 4. Burcunun günü Pazartesi günü, gecesi Salı gecesidir.(tablo no : 6) Vefkin pazartesi günü ya da salı gecesi ay http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:26:21]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

saatinde yapılması, gerektiği anlaşılır. 5. Vefki Pazartesi günü ya da Salı gecesi Ay saatinde yapılabilir. Biz Salı gecesini seçersek (Pazartesi günü akşamına denk gelir) o günün iyi ve kötü hizmetlisi olan Cebrail ve Ebyad isimlerinin yeminde anılması gerektiği anlaşılır. (tablo no : 11) 6. Yönetici gezegeni Ay ve vefk ay saatinde yapılacağı için Ay'a ait bir tütsü seçilmesi gerektiği anlaşılır. Hayırlı iş olduğu için güzel koku olan Sandal'ı seçelim. (tablo no : 12) 7. Vefki salı gecesi yani pazartesi akşamı hangi saate yapacağını bulmak için (tablo no : 8 ve açıklaması) 23 Ekim 2007 Salı İstanbul için Gezegen Gece saatlerini bulmak için 22 Ekim 2007 Pazartesi güneşin batış saati ile 23 Ekim 2007 Salı günü güneşin doğuş saatini alacağız. Akşam : 18:24 – 00:10 = 18:14 Güneşin batış saati. 22 Ekim Güneş : 07:17 + 00:07 = 07:24 Güneşin doğuş saati. 23 Ekim Güneşin batışından doğuşuna kadar olan saati dakikaya çevirdik ve 790 dakikadır. 790 / 12 = 65:8333 yukarı olan tam sayıya yuvarladık ve 66 dakika yaptık. Güneşin battığı 18:14'e 66 dakika ekleyerek devam edersek 20:26'den 21:32'e kadar olan zamanın Salı gecesinin 3 üncü saatinin birinci ay saati ve 04:08'den 05:14'e kadar olan zamanın Salı gecesinin 10 uncu saatinin ikinci Ay saati olduğunu buluruz ve vefki bu saatlerden birinde yapmamız gerektiğini anlarız. Daha geç yapmamız lazım ki doğrusu da budur onun için 10 uncu saatte yaparız. 8. Dua, havas ve esma okurken dikkat edilecek hususlarla vefk yaparken dikkat edilecek hususlara uyarak, sandal tütsümüzü yakar, İsraf'ı ( Men Etme ) Ayet el Kürsi'leri okur Salı gecesi saat 04.08'te başlar (16) nolu tabloyu kullanarak Allah(CC) ismi şerifinin suya ait üçlü vefkini aşağıdaki gibi çizeriz.

http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:26:21]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

En küçük sayıdan başlayarak vefki yazdık sağdan sola, yukarıdan aşağı ve bir köşeden diğer köşeye olan sayıları topladık eşit çıktı o zaman vefki doğru yazdığımızı anladık. 9. Vefki yazdıktan sonra 8 derecesinin sayısal değerlerini ve hizmetlilerinin isimlerini bulmak için (tablo no : 14 ve açıklaması) Önce vefkin derecelerinin sayısal değerlerinin bulalım. (14) nolu tablodan sonraki Vefkin hizmetlilerini bulma usulünde belirttiğimiz gibi 1 inci derecenin sayısal değerinden 41, 316 veya 319 sayılarını çıkarmak mümkün olmadığı için, bütün sayılara 361 sayısını ekleyeceğiz. 1 inci derece : 18 + 361 = 379 2 inci derece : 26 + 361 = 387 3 üncü derece : 44 + 361 = 405 4 üncü derece : 66 + 361 = 427 5 inci derece : 198 + 361 = 559 6 ıncı derece : 264 + 361 = 625 7 inci derece : 528 + 361 = 889 8 inci derece : 13728 + 361 = 14089 İyi hizmetliler için bu değerlerden 41 sayısını çıkaralım 1 inci derece : 379 – 41 = 338 2 inci derece : 387 – 41 = 346 3 üncü derece : 405 – 41 = 364 4 üncü derece : 427 – 41 = 386 5 inci derece : 559 – 41 = 518 6 ıncı derece : 625 – 41 = 584 7 inci derece : 889 – 41 = 848 8 inci derece : 14089 – 41 = 14048 Bulduğumuz sayıları matematiksel hanelere ayıralım ve 18 nolu Ebced tablosundaki karşılıklarını yazalım ve sonuna

takısını ekleyelim.

(ŞE–LE–HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki 1 inci hizmetli için : 300 – 30 – 8 = harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ilk isim (ŞELHAYİL) olur.

(ŞE-ME-VE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki 2 inci hizmetli için : 300 – 40 – 6 = harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ikinci isim (ŞEMVAYİL) olur.

3 inci hizmetli için : 300 – 60 – 4 = http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

(ŞE-SE-DE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda üçüncü isim (ŞESDAYİL) olur.

(ŞE-FE-VE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki 4 inci hizmetli için : 300 – 80 – 6 = harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda dördüncü isim (ŞEFVAYİL) olur.

(SE-YE-HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki 5 inci hizmetli için : 500 – 10 – 8 = harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda beşci isim (SEYHAYİL) olur.

(SE–FE–DE) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki 6 inci hizmetli için : 500 – 80 – 4 = harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda altıncı isim (SEFDAYİL) olur.

(DA–ME–HA) sonuna Ayil takısını koyduktan sonra ilk iki 7 inci hizmetli için : 800 – 40 – 8 = harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ikinci isim (DAMHAYİL) olur.

(YE–DE–ĞA–ME–HA) sonuna Ayil 8 inci hizmetli için : 10 – 4 – 1000 – 40 – 8 = takısını koyduktan sonra ilk iki harfi ulayıp Türkçe karşılıklarıyla okuduğumuzda ikinci isim (YEDĞAMHAYİL) olur. 10 . Oluşturulacak Vefkin daha tesirli olması için Vefkin etrafına 4 büyük melek olan Cebrail(AS) İsrafil(AS) Azrail (AS) Mikail(AS) ın adlarını sırasıyla yazarız. (tablo no:17 ve açıklaması) Bu vefki bizi devamlı rahatsız eden, bize eziyet eden, kötülük yapan komşumuzu evinden çıkarmak için ya da devamlı zulüm gören kendisini zinaya zorlayan kocasını karısından ayırmak için yapıyor olsaydık sonlarına (yuşin) takısı eklediğimiz iyi işlerde görevlendirmek için kötü hizmetlilerin adını bulup onları Allah(CC) izniyle işimize yönlendirecektik. Bu vefki bizi öldürmeye and içmiş düşmanımızın helaki için yapmış olsaydık sonuna (tayşin) takısı eklediğimiz kötü işlerde görevlendirmek için kötü hizmetlilerin adını bulup onları Allah(CC) izniyle işimize yönlendirecektik. 11. Vefkin çizimini tamamladık şimdi Yemini oluşturalım (Yemin başlıklı bölüm)

YEMİN Yeminin Türkçesi Ey Cebrail, sana selam olsun ey İsrafil, sana selam olsun ey Azrail, sana selam olsun ey Mikail, sana selam olsun ve ey http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:26:21]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

bu vefkin vekilleri ve hizmetlileri olan Selhayil, Şemvayil, Şesdayil, Şefvayil, Seyhayil, Sefdayil, Damhayil ve Yedğamhayil size en yüce Meleklerin adı olan Cebrail(AS), Azrail(AS), Mikail(AS) ve İsrafil(AS) adına ve Allah(CC) ismi A'zamı üzerine yemin ediyorum, beni duyun, davetime cevap verin ve bu günün hizmetlisi olan Cebrail ve yardımcısı Ebyad'ı çağırın beraber bana vekalet edin ve bana hayırlı ve mutlu bir evlilik yapmam için yardım edin Peygamberimiz Muhammed'in (SAV) hakkı için Allah'ın(CC) salatı ve selamı geceler ve gündüzler boyunca haşir ve karar gününe kadar onun üzerine olsun. Anında, anında, anında, acilen, acilen, acilen, saatinde, saatinde, saatinde. Yeminin Arapçası

Yeminin Arapçasının Türkçe harflerle yazılışı Ecibu ya Cibril aleyke esselam ve ya İsrafil aleyke esselam ve ya Mikail aleyke esselam ve ya Azrail aleyke esselam ve ecibu ya muekkiline bi hazel vefk Selhayil, Şemvayil, Şesdayil, Şefvayil, Seyhayil, Sefdayil, Damhayil ve Yedğamhayil aksemtu aleykum bi Melaiketül A'zam, esmeu ve ecibu da'veti ve ahderu hadim hazel yevm Cebrail ve hadimehu Ebyad ma'en en tehduru makami ve takdeu haceti ve hiye Zevacel mesu'd ve bil hayr bi hakki Allah(CC) ve bi hurmeti nebiyyine ve seyyidine Muhammedin Sallallahu Tea'la aleyhi ve sellim madamal leyli ven nehar ila yemil haşri vel karar. El vahen, El vahen, El vahen, El acele, El acele, El acele, Es saete, Es saete, Es saete. 12 . Düzenlediğimiz Yemini okuruz, vefk'i Sandal tütsüsü ile tütsüleriz ve katlarız üzerimizde taşımaya başlarız ve Allah(CC) İsmi Şerifini seçtiğimiz Ay saatinde vefkin adedi olan 66 sefer istediğimiz olana kadar okuruz . ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-Jhttp://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:26:21]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

K-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:26:21]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

ESMA ÜL HÜSNA Bilindiği gibi Allah'ın(CC) güzel isimleri (Esma-ül Hüsna)'sı vardır. Bu husus Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (CC) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır(CC) En güzel isimler(Esma-ül Hüsna) O'na mahsustur”“De ki ister Allah(CC) diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O'na mahsustur”“Allah(CC) kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur” Meşhur hadis kitaplarında.“Şüphesiz Allah'ın(CC) 99 ismi vardır, kim bunları ezberleyip manasını düşünerek sonuna kadar sayarsa cennete girer”Hadisiyle Allah'ın(CC) 99 ismi olduğunu anlıyoruz. Allah'ın(CC) isimlerinin her birinin sözlük anlamı vardır. Bu isimler Allah'ın(CC) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Allah'tan(CC) bir dilekte bulunacakları zaman veya dua edecekleri zaman genellikle Allah'ın(CC) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunurlar ve dua ederler. Örneğin bol rızık istemek için O'nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O'nun Rahim, Gafur ve Afuv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O'nun Vasi' ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna'nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah'ın(CC) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. İşte buna Esma-ül Hüsna'nın Havassı (hususiyetleri, özellikleri) denirBunlardan yola çıkarak İslam Alimleri ve Mutasavvıflar bu konu üzerinde

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:26:23]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

eserler yazmışlardır, bunlardan biri de Osmanlı ilim adamı, mutasavvıf yazar Bayramiyye Tarikatı Şeyhi İbni İsayı Saruhani'dir.Kitapta her ismin günün hangi saatinde kaç defa okunacağı belirtilmiştir. Aşağıda 3'lü vefklerini verdiğimiz Esmaları kurallarına göre yaptıktan sonra o Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah'ın(CC) izni ile başarı kaçınılmazdır.

