Nr69

Page 1

nummer

9080 Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken December tweeduizendveertien

Nummer 69

1ste Jeugdlaureaat Feest in 2015 Van Lo naar Latem


HORTA LOCHRISTI • De Meyer Ruilare 123 I 9080 Lochristi I Tel 09 355 50 12


© foto: Hilde De Cleene

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

- Allo, bei Dree? - Ja, aa t’es Pros, ‘k uuernd al oan ui stemme. - Zeg jonk, wa guime van de muind verteln? ‘k Uuere of ‘k zie kik ui nie! Woar zitte gei? - Pros jonk, ’t zal nie goan van de muind, ge zuln ‘t oan iemand anders moetn vruiën. - Wa schiltre? - ‘k Benne ziek, ‘k ei korsens en ’t doe mei ammol ziëere. Doarbei kanne nie eetn en als ik mei toch riskeere komment er sebiet weere uit, zuuewel van boovn of van ondre! - Ah, g’ eit den afgank! En ei den dokteur nog nie loatn komn? - Bei neenik, en ‘k peize dat er ee toch niet zal keuen oan doen. - Woarom nie, doar est ee toch veurn? - Och, den griep treineert en ‘k zalle em ieverst betruipt èn. ‘k Zoe pertan lievre salmonella èn. - Woarom da, ge weet gei zeekre nie goe wa dat da es? - Bei neenik, moar ‘k vinde da ezuue ne schuuen nuim en da doe mei altijd peizn op een schuuene Italioansche vroue. - Awel mersie, oe ouere, oe zodre! - Doarbei, als ge keunt zèen: “’k ei salmonella”, da klinkt nogal wa siekre dan “’k ei de griep!” - Allei, als ’t ezuue zit, de beedernesse!

Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 10 000 ex. in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 9080 Lochristi - Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Concept & reclame: Sofie Hesters

Volgende release

Werkten nog mee aan dit nummer Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier + DenDankU Filip Naudts: fotografie I Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Bert Vervaet: Straatnaam I Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Natuur I André Baert: Dialect Dirk Crommelinck en Ann De Wit: Een Lochristinaar in Gent

nummer 70: 17 dec 2014 I deadline adv. en info: 3 dec nummer 71: 28 jan 2015 I deadline adv. en info: 14 jan nummer 72: 25 febr 2015 I deadline adv. en info: 11 febr nummer 73: 25 maa 2015 I deadline adv. en info: 11 maart

Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame: Sofie Hesters, Fris watervoordevis tel: 09 3568 588 - i­nfo@nummer9080.be Druk: Drukkerij Geers Offset - Eekhoutdriesstraat 67 - 9041 Gent Verantwoordelijke uitgever: Mark Verbrugge Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

december’14

3


Opendeurdag zondag 14 december

van 14 tot 18 uur

bezoek de kerstmarkt te Lochristi en spring eens binnen bij ons!

visitekaartje.indd 1

j

Speciaal die dag geven wi

orting 20%opkTrendy handtassen

en fantasiejuwelen

en geven we bij aankoop graag een glaasje!

Prestigemenu Tortellini met pompoen en warm gerookte zalm ½ Kreeft met appel en krenten in zachte curry Fris tussendoortje Gebakken grietfilet met geprakte spruiten Topinambour en aardappelpuree Trio van speculoos Crumble/Gnocchi/Vers gedraaid roomijs € 39,50

Duo kreeftenmenu

6 oesters ‘Fines Claires Olèronnaise’ of Gegratineerde oesters “champagne” of Garnaalkroketten of Bisque van kreeft ½ Kreeft Gentse Waterzooi of ½ Kreeft in de oven met broccoli, tomaat en basilicum of Nage van ½ kreeft met fijne groentjes en koriander Fris tussendoortje ½ Gegrilde kreeft of ½ Kreeft Stroganoff De prestigemenu € 44,80 (cat. 500gram) passen we minstens € 54,80 (cat. 700gram) 1x per maand aan.

11 Enkel op afspraak 0478 244 328 Dorp West 51/01 Lochristi

Trio kreeftenmenu ½ Kreeft Bellevue of ½ Kreeft met mango en babyleafs ½ Kreeft Gentse Waterzooi of ½ Kreeft in de oven met broccoli, tomaat en basilicum of Nage van ½ kreeft met fijne groentjes en koriander Fris tussendoortje ½ Gegrilde kreeft of ½ Kreeft Stroganoff € 50,90 (cat. 500gram) € 60,90 (cat. 700gram)

Restaurant-Feestzaal Le Jardin Bleu I Sint-Kruis-Winkeldorp 62 A I 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel) 09 328 79 71 I www.lejardinbleu.be I info@lejardinbleu.be


Lo Actua

Boek nu voor 29 november in Orphanimo!!

Ook zin

in een insectje? Is insecten eten onze culinaire toekomst?

I

door Wouter De Vriendt van Mini-Food

n grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika worden insecten als delicatesse beschouwd, zoals oesters en garnalen bij ons. Maar liefst 80 % van de wereldbevolking eet insecten, enkel Europa en Noord-Amerika hinken achterop. Onze veeteelt zal over 15 jaar niet meer kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten. Insecten zijn lekker, gezond en kunnen heel ecologisch gekweekt worden. Wouter De Vriendt van Minifood laat je kennismaken met eetbare insecten en laat je zelf proeven. Het zullen een viertal ‘echte’ proevertjes/bereidingen zijn met daarnaast de rauwe en gevriesdroogde variant.

Deze gespreksavond met proeverijen heeft plaats op zaterdag 29 november 2014 om 18.30 u in de polyvalente zaal van Jeugdlokalen Orphanimo, Koning Albertlaan 29b, Lochristi. Deelname: € 10 leden vtbKultuur - € 13 nietleden (vermelde proevertjes + één drankje inbegrepen). Om organisatorische redenen gelieve in te schrijven ten laatste tegen 21 november 2014 en het bedrag te storten op Crelanrekening BE68 1030 3253 0434 op naam van vtbKultuur Lochristi met vermelding ‘gespreksavond insecten’ + vermelden van aantal personen. Contact: Paul Denis - denispaul@skynet.be Voorzitter vtbKultuur Lochristi

december’14

5


Groot feest

Dorpsbepalende Zusters van Liefde-site viert 200 jaar

in Zaffelare in mei 2015

Iedere gemeente heeft gebouwen die het dorpsgezicht bepalen. In Zaffelare kan niemand om de spitse neogotische kerk heen, noch om de imposante honderd meter lange gevel van wat ooit een zeer vermaard pensionaat was, dat tot diep in Engeland rekruteerde. Omdat het volgend jaar mei 200 jaar geleden is dat Petrus-Jozef Triest in Zaffelare-Dorp een klooster met pensionaat uitbouwde, voor de Zusters van Liefde – met allerlei vormen van onderwijs tot gevolg, én een ‘hospice’ – kan een viering natuurlijk niet uitblijven. En wat voor een! Mei 2015 staat in Zaffelare synoniem voor een groot feest op en rond de schoolterreinen. Coördinator en medebezieler Luc Van Autreve (toneelman in hart en nieren en Cultuurlaureaat Lochristi 2008) geeft tekst en uitleg.

6 december’14

In 1815, bijna tweehonderd jaar geleden, stichtte priester Petrus-Jozef Triest te Zaffelare een klooster met pensionaat voor zijn jonge congregatie van de Zusters van Liefde. Omdat de congregatie gesticht was voor arme mensen werd ook een dagschool ingericht. De scholen hadden een groot succes. Er werd een normaalschool ingericht, een landbouwhuishoudschool, een hogere normaalschool en middelbaar technisch en beroepsonderwijs. Al deze scholen verdwenen, naar Eeklo, naar Kwatrecht en naar Lochristi (EDUGO). De basisschool bleef tot op heden en was al van in het begin een dergelijk groot succes dat de kloosterschool in de jaren 1844-1850 de enige basisschool van Zaffelare was en werd aangenomen door het gemeentebestuur ter vervanging van de gemeenteschool. De huidige situatie, met basis- en kleuterschool De Weg-Wijzer als enige school, bestond dus al eens eerder. In 1880 stichtten de zusters ook een ‘hospice’ dat nog steeds bestaat als het hooggewaardeerd WZC Sint-Vincentius.

Met welke titel mag ik je aankondigen, Luc? Intendant, curator, organisator…? Neen, neen, geen ronkende titels aub. Ik zie me gewoon als coördinator want de input komt van zoveel andere mensen: onderwijzers, leerkrachten, ouders, kinderen, artiesten, bestuursmensen, werkgroepen… noem maar op. Het wordt, zal je zien, een groot en breed gedragen feest. Mijn bescheiden rol is gewoon alles in goede banen te leiden en de zaak te coördineren. Natuurlijk reik ik ook enkele ideeën aan, want ik heb in mijn toneelverleden wel wat ervaring met regisseren, en met feesten nog veel meer (lacht). Het doet me denken aan het jaar van het dorp in 1978. Wat staat er dan precies allemaal te gebeuren volgende zomer? Alles zit nog in de initiële fase, maar een en ander staat toch al vast: de herdenking zal uit twee luiken bestaan. Enerzijds zal er de historische duiding zijn via een imposante

tentoonstelling en een uitgebreid boek over de Zusters van Liefde, hun onderwijs en hun zorgverlening (1ste weekend van mei 2015); anderzijds zal er de beleving en enscenering zijn van het dorpsbepalende verleden, via allerlei activiteiten die ik zal proberen te coördineren (2de weekend van mei 2015). Ik hoorde iets waaien van tableaux vivants? Een soort van levende schilderijen en plaatjes die het verleden van de site weer tot leven moeten brengen? Zo is het inderdaad begonnen, maar dat was maar de aanzet tot een ware vloed van andere initiatieven. Zoals het nu staat, zal het dorp in een resem activiteiten ondergedompeld worden: het schoolfeest van de lokale school de WegWijzer zal vervroegd worden naar begin mei en in het teken staan van de herdenking. Dat wordt een bad van plezier, in de eerste plaats voor de kinderen! Waar een klassiek schoolfeest toch vaak de ouders wil plezieren,

Het feest wordt een bad van plezier, ook voor de schoolkinderen.


Interview

zullen nu de kinderen centraal staan. Natuurlijk kaderen we dat in het verleden van de site daar, maar we combineren het met circusnummertjes, met toneelstukjes die verwijzen naar toen, met de legendarische Vlaamse kermissen met de vele kraampjes, zoals die destijds hier overal te lande gevierd werden, met leuke volksspelen en vermakelijkheden. Ouders, leerkrachten, leerlingen, directie, inrichtende macht… noem maar op, iedereen zal betrokken worden. In de school zelf hebben we het plan opgevat echte ‘retroklasjes’ te installeren, die ons letterlijk onder zullen dompelen in de tijd van toen. Enkele (oud-)leerkrachten en leerlingen willen wat graag in die rol kruipen. Het publiek vast ook. Er worden ook kunstenaars betrokken? Zeker weten. In het zogeheten Emmaüsgebouw – de wasserette, naast het parkje – zullen lokale artiesten die voeling hebben met de site een werk presenteren. Hun band met de locatie kan zijn dat ze er school liepen, lesgaven, er een emotionele binding mee hebben. De volgende mensen – om er slechts een paar te noemen – zegden al toe: Trees De Brabander zal er

De site ligt in het hart van het dorp, welnu, wij willen dat hart weer doen kloppen. Vuur in de leden blazen.

een muurtekening maken, Charlotte De Bruyne zegde haar steun toe voor een stukje toneel, Katrien Hesters zal er aan letterkunst doen… en nog zoveel meer artiesten. Te veel om allemaal op te sommen. Boven in de oude cellen van het pensionaat willen we een heel kunstzinnige sfeer scheppen met een nodende grote rij van heiligenbeelden – de meesten, jawel, afkomstig uit de oude kapel, die helaas afgebroken werd. Pure nostalgie zal daar herleven, maar dan wel mooi vorm gegeven. Ik wil hier dan ook expliciet de Gentse archivaresse Kaat Leeman bedanken, want zij werkt bijzonder gedreven mee vanuit haar functie in het archief van de Zusters van Liefde. En ik kan je verzekeren, doorheen zo’n zaal van antiquiteiten struinen, is alsof je in een teletijdmachine kruipt: ongelooflijk wat je daar allemaal te zien krijgt: glasramen, heiligenbeelden, processiekleren…

december’14

7


Lokatie Merk Model Lokeren Opel Lokeren Opel Lokeren Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lokeren Opel Lokeren Opel Lokeren Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lokeren Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Opel Lochristi Chevrolet Lokeren Chevrolet Lochristi Chevrolet Lokeren Opel Lochristi Opel Lochristi Opel

Omschrijving

Deuren Brandstof Bouwjaar KM stand Kleur

Astra-H BR 1.7 CDTi ecoFLEX Cosmo, Navi, PP 5 Astra-J 5D 1.7 CDTi Sport, NAVI, Xenon, parrot 5 Astra-J 5d 1.4 Turbo 120pk S/S Enjoy, pp, USB 5 Astra-J 5d 1.6i Enjoy Active, Park pilot, USB, BT 5 Astra-J ST 1.7 CDTi Enjoy Active, PP, USB, BT 5 Corsa-D 95 PK 1.3 CDTi Enjoy150Year, BT, cruise, BC 5 Corsa-D 1.2i Enjoy 150Y, BC, BT, airco, cruise 3 Corsa-D 1.2i Enjoy Active, BT, airco, cruise 5 Corsa-D 75 PK 1.3 CDTi Enjoy Active, BT, airco, cruise 5 1.3 CDTi Enjoy, airco, BC, cruise controle 3 Corsa-D Corsa-D 1.3 CDTi Enjoy, cruise control, airco 3 Corsa-D 1.3 CDTi Enjoy S/S airco, BT, BC 5 Corsa-D 1.2i Enjoy Active, airco,BT,BC,cruise 5 Corsa-D 1.2i Enjoy Active,airco, BT, BC, cruise 5 Corsa-D 1.2i Enjoy Active, airco, BT, BC, cruise 5 Corsa-C 1.2i 16v Enjoy silverline, airco, alu velg 3 Meriva-A 1.3 CDTi Enjoy, ECC 5 Meriva-B 1.3 CDTi 95pk Enjoy ,USB, PP, BT 5 Meriva-B 1.4i Cosmo, Park pilot, ECC 5 Aveo 1.3 D LT Start&Stop, airco 5 Aveo LT 1.6i LT, Park pilot, Alu velg, cruise, airco 5 Captiva LS 2.2 TCDi 4x2 FWD,Navigatie, park pilot 5 Zafira-B 1.7 CDTi ecoFLEX Cosmo, Navi, PP 5 Zafira-B 1.7 CDTi ecoFLEX Cosmo, naci, PP 5 Zafira-B 1.7 CDTi Enjoy, ECC, PP, cruise 5

Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Diesel Benzine Benzine Diesel Diesel Diesel Diesel Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel Benzine Diesel Benzine Diesel Diesel Diesel Diesel

05/2010 02/2010 05/2013 11/2013 12/2013 09/2012 12/2012 02/2013 02/2013 03/2010 06/2012 01/2012 10/2013 10/2013 10/2013 09/2006 01/2009 02/2013 11/2013 11/2012 01/2012 04/2012 06/2010 05/2011 10/2013

76.732 103.546 16.931 15.594 13.500 24.021 10.222 17.130 18.495 39.036 108.000 44.348 7.013 16.959 12.330 62.150 128.812 23.425 17.205 9.740 31.500 60.335 113.177 96.432 26.085

Prijs

Zwart 11.500€ Technical grey 11.900€ Sovereign silver 14.500€ Asteriod grey 14.200€ Zwart 16.700€ Technical grey 10.800€ Pepper dust 9.900€ Zwart 10.300€ Technical grey 10.900€ Zwart 9.250€ Pepper dust 9.800€ Technical grey 10.200€ Star Zilver 10.300€ Asteiod grey 10.200€ Pepper Dust 10.200€ star zilver 4.500€ Metro 7.100€ Asteriod grey 13.800€ sovereing silver 13.700€ Zwart 9.200€ Blauw 8.900€ Wit 17.900€ Zwart 11.100€ Sovereign silver 11.900€ Zwart 16.500€

Hovenier gevraagd met kennis van zaken - voor tuin in de Kerkstraat Interesse? gsm: 0473.57 43 59

Binnenschrijnwerk - Elektriciteit

Elektriciteit : Traditioneel, Domotica, Videofonie, Depannage Keuringsklaar maken installaties Schrijnwerk : Afwerkings- en constructieschrijnwerk (binnen - buiten) Houten bijgebouwen

Snoeck Bjorn - Dendermondse Steenweg 32, 9080 Beervelde 0477/410.358 - info@aannemingen-snoeck.be

Bon korting € 20

M&C cleaning RUIMDIENST & ONTSTOPPEN

Enkel geldig voor het verspreidingsgebied van nummer9080 en bij afgifte van deze bon.

M&C cleaning RUIMDIENST & ONTSTOPPEN Ledigen van beer- en septische putten Reinigen van regenputten Tel. 09/348 49 64

VCA* en ISO 9001 gecertifieerd


Interview

Nu je het zegt: een processie mag zeker ook niet ontbreken? Uiteraard niet. Met de gepaste kledij – herinner je je nog de engelenvleugeltjes? – zullen wij in stoet door de tuin waden. De lange dreef naar de kapel leent zich daar schitterend toe. Je weet wel, vlak aan het WZC St-Vincentius. Participeren zij ook? Zeker, ook het woon- en zorgcentrum heeft haar engagement toegezegd. De gesprekken lopen nog, maar door de ligging alleen zijn ze al betrokken partij: ze zullen uitkijk hebben op de kiosk in de tuin, op de tableaux vivants aan het kapelletje, het kerkhof, de tuin… Het lijkt wel of je heel Zaffelare wil mobiliseren? Meer nog. Iedereen die er nog school heeft gelopen, les heeft gegeven, er ooit op bezoek is geweest, een betrokken ouder is geweest… iedereen is welkom. De site ligt in het hart van het dorp, welnu, wij willen dat hart weer doen kloppen. Vuur in de leden blazen. Heel de gemeenschap moet weer op de been en feest vieren. De site heeft Zaffelare zo erg bepaald dat niemand die een beetje een heimatgevoel heeft, er mag ontbreken. Van jong tot oud. Zo vlak onder de kerktoren, tussen het kerkhof, het zorgcentrum met de ouderen, de school met de jongeren… kan je je een betere locatie wensen die zo goed alle mensen kan verbinden? En geef toe, wie Zaffelare zegt, kan toch niet anders dan te denken aan de imposante gevels van het pensionaat? Ik durf het bijna niet te vragen, maar zal een en ander niet moeten wijken voor de nieuwe school? De plannen zijn ondertussen genoegzaam bekend, en de school zal

Cultuur ontdek je in België als jongere in het Cultureel Centrum naast de kerk en de school.

inderdaad op het groen dorpspleintje komen tussen het kerkhof en het Emmaüsgebouw. En mogelijk zal niet alles kunnen blijven bestaan, maar de meest dorpsbepalende gebouwen en gevels zullen toch blijven. Ook achteraan blijven sommige gebouwen bewaard. En dat biedt toch perspectieven, zo dicht bij een school. Hoe bedoel je, Luc? … (haalt de dagkrant van De Morgen boven)… Kijk, dit bedoel ik (leest voor): ‘Cultuur ontdek je in België als jongere in het Cultureel Centrum naast de kerk’. Beter dan zo had ik het niet kunnen zeggen, of toch: ik zou eraan toevoegen: ‘naast de kerk en de school’. Jongeren moeten zo vroeg mogelijk met kunst in aanraking komen. Daarom dat deze herdenking een echte opportuniteit biedt om onze schoolkinderen volop in een kunstviering te betrekken. Hoe jonger, hoe beter. Want kunst maakt de kinderen zoveel rijper, en ze kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar voor kunstbeleving heb je gebouwen nodig, dus wie weet… zou het niet ronduit fantastisch zijn als we in het verlengde van zo’n prachtig verleden en zo’n mooie viering, onze jongeren ook op de site wat blijvender aan echte kunstbeleving konden laten doen? Hoe dan ook, met de festiviteiten in mei zullen de kinderen echt hun hartje kunnen ophalen. En met hen, wij allen. Een groot project, Luc. En ik hoop: vele schouders, maken licht werk? We zijn al met velen, maar het moet nog beter. Vandaar dat ik deze oproep wil lanceren: wie ook voeling heeft met deze site en met het hartje van Zaffelare, nodigen wij graag uit mee te helpen aan het inrichten van de lokalen en aan de talloze activiteiten. Het moet een feest worden van en voor iedereen! Wij zullen niet mankeren! Veel succes, Luc. Contact Luc Van Autreve: luc@vanautreve.be

Komen de heiligenbeelden uit de kloosterkapel van Zaffelare eenmalig terug naar het dorp? (nu bewaard in de Gentse museumzolder van de Zusters van Liefde)

december’14

9


and

een SPECIALE ma

NOVEMBER ACTIES om van weg te dromen!

Noppe Slaapcultuur, hemels slaapcomfort

ONLINE SHOP Onze nachtkleding en loungewear van topmerken ook online via www.pret-a-dormir.be

Bedding: Carpe Diem • Geltex Inside • Swissflex • Beka • Lattoflex • Kreamat • Acro Bedding Bedlinnen: Woody • Lysdrap • Slabbinck • Essenza • Snurk • Damai • Cavalli, … ook maatwerk Nachtkleding: Twin-Set • Feraud • Diesel • Woody • Pepita • Tatà • Dkny • Vive Maria • Skiny, …

Gentse Steenweg 9, 9160 Lokeren (Oude baan Gent-Antwerpen) Tel. 09/348.19.72 - www.noppeslaapcultuur.be - online shop www.pret-a-dormir.be Open van maandag tem zaterdag van 10 tot 18u. Dinsdag en zondag gesloten.


Een sfeerbeeld van toen door Bert Vervaet

Stichting - In een notendop: tijdens het Franse Bewind en Napoleon hadden de

Vlaamse katholieken het niet onder de markt, maar pastoor PJ Triest bleef niet bij de pakken zitten, en stichtte de ene congregatie na de andere, met voorop de Zusters van Liefde. Vanuit de armenzorg in Gent hoopte hij op nieuwe zusters via een pensionaat. Vandaar, op 30 mei 1815 kreeg onze noordelijkste deelgemeente een heus klooster. ’t Vijfde in de rij.

Grootte - ‘t Begon met “een gering huys van twee stagien” aangekocht voor de (weinig

ronde) som van… 2176,87 franken. Een handvol zusters stichtte er een succesvolle “Fransche kostschool voor jufvrouwen”, een pensionaat dus, en ook een standvastige meisjesschool die later iedere schoolstrijd zou doorstaan. Uitbreiding bleek broodnodig, en binnen de kortste keren was het goed 6 hectaren groot: gebouwen, een siertuin, akkerland, een groentetuin en boomgaard, ja zelfs een druivenserre. Op de boerderij waren er koeien, varkens, geiten en schapen voor melk, wol en vlees, een paard als trekdier, en kippen voor vlees en eieren. De groentebedden lagen trouwens lange tijd westwaarts van de lindelaan, waar nu het rustoord staat, de voortzetting van nóg een activiteit van die kranige zusters: het opzetten van een hospice, vanaf 1880. Gans het domein was ook nog netjes afgeboord met een hoge doornhaag, waardoor het als een eiland oogde, midden in het dorp. En die structuur heeft het nu enigszins nog. Je begrijpt dus, lezer, ’t was daar een hele ‘doeninge’, in hartje Zaffelare. Een bepalende doeninge, laat ons maar zeggen.

Dagelijks leven

- Een getuigenis: “De zusters wasten niet voor de pensionaires. De leerlingen dronken tweemaal per dag hun bekomst, eenmaal ’s middags en eenmaal ’s avonds, en aten dagelijks drie porties (soep, groenten en bouilli), met ’s middags en ’s avonds aardappelen en boterhammen. Wie de jaren van verstand nog niet had, vastte niet, de anderen wel. Op zon- en feestdagen dronken de pensionaires koffie, maar die betaalden ze zelf. De zusters gaven slechts ’s morgens thee zonder melk en daarbij mochten zij hun bekomst eten. Aldus officiële briefwisseling uit 1823. Een grote boomgaard zorgde gedurende een groot deel van het jaar voor het dessert: in een tijd dat een appelsien een uiterst dure versnapering was, werd een appel hoog gewaardeerd. Zelfs met Sinterklaas kregen alle kinderen een lekkere appel van de heilige.” En dan vermeldt de tekst nog fijntjes: het bier kostte omtrent 9 gulden per vat.

Prestige - De leerlingen kwamen van heinde en verre, ook uit

Groot-Brittannië en Nederland, waren allen intern en leidden een leven met strenge discipline. De voertaal was het Frans, en in de kantschool alleen al waren er in 1846 maar liefst al 169 leerlingen. En in 1923 werd een landbouwhuishoudschool opgericht met als naam “Spes Nostra”, en na enkele interne wijzigingen, verhuisde de hele middelbare school in 1985 naar Lochristi. Moment ook waarop de lokale lagere meisjesschool deel werd van de scholengroep ‘de Weg-Wijzer’ en het gezelschap kreeg van de jongens van het dorp. Dat was overigens ook de eeuw ervoor al eens uitgeprobeerd, maar het hele project verzandde toen in te veel…’distractie’ voor de meisjes… En de kleuters? Nog een leuke anekdote daarover, om af te sluiten: de eerste kleuterschool in het klooster werd opgericht in 1867, en daartoe werd een bestaande… koeienstal verbouwd en een nieuwe koeienstal achteraan opgetrokken. Geef toe, lezer, dan zijn ze nu (en straks nog veel) beter af… december’14

11


Eerste

Jeugdlaureaat Lochristi volwassenbegeleider en 2014 de de ouderwerking van de Beerveldse Chiro

In onze reeks met cultuurvoorstellen vorig jaar, pleitten we in november 2013 nog voor een uitbreiding van het Cultuurlaureaatschap naar andere leeftijdscategorieën: “Waarom de prijzen niet ‘officialiseren’ op alle niveaus, met categorieën -12, -18 en +18?” Het deed ons dan ook veel plezier dat de Jeugdraad exact een jaar later een gelijkaardig initiatief nam, met het lanceren van de Jeugdlaureaat van Lochristi. Is het dan niet wat tegenstrijdig dat de eerste titel ging naar een… groep volwassenen? Op het eerste gezicht wel uiteraard, maar dat is ten onrechte, zo getuigen Kenny Drieghe (een van de drie hoofdleiders van Chiro Beervelde, naast Bram Martens en Colien Demeyer), en Rob Naudts (de nieuwe voorzitter van de lokale ouderwerking, opvolger van Peter Vervaet).

Lokaal

Kenny: Het jeugdaspect zit hem vooral in het feit dat wij als jeugdvereniging, Chiro Beervelde, unaniem besloten om onze lokale volwassenbegeleiding en ouderwerking te nomineren voor deze titel. Het opzet was immers een persoon, een organisatie of vereniging – van jongeren en/of ouderen – te kiezen die zich verdienstelijk had gemaakt op het vlak van het jeugdbeleid. Voor ons kwamen onmiddellijk onze volwassenbegeleider Erwin Van Damme, en de hele ouderwerking in beeld. Zij stonden ons altijd al echt heel goed bij, sinds jaar en dag, maar met de realisatie van onze nieuwe lokalen, verdienden zij toch wel een extra pluim. Zonder hen zaten we nog te krotten in oude barakjes. Onvoorstelbaar wat zij hier gerealiseerd hebben. Met hen delen dus eigenlijk alle Beerveldse Chirloleden in deze titel van Jeugdlaureaat. En ja dus, hij gaat terecht naar onze volwassenen, want met hen kronen wij ook al onze jongeren. Rob: We waren niet weinig verrast door deze titel, maar het meest plezierde ons nog dat de leiding ons had voorgedragen voor dit laureaatschap. Kenny zegt terecht dat hier al tientallen jaren een gedegen ouderwerking aan de slag is, en dat Erwin Van Damme nu al meer dan tien jaar de rots in de branding is, als volwassenbegeleider. Maar het project van nieuwe lokalen vroeg om nog extra initiatieven: dit was iets wat te groot was om te laten behappen door de jonge generatie alleen: verzekeringen, subsidies, contacten met de gemeente, begroten en beheren, extra initiatieven zoeken ter fondswerving enz. Een VZW bleek dus wel noodzakelijk, en die hebben we dan ook in het leven geroepen. Want voor een goed begrip: naast de 35 000 euro subsidie van de gemeente – waarvoor dank! – moesten we nog een extra 100 000 euro ophoesten, en dat is geen klein bier, dat hoef ik je niet te vertellen…

12 december’14

Het laureaatbeeldje van Fien Deduytschaever.


Interview

Kenny Drieghe en Rob Naudts

Een gokje: jullie schreven renteloze leningen uit en ronselden bij familie en vrienden? Rob: We hebben dat overwogen, ja, maar hebben er ten slotte toch maar van afgezien. Tenslotte blijft ook dat een vorm van geld lenen, en zadel je – zelfs met dat gunstige systeem – de komende generaties toch nog altijd op met een vorm van schuld. Dat wilden we expliciet niet. We hadden al gauw beslist enkel dat geld uit te geven dat we ook echt hadden, m.a.w. we zouden het hele project lang de tering naar de nering zetten. Dat het dus onvermijdelijk een meerjarenplan werd, was van bij de aanvang duidelijk. Maar goed, we hebben het allen samen tot een goed einde kunnen brengen. Impliciet ga je natuurlijk nog wel altijd aankloppen bij mensen die de Chiro genegen zijn, maar steeds stond er iets tegenover. Ons Valentijnsdiner is hier een lokaal begrip geworden waar je voor je geld toch een delicieuze maaltijd krijgt. Kenny: Van onze kant hebben wij als leiders geprobeerd om ook een duit in het zakje te doen en geheel zelfstandig een gelijkaardig initiatief op poten te zetten, maar dan gericht op jongeren: ook onze Openluchtfuif eind augustus is hier al goed gekend. Begonnen met een schuchtere 150 man, zitten we nu al aan wat voor ons als limiet nog haalbaar is: 1200 man. Zodoende brengen onze beide initiatieven ons jaarlijks meer dan 5000 euro op. En zo slaagden we er samen in om onze begroting altijd te doen sluiten. Maar naast het geld, heeft de bouw natuurlijk nog vele werkuren gevraagd ook. Ik wens hierbij ook uitdrukkelijk iedereen te danken die zijn steentje heeft bijgedragen, en geloof me, dat zijn er heel veel.

Schoonmoederen? Iedereen begrijpt de meerwaarde van een volwassenwerking bij een jeugdbeweging. Maar gelijk rijst de vraag toch of er dan niet te veel ‘geschoonmoederd’ wordt? Kenny: Hoegenaamd niet. Het is niet zo dat onze ouderwerking en onze volwassenbegeleiding wereldvreemde observanten zijn die ons eens komen vertellen wat goed en slecht is. Bijlange niet. Iedereen van de volwassenen heeft voeling met de jeugdbeweging, want is er in geweest of heeft een zoon of dochter die in de Chiro is. Zij weten dus best wel wat er in een leiding leeft en wat er de gevoeligheden zijn. Wij kunnen alleen maar getuigen dat ze inderdaad een enorme meerwaarde zijn voor onze werking, en geen vervelende pottenkijkers. Absoluut niet. Rob: Wij beseffen best wel wat onze rol is, hoor. Wat we juist niet willen doen, is dat schoonmoederen. Zo mocht de leiding bij de lokalen zelf bepalen hoe het gebouw er best uit zou zien, hoeveel en voor wie er lokalen moesten zijn, wie waar zou komen enz. Wij waren er alleen om alles in goede banen te leiden. Bovendien hebben wij als volwassenen een mateloze bewondering voor die jonge mannen en vrouwen van 18 en meer die telkens weer het beste van zichzelf geven om onze kinderen op zondag een fantastische namiddag te geven. En dat zijn geen gratuite woorden, dat meen ik echt. Het spreekt dan toch vanzelf dat wij ons zo weinig mogelijk bemoeien met die kernactiviteit. Logistiek en administratief zullen we waar nodig bijspringen, maar hoe het hier reilt en zeilt,

Je vrienden uit de jeugdbeweging heb je voor het leven, en dat is de mooiste beloning die je je kan dromen!

december’14

13


speciaal voor uw geboortekaartjes, huwelijksdrukwerk, naamkaarten, uitnodigingen

terug naar het ambacht! rp tte

res

s

erske w k u r d et klas

le

m

U kan bij ons ook nog steeds talrijke boeken inkijken vol voorgedrUkte modellen. Wens je een eigen ontWerp: geen probleem, na een verkennend gesprek maken onze ontWerpers er een „pièce UniqUe” van. enkel afdrUkken? ook dan helpen Wij U graag.

GraaG adviseren wij u hierover ! Drukkerij Coppens bvba · Hospitaalstraat 2 · 9080 Lochristi-Beervelde · 09 353 93 93 info@coppens-druk.be · www.coppens-druk.be

cv De Leefboom Vastgoedmakelaars

Dekenijstraat 18 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be info@deleefboom.be BIV 205.909 & 503.564

maatwerk in vastgoed

v e r k o o p - v e r h u u r - p r o j ec t o n t w i k k e l i n g - g r a t i s a d v i e s & w a a r d e b ep a l i n g

Panden te koop:

De Perfecte investering: Panden te huur: Lochristi Dorp Oost 89: appartement met 2 slaapkamers, ingerichte keuken en badkamer - terras voor en achter Prijs: 680 €/maand

Wondelgem Riete Dries

Desteldonk - Busstraat: Op te knappen HOB - 718m² - 3 slaapkamers leefkeuken - schrijnwerk met dubbele beglazing EPC: 614 - Prijs: 200.000€

moderne lage energiewoningen - nieuwbouw - 3 slpk - ingerichte keuken en badkamer - achterliggende garage- opp. vanaf 271m² Prijs vanaf: 249.063 € (excl. kosten)

Heeft u EEN BAKSTEEN IN DE MAAG en wilt u graag uw droomwoning realiseren?

Wij bieden u verschillende mooie bouwgronden aan (zonder bouwverplichting) in Lochristi en Zeveneken. Prachtige bouwgrond op 1.650m² te Oostakker, Eksaardserijweg met zeer wijds zicht en rustig doch zeer centraal gelegen. Zonder bouwverplichting en mogelijkheid van inplanting van een ruime woning – € 148/m2 !!!