OKUNMAK İSTENEN ESMA'NIN ETKİSİNİ ARTTIRMA YÖNTEMİ Okunan Esma-ül Hüsna'ların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu tabloda harfler yine Ebced sırasına göre dizilmiştir, sayısal değerler verilirken, Ebced değerlerinin Arapça yazılışlarının harflerinin sayısal değerleri toplamı alınmıştır. Örneğin Elif – Ehad, Be – İsneyn, Cim – Selesa gibi. Uygulama şöyledir, seçilen isimin değeri aşağıdaki en büyük Ebced tablosuyla hesaplanır, bulunan değerin devamlı olarak bir kalana kadar yarısı alınır ve tümü toplanır ve adedi kadar okunur.Bu işlem bütün Esmalara uygulanabilir. Sayının 2'ye tam bölünüp bölünmemesinin önemi yoktur. Sayı bölündüğü zaman bir fazlası alınır diğer bölünmelerde bir eksiği alınır ve böylece bir kalana kadar yarılanır.

EN BÜYÜK EBCED TABLOSU

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:26:23]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

İsmi okunmak istenirse +

Toplam : 697 dir.

697 348 Yarısını ekleyelim ve devam edelim 174 87 44 22 11 5 3 1

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:26:23]

+

+


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Bütün adetlerin toplamı : 1392 tür El Rezzak İsmi 1392 defa okunursa isim daha tesirli olur.

OKUNACAK SAATLER : GÜNEŞ : Allah, El Rahmanu, El Rahimu El Meliku, El Selamu, El Haliku, El Bariu, El Basitu, El Rafiu, El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu, El Celilu, El Baisu, El Muhsi, El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, El Ganiyyu, El Maniu, El Nuru, El Hadiu, El Bakiu, El Reşidu, El Saburu. JÜPİTER : El Kudüsu, El Müheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, El Semiu, El Kebiru, El Mucibu, El Şehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, El Samedu, El Tevvabu ,El Muksitu, El Camiu, El Bediu VENÜS : El Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, El Rezzaku, El Latifu, El Şekuru, El Hasibu, El Kerimu, El rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muğni, El Varisu. MARS : El Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, El Darru. AY : El Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu. MERKÜR : El Fettahu, El Azimu, El Muidu, El Raufu,Malik el Mülk. SATÜRN : El Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, El Zahiru, El Muteali, El Nuru. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsnas ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:26:23]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

ESMA ÜL HÜSNA'NIN ANLAMLARI Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır. Er Rahman – 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir. Er Rahim – 258

Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.

El Melik – 90 Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir. Es Selam – 131 Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:26:37]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Mü'min – 137

Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.

El Muheymin – 145

Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.

El Aziz – 94

yüce ve en üstün olan demektir.

Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en

El Cebbar – 206 Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan demektir. El Mütekebbir – 662

Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.

El Halik – 731 eşi olmayan demektir.

El Bari – 214

uygun yaratan demektir.

Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine

El Musavvir – 336

Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler

ve en güzel şekiller veren demektir.

El Gaffar – 1281

ve bağışlayan demektir.

Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten

El Kahhar – 306

Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.

El Vehhab – 14

Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve

Er Rezzak – 308

Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren

El Fettah – 489

Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak

çok bağışlayan demektir ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. için kapıları hikmetle açan demektir.

El Alim – 150

olan demektir.

El Kabid – 903

Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi

daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Basıt – 72 veren demektir.

El Hafid – 1481

azaltan, zillete düşüren demektir.

İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini

Er Rafi – 351

Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.

El Muiz – 117

İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir

El Muzil – 770

adileştiren demektir.

Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden,

Es Semi'u – 180

İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm dualarını

El Basir – 302

Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir

duyan demektir.

El Hakem – 68 Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir. El Adl – 104

Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir

El Latif – 129

Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren

El Habir – 812

Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.

ve bunları karşılıksız yapan demektir.

El Halim – 88

Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.

El Azim – 1020 olmayan demektir.

Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri

El Gafur – 1286

Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen

Eş Şekur – 526

Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap

El Aliyyu – 110

Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.

affı, mağfireti çok demektir.

veren demektir.

El Kebir – 232

ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (3 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Hafiz – 998

ve belalardan koruyan demektir.

Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen

El Mukit – 550

Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.

El Hasib – 80

Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.

El Celil – 73

Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.

El Kerim – 270

Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız

Er Rakib – 312

Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi

yapan demektir.

başlarına bırakmayan demektir.

El Mucib – 55

veren demektir.

El Vasiu – 137

Kullarının kendisine yaptığı bütün dua ve niyazlara karşılık

tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.

İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz,

El Hakim – 78 Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir. El Vedud – 20

sevilmeye tek layık olan demektir.

El Mecid – 57

şeye galip olan demektir.

El Bais – 573

Peygamberler gönderen demektir.

Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve Şanı büyük, şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için

Eş Şehid – 319

Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.

El Hak – 108

Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.

El Vekil – 66

ve her isteklerine vekalet eden demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (4 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Kavi – 116

Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir

El Metin – 500

Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine

güvenilen demektir.

El Veli – 46

Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.

El Hamid – 62

Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür

ettiği, şükür ve hamde tek layık olan demektir.

El Muhsi – 148

Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle

bilen demektir.

El Mubdi – 57

Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak

yaratan demektir.

El Muid – 124

Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.

El Muhyi – 68

Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat, sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.

El Mumit – 490 El Hay – 18

her şeye gücü yeten demektir.

Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir. Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve

El Kayyum – 156

gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.

El Vacid – 14

Vücuda getiren, zengin ve daima mevcut olan demektir.

El Macid – 48

Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve

cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.

El Vahid – 19

ortağı olmayan demektir.

Es Samed – 134

Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve

ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.

El Kadir – 305 sahibi demektir.

El Muktedir – 744

istediğini yapmaya gücü yeten demektir. http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (5 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son

Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Mukaddim – 184

İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini

arttıran demektir.

El Muahhir – 847 İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir. El Evvel – 37 El Ahir – 801

edecek, ebedi olan demektir.

Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir. Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam

Ez Zahir – 1106

Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan,

varlığından şüphe duyulmayan demektir.

El Muteali – 551

Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz

hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.

El Batın – 62 Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir. El Vali – 47 Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir. El Berr – 202

Kullarına karşı çok şefkatli, lütfu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.

Et Tevvab – 409

Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.

El Muntekim – 630 Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan demektir El Afuvv – 156

Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve

affedecek olan demektir.

Er Rauf – 287

Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları

esirgeyen ve lütufkar demektir.

Malikül Mülk – 212

onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.

Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve

Zul - Celali Vel İkram – 1100 Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (6 of 8) [05.05.2009 09:26:37]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Muksit – 209 Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir. El Cami – 114

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya

getiren demektir.

El Gani – 1060 Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç olan demektir. El Muğni – 1100

İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını

gideren demektir.

El Mani' – 161

Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.

Ed Darr – 1001

Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela

En Nafi' – 201

Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.

ve zarar veren demektir.

En Nur – 256

Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran,

alemleri aydınlatan demektir.

El Hadi – 20

Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.

El Bedi' – 86

Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.

El Baki – 113

Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir

El Varis – 707

Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes öldüktan sonra

her şey onun olacak demektir.

Er Reşid – 514

sebebe göre sonuçlandıran demektir.

Es Sabur – 298

tövbe etmelerinin bekleyen demektir.

Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:26:37]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:26:37]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nı 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

ESMA ÜL HÜSNA'NIN 3 LÜ VEFKLERİ Aşağıdaki 3'lü Vefk Su grubuna ait Vefktir, diğer vefkler su grubuna ait vefkten türetilir. Toprak Vefki için su vefkini 90 derece sağa çevirip öyle yazmamız gerekir. Ateş vefki için 180 derece ve hava vefki için 270 derce çevirmemiz gerekir. Örneğin : Burcunun özelliği Su olan biri el Melik isminin vefkini yapacağı zaman aşağıdaki vefkin aynısını yapar o da El Meliku ( 90 )

27 32 31 34 30 26 29 28 33

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:26:43]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Burcunun özelliği Toprak olan biri 90 derece sağa çevirir o da El Meliku ( 90 )

29 34 27 28 30 32 33 26 31 Burcunun özelliği Ateş olan biri Su vefkini180 derece sağa çevirir o da : El Meliku ( 90 )

33 28 29 28 30 34 31 32 27 Burcunun özelliği Hava olan biri Su vefkini 270 derece sağa çevirir o da : El Meliku ( 90 )

31 26 33 32 30 28 27 34 29 http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:26:43]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

ESMA ÜL HÜSNA'NIN HAVASSLARI Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar. Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret'te Allah'ın(CC) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur. Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın(CC) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar. Ya Melik : Dünyada ve Ahiret'te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur. Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah'ın(CC) izniyle iyileşir. Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur. Ya Mü'min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir. Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır. Ya Aziz : Dünya ve Ahiret'te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz. Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur, düşmanlarından intikam alır. Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar. Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur. Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur. Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir. Ya Gaffar : Tüm günahları af olur, bağışlanır, Allah(CC) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur. Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner. Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur. Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah'tan(CC) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur. Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder. Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir. Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir. Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar. Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur. Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir. Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir. Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar. Ya Semi : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir. Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz. Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur. Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir. Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur. Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler. Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz. Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar. http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (3 of 8) [05.05.2009 09:26:43]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur. Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar. Aliy : Dereceleri artar, isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir. Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer. Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur. Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar. Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez. Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir. Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur. Rakib : Allah'ın(CC) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur. Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez. Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar. Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur. Vedud : Allah'ın ve tüm insanların sevgisini kazanır. Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez. Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar. Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır. Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür. Vekil : Allah'ın(CC) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur. Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder. Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurtulur. Veli : Her işinde Allah'ın(CC) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar. Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir. Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır. Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır. Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır. Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur. Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur. Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür. Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur. Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir. Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır. Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır. Samed : Allah'tan(CC) başka hiç kimseye muhtaç olmaz. Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur. Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur. Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir. Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır. Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur. Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömre sahip olur. Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener. Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur. Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, hekes işini yapar. Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur. Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz. Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir. Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur. Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah(CC) bütün günahlarını affeder.

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (4 of 8) [05.05.2009 09:26:43]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez. Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz. Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur. Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir. Cami : Küsleri birleştirir, karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir. Gani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir. Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir. Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur. Darr : Düşmanları cezalandırır. Nafi : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar. Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır. Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir. Bedi'u : Çalıştığı işte Allah'ın(CC) yardımıyla yükselir. Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur. Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar. Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur. Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.

ER RAHMAN ( 298 )

ALLAH ( 66 )

19 26

24 22

23 18

21

20

25

596 2086 1788

ER RAHİM ( 258 )

EL KUDDUS ( 170 )

EL MELİK ( 90 )

2682 1490 298

83 90

88 86

87 82

27 3

32 30

31 26

1192 894 2384

85

84

89

29

28

33

340 1190 1020 1530 850 680

170

510 1360

EL AZİZ ( 94 )

EL CABBAR ( 206 )

EL MUTEKEBBİR ( 662 )

EL HALIK ( 731 )

EL BARİ ( 214)

188 658 564

412 1442 1236

1324 4634 3972

1462 5117 4386

428 1498 1284

5958 3310

6579 3655 731

846 470

94

376 282 752 EL VEHHAB ( 14 )

28

98

84

126

70

14

56

42

112

1854 1030 206 824

618 1648

662

2648 1986 5296

2924 2193 5848

EL FETTAH ( 489 )

EL ALİM ( 150 )

ER REZZAK ( 308 )

1926 1070 214 856

642 1712

EL MUHEYMİN ( 145 )

ES SELAM ( 131 )

262

917

786

290

1015

870

1179

655

131

1305

725

145

524

393

1048

580

435

1160

EL KAHHAR ( 306 )

EL MUSAVVİR ( 336 )

672

2352

2016

99

104

103

3024

1680

336

106

102

98

1344

1008

2688

101

100

105

EL KABID ( 903 )

ER RAFI' ( 351 )

EL BASIT ( 72 )

160

165

164

47

52

51

298 303 302

21

26

25

114

119

118

2772 1540 308

167

163

159

54

50

46

305 301 297

28

24

20

121

117

113

1232 924 2464

162

161

166

49

48

53

300 299 304

23

22

27

116

115

120

616 2156 1848

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (5 of 8) [05.05.2009 09:26:43]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EL MUIZ ( 117 )

EL MUZILL ( 770 )

ES SEMİ' ( 180 )

EL HABIR ( 812 )

EL BASIR ( 302 )

EL HAKEM ( 68 )

604 2114 1812

136 476 408

208

728

624

1624 5684 4872

936

520

104

7308 4060

416

312

832

3248 2436 6496

EL ADL ( 104 )

36

41

40

1540 5390 4620

57

62

61

43

39

35

6930 3850 770

64

60

56

2718 1510 302

612 340

38

37

42

3080 3210 6160

59

58

63

1208 906 2416

272 204 544

68

EL MUKIT ( 550 )

EL KEBİR ( 232 )

EL HALIM ( 88 )

EL AZIM ( 1020 )

EL GAFUR ( 1286 )

EŞ ŞEKUR ( 526 )

EL ALI ( 110 )

176 616 528 792 440 88

337 342 341

2572 9002 7716

1052 3682 3156

220 770 660

464

1624

1392

344 340 336

11574 6430 1286

4734 2630 526

990 550 110

2088

1160

232

352 264 704

339 338 343

5144 3858 10288

2104 1578 4208

440 330 880

928

696

1856

EL HASİB ( 80 )

EL CELİL ( 73 )

EL KERİM ( 270 )

EL RAKİB ( 312 )

EL MUCİB ( 55 )

160 560 480

146 511 438

87

92

91

101 106 105

110 385 330

720 400

657 365

94

90

86

108 104 100

495 275

89

88

93

103 102 107

220 165 440

EL HAK ( 108 )

EL VEKİL ( 66 )

80

73

320 240 640

292 219 584

EL MECİD ( 57 )

EL BAİS ( 573 )

EŞ ŞEHİD ( 319 )

16

21

20

188 193 192

23

19

15

195 191 187

2871 1595

18

17

22

190 189 194

1276

EL MUHSİ ( 148 )

124 434 372

296 1036 888

62

248 186 496

1332 740 592

957

148

444 1184

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (6 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

4950 2750

550

2200 1650 4400 EL VEDUD ( 20 )

274

959

822

40

140

120

1233

685

137

180

100

20

548

411

1096

80

60

160

EL VELİ ( 46 )

EL KAVİ ( 116 )

33

38

37

19

24

23

232

812

696

92

322

276

319

40

36

32

26

22

18

1044

580

116

414

230

46

2552

35

34

39

21

20

25

464

348

928

184

138

368

2233 1914

EL MUİD ( 124 )

EL MUBDİ ( 57 )

EL HAMİD ( 62 )

558 310

638

1100 3850 3300

EL VASİ' ( 137 )

55

812

16

21

20

23

19

15

18

17

22

248

868 744

1116 620 124 496

372 992

136 476 408 612 340

ELKAYYUM ( 156 )

EL MUMİT ( 490)

EL MUHYİ ( 68 )

68

272 204 544

980

3430

2940

49

54

53

4410

2450

490

56

52

48

1960

1470

3920

51

50

55


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EL MACİD ( 48 )

EL VACİD ( 14 )

28 126

98 70

84 14

13

18

17

38

133

114

26

91

78

20

16

12

171

95

19

117

65

13

56

42

112

15

14

19

76

57

152

52

39

104

1694 5929 5082

EL AHİR ( 801 )

EL EVVEL ( 37 )

EL MUAHHİR ( 847 )

74

259 222

7623 4235 847

333 185

3388 2541 6776

148 111 296

EL TEVVAB ( 409 )

EL MUNTAKIM ( 630 )

818 2863 2454

207 212 211

3681 2045 409

37

214 210 206

EL KADİR ( 305 )

EL SAMED ( 134 )

EL AHAD ( 13 )

EL VAHİD ( 19 )

938

804

610

2135

1830

368

1206 670

134

2745

1525

305

1656

920

184

1220

915

2440

736

552

1472

268 536

402 1072

EL ZAHİR ( 1106 )

EL BATIN ( 62 )

269

268

2212 7742 6636

124 434 372

271

267

263

9954 5530 1106

558 310

266

265

270

4424 3318 8848

248 186 496

ER RAUF ( 287 )

MALIK EL MULK ( 212 )

574 2009 1722

424 1484 1272

49 56 51

54 52 50

53 48 55

2583 1435 287 1148 861 2296

62

1908 1060 212 848

636 1696

1288 1104

EL BER ( 202 )

EL VALİ ( 47 )

264

EL AFUV ( 156 )

EL MUKADDİM ( 184 )

94

329

282

423

235

47

188

141

376

404 1414 1212 1818 1010 202 808

606 1616 EL CAMİ ( 114 )

ZELCELALİ VEL İKRAM (1100 )

2200

7700

6600

35

40

39

9900

5500

1100

42

38

34

4400

3300

8800

37

36

41

1636 1227 3272

209 208 213

EL GANI ( 1060 )

EL MUGNI ( 1100 )

2120 7420 6360

2200 7700 6600

322

1127

966

2002 7007 6006

64

69

68

512

1792

1536

172

602

516

9540 5300 1060

9900 5500 1100

1449

805

161

9009 5005 1001

71

67

63

2304

1280

256

774

430

86

4240 3180 8480

4400 3300 8800

644

483

1288

4004 3003 8008

66

65

70

1024

768

2048

344

258

688

EL BAKI ( 113 )

EL VARIS ( 707 )

ER REŞİD ( 514 )

ES SABUR ( 298 )

1414 4949 4242

1028 3598 3084

596 2086 1788

6363 3535 707

4626 2570

2828 2121 5656

2056 1542 4112

226

791 678

1017 565 113 452

339 904

EL MANI' ( 161 )

514

EN NUR ( 256 )

EN NAFI' ( 201 )

ED DAR ( 1001 )

2682 1490 298 1192 894 2384

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nı 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma )

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

EL BEDİ' ( 86 )


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:26:43]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Buçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

YÜKSELEN BURÇ TABLOLARI Bazen herhangi bir yerde karşılaşacağınız vefkte (Bu vefk yükselen burç Koç iken “yada Tali'i Hamel iken” yapılır) gibi açıklamalar varsa bu tablodan yararlanılır.

1 Ocak-14 Ocak

15 Ocak-31 Ocak

1 Şubat-14 Şubat

15 Şubat-29 Şubat

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

00:30-03:50 03:50-05:35 05:35-07:50 07:50-09:25 09:25-10:45 10:45-11:55 11:55-13:10 13:10-14:50 14:50-17:05 17:05-19:30 19:30-22:05 22:05-00:30

TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK

02:05-04:35 04:35-06:50 06:50-07:25 07:25-08:45 08:45-10:55 10:25-12:10 12:10-13:50 13:50-16:05 16:05-17:30 17:30-20:05 20:05-23:30 23:30-02:05

AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ

01:05-03:35 03:35-05:50 05:50-07:25 07:25-08:45 08:45-09:55 09:55-11:10 11:10-12:50 12:50-15:05 15:05-17:30 17:30-20:05 20:05-22:30 22:30-01:05

AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ

00:05-02:35 02:35-04:50 04:50-06:25 06:25-07:45 07:45-08:55 08:55-10:10 10:10-11:50 11:50-14:05 14:05-16:30 16:30-19:05 19:05-21:30 21:30-00:05

AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:26:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 Mart-14 Mart

15 Mart-31 Mart

1 Nisan- 14 Nisan

15 Nisan-30 Nisan

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

01:35-03:50 03:50-05:25 05:25-06:45 06:45-07:55 07:55-09:10 09:10-10:50 10:50-13:05 13:05-15:30 15:30-18:05 18:05-20:30 20:30-23:05 23:05-01:35

YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP

00:35-02:50 02:50-04_25 04:25-05:45 05:45-06:55 06:55-08:10 08:10-09:50 09:50-12:05 12:05-14:30 14:30-17:05 17:05-19:30 19:30-22:05 22:05-00:35

YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP

01:50-03:25 03:25-04:45 04:45-05:55 05:55-07:10 07:10-08:50 08:50-11:05 11:05-13:30 13:30-16:05 16:05-18:30 18:30-21:05 21:05-23:35 23:35-01:50

OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY

00:30-02:55 02:55-03:45 03:45-04:55 04:55-06:10 06:10-07:50 07:50-10:05 10:05-12:30 12:30-15:05 15:05-17:30 17:30-20:05 20:05-22:35 22:35-00:30

OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY

1 Mayıs-14 Mayıs

15 Mayıs-31 Mayıs

1 Haziran-14 Haziran

15 Haziran-30 Haziran

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

01:25-02:45 02:45-03:55 03:55-05:10 05:10-06:50 06:50-09:05 09:05-11:30 11:30-14:05 14:05-16:30 16:30-19:05 19:05-21:35 21:35-23:50 23:50-01:25

KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK

00:25-01:45 01:45-02:55 02:55-04:10 04:10-05:50 05:50-08:05 08:05-10:30 10:30-13:05 13:05-15:30 15:30-18:05 18:05-20:35 20:35-22:50 22:50-00:05

KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK

00:45-01:55 01:55-03:10 03:10-04:50 04:50-07:05 07:05-09:30 09:30-12:05 12:05-14:30 14:30-17:05 17:05-19:35 19:35-21:50 21:50-23:25 23:25-00-45

BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA

00:55-02:10 02:10-03:50 03:50-06:05 06:05-08:30 08:30-11:05 11:05-13:30 13:30-16:05 16:05-18:35 18:35-20:50 20:50-22:25 22:25-23:45 23:45:00:55

KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:26:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 Temmuz-14 Temmuz

15 Temmuz-31 Temmuz

1 Ağustos-14 Ağustos

15 Ağustos-31 Ağustos

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

01.10 – 02.50 02.50 – 05.05 05.05 – 07.30 07.30 – 10.05 10.05 – 12.30 12.30 – 15.05 15.05 – 17.35 17.35 – 19.50 19.50 – 21.25 21.25 – 22.45 22.45 – 23.55 23.55 – 01.10

BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ

00.10 – 01.50 01.50 – 04.05 04.05 – 06.30 06.30 – 09.05 09.05 – 11.30 11.30 – 14.05 14.05 – 16.35 16.35 – 18.50 18.50 – 20.25 20.25 – 21.45 21.45 – 22.55 22.55 – 00.10

BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ

00.50 – 03.05 03.05 – 05.30 05.30 – 08.05 08.05 – 10.30 10.30 – 13.05 13.05 – 15.35 15.35 – 17.50 17.50 – 19.25 19.25 – 20.45 20.45 – 21.55 21.55 – 23.10 23.10 – 00.50

İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA

02.05 – 04.30 04.30 – 07.05 07.05 – 09.30 09.30 – 12.05 12.05 – 14.35 14.35 – 16.50 16.50 – 18.25 18.25 – 19.45 19.45 – 20.55 20.55 – 22.10 22.10 – 23.50 23.50 – 02.05

YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER

1 Eylül-14 Eylül

15 Eylül-30 Eylül

1 Ekim- 14 Ekim

15 Ekim-31 Ekim

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

Saat Aralığı

Yükselen Burc

24.05 – 02.30 02.30 – 04.45 04.45 – 07.30 07.30 – 10.00 10.00 – 12.35 12.35 – 15.00 15.00 – 16.45 16.45 – 18.10 18.10 – 19.15 19.15 – 20.30 20.30 – 22.00 22.00 – 24.05

YENGEÇ ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER

24.00 – 03.00 03.00 – 05.00 05.00 – 08.00 08.00 – 10.30 10.30 – 12.45 12.45 – 14.45 14.45 – 16.00 16.00 – 17.20 17.20 – 18.30 18.30 – 20.00 20.00 – 22.00 22.00 – 24.00

ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ

01.30 – 04.05 04.05 – 06.30 06.30 – 09.05 09.05 – 11.35 11.35 – 13.50 13.50 – 15.25 15.25 – 16.45 16.45 – 17.55 17.55 – 19.10 19.10 – 20.50 20.50 – 23.05 23.05 – 01.30

ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ

00.30 – 03.05 03.05 – 05.30 05.30 – 08.05 08.05 – 10.35 10.35 – 12.50 12.50 – 14.25 14.25 – 15.45 15.45 – 16.55 16.55 – 18.10 18.10 – 19.50 19.50 – 22.05 22.05 – 00.30

ASLAN BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:26:47]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 Kasım-14 Kasım Saat Aralığı

Yükselen Burc

02.05 – 04.30 04.30 – 07.05 07.05 – 09.35 09.35 – 11.50 11.50 – 13.25 13.25 – 14.45 14.45 – 15.55 15.55 – 17.10 17.10 – 18.50 18.50 – 21.05 21.05 – 23.30 23.30 – 02.05

BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN

15 Kasım-30 Kasım

1 Aralık-14 Aralık

15 Aralık-31 Aralık

Saat Aralığı Yükselen Burc

Saat Aralığı Yükselen Burc

Saat Aralığı Yükselen Burc

01.05 – 03.30 03.30 – 06.05 06.05 – 08.35 08.35 – 10.50 10.50 – 12.25 12.25 – 13.45 13.45 – 14.55 14.55 – 16.10 16.10 – 17.50 17.50 – 20.05 20.05 – 22.30 22.30 – 01.05

00.05 – 02.30 02.30 – 05.05 05.05 – 07.35 07.35 – 09.50 09.50 – 11.25 11.25 – 12.45 12.45 – 13.55 13.55 – 15.10 15.10 – 16.50 16.50 – 19.05 19.05 – 21.30 21.30 – 00.05

01.30 – 04.05 04.05 – 06.35 06.35 – 08.50 08.50 – 10.25 10.25 – 11.45 11.45 – 12.55 12.55 – 14.10 14.10 – 15.50 15.50 – 18.05 18.05 – 20.30 20.30 – 23.05 23.05 – 01.30

BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN

BAŞAK TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:26:47]

TERAZİ AKREP YAY OĞLAK KOVA BALIK KOÇ BOĞA İKİZLER YENGEÇ ASLAN BAŞAK


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Yardım isteyen Ziyaretçiden Ricam Şudur. Size bu bilgileri karşılıksız veren kardeşiniz

UĞUR PORDOĞAN ' a, Arapça Metinlerin temizlenip hazırlanmasını

OSMAN ER' e ve bana bilgisayarı tanıştıran BÜLENT BÖLAT' sağlayan

a bildiğiniz en güzel duayı ederek bu sayfadan yararlanınız ve elinizden geldiği kadar bizi tüm dualarınızda anınız. ugurpordogan@mynet.com ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-J-K-LM ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/email.htm [05.05.2009 09:26:48]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ VEFKİNİ VEFKİNİ KENDİN KENDİN YAP YAP KENDİN YAP ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

BÜYÜ BOZMA Size büyü yapıldığını düşünüyorsanız aşağıda yazdığımız büyü bozma seramonisini uygulayıp Allah(CC) tevekkül ediniz. Seramoniye başlamadan önce 1. 2. 3. 4. 5.

Müsait olduğunuz her an her dakika Allah'ın(CC) kalbinizi yumuşatması için dua ediniz. Haram mal ile alınmış hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, giymeyiniz. Zina etmeyiniz, elinizden geldiği kadar İslami kurallara uyunuz. İstediğinizi elde ettiğiniz zaman, onu nasıl elde ettiğinizi hiç kimseye söylemeyiniz. Önce Euzubillahi mineş şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbilalemin deyin sonra Peygamber efendimize bildiğiniz şekilde salat ve selam getirin sonra bu salat ve selamlarımı sanki haşir ve karar gününe kadar her saniye, her dakika, her an Kabe'de ve Arafat Dağında Kadir gecesinde yapıyormuşum gibi kabul et deyin ve şöyle devam edin Allah'ım(CC) beni sen yarattın ben senin aciz, hakir, zelil, günahkar ve fakir bir kulunum bana gereken her şeyi sen verdin, Ben ise seni gerektiği gibi bilemedin, ben ise sana gerektiği gibi ibadet edemedim, ben ise seni gerektiği gibi zikir edemedim, ben ise sana gerektiği gibi şükredemedim ve ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım senin, kendi nefsini övdüğün gibi övemem, ama sen benim Rabbimsin senin vermek istediğini hiç kimse engelleyemez, senin vermek istemediğini hiç kimse veremez lütfen yapmaya niyetlendiğim şeyde beni başarılı kıl (Bu şekil duayı bildiğiniz her şekilde edin önemli olan acizliğinizi belirtin ve Allah'ı(CC) övün) diye dua et ve sadece bir şey iste bir çok anlam ifade edecek şeyler isteme bir işte başarılı olduğun zaman yeni şeyler iste mesela Allah'ım (CC) beni başarılı kıl dersen başarı görecelidir sonucu hemen anlaşılamaz Allah'ım gireceğim Matematik sınavını geçeyim dersen sonuç hemen belli olur.

http://www.vefkilimleri.com/buyubozma.htm (1 of 2) [05.05.2009 09:26:49]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

6. Bol bol tövbe ediniz. 7. Yapacağınız şeyleri gizli tutarak annenize, babanıza, ulaşabileceğiniz dost ve akrabalarınıza, tanıdığınız herkese size daima dua etmelerini söyleyin. 8. Güneş doğmadan 1-2 saat önce uyanın abdest alın yukarıda belirttiğin şekilde dua ederek secdeye kapanarak tövbe edin ve isteğinizi Allah'a (CC) söyleyin mümkünse ağlayın. 9. Bol sadaka verin, kuşlara yem atın çiçekleriniz varsa sulayın ve yaptığınız her şeyi ibadet haline getirin. Şöyle yapacaksınız mesela bir işte çalışıyorsanız çalışıp para kazanmam lazım çünkü çocuğumun bana ihtiyacı var kimse ona istediklerini karşılıksız vermez çalışmak ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak bir ibadettir. Kuşlara yem vermek bir sadakadır, sadaka küçük büyük belaları defeder. İnsanlara selam vereyim, çünkü selamlaşmak sünnettir. Evi temizleyeyim maddi ve manevi temizlik imandandır, temiz olmayan eve melekler girmez. Anneme mesaj atayım ya da ziyaret edip annemin halini sorayım çünkü Ebeveyne iyi davranmayı Kur'an-ı Kerim emrediyor, bu ve bunun gibi işlere niyetler ekleyip yaptığın her şeyi bir ibadete çevir. Bir hadiste “Ameller (işler) niyetlere göre değerlendirilir” der. Esma havas ve dua okurken dikkat edilecek hususları dikkatlice okuyun ve hayatınıza uygulayın Yöntem şöyledir : İki bağ yorgan ipi alın. Temiz bir mekanda güzel kokulu bir tütsü yakın, sizi başarılı kılması için Allah(CC) dua edin, durumunuzu Allah(CC) anlatın ve üzerinizdeki büyüyü bozmaya niyet edin. İki bağ yorgan ipinin her birine kolay çözülebilir 101'er düğüm atın, temiz bir kaseye su koyun ve elinize düğüm attığınız ilk bağ ipi alın Euzubesmele çekerek Felak Suresini okuyun, ipe üfleyip ilk düğümü çözün ve ipi suya koyup bir süre bekleyin (her dua okuyuştan sonra ipin suda bir süre kalması önemli lütfen bunu atlamayın) böylece Felak suresini ilk bağa yaptığınız 101 düğüme tek tek okuyun. İkinci bağ ipe yaptığınız 101 düğümü de aynı şartlarda Nas suresini okuyarak çözün (Okumaya başlamadan önce iki surenin Türkçe anlamlarını okuyup ezberlerseniz ve anlamını düşünerek okursanız daha çabuk etki eder) Sonra ipleri sıkın ve kuruması için bir yere asın veya muhafaza edin, kuruduğu zaman bir tabakta yakıp evi tütsüleyin. Suya gelince, suyun bir bölümünü alın üzerine su ilave ederek sabahları aç karnına için, (istediğiniz süre içebilirsiniz) geri kalan bölümünü bir kovaya koyun ve üzerine su ilave edin, temiz bir boy abdesti alın, durulandıktan sonra biraz büyükçe bir leğenin içinde üzerine su eklediğiniz okunmuş suyu vücudunuzun her noktası ıslanacak şekilde azar azar dökün ve leğene dolan okunmuş suyu ayak değmeyeceğini tahmin ettiğiniz bir yere dökün (bu saksı bile olabilir) ve Allah'a tevekkül edin. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/buyubozma.htm (2 of 2) [05.05.2009 09:26:49]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsimler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları, Şehirler Arasındaki Saat Farklar ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TÜRKÇEDE EN ÇOK KULLANILAN KADIN ERKEK İSİMLERİ ( AB-C )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerabc.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:26:52]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül

http://www.vefkilimleri.com/isimlerabc.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:26:52]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsimler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerabc.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:26:52]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TÜRKÇEDE EN ÇOK KULLANILAN KADIN ERKEK İSİMLERİ ( Ç-DE-F-G )

http://www.vefkilimleri.com/isimlercdefg.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:26:55]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

http://www.vefkilimleri.com/isimlercdefg.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:26:55]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlercdefg.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:26:55]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TÜRKÇEDE EN ÇOK KULLANILAN KADIN ERKEK İSİMLERİ ( H-I-İJ-K-L-M )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerhiijklm.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:26:58]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

http://www.vefkilimleri.com/isimlerhiijklm.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:26:58]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerhiijklm.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:26:59]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TÜRKÇEDE EN ÇOK KULLANILAN KADIN ERKEK İSİMLERİ ( M-NO-Ö-P-R )

http://www.vefkilimleri.com/isimlermnoopr.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:27:02]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14

http://www.vefkilimleri.com/isimlermnoopr.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:27:02]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlermnoopr.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:27:02]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