Lochristi Dorp West: appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers, mooie living en zeer ruime terras Prijs: 700 €/maand Beervelde -

Kijkdorp: Mooie ruime gezinswoning met 3 slpk, 2 badk., ruime living, veranda, garage - EPC: 209 Prijs: 970€/maand

Verschillende appartementen te: Gentbrugge, Gent, Wetteren


Het Chirolokaal

perkt aanbod… en daar moeten zij leren mee omgaan. Maar het moge toch duidelijk zijn dat juist de jongeren van een jeugdbeweging daar heel bewust mee omgaan. Het feit dat ze zich belangeloos op zondag telkens weer inzetten voor anderen getuigt daar toch van? Tot slot wil ik ook nog meegeven dat je nergens zulke honkvaste vrienden voor het leven maakt als in een jeugdbeweging. Dat was toen zo, en dat zal bij de huidige generatie niet anders zijn. Je vrienden uit de jeugdbeweging heb je voor het leven, en dat is de mooiste beloning die je je kan dromen! Kenny: Zeker weten, dat voel ik nu ook al. Een jeugdbeweging kan je zoveel bieden. Je leert er veel bij: organiseren, overeenkomen, omgaan met verschillende karakters, leiding geven, vergaderen en beslissen… Je bent er altijd tussen je echte vrienden, en dat is een goudmijn als je jong bent. De sfeer is er over het algemeen heel positief omdat het een sociale omgeving is waar men als vanzelf wat voor zijn medemens over heeft. Je inzet en je drive om die kleine en grote mannen iedere zondag weer het beste van jezelf te geven, rendeert ook omgekeerd: niet alleen de leden worden er als mens zoveel rijker van, maar ook jijzelf! En daar denken blijkbaar heel veel mensen hetzelfde over, want we moesten hier voor het eerst een limiet zetten op het aantal Pinkels dat we in zouden schrijven: de drempel van vijftig was gehaald. En we rekruteren tot diep in onze buurgemeentes. Dus ik denk dat we wel met reden mogen stellen: een jeugdbeweging is de max!

Niet alleen de leden worden er als mens zoveel rijker van, maar ook jijzelf!

daar gaan de leiders zelf over. Alleen mochten we iets als onveilig ervaren, zullen we dat wel melden uiteraard. Of mocht er door buren geklaagd worden over een of andere vorm van overlast, zouden wij misschien ook wel kunnen bemiddelen. Gelukkig heeft dat laatste zich hier nog niet voorgedaan. De buren zijn altijd al heel meegaand en inschikkelijk geweest, met Mieke Van Hecke die hier vlakbij woonde, op kop. Hopelijk zet die traditie zich in de nieuwe wijk hier straks gewoon verder.

Vroeger was alles beter?

Je hoort het wel vaker als oudere generaties over de jongeren spreken: vroeger was alles beter? Akkoord? Rob: Zeker niet. De kern van wat ons toen dreef in de jeugdbeweging en wat de jeugd hier en nu beweegt, is niet veranderd. Geen sikkepit. Dat is nog altijd de leden centraal stellen en hen iets bijbrengen en hen een mooie jeugdtijd bezorgen. Natuurlijk is het wel waar, dat ze in een andere context groot worden: de jeugd van tegenwoordig heeft talloze mogelijkheden: duizend en een sporten, telecommunicatie, een onbe-

Dank en nogmaals proficiat met jullie titel. Dik verdiend! Kenny en Rob: jij bedankt!

december’14

15


SUBLIM Totaalinrichting

|

Meubilair

|

Gordijnen

|

Tapijten

|

Verlichting

Bezoek onze vernieuwde website

www.sublim.be Lokeren

Kerkstraat 27 | B-9160 Lokeren | T +32 (0)9 348 36 86 | F +32 (0)9 349 14 31 | www.sublim.be | info@sublim.be DB705658K4

Open op: maandag: 14.00u - 18.00u woensdag t.em. zaterdag: 10.00u - 12.00u en 14.00u - 18.00u Gesloten op: dinsdag en zondag

Extra Open: Zon. 14-21-28 dec. Di. 23-30 dec.

van 14 tot 18 uur van 10 tot 18 uur

Ook voor een creatief verjaardagsfeestje kan je hier terecht! Kerkstraat 27 - 9160 Lokeren - Tel 0494 26 01 01 info@sublimshop.be - www.sublimshop.be


Proost

Gedicht

Proost Zeg proost op de tafel, op de stoel. Het brood dat in de trommel zit. Het kind dat zijn fiets in de heg laat vallen. Op nog een kleinigheidje misschien? Een rozijn in een boterham. Nog iets anders? Op niets? En alles? Op jou en mij misschien? Ja, op jou en mij. Dat is alles. Luc Van de Vijver

Uit de gedichtenbundel ‘Zeg dank en ooit en als de lente wil’ Te koop op musineenplas.be december’14

17


Groot - Lochristi

Leef een maand gratis eIndejaarsactIe van 6 tot en met 31 December 2014

Meer dan 9000 euro aan prijzen te winnen bij de 62 deelnemende handelaars Houd uw brievenbus in de gaten: in de eerste week van december krijgt u de folder met de deelnemende handelaars en uw eerste spaarkaart in de bus! Bijkomende spaarkaarten zijn steeds verkrijgBaar Bij de deelnemende handelaars.

62 0 0 0 9 € D

ne eeL

mer

pr aan

• u krijgt per bezoek aan een deelnemende handelaar een spaarzegel • u kleeft deze spaarzegels op de spaarkaart • u deponeert elke volle spaarkaart volledig ingevuld in de urne bij de handelaar • u ontvangt meteen een nieuwe spaarkaart • u maakt kans op een hoofdprijs van 2000 euro (40 waardebons van 50 euro), een VIP-dag in Lochristi of een van de ruim 100 andere prijzen • de trekking heeft plaats begin januari onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder • elke winnaar wordt persoonlijk verwittigd • opGeLet: enkel volle en volledig ingevulde spaarkaarten komen in aanmerking

s

ijze

n

Unizo Groot-Lochristi vzw ∙ Dorp-West 1 ∙ 9080 Lochristi


Lo Actua

Patrick Van Hoecke en Dirk Baillière uit Lochristi zijn medeorganisatoren

Zomerse boottochten voor zieke kinderen op 13 juni 2015

Patrick Van Hoecke uit Lochristi schaarde in het verleden al zijn schouders onder het mooie initiatief KOESTER Lochristi, onze lokale actiegroep van Kom op tegen Kanker. Nu neemt hij mee het voortouw in een herneming van zijn succesvolle gezinsboottochten voor families met een ernstig ziek kind, deze keer voor de vereniging Beyond the Moon. Samen met de twee medeorganisatoren, Dirk Baillière (ook uit Lochristi) en Emanuel de Wit (Wielsbeke), licht hij hier al even het project toe.

“T

wee jaar geleden organiseerden we reeds een familiedag voor ernstig zieke kinderen en hun familie. We willen graag weer een soortgelijke actie ondernemen. Tijdens de wereldbeker voetbal op het terrein van Picasso Village, kwamen de mooie herinneringen van die dag terug naar boven, toen Dirk mij vroeg of er nog plannen waren voor een vervolg-boottocht voor een goed doel. Dirk had ons destijds geholpen, toen het even stroef liep, en snel ontstond het idee om de handen opnieuw in elkaar te slaan. We willen een mooi resultaat brengen en dit volledig belangeloos. Eerlijk gezegd zat ikzelf reeds met het idee om dit nog eens te organiseren, maar zo’n evenement kun je niet alleen in elkaar steken, daar komt heel veel bij kijken. Vooral omdat we het doen voor zieke kinderen en hun gezin. Je mag zeker niets aan het toeval overlaten! Emanuel, medesterkhouder van het 1ste uur, zag het ook meteen opnieuw zitten om ons bij te staan. We hebben toen zoveel gezinnen een mooie dag bezorgd; de warmte en genegenheid die je terugkrijgt is niet te beschrijven. Het besluit stond dus vast; terug op naar de Jachtclub GLV. Toen ik de vraag stelde aan de voorzitter Hans Cannoot om weer onze partner te zijn, kregen we onmiddellijk van het ganse bestuur een volmondige “JA” als antwoord. We

willen samen weer een onvergetelijke boottocht maken met de zieke kinderen en hun familie. Met het oog op het 40-jarig bestaan van GLV, een mooi moment om samen dit evenement te organiseren. Waarvoor onze oprechte dank. Kinderen die heel veel in het ziekenhuis vertoeven, ouders die machteloos zijn, onzekerheid, pijn, verdriet,… Deze doelgroep willen wij dan samen een onvergetelijke dag schenken. We willen ze laten genieten zodat ze de negatieve gedachten van het ziek zijn eventjes op de achtergrond kunnen schuiven. Als we in dit opzet slagen dan is onze missie volbracht. Ons goede doel is dit keer de v.z.w. Beyond the Moon. Dit is een vereniging die zich richt tot langdurig en ernstig zieke kinderen en hun minderbedeelde familie. Elk gezin krijgt één keer de mogelijkheid om een kosteloze vakantie te beleven geheel op maat van het zieke kind en hun familie (maximaal 7 dagen lang). Na onze ontmoeting met Mevr. Pascale Somers, de medestichtster van Beyond the Moon, waren we diep onder de indruk van haar/hun gedrevenheid. Dit bevestigde alleen maar dat we dit doel zouden ondersteunen en een evenement zullen uitbouwen. Ook de vrijwillige inzet van de Ambassadrice van Beyond the Moon, Mevr. Gella Vandecaveye, maakt dat dit een gedreven organisatie is die vele kinderen en hun gezin een onvergetelijke vakantie aanbiedt.

We willen samen weer een onvergetelijke boottocht maken met de zieke kinderen en hun familie.

december’14

19


Ontdek dit prachtige woonproject

Ruime appartementen met 1 of 2 slaapkamers en garages. Rustig gelegen, maar ook overal dichtbij! Ontdek alle info van onze projecten in Vlaanderen op www.urbanlink.be

270hx190b_Communicatie oktober project Zeveneken_.indd 1

14/10/14 16:52


Emanuel, Patrick en Dirk

Onze plannen

Het is niet de bedoeling om in Lochristi een nieuwe actiegroep of vzw op te richten. Er zijn binnen de gemeente zo vele mooie en goede doelen die dit perfect doen. Ook voor de zwakkere minderbedeelde mensen dragen reeds verschillende organisaties hun steentje bij. Een dergelijk event gaan we zeker niet jaarlijks organiseren. Het vergt immers heel veel vrije tijd, en financiële middelen. Het evenement zal doorgaan op het terrein van Jachtclub GLV Snepkaai 62 9000 Gent. De eerste reacties en interesse tot participatie zijn reeds zeer lovend. Misschien wordt het wel een tweedaagse, maar dat is afhankelijk van het aantal deelnemers en de benodigde veiligheidsmaatregelen.

De zomerdagen en boottochten

Aankomst van de gezinnen, verwelkoming in een feesttent, start boottocht over de Gentse binnenwateren en bij de terugkomst wordt er kinderanimatie voorzien. We willen de gezinnen een gratis maaltijd aanbieden gevolgd door

Foto’s : Bjorn Dubois

Lo Actua

gratis muzikale optredens van artiesten en/of groepen. Ook Mevr. Gella Vandecaveye zal aanwezig zijn op dit event, waarmee we hopen nog andere BV’s te mogen ontvangen, volledig ten voordele van de Beyond the Moon gezinnen. Het is zoals we al vertelden een ambitieus plan. We hopen dit zo compleet mogelijk te kunnen realiseren, en kijken daarvoor graag uit naar de steun van sponsors/diensten en vrijwilligers.” Als u interesse hebt om te helpen bij dit even t door middel van sponsoring/ aangeboden diensten of vrijwilligerswerk, dan kan u contact opnemen met de organisatoren. Als u het goede doel Beyo nd the Moon genegen bent, maar ook als u gewoon een bedrag wil done ren voor een gezin, verwijzen we door naar de site van Beyond the Moo n. www.beyondthemoon.org Contactgegevens: patrick.van.hoecke1@p andora.be - dirk.bailliere@ skynet.be - emanuel0404@hotmail.com Gsm: 0494 548209 (Patrick) - 0479 9393 03 (Dirk) - 0475316801 (Emanuel)

BOOTTOCHT MET BEYOND THE MOON - DE GENTSE LEIEVAARDERS

Gent, 13/6/2015 december’14

21


Heeft geen idee waar zijn achternaam vandaan komt maar weet dat je die met de naam Uwents op uw twee handen kunt tellen, is de derde generatie die de meubelzaak verder zet, vroeger meer copy-antiek, nu vooral merken en design, is een bewuste keuze om met de meubelzaak Sublim (de naam kwam van zijn vader) in het centrum van Lokeren te blijven, vooral omdat ze veel oppervlakte hebben voor de toonzaal, de zondagopening werd ooit door zijn ouders opgestart toen hij met zijn broer begon te studeren, omdat ze enkel in het weekend thuis waren bleven zijn ouders thuis om te koken en te wassen en ze hielden dan maar de winkel open... en dat bleek een schot in de roos, heeft het meeste plezier aan het creatieve proces: het uittekenen, het uitzoeken en samenstellen, vindt die afwisseling leuk, zijn, met zijn 7 in totaal, van meubelverkopers geĂŤvolueerd tot ontwerpers van totaalinterieurs.

je kunt ze op uw twee handen tellen

Tomas - zondagzesjuninegentienhonderdeenenzeventig Uwents

22 december’14


zat altijd al graag tussen ‘t volk

Zat als slagersdochter altijd al graag in de winkel tussen de mensen, vooraan op de toog, is gestart met een winkel toen ze met Tomas op een meubelbeurs in de verkeerde hal bij de accessoires terechtkwamen en zag dat dat bijzonder mooie zaken waren om een gift-shop te starten, vond als kind al leuk om aan al die spulletjes te komen en haar moeder moest altijd zeggen: “blijft daar af”, kreeg van haar moeder voor Sinterklaas een kassa en een omgebouwde kartonnen doos als winkeltje, de doos viel haar toen enorm tegen, het kassaa tje heeft ze nog altijd, is nu een droom die uitkomt met de start van Sublim Shop, hoort de mensen graag vertellen wanneer die nostalgisch worden als ze met hun kinderen de winkel bezoeken en terug een MonChiChi zien, vindt het leuk dat je met iets kleins uit de winkel toch zo kunt verrassen, heeft boven de shop nog ruimte om de woensdag en zaterdag workshops en verjaardagsfeestjes te geven waarbij de kinderen dan zelf kunnen knutselen en het resultaat kunnen meenemen naar huis.

Sibylle - dinsdagachtentwintigmaartnegentienhonderd tweeënzeventig Hauwelaert

december’14

23


Het pannenkoekenhuisje van De Lozen Boer presenteert

Winterpracht

Een uitgebreide brunch in één van de grote zalen op zondag 21 december 2014 om 10 u start - prijs 50,00 euro per persoon Enkel op reservatie via info@delozenboer.be of telefonisch 09/355 54 91

Raamdecoratie - Heidi Floré - Kleuradvies Gordijnen - Kussens op maat Veldstraat 32 - 9080 Lochristi Heidi.Flore@Telenet.be - Gsm: 0474.78 04 18

Huur eens een “Dutchtub” zie ook www.dutchtub.com

Brandstraat 8A 9080 Beervelde Tel. 09 342 05 42 GSM 0474 83 42 30 www.buitenleven.be tbuitenleven@skynet.be

Kerstbomen van eigen kweek te verkrijgen vanaf 1 december. Wegens uitverkoop zijn er nog leuke kerstartikelen en eindejaarsgeschenkjes te verkrijgen met korting. OPENINGSUREN: Tijdens de maand december elke dag open, niet op zondagnamiddag. Enkel zondag 7 december zijn we ook in de namiddag open van 14u00 tot 18u30.

Rijschool Zeveneken

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27

Theoriecursussen op

www.rijschool-zeveneken.be

aanvraag


Lo Latem

Van naar Anne-Marie Van Pachterbeke opent een

kunstgallerie in Sint-Martens-Latem

G

edurende 15 jaar organiseerde ik jaarlijks een tentoonstelling bij ons thuis in Lochristi. Elk jaar opnieuw werden onze woonruimtes en de atelierruimtes van Hans leeggemaakt en omgebouwd tot een expositieruimte. Ook de tuin werd elk jaar pico bello in orde gebracht om beelden van bevriende kunstenaars tentoon te stellen. Telkens weer een behoorlijke klus, maar ik heb het met veel plezier gedaan. Voor Hans, die dit jaar toch de mooie leeftijd van 70 bereikt heeft, werd het wel een beetje zwaar om elk jaar opnieuw een tentoonstelling van circa 40 werken bij mekaar te borstelen...

Latemse Galerij te huur stond aan voor ons haalbare voorwaarden en zo kon ik mijn droom toch nog waarmaken. Op 26 september openden wij de deuren van The Latem Gallery in Sint-MartensLatem. Hans had reeds begin de jaren 60 in die galerie geëxposeerd, en ook later toen de galerie toebehoorde aan Guy Pieters met wie hij 30 jaar heeft samengewerkt. Voor hem was het een terugkeer naar Latem. De ervaring die ik gedurende 15 jaar heb opgedaan komt mij nu uiteraard goed van pas en de reacties van de bezoekers die vroeger reeds naar Lochristi kwamen zijn lovend.

Bij mij was ondertussen een kleine droom gegroeid om zelf ergens een kunstgalerie te openen. Ik had al een beetje rondgekeken voor een expositieruimte in Knokke en in Brugge, maar een te zware investering leek mij op onze leeftijd niet zo’n beste overweging. Ik moest dan ook niet lang nadenken toen ik vernam dat de oude

Openingsuren: op vrijdag, zaterdag & maandag van 13.30 u tot 18.00 u - op zondag van 11.00 u tot 18.00 u. Adres: Dorp 6B - Sint-Martens-Latem Contact: +32.486.97.59.00 www.thelatemgallery.be

Ons motto voor de galerie blijft een forum bieden aan kunstenaars die met hart en ziel voor hun werk staan, die hongerig zijn om steeds opnieuw krachtige creaties neer te zetten en de kwaliteit van hun kunst hoog in het vaandel dragen.

december’14

25


EINDEJAARSFEESTEN 2014

Verwen uw gasten en uzelf met een menu van d’Oude Pastorie. In een oogwenk klaar, gemakkelijk op te warmen en te serveren met een praktische handleiding per gerecht. Zo komt alles in een handomdraai op tafel en kunt u zelf ook heerlijk mee genieten.