TÜRKÇEDE EN ÇOK KULLANILAN KADIN ERKEK İSİMLERİ ( S-ŞT-U-Ü-V-Y-Z )

http://www.vefkilimleri.com/isimlersstuuvyz.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:27:05]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

http://www.vefkilimleri.com/isimlersstuuvyz.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:27:05]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlersstuuvyz.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:27:05]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

SÖZLÜK VEFKLERİN BULUNDUĞU KİTAPLARADA EN SIK KULLANILAN OSMANLICA VE ARAPÇA ASTROLOJİK TERİMLERİN TÜRKÇELERİ İCTİMA' = KAVUŞUM : Güneş ve ayın yere göre bir derecede bulunmalarıdır. Bu olay, bir ayda 2 sefer meydana gelmektedir, ilki kameri ayın başladığı gündür ve ay hiç gözükmez buna ayın karanlık günleri denir. Açı O'dır. MUKABELE = KARŞIT KONUM : Bir gezegenin yere göre bir başka gezegenle 180 derece açı yapmasıdır yani simetrik olmasıdır. ALTIGEN = TESDİS : Gezegenlerin aralarında 60 derece açı olması KARE = TERBİ' : Gezegenlerin arasında 90 derece açı olması. ÜÇGEN = TESLİS : Gezegenlerin arasında 120 derece açı olması. İSTİKBAL = KARŞIT KONUM : Bir gezegenin yere göre bir başka gezegenle 180 derece açı yapmasıdır yani simetrik olmasıdır mesela ayın Dolunay zamanıdır, buna ayın aydınlık günleri yada nurlu günler denir. Osmanlı dili veya Arapça yazılan vefk kitaplarında İstikbal denildiğinde, kast edilen budur. YILDIZ-I NAHS = ZARARLI GEZEGENLER : Satürn, Mars YILDIZ-I SAAD = YARARLI GEZEGENLER : Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter. YILDIZ-I MÜMTEZİC = UYUMLU GEZEGEN : Merkür. ŞİMAL BURÇLARI = KUZEY BURÇLARI : Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, doğal Burçlar kuşağında ilk altı burç. CENUP BURÇLARI = GÜNEY BURÇLARI : Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık. VASATTÜS SEMA = GÖK KUTBU : Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri. CAY-I İSTİKRAR = YÖRÜNGE : Bir gök cisminin hareketi boyunca izlediği yol. YILDIZ = GÜÇLÜ GEZEGEN : Burçta en güçlü olan gezegen. YILDIZ SAATİ = YILDIZ ZAMANI : Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zaman. http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:27:08]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

HAREKET-İ MAHSUSA = YÖNELİM : Burçlar kuşağında bir gezegenin gidiş yönü, bu yön eksi yöndür, Koç Burcundan başlar. KIRAN = ÜST KAVUŞUM : Dış gezegenlerin yere göre aynı hizada olmaları yani aralarında 0 derece açı olmasıdır. İHTİRAK = ALT KAVUŞUM : İç gezegenlerin yere göre aynı hizada olmaları yani aralarında 0 derece açı olmasıdır. SAİDELER = ÇIKANLAR : Ufukta (Kuzey yarım küre ile ilgilidir) kısa süre kalan burçlar, Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler. HABİTALAR = DÜŞENLER : Ufukta uzun süre kalan burçlar, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay. RİCAT = GERİ GİTME : Duran gezegenlere yada yere göre eksi (Batı) yönde yer değiştirme. HEYETİ FELEKİYYE = DOĞUM HARİTASI : Doğum anında gezegenlerin konumunu gösteren harita. İNFİRAK = AYRILMA : Kavuşum konumunda olan iki gezegenden hızlı olanın diğerinden uzaklaşması. İSTİKAMET = YÖRÜNGEYE DÖNME : Duran gezegenlere yada yere göre yer değiştiren gezegenin tekrar yörüngesine dönmesi.

-A-

-B-

Ahfa : En gizli Ahid : Yemin Ahir : En son Ahkam : Hükümler Ahmer : Kırmızı Ahşa : Bölgeler Ahval : Haller,Durumlar Ahvef : En korkunç Akaid : İnançlar Akid : Anlaşma Akim : Kısır Aksa-yı emel : İdeal Asker : En kısa Aktab : Kutuplar,Azizler Akur : Kısır Ali : Yüksek Alaim : Alametler Alak : Sülük Alam : Acilen Allame : Büyük bilgin Amal : İşler Amel : İş Ameliye : İş Amil : Yapan Anasır :Unsurlar Anasır-Erba'a : 4 Unsur Araz : İşaret Arş : Gök Arz : Yeryüzü

Bab : Bölüm Ba'dehu : Daha sonra Bahr : Deniz Bahuretmek : Tütsülemek Bakiye : Kalan,Baki Baliğ : Erişkin Basar : Görüş Basiret : İleriyi görme gücü Bast : Yayma Bast-ı Adedi : Sayı yayma Bast-ı Hurufi : Harf yayma Batıl : Boş,Hükümsüz Bedr : Dolunay Beka : Kalıcı Beliyyat : Belalar Bend : Bölüm Beşer : İnsan Beşeri : İnsanlıkla ilgili Beşir : Müjde Bevl : İşemek Beyan : Açıklama Beyn : Ara Beyneyn : İki kişinin arası Beyt : Ev Beyza : Beyaz Bidayet : Başlangıç Bila adet : Sayısız Bin : Oğlu

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

Cami' : Toplayan Camid : Cansız Canib : Taraf Cebbar : Zorba Cebr : Zor Cedavil : Çizelgeler Cedi : Oğlak Burcu Cedid : Yeni Cefa : Eziyet Cefr : Gaipten haber veren ilim Cehd : Çalışma Cuhela : Cahiller Cehren : Açıkça Celal : Ululuk Celb etmek : Çağırmak Celb-i muhabbet : Kendini sevdirmek Cemad : Cansız Cemal : Güzellik Cemi' : Tümü Cemetmek : Toplamak Cenub : Güney Cenub-i garb : Güney batı Cenub-i şark : Güney doğu Ceraim : Suçlar Cevaz : İzin Cevr : Haksızlık Cevşen : Zırhlı giysi Cevval : Çok hareketli

-DDafi' : Uzaklaştırma Daim : Sürekli Delalet : Sapkınlık Dar-ı beka : Ahiret yurdu Darü- fena : Dünya Darb : Vurma,dövme Defn : Gömmek Delalet : Delil etmek Delv : Kova burcu Dem : Kan Derc : İçine almak Derecat : Dereceler Derk etmek : Anlamak Deruni : İçten gelen Derya : Deniz Desais : Hileler Desise : Hile Dessas : Hileci Destur : İzin Devair : Daireler Devr : Dönme,Devir Devran : Felek Dıl : Sütun Dimağ : Bilinç Duçar : Maruz kalmış Duhul : Giriş -E-


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Arzu : İstek Asa : Değnek,Sopa Asakir : Askerler Asfer : Sarı Asnam : Putlar Aşer : On Aşere : Onlar Aşikar : Açık seçik Avn : Yardım Ayat : Ayetler Ayat-ı Hamse : Beş Ayet Azad : Kurtuluş Azimet :Yemin

Bint : Kızı Bu vecihle : Bu şekilde Buhur : Tütsü Buse : Öpücük Burhan : Delil Buzur :Tohumlar Büyut : Evler

Elfaz : Sözler Elvah : Tablolar Elvahen : Acilen Emare : Belirti Emmare : Emredici Emraz : Hastalık Emsal : Örnekler Emval : Mallar Erbaa : Dört Erbain : Kırk Erkam : Rakamlar Ervah : Ruhlar Esami : İsimler Esbab : Sebepler Esed : Aslan Burcu Esfel : En aşağı Eshab : Dostlar Eslaf : Geçmişler Esma : İsimler Esrar : Sırlar Esrar-ı acibe : Acaip esrarlar Esvap : Giysiler Eşraf : Seçkinler Evail : İlkler Evkat : Vakitler Evla : En iyi Evrad : Dualar Evsaf : Vasıflar Eyyam : Günler Ezkar : Dualar,zikirler Ezvac : Çiftler

Feraset : Sezgi Ferec : Rahatlama Fesat : Bozukluk Feshetmek : İptal etmek Fevaid : Faydalar Fevk : Üst Feyiz : Bereket Fıkra : Bölüm Fıtrat : Yaratılış Fıtri : Yaratılıştan gelen Firak : Ayrılış

-Fhttp://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

-CCabir : Zorlayan Cah : Makam Caiz : Uygun

-GGadr : Zulüm Gaib : Hazır olmayan Galip : Yenen Galebe çalmak : Yenmek Garb : Kuzey Gark olmak : Boğulmak Gurabet : Gariplik Gasl : Yıkamak Gayb : Göze görünmeyen Gayri ihtiyari : İstek dışı Gayri Kabil : Mümkün olmayan Gazel : Ceylan Gılman : Köle,genç Gıyab : Yokluk Giriftar : Yakalanmış Gurre : Başlangıç Gurub : Güneşin batması

Cevza : İkizler burcu Ceyş : Asker Cezb : Etkilemek Cezbe : Kendinden geçmek Cidal : Mücadele Cihan : Dünya,Alem Cima : Cinsel ilişki Cismani : Cisimle ilgili Cunud : Askerler Cüz : Parça Cüz'i : Çok az

Hafiz : Koruyan Haiz : Sahip olan Hak etmek : Kazımak Hakaik : Gerçekler Halas : Kurtuluş Halis : Saf Halli müşkülat : Problem çözme Hamel : Kova Burcu Hamil : Taşıyan Hamsin : Elli Hane : Ev Hannas : Şeytan Hanuman : Evler Harab : Yıkık Haricen : Dışarıdan Harici Kısmet : Kalan Hasais : Özellikler Hased : Kıskançlık Hasenat : İyilikler Hasene : İyi,güzel Hasım : Düşman Haset : Kıskançlık Hasıl : Sonuç Hasid : kıskanç Hasis : Kıskanç,pinti Haslet : Özellik Hasm : Düşman Hassa : Özellik Haşr : Kıyamet günü Hataen : Yanlışlıkla Hatem : Mühür Hatim : Bitirmek

Ebyaz : Bembeyaz Efdal : En iyi Efkar : Fikirler Eflak : Gökler Efrenc : Batılı Efsun : Büyü Ehven : En iyi Ehzap : Gruplar Ekabir : İleri gelenler Ekber : En büyük Ekseriyet : Çoğu kez El Acele : Acil olarak Elf : Bin