Hapjes • • • • •

(€ 2,00/stuk)

Eendenleverpastei - uiencrumble - kweepeer Carpaccio langoustine - bloemkool Noordzeekrab - venkel - groene kruiden Kreeftenbisque Zeeuwse oester - tomatendressing

Kerstmenu

(€ 65,00)

• BRETOENSE SINT-JAKOBSVRUCHTEN als carpaccio flespompoen - walnoten - ingemaakte groenten • WATERZOOI VAN ZEEDUIVEL romanescokool - zeevruchten - broodkrokant • FAZANTENHEN onder kruiden gegaard Belgisch grondwitloof - cranberries - dauphine aardappelen • GEKARAMELISEERDE PEER chocoladebunyol - gemberijs - boterkaramel Kan besteld worden vóór donderdag 18/12: woensdag 24/12 - af te halen tussen 15u en 17u donderdag 25/12 - af te halen tussen 9u30 en 11u

Oudejaarsmenu

(€ 65,00)

• Gravad lax van NOORSE ZALM Jazz appel - waterkers - Zeeuwse oester • KONINKLIJKE ZEEBRASEM met tijm gegaard knolselder - strandschelpen - kuidenrisotto • LAMSBOUT van de Geetkotmolenhoeve wintergroenten op de BBQ - bospaddestoelen - gesmolten aardappel • SINAASAPPEL gemarineerd meringue - ijs van witte chocolade - marsepein Kan besteld worden vóór donderdag 25/12 woensdag 31/12 - af te halen tussen 15u en 17u donderdag 01/01 - af te halen tussen 9u30 en 11u De gerechten zijn ook apart te verkrijgen (prijs afhankelijk van portie als voorof hoofdgerecht). Bestellen is mogelijk via mail info@doudepastorie.com of telefonisch 09/360.84.38 (in de voormiddag tot 11u30).

Wijngenot

D’Oude Pastorie RestaUrant Hijfte-center 40 9080 Lochristi Tel: 09.360 84 38 www.oudepastorie.be gesloten op woensdag, zaterdagmiddag, zondag-, maandag- en dinsdagavonden

Wilt u aangepaste wijn bij elk gerecht, dan helpen wij u graag bij uw keuze. Wij stellen u 3 verschillende wijnen bij de gerechten (€ 14,50/fles) voor. Ook onze champagne Laure d’Echarmes (€ 21,50) kan u bestellen.

In 2015 bestaat d’Oude Pastorie 10 jaar!

Tijd voor iets nieuws … we gaan voor een gloednieuw interieur. Het restaurant zal tijdens de werken gesloten zijn van 21 dec 2014 tot 15 jan 2015. Vanaf vrijdagavond 16 jan verwelkomen wij u in ons nieuw kader. Tijdens en ook na de feestdagen kan u steeds traiteur bestellen.

e! E e n g o e d id e DE CADEAUBON VAN D’OUDE PASTORIE EEN LEUK EINDEJAARSGESCHENK


Van Lo naar Latem Voor de bronzen beelden is onze keuze tot nog toe uitgegaan naar Patrick Villas en Christophe Charbonnel. Patrick Villas is een Belgische kunstenaar die aangezien wordt voor een van de toonaangevende dierenbeeldhouwers van zijn generatie. Zijn inspiratie haalde hij op in de Zoo van Antwerpen, waar ook een groot beeld van hem te zien is. Hier ontstond zijn fascinatie voor de katachtigen. Zijn oeuvre kenmerkt zich door een permanente zoektocht naar het scheppen van suggererende beelden zonder ambachtelijk te zijn. Hij laat de geaardheid van de katachtige zien, hun karakter, de innerlijke trekken, het instinctieve van hun gemoed. Zo krijgt elk dier zijn unieke signatuur. Patrick Villas werd dit jaar in Parijs bekroond met de prijs voor beste buitenlandse beeldhouwer en wordt zeer gewaardeerd in de internationale kunstwereld. Van het werk van Patrick loopt momenteel een tentoonstelling in onze galerie, samen met het werk van Hans Kitslaar.

Christophe Charbonnel,

een jonge Franse beeldhouwer, die zich inspireert op de klassieke beeldhouwkunst maar daar een moderne toets aan geeft. Hij werkt niet naar model, maar verkiest te refereren aan 19e-eeuwse handleidingen voor artistieke anatomie waardoor hij bijzonder gepassioneerd is. Hij creëert zijn werk door het aanbrengen van opeenvolgende lagen. Hij reveleert als het ware het model eerder dan het te beeldhouwen of te boetseren. Hij studeerde aan de Ecole Duperré in Parijs en was een briljante leerling van de beeldhouwer Philippe Seené. Hij ontving enkele jaren geleden de prijs voor de beste beeldhouwer van Frankrijk. Ook in Sint-Martens-Latem wordt zijn werk door de bezoekers van de galerie zeer gewaardeerd. Een grote tentoonstelling van zijn werk is gepland vanaf 27 februari 2015. Op 12 december start een nieuwe expositie in The Latem Gallery van de werken van Annette Defoort en Bruno Mallart.

Annette Defoort is afkomstig uit Kortrijk en maakt ‘eigenzinnige’

kleisculpturen. Zij noemt haar beelden archetypes van mensen en dieren, waar elk streven naar perfectie bewust wordt vermeden. Het ruwe, het niet-gepolijste, het niet-geplande en niet-charmerende domineert het hele oeuvre. Spontaneïteit controleert het wordingsproces. Dit resulteert

in ‘verstilde’ beelden die zowel humor als emotie oproepen. Annette heeft meermaals bij ons in Lochristi tentoongesteld met veel succes. De Franse kunstenaar en freelance illustrator Bruno Mallart heeft een eigen mix ontwikkeld van tekenen, schilderen, collage en computer, waarbij hij een surrealistische en absurde wereld oproept die spreekt tot de verbeelding en de zin voor humor van de kijker. Zijn werk verschijnt in enkele van ‘s werelds meest toonaangevende publicaties: The New York Times, The Wall Street Journal, Le Monde, om er maar enkele te noemen. De werken in de galerie worden geprint op aluminium platen en in series uitgegeven.

Christine Ostyn, zeker geen onbekende in Lochristi, vervolledigt

voorlopig mijn groep kunstenaars. Deze Belgische juwelenontwerpster maakt unieke draagbare juwelen, geïnspireerd door de natuur. Zij maakt gebruik van de verloren wastechniek en creëert zo juwelen met een verhaal waarin vaak natuurparels en edelstenen de hoofdrol spelen. Na haar introductie bij J.P. De Saedeleer vervolmaakte zij haar opleiding als goudsmid in Antwerpen. Haar creaties zullen niet permanent in de galerie te zien zijn, maar wel bij bijzondere gelegenheden. Het weekend van de kerstmarkt in Sint-Martens-Latem (12-15 december) en het daaropvolgend weekend (19-22 december) zal ik met genoegen haar werk aan het publiek voorstellen. Goed voor wie nog geen kerstcadeau gekocht heeft....

Hans Kitslaar is in onze contreien

bekend om zijn kleurrijke schilderijen en pastelkrijttekeningen. De laatste jaren omvat zijn werk voornamelijk bloemen en portretten waarbij telkens weer het gebruik van kleur en het zoeken naar het licht zijn grote uitdaging is. In een carrière van meer dan 50 jaar ontwikkelde hij een zeer eigen stijl die onmiddellijk herkenbaar is. Voor hem is de aanwezigheid in Latem een terugkeer naar zijn eerste stappen in de kunstwereld. Zijn eerste grote tentoonstelling vond plaats in Deurle (Deurlica) en werd gevolgd door talrijke tentoonstellingen bij zowel vader Marcel Pieters als zonen Guy en Luc Pieters. Anne-Marie Van Pachterbeke - The Latem Gallery bvba Dorp 6B - B-9830 Sint-Martens-Latem

december’14

27


ONTDEK ONS RUIME ASSORTIMENT

VUURWERK VOOR KNALLENDE FEESTEN

Eurotuin Deinze: Gaversesteenweg 222 - 9800 Deinze Eurotuin Merelbeke: Fraterstraat 111 - 9820 Merelbeke Eurotuin Ophasselt: Brambroek 27a - 9500 Geraardsbergen Eurotuin Roeselare: Brugsesteenweg 387b - 8800 Roeselare Open maandag t.e.m. zondag van 9 tot 18.30 uur Dinsdag gesloten | www.eurotuin.be | volg ons op

KERSTHAPPENING IN TUINCENTER ANDRE DE STERCKE

Tuin en interieurmeubelen Geschenkartikellen Exclusief zilver en glaswerk Sfeervolle verlichting en woonaccessoires • Tafeldecoratie • Verdeler Villeroy & Boch • • • •

ze Te v e n s ru im e k e u IN IN P OT O OT E N K L E KERSTBOMEN GR

OOK OPEN OP ZONDAG 7 - 14 - 21 december

Tuincenter André De Stercke

van 10 u tot 17.30u doorlopend

Antwerpsesteenweg 21 A - 9080 Lochristi Tel.09 355 61 34 - info@tuincenterdestercke.be www.tuincenterdestercke.be - webshopdestercke.be

openingsuren:

van maandag tot en met vrijdag 9u -12 u en 13.30 u -19 u - zaterdag 9 u - 12 u en 13.30 u -18 u


De mediawatcher

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. In P-Magazine 43/2014 vonden we dit heel uitzonderlijke beeld. Clara Cleymans, ons allen bekend van o.a. De Ridder op zondagavond, kijkt ons pal in de ogen. Een heel intrigerende blik, maar wat bedoelt ze te zeggen? Een lepeltje en een pil? Verwijst het naar dat kinderspel waarbij je iets door moet geven, lepel naar lepel? Of sla ik de bal helemaal mis? Of is het een schalkse knipoog naar lepeltje-lepeltje? En dan nog de pil erbij… tja, honni soit qui mal y pense, zeker?

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Vrijdagavond omstreeks tienen. Omdat Clara Cleymans na een lange opnamedag van De Ridder in Gent nog naar Antwerpen moet, ziet ze de kans schoon om bij het passeren van Lochristi nog snel even een fotoshoot in mijn studio mee te pikken. Eerder was met haar in Kasteel Rozelaar, eveneens in Lochristi, een volledige opnamedag gepland voor een sexy P-Magazine covershoot, maar op de valreep haakte ze toen toch nog af omdat ze vreesde voor mogelijk onbegrip van buitenaf en imagoschennis. Samen beslissen we daarom het over een andere, meer artistieke boeg te gooien en het sexy gegeven achterwege te laten. We experimenteren en improviseren wat en laten ons leiden door de chemie van het moment waardoor ze op een gegeven ogenblik alsnog in BH poseert en voor een artistiek conceptje zelfs volledig uit de kleren gaat. Maar finaal verkiest ze deze halve naaktfoto’s dan toch niet voor publicatie door te sturen naar de redactie. De oogst van de fotoshoot is immers groot genoeg. Veel comfortabeler voelt ze zich bij bevreemdende foto’s, net zoals bij deze, waarin ik haar zonder enige aanleiding suggereerde een lepel in de mond te houden, met daarin een roskleurig besje.” Meer: www.guardalafotografia.be www.facebook.com/filipnaudts.fanpage

Verwen-cadeautip I nieuwjaar 2015 Het boek GUARDA LA FOTOGRAFIA is intussen nauwelijks nog in de winkelrekken te vinden, maar een mailtje naar de fotograaf volstaat om alsnog een gesigneerd exemplaar bemachtigd te krijgen. (glf@telenet.be) Lezers van Nummer 9080 ontvangen bovendien een korting van 20%. Een ideaal geschenk, niet alleen om te geven maar ook om te krijgen.

Verwen-cadeautip II nieuwjaar 2015 Trotseer de koude wintermaanden en verras jezelf en/of je geliefde met een naaktfotoshoot. Tot eind januari 2015 krijgen lezers van Nummer 9080 hierbij een warm makende korting van 20%. Meer info bij de fotograaf zelf. (filipnaudts@telenet.be) Een ideaal geschenk, niet alleen om te geven maar ook om te krijgen.

december’14

29


Eric kijkt

door Eric

De Wilde

T

naar de wereld

Het muizenpaleis

Toen op de rommelmarkt dit tot de verbeelding sprekend muisje mij, half verscholen tussen een aantal kartonnetjes ‘sterrekesdraad’, zat aan te staren, nadat ik van pure nieuwsgierigheid de extra lange schuif van een stokoude Singernaaimachine had opengetrokken, ontstond er in een paar seconden een mega muizenfile in de flessenhals van mijn geheugen. De muizenhistories die tot dan toe mijn levenspad gekruist hadden, wilden op precies hetzelfde moment herboren worden. Auw, auw… niet zo gehaast… elk om beurten! Mijn allereerste muizencontact dateert van 1958, toen we samen met onze juf van de derde kleuterklas bij één van onze klasgenootjes op huisbezoek gingen. In een kleine serre stond er, onder een wolk van verkleurde bladeren en bijpassende druiventrossen, een wankel tafeltje waarop, naast een koperen gieter, een roeste snoeischaar en ander ‘druivenalaam’, een aquarium stond dat met een afgedankt emaille reclamebord van ‘Kodak’ was afgedekt. Toen de kleine Hendrik, zoon van de plaatselijke fotografe én die dag de gids des huizes, de loodzware plaat opzij schoof, steeg een scherpe geur uit het glazen verblijf op. Plots verschenen tussen de ‘schavelingen’ een aantal spierwitte opgeschrikte muizen. De minuten die volgden, stond ik sprakeloos naar die hyperkinetische schepseltjes te turen. Kleine Hendrik nam er één in de hand waarna die met haar staart aan zijn peutervingertje heen en weer bengelde, als was het de slinger van mijn bomma’s befaamde pendule uit

haar ‘voorste plaats’. Van de rest van dit huisbezoek herinner mij geen fluit meer. Eén ding stond vast: thuis wou ik, kost wat kost, ook zo’n muizenpaleis! Toen ik later op de middag thuiskwam, werd ik echter in één twee drie ontnuchterd. Neen, muizen kwamen er bij ons thuis overduidelijk NIET in. Pa was een verwoed vogelliefhebber en muizen werden op ons thuisadres precies daarom beschouwd als ‘de pest in het vierkant’ omdat, naar pa mij met handen en voeten probeerde diets te maken, deze lieflijk ogende wezentjes allerlei ziektes in pa’s vogelverblijf konden binnensmokkelen. De muizendroom werd dan maar met pijn in het hart en onder begeleiding van tranen, gesnik en gesnotter, in mijn dromenkabinet opgeborgen.

Op een bepaald moment liepen er in ons kweekstation meer dan 300 muizen van alle slag rond. De eerstvolgende keer dat de muizen terug ten tonele verschenen, was een goeie twintig jaar later op onze eerste huwelijksnacht. We hadden een stokoud boerderijtje gehuurd waar we van plan waren de eerste jaren van ons huwelijk op idyllische wijze samen door te brengen in het gezelschap van een aantal kippen, konijnen en geiten. Op muizen hadden we echter niet gerekend maar achteraf gezien, was het alsof die grijze beestjes in de huurprijs inbegrepen waren. Het krioelde er gewoonweg van! De muren en zoldering van het stokoude hoevetje waren, deels om de vochtigheid buiten te houden, beslaan met houten platen. Telkens we in bed lagen hoorden we – althans op de momenten dat het muisstil was (hm…hm…) – de muizen boven ons hoofd, tussen de balken en het vals plafond, ‘toerkes draaien’ dat het een lust was. Rrrrrt…rrrrt…rrrrt…rrrt. Het was alsof die kleine diertjes boven ons hoofd elke nacht opnieuw de Ronde van Frankrijk reden. Op de zolder boven de ‘voute’, was het ook prijs. Mijn kersverse eega probeerde er nu en dan zo’n grijs kaasvretertje te verschalken met onze vliegenmepper maar uiteindelijk brachten alleen een half dozijn


traditionele muizenvalletjes, gevuld met kaas en chocolade naar keuze, en een muizenfuik enig soelaas. In piekperiodes, waarop het aantal deelnemers aan onze plaatselijke Ronde van Frankrijk werkelijk de pan uit swingde, werd er zelfs een loodjeskarabijn ’à la FlikFlok-Porselein’ bij gehaald. Vermoedelijk zijn op die wijze toen de muizen in mijn genen geraakt, want toen vijftien jaar later onze zoon Simon thuiskwam van school, legde die op zijn beurt zijn ‘muizendroom’ op tafel. Neen, alles wat je wil… maar muizen, dat zag moederlief hier op ons adres niet zitten. Verder niets aan de hand tot een paar weken later plots een vreemde geur op ‘onzen allee’ waar te nemen viel en Simons ma een eigenaardig gewriemel meende te horen dat vanop de acajou kleerkast van een groottante zaliger afkomstig leek te komen. Achteraf niet te verwonderen want onze inventieve zoon had met zijn legoblokken een muizenappartement geknutseld en precies daar op die hoge kast geïnstalleerd, opdat zijn nieuwe troeteldiertjes voor zijn ma met haar relatief korte beentjes, verscholen bleven. Met ma’s goed ontwikkelde hoor- en reukzin had hij blijkbaar, achteraf tot zijn grote spijt, géén rekening gehouden. Het resultaat was navenant. Amai… ma kon er hoegenaamd niet mee lachen. Was dat een drama van jewelste! Bij nader toezien zaten in de muizenschuilplaats een pa-muis in het gezelschap van een ma-muis met annex een nest piepkleine roze minimuisjes, zonder haar en met nog gesloten oogjes. Ik dacht bij mezelf: ‘Simon, den duts’. Zoals het zo dikwijls in families gaat: vader en zoon keken eens naar elkaar, zegden niets en gingen aan de slag. De dagen daarop, werd in een leegstaande box in ons geitenstalletje, geknutseld tot Janneke Maan al lang aan het firmament

stond. Na een paar dagen leek het aldus ontstane muizenverblijf wel een gesofisticeerd labo van het universitair ziekenhuis! Het resultaat had veel weg van een ‘muizenmotel’. Elk luxe kooitje, een lege plastieken doos van roomijs, werd voorzien van een voerbakje en drinkflesje en een nauwkeurig sluitend deksel met muggengaas. Spijtig dat we er toen niet tijdig aan gedacht hebben, want met de resultaten van onze geïmproviseerde kweekstation, hadden we beslist een vermelding verdiend in het ‘Book of Records’! We kweekten immers zowat alles wat er met die knaagdiertjes te kweken viel. Muizen in alle kleurschakeringen: witte, zwarte, bruine, crèmekleurige, witte ‘koetjesmuizen’ met zwarte vlekken en zwarte met witte vlekken, lakenveldertekening (wit met zoals bij de lakenvelderkoeien in het midden een zwarte of bruine band), en ga zo nog maar een poosje door... Op een bepaald moment liepen er in ons kweekstation meer dan 300 muizen van alle slag rond. Om de paar weken reden we met een lading knaagdiertjes richting dierenspeciaalzaak, want die geselecteerde kadees kweekten hier in de Pauwstraat dat het een plezier om zien was. Achteraf gezien… mens, was dit een zalige tijd! Nu ik eraan denk: zou dat muizengedoe werkelijk zo erfelijk zijn? Het is maar dat morgen onze kleinkinderen op bezoek komen. Benieuwd wie van de vier eerst zijn muizendroom op tafel legt… I have a dream… december’14