Husul : Gerçekleşme Hususiyet : Özellik Hut : Balık Burcu Huzme : Demet -I–İIslah : İyileşme Islahı nefs : Nefsi Düzeltme İbad : Kullar İbin : Oğul İbtida : Başlangıç İcbar : Zorlama İcma' : Bir araya getirme İcmalen :Toplam olarak İctima : Bir araya getirme, toplanma İfa : Yapmak İflah : Kurtulma İfna : Yok etme İfrat : Aşırıya kaçma İftitah : Açılış İhata : Kuşatma İhda : Hidayet verme İhfa : Gizleme İhlak : Helak etme İhraç : Çıkarma İhtimam : Özen İkbal : Baht açıklığı İkmal : Tamamlama İktisab : Kazanma İlga : Kaldırma


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Facir : Günah işleyen Fakih : İslam hukukçusu Falname : Fal kitabı Faraza : Örneğin Fariza : Farzlar Fasık : Günahkar Fasıl : Bölüm Fecir : Tan ağarması Fehm : anlama Felah : Kurtuluş Felek : Gökyüzü Fenni : Teknik Feraiz : Farzlar

İslahı beyn : Ara düzeltme İstihare : Bir şeyin sonucunu öğrenmek için yatmak İstiğfar : Tövbe etmek İstimdad : Yardım istemek İstimrar : Sürekli İstinadgah : Dayanacak yer İstinzal : İndirmek İsraf : Men etme İsrafı imar : Bulunduğun yerdeki cinleri uzaklaştırma İsrafı umumi : Genel dağıtma İşrak : Güneşin doğuşu İta : Verme İyal : Aile İzale etmek : Yok etmek İzdivaç : Evlenme İzhar : Gösterme -KKabih : Çirkin Kadim : Eski Kahrı a'da : Düşmanı kahretmek Kaide . Kural Kamer : Ay Karib : Yakın Kasavet : Üzüntü Kasem : Yemin

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

-HHabais : Kötüler Habbe : Tane Habis : Kötü Habit : Batan,inen Hacat : İhtiyaçlar,istekler Hacer : Taş Hacet : İstek Hacet namazı : İstek namazı Hadim : Hizmetkar Hafa : Gizli Hafaya : Gizli şeyler Hafi : Gizli

Kudsi : Kutsal Kulub : Kalpler Kurb : Yakınlık Kübra : En büyük Künuz : Hazineler Küre-i Arz : Yeryüzü Küsuf : Güneş tutulması -LLafız : Söz Lafza-i celal : Allah ismi Lahuti : İlahi Layemut : Ölümsüz Leyl : Gece Libas : Giysi Lihye : Sakal Lika : Buluşma Lime : Parça -MMaraz : Hastalık Maada : Dışında Mağdur : Haksızlığa uğrayan Mağlub : Yenik Mağrib : Batı Mah : Ay Mahasin : İyilikler

Havf : Korku Haya : Utanma Hayz : Regl Hazain : Hazineler Hıfzetmek : Ezberlemek Hicab : Utanma Hicret : Göç etmek Hisab : Hesap Hitam : Son Huddam : Hizmetkarlar Hulasa : Özet Hulefa : Halifeler Huruf : Harfler Hurufu Mukatta' : Harf harf yazmak

İlka : Kazanma İllet : Hastalık İltibas : Giydirme İmtizac : Uyuşmak İnayet : İlahi yardım İnbisat : Kazançlar İnkilabat : Devrimler İnkişaf : Ortaya çıkma İntihab etmek : Sınamak İnziva : Yalnız kalmak İrsal : Gönderme İrsali hatıf : Hızlı gönderme İrşad : Hidayete erme İslah : Düzeltme

Maşrik : Doğu Matlub : İstenen Mazarrat : Zarar Medfun : Gömülü Mecmu : Toplam Mecnun : Deli Medine : Şehir Mefluç : Felçli Meleke : Kabiliyet Melekut : Ruhlar alemi Memat : Ölüm Menzil : Konak,ev Menazil : Menziller Meratib : Rütbeler Merhale : Aşama Merih : Mars Mertebe : Derece Mesh : Silme,sıvama Meshur : Büyülenmiş Meskun : İskan edilmiş Mesruk : Çalınan şey Mestur : Gizli Meş'um : Uğursuz Meşahir : Ünlüler Meşakkat : Sıkıntı Meşayih : Şeyhler Meşru : Yasal Metruk : Terkedilmiş Mevud : Vaat edilmiş Mevad : Maddeler Mevt : Ölüm

Muannit : İnatçı Muğayir : Aykırı Muğlak : Karmaşık Muluk : Krallar Murabba : Dörtgen Musahhar : Büyülenmiş Muti : İtaat eden Muttali kılmak : Vakıf olmak Muttasıf : Vasıflanmış Muvaffak : Başarılı Muvakkat : Vakitli Mübtela : Tutulmuş Müekkil : Vekil Müessir : Etkili Müdavemet : Devam etmek Müfit : Yaralı Mühlet : Süre Mükerrer : Tekrar edilen Mümarese : Uzmanlık Mümeyyiz : Ayıran Mümteziç : Uyuşan Münacat : Allah'a yalvarış Mündemic : İçine almak Müneccim : Astrolog Münezzeh : Kusursuz,pak Münife : Ulu Münkad : Boyun eğmek Müsadif : Tesadüf Müsavi : Eşit


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Kavaid : Kurallar Kavs : Yay burcu Kebir : Büyük Kelam : Söz Kemiyet : Özellik Kenz : Hazine Kerubi : Büyük melek Kesif : Yoğun Kevkeb : Yıldız,gezegen Kevakib : Yıldızlar Keyfiyet : Özellik Kibriti ahmer : Altın yapan madde Kifayet : Yeterlilik Kıraat : Okuma Kısmet : Bölme Kubur : Mezarlar

Nurani : Işıklı Nutk etmek : Sayıların harf karşılığını yazmak Nucum : Yıldızlar Nüzul : Felç -P–RPir : Tarikat kurucusu Rabıta : Bağ,ilişki Ram : İtaat eden Recul : Erkek Rehavet : Gevşeklik Remil : Toprak Remz : İşaret Riayet : Uymak Ribat : Bağlamak Rical : Erkekler Riyazet : Nefsin isteklerine karşı gelmek Rumi Takvim : Osmanlı Takvimi Rumuz : Semboller Rucu : Geri dönme Rufeka : Arkadaşlar Rükn : Esas

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

Mahbub : Sevilen Mahfi : Gizli Mahfuz : Korunmuş Mahir : Becerikli Mahluk : Yaratılmış Mahlukat : Yaratılmışlar Mahsub : Hesap edilen Mansıb : Makam Mahzur : Sakınca Mai : Su ile ilgili Maişet darlığı : Geçim sıkıntısı Makabir : Kabirler Malik : Sahipler Mansıp : Makam Maraz : Hastalık Maruf : Bilinen Masiyet : Kötülük Masiva : Dünyaya özgü şey Maslahat : İş

Sema : Gökyüzü Semavat : Gökler Semere : Ürün,sonuç Senei hicriye : Hicri sene Seratan : Yengeç burcu Sevr : Boğa burcu Seyf : Kılıç Sibyan : Çocuklar Siyanet : Koruma Sual : Soru Sufli : Aşağı,bayağı Sükkan : Sakinler Sünbüle : Başak burcu Sureti isti'mal : Kullanış şekli -ŞŞaki : Haydut Şakird : Öğrenci Şark : Doğu Şedid : Şiddetli Şehavat : Şehvetler Şer : Kötülük Şerh : Açıklama Şerefinde : Güçlü konumunda

Mevzi : Yer Mevzu : Konu Meyus : Umutsuz,üzgün Mezkur : Anılmış Miftah : Anahtar Mihver : Eksen Miladi sene : Miladi yıl Minval : Tarz,yol Misak : Söz alma Misli : Kat Mizac : Özellik Mizan : Terazi burcu Muadil : Eşdeğer Muahede : Anlaşma Muahhar : Geciktirilmiş Muallim : Öğretmen

Müselles : Üçgen,üçlü Müstağni : Zengin Müteaddid : Birçok Mütebaki : Kalan Mütela'a : Görüş Mütenasip : Uygun

Talib : İsteyen,öğrenci Taksim : Bölmek Tard : Kovmak Tarh : Çıkarma Tasarruf : Kullanma Taslit : Musallat etme Ta'yini evkat : Vakit tayini Tayyib : İyi Tazib: Azap vermek Tazim : Hürmet Tebahhur : Tütsülemek Tebeyyün : Görünür Tebdil : Değiştirmek Teberrük : Bereketlendirmek Tecelli : Görünme Tecziye : Cezalandırma Tedrici : Azar azar Tefeül : Fal açma Teferruat : İncelikler Tefrik : Ayırma Tehakküm : Hükm etme Tekabül etmek : Denk gelmek Tekamül : Olgunluk Teksif : Sıklaştırma Teksir : Çoğaltma Telbis : Giydirme Te'lif : Düşmanlığı

Unsur : Özellik Uruc : Yükselme Usul : Metot Usulu vech : Bu şekilde Uzlet : Köşeye çekilme Uzma : Çok büyük Uzvu teksir : Erkeklik organı

-NNail : Ulaşan Nar : Ateş Nas : İnsan Nazil : İnen Nebat : Bitki Necaset : Pislik Necm : Yıldız Nezih : Temiz Nikab : Peçe Nisa : Kadınlar

-V–YVarak : Yaprak Vareste : Kurtulmuş Varis : Miras kalan Vasat : Orta Vasatüs sema : Gök ortası Vasıl : Ulaşan Vebal : Günah Veciz : Özlü Vefk : Uyum,tesirli Dua Vehim : Kuruntu Vesile : Sebep Vird : Dua Vukuf : Bir şey bilme Yekün : Toplam Yevm : Gün Yevmiye : Günlük


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

-SSabık : Eski Sabir : Sabredici Sacid : Secde eden Safha : Aşama Sahih : Doğru Sahir : Büyücü Sağir : Küçük Said : Yükselen Sala vakti : Cuma günü sala verilen vakit Salib : Haç Sarfiye : Dağıtmak Sarik : Hırsız Secaye : Karakterler Sehab : Bulut Sehhar : Büyücü Sekr : Sarhoşluk Selef : Öncekiler

Şerif : şerefli Şerir : Kötü Şeyatin : Şeytanlar Şifayab : İyileşme Şimal : Kuzey Şua : Işın Şükran : Teşekkür -TTaat : İbadet Tacil : Acele etmek Tadad : sayı sayma Tafsil : Ayrıntı Tahareti Kamile : Tam temizlik Tahassun : Korunma Tahdid : Sınırlama Tahvil : Çevirme Taife : Kabile Talak : Boşanma Tali': Yükselen Tali'i vakt : Yükselen burç

uzaklaştırma Te'lifi beyn : Ara yapma Tenzil : Çıkarma Terraki : Yükselme Terhil : Yerinden uzaklaştırma Teskin : Durdurma Teshir : Büyüleme Teşfiye : İyileştirme Teveccüh : Yönelme Tilavet : Okuma Tülu : Doğuş,yükselme Türab : Toprak -UUhra : Diğerleri Ukubet : Akibetler Ulum : İlimler Ulvi : Yüce Umde : Prensip Umur : İşler

Yüksük : Yüzük -ZZahir : Açık,aşikar Zaid : Artı,artan Zail : Boşa gitmek Zakir : Zikreden Zamime : Ek Zamm : Eklemek Zarb etmek : Vurmak Zaruret : Yoksulluk Zayi : Kaybolan Zevat : Kişiler Zevc : Nikahlı erkek Zevce : Nikahlı kadın Zillet : Aşağılık Ziyade : Fazla Zuhr : Öğle Zuhur etmek : Meydana gelmek Zuhurat : Belirtiler Zühre : Venüs gezegeni

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:27:08]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

GEZEGEN KONUMLARITÜRKİYE'DEKİ SAAT FARKLARI-AYIN MENZİLLERİ Vefk yapacağınız zaman gezegenlerin konumlarına ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verdiğimiz web sayfasında gezegenlerin hangi saatte, hangi konumda olacakları hesaplanmış ve yazılmıştır. Bu konumlar hesaplanırken Greenwich saat ayarı esas alınmış ve ona göre yazılmıştır. Greenwich saati ile Türkiye'de kullanılan saat arasında 2 saat fark vardır. www.skyscript.co.uk/ephemeris.html www-lep.gsfc.nasa.gov/code693/TYPE/TYPE.html Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında bile saat farkları vardır. İstanbul Greenwich saatine göre 2 saat geridir tablolar okunur ve saat hesabı yapılırken bu göz önünde bulundurulmalıdır. Size kolaylık sağlamak açısında aşağıda İstanbul'da saat 12:00 iken diğer illerimizdeki gerçek saatin kaç olduğu yazılmıştır.