31


XANTHIPPE: STRIKT INDIVIDUELE STUDIEBEGELEIDING EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS (MIDDENJURY) & BEDRIJFSBEHEER NASCHOOLSE STUDIEBEGELEIDING BIJLESSEN TOELATINGSPROEF (TAND)ARTS VOORBEREIDING TOEFL – BMAT HEREXAMENS ONE – TO – ONE

Xanthippe is een studiebegeleidingsbureau voor jongeren met school- en –soms ook- relatieproblemen, wiens ouders het niet meer zien zitten om zoon- of dochterlief nog te motiveren. Het overgrote deel van de jongeren die in een normale schoolsituatie uit de boot vallen, behaalt dankzij Xanthippe binnen de kortst mogelijke tijd alsnog het gewenst diploma! Ook jongeren die omwille van totaal andere redenen –als zijn er verblijf in het buitenland, buitengewone begaafdheid, depressie, angstaanvallen, een “zich niet goed in het vel voelen”, langdurige ziekte, enz…door Xanthippe begeleid worden, voelen zich in dit bureau als een vis in het water en komen er fier als een pauw buiten met het gewenste diploma. Zaakvoerder en tutor is Hinda Haspeslagh, een 50-jarige dame, die persoonlijk over haar “pupils” waakt en ook met de ouder(s) constant in communicatie staat. Vertrekpunt van deze zeer persoonlijke begeleiding is steeds weer de jongere zelf.

Hoofddoel is en blijft immers de leerlingen / studenten weer op het goede spoor te helpen en hen –binnen hun eigen mogelijkheden- voluit te leren vliegen: de vleugels wijd en gestrekt, tevreden en vol (zelf)vertrouwen de toekomst tegemoet. Xanthippe kan bogen op een jarenlange ervaring, zowel wat naschoolse begeleiding als wat privéonderwijs en bijlessen betreft. Overdag begeleidt Xanthippe jongeren die hun examens afleggen via de examencommissie, ’s avonds, op woensdagnamiddag en tijdens de weekends worden er leerlingen naschools begeleid. De ganse week door kan men bijlessen volgen en tijdens de schoolvakanties kan men zich voorbereiden op diverse ingangs- of toelatingsexamens. Steeds one-to-one en door streng geselecteerde, gemotiveerde en ervaren eigen leerkrachten. Absolute discretie, een enorme inzet en liefde voor het vak, gecombineerd met een uiterst persoonlijke professionele aanpak zorgen ervoor dat Xanthippe op een toch wel heel hoog slaagpercentage prat kan gaan.

Dorp-West 138, B 9080 Lochristi 0476 27 28 70 • 09 355 51 43 xanthippe.xanthippe@yucom.be www.xanthippe.be


Een blik achter de schermen

van Xanthippe...

door Mark Verbrugge

Het studiebureau dat niet ‘net dat beetje meer’, maar een hele pak meer biedt dan enkel studie- en personenbegeleiding of bijlessen. Hinda Haspeslagh is een 50-jarige dame met een sterke persoonlijkheid en een doordringende blik die niet in haar kaarten laat kijken. Ze blijkt ook karig met haar antwoorden. De leerlingen zelf krijgen we niet te zien. Daar is ze formeel in. Ze tekent discretie en wil die voor de volle 100 % veilstellen.

D

e bureaus wel. Mooie, warme vertrekken die ons geenszins aan een school doen denken. Warme kleuren, prachtige tapijten, massieve meubels. Alles is er hier om gedaan om het de student of leerling aangenaam te maken. De leerkrachten mogen we na lang aandringen wel interviewen; zowel individueel als samen. We vragen hun wat hen hier zo aantrekt. Wat maakt Xanthippe anders dan een ander studiebegeleidingsbureau? Wat ligt er aan de basis van het zo hoge slaagpercentage van dit bureau? Ze moeten er niet lang over nadenken: de meerwaarde bestaat erin dat de lessen “one-to-one” gegeven worden, soms tot in het absurde toe (wanneer twee verschillende leerkrachten twee identieke lessen in verschillende lokalen aan telkens een andere leerling moeten geven) en de psychologische begeleiding waarover Hinda constant waakt. Voor haar is het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt, dat iedereen een gevoel van geborgenheid heeft, gecombineerd met het realiseren van vooraf bepaalde, concrete doelstellingen. Een leerkracht drukt het als volgt uit: “We moeten kwaliteit leveren op alle mogelijke domeinen, zonder dat de menselijkheid uit het oog verloren wordt. Hinda heeft een bijna alziend oog, is streng, maar rechtvaardig. Ze is heel correct, integer, recht op de man af, eist telkens opnieuw kwaliteit, maar ze is ook ongelooflijk empathisch en heel menselijk”. “We zijn een team waarin elke speler op zich belangrijk blijft zonder aan waarde als teamspeler in te boeten. Hinda waakt niet enkel over haar leerlingen, ze zorgt ook voor ons; als team en als individu. Zij is de kapitein

op haar schip. Elke dag opnieuw.” De peilers van deze studiebegeleiding bestaan uit respect en vertrouwen, gecombineerd met het one-to-one op maat benaderen van elke leerling, het intensieve overleg met de ouders en diens eventuele partners. De begeleiding is enorm persoonsgebonden, strikt individueel in de meest strikte zin van het woord. Er wordt niet enkel naar het studieprobleem zelf gekeken, de leerlingen worden ook in bijna alle randdomeinen die met dat studiegebied in aanraking komen bijgestaan en dit alles in uiterste discretie. Het leerkrachtenteam is dermate gespecialiseerd, gedifferentieerd en geselecteerd dat Xanthippe leerlingen van BSO tot en met hogeschool en universiteit kan begeleiden. De leerkrachten zelf kennen enkel de actuele cognitieve situatie van de leerling. Van hun historiek en eventuele noncognitieve problematiek is enkel Hinda op de hoogte. Cognitieve selectiecriteria zijn bij Xanthippe quasi onbestaande: de “klik” moet er zijn. En eens die klik er is, kan er veel. We keren huiswaarts met een tevreden gevoel. Hier krijgen kinderen nieuwe kansen. Hier primeert kwaliteit.

www.xanthippe.be een adres om aan te bevelen.

december’14

33


U HEBT 3 GOEIE REDENEN OM JA TE ZEGGEN

Renault TWINGO Vanaf:

Renault CLIO Vanaf:

Renault CAPTUR Vanaf:

€ 9.690* € 9.990* € 12.990* ACTIES GELDIG TOT EIND OKTOBER

Industriepark Rosteyne 9 – 9060 Zelzate – TEL: 09/342.97.77 – FAX: 09/342.97.88 www.renaultbaele.be – info@renaultbaele.be * Reeds rekening gehouden met overname / recyclagepremie

EINDEJAARSGESCHENKEN vergeet uw huisdier niet

22 november

demonstratie hondenkoekjes bakken van 13 tot 17 uur

Antwerpsesteenweg 100 9080 Lochristi

Dorp-West 5 Dorp-West 5 9080 Lochristi 9080 Lochristi Tel. 09 355 96 16 Tel. 09 355 96 16 ORTEST * E-mail: info@hcnorman.be E-mail: info@hcnorman.be GRATIS GEHOisc h doel) www.hcnorman.be www.hcnorman.be(*zonder med


Prachtige Tachtigers Kroniek van een voorgeslacht Carmen De Vos ziet graag oude mensen. Ze telt de jaarringen op hun vel en verzamelt ze voor Nummer9080. Dat niemand het weet op voorhand en dat elk leven een probeersel is, waard een keer geleefd te hebben. Hulde aan de pioniers. www.facebook.com/carmendevos.photography

Suzanne Vander Cruyssen, °1931 Achiel De Witte, °1930 “Ik bol elke dinsdag en donderdagnamiddag. Het is mijn plezier.”

Een onachtzame Vlaamse gaai, zo’n schreeuwekster die niet langer dan vijf minuten zijn snavel dicht kan houden, wat wel vereist is als je een eikel van hierachter naar ginderover dient te transporteren en je geen armen hebt, liet vijftig jaar geleden in de vaart der wolkjes een eikel vallen. Die kwam in de tuin van Suzanne en Achiel in de Koning Albertlaan terecht. (Of misschien had hij hem wel zelf heel voorzienig en bewust in de zachte aarde geduwd, om er later bij wijze van wintervoorraad op terug te komen en was ie het plekje vergeten, wie zal het zeggen? In de geschiedschrijving der vogelen gaat zoveel verloren.) Er groeide een takje uit. Nu staat er een dikke eik. Eentje die Achiel met zijn brede dokwerker postuur nog nauwelijks kan omvatten. Ze moesten hem achterlaten bij de verhuis en mochten de populieren niet in de weg staan, ze zouden hem kunnen zien vanop het balkon van het nieuwe appartement in Dorp Oost waar ze sinds vier jaar wonen. “Ik ben zo blij,” zegt Suzanne “dat ik van hieruit op zijn minst nog de kerktoren van Hijfte zie staan. Hij geeft me richting, het gevoel van thuis. Het zou toch spijtig zijn mochten ze hier rechtover een appartementsblok in de weg zetten.” Suzanne was kapster in haar eigen salon zo goed als onder de kerktoren van Hijfte. Haar moeder, Anna, die weduwe was, hield café in de kamer ernaast. Nadat Suzanne met haar Achiel huwde, namen ze de weduwe in huis. Achiel had daar geen bezwaar tegen, integendeel, waar zou het mens anders naartoe moeten. Hij heeft haar verzorgd tot haar dood, vooral nadat haar beide benen afgezet waren na aderverkalking. Hij was immers gewoon om zware gewichten te dragen. Vijf keren is Anna zonder benen naar Frans Lourdes gegaan, met de witte trein van de ziekenzorg. En hoewel ze steeds uitgeput terugkwam, wilde ze het volgende jaar opnieuw terug mee. Een kwestie van geloof. Achiel is zo gelovig niet, als kind ging hij stiekem bollen als hij eigenlijk in de mis moest zitten. Suzanne legde rond haar dertigste het examen af en ging aan de slag als kokkin in de basisschool van Lochristi, waar nu de bPost is. Achiel was dokwerker vroeger, havenarbeider. Als knaapje van vijftien jaar werkte hij op de scheepswerven in Langerbrugge. Klinknageljongen. Hij warmde zachte nagels in kolen tot ze roodheet gloeiden, greep ze snel

met een lange tang dat ze niet afkoelden, gaf ze door aan de volgende die de gloeiende nagel in het klinkgat in de scheepsplaat duwde, een derde man hield de klinknagel aan de andere kant tegen met een dolly terwijl de laatste zo hard op de uitstekende bredere kant van de nagel sloeg totdat het uiteinde plat werd. Lastig werk, waar vier man mee zoet was. Achiel: “Maar niet zo zwaar als de zakken van 100 kg waar ik later mee sleurde. Shiften van acht uur, alstublieft, en maar één keer gestaakt. Het waren de tijden waar je ’s ochtends rond zeven uur samen troepte in de badzaal, het aanwervingslokaal van de dokken, tot de voorman je naam riep en je voor die dag aan de slag kon. Wie niet gekozen werd, kon een halve dag gaan stempelen en mocht ’s middags opnieuw proberen.” Samen kregen ze drie kinderen, Patrick die maar zeven weken geleefd heeft, en de dochters Rita en Martine. Zij kregen samen drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. In april vierden ze allemaal samen hun diamanten bruiloft. Op naar briljant! december’14

35


het

klaverke vier of ‘t klein batonneken... Annelies Raes

Dankjewel Thomas!

Ik ben Annelies Raes en ben 11 jaar. Ik woon in Zaffelare samen met mijn mama, papa, mijn twee zussen Roselien en Katrijn en mijn broer Simon. Van deze bende ben ik de jongste! Mijn dagen vul ik met naar school gaan en heel veel hobby’s. Één van die hobby’s is naar de muziekschool van Lochristi gaan. Daar volg ik al vele jaren algemene muziekvorming bij Joeri en Simon. En al 5 jaar piano bij Kenneth. En net zoals mijn neefje Thomas ben ik een supporter van KAA Gent. Het is altijd fijn om naar de voetbal te gaan.

1

Hier op de foto zien jullie mij als een echte chiromeid. Elke zondag ben ik paraat als enthousiasteling en ik kijk nu al uit naar het chirokamp! Ik geef het klavertje vier door aan Yelena, die ik ken via mijn mama haar werk. Groetjes, Annelies

Yelena Boone Bedankt Annelies voor het klavertje 4! Ik ben Yelena Boone, 9 jaar, en woon samen met mama, papa en mijn zus Femke in de Hortensialaan te Lochristi. Momenteel zit ik in het 4de leerjaar in de gemeentelijke basisschool. Mijn hobby is atletiek en ik doe dit al ongeveer een jaar. Het is super leuk en 60 m sprint en hoogspringen kan ik als de beste. Deze zomer behaalde ik nog 2 bronzen medailles op het Belgisch Kampioenschap in Nijvel. In de zomer kijk ik er ieder jaar naar uit om op reis te gaan. Dit jaar waren we samen met opa en oma Bos in Turkije. Ook ben ik een zeer grote dierenvriend. Thuis hebben wij een konijn “Oscar”, maar ik zou eigenlijk liever een hondje hebben.. Vanaf hier geef ik Het klavertje vier graag door aan Emiel Geenens.

36 december’14

2


Zoë Tollenaere Hallo, Ik ben Zoë Tollenaere en ben 8 jaar. Ik woon met mijn mama en papa en grote broer Nicolas in Zeveneken. Ik ga naar school in GBS Lochristi en zit in het derde leerjaar. Mijn huisdier is Pistache mijn dwergkonijn.

4

Mijn hobby’s zijn dansen, tekenen, en gaan wandelen met de hond van mijn mémé en vava vind ik superleuk! Ik zit ook in FLIK FLAK Zaffelare om te dansen. Ik ga ook graag bij mijn pépé en mémé in Lochristi, want die bakt lekkere taarten! Ziezo! Ik geef het Klavertje 4 door aan Anaïs Vercauteren.

3

Emiel Geenens

Dank je wel Yelena voor de nominatie! Mijn naam is Emiel Geenens. Ik ben 7 jaar en woon met mijn twee broertjes, mama en papa in Beervelde. We hebben lang in Lochristi gewoond, maar zijn in maart verhuisd naar Beervelde. Ik woon daar super graag! Sinds september ga ik ook naar de gemeenschool in Beervelde ipv GBS Lochristi. Het was even wennen, maar nu vind ik dat ‘kleine’ schooltje wel erg leuk! Ik zit in het tweede leerjaar bij juf Machteld. Mijn kleinste broer, Jules zit in de derde kleuterklas bij juf Marleen en Luka, mijn grote broer, gaat sinds september naar het middelbaar. Hij gaat naar het Sint-Theresia college in Eksaarde. Na school heb ik bijna elke dag een training. Ik speel basket bij Modu Destelbergen & voetbal bij SK Lochristi. Voor zowel basket, als voetbal is het 2x trainen en 1x wedstrijd. Mama vindt de basket het leukst, omdat ze dan lekker droog & warm binnen zit. Mijn papa en ik zijn fan van Anderlecht. Ik ben al een aantal keer mee geweest naar het echte stadion, maar meestal kijken we thuis naar de match. We gaan ook soms kijken naar het voetbal van Deinze, Racing Gent Zeehaven of Destelbergen. Wij supporteren dan voor coach Jürgen (Van Herreweghe), en mijn grote vrienden Niels & Matthias (Elewaut). We gaan ook soms kijken naar de wedstrijd van mijn neefjes Jorne & Siebe. Die spelen ook bij Lochristi, maar al bij de grotere… Nu geef ik het woord aan Zoë… Groetjes!

december’14

37


Mensen die jarig zijn op: 4 december, 12 december, 17 december & 24 december

Zij mogen, in eigen persoon, langskomen. En op vertoon van hun identiteitskaart krijgen ze een gratis fles rode of witte wijn ter waarde van € 7,50.

!! een jarige zijn identiteitskaart meebrengen en zo zijn/haar fles meenemen kan niet.

Kom naar onze whiskyhappening

op 28 november.

Dit jaar ook voor de eerste maal cocktail

voor de

r de 10 kee

+ gin-tonic bar

Wijn van de maand: La Ferme Du Mont, Côtes du Rhône 2011 Ideaal wijntje voor bij uw wildgerechten € 7,65 ivp € 8,65 Iedere zaterdag is onze Sommelier Conseil aanwezig om deze wijn en ook andere wijnen te laten proeven!

Wijnspreuk van de maand

Een man schenkt een heerlijk glaasje wijn uit, in ‘t bijzijn van zijn echtgenote, en zegt: “Ik hou héél véél van jou, ik weet niet of ik zou kunnen leven zonder jou.” Waarop zijn echtgenote zegt: “Ben jij het die praat of is ‘t de wijn? De man antwoordt: “Ik ben het die praat, tegen de wijn!”

Drinks Maurice De Clercq & Zoon - Dorp-Oost 133 9080 Lochristi - tel: 09.355 57 55 - drinks@skynet.be

JAAR

Hoe wij werken: REEDS 20 JAAR

Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeën gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeën worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be www.mikeinterieur.be

Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting

Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt


Lochristi groeit en bloeit

Wat knaagt daar in de keukentafel? Ja, hallo! Jefke hoort al wekenlang een knagend geluid in de keukentafel. Als het knagen eindelijk ophoudt, vindt hij een rond gat in de tafel. Een houtwormkever komt tevoorschijn na een leven van 2 tot 3 jaar als een larve in de beslotenheid van een keukentafel. Aan de grootte van het gat kan je de soort houtworm herkennen. De veel voorkomende GEWONE HOUTWORMKEVER of anobium punctatum laat zo een gaatje achter van 2 mm. De gewone houtwormkever vind je enkel in kurkdroog hout, niet in hout van levende of dode bomen in de natuur waar het te vochtig is. Op oude meubels, kunstvoorwerpen, kaders van oude schilderijen bv. in kerkgebouwen, komen ze wel massaal voor. De larve, eenmaal uit het eitje, graaft zich in het hout, en na een 2 tot 3 jaar is ze volgroeid (6 mm), dan gaat ze verpoppen tot een kever. Onverwacht komt ze dan na jaren tevoorschijn als een volwaardige gevleugelde kever. Toch wonderlijk de natuur! Wie weet wat voor leven zit er hier niet allemaal verborgen in het oudmeubilair van ons eigen leven? Net zoals in de keukentafel van Jefke‌?

door Markus december’14

39


Opendeurweek van zaterdag 29 november tot zondag 7 december Van 9 tot 18 uur doorlopend (maandag en dinsdag gesloten)

Een opendeurweek in kerstsfeer met volop bloemenarrangementen, decoratie, sfeervolle geschenken, gordijnen en behang.

Exclusief voor BelgiĂŤ: Bronte plaids en sjaals, Schotse laptrays, RAW homeware, Bulgaarse broderie... Opendeuractie:

per aankoopschijf van 20 euro ontvang je een aankoopbon t.w.v. 2 euro

Niet geldig op verven, gordijnen en behang. Aankoopbon te besteden vanaf 18 december 2014 tot 31 januari 2015.

Bezoek ons ook op Christmas B outique in De Lozen Boer op 7 december.

!

Maak kans op een maandboeket, 1 jaar lang thuisbezorgd! Steek deze bon in onze box tot 7 december. Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. Bogaert - Kerkstraat 49 - Zaffelare - T. 09.355 14 37 - www.bogaert-bloemen.be - info@bogaert-bloemen.be


Redactie Sofie Hesters

Dendanku Rubriek van het warme hart

Een doorgeefluik en ketting van vriendschap. Een hartelijk boeket van dank van de ene Lochristinaar aan de andere. Wie de dankjewel-ruiker ontvangt, kan hem een maand later doorgeven aan iemand die hij of zij zelf weer in zijn of haar hart draagt. Natuurlijk met verse bloemen!

Deze maand: een welgemeende dankjewel van Simonne Van Assche aan

Jacqueline De Mol Bedankt Daniël voor de mooie bloemen, jij bent een fantastische schoonbroer. Ik geef deze bloemen graag door aan Jacqueline De Mol. Jacqueline is reeds meer dan 41 jaar secretaresse van onze KKVLV-werking van Hijfte. Niets is haar teveel. Telkens uitnodigingen doorgeven aan de bestuursleden, al het schrijfwerk komt bij haar terecht. Ondanks hun bedrijf en haar gezin staat ze steeds klaar voor iedereen, ook in het parochieleven is ze niet weg te denken. Daarom een ‘dank je wel’ voor de jarenlange samenwerking en hou je goed. Simonne Van Assche

boeket geschonken door:

december’14

41


-

Kom de nieuwe Passat 4 deurs en break-versie ontdekken

cember op donderdag 11indeonze 0 u3 vanaf 18 showroom!

UITZONDERLIJKE STOCKVOORWAARDEN OP POLO – GOLF – TIGUAN EN LAATSTE PASSAT’S 2014 RIJKELIJK UITGERUST AAN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

d

AUTOCENTER STEVENS BVBA Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging

T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 - info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi


Een Gentenaar in Lochristi Een Lochristinaar in Gent Een maandelijkse bijdrage door de ingeweken Gentenaars Dirk Crommelinck en Ann De Wit. Ze wisselen de pen, want beiden taalminnend, samen decennialang getrouwd en vol liefde voor Lochristi én Gent. Dirk en Ann wonen in Lochristi. Dirk is coördinator Publiekswerking in NTGent en Ann is lerares Nederlands en Engels aan Nieuwen Bosch Gent.

Hij komt...… Hij komt!

E

n of Hij komt! Je moet al van een andere planeet zijn om niet te weten dat Hij komt. Reclame, kranten, winkels, tv, overal en alomtegenwoordig: de Goede Sint. Met Zwarte Piet (of knecht, of vriend of medemens)! Het maakt allemaal niet uit hoe hij heet, voor de kinderen is het vooral belangrijk dat Hij in aantocht is. Weken vooraf wordt hun hoofd op hol gebracht. Weg met de Halloweenspullen, het is tijd voor de Sint! Boekjes met speelgoed allerhande worden in de brievenbussen gedropt zodat het kleine grut zijn keuze kan maken. Want het moet gezegd: keuze in overvloed! De taak van de Sint is er in ieder geval niet makkelijker op geworden. Zoek maar eens de juiste pop of auto tussen de 50 andere! Want als de keuze is gemaakt, ja dan moet het wel echt die pop zijn. Ik behoor – jammer genoeg – tot de generatie die zulke keuzemogelijkheden niet gekend heeft. Ik had … 1 barbie en 1 pop. Niet dat de Sint bij mij niet langskwam, neen. Er was gewoon niks anders! Ken van Barbie? Nooit van gehoord! Een pop die kon huilen? Nooit gezien! Een popje dat kon drinken? Nooit gehad. Computers, playstation, dure spelletjes … ver van ons bed. Was ik ongelukkig? Neen! Ik wist niet beter!

Gent, toen nog de Grand Bazaar. En alle brave kindjes mochten met hem op de foto. In onze mooiste kleren, want zoiets gebeurde maar 1 keer in het jaar. Bang was ik niet, want ik keek er echt naar uit. Het was een zalige tijd. Die zalige tijd is er nog steeds, maar dan vanuit een ander perspectief. Nu sta ik aan de andere kant van de lijn. En geloof me vrij, ik geniet er mateloos van. Het hele Sinterklaasgebeuren is voor mij een en al gezelligheid. Hoewel mijn kinderen al een eind in de 20 zijn, komt Hij nog steeds. Hij brengt weliswaar geen barbies meer, maar leuke verrassingen. Uiteraard was het veel spannender toen Hij nog speelgoed bracht. Met de dochters op de uitkijk staan in onze straat waar Hij plots van om de hoek verscheen in een prachtige koets. Je hoorde de muziek al van op de Kouter. Of tot diep in de nacht samen met Piet barbiehuizen in elkaar steken, poppenwagens, treintjes, knutseldozen uit verpakkingen halen, marsepein en snoepgoed rondstrooien om dan plots, bovenaan de trap, te horen: “Mamaaaa, ik kan niet slapen!” Spannende maar heerlijke tijden …

… laat die kleinkindjes maar snel komen :-)

Maar, ik kende nog het voorrecht om de enige echte Sint te bezoeken op zijn troon in de winkel. Inderdaad, u leest het goed: in de winkel, enkelvoud, niet winkels. Hij kwam immers alleen maar in de Inno in de Veldstraat in

Laat het dus maar snel weer 6 december zijn, met de wind die door de bomen waait en de maan die over de daken schijnt. Niks zo gezellig als de donkere dagen buiten en de geur van speculaas en mandarijntjes binnen. “Vol verwachting klopt mijn hart …” … laat die kleinkindjes maar snel komen :-)

december’14

43


4

de

Lootsche baton We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

Ingrid zet het op een loopje naar Beervelde-Dorp om Denise de baton te overhandigen.

2

3 1

2

Bedankt Denise , ik neem de baton graag aan.

1

Bedankt Ingrid voor de baton. Mij even voorstellen: Denise Schamphelaere, geboren in Eksaarde-Doorslaar is Beervelde reeds 50 jaar mijn thuishaven. Samen met Fifi, mijn pleegkind, woon ik in Beervelde-Dorp 64. Mijn leven speelt zich letterlijk af onder de kerktoren. Reeds van jongs af was ik sterk betrokken bij alles wat parochie en verenigingsleven betrof. Tien jaar ging ik mee als kookmoeder met Chiro. Heerlijke dagen waren het met, na zoveel jaren, nog blijvende herinneringen.

Dan kwam kvlv. Jaren bestuurslid geweest met niet te tellen vergaderingen met interessante voordrachten, kooklessen, hand- en breiwerklessen, zwemmen en yoga. Dingen waar we nu nog de vruchten van dragen. Op parochiaal vlak waren er zoveel dingen. De band met de plaatselijke kerkgemeenschap kwam toch wel op de eerste plaats, maar ook de parochiale zomerfeesten betekenden voor mij heel veel. (De familieavonden waar elke vereniging zijn act opvoerde spreekt nog tot de verbeelding. “De vrouw door de eeuwen heen – Opzij, opzij, opzij – Katootje” opgevoerd door kvlv waren hoogtepunten.) Ook de reizen naar Israël en Turkije onder leiding van pastoor Manu Verhulst lieten een onvergetelijke indruk. Nu, op tram zeven, wil ik mij, waar kan, nog nuttig maken. Binnen onze kerkgemeenschap help ik bij uitvaarten en zondagvieringen en maak ik mij nuttig bij ziekenzorg. Een bezoekje aan oude of zieke mensen, brengt voldoening voor beide kanten. Een grote kennissenkring maakt voor ons, mijzelf en Fifi, het leven zéér aangenaam in Beervelde. Ik zou de baton dan ook willen doorgeven, niet aan één, maar aan heel veel mensen die op de een of andere wijze goed zijn voor Fifi ondanks haar beperkingen. Zij is een gekend figuur in Beervelde en geliefd om wie ze is, klein maar dapper. Iemand uit de vele vrienden kiezen wordt moeilijk. Daarom geef ik de baton door aan mijn nicht Jacqueline Van De Vijver uit Zeveneken. Jarenlang was zij samen met haar moeder, tante Maria, mijn toevlucht als thuiswacht voor Fifi. Tante Maria was steeds de uitkomst. Een breinamiddag in Zeveneken was voor haar een vakantiedag. Nu tante er niet meer is, is Fifi daar nog altijd zeer welkom. Daarom Jacqueline voor u de baton! En bedankt!. Denise

44 december’14

Hallo iedereen, mijn naam is Jacqueline Van De Vijver en ik woon het grootste deel van mijn leven (62 van de 67) in hetzelfde huis in de Hoekstraat, te Zeveneken op de grens met Lokeren. Het is hier een gezellige buurt, we hebben zowaar iedere zomer een gemeentelijk overschrijdend gebuurtefeest. Na de lagere school in Zeveneken volgde ik de Technische Handelsschool Onze Lieve Vrouw Presentatie te Lokeren, waarna mijn actieve loopbaan begon in Brussel aan de BRT als administratieve kracht, later gevolgd door 40 jaar in Gent aan het Provinciebestuur. Nu geniet ik al enkele jaren samen met mijn man van de welgekomen vrije tijd. Het is een cliché, maar het is echt wel zo, mensen met pensioen hebben tijd tekort. Fietsen, uitstapjes allerhande, de moestuin onderhouden en alle dieren die hier rondlopen: kippen, schapen, konijnen en niet te vergeten 3 poezen die hun aandacht opeisen. Kleinkinderen opvangen of van school halen komt ook al eens voor. Vorige zomer maakten we een prachtige reis naar het westen van de Verenigde Saten, waar vooral Monument Valley een onvergetelijke indruk op mij naliet. Ook aan de activiteiten van Markant en KVLV neem ik graag deel. Onze drie dochters Veerle, Katrien en Els zijn al enkele jaren het huis uit. Met een schoonzoon die op zondag werkt, een kleizoon die voetbalt, verplichtingen bij scouts en judo is het soms een hele opgave om iedereen samen te krijgen, maar als het lukt is het altijd feest. Graag geef ik de baton door aan Claudio Brabants die uit het verre Limburg naar Lochristi kwam als levenspartner van onze oudste dochter Veerle.


3 Dankjewel schoonmama Jacqueline, voor de baton. Mijn naam is Claudio Brabants, geboren en getogen Limburger en opgegroeid in Maasmechelen. Mijn roots zijn ondertussen duidelijk. Na mijn universitaire studies ben ik afgereisd naar het mooie Gent, waar ik na een paar jaar mijn huidige echtgenote Veerle tegen het lijf liep in de Duveltent... Van het ene kwam het andere, en ondertussen 14 jaar gelukkig getrouwd en trotse papa van Mathias. Toen Veerle mij vroeg waar we ons nestje zouden bouwen, was ik snel overtuigd dat Lochristi “the place to be” was. Ronduit een schitterende gemeente! Ik ben actief als commercieel bankier in het bedrijfsleven, een job waarin ik mij kan uitleven en die ik zeer graag doe gezien de vele uitdagingen. Lopen is mijn passie ! Hierin vind ik de uitlaapklep die ik nodig heb. Gemiddeld loop ik 4 tot 5 dagen per week. Terwijl ik deze tekst aan het typen ben, zit ik welgeteld op 1 dag van mijn afreis naar Dublin, waar ik op 27 oktober mijn 9de marathon zal lopen. Ik leg de lat graag hoog voor mijzelf. De ene voorbereiding zit er nog niet op, of ik ben al aan het denken aan de volgende en reeds ingeschreven voor mijn 10de marathon, in Rotterdam. Een andere rode draad in mijn leven is de sport van mijn zoon Mathias, hij is voetballist bij Eendracht Aalst. Hij doet het daar super! Hij heeft duidelijk de sportieve en gedreven microbe te pakken. Mijn vrouwtje Veerle is minder sportief aangelegd, maar dit vinden we helemaal niet erg. Zij zorgt ervoor dat we ook nog vele andere leuke dingen doen samen, gaande van restaurantbezoeken, sauna, reisjes en tijd doorbrengen aan de Belgische Kust. Genieten van het leven dus! Ik geef graag de baton door aan Sofie Hesters.

De Lootsche baton

4 Dank je, Claudio, voor de baton en proficiat met je schitterende prestatie op de matarhon van Dublin. Ik ben Sofie Hesters, rasechte Zaffelaarse. Samen met mijn echtegenoot Mark Verbrugge en schoonbroer Luc Van de Vijver zijn wij de grondleggers van dit magazine, nummer9080, ons vierde kindje. Verder telt ons gezin nog 3 pubers, Hannes (19), Mara (17) & Seppe (14). Hier hoort ook nog Horta, onze speelse hond, een kat, 5 schapen en kippen bij. Na de geboorte van Seppe zocht ik een sport, goed te combineren met werk & gezin, ik waagde me aan een start2run. De deur uit als ik even tijd had, schoenen aan en van thuis vertrekken, ideaal. Van 5 km kwam 10 km, 10 miles, halve marathon, marathon... Ja, ik ben gebeten door de loopmicrobe. Vorig jaar liep ik mijn 3de marathon. Ik hoop op 12 april 2015 terug aan de start te staan voor de Rotterdam marathon. Alleen al voor de sfeer onder de lopers zou je het doen! Iedereen gaat voor hetzelfde doel: die eindmeet halen, zalig! Een paar jaar terug had ik afgesproken met een vriend om de Mont Ventoux eens te overwinnen. Een koersfiets aangeschaft, kilometers malen met WTC LG Zaffelare en de Lootse Flandriennes, af en toe een heuveltje opgezoeken in de Vlaamse Ardennen, ... de Ventoux werd overmeesterd, zelfs 2 keer. Wat een kick als je boven komt! Nog in september met een bende leuke dames gefietst van Maastricht naar Reims. TOP! Ja, ik heb ook de fietsmicrobe te pakken. Naast sporten kan ik enorm genieten van gezellig samenzijn met vrienden, een feestje hier en daar, een reisje met ons gezin of een weekendje weg met familie of vrienden. Plezier verzekerd! Reizen en sporten, de ideale mix! Zo trekken we komende zomer met ons gezin per fiets gepakt en gezakt van Zaffelare naar Parijs. Graag geef ik de baton door aan iemand die me zeer nauw aan het hart ligt, mijn lieve zus Katrien. Ik wens haar bij deze veel succes met haar nieuwe uitdaging: de opstart van haar winkeltje in de Serpentstraat Gent. Ik laat het haar zelf vertellen.

december’14

45


Deelnemende Handelaars: BVBA Jan Baert Houtconstructies De Grote Honger Delicatesseslagerij Erik & Mia Buyle bakkerij Den Hazelaar UDW slaapcomfort Artes Haarstudio KBC Bank & Verzekeringen Kapsalon Marleen Bogaert Linda Bloemen & geschenken Beenhouwerij Marc & Hilde De Cleene Hilde fotografie ‘t Sensueeltje Skoebidoe dagbladhandel CDL bvba De Puyenbrug Bloemen & planten Kapsalon Triks KBC Verzekeringen De Blieck Zakenkantoor De Smet G&F St.-Hubertus De Wispelaere Stefan Cafétaria Sporthal ‘t Veerleveld Kapsalon Pascal Kasteel van Saffelaere Hoeveslagerij Geetkotmolenhoeve Van Hof - Verheyen keuken -& interieur Kapsalon Très Jolie Dirk Van Kerkvoorde Restaurant Riviera Ph. Chalmet & zoon

middenstand

Zaffelare

eindejaarsactie

Je hoeft niet ver te lopen voor al je eindejaars aankopen!