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (1 of 5) [05.05.2009 09:27:12]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

TÜRKİYEDEKİ ŞEHİRLERİN ARASINDAKİ SAAT FARKLARI ŞEHİR

SAAT

ŞEHİR

SAAT

ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR MERSİN

12.25 12.37 12.06 12.58 12.10 12.27 12.15 12.07 12.56 12.51 11.55 11.55 12.13 12.43 12.45 12.14 12.50 12.52 12.10 12.05 12.22

BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA NEVŞEHİR NİĞDE

12.00 11.49 12.18 12.24 12.00 12.45 12.08 11.50 12.41 12.42 12.49 12.06 12.33 12.37 12.42 12.59 12.28 13.00 12.06 12.23 12.22

ŞEHİR

SAAT

ŞEHİR

SAAT

İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATA MANİSA MARDİN MUĞLA MUŞ

12.00 11.52 12.31 12.14 12.17 12.56 12.19 12.26 12.20 11.53 12.21 12.32 12.04 12.14 12.04 12.37 11.54 12.47 11.57 12.50

ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA ŞIRNAK UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

12.35 12.25 12.46 12.15 12.29 12.52 12.24 12.32 11.54 12.30 12.43 12.48 12.39 12.57 12.01 12.57 12.00 12.23 12.11

AYIN MENZİLLERİ Ay takvimine göre, ay dünya çevresindeki bir dönüşünü 29,5 günde tamamlar. Bu ilimle uğraşan Alimler ayın bir ayda katettiği mesafeyi 28 arapça harfe uyarlamış ve her harf için belirlediği mesafeyi menzil diye adlandırmışlardır böylece her menzili Arapça bir harfe ithaf etmişlerdir. Buna göre ayın 28 menzili vardır. Her menzilin insan ve dünya üzerinde etkileri vardır, bu etkiler Saad (Mutluluk) ve Nahs (Mutsuzluk) diye adlandırılır.

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (2 of 5) [05.05.2009 09:27:12]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

AYIN MENZİLLERİ

BURÇLARIN YIL BOYUNCA KONAKLADIĞI MENZİLLER GÜN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ'

F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE

ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA

SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN

Tablo : 31

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (3 of 5) [05.05.2009 09:27:12]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo : 30

BURÇLARIN YIL BOYUNCA KONAKLADIĞI MENZİLLER GÜN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN

ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA

CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A

SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (4 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

BURÇLARIN YIL BOYUNCA KONAKLADIĞI MENZİLLER GÜN

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN

EKLİL KALB ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA

ŞULE NEAYİM BELDE ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR

ZABİH BELİ' SUUD AHBİYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REŞA ŞARTEYN BUTEYN SÜREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZİRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK ĞAFİR ZEBANA EKLİL KALB


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

26 27 28

BUTEYN SÜREYYA DEBERAN

DEBERAN HAK'A HAN'A

Tablo : 32

ZİRA' NESRE TARFE

TARFE CEBHE HARSAN

26 27 28

SARFE AVVA SEMAK

SEMAK ĞAFİR ZEBANA

ZEBANA EKLİL KALB

Tablo : 33

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (5 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

ŞULE NEAYİM BELDE


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

VEFK TERİMLERİ BAST Bast yaymak demektir, kelimenin harflerini tek tek yazmak, harfleri isimleri ile yazmak ya da harflerin değerlerini yazıyla yaymak demektir.

kelimesini

diye bast ederiz yada harfleri isimleri ile

yazarız

ARAPÇA HARFLERİN OKUNUŞU

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:27:17]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo :34

NUTKETMEK Kelimeyi oluşturan harflerin ebced'teki karşılıklarını yazmak toplamak ve toplamı tekrar harfle yazmaktır. kelimesini nutk etmek istersek

5,

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

30,

30,

1 Toplamı 66 eder yani 60+6


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

bunların büyük ebcedle karşılıkları olan

yazarız ve bunları okumak için yani nutuk etmek için

birleştiririz (seve) diye nutk ederiz.Cifir ilminde bazı hesaplarda sayılar yeterli kalmazsa kendisi ile çarpılabilir, bunu bazı yerlerde görürseniz şaşırmayın.

TEKSİR Teksir çoğaltmak demektir, teksiri yapılacak kelime ya da kelimeler harf harf bast edilir. Oluşan bastın sağdaki ilk harfi birinci harf soldaki en son harfte sonunca harftir.Yazılan satırı birinci satır olarak kabul edilir. İkinci satır için bir sondan bir, baştan harf alarak sonuna kadar gidilir ve ikinci satır oluşturulur. Üçüncü ve daha sonraki satırlar içinde bir sondan bir baştan harf alarak ilk satırı bulana kadar devam edilir. Bulunan son satıra Zimamı Ahir denir. Malik El Mülk için bir örnek vermek gerekirse

Şöyle de diyebiliriz birinci satırı yazdıktan sonra ikinci satırı ve sonraki satırları oluşturmak için yazmaya sağdan başlayarak tek nolu harfleri sondan çift nolu harfleri sağdan alarak yazar ve satırı tamamlarız, ilk satırı bulduğumuzda teksiri bitiririz, kısacası tek yapmamız gereken bir sondan bir baştan harf almaktır.

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:27:17]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Bastını yaptığımız kelime yada kelimelerin çarpanı ise şöyle bulunur, bastını yaptığımız kelimeyi kaç satırda bulduysak çarpan odur Malik El Mülk örneğinde çarpan 9 dur.

4 9 2 3 5 7 8 1 6 Hane : Vefkin içindeki her bir kareyi ifade eder, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte toplam 9 hane vardır. Buna göre dörtlü vefkte toplam 16 hane, beşli vefkte 25 hane vardır, diğer vefkler de buna göre hesaplanır. Kısaca bir vefkte kaç hane olduğunu bilmek istersek satır ile sütunu çarparız çıkan vefkin hane adedidir. Sütun : Vekte yukarıdan aşağıya doğru inen dikey bölümlerdir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte toplam 3 sütun vardır, birinci sütun 4-3-8 nolu hanelerin bulunduğu sütun, ikinci sütun 9-5-1 nolu hanelerin bulunduğu sütun, üçüncü sütun da 2-7-6 nolu hanelerin bulunduğu sütundur. Buna göre dörtlü vefkte toplam 4 sütun, beşli vefkte 5 sütun vardır, diğer vefkler de buna göre bulunur. Satır : Vekte sağdan sola uzanan bölümlerdir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte toplam 3 satır vardır, birinci satır 4-92 nolu hanelerin bulunduğu satır, ikinci satır 3-5-7 nolu hanelerin bulunduğu satır, üçüncü satır da 8-1-6 nolu hanelerin bulunduğu satırdır. Dörtlü vefkte toplam 4 satır, beşli vefkte 5 satır vardır, diğer vefkler de buna göre bulunur. Kutur : Her vefkte ister üç'lü ister onbirli olsun 2 kutur vardır, Kutru Lisan ve Kutru İsra, birinci kutur sağ üst köşeden sol alt köşeye olan kutur, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 2-5-8 nolu haneler birinci kutru yani Kutru Lisanı oluşturur. İkinci kutur sol üst köşeden sağ alt köşeye olan kuturdur, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 4-5-6 nolu haneler ikinci kutru yani Kutru İsra'yı oluşturur diğer vefkler de buna göre bulunur. Salip ya da Haç : Sadece tekli vefklerde vardır tam ortadan geçen sütun ve satırlar salibi oluşturur, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 9-5-1 nolu sütun ile 3-5-7 nolu satır salip oluşturur. Mebde ya da Miftah : Vefki yazarken yazdığımız ilk haneye denir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 1 nolu hane Meddedir, diğer vefkler de buna göre bulunur.

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:27:17]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Münteha : Vefki yazarken yazdığımız son haneye denir, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 9 nolu hane Müntehadır, diğer vefkler de buna göre bulunur. Vasat : Mebde ile müntehanın toplamının yarısı vefkin vasatıdır, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte 5 nolu hane Vasattır. Şöyle bulunur Mebde 1, Münteha 9 Toplamının yarısı 5'tir yani beşin yazılı bulunduğu hane Vasattır, diğer vefkler de buna göre bulunur. Kıran : Mebde ile müntehanın toplamıdır, mesela yukarıdaki örnek üç'lü vefkte Mebde 1, Münteha 9 Toplamı 10'dur yani Kıran 10 dur,diğer vefkler de buna göre bulunur. Tahareti Kamile : Düşüncenin, kalbin, bedenin, işini yapacağın mekanın ve elbiselerin temiz olması demektir. Çiş yaparken üzerine sıçrayan sidik bile tahareti bozar. Riyazet : Canlı ve canlıdan çıkan yiyecekler, yememektir. Bununla beraber soğan sarımsak gibi koku yapan şeyler de yememek gerekir.

VEFK'İN ETRAFINA YAZILANLAR Herhangi bir kitapta bulduğunuz vefkin etrafına şu ya da şu ayetler veya şu esmalar yazılır diyorsa ona kesinlikle uyulmalıdır. Bununla beraber bütün vefklerin etrafına yazılan bazı şeyler vardır bunlar Besmele-i Şerife, 4 büyük Meleğin adı ve bir Ayet-i Şerife'dir. 4 büyük meleğin adını yukarıda belirtmiştik Besmele-i Şerife 4'e ayrılır ve aşağıdaki şekilde yazılır ve anlamları da şudur. 1. İsmi ile 2. Allah 3. Rahman 4. Rahim

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:27:17]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Ayet-i Şerife ise şudur

yine 4'e ayrılır aşağıdaki şekilde yazılır ve anlamı da şudur.