Van 29 nov. 2014 t.e.m. 4 jan. 2014

1 prijs: waardebon ter waarde van € 500 ste

2de prijs: etentje De Lozen Boer 3de prijs: etentje Kasteel van Saffelaere 4de prijs: etentje restaurant Riviera 5de prijs: zondagbrunch Den Hazelaar

+ 60 waardebonnen

Klinken op he t nieuwe jaar??

U hoeft niet ver te lopen

om uw drank en wijnen aan te kopen

Dranken

De Wispelaere

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27

Open: Woensdag 13.30 - 18 u I Donderdag en vrijdag 9 - 12 u en 13.30 - 18 u I Zaterdag 9 - 12 en 13.30 - 17 u


nummer

9080

December

kalender

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde & Zeveneken

Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Voer uw activiteiten in op www.nummer9080.be onder kalender.

Wekelijkse Sportreeksen

Zaterdag 29 november 2014

Jitsu School Damoi Kwaï - dinsdag 19.30 tot 21 u & zaterdag 9 tot 11 u in sporthal Zaffelare - 09/355 85 38, 0475/34 48 56 - 0475/34 48 57, www. damoikwai.be

vtbKultuur Lochristi - gespreksavond met proeverijen om 18.30 u Jeugdlokalen Orphanimo - info: vtbkultuur. lochristi@skynet.be

Zelfverdedigingschool Damoi Kwaï Ju -Taï

Judoclub Hokkaido Lochristi trainingen op woensdag en vrijdag in drie groepen volgens leeftijd en niveau - info: 0494 98 66 31 of info@ judo-lochristi.be, www.judo-lochristi.be

Is insecten eten ons culinaire toekomst?

Quiz - oudercomité GB Beervelde ism Kwistetwel 20 u in de Gemeentelijke Basisschool Kloosterstraat 4 t - Inschr: kwistetwel@scarlet.be of bij Franky Van Hecke- Fazantenstraat 10 - 09 355 85 18

Zondag 14 december 2014 Kerstvergadering - kvlv Hijfte 14.30 u zaal Hermeline - Jacqueline 09/355 70 19

Winterwandeling naar de Turfmeersen

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 14 u Terwestbrug Moerbeke-Waas - marcmartens1953@hotmail.com, 09/345 78 63 of dirk@heidebos.be, 09 346 95 68

Buitengewoon cultureel: Scherven van Licht- markant Lochristi

Geschenkenbeurs - Oxfam wereldwinkel Lochristi - 10 tot 18 u Hoekstraat 2, Zeveneken

bezoek aan glasraamatelier Mestagh - desmedtolga@ telenet.be, 09 355 98 68, www.markantvzw.be/lochrsti

- donderdag 19.30 u tot 20.30 u sportterreinen Bosdreef - zondag 10 u tot 11u prov. Domein Wachtebeke - info: alexdewart@yahoo.com, 0498/80 85 24

Maandag 1 december 2014

Maandag 15 december 2014

kvlv Hijfte - 19 u zaal De Kneut - Diana 0478/38 49 73

Okra-Academie Lochristi - Bibliotheek Lochristi

Yoga kvlv Lochristi - donderdag, Witte Zaal vrije

Gaaibolling Okra Zaffelare

Looptraining Lo Runners - Gezinsbond Lochristi

Meewerkles rond Chocolade Dinsdag 2 december 2014

Hoe wordt het nieuws gemaakt?

kookdemo: Feestmenu voor eindejaar

cafe Den Hoek, Persijzer, Zaffelare

kvlv Zaffelare - 19.30 u Oude Bib Zaffelare - Rosette 0485/36 55 73

Feestmenu - kvlv Beervelde

Dinsdag 16 december 2014 Femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerskstraat info: 09 355 29 87, 09 356 8333, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

tot 21 u - kapel Woonzorgcentrum, st.-Eloooistraat 56 Info: Van Peteghem Angèle 09 353 93 76

Woensdag 3 december 2014 Koken - Feestmenu - Femma Lochristi 19.30 u in de edugo-kookklas - carolinevandevyver@ skynet.be - 09 355 21 34 Donderdag 4 december 2014 Creatief: engeltjes in powertex - kvlv Zaffelare - 19.30 u Oude Bib Zaffelare - Veerle 0498/15 41 85 Zaterdag 6 december 2014

Vrijdag 21 tot zondag 23 november 2014

Hijftese Reinaertvrienden - 20 u De kring, Dekenijstraat

basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid. boone@skynet.be, 09/355 90 00

Turnen kvlv Lochristi - maandag, turnzaal EDUGO

van 20 tot 21 u - nadinevk@gmail.com, 0497/12 69 45

Dans & Ballet Arabesk - dinsdag 16 u & donderdag 17 u - Witte Zaal VBS Sint-Jozef - Tineke Boel 0486 29 32 32

Meditatie in Zeveneken - donderdag van 19.30

Vogeltentoonstelling de goudvink Lochristi complex Uyttenhove - vrijdag van 19 tot 22 u, zaterdag van 9 tot 22 u, zondag van 8 tot 17.30 uur

Maandag 24 november 2014

Powertex: schilderij met kerstpoppetjes

kvlv Hijfte - 19 u zaal De Kneut - Diana 0478/38 49 73

ACV informeert over het regeerakkoord

20 u in café De Bonte Koe, Beerveldedorp 58 - Inschr noodzakelijk 09/326.86.80 of n.teirlynck@acv-csc.be

Dinssdag 25 november 2014

Een buitengewoon ontspannen gastvrouw markant Lochristi - demonstratie kookles zaal OCO Oostakker - info: desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68 of www.markantvzw.be/markant-in-je-buurt/ lochristi

Woensdag 26 november 2014

Kookles: Koken van feestmenu

Femma Zaffelare - 19.30 u Oude Bib Kerkstraat info: 09 355 29 87, 09 356 8333, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Donderdag 27 november 2014

Brei-en haakcafé

kvlv Zevenken - 20 u Sint-Elooischool

Vrijdag 28 november 2014

Oberon strijkkwartet - Davidsfonds Lochristi-

Zeveneken - 19.30 u Neogotische kapel Oude Abdij Drongen - info: janboone@telenet.be

14 u & 19 u De Kring, Kloosterstraat Beervelde

Grote Sinterklaas kaarting Maandag 8 december 2014

Crea: sfeer en knutselen voor Kerst

Femma Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerskstraat info: 09 355 29 87, 09 356 8333, 093552992 of femmazaffelare@hotmail.com

Powertex: dansende bruid

kvlv Hijfte - 19 u zaal De Kneut - Diana 0478/38 49 73

Dinsdag 9 december 2014 Kookles: Kerstmenu - kvlv Hijfte 19 u zaal De Kneut - Jacqueline 09/355 70 19

Birth Day door Lieve Blancquaert

markant Lochristi - 19.30 u Arteveldehogeschool Gent - Carpooladres: Dekenijstraat - desmedtolga@telenet.be, 09 355 98 68, www.markantvzw.be/lochrsti

Donderdag 11 december 2014 Bloemschikken - Femma Lochristi 19.30 u De Kring, Dekenijstraat info: vercauterenhilde@skynet.be, 09 355 30 08 Vrijdag 12 december 2014

Filmavond ACV en KWB Zaffelare

Kookles: Feestmenu

Warme uitnodiging voor een fijn kerstfeest Femma Lochristi - 19.30 u De Kring, Dekenijstraat info: katelijn@skynet.be, 09 355 20 77

Vrijdag 19 december 2014

Kerst- prijskaarting & tapbiljartwedstrijd A.C.V. Beervelde - 19.30 u café De Bonte Koe

De Draaiende Spoelekens

kvlv Beervelde - 19 u De Kring, Kloosterstraat

Vilten- kvlv Beervelde - 19 u De Kring, Kloosterstraat willems.katr@skynet.be of 0492 27 29 42 Zaterdag 20 december 2014

Kerstvergadering in Den Hazelaar

kvlv Zaffelare - om 14 u - Martine 0499/33 22 98

Santa run vogelwijk

vzw Wijkcomité Vogelwijk - 18 u buurtspeelplein-Chiro terrein Watersniphof - jogging van respectievelijk 2,8 km of 5,6 km onder begeleiding van joggingclub de Lo-runners, in en rond de Vogelwijk - www.vogelwijk.be

Verlichte kerstwandeling

Landelijke gilde lochristi vertrek en terugkomst bij Peter en Linda Balliu De Wispelaere Hijftestraat 114 - inschr van 19 tot 20.15 u

Zondag 21 december 2014

Hijfte Kerst

vzw de Hijftese Kerstvrienden - op terreinen kleuterschool De Sprankel te Hijfte Center - ism D’Oude Pastorie en ’t Wethuis info@hijfte.be

20 u Zaal ST-HUBERTUS, Zaffelare-Dorp 4

december’14

47


Villa Johanna Geniet in huislijke sfeer - Aparte huiskamers voor feestjes

Dirk Van Kerkvoorde afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Reserveer NU voor uw Nieuwjaarsfeestje. Ons Heerlijk Seizoensmenu - 4 gangen - 40 euro

Herfstmenu 40 euro Van 17 oktober t/m 25 december 2014

Pompoenroomsoep *** Duo van gebakken eendenlever en eryngizwammen of Gegratineerde Zeeuwse diepe oesters (5 stuks) of 6 Oesters natuur ‘fines de claires’ (+€2) of Schelvishaasje, crumble van walnoot en ansjovis, citroenmousseline *** Kalfsribeye met champignons, seizoensgroenten en frietjes of Winterse vissuggestie van de markt met savooistoemp of Suprême van parelhoen romig witloof,wintergroenten of Hertenrugsteak (+€3) gevuld appeltje, aardappelsoes *** Nagerechtenfantasie met winterfruit en speculoos Formule aperitief, wijn, water en koffie aan 17 euro pp. Menu zonder soep of nagerecht: € 37,50 Menu enkel voor-en hoofdgerecht: € 35,00

www.villajohanna.be Antwerpsesteenweg 43 - Lochristi - 09.342 85 02 Elke middag open vanaf 11u45 (maandag gesloten) ‘s avonds enkel open op vrijdag en zaterdag voor feestjes vanaf 15 personen ook andere avonden open

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


De Ringstraat

Straat

namen

door Bert Vervaet

verbindt de Doornzelestraat ter hoogte van de Proefbrouwerij met de Verleydonkstraat. Tot in de 19de eeuw was er sprake van de Rinckhoutstraete. Rinkhout is een oude plaatsnaam, die bijvoorbeeld nog voorkomt in Zele. Het is ook een oude familienaam. Of hier in Hijfte een familienaam aan de basis ligt is nog nergens bevestigd. Het kan dus gaan om de oorspronkelijke betekenis: een omringend (ring) bos(hout). Het vroegmiddeleeuwse “hout” komt van het Germaanse “hulta” wat hoogstammig bos betekent. Het komt voor in meerdere plaatsnamen en dicht bij ons in Haanhout en Meerhout. Tot rond 1200 was Lochristi grotendeels bedekt met heide, drassige gronden en vooral met bos, zoals de naam Lochristi zelf ook aangeeft (bos van het heilig Kerst). Door de ontginning van de 13de eeuw werd bos op korte tijd een uitzondering. Een andere betekenis is zeer plezant, maar moet als verklaring voor de herkomst tot de pure fantasie gerekend worden: Rink (van Reinkin) is ook het verkleinwoord van Reynaert. In dit perspectief zou Rinckhoutstraat betekenen: straat van het bos van Reynaertje en de verkorte vorm Ringstraat zou betekenen: Reynaertjesstraat. In een wijk waar de samenzweerders uit het middeleeuwse Reynaertepos worden gesitueerd kan dit wel tellen. Voor een straat waar Reinaertbier wordt gebrouwen dus een bijzonder gelukkig toeval, maar voorlopig houd ik het bij “straat aan het omringend bos”.

Overnachting Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 70 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be

Nuttigeadressen

Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Advocatenkantoor Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be Deconinck & Deblauwe Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be Gert Coolsaet Zavel 30 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 - Gsm: 0497.436 166 Gert.coolsaet@telenet.be Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be Linda De Coninck Beelbroekstraat 105a - 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be

Boekhouders - Accountants Fiscalisten

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be CBA & Co BVBA Boekhouding & Startersadvies Kapelleken 15 bus 0002 - 9080 Lochristi Tel: 09.348 52 35 Valerie.caulier@pandora.be CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09.355 24 63 E-mail: info@crvb.info DPO Accountants en Belastingconsulenten Jeroen Vandewalle Weerstandshof 17 - 9080 Lochristi Kleemstraat 84 - 9041 Oostakker E-mail: jeroen.vandewalle@dpo.be www.dpo.be

Dierenartsen

Dierenarts Katrijn De Groote Drongenstraat 92 9160 Lokeren Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139 Dierenarts De Cubber Tim Hoekskensstraat 39 - 9080 Lochristi gsm: 0478.37.87.98 www.dierenartsdecubber.be

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be

Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Artsen

Kinderarts Dr. Tom Vercruysse Dorp-West 37 - 9080 Lochristi Tel: 09.2799997 (raadpleging na afspraak)

Logopedie

Jill De Smet Logopraxis - Logopedische praktijk Bevrijdingslaan 21- 9080 Lochristi Gsm: 0486.61 31 97 - www.logopraxis.be

B & B De Serafijn **** Sint-Baafsdreef 32 - 9080 Lochristi

Tel : 09.356.69.96 – GSM : 0475.51.86.25 www.deserafijn.be, info@deserafijn.be

Podologie

Ann Bieseman Langenakkerlaan 61 - 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Studiebegeleiding

Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Examencommissie Secundair Onderwijs (Middenjury) & Bedrijfsbeheer • Naschoolse Studiebegeleiding • Bijlessen Voorbereiding Toefl • Bmat • Toelatingsproef (Tand)Arts Herexamens • One – To – One! Dorp-West 138 - 9080 Lochristi www.xanthippe.be - Tel. 0476.27 28 70

Personal Coach

Art Of Life Coaching Persoonlijke begeleiding, ADHD & Life Coach Smalle Heerweg 225 9080 Lochristi 0494.85 85 47 - enkel op afspraak www.artoflifecoaching.be

Thuisverpleging

Wit-Gele Kruis Lochristi Dorp West 88 - 9080 Lochristi 09.356 60 60 - lochristi@wgkovl.be 24u/7d - alle mutualiteiten Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Antwerpsesteenweg 6/0002 - 9080 Lochristi jeroen.cottenier@gmail.com - Gsm: 0495.65 76 89 Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskensstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julitavandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

december’14

49


Reactie op onze WO I-editie… Geert Dhont woont in de Busstraat, is de vijfde van zes jongens in de familie en is sterk bewogen door de familiegeschiedenis (contact: geert.dhont2@telenet.be).

Geert Dhont over zijn opa

Alois Dhondt

Waarschijnlijk een verhaal zoals er zovele zijn dezer dagen maar voor mij en mijn familie toch iets unieks.