1. Sözü 2. Haktır ( doğrudur ) 3. Ve onundur 4. Mülk

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:27:17]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMADAN VEFKİNİ KENDİN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

BAST USULÜYLE YARDIMCI BULMA VE TESİRLİ DUA OLUŞTURMA Bu bölümde yeni bir tesirli Dua oluşturma yöntemi açıklanacaktır. Bu yöntemde yine özel yardımcılar bulunacak ve işlerimizde görevlendirilecektir. Uygulama aşağıdaki gibidir. A. Aşağıda maddeler halinde verdiğimiz bilgiler Arapça olarak yan yana yazılır, sonra (18) numaralı tablodan her harfin Ebced karşılığı alınır ve toplanır. 1. Kendi İsmin (Kitabın son bölümünde isimlerin Arapça yazılışı bölümünde) 2. Amacının açık yazılışı, istediğin kişinin ismi ya da gerçekleşmesini istediğin iş.(İsimler son bölümde, Talep ve işler 22 numaralı tabloda) 3. İlk iki maddedeki kelimelerde geçen harfler arasında hangi tabiatın harfleri fazla ise o tabiatın tüm harfleri alınacak (tablo no : 19) 4. Yapacağın işte kullanmak için Esma-ül Hüsna'dan seçtiğin isim yada isimler.(Esma-ül Hüsna bölümünde) 5. Kendin için yapıyorsan kendi gezegenin ismi, başkası için yapıyorsan onun gezegeninin ismi, birine kendini sevdirmek için yapıyorsan sadece onun gezegeninin ismi.(tablo no : 26) http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:27:22]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

6. İşi yapacağın günün ismi (tablo no : 25) 7. Günün hizmetlisinin ismi, iyi işler için iyi hizmetli, kötü işler için kötü hizmetlinin ismi. (tablo no : 27 ve 28) B. Toplanılan sayısal değer harfe çevrilir ve bir kelime oluşturulur. (tablo no : 18) C . Çıkan kelimenin son harfine bakılır,(tablo no : 21) erkekse 5 defa, dişi ise 4 defa her harf teker teker Bast edilir (tablo no : 23) D. Bast'ta bulunan sayısal değerler harfe çevrilir ve yan yana yazılır.(tablo no : 18) E. 5 defa bast edilmişse harfler beşer beşer, 4 defa bast edilmişse, harfler dörder dörder alınır ve yeni isimler oluşturulur.(tablo no : 15) F. Bu isimlerin sayısal değerleri toplamı En büyük Ebced hesabı tablosu kullanılarak bulunur ve adedince okunur. (tablo no : 20) G. Bütün isimlerin adetleri toplanır ve bulunan rakamdan 51 çıkarılır ve kalanı harfe çevrilir sonuna başına

konur ve iyi hizmetlinin ismi bulunur. Aynı rakamdan 316 çıkarılır ve kalanı

harfe çevirilir sonuna,

başına,

konur ve kötü hizmetliyi bulunur.

H. Bulunan yardımcılar oluşturulan yemin ve Duada kullanılır. (Yemin dua bölümü)

YEMİN VE DUA

Türkçesi Geceler ve gündüzler boyunca, haşir ve karar gününe kadar Salat ve Selam Allah'ın bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin üzerine olsun. Şükür Alemlerin Rabbi Allah'adır Allah'ım sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Allah'ım bizim ibadetlerimiz, Dualarımız ve hayırlarımız az, isteklerimiz ise çoktur, Allah'ımız ise her şeyi görür. Allah'ım sen bir kimseye bir şey vermek istersen buna hiç kimse engel olamaz ve senin verilmesini engellediğine hiç kimse bir şey veremez ve senin olmasını istediğin bir şeyi hiç kimse engelleyemez, sen her şeye Kadir olan sensin. Allah'ım (Burada istek anılacak) Bu Duamı (Sonu Ayil ile biten Hizmetlinin ismi anılacak) hürmetine ve (Sonu Yuşin ile biten Hizmetlinin ismi anılacak) hakkı için ve (Allah'ın isimlerinden seçtiğin isim anılacak) isminin hakkı için kabul et. Ya Bed'ius semavati vel Ard, ya Zel Celali vel ikram ve ya Erhamer rahimin. Geceler ve gündüzler boyunca, haşir ve karar gününe kadar Salat ve Selam Allah'ın bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin üzerine olsun, Amin.

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:27:22]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Arapçası

Arapçasının Türkçe harflerle yazılışı Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil haşri vel karar. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Allahumme ente Rabbi ve ene abduke.Allahumme a'malune kalikun ve hacetune kesirun ve İlahune basirun.Allahumme la mania lima a'tayte ve la mu'tiya lima mane'te ve la radde lima kadayte inneke ala kulli şeyin Kadir. Allahumme icma'beyni ve beyne haceti ve hiye (1) bi hurmeti ya (2) ve bihakki (3) ve bihakki ismikel (4) ya Bedius Semavati vel Ard ve ya Zel Celali vel İkram ve Ehram errahimin. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil haşri vel karar, Amin. Yemin ve Duada numaralı bölümlerde anılması gereken kelimeler. 1. 2. 3. 4.

İstenilen kişinin ismi ya da istek. Sonu Ayil ile biten hizmetlinin ismi. Sonu Yuşin ile biten hizmetlinin ismi. KullandığınAllah'ın(CC) ismi veya isimleri.

ÖRNEK UYGULAMA A. Buşra isminde biri Ali'ye kendini sevdirmek isterse öncelikle Ali'nin Burcunu bilmelidir.

1. Buşra

(İsimlerin Türkçe yazılışları bölümü)

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (3 of 8) [05.05.2009 09:27:22]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

2 . Ali'ye kendini sevdirmek istiyor

(isimler ve talepler bölümü)

3. 3 harf Ateş tabiatında, 7 harf Hava tabiatında,3 harf Su tabiatında ve 1 harf Toprak tabiatında en fazla Hava tabiatı harfleri olduğu için tüm Hava harflerini alıyoruz.

4 . El Mucibu

(tablo no : 19)

(Esma-ül Hüsna bölümü)

5 . Sadece Ali'nin gezegen ismi olan güneşi alıyoruz

6. İşi Pazar günü yapmak istediğimiz için Pazar gününü aldık

(tablo no : 26)

(tablo no : 25)

7 .İyi bir iş yapacağımız için Pazar gününün iyi hizmetlinin ismi olan RUKYAİL'i aldık (tablo no : 27) Şimdi harfleri yan yana dizelim ve toplayalım :

Bu Harflerin Ebced ile toplamı (tablo no : 18) Toplam : 2541

B. Harfe çevirmek istersek ( 2 – 1000 – 500 – 40 – 1 ) =

C . Kelimemizin son harfi olan edeceğiz,(tablo no : 23)

(tablo no : 18)

Erkek bir harftir (tablo no : 21) bunun için isimi 5 defa Bast tablosundan Bast

921 1820 2561

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (4 of 8) [05.05.2009 09:27:22]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

2703 991 D . Bulduğumuz bu sayısal değerlerden yardımcılar oluşturmak için harfe çevirelim (tablo no : 18)

921…….…. 1820 ……... 2561……… 2703……… 991………..

Sonra bu Harfleri yan yana yazalım E . Sayıları beş defa Bast ettiğimiz için harfleri beşer beşer alıp isimler oluşturalım.

1. İsim 2. İsim 3. İsim 4. İsim F. En büyük Ebcedle toplamı (tablo no : 20) İsimleri oluşturma (tablo no : 15)

1 inci İsimin toplamı : +

2 inci İsimin toplamı :

+

+

+

= 1967 (ZAKAĞDA)

+

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (5 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

+

+


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

+

= 2618 (KEBĞASSE)

+

3 üncü ismin toplamı : +

+

+

= 1949 (EBĞAZCE)

+

4 üncü isimin toplamı :

+

= 1179 (ZASAA)

Bulunan isimler adetlerince okunur. G . Bütün isimlerin adetleri toplanır : 1976 + 2618 + 1949 + 1179 = 7722 İyi hizmetli için : 7722 – 51 = 7671

7 – 1000 – 600 – 70 – 1

Başına

sonuna

bulalım.

ekleyip işimizin İyi hizmetlisinin ismini (YA ZEĞHA'YİL)

Kötü hizmetli için : 7722 – 316 = 7406

7 – 1000 – 400 – 6

Başına

sonuna

bulalım . (Bİ HAKKİ ZEĞTEVYUŞİN) H. Şimdi Yemini ve Duayı oluşturalım (Yemin Bölümü) Türkçesi http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (6 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

ekleyip işimizin kötü hizmetlisini


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Geceler ve gündüzler boyunca, haşir ve karar gününe kadar Salat ve Selam Allah'ın bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin üzerine olsun. Şükür Alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'ım sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Allah'ım bizim ibadetlerimiz, Dualarımız ve hayırlarımız az, isteklerimiz ise çoktur, Allah'ımız ise her şeyi görür. Allah'ım sen bir kimseye bir şey vermek istersen buna hiç kimse engel olamaz ve senin verilmesini engellediğine hiç kimse bir şey veremez ve senin olmasını istediğin bir şeyi hiç kimse engelleyemez, sen her şeye Kadir olan sensin. Allah'ım Leyla oğlu Ahmet'in kalbini büyüle ve harekete geçir kalbinin aşkımla bütünleştir taki benim aşkımla deli olana ve bana gelene kadar. Bu Duamı ya Zeğha'ayil'in hürmetine ve Zeğtevyuşin'in hakkı için ve Mucib isminin hakkı için kabul et. Ya Bed'ius semavati vel Ard, ya Zel Celali vel ikram ve ya Erhamer rahimin. Geceler ve gündüzler boyunca, haşir ve karar gününe kadar Salat ve Selam Allah'ın bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin üzerine olsun, Amin. Arapçası

Arapçasının Türkçe harflerle yazılışı Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil haşri vel karar. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.Allahumme ente Rabbi ve ene abduke.allahumme a'malune kalikun ve hacetune kesirun ve İlahune basirun.Allahumme la mania lima a'tayte ve la mu'tiya lima mane'te ve la radde lima kadayte inneke ala kulli şeyin Kadir.Allahumme icma'beyni ve beyne haceti ve hiye sehhir ve harrik ve icme' kalbe Ahmet bin Leyla bi muhabbeti hatta yekune kel mecnun min hubbi ve yetini bi hurmeti ya Zeğha'ayil ve bihakki Zeğtevyuşin ve bihakki ismikel Mucib ya Bedius Semavati vel Ard ve ya Zel Celali vel İkram ve Ehram errahimin. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil haşri vel karar, Amin. http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:27:22]


vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk Örnek Uygulaması ) ( Esma ül Hüsna ) ( Esma ül Hüsna'nın Anlamları ) ( Esma ül Hüsna'nın 3'lü Vefkleri ) ( Yükselen Burçlar ) ( E-mail ve Danışma ) ( Kolay ve Etkili Bir Büyü Bozma Yöntemi ) ( İsmler A-B-C ) ( İsimler Ç-D-E-F-G ) ( İsimler H-I-İ-JK-L-M ) ( İsimler M-N-O-Ö-P-R ) ( İsimler S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z ) ( Sözlükler ) ( Gezegen Konumları,Şehirler Arasındaki Saat Farkları ve Ay'ın Menzilleri ) ( Vefk Hakkındaki Diğer Bilgiler ) ( Bast Usulü ve Örnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

Vefk ilimleri  
Vefk ilimleri  
Advertisement