O

ns grootvader langs vaders kant werd, bijna aansluitend op zijn legerdienst, opgeroepen in de week vòòr het uitbreken van de ‘Grote oorlog’ om zich te vervoegen bij de eerste divisie van het Belgisch leger. Hij was toen 23 jaar oud. Er is aan hem geen groot schrijver verloren gegaan maar dagelijks, en dit bijna 5 jaar lang, schreef hij enkele zinnen neer in zijn dagboek, zijn dagelijkse beleving dus, evenwel zonder al te veel emotie. Bij het lezen ervan krijgt men niet anders dan respect voor wat soldaten als mijn opa voor het nageslacht hebben gedaan. Dagen en nachten, vier jaar lang, in barre weersomstandigheden strijden voor ’t Vaderland! En wij schreeuwen nu al moord en brand als deze winter misschien het licht eens zou uitgaan voor een uurtje… Het is teveel om allemaal op te sommen maar misschien toch een kleine samenvatting van de eerste woelige maanden en de tijd achter de IJzer. In augustus 1914 zat hij vooral in de streek rond Tienen. De Duitse troepen vielen op 6 augustus Limburg binnen. In Halen vond een confrontatie plaats tussen de Duitse cavalerie en de Belgische troepen, wat later de slag der zilveren helmen werd genoemd. De Duitse opmars naar het noorden werd even gestuit. De Duitsers stoten door tot Leuven waar ze vele eeuwenoude gebouwen, waaronder de universiteitsbibliotheek, in brand staken. Ook het gebied tussen Mechelen en Brussel deelde in de klappen. Grootvader werd verder achteruit

Hij heeft de oorlog overleefd maar was getekend voor de rest van zijn leven. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 was voor hem dan ook iets onwezenlijks. 50 december’14

gedreven door de Duitse troepen. Op 29 september bereikten de Duitsers de eerste bruggen maar daar werden ze onder vuur genomen vanuit het fort van Walem waar grootvader en de zijnen moedig hebben gestreden maar tevergeefs; 64 mannen van zijn eenheid lieten daar het leven. Later volgden nog de inname van Antwerpen en Dendermonde… Op 2 oktober gaf Koning Albert 1 opdracht tot de terugtrekking tot Oostende omdat hij vreesde dat Antwerpen het niet langer zou uithouden. Grootvader en zijn compagnie was toen al te voet achteruit gedreven tot Sint-Niklaas waar ze op 9 oktober de trein namen naar Oostende. Op 12 oktober rukten de Duitsers dan Gent binnen en de volgende dag wapperde de Duitse vlag op het stadhuis. Brugge werd op 14 oktober bezet en toen begon de slag om de IJzer die, zoals later bleek, 4 jaar zou duren. Toen volgden voor grootvader 4 lange jaren achter de IJzer. Het grootste deel bestond uit het maken van de ‘Travers’ (loopgraven). Ook verzorgde hij mee de bevoorrading van de manschappen in de loopgraven. Zijn medesoldaten en hij trotseerden wind, regen en sneeuwstormen. In de loopgraven maakten ze gebruik van petrolkachels om zich toch een beetje te kunnen verwarmen bij vriestemperaturen. Makkers die het leven lieten werden begraven en indien het moment het toeliet, werd er een H. Mis voor opgedragen. In augustus 1916 werd hij voor een paar maanden naar het opleidingscentrum gestuurd in Cries-sur-Mer (Frankrijk) om te leren schieten met de mitrailleur. Blijkbaar had hij het toch moeilijk met het feit dat de lesgevers aldaar het leven van de soldaat aan het front niet kenden. Daar leerde hij ook met de paarden omgaan en kreeg hij er zijn eerste paard.


WO 1 in Groot-Lochristi

in Lochristi

Wereldoorlog I 1914

- 1918

Op 24 april 1917 kwam hij een eerste maal in contact met het nieuwe dodelijke wapen van de Duitsers, het ‘verstikgas’ zoals hij het noemde. Bij deze aanvallen sneuvelden er dan ook vele makkers en paarden. Naast af en toe een bad te mogen nemen in de Panne hadden ze ook 14 dagen verlof per jaar. Naar huis gaan kon niet door de bezetting, en zo is hij toch tweemaal naar Lourdes Frankrijk geweest. Dit was voor hem, zo te lezen, een ware belevenis. Hij sprak zelfs van een speelreis toen ze te voet richting Spaanse grens trokken en er midden juni nog met sneeuwballen gooiden. Maar al gauw stonden ze terug met beide voeten in de werkelijkheid, het front. Verschillende verhalen worden geschreven. Een ervan wil ik jullie toch nog meegeven en dat is toen ze in hun zelfgemaakte tent, midden in hun slaap werden verrast door een op hol geslagen blind paard. Zijn vriend en hijzelf kwamen onder het paard te liggen en hadden veel geluk dat ze dit overleefden. Hij vond het niet kunnen dat er, na drie jaar oorlog en conducteur zijnde, er nog altijd geen plaats was om te slapen. Het zal pas beteren als het Belgisch leger hersteld is, schreef hij. In september/oktober 1918 begonnen ze aan ‘de vooruittocht’. Op 9 november waren ze reeds in de buurt van Knesselare en kreeg hij de toestemming om even naar huis te gaan te Eke-Nazareth. De boerderij was er verlaten en bestolen door de Duitsers. Samen met een vriend soldaat vonden ze hun familie terug te Astene (Deinze). Op 11 november vernam hij, via een Franse motocycliste, dat het om elf uren wapenstilstand zou zijn. De vreugde bij de manschappen aldaar was intens…. De weken erna tot begin februari 1919, hebben ze met de manschappen die nog over waren de opkuis gedaan te Gent, Lochristi en omstreken tot Meerdonk. Op 7 februari 1919 kreeg mijn grootvader Alois Dhondt, 57077, mitrailleur, geboren tot Nazareth den 8 Augustus 1891, soldaat geworden milicien den 2 october 1911 en in onbepaald verlof den 6 Mei 1913. Binnengeroepen voor den oorlog den 30 Juli 1914. eindelijk zijn verlofbrief. Hij heeft de oorlog overleefd maar was getekend voor de rest van zijn leven. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 was voor hem dan ook iets onwezenlijks.

Volgende maand: oud-strijder Adolf Van Hoye, vader van Firmin. december’14

51


Marc Everaert bvba

IMMO

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708 www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP

Eksaarde - Rechtstraat 331A (grens Lochristi)

Sint-Kruis-Winkel - Winkelwarande 14

WOONHUIS (OB) met inkom, toilet, living, ingerichte keuken, berging, overloop, 3 slaapkamers, badkamer, oprit, aangelegde tuin met zicht op de velden, terras, afzonderlijke garage. Tot. opp. 935 m². Landelijkgelegen, vlotte verbinding naar N70, E17, … EPC 274 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

WOONHUIS NIEUWBOUW (HOB) ruwbouw winddicht

hall, toilet, living + open keuken, berging, wasplaats, 3 slpks, badk., tuin (zuidgericht) met zicht op de velden Tot. opp. 500m² Inl.RO: Vg - Ag- Gdv - Gvkr - Vv EPC: EPB nieuwbouw

Sint-Amandsberg - Achterstraat +53

Lochristi - Hoekstraat 26

GEBOUW (gesl. beb.)

WOONHUIS (Half Open Bebouwing)

te renoveren. Met living, keuken, badkamer, slaapkamer, berging, zolder en tuin. Tot. opp. 140 m². Inl. RO: Gvg-Wg-GdvGvkr-Gvv. EPC niet van toepassing.

MET: • garage-magazijn (gelijkvloers), • in te richten ruimte (eerste verdieping), • zolder en tuin.

Lochristi - Kapelleken 16 ruim WOONHUIS (OB)

met inkom, 2 burelen,ruime living, berging, toilet, badkamer, kelder,4 slaapkamers, zolder, aangelegde tuin met terras,dubbele garage, oprit. Tot. opp. 989 m². Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. EPC 538 kWh/m².

Lochristi - Voordestraat 44 (hoek Doornikstraat) WOONHUIS (OB)

te renoveren - met hall, living, keuken, badkamer, slaapkamer of bureel, wasplaats, 2 slaapkamers, zolder, garage, terras en tuin. Tot. opp. 744 m². EPC 1232 kWh/m². Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Gvv.

Tot. opp. 258 m². EPC 843 kWh/m². Gelegen in woongebied. Inl. RO: in aanvraag

Sint-Kruis-Winkel - Marcel Herpelinckstraat

Lochristi - Zavel 21

Lochristi - Antwerpse Steenweg 8 02 03

perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing + perceel achtergrond

ruim WOONHUIS (OB)

Residentie Van Gogh LAATSTE APPARTEMENT - Nieuwbouw

Met zicht op de velden. Tot .opp. 785 m². Inl. RO: Gvg-Wg+ Ag-Gdv-Gvkr-Vv. Goedgekeurde wijziging van de verkavelingsvergunning dd. 10 oktober 2013 dossiernr. 201356/DDC-KDZ. Aan de achterzijde van het perceel klein gedeelte gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

met berging en tuin. Deels gerenoveerd. Tot. opp. 1.218 m². Rustige ligging. Vlotte verbinding naar Lochristi centrum, oprit E17, … EPC 609 kWh/m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv.

Tweede Verdieping - met inkom, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., zuidgericht terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-Wg-GdvGvk-Gvv. Vlakbij Lochristi centrum. EPC 146 kWh/m². Prijs: 225.000 €

Mendonk - Mendonk-dorp 94+98

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

• WOONHUIS (HOB): met garage. EPC 498 kWh/m²

• MAGAZIJN: Totale grondoppervlakte: ± 2.188 m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv. Klein deeltje, gans achteraan het terrein, gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Vlakbij Moer

vaart


het ei het ei Hijfte Kerst Kerst voor iedereen te Zeveneken

Voor de negende keer zal er op Kerstdag een feestmaal aangeboden worden aan mensen die op deze dag even de eenzaamheid willen vergeten en ook aan hen die het financieel wat moeilijker hebben. Het feest gaat door in de oude gemeenteschool in de Hoekstraat te Zeveneken. Deze namiddag wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en daarom durven we nog maar eens vragen of er mensen zijn die ons initiatief willen steunen? Dit kan door storting op het volgende rekeningnummer IBAN BE39 9797 8429 4919 Voor meer info: 09/3557453 of 09/3559131

Bezoek aan drukkerij Geers in Oostakker op woensdag 17 december om 13.30 uur

Hou nu reeds deze datum vrij. Op 17 december hebben we de mogelijkheid om drukkerij Geers in Oostakker te bezoeken. Omdat er overdag het meest te zien is hebben we geopteerd om het bezoek dan ook op een namiddag te organiseren. Begonnen in 1928 met loden letters is Geers Offset momenteel uitgegroeid tot een industrieel mediabedrijf werkzaam met meer dan 130 werknemers. Inschrijven kan bij Daniël: 09 356 81 95 of 0472 01 23 56 Maximum aantal deelnemers is 20. We verzamelen in Beervelde-Dorp om 13 uur.

Zondag 21 december

Zondag 21 december organiseert VZW ‘de Hijftese Kerstvrienden’ de tweede editie van Hijfte Kerst op de terreinen van kleuterschool De Sprankel te Hijfte Center. De kleuterschool is gelegen achter Café Center (bij Edith). Wie er vorig jaar bij was, weet dat het ondanks het gure weer, een zeer geslaagde eerste editie was. Aan het concept zal er niet veel veranderen. Er wordt terug voor een gezellig ingerichte overdekte tent gezorgd zodat het weer geen spelbreker kan zijn. D’Oude Pastorie en ’t Wethuis zullen voor overheerlijke gerechtjes zorgen. Nieuw dit jaar is dat er bij de cavabar ook oesters te verkrijgen zullen zijn. Het oudercomité zorgt terug voor overheerlijke verse pannenkoeken naar grootmoeders recept. Voor animatie wordt er ook terug gezorgd. De jongsten zullen de beentjes kunnen losgooien op de kinderdiscoshow van Stijn Terrie (bekend van de kinderanimatie op de Gentse Feesten aan het Zuid en ook gekend als Buffaloman). Ballonnen plooien en kindergrime mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Verder zal er muzikale omlijsting zijn van DNA. DNA staat voor Dirk De Clercq, een rasechte Hijftenaar tokkelend op zijn gitaar en zijn nicht Anke (zang). Ook het ambianceorkest ‘de Blauwe Kielen’ zal er weer de sfeer inhouden. De ‘poorten’ gaan open om 15.00 u. en ze gaan dicht als de laatste naar huis gaat. De opbrengst gaat net zoals vorig jaar naar de KLJ Hijfte jongens en meisjes, ZVC BoB en het oudercomité van kleuterschool De Sprankel in Hijfte. Vorig jaar hebben we de 4 verenigingen elk een cheque van 500 euro kunnen overhandigen. We willen dit jaar minstens even goed doen. Afkomen is dus de boodschap op dit supergezellige evenement!

Björn Vandewege bergbeklimmer

Vrijdag 5 december om 20 uur in de Kring

Beerveldenaar Björn Vandewege is één van de zes Belgen die er in slaagde om de hoogste bergen van alle continenten te beklimmen. Zijn sportieve hoogtepunt was zeker de geslaagde beklimming van Mount Everest in mei 2007. Het is voor KWB dan ook een grote eer om Björn in ons midden te hebben. Hij stelt er zijn sportieve prestaties voor aan de hand van film en powerpoint presentaties. Deelname in de onkosten: € 1 voor leden en € 2 voor niet-leden.

december’14

53


Opinie

Caleidoscoop

H

Het huis is stil. En het staat je voor dat het nooit zo stil is geweest. De huiselijke zomerstormen hebben zich tot stilte gewoed, het werkjaar is herbegonnen. Elk gaat zijn pad, studies en werk, Lochristi en Gent. Dat zijn de vier assen waarop je leven rijdt, dat van je vrouw en kinderen en jezelf. Je staart het veld in, benen onderuit, een valavondtrappist, nog voor de duisternis haar laken spreidt. Stilte. Dat is lang geleden. Is het eigenlijk al ooit zo stil geweest? En in het spiegelend vensterglas, zie je jezelf, haren wat grijzer, het gezicht wat gegroefder, de baard wat onverzorgder, zoals dat gaat. De tijd gaat snel. En je denkt: heb ik het goed gedaan? Was ik wie ze wensten? Ze: mijn vrouw en kinderen. Ikzelf? Je draait aan de caleidoscoop die je leven is. En je ziet. Een onuitspreekbaar gelukkige vader, bij iedere geboorte. Zwevend, is het woord. De kindervreugde en de kinderziektes. Drie- en vijfdagenkoorts, rota, vermeende en echte ontstekingen. Een moeder die tussen de uren loopt, werkt, wast en plast en lacht en met buggy’s rijdt en hobbelende kinderwagens. En een vader in nachtelijke wakes bij een ziekbed en meehollend met een schoolparcours dat soms bergaf gaat maar even vaak bergop. Mét tegenwind. En familiereisjes, naar Frankrijk vooral, en zondagse fietstochten, en de lagereschooltijd die zonder weerga is, waar het gezin met een kapitale G door het leven rijdt. En een secundair waarin vrienden en vriendinnen aanwaaien en steeds belangrijker worden, je verdringen en je plaats innemen, of zo lijkt het toch, en gsm’s en Facebook vergroeien tot eeuwig aanstaande tentakels, en nachten dagen worden en dagen nachten, en je stilaan op de achtergrond komt, maar altijd daar, altijd weer daar, voor een schouderklopje of een lach die deelt in

54 december’14

de vreugde om een goed rapport, een goede relatie, een geslaagd uitje, voor een omhelzing ook als het te hard tegenslaat bij onherstelbaar verlies van een boezemvriendin, of educatieve

En je denkt: heb ik het goed gedaan? Was ik wie ze wensten? schade of welke tegenslag van het leven ook. Ja, er is veel te zien als je aan de kleurenmolen van je leven draait. We zien en zijn allen onze eigen gedeelde verhalen. En je staart in de vallende avond en je denkt weer: was ik goed genoeg? Was ik wie ik wilde zijn? Heb ik geschonken wat ik schenken wou? Die twintig jaren? Je proeft van je Orval, met smaak, en kolkt de laatste vlokjes op, en je zoekt in de deemstering naar het antwoord op je vraag, en je wentelt je in die absolute stilte, die je wat onwennig maakt. Alleen. Tot er plots een huisdeur in het slot valt, een zoon met een laptop op de schoot binnenwaait, je een schouderklopje geeft, en zegt: nu heb ik iets voor jou. En hij streamt je een film: I am Sam, over een volwassen man (zwaar Beatlesfan) met de mentale rijpheid van een zevenjarige, die een kind krijgt, en er vanaf dag één alleen blijkt voor te staan, want de moeder verdwijnt, op slag. En hij werkt en gidst tot zijn dochtertje ook …

zeven wordt, en zij inziet dat ze slimmer dan haar pa zal worden. De instanties die erover gaan plukken haar weg bij haar vader en plaatsen haar bij een gezin waar ze haar willen adopteren. De hele film scharniert op de scheidslijn van de vader-dochter die steeds samen willen zijn, en de maatschappij die de nieuwe moeder-dochter-relatie voorrang geeft. Uiteindelijk komt er een rechtszaak van, waar het dochtertje door de tegenadvocate finaal de vraag voor de voeten krijgt, die ons allen bezighoudt: zal je pa je ooit kunnen geven waar je recht op hebt? Antwoordt dat kindje, met bedremmelde stem, maar toch in volle onvertuiging: all you need is… love. En ze valt haar vader om de hals. En je denkt: heb ik het goed gedaan? En je denkt: best wel, ja. All you need is love, is de beste premisse om van te vertrekken en om door te geven. En ze is aangekomen, goddank. De rest is aan het leven zelf.


9080 lezen én genieten van uw tuin?

©cayman.be

Ook bij een fris windje.

tie in n e r e f Dé re r living! outdoo

Weer of geen weer, de hoogwaardige veranda’s van Decoranda brengen het beste van buiten naar binnen. Maar ook als u echt buiten wilt genieten van de zon beschikt Decoranda over de expertise om uw outdoordroom op maat te realiseren. Van vouwwanden en zonwering tot terrasoverkappingen en garden houses… Neem alvast een kijkje op www.decoranda.be

Showroom Gent (Oostakker) Antwerpsesteenweg 945 (09 334 67 68) Showroom Maldegem Krommewege 38 (050 72 70 80)


n

ame

ed s

en

e eig

j Stel

w op w

mb droo

p.be

r w.e

lee gos

Ieder zijn SLAAP-DNA®, ieder zijn bed Jouw lichaam is even uniek als jij. Daarom biedt Ergosleep® een gepersonaliseerde

bedoplossing in lijn met jouw persoonlijk SLAAP-DNA®. Zodat je lattenbodem of boxspring perfect op jouw slaapprofiel is afgestemd, voor een gezonde nachtrust. In België kennen al meer dan 250.000 mensen hun SLAAP-DNA®. Waar wacht jij op om jouw SLAAP-DNA® te ontdekken? www.ergosleep.be

bij

www.ergosleep.be

www.sleepy.be

Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124 | T. 09 355 98 01 | Aan afrit 3 van de R4, richting Zelzate. Di-Vr: 9.30u - 18.30u | Za: 9.30u - 18u | Zo & Ma: gesloten | Open op afspraak.

bij www.sleepy.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